Forskning for en renere framtid Fornybar energi-revolusjonen. Arne Bredesen NTNUs Tematiske Satsingsområde på Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning for en renere framtid Fornybar energi-revolusjonen. Arne Bredesen NTNUs Tematiske Satsingsområde på Energi"

Transkript

1 Forskning for en renere framtid Fornybar energi-revolusjonen Arne Bredesen NTNUs Tematiske Satsingsområde på Energi 1

2 Disposisjon Globale utfordringer NTNU-SINTEFs aktivitet på området ENERGI21 Ny nasjonal satsning Forskningssenter for Miljøvennlig Energi En ny energirevolusjon (den tredje) Hvor er vi om 20 år? 2

3 Energi dreier seg ikke bare om penger og økonomisk vekst Energi er livsviktig for menneskene på jorden 3

4 Energi og Petroleum-Ressurser og miljø Utfordringen Teknologi - Samfunn Primær energi Energisystem Miljøbelastning Energitjenester Menneskelige behov 4

5 Baner for å stabilisere nivået på drivhusgasser i området 450 til 550 ppm CO 2 e Kilde: Stern Report,

6 Den globale utfordring Energi trenges for å dekke grunnleggende menneskelige behov, så som MAT, hus klær, transport, helse og rekreasjon, kort og godt det du og jeg trenger for å leve et godt liv på denne planeten Vi vet at vi ved slutten av dette århundrede må ha klart å redusere utslipp av klimagasser dramatisk I samme tidsperiode vil det komme flere milliarder nye middagsgjester til det globale middagsbord. Hvordan vi skal klare å skaffe NOK energi og REN energi slik at vi kan skape et fredelig og bærekraftig samfunn der alle har det godt, er den største utfordring menneskeheten står overfor i dette århundre Det er et enormt behov for NYE LØSNINGER!! 6

7 Source: IEA World Energy Besøk Mittnordenkomiteen, Outlook 2009 NTNU, 18. mars

8 ENORMT BEHOV FOR HELT NYE LØSNINGER!! 8

9 NTNU - SINTEF Medarbeidere NTNU SINTEF Studenter Økonomi NTNU 3,5 mia NOK SINTEF 1,6 mia NOK INNOVASJONSTEAM AV STOR STRATEGISK BETYDNING FOR DET NORSKE SAMFUNNET 9

10 Energirelatert forskning og utdanning ved NTNU-SINTEF Nesten 1000 mennesker arbeider for å bringe fram nye kunnskaper og løsninger som samfunnet trenger for å kunne skape en bærekraftig framtid. Denne familien inkluderer 170 professorer og mer enn 300 doktorstudenter og postdocs Vi arbeider i hele teknilogikjeden fra kilde til sluttbruker Vi kombinerer også teknlogi, samfunn og humaniora Våre hovedsponsorer er Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd (Renergi, Petromaks. GassMaks, NanoMat), EUs rammeprogram, Næringslivets Idéfond og industrielle partnere Den nye kunnskapen er tilgjengelig BÅDE for oppdragsforskning for å løse industrielle oppgaver knyttet til innovasjon OG for utdanning av kandidater som kan bruke de nye kunnskapene til å løse problemer I samfunn og næringsliv Således utdanner vi mer enn nye 250 kandidater til Energi-Norge hvert år 10

11 Laboratorier i verdensklasse 11

12 Bidrag til nye løsninger Statoils utbygging av Snøhvit-feltet => Flerfase- og LNG-teknologi Hydros utbygging av Ormen Lange-feltet => Flerfase Rolls-Royce gassmotorer produsert i Bergen (Bergen Diesel) Statoils CO2-injeksjonsprosjekt på Sleipner-feltet Utnyttelse av CO2 som naturlig arbeidsmedium i varmepumper og kuldeanlegg (Norsk Hydro Shecco - DENSO) Hydros MTO-prosess og Statoils GTL-prosess Energos - avansert ren forbrenningsteknologi Avfall => energi ScanWafers produksjon av solcelle silisium For å bli enda nyttigere for samfunnet har vi gått sammen i en ny lagspillsorientert organisasjon med felles overordnede mål og strategier 12

13 ENERGI OG PETROLEUM Ressurser og Miljø Organisasjon STRATEGISK RÅD LEDELSE SENTERE Strategiske initiativer Assossierte aktiviteter SENTER FOR ENERGI OG SAMFUNN PETROLEUMS- SENTER FOR BEDRE RESSURS- UTNYTTELSE NTNU-SINTEF GASSTEKNISK SENTER NTNU- SINTEF SENTER FOR FORNYBAR ENERGI NTNU- SINTEF- IFE SENTER FOR ELEKTRISK ENERGI OG ENERGI- SYSTEMER NTNU- SINTEF SENTER FOR BÆRE- KRAFTIGE BYGNINGER NTNU- SINTEF Hydrogen CO2-handtering Studieprogrammer Industriell økologi Grønn Innovasjon 13

14 Samspillende institutter Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi Institutt for energi og prosessteknikk Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Institutt for marin teknikk Institutt for geologi og bergteknikk Institutt for bygg, anlegg og transport Program for industriell økologi Fakultet for Naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi Institutt for kjemisk prosessteknologi Institutt for materialteknologi Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk og Elektroteknikk Institutt for elkraftteknikk Institutt for teknisk kybernetikk Fakultet for Arkitektur og Billedkunst Institutt for Byggekunst, historie og teknologi Det Historisk-Filosofiske Fakultet Institutt for tverrfaglige kulturstudier Fakultet for Samfinnsvitenskap og Teknologiledelse Institutt for sosiologi og statsvitenskap 14

15 Vår misjon: TILSTREKKELIG OG REN ENERGI FOR ET BÆREKRAFTIG OG FREDELIG SAMFUNN 15

16 KLIMAFORLIKET Europas fremste energi- og miljønasjon 16

17 Strategiens anbefalinger: faglig spissede satsingsområder Energi21 Fornybar kraft; vann, vind sol Energisystemer Energieffektivisering CCS CO2 nøytral varme og kjøling Rammer og samfunnsanalyse 17

18 Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) The Research Centre on Zero Emission Buildings NTNU Research Centre for Offshore Wind Technology SINTEF Energiforskning Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) - CMR Centre for Environmental Design of Renewable Energy SINTEF Energiforskning The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology IFE Bioenergy Innovation Centre UMB SUbsurface CO2 storage Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS) - CMR BIGCCS Centre International CCS Research Centre SINTEF Energiforskning Hvert senter har et totalbudsjett på ca 300 millioner NOK over 8 år, (25 % fra næringsliv). Tett samarbeid næringsliv><forskning><utdanning. 175 nye PhD og PostDoc Starter opp i disse dager!!! 18

19 Innsatsen skal legge grunnlaget for å gjennomføre en ny energirevolusjon sammen.. 19

20 Norge en energinasjon. 3 generasjoner energiutvikling: Vannkraft, Petroleum, Fornybar 20

21 Vannkraftlaboratoriet 21

22 Multiphase flow transport R&D since 1980 SINTEF & IFE Troll platform and multiphase flowline to shore SINTEF s multiphase flow facility at Tiller Troll Gass R&D/OLGA has reduced: - investments by ~100 Million USD - annual operating costs by an equal amount 22

23 Ormen Lange, concept selected 2002 Storegga Slide Edge -250m Nyhamna Langeled to UK Control Umbilicals and MEG Lines UK Template A Template B -850m 2 x 30 Import Pipelines 2 x 6⅝ MEG Lines 2 x Umbilicals 1 x 6⅝ Infield MEG Lines 1 x Infield Umbilical (ca. 120 km) (ca. 120 km) (ca. 120 km) (ca. 3 km) (ca. 3 km) 1 x 42 Export Pipeline (ca km) 23

24 Hammerfest LNG plant - Melkøya Utility systems Offshore/ pipeline support systems LNG, Condensate and LPG storage tanks Power and heat generation Gas processing and liquefaction Slug catcher 24

25 Multiphase flow Full subsea field/ remote operation Environmental technology LNG technology 25

26 Alt det vi har vært med på å få til, har skjedd i tett samarbeid med industri som vil noe 26

27 Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Industrielle partnere The Research Centre on Zero Emission Buildings 12 Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology 17 Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Centre for Environmental Design of Renewable Energy 9 The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology 9 Bioenergy Innovation Centre - 23 SUbsurface CO2 storage Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS) - CMR BIGCCS Centre International CCS Research Centre 12 27

28 125 TWh/year wind generation Floating offshore wind turbines a sustainable energy future Source - Map: Hydro The gas in Ormen Lange can generate 125 TWh/year for 20 years Wind turbines can generate the same amount or more Forever! Norway is uniquely positioned to develop the technology. Large scale commercial use of floating offshore wind turbines is viable by year The market is global. 28

29 29

30 Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) The Research Centre on Zero Emission Buildings NTNU Research Centre for Offshore Wind Technology SINTEF Energiforskning Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) - CMR Centre for Environmental Design of Renewable Energy SINTEF Energiforskning The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology IFE Bioenergy Innovation Centre UMB SUbsurface CO2 storage Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS) - CMR BIGCCS Centre International CCS Research Centre SINTEF Energiforskning Hvert senter har et totalbudsjett på ca 300 millioner NOK over 8 år, (25 % fra næringsliv). Tett samarbeid næringsliv><forskning><utdanning. 175 nye PhD og PostDoc Starter opp i disse dager!!! 30

31 Hvor kommer vi til å være år fra nå? Mer miljøvennlig energi Ny industri Nye arbeidsplasser Basis for framtidig velferd 31

32 Behov for samfunnsvitenskapelige og tverrfaglige løsninger på fremtidens energi- og miljøutfordringer 32

33 Hvor vi er om 20 år kommer faktisk i stor grad til å avhenge av de som er studenter i dag! Det er de som kommer til å klare den jobben!! Vi ønsker dem lykke til!!! Hjertelig takk for oppmerksomheten!!!! 33

34 34

35 CenBio 35

36 Biomass resources in Norway TWh/year Source: Handlingsplan for biomassesatsningen innenfor jordbruksavtalen November

37 R&D partners in CenBio Centre lead Host Trondheim R&D Ås 37

38 Industry partners Bioresources Avfall Norge Norges skogeierforbund Norges bondelag Technology Cambi Energos Jøtul BioNordic Granit Kleber Other Norsk protein Energy Afval Energie Bedrijft Agder Energi Akershus Energi EGE Oslo Hafslund Trondheim Energi/Statkraft Nord-Trøndelag Energi Norske Skog Xynergo Vattenfall Nordic Heat 38

39 International cooperation University of Minnesota (USA ) Stanford University (USA ) US Forest Service (USA) Finnish Forest Research Institute (FIN) Chalmers University of Technology (S) Åbo Akademi University (FIN) Technical University of Denmark (DK) University of Copenhagen (DK) Vienna University of Technology (A) Technical University Bergakademie Freiberg (D) 39

40 Work breakdown structure in CenBio 40

41 The Research Centre on Zero Emission Buildings Within the Centres for Environment-friendly Energy Research (CEER) scheme, NTNU and SINTEF have been awarded a centre on Zero Emission Buildings (ZEB). 41

42 Global carbon emissions Globally, the building sector has the greatest potential for GHG reduction at the lowest cost. The figure shows economic potential for yearly reductions costing less than 100 US$ per tonn CO 2 -eq. Source: IPCC: Mitigation of Climate Change 42

43 The ZEB consortium NTNU (The Norwegian University of Science and Technology). NTNU departments will be Dept. of Architectural Design, History and Technology (host institution), Dept. of Civil and Transport Engineering, Dept. of Interdisciplinary Studies of Culture and Dept. of Energy and Process Engineering. SINTEF (largest research institute in Scandinavia). The main SINTEF units participating in the Centre will be SINTEF Building and Infrastructure, SINTEF Materials and Chemistry, and SINTEF Energy Research Skanska (large building contractor and developer) maxit (building products producer/supplier) Isola (building products producer/supplier) Glava (producer of insulation materials) Protan (manufacturer of building materials) Hydro Aluminium (producer of aluminium products and solar systems) YIT (technical installations contractor) Multiconsult (consulting company) Brødrene Dahl (HVAC equipment supplier) Snøhetta (architect) Bybo (housing developer) Forsvarsbygg (state property developer/owner) Statsbygg (state property developer/owner) Husbanken (state housing bank) Byggenæringens landsforbund (federation of construction industries) Norsk Teknologi (federation of companies within the technical and technological sector) Statens bygetekniske etat (National Office of Building Technology and Administration) 43

44 The ZEB Research Activities The Centre will focus its work in five areas that interact and influence each other: WP1: Advanced material technologies WP2: Climate adapted, low energy envelope technologies WP3: Energy supply systems and services WP4: Use, operation, and implementation WP5: Concepts and strategies for ZEBs 44

45 WP1 - Advanced Material Technologies Main goal: development of new and innovative materials and solutions, as well as improvements of the current state-of-the-art technologies Topics: Materials with better static performance Materials with adaptive properties Materials with controllable properties Energy producing materials/solutions New concepts (materials/solutions) Usability of materials/solutions in buildings Robustness of materials/solutions in buildings 45

46 The challenge Compensate for emissions from the production of materials and construction by producing more energy (from renewable sources!) than the building uses during its operation. NFE-T: Renewable energy for thermal needs Source: Tor Helge Dokka, SINTEF 46

47 Senter for studier av Studier og beslutningsstøtte som fremmer et nytt og bærekraftig energisystem bærekraftig energi CenSES skal forbedre beslutningsunderlaget for framtidens energistrategi, både på bruker- og systemnivå, for beslutningstakere i både industri og det offentlige

48 CenSES Grenseflaten klima, energi og samfunn De globale klimautfordringene løses i skjæringspunktet mellom klima- og energiforskning. Energiverdikjeder må sees i sammenheng med bærekraftig ressursforvaltning og velferd. Energisektoren er avhengig av kommersialisering av ny teknologi og virkemiddel for å få til innovasjon. For å få til dette må vi se energi, klima, miljø og næringspolitikk i sammenheng

49 CenSES Samfunnsfaglig energiforskning Fokus på nasjonale, regionale og globale behov i stedet for enkeltorganisasjoners, bedrifters eller bransjers særinteresser Synergi mellom ulike energibærere, produksjonsteknologier og rådende rammevilkår Større forståelse for de begrensninger og muligheter som ligger i å videreutvikle dagens energisystem med fokus på hvordan dette påvirker velferd og verdiskaping Fremme forskning på hvordan aksept av teknologi og holdninger hos brukere påvirker investeringer og endring Tyngde og kompetanse til å belyse faktagrunnlaget for sentrale politiske beslutninger og være en aktør i samfunnsdebatten Samlet samfunnsfaglig miljø for helhetlige analyser, heller en fragementerte svar på deler av spørsmålet 49 49

50 Vår energiframtid samfunnet i endring Storeksportør av grønn energi gjennom teknologisk kompetanse, elektrisitet og energikrevende produkt Men hvordan prioriterer vi og hva gir verdiskaping? Ledende internasjonalt i bærekraftig energiteknologi og evnen til å ta denne i bruk globalt Men vi trenger kompetanse på internasjonalisering, kommersialisering og innovasjon! Gjennom optimal miks av energieffektivisering, holdningsendringer og bærekraftig teknologi kan Norge bli et grønt samfunn Men hvordan skal vi raskest mulig komme dit? Og hva koster det? 50 50

51 Research areas Innovation & industrialization Technology Policy & goverenance Input scenarios Global long-term models Local long-term models Local short-term models Energy scenarios Households, service, transport & industy 51 51

52 Behov for samfunnsvitenskapelige og tverrfaglige løsninger på fremtidens energi- og miljøutfordringer 52

53 LinkS - Linking Global and Local Energy Strategies Joint research program Industry & Centralized energy supply Waste heat Oil Hydro Biomass Biomass District heating/cooling Electricity Gas Wind HP PV Wind Solar CHP Biomass DSM/DR HP Policy & Governance User accept Public and private investments Technology choice Natural gas Hydrogen Buildings & Transport Biomass 53 53

54 Senter for Fornybar Energi NTNU SINTEF IFE Presentasjon for Energi- og Miljøkomiteen

55 Kort om SFFEs historie og organisering Oppstart Sommeren 2003: Etablering av SFFE initieres. Senteret blir etterhvert ledet av et interimstyre. Desember 2004: Samarbeidsavtalen mellom NTNU og SINTEF underskrives. Våren 2005: Senterets virksomhet og styrende organer kommer i gang inkludert industripartnere. Desember 2005: IFE blir likeverdig partner i SFFE, etter forespørsel fra IFE. Forankring NTNU: SFFE er forankret i satsningsområdet Energi og petroleum - ressurser og miljø. SINTEF og IFE: SFFE er forankret i Konsernledelsen. Budsjett Årlig budsjett: kr ( kr fra hver eier). En andel av dette tilbakeføres til eierorganisasjonene, for arbeid i ledergruppen (~60 %) Resterende går til lønning av koordinator og drift 55

56 Centre for Renewable Energy (SFFE) The Centre is virtual, co-ordinating activities and aims at giving advice (including new actions) in education and research at NTNU/SINTEF/IFE within renewable energy NTNU/SINTEF/IFE and industry are involved in the Board of SFFE The Centre reports to the management of NTNU, SINTEF and IFE Around 200 scientific staff and 60 PhD students are involved in the SFFE network at NTNU, SINTEF and IFE Research fields include wind-, solar-, wave-, bio-energy and small scale hydropower as well as energy use and the social dimensions of energy use 56

57 Board and Management Board Industry: Bjørn Hølaas Statkraft/Trondheim Energi (Board Director) Ann-Elisabeth Serck-Hanssen StatoilHydro Ola Syverinsen Eidsiva Energi Gunnar Halvorsen Elkem NTNU: Anne Grete Hestnes Prof., Architecture Arne M. Bredesen Prof., Energy & Process Engineering SINTEF: Torstein Haarberg Executive Vice President, Materials & Chemistry Petter Støa Research Director, Energy IFE: Per Finden Dept Head, Energy Systems Management Director Prof. Johan Hustad, NTNU, Energy & Process Eng. Deputy Dir. Ann Mari Svensson, SINTEF Materials & Chemisty Deputy Dir. Roy Stenbro, IFE Turid Worren, NTNU, Physics Marianne Ryghaug, NTNU, Interdisciplinary studies Inger Andresen, SINTEF Building and Infrastructure John O. Tande, SINTEF Energy Research Lars Sørum, SINTEF Energy Research Arve Holt, IFE Co-ordinator Trygve T. Mongstad 57

58 Hva har SFFE oppnådd? Noen eksempler: PhD-pool: tverrfaglig satsing innen Offshore fornybar energi FoU-strategi innen fornybar energi Bidro til Havenergiprogrammet Initiativ til felles satsinger, eks Delaktig i NTNU-søknad om Institusjonsforankrede strategiske prosjekter (ISP) Initierte KMB-søknad og SUP innen offshore vindkraft Bidratt vesentlig i organisering av en offshore vindkraft aktivitet Bidratt vesentlig til FME ene Internasjonal Master i Fornybar Energi foreslått Formål: Øke kunnskapsomfanget og utdanningskapasiteten innen havenergi gjennom PhD og Masteroppgaver. Partnere: Statkraft, NTNU, Uppsala Universitet, DTU. Tidsplan og budsjett: 4 år +/NOK mill. Kr. Områder: 1. Etablere et tverrfaglig forskningsog utdanningsprogram innen områdene marine konstruksjoner, marin hydrodynamikk, aerodynamikk, elektro, materialer, drift og vedlikehold. 2. Designkriterier på faste og flytende konsepter. 3. Størst omfang på offshore vind, men også omfatte bølgeenergi og tidevann. 58

59 Centres for Environment-friendly Energy Research From new centres: NOWITECH - Research Centre for Offshore Wind Technology - SINTEF CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy - SINTEF ZEB - The research Centre on Zero Emission Buildings - NTNU BIGCCS Centre - International CCS Research Centre - SINTEF The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology - IFE CenBio - Bioenergy Innovation Centre - UMB Norwegian Centre for Offshore Wind Energy - CMR SUbsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy - CMR 59

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon Einar Wilhelmsen Energix Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Ingeborg Graabak Asgeir Tomasgard Ingeborg Graabak, ingeborg.graabak@sintef.no Asgeir.tomasgard@ntnu.no SINTEF Energi 1

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

Byggedagene mars, Oslo

Byggedagene mars, Oslo Byggedagene 2009 26. mars, Oslo Lavutslippsbygninger Hvordan kan arkitektene bidra til lavutslippsamfunnet? Zero Emission Buildings Senterkoordinator i ZEB: Forskningsleder Marit Thyholt, SINTEF Byggforsk

Detaljer

Forskning er forskning og business er business -men ikke i NORCOWE!

Forskning er forskning og business er business -men ikke i NORCOWE! Forskning er forskning og business er business -men ikke i NORCOWE! Kristin Guldbrandsen Frøysa, dr. scient. Director NORCOWE www.norcowe.no Slide 1 / 4-Sep-12 Forskningssentre for miljøvennlig energi

Detaljer

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Adm. direktør Sverre Aam SINTEF Energiforskning Kostnader for ny kraft - grunnlast Sammenstilling med spotpriser

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 02. Novemer 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 02. Novemer 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 02. Novemer 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle retningslinjer

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Fra metallurgisk industri til solenergi, fra olje og gass til offshore og maritime industri. Hvilke nye muligheter byr det på? 7-fjells konferansen Fornybar energi 11.03.2011 Unni Steinsmo 1 Fremtiden

Detaljer

IEA scenarier frem mot 2050 & Forskningsrådets satsing rettet mot bygg

IEA scenarier frem mot 2050 & Forskningsrådets satsing rettet mot bygg IEA scenarier frem mot 2050 & Forskningsrådets satsing rettet mot bygg EKSBO 10.02.10 Fridtjof Unander Avdelingsdirektør Energi og petroleum CO2-utslipp bygg (inkl. elektrisitetsbruk) Andel av totale globale

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn. SINTEF Energi AS 1

Teknologi for et bedre samfunn. SINTEF Energi AS 1 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF Energi AS 1 SINTEF Vår visjon Teknologi for et bedre samfunn Vår rolle Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Vi leverer løsninger for bærekraftig

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Internasjonalisering av forskning Norge som global samarbeidspartner

Internasjonalisering av forskning Norge som global samarbeidspartner Internasjonalisering av forskning Norge som global samarbeidspartner Forskningssamarbeid i den internasjonale forskningsfronten Eksempler fra Amerika, Japan og Kina Prof. Arne M. Bredesen, NTNU 1 NTNU

Detaljer

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 Økt satsing på energiforskning en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål I Stortingsmelding nr.

Detaljer

Forskning og Utvikling

Forskning og Utvikling Forskning og Utvikling en utfordring til fellesskapet (og litt om hvordan vi jobber med det) Fredrik Shetelig Fakultet for Arkitektur og Billedkunst NTNU Kilden Teater- og Konserthus Kristiansand ALA architects

Detaljer

Nano og bærekraftig energiteknologi muligheter og utfordringer

Nano og bærekraftig energiteknologi muligheter og utfordringer Nano og bærekraftig energiteknologi muligheter og utfordringer Ingeborg Kaus SINTEF Materialer og Kjemi Nanokonferansen, Klif, 18. mars 2013 Hva skal jeg snakke om? Hva er nano? Noen eksempler på nano

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping"

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU SINTEF-seminar, Radisson Blue Scandinavia Hotel,

Detaljer

Energieffektive bygg for fremtiden - tendenser i markedet. Inger Andresen, dr.ing. Seniorforsker SINTEF Byggforsk Professor II, NTNU

Energieffektive bygg for fremtiden - tendenser i markedet. Inger Andresen, dr.ing. Seniorforsker SINTEF Byggforsk Professor II, NTNU Energieffektive bygg for fremtiden - tendenser i markedet Inger Andresen, dr.ing. Seniorforsker SINTEF Byggforsk Professor II, NTNU Forskningssenter for Zero Emission Buildings 2009-2016 NTNU SINTEF Byggforsk

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

HOG - 16/12/2009 1. Hvilke muligheter har Bergen til å bli landets ledende region innen miljøvennlig energi?

HOG - 16/12/2009 1. Hvilke muligheter har Bergen til å bli landets ledende region innen miljøvennlig energi? HOG - 16/12/2009 1 Hvilke muligheter har Bergen til å bli landets ledende region innen miljøvennlig energi? HOG representantskapsmøte, 16.12.2009 HOG - 16/12/2009 2 CMR - Forskning på mange felt Olje og

Detaljer

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier

Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Miljøkriterier og energi - erfaringer fra casestudier Marianne Ryghaug Department of interdisciplinary studies of culture Centre for technology and society NTNU 1 Arkitekters håndtering av enøk i bygninger

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy 1 Norwegian Centre for Offshore Wind Energy Partners R&D partners: Christian Michelsen Research Uni Research University of Agder University of Bergen University of Stavanger Aalborg University (DK) Industry

Detaljer

Energi og energiutfordringer globalt og nasjonalt

Energi og energiutfordringer globalt og nasjonalt Energi og energiutfordringer globalt og nasjonalt Havneseminar 11.01.2017 Johan E. Hustad, Direktør NTNU Energi 1 Energi og energiutfordringer globalt og nasjonalt Verdens energibehov Rammer for produksjon

Detaljer

Fornybar energi sett fra Forskningsrådet. Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009

Fornybar energi sett fra Forskningsrådet. Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009 Fornybar energi sett fra Forskningsrådet Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009 Dagens tekst Status Forskningsrådets oppgaver, virkemidler og innsats Mer om RENERGI Mer om FME Utfordringer og muligheter

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Geotermisk energi. Inga Berre

Geotermisk energi. Inga Berre Geotermisk energi Inga Berre Image source: Statoil CO 2 lagring Geotermisk energi (2007) Petroleum Image source: Statoil Forskningstema - UiB Geotermisk hoderegning på UiB 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009

Detaljer

Næringsutvikling/sysselsetting i Energibransjen, Medvirkningsuka klima og energi, ENERGI, TK/STFK, 13.november 2015

Næringsutvikling/sysselsetting i Energibransjen, Medvirkningsuka klima og energi, ENERGI, TK/STFK, 13.november 2015 Norwegian Hydrogen Council Næringsutvikling/sysselsetting i Energibransjen, Medvirkningsuka klima og energi, ENERGI, TK/STFK, 13.november 2015 S.Møller-Holst, March 2014 Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

CREATIV. Forskningsbasert innovasjon for energieffektivisering. Enova Industrikonferanse 2009

CREATIV. Forskningsbasert innovasjon for energieffektivisering. Enova Industrikonferanse 2009 CREATIV Forskningsbasert innovasjon for energieffektivisering Enova Industrikonferanse 2009 Seniorforsker Grethe Tangen, SINTEF Energiforskning CREATIV prosjektleder Bakgrunn Energy efficiency offers the

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Inger Andresen Seniorforsker / Professor II SINTEF Byggforsk / NTNU

Inger Andresen Seniorforsker / Professor II SINTEF Byggforsk / NTNU Konferanse Energologi TM mot 2020 arrangert av YIT, 23. september 2010, Stavanger Kunstmuseum Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings Inger Andresen Seniorforsker / Professor II

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

FoU for en grønn energisektor Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer - Forskningssentre for Miljøvennlig Energi

FoU for en grønn energisektor Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer - Forskningssentre for Miljøvennlig Energi FoU for en grønn energisektor Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer - Forskningssentre for Miljøvennlig Energi NIFU STEP RAPPORT 11/2010 Presentasjon 1.9.2010 i Norges forskningsråd

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof II NTNU

Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof II NTNU Seminar: Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen?, Radisson Blue Scandinavia Hotel, Oslo 3. juni 2010 Hvor kan det spares, og hvordan går vi frem? Inger Andresen, seniorforsker SINTEF Bygggforsk, prof

Detaljer

Innovasjon i offentlig anskaffelser

Innovasjon i offentlig anskaffelser Åpent ordskifte om offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 430 milliarder kroner smartere? Innovasjon i offentlig anskaffelser Berit Laanke Forskningssjef SINTEF Byggforsk 12.februar 2016 1 Veien fra FoU

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13

Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13 Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13 Felles politisk mål for Agder Det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et grønt batteri

Detaljer

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg Nils Klippenberg Siemens AS Viktige Globale utviklingstrekk Megatrender Urbanisering Demografiske endringer Globalisering Klimaendringer Kapasitetsproblemer er

Detaljer

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet?

Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi. Sentersatsing FME og nye KMB. Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Økt forskningsinnsats innen Vannkraft og fornybar energi Sentersatsing FME og nye KMB Nye muligheter for energibransjen og vassdragsmiljøet? Professor Ånund Killingtveit NTNU Institutt for vann og miljøteknikk

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Byggebransjens klimautfordringer. Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Faglig leder, FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB)

Byggebransjens klimautfordringer. Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Faglig leder, FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB) Byggebransjens klimautfordringer Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Faglig leder, FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB) Utfordringen: Halvering av utslippet av CO 2 i 2050 GtCO 2 pr år GtCO 2 per

Detaljer

Forskningsrådets programmer for støtte til fornybar energi og klimateknologi. Stian Nygaard Avd. for Energi og Petroleum Norges Forskningsråd

Forskningsrådets programmer for støtte til fornybar energi og klimateknologi. Stian Nygaard Avd. for Energi og Petroleum Norges Forskningsråd Forskningsrådets programmer for støtte til fornybar energi og klimateknologi Stian Nygaard Avd. for Energi og Petroleum Norges Forskningsråd Dagens tekst Kort om Forskningsrådet Fornybar energi i Forskningsrådet

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

Norsk energiforskning i et EU-perspektiv. Energiforskningskonferansen, 24. mai 2012 Kristin Danielsen, Internasjonal Direktør, Norges forskningsråd

Norsk energiforskning i et EU-perspektiv. Energiforskningskonferansen, 24. mai 2012 Kristin Danielsen, Internasjonal Direktør, Norges forskningsråd Norsk energiforskning i et EU-perspektiv Energiforskningskonferansen, 24. mai 2012 Kristin Danielsen, Internasjonal Direktør, Norges forskningsråd Oversikt Internasjonal strategi i Forskningsrådet Prioriteringer

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Klimasatsing som skaper verdier

Klimasatsing som skaper verdier Klimasatsing som skaper verdier ENERGIKONFERANSEN SØR 2012 26.09.12 Trond S. Kristiansen rådgiver VAF BAKGRUNN Verdiskapende Agder 1. KLIMA: HØYE MÅL LAVE UTSLIPP I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

GLOBALE ENERGITRENDER OG NORSKE MULIGHETER. Statkrafts Lavutslippsscenario Kjetil Lund

GLOBALE ENERGITRENDER OG NORSKE MULIGHETER. Statkrafts Lavutslippsscenario Kjetil Lund GLOBALE ENERGITRENDER OG NORSKE MULIGHETER Statkrafts Lavutslippsscenario Kjetil Lund Mangel på balanserte scenarier Illustrert utfallsrom i analyser for grønn teknologiutbredelse Grønn teknologiutbredelse

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Interreg 2014-2020 Energi, klima og miljø. Erik Eid Hohle Daglig leder Energigården Senter for bioenergi

Interreg 2014-2020 Energi, klima og miljø. Erik Eid Hohle Daglig leder Energigården Senter for bioenergi Interreg 2014-2020 Energi, klima og miljø Erik Eid Hohle Daglig leder Energigården Senter for bioenergi ENERGIGÅRDEN www.energigarden.no 6 SENTER FOR BIOENERGI Kurs og seminarer Prosjektering og konsulenttjenester

Detaljer

Europas fremste energi- og miljønasjon. - Ny FoU-strategi for energinæringen energi21 - Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren?

Europas fremste energi- og miljønasjon. - Ny FoU-strategi for energinæringen energi21 - Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren? Europas fremste energi- og miljønasjon - Ny FoU-strategi for energinæringen energi21 - Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren? Hans Otto Haaland, Norges forskningsråd Klimautfordringene og klimaforliket

Detaljer

CenBio- utsikter for bioenergi i Norge

CenBio- utsikter for bioenergi i Norge Skog og Tre 2014 Gardermoen, 28. mai 2014 CenBio- utsikter for bioenergi i Norge Odd Jarle Skjelhaugen Nestleder CenBio Bioenergirelevante foresights Forskningsrådet 2005 Energi 2020+ Energieffektivisering,

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Hvordan kan miljøet i Vestfold tjene på endringene? marius.holm@bellona.no

Hvordan kan miljøet i Vestfold tjene på endringene? marius.holm@bellona.no Hvordan kan miljøet i Vestfold tjene på endringene? marius.holm@bellona.no Den største utfordringen verden står overfor Mer uvær Mer flom Mer tørke Mer vind Mindre fisk Fangst Anchoveta (tonn) 14

Detaljer

"Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Steffen Møller-Holst Markedsdirektør. Norsk hydrogenforum Styreleder

Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping Steffen Møller-Holst Markedsdirektør. Norsk hydrogenforum Styreleder Steffen Møller-Holst Markedsdirektør "Hydrogen for klima, miljø og verdiskaping" Norsk hydrogenforum Styreleder Chairman for Transport i EU-programmet FCHJU Energiseminar LNL/BI, Mot fornybar kraft og

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Ny fornybar kraftproduksjon

Ny fornybar kraftproduksjon Ny fornybar kraftproduksjon EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Solgun Furnes Rådgiver, EBL sf@ebl.no Kurs Ny i energibransjen, 28. oktober 2009 1 Agenda Hvorfor fokus på fornybart Hva

Detaljer

Energiframskrivning mot 2050

Energiframskrivning mot 2050 Energiframskrining mot 2050 Norges Energidager 22-23. oktober 2015 Kari Aamodt Espegren Institutt for energiteknikk Utikling a en referansebane for energibruk i Norge mot 2050 Det finnes ingen energiframskrining

Detaljer

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet

Energiutfordringen og behovet for kompetanse. Reidar Müller Olje- og energidepartementet Energiutfordringen og behovet for kompetanse Reidar Müller Energitørsten billion tonnes of oil equivalent IEA Reference Scenario: World Primary Energy Demand 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1980 1990 2000 2010

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser?

Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser? Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser? Hans Martin Mathisen Leder av arbeidspakke for energiforsyning og tekniske installasjoner i FME ZEB Professor ved Institutt for energi-

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Klimaforskning: utslippskutt OG tilpasning. Pål Prestrud CICERO Senter for klimaforskning

Klimaforskning: utslippskutt OG tilpasning. Pål Prestrud CICERO Senter for klimaforskning Klimaforskning: utslippskutt OG tilpasning Pål Prestrud CICERO Senter for klimaforskning 1 IPCCs klimascenarier for 2030 og ( 2007 (IPCC 2100 2 Utviklingen av klimascenarier 3 Nåværende utslipp av CO2

Detaljer

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Per Backe-Hansen Forskning relevant for vannforvaltning i Forskningsrådet

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Konsekvenser for vannkraftsystemet

Konsekvenser for vannkraftsystemet Konsekvenser for vannkraftsystemet - Hvordan takler Norge store mengder ny fornybar kraft? Bjørn Grinden Bjørn H. Bakken TRANSES workshop 27. mars 28 ...fra MARKAL tilbake til Samkjøringsmodellen For å

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø Wind-IRIS Vindturbin for forskning Øystein Lund Bø Energiforskning hos IRIS Perspektiv: Bærekraft, effektiv ressursutnyttelse, klima, næring Olje & Gass Automatisert Boring Flerfase reservoarteknologi

Detaljer

Norwegian R&D on Offshore Wind Technology. Jan Onarheim Vice Director NOWITECH Senior Advisor NTNU

Norwegian R&D on Offshore Wind Technology. Jan Onarheim Vice Director NOWITECH Senior Advisor NTNU Norwegian R&D on Offshore Wind Technology Jan Onarheim Vice Director NOWITECH Senior Advisor NTNU 1 Why offshore wind R&D in Norway? Offshore 2020: 50 GW (?) Offshore 2008: ~1 GW Map: EWEA Karmøy CAPEX

Detaljer

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen 2 Regjeringens Brasil-strategi Høyere utdanning og internasjonalisering

Detaljer

Bærekraftig utvikling og klimaforandringer. Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009. Innholdsfortegnelse

Bærekraftig utvikling og klimaforandringer. Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009. Innholdsfortegnelse Bærekraftig utvikling og klimaforandringer Foredrag i RE RK ved Eivald M.Q.Røren 4.nov.2009 EMQR 1 Innholdsfortegnelse Problemstillinger Hva ligger i Bærekraftig utvikling Klimaforandringer. Årsaker og

Detaljer

Fornybar energi - kommer den fort nok? Sverre Gotaas, Statkraft

Fornybar energi - kommer den fort nok? Sverre Gotaas, Statkraft Fornybar energi - kommer den fort nok? Sverre Gotaas, Statkraft No. 1 90% 264 35% 3200 EMPLOYEES.. WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS OF NORWAY S POWER GENERATION...IN

Detaljer

Karbonfangst, transport og lagring

Karbonfangst, transport og lagring Karbonfangst, transport og lagring CCS «Carbon Capture and Storage» Arne Markussen, Polarkonsult AS East West Arena CCS Arne Markussen - 1 Carbon Capture and Storage East West Arena CCS Arne Markussen

Detaljer

Ny fornybar kraftproduksjon. Solgun Furnes, EnergiAkademiet

Ny fornybar kraftproduksjon. Solgun Furnes, EnergiAkademiet Ny fornybar kraftproduksjon Solgun Furnes, EnergiAkademiet Agenda Hvorfor fokus på fornybart? Hva gjøres i Norge? Fra ressurs til bruk: En oversikt De nye fornybare energikildene Situasjonen i Norge Vind

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy Norwegian Centre for Offshore Wind Energy 1 Partnere Forskningspartnere: Christian Michelsen Research AS Uni Research AS University of Agder University of Bergen University of Stavanger Aalborg University

Detaljer

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009

Naturgass i et klimaperspektiv. Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Naturgass i et klimaperspektiv Tom Sudmann Therkildsen StatoilHydro Naturgass Gasskonferansen i Bergen, 30. april 2009 Skal vi ta vare på isbjørnen, må vi ta vare på isen 2 3 Energiutfordringen 18000 Etterspørsel

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger - Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger 1200 ansatte 8500 studenter 31 bachelorprogram 30 toårige masterprogram 7 femårige masterprogram 8 doktorgradsprogram Fire fakulteter

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Byggenæringen må ta, og tar klimautfordringene på alvor

Byggenæringen må ta, og tar klimautfordringene på alvor Grønt gull i Stavanger 2016 01 21 Byggenæringen må ta, og tar klimautfordringene på alvor Terje Jacobsen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang før:

Detaljer