Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010"

Transkript

1 Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

2 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2010 Forbruk og utslipp på Gjøafeltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status Feltets status Olje, gass og vannproduksjon Tillatelser for feltet Status for nullutslippsarbeidet fra boring Boring med vannbasert borevæske Boring med oljebasert borevæske Boring med syntetisk borevæske av oljeholdig vann, inkludert løste komponenter og tungmetaller Beskrivelse av produsertvann og drenasjevann systemene på Gjøa Semi Produsertvann Gjøafeltet Produsertvann Vegafeltet Drenasjevann Vann fra jetting/sandrensing av oljeholdig vann av løste komponenter i produsertvann Prøvetaking og analyse av oljeholdig vann Produsertvann Drenasjevann Bruk og utslipp av kjemikalier Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 2 of 41

3 4.1 Samlet forbruk og utslipp Evaluering av kjemikalier Oppsummering av kjemikaliene Bore- og brønnkjemikalier Produksjonskjemikalier Injeksjonskjemikalier Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier Hjelpekjemikalier Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Prioriterte miljøfarlige forbindelser som tilsetning i produkter Prioriterte miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter til luft Forbrenningsprosesser ved lagring og lasting av olje Diffuse utslipp og kaldventilering Gassporstoff Akutte utslipp Akutte oljeutslipp Akutte kjemikalieutslipp Akutte gassutslipp Avfall Vedlegg Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 3 of 41

4

5 Innledning Rapporten omfatter bore- og brønnaktiviteter, produksjon, forbruk av kjemikalier, utslipp til sjø og luft og håndtering av avfall fra Gjøafeltet i Kontaktpersoner hos operatørselskapet: Eva Fagernes (Myndighetskontakt/Head of HSEQ), tlf: , e-post: Wenche R Helland (Miljørådgiver/Advisor Environment), tlf: , e-post: Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 5 of 41

6 1 Status 1.1 Feltets status Gjøafeltet er et olje- og gassfelt som er lokalisert i nordlige del av Nordsjøen. Feltet omfattes av produksjonstillatelse PL 153 og strekker seg over blokkene 35/9 og 36/7. Utvinningstillatelse PL153 ble tildelt i Gjøafeltet ble påvist i Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2006 og godkjent i juni Statoil var operatør for utbyggingen av feltet, mens GDF SUEZ E&P Norge AS overtok som operatør for feltet den 25. november Rapporten omfatter følgende felt og innretninger: Gjøafeltet er bygget ut med den halvt nedsenkbare plattformen Gjøa Semi og fem havbunnsrammer (B, C, D, E og F). Havbunnsrammene er koblet opp mot Gjøa Semi. All behandling av olje, gass og produsert vann skjer på Gjøa Semi. Det er ikke injeksjon av produsert vann på Gjøa. Oljen transporteres til Mongstad i Troll oljerørledning (TOR II). Gassen blir transportert i rørledningen FLAGS til St. Fergus i Storbritania. Produksjonstart var 7. november Vegafeltet, hvor Statoil er operatør, består av havbunnsrammene Vega Sør, Vega Nord og Vega Sentral. Havbunnsrammene er koblet opp mot Gjøa Semi. All behandling av kondensat, gass og produsert vann skjer på Gjøa Semi. Kondensat transporteres til Mongstad sammen med olje fra Gjøafeltet og gassen til St. Fergus sammen med gassen fra Gjøafeltet. Statoil sender en egen årsrapport for Vegafeltet som omhandler det som ikke rapporteres for Gjøafeltet. Produksjonen fra Vegafeltet startet den 2. desember Boreriggen Transocean Searcher som har boret produksjonsbrønner på Gjøafeltet. Oversikt over rettighetshavere i lisens PL 153 er vist i tabellen under. Rettighetshavere Eierskap GDF SUEZ E&P Norge AS (Operatør) 30 % Petoro 30 % Statoil 20 % Norske Shell 12 % RWE Dea Norge 8 % Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 6 of 41

7 1.2 Olje, gass og vannproduksjon Tabellene 1.0a og 1.0b viser status forbruk og produserte mengder olje, gass og vann for Gjøa i Forbruks- og produksjonsdata er opplyst av Oljedirektoratet og omfatter ikke data for flyttbare innretninger. Tabell 1.0a Status forbruk Måned Injisert gass (m3) Injisert sjøvann (m3) Brutto faklet gass (m3) Brutto brenngass (m3) Diesel (l) Oktober November Desember Tabell 1.0b Status produksjon Måned Brutto olje (m3) Netto olje (m3) Brutto kondensat (m3) Netto kondensat (m3) Brutto gass (m3) Netto gass (m3) Vann (m3) Netto NGL (m3) November Desember Tillatelser for feltet Tillatelser i 2010 for feltet er beskrevet i tabellen under. Det er ikke registrert avvik i forhold til gitte tillatelser. Tillatelser Dato Referanse Boring: Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gjøafeltet. Boring og klargjøring av 13 brønner på Gjøa Produksjon: Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Gjøa. Rørledninger: Gjøa RFO. Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Radioaktivitet i produsert vann: av naturlig forekommende radioaktive stoffer til sjø fra Gjøa , Endret / / / /00458/425.1 Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 7 of 41

8 Tillatelser Dato Referanse Kvotepliktige utslipp av klimagasser: Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Statoil, Gjøafeltet. Oppdatert tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser på Gjøafeltet / Status for nullutslippsarbeidet Feltet er bygget ut for å gi minst mulig påvirkning på miljøet. Strøm fra land sørger for hovedelen av kraften til drift av innretningen. For drift av gasseksportkompressoren er det installert en single fuel DLE 2500 lav-nox turbin. I tillegg er det installert en varmegjenvinningsenhet (WHRU) som forsyner prosessen med varme. Under normal drift er det slukket fakkel på feltet. Det er lagt vekt på å velge kjemikalier i kategori gul og PLONOR. Produsert vann blir renset i to parallelle to-trinns Epcon flotasjonsenheter, med to tanker i serie før utslipp til sjø. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 8 of 41

9 2 fra boring Kapittel 2 gir en oversikt over borevæsker benyttet under boring samt oversikt over disponering av kaks, fordelt på brønnene som er boret. For brønnene boret på Gjøa har det vært et gjenbruk av vannbasert, oljebasert borevæske og brine på henholdsvis 51 %, 73 % og 19 %. Ved beregning av mengde utboret kaks er det brukt en brønnspesifikk faktor som representerer forholdet mellom teoretisk hullvolum boret og kaksmengden. Tabellen under gir en oversikt over boreaktiviteter utført i Brønn Seksjon 35/9-B-1 H 36, 26, 17 ½ 35/9-B-2 H 36, 26 35/9-B-3 H 36, 26 35/9-C-1 Y1H 17 ½, 12 ¼ x 13 ½ 35/9-C-2 H 17 ½, 8 ½, Perm. P&A 35/9-C-2 AH 12 ¼, 8 ½ 35/9-C-3 Y1H 17 ½, 12 ¼, 8 ½ 35/9-C-3 Y2H 8 ½ 35/9-C-4 Y1H 17 ½, 12 ¼ x 13 ½, 8 ½ 35/9-C-4 Y2H 8 ½ 35/9-D-1 Y1H 36, 26 35/9-D-3 H 36, Boring med vannbasert borevæske Tabell 2.1 og 2.2 viser henholdsvis bruk og utslipp av vannbasert borevæske og disponering av borekaks ved boring med vannbasert borevæske. Tabell 2.1 Bruk og utslipp av vannbasert borevæske Brønnbane av borevæske til sjø Borevæske injisert Borevæske til land som avfall Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Totalt forbruk av borevæske 35/9-B-1 H /9-B-2 H /9-B-3 H /9-C-2 H* /9-D-1 Y1H /9-D-3 H *vannbasert borevæske brukt som spacer for sement plugg ved tilbakeplugging av pilot hull Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 9 of 41

10 Tabell 2.2 Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert av kaks til sjø Kaks injisert Kaks sendt til land Eksportert kaks til andre felt 35/9-B-1 H /9-B-2 H /9-B-3 H /9-C-2 H /9-D-1 Y1H /9-D-3 H Boring med oljebasert borevæske Tabell 2.3 og 2.4 viser henholdsvis bruk og utslipp av oljebasert borevæske og disponering av borekaks ved boring med oljebasert borevæske. Alt overskudd av oljebasert borevæske og generert borekaks med oljevedheng ble sendt til land for sluttbehandling. Tabell 2.3 Boring med oljebasert borevæske Brønnbane av borevæske til sjø Borevæske injisert Borevæske til land som avfall Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Totalt forbruk av borevæske 35/9-B-1 H /9-C-1 Y1H /9-C-2 AH /9-C-2 H /9-C-3 Y1H /9-C-3 Y2H /9-C-4 Y1H /9-C-4 Y2H Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 10 of 41

11 Tabell 2.4. Disponering av kaks ved boring med oljebasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert av kaks til sjø Kaks injisert Kaks sendt til land Eksportert kaks til andre felt 35/9-B-1 H /9-C-1 Y1H /9-C-2 AH /9-C-2 H /9-C-3 Y1H /9-C-3 Y2H /9-C-4 Y1H /9-C-4 Y2H Boring med syntetisk borevæske Ikke aktuelt. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 11 of 41

12 3 av oljeholdig vann, inkludert løste komponenter og tungmetaller av vann til sjø på Gjøa Semi kommer fra følgende kilder: Produsertvann Gjøafeltet Produsertvann Vega feltet Drenasjevann Det er utarbeidet måleprogram for prøvetaking og analyser av olje i vann for Gjøafeltet. Boreinnretningen Transocean Seacher har ikke hatt utslipp av oljeholdig vann i Alt oljeholdig vann fra riggen samles opp og sendes i land som farlig avfall. 3.1 Beskrivelse av produsertvann og drenasjevann systemene på Gjøa Semi Produsertvann Gjøafeltet Figur viser en oversikt over produsertvann systemet på Gjøa Semi. Figur Oversikt over produsertvann systemet Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 12 of 41

13 Renseanlegget består av: VIEC (Vessel Internal Electrostatic Coalescer) i 2. Trinn separator To parallelle hydrosykloner for vann fra 2. trinn separator En Epcon flotasjonsenhet for vann fra 3. trinn separator To parallelle to trinns Epcon flotasjonsenheter, med to tanker i serie for rensing av produsert vann fra avgassingstank. En coalescer er montert i 2. trinn separator for separasjon av produsert vann fra olje og gass. Hovedelen av det produserte vannet går fra 2. trinn separator til hydrosyklonene. Produsert vann renses deretter i to trinns Epcon flotasjonsenheter med hjelp av flokkulant. Epcon enhetene renser vann fra 2. og 3. trinn separatorene. Brenngass brukes som flotasjonsgass. Renset produsert vann slippes ut til sjø på 6 meters dyp. Separert olje føres tilbake til 2. trinn separator Produsertvann Vegafeltet For å forhindre at det dannes hydrater i rørledningen fra Vega til Gjøa Semi injiseres MEG kontinuerlig på brønnhodene på havbunnsrammene på Vega feltet. Injisert MEG blir regenerert på Gjøa Semi. Fra MEG-regenererings anlegget får man en saltholdig væskestrøm som inneholder noe olje og MEG. Den saltholdige væsken blir renset i eget rensesystem som består av: To partikkel filter To high-flow filter enheter i serie Ett Crudesorb filter Sentrifuge Renset væske blir sluppet ut til sjø i samme utslippspunkt som produsertvann fra Gjøa Drenasjevann Drenasjesystemet på Gjøa Semi skal samle og lede regnvann, spillvann og brannvann fra prosess-, hjelpesystem og stigerørsmodulen til sumptanker for rensing før utslipp til sjø. Det åpne drenasjesystemet er delt inn i hazardous og non-hazardous. Det er separate drenasje punkter og tanker for de to systemene. Væske fra non-hazardous tankene pumpes til hazardous tankene. Væsken i hazardous tankene pumpes til rensenheten for drenasjevann som består av to Epcon flotasjonsenheter i serie, før vannet slippes ut til sjø, se figur Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 13 of 41

14 Figur Oversikt over drenasjevann systemet med Epcon CFU enheter Vann fra jetting/sandrensing Ikke relevant for av oljeholdig vann I 2010 var vannproduksjonen marginal. Det var ikke tegn på gjennombrudd av formasjonsvann fra reservoaret og vannet som ble produsert var hovedsakelig kondensert vann fra gass i brønnstrømmen. På grunn av små vannmengder var det ikke kontinuerlige utslipp av vann til sjø. Tabell 3.1 gir en oversikt over utslipp av oljeholdig vann. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 14 of 41

15 Tabell 3.1 av olje og oljeholdig vann Vanntype Totalt vannvolum (m3) Midlere oljeinnhold (mg/l) Olje til sjø Injisert vann (m3) Vann til sjø (m3) Eksportert prod. vann (m3) Importert prod. vann (m3) Produsert Fortregning 0 Drenasje av løste komponenter i produsertvann Det er ikke analysert for løste komponenter i produsertvann i Prøvetaking og analyse av oljeholdig vann Produsertvann Det er ikke tatt prøver av produsertvann. En nærmere forklaring er gitt i eget brev til Klif Drenasjevann Det har ikke vært utslipp av drenasjevann i Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 15 of 41

16 4 Bruk og utslipp av kjemikalier Kapittel 4 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier som er benyttet på Gjøafeltet. I kapittel 10 Vedlegg, tabell til er det vist massebalanse for kjemikaliene innen hvert bruksområde etter funksjonsgruppe. Produksjonen på Gjøa startet i 2010 og det er av den grunn ikke vist noen historiske data for feltet. 4.1 Samlet forbruk og utslipp Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier på feltet er vist i tabell 4.1. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Bruksområdegruppe Bruksområde Forbruk Injisert A Bore og brønnkjemikalier B Produksjonskjemikalier C Injeksjonskjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H K Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring Bore- og brønnkjemikalier: Forbruk og utslipp av borekjemikalier og sementkjemikalier er basert på miljøeregnskapet etter ferdigstilling av hver enklet seksjon eller sementjobb. av kjemikalier er beregnet på bakgrunn av massebalanser av borevæsker og mengde kaks som er sluppet ut. I disse tallene er det en unøyaktighet fordi det ikke er mulig å måle den eksakte mengden av borevæske som er sluppet til sjø som vedheng til kaks. Kjemikalier som benyttes ved komplettering er også basert på rapportert forbruk for hver enkelt jobb. Røledningskjemikalier: I 2010 er det brukt og sluppet ut kjemikalier i forbindelse med klargjøring av rørledningene for oppstart av produksjonen på Gjøafeltet. Større utslipp enn forbruk skyldes at kjemikalier ble fylt i rørledningene ved legging i 2009, men sluppet ut i Kjemikaliet Musol er brukt for klargjøring av injeksjonlinje på Vega feltet, men sluppet ut på Gjøa Semi. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 16 of 41

17 5 Evaluering av kjemikalier Dette kapittelet angir forbruk og utslipp av kjemikalier i henhold til kjemikalienes miljøegenskaper. De ulike bruksområdene for kjemikaliene er oppsummert mht mengder av miljøklassene grønne, gule, røde og svarte stoffgrupper (ref. Aktivitetsforskriften). Datagrunnlag for beregninger er mengdene rapportert i kapittel Oppsummering av kjemikaliene Tabell 5.1 viser en oversikt over stoffene i det totale forbruk og utslipp av kjemikalier på feltet, fordelt etter kjemikalienes miljøegenskaper. Forbruket av rødt stoff stammer fra gjengefettet OCR 325AG. Forbruket av svart stoff stammer fra hydraulikkvæsker i lukkede system med manglende HOCNF, se pkt 5.7. Det har ikke vært utslipp av røde eller svarte stoff. Prosentvis fordeling av stoffer i kjemikalier som er sluppet ut er vist i figur 5.1. Tabell Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 17 of 41

18 Gul 3 % Grønn 97 % Figur 5.1 Samlet utslipp av stoffer fordelt etter kjemikalienes miljøegenskaper Det fremgår av figuren at 97 % av stoffene som er sluppet ut er i kategori grønn. 5.2 Bore- og brønnkjemikalier I tabell 5.2 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i bore- og brønnkjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell Bore og brønnkjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 18 of 41

19 5.3 Produksjonskjemikalier I tabell 5.3 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i produksjonskjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell Produksjonskjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Injeksjonskjemikalier Ikke relevant. 5.5 Rørledningskjemikalier I tabell 5.5 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i rørledningskjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 19 of 41

20 Tabell 5. 5 Rørledningskjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Gassbehandlingskjemikalier I tabell 5.6 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i gassbehandlingskjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell Gassbehandlingskjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 20 of 41

21 Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Hjelpekjemikalier I tabell 5.7 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i hjelpekjemikalier. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Kjemikaliene i fargekategori svart er hydraulikkoljer i lukkede system som brukes på boreriggen Tranocean Searcher. Disse kjemikaliene (se tabell ) har per dags dato ikke HOCNF og er derfor blitt satt til fargekategori svart, ref endring i krav i Aktivitetsforskriften 62. Tabell 5.7 Hjelpekjemikalier Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 21 of 41

22 5.8 Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen I tabell 5.8 er det vist en oversikt over forbruk og utslipp av stoffer i eksportkjemikaliene. Klassifiseringen er iht Klifs kjemikaliekriterier. Tabell 5. 8 Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kategori Klifs fargekategori Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Kjemikalier fra andre produksjonssteder Ikke relevant Reservoar styring Ikke relevant. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 22 of 41

23 6 Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser 6.1 Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Kapittelet gir en samlet oversikt over bruk og utslipp av alle kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser iht kategori 1-8 i tabell 5.1. Datagrunnlaget er etablert i EW (Environment Web) på stoffnivå. Rapporteringen under dette kapittelet inneholder fortrolig informasjon og tabellen er derfor ikke vedlagt rapporten. Tabellen ligger tilgjengelig for Klif i EW. 6.2 Prioriterte miljøfarlige forbindelser som tilsetning i produkter Det forekommer ingen miljøfarlige forbindelser som tilsetninger i produkter benyttet ved boring eller produksjon på feltet. 6.3 Prioriterte miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter Miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter benyttet er vist i tabell 6.3. Det er forurensning av miljøfarlige forbindelser i flere bore- og brønnkjemikalier, hvor det største bidraget til tungmetaller kommer fra barytt. Målte verdier, som oppgitt i HOCNF, er benyttet i beregningene av utslippene. Tabell Miljøfarlig forbindelse som forurensning i produkter Stoff/Komponent gruppe A (kg) B (kg) C (kg) D (kg) E (kg) F (kg) G (kg) H (kg) K (kg) Sum (kg) Kvikksølv Kadmium Bly Krom Kobber Arsen Tributylforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Andre Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 23 of 41

24 7 til luft For utslipp fra gassturbinen er det benyttet feltspesifikk utslippsfaktor for CO2, basert på online GC analyser av brenngassen, og faktor oppgitt av leverandør for utslipp av NOx. For utslipp fra fakling er CMR-modellen brukt for beregning av utslippsfaktor for CO2. For NOx er utslippsfaktor 1,4 g/sm3 brukt, faktor anbefalt av OD og Klif. For utslipp fra diesel og brønntesting er OLFs anbefalte faktorer brukt. 7.1 Forbrenningsprosesser Strøm fra land sørger for hovedelen av kraften til drift av innretningen. For drift av gasseksportkompressoren er det installert en single fuel DLE 2500 lav-nox turbin. I tillegg er det installert en varmegjenvinningsenhet (WHRU) som forsyner prosessen med varme. Diesel motorer brukes for drift av brannvannspumper, essensiellgenerator og nødgenerator. Tabell 7.1a viser utslipp til luft fra forbrenningsporsesser på Gjøa Semi. Tabell 7.1a til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB PAH dioksiner til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Fakkel Kjel Turbin Ovn Motor Brønntest Andre kilder Mye fakling i 2010 skyldes oppstart av Gjøa- og Vegafeltet, og problemer med gasseksportkompressoren. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 24 of 41

25 Tabell 7.1aa til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger (Turbiner LavNOx) Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB PAH dioksiner til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Turbin Tabell 7.1b viser utslipp til luft fra forbrenningssystemer på boreriggen Transocean Searcher og fra testing av brønner. Tabell 7.1b - til luft fra forbrenningsprosesser på flyttbare innretninger Mengde til Kilde flytende brenn- Mengde brenngass CO2 Utslip p NOx nmvoc CH4 SOx PCB PAH dioksiner sjø - fallout fra Oljeforbruk stoff (m3) brønntest Fakkel Kjel Turbin Ovn Motor Brønntest Andre kilder Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 25 of 41

26 7.2 ved lagring og lasting av olje Ikke relevant. 7.3 Diffuse utslipp og kaldventilering Tabell 7.3 viser diffuse utslipp av nmvoc og CH4. ene er beregnet på bakgrunn av OLFs standard utslippsfaktorer. Tabell Diffuse utslipp og kaldventilering Innretning nmvoc CH4 GJØA Gassporstoff Ikke relevant. Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 26 of 41

27 8 Akutte utslipp Ethvert utilsiktet utslipp til sjø rapporteres internt og behandles som en uønsket hendelse. En kort beskrivelse av utslipp i 2010 er vist i tabellen under. Det har vært total 7 utslipp til sjø i rapporteringsåret. Innretning Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Transocean Searcher Dato Synergi nr Kategori Volum (m 3 ) Beskrivelse/Årsak Olje Andre oljer 0,005 Lekkasje av hydraulikkolje fra ROV Kjemikalier 0,008 Ved blåsing av slange Oljebasert borevæske for OBM var inspeksjonsluke på tank åpen og OBM ble blåst ut på dekk. Ca. 8 liter ble sluppet ut til sjø Oljer Andre oljer 0,0002 Slopvann ble blåst ut av tankventil. Det meste ble samlet opp i trau under ventil Oljer - Andre oljer 0,002 Lekkasje fra hydraulikkslange til 2. barrieretank Oljer - Andre oljer 0,0034 Lekkasje av hydraulikkolje fra ROV Olje- Andre oljer 0,003 Hydraulikk lekkasje fra ROV Olje Andre oljer 0,008 I forbindelse med installasjon av pumpe på havbunnen ble fitting til hydraalikkslange på ROV skadet Tiltak ROV ble tatt til overflaten og reparert. Blåsing av slange ble stoppet og OBM på dekk ble samlet opp. Gjennomgå prosedyrer og retningslinjer for lossing av OBM Endret rutiner ved overføringa av slop til supply båt Defekt slange ble byttet ut. Se på mulighet for å montere fast linje for hydraulikk ROV ble tatt til overlaten og reparert. Se på vedlikeholdsrutiner for ROV Byttet ut hydraulikkslange ROV ble tatt til overflaten og reparert. 8.1 Akutte oljeutslipp Det er rapportert seks akutte oljeutslipp på feltet i Tabell 8.1 viser en oversikt over akutt oljeforurensning. Tabell Oversikt over akutt oljeforurensning av i løpet av rapporteringsåret Type søl Antall < 0,05 m3 Antall 0,05-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum < 0,05 (m3) Volum 0,05-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Andre oljer Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 27 of 41

28 8.2 Akutte kjemikalieutslipp Det er rapportert ett akutt utslipp av borevæske på feltet i Tabell 8.2 viser en oversikt over akutt kjemikalieforurensning og tabell 8.3 viser akutt forurensning av kjemikalier og borevæsker fordelt etter deres miljøegenskaper. Tabell Oversikt over akutt forurensning av kjemikalier og borevæske i løpet av rapporteringsåret Type søl Antall < 0,05 m3 Antall 0,05-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum < 0,05 (m3) Volum 0,05-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Oljebasert borevæske Tabell Akutt forurensning av kjemikalier og borevæsker fordelt etter deres miljøegenskaper Kategori Klifs fargekategori Mengde sluppet ut Hormonforstyrrende stoffer 1 Svart Stoff som er antatt å være eller er arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 ( ) 1 Svart 2 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og log Pow >= 5 3 Svart Bionedbrytbarhet < 20% og giftighet EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 4 Svart To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 60%, log Pow >= 3, EC50 eller LC50 <= 10 mg/l 6 Rød Uorganisk og EC50 eller LC50 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 20% 8 Rød Andre Kjemikalier 100 Gul Vann 200 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 201 Grønn Akutte gassutslipp Det var ingen akutte utslipp til luft i Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 28 of 41

29 9 Avfall Alt næringsavfall og farlig avfall bortsett fra fraksjonen 7141 Brukt borevæske/slop/kaks som sendes til land fra GDF SUEZs offshoreaktiviteter håndteres av avfallskontraktøren. SAR er avfallskontraktør for både Gjøa Semi og Transocean Searcher. Avfallskontraktøren sørger for en optimal håndtering og sluttbehandling av avfallet i henhold til inngåtte kontrakter. Alle aktuelle nedstrømsløsninger som velges skal godkjennes av GDF SUEZ E&P Norge AS. For 2010 ble avfallet registrert i Statoils miljøregnskap TEAMS fram til og med november og for desember i GDF SUEZs miljøregnskap TEAMS SR. Alt avfall kildesorteres offshore i henhold til OLFs anbefalte avfallskategorier. Avfall som kommer til land og ikke tilfredstiller disse sorteringskategoriene, blir avvikshåndtert og ettersortert. Avfallskontraktøren benyttes også som rådgiver i tilrettelegging av avfallshåndteringen ute på installasjonene. Fraksjonene 7141 Brukt borevæske/slop og 7141 Borekaks sendes til borevæskekontraktør for videre behandling. Væske/slop som ikke kan gjenbrukes sendes til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Det er en hovedmålsetning at mengde avfall som går til sluttdisponering skal reduseres. Dette skal i størst mulig grad oppnås gjennom optimalisering av materialbruk, gjenbruk, gjenvinning eller alternativ bruk av væsker og materialer innenfor en forsvarlig ramme av helse, miljø og sikkerhet, samt kvalitet. Tabell 9.1 gir en oversikt over mengde farlig avfall i rapporteringsåret. Det var ingen sorteringsavvik for farlig av fall i Tabell 9.1 Farlig avfall Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Annet 2 komponent maling, uherdet komponent maling, lakk og lim Bokser med rester, tomme upressede bokser Brukte brønnvæsker (oljebasert/pseudobasert/sloppvann) Brukte oljefilter (diesel/helifuel/brønnarbeid) Drivstoff og fyringsolje Drivstoff-fyringsolje-Uspes Fett (gjengefett, smørefett) Filterduk fra renseenhet Frostvæsker som inneholder farlige stoffer Grease & smørefett (spann, patroner) Hydraulikk- og motorolje som spillolje Hydraulikkolje Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 29 of 41

30 Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Løsemiddelbasert maling, uherdet Løsemidler Lysstoffrør og sparepære, UV lampe Maling med løsemiddel Oljef.masse-uspesifisert Oljefilter Oljeforue. bunnslam tanker Oljeforur. masse- slam f. avløpsvann Oljeforurenset masse (filler, absorbenter, hansker) Oljeholdig avfall Oljeholdig kaks Oppladbare lithium ORG SLAG, NO HALOGEN ORG WASTE NO HAL UNSPEC Org-løsem u/halog. Uspes Rengjøringsmidler Rester av AFFF, slukkemidler m/halogen (klor, fluorid, bromid) Rester av rengjøringsmidler Rester av syrer uorg Rester av tungmetallholdige kjemikalier Slagg/blåsesand/kat-Uspes Slop Slopp/oljeholdig saltlake (brine), oljeemul m/saltholdig vann Småbatterier Spillolje (motor/hydraulikk/trafo) m/ref Svovelholdig avfall fra avsvovling av olje Tomme fat/kanner med oljerester Uorg. Base uspes Uorganiske salter og annet fast stoff Vaskemedium Vaskevann Vaskevann fra tankvask OBM Batterier Blybatteri (Backup-strøm) Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 30 of 41

31 Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Diverse blandede batterier Knappcelle med kvikksølv Oppladbare lithium Oppladbare nikkel/kadmium Blåsesand Boreavfall Sand, overflaterester m/tungmetall (se grenseverdi i forskrift) Brukte brønnvæsker (oljebasert/pseudobasert/sloppvann) Oljeholdig kaks Kjemikalieblanding m/halogen Brukt MEG/TEG, forurenset med salter Brukt rensevæske til ventilasjonsanlegg (f.eks. kerasol) Slopp/oljeholdig saltlake (brine), oljeemul. m/saltholdig vann Væske fra brønn m/saltvann el. Halogen (Cl, F, Br) Kjemikalieblanding m/metall Brukte kjemikalier fra fotolab Kjemikalieblanding u/halogen u/tungmetaller Væske fra brønn m/metallisk 'crosslinker' el. tungmetall Brukte kjemikalier fra offshore lab analyser (ekstraksjonsmidler, m.m.) Filterkakemasse fra brønnvask Sekkeavfall med 'merkepliktig' kjemikalierester (NaOH, KOH, m.m.) Væske fra brønnbehandling uten saltvann Lysrør/Pære Lysstoffrør og sparepære, UV lampe Maling 2 komponent maling, uherdet Fast malingsavfall, uherdet Løsemiddelbasert maling, uherdet Løsemidler Oljeholdig avfall Avfall fra pigging Brukte oljefilter (diesel/helifuel/brønnarbeid) Drivstoffrester (diesel/helifuel) Fett (gjengefett, smørefett) Filterduk fra renseenhet Oljeforurenset masse (filler, absorbenter, hansker) Spillolje (motor/hydraulikk/trafo) Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 31 of 41

32 Avfallstype Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Spillolje div.blanding Tomme fat/kanner med oljerester Rene kjemikalier m/halogen KFK fra kuldemøbler Rester av AFFF, slukkemidler m/halogen (klor, fluorid, bromid) Slukkevæske, halon Rene kjemikalier m/tungmetall Kvikksølv fra lab-utstyr Rester av tungmetallholdige kjemikalier Rene kjemikalier u/halogen u/tungmetall Rester av lut (f.eks. NaOH, KOH) Rester av rengjøringsmidler Rester av syre (f.eks. saltsyre) Rester av syre (f.eks. sitronsyre) Spraybokser Bokser med rester, tomme upressede bokser Tabell 9.2 gir en oversikt over kildesortert vanlig avfall. Det var ingen sorteringsavvik for næringsavfall. Tabell 9.2 Kildesortert vanlig avfall Type Mengde Matbefengt avfall 33.2 Våtorganisk avfall 0.7 Papir 20.8 Papp (brunt papir) 0.9 Treverk 38.1 Glass 1.2 Plast 13.1 EE-avfall 6.2 Restavfall 42.3 Metall Blåsesand Sprengstoff Annet Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 32 of 41

33 10 Vedlegg Tabell Månedsoversikt av oljeinnhold i produsert vann Månedsnavn Mengde produsert vann (m3) Mengde reinjisert vann (m3) til sjø (m3) Oljekonsentrasjon i utslipp til sjø (mg/l) Oljemengde til sjø Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 33 of 41

34 Tabell Massebalanse for bore- og brønnkjemikalier etter funksjonsgruppe TRANSOCEAN SEARCHER Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Adapta 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Rød Aqualink 300F 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Baracarb (all grades) 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn Baraklean Dual 27 Vaske- og rensemidler Gul Baraklean Gold 27 Vaske- og rensemidler Gul Barazan 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn Barite 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Barofibre F/M/C 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn BDF Emulgeringsmiddel Gul BDF Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Gul Calcium Bromide 37 Andre Grønn CALCIUM BROMIDE BRINE 37 Andre Grønn Calcium Chloride 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Calcium Chloride 26 Kompletteringskjemikalier Grønn CFR-8L 19 Dispergeringsmidler Gul CFR-8L 25 Sementeringskjemikalier Gul CGM-1 (former FDP-C575) 25 Sementeringskjemikalier Grønn CGM-2 25 Sementeringskjemikalier Grønn Citric acid 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Dextrid E 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn DRILTREAT 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 34 of 41

35 Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori DRILTREAT 22 Emulgeringsmiddel Grønn DRILTREAT 37 Andre Grønn Duratone E 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Gul ECONOLITE LIQUID 25 Sementeringskjemikalier Grønn EDC Oljebasert basevæske Gul EZ MUL NS 22 Emulgeringsmiddel Gul EZ-Flo II 25 Sementeringskjemikalier Grønn Foamer 760 NS 25 Sementeringskjemikalier Gul Gascon Sementeringskjemikalier Grønn Gascon III 25 Sementeringskjemikalier Grønn GEM GP 21 Leirskiferstabilisator Gul HALAD-400L 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Gul HALAD-400L 25 Sementeringskjemikalier Gul HR-4L 25 Sementeringskjemikalier Grønn HR-5L 25 Sementeringskjemikalier Grønn JET-LUBE NCS-30ECF 23 Gjengefett Gul JET-LUBE SEAL-GUARD(TM) ECF 23 Gjengefett Gul KCl brine 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn KCl Potassium Chloride 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Lime 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Mica 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn Microsilica Liquid 25 Sementeringskjemikalier Grønn Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 35 of 41

36 Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Monoethylene Glycol 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Grønn Musol Solvent 25 Sementeringskjemikalier Gul Musol Solvent 27 Vaske- og rensemidler Gul N-DRIL HT PLUS 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn NaCl, PVD 26 Kompletteringskjemikalier Grønn NF-6 4 Skumdemper Gul NF-6 25 Sementeringskjemikalier Gul NORCEM CLASS "G" CEMENT 25 Sementeringskjemikalier Grønn NORCEM CLASS G" CEMENT" 25 Sementeringskjemikalier Grønn OCMA Bentonite 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn OCR 325 AG 23 Gjengefett Rød OMC-3 19 Dispergeringsmidler Gul Oxygon 5 Oksygenfjerner Gul PAC LE/RE 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn PAC LE/RE 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Grønn SCR-100L NS 25 Sementeringskjemikalier Gul SEM 8 25 Sementeringskjemikalier Gul Soda ash 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Soda ash 37 Andre Grønn SODIUM BICARBONATE 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn SODIUM BICARBONATE 26 Kompletteringskjemikalier Grønn SODIUM BROMIDE 26 Kompletteringskjemikalier Grønn Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 36 of 41

37 Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Sodium Chloride Brine 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Grønn Stack Magic ECO-F 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Starcide 1 Biosid Gul STEELSEAL(all grades) 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn STEELSEAL(all grades) 25 Sementeringskjemikalier Grønn Sugar powder 25 Sementeringskjemikalier Grønn Tuned Spacer E+ 25 Sementeringskjemikalier Grønn WALLNUT 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Grønn XP-07 Base Fluid 29 Oljebasert basevæske Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 37 of 41

38 Tabell GJØA Massebalanse for produksjonskjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori FX Voksinhibitor Gul Gyptron SA Avleiringshemmer Gul HR Gasstørkekjemikalier Gul KI Korrosjonshemmer Gul Monoethylene glycol 7 Hydrathemmer Grønn SCW Avleiringshemmer Gul Sodium hydroxide 30% 11 ph regulerende kjemikalier Gul Tabell GJØA Massebalanse for rørledningskjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori MB Biosid Gul Monoethylene glycol 7 Hydrathemmer Grønn Musol 27 Vaske- og rensemidler Gul OR-13 5 Oksygenfjerner Grønn RX Fargestoff Gul Temblock Andre Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 38 of 41

39 Tabell GJØA Massebalanse for gassbehandlingskjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Defoamer AF380 4 Skumdemper Gul Gastreat K240 2 Korrosjonshemmer Gul Triethylene glycol (TEG) 8 Gasstørkekjemikalier Gul Tabell GJØA Massebalanse for hjelpekjemikalier etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Bactron B Biosid Gul Castrol Brayco Micronic SV/B 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Castrol Transaqua HT2 10 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gul Citric acid 50% 11 ph regulerende kjemikalier Grønn OS3 5 Oksygenfjerner Grønn Sodium carbonate 20% solution 11 ph regulerende kjemikalier Grønn Sodium hydroxide 30% 11 ph regulerende kjemikalier Gul VK-Kaldavfetting Extra 27 Vaske- og rensemidler Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 39 of 41

40 TRANSOCEAN SEARCHER Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Aqueous Degreaser 2000NW 27 Vaske- og rensemidler Gul Castrol Hyspin AWH-M Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Svart Castrol Hyspin AWH-M Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Svart Tabell GJØA Massebalanse for kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen etter funksjonsgruppe Handelsnavn Funksjonsgruppe Funksjon Forbruk Injisert Klifs fargekategori Cortron RN Korrosjonshemmer Gul Cortron RN Korrosjonshemmer Gul Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 40 of 41

41 Tabell 10.6 Brønnbane til luft i forbindelse med testing og opprenskning av brønner fra flyttbare innretninger Total oljemengde Gjenvunnet oljemengde Brent olje Brent gass (m3) 35/9-C-2 H /9-C-3 Y1H /9-C-4 Y2H Årsrapport til Klif for Gjøafeltet 2010 Page 41 of 41

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge REPORT Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 3.

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Årsrapport for Leteboring 2012 For Wintershall Norge AS

Årsrapport for Leteboring 2012 For Wintershall Norge AS Årsrapport for Leteboring 2012 For Wintershall Norge AS SIDE : 2 av 33 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 4 1.3 OPPFØLGING AV TILLATELSER

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012.

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Report ID.: ENINO-HSEQ/ Reference no.: DM#3398940 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Leteboring 0 28.02.2013 First issue

Detaljer

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification.

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 27.02.2014 IDC - Issued for Comments Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013 Wintershall

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat.

Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat. Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat. Report ID.: ENINO-HSEQ Reference no.: DM#3398930 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat 0 28.02.2013 First issue John Eirik Paulsen

Detaljer

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME Årsrapport Til Klima- og forurensningsdirektoratet 2012 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D)

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D) UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Embla feltet (2/7 D) Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Embla feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er:

Detaljer

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 This document and its contents are the sole property of ERN. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by Prepared by Valborg Birkenes Title Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2010 Reference 29903/valborgb RE0044-04 Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 This document and its contents are the sole property of E.ON. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 6 1.1 GENERELT...6 1.2 PRODUKSJON AV O LJE/GASS...6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...7 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR-

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR- 07 20080411 Adjusted due to comments from OLF 06 20080228 Changed the distribution of water vs. green compounds in KCl. Tables in Chapter 5 and in Appendix updated. 05 20080227 Re-Issued for IDC 04 20080225

Detaljer

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36

Urd årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00083. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 36 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Urd... 9

Detaljer

Hyme Årsrapport 2012 AU-DPN ON NJO-00090

Hyme Årsrapport 2012 AU-DPN ON NJO-00090 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2014-02-12 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Hyme... 7 1.4

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27 SIDE : 2 av 27 INNHOLD Innledning... 3 1 Status... 4 1.1 Generelt...4 1.2 Oversikt tillatelse til boring...4 1.3 Oppfølging av tillatelse til boring...5 1.4 Kjemikalier prioritert for substitusjon...8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING... 3 1 STATUS LETEBORING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 TILLATELSE TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Klima- og Forurensinsdirektoratet (Klif) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Klima- og Forurensinsdirektoratet (Klif) Ormen Lange Årsrapportering til Klima- og Forurensinsdirektoratet (Klif) 2012 Ormen Lange Innhold 1 Feltets Status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 8 1.4

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014. PL420 Titan Appraisal, PL420 Atlas R-020265

Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014. PL420 Titan Appraisal, PL420 Atlas R-020265 Årsrapport R-017549 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2014 DOKUMENT / RAPPORTITTEL OG GODKJENNINGSSIDE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2014 Prosjekt: PL420 Titan Appraisal PL420 Atlas

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Tordisfeltet

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Tordisfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 1 av 33 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 2 av 33 Innledning Rapporten omfatter utslipp til sjø og luft, samt håndtering

Detaljer

Lisens 122. Lisens 293. Brønn 34/12-1. Brønn 6507/2-4. Årsrapport -2008 Til Statens forurensingstilsyn. For letevirksomhet på norsk sokkel 2008

Lisens 122. Lisens 293. Brønn 34/12-1. Brønn 6507/2-4. Årsrapport -2008 Til Statens forurensingstilsyn. For letevirksomhet på norsk sokkel 2008 Årsrapport -2008 Til Statens forurensingstilsyn For letevirksomhet på norsk sokkel 2008 Lisens 122 Brønn 6507/2-4 Lisens 293 Brønn 34/12-1 1 av 31 Document Verification RACIE Record Signatures are required

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Vigdis

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 - Vigdis Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 1 av 38 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2022-03-01 Side 2 av 38 Innhold 1 Status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Fakta om Vigdis... 5 1.3

Detaljer

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067

ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 R-020067 ÅRLIG UTSLIPPSRAPPORT RWE DEA NORGE AS 2013 DOCUMENT / REPORT TITLE AND APPROVAL PAGE Title: Årlig utslippsrapport RWE Dea Norge AS 2013 Project: PL330 Doc.ID/R.no.: File No.: Classification: Open Subject:

Detaljer

Urd årsrapport 2014 AU-URD-00001

Urd årsrapport 2014 AU-URD-00001 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 31 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Oppfølging av utslippstillatelser for Norne hovedfelt

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Hydro Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 1.4

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Valemon AU-VMN-00002

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Valemon AU-VMN-00002 Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Valemon Gradering: Internal Side 1 av 38 Tittel: Årsrapport 2014 for Valemon Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Utløpsdato: Distribusjon: Fritt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Letefelter 2013

Innholdsfortegnelse. Letefelter 2013 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelser... 6 1.5. Kjemikalier prioritert

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

1 Introduksjon... 3. 2 Utslipp fra boring... 7

1 Introduksjon... 3. 2 Utslipp fra boring... 7 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Forkortelser og definisjoner... 3 1.3 Oversikt tillatelse til boring... 4 1.4 Oppfølging av tillatelsen til boring... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn. StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-00116 Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 27 StatoilHydro BRAGE AU-EPN ONS MAS-116 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Årsrapport 2014 Draupner

Årsrapport 2014 Draupner Årsrapport 2014 Draupner Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 12 Tittel: Årsrapport 2014 Draupner Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt

Detaljer

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219

Årsrapport 2010 Sleipner Øst AU-EPN ONS SLP-00219 Årsrapport Sleipner Øst Gradering: Open Status: Final Side 1 av 50 Innhold 1 Status... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Status nullutslippsarbeidet... 8 2 fra boring... 10 3 av oljeholdig vann inkludert

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 Jotun-feltet

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2011 Jotun-feltet INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 1 STATUS... 6 1.1 GENERELT... 6 Rapportens omfang... 6 Beliggenhet og rettighetshavere... 6 Utbygningskonsept... 6 Feltets teknologiske utvikling... 6 Aktiviteter og

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013. Letefelter DONG E & P Norge AS

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013. Letefelter DONG E & P Norge AS Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 Letefelter DONG E & P Norge AS Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE OG GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet

Årsrapport 2003 Utslipp fra Åsgardfeltet Tittel: Årsrapport 2003 Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: HNO ÅSG MYN 0148 Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: : Eksemplarnr.: 2004-03-15 0 Forfatter(e)/Kilde

Detaljer

Årsrapport for Gullfaks Satellitter 2014

Årsrapport for Gullfaks Satellitter 2014 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2016-03-28 Side 1 av 51 Innhold Innledning... 5 1 Feltets status... 5 1.1 Feltstatus... 5 1.2 Status forbruk og produksjon... 6 1.3 Status på nullutslippsarbeidet...

Detaljer

PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS 2013

PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for OMV (Norge) AS 2013 PL 537 Wisting Prosjekt 7324/8-1 Wisting Central & 7324/7-1 S Wisting Alternative Årlig utslippsrapport for 2013 DOKUMENTKONTROLL Dokument: Fil: PL 537 7324/8-1 og 7324/7-1 S., 25.3.2014 Final Projectplace/PL

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Sør Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet AU-OSE-00006

Utslipp fra Oseberg Sør Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet AU-OSE-00006 fra Oseberg Sør Årsrapport til Miljødirektoratet AU-OSE-00006 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 50 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass...

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse

Detaljer

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2010; Vigdis

Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2010; Vigdis 2010; Vigdis Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 1 av 37 Tittel: Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Internal

Detaljer

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008

Utslippsrapport for Valhallfeltet 2008 Utslippsrapport for Valhallfeltet 28 Forus, 1. mars 29 Utarbeidet av: Godkjent av: Utslippsrapport Valhall 28 Side 1 av 54 Generell informasjon Denne utslippsrapporten omfatter utslipp til luft og sjø

Detaljer

15.03.2016. Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 leteboring

15.03.2016. Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 leteboring 15.03.2016 Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 6 1.2 OPPFØLGING AV TILLATELSER TIL BORING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2012 JOTUN 28 februar, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 1 STATUS... 6 1.1 GENERELT... 6 Rapportens omfang... 6 Beliggenhet og rettighetshavere... 6 Utbygningskonsept...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 BALDER / RINGHORNE Flare Offloading BALDER FPU Processing facility Turret Generators 12" Oil line 12" Oil line 10" Rich Gas line 6" Gas lift line Fiber optic cable

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Jotun-feltet

Årsrapport for utslipp 2014 Jotun-feltet Årsrapport for utslipp 2014 Jotun-feltet Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 1 1 FELTETS STATUS... 2 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 2 1.2 UTBYGNINGSKONSEPT... 2 1.3 FELTETS TEKNOLOGISKE UTVIKLING...

Detaljer

Årsrapport 2013 for Volve AU-DPN OW MF-00505

Årsrapport 2013 for Volve AU-DPN OW MF-00505 Årsrapport for Volve AU-DPN OW MF-00505 Tittel: Årsrapport for Volve Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: AU-DPN OW MF-00505 Gradering: Open Utløpsdato: Distribusjon: Status Final Utgivelsesdato: Rev. nr.:

Detaljer

Farlig avfall fra offshorevirksomheten

Farlig avfall fra offshorevirksomheten Farlig avfall fra offshorevirksomheten mengder, fraksjoner, utfordringer og muligheter Ståle Teigen Rådgiver miljøteknologi Statoil Avfall fra borevirksomheten Avfall fra boreaktivitet Borekaks (tørr,

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven ved permanent plugging av letebrønn 25/11-16 på Svalin-feltet AU-EPN D&W EXNC-00670 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2015-04-23 Side

Detaljer

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK Innhold 1 Innledning... 2 2 Regnearkformat... 2 3 Håndtering av regnearketfilene... 3 4 Overføring av data til Utslippsrapporten... 3 5 Veiledning for utfylling

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 for Gudrun

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 for Gudrun Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 28 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 for Gudrun Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norne årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00086. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 68

Norne årsrapport 2012 AU-DPN ON NOR-00086. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 68 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2014-01-17 Side 1 av 68 Innhold Innholdsfortegnelse 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Dato Rev. nr. Innhold 1 STATUS... 8 1.1 Generelt... 8 1.2 Status for nullutslippsarbeidet... 12 2 UTSLIPP FRA BORING... 16 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 16 2.2 Boring med oljebasert borevæske...

Detaljer

Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen

Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen Veiledning til den årlige utslippsrapporteringen Side 1 av 80 Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen Gjelder: Vedlegg til Opplysningspliktforskriften; Krav til rapportering fra offshore petroleumsvirksomhet

Detaljer

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Nullutslipp Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp. Utvikling av ny teknologi

Detaljer

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: +47 51 95 00 00 Postbox 163 Side 1 Fax:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for Troll B, Troll C, Fram Vest, Fram Øst og Fram H-Nord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271

Utslipp fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271 fra Oseberg Årsrapport 2013 AU-DPN OE OSE-00271 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje/gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Utslippsrapport for Alvheimfeltet

Utslippsrapport for Alvheimfeltet srapport for Alvheimfeltet 2014 15. mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 6 1.4 BESTE PRAKSIS FOR

Detaljer

Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2001

Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2001 Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 21 Oljeindustriens Landsforening, OLF OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 for Gudrun

Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 for Gudrun Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2025-03-15 Side 1 av 41 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 for Gudrun Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2014 BRAGE

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2014 BRAGE Årsrapport til Miljødirektoratet for 214 BRAGE Brage Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet for 214 Responsible Party Wintershall

Detaljer

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Heimdal AU-HEA-00002

Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Heimdal AU-HEA-00002 Årsrapport 2014 til Miljødirektoratet for Heimdal Tittel: Årsrapport 2014 for Heimdal Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Internal Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status Final

Detaljer

Del B veiledning til SFTs retningslinjer INNHOLD

Del B veiledning til SFTs retningslinjer INNHOLD Del B VEILEDNING TIL FELLES RETNINGSLINJER INNHOLD 1 Status... 4 1.1 Status for nullutslippsarbeidet... 8 2 Utslipp fra boring... 10 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 12 2.2 Boring med oljebasert

Detaljer

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Liste over farlig avfall i bilbransjen Side 1 13.12.2004 Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste

Detaljer

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002 TA-2014/2004 ISBN 82-7655-481-4 Forord Denne rapporten gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i 2002. Rapporten er sammenstilt på

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 - Vigdis

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 - Vigdis Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 39 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 - Vigdis Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Distribusjon: Open Fritt for distribusjon

Detaljer

Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Huldra og Veslefrikk AU-DPN OW MF-00445

Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Huldra og Veslefrikk AU-DPN OW MF-00445 Huldra og Veslefrikk Tittel: Søknad om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring og produksjon på Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet

Årsrapport til Miljødirektoratet Årsrapport til Miljødirektoratet 214 GYDA Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 OVERHOLDELSE AV UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 KORT OPPSUMMERING

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2014. for TOR feltet (2/4 E)

UTSLIPPSRAPPORT 2014. for TOR feltet (2/4 E) UTSLIPPSRAPPORT 2014 for TOR feltet (2/4 E) 2 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Tor-feltet i år 2014. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips Skandinavia

Detaljer

Utslippsrapport for Skarvfeltet 2013

Utslippsrapport for Skarvfeltet 2013 srapport 2013 for Skarv Side 1 av 58 srapport for Skarvfeltet 2013 Forus, 31. mars 2014 Utarbeidet av: Godkjent av: Iselin Håland Miljørådgiver BP Norge AS Marie Ravnestad Skarv Area Operations Manager

Detaljer

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse

Grane - Søknad om endring av rammetillatelse 1 av 21 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane - Søknad om endring av rammetillatelse Det søkes med dette om oppdatering av Granes rammetillatelse, deres referanse. Søknad omfatter

Detaljer