Utvikling av borevæsker. i et helhetlig HMS perspektiv. i M-I SWACO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av borevæsker. i et helhetlig HMS perspektiv. i M-I SWACO"

Transkript

1 Utvikling av borevæsker i et helhetlig HMS perspektiv i M-I SWACO Ptil/Klif seminar Siv Janne Aarrestad, Marketing Manager M-I SWACO North Sea

2 Agenda M-I SWACO Utvikling av borevæsker i historisk perspektiv Helse og miljøvurderinger av kjemikalier Forebyggende initiativ Teknologiutvikling - R & D prosjekter borevæsker - Utstyr Oppsummering/spørsmål

3 M-I SWACO M-I SWACO et segment i Schlumberger siden Del av området EAF (Europe and Africa) og geomarkedet North Sea (NSG) Egen GLP godkjent lab i Bergen for miljøtesting av komponenter i kjemikalier Man Algae (Skeletonema sp.) Aerobic Biodegradation Zooplankton (Acartia sp.) Water soluble? Water insoluble? Bioaccumulation Fish (Scophthalamus sp.) Anaerobic Biodegradation Sediment Reworker (Corophium sp.)

4 M-I SWACO M-I SWACO et segment i Schlumberger siden 2010 Segment i Schlumberger, M-I SWACO opererer i over 70 land

5 Gode (?), gamle dager

6 Borevæske i et historisk perspektiv HMS fokuset i industrien har endret seg dramatisk, spesielt de siste årene Men, hvor har fokuset vært? Hvem og hva er driverene for utviklingen?

7 Lovverket Har tidligere vært større fokus på ytre miljø enn arbeidsmiljø mhp lovgivning siders miljødatablad 2 siders HMS-datablad REACH har medført et større fokus på helse og arbeidsmiljø ->2013 min. 20 siders HOCNF Siders HMS datablader med til dels omfattende informasjon White papers, etc.

8 Helse- og Miljøvurderinger av kjemikalier Det utarbeides en HMS vurdering der et potensielt nytt produkt sammenlignes med et eksisterende Vurderingskriterier er: - Klassifisering av inngående komponenter og produkt - Miljødata på inngående komponenter - Evt administrative normer/avdamping Alle kjemikalier gjennomgår en teknisk, kommersiell og HMS godkjenning før de felttestes (PAF - Globalt system) En Produktkomitè jobber med kontinuerlig forbedring av produkter både ut fra et økonomisk, teknisk og HMS perspektiv

9 Prosess Produktgodkjenning (PAF)

10 Utfasing M-I SWACO har utarbeidet utfasingsplaner siden tidlig på 1990 tallet - Har faset ut mer enn 100 produkter - Gjennomført flere omfattende studier Studie sammen med NIVA på syntetisk borevæske Effekten av tungmetaller i vektmaterialer på marine organismer Avdamping av baseoljer og produkter som inneholder flyktige komponenter Utfasingskriterier har endret seg fra fokus på kun aromater til et mer omfattende regime Nøkkelparametre er: - Avdamping - Helsefare med spesiell fokus på allergi/kreft/mutagenitet - Hudirritasjon - Miljø egenskaper M-I SWACO har alltid hensyntatt til både arbeidsmiljø og ytre miljø ved vurdering av kjemikalier

11 Utfasing Utfasingsplaner utarbeides for alle operatører - Produkt oversikt med HMS data og fargekoder - Utfasingsplan for produkter - Status - Møteoversikt Gjenomgang av status og fremdrift minimum årlig Operativt-, teknisk- og HMS personell Utfasingsplan oppdateres i etterkant av disse møtene, deretter jevnlig oppfølging etter hvert som nye produkter og ny teknologi blir utviklet

12 Kjemikaliestyring Det utføres en kartlegging av kjemisk eksponering og det utføres deretter en risikovurdering på produkter som skal tas i bruk ved hjelp av programvaren ChemiRisk HMS presentasjoner som gir informasjon om helsefarer og anbefalt verneutstyr holdes på heliport og sendes til riggen slik at mud ingeniør kan holde presentasjon på sikkerhetsmøter Utarbeidet opplæringsvideoer på borevæske og brine (saltlaker) som sendes til riggene for visning på sikkerhetsmøter Opplæring gis også til andre som håndterer kjemikalier; eks lab- og base ansatte Har skjema for hud irritasjon slik at vi kan identifisere kjemikalier med uønskede bruksegenskaper, dersom dette oppstår

13 Utvikling av baseoljer Diesel - Høyt innhold av aromater - Høy avdamping - Tørker ut og irriterer huden Mineral olje - HDF Relativt høy avdamping - Lavere aromatinnhold Mineralolje - EDC 95/11 eller ekvivalente oljer - 0 aromater - Lav avdamping Lavviskøse oljer - Sipdril 2.0 ( paraffin) - EDC 99 (mineral olje basert) - 0 aromater - Høy avdamping Hvilken retning går vi videre??? Før

14 Hudirritasjon Viktig å avdekke tilfeller av hudirritasjon Dersom det forekommer, henvises vedkommende til BHT for videre oppfølging

15 Prosjekter Omfattende prosjekt initiert i 2007 sammen med CoPNo, med mål om å identifisere en lav viskøs baseolje med bedre HMS egenskaper enn dagens - Alle produkter testet mhp. avdamping - Alle løsemiddelbaserte komponenter testet mhp. avdamping - Alle borevæsker testet mhp. avdamping - M-I SWACO har i tillegg utviklet en In-vitro test metode for screening av produkter mhp hud irritasjon basert på Corrositex prinsipp Unngår derved unødvendig testing på kaniner (OECD 404) Medført et bytte av flere løsemidler i produkter (carrier fluids)

16 Utfordringer Har fast ut produktene som har de dårligste miljøegenskapene Ensidig fokus på miljøkategori => på tide å stoppe opp og evaluere effekten av arbeidet Utfordringen er nå at mange av produktene er i en «mer akseptabel» Y2- klasse, spesielt i vannbasert borevæske som slippes ut til sjø Bidrar dette til et renere miljø? Bidrar dette til økt eksponering for de som håndterer kjemikalkiene Har utfasing kommet for langt, dvs en bruker mer gule kjemikalier pga lavere effekt enn ved bruk av «rød» kjemi

17 Forebyggende initiativ ny teknologi

18 M-I SWACO mud lab standard Generelle krav HVAC Designkrav avtrekksskap Kjemisk eksponering Lagring av kjemikalier Støy, vibrasjon og belysning Nødutgang/rømningsveier Beredskapsutstyr Inspeksjoner offshore assistanse ved nybygg Også tatt i bruk av M-I SWACO i Danmark og Nederland

19 M-I SWACO mud lab standard M-I SWACO har etablert en mud lab standard i sammarbeid med CoPNo Hvorfor? - Generelt dårlig standard - Behov for dokumentasjon - Tar lang tid å implementere forbedringer - Mål om å kartlegge mud laber før oppstart av nye borekampanjer Før inspeksjon Startet implementering og kartlegging Q Etter inspeksjon Borevæskeingeniør er ansvarlige for å fylle ut sjekklister Følges opp ved inspeksjoner av HMSK personell og rig lab leder Utfører målinger ved behov

20 Reduksjon av kranløft og håndtering av sekker offshore Mål å redusere kranløft og kontainerhåndtering for å redusere fare for fallende gjenstander og reduksjon av håndtering av kjemikalier offshore - Februar 2006 innføres ny prosedyre der miksing av nytt boreslam blir foretatt på land - Standarisert og tilpasset formulering gjeldende for mange rigger og hullseksjoner - Bruk av shear unit på basene for å kunne levere boreslam til spesifikasjon klar til bruk

21 Reduksjon av kranløft og håndtering av sekker offshore Siden oppstart har vi oppnådd: Miksing av oljebasert borevæske på land tilsvarer >2.000 kontainere og > kranløft Forbedring av arbeidsmiljø Redusert eksponering av støv fra miksing Mindre avfall Bedre plass på forsyningsskip og rigg Redusert manuelt arbeid offshore

22 Automatisk tankrengjøring (ATC) Fordeler Minimalt med behov for personnel i tanker under rengjøring Redusert personellbehov og antall timer brukt Redusert forbruk av vaskevann (10 tanker : fra 2-3m 3 til ca 0.7 m 3 per tank) og derved avfall

23 Automatisk tankrengjøring (ATC) Tankrengjøringsutstyr/dyser installert i båt Båttank før rengjøring Etter 60 minutter

24 IFM Integrated Fluids Monitoring Integrated Fluids Monitoring

25 Standard for å sikre ivaretakelse av norsk HMS regelverk Schlumberger / M-I SWACO har laget et dokument for å ivareta lover og regler relatert til: Denne dekker blant annet: Norsk regelverk NORSOK S-002 Datablad Substitusjon Risiko vurdering Eksponering PPE Forbudte kjemikalier CMR (Cancer, Mutagenic, Reproductive) Kartlegging av kjemikalier Arbeidsplassinstrukser Rettningslinjer for gravide

26 M-I SWACO Teknologier Process Controls - HMI ENVIROCENTER TCC Modular Solids Control Mud Mix Production Chemicals Cuttings Re-Injection Pressure Control & ATC/WRU Screen wash CleanCut - Cuttings Transport ENVIROUNIT EPCON Completion Fluids Drilling Fluids Reservoir Drill-In Fluids CRI Subsurface Assurance

27 Helhetlig HMS hva kreves? Alle parter må inkluderes Balansere HMS og operasjonelle hensyn tenke helhet Opplæring i håndtering av kjemikalier => økt forståelse Økt bruk av risikovurdering av operasjon og arbeidsplass Fylle kunnskapshull gjennom FoU prosjekter der HMS er inkludert Være villig til å ta i bruk ny teknologi

28 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1 Virkeområde... 4 2 Ansvar... 4 3 Definisjoner... 4 KAP II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

P I L O T P R O S J E K T

P I L O T P R O S J E K T K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e 1 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG 2 2. BAKGRUNN 3 3. ORGANISERING OG MANDAT 3 3.1 Organisering 3

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien

Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien Resultater fra spørreundersøkelsen og anbefalingsliste for selskapene og industrien Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 1 Innledning: Vi har fått god respons på undersøkelsen

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

NORSOK STANDARD ARBEIDSMILJØ

NORSOK STANDARD ARBEIDSMILJØ NORSOK STANDARD ARBEIDSMILJØ Vennligst bemerk at selv om det er lagt stor innsats i å sikre kvaliteten til NORSOK standardene vil ikke OLF, TBL eller deres medlemmer påta seg ansvar for anvendelsen av

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann Vedlegg 2 Risikovurdering Kværner Stord AS Risikovurdering for arbeid med NORM Revisjon 5, 16. Januar 2012 G:\Shared\Decommissioning\HMS\NORM\Søknad

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2 Des. 1998

NORSOK STANDARD Rev. 2 Des. 1998 NORSOK STANDARD D-010N Rev. 2 Des. 1998 Boring og brønnoperasjoner Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer