1 Formål med studentaktiviteten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Formål med studentaktiviteten"

Transkript

1 Reglement for studentaktiviteter som er eller ønsker å bli medlem av Studentorganisasjonen i Agder 1 Formål med studentaktiviteten Studentorganisasjonen i Agder ønsker et levende studentmiljø, med bredde og engasjement blant alle studenter. Hensikten med studentaktiviteter er å skape et godt sosialt miljø, kontinuitet og mer samarbeid på tvers av klassetrinn, studier og fakultet ved Universitetet i Agder. 2 Medlemskap Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er underlagt organisasjonens vedtekter og reglement. Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at de på ingen måte kan overstyre aktivitetene som er medlem av STA, eller STA som organisasjon. 2.1 Nye medlemskap Nye studentaktiviteter kan søke om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder. For å kunne bli tatt opp som medlem i STA skal lignede tilbud ikke eksistere Dersom studentaktivitetens hovedformål er en sport/idrett skal Kristiansand Studentidrettslag (KSI)/Grimstad Studentidrettslag (GSI) kontaktes. Kun om KSI/GSI ikke ser muligheten for å gjøre den nye aktiviteten til en utvidet del av KSI/GSI, kan studentaktiviteten søke selvstendig opptak hos STA Ved opprettelsen av andre typer aktiviteter skal man i samarbeid med STA se på muligheten for samarbeid med, eller en utvidelse av, eksisterende studentaktiviteter. 2.2 Søknad Fristen for å levere søknad om nytt medlemskap er 3 uker før påfølgende studentparlamentsmøte. Søknad for nytt medlemskap skal inneholde det følgende; begrunnelse for medlemskap, vedtekter, liste over alle medlemmer og liste over styremedlemmer. Medlemslisten skal inneholde navn, telefonnummer, epost, klassetrinn og studium til alle medlemmene. Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes. Jamfør vedlegg 1 om allmøte og Medlemmer For at en ny aktivitet skal kunne søke om medlemskap i STA, skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav majoriteten tilhører Universitetet i Agder. Styret må bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører Universitetet i Agder. 1

2 Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende Studentsamskipnaden i Agder. 2.4 Linjeforeninger Linjeforeninger må være åpne for alle semesterregistrerte studenter på det aktuelle studiet. Allmøter innkalt av linjeforeninger har anledning til å begrense stemmeretten til kun å inkludere de semesterregistrerte studentene på det aktuelle studiet. 2.5 Behandling i Studentparlamentet Studentparlamentet vurderer og godkjenner søknader, i tillegg har de adgang til å gjøre unntak fra de overnevnte paragrafer dersom de ser det hensiktsmessig. Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på 5 minutt til Studentparlamentet der det redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem. Studentparlamentet har anledning til å stille studentaktiviteten spørsmål, før STA-styret legger frem sin innstilling. Dersom studentaktiviteten avstår fra å holde et innlegg, vil ikke Studentparlamentet realitetsbehandle søknaden. 3 Rettigheter 3.1 Studentsosiale midler Studentaktiviteter, som er medlem av STA, har rett til å søke om studentsosiale midler fra Velferdstinget i Agder, som beskrevet i egne retningslinjer. 3.2 Uttalelserett Studentaktivitetene har rett til å komme med uttalelser til Studentparlamentet, Velferdstinget i Agder og på Fellesrådsmøtet, i saker som berører dem. 4 Utlån av utstyr og lokaler 4.1 Lokaler Studentaktivitetene har mulighet til å låne kontorplass, oppholdsrom/samlingslokale og rom på UiA, så lenge det er gjennomførbart og i henhold til eksisterende husreglement. STA har, i samråd med husstyrene, ansvar for å fordele kontorplass, og eventuelt ledig rom/lokale om det skulle bli aktuelt. 4.2 Diverse utstyr Studentaktiviteten har mulighet til å låne bil, telefon, kopimaskin og tilgjengelig utstyr, så lenge det er praktisk gjennomførbart og i henhold til eget utstyrsreglement. 2

3 5 Plikter 5.1 Organisasjonskonto Studentaktiviteten plikter å ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre tilknyttede organisasjoner. 5.2 Vedtekter Studentaktiviteten plikter å ha egne vedtekter. STA skal, til enhver tid, ha de oppdaterte vedtektene til studentaktiviteten. Forslag til nye vedtekter i en studentaktivitet må godkjennes av STA før de kan behandles av aktiviteten. Deretter plikter studentaktiviteten å sende de godkjente vedtektene tilbake til STA. 5.3 Aktivitetsrapport Studentaktiviteten plikter å levere aktivitetsrapport til STA, med frist 15.april og 15. oktober. Aktivitetsrapporten skal leveres på et standard skjema, det skal samtidig leveres oppdaterte lister over aktivitetens styre. 5.4 Møteplikt Studentaktiviteten plikter å delta på møter innkalt av STA. 5.5 Kontinuitet i medlemsmassen Studentaktiviteten plikter å opprettholde kontinuitet i antall medlemmer. Jamfør vedlegg Arrangement Studentaktiviteten plikter å ha to eller flere arrangement i semesteret. 5.7 Informasjon Studentaktiviteten plikter å sørge for at STA, til enhver tid, har oppdatert kontaktinformasjon til styret i studentaktiviteten. Studentaktiviteten plikter å holde seg oppdatert på informasjon fra STA. 5.8 STATUS Studentaktivitetene plikter å bidra med informasjon til magasinet STATUS, etter det STATUS- redaksjonen etterspør. 3

4 6 Brudd på reglementet 6.1 Generelt Brudd på reglementet kan i ytterste konsekvens medføre at studentaktiviteten utestenges fra STA. 6.2 Lån av utstyr Misbruk av utstyr lånt av STA vil føre til konsekvenser for studentaktiviteten, som beskrevet i eget utlånsreglement. 6.3 Aktivitetsrapport Manglende eller mangelfull aktivitetsrapport vil kunne medføre at søknaden om studentsosiale midler ikke vil bli realitetsbehandlet, og kan i ytterste konsekvens medføre at det blir reist utestengelsesak mot studentaktiviteten. Jamfør vedlegg Møter i regi av STA Manglende deltakelse på møter innkalt av STA, vil kunne medføre at søknaden om studentsosiale midler ikke vil bli realitetsbehandlet, og kan i ytterste konsekvens medføre at det blir reist utestengelsesak mot studentaktiviteten. Jamfør vedlegg Kontinuitet i medlemsmassen Dersom det fremgår av aktivitetsrapporten at studentaktiviteten har under 10 semesterregistrerte medlemmer i to perioder, må studentaktiviteten selv utarbeide en konkret plan for økning av antall medlemmer, som må fremvises til STA. Jamfør vedlegg Ekstraordinære tilfeller STA-styret og Studentparlamentet, i samråd med husstyrene, kan ved grove tilfeller ilegge strengere sanksjoner (inkludert ekskludering og utestengelse) av aktiviteter og personer enn hjemlet i husordensreglene. 7 Oppløsing av en studentaktivitet 7.1 Generelt En oppløsing av studentaktiviteten skal administreres av STA, i samråd med studentaktiviteten. 7.2 Økonomi Ved oppløsing av en studentaktivitet skal alle gjenværende midler tilbakeføres fondet for studentsosiale midler hos Samskipnaden i Agder (SiA), om ikke særskilte krav foreligger. 4

5 7.3 Utstyr STA har ansvar for å refordele utstyr så langt det er mulig. Utstyr som ikke kan refordeles skal selges og midlene tilbakeføres fondet for studentsosiale midler. Alt annet utstyr vil bli behandlet av STA, i samråd med SiA. Vedtatt 20.mai Endret 23.januar 2010 Endret 22. september

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Stiftet: 30.10.2014 Sist revidert: 30.10.2014 1. Navn Høyrentekontoens navn er EMILs Blomsterpott, heretter kalt Blomsterpotten. 2. Formål Blomsterpotten har som formål

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland.

Organisasjonens navn er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland, forkortet LLH Bergen og Hordaland. Vedtekter for LLH - Bergen og Hordaland Vedtatt av årsmøtet den 12.3. 2006, endret av årsmøtet 11.3. 2007, endret av årsmøtet 9.3.2008. endret av årsmøtet 14.3.09 endret av årsmøtet 13.3.10. endret av

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK)

Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK) Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK) Oppdatert 05.02.2015 Innhold 1. Klubbens navn... 2 2. Klubbens organisatoriske tilknytning... 2 3. Klubbens formål... 2 4. Årsmøtet... 2 4.1 Årsmøtets... 2 4.2

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer