Kundene er positive til Sunndal Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundene er positive til Sunndal Energi"

Transkript

1 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Kundene er positive til Sunndal Energi Sunndal Energi oppfattes av kundene som godt synlig i lokalmiljøet, pålitelig og troverdig. Her er montører fra selskapet i full aktivitet. Se side 8 9 FOTO: ANDERS NEDAL Strømmen blir borte 2 Fornybar landskamp 6 Honningkrukke 10

2 ENERGI FORLAG AS Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Ansvarlig redaktør Fredrik Kveen Tlf: Abonnement Bård Knutsen Tlf: Mobil: Strøm i storm Nettselskapene står på dag og natt om du mister strømmen. Klimaet blir stadig villere og byr på større utfordringer. Produksjon Artko Grafisk Produksjon Tlf: Design Anette Stabenfeldt Utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group AS DA EKSTREMVÆRET NINA slo inn over vestlandskysten med orkan styrke, var allerede kriseberedskapen iverksatt i Fusa Kraftlag i Hordaland, hvor Bernt Grimstvedt er administrerende direktør. Vi er fornøyde med innsatsen, og alle montørene stilte velvillig opp. Alle tilgjengelige ressurser i kraftlaget ble mobilisert, sier Grimstvedt. Risikabelt arbeid. Når kundene mister strømmen, gjør nett selskapene alt de kan for å gjenopprette den. Samtidig må vanskelige avgjørelser tas for å finne balansen mellom kundenes behov og montørenes sikkerhet. Vurderingen av risikoen montørene står overfor, er kanskje den mest krevende ledelsen må gjøre i slike situasjoner, forteller Grimstvedt. Montørene må rykke ut til steder som kan være rasutsatte, må se opp for flyvende gjenstander og oppleve ekstreme værforhold, og må derfor hele tiden ta sikkerhetsvurderinger. Likevel forsøker nettselskapet så langt det er mulig å gjenopprette strømmen raskt. Først repareres skader i sentralnettet ettersom de har størst konsekvenser, deretter prioriteres husholdninger og næringsbygg foran for eksempel hytter, hvis selskapet må velge. Under ekstremværet Nina opplevde kunder å miste strømmen, noe som tilsvarer om lag personer. Rundt personer var uten strøm i mer enn tolv timer. Ekstremværet Ole rammet Lofoten hardest, og her var enkelte områder uten strømforsyning i opp mot tre døgn. Til sammen ble anslagsvis kunder berørt, rundt personer. De aller fleste fikk tilbake strømmen innen tolv timer. Klimaendringer. De senere årene har det blitt mer ekstremt vær i større deler av Norge på grunn av menneske skapte klimaendringer. Større mengder snø og is som henger over ledningene, flere lynnedslag og mer ekstrem vind sliter på strømforsyningen. I tillegg forventes hav nivået å stige, og faren for jordras vil øke. Kraftbransjen må derfor bli stadig flinkere til å utvikle sin beredskap i takt med endringene. Seksjonsleder Ingunn Åsgard Bendiksen i Norges vassdrags og energitilsyn (NVE) mener at noen Framtiden er fornybar NORSK KRAFT ER ren og fornybar og framtidsrettet som energiform. I dag har vi mest vannkraft, men de neste åra ventes det en økende utbygging av vindkraft og også noe solkraft. Fornybar kraft vil etter hvert bli tatt i bruk på en rekke nye områder. I denne utgaven av Vår Energi kan du lese om velferds teknologi. Smarte løsninger kan finne sin plass på en rekke områder i dagliglivet, for eksempel på kjøkkenet eller på sykehjemmet. Kraft- og energiselskapene vil bidra til gjøre denne teknologien mulig. Samtidig advares det mot at teknologien kan gi økt fare for overvåkning. Nettselskapene står på dag og natt dersom du skulle miste strømmen. Inne i bladet kan du også lese om hvordan de for bereder seg på et stadig villere klima. Visste du at du kan fremme økonomiske krav ved strømbrudd? Tradisjonen tro inneholder også denne utgaven en rekke gode råd om effektiv energibruk og om elsikkerhet og branner med elektrisk årsak. På nest siste side finner du det tradisjonelle premiekryssordet, og konkurransen er på siden foran. Hver har en dab-radio som premie God lesing! Fredrik Kveen Ansvarlig redaktør Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. Magasinet inneholder blant annet råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper at magasinet kan bidra til økt forståelse for hvordan kraftmarkedet fungerer. 2

3 De senere årene har det blitt mer ekstremt vær i større deler av Norge på grunn av menneske skapte klimaendringer. Større mengder snø og is som henger over ledningene, flere lynnedslag og mer ekstrem vind sliter på strømforsyningen. strømutfall ikke er til å unngå, og at forsyningssikkerhet er prioritert hos nettselskapene. Vi opplever at selskapene har høy bevissthet knyttet til å forebygge strømutfall, og at de er gode på å rykke ut så fort som mulig når utfallet oppstår, sier Bendiksen. Føler ansvaret. Det er NVE som setter krav og formidler kunnskap om beredskap, mens selskapene må gjennomføre tiltak. Vi kjenner et veldig stort ansvar for kundene. Hver eneste dag jobber vi med å forebygge og gjenopprette eventuelle strømutfall, sier Grimstvedt. Kan dere ikke bare legger flere strømkabler i bakken? Det er ikke mulig av økonomiske hensyn å legge kabler overalt, som for eksempel når vi skal få linjene over et fjell. Når det er mulig og naturlig å legge kabler, gjør vi det, svarer Grimstvedt. Tall fra NVE tyder på at det er omtrent ti ganger så kostbart å legge kabler framfor luftlinjer, selv om kostnadene varierer med nettnivå og terreng. Ifølge Bendiksen er det ikke lett å forebygge alle hendelser. Men det er nesten umulig å hindre strømutfall ved ekstremvær. Hvis vi skulle bygge nettet så robust, ville anleggene blitt veldig dominerende og store, og kabler er dyrere, sier hun. Varmere klima fører dessuten til at det vokser mer skog. Trefall er den vanligste årsaken til strømutfall, og dermed må selskapene stadig bli flinkere til å rydde brede nok tregater rundt linjene. Men for å ikke rydde mer skog enn nødvendig er det nettselskapene lokalt som vurderer hvor bredt gatene skal ryddes. Informasjonsbehov. Informasjon er viktig for kunder som mister strømmen. Situasjonen er krevende ettersom mye av informasjonsflyten er basert på strøm. Nettselskapene pleier å varsle via nettsider, sosiale medier og medier ellers, og samarbeider med kommunenes kriseberedskap for øvrig. Kommunikasjon er særdeles viktig, og kundene er veldig informasjonssugne. Bare å si at vi vet om strømutfallet, er viktig for mange kunder, sier Grimstvedt. Når ekstremværet rammer, anser han det som kanskje aller viktigst å kommunisere at folk ikke må begynne å rydde opp selv, siden linjer som har falt ned kan være spenningsførende. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: HAAKON BARSTAD! Om nettet og de ulike nettnivåene, se side 7. Du har økonomiske krav ved strømbrudd Dersom du opplever et strømbrudd som varer i tolv timer eller mer, har du krav på utbetaling fra nettselskapet. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet. Du må selv fremme krav om utbetaling til nettselskapet. Satsene er som følger: 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til 24 timer kroner for avbrudd over 24 timer opp til 48 timer kroner for avbrudd over 48 timer opp til 72 timer. For avbrudd utover 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimersperiode avbruddet varer. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi (KILE) Drift av kraftnettet er monopolvirksomhet ettersom det ikke er mulig å ha fri konkurranse om bygging av kraftledninger. Derfor setter myndighetene grenser for hvor mye nettleie nettselskapene kan ta inn i året. KILE-ordningen skal oppmuntre nettselskapene til å bygge og drifte nettet med et samfunnsøkonomisk optimalt pålitelighetsnivå. Gjennom KILE må nettselskapet bære kundenes kostnader ved avbrudd gjennom redusert tillatt inntekt. 3

4 Forenkling med smart strøm Styr lys, varme og alarm fra telefonen eller nettbrettet. Du kan spare både strøm, penger og miljø. SMARTHUSTEKNOLOGI HANDLER OM å styre tekniske anlegg i boligen på en enkel måte. Du kan styre lys, varme, ventilasjon eller alarmsystemer fra telefonen eller nettbrettet ditt. Dette er langt ifra science fiction, men utbredt på markedet i dag, ifølge fagsjef Vigdis Sværen i Norsk Teknologi. Vi ser at det kommer stadig nye aktører på markedet som tilbyr rimelige løsninger i tillegg til mer kompliserte og integrerte systemer. I løpet av fem til ti år vil ulike smarthusprodukter være lett tilgjengelig på markedet, sier Sværen. Flere aktører har meldt sin interesse. Norske kraft- og energiselskaper og strømleverandører, internasjonale IT-giganter som Google og norske kommuner. Uavhengig av hvilken nettleverandør du har for strømmen, kan du kjøpe og installere smarthusteknologi. Oversikt over strømforbruket. Med installeringen av AMS-målere i alle norske husholdninger innen 2019 blir en fortløpende oversikt over strømforbruket til enhver tid tilgjengelig, i tillegg til at måleravlesning og rapportering til strøm leverandøren foregår automatisk. Velferdsteknologi Et viktig bruksområde for slik teknologi er velferdsteknologi. Velferdsteknologi består av et spekter av teknologier som gjør det lettere for personer med hjelpebehov og funksjonsnedsettelse å klare seg selv, samt å bidra til økt livskvalitet. Her kan kraft- og energibransjen få en viktig rolle sammen med en rekke andre aktører. Velferdsteknologi vil bli særlig viktig i de kommende årene ettersom vi vil få flere eldre pleietrengende. Med smarthusteknologi kan du få full oversikt over strømforbruket ditt på mobiltelefonen eller nettbrettet. En ny rapport fra Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) viser at strømkundene sparer både strøm og penger med bedre informasjon om eget forbruk. Vigdis Sværen vil gå enda lenger. Hvis AMS-målere skal være noe mer enn enklere avlesning, må aktørene på markedet motivere strømkundene til å ta lure beslutninger, sier hun. Hun tror det viktigste for kundene vil bli å forenkle forbruket gjennom automatisering. Vi som kunder skal ikke behøve å bli mer opptatt av strømbruk, og komforten skal være den samme. Løsningene må være automatiske, slik at du kan forhåndsprogrammere ulike innstillinger, og samtidig være enkle og intuitive, forklarer Sværen. Effektiv energibruk. Satsing på energieffektivisering øker hos myndighetene, blant markedsaktørene og privatkundene. I framtida blir det viktigere å forvalte energien på en god måte, og smarthusentusiastene håper teknologi kan bidra til lavere og mer behagelig strømbruk. Slike løsninger kan være å ha automatisk temperatursenkning av varmeovner eller varmtvannsberederen om natten. Å skru av lys i rom som ikke er i bruk, vil bli lettere når du kan skru av alle sammen med ett tastetrykk på telefonen. Utrullingen av AMS-målere skjer til ulikt tempo ettersom nettselskapene som har ansvaret har valgt litt ulike strategier. Lyse Smart installerer AMS-målere på vegne av nettselskapet samtidig med smarthus teknologi i form av en teknisk intelligent kommunikasjonsenhet som utgjør hjernen i smarthuset. Med denne enheten kan smarthusteknologi på sikt utnyttes fra alle mulige tilbydere og leverandører på markedet. Investering. Kundene som har fått økt visualisering av strømforbruket gjennom smarthusteknologi, har kuttet strømbruken med prosent, ifølge administrerende direktør Jan Holm i Lyse Smart. Dette utgjør om lag 2000 kroner i året for en vanlig husholdning. Systemene styrer seg helt selv. Folk har en hverdagsrytme, og systemene kan innstilles etter denne. Gevinstene for kundene er betydelige, og smarthusteknologi er et tilbud for alle, sier Holm. Han anslår at en privatkunde kan få avansert og integrert smarthusteknologi som styrer både varme og lys, fra om lag kroner. I tillegg vil smarthusteknologi kunne koples på eksempelvis alarmsystemer. Ettersom smarthusteknologi er energieffektiviseringstiltak, er det mulig å søke økonomisk støtte fra Enova. Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet og vente på dette. Oppvarming er det vi bruker mest strøm på i Norge. Å justere ned temperaturen i boligen om natta er det absolutt enkleste tiltaket som kan utføres både med en programmerbar termostat eller med mer avanserte systemer, sier Sværen. Hun mener at smarthusteknologi er billig sammenliknet med andre energieffektiviseringstiltak, særlig ettersom flere enkle og rimelige løsninger er tilgjengelig på markedet i dag. 4

5 Med denne bryteren kan du styre både lys, varme og musikk. Denne multifunksjonsbryteren kan erstatte ni tradisjonelle dimmebrytere, og med trådløs teknologi kan du enkelt flytte bryteren dit du vil ha den. I framtida kan du også tenkes å bli din egen kraftprodusent. Ikea i Storbritannia tilbyr solcellepaneler til salgs i butikken. Tilbudet ble så populært at solcellesalget nå er utvidet til Nederland og Sveits. I overskuddsperioder kan smarthusteknologien gjøre det mulig å selge egen kraft inn på markedet. Nettleia. Utrullingen av AMS-målere er noe nettselskapene er pålagt å gjøre på vegne av myndighetene, og er finansiert over nettleia. Foruten at privatkundene kan få til komfortabel strømsparing og dermed spare penger, er målet å holde kostnader til nettbygging og vedlike hold nede grunnet lavere strømbruk. Investeringer i strømnettet finansieres også over nettleia, og med smart strøm kan man unngå kostbar nettutbygging. Datasikkerhet. Informasjonen om strømforbruket ditt kan tenkes å misbrukes av personer med uærlige hensikter. Jan Holm mener at gode sikkerhetsforanstaltninger er tatt, og viser til at Datatilsynet er involvert. Innholdet er lagret på forskjellige steder, slik at selv ikke personer som bryter gjennom sikkerhetsbarrierene, vil kunne finne all informasjonen samlet. Vi kommer heller ikke til å benytte informasjonen til tredjepart, forklarer Holm. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: LYSE! Mer om smarte hus, oppussing, strømsparing og brannsikkerhet, se side Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) Skal være ferdig installert hos alle norske strømkunder innen 1. januar AMS vil gi bedre informasjon om strømpriser og forbruk, samt legge til rette for nyttige tilleggstjenester. 5

6 Melder seg på i fornybarlandskampen Ordningen med elsertifikater Ordningen med elsertifikater fra 2012 er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Samlet skal ordningen føre til 26,4 TWh fornybar kraft, som tilsvarer forbruket til om lag husholdninger. Hver halvpart av ordningen finansieres av norske og svenske strømkunder i kraftmarkedet som er felles. Det har foregått en svensk-norsk landskamp i utbygging av ny fornybar kraft etter at landene ble enige om samarbeid med elsertifikater. Sverige leder klart, men nå skal Northug-rykket settes inn. Norge og Sverige samarbeider om å bygge ny fornybar kraft. Til nå har svenskene bygget mest, men forspranget skal tas igjen. SÅ LANGT HAR kun én av fire kroner i elsertifikatordningen blitt investert på norsk side, til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen. Det er et politisk mål at mer skal bygges i Norge. Lange køer og dårligere betingelser har vært proppen i systemet så langt. Nå ser det ut til å løsne. Ny rekord. I fjor ble det satt ny rekord i til latelser til fornybar kraft. Totalt tilsvarer tillatelsene det årlige strømforbruket til rundt husholdninger. Det meste er vindkraft, mens noe også er vannkraft. Effektiv konsesjonsbehandling er en prioritert sak for regjeringen. Fornybar kraftproduksjon gir verdiskaping og hjelper oss med å nå de klimamålene vi har satt oss, uttaler olje- og energiminister Tord Lien. Bygging av fornybar kraft er et viktig miljøtiltak som også virker dempende på strømprisen til glede for kundene. I tillegg kan nye skatte- og avskrivningsregler åpne opp for mer fornybar kraft på norsk side av kjølen, ettersom kon kurransevilkårene mellom Norge og Sverige blir mer like. Tar igjen svenskene. At Norge ligger langt bak svenskene i utbyggingen nå, trenger ikke være negativt. Det er ikke den som bygger ut først, men den som bygger ut billigst, som vinner sertifikatkampen, sier analytiker Frank Krönert til Energi. Krönert mener det kan være klokt å vente ettersom utbyggingskostnadene blir lavere med tiden. Grunnen er at vindturbinene blir høyere, prosjektene større og teknologien billigere. Dermed kan norske utbyggere ta igjen svenskenes forsprang. Selv om mye fornybar energi allerede er bygd ut gjennom elsertifikatordningen, gjenstår investeringer for om lag 70 milliarder kroner for å nå målet om 26,4* TWh (terawattimer) ny fornybar! Nylig ble Sverige og Norge enige om å utvide markedet med 2 TWh. Det er svenske forbrukere som skal betale for utvidelsen, og norske forbrukere blir ikke berørt. Fornybar banker fossilt Kraft fra vann og vind er nå rimeligere enn produksjon fra fossile energikilder. Vannkraft er den definitivt rimeligste måten å produsere strøm på. Og nå er vindkraft blitt mer kostnadseffektivt enn kull-, gass- og kjernekraft. Ifølge en ny rapport gjør teknologiforbedringer og reduserte kostnader sitt til at vindkraft, selv uten støtte, kan konkurrere med kull- og kjernekraft. Solkraft er et lite stykke bak, men har stort potensial i framtiden. produksjon samlet i begge landene innen Dette tilsvarer strømforsyningen til om lag husholdninger. * Se over om utvidelse av ordningen om 2 TWh for Sverige. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: ESPEN E/SHUTTERSTOCK.COM 6

7 Dom stanser ikke linje Nettleie Drift av strømnettet er monopolvirksomhet ettersom det er samfunnsøkonomisk ugunstig å bygge flere konkurrerende strømledninger. Myndighetene bestemmer nivået på nettleia gjennom å avgjøre nettselskapenes inntektsgrenser og vedta beslutninger om Statnetts aktiviteter. Linja mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal i Sogn skal dekke to behov: sørge for forsyningssikkerheten til Midt-Norge og realisere fornybar kraft i vest. I Midt-Norge er det et stort underskudd på kraft. Først må linjer bygges, så kan forsyningssikkerheten økes. NYLIG AVGJORDE BORGARTING lagmannsrett at grunneierne har vunnet fram i saken de reiste mot staten for å stoppe den planlagte kraftlinja gjennom Sørdalen Naturreservat. Rettsavgjørelsen har likevel ikke betydning for selve byggingen. Kjennelsen har ikke betydning for å kunne tiltre traseen i Sørdalen. Klima- og miljødepartementet endret sjette februar vernestatusen gjennom naturreservatet, og det er med hjemmel i denne forskriften at Statnett kan bygge, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett. Venter på annen dom. Dermed avgjøres skjebnen til traseen gjennom Sørdalen gjennom Ørskog Sogndal 297 kilometer lang med omtrent 800 master. Fjerning av rundt 170 kilometer av eksisterende stålmastledninger. Er beregnet til å koste mellom 4,6 og 5,6 milliarder kroner. Skal etter planen stå ferdig i Linja skal gi økt forsyningssikkerhet til Midt-Norge og legge til rette for at fornybar energi som vann- og vindkraft kan bygges. en annen rettssak i Fjordane tingrett. Når den avgjørelsen faller, er foreløpig uklart, og det samme gjelder idriftsettelse av linja mellom Ørskog og Sogndal. Så lenge det ikke er kommet en avgjørelse fra Fjordane tingrett, er det fremdeles knyttet usikkerhet til framdriften, og vi håper på snarlig avklaring, sier Nilson. Byggingen utenom det omtvistede Sørdalen pågår imidlertid som normalt. Statnett fikk i januar tilgang til Myklebustdalen og startet kort tid etter opp anleggsaktivitet på Ålfoten transformatorstasjon. I tillegg er det startet fundamentering til mastene. Men Sørdalen ligger foreløpig urørt. Viktig linje. Kraftlinja mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal i Sogn er viktig, skal vi tro Nilson. Linja er avgjørende fordi den kopler et område med kraftoverskudd sammen med en underskuddsregion, sier hun. I trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal er det et stort energiunderskudd i et normalår. Nettet belastes hardere, og faren for feil øker. Derfor er det viktig for Midt-Norges forsyningssikkerhet at Ørskog Sogndal bygges. Samtidig står fornybar kraft på vent på Vestlandet fordi nettet er for dårlig. Sentralnettet Sentralnettet er strømforsyningens hovedveier. Nettet kopler alle forbrukere til et landsdekkende overføringsnett, som også når ut til europeiske land, slik at vi kan utveksle strøm. Sentralnettet har et høyt spenningsnivå slik at minst mulig strøm forsvinner når den sendes rundt. Staten ved Statnett har ansvaret for sentralnettet. Regionalnettet Regionalnettet er litt mindre enn sentralnettet. Her transporteres strømmen mellom sentralnettet og det lokale distribusjonsnettet der folk bor. Nettselskapene har ansvaret for regionalnettet. Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet er det lokale nettet som transporterer strømmen helt fram til boligen din. Den må ha et langt lavere spenningsnivå slik at dine elektriske apparater kan kople seg på. Nettselskapene har ansvaret for distribusjonsnettet. Vind i seilene. I trøndelagsregionen foreligger det store planer for utbygging av vindkraft. På Fosen, Hitra og Snillfjord er det planer om ny vindkraftproduksjon på over 4,8 TWh kraft. Økt fornybarproduksjon i Trøndelag vil bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge og bidra med miljøvennlig energi til kraftmarkedet. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: STATNETT 7

8 N Y H E T E R T I L Kundeundersøkelsen Fornøyde kunder Sunndal Energi sine kunder er stort sett svært fornøyde. Det viser en spørreundersøkelse som ble foretatt i oktober 2014 blant et utvalg av våre husholdningskunder, hyttekunder og jordbrukskunder. Norfakta Markedsanalyse gjennomførte undersøkelsen. PÅ EN SKALA opp til 100, skårer vi 88. Tilsvarende undersøkelser som Norfakta har gjort for andre selskaper i løpet av siste halvår 2014, ga et gjennomsnitt på 74. Derfor er vi svært godt fornøyd med å havne på 88. Vi oppfattes som både pålitelig og trygg. Det går fram av undersøkelsen at våre kunder stoler på at strømregningen er riktig. Troverdig markedsføring skårer vi også høyt på. Det er bra, da vi ikke ønsker å føre våre kunder bak lyset. Vi har kraftpriser som er enkelt oppbygd, og har ingen lokkepriser for deretter å ringe opp våre kunder for å sette de over på en annen kraftpris som vi tjener bedre på. Kundene er også fornøyd med opplevd serviceinnstilling og evnen til å svare på spørsmål. I tillegg er vi godt synlig i lokalmiljøet. Mange setter pris på å ha en lokal aktør, og anbefaler oss gjerne videre til andre. Med lokal tilknytning er det enkelt å ta kontakt med oss. Kundene får raskt svar. Dette går også fram av spørreundersøkelsen. Selv mener vi at det er en stor fordel å ha lokal kunnskap. Ikke minst når strømmen går. Vi opplever ofte å få hjelp av våre kunder som kan ha sett noe i forbindelse med strømbrudd. Det kan gjøre at vi raskere finner feil, og korter ned på tiden strømmen er borte. Dette er vi svært takknemlig for. Det vi skårer dårligere på, er informasjon. Våre kunder ønsker mer informasjon om strømmarkedet, går det fram av spørreundersøkelsen. I tillegg oppfattes vi ikke så god på å informere om nye produkter og tjenester. Vi jobber med å bli bedre på informasjon. I løpet av 2015 er vi forhåpentligvis oppe med en ny og forbedret hjemmeside. Samtidig kan det nevnes at vi nå er oppe på Facebook. Vi tar gjerne i mot tips fra våre kunder. Under tilbakemeldinger får vi litt «pepper» på grunn av nettleie. Dette skyldes muligens at vi ikke er gode nok til å informere om nettleia og hvordan den regnes ut. Det kan nevnes at nettleia har vært den samme i tre år nå. Den eneste endringen er forbruksavgiften som er en statlig avgift, og den har økt med 2,55 øre/ kwh (inklusive merverdiavgift). Til tross for at vi har konkurranse dyktige kraftpriser, får vi noen tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen Fjernavlesingsmåleren studeres. Fra venstre Terje Monsøy, Tom Mørk, Mette Kårvatn Sande, Karen Sterri, Åse Hilde Rybakken Mæhle og Inger Janne Haugan Vermøy. om å sette ned prisen. Det er vel slik at en gjerne kunne ha tenkt seg å betale mindre for strømmen, slik som med andre varer. Vi vil takke våre kunder for at de tok seg tid til å besvare spørsmålene, da dette er verdifull informasjon for oss. 8

9 V Å R E K U N D E R FOTO: ANDERS NEDAL Omfattende fiberutbygging HØYHASTIGHETS BREDBÅND ER blitt nødvendig infrastruktur i alle hjem. Bruks mønsteret har endret seg de siste årene, og det blir stadig mer vanlig å se film (streaming) via internett. Derfor er det viktig å følge med i utviklingen og kunne tilby Sunndal kommune sin befolkning bredbåndshastigheter som er tilpasset det nye bruksmønsteret. Sunndal Energi har siden 2000 bygd ut fiber i Sunndal kommune. Vi har bygd ut fiber fra Sunndalsøra til Gjøra og fra Sunndalsøra til Øksendal, Brandstad og Jordalsgrenda. Det er lagt fiber gjennom Oppdølsstrandtunnelen, og i slutten av 2014 fikk de som bor på Opdøl, mulighet for å koble seg til fibernettet. I forbindelse med arbeidet med den nye gangog sykkelbanen fra Oppdølsstrandtunnelen til Åram blir det lagt ned fiber. Det vil gi muligheter for Ålvundeid. Det er planlagt å bygge ut fiber til boligfeltet i Børsetlauvet i løpet av Fra Åram og ut til Ulvund kraftstasjon blir det også bygd fiber i I Ålvundfjord er det planlagt fiberutbygging i Sunndal Energi leier ut fiberen til SuCom, som leverer både bredbånd og TV over fiberkabelen. Sucom tilbyr produktpakker med gunstige priser. Vi har investert bortimot 25 millioner kroner i fiber. 9

10 Honningkrukke for norske boligeiere Det har aldri vært enklere å søke økonomisk støtte til energitiltak. En pott på 250 millioner kroner er avsatt til norske boligeiere. INVESTERER DU I energitiltak i hjemmet, reduserer du energiutgiftene og øker bokomforten, samtidig som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova. Det har aldri vært lettere å søke støtte fra Enova, for nå kan du søke også etter å ha utført tiltaket. Alt du trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, dokumentere utgiftene ved faktura eller kvittering og så vente på at pengene triller inn på konto. Både de som oppgraderer boligen og de som bygger nytt kan søke støtte. Enova har satt sammen en meny bestående av tolv ulike energitiltak du kan velge fra. I fjor ble det innført strømsparingstiltak i regi av Enova tilsvarende det årlige strømforbruket til alle husholdningene i Drammen, Tromsø og Fredrikstad energitiltak i boliger fikk støtte, men dette utgjør kun fire prosent av de totale strømsparingstiltakene. Resten gikk til industri, yrkesbygg og fornybar varme. Nå ønsker Enova å gjøre det lettere for privatkundene å spare strøm, og inviterer derfor til klimadugnad. Om målet skal oppnås og alle de 250 millioner kronene skal bli brukt, må omtrent 50 personer registrere sine energitiltak hver dag. Når folk får øynene opp for alle fordelene ved å gjennomføre energitiltak, tror jeg de vil benytte seg av muligheten, sier Kvam.! Disse tiltakene kan du søke støtte til. Se side 11. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: FREDRIK KVEEN Mål varmepumpen din Få energimåler installert sammen med varmepumpen for å være sikker på effektiv strømsparing. EN NY RAPPORT viser at jobben med installeringen av varmepumpene, har avgjørende betydning. Feil dimensjonering og slurv med installeringen gjør at noen uheldige forbrukere ikke får den varen de har betalt for, sier programsjef for bygg og varme Helle H. Grønli i Enova, og oppfordrer boligeierne til å kjøpe varmepumper med energimåler. Det geniale ved bruk av varmepumpe er at du får mer varme ut enn strømmen du tilfører. Det fins tre typer varmepumper, og den mest avanserte produserer fire ganger så mye varme som strømmen den tilføres. Rapporten viser at riktig installerte varmepumper faktisk er bedre enn antatt. Rapporten viser at varmpumper er en god investering så lenge alt blir gjort på riktig måte, faktisk er utbyttet enda høyere enn forventet, sier Grønli. Oppfordringen fra Enova er å bruke fagfolk med erfaring og referanser, og i tillegg velge varmepumpe med energimåler, slik at du kan kontrollere produktet du har betalt for. 10

11 Enova gir støtte til fornybar energi. Disse energitiltakene gir pengestøtte Utfør energitiltaket, send inn kvittering og få penger inn på konto gjennom Enova-tilskuddet. Gjør en innsats for lommeboka og miljøet. Hva: Energirådgivning Hvordan: En energirådgiver kartlegger hvilke energitiltak som kan utføres i boligen din. Rådgiveren lager også en plan med en rekke energismarte tiltak. Økonomi: Du kan få tilbake 50 prosent av dokumenterte totalkostnader. Maksimalbeløpet du får tilbake er 5000 kroner dersom energi rådgiveren lager en tiltaksplan og energimerker boligen. Hva: Varmepunpe Hvordan: Tre typer varmepumper gir pengestøtte: luft vann, væske vann og avtrekkspumpe. Varmepumpene varmer opp boligen på en effektiv måte som trekker lite strøm. Økonomi: Du kan få tilbake inntil 25 prosent av totalkostnaden. Du kan få inntil kroner tilbake av totalkostnaden dersom du samtidig installerer energimåler. Prisene varierer for de ulike varmepumpene. Hva: Biokjel eller bio-ovn med vannkappe Hvordan: Både biokjelen og bio-ovnen bruker bioenergi som ved eller pellets til oppvarming av bolig og tappevann gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Økonomi: Du kan få tilbake 25 prosent av totalkostnaden, maksimalt kroner for biokjelen. For bio-ovn med vannkappe kan du få 25 prosent av kostnaden, med maksimalbeløp på kroner. Hva: Varmestyringssystemer Hvordan: Tidsstyrer temperaturen i boligen din, og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og vel så viktig, når du ikke er hjemme. Økonomi: Du kan få tilbake 20 prosent av dokumenterte totalkostnader, maksimalt 4000 kroner. Hva: Solfanger Hvordan: Solfangeren utnytter solstrålene og varmer opp vannet slik at du slipper å bruke så mye energi på å varme vannet. Økonomi: Du kan få tilbake 25 prosent av kostnaden. Maksimalbeløpet er kroner, samt 200 kroner per kvadratmeter solfanger inntil 25 kvadratmeter. Hva: Varmegjenvinning av gråvann Hvordan: Varme gjen vinneren henter ut varme fra avløpsvann fra dusjen eller vaske maskinen, før vannet sendes ut av huset. Økonomi: Du kan få inntil 25 prosent av totalkostnaden, med en maksimalgrense på 2500 kroner. Hva: Elproduksjon Hvordan: Bruk av fornybare energikilder som sol eller vind til produksjon for å dekke eget elektrisitetsforbruk. Økonomi: Du kan få tilbake 35 prosent av totalkostnaden med rett på inntil kroner for et produksjonsanlegg samt 1250 kroner per kilowatt opp til 15 kilowatt effekt. Hva: Helhetlig oppgradering Hvordan: For deg som tenker energi når du skal pusse opp. Det er krav om først å benytte seg av en energirådgiver, og at varmetap, oppvarmingssystem og ventilasjon løses på en energieffektiv måte. Økonomi: Innfrielse av krav på nivå 1 gir maksimalt kroner i støtte, mens nivå 2 gir maksimal støtte på kroner. Hva: Fjerning av oljekjel, oljekamin og tank Hvordan: Samtidig med fjerning av oljefyr må en fornybar varmekilde installeres. Økonomi: Du kan få inntil 25 prosent av totalkostnaden opp til maksimalbeløpet kroner for fjerning av oljekjelen og inntil 5000 kroner for fjerning av oljekjelen. Alle energitiltak er inklusive merverdiavgift. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: HAAKON BARSTAD Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål Grønt nummer , E-post: 11

12 I løpet av de fire siste åra har 159 boligbranner hatt sin årsak i tørketrommel, oppvask- og vaskemaskin. Disse er på topp ti over boligbranner med elektrisk årsak. Brann nattestid er verst Smarthusteknologi og AMS-målere gir fortløpende informasjon om nivået på strømprisen. Brannvernforeningen frykter for brann nattestid. STRØMPRISEN ER LAVEST om natta når det er minst forbruk. Et av formålene med AMS er å spre strømbruken utover døgnet, slik at forbruket i mindre grad hoper seg opp på enkelttidspunkter som at fleste lager middag i samme tidsrom. Strømnettet må dimensjoneres mer enn nødvendig grunnet forbrukstoppene, og dermed brukes unødvendig mye penger på kun noen få timers strømforbruk. Administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen roper imidlertid varsko om bruk av energikrevende utstyr som tørketrommel, oppvask- og vaskemaskin om natten. En konsekvens kan være at folk som ønsker å spare strøm, bruker energikrevende utstyr nattestid. Branntilløp om natten er det verste. Om en ikke er hjemme under branntilløpet, kan i verste fall store verdier gå tapt. Om natten kan det bli fatalt, forklarer Kalheim. Vil ikke utstyret bli bedre og mer brannsikkert? Ethvert produkt koplet til strøm har en liten sannsynlighet for brann, svarer Kalheim. I løpet av de fire siste åra har 159 boligbranner hatt sin årsak i de tre maskinene. Disse er ti på topp over boligbranner med elektrisk årsak. I tillegg kommer branntilløpene hvor brannvesenet ikke har blitt varslet. Ofte blir varmeelementene for varme, og mange glemmer å tømme lofilteret i tørketrommelen. Jeg forstår de som ønsker å spre forbruket utover døgnet. Men min oppfordring er ikke å bruke energikrevende utstyr nattestid. Ha vett og fornuft til å betale noen kroner ekstra, sier Kalheim. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: UFULUM/SHUTTERSTOCK.COM Sikre deg med enkle tiltak Omtrent 40 prosent av alle branner i Norge skyldes elektrisk utstyr. Feil bruk av komfyren og gamle elanlegg er de viktigste årsakene. DET HAR BLITT et helt annet fokus på komfyrbrann nå. Mange glemmer noe på komfyren eller å skru av plata, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen. Ved nyinstallasjon er det nå blitt krav om å ha komfyrvakt. Den slår av komfyren hvis en plate blir stående på, eller kjelen blir tørrkokt. Eldre mennesker er overrepresentert i komfyrbranner. De som er bekymret for sine gamle foreldre, bør få installert komfyrvakt for dem, sier Kalheim, som selv har opplevde at komfyrvakten skrudde seg på i et glemsk øyeblikk på hytta. En komfyrvakt koster fra om lag 4500 til 6000 kroner, og med nye standarder er det kun to typer som tilfredsstiller kravene. Du kan kjøpe komfyrvakter både for fastmontering og som koples rett inn i veggen. Sjekk sikringene. Det er også viktig å ta en titt i sikringsskapet med jevne mellomrom. Kjenn etter om sikringene er ubehagelig varme å ta på. Kalheim forteller at over 25 år gamle anlegg ofte er underdimensjonert for det strømforbruket vi har i dag.! Husk at huseier har ansvar for det elektriske anlegget, ikke leietaker. 12

13 FOTO: HAAKON BARSTAD Nettselskapet har rett til å komme inn til målerpunktet for blant annet å skifte måler. En gigantisk logistikkoperasjon I en tidligere jusspalte skrev jeg om alt det nye som vil skje de nærmeste årene. Her vil jeg skrive om en sak som angår dette nye, og hvor du som nettkunde må bidra for at alt skal gå greit. MYNDIGHETENE HAR BESTEMT at innen 1. januar 2019 skal nær sagt alle elektriske anlegg ha installert AMS-målere. Noen nettselskap er alt ferdige med denne jobben, og noen er i gang nå, men langt de fleste har ennå ikke fått AMS-målere installert ute hos kundene. På landsbasis snakker vi om ca 2 millioner nye målere som skal inn i leiligheter, eneboliger, hytter, bedrifter osv innen knappe tre år fra nå. Det er en gigantisk logistikkoperasjon. Logistikkoperasjonen planlegges naturligvis av det enkelte nettselskapet eller den leverandøren nettselskapet har engasjert for å gjøre denne jobben. Men jobben kan jo ikke gjøres dersom målermontøren ikke kommer inn til skapet hvor måleren står. Det jeg ber om på vegne av alle nettselskapene, er at du, når du blir kontaktet om montering av AMS-måler, markerer dette godt i kalenderen og sørger for at du selv eller noen andre er til stede i den avtalte tiden når målermontøren skal komme til deg. Det blir uforholdsmessig kostbart dersom målermontøren ikke kommer inn, og det må gjøres nye avtaler. Målerpunktet. Ikke for å skremme, men nettselskapene har rett til å komme inn til målerpunktet for blant annet å skifte måler. I siste instans hvis ingenting annet hjelper kan de få bistand av namsmannen for å komme inn. Da må du betale kostnadene for den rettslige prosessen som nettselskapet i så tilfelle må sette i gang for å få namsmannens hjelp fordi det har vært umulig å få en avtale som er overholdt om å komme inn til målerskapet. Målermontøren vil ha med seg legitimasjon slik at du kan forvisse deg om at du ikke slipper inn uvedkommende dersom du har målerskapet inne i boligen. Målermontøren skal ta ned den gamle måleren og sette opp AMS-måleren. Målerstanden på den gamle måleren skal dokumenteres, og dette vil som oftest skje ved at det blir tatt bilde av måleren før den skrus ned. AMS-måleren kommuniserer direkte med nettselskapet og senere også med den landsdekkende Elhub som etter de siste planene skal være i drift i februar Hvis du ikke har fibertilknytning fra før, vil målermontøren derfor også sette opp trådløst kommunikasjonsutstyr, slik at måleren er i kontakt med nettselskapets målerserver og Elhub. Noen nettselskap installerer i tillegg kommunikasjonsbokser slik at du kan få tilgang til en rekke tjenester om du ønsker det. Hva får du igjen for dette? Det du vil merke straks, er at du ikke lenger må lese av og rapportere inn målerstanden hver måned til nettselskapet, men AMS-målerne gir mange andre muligheter. Du vil kunne styre ditt strømforbruk og effektuttak ut fra prisene til enhver tid. Dette kan du gjøre selv, eller du kan få nettselskapet eller andre til å gjøre det for deg. I dette kan det ligge en rekke personvernspørsmål og -utfordringer, men det må jeg komme tilbake til i en senere jusspalte. TEKST: ADVOKAT INGE A. FREDRIKSEN, PARTNER I ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 13

14 Konkurranse Test dine kunnskaper etter å ha lest Vår Energi: 1 Hvor mange personer var uten strøm i mer enn tolv timer under ekstremværet Nina? Svar: A: B: C: KLIPP HER 2 Hvilken påvirkning har klimaendringer for forsyningssikkerheten? Svar: A: Det er ingen påvirkning B: Varmere klima gjør det lettere å sørge for strømforsyningen C: Mer ekstremvær gir økte utfordringer for sikkerheten for strømforsyningen. 3 Kan kunder ha rett til økonomisk kompensasjon fra nettselskapet ved strømutfall? Svar: A: Ja, etter seks timer B: Nei, aldri C: Ja, etter tolv timer 4 Når skal alle AMS-målere være installerte? Svar: A: I løpet av 2015 B: Innen 2019 C: Innen Hva er ordningen med elsertifikater? Svar: A: En avtale mellom Danmark og Norge om å satse på kjernekraft B: En norsk-svensk samarbeidsavtale om å satse på fornybar kraft C: En plan for å fase ut oljefyr 6 Hvorfor er kraftnettet et monopol? Svar: A: Det er samfunnsøkonomisk og praktisk umulig med konkurrerende strømnett B: Det er en lang tradisjon for uregulert monopolvirksomhet C: En lovregel står i veien for å fjerne monopolvirksomheten 7 Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget? Svar: A: Huseier B: Brannvesenet C: Leietaker Send inn løsning på konkurransen innen 20. august 2015 til: Vår Energi Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Merk konvolutten «konkurranse 1-15» Det trekkes én vinner som får en dab-radio! Vi gratulerer vinneren av en dab-radio i Vår Energi nr 2 i 2014: Hilde Killingrød, 5419 FITJAR Navn: Adresse: Postnr/-sted: 14

15 Energi-kryss TIDL. NORSK ADELS- SETE URT VÆR- ELSE BRYR SEG OM MAN PRONO- MEN BIB. KONGE OVER- VINNE LURER TALL KLOK- KE RYGG- SEKK STOR- MAKT BYGE SØLV FRITID FUGLER STJER- NEBILDE URO SKUR FØLE MARK GÅ RUNDT PUSSER HASTER AN- ROPER GAVE FRI OVER- ENS- KOMST GLATT FOR- SYNT FRED UT- TALTE KREV- ENDE ELTE I STYK- KER DÅRLIG MUSE HELLIG IN- STRU- MENT FRA ØSTEN MANNS- NAVN YTELSE MYNTER KRAFT BARE I NAVNET FARGE- STOFF SNAKKE INN- MARK STROPP OVER- GREP FUGL DANS OG PLAGG FEST- NING ENDE- PUNKT HOLDE TIL KULE BUNN- FALL TRE NORSK MALER ET LITE SNEV SOLGUD VEN- DING ROM. KEISER RIKTIG SLUTT FRODOS VENN BY- BOERE TOLV STYK- KER PREP. OMRÅDE GASS KVINNE- NAVN GREI VARM STEM- ME FLY- PLASS HUS- GUD Send inn løsning på premiekryssordet innen 20. august 2015 til: Vår Energi Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Merk konvolutten «kryssord 1-15» Det trekkes én vinner som får en dab-radio! Navn: Riktig løsning fra nr 2-14: DU KAN LÆRE MER OM HVA EN ELHUB ER Vi gratulerer vinneren av en dab-radio i Vår Energi nr 2 i 2014: Kari Landsverk, 3680 NOTODDEN Adresse: Postnr/-sted: 15

16 Returadresse: Energi Forlag AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Her er Apple Watch Dette er vårt mest personlige produkt hittil, sier Apple-sjef Tim Cook om Apple Watch. KLOKKEN SKAL LAGES slik at den passer flest mulig, og Apple satser derfor på en mengde ulike materialer og farger. Man kan bytte remmer og velge hvilket materiale man ønsker for selve klokken: Aluminium, rustfritt stål og 18 karat gull er blant materialene. Klokken deles inn i tre serier: Apple Watch Sports, Apple Watch og Apple Watch Edition. Den siste er den mest eksklusive serien, med blant annet gullklokker til dollar. Man kan velge mellom gult og rødt gull. Skjermen er beskyttet av polert safirglass, og remmene kommer i mange varianter, alle med 18 karats gull i alle metalldeler. Naturlig nok kan man også velge blant en mengde digitale urskiver på skjermen. Men man kan også sette sammen klokkeskjermen med annen informasjon som vær og kalenderhendelser. Drar man fingeren opp, får man noe som Apple kaller Glances, en oppsummering av den infor masjonen man oppsøker oftest. Det er også en egen «Now Playing»-skjerm som kontrollerer musikken som spilles på den tilkoblede telefonen. Nesten selvgående. Apple Watch kan brukes til å styre mange av funksjonene vi bruker ofte på telefonen. Knappen og hjulet på klokken brukes til å zoome og rulle skjermen uten å dekke den til, men det aller meste styres på berøringsskjermen. Skjermen skal kjenne forskjell på en berøring og et trykk, og Apple har utviklet noe de kaller «Taptic Engine» som skal simulere et lett trykk på håndleddet for å varsle brukeren. Skjermen har høy oppløsning slik at man kan treffe små ikoner med fingeren. Meldinger kan leses og besvares på klokken, enten med forhåndsdefinert tekst eller via diktat. Man kan også se hvem som ringer og svare eller avvise samtaler direkte på klokken. Den fungerer som en høyttalertelefon dersom du svarer på klokken. En liten gimmick-funksjon er at man også kan sende små tegninger til andre Apple Watch-brukere. Apple Watch kan vise alle varslinger man har aktivert for alle apper på Iphone. Dette inkluderer også funksjoner som passbook, hvor man for eksempel kan få ombordstigningskort på klokkeskjermen. Apple Watch vil også støtte Apple Pay, slik at man kan bruke den til å betale med i stedet for kort på støttede betalingsterminaler. Apple Pay er ikke støttet i Norge. Blant appene som støttes helt fra starten, er Instagram, Twitter Shazam, Nike+ Running, bordbestillingstjenesten Opentable og drosjeappen Uber. Enkelte hoteller som lar gjestene låse opp dørene sine med telefonen, vil også støtte Apple Watch. Trening. Det er også kjent at Apple Watch vil ha aktivitetsmåling og kunne brukes som treningsklokke. Hver mandag vil klokken foreslå et nytt mål for daglig aktivitet, basert på siste ukes aktivitetsnivå. I treningsmodus samler klokken enda mer detaljert informasjon, inkludert puls. Apple Watch får en egen app på Iphone, hvor man kan sette opp klokken og tilpasse den. Appen har også en egen App Store med klokkeapper. Apple sier Apple Watch skal vare i 18 timer på en lading, noe som langt fra er imponerende. Man må altså regne med å lade den oftere enn Iphone i mange tilfeller, spesielt siden den avlaster en del daglige gjøremål fra Iphone. Klokken lades med en proprietærlader som festes magnetisk til klokken, som på pc-ene til Apples Macbook. Apple Watch er kompatibel med Iphone 5 og senere modeller som er oppdatert til Ios 8.2. TEKST: MAGNUS EIDEM FOTO: APPLE 16

Rydding holder skogen borte. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Honningkrukke. Strømmen blir borte 2

Rydding holder skogen borte. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Honningkrukke. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Rydding holder skogen borte Det har vært mye fokus fra myndighetene

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4

Nettleien endres Side 2. Nytt fra Skagerak. Januar 2016. Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 Januar 2016 Nytt fra Skagerak Nettleien endres Side 2 Alle strømkunder skal registreres med fødselsnummer Side 4 AMS til høsten byttes de første målerne Side 5 Husk måleravlesning fra 25. til 1. hver måned!

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Det handler om Teser om framtidsbildet de neste tiårene Demografiske endringer trigger behov for bedre

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008

Nyhetsbrev fra Fortum Distribution. Nett-Nytt. nr. 3 2008 N Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 3 2008 Nettleien en viktig del av strøm leveransen Fortum Distribution AS har nylig gjennomført en kunde undersøk else som viser at mange av våre kunder

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER

Nyhetsbrev mars 2015. www.los.no HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN VERDENSMESTER Nyhetsbrev mars 2015 OVERRASKET VERDENSMESTER HUSK MÅLERAVLESNINGEN! NYT LIVET I SKAGEN www.los.no Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS AS REKORDLAV STRØMPRIS I JANUAR Vi er inne i en lang periode

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Smarthus for et bedre miljø. Ung@Miljø 2015

Smarthus for et bedre miljø. Ung@Miljø 2015 Smarthus for et bedre miljø Ung@Miljø 2015 Fakta om Eidsiva Norges femte største energiselskap Eies av 27 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1100 ansatte Ca. 153 000 kunder 3,8 TWh egen vannkraftproduksjon

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen?

Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Vindkraft i Norge: Er den nødvendig? Vil vi betale prisen? Trondheim, 20. oktober 2015 Vidar Lindefjeld politisk rådgiver lanaturenleve.no «Norge trenger ny fornybar energi!» Ny fornybar kraft er nødvendig

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning NETTLEIEPRISER 2014 for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 6% Nettleiepriser lavere nettleie NEAS reduserer nettleien i gjennomsnitt med 13%

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Rammebetingelser for solenergi Elsertifikater og plusskundeordningen Solenergiklyngens årskonferanse 2014 Jon Erling Fonneløp Energiavdelingen - seksjon fornybar energi

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom

Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom Sol på norske tak, skal vi stimulere til det? Norges Energidager 16.10.2014 Jan Bråten, sjeføkonom Entusiasme og nøkternhet Grunn til entusiasme for utviklingen innen PV På 35 år har solpaneler blitt 99%

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los.

Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN VINN GRATIS STRØM SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN. www.los. Nyhetsbrev November 2015 FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN SNART GÅR BOLIGENE I PLUSS DOKTOR PROKTOR I KILDEN VINN GRATIS STRØM www.los.no FORNYBAR ENERGI UTKONKURRERER KJERNEKRAFTEN Høsten begynner

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre Infor masjonsbrosjyre Boliggass fra Norsk Gassnett Norsk Gassnett CO 2 - AVGIFT Stortinget har vedtatt at det skal innføres CO2-avgift på bruk av naturgass og LPG fra 1. september 2010. Selskapene som

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen

Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Hva medfører innføringen av elsertifikater? Gudmund Bartnes Ressursseksjonen Innhold Bakgrunn for elsertifikater Elsertifikatmarkedet Veien frem mot 1.1.2012 2 Grunner til å støtte fornybar kraft Miljø-

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2015 for husholdning NETTLEIEPRISER 2015 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 56 55 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Dagmar på julebesøk. Blendet av nye ipad 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres 03

Dagmar på julebesøk. Blendet av nye ipad 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres 03 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Dagmar på julebesøk Midt i fjorårets julefeiring nådde orkanen

Detaljer

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover.

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover. NÅ Har$du$muligheten$ Akkurat nå har du en sjelden mulighet. En du kanskje aldri får igjen. Du har kjøpt en ny bolig, men den er ennå ikke ferdig. Du kan fortsatt ta valg som gjør boligen enda litt stiligere,

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen?

Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen? Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen? Energi Norge 5. mars 2012 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Stortingsmelding nr. 29 (1998 99) Norsk-svensk elsertifikatsystem innført fra 1.

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

STANDBY STRØM I HJEMMET

STANDBY STRØM I HJEMMET STANDBY STRØM I HJEMMET Mål: Elevene er oppmerksomme på at elektriske apparater bruker strøm når de står på standby og skrur dem helt av når de ikke er i bruk. Elevene velger apparater med lavt standby-

Detaljer