Kundene er positive til Sunndal Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundene er positive til Sunndal Energi"

Transkript

1 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Kundene er positive til Sunndal Energi Sunndal Energi oppfattes av kundene som godt synlig i lokalmiljøet, pålitelig og troverdig. Her er montører fra selskapet i full aktivitet. Se side 8 9 FOTO: ANDERS NEDAL Strømmen blir borte 2 Fornybar landskamp 6 Honningkrukke 10

2 ENERGI FORLAG AS Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Ansvarlig redaktør Fredrik Kveen Tlf: Abonnement Bård Knutsen Tlf: Mobil: Strøm i storm Nettselskapene står på dag og natt om du mister strømmen. Klimaet blir stadig villere og byr på større utfordringer. Produksjon Artko Grafisk Produksjon Tlf: Design Anette Stabenfeldt Utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group AS DA EKSTREMVÆRET NINA slo inn over vestlandskysten med orkan styrke, var allerede kriseberedskapen iverksatt i Fusa Kraftlag i Hordaland, hvor Bernt Grimstvedt er administrerende direktør. Vi er fornøyde med innsatsen, og alle montørene stilte velvillig opp. Alle tilgjengelige ressurser i kraftlaget ble mobilisert, sier Grimstvedt. Risikabelt arbeid. Når kundene mister strømmen, gjør nett selskapene alt de kan for å gjenopprette den. Samtidig må vanskelige avgjørelser tas for å finne balansen mellom kundenes behov og montørenes sikkerhet. Vurderingen av risikoen montørene står overfor, er kanskje den mest krevende ledelsen må gjøre i slike situasjoner, forteller Grimstvedt. Montørene må rykke ut til steder som kan være rasutsatte, må se opp for flyvende gjenstander og oppleve ekstreme værforhold, og må derfor hele tiden ta sikkerhetsvurderinger. Likevel forsøker nettselskapet så langt det er mulig å gjenopprette strømmen raskt. Først repareres skader i sentralnettet ettersom de har størst konsekvenser, deretter prioriteres husholdninger og næringsbygg foran for eksempel hytter, hvis selskapet må velge. Under ekstremværet Nina opplevde kunder å miste strømmen, noe som tilsvarer om lag personer. Rundt personer var uten strøm i mer enn tolv timer. Ekstremværet Ole rammet Lofoten hardest, og her var enkelte områder uten strømforsyning i opp mot tre døgn. Til sammen ble anslagsvis kunder berørt, rundt personer. De aller fleste fikk tilbake strømmen innen tolv timer. Klimaendringer. De senere årene har det blitt mer ekstremt vær i større deler av Norge på grunn av menneske skapte klimaendringer. Større mengder snø og is som henger over ledningene, flere lynnedslag og mer ekstrem vind sliter på strømforsyningen. I tillegg forventes hav nivået å stige, og faren for jordras vil øke. Kraftbransjen må derfor bli stadig flinkere til å utvikle sin beredskap i takt med endringene. Seksjonsleder Ingunn Åsgard Bendiksen i Norges vassdrags og energitilsyn (NVE) mener at noen Framtiden er fornybar NORSK KRAFT ER ren og fornybar og framtidsrettet som energiform. I dag har vi mest vannkraft, men de neste åra ventes det en økende utbygging av vindkraft og også noe solkraft. Fornybar kraft vil etter hvert bli tatt i bruk på en rekke nye områder. I denne utgaven av Vår Energi kan du lese om velferds teknologi. Smarte løsninger kan finne sin plass på en rekke områder i dagliglivet, for eksempel på kjøkkenet eller på sykehjemmet. Kraft- og energiselskapene vil bidra til gjøre denne teknologien mulig. Samtidig advares det mot at teknologien kan gi økt fare for overvåkning. Nettselskapene står på dag og natt dersom du skulle miste strømmen. Inne i bladet kan du også lese om hvordan de for bereder seg på et stadig villere klima. Visste du at du kan fremme økonomiske krav ved strømbrudd? Tradisjonen tro inneholder også denne utgaven en rekke gode råd om effektiv energibruk og om elsikkerhet og branner med elektrisk årsak. På nest siste side finner du det tradisjonelle premiekryssordet, og konkurransen er på siden foran. Hver har en dab-radio som premie God lesing! Fredrik Kveen Ansvarlig redaktør Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. Magasinet inneholder blant annet råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper at magasinet kan bidra til økt forståelse for hvordan kraftmarkedet fungerer. 2

3 De senere årene har det blitt mer ekstremt vær i større deler av Norge på grunn av menneske skapte klimaendringer. Større mengder snø og is som henger over ledningene, flere lynnedslag og mer ekstrem vind sliter på strømforsyningen. strømutfall ikke er til å unngå, og at forsyningssikkerhet er prioritert hos nettselskapene. Vi opplever at selskapene har høy bevissthet knyttet til å forebygge strømutfall, og at de er gode på å rykke ut så fort som mulig når utfallet oppstår, sier Bendiksen. Føler ansvaret. Det er NVE som setter krav og formidler kunnskap om beredskap, mens selskapene må gjennomføre tiltak. Vi kjenner et veldig stort ansvar for kundene. Hver eneste dag jobber vi med å forebygge og gjenopprette eventuelle strømutfall, sier Grimstvedt. Kan dere ikke bare legger flere strømkabler i bakken? Det er ikke mulig av økonomiske hensyn å legge kabler overalt, som for eksempel når vi skal få linjene over et fjell. Når det er mulig og naturlig å legge kabler, gjør vi det, svarer Grimstvedt. Tall fra NVE tyder på at det er omtrent ti ganger så kostbart å legge kabler framfor luftlinjer, selv om kostnadene varierer med nettnivå og terreng. Ifølge Bendiksen er det ikke lett å forebygge alle hendelser. Men det er nesten umulig å hindre strømutfall ved ekstremvær. Hvis vi skulle bygge nettet så robust, ville anleggene blitt veldig dominerende og store, og kabler er dyrere, sier hun. Varmere klima fører dessuten til at det vokser mer skog. Trefall er den vanligste årsaken til strømutfall, og dermed må selskapene stadig bli flinkere til å rydde brede nok tregater rundt linjene. Men for å ikke rydde mer skog enn nødvendig er det nettselskapene lokalt som vurderer hvor bredt gatene skal ryddes. Informasjonsbehov. Informasjon er viktig for kunder som mister strømmen. Situasjonen er krevende ettersom mye av informasjonsflyten er basert på strøm. Nettselskapene pleier å varsle via nettsider, sosiale medier og medier ellers, og samarbeider med kommunenes kriseberedskap for øvrig. Kommunikasjon er særdeles viktig, og kundene er veldig informasjonssugne. Bare å si at vi vet om strømutfallet, er viktig for mange kunder, sier Grimstvedt. Når ekstremværet rammer, anser han det som kanskje aller viktigst å kommunisere at folk ikke må begynne å rydde opp selv, siden linjer som har falt ned kan være spenningsførende. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: HAAKON BARSTAD! Om nettet og de ulike nettnivåene, se side 7. Du har økonomiske krav ved strømbrudd Dersom du opplever et strømbrudd som varer i tolv timer eller mer, har du krav på utbetaling fra nettselskapet. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet. Du må selv fremme krav om utbetaling til nettselskapet. Satsene er som følger: 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til 24 timer kroner for avbrudd over 24 timer opp til 48 timer kroner for avbrudd over 48 timer opp til 72 timer. For avbrudd utover 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimersperiode avbruddet varer. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi (KILE) Drift av kraftnettet er monopolvirksomhet ettersom det ikke er mulig å ha fri konkurranse om bygging av kraftledninger. Derfor setter myndighetene grenser for hvor mye nettleie nettselskapene kan ta inn i året. KILE-ordningen skal oppmuntre nettselskapene til å bygge og drifte nettet med et samfunnsøkonomisk optimalt pålitelighetsnivå. Gjennom KILE må nettselskapet bære kundenes kostnader ved avbrudd gjennom redusert tillatt inntekt. 3

4 Forenkling med smart strøm Styr lys, varme og alarm fra telefonen eller nettbrettet. Du kan spare både strøm, penger og miljø. SMARTHUSTEKNOLOGI HANDLER OM å styre tekniske anlegg i boligen på en enkel måte. Du kan styre lys, varme, ventilasjon eller alarmsystemer fra telefonen eller nettbrettet ditt. Dette er langt ifra science fiction, men utbredt på markedet i dag, ifølge fagsjef Vigdis Sværen i Norsk Teknologi. Vi ser at det kommer stadig nye aktører på markedet som tilbyr rimelige løsninger i tillegg til mer kompliserte og integrerte systemer. I løpet av fem til ti år vil ulike smarthusprodukter være lett tilgjengelig på markedet, sier Sværen. Flere aktører har meldt sin interesse. Norske kraft- og energiselskaper og strømleverandører, internasjonale IT-giganter som Google og norske kommuner. Uavhengig av hvilken nettleverandør du har for strømmen, kan du kjøpe og installere smarthusteknologi. Oversikt over strømforbruket. Med installeringen av AMS-målere i alle norske husholdninger innen 2019 blir en fortløpende oversikt over strømforbruket til enhver tid tilgjengelig, i tillegg til at måleravlesning og rapportering til strøm leverandøren foregår automatisk. Velferdsteknologi Et viktig bruksområde for slik teknologi er velferdsteknologi. Velferdsteknologi består av et spekter av teknologier som gjør det lettere for personer med hjelpebehov og funksjonsnedsettelse å klare seg selv, samt å bidra til økt livskvalitet. Her kan kraft- og energibransjen få en viktig rolle sammen med en rekke andre aktører. Velferdsteknologi vil bli særlig viktig i de kommende årene ettersom vi vil få flere eldre pleietrengende. Med smarthusteknologi kan du få full oversikt over strømforbruket ditt på mobiltelefonen eller nettbrettet. En ny rapport fra Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) viser at strømkundene sparer både strøm og penger med bedre informasjon om eget forbruk. Vigdis Sværen vil gå enda lenger. Hvis AMS-målere skal være noe mer enn enklere avlesning, må aktørene på markedet motivere strømkundene til å ta lure beslutninger, sier hun. Hun tror det viktigste for kundene vil bli å forenkle forbruket gjennom automatisering. Vi som kunder skal ikke behøve å bli mer opptatt av strømbruk, og komforten skal være den samme. Løsningene må være automatiske, slik at du kan forhåndsprogrammere ulike innstillinger, og samtidig være enkle og intuitive, forklarer Sværen. Effektiv energibruk. Satsing på energieffektivisering øker hos myndighetene, blant markedsaktørene og privatkundene. I framtida blir det viktigere å forvalte energien på en god måte, og smarthusentusiastene håper teknologi kan bidra til lavere og mer behagelig strømbruk. Slike løsninger kan være å ha automatisk temperatursenkning av varmeovner eller varmtvannsberederen om natten. Å skru av lys i rom som ikke er i bruk, vil bli lettere når du kan skru av alle sammen med ett tastetrykk på telefonen. Utrullingen av AMS-målere skjer til ulikt tempo ettersom nettselskapene som har ansvaret har valgt litt ulike strategier. Lyse Smart installerer AMS-målere på vegne av nettselskapet samtidig med smarthus teknologi i form av en teknisk intelligent kommunikasjonsenhet som utgjør hjernen i smarthuset. Med denne enheten kan smarthusteknologi på sikt utnyttes fra alle mulige tilbydere og leverandører på markedet. Investering. Kundene som har fått økt visualisering av strømforbruket gjennom smarthusteknologi, har kuttet strømbruken med prosent, ifølge administrerende direktør Jan Holm i Lyse Smart. Dette utgjør om lag 2000 kroner i året for en vanlig husholdning. Systemene styrer seg helt selv. Folk har en hverdagsrytme, og systemene kan innstilles etter denne. Gevinstene for kundene er betydelige, og smarthusteknologi er et tilbud for alle, sier Holm. Han anslår at en privatkunde kan få avansert og integrert smarthusteknologi som styrer både varme og lys, fra om lag kroner. I tillegg vil smarthusteknologi kunne koples på eksempelvis alarmsystemer. Ettersom smarthusteknologi er energieffektiviseringstiltak, er det mulig å søke økonomisk støtte fra Enova. Det er ingen grunn til å sitte på gjerdet og vente på dette. Oppvarming er det vi bruker mest strøm på i Norge. Å justere ned temperaturen i boligen om natta er det absolutt enkleste tiltaket som kan utføres både med en programmerbar termostat eller med mer avanserte systemer, sier Sværen. Hun mener at smarthusteknologi er billig sammenliknet med andre energieffektiviseringstiltak, særlig ettersom flere enkle og rimelige løsninger er tilgjengelig på markedet i dag. 4

5 Med denne bryteren kan du styre både lys, varme og musikk. Denne multifunksjonsbryteren kan erstatte ni tradisjonelle dimmebrytere, og med trådløs teknologi kan du enkelt flytte bryteren dit du vil ha den. I framtida kan du også tenkes å bli din egen kraftprodusent. Ikea i Storbritannia tilbyr solcellepaneler til salgs i butikken. Tilbudet ble så populært at solcellesalget nå er utvidet til Nederland og Sveits. I overskuddsperioder kan smarthusteknologien gjøre det mulig å selge egen kraft inn på markedet. Nettleia. Utrullingen av AMS-målere er noe nettselskapene er pålagt å gjøre på vegne av myndighetene, og er finansiert over nettleia. Foruten at privatkundene kan få til komfortabel strømsparing og dermed spare penger, er målet å holde kostnader til nettbygging og vedlike hold nede grunnet lavere strømbruk. Investeringer i strømnettet finansieres også over nettleia, og med smart strøm kan man unngå kostbar nettutbygging. Datasikkerhet. Informasjonen om strømforbruket ditt kan tenkes å misbrukes av personer med uærlige hensikter. Jan Holm mener at gode sikkerhetsforanstaltninger er tatt, og viser til at Datatilsynet er involvert. Innholdet er lagret på forskjellige steder, slik at selv ikke personer som bryter gjennom sikkerhetsbarrierene, vil kunne finne all informasjonen samlet. Vi kommer heller ikke til å benytte informasjonen til tredjepart, forklarer Holm. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: LYSE! Mer om smarte hus, oppussing, strømsparing og brannsikkerhet, se side Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) Skal være ferdig installert hos alle norske strømkunder innen 1. januar AMS vil gi bedre informasjon om strømpriser og forbruk, samt legge til rette for nyttige tilleggstjenester. 5

6 Melder seg på i fornybarlandskampen Ordningen med elsertifikater Ordningen med elsertifikater fra 2012 er en felles norsk-svensk støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Samlet skal ordningen føre til 26,4 TWh fornybar kraft, som tilsvarer forbruket til om lag husholdninger. Hver halvpart av ordningen finansieres av norske og svenske strømkunder i kraftmarkedet som er felles. Det har foregått en svensk-norsk landskamp i utbygging av ny fornybar kraft etter at landene ble enige om samarbeid med elsertifikater. Sverige leder klart, men nå skal Northug-rykket settes inn. Norge og Sverige samarbeider om å bygge ny fornybar kraft. Til nå har svenskene bygget mest, men forspranget skal tas igjen. SÅ LANGT HAR kun én av fire kroner i elsertifikatordningen blitt investert på norsk side, til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen. Det er et politisk mål at mer skal bygges i Norge. Lange køer og dårligere betingelser har vært proppen i systemet så langt. Nå ser det ut til å løsne. Ny rekord. I fjor ble det satt ny rekord i til latelser til fornybar kraft. Totalt tilsvarer tillatelsene det årlige strømforbruket til rundt husholdninger. Det meste er vindkraft, mens noe også er vannkraft. Effektiv konsesjonsbehandling er en prioritert sak for regjeringen. Fornybar kraftproduksjon gir verdiskaping og hjelper oss med å nå de klimamålene vi har satt oss, uttaler olje- og energiminister Tord Lien. Bygging av fornybar kraft er et viktig miljøtiltak som også virker dempende på strømprisen til glede for kundene. I tillegg kan nye skatte- og avskrivningsregler åpne opp for mer fornybar kraft på norsk side av kjølen, ettersom kon kurransevilkårene mellom Norge og Sverige blir mer like. Tar igjen svenskene. At Norge ligger langt bak svenskene i utbyggingen nå, trenger ikke være negativt. Det er ikke den som bygger ut først, men den som bygger ut billigst, som vinner sertifikatkampen, sier analytiker Frank Krönert til Energi. Krönert mener det kan være klokt å vente ettersom utbyggingskostnadene blir lavere med tiden. Grunnen er at vindturbinene blir høyere, prosjektene større og teknologien billigere. Dermed kan norske utbyggere ta igjen svenskenes forsprang. Selv om mye fornybar energi allerede er bygd ut gjennom elsertifikatordningen, gjenstår investeringer for om lag 70 milliarder kroner for å nå målet om 26,4* TWh (terawattimer) ny fornybar! Nylig ble Sverige og Norge enige om å utvide markedet med 2 TWh. Det er svenske forbrukere som skal betale for utvidelsen, og norske forbrukere blir ikke berørt. Fornybar banker fossilt Kraft fra vann og vind er nå rimeligere enn produksjon fra fossile energikilder. Vannkraft er den definitivt rimeligste måten å produsere strøm på. Og nå er vindkraft blitt mer kostnadseffektivt enn kull-, gass- og kjernekraft. Ifølge en ny rapport gjør teknologiforbedringer og reduserte kostnader sitt til at vindkraft, selv uten støtte, kan konkurrere med kull- og kjernekraft. Solkraft er et lite stykke bak, men har stort potensial i framtiden. produksjon samlet i begge landene innen Dette tilsvarer strømforsyningen til om lag husholdninger. * Se over om utvidelse av ordningen om 2 TWh for Sverige. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: ESPEN E/SHUTTERSTOCK.COM 6

7 Dom stanser ikke linje Nettleie Drift av strømnettet er monopolvirksomhet ettersom det er samfunnsøkonomisk ugunstig å bygge flere konkurrerende strømledninger. Myndighetene bestemmer nivået på nettleia gjennom å avgjøre nettselskapenes inntektsgrenser og vedta beslutninger om Statnetts aktiviteter. Linja mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal i Sogn skal dekke to behov: sørge for forsyningssikkerheten til Midt-Norge og realisere fornybar kraft i vest. I Midt-Norge er det et stort underskudd på kraft. Først må linjer bygges, så kan forsyningssikkerheten økes. NYLIG AVGJORDE BORGARTING lagmannsrett at grunneierne har vunnet fram i saken de reiste mot staten for å stoppe den planlagte kraftlinja gjennom Sørdalen Naturreservat. Rettsavgjørelsen har likevel ikke betydning for selve byggingen. Kjennelsen har ikke betydning for å kunne tiltre traseen i Sørdalen. Klima- og miljødepartementet endret sjette februar vernestatusen gjennom naturreservatet, og det er med hjemmel i denne forskriften at Statnett kan bygge, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett. Venter på annen dom. Dermed avgjøres skjebnen til traseen gjennom Sørdalen gjennom Ørskog Sogndal 297 kilometer lang med omtrent 800 master. Fjerning av rundt 170 kilometer av eksisterende stålmastledninger. Er beregnet til å koste mellom 4,6 og 5,6 milliarder kroner. Skal etter planen stå ferdig i Linja skal gi økt forsyningssikkerhet til Midt-Norge og legge til rette for at fornybar energi som vann- og vindkraft kan bygges. en annen rettssak i Fjordane tingrett. Når den avgjørelsen faller, er foreløpig uklart, og det samme gjelder idriftsettelse av linja mellom Ørskog og Sogndal. Så lenge det ikke er kommet en avgjørelse fra Fjordane tingrett, er det fremdeles knyttet usikkerhet til framdriften, og vi håper på snarlig avklaring, sier Nilson. Byggingen utenom det omtvistede Sørdalen pågår imidlertid som normalt. Statnett fikk i januar tilgang til Myklebustdalen og startet kort tid etter opp anleggsaktivitet på Ålfoten transformatorstasjon. I tillegg er det startet fundamentering til mastene. Men Sørdalen ligger foreløpig urørt. Viktig linje. Kraftlinja mellom Ørskog på Sunnmøre og Sogndal i Sogn er viktig, skal vi tro Nilson. Linja er avgjørende fordi den kopler et område med kraftoverskudd sammen med en underskuddsregion, sier hun. I trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal er det et stort energiunderskudd i et normalår. Nettet belastes hardere, og faren for feil øker. Derfor er det viktig for Midt-Norges forsyningssikkerhet at Ørskog Sogndal bygges. Samtidig står fornybar kraft på vent på Vestlandet fordi nettet er for dårlig. Sentralnettet Sentralnettet er strømforsyningens hovedveier. Nettet kopler alle forbrukere til et landsdekkende overføringsnett, som også når ut til europeiske land, slik at vi kan utveksle strøm. Sentralnettet har et høyt spenningsnivå slik at minst mulig strøm forsvinner når den sendes rundt. Staten ved Statnett har ansvaret for sentralnettet. Regionalnettet Regionalnettet er litt mindre enn sentralnettet. Her transporteres strømmen mellom sentralnettet og det lokale distribusjonsnettet der folk bor. Nettselskapene har ansvaret for regionalnettet. Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet er det lokale nettet som transporterer strømmen helt fram til boligen din. Den må ha et langt lavere spenningsnivå slik at dine elektriske apparater kan kople seg på. Nettselskapene har ansvaret for distribusjonsnettet. Vind i seilene. I trøndelagsregionen foreligger det store planer for utbygging av vindkraft. På Fosen, Hitra og Snillfjord er det planer om ny vindkraftproduksjon på over 4,8 TWh kraft. Økt fornybarproduksjon i Trøndelag vil bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge og bidra med miljøvennlig energi til kraftmarkedet. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: STATNETT 7

8 N Y H E T E R T I L Kundeundersøkelsen Fornøyde kunder Sunndal Energi sine kunder er stort sett svært fornøyde. Det viser en spørreundersøkelse som ble foretatt i oktober 2014 blant et utvalg av våre husholdningskunder, hyttekunder og jordbrukskunder. Norfakta Markedsanalyse gjennomførte undersøkelsen. PÅ EN SKALA opp til 100, skårer vi 88. Tilsvarende undersøkelser som Norfakta har gjort for andre selskaper i løpet av siste halvår 2014, ga et gjennomsnitt på 74. Derfor er vi svært godt fornøyd med å havne på 88. Vi oppfattes som både pålitelig og trygg. Det går fram av undersøkelsen at våre kunder stoler på at strømregningen er riktig. Troverdig markedsføring skårer vi også høyt på. Det er bra, da vi ikke ønsker å føre våre kunder bak lyset. Vi har kraftpriser som er enkelt oppbygd, og har ingen lokkepriser for deretter å ringe opp våre kunder for å sette de over på en annen kraftpris som vi tjener bedre på. Kundene er også fornøyd med opplevd serviceinnstilling og evnen til å svare på spørsmål. I tillegg er vi godt synlig i lokalmiljøet. Mange setter pris på å ha en lokal aktør, og anbefaler oss gjerne videre til andre. Med lokal tilknytning er det enkelt å ta kontakt med oss. Kundene får raskt svar. Dette går også fram av spørreundersøkelsen. Selv mener vi at det er en stor fordel å ha lokal kunnskap. Ikke minst når strømmen går. Vi opplever ofte å få hjelp av våre kunder som kan ha sett noe i forbindelse med strømbrudd. Det kan gjøre at vi raskere finner feil, og korter ned på tiden strømmen er borte. Dette er vi svært takknemlig for. Det vi skårer dårligere på, er informasjon. Våre kunder ønsker mer informasjon om strømmarkedet, går det fram av spørreundersøkelsen. I tillegg oppfattes vi ikke så god på å informere om nye produkter og tjenester. Vi jobber med å bli bedre på informasjon. I løpet av 2015 er vi forhåpentligvis oppe med en ny og forbedret hjemmeside. Samtidig kan det nevnes at vi nå er oppe på Facebook. Vi tar gjerne i mot tips fra våre kunder. Under tilbakemeldinger får vi litt «pepper» på grunn av nettleie. Dette skyldes muligens at vi ikke er gode nok til å informere om nettleia og hvordan den regnes ut. Det kan nevnes at nettleia har vært den samme i tre år nå. Den eneste endringen er forbruksavgiften som er en statlig avgift, og den har økt med 2,55 øre/ kwh (inklusive merverdiavgift). Til tross for at vi har konkurranse dyktige kraftpriser, får vi noen tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen Fjernavlesingsmåleren studeres. Fra venstre Terje Monsøy, Tom Mørk, Mette Kårvatn Sande, Karen Sterri, Åse Hilde Rybakken Mæhle og Inger Janne Haugan Vermøy. om å sette ned prisen. Det er vel slik at en gjerne kunne ha tenkt seg å betale mindre for strømmen, slik som med andre varer. Vi vil takke våre kunder for at de tok seg tid til å besvare spørsmålene, da dette er verdifull informasjon for oss. 8

9 V Å R E K U N D E R FOTO: ANDERS NEDAL Omfattende fiberutbygging HØYHASTIGHETS BREDBÅND ER blitt nødvendig infrastruktur i alle hjem. Bruks mønsteret har endret seg de siste årene, og det blir stadig mer vanlig å se film (streaming) via internett. Derfor er det viktig å følge med i utviklingen og kunne tilby Sunndal kommune sin befolkning bredbåndshastigheter som er tilpasset det nye bruksmønsteret. Sunndal Energi har siden 2000 bygd ut fiber i Sunndal kommune. Vi har bygd ut fiber fra Sunndalsøra til Gjøra og fra Sunndalsøra til Øksendal, Brandstad og Jordalsgrenda. Det er lagt fiber gjennom Oppdølsstrandtunnelen, og i slutten av 2014 fikk de som bor på Opdøl, mulighet for å koble seg til fibernettet. I forbindelse med arbeidet med den nye gangog sykkelbanen fra Oppdølsstrandtunnelen til Åram blir det lagt ned fiber. Det vil gi muligheter for Ålvundeid. Det er planlagt å bygge ut fiber til boligfeltet i Børsetlauvet i løpet av Fra Åram og ut til Ulvund kraftstasjon blir det også bygd fiber i I Ålvundfjord er det planlagt fiberutbygging i Sunndal Energi leier ut fiberen til SuCom, som leverer både bredbånd og TV over fiberkabelen. Sucom tilbyr produktpakker med gunstige priser. Vi har investert bortimot 25 millioner kroner i fiber. 9

10 Honningkrukke for norske boligeiere Det har aldri vært enklere å søke økonomisk støtte til energitiltak. En pott på 250 millioner kroner er avsatt til norske boligeiere. INVESTERER DU I energitiltak i hjemmet, reduserer du energiutgiftene og øker bokomforten, samtidig som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova. Det har aldri vært lettere å søke støtte fra Enova, for nå kan du søke også etter å ha utført tiltaket. Alt du trenger å gjøre er å gjennomføre tiltaket, dokumentere utgiftene ved faktura eller kvittering og så vente på at pengene triller inn på konto. Både de som oppgraderer boligen og de som bygger nytt kan søke støtte. Enova har satt sammen en meny bestående av tolv ulike energitiltak du kan velge fra. I fjor ble det innført strømsparingstiltak i regi av Enova tilsvarende det årlige strømforbruket til alle husholdningene i Drammen, Tromsø og Fredrikstad energitiltak i boliger fikk støtte, men dette utgjør kun fire prosent av de totale strømsparingstiltakene. Resten gikk til industri, yrkesbygg og fornybar varme. Nå ønsker Enova å gjøre det lettere for privatkundene å spare strøm, og inviterer derfor til klimadugnad. Om målet skal oppnås og alle de 250 millioner kronene skal bli brukt, må omtrent 50 personer registrere sine energitiltak hver dag. Når folk får øynene opp for alle fordelene ved å gjennomføre energitiltak, tror jeg de vil benytte seg av muligheten, sier Kvam.! Disse tiltakene kan du søke støtte til. Se side 11. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: FREDRIK KVEEN Mål varmepumpen din Få energimåler installert sammen med varmepumpen for å være sikker på effektiv strømsparing. EN NY RAPPORT viser at jobben med installeringen av varmepumpene, har avgjørende betydning. Feil dimensjonering og slurv med installeringen gjør at noen uheldige forbrukere ikke får den varen de har betalt for, sier programsjef for bygg og varme Helle H. Grønli i Enova, og oppfordrer boligeierne til å kjøpe varmepumper med energimåler. Det geniale ved bruk av varmepumpe er at du får mer varme ut enn strømmen du tilfører. Det fins tre typer varmepumper, og den mest avanserte produserer fire ganger så mye varme som strømmen den tilføres. Rapporten viser at riktig installerte varmepumper faktisk er bedre enn antatt. Rapporten viser at varmpumper er en god investering så lenge alt blir gjort på riktig måte, faktisk er utbyttet enda høyere enn forventet, sier Grønli. Oppfordringen fra Enova er å bruke fagfolk med erfaring og referanser, og i tillegg velge varmepumpe med energimåler, slik at du kan kontrollere produktet du har betalt for. 10

11 Enova gir støtte til fornybar energi. Disse energitiltakene gir pengestøtte Utfør energitiltaket, send inn kvittering og få penger inn på konto gjennom Enova-tilskuddet. Gjør en innsats for lommeboka og miljøet. Hva: Energirådgivning Hvordan: En energirådgiver kartlegger hvilke energitiltak som kan utføres i boligen din. Rådgiveren lager også en plan med en rekke energismarte tiltak. Økonomi: Du kan få tilbake 50 prosent av dokumenterte totalkostnader. Maksimalbeløpet du får tilbake er 5000 kroner dersom energi rådgiveren lager en tiltaksplan og energimerker boligen. Hva: Varmepunpe Hvordan: Tre typer varmepumper gir pengestøtte: luft vann, væske vann og avtrekkspumpe. Varmepumpene varmer opp boligen på en effektiv måte som trekker lite strøm. Økonomi: Du kan få tilbake inntil 25 prosent av totalkostnaden. Du kan få inntil kroner tilbake av totalkostnaden dersom du samtidig installerer energimåler. Prisene varierer for de ulike varmepumpene. Hva: Biokjel eller bio-ovn med vannkappe Hvordan: Både biokjelen og bio-ovnen bruker bioenergi som ved eller pellets til oppvarming av bolig og tappevann gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Økonomi: Du kan få tilbake 25 prosent av totalkostnaden, maksimalt kroner for biokjelen. For bio-ovn med vannkappe kan du få 25 prosent av kostnaden, med maksimalbeløp på kroner. Hva: Varmestyringssystemer Hvordan: Tidsstyrer temperaturen i boligen din, og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og vel så viktig, når du ikke er hjemme. Økonomi: Du kan få tilbake 20 prosent av dokumenterte totalkostnader, maksimalt 4000 kroner. Hva: Solfanger Hvordan: Solfangeren utnytter solstrålene og varmer opp vannet slik at du slipper å bruke så mye energi på å varme vannet. Økonomi: Du kan få tilbake 25 prosent av kostnaden. Maksimalbeløpet er kroner, samt 200 kroner per kvadratmeter solfanger inntil 25 kvadratmeter. Hva: Varmegjenvinning av gråvann Hvordan: Varme gjen vinneren henter ut varme fra avløpsvann fra dusjen eller vaske maskinen, før vannet sendes ut av huset. Økonomi: Du kan få inntil 25 prosent av totalkostnaden, med en maksimalgrense på 2500 kroner. Hva: Elproduksjon Hvordan: Bruk av fornybare energikilder som sol eller vind til produksjon for å dekke eget elektrisitetsforbruk. Økonomi: Du kan få tilbake 35 prosent av totalkostnaden med rett på inntil kroner for et produksjonsanlegg samt 1250 kroner per kilowatt opp til 15 kilowatt effekt. Hva: Helhetlig oppgradering Hvordan: For deg som tenker energi når du skal pusse opp. Det er krav om først å benytte seg av en energirådgiver, og at varmetap, oppvarmingssystem og ventilasjon løses på en energieffektiv måte. Økonomi: Innfrielse av krav på nivå 1 gir maksimalt kroner i støtte, mens nivå 2 gir maksimal støtte på kroner. Hva: Fjerning av oljekjel, oljekamin og tank Hvordan: Samtidig med fjerning av oljefyr må en fornybar varmekilde installeres. Økonomi: Du kan få inntil 25 prosent av totalkostnaden opp til maksimalbeløpet kroner for fjerning av oljekjelen og inntil 5000 kroner for fjerning av oljekjelen. Alle energitiltak er inklusive merverdiavgift. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: HAAKON BARSTAD Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål Grønt nummer , E-post: 11

12 I løpet av de fire siste åra har 159 boligbranner hatt sin årsak i tørketrommel, oppvask- og vaskemaskin. Disse er på topp ti over boligbranner med elektrisk årsak. Brann nattestid er verst Smarthusteknologi og AMS-målere gir fortløpende informasjon om nivået på strømprisen. Brannvernforeningen frykter for brann nattestid. STRØMPRISEN ER LAVEST om natta når det er minst forbruk. Et av formålene med AMS er å spre strømbruken utover døgnet, slik at forbruket i mindre grad hoper seg opp på enkelttidspunkter som at fleste lager middag i samme tidsrom. Strømnettet må dimensjoneres mer enn nødvendig grunnet forbrukstoppene, og dermed brukes unødvendig mye penger på kun noen få timers strømforbruk. Administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen roper imidlertid varsko om bruk av energikrevende utstyr som tørketrommel, oppvask- og vaskemaskin om natten. En konsekvens kan være at folk som ønsker å spare strøm, bruker energikrevende utstyr nattestid. Branntilløp om natten er det verste. Om en ikke er hjemme under branntilløpet, kan i verste fall store verdier gå tapt. Om natten kan det bli fatalt, forklarer Kalheim. Vil ikke utstyret bli bedre og mer brannsikkert? Ethvert produkt koplet til strøm har en liten sannsynlighet for brann, svarer Kalheim. I løpet av de fire siste åra har 159 boligbranner hatt sin årsak i de tre maskinene. Disse er ti på topp over boligbranner med elektrisk årsak. I tillegg kommer branntilløpene hvor brannvesenet ikke har blitt varslet. Ofte blir varmeelementene for varme, og mange glemmer å tømme lofilteret i tørketrommelen. Jeg forstår de som ønsker å spre forbruket utover døgnet. Men min oppfordring er ikke å bruke energikrevende utstyr nattestid. Ha vett og fornuft til å betale noen kroner ekstra, sier Kalheim. TEKST: SIGURD OLAND NEDRELID FOTO: UFULUM/SHUTTERSTOCK.COM Sikre deg med enkle tiltak Omtrent 40 prosent av alle branner i Norge skyldes elektrisk utstyr. Feil bruk av komfyren og gamle elanlegg er de viktigste årsakene. DET HAR BLITT et helt annet fokus på komfyrbrann nå. Mange glemmer noe på komfyren eller å skru av plata, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen. Ved nyinstallasjon er det nå blitt krav om å ha komfyrvakt. Den slår av komfyren hvis en plate blir stående på, eller kjelen blir tørrkokt. Eldre mennesker er overrepresentert i komfyrbranner. De som er bekymret for sine gamle foreldre, bør få installert komfyrvakt for dem, sier Kalheim, som selv har opplevde at komfyrvakten skrudde seg på i et glemsk øyeblikk på hytta. En komfyrvakt koster fra om lag 4500 til 6000 kroner, og med nye standarder er det kun to typer som tilfredsstiller kravene. Du kan kjøpe komfyrvakter både for fastmontering og som koples rett inn i veggen. Sjekk sikringene. Det er også viktig å ta en titt i sikringsskapet med jevne mellomrom. Kjenn etter om sikringene er ubehagelig varme å ta på. Kalheim forteller at over 25 år gamle anlegg ofte er underdimensjonert for det strømforbruket vi har i dag.! Husk at huseier har ansvar for det elektriske anlegget, ikke leietaker. 12

13 FOTO: HAAKON BARSTAD Nettselskapet har rett til å komme inn til målerpunktet for blant annet å skifte måler. En gigantisk logistikkoperasjon I en tidligere jusspalte skrev jeg om alt det nye som vil skje de nærmeste årene. Her vil jeg skrive om en sak som angår dette nye, og hvor du som nettkunde må bidra for at alt skal gå greit. MYNDIGHETENE HAR BESTEMT at innen 1. januar 2019 skal nær sagt alle elektriske anlegg ha installert AMS-målere. Noen nettselskap er alt ferdige med denne jobben, og noen er i gang nå, men langt de fleste har ennå ikke fått AMS-målere installert ute hos kundene. På landsbasis snakker vi om ca 2 millioner nye målere som skal inn i leiligheter, eneboliger, hytter, bedrifter osv innen knappe tre år fra nå. Det er en gigantisk logistikkoperasjon. Logistikkoperasjonen planlegges naturligvis av det enkelte nettselskapet eller den leverandøren nettselskapet har engasjert for å gjøre denne jobben. Men jobben kan jo ikke gjøres dersom målermontøren ikke kommer inn til skapet hvor måleren står. Det jeg ber om på vegne av alle nettselskapene, er at du, når du blir kontaktet om montering av AMS-måler, markerer dette godt i kalenderen og sørger for at du selv eller noen andre er til stede i den avtalte tiden når målermontøren skal komme til deg. Det blir uforholdsmessig kostbart dersom målermontøren ikke kommer inn, og det må gjøres nye avtaler. Målerpunktet. Ikke for å skremme, men nettselskapene har rett til å komme inn til målerpunktet for blant annet å skifte måler. I siste instans hvis ingenting annet hjelper kan de få bistand av namsmannen for å komme inn. Da må du betale kostnadene for den rettslige prosessen som nettselskapet i så tilfelle må sette i gang for å få namsmannens hjelp fordi det har vært umulig å få en avtale som er overholdt om å komme inn til målerskapet. Målermontøren vil ha med seg legitimasjon slik at du kan forvisse deg om at du ikke slipper inn uvedkommende dersom du har målerskapet inne i boligen. Målermontøren skal ta ned den gamle måleren og sette opp AMS-måleren. Målerstanden på den gamle måleren skal dokumenteres, og dette vil som oftest skje ved at det blir tatt bilde av måleren før den skrus ned. AMS-måleren kommuniserer direkte med nettselskapet og senere også med den landsdekkende Elhub som etter de siste planene skal være i drift i februar Hvis du ikke har fibertilknytning fra før, vil målermontøren derfor også sette opp trådløst kommunikasjonsutstyr, slik at måleren er i kontakt med nettselskapets målerserver og Elhub. Noen nettselskap installerer i tillegg kommunikasjonsbokser slik at du kan få tilgang til en rekke tjenester om du ønsker det. Hva får du igjen for dette? Det du vil merke straks, er at du ikke lenger må lese av og rapportere inn målerstanden hver måned til nettselskapet, men AMS-målerne gir mange andre muligheter. Du vil kunne styre ditt strømforbruk og effektuttak ut fra prisene til enhver tid. Dette kan du gjøre selv, eller du kan få nettselskapet eller andre til å gjøre det for deg. I dette kan det ligge en rekke personvernspørsmål og -utfordringer, men det må jeg komme tilbake til i en senere jusspalte. TEKST: ADVOKAT INGE A. FREDRIKSEN, PARTNER I ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 13

14 Konkurranse Test dine kunnskaper etter å ha lest Vår Energi: 1 Hvor mange personer var uten strøm i mer enn tolv timer under ekstremværet Nina? Svar: A: B: C: KLIPP HER 2 Hvilken påvirkning har klimaendringer for forsyningssikkerheten? Svar: A: Det er ingen påvirkning B: Varmere klima gjør det lettere å sørge for strømforsyningen C: Mer ekstremvær gir økte utfordringer for sikkerheten for strømforsyningen. 3 Kan kunder ha rett til økonomisk kompensasjon fra nettselskapet ved strømutfall? Svar: A: Ja, etter seks timer B: Nei, aldri C: Ja, etter tolv timer 4 Når skal alle AMS-målere være installerte? Svar: A: I løpet av 2015 B: Innen 2019 C: Innen Hva er ordningen med elsertifikater? Svar: A: En avtale mellom Danmark og Norge om å satse på kjernekraft B: En norsk-svensk samarbeidsavtale om å satse på fornybar kraft C: En plan for å fase ut oljefyr 6 Hvorfor er kraftnettet et monopol? Svar: A: Det er samfunnsøkonomisk og praktisk umulig med konkurrerende strømnett B: Det er en lang tradisjon for uregulert monopolvirksomhet C: En lovregel står i veien for å fjerne monopolvirksomheten 7 Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget? Svar: A: Huseier B: Brannvesenet C: Leietaker Send inn løsning på konkurransen innen 20. august 2015 til: Vår Energi Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Merk konvolutten «konkurranse 1-15» Det trekkes én vinner som får en dab-radio! Vi gratulerer vinneren av en dab-radio i Vår Energi nr 2 i 2014: Hilde Killingrød, 5419 FITJAR Navn: Adresse: Postnr/-sted: 14

15 Energi-kryss TIDL. NORSK ADELS- SETE URT VÆR- ELSE BRYR SEG OM MAN PRONO- MEN BIB. KONGE OVER- VINNE LURER TALL KLOK- KE RYGG- SEKK STOR- MAKT BYGE SØLV FRITID FUGLER STJER- NEBILDE URO SKUR FØLE MARK GÅ RUNDT PUSSER HASTER AN- ROPER GAVE FRI OVER- ENS- KOMST GLATT FOR- SYNT FRED UT- TALTE KREV- ENDE ELTE I STYK- KER DÅRLIG MUSE HELLIG IN- STRU- MENT FRA ØSTEN MANNS- NAVN YTELSE MYNTER KRAFT BARE I NAVNET FARGE- STOFF SNAKKE INN- MARK STROPP OVER- GREP FUGL DANS OG PLAGG FEST- NING ENDE- PUNKT HOLDE TIL KULE BUNN- FALL TRE NORSK MALER ET LITE SNEV SOLGUD VEN- DING ROM. KEISER RIKTIG SLUTT FRODOS VENN BY- BOERE TOLV STYK- KER PREP. OMRÅDE GASS KVINNE- NAVN GREI VARM STEM- ME FLY- PLASS HUS- GUD Send inn løsning på premiekryssordet innen 20. august 2015 til: Vår Energi Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO Merk konvolutten «kryssord 1-15» Det trekkes én vinner som får en dab-radio! Navn: Riktig løsning fra nr 2-14: DU KAN LÆRE MER OM HVA EN ELHUB ER Vi gratulerer vinneren av en dab-radio i Vår Energi nr 2 i 2014: Kari Landsverk, 3680 NOTODDEN Adresse: Postnr/-sted: 15

16 Returadresse: Energi Forlag AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Her er Apple Watch Dette er vårt mest personlige produkt hittil, sier Apple-sjef Tim Cook om Apple Watch. KLOKKEN SKAL LAGES slik at den passer flest mulig, og Apple satser derfor på en mengde ulike materialer og farger. Man kan bytte remmer og velge hvilket materiale man ønsker for selve klokken: Aluminium, rustfritt stål og 18 karat gull er blant materialene. Klokken deles inn i tre serier: Apple Watch Sports, Apple Watch og Apple Watch Edition. Den siste er den mest eksklusive serien, med blant annet gullklokker til dollar. Man kan velge mellom gult og rødt gull. Skjermen er beskyttet av polert safirglass, og remmene kommer i mange varianter, alle med 18 karats gull i alle metalldeler. Naturlig nok kan man også velge blant en mengde digitale urskiver på skjermen. Men man kan også sette sammen klokkeskjermen med annen informasjon som vær og kalenderhendelser. Drar man fingeren opp, får man noe som Apple kaller Glances, en oppsummering av den infor masjonen man oppsøker oftest. Det er også en egen «Now Playing»-skjerm som kontrollerer musikken som spilles på den tilkoblede telefonen. Nesten selvgående. Apple Watch kan brukes til å styre mange av funksjonene vi bruker ofte på telefonen. Knappen og hjulet på klokken brukes til å zoome og rulle skjermen uten å dekke den til, men det aller meste styres på berøringsskjermen. Skjermen skal kjenne forskjell på en berøring og et trykk, og Apple har utviklet noe de kaller «Taptic Engine» som skal simulere et lett trykk på håndleddet for å varsle brukeren. Skjermen har høy oppløsning slik at man kan treffe små ikoner med fingeren. Meldinger kan leses og besvares på klokken, enten med forhåndsdefinert tekst eller via diktat. Man kan også se hvem som ringer og svare eller avvise samtaler direkte på klokken. Den fungerer som en høyttalertelefon dersom du svarer på klokken. En liten gimmick-funksjon er at man også kan sende små tegninger til andre Apple Watch-brukere. Apple Watch kan vise alle varslinger man har aktivert for alle apper på Iphone. Dette inkluderer også funksjoner som passbook, hvor man for eksempel kan få ombordstigningskort på klokkeskjermen. Apple Watch vil også støtte Apple Pay, slik at man kan bruke den til å betale med i stedet for kort på støttede betalingsterminaler. Apple Pay er ikke støttet i Norge. Blant appene som støttes helt fra starten, er Instagram, Twitter Shazam, Nike+ Running, bordbestillingstjenesten Opentable og drosjeappen Uber. Enkelte hoteller som lar gjestene låse opp dørene sine med telefonen, vil også støtte Apple Watch. Trening. Det er også kjent at Apple Watch vil ha aktivitetsmåling og kunne brukes som treningsklokke. Hver mandag vil klokken foreslå et nytt mål for daglig aktivitet, basert på siste ukes aktivitetsnivå. I treningsmodus samler klokken enda mer detaljert informasjon, inkludert puls. Apple Watch får en egen app på Iphone, hvor man kan sette opp klokken og tilpasse den. Appen har også en egen App Store med klokkeapper. Apple sier Apple Watch skal vare i 18 timer på en lading, noe som langt fra er imponerende. Man må altså regne med å lade den oftere enn Iphone i mange tilfeller, spesielt siden den avlaster en del daglige gjøremål fra Iphone. Klokken lades med en proprietærlader som festes magnetisk til klokken, som på pc-ene til Apples Macbook. Apple Watch er kompatibel med Iphone 5 og senere modeller som er oppdatert til Ios 8.2. TEKST: MAGNUS EIDEM FOTO: APPLE 16

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Gjer bustaden din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Straumen blir borte 2.

Gjer bustaden din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Straumen blir borte 2. Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGÅVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjer bustaden din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

AMS-MÅLERE? Når får våre kunder. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

AMS-MÅLERE? Når får våre kunder. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 FOTO: TRULS LIE Når får våre kunder AMS-MÅLERE? Ansatte i

Detaljer

Oppdølsstrandtunnelen gir muligheter

Oppdølsstrandtunnelen gir muligheter Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 Oppdølsstrandtunnelen gir muligheter FOTO: GEIR SÆTHER

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Gjør boligen klar for vinteren 11. Strømkundenes nye hverdag 06

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Gjør boligen klar for vinteren 11. Strømkundenes nye hverdag 06 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Blendet av nye ipad 16 Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved nettet

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Bygger nett for bedre forsyning. Større, slankere, vakrere 16. The Boss of strømforbruk. Premiekryss. Konkurranse. Slik blir nettleia bestemt 03

Bygger nett for bedre forsyning. Større, slankere, vakrere 16. The Boss of strømforbruk. Premiekryss. Konkurranse. Slik blir nettleia bestemt 03 Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Større, slankere, vakrere 16 NR 2. høstutgave 2012 l 30. årgang l LiVsstiLsmAGAsiN fra ditt NEttsELskAp Bildet viser statnetts utbygging ved Osafjorden. Foto:

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss!

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss! Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Foto: Dag Johansen/Ringerikskraft Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør for sikkerhetens skyld! for å bruke en

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Når du ønsker strøm på hytta

Når du ønsker strøm på hytta Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Kinoopplevelse i baksetet 16 NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Når du ønsker strøm på hytta Ta kontakt med oss på 08517 dersom du skal bygge nytt, bygge om eller

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Forsanvatn kraftverk

Forsanvatn kraftverk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Byggingen av Forsanvatn kraftverk godt i gang Forsanvatn kraftverk skal stå ferdig våren 2013 med

Detaljer

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Ny tunnel gir nye muligheter Sunndal Energi gjennomfører en stor satsing i den nye tunnelen gjennom

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer