Stavanger oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger 15.-17.oktober"

Transkript

1 Stavanger oktober

2 15.Oktober Velkommen og innledning Lasse Westby, leder DNMF Region Vest Stvghalll, 1.etg Felles regionsamling Stvghall, 1.etg Lasse Westby Leder Region Vest Bjørn Andreassen Styreleder DNMF Lunsj Parallelle regionmøter Region Vest Stvghall del 1, 1.etg Lasse Westby Leder Region Vest Region Midt Stvghall del 2, 1.etg. Region Sørøst Region Nord Aroma, 3.etg. Next Generation Inspirasjon, 3- etg. Tor Olav Solli Leder Region Midt Hans Morten Rachløw Leder Region Sørøst Per Arne Kristiansen, Leder Region Nord Simen Hjellevik Student og skolekontakt Pause Et annerledes og muntert foredrag - Stvghall del 1 1.etg Freddy Kjensmo Tullekontoret Møteslutt Middag

3 16. oktober 2014 Bemanningssituasjonen Hva er status for fremtidig bemanning og rekruttering 9.00 Anbud, rammevilkår og rekruttering Ivan Fossan Adm. direktør Norled Odd Rune Malterud Bemanning Fagsjef i DNMF - Karriereplanlegging for nåværende og fremtidig rekruttering Pause Maritime sertifikater Nye regler innført hva trengs for oppgradering? Maritime sertifikater Sjøfartsdirektoratet om oppgradering, kurs m.m Lunsj Rune Vikse Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Fremtidens ledelse Er det felles trekk for utøvelse av god ledelse om bord og på land? Forskjeller på maritim og teknisk ledelse sjø og land hvorfor utdanning i maritim ledelse? Pause Tine Viveka Westerberg, Prosjektleder, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Institutt for teknologi og maritime fag Framtidig rekruttering til maskinoffiseryrket Pause Simen Hjellvik Skole og studentkontaktene i DNMF

4 Når yrket gjør deg syk Brannmenn og risikoen for å utvikle kreft Brannmenn og kreft hva er risikoen for å utvikle kreft, viktige HMS tiltak og mangler ved yrkesskadelovgivningen Tommy Kristoffersen, Leder av DNMF Brann- og redningsforum og frontfigur for kampanjegruppen «Brannmenn mot kreft» Møteslutt Aperitiff og konferansemiddag med underholdning (dress) 17. oktober 2014 Subsea og offshoreservice Mulighetenes land eller nedadgående for norsk sokkel og interesser? 9.00 Subseamarkedet hva skjer på norsk sokkel og i Nordområdene? Alf Ragnar Løvdal, Chief Executive Officer North Atlantic Management AS Vetting som en del av det maritime sikkerhetsarbeidet i Statoil Status for ressursene på norsk sokkel Stvghall del 3, 1. etg Fred R Adolfsen, Maskinsjef, Statoil ASA Jan Bygdevol, Direktør for prognoser analyse og data Oljedirektoratet Pause Samarbeid for Sikkerhet Hugo Halvorsen Daglig leder i Samarbeid for sikkerhet Lunsj og Møteslutt

5

6 DET NORSKE MASKINISTFORBUND REISEREGULATIV 1. Reiseregningen skal minst inneholde følgende: a) Personlige opplysninger (også signatur) b) Formålet med reisen c) Hvor og når reisen er foretatt (nøyaktig dato/ klokkeslett for avreise/hjemkomst) d) Reisemåte e) Spesifisering av godtgjørelse/utlegg (org. bilag vedlegges) f) Navn/adresse på evt. overnattingssted ved krav om diett 2. Reisemåte Billigste og hurtigste reisemåte benyttes i den utstrekning dette er mulig. 3. Dekning av utlegg og evt. godtgjørelse Utlegg refunderes kun etter originale bilag. Ved krav om dekning av taxiutlegg må det påføres regningen hvor man har kjørt fra og til. Småutgifter til nødvendige utlegg om bom, bro og tunnel og lignende kan godkjennes uten bilag. Kilometergodtgjørelse gis etter statens satser eller lavere. Det må angis hvor man reiser fra og til. Bruk av bil til kurs dekkes med inntil kr 1,60 pr. km. Diett og nattillegg er etter statens satser eller lavere. Satsene reduseres etter fastsatte satser for måltider som er dekket. Når reiser/møter/konferanser e.l. som organiseres av Dnmf eller annen arrangør og måltidene blir dekket gis det ikke diett, men administrativ forpleining etter statens satser. Dersom det går for lang tid fra måltid som blir dekket til det som er normalt å innta hjemme kan legitimerte utgifter til måltid dekkes begrenset oppad til måltidstrekket for hhv. frokost, lunsj og middag. Der forbundet betaler alle måltider dekker forbundet kun legitimerte utgifter. Når forbundet innkaller utvalgsrepresentanter til, eller vedtar deltakelse på, møter/konferanser e.l. gis det godtgjørelse med kr 1.500,- pr. møtedag. (Dersom ikke skattekort fremlegges trekkes 50% skatt.) Når et medlem må ta fri i en arbeidsperiode og dette medfører at vedkommende må ta fri flere dager enn møtet varer kan det også gis godtgjørelse med kr 1.500,- pr. slik dag, hvis det på forhånd er avtalt med generalsekretæren og tapet dokumenteres. Generalsekretæren vil i det enkelte tilfelle kunne vurdere hvorvidt det er nødvendig at et medlem møter når dette medfører at vedkommende må ta fri fra arbeidet - jfr. dog resp. Hovedavtalebestemmelser. Der Dnmf inviterer til kurs og konferanser som ethvert medlem kan delta på dekker Dnmf reise- og oppholdsutgifter. Møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste ytes normalt ikke fra forbundet. Slik godtgjørelse ytes kun dersom den tillitsvalgte/medlemmet er innkalt skriftlig fra forbundet sentralt, og tap av arbeidsfortjeneste dokumenteres. Diett med overnatting gis pr. døgn og ikke pr. dag, dvs. for hver 24. time. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn. Det vil alltid være kun en av satsene som brukes på en reise og ikke en blanding av satser for hver dag. Enten er reisen med overnatting med en viss varighet eller så er reisen uten overnatting med en viss varighet. Diettsatser for reiser i utlandet finner du på Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/ innbydelse eller er påspandert, skal det foretas følgende trekk i kostgodtgjørelsen: Frokost: 10% Lunsj: 40% Middag 50% Måltidstrekk ved dagreiser (uten overnatting): Lunch kr 200,- Middag: kr. 250,- 2. Administrativ forpleining Når alle måltider er dekket, kan det utbetales en særskilt godtgjørelse ("Bruspenger") på kr. 100,- for hver 24. time. 3. Nattillegg Ulegitimert nattillegg er fastsatt til kr 420,- pr natt. Legitimert nattillegg ved overnatting på hotell eller tilsvarende i Norge er kr ,-. Overnatting ved utenlandsreiser dekkes kun etter regning, og nattillegg benyttes ikke. Det tilstås i stedet et kompensasjonstillegg for tjenestereise i utlandet på 420,- per døgn utover 12 timer, som skattelegges som inntekt. For reiser som varer mer enn 1 døgn, regnes 12 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt helt døgn. For reiser som varer under ett døgn, utbetales tillegget etter 12 timer 4. Bilgodtgjørelse m.m. Dersom egen bil benyttes i tjenestereise framfor rutegående transportmidler (fly, tog, båt osv.) skal dette begrunnes og avklares på forhånd. Bruk av egen bil e.l. i tjenesten godtgjøres etter følgende satser: Km sats Bil km Kr 4,05 Bil Over km Kr 3,40 Passasjertillegg (arbeidstaker på oppdrag) Kr 1,00 Tung motorsykkel (over 125 ccm) Kr 2,90 Moped og lett motorsykkel (under 125 ccm) Kr 1,60 Reiseregningen må være forbundet i hende senest 1 måned etter reisen er foretatt! 4. Representasjon Kun generalsekretæren og/eller forbundsformannen har fullmakt til å representere forbundet. I særskilte tilfeller kan generalsekretæren godkjenne øvrige representasjonsutgifter. Statens satser fra Diettgodtgjørelse Fravær Diettsatser fra Dagsreiser: Reiser inntil 5 timer Legitimert sats på inntil kr. 180,- 5-9 timer Ulegitimert sats på kr. 200, timer Ulegitimert sats på kr. 310,- Over 12 timer Ulegitimert sats på kr. 510,- Ved overnatting: over 12 timer Ulegitimert sats på kr. 690,-

7

8 DNMF skal gjennom sine fagpolitiske mål sørge for at den menneskelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden (vedtatt på landsmøtet 2011) DNMF s beredskapsplan har definert sjekkliste for Ulykke / Dødsfall - Kurs / seminar etc. Beredskapsplanen er en beskrivelse av ansvar, organisering og oppgaver for situasjoner som krever tiltak eller ekstraordinære tiltak for å unngå eller begrense skadevirkningene for mennesker, miljø, materielle verdier samt DNMFs omdømme. Planen inneholder sjekklister, retningslinjer eller referanse til prosedyrer for aktuelle situasjoner/hendelser. Hensikten er at man rasjonelt og effektivt kan prioritere og iverksette tiltak. Planen skal være et enkelt verktøy både til forberedelser og for bruk i en aktuell situasjon. Beredskap har i denne sammenhengen to definisjoner: 1. Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner. 2. Det organisatoriske og utstyrsmessige opplegg som tas i bruk når et risikomoment har materialisert seg. Krav til sikkerhet og beredskap er forankret i forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det er et definert ansvar både for ledelse og tilsatte å medvirke i dette arbeidet. Et hovedpunkt i god beredskap er tydelig ansvarsfordeling dvs. ansvar for å ta beslutninger og sørge for at disse blir fulgt opp. Generalsekretæren har alltid det overordnede ansvaret også i nødvendige økonomisk beslutninger, men den praktiske gjennomføring kan delegeres til et Kriseberedskapsteam som settes etter behov. Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson Mobil: Fagsjef Odd Rune Malterud Mobil:

9 Det norske maskinistforbund Rosenkrantz gate Postboks 2000 Vika 0125 OSLO Telefon: Telefax:

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning

PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder

Godtgjørelse til prøvenemnder Godtgjørelse til prøvenemnder 01.01.2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Antall møter/ Inspeksjoner Gjennomføringsdelen i retningslinjene for den praktiske del av fag/ svenneprøven er retningsgivende for

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.12-14/15 Gjelder Økonomireglement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Barnehage og skole - felles v/ Anne Marit Presterud Stab v/ Edel Eikeseth Finans - Stab v/ Bjørg Sørhage Helse

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer