Sivilingeniørutdanning elektronikk. Ta en utfordring skap framtidens teknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sivilingeniørutdanning elektronikk. Ta en utfordring skap framtidens teknologi"

Transkript

1 Sivilingeniørutdanning elektronikk Ta en utfordring skap framtidens teknologi

2 SIVILINGENIØR- UTDANNING ARKITEKTUTDANNING ESTETISKE FAG, KUNST- OG MUSIKKFAG HISTORIE, RELIGION, KULTUR- OG IDÉFAG IDRETTSFAG INFORMASJONSTEKNOLOGI OG INFORMATIKK LÆRERUTDANNING MATEMATIKK OG NATURFAG ELEKTRONIKK Et sykehus uten teknologi er utenkelig. Foto: Medinnova Elektronikkstudiet ved NTNU gir deg valgmuligheter langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk. Du kan fordype deg i mikro- og nanoteknologi, medisinsk teknologi, telekommunikasjon, akustikk, musikk- og taleteknologi, romteknologi, og design av integrerte kretser som inngår i det meste av utstyret du omgir deg med til daglig. Du kan også lære om utstyr og metoder for miljøovervåkning og kartlegging av fiske- og oljeforekomster. Elektronikkstudium ved NTNU gir deg et solid faglig grunnlag til å kunne følge med og bidra til utviklingen av framtidens teknologi uansett hvor den bærer. Hvorfor blir datamaskiner og mobiltelefoner stadig mindre, kraftigere og billigere? Kan nanoteknologi brukes til å lage nye materialer og komponenter atom for atom slik at denne utviklingen kan fortsette? Hvordan kan lyd og bilde overføres trådløst gjennom luft og vann, eller gjennom hårtynne optiske fibre? Hva skjuler seg bak forkortelsene ADSL, UMTS og GPS? Hvordan lager vi medisinsk utstyr for å se inn i kroppen, minedetektorer for å se ned i jorda, og satellitter for å se ut i rommet? Kan vi fjerne fødselsmerker og drepe kreftceller ved laserlys uten å skade omkringliggende vev? Hvordan lager vi en døvetelefon eller en lesemaskin for blinde? Hvordan lager vi hørselvern som både stopper skadelig støy, og muligjør vanlig kommunikasjon? Hvorfor spiller ikke alle pianister likedan, selv om de prøver? Du kan få svar på disse og mange andre spørsmål ved å studere elektronikk ved NTNU. Du blir under- Integrerte kretser blir stadig mindre. Foto: Erik Wessel-Berg 2 Forsidebilde: Inmarsat-IV-satellitten. Foto: EADS Astrium.

3 MEDIEFAG OG KOMMUNIKASJON MEDISIN, HELSE- OG SOSIALFAG SAMFUNNSFAG OG PSYKOLOGI SPRÅK OG LITTERATUR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Foto: Erik Wessel-Berg elektronikk og informasjonsteknologi. Undervisningen foregår både i store auditorier sammen med studenter fra andre studieprogram, og i mindre forelesningssaler på klassenivå. Studentene bidrar aktivt til egen læring ved obligatoriske regne-, dataog laboratorieøvinger. Arbeidet gjøres ofte i samarbeid med medstudenter. Multimedia på mobilen. vist av Norges fremste eksperter som holder høyt internasjonalt nivå på sine fagområder. Som student får du tilgang til en rekke moderne forskningslaboratorier inkludert NTNUs nye nanolab. I siste del av studiet disponerer hver student egen leseplass og bærbar datamaskin. Studiets oppbygging Som student ved studieprogrammet elektronikk kommer du i klasse med ca. 80 medstudenter. De to første årene legges det stor vekt på grunnleggende fag som matematikk, fysikk, I tredje årskurs begynner spesialiseringen, der du skal velge ønsket studieretning, og der fagene i stor grad er bestemt av dette valget. Den faglige fordypningen fortsetter i fjerde årskurs, hvor du har en rekke fag å velge mellom. I femte årskurs har du en større prosjektoppgave i høstsemesteret, og utfører så den avsluttende masteroppgaven i vårsemesteret. Tema for begge oppgavene velger du selv i samarbeid med en faglærer. Arbeidet er ofte en del av et forskningsprosjekt som foregår på NTNU eller i samarbeid med bedrifter. Det kan gi både teoretiske og praktiske utfordringer som f. eks. matematisk modellering, datasimuleringer, design av elektroniske systemer og eksperimenter utført i laboratoriet. Hvis du ønsker det, finnes det også gode muligheter for å ta fjerde årskurs eller masteroppgaven i utlandet, både i Europa, USA, Australia og Japan. Bilde til høyre: Høyttalermålinger i ekkofritt rom. Foto: Arild Juul. 3

4 SIVILINGENIØR- UTDANNING ARKITEKTUTDANNING ESTETISKE FAG, KUNST- OG MUSIKKFAG HISTORIE, RELIGION, KULTUR- OG IDÉFAG IDRETTSFAG INFORMASJONSTEKNOLOGI OG INFORMATIKK LÆRERUTDANNING MATEMATIKK OG NATURFAG ELEKTRONIKK kan utnyttes til å verne boligstrøk mot trafikkstøy, utforme auditorier og kinosaler med best mulig lydkvalitet, eller kommunisere trådløst under vann. Du kan fordype deg i musikkteknologi og lære om avanserte systemer for lydgjengivelse som gjør det mulig å gjenskape lydopplevelse fra en konserthall hjemme i stuen. Multimedia-signalbehandling dreier seg om å utnytte, bearbeide og sette sammen informasjonen som finnes i lyd, bilder, tekst og video for å oppnå effektiv lagring, overføring, presentasjon og menneske maskin kommunikasjon. Har du noen gang lurt på hvordan MP3 gir plass til sanger på 40GB minne, hvordan det er mulig å se TV på mobilen, eller hvordan en datamaskin kan snakke og forstå norsk? Fordypningsmuligheter Studieprogram for elektronikk har fire studieretninger: Akustikk, signalbehandling og kommunikasjon Fotonikk, mikroteknologi og nanoelektronikk Krets- og systemdesign Radiosystemer Hver av disse tilbyr ulike faglige fordypninger i 4. og 5. årskurs. Disse er beskrevet kort i det følgende. Akustikk er læren om lyd og hørsel. Du vil lære hvordan lydbølger utbrer seg, og hvordan denne kunnskapen Digital kommunikasjon gir deg svar på hvordan informasjon kan overføres raskt og pålitelig enten den sendes trådløst, gjennom kobberkabler eller gjennom optiske fibre. Dette danner grunnlaget for utvikling av framtidig bredbåndskommunikasjon, trådløs datakommunikasjon og kringkastingsystemer. Hvordan kan gamle telefonkabler nå brukes til lynrask overføring av bilder og video? Hva er fordelen med digital radio- og TVkringkasting? Hvordan kan data beskyttes mot overføringsfeil pga. støy og forstyrrelser? Signalbehandling i medisinske anvendelser gir deg en bred kompetanse i signalbehandling og kommunikasjon med spesiell fordypning innen medisinsk-tekniske emner. Hvordan kan vi se inn i kroppen ved hjelp av ultralyd? Kan røntgenbilder forbedres slik at vi kan oppdage kreft tidligere? Kan sensorteknologi brukes til å unngå ledningskaoset ved operasjoner og til 4 Bilde over: Forskning på kvantekryptografi.

5 MEDIEFAG OG KOMMUNIKASJON MEDISIN, HELSE- OG SOSIALFAG SAMFUNNSFAG OG PSYKOLOGI SPRÅK OG LITTERATUR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON å overvåke helsetilstanden til kronisk syke pasienter? Vil du være med og finne svaret? Fotonikk er læren om lysets egenskaper og optiske komponenter som f.eks. lasere, lysdioder og optiske fibre. Visste du at hele verdens befolkning kan snakke med hverandre over en eneste optisk fiber, og at optiske metoder kan brukes til å oppdage forkalkning av blodårer? Foto: Kongsberg Maritime Mikroteknologi og nanoelektronikk: Mens mikroteknologi handler om å gjøre ting mindre, handler nanoteknologi om å bygge opp materialer og komponenter atom for atom. Dette kan gi helt nye muligheter som vi vanskelig kan forestille oss i dag. Mikrosensorer som kombinerer optiske og mekaniske sensorfunksjoner med integrert elektronisk signalbehandling, brukes idag i kollisjonssensorer i bil (airbag), innen medisin og miljøovervåking. Design av digitale systemer og Analog og blandet design lærer deg å designe og teste integrerte kretser og systemer og optimalisere dem med hensyn på areal, ytelse og effekt. Med smart design kan vi unngå at batteriet på mobilen tømmes raskt, selv når vi vil se video eller spille avanserte spill. Eller, vi kan Bilde øverst: Undervannskommunikasjon og havbunnavbilding vha. lydbølger. Bilde nederst: Mikroskopundersøkelse av integrerte kretser i renromslaboratoriet. 5

6 SIVILINGENIØR- UTDANNING ARKITEKTUTDANNING ESTETISKE FAG, KUNST- OG MUSIKKFAG HISTORIE, RELIGION, KULTUR- OG IDÉFAG IDRETTSFAG INFORMASJONSTEKNOLOGI OG INFORMATIKK LÆRERUTDANNING MATEMATIKK OG NATURFAG ELEKTRONIKK GPS kan hjelpe deg å finne veien i fjellet, og stadig flere biler utstyres nå med dette navigasjonssystemet. lage et bitte lite kamera som kan sendes i en pille gjennom kroppen for å ta bilder som brukes til diagnose av sykdommer. Norsk mikroprosessordesign brukes i dag i kameraer, mobiltelefoner, spillekonsoller og brødristere over hele verden. 3Dgrafikk for mobilen er et annet globalt produkt. Du kan være med på å bidra til videre utvikling. Radioteknikk og -kommunikasjon gir deg inngående kunnskap om systemer og komponenter for trådløs overføring av informasjon. Du vil lære om oppbygning og virkemåten til systemer for trådløs dataoverføring (WLAN, blåtann), mobiltelefoni (GSM, UMTS), kringkasting og satellittkommunikasjon. I tillegg vil du lære om antenner og høyfrekvente integrerte kretser beregnet for radioutstyr. Navigasjon og fjernmåling dreier seg om bruk av elektromagnetiske og akustiske bølger til nøyaktig måling av posisjon og bevegelse. Dette er viktig i forbindelse med luftfart, sjøfart og landtrafikk. Satellitter utstyrt med radar brukes for å overvåke miljøet på jorden, mens akustiske bølger benyttes til å kartlegge fiske- og oljeforekomster under havoverflaten. Studiemiljø Sivilingeniørstudiet ved NTNU er kjent for å ha et godt studentmiljø. Studiet starter med Teknostart, et toukers introduksjonsprogram med fokus på gruppearbeid og bruk av matematikk til å løse teknologiske problemstillinger. Introduksjonsprogrammet gir deg innblikk i hva et elektronikkstudium vil gå ut på, og gruppearbeid og fadderordning sørger for at du blir godt kjent med dine medstudenter fra starten av. Som elektronikkstudent kan du bli medlem av Omega linjeforening som har eget elektronikkhobbyverksted og orkester, og arrangerer sosiale arrangementer og bedriftspresenta- 6 Bilde over: Samarbeid i hyggelige omgivelser. Foto: Erik Wessel-Berg. Bilde under: Studentorkester og «Samfundet». Foto:Mentz Indergaard

7 MEDIEFAG OG KOMMUNIKASJON MEDISIN, HELSE- OG SOSIALFAG SAMFUNNSFAG OG PSYKOLOGI SPRÅK OG LITTERATUR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON sjoner gjennom hele året. Norges beste studieby, Trondheim, har hele 350 ulike studentorganisasjoner, altså noe for enhver smak og interesse. Jobbmuligheter og næringslivskontakt I løpet av studietiden vil hyppige bedriftspresentasjoner gi deg gode muligheter til å komme i kontakt med relevante bedrifter. I tillegg er sommerjobber og prosjekt- og masteroppgaven en god måte å opprette næringslivskontakt på. Det arrangeres også ekskursjoner til både inn- og utland. Som sivilingeniør i elektronikk har du en bred kompetanse innenfor elektronikk og IKT, med hele verden som arbeidsmarked. Mulighetene er mange innen forskning og utvikling, rådgivning, ledelse, undervisning, salg og markedsføring. Du kan få jobb innen telekommunikasjonsbransjen, kringkastingsselskaper, oljeindustri og forsvaret. Design av integrerte kretser og mikrosensorer, utvikling av medisinsk-teknisk utstyr eller systemer med talebaserte brukergrensesnitt, oppgaver innen romteknologi, bygningsakustikk eller audio- og musikkteknologi er eksempler på mulige karriereveier. Har du en god forretningsidé, kan du til og med få hjelp til å skape din egen bedrift. Hva er interessant med elektronikkstudiet? Marianne Barkost, ferdig sivilingeniør, 2005 «Det er stor variasjon på temaer man kan fordype seg i på elektronikkstudiet. Dette gjør at du garantert vil finne noe du synes er interessant å holde på med. Elektronikk finnes i alt mulig vi omgir oss med, det betyr mange valgmuligheter når man er ferdig med utdanningen.» Lars Løge, student 5. klasse «Det er mange spennende og morsomme fag på elektronikkstudiet. Interessant å få innsikt i hvordan elektronikk fungerer og hva som er grunnlaget for teknologien vi forholder oss til daglig.» Elektronikk FAKTA Studiets varighet: 5 år Antall studenter tatt opp i 2006: 67 Kontaktinfo: Besøksadresse: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon O.S. Bragstads plass 2a/b 7034 Trondheim Telefon: E-post: Web: Studieveiledere: Bjørn Ove Fimland og Morten Olavsbråten E-post: Linjeforening: Omega NB: For opptak til sivilingeniørutdanningen ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (3MX eller tilsvarende). Figur: Illustrasjon av studieløpet. 7

8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

100 skapende år. sivilingeniørutdanning. www.ntnu.no/studier

100 skapende år. sivilingeniørutdanning. www.ntnu.no/studier Trykt på Munken Polar. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, EMAS, FSC og Svanemerking. Produksjon: Tapir Uttrykk. Design/AD: Agendum See Design as. Illustrasjon: Agendum See Design/Commando

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Ta en utfordring du kan forandre verden nå!

Ta en utfordring du kan forandre verden nå! NTNU SivIng brosj_komtek ORIG 22.12.04 14:58 Side 2 Sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi Ta en utfordring du kan forandre verden nå! NTNU SivIng brosj_komtek ORIG 22.12.04 14:58 Side 3 SIVILINGENIØR-

Detaljer

sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi

sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi 2013 2014 sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil utvikle framtidens nettbaserte samfunn Teknologien bak Internett, bredbånd,

Detaljer

Fakta om sivilingeniørstudiet. Elektronikk Datateknikk Teknisk kybernetikk Kommunikasjonsteknologi Fysikk og matematikk Energi og miljø

Fakta om sivilingeniørstudiet. Elektronikk Datateknikk Teknisk kybernetikk Kommunikasjonsteknologi Fysikk og matematikk Energi og miljø Fakta om sivilingeniørstudiet Elektronikk Datateknikk Teknisk kybernetikk Kommunikasjonsteknologi Fysikk og matematikk Energi og miljø Generelt om sivilingeniørstudiene ved Fakultet for informasjonsteknologi,

Detaljer

Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. Ta en utfordring, jenter skap framtida!

Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. Ta en utfordring, jenter skap framtida! 2007 2008 Jenter og data studieprogram i datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk Ta en utfordring, jenter skap framtida! sivilingeniørutdanning ArkitektutdAnning estetiske fag, kunst-og musikkfag

Detaljer

SIVILINGENIØRUTDANNING FYSIKK OG MATEMATIKK

SIVILINGENIØRUTDANNING FYSIKK OG MATEMATIKK SIVILINGENIØRUTDANNING FYSIKK OG MATEMATIKK 2013-2014 SIVILINGENIØRUTDANNING FYSIKK OG MATEMATIKK Vi leter etter deg som vil gi ligningene liv Hvordan skal vi forstå den fysiske verden rundt oss? Fysikkforståelse

Detaljer

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi!

Sivilingeniørstudiet nanoteknologi. Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! Sivilingeniørstudiet nanoteknologi Ta en utfordring - studer Nanoteknologi! SIVILINGENIØR- STUDIENE ARKITEKTSTUDIET HUMANISTISKE FAG REALFAG SAMFUNNSVITEN - SKAPELIGE FAG LÆRERUTDANNING I MEDISIN I PSYKOLOGI

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Greåker.vgs.no STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Greåker.vgs.no Fagvalg alg science ce STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SCIENCELINJA Til elever i ungdomsskolen som vurderer sciencelinja. Her kommer informasjon om programfag og hvorfor du bør velge

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Jeg - en teknisk fysiker?

Jeg - en teknisk fysiker? Studieretningen Teknisk fysikk Studieretningen Teknisk fysikk 1 Studieretning i Teknisk fysikk Sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk Sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk Jeg en teknisk fysiker?

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer