Fra Baltikum til Barcelona

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Baltikum til Barcelona"

Transkript

1 Reidar Brandsberg Fra Baltikum til Barcelona Til sjøs i 1930-åra

2 Utgiver: Brandsberg Foto&Design Tegninger: Knut Westad Trykkeri: Fuglseth, Egersund ISBN Forord Av Harald Brandsberg Hvorfor denne bok? Dette er min fars tredje bok og, tror jeg, hans mest personlige. Dessuten er det den som er viktigst for meg. Min barndom var full av historiene dere nettopp har lest med unntak av de mer pikante, som jeg i dag setter aller mest pris på. Etter at han hadde passert 80 år, foreslo jeg at han også skulle skrive en bok om sin tid til sjøs. Om han døde uten å skrive dem ned, ville historiene bare overleve en tid som fragmenter og siden forsvinne. Det jeg ønsket meg, var en sammenhengende og sannferdig historie om hans liv som ung sjømann før krigen. Ut fra den suksess han hadde hatt med sine tidligere bøker, regnet jeg også med at denne kunne være av allmenn interesse, særlig blant hans jevnaldrende, som har opplevd deler av den samme virkelighet. Imidlertid håper jeg også at boka vil bli lest av yngre mennesker, kanhende spesielt de som bryr seg om kystkultur og fartøyvern og/eller drar på tokt med "Sørlandet" i sommerferien. De opplever ikke slagsmål om maten, og har penger til iskald pils når de går i land. Men en gang var dette en skole, og enn i dag opplever deltagerne at de må innordne seg for å få skuta under seil. Teamwork er like viktig i dag som for 70 år siden. Tonen mellom folk er mindre autoritær og hierarkiene mer flytende, men vi er like avhengig av at alle bidrar til at jobben blir gjort. Vi er ennå i den situasjon at det må bankes rust for å holde maskineriet i gang. Kan hende er dagens rustbanking det at en må rydde opp i et dataarkiv og blir litt sliten i skulderen av å føre musa på matta, kjedelig men nødvendig. Men for noen kan arbeidsoppgavene også være de samme som i gamle dager. Noen av oss synes at tradisjonelt håndverk er viktig og vil gjerne mestre dette. Men da må også de gamle miljøene, rammene for aktivitet til lands og til vanns, bevares. En del av dette bevaringsarbeidet består i å nedtegne hvordan det var å leve og arbeide om bord på en liten dampbåt før krigen i hverdag og fest. Ved å skrive ned dette bevarer vi også en del av vår nasjonale identitet. Vi er en liten nasjon, men med et stort virkefelt. Vårt språk tales ikke bare 3

3 av utenlandske intellektuelle som vil lese Ibsen i original, men også av horer i Riga og Rotterdam. Etter utflaggingen av den norske handelsflåten, er det nok dessverre blitt færre av disse språkmektige damene. Imidlertid reiser nå stadig flere norske forretningsfolk til Baltikum. Og når dagens jenter i Riga intervjues på TV, sier de at nordmenn er hyggelige kunder. Det kjennes godt at teksten nå er ferdig til trykking, men det er enda bedre at Pappa i en alder av vel 84 år fortsatt er i live og i stand til å plukke rips og epler i hagen. Boken er delvis oppstått i en dialog mellom oss der han har skrevet og jeg har stilt spørsmål underveis. Dette anbefales alle som vil bli bedre kjent med sine foreldre før det er for seint. Litt om metode og avgrensing Denne beretningen er ment som en enkeltstående historie. Derfor har vi utelatt bakgrunnsstoff om rederiet Sandaas. De som er interessert i dette henvises til artikkelen: "Båtane med trenavna skaffa vårs levebrødet" Streiftog gjennom Rederiaktieselskapet Kragerøs femtiårige virke, av Carl Fredrik Monsen. Den finnes i Historieglimt 1998 ; Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag. En annen bok: "I ldlinjen ". Kragerøfolk forteller, ved Inger Sandberg, Bibliografisk forlag 1984, behandler torpederingen av Silja. I disse bøkene er der også bilder av Silja som tegneren Knut Westad har brukt som kilder for sine illustrasjoner her. Pappa har heller ikke tatt med noe omfattende historisk bakgrunnsstoff i selve beretningen. Allment kjente personer, steder, hendelser og begivenheter er bare med i den grad han og hans kamerater kom i berøring med dem. Det er slik historien oppleves av folk flest. Skriftlige primærkilder er Pappas dagbok fra Sørlandet og avregningsboken hans fra Silja, der han også førte opp anløpssteder og last. Uten dem ville det neppe ha vært mulig å få skikkelig struktur på bokprosjektet. Geografiske opplysninger er sjekket ved hjelp av Salmonsens leksikon, København For at de som ønsker det, skal kunne sette Pappas historie inn i en større sammenheng, har vi skrevet et kort tillegg om Norge og Europa i det aktuelle tidsrom. En god samtidig kilde vi har brukt er Christensen og Berggrav Det hendte i Oslo I tillegget har vi også med tegninger av riggen på Sørlandet hentet fra brosjyren Welcome Aboard utgitt av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Alle de nevnte sekundærkildene er nærmere omtalt der. Takksigelser Vi takker for interesse, oppmuntring og støtte underveis. Særlig retter vi en takk til Dalane Tidende v/geir Jan Johansen som har publisert deler av manuskriptet i form av helsides artikler. Avisen og andre representanter for næringslivet har dessuten forhåndsbestilt et større antall bøker. Anders Hovland og Lasse Damgaard nevnes spesielt for sin aldri sviktende entusiasme. Sjøkaptein Birger Brandsberg, Pappas yngste bror, har også gitt sitt bidrag. Vi håper han som sjømann føler seg hjemme i denne beretningen. Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet takkes for tillatelse til å bruke bilder og tegninger fra deres arkiv og brosjyrer. Flere bilder fra tiden på Sørlandet fikk vi fra Judith Jacobsen som lånte oss sin avdøde mann Øystein Jacobsens album. Fordi vi bare hadde to bilder fra tiden ombord i Silja har vi illustrert denne delen av boken med faksimiler av dokumenter samt tegninger av Knut Westad. Han takkes for en stor innsats mot alle odds, etter at han brakk lårhalsen like før arbeidet skulle begynne. Han har også levert omslaget og to tegninger fra Sørlandet. Bøker skal ikke bare skrives, de må også trykkes, og dette skjer nå for tredje gang hos Fuglseth Bok- og offsettrykkeri AS i Egersund. Nok en gang har Kristian Fuglseth vist seg som en god fødselshjelper. Både med hensyn til layout og typografi, og vurdering av manuskriptet. Som fersk forlegger takker jeg for godt samarbeid. Egersund, oktober

4 Innhold 6 7

5 Innledning For 70 år siden var det helt vanlig at gutter som vokste opp langs kysten, drømte om å gå til sjøs. Vi som vokste opp på Sogndalstrand omkring 1930, hadde forresten ikke så mange andre muligheter. Dermed ble det sjøen for meg også en tid. Sommeren 1934 var jeg på skoleskipet Sørlandet, hardt, men lærerikt og interessant. Og samme høst fikk jeg beskjed av skoleskipsstyret om å reise til Newcastle. Der fikk jeg hyre som jungmann på D/S Silja av Kragerø. Hun var en shelterdekker på 1950 t. dw. med brønn forut og akter, som rederiet hadde fått nybygd for seg i Danmark i Hun var kjent som et godt skip. Og hun tok seg pent ut på vannet. Ombord var hverdagen preget av lange vakter og hardt arbeid både dag og natt. Men alt i alt trivdes jeg ganske godt, og følte at jeg vokste med oppgavene. Jeg har fått vite at rederens eldste sønn, Arne Sandås, som nå er over 90 år, også seilte med Silja allerede i midten av 1920-årene. Da han fikk høre om meg, skrev han en hilsen til meg i en lokalhistorisk bok med omtale av bl.a. Sandaas' rederi. Det er rart å tenke på at han og jeg kan være de eneste gjenlevende av alle dem som var på Silja fra hun ble levert i 1919 til torpederingen i februar Hele mannskapet, 15 mann, deriblant fire av mine skipskamerater, omkom. Tanken på dette, og ønsket om at det livet vi levde ombord, ikke må glemmes, har fått meg til å gå i gang med en bok om mine opplevelser. Det arbeids- og hverdagsliv vi levde til havs og i havn, var for det meste høyst alminnelig, men rutinene ble til tider brutt av spesielle opplevelser. En heftig orkan, eller synet av spesielt vakre kvinner i fjerne land kan nevnes. Iblant ble vi også minnet om at vi levde i en dramatisk tid. Hjemme i Norge gikk debatten høyt både om Hitlers Tyskland, Stalins Sovjet, Mussolinis Italia og konfliktene i Spania. Vi opplevde flere av disse landene i virkeligheten, og det har siden hjulpet meg til å forstå f. eks. hvor trøstesløst livet var i Sovjetunionen eller hvordan Italia kunne gjennomleve krigen, og komme seg videre. La bella Italia er for meg ingen klisjé. Mennesker lever i, og preges av geografi, klima, tradisjon og kultur. Den norske handelsflåten før krigen la slik sett en ramme om mange norske liv, og den vil jeg her forsøke å beskrive. Egersund, oktober 2000 Reidar Brandsberg 8 9

6 Del 1 Med skoleskipet Sørlandet sommeren 1934 Bakgrunn Allerede for lenge siden innså fornuftige folk i mange sjøfartsland betydningen av og behovet for skoleskip. Merkelig nok var der ingen skoleskip i Norge i seilskutetida. Først lenge etter at dampskipene utkonkurrerte seilskipene ble der litt fart i bestrebelsene for å anskaffe seilende skoleskip til landet. Statsråd Lehmkuhl i Bergen, Tordenskjold i Trondheim og Sørlandet i Kristiansand kom til i 1920-årene. Statsråd Eriksen ble anskaffet til Oslo i 1930-årene, og Christian Radich kom etter krigen. Sørlandet kom til ved at skipsreder Skjelbred i Kristiansand, som opprinnelig var fra Eigerøy, donerte en million kroner, og i 1927 var fullriggeren klar for sitt første tokt. Det var en stor begivenhet for Agderfylkene og Rogaland, for nå kunne foreldrene sende sine sønner til et skip, der de ville få den beste opplæring i all slags sjømannskap. Vi kan spekulere på hvorfor man ikke hadde anskaffet skoleskip tidligere. Det kan ha vært så mange grunner til det. Man tenkte kanskje ikke på det. Det ville koste mange penger å anskaffe slike skip, for ikke å snakke om å drive dem. Og hvem skulle betale for utdannelsen av de vordende sjøgutter, som stort sett kom fra fattige eller mindre bemidlede hjem? Slikt hadde man ikke råd til på 1800-tallet og knapt nok før Første Verdenskrig. Sjømannskap og skipsarbeid som spleising, sying og lapping av seil, fikk man lære seg under seil fra havn til havn. Dessuten var forholdene små. Foreldrene kjente de skippere og styrmenn de betrodde sine barn til. Ofte var de venner eller slektninger. Men da skoleskipene kom, var de alle seilskip, og man lærte omtrent det samme der som på de gamle seilskutene. I tillegg kom fag som norsk, engelsk og regning, formidlet av dyktige lærere. På Sørlandet i 1934 var der til og med en lektor og en lege i lærerstaben. Foto utlånt av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet Opptak og fremmøte Opptaket til et skoleskip foregikk gjennom skolestyret på hjemstedet, og vilkårene var strenge. Man tok opp gutter fra 15 til 18 år, som måtte levere en egenhendig skreven "ansøkning" til styret for skoleskipet påtegnet av 11

7 far, mor eller verge. Denne måtte være "ledsaget" av dåpsattest, avgangsvitnesbyrd fra skolen, attester fra senere arbeidsgiver, foresatt eller idrettsleder og legeattest på særskilt skjema. Foreldre eller verge måtte gi sitt samtykke til at søkeren tok hyre og erklære at han ville "søke sitt erverv som sjømann". Selve opptakskriteriene sier også sitt, f. eks.: "Blant søkerne velges de som a.) antas legemlig kraftigst ( I 1934 hadde vi noen på Sørlandet som var de reneste kjemper. En minnet meg om Goliat.) b.) har de beste karakterer og vitnesbyrd for oppførsel, flid og orden fra skolen og senere foresatte. c.) har de beste karakterer i ferdighetsfagene, norsk og rekning på skolens avgangsvitnesbyrd." Opptaket avgjordes innen 1. april, og man fikk beskjed om fremmøte i Kristiansand omkring 1. mai. Der ble det foretatt en ny og avgjørende legeundersøkelse. Etter dette skulle man tro at de som ble opptatt var blomsten av distriktets ungdom. Og de fleste var greie karer med god sosial bakgrunn. Sjømannsyrket hadde rimelig bra status. Alle kunne nå til topps om evnen og viljen var der. Flere på mitt kull endte som skipsførere f. eks. Mikal Hovland, Egersund og Peter Benneche som senere seilte sammen med min bror. Skipsreglementet var også ganske omfattende, og det forutsattes at man, ved å søke, også hadde lovet å rette seg etter dette, f. eks.: "Foresatte skal vises aktelse og respekt, og enhver befaling utføres raskt og villig. Man skal være flittig og oppmerksom, beflitte seg på en høflig og veloppdragen opptreden, vise gode seder, avholde seg fra skjellsord, eder, rå tale eller støy. Elevene må være renslige, holde klærne i god stand og disse må ikke bortbyttes eller selges. De må ikke forandres uten kapteinens tillatelse. Sjølivet krever legemlig og åndelig kraft. Sterke drikker og tobakk svekker gutter i oppvekstårene. De må derfor love ikke å misbruke disse og ikke besøke utskjenkningssteder. Tobakksrøkning blir kun tillatt på dekk til bestemte tider. Viktig: Forbudt å selge eller bytte bort skipskosten." Skulle det siste virkelig være nødvendig? "Brudd på reglene og gjentagne forseelser fører til at man bortvises fra skipet." Siden fulgte krav om alt man måtte ha med; arbeidssko, bedre sko, seildukssko, sjøstøvler, (Jeg hadde min bestefars år gamle lærstøvler.) genser, pose med sy- og lappesaker, kniv, gaffel og skje i pose eller etui, børster, såpe i eske, speil i etui, kniv i snor, oljehyre og sydvest, to par dongeridresser og salmebok. Av skipet fikk man låne en blå uniform, 2 hvite seilduksdrakter og to luer. Foreldrene måtte bare sende penger til barna gjennom kapteinen og helst ikke mer enn fem kroner pr. måned. Ved fremmøtet måtte man ellers ha kortklippet hår, være badet og ha rent undertøy. En kamerat av meg, som var på Sørlandet i 1933, rådet meg til å ta med pute og sengklær, for det var ofte svært kaldt i seildukskøyene ombord med bare to ulltepper. Derfor tok jeg med et stoppeteppe og en 12

8 De første dagene var ellers ganske kaotiske. Vi vestfra var kommet til Kristiansand med postbåten en søndagskveld. Vi overnattet på sjømannshjemmet der, og mønstret ombord på Sørlandet mandag morgen. Der fikk vi nr. som vi måtte merke alt tøyet vårt med. Kistene til sakene våre og seildukskøyene var også nummerert. Jeg fikk nr. 12 og hørte således til på fokkemasta, innerst ved rakken (masta) på babord side av fokkeråa. De med nr var på styrbord side. På stormasta hadde de nummer fra 100 og oppover og aktergastene fra 200. De som var i byssa, betjente stagseilene eller f.eks. hjalp tømmermannen, hadde andre nummer. Da alle visste hvor de hørte til, ble vi drillet på arbeidsoppgavene våre, for å unngå å gjøre feil under manøvreringen av skipet. Vi fikk også lære navnet på og bruken av alt verktøyet ombord. Kompasset skulle vi også mestre, for å vi kunne styre skipet. Alle fikk dessuten oppgaver i tillegg til plasseringen i riggen. Min var å holde den ene giggen (den minste av livbåtene våre) ren og klar til bruk. Andre var gjerne flere sammen om en oppgave. Ellers ble vi, etter behov, satt til hodepute. I hengekøya virket teppet nesten som en sovepose når jeg rullet meg inn i det, til manges misunnelse. Imidlertid ble køya mi så full at der ikke ble plass til både teppet og de to ullteppene som var standardutstyr, så dem lånte jeg bort til en kamerat. Om morgenen ble køyene med teppene inni surret og stablet i svære kister som sto for og akter på banjeren, der vi spiste, sov, hadde undervisning, og som ellers var felles oppholdsrom for alle oss gutter. Noen av guttene på og foran båtdekket midtskips. Brandsberg, arkiv Ombord på Sørlandet rutiner og arbeidsoppgaver Når jeg leser dagboken min fra dengang, slår det meg at livet ombord i høy grad vekslet mellom slit og glede. Disiplinen ble strengt håndhevet, omtrent som i marinen, og nåde den som ikke adlød. Gikk noen over streken i sin livsutfoldelse og gjorde forbudte ting, slo "lynet" ned. På banjeren hersket sersjanten. Hans fløytesignal, strenge blikk og kommandorøst kunne skremme vett og vann av hvem som helst. Han var ikke høy, men kraftig og firskåren og for oss gutter så han meget imponerende ut. Når han ikke utstedte befalinger, var han grei å ha med å gjøre, omtrent som en elskelig bestefar, blid og hyggelig

9 større arbeider, som f. eks. sandskuring av dekket, skraping og maling av skutesider eller dekkshus. I sjøen var vi inndelt i styrbords- og babordsvakt, som byttet på å seile skipet. Sørlandet hadde den gang ikke hjelpemotor, og fikk det først lenge etter krigen. Men skipet hadde radio, noe mange andre skip den gang manglet. Teoretisk og praktisk opplæring I den teoretiske undervisningen var vi delt i tre klasser, en etter hver mast. Lektoren og skipslegen underviste oss i engelsk, norsk, rekning og helselære. Jeg husker dem som dyktige og interesserte pedagoger. Det samme opplegget ble fulgt i praktisk sjømannskap. Dette var båtsmannens jobb, og han lærte oss knuter, også litt kunstferdige varianter, til pynt, takling og spleising av tau og wire. Wire kom vi først igang med litt senere på sommeren, etter at vi hadde fått litt rutine med skipsarbeid og bruk av verktøy. Ellers laget vi mange "viler", små fendere av tauverk og korkefendere i forskjellige størrelser, som ble solgt til inntekt for skipet. Dette var sikkert ganske innbringende. Vilene og fenderne var utmerkede saker, kontrollert og funnet i orden av "Båsen". Roing var en viktig aktivitet, og hver av de tre gruppene hadde sitt eget roerlag, som ble plukket ut etter testing og trening. Jeg ble med i bakkgastenes lag, der jeg satt akterut på babord side og fungerte som stroke. Det gledet meg da jeg fikk ros av førstestyrmannen for roingen min. Fiskerne hjemme hadde lært meg å ro med vri på årene slik at de ble liggende vannrett i luften mellom åretakene. Dette mente de ga bedre fart i motvind. I alle fall så det pent ut, og det var vel mest det jeg fikk ros for. Til Fredrikshavn Etter hvert ble vi ganske flinke til å sette og berge seil, i skipsarbeid, puss, vask og skrubbing. Det var lite fred å få; var det ikke noe annet å gjøre, ble vi gjerne drillet i gymnastikk. Vi skulle delta i barnetoget 17. mai i Kristiansand, og det gikk forresten riktig fint. Jeg tror kaptein Brunsvik var godt fornøyd med oss. 23. mai satte vi seil for Fredrikshavn, og kl om morgenen var vi tvers av Oksøy fyr. Med frisk vind fra nord lenset vi sørover i fint sommervær. Utpå dagen måtte vi til værs og berge seil. Men det var ikke så enkelt, for de vordende sjømenn av begge vakter lå og ga hals overalt på skipet. De var faktisk så sjøsyke at det nesten var umulig å få folk opp i riggen. Selv var jeg ikke sjøsyk. Jeg likte meg når det gikk fort, og syntes Sørlandet lå som en svane på vannet og seilte som en drøm. Allerede i 3 tiden fikk vi Skagen i sikte. Nå gikk det virkelig unna. Offiserene skjønte at noe måtte gjøres fort. De fikk samlet sammen høyst 3-4 karer. Under 16

10 Det danske kongeskipet lå i Fredrikshavn, og vi traff kommandøren hos konsulen. Dagen etter fikk vi besøk av ham og hans nestkommanderende. Dette syntes vi alle var stor stas, og vi følte oss svært beæret. Ellers beundret vi bebyggelsen i byen, og fikk mange hyggelige møter med folk som ville vite mest mulig om Sørlandet. Den 29. mai ble vi slept ut av havneområdet av D/S Skagen. Vinden vekslet svært på oppturen til Kristiansand. Vi bakset og braste hele dagen. Om natten hadde vi babord folk hundevakten fra midnatt og til klokka om morgenen. Jeg hadde rortørn fra klokken og frøs fælt, der jeg stod i den sure vinden. Ellers når jeg sto til rors i kulde fikk jeg ofte låne losjakka til Mikael Hovland. Den hadde faren sendt med ham og han lånte den villig ut til oss andre. Vi fikk bedre bør utover natten, og om morgenen ble vi møtt av en taubåt utenfor Kristiansand. Etter en tid fikk vi sleper om bord og kom oss vel i havn. Der gikk skipet rett i dokk for bunnsmøring og rustbehandling. ledelse av tømmermannen, ble vi sendt til værs på stormasta for å berge bramseilet. Jeg klatret oppover vantet det jeg var god for. Men i en svær og stiv oljehyre, og med bestefars 60 år gamle tunge sjøstøvler, gikk det ikke særlig fort. Men opp kom jeg da, på bramråen, alene og ut på nokken helt ytterst på babord side. Nå hadde man løst bramfallene tauverket på begge sider. I den sterke vinden flagret seilet voldsomt. Plutselig slo det tilbake rundt meg og ble hengende fast i noe tauverk. Jeg satt som spikret fast. Der hang jeg og så ned på det blå Skagerrak, som Sørlandet pløyet seg gjennom med sikkert minst knops fart. Jeg likte definitivt ikke situasjonen, men fikk ikke panikk. Jeg tenkte at tømmermannen kom vel snart. Og han kom og fikk meg løs. Snart hadde vi beslått seilet etter mye slit godt hjulpet av en Arendals-gutt, som også var oppe i riggen. Klokken var vi i Fredrikshavn og ankret opp på reden utenfor byen. Hvordan det ellers gikk med seilbergingen den dagen, husker jeg ikke. Men antagelig ble det liv i noen av de minst syke, for man fikk beslått seilene, da vi kom under land. Det var første gang jeg var i utlandet, og jeg ser av dagboken at jeg ble svært betatt av Fredrikshavn, som var helt ulik norske byer. Alt det gromme og fine jordbrukslandet rundt byen imponerte meg også. Så store jorder hadde vi ikke i Dalane. I land besøkte vi det norske konsulatet, der vi ble bevertet med kaker og sjokolade. Sjøsyken ble erstattet av sult, og siste rest av ubehag forsvant som dugg for solen ved synet av oppdekningen. Første rekke, nr. 2 f.v. Mikal Hovland, Egersund, senere skipsfører og havnesjef i Egersund, nr. 3 Friestad, Bjerkreim, nr. 4 en setesdøl. I midten bak; Øystein Jacobsen. Foto utlånt av Judith Jacobsen Tilbake i Kristiansand "Det er naturlig at kurset på skoleskipet blir planlagt og organisert slik at elevene ikke bare reiser litt rundt i Norge, men også får noen turer til utlandet", sto det i skoleplanen. Det var forresten ikke bare glede og forventning knyttet til utenlandsturene; for hver gang vi skulle dra på langferd, måtte en stor flokk av oss gå til gangspillet på bakken for å "hive" opp ankeret. Det var 5-6 lange spaker på spillet, og på hver spak var der som regel 3-4 gutter. Det var et forferdelig slit å få ankrene opp, og vi gruet oss alle for dette arbeidet. Men nå lå vi for anker på havna i Kristiansand. Det kostet mye å ligge ved kai, og lå vi for anker, kunne man også lettere passe på oss. Nå var det midt i juni, godt og vel 12 dager siden vi var kommet tilbake fra Danmark. Denne tiden var gått med til skipsarbeid, arbeidsopplæring hos "Båsen", engelsk, norsk og regning samt helselære med den nye legen, som var en inspirerende og hyggelig kar. Både han og lektoren syntes å trives sammen med oss gutter. Det likte vi, og selv om vi iblant var trøtt og lei av alt skolearbeidet, tror jeg man kan si at vi var greie som elever. Vi fulgte godt med og kunne ikke tenke oss å være vemmelige mot slike likandes folk. Ellers ble tiden fordrevet med trening i roing, gymnastikk og iblant litt boksing og bryting. Enkelte som kunne henvise til hjemlige bragder og skrytte av det, fikk seg i blant en omgang av noen som hadde bokset og drevet med bryting før de kom om bord. Men i det lange løp ble Kristiansand for liten, og lite spennende var byen også særlig da for dem som på liv og død skulle ha tak i jenter, som de så senere kunne fantasere om og skryte av overfor andre, særlig de yngste, som nok hadde de samme fantasier og ønsker, men ikke hadde mot og "mannskap" til å ta de riktige initiativ

11 Til Skottland I midten av juni skulle vi dra til Skottland, og vi gledet oss alle til å komme skikkelig til utlandet. Danmark var jo bare Norden det var liksom ikke noe særlig å skryte av. Og så fredag 15. juni dro Sørlandet til byen for å proviantere og bl.a. ta ombord koks til byssa. Det trengtes mye forsyninger til så mange så lenge. Lørdag 16. slepte motorbåten vår oss utover fjorden. Etter hvert ble en del seil satt og blafret forfriskende morsomt i vinden. I nitiden var vi tvers av Oksøy fyr og på vei ut i eventyret. Utenfor fyret tok vi ankrene helt inn på dekket. Det ble som vanlig et fælt slit, for vi hadde ingen vinsj, og måtte gjøre jobben med muskler, tau og taljer. Det var stort sett ugreie vindforhold. Derfor måtte vi baute oss frem, og det gikk forferdelig sent. Snart var vi i nærheten av Danmark, men så måtte vi stå opp mot norskekysten igjen. Været var for det meste rolig, men mange måtte likevel gi hals. Under flere av køyene hang der en pøs i en taustump. Hvis man måtte kvitte seg med det sist inntatte måltid, var det bare å heise opp pøsen. Dermed var det problemet over, for en stakket stund. Slik fortsatte ferden. Vi var som kjent delt i to vakter og gikk slik døgnet rundt. Det ble lite søvn, og denne turen mintes ikke mange med særlig glede. Noen av oss fisket. Vi hadde ute et par dorger og halte opp en del makrell. Det skapte jo litt liv og avveksling. Onsdag 20. fikk vi et forferdelig vær. Etter hvert ble vi nødt til å berge seil. Først alle røylene, og før middagen ble bramseilet på alle toppene og Første rekke, i midten, en gutt fra Eiken, nr. 3 fra Spangereid. Nr. 1 i 2. rekke, fra Stjernøy ved Lindesnes og nr. 2 forfatteren. Brandsberg arkiv Båtdekket Foto utlånt av Judith Jacobsen 20 21

12 merset på kryss og fortopp berget. Skuta stampet og rullet noe forferdelig. Flere av dem som ikke ofret til fader Neptun under Danmarksturen, måtte gi hals nå. Jeg var en av dem. Det verste været ga seg etter hvert. Og etter nesten syv døgns seilas, kom vi til Leith i Skottland. Vi ankret opp utenfor byen, som imponerte oss med høye kirkespir og store flotte hus. Omegnen tok seg godt ut fra der vi lå med skog, marker og høye åser med gress helt til topps. Vi kunne se bort til den verdensberømte Forth-broen. Der holdt en hel flokk malere på med å banke rust, skrape og male på den 2500 m lange broen. Senere fikk vi høre at når de etter 3 års arbeid var ferdig og hadde brukt 51 tonn maling, var det å begynne forfra igjen. Vi fikk landlov flere ganger og ble tatt med på turer til de mest kjente turistattraksjonene, helst slott. Særlig gjorde Edinburgh Castle et mektig inntrykk på oss. Blomsterhavet i parken ved siden av var ganske storartet., og turen til dyrehaven en stor opplevelse. I Sjømannskirken i Leith, ble vi så vennlig mottatt at vi ble rent rørt. Underholdning og fint traktement var vi ikke vant med. Det norske konsulatet laget også en tilstelning for oss. Det var klasse over bevertningene. Vi fikk til og med iskrem. Jeg hadde aldri før opplevd å få anledning til å spise iskrem med skje. Jeg husker fremdeles med hvilken sorg jeg så den siste rest forsvinne fra tallerkenen. Vi var sultne som ulver, og det ene kakefat ble tømt etter det andre. Ellers ble det tid til å besøke den kjente Woolworth-forretningen, der praktisk talt alt kostet enten 3 eller 6 pence. Dette var en helt eventyrlig opplevelse. Til dels svære hauger med sjokolade (uinnpakket) lå på bordene til disse fantasiprisene. Ellers var der bl.a. bøker og fint leketøy til de samme lave prisene. Søndag 24. juni skulle vi til gudstjeneste, men det ble det ikke noe av, for det var uvær på sjøen, og vi lå ikke ved kai. Isteden ble det gudstjeneste på banjeren ved kaptein Brunsvik. Hjemreisen nærmet seg. Midt på dagen onsdag 27. satte vi seil og for en frisk bør lenset vi ut fjorden. (The Firth of Forth ) Etter nesten tre døgns seilas med vekslende vær og vindforhold, fikk vi land i sikte. Noen timer senere kom havnefogd Tønnesen om bord med post. Han var formann i styret for skoleskipet og møtte oss alltid langt utenfor Kristiansand, når vi kom hjem fra langfart. Da vi skulle inn fjorden, måtte vi baute oss frem. Iblant var vi kloss oppunder fjellveggen, men alt gikk bra. Inn kom vi, og ankret opp inne på havnen, der vi pleide å ligge. Vi gjorde seilene fast i en fart og kort tid etter var det middag og den smakte godt, som vanlig. Søndag 1. juli var vi i domkirken og hørte domprosten. Han snakket om synden, og den var han naturligvis meget i mot. Dagene gikk sent. Det var knapt noen endring i det oppsatte program med skole og arbeid, og vi kjedet oss. På baugsprydet, bak f.v. Anker Hanstad, Samuel Tjensvold. Foran Sven Sæbø, Stavanger og Øystein Jacobsen. Foto utlånt av Judith Jacobsen 22 23

13 Til Østersjøen Når jeg tenker tilbake på kurset om bord på Sørlandet sommeren 1934, er nok toktet vårt til Bornholm og Gotland det kjæreste minnet. Vi hadde allerede vært utenlands, til Skottland og Danmark, og nå skulle vi få oppleve enda flere steder, som vi før bare hadde hørt om. Torsdag morgen 5. juli lød kommandoen: "Alle seil loss klar til å entre". Nå ble det liv. Turen til Østersjøen skulle begynne. Men, der var ingen vind, så vi kom ikke av sted før fredag ettermiddag. Vind og vær skiftet som vanlig og det gikk nokså langsomt sørover. Mandag kveld 9. juli ankret vi opp utenfor Helsingør. Om morgenen opplevde vi å se det praktfulle Kronborg med sine grønne kobbertak i den strålende morgensolen. Jeg husker fremdeles hvor betatt jeg var, og ikke uten grunn. For slottet er et arkitektonisk mesterverk. Snart lettet vi anker og fikk en interessant seilas videre sørover. I Øresund myldret det av skip store og små. Iblant fikk vi brukbar bør, men det tok oss likevel to hele dager fra Kronborg til Rønne, hovedstaden på Bornholm, som vi nærmet oss ved sekstiden om kvelden 10. juli. Da løste jeg av ved roret, men skuta hadde snaut styringsfart. Snart etter kom losen om bord, og ved havneinnløpet tok en skøyte oss på slep og fikk oss inn til kai. Fra venstre, Anker Hanstad, Øystein Jacobsen og Samuel Tjensvold sammen med tredjestyrmann og radiotelegrafist Larsen. Foto utlånt av Judith Jacobsen. Bornholm Rønne Vi må ha vært ventet. For der var en masse mennesker rundt om på kaiene. Antagelig skapte vårt besøk en viss interesse, for Sørlandet var, og er, en flott fullrigger, og vi gutter så vel nokså kjekke ut i våre hvite matrosdresser. Selv ble vi imponert av havnen, som var stor og god, med svære moloer som vern mot bølgene. Det neste sanseinntrykket var en sterk lukt av røkt sild fra alle røykeriene, som Rønne er kjent for. Bebyggelsen besto av bare murhus, de fleste forbausende små, men alle fine, syntes vi. Vi ble fortalt at det bodde mennesker i byen. Mange snakket til oss og var blide og hyggelige. Bornholm er en av de største øyene i Østersjøen, 7 mil lang og 4 mil bred. Den er svært fruktbar med store fine gårder og et ganske godt klima. Turistattraksjoner var der også mange av. Særlig var ruinene av festningen Hammerhus, i sin tid Nordens største, et mektig skue. Dyktige guider fulgte oss rundt og fortalte og redegjorde for stedenes og anleggenes historie. Etter hvert ble jeg nesten trett av å høre om alt som hadde hendt ned gjennom tidene. Men, alt i alt var det imponerende å høre på dem. Og den iver og interesse de viste for sitt "arvesølv", var beundringsverdig. Bornholmerne laget til og med fest for oss. Der ble det sunget og spilt taler var der også flere av. Bl.a. av den finske konsulen, som utbrakte et "Leve Norge". Kaptein Brunsvik svarte med et "Leve Danmark". Alt foregikk i den beste nordiske forbrødrings ånd, og våre verter gjorde alt de kunne for å glede oss og få oss til å føle oss velkomne. Bevertningen var rikelig og god. Til slutt fikk vi iskrem den rene lykksalighet for oss gutter. Søndag 15. juli gikk vi nesten alle sammen i kirken, der presten talte kort, men godt. Hver gang vi lå i havn på en søndag, hørte det med til opplegget på Sørlandet at vi skulle gå i kirken. Dette kirkebesøket markerte også slutten på oppholdet på Bornholm

14 Gotland og Visby Fra Rønne gikk turen til Visby på Gotland, dit vi kom 19. juli etter en langsom seilas i dårlig vind, men med solskinn og nesten tropisk varme. Også der var havnen trygg bak en svær molo. Trafikken var enorm. Fartøyer av alle slag fra seilbåter til cruiseskip fylte nesten havnen. Kort etter vår ankomst kom to fine, svenske skoleskip, som viste seg å tilhøre marinen. De var ca. halvparten så store som Sørlandet, omkring 350 tonn. Vi bakkgaster var ute med roerlaget vårt da de kom, og hjalp dem med å ro i land trossene deres. Dermed var kontakten knyttet, og svenskene utfordret oss straks til kapproing. Vi tok gjerne imot selv om det virket som om svenskene var eldre og større enn oss. Det lå flere svenske krigsskip i havnen, og det ble til at den svenske eskadresjefen og kaptein Brunsvik skulle arrangere konkurransen. Mens forberedelsene gikk sin gang, fikk vi flere dager til å se oss om i Visby. Vi ble fortalt at byen hadde sin storhetstid i middelalderen, da den var viktig for handelen mellom Vest-Europa og Baltikum. Om dette vitnet bl.a. ruinene av den 8-10 meter brede bymuren, omfattende festningsverk og domkirken, som var stor, vakker og godt bevart. Bebyggelsen ellers var variert, og også av stor arkitektonisk interesse. For øvrig gjorde ikke folk i Visby like mye vesen av oss, som de på Bornholm, der vi nok var blitt litt bortskjemt av all oppmerksomheten. Her ble det hverken guider eller iskrem. Vi savnet særlig det siste, og ønsket oss mer penger. Visby var stor og kjent nok til å være dyr. Utenom oss var gatene fulle av turister som for rundt med håndbøkene sine og gledet seg over å bese fortidsminnene. P. g. a. pengesorgene var det egentlig bra å ha litt andre ting å tenke på. Lørdag 21. juli skulle det være fotballkamp mellom et lag fra Sørlandet og en lokal klubb, og dagen etter, søndag, skulle kapproingen finne sted. Først kom fotballkampen, der vi ble slått 6 1. Vi trøstet oss med at seierherrene var mye bedre samkjørt enn oss og gledet oss over det ene målet. Dette var bare moro. Dagen etter sto imidlertid hele vår sjømannsære på spill i rokonkurransen Sørlandet mot Svenska flottan ga i utgangspunktet dårlige odds, men vi var fylt av kamphumør. Søndagen ble som vanlig innledet med gudstjeneste i domkirken. Som før nevnt var kapteinen meget nøye på dette når vi lå i havn på helligdager. Siden samlet folk seg ved havnen for å se på rokonkurransen. Kapproingen Fire båter skulle delta, to av våre og to svenske. Det var også to klasser, en for båter med seks og en for båter med åtte roere. Fra Sørlandet var det bakkgastene og midtskipsgastene som stilte med roerlag. Selv var jeg Første rekke f.v. nr. 1 Anker Hanstad, nr 2 skipets yngste-mann fra Hvaler, nr. 3 setesdølen. Bakre rekke f.v. nr. 2 Øystein Jacobsen, nr. 4 antakelig Svåbekk fra Lillesand. Utlånt av Judith Jacobsen. stroke på babord side på bakkgastenes lag, men det var blitt kniving om plassene. Og i det endelige uttaket ble en annen roer, en liten goliat fra Agder, satt på min vante plass, mens jeg ble satt til å ro på styrbord side, der jeg aldri før hadde rodd. Hverken 1. styrmannen, som styrte båten, eller jeg selv tenkte på at dette kunne være viktig. Men da roingen begynte ble alt feil og jeg rodde dårlig. Jeg var vant med å ha høyre hånd ytterst på åren og nå måtte jeg plutselig gjøre alt motsatt. Med venstre hånd ytterst mistet jeg noe av kontrollen over den lange, og tunge åren. 1. styrmannen, som alltid hadde rost roingen min, måtte sette meg ut av laget. Dette har jeg alltid siden irritert meg over. Men det er slikt som skjer. Styrmannen var ingen rotrener. Men, da konkurransen foregikk, tenkte jeg bare på den. Stemningen var ladet og svenskene følte seg sikre på seiren. Det var vår motorbåt som slepte de fire båtene langt ut på havet, før roingen begynte. Vår kaptein, Brunsvik, og den svenske eskadresjefen var med for å sette det hele i gang. Plutselig så vi et lysglimt og hørte knallet fra eskadresjefens pistol. Konkurransen hadde begynt, og de fire båtene kom fossende innover mot havnen

15 Fra først av ledet svenskene og økte stadig forspranget. Det så ut til at de skulle vinne en klar seier, og på land steg jubelen. Jeg mener å huske at noen av svenskene smilte hånlig til oss. Trodde vi virkelig at vi hadde noen sjanse mot Svenska flottan? Da plutselig skjedde noe. Båtene var kommet godt og vel halvveis, og jeg så at våre roere la om takten. Først bakkgastene, og straks etter la også midtskipsgastene om. Dette var en del av opplæringen på Sørlandet, og noe vi ofte gjorde når vi var ute og rodde. De svenske tilskuerne merket først ingenting, mens vi norske gutter begynte å rope til hverandre. "Hva skjer?!" For i ett nu var bakkgastene på siden av den første svensken, og midtskipsgastene nr. 3, ikke langt etter. Snart lå bakkgastene flere båtlengder foran, mens svenskene forgjeves forsøkte å ta dem igjen. Det hele endte med en overlegen seier. Midtskipsgastene vant også sin klasse og la den siste svensken langt bak seg. Før det kom så langt, hadde mange av de svenske tilskuerne gått sin vei. Om ettermiddagen kom den svenske eskadresjefen om bord på Sørlandet. Til ære for våre roere holdt han en liten tale, og til slutt overrakte han kaptein Brunsvik en sølvpokal som premie og til minne om konkurransen. Fra Visby til København Mandag 23. juli forlot vi Visby med kurs for København. Det ble en fin tur i vekslende vær med ganske kalde netter, særlig for rorgjengerne. Det jeg husker best fra seilasen, er at kapteinen laget til konsert på dekket. Selv spilte han fiolin, og et par av guttene, som hadde instrumenter med om bord, deltok også. Dette overrasket oss alle sammen og føltes som en fin avveksling. Applausen var spontan og røpet stor begeistring. Dette er et godt eksempel på at miljøet var ganske allsidig. Noen av guttene dannet også et sangkor mens jeg var om bord. Etter tre dager i sjøen nådde vi København, der vi bl.a. besøkte Thorvaldsens muséum, og Tivoli. Jeg hadde aldri sett så mye original skulptur, eller opplevd så variert underholdning. Men den sterkeste opplevelsen var helt klart Dyrehaven. Her må yngre lesere tenke på at få eller ingen av oss gutter noensinne hadde sett en elefant eller krokodille. TV eksisterte jo heller ikke da og synet av de svære dyrene gjorde derfor et sterkt inntrykk. Nok en gang hadde vi søndag i land og ble beordret til kirke. Mandag kveld 30. juli seilte vi fra København omgitt av en mengde kajakkpadlere, som ville se oss vel av gårde. Men p.g.a. dårlig vind ankret vi snart opp utenfor byen og ble der natten over. Hele neste dag gikk med til å komme på høyde med Helsingør, og igjen ankret vi opp utenfor Kronborg, som jeg neste morgen påny kunne glede meg over å se, badet i morgensolen. Nr. 2 f.v., bakre rekke; Thorvald Tengsareid, Egersund, nr. 5 f.v. 2. rekke; Øystein Jacobsen og nr. 2 f.v., 1. rekke; Anker Hanstad. Utlånt av Judith Jacobsen Hjemover Onsdag 1. august lettet vi anker og satte kursen nordover, men sent gikk det. Været var nærmest tropisk, og vi ble liggende og kave i stilla, mens alle skipene på vei ut av og inn i Øresund, fort tøffet forbi oss. Mens vi ventet på bør, fikk imidlertid Båsen god tid til å sjekke våre ferdigheter i praktisk matrosarbeid. Særlig var han nøye på taklinger og spleiser, som vi skulle levere til vår endelige eksamen etter kurset. Dette hadde vi holdt på med på hele toktet, så sant det var tid, og nå på slutten gjorde Båsen opp status. Endelig, fredag 3. august, nådde vi Horten der vi gikk i land for å bese marinens anlegg. Selv besøkte jeg også en venn av familien, løytnant Egelie. Han kom fra Sogndalstrand og hadde reist ut som dekksgutt på en seilskute da han var fjorten. Der opplevde han bl.a. å bli skylt over bord av en stor bølge under en vinterstorm i Nord-Atlanteren. Heldigvis kastet neste bølge ham om bord igjen. Kapteinen, som var vitne til hendelsen, sparket borti ham, konstaterte at han var uskadd og bemerket tørt at dette hadde han bare godt av

16 Til Oslo Vi seilte videre til Oslo, og ankret omsider opp i Frognerkilen. Under oppholdet fikk v bl.a. med oss Bygdøy folkemuseum med Gjøa, Fram og en mengde modeller av nyere og eldre skip. Jeg var i Nasjonalgalleriet en ettermiddag. Siden det var første gang, gjorde kunstskattene, som jeg fra før bare kjente fra små og dårlige reproduksjoner, et sterkt inntrykk. Ellers ble det mye å trave rundt i byens gater. Vi hadde så lite penger at vi nesten syntes synd på oss selv, når vi så folk som satt og koste seg på utestedene. En kamerat og jeg traff et par amerikanske marinegaster, som vi fikk en hyggelig prat med. De tok oss med til en restaurant og spanderte øl på oss. For oss fattiglus var dette helt storveies. Fra Oslo til Kragerø Mandag 13. ble vi purret kl og snart etter ble babords vakt sendt på bakken for å "hive" opp ankeret. Styrbords vakt ble sendt til værs for å kaste seilene loss. Kort etter ble det ropt: "Styrbords braser", og vi løp fra gangspillet og fikk svingt rærne. Når vi har svingt rærne mot styrbord og seiler med riggen vendt dit, sier vi at vi seiler for styrbords halser, og for babords halser når riggen er svingt mot babord. Når vi krysser oss frem på den måten, sier vi at vi bauter oss frem. Etter brasingen måtte vi tilbake til bakken og gangspillet. Da ankeret var kommet passe høyt opp, ble en av oss firt ned for å hukke taljen i ankerringen. Ankerkranen ble gjort fast, og siden ble først gutten og deretter ankeret heist opp og svingt inn på bakken. Med motorbåten for baugen og en svak sidevind stod vi ut fjorden. Utpå formiddagen stilnet vinden og vi ankret opp utenfor Nærsnes. For en oppsikt vi vakte. På kort tid myldret det av båter rundt oss. Været ble fint utover dagen, og vi fikk lov å bade. Jeg gikk med planer om å stupe fra fokkeråa. Dette hadde en gutt gjort i 1933, da Sørlandet var på verdensutstillingen i Chicago. Slike sprell var naturligvis forbudt, men under badingen denne dagen fikk jeg lurt meg opp i riggen. Jeg stod ute på nokken og holdt meg i noe tauverk. Så bar det nedover. Jeg holdt ikke armene forskriftsmessig over hodet, og fikk en ordentlig trykk i skallen, da jeg tok vannet nærmest loddrett. Derfor havnet jeg forferdelig dypt. Det gikk faktisk en stund før jeg kom til overflaten. Men opp kom jeg da, om enn noe fortumlet. I kveldingen ble der adgang for publikum om bord. Blant dem var der en masse kjekke jenter. De fleste var visstnok feriefolk fra Oslo. Vi gutter sukket og oiet oss og visste nesten ikke hvilket ben vi skulle stå på. Idyll og romantikk ble det brått slutt med kl , for da måtte publikum i land. Vi ble liggende her i flere døgn. Været var fint men det var nærmest blikkstille hele tiden. På vakt i uvær Utlånt av Judith Jacobsen Onsdag 15. passerte Statsråd Lehmkuhl, skoleskipet fra Bergen, oss på vei til Oslo. Den 16. ble bakkgastene satt til å skure halvdekket akterdekket med sand og stein. Vi lå på kne under arbeidet, som varte hele dagen. Vi ble svært såre på knærne, men dekket ble fint. Om ettermiddagen ble skuta gjort seilklar. Fallrepet og båtene ble heist opp, men vi kom ikke av sted før neste formiddag. Da hadde vinden frisknet til og for god bør, bar det utover Oslofjorden mot Kragerø. Ganske snart ble vi innhentet av en dansk båt United States som laget noen svære bølger. De fleste ventilene var åpne, så vannet fosset inn over skipskistene våre og utover banjeren. Jeg stod og kikket ut av ventilen på min plass og vinket til danskene. Dermed fikk jeg en kraftig sprut i ansiktet, men bare litt i kisten, og var jo egentlig ganske heldig. Nesten alle mann kom settende med pøser og filler for å tørke opp. Men først måtte de øse opp mye vann. Vinden var sterk og vi gikk for fulle seil hele ettern\midddagen og møtte flere skip, blant andre gamle Bergensfjord, som min far reiste til Amerika med i Plutselig røk bramfallet på fortoppen. Det ble et forferdelig virvar. Vi måtte forandre på seilføringen og få skåret inn nytt tauverk. Vinden var vestlig, og vi måtte gå noen lange baut for å komme oss til byen. Vi nådde ikke frem før lørdag formiddag kl Utpå dagen fikk vi landlov, men det var ikke stort å finne på, for blakke karer. Kragerø var da som nå en typisk småby med svært smale gater. Men byen hadde en ypperlig havn med bra kaianlegg. Mange lot være å gå i land. De foretrakk å bli om bord og skrive brev og lese. Søndag var det som vanlig kirkegang. Kragerø var intet blivende sted

17 Til Horten På fredagen drog vi videre med kurs for Horten. Om ettermiddagen i tiden passerte vi Ferder og kl nådde vi Horten. En liten stund før møtte vi Statsråd Lehmkuhl på vei ut fjorden fra Oslo. Skoleskipet fra Oslo, statsråd Eriksen, lå på havnen i Horten da vi ankom. Så vidt jeg husker, var det mindre enn Sørlandet, men det var et flott skip. Mange av guttene derfra var om bord hos oss. Det var nok en del forskjell, for Sørlandet var jo langt nyere og var bygd som skoleskip. På søndagen overvar vi først gudstjenesten i garnisonskirken. Om ettermiddagen ble vi budne til en festlig tilstelning i et leseværelse for sjømenn. Guttene fra Eriksen var også invitert. Dette var langt hyggeligere enn å trave gatelangs. Det ble vi fort trøtt og lei av, men det var oftest alternativet til å sitte om bord og kjede seg. På mandag var vi på marinemuseet. Der var det en utrolig samling av mange forskjellige skipsmodeller, fly og flydeler. Bl.a. flyet som Trygve Gran fløy over Nordsjøen med i Den turen var jo verdenshistorisk, men druknet i alt som skjedde omkring utbruddet av Første Verdenskrig. På tirsdag gikk en større seilbåt på grunn nær land. Vi ble oppmerksom på hva som var skjedd. En båt ble satt på vannet med mannskap og slepetrosse. Den nådde snart havaristen, som etter en del strev ble trukket av grunnen. Dette var en håndsrekning og kostet ingenting. På onsdag var vi i bakkgastenes roerlag sammen med "Båsen" en tur på marineverftet og hentet en mengde gammelt tauverk som vi skulle få til å øve oss i spleising. Den brukne bramråen med spjæret seil, 31. august Brandsberg arkiv Havnefogd Tønnesen til rors sammen med skipets yngstemann skippersønn fra Hvaler. Tønnesen var formann i skoleskipets styre. Brandsberg arkiv Da bramråen brakk Det jeg nå skal fortelle om, skjedde i friskere vind enn vi hadde hatt i Østersjøen. Det var siste dagen i august og vi hadde lagt ut fra Horten med kurs for Kristiansand. Været var surt og motvinden kraftig. I slik vind blir presset på riggen størst. Skuta seiler jo ikke unna, men presser seg opp mot vinden for å avansere. Det er umulig å seile rett frem. Man må gå på skrå, og av og til skifte retning, gå baut, for å komme dit en vil. Med en vanlig seilbåt er dette ikke så vanskelig. Der legger du bare roret over og passer på at du ikke får bommen i hodet når seilet slår. Men når en går baut med en fullrigger, eller som det heter på fagspråket; seiler for styrbords eller babords halser, må rærne som før nevnt, brases d.v.s. dras rundt til motsatt side. Og roret må legges over i akkurat riktig øyeblikk, slik at ikke vinden kommer feil inn i seilene. Ellers vil de bli stående og blafre, noe som sliter langt mer på dem enn jevnt vindpress. Tauverket i riggen tåler heller ikke slik rykking i lengden. På Sørlandet hendte det ofte at fallene til enkelte seil røk. Da blafret 32 33

18 disse helt ukontrollert, og det kunne være en farlig jobb å få situasjonen under kontroll. Ofte ble hele seil spjæret, og måtte skiftes ut. Vi seilte utover fjorden, slik som beskrevet, og hadde gått baut flere ganger da vi plutselig hørte et voldsomt smell. Det var store bramrå som hadde brukket under bautingen. Seilet var også spjæret på midten. De to delene flagret rundt masten sammen med hver sin bit av råen. Først oppsto naturligvis et voldsomt kaos. Men Båsen og et par av styrmennene fikk raskt situasjonen under kontroll. De entret til værs og flere av guttene fulgte med, og etter en del styr var seilfillene og bitene av råa vel nede på dekket. Det sies at en ulykke kommer sjelden alene. Snart etter røk forre bramskjøt og ytre klyver revnet. Dermed ble det en travel, men egentlig også en svært spennende dag for oss. Vi fikk virkelig prøvd vårt sjømannskap i praksis, og vi manglet ikke publikum. Om bord var bl.a. havnefogd Tønnesen, formann i skoleskipets styre, og fru Brunsvik, kapteinens kone. Oppe i riggen hadde vi en reserverå, som nå ble firt ned, og gjort klar. Dette tok hele dagen til vi på babords vakt tørnet inn for natten. Morgenen etter, lørdag 1. september, hadde styrbords vakt fått opp den nye bramråen, og seilasen fortsatte uten flere episoder. Om kvelden nådde vi Kristiansand. Neste morgen skulle vi som vanlig gå i kirken. Men de såkalte værguder forbarmet seg over oss, og sendte et så kraftig regnvær over byen at vi slapp kirketuren. Utover i september fortsatte dagene med arbeid og øvelser. Klesvask og rengjøring hver uke var vi lei av og matros- og skipsarbeid hadde heller ikke samme interesse som før. Tredjestyrmann Larsen inspiserer klesvask. Nr. 3 f.v. Anker Hanstad Utlånt av Judith Jacobsen Bakkgastenes roerlag; foran f.v. Egil Lund Sleveland, nr. 2 fra Hidra, nr. 3 fra Spangereid. 2. rekke f.v. forfatteren, nr. 2 Bredsdorf fra Kragerø, nr. 3 fra Jørpeland, Ryfylke. To mangler. Brandsberg arkiv Eksamen begynner I september skulle kurset avsluttes med eksamen, og det styrte all aktivitet om bord. Der var mange fag og mange elever, så alt tok tid. Men noen avbrekk ble det likevel. Den 13. september fikk vi beskjed om å stille i hvite paradeuniformer. Vi ventet gjester fra et polsk marinefartøy, som lå i havnen. Utpå formiddagen kom marinefolkene om bord. Det var kjekke karer i flotte uniformer. Vi hadde stilt opp bakksvis, stivpyntet og virkelig elegante, og gjorde nok et godt inntrykk. Etter middag reiste gjestene, og vi måtte skifte igjen og få på oss dongeriklærne. Den daglige rutinen fortsatte, men innimellom var det eksamen. Da ble vi gjerne litt spent og nervøse. En kveld orienterte kapteinen oss på banjeren bl.a. om hvordan vi målte solhøyden, brukte loggen og loddeapparatene. En annen kveld var vi igjen forsamlet på banjeren og hørte Brunsvik redegjøre om sjømil, knop og andre sjørelaterte mål og forhold. Nå var det eksamen hver dag, og mange av guttene ble mer og mer spent og stadig rødere i toppen. Selv ble jeg bl.a. prøvd i morse som jeg ikke var helt stø i. Det bidrog nok til at jeg bare fikk karakteren Tilfredsstillende, og ikke Meget tilfredsstillende, som jeg hadde håpet. Mandag 24. september ble det holdt møte på banjeren der kapteinen og havnefogden delte ut bibler og avgangsvitnesbyrd. Etterpå delte kapteinen ut en del oppmuntringspremier til noen av guttene, og vi fikk et par innslag av sangkoret vårt. Til slutt sang vi et salmevers. Vi ble også ønsket velkommen til avslutningsfest på sjømannshjemmet dagen etter. Den ble en strålende avslutning på et nesten 6 måneders skoleskipskurs, med mange fine opplevelser. Likevel så nok de fleste også tilbake på tiden om bord med litt blandede følelser

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FRITHJOFS VENNER. Høstens medlemsnummer

FRITHJOFS VENNER. Høstens medlemsnummer Høstens medlemsnummer «Ordfører Øyvind Riise Jenssen gratulerer Frithjof og mannskap med seieren i Cutty Sark med overrekkelse av en gavesjekk». FRITHJOFS VENNER Medlemsblad nr. 2-2001 MEDLEMS- BLAD FOR

Detaljer

ORIGO av: Jan Bording

ORIGO av: Jan Bording ORIGO av: Jan Bording Kapittel 1 Det var to tanker som stod i hodet på meg. Den ene var fornuften som sa "du har ikke sovet på 36 timer, kast anker her i le bak øyene mens du enda kan holde øynene åpne".

Detaljer

FRITHJOFS VENNER 20 år

FRITHJOFS VENNER 20 år FRITHJOFS VENNER 20 år Frithjof krysser ut Larviksfjorden for 20 år sieden. Høstens medlemsnummer nr. 2/2004 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Marit Ønvik Bladets adresse

Detaljer

Høstens medlemsnummer. Kari og Ragnar Buran mot Svenner etter torsken i 1976 FRITHJOFS VENNER

Høstens medlemsnummer. Kari og Ragnar Buran mot Svenner etter torsken i 1976 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer Kari og Ragnar Buran mot Svenner etter torsken i 1976 FRITHJOFS VENNER Medlemsblad nr. 2-2002 MEDLEMS- BLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Marit Ønvik Bladets

Detaljer

Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet

Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet Vennesla Videregående Skole Espen Hoy Historien om et liv på seilskuter på 1800-tallet I hvilken grad finnes det kilder som kan dokumentere min tippoldefars livserindringer? Forord Jeg vil gjerne takke

Detaljer

Siden mine meget kjære tre barn er enige om dette, skal jeg forsøke å få på trykk det mitt 87 år gamle hode har på lager av facts og interesse.

Siden mine meget kjære tre barn er enige om dette, skal jeg forsøke å få på trykk det mitt 87 år gamle hode har på lager av facts og interesse. 1. Innledning For en måneds tid siden ringte Lajla til meg og i samtalens løp kom hun inn på min pappas fortelling om hans og hans foreldres og søskens liv, noe vi alle synes var morsomt. Så spør Lajla

Detaljer

De fremmede. Av Dino Prohic

De fremmede. Av Dino Prohic De fremmede Av Dino Prohic Innhold Om forfatteren... 3 Luktene... 4 Navn... 6 Morgenprat... 9 Ilidza... 12 17 mai... 15 Ebenezer Good... 27 Stjerner... 34 Kaffepause... 43 Natt i byen... 48 Et tilfeldig

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2007

FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2007 FRITHJOFS VENNER Vårens medlemsnummer nr. 1/2007 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Kate Gullbrandsen Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks

Detaljer

MED SALTVANN I ÅRENE. Tekst av: ELISABETH S. KOREN OG TORE L. NILSEN

MED SALTVANN I ÅRENE. Tekst av: ELISABETH S. KOREN OG TORE L. NILSEN F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 MED SALTVANN I ÅRENE Tekst av: ELISABETH S. KOREN OG TORE L. NILSEN Innhold Med saltvann i årene Begynnelsen Leidang og handel Skipsfører og medseilere

Detaljer

Den første årene som dekksmann i Klaveness.

Den første årene som dekksmann i Klaveness. Den første årene som dekksmann i Klaveness. Jeg gikk ut av realskolen i 1950. Jeg var skoletrøtt og drømte bare om å reise til sjøs. Jeg var 16 år og trengte samtykke fra foreldrene og det fikk jeg uten

Detaljer

KYSTVAKT. Tilsluttet Forbundet KYSTEN. Nr. 3 November 2000. Sommeridyllen på brygga for i år er slutt, men det kommer jo en ny sommer, og da...

KYSTVAKT. Tilsluttet Forbundet KYSTEN. Nr. 3 November 2000. Sommeridyllen på brygga for i år er slutt, men det kommer jo en ny sommer, og da... KYSTVAKT Meldingsblad for Go kstad kystlag Tilsluttet Forbundet KYSTEN Nr. 3 November 2000 Foto: Leif O. Rebård Sommeridyllen på brygga for i år er slutt, men det kommer jo en ny sommer, og da... Det kan

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

Svendsen, Sverre J. og Mehlum, Marit H. SkrØvset, Odlaug Pettersen, Einar K. Mehlum, Marit H. Breder, Ann-Berit Aarnes.

Svendsen, Sverre J. og Mehlum, Marit H. SkrØvset, Odlaug Pettersen, Einar K. Mehlum, Marit H. Breder, Ann-Berit Aarnes. L INNHOLD Svendsen, Sverre J. og Mehlum, Marit H. SkrØvset, Odlaug Pettersen, Einar K. Mehlum, Marit H. Barnas krig i Kristiansund. Et dokumentasjonsprosjekt Noen minner fra fem lange år i et hærtatt

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2010

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2010 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2010 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91

Et is-skip. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 91 Nr 91 1/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Et is-skip Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen

Detaljer

Klassiske linjer MEDLEMSBLAD FOR KLASSISK TRESEILER KLUBB NR. 23 APRIL 2015

Klassiske linjer MEDLEMSBLAD FOR KLASSISK TRESEILER KLUBB NR. 23 APRIL 2015 Klassiske linjer ISKE MEDLEMSBLAD FOR KLASSISK TRESEILER KLUBB NR. 23 APRIL 2015 Velkommen til et levende maritimt miljø Vi utfører alle typer reparasjoner og restaureringsarbeider på klassiske treseilere,

Detaljer

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Jenta på klippen Lucinda Riley Jenta på klippen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Girl on the Cliff Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2011 All rights

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2010 Gokstad kystlag 20 år 2010 Tilsluttet Forbundet Kysten Takk for tilliten ved å bli gjenvalgt som leder i kystlaget. Året 2009 gikk fort. Virksomheten

Detaljer

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1 Entraenes arv Robert Botn Prolog Tønsberg, September 2012 Regnet pisket mot trehusene som sto tett i tett under Slottsfjellet. En festning hadde en gang ruvet majestetisk oppe

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Mai 2008 20. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Thorstein erklærer seilsesongen for åpnet Hallvard fyrer av «Gunda». Flagget til topps på gaffelen - MOSS ER SEILING - vårt nye slagord!

Detaljer

3 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012.

3 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. 1 3 Småbrukerens flukt mot berømmelsen, 1942 2012. Skrevet i Latin-Amerika, påbegynt den 03.07.2011. Epoken 1964-1975. Utenriksfart. Behovet for mere penger gjorde det nødvendig å forsøke å få noe arbeide

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 4 våren 2005 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være, et vindu

Detaljer