DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK."

Transkript

1 gateway R-/1/16(64)/64T erten2005v /09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T fi ör din säkerhet da *V * ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström llt arbete på apparaten ska utföras av utbildade elektriker. Observera landsspecifika föreskrifter samt gällande -riktlinjer. eskrivning av gatewayen gateway R-/1/16(64)/64 (nedan kallad gateway) kopplar samman den tvärfunktionella bussen med -bussen som är konstruerad speciellt för belysningsstyrning. ampor med ett kostnadseffektivt digitalt elektroniskt förkopplingsdon kan därmed integreras som ett underordnat system i ett komplett -system och manövreras av ett stort antal tillgängliga -apparater. atewayen fungerar som -master och strömförsörjning till de anslutna elektroniska förkontaktdonen. Upp till 64 elektroniska förkontaktdon i totalt 16 grupper kan kopplas, dimras eller ställas in på ett definierat värde. ktuellt ljusvärde eller felstatus för varje grupp (defekta lampor eller elektroniska förkopplingdon inom gruppen) kan visas via. essutom kan de 64 elektroniska förkontaktdonen aktiveras individuellt via eller via -gruppadresser. Vid individuell aktivering är ett programmerbart objekt tillgängligt för varje elektroniskt förkopplingsdon. et finns en felstatus för varje elektroniskt förkopplingsdon. etta möjliggör exakt precisering av fel i lampor och elektroniska förkopplingsdon. Samtliga anslutna elektroniska förkopplingsdon kan aktiveras gemensamt via överföring (utan krav på -idrifttagning) med hjälp av tre objekt. essutom kan upp till 16 ljusscenarier programmeras och hämtas ur individuella grupper. Scenario-aktivering genomförs via ett 1-byte-objekt. -idrifttagning och konfiguration kan utföras på följande sätt: 1. via apparaten 2. via ett programvaruverktyg (gratis) 3. via den integrerade webbservern 4. via en bärbar webbkonsol eller en handdator 5. via två binäringångar, t.ex. för anslutning av tryckknappar till apparaten (användning på byggarbetsplats). an monteras på -skenor ussen ansluts via en bussklämma. n dataskena behövs inte. ätverket, och tryckknappsledningarna ansluts med skruvklämmor på apparaten. nslutningar, indikeringar och manöverelement pplikationsanslutningar, programmeringsknapp och programmeringslysdioder som behövs för -idrifttagning är endast tillgängliga i fördelaren när skyddet är borttaget. nappar som behövs för -idrifttagning och parametrering (SRO, Prg/Set, S) kan endast manövreras när fördelarskyddet är stängt. etsamma gäller 2-radsdisplayen och kontrollysdioderna (PWR och RR), som endast syns när fördelarskyddet är stängt. thernetanslutning (R-45 honkontakt) -bussklämma Programmerings- Programmeringsknapp ätanslutning utgångsklämma nslutning för potentialfri knapp 1 nslutning för potentialfri knapp 2 isplay SRO-knapp Prg/Set-knapp S-knapp PWR (grön): driftsindikering RR (röd): felindikering ontering av gateway 1 Sätt in gatewayen i -skenan uppifrån och skjut den nedåt. Tryck underifrån och haka fast den i skenan 2 2 äst anslutningsledningen för -bussen i den övre, vänstra klämman. -styrledningarna kan föras in i en 5-ledarkabel tillsammans med strömledningen (grundisolering behövs), i enlighet med Se till att en tydlig märkning säkerställs. n maximal ledningslängd på 300 m för hela -installationen till ett segment får inte överskridas (rekommenderad ledararea 1,5 mm 2 ). är -ledningen har anslutits kan de två externa tryckknapparna monteras enligt anslutningsdiagrammet (om de behövs). Tryckknappsingångarna är passiva, vilket betyder att en hjälpspänning på 8 26 V eller 9 32 V krävs. 3 nslut nätspänningen (i den ordningsföljd som visas på höljet) till den nedre, högra klämman ledningen ansluts med en standardbussklämma som pluggas in i motsvarande klämmottagare på apparaten. ubbel grundisolering mellan -installationen och nätspänningen måste säkerställas. v den anledningen måste ledarna på -ledningen tilläggsisoleras med den bifogade krympslangen. är anslutningen har slutförts och nätspänningen är aktiv visas produktbeteckningen och den fasta programvaruversionen på displayen. Status- PWR blinkar pparaten är driftsklar. RR tänds drifttagning utan RR tänds öjlig kortslutning oavsett -spänning inom -segmentet. ontrollera -segmentets ledningsdragning! en stifttilldelning som visas på höljet måste följas! anövrering och menystruktur et anslutna -segmentet kan tas i drift och alla -parametrar kan ställas in och ändras via de tre manöverknapparna (SRO, Set/PR, S) och 2-radsdisplayen med 12 tecken framtill på apparaten. anöverkonceptet är menybaserat. ör varje menypost kan upp till två lägre nivåer väljas. en aktuella menyposten visas på displayen. avigering i menyn går till på följande sätt: SRO-knapp: ort knapptryckning aktiverar nästa menypost inom en nivå. Prg/Set-knapp: ort knapptryckning aktiverar respektive undernivå. S-knapp: ort knapptryckning för att lämna den valda nivån och öppna nivån ovanför igen. uvudmeny nivå 1 uvudmenyn (nivå 1) är uppbyggd enligt följande: OTRO Visar produktbeteckning och fast programvaruversion. Visa språkinställ- S64P,V.2.0 ning. P-RSS Visar den P-adress som är inställd i TS eller tilldelad av P-servern. Y STTO OST- TO Startar den automatiska sökningen och justerar konfigurationen, vid behov. RUPPT- OR RUPPR- TRR SRO- TOR RUPP- TST SRO- TST SYST- TST UTOS- Å 1 UTOS- Å 2 Återställer anslutna -apparater och startar den automatiska sökningen efter elektroniska förkopplingsdon. Tilldelning av hittade elektroniska förkopplingsdon till önskad -grupp. nställning/modifiering av parametrar i individuella grupper. Tillordning av -scenarier till önskad associerad grupp. oppling av hela installationen (överföring) och individuella kanaler för testning. ämtar individuella programmerade scenarier för testning. ktuella systemfel kan hämtas individuellt. nställning av funktion för den potentialfria tryckknappsingången 1. nställning av funktion för den potentialfria tryckknappsingången 2. Om en process aktiveras på en lägre nivå eller om en parameter ändras, måste programmeringsläget ställas in. et gör man genom att trycka på Prg/Set-knappen längre än 2 sek. Om den aktuella funktionen är i programmeringsläge, visas a -> symbol på displayen. Om programmeringsläget är aktivt, kan en parameter eller inställning ändras med SRO-knappen. ed en kort tryckning på Prg/Set-knappen slutförs processen. en inställda parametern sparas eller motsvarande process aktiveras. -OTRO undermeny nivå 2 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn -OTRO till undermenyn SPRÅ. SPRÅ TYS isplay: aktullt displayspråk. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. Val av språk (TYS, S, RS, SP- S, SVS) med SRO-knappen. 2 Tryck på Prg/Set-knappen: nställd parametrering bekräftas och sparas och displayinformationen visas på det aktuella språket. P-RSS undermeny nivå 2 P-RSS till undermenyn. P: Visar den P-adress som är inställd i TS eller tilldelad av en P-server i P-nätverket. enna inställning kan inte ändras på apparaten. nställning görs via TS eller P. OSTTO undermeny nivå 2 STTO till undermenyn SÖ via PRO.Ä. SÖ via PRO.Ä TT : 47 ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. ärefter kort tryckning på Prg/Set-knappen: Startar initieringen och sökningen. lla elektroniska förkopplingsdon som är anslutna till -segmentet återställs automatiskt och tidigare inställda parameter-/grupptillordningar raderas. e anslutna elektroniska förkopplingsdonen söks via sin slumpvis genererade långa adress och registreras automatiskt i stigande ordning. Sökningen pågår flera minuter (beroende på antal anslutna elektroniska förkopplingsdon). är sökningen har avslutats: isplay: ntal hittade. 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): OSTTO undermeny nivå 2 OSTTO till undermenyn SÖ via PRO.Ä. SÖ via ång tryckning på Prg/Set-knappen: PRO.Ä Växlar till programmeringsläget. ort tryckning på Prg/Set-knappen: Startar verifieringen och sökningen. e anslutna elektroniska förkopplingsdonen söks via sin långa adress och jämförs automatiskt med den tidigare konfigurationen. RR : 3 Y : 1 är de tagits bort från -segmentet raderas de elektroniska förkopplingsdonen och motsvarande poster i apparaten automatiskt. Under verifieringen: ntalet raderade apparater visas. Söker efter nyligen installerade apparater i -segmentet. lektroniska förkopplingsdon som lagts till nyligen återställs (tidigare inställda parameter-/grupptillordningar raderas). Sökningen pågår flera minuter (beroende på antalet anslutna elektroniska förkopplingsdon). Under verifieringen: ntalet nyligen hittade apparater visas. RR./Y : 3/1 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): RUPPTOR undermeny nivå 2 och 3 RUPPTOR till undermenyn. denna meny kan individuella som hittas under sökningen tillordnas någon av de 16 -grupperna eller befintliga tillordningar kan ändras. RUPPT- OR -nr:12 RUPP: -- -nr: 12 RUPP: 1 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): RUPPRTR undermeny nivå 2 och 3 RUPPRTR till undermenyn. denna meny kan individuella parametrar ställas in för varje grupp. fter att hela processen slutförts (verifiering och sökning): ntalet raderade och nyligen hittade visas (raderade apparater/nya apparater, från vänster till höger). ämta olika hittade med SROknappen. örsta displayraden: Valt -nummer. Om ett väljs, blinkar den anslutna lampan. På så sätt kan programmeraren avgöra vilken lampa som är tillordnad motsvarande nummer. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. ämta inställningen för den grupp som ska tillordnas med SRO-knappen. Tryck på Prg/Set-knappen: nställningen bekräftas och sparas. Under nyinstallation; processen måste utföras en gång för alla hittade. ormalt ställs grupparametrar in i TS under -idrifttagningen. nställning direkt på apparaten bör endast användas för snabba ändringar av individuella parametrar i efterhand. Tänk på att varje TS-nedladdning skriver över inställningar som gjorts direkt på apparaten! RUPP: 01 PRTR RUPP: 12 T VÄR: 100 RUPP: 12 R: 0 RUPP: 12 X R: 100 RUPP: 12 T: 10 sek. ämta individuella grupper med SRO-knappen. örsta displayraden: Valt gruppnummer. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. öljande parametrar kan modifieras direkt på apparaten: Startvärde: 0 tilll 100 % i steg om 5 % inimalt dimringsvärde: 0 till 40 % i steg om 5 % aximalt dimringsvärde: 50 till 100% i steg om 5 % Tid för dimring från %: 5 till 60 sek. programmeringsläget kan den valda parametern modifieras med korta tryckningar på SRO-knappen. 2 Tryck på Prg/Set-knappen: et inställda värdet sparas och programmeringsläget aktiveras automatiskt för nästa parameter i gruppen (om man t.ex. endast vill ändra parametern maximalt dimringsvärde, måste man trycka sig fram förbi startvärdet och det minimala dimringsvärdet (menynivå 2)). 3 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): SROTOR undermeny nivå 2 och 3 SROTOR till undermenyn. denna meny kan -grupperna tillordnas enskilda eller upp till 16 möjliga scenarier. SRO01 ämta individuella scenarier via XXXX SRO-knappen. örsta displayraden: Valt scenarionummer. XXXXXXXXXXX fter scenarionumret: Symbol som visar vilken av grupperna 1 till 16 som tillordnats respektive scenario. X : motsvarande grupp tillordnas scenariot. - : gruppen tillordnas inte. örsta displayraden: e fyra tecknen efter scenarionumret motsvarar, från vänster till höger, grupperna 1 till 4. e 12 tecknen på den andra displayraden motsvarar, från vänster och i stigande ordning, grupperna 5 till 12. SRO XXXX------XX 2 n tryckning på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): ventuella ändringar sparas inte. UTOSÅ 1 undermeny nivå 2 och 3 UTOSÅ 1 till undermenyn. denna meny justeras funktionen för den potentialfria tryckknappen som är ansluten till ingång 1. R O- OPP Å 1 R O- OPP : R O- OPP : 07 ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. linkande markör vid det första X:et = vald grupp 1. ort tryckning på SRO-knappen: Väljer om motsvarande grupp ska tillordnas det valda scenariot (växlar mellan tecknen X och -). ort tryckning på Prg/Setknappen: arkören (och eventuell inställning) flyttas till nästa grupp. är markören flyttats genom alla 16 grupperna: nställningen sparas och tas med i beräkningen vid nästa scenarioprogrammering. n tryckning på Prg/Set-knappen ger en automatisk återgång till nivån ovanför. ämta individuella funktioner via SRO-knappen. örsta displayraden: Visar den valda funktionen. öljande funktioner kan justeras: T: tillkoppling med knapptryckning RÅ: frånkoppling med knapptryckning OOPP: omkoppling med knapptryckning R T: kort knapptryckning = till lång knapptryckning = dimring med R RÅ: kort knapptryckning = från, lång knapptryckning = dimring med stopptelegram R OOPP: kort knapptryckning = omkoppling, lång knapptryckning = dimring med en knapp SRO: ämta scenario. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. nvänd SRO-knappen för att välja den kanal eller det scenario som den valda funktionen ska länkas till. 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.):

2 UTOSÅ 2 undermeny nivå 2 och 3 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Undermenyn aktiveras SRO Å 2 SRO SRO: 03 SRO SRO: 03 ämta individuella funktioner via SRO-knappen. örsta displayraden: Visar den valda funktionen. öljande funktioner kan justeras: T: tillkoppling med knapptryckning RÅ: frånkoppling med knapptryckning OOPP: omkoppling med knapptryckning R T: kort knapptryckning = till, lång knapptryckning = dimring uppåt med R RÅ: kort knapptryckning = från, lång knapptryckning = dimring nedåt med R OOPP: kort knapptryckning = omkoppling, lång knapptryckning = dimring med en knapp SRO: ämta scenario. ång tryckning på Prg/Set-knappen: Växlar till programmeringsläget. nvänd SRO-knappen för att välja den kanal eller det scenario som den valda funktionen ska länkas till. 2 Tryck på S (eller automatiskt efter ca 30 sek.): -idriftttagning via apparatknapparna och displayen är alla ledningar anslutits enligt diagrammet ovan kan -ledningen tas i drift. drifttagningen kan genomföras av en elektriker oberoende av -idrifttagningen. en röda RR-lysdioden tänds för att signalera ett fel, förutsatt att ingen är ansluten. -idrifttagning kan fortfarande genomföras. nför idrifttagande måste -ledningen kontrolleras beträffande anslutna elektroniska förkopplingsdon. Sökningen utförs i menyn Y STTO (se anövrering och menystruktur). är samtliga anslutna apparater har hittats (indikeras med en (S) efter visningen på displayen av antal hittade apparater) kan menyn stängas. ärefter måste de apparater som hittats tillordnas de individuella -grupperna. Tillordningen utförs i menyn RUPPTOR (se anövrering och menystruktur). rundisoleringen är slutförd när alla elektroniska förkopplingsdon har tillordnats de önskade grupperna. menyn RUPPTST (se anövrering och menystruktur) kan individuella grupper kopplas till och från för testning. Om tryckknappar är anslutna till apparatingångarna, kan tryckknappsfunktionen justeras i menyerna U- TOSÅ 1 och 2 och ingångarna kan tillordnas individuella -grupper. ärmed kan funktioner utföras trots att ingen är tillgänglig än (användning på byggarbetsplatser). ngångarna kan naturligtvis även användas vid normal drift för att integrera kostnadseffektiva standardtryckknappar eller rörelsedetektorer i systemet. det avslutande steget av -idrifttagningen kan grupper tillordnas individuella scenarier i menyn SRO- TOR (se anövrering och menystruktur). drifttagningen av -segmentet är slutförd när alla steg som beskrivs ovan har genomförts. ärefter kan -idrifttagningen utföras som vanligt med TS och den associerade applikationen, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle. -idriftttagning via apparatknapparna och displayen -segmenten kan också tas i drift med hjälp av gratisprogramvaran ali Service and ommissioning Wizard. ör att det ska vara möjligt måste apparaten redan vara ansluten till -bussen och en fysisk adress måste tilldelas. ommunikationen med apparaten går därefter via ett -anslutet gränssnitt. n detaljerad beskrivning av idrifttagningsproceduren med detta verktyg finns i bruksanvisningen till aktuell ali ontrol Service and ommissioning Wizard. -idrifttagning via webbserver. Utöver idrifttagning med hjälp av tryckknapparna och programvaruverktyget kan -idrifttagning enkelt genomföras med hjälp av apparatens integrerade webbserver. atewayen ansluts då direkt till P-nätverket. et finns en R-45-honkontakt på den nedre vänstra kanten av höljet, ovanför -bussklämman. pparaten kan kopplas till en strömställare, hub eller router i P-nätverket med hjälp av en standard-patchkabel. ftersom nätverksanslutningen endast behövs för idrifttagningen räcker det normalt med en tillfällig anslutning. fter avslutat arbete kan nätverksanslutningen tas bort igen. är nätverksanslutningen upprättas ska ledningarna dras på ett sådant sätt att avståndet mellan P-ledningen och elnätet är tillräckligt stort. lternativet är att använda en W-anslutningspunkt som nätkopplare. å kan idrifttagningen utföras med en bärbar dator, handdator eller liknande. är nätverksanslutningen har upprättats är webbplatsen för idrifttagning tillgänglig via en webbläsare (t.ex. icrosoft nternet xplorer eller ozilla irefox). en Padress (UR) som är inställd i TS eller automatiskt tilldelad via P-servern öppnas i webbläsaren. Observera att den fullständig UR:en består av P-adressen och kommunikationsprotokollet nge t.ex. Webbplatsen visas i webbläsaren. drifttagningsfunktioner som ligger på en högre nivå kan därefter utföras via sidhuvudet. konernas betydelse och funktion visas i sidhuvudet: Uppdatering ed denna funktion uppdateras visningen av elektroniska förkopplingsdon. en bör framförallt användas om tillordningar har ändrats manuellt på apparaten eller med hjälp av programvaruverktyget. y installation Startar en ny installation av det anslutna -segmentet. Ominstallation Startar en ominstallation inom ett -segment. och med detta raderas förkopplingsdon som inte längre är anslutna och nya apparater läggs till vbryt enna funktion avbryter alla förlopp som redan startats. Överföring till/från ed denna funktion kan alla elektroniska förkopplingsdon/lampor kopplas till eller från samtidigt via ett -överföringstelegram. Växling till scenario-sida nappen används för att växla till sidan för scenarioinställning Omkopplingsknapp Under sidhuvudet finns fälten där de elektroniska förkopplingsdonen eller grupptillordningarna identifieras. ör att de elektroniska förkopplingsdonen ska kunna identifieras, bör alla lampor först ställas in på ett definerat värde (t.ex. från) via överföring. ed denna knapp kan individuella elektroniska förkopplingsdon kopplas till eller från genom att man klickar på dem med musen. et gör det lättare att identifiera elektroniska förkopplingsdon som är arrangerade i slumpvis ordning mage-knapp ed denna knapp kan individuella elektroniska förkopplingsdon tillordnas olika grupper efter identifieringen. Välj först den grupp som ska tillordnas genom att klicka med musen. licka därefter med musen på det elektroniska förkopplingsdonet för att lägga till det i den valda gruppen. rupptillordningen visas som ett litet grönt fält med ett gruppnummer högst upp till höger i listan med elektroniska förkopplingsdon. Vid elektroniska förkopplingsdon som ännu inte tillordnats en grupp visas ett gult fält med ett frågetecken. Utöver att identifiera och tillordna grupper kan man också, på en annan internetsida, ställa in scenariovärden och tilldela scenarier. rån idrifttagningssidan kommer man till scenario-sidan genom att klicka på scenarioknappen. Sidan har följande layout: Välj först det scenario som ska ställas in på höger sida. et valda scenariot (om det finns) hämtas i -segmentet. e inställda ljusvärdena visas i motsvarande gruppfönster. jusvärdena kan justeras individuellt via knapparna. Till, från, dimra upp/ned jusvärdena kan modifieras gruppvis genom att man klickar kort (koppling) eller långt (dimring) på motsvarande gruppfält. Spara et ändrade värdet i det valda scenariot sparas. rupp-/scenariotillordning ed denna knapp regleras tillordningen av grupper till individuella scenarier Tekniska data örsörjningsspänning: V, 50 till 60 z, max. 0,1 essutom via -buss anöverelement: Programeringsknapp för omkoppling mellan normalläge och adresseringsläge napparna SRO, Prg/Set, S på framsidan för instrumentinställning och parametrering ndikeringselement (röd): normal-/adresseringsläge PWR (grön): tillgänglighet RR (röd): felstatus -display: 2 rader med 12 tecken för navigering i menyn under idrifttagning och parametrering ngångar: Passiv potentialfri ingång för anslutning av tryckknappar eller närvarodetektorer V eller 8-26 V, abellängd max. 15 m -bussutgång: nslutning av upp till 64 elektroniska förkopplingsdon i enlighet med spänning: V, kortslutningssäker ndra styrenheter (-mastrar) får T användas. thernet: P-anslutning via ethernet, hastighet 10 bit/sekund, används endast för -idrifttagning. nslutningar usskabel: -bussklämma ätspänning: skruvklämma 3 x 1,5 mm 2 enkeltrådig och mångtrådig -buss skruvklämma 2 x 1,5 mm 2 enkeltrådig och mångtrådig Potentialfri kontaktingång: skruvklämma 2 x 1,5 mm 2 enkeltrådig och mångtrådig thernet: R-45-anslutningsdon för standard-patchkabel uss: skyddsklenspänning (SV) 24 V Omgivningsvillkor vid drift: 0 till +45 örvaringstemperatur: 25 till +70 Rel. luftfuktighet (ingen kondens): 5 % till 93 % apslingsklass: P 20 (i enlighet med 60529) Skyddsklass: (i enlighet med 1140) otsvarar: ått (xx): 106 mm x 55 mm x 86 mm = 6T Riktlinje: -direktiv (bostadshus/kommersiella fastigheter), lågspänningsdirektiv Schneider lectric ndustries SS Vid tekniska frågor ska du kontakta kundservicecentret i ditt land. en här produkten ska monteras, anslutas och användas i enlighet med rådande standarder och/eller installationsföreskrifter. ftersom standarder, specifikationer och konstruktioner ändras ibland ska du alltid kontrollera att informationen i denna publikation stämmer.

3 ateway -/1/16(64)/64T erten2005v /09 sv no ateway -/1/16(64)/64 riftsinstrukser T fi da or din sikkerhet *V * ¼ R ivsfare på grunn av elektrisk strøm lle inngrep på enheten må kun utføres av opplærte og kvalifiserte elektrikere. ølg landspesifikke forskrifter og gjeldende -retningslinjer. li kjent med ateway ateway -/1/16(64)/64 (i det følgende kalt gateway) forbinder den tverrfunksjonelle -bussen med -bussen som er konstruert spesielt for belysningsstyring. amper med kostnadseffektivt digitalt elektronisk forkoblingsutstyr kan derfor integreres i et helhetlig -system som et underordnet system og betjenes av et vidt spekter tilgjengelige -apparater. ateway'en tjener som styresystem og strømforsyning for det tilkoblede elektroniske forkoblingsutstyret. aksimalt 64 elektroniske forkoblingsenheter i totalt 16 grupper kan kobles, dimmes eller innstilles til en definert verdi. ktuell lysverdi eller hver enkelt gruppes feilstatus (feil på lys eller elektronisk forkoblingsutstyr innen gruppen) kan gjøres tilgjengelig for visualisering via. tillegg kan de 64 elektroniske forkoblingsenhetene aktiveres individuelt via eller -gruppe-adresser. Ved individuell aktivering er et programmerbart objekt tilgjengelig pr. forkoblingsenhet. n feilstatus er tilgjengelig for hver elektronisk forkoblingsenhet. eil på lamper og elektronisk forkoblingsutstyr kan dermed lokaliseres nøyaktig. ull aktivering av alt tilkoblet elektronisk forkoblingsutstyr via kringkasting (uten krav om -idriftsetting) kan også utføres via tre objekter. tillegg kan inntil 16 lysscenarier programmeres og kalles opp fra de individuelle gruppene. Scenarioaktivering skjer via et 1-byte-objekt. -idriftsetting og -konfigurering kan utføres som følger: 1. via apparatet 2. via et programvare-verktøy (gratis) 3. via den integrerte nettserveren 4. via en bærbar internettkonsoll eller en P 5. via to binærinnganger, f.eks. for tilkobling av trykknapper til apparatet (byggeplassdrift). an monteres på -skinner ussen tilkobles ved bruk av en bussklemme. ataskinne er ikke påkrevet. ettverk-, - og trykknappledninger tilkobles ved bruk av skruklemmer på apparatet. orbindelser, display og betjeningselementer pparatforbindelsene, læreknappen og programmerings--elementene som er påkrevet for idriftsetting, kan man kun ta tilgang til i fordeleren når dekselet er fjernet. nappene som er påkrevet for -idriftsetting og -parametrering (SRO, Prg/Set, S) kan kun betjenes når fordelerens deksel er lukket. Tilsvarende kan 2-radsdiplayet og kontroll-'ene (PWR og RR) kun sees når fordelerdekselet er lukket. thernet-forbindelse (R-45 hunnkontakt) bussklemme Programmerings- Programmeringsknapp ettilkobling utgangsklemme orbindelse for 1ste potensialfrie knapp orbindelse for 2dre potensialfrie knapp isplay SRO-knapp Prg/Set-knapp S-knapp PWR (grønn): riftsindikering RR (rød): eildisplay ontering av ateway 1 Sett inn ateway i -skinnen ovenfra og beveg den nedover. Press nedenfra og hekt den inn på skinnen 2 2 oble til tilkoblingsledningen for -bussen til øvre venstre klemme. -styrekablene kan føres inn i en 5-lederkabel sammen med strømkabelen (grunnisolering nødvendig), i henhold til et må imidlertid sikres en tydelig merking. aksimal ledningslengde på 300 m for den samlede -installasjonen til ett segment må ikke overskrides (anbefalt tverrsnitt 1,5 mm 2 ). tter å ha koblet til -kablene kan de to eksterne trykknappene installeres i overensstemmelse med koblingsskjemaet om nødvendig. Trykknappinngangene er passive, hvilket innebærer at en hjelpespenning på 8-26 V eller 9-32 V er påkrevet. 3 Tilkoble nettspenningen (i henhold til tilkoblingsrekkefølgen vist på kapslingen) til endre høyre klemme. 1 3 or tilkobling av -kabelen plugges en standard bussklemme inn i korresponderende klemmemottaker på apparatet. et må sikres en dobbel grunnisolering mellom -installasjonen og nettspenningen. v denne grunn må lederne på -kabelen i tillegg isoleres med den vedlagte krympeslangen. år tilkoblingen er komplett og forsyningsspenningen er aktivert, vil produktbetegnelsen og firmwareversjonen vises i displayet. Status- PWR blinker RR lyser RR lyser på tross av spenning pparatet er klart for bruk driftsetting uten ulig kortslutning innenfor segmentet. Sjekk -segmentets kabeltrekking! Pinnetilordningen vist på kapslingen, må følges! etjening og menystruktur et tilkoblede -segmentet kan idriftsettes, og parametre kan stilles inn og endres helt, ved bruk av de tre betjeningsknappene (SRO, Set/PR, S) og 2x12-radsdisplayet på forsiden av apparatet. etjeningen er menybasert. nntil to lavere plan kan velges for hver menypost. en respektive menyposten vises i displayet. avigering innenfor menyen foregår som følger: SRO-knapp: t kort tastetrykk aktiverer den neste menyposten innenfor et plan. Prg/Set-knapp: t kort tastetrykk aktiverer det respektive underliggende planet. S-knapp: t kort tastetrykk gjør at du forlater det valgte planet og returnerer til planet over. ovedmeny - plan 1 ovedmenyen (plan 1) har følgende struktur: OTRO S64P,V.2.0 P-RSS Y STSO RST- R RUPPT- OR RUPPPR- TR SRO- TOR RUPP- TST SRO- TST SYST- TST USOS- 1 USOS- 2 Viser produktbetegnelsen og firmwareversjonen. Viser språkinnstillingen. Viser P-adressen stilt inn i TS eller tilordnet av P-serveren. Tilbakestiller de tilkoblede -apparatene og starter automatisk søk etter elektronisk forkoblingsutstyr. Starter det automatiske søkeforløpet og konfigureringsjusteringen der det er påkrevet. Tilordning av det elektroniske forkoblingsutstyret som er funnet, til ønskede -grupper. nnstilling/modifisering av parametrene til de individuelle gruppene. Tilordning av -scenarier til de ønskede tilknyttede gruppene. obling av hele installasjonen (kringkasting) og individuelle kanaler med tanke på testing. enter opp de individuelle programmerte scenariene med tanke på testing. oreliggende systemfeil kan hentes individuelt. nnstilling av funksjonen til den potensialfrie trykknappinngangen 1. nnstilling av funksjonen til den potensialfrie trykknappinngangen 2. vis en prosess aktiveres på et lavere plan, eller hvis et parameter endres, må programmeringsmodus kobles til ved valg-posisjonen. ette gjør du ved å aktivere Prg/Set-knappen i mer enn 2 sek. vis den respektive funksjonen er i programmeringsmodus vises et "->"-symbol i displayet. vis programmeringsmodus er aktivt kan et mulig parameter eller en innstilling endres ved bruk av SROknappen. Prosessen avslutets ved et nytt, kort trykk på Prg/Set-knappen. et innstilte parameteret lagres, eller den korresponderende prosessen aktiveres. OTRO undermeny - plan 2 OTRO til undermenyen SPRÅ. SPRÅ TYS isplay: aktuelt displayspråk. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. Språkvalg (TYS, S, RS, SPS, SVS) ved bruk av SRO-knappen. 2 Trykk på Prg/Set-knappen: innstilt parametrering bekreftes og lagres, og displayet benytter det overensstemmende språket. P-RSS undermeny - plan 2 P-RSS til undermenyen. P: Viser P-adressen som for øyeblikket er innstilt i TS eller tilordnet av en Pserver i P-nettverket. nnstillingen kan ikke endres på apparatet. nnstilling utføres via TS eller P. RSTR undermeny - plan 2 STSO til undermenyen SØ V via PROR.OUS. SØ V via PRO- R.OUS O- SRT V'er: 47 ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. Trykk deretter kort på Prg/Set-knappen: Starter initialiserings- og søkeprosessen. lle elektroniske forkoblingsenheter som er tilkoblet til -segmentet, tilbakestilles automatisk og tidligere innstilte parametre/gruppetilordninger slettes. e tilkoblede elektroniske forkoblingsenhetene (V) letes deretter opp via deres tilfeldig genererte lange adresse, og de gjenkjennes automatisk i stigende rekkefølge. Søkeprosessen varer flere minutter (avhengig av antallet tilkoblede V'er). tter at søkeprosessen er avsluttet: isplay: ntall V'er som er funnet. 2 Trykk S (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): Returnerer til planet over. RSTR undermeny - plan 2 RSTR til undermenyen SØ V via PROR.OUS. SØ V via PROR.O- US STT V'er: 3 Y V'er: 1 ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. Trykk kort på Prg/Set-knappen: Starter verifiserings- og søkeprosessen. Tilkoblede V'er letes opp via deres lange adresse og blir automatisk sammenlignet med den tidligere konfigurasjonen. tter at de har blitt fjernet fra -segmentet, blir de elektroniske forkoblingsenhetene og de korresponderende oppføringene i apparatet automatisk slettet. Under verifiseringsprosessen: ntallet slettede apparater vises. Søker etter nylig installerte apparater i -segmentet. lektroniske forkoblingsenheter som nylig er lagt til, tilbakestilles automatisk (tidligere innstilte parametre/gruppetilordninger slettes). Søkeprosessen varer flere minutter (avhengig av antallet tilkoblede V'er). Under søkeprosessen: ntallet nylig funnede apparater vises. STT./Y V'er: 3/1 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): RUPPTOR undermeny - plan 2 og 3 RUPPTOR til undermenyen. nnenfor denne menyen kan de individuelle elektroniske forkoblingsenhetene som ble funnet under søkeprosessen, bli tilordnet de 16 -gruppene, eller også kan eksisterende tilordninger endres på. RUPPT- OR V nr.:12 RUPP: -- V nr.: 12 RUPP: 1 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): RUPPPRTR undermeny - plan 2 og 3 RUPPPRTR til undermenyen. nnenfor denne menyen kan de individuelle parametrene for hver gruppe innstilles. tter at hele prosessen har blitt avsluttet (verifisering og søk): ntallet slettede og nylig funnede V'er vises (slettede apparater/nye apparater, fra venstre mot høyre). ent frem de forskjellige V'ene som ble funnet, ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: ntall valgte V'er. vis en V velges, blinker den tilkoblede lampen. ette setter programmereren i stand til å bestemme hvilke lamper som er tilordnet det korresponderende nummeret. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. ent opp innstillingen av gruppen som V skal tilordnes, ved bruk av SROknappen. Trykk på Prg/Set-knappen: nnstillingen bekreftes og lagres. Under ny installasjon må denne prosessen utføres en gang for alle V'er som blir funnet. enerelt sett bør gruppeparametrene bli stilt inn i TS under -idriftsetting. nnstilling direkte på apparatene tjener bare til raskt å kunne endre individuelle parametre ved en senere anledning. egg merke til at hver TS-nedlastning skriver over innstillingene som har blitt gjort på apparatet! RUPP: 01 PRTR RUPP: 12 PÅ-VR: 100 RUPP: 12 : 0 RUPP: 12 X : 100 RUPP: 12 T: 10 sek. ent opp de individuelle gruppene ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: ntall valgte grupper. ang betjening av Prg/Setknappen: skifter til programmeringsmodus. ølgende parametre kan modifiseres direkte på apparatet: Tilslagsverdi: 0 til 100% med trinn på 5% inimum dimmingsverdi: 0 til 40% med trinn på 5% aksimum dimmingsverdi: 50 til 100% med trinn på 5% immingstid for dimming fra %: 5 sek. til 60 sek. programmeringsmodus kan de valgte parametrene modifiseres ved raskt å betjene SRO-knappen. 2 Trykk på Prg/Set-knappen: en innstilte verdien lagres og programmeringsmoduset for neste parameter i denne gruppen aktiveres automatisk (dvs. at hvis kun parameteret maksimum dimmingsverdi skal modifiseres, så må man først la prosessen kjøre gjennom tilslagsverdien og minimum dimmingsverdi (menynivå 2)). 3 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): SRO-TOR undermeny - plan 2 og 3 SRO-TOR til undermenyen. nnenfor denne menyen kan de respektive -gruppene tilordnes enkelte eller opp til 16 mulige scenarier. S01 XXXX ent opp de individuelle scenariene XXXXXXXXXXX ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: ntall slettede scenarier. tter scenario-nummeret: Symbolvisning av hvilken av gruppene 1 til 16 som er tilordnet det respektive scenariet. "X": den korresponderende gruppen er tilordnet scenariet. - : gruppen er ikke tilordnet. ørste displayrekke: e fire tegnene etter scenario-nummeret korresponderer fra venstre mot høyre med gruppene 1 til 4. e tolv tegnene i den andre displayraden samsvarer fra venstre og i stigende rekkefølge med gruppene 5 til 12. S XXXX------XX 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): ndringer som er gjort, vil ikke bli lagret. USOS 1 undermeny - plan 2 og 3 USOS 1 til undermenyen. nnenfor denne menyen kan funksjonen til den potensialfrie trykknappen tilkoblet inngang 1, justeres. OO 1 OO : OO : 07 ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. linkende markør på den første X = valg gruppe 1. ort betjening av SRO-knappen: velger hvorvidt den korresponderende gruppen skal tilordnes det valgte scenariet (skifter mellom X og - tegn). ort betjening av Prg/Set-knappen: arkør (og mulig innstilling) flyttes til neste gruppe. tter prosessering gjennom alle 16 gruppene: nnstillingen lagres og tas med i beregningen under neste scenario-programmering. etjening av Prg/set-knappen gjør at du automatisk returnerer til planet over. ent opp de individuelle funksjonene ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: Viser valgt funksjon. e følgende funksjoner kan justeres: PÅ: skru på ved å trykke på knappen V: skru av ved å trykke på knappen OO: omkoble ved å trykke på knappen PÅ: et kort tastetrykk = på et langt tastetrykk = dimming med V: et kort tastetrykk = av et langt tastetrykk = dimming med OO: et kort tastetrykk = omkobling et langt tastetrykk = dimming med en knapp SRO: ent opp scenario. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. ruk SRO-knappen for å velge kanal eller scenario som den valgte funksjonen skal linkes til. 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.):

4 USOS 2 undermeny - plan 2 og 3 1 Trykk på Prg/Set-knappen: ktiverer undermenyen SRO 2 SRO SRO: 03 SRO SRO: 03 ent opp de individuelle funksjonene ved bruk av SRO-knappen. ørste displayrekke: Viser valgt funksjon. e følgende funksjoner kan justeres: PÅ: skru på ved å trykke på knappen V: skru av ved å trykke på knappen OO: omkoble ved å trykke på knappen PÅ: et kort tastetrykk = på et langt tastetrykk = dimming opp med V: et kort tastetrykk = av et langt tastetrykk = dimming ned med OO: et kort tastetrykk = omkobling et langt tastetrykk = dimming med en knapp SRO: ent opp scenario. ang betjening av Prg/Set-knappen: skifter til programmeringsmodus. ruk SRO-knappen for å velge kanal eller scenario som den valgte funksjonen skal linkes til. 2 Trykk S-knapp (evt. automatisk etter ca. 30 sek.): -idriftsetting ved bruk av apparatknappene og displayet tter at kabeltrekkingen har blitt komplettert i henhold til koblingsskjemaet ovenfor, kan -linjen tas i bruk. driftsettingen kan utføres av en elektriker uavhengig av -idriftsetting. en røde RR -en lyser opp for å indikere en feil, gitt at ingen er tilkoblet. idriftsetting kan fremdeles utføres. ør førstegangs bruk må -linjen først undersøkes for tilkoblet elektronisk forkoblingsutstyr. Søket utføres i menyposten Y - STSO (se etjening og menystruktur). tter at alt tilkoblet utstyr har blitt funnet (indikeres ved en (S) etter visningen i displayet av antallet apparater funnet), kan man gå ut av denne menyposten. eretter må apparatene som er funnet, tilordnes til individuelle -grupper. Tilordningen utføres under menyposten RUPPTOR (se etjening og menystruktur). en grunnleggende installasjonen er fullført når alt elektronisk forkoblingsutstyr har blitt tilordnet sine respektive ønskede grupper. menyposten RUPPTST (se etjening og menystruktur) kan individuelle grupper slås av og på i kontrolløyemed. vis trykknapper tilkobles apparatinngangen, kan trykkknappfunksjonen justeres i menypostene USOS- 1 og 2, og inngangene kan tilordnes individuelle -grupper. ette betyr at -funksjoner kan utføres selv om ennå ikke er tilgjengelig (byggeplassdrift). Selvfølgelig kan inngangene også brukes i normaldrift for å integrere kostnadseffektive standard trykknapper eller bevegelsesdetektorer i systemet. Til sist, i -idriftsettingens siste fase, kan grupper tilordnes til individuelle scenarier i menyposten S- RO-TOR (se etjening og menystruktur). driftsettingen av -segmentet er fullført når de beskrevne trinnene har blitt gjennomført. -idriftsetting kan da utføres umiddelbart eller også senere med TS og det tilhørende applikasjonsprogrammet - som vanlig. -idriftsetting ved bruk av apparatknappene og displayet -segmentet kan også idriftsettes ved bruk av programvare-verktøyet "ali Service and ommissioning Wizard" som er gratis. or dette må apparatet allerede være koblet til -bussen, og en fysisk adresse må være tilordnet. ommunikasjon med apparatet skjer da via et grensesnitt koblet til. n nøyaktig beskrivelse av idriftsettingsprosedyren ved bruk av verktøyet finner du i ali ontrol Service and ommissioning Wizard's brukerhåndbok. driftsetting av via internettserver. oruten idriftsetting ved bruk av trykknappene og programvareverktøyet, kan idriftsettingen av også utføres veldig enkelt ved bruk av apparatets integrerte nettserver. denne hensikt kan ateway'en kobles direkte til P-nettverket. n R-45 hunnkontakt er lokalisert på den nedre venstre kanten av kapslingen, over bussklemmen. pparatet kan kobles til en bryter, en hub eller router i P-nettverket ved bruk av en standard patchkabel. a nettverksforbindelsen kun er påkrevet for idriftsetting, er en midlertidig tilkobling normalt sett tilstrekkelig. tter at arbeidet er fullført, kan nettverksforbindelsen fjernes igjen. Ved tilkobling av nettverksforbindelsen, sikre en tilstrekkelig avstand mellom P-kabelen og nettspenningen ved hjelp av en passende kabeldragning. Selvfølgelig kan også et Wtilgangspunkt brukes som nettverkskobling. dette tilfellet kan idriftsettingen utføres med en bærbar P, P eller andre operatørenheter. tter at nettverksforbindelsen har blitt etablert, kan du ta tilgang til idriftsettingsnettsiden via en nettleser (f.eks. icrosoft nternet xplorer eller ozilla irefox). or dette formålet kalles P-adressen (UR), som er innstilt i TS eller automatisk tilordnet av P-serveren, opp i nettleseren. Vennligst legg merke til at den fullstendige UR består av P-adresse og startposten erfor må f.eks. legges inn for å kunne starte siden. ettsiden vil bli vist i nettleseren. driftsettingsfunksjonene som ligger på et høyere plan kan da utføres via toppteksten. etydning og funksjon for ikonene vist i toppteksten: Oppdatering enne funksjonen oppdaterer de elektronisk forkoblingsutstyr-tilordningene som er vist. en må især brukes dersom ytterligere tilordningsendringer har blitt utført manuelt på apparatet eller ved ved bruk av programvare-verktøyet. y installasjon enne knappen starter en nyinstallasjon av det tilkoblede -segmentet. Reinstallering enne knappen starter en reinstallasjon innenfor -segmentet. erigjennom vil forkoblingsutstyr som ikke lenger er tilstede, bli slettet og nye apparater bli lagt til bort Prosedyrer som allerede har blitt startet, blir kansellert via denne funksjonen. ringkasting on/off lle V'er (el. forkoblingsutstyr)/lamper kan slås på eller av sammen med et -kringkastingstelegram ved bruk av denne funksjonen. Skift til scenario-side enne knappen brukes for å bytte til scenarioinnstillingssiden Toggle-knapp Under toppteksten finner du de feltene som det elektronisk forkoblingsutstyret eller gruppetilordningene kan bli identifisert med. or å identifisere det elektroniske forkoblingsutstyret, bør alle lamper først settes til en definert verdi (f.eks. av) vha. kringkasting. enne knappen kan brukes for å slå på eller av individuelt elektrisk forkoblingsutstyr ved å klikke på dem med musen, hvilket forenkler identifiseringen av det elektriske forkoblingsutstyret som er arrangert i tilfeldig rekkefølge mage-knapp enne knappen kan brukes for å tilordne individuelt elektrisk forkoblingsutstyr til grupper i etterkant av identifisering. eretter kan gruppen som skal tilordnes, også velges ved å klikke på den med musen. vis det elektroniske forkoblingsutstyret så klikkes på, vil det bli tilordnet den valgte gruppen. ruppetilordningen indikeres ved et lite, grønt felt som inneholder gruppenummeret, oppe i høyre hjørne i den elektroniske forkoblingsutstyrslisten. lektronisk forkoblingsutstyr som ennå ikke er tilordnet noen gruppe, får et gult markert felt inneholdende et spørsmålstegn. oruten identifisering og tilordning av grupper kan man også, på en annen internettside, stille inn scenario-verdier og scenario-tilordning. ra idriftsettingssiden kommer man til scenario-siden ved å klikke på Scenario-knappen. Siden har følgende layout: or å stille inn et scenario må det først velges på høyre side. et valgte scenariet (hvis tilgjengelig) blir kalt opp i -segmentet. e innstilte lysverdiene vil vises i de tilsvarende gruppevinduene. ysverdiene kan justeres individuelt ved bruk av knappene. På, av, dimme opp, dimme ned ysverdiene kan modifiseres gruppevis ved et kort (switch) eller et langt (dim) klikk på det korresponderende gruppefeltet. agre en endrede verdien i det valgte scenariet vil bli lagret. ruppe-/scenario-tilordning enne knappen regulerer tilordningen av grupper til individuelle scenarier Tekniske data orsyningsspenning: etjeningselementer: Visningselementer (rød): PWR (grønn): RR (rød): -display: nnganger: -bussutgang: -spenning: thernet: Tilkoblinger usskabel: Strømforsyning: -buss Potensialfri kontakt-inngang: V, 50-60z, maks. 0.1 tillegg via -buss æreknapp for skifting mellom normalmodus og adresseringsmodus SRO, Prg/Set, S-tast foran for instrumentinnstilling og parametrering ormal/adresseringsmodus Tilgjengelighet eilstatus 2 rader med 12 tegn for navigering av menyen under idriftsetting og parametrering Passiv potensialfri inngang for tilkobling av trykknapper eller nærværsdetektorer V eller 8-26 V, abellengde maks. 15 m Tilkobling av opptil 64 elektroniske forkoblingsenheter iht V, kortslutningssikker ngen andre styreenheter (- master) skal brukes. P-forbindelse via ethernet, hastighet 10bit/sekund, kun brukt til -idriftsetting. bussklemme Skruklemme 3x1,5 mm 2 enkeltleder og flerleder Skruklemme 2x1,5 mm 2 enkeltleder og flerleder Skruklemme 2x1,5 mm 2 enkeltleder og flerleder thernet: R-45 tilkobling for standard patchkabel uss: eskyttelseslavspenning SV 24 V Omgivelsesbetingelser under drift: 0 til +45 agringstemperatur: -25 til +70 Relativ fuktighet (ingen kondensering): 5 % til 93 % eskyttelsesklasse: P 20 (i henhold til 60529) eskyttelsesklasse: (i samsvar med 1140) samsvar med: imensjoner (xx): 106mm x 55mm x 86mm = 6T irektiv: -retningslinje (bolig-/forretningsbygg), lavvolt-direktiv Schneider lectric ndustries SS Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørmål. ette produktet må installeres, kobles til og brukes i samsvar med gjeldende standarder og/eller installasjonsforskrifter. ttersom standarder, spesifikasjoner og utforming kan bli endret, bør du alltid be om bekreftelse av informasjon i denne publikasjonen.

5 gateway R-/1/16(64)/64T erten2005v /09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 äyttöohjeet T fi da äyttäjän turvallisuus *V * ¼ VR Sähkövirta aiheuttaa kuolemanvaaran. aitetta saa käsitellä vain ammattitaitoinen sähköasentaja. oudata maakohtaisia määräyksiä sekä voimassaolevia -ohjeita. Yhdyskäytävään tutustuminen -yhdyskäytävä R-/1/16(64)/64 (jäljempänä yhdyskäytävä) liittää -väylän yksinomaan valaistuksen ohjaukselle suunnitellun -väylän kanssa. dullisilla digitaalisilla ja elektronisilla -virranrajoittimilla varustetut valaisimet voidaan integroida täydelliseen -järjestelmään alijärjestelmänä ja niitä voidaan käyttää useilla eri käytettävissä olevilla -laitteilla. Yhdyskäytävä toimii kytkettyjen elektronisten virranrajoittimien -isäntänä ja virtalähteenä. nintään 64 elektronista virranrajoitinta yhteensä 16 ryhmässä voidaan kytkeä, himmentää tai asettaa määrättyyn arvoon. ykyinen valoarvo tai kunkin ryhmän virheen tila (valaisimen tai elektronisen virranrajoittimen virheet ryhmässä) voidaan asettaa käytettäväksi visualisointia varten :n kautta. isäksi 64 elektronista virranrajoitinta voidaan aktivoida yksitellen :n tai -ryhmäosoitteiden kautta. Yksittäisessä aktivoinnissa on käytettävissä yksi ohjelmoitava kohde elektronista virranrajoitinta kohden. Yksi virheen tila on käytettävissä kullekin elektroniselle virranrajoittimelle. amput ja elektroniset virranrajoittimet voidaan täten paikantaa tarkasti. aikkien kytkettyjen virranrajoittimien aktivointi lähetyksen kautta (vaatimatta -käyttöönottoa) voidaan myös suorittaa kolmen kohteen kautta. isäksi enintään 16 valonäkymää voidaan ohjelmoida ja hakea yksittäisistä ryhmistä. ohtauksen aktivointi suoritetaan 1 tavuisella kohteella. -käyttöönotto ja -määritys voidaan suorittaa seuraavasti: 1. laitteen kautta 2. ohjelmistotyökalun kautta (maksuton) 3. integroidun verkkopalvelimen kautta 4. kannettavan web-paneelin tai P-laitteen kautta 5. kahden binääritulon kautta, esim. painikkeiden kytkeminen laitteeseen (rakennustyömaatoiminto). Soveltuu asennettavaksi -kiskoihin Väylä on kytketty väyläliitännällä. atakiskoa ei tarvita. Verkko, ja painikelinjat kytketään laitteeseen ruuviliitännöillä. iitännät, näytöt ja käyttölaitteet -käyttöönottoon vaadittavat laitteen liitännät, oppimispainike ja ohjelmoinnin -laitteet saadaan vain jakotaulusta kun jakotaulun kansi on poistettu. -käyttöönoton ja parametroinnnin (SRO, Prg/ Set, S) vaadittavia painikkeita voidaan käyttää vain jakotaulun kansi on suljettu. Samoin kaksirivinen näyttö ja ohjaimen -valot (PWR ja RR) nähdään vain kun jakotaulun kansi on suljettu. thernet-yhteys (R-45-pistorasia) -väyläliitäntä Ohjelmoinnin -valo Ohjelmointipainike Syöttöjohdon liitäntä -antoliitin 1. potentiaalivapaan painikkeen liitäntä 2. potentiaalivapaan painikkeen liitäntä äyttö SRO-painike Prg/Set-painike S-painike PWR (vihreä): käyttönäyttö RR (punainen): Virheen näyttö Yhdyskäytävän asentaminen 1 seta yhdyskäytävä -kiskon alaosaan ja liu'uta se alaspäin. Paina alhaalta ja kiinnitä kiskoon. 2 2 ytke -väylän liitäntäkaapeli ylävasemmalla olevaan liittimeen. -ohjainkaapelit voidaan ohjata 5 johtimen kaapeliin voimajohdon kanssa (peruseristys riittää), normin mukaisesti. erkintöjen on oltava selkeitä. oko -asennuksen kaapelin enimmäispituus on 300 m (suositeltu poikkipinta 1,5 mm 2 ). un -kaapeli on kytketty, kaksi ulkoista painiketta voidaan liittää tarvittaessa kytkentäkaavion osoittamalla tavalla. Painikkeen tulot ovat passiivisia, mikä edellyttää 8-26 V tai 9-32 V apuvirran kytkentää. 3 ytke verkkovirta (kotelossa osoitetun kytkentäjärjestyksen mukaan) oikeaan alaliitäntään kaapelin liitännässä kytketään tavallinen väyläliitäntä vastaavaan laitteen liitäntävastaanottimeen. aksoisperuseristys -asennuksen ja verkkojännitteen välillä on eristettävä. Tätä varten, -kaapelin johtimet on myös eristettävä oheisella eristeellä. un kytkentä on luotu ja verkkojännite on aktivoitu, tuotenimike ja laiteohjelmistoversio näkyvät näytöllä. Tilan -valo PWR vilkkuu RR syttyy RR syttyy riippumatta jännitteestä otelon kosketinmääritystä on noudatettava! ytketyt -segmentit voidaan ottaa käyttöön ja parametrit voidaan asettaa ja muuttaa kolmella käyttöpainikkeella (SRO, Set/PR, S) ja laitteen etupaneelin 2x12 rivin näytöllä. äyttö on valikkopohjainen. nintään kaksi alempaa tasoa voidaan valita kullekin valikkokohteelle. Vastaava valikkokohde näkyy näytöllä. Valikossa siirtyminen: SRO-painike: yhyt painikkeen painallus aktivoi seuraavan valikkokohteen tasolla. Prg/Set-painike: yhyt painikkeen painallus aktivoi vastaavan alivalikon. S-painike: yhyt painikkeen painallus jättää valitun tason ja palaa yllä olevalle tasolle. Päävalikko - taso 1 Päävalikon (taso 1) rakenne: aite on toimintavalmis äyttöönotto ilman :ää äyttö- ja valikkorakenne OTRO S64P,V.2.0 P-OSOT UUS SUS UU- SUS ahdollinen oikosulku -segmentissä. Tarkista -segmentin johdotus! äyttää tuotenimikkeen ja laiteohjelmistoversion. äytä kieliasetus. äyttää TS:ssä tai P-palvelimella asetetun P-osoitteen. Palauttaa kytketyt -laitteet ja käynnistää elektronisten virranrajoittimien haun. äynnistää automaattisen haun ja määritysten säädön tarvittaessa. RYÄÄÄRTYS öydettyjen elektronisten virranrajoittimien määrittäminen halutuille -ryhmille. RYÄPRT- RT OTUS ÄÄRTYS RYÄTST OTUSTST RYÄTST TOO TUO 1 TOO TUO 2 Yksittäisten parametrien asettaminen/muokkaaminen. -kohtausten määritys haluttuihin liitettyihin ryhmiin. oko asennuksen (lähetys) ja yksittäisten kanavien kytkeminen testausta varten. akee yksittäiset ohjelmoidut kohtaukset testausta varten. äsnäolevat järjestelmävirheet voidaan hakea yksilöllisesti. Potentiaalivapaan painikkeen tulon 1 asettaminen. Potentiaalivapaan painikkeen tulon 2 asettaminen. os prosessi aktivoidaan alemmalla tasolla tai jos parametria muutetaan, ohjelmointitila on kytkettävä valintakohdassa. Voit tehdä tämän painamalla Prg/Set-painiketta enintään 2 sekunnin ajan.. os vastaava toiminto on ohjelmontitilassa, a -> symboli ilmestyy näytölle. os ohjelmointitila on aktiivinen, mahdollinen parametri tai asetus voidaan muuttaa SRO-painikkeella. Voit suorittaa prosessin loppuun painamalla Prg/Set -painiketta uudelleen. setettu parametri tallennetaan tai vastaava prosessi aktivoidaan. OTRO -alivalikko - taso 2 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy OTRO - päävalikosta U-alivalikkoon. SS äyttö: nykyinen kieli. Siirtyy ohjelmointitilaan. ielen valinta (SS, T, RS, S- P, RUOTS) käyttämällä SRO-painiketta. 2 Paina Prg/Set-painiketta: asetettu parametrointi vahvistetaan ja tallennetaan ja näyttö näkyy valitulla kielellä. P-OSOT -alivalikko - taso 2 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy P-OSOT -päävalikosta alivalikkoon. P: äyttää TS:ssä tai P-verkossa Ppalvelimella asetetun P-osoitteen. setusta ei voi muuttaa laitteella. setus suoritetaan TS:n tai P:n kautta. UUSUS-alivalikko - taso 2 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy SUS-päävalikosta V:stä -alivalikkoon PRO O -tilan kautta. V:stä PRO O -tilan kautta ÖYTYT V:t: 47 Siirtyy ohjelmointitilaan. Paina seuraavaksi Prg/Set-painiketta nopeasti: äynnistää alustuksen ja hakuprosessin. aikki -segmenttiin kytketyt elektroniset virranrajoittimet palautetaan automaattisesti ja aiemmin asetetut parametrit/ryhmämääritykset poistetaan. ytketyt V:t haetaan niiden satunnaisesti luotujen pitkien osoitteiden kautta ja tunnistetaan automaattisesti nousevassa järjestyksessä. aku kestää useita minuutteja (riippuen kytkettyjen V:n määrästä). un haku on suoritettu: äyttö: löydettyjen V:n määrä. 2 Paina S (tai automaattisesti n. 30 sekunnin kuluttua): Palaa edelliselle tasolle. UUSUS-alivalikko - taso 2 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy UU- SUS-päävalikosta V:stä -alivalikkoon PRO O -tilan kautta. V:stä Siirtyy ohjelmointitilaan. Paina Prg/Set-pai- PRO O -tilan kautta niketta nopeasti: äynnistää tunnistus- ja hakuprosessin. ytketyt V:t haetaan niiden satunnaisesti luotujen pitkien osoitteiden kautta ja verrataan automaattisesti edellisen määrityksen kanssa. ÖYTYT V:t: 3 UUT V:t: 1 akee uusia asennettuja laitteita segmentistä. iljattain lisätyt V:t palautetaan automaattisesti (aiemmin asetetut parametrit/ryhmämääritykset poistetaan). aku kestää useita minuutteja (riippuen kytkettyjen V:n määrästä). akuprosessin aikana: öydettyjen laitteiden määrä näkyy näytöllä. POST./UU- T V:t: 3/1 On poistettu -segmenttien V:stä ja laitteen vastaavat merkinnät poistetaan automaattisesti. Tunnistusprosessin aikana: Poistettujen laitteiden määrä näkyy näytöllä. un koko prosessi on suoritettu (tunnistus ja haku): Poistettujen ja löydettyjen uusien V:n määrä näkyy näytöllä (poistetut laitteet/ uudet laitteet, vasemmalta oikealle). 2 Paina S-painiketta (tai automaattisesti n. 30 sekunnin RYÄÄÄRTYS-alivalikko - taso 2 ja 3 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy RYÄÄÄR- TYS-päävalikosta alivalikkoon. Tällä valikolla haun aikana löydetyt yksittäiset V:t voidaan määrittää 16 -ryhmään tai olemassaolevia määrityksiä voidaan muuttaa. RYÄ- ÄÄRTYS nro.:12 RYÄ: -- v nro.: 12 RYÄ: 1 2 Paina S-painiketta (tai automaattisesti n. 30 sekunnin RYÄPRTR-alivalikko - taso 2 ja 3 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy RYÄPR- TR-päävalikosta alivalikkoon. Tässä valikossa voidaan asettaa kullekin ryhmälle yksittäisiä parametreja. ae eri löydetyt V:t SRO-painikkeella. nsimmäinen näyttörivi: Valittujen V:n numero. ytketty valaisin vilkkuu kun V kytketään. Tämän avulla ohjelmoija voi määrittää mikä valaisin määritetään vastaavalle numerolle. Siirtyy ohjelmointitilaan. ae SRO-painikkeella ryhmän asetus, johon V määritetään. Paina Prg/Set-painiketta: setus on vahvistettu ja tallennettu. Tämä prosessi on suoritettava kerran kaikille löydetyille V:lle uuden asennuksen aikana. Ryhmäparametrit on yleisesti ottaen asetettava TS:ssä -käyttöönoton aikana. Suoraan laitteille asettaminen suoritetaan vain kun yksittäisiä parametreja muutetaan myöhemmin nopeasti. uomaa, että TS-lataus korvaa laitteelle tehdyt asetukset. RYÄ: 01 PRTR RYÄ: 12 RYÄSSÄ: 100 RYÄ: 12 P VO- SÄÄTÖ: 0 RYÄ: 12 SUUR VO- SÄÄTÖ: 100 RYÄ: 12 VOSÄÄTÖ- : 10 s ae yksittäiset ryhmät SROpainikkeella. nsimmäinen näyttörivi: Valittujen ryhmien numero. Siirtyy ohjelmointitilaan. Seuraavia parametreja voidaan muokata suoraan laitteelle: loitusarvo: % 5 % vaiheissa Pienin valonsäätöarvo: 0-40 % 5 % vaiheissa Suurin valonsäätöarvo: % 5 % vaiheissa Valonsäätöaika säädölle: %: 5-60 s Valittua parametria voidaan muokata ohjelmointitilassa painamalla nopeasti SRO-painiketta. 2 Paina Prg/Set-painiketta: setettu arvo tallennetaan ja ohjelmointitila aktivoidaan automaattisesti tämän ryhmän seuraavalle parametrille (esim. jos vain suurinta valonsäätöarvoa muokataan, aloitusarvo ja pienin valonsäätöarvo on kytkettävä ensin (valikkotaso 2)). 3 Paina S-painiketta (tai automaattisesti n. 30 sekunnin OTUS ÄÄRTYS -alivalikko - taso 2 ja 3 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy OTUS ÄÄRTYS -päävalikosta alivalikkoon. Tällä valikolla vastaavat -ryhmät voidaan määrittää yhdelle tai enintään 16 mahdolliselle kohtaukselle. OTUS01 XXXX XXXXXXXXXXX OTUS XXXX------XX ae yksittäiset kohtaukset SROpainikkeella. nsimmäinen näyttörivi: Valitun kohtauksen numero. ohtauksen numeron jälkeen: Symbolinen näyttö ryhmistä 1-16, jotka on määritetty vastaavaan kohtaukseen. "X": vastaava ryhmä on määritetty kohtaukselle. - : ryhmää ei ole määritetty. nsimmäinen näyttörivi: ohtausnumeron jälkeiset neljä merkkiä vastaavat vasemmalta oikealle ryhmiä 1-4. Toisen näyttörivin 12 merkkiä vastaavat vasemmalta nousevassa järjestyksessä ryhmiä Paina S-painiketta (tai automaattisesti n. 30 sekunnin Tehtyjä muutoksia ei tallenneta. TOO TUO 1 -alivalikko - taso 2 ja 3 1 Paina Prg/Set-painiketta: Siirtyy TOO TUO 1 -päävalikosta alivalikkoon. Tässä valikossa 1:een kytkettyä potentiaalivapaan painikkeen toimintoa voidaan säätää. VOSÄÄ- Ö VTO TUO 1 VOSÄÄ- Ö VTO TUO: VOSÄÄ- Ö VTO V: 07 Siirtyy ohjelmointitilaan. Vilkkuva osoitin ensimmäisessä X:ssä = valittu ryhmä 1. opea SRO-painikkeen painallus: Valitsee määritetäänkö vastaava ryhmä valitulle kohtaukselle (siirtyy X ja - merkkien välillä) Prg/Set-painikkeen lyhyt painallus: Osoitin (ja mahdollinen asetus) siirtyy seuraavaan ryhmään. un kaikki 16 ryhmää on kierretty: asetus tallennetaan ja otetaan huomioon seuraavan kohtauksen ohjemoinnin aikana. Prg/Set-painikkeen käyttö palauttaa automaattisesti edelliselle tasolle. ae yksittäiset toiminnot SROpainikkeella. nsimmäinen näyttörivi: äyttää valitun toiminnon. Seuraavat toiminnot voidaan säätää: PÄÄ: kytke päälle painamalla painiketta POS PÄÄTÄ: kytke pois päältä painamalla painiketta TVTO: vaihda tilaa painamalla painiketta VOSÄÄTÖ PÄÄ: nopea painallus = päällä pitkä painallus = valonsäädön pysäytysviesti VOSÄÄTÖ POS PÄÄTÄ: nopea painallus = pois päältä, pitkä painallus = valonsäätö pysäytysviestillä VOSÄÄÖ VTO: nopea painallus = vaihda, pitkä painallus = valonsäätö yhdellä painikkeella OTUS: ae kohtaus. Siirtyy ohjelmointitilaan. Valitse SRO-painikkeella kanava tai kohtaus, johon valittu toiminto linkitetään. 2 Paina S-painiketta (tai automaattisesti n. 30 sekunnin

6 TOO TUO 2 -alivalikko - taso 2 ja 3 1 Paina Prg/Set-painiketta: ktivoi alivalikon TOO TUO 2 OTUS OTUS: 03 OTUS OTUS: 03 ae yksittäiset toiminnot SROpainikkeella. nsimmäinen näyttörivi: äyttää valitun toiminnon. Seuraavat toiminnot voidaan säätää: PÄÄ: kytke päälle painamalla painiketta POS PÄÄTÄ: kytke pois päältä painamalla painiketta TVTO: vaihda tilaa painamalla painiketta VOSÄÄTÖ PÄÄ: nopea painikkeen painallus = päällä pitkä painikkeen painallus = kirkasta pysäytysviestillä VOSÄÄTÖ POS PÄÄTÄ: nopea painikkeen painallus = pois päältä, pitkä painikkeen painallus = himmennä pysäytysviestillä VOSÄÄÖ VTO: nopea painallus = vaihda, pitkä painallus = valonsäätö yhdellä painikkeella OTUS: ae kohtaus. Siirtyy ohjelmointitilaan. Valitse SRO-painikkeella kanava tai kohtaus, johon valittu toiminto linkitetään. 2 Paina S-painiketta (tai automaattisesti n. 30 sekunnin -käyttöönotto laitteen painikkeilla ja näytöllä -linja voidaan ottaa käyttöön kun johdotus on suoritettu aiemmin kuvatun kytkentäkaavion osoittamalla tavalla. Sähköasentaja voi suorittaa -käyttöönoton erikseen -käyttöönotosta. Punainen RR -valo ilmoittaa virheestä jos -liitäntää ei ole kytketty. käyttöönotto voidaan yhä suorittaa. nsikäyttöä varten -linjasta on ensin haettava kytkettyjä elektronisia virranrajoittimia. aku suoritetaan W STTO -valikkokohteella (vrt. äyttö- ja valikkorakenne). Tästä valikkokohteesta voidaan poistua kun kaikki kytketyt laitteet on löydetty (osoitetaan (S-painikkeella) kun löydettyjen laitteiden määrä näkyy näytöllä). öydetyt laitteet voidaan myöhemmin määrittää yksittäisille ryhmille. ääritys suoritetaan ROUP SST - valikkokohteella (vrt. äyttö- ja valikkorakenne). Perusasennus suoritetaan kun kaikki elektroniset virranrajoittimet voidaan määrittää vastaaviin haluttuihin ryhmiin. ROUP TST -valikkokohteessa (vrt. äyttö- ja valikkorakenne), yksittäiset ryhmät voidaan kytkeä päälle ja pois päältä testitarkoituksia varten. os painikkeet on kytketty laitteen tuloihin, painiketoiminto voidaan säätää valikkokohteissa TOO TUO 1 ja 2 ja tulot voidaan määrittää yksittäisille -ryhmille. Tämä tarkoittaa, että -toiminnot voidaan suorittaa vaikka -liitäntä ei olisi vielä käytössä (rakennustyömaatoiminto). Tuloja voidaan myös käyttää normaalikäytössä integroimaan edullisia peruspainikkeita tai liiketunnistimia järjestelmään. opuksi -käyttöönoton viimeisessä vaiheessa voidaan määrittää ryhmiä yksittäisille S SS- T -valikkokohteen kohtauksille (vrt. äyttö- ja valikkorakenne). -segmentin käyttöönotto on suoritettu kun edellä mainitut vaiheet on suoritettu. -käyttöönotto voidaan suorittaa heti tai myöhemmin TS:llä ja siihen littyvillä sovelluksilla. -käyttöönotto laitteen painikkeilla ja näytöllä -segmentti voidaan ottaa käyttöön myös ilmaisella ohjelmistotyökalulla "ali huollon ja käyttöönoton ohjattu toiminto". Tätä varten laitteen on oltava kytkettynä väylään ja fyysinen osoite on määritettävä. Tietoliikenne laitteelle kytketään päälle :ään kytketyllä rajapinnalla. Sovelluksella suoritettavan käyttöönoton tarkka kuvaus löytyy ali huollon ja käyttöönoton ohjatun toiminnon käyttöoppaasta. -käyttöönotto verkkopalvelimella. Painikkeella ja ohjelmistotyökalulla suoritettavan käyttöönoton lisäksi -käyttöönotto voidaan suorittaa kätevästi käyttämällä laitteen integroitua verkkopalvelinta. Tätä varten yhdyskäytävä voidaan liittää kätevästi Pverkkoon. R-45-pistorasia sijaitsee kotelon vasemmassa alareunassa, -väyläliitännän yläpuolella. aite voidaan kytkeä kytkimeen, keskittimeen tai P-verkon reitittimeen käyttämällä tavallista patchkaapelia. Verkkoyhteys vaaditaan vain käyttöönottoa varten. Tilapäinen yhteys riittää tavallisesti. Verkkoyhteys voidaan poistaa kun työ on suoritettu. uodostettaessa verkkoyhteyttä, varmista että P-johdon ja verkkovirran välinen etäisyys on riittävä johdottamalla kaapeli oikein. W-käyttöpistettä voidaan myös käyttää verkkokytkimenä. äyttöönotto voidaan tässä tapauksessa suorittaa kannettavalla tietokoneella, P-laitteella tai muulla käyttölaitteella. un verkkoyhteys on muodostettu, käyttöönottoverkkosivuun päästään web-selaimella (esim. icrosoft nternet xplorer tai ozilla irefox). TS:ään asetettu tai P-palvelimen automaattisesti määrittämä P-osoite (UR) haetaan selaimeen tätä varten. uomioi, että kokonainen UR-osoite koostuu Posoitteesta ja otsikkotietueesta simerkiksi on kirjoitettava sivuston avaamiseksi. Verkkosivu näytetään selaimessa. orkeamman tason käyttöönottotoiminnot voidaan suorittaa otsikon kautta. Otsikossa näkyvien kuvakkeiden tarkoitus ja toiminnot: Päivitä Tämä toiminto päivittää näytetyt elektronisten virranrajoittimien määritykset. Sitä on käytettävä erityisesti jos lisää määritysten muutoksia on suoritettu manuaalisesti laitteella tai ohjelmistotyökalulla. Uusi asennus Tämä painike aloittaa kytketyn -segmentin uuden asennuksen. Uudelleenasennus Tämä painike käynnistää -segmentin uudelleenasennuksen. Uudelleenasennuksessa poistetaan ei läsnä olevat virranrajoittimet ja lisätään uudet laitteet eskeytä äynnistetyt toimenpiteet peruutetaan tällä toiminnolla. ähetys päälle/pois päältä aikki V:t/valaisimet voidaan kytkeä päälle tai pois päältä yhdessä -lähetysviestin kanssa. Siirry kohtaussivulle Tällä painikkeella siirrytään kohtaussivulle Tilanvaihtopainike Otsikon alla olevilla kentillä voidaan tunnistaa elektroniset virranrajoittimet tai ryhmämääritykset. lektronisten virranrajoittimien tunnistamiseksi on kaikille valaisimille ensin asetettava määritetty arvo (esim. pois päältä) lähetyksen kautta. Tällä painikkeella voidaan kytkeä yksittäisiä elektronisia virranrajoittimia päälle tai pois päältä napsauttamalla niitä hiirellä, mikä helpottaa satunnaiseen järjestykseen asetettujen elektronisten virranrajoittimien tunnistamista uvapainike Tällä painikkeella voidaan määrittää yksittäisiä elektronisia virranrajoittimia ryhmille niiden tunnistamisen jälkeen. ääritettävä ryhmä voidaan valita seuraavaksi napsauttamalla sitä hiirellä. lektroninen virranrajoitin voidaan määrittää valittuun ryhmään napsauttamalla sitä. Ryhmämääritys osoitetaan pienellä vihreällä kentällä, joka sisältää ryhmänumeron elektronisen virranrajoittimen luettelon oikeassa yläkulmassa. lektroniset virranrajoittimet, joita ei ole määritetty mihinkään ryhmään, on korostettu keltaisella ja kysymysmerkillä. Ryhmien tunnistamisen ja määrittämisen lisäksi kohtausarvoja ja kohtausmäärityksiä voidaan myös asettaa toisella verkkosivulla. äyttöönottosivu saadaan kohtaussivulta napsauttamalla ohtaukset-painiketta. Sivun ulkoasu: Voit asettaa kohtauksen valitsemalla sen oikealla puolella. Valittu kohtaus (mikäli läsnä) voidaan hakea segmenttiin. setetut valoarvot näkyvät vastaavissa ryhmäikkunoissa. Valoarvoja voidaan säätää yksitellen painikkeilla. Pääle, pois päältä, kirkasta, himmennä Valoarvoa voidaan muokata ryhmissä vastaavan ryhmäkentän lyhyellä (kytkin) tai pitkällä (himmennä) napsautuksella. Tallenna Valitun kohtauksen muutettu arvo tallennetaan. Ryhmän/kohtauksen määritys Tällä painikkeella säädellään ryhmien määrittäminen yksittäisille kohtauksille Tekniset tiedot Verkkojännite: V, z, enint. 0,1 isäksi -väylä äyttölaitteet: Oppimispainikkeella voit vuorotellen näyttää normaalin tilan ja osoitustilan SRO-, Prg/Set-, S-painikkeet edessä laitteen asetusta ja parametrointia varten äyttölaitteet (punainen): ormaali-/osoitustila PWR (vihreä): äytettävyys RR (punainen): Virheen tila -näyttö: aksi 12 merkin riviä valikossa siirtymistä varten käyttöönoton ja parametroinnin aikana Syötteet: Passiivinen kelluva tulo painikkeiden tai läsnäolotunnistimien kytkemistä varten V tai 8-26 V, ohdinpituus enint. 15 m -väylän lähtö: nintään 64 elektronista virranrajoitinta normin mukaisesti -jännite: V, oikosulkusuojattu uita ohjausyksikköjä (isännät) ei voi käyttää. thernet: P-yhteys ethernetin kautta, nopeus 10 b/s, käytetään vain -käyttöönotossa. iitännät Väylälinja: -väyläliitäntä Verkkosyöttö: Ruuviliitin 3 x 1,5 mm 2 yksijohdin ja monijohdin -väylä Ruuviliitin 2 x 1,5 mm 2 yksijohdin ja monijohdin elluvan kontaktin tulo: Ruuviliitin 2 x 1,5 mm 2 yksijohdin ja monijohdin thernet: R-45-liitin tavalliselle patchkaapelille Väylä: Pienoisjännite SV 24 V Ympäristöolosuhteet käytön aikana: Varastointilämpötila Suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä): 5 % % otelointiluokka: P 20 (normin mukaisesti) Suojaluokka: (standardin 1140 mukaisesti) Yhteensopivuus: itat (xxs): 106 mm x 55 mm x 86 mm = 6T irektiivi: -direktiivi (asuin-/toimistorakennukset), pienjännitedirektiivi Schneider lectric ndustries SS Voit esittää teknisiä kysymyksiä maasi asiakaspalveluun. Tuote on asennettava, kytkettävä ja sitä on käytettävä vallitsevien standardien ja/tai asennussäännösten mukaisesti. Vahvista aina tämän julkaisun tiedot koska standardit, tekniset tiedot ja muotoilut muuttuvat ajoittain.

7 gateway 1/16(64)/64T erten2005v /09 sv no gateway 1/16(64)/64 etjeningsvejledning T fi da f hensyn til din sikkerhed *V * ¼ R Risiko for livsfarlig kvæstelse på grund af elektrisk strøm lle arbejder på apparatet må kun udføres af uddannede og kompetente elektrikere. Overhold de nationale forskrifter og de gældende -retningslinjer. nformation om gateway -gateway 1/16(64)/64 (efterfølgende kaldet gateway) tilslutter krydsfunktionen mellem -bus og -bus, som er konstrueret specielt til lysstyring. rmaturer med rentable, digital-elektroniske -forkoblingsenheder kan derfor integreres i et komplet system som et undersystem og anvendes sammen med et bredt udvalg af -enheder. ateway'en er beregnet som -master og spændingsforsyning til de tilsluttede elektroniske forkoblinger. Op til maks. 64 elektroniske forkoblingsenheder i sammenlagt 16 grupper kan kobles, dæmpes, dæmpe op, dæmpe ned eller indstilles til en defineret værdi. en aktuelle lysværdi eller fejlstatussen for hver gruppe (fej i armatur eller elektronisk forkoblingsenhed i gruppen) kan visualiseres via. esuden kan de 64 elektroniske forkoblingsenheder aktiveres individuelt via eller via -gruppeadresse. tilfælde af en individuel aktivering findes der et programmerbart objekt pr. elektronisk forkoblingsenhed. er findes en fejlstatus for hver elektronisk forkoblingsenhed. ejl vedr. lamper og elektroniske forkoblingsenheder kan derfor findes og lokaliceres nøjagtigt. omplet aktivering af alle tilsluttede elektroniske forkoblingsenheder via broadcast (uden påkrævet idrifttagning af ) kan også udføres via tre objekter. esuden kan der programmeres op til 16 lysscener, som også kan kaldes frem fra de individuelle grupper. Sceneaktiveringen startes via et 1-byte-objekt. drifttagningen og konfigurering af kan udføres på følgende måder: 1. via apparatet 2. via et softwareprogram (gratis) 3. via den integrerede webserver 4. via en bærbar computer eller en P 5. via to binære indgange f.eks. i forbindelse med tilslutning af trykknapper til apparatet (drift på installationsstedet). gnet til installation på -skinner ussen tilsluttes vha. en busterminal. er er ikke brug for en dataskinne. etværk, og tryk tilsluttes vha. skrueterminaler på apparatet. Tilslutninger, displays og betjeningselementer er er kun adgang til apparattilslutninger og indlæringsknappen samt elementerne til programmeringslysdioden, som befinder sig i fordelingstavlen og er nødvendige for idriftsættelse af, når afdækningen fjernes. e nødvendige taster til idriftsættelse og parametrering af (SRO, Prg/Set, S) kan kun betjenes, når fordelingstavlens afdækning er lukket. På samme måde kan displayet med 2 rækker og styrelysdioderne (PWR og RR) kun ses, når fordelingstavlens afdækning er lukket. thernet-forbindelse (R-45-stik) -busterminal Programmeringslysdiode Programmeringsknap ettilslutning -udgangsterminal Tilslutning til 1. ikke-jordforbundne tast Tilslutning til 2. ikke-jordforbundne tast isplay Tasten SRO Tasten Prg/Set Tasten S PWR-lysdiode (grøn): etjeningsdisplay RR-lysdiode (rød): ejldisplay ontering af gateway 1 Sæt gateway'en i -skinnen oppefra, og lad den glide ned. Tryk forneden, og lås den fast på skinnen 2 2 Tilslut tilslutningskablet til -bussen i terminalen øverst til venstre. -styrekablerne kan føres ind i et 5-leder kabel sammen med strømledningen (almindelig isolering er tilstrækkelig) iht arkeringerne skal dog være tydelige. en maks. ledningslængde på 300 m for hele -installationen af et segment må ikke overskrides (anbefalet nom. tværsnit 1,5 mm 2 ). fter -kablet er blevet tilsluttet, kan de to eksterne trykknapper om nødvendigt anbringes iht. tilslutningsskemaet. ndgangene til trykknapperne er passive, hvilket betyder, at det er nødvendigt med en hjælpespænding på 8-26 V eller 9-32 V. 3 Tilslut hovedspændingsforsyningen (iht. tilslutningsrækkefølgen vist på huset) til terminalen nederst til højre. 1 3 or at tilslutte -kablet skal der sættes en standard busterminal ind i den modsvarende terminalmodtager på apparatet. Sørg for, at der er dobbelt isolering mellem -installationen og hovedspændingsforsyningen. denne frobindelse skal lederne til -lablet isoleres yderligere med det vedlagte krympeflex. år tilslutningen er udført og spændingsforsyningen er aktiveret, vises produktbetegnelsen og firmwareversionen i displayet. Statuslysdiode PWR-lysdioden blinker RR-lysdioden lyser RR-lysdioden lyser på trods af -spænding pparatet er driftsklart driftsættelse uden ulig kortslutning i segmentet. ontrollér ledningsføringen til -segmentet! Stikbenstilordningen, som er vist på huset, skal overholdes! etjenings- og menustruktur et tilsluttede -segment kan tages i drift, og parametrene kan indstilles og ændres alene ved at benytte de tre betjeningsknapper (SRO, Set/PR, S) og 2x12 rækkedisplayet på forsiden af apparatet. etjeningskonceptet er menubaseret. er kan vælges op til to lavere niveauer for hvert menupunkt. et pågældende menupunkt vises på displayet. enunavigationen er som følger: Tasten SRO: t kort tryk aktiverer det næste menupunkt i et niveau. Tasten Prg/Set: t kort tryk aktiverer det pågældende underniveau. Tasten S: t kort tryk for at forlade det valgte niveau og gå et niveau op. ovedmenu - niveau 1 ovedmenuen (niveau 1) har følgende struktur: OTRO S64P,V.2.0 P RSS W STTO RSTT- O ROUP S- ST ROUP PR- TRS S SST ROUP TST S TST SYST TST UTO PUT 1 UTO PUT 2 Viser produktbetegnelsen og firmwareversionen. Viser sprogindstilling. Viser den indstillede P-adresse i TS eller den tildelt af P-serveren. Resetter de tilsluttede -apparater, og starter den automatiske søgeproces for elektroniske forkoblingsenheder. Starter den automatiske søgeproces og konfigurationsjusteringen, når det er nødvendigt. Tilordning af de fundne elektroniske forkoblingsenheder til de ønskede -grupper. ndstilling/ændring af parametrene for de individuelle grupper. Tilordning af -scener til de ønskede tilknyttede grupper. obling af hele installationen (broadcast) og individuelle kanaler for testformål. orespørger på de individuelt programmerede scener for testformål. er kan forespørges individuelt på aktuelle systemfejl. ndstilling af funktionen for den ikkejordede trykknap indgang 1. ndstilling af funktionen for den ikkejordede trykknap indgang 2. vis der aktiveres en proces i et lavere niveau eller hvis en parameter ændres, skal programmeringsformen skiftes til valgpositionen. Tryk i den forbindelse på knappen Prg/Set i mere end 2 sek. vis den pågældende funktion befinder sig i programmeringsformen, vises et -> symbol på displayet. vis programmeringsformen er aktiv, er det muligt at ændre en parameter eller indstilling ved at bruge knappen SRO. Tryk igen kort på knappen Prg/Set button for at afslutte processen. en indstillede parameter gemmes, eller den tilhørende proces aktiveres. OTRO undermenu - niveau 2 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra O- TRO's hovedmenu til undermenuen U. - U R isplay: aktuelt displaysprog. angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringsformen. Valg af sprog (R, S, R, SP- S, SWS) vha. knappen SRO. 2 Tryk på tasten Prg/Set: den indstillede parametrering bekræftes og gemmes, displaymeldinger vises på det pågældende sprog. P RSS undermenu - niveau 2 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra P RSShovedmenuen til undermenuen. P: Viser den aktuelt indstillede P-adresse i TS eller den tildelte adreese fra en P-server i P-netværket. ndstillingen kan ikke ændres på apparatet. ndstillingen udføres via TS eller via P. RSTTO undermenu - niveau 2 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra STT- O-hovedmenuen til undermenuen SR s via PRO O. SR s via PRO O OU s: 47 angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringsformen. Tryk derefter kort på tasten Prg/Set: nitialiseringen og søgeprocessen startes. lle elektroniske forkoblingsenheder, som er tilsluttet til -segmentet, resettes automatisk, og alle tidligere indstillede parametre/gruppetilordninger slettes. er søges derefter efter tilsluttede 'er (elektronisk forkoblinger) via deres vilkårligt genererede lange adresse, og de registreres automatisk i stigende rækkefølge. Søgeprocessen kan vare flere minutter (afhængigt af antallet af tilsluttede 'er). fter søgeprocessen er afsluttet: isplay: ntal fundne 'er. 2 Tryk på S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): Retur til et niveau over. RSTTO undermenu - niveau 2 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra RST- TO-hovedmenuen til undermenuen SR s via PRO O. SR s via PRO O T s: 3 W s: 1 angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringsformen. Tryk kort på tasten Prg/Set: Verificeringen og søgeprocessen startes. er søges efter tilsluttede 'er vha. deres lange adresse, og de sammenlignes automatisk med den tidligere konfiguration. 'er, som er blevet fjernet fra -segmentet og tilhørende indtastningen i apparatet slettes automatisk. Under verificeringsprocessen: ntallet af slettede apparater vises. Søger efter nyligt installerede apparater i -segmentet. yligt tilføjede s (elektronisk forkoblinger) resettes automatisk (tidligere indstillede parametre/ gruppetilordninger slettes). Søgeprocessen kan vare flere minutter (afhængigt af antallet af tilsluttede 'er (elektronisk forkobling)). Under søgeprocessen: ntallet af nye fundne apparater vises../w s: 3/1 2 Tryk på tasten S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): Retur til et niveau over. ROUP SST undermenu - niveau 2 og 3 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra ROUP S- ST-hovedmenuen til undermenuen. denne menu kan de individuelle 'er, som blev fundet under søgeprocessen, tilordnes de 16 -grupper, eller eksisterende tilordninger kan ændres. ROUP S- ST no.:12 ROUP: -- no.: 12 ROUP: 1 2 Tryk på tasten S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): Retur til et niveau over. ROUP PRTR undermenu - niveau 2 og 3 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra ROUP P- RTR-hovedmenuen til undermenuen. denne menu kan man indstille de individuelle parametre for hver gruppe. fter hele processen er blevet afsluttet (verificering og søgning): ntallet af slettede og nye fundne 'er vises (slettede enheder/nye enheder, fra venstre mod højre). orespørgsel på forskellige fundne 'er vha. tasten SRO. ørste displayrække: ummer på den valgte. vis der vælges en, blinker det tilsluttede armatur. ette giver programmøren mulighed for at afgøre, hvilket armatur der skal tilordes hvilket nummer. angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringsformen. orespørgsel på indstillingen af gruppen, som 'en skal tilordnes vha. knappen SRO. Tryk på tasten Prg/Set: ndstillingen bekræftes og gemmes. Under en ny installation skal denne proces udføres en gang for alle fundne 'er. enerelt bør gruppeparametrene indstilles i TS under idrifttagningen af. ndstilling direkte på enhederne er kun beregnet til hurtige ændringer, individuelle parametre senere. emærk, at hver TS-download overskriver indstillinger, som er blevet foretaget på enheden! ROUP: 01 PRTR ROUP: 12 O VU: 100 ROUP: 12 : 0 ROUP: 12 X : 100 ROUP: 12 T: 10 s orespørgsel på de individuelle grupper vha. tasten SRO. ørste displayrække: ummer på den valgte gruppe. angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringstilstand. ølgende parametre kan ændres direkte på enheden: Startværdi: 0 til 100% med 5% trinbredde in. dæmpningsværdi: 0 til 40% med 5% trinbredde aks. dæmpningsværdi: 50 til 100% med 5% trinbredde æmpningstid for dæmpning fra %: 5 sek. til 60 sek. programmeringstilstand kan den valgte parameter ændres ved at trykke kort på tasten SRO. 2 Tryk på tasten Prg/Set: en indstillede værdi gemmes, og programmeringstilstand aktiveres automatisk for den næste parameter i denne gruppe (f.eks. hvis kun maks. dæmpningsværdiparameteren skal ændres, startværdien og min. dæmpningsværdien skal gennemgå cyklussen først (menuniveau 2)). 3 Tryk på tasten S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): Retur til et niveau over. S SST undermenu - niveau 2 og 3 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra S S- ST-hovedmenuen til undermenuen. denne menu kan de pågældende -grupper tilordnes en enkelt scene eller op til 16 mulige scener. S01 XXXX orespørgsel på de individuelle scener vha. tasten SRO. ørste dis- XXXXXXXXXXX playrække: ummeret på den valgte scene. fter scenenummeret: Symbolvisning af hvilke af grupperne 1 til 16 der er tilordnet den pågældende scene. "X": på tilsvarende gruppe tilordnes scenen. - : gruppen er ikke tilordnet. ørste displayrække: e fire tegn efter scenenummeret svarer til grupperne 1 til 4 fra venstre mod højre. e 12 tegn i den anden displayrække svarer til grupperne 5 til 12 fra venstre i stigende rækkefølge. S XXXX------XX 2 Tryk på tasten S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): er gås et niveau op. ngen foretagede ændringer gemmes. UTO PUT 1 undermenu - niveau 2 og 3 1 Tryk på tasten Prg/Set: er skiftes fra UTO PUT 1-hovedmenuen til undermenuen. denne menu kan man justere funktionen af den ikke-jordede trykknap tilsluttet til indgang 1. TO PUT 1 TO : TO : 07 angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringstilstand. linkende cursor på det første X = valgt gruppe 1. ort tryk på knappen SRO: er vælges, om den tilsvarende gruppe skal tilordnes til den valgte scene (skifter mellem X og - tegn). ort tryk på tasten Prg/Set: ursoren (og den mulige indstilling) flyttes til den næste gruppe. fter endt cyklus af alle 16 grupper: ndstillingen gemmes og anvendes under den næste sceneprogrammering. vis der trykkes på tasten Prg/Set, gås der automatisk et niveau op. orespørgsel på de individuelle funktioner vha. tasten SRO. ørste displayrække: Viser den valgte funktion. ølgende funktioner kan justeres: Tænd: tænd ved at trykke på knappen Sluk: sluk ved at trykke på knappen ip: skift ved at trykke på knappen æmpe op: kort tryk på knappen = tændt langt tryk på knappen = dæmpning med stoptelegram æmpe nedfo: kort tryk på knappen = slukket, langt tryk på knappen = dæmpning med stoptelegram TO: kort tryk på knappen = skift, langt tryk på knappen = dæmpning med en knap S: orespørg på scene. angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringsmode. rug tasten SRO for at vælge kanalen eller scenen, som den valgte funktion skal tilknyttes til. 2 Tryk på tasten S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): er gås et niveau op.

8 UTO PUT 2 undermenu - niveau 2 og 3 1 Tryk på tasten Prg/Set: ktiverer undermenuen S PUT 2 S S: 03 S S: 03 orespørgsel på de individuelle funktioner vha. tasten SRO. ørste displayrække: Viser den valgte funktion. ølgende funktioner kan justeres: O: tænd ved at trykke på knappen O: sluk ved at trykke på knappen TO: skift ved at trykke på knappen O: kort tryk på knappen = tændt langt tryk på knappen = dæmpe op/ ned med stoptelegram O: kort tryk på knappen = slukket, langt tryk på knappen = dæmpe op/ ned med stoptelegram TO: kort tryk på knappen = ip, langt tryk på knappen = dæmpning med en knap S: orespørg på scene. angt tryk på tasten Prg/Set: er skiftes til programmeringstilstand. rug tasten SRO for at vælge kanalen eller scenen, som den valgte funktion skal tilknyttes til. 2 Tryk på tasten S (eller automatisk efter ca. 30 sek.): Retur til et niveau over. drifttagning af vha. apparattaster og display kan tages i drift, efter ledningsføringen er blevet udført iht. tilslutningsskemaet foroven. drifttagningen kan udføres af en elektriker uafhængigt af idrifttagningen af. en røde RR-lysdiode lyser i tilfælde af fejl, forudsat at der ikke er tilsluttet nogen. et er stadig muligt at udføre idrifttagningen af. forbindelse med den første idrifttagning skal der først søges efter tilsluttede elektroniske forkoblingsenheder på -ledningen. Søgningen udføres i menupunktet W STTO (jvf. betjenings- og menustrukturen). ette menupunkt kan forlades, efter alle af de tilsluttede apparater er blevet fundet (angivet med et (S) efter antallet af fundne apparater vist på displayet). fterfølgende skal de fundne apparater tilordnes de individuelle -grupper. Tilordningen udføres under menupunktet ROUP SST (jvf. betjenings- og menustrukturen). en grundlæggende installation er udført, når alle elektroniske forkoblingsenheder er blevet tilordnet deres pågældende grupper. Under menupunktet ROUP TST (jvf. betjenings- og menustrukturen) kan man til- og frakoble de individuelle grupper i forbindelse med testformål. vis trykknapperne tilsluttes til apparatets indgange, kan trykknapfunktionen justeres i menupunkterne U- TO PUT 1 og 2, og indgangene kan tilordnes til individuelle -grupper. et vil sige, at -funktionerne kan udføres, selvom der endnu ikke er nogen til rådighed (drift på byggeplads). Selvfølgelig kan indgangene også anvende i normal drift for at integrere rentable standardtrykknapper eller bevægelesdetektorer i systemet. den sidste fase af -idrifttagningen kan der tilordnes grupper til individuelle scener i menupunktet S SST (jvf. betjenings- og menustruktur). driftsættelse af -segmentet er afsluttet, når de beskrevne trin er blevet udført. driftsættelse af kan foretages på almindelig vis med det samme eller senere vha. TS og det tilhørende program. driftsættelse af vha. apparattaster og display -segmentet kan også tages i drift vha. det gratis softwareprogram "ali Service and ommissioning Wizard". denne forbindelse skal apparatet allerede være tilsluttet til -bussen, og den fysiske adresse skal tilordnes. ommunikationen med apparatet oprettes via et interface tilsluttet til. n detaljeret beskrivelse af idrifttagningsproceduren vha. softwaren findes i brugervejledningen til ali ontrol Service og ommissioning Wizard. driftsættelse af via webserver. Ud over idrifttagningen vha. trykknapper og det ekstra softwareprogram kan idriftsættelse af også udføres meget bekvemt via apparatets integrerede webserver. denne forbindelse kan gatewayen tilsluttes direkte til Pnetværket. er findes et R-45-stik nederst i venstre hjørne af huset, over -busterminalen. pparatet kan tilsluttes til en afbryder, hub eller router i P-netværket vha. et standard patchkabel. a netværksforbindelsen kun er nødvendig i forbindelse med idriftsættelsen er det som regel tilstrækkeligt med en midlertidig forbindelse. fter arbejdet er blevet udført, kan netværksforbindelsen fjernes igen. år netværksforbindelsen tilsluttes, skal man sørge for tilstrækkelig afstand mellem P-kablet og hovedspændingsforsyningen med korrekt kabelføring. an kan selvfølgelig også benytte en W-forbindelse som netværkskobler. dette tilfælde kan idriftsættelsen udføres vha. en bærbar computer, P eller anden betjeningsenhed. fter netværksforbindelsen er blevet oprettet, kan man få adgang til idriftsættelseshjemmesiden via en webbrowser (f.eks. icrosoft nternet xplorer eller ozilla irefox). den forbindelse skal P-adressen (UR), som er indstillet i TS eller tildelt automatisk af P-serveren, blot kaldes frem vha. browseren. emærk, at hele UR'en består af P-adressen og hovedposten skal der indtastes for at starte siden. jemmesiden vises i browseren. e højere niveauer for idriftsættelsesfunktionerne kan derefter foretages via headeren. etydning og funktion af de viste ikoner i headeren: Opdatering enne funktion opdaterer tilordningerne af de viste elektroniske forkoblingsenheder. en bør især anvendes, hvis der er udført ekstre tilordningsændringer manuelt på apparatet eller via softwareprogrammet. y installation enne knap starter en ny installation af det tilsluttede -segment. eninstallation enne knap starter en geninstallation inden for -segmentet. forbindelse hermed slettes forkoblingsenheder, som ikke længere er tilstede, og der tilføjes nye apparater fbryd lle processer, som allerede er blevet startet, annulleres med denne funktion. Sende tænd/sluk lle 'er/armaturer kan tændes eller slukkes sammen via et -sendetelegram vha. denne funktion. Skift til sceneside enne knap anvendes til at skifte til indstillingssiden for scener Skifte-tast Under headeren findes der felter for at kunne identificere de elektroniske forkoblingsenheder eller gruppetilordninger. or at identificere de elektroniske forkoblingsenheder skal alle armaturer først indstilles på en defineret værdi (f.eks. slukket) via broadcast. enne tast kan bruges til at tænde eller slukke individuelle elektroniske forkoblinger ved at klikke på dem med musen, som gør identifikationen af de elektroniske forkoblingsenheder lettere, idet de er arrangeret i en vilkårlig rækkefølge illed-tast enne knap kan benyttes til at tilordne elektroniske forkoblingsenheder til grupper efter identifikationen. et vil sige, at den gruppe, som skal tilordnes, også kan vælges ved at klikke på den med musen. vis der klikkes på den elektroniske forkoblingsenhed, bliver den tilordnet den valgte gruppe. ruppetilordningen vises med et lille grønt felt med gruppenummeret i det øverste højre hjørne i listen med elektroniske forkoblingsenheder. lektroniske forkoblingsenheder, som endnu ikke er blevet tilordnet til en gruppe, har et gult markeret felt med et spørgsmålstegn. Ud over at identificere og tilordne grupper er det også muligt at indstille sceneværdierne og scenetilordningerne på en anden hjemmeside. an kan kalde scenesiden frem fra idriftsættelse siden ved at klikke på knappen Scene. Siden ser sådan ud: Vælg først scenen i højre side for at kunne indstille den. en valgte scene (hvis den findes) kaldes frem i segmentet. e indstillede lysværdier vises i de tilhørende gruppevinduer. ysværdierne kan indstilles individuelt vha. knapperne. Tænd, Sluk, æmp op, æmp ned ysværdien kan ændres i grupper med et kort (kobling) eller langt (dæmp op/dæmp ned) på det tilhørende gruppefelt. em en ændrede værdi i den valgte scene gemmes. Tilordning af gruppe/scene enne knap styrer tilordningen af grupper til de individuelle scener Tekniske data orsyningsspænding: V, 50 til 60 z, maks. 0,1 erudover via -bus etjeningselementer: ndlæringsknap for at skifte mellem normal modus og adresseringsmodus SRO, Prg/Set, S-tast på forsiden til instrumentindstilling og parametrering statusvisning ysdiode (rød): ormal-/adresseringstilstand PWR-lysdiode (grøn): Til rådighed RR-lysdiode (rød): ejlstatus -display: 2 rækker med 12 tegn for at bladre i menuen under idrifttagning og parametrering ndgange: Passive ikke-jordede indgange for tilslutning af trykknapper eller tilstedeværelsesdetektorer V eller 8-26 V, abellængde maks. 15 m -busudgang: Tilslutning af op til 64 elektroniske forkoblingsenheder iht spænding: V, kortslutningssikker er kan ikke anvendes andre styreenheder (-master). thernet: P-tilslutning via ethernet, hastighed 10bit/sekund, anvendes kun til idrifttagning af. Tilslutninger usforbindelse: -busterminal etforsyning: Skrueterminal 3 x 1,5 mm 2 enkelt leder eller flere ledere -bus Skrueterminal 2 x 1,5 mm 2 enkelt leder eller flere ledere kke-jordet kontaktindgang: Skrueterminal 2 x 1,5 mm 2 enkelt leder eller flere ledere thernet: R-45-tilslutning for standardpatchkabel us: kstra lav sikkerhedsspænding SV 24 V Omgivelsesforhold under drift: 0 til +45 Opbevaringstemperatur -25 til +70 Rel. luftfugtighed (ikke kondenserende): 5 % til 93 % Tæthedsklasse: P 20 (i overensstemmelse med 60529) eskyttelsesklasse: (i overensstemmelse med 1140) Overholder: nstallationsbredde (xx): 106mm x 55mm x 86mm = 336 irektiv: -direktivet (bolig-/erhvervsmæssige bygninger), lavspændingsdirektivet Schneider lectric ndustries SS vis du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte undeservice. og/eller ette produkt skal installeres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med almindelige standarder og/eller installationsforskrifter. a standarder, specifikationer og designs udvikler sig gennem tiden, skal du altid sørge for at få bekræftet informationen i denne publikation. opdaterede vejledninger er tilgængelig på hjemmesiden.

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

10A L L 10A 10A 10A 10A. 7 Anslut förbrukarna. 8 Anslut lastpänningen.

10A L L 10A 10A 10A 10A. 7 Anslut förbrukarna. 8 Anslut lastpänningen. sv no fi da Jalusi-/brytaktor DI-K/x/x/0 med manuell drift Driftsinstruktioner Jalusi-/brytaktor DI-K/8x/ 6x/0 med manuell drift Art.nr MT649908 *V6499-75-0* Jalusi-/brytaktor DI-K/x/ 4x/0 med manuell

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV

Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät. Bredbands-TV Powerline Online-kit Anslut din Viasat-box till internet med hjälp av ditt befintliga elnät Bredbands-TV Power LED Ethernet LED Powerline LED x2 x2 Power LED Fast grön: Adaptern får ström. Blinkande orange:

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. RS 8 REG HE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska... 10 Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk... 24

Detaljer