Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre"

Transkript

1 Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand

2

3 Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE NORM ble lest av assisterende guvernørrådsleder (AGRL), Christian H. Johansen. 1.3 VALG AV MØTELEDELSE Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte Bisitter er assisterende guvernørrådsleder Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand. Disse ble enstemmig valgt og overtok møteledelsen. 1.4 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Møteleder fastslo at møtet var innkalt på lovlig måte og i samsvar med lov og arbeidsorden. Møteleder foreslo følgende talebegrensning: - hovedinnlegg/sakspresentasjon: maks 3 minutter - replikk: maks 1 minutt Møteleder informerte om praktiske ting i forbindelse med avviklingen av Riksmøtet.

4 Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 1.5 VALG AV TO MØTEREFERENTER Møteleder refererte forslag på Svein Magnar Glendrange og Hans Malterud. Foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon 1.6 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Møteleder presenterte forslag: Sven Senstad, LC Sandnes/Riska Inger Lise Hansen, LC Grimstad/Perlene Foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. 1.7 VALG AV REDAKSJONSKOMITE Guvernørrådet foreslår lovkomiteens leder, PDG Tom Sletner, LC Heggedal og representanter for forslagsstillerne. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.8 VALG AV REISEFORDELINGSKOMITÉ Møteleder refererte forslag på: Thore Jan Klever, LC Bygdøy, Knut Relbo, LC Oslo/ Abildsø - Manglerud Foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. 1.9 FASTSETTELSE AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE Møteleder fikk støtte for å bruke antall avhentede mapper som antall stemmeberettigede. Ved møtets åpning fredag 1. juni var antall stemmeberettigede: 210 Ved møtets åpning lørdag 2. juni var antall stemmeberettigede: 259 Lørdag 2. juni kl var antall stemmeberettigede: 262

5 Årets høydepunkter Ved guvernørrådsleder Hilde Straumsheim En hilsen ble vedtatt sendt Kong Harald 5, Lions øverste beskytter, fra Riksmøte Hilsenen hadde følgende ordlyd: Lions Club International; Multippeldistrikt 104, Norge, samlet til sitt 60. Riksmøte i Kristiansand, sender Lions æresmedlem og høye beskytter, H. M. Kong Harald V, sin hilsen og ærbødigste hyllest. Hilde Straumsheim, guvernørrådsleder 2 Rapporter og regnskaper 2.1 ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, AKTIVITETSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR 2010/2011 FOR MULTIPPELDISTRIKT 104 (LIONS NORGE) BLE PRESENTERT AV TIDLIGERE GS EGIL MOE-HELGESEN, LC ÅS. Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2010/2011 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Clubs International MD 104 fremlegges for Riksmøte 2012 for godkjenning. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Torbjørn Tagstad LC Oslo/Grefsen, Carl U. Bugge, LC Sandnessjøen, Egil Moe-Helgesen, LC Ås. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 2.2 ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR LIONS AID NORWAY. PRESENTERT OTTO BRØDHOLT, LC HOBØL. Forslag til vedtak: Årsrapport for 2011 med beretning, regnskap, noter og revisors beretning godkjennes. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Marit Kjos Sørensen; LC Oslo, Otto Brødholt, LC Hobøl (Kommentar) Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt.

6 2.3 PROSJEKTREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISORS ATTESTASJON FOR 2011 FOR AID IN MEETING. PRESENTERT AV OLE BJØRN ANDERSEN LC NESBRU. Forslag til vedtak: Årsberetning, prosjektregnskap og revisors attestasjon for Aid i Meeting godkjennes. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt ÅRSREGNSKAP. ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING FOR 2011 FOR STIFTELSEN DET ER MITT VALG. Da DMW er en stiftelse, ble årsregnskapet og beretning tatt til etterretning. Presentasjon: Våre prosjekter i utlandet Presentert av Jan Erik Larsen Presentasjon: Status for prosjekt LIONS 2014 Terje Fodstad, LC Oslo/Ormsund introduserte Hroar Thorsen, LC Larvik som presenterte Status for prosjekt Lions Medpresentatører var Rolf Norgren, LC Eiksmarka/Hosle, Bjørn Sværen LC Oslo/Bekkelaget. Kommentarer fra Christopter Knag LC Bergen Vest. 3 Våre aktiviteter 3.1 BEITOLEIR I 2012 Presentert av Rune Johansen LC Oslo GRL Hilde Straumsheim takket Rune Johansen for en fenomenal innsats gjennom 25 år, ( Under banketten ble Rune Johansen tildelt International President s Medal for sitt arbeid). Forslag til vedtak: Til og med sommeren 2012 har MD 104 invitert til internasjonal ungdomsleir på Beito i 40 år. MD YCE (endret fra administrasjon til MD YCE i møtet) bes utrede en eventuell alternativ fremtidig nasjonal aktivitet, som presenteres for Riksmøtet Riksmøte anmoder klubbene om innbetaling uten opphold for å sikre økonomisk forutsigbarhet for aktiviteten,

7 Guvernørrådet anbefalt kr. 90,- pr medlem eller kr ,- pr klubb. Bakgrunnen for forslaget er at leirsjefen samt store deler av staben vil takke for seg etter gjennomført Beitoleir i juli Guvernørrådet ønsker å fortsatt ha en nasjonal aktivitet for ungdom. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Rune Johansen ba om endring i vedtaket ved at ordet administrasjon ble erstattet med MD YCE. Ole Bjørn Andersen LC Nesbru Harald Hartviksen LC Saltdal GRL Hilde Straumsheim, støttet forslaget om endret ordlyd. Guvernørrådets forslag med endret ordlyd ble vedtatt enstemning. 3.2 HELSESPORTSUKE I TANA I 2012 PRESENTERT AV UKESJEF OLAVI MATTI SIPINEN Forslag til vedtak: Lions Club Tana-Nesseby arrangerer sin helsesportsuke for funksjonshemmede i Riksmøte rår til at hver klubb bevilger et beløp på kr. 90 pr. medlem eller kr pr. klubb. Helsesportsuka i Tana blir i 2012 arrangert for 32. gang. Den er nå en riksaktivitet som drives av LC Tana-Nesseby i samarbeid med 4H. Mer enn 847 deltagere og 435 ledsagere har hatt gleden av å delta. Målet for helsesportsuka er å samle funksjonshemmede fra hele Norge til helsefremmende aktiviteter på alle områder i et spesielt miljø. Det legges til rette for at de funksjonshemmede lettere skal akseptere sin situasjon og komme seg ut av en isolert tilværelse, at de skal få kraft til å tro på seg selv og sin framtid. Lionsklubbene bør benytte denne anledningen til å gjøre noe for de funksjonshemmede i sitt nærmiljø ved å søke plass for dem i denne spesielle leiren. Budsjettet for leiren i Tana ligger på over kr ,-. Lionsklubbene i Norge er største bidragsyter, noe vi er meget takknemmelige for. Også det offentlige bidrar, men vi er helt avhengig av at våre Lionsvenner opprettholder sine bidrag. Guvernørrådet oppfordrer derfor klubbene til å bidra etter evne. Som en mal kan antydes et beløp på kr. 90,- pr medlem eller kr ,- pr klubb. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. Fredagens møte hevet 17:15

8 Møtet lørdag startet 09:00. Antall stemmeberettigede: Forslag 4.1 PRESISERING AV LOVTEKST: VALGKOMITEENS SAMMENSETNING Forslag fra lovkomiteen Forslag til vedtak: I Reglement for valgkomiteen, 2 punkt 1, står: «Siste og foregående guvernørrådsleder skal være med i valgkomiteen for MD 104, og Riksmøtet velger tre medlemmer.» Riksmøte vedtar at ordet «siste» i første setning endres til «sittende». Tilleggsvedtak: Kapittel VI Multippeldistriktets Valgkomite : 11.2 Valgkomiteen er underlagt Riksmøtet med Guvernørrådsmøte som nærmeste overordnede Lovkomiteen uttaler: Lions har helt siden lovteksten ble laget for mange år siden, tolket teksten for komiteens sammensetning slik at «siste Guvernørrådsleder» betyr «nåværende Guvernørrådsleder». Det har oppstått usikkerhet om «siste» heller gjelder IP Guvernørrådsleder. Lovkomiteen mener at man her skal tolke teksten dit hen at «siste» gjelder «siste valgte», altså sittende Guvernørrådsleder, og foreslår tekstendringen som en klargjøring/presisering av dette. Guvernørrådet uttaler: Endring av det ene ordet i reglementet vil presisere hensikten på en bedre måte, og hindre senere diskusjoner om valgkomiteens sammensetning. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Lovkomiteens leder Tom Sletner LC Heggedal. Lovkomiteens forslag med tilleggsvedtak ble enstemmig vedtatt. 4.2 FORSLAG OM ØKONOMISK SIKRING AV ØYEHELSEPROSJEKTENE DE NESTE 6 ÅRENE Forslag fra utenlandssjef Eline Oftedal og styret i Lions Aid Norway (LAN)

9 Guvernørrådets forslag til vedtak: MULTIPPELDISTRIKT 104 Riksmøte støtter forslaget om en langsiktig sikring av øyehelseprosjektets finansieringsbehov. Det anmodes om at klubbene innbetaler kr 200,- per medlem - eller etter evne i 6 år for å sikre langsiktighet i øyehelseprosjektet. LANs styre uttaler: Gjennom snart 20 år med øyehelseprosjekt har Lions Norge gjennom LAN opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen utbygging av øyehelsetilbud til befolkninger på landsbygda i de tre landene Uganda, Malawi og Zambia hvor vi er til stede. Vi har et nettverk nasjonalt og internasjonalt, og vi nyter stor tillit som bistandsyter. Vårt langsiktige samarbeid med helsemyndigheter er avgjørende for bærekraftigheten i prosjektet. Forslaget fremmes for å sikre at de økonomiske rammene for vår satsing er på plass. Øyehelseprosjektet er i forskjellige faser i de tre landene vi har aktivitet. Uganda: I henhold til planen skal vi overlevere all virksomhet til helsemyndighetene innen utgangen av Det er viktig med en ryddig utfasing, og vi vil bygge opp lokale og nasjonale grupper som bidrar til å holde press på myndighetene for å finansiere og bemanne det tilbudet vi har bygget opp. Malawi: Våre 2 øyeavdelinger i Malawi fungerer tilfredsstillende, og vi begynner en nedtrapping i Northern Health Zone med mål om å være ute ved slutten av I South Health Zone startet vi i Vi ser for oss at vi er tilstede i Malawi fram til Zambia: Behovet for øyehelsetilbud i Zambia er stort. Øyesykdommen Trakom er svært utbredt her, og vi vil se på muligheten for et samarbeid med WHO og International Trakoma Initiative for å bidra til utryddelsen av den. Guvernørrådet uttaler: Lions International har øyehelse som et viktig satsningsområde, og øyehelseprosjektet er med på å styrke Lions identitet og kvalitet. Lions Norge er den eneste norske bistandsorganisasjonen som arbeider med unødig blindhet, og en av bare tre europeiske bistandsorganisasjoner som arbeider langsiktig for å redusere unødvendig blindhet i Afrikas land. NORAD ser oss som en viktig og seriøs aktør. Medlemsstøtte til øyehelseprosjektet utløser 90 prosent av prosjektmidler fra NORAD. Vi har bygget opp ekspertise i løpet av 20 år, og funnet en nisje hvor vårt arbeid utgjør en betydelig og varig forskjell for store befolkningsgrupper i rurale områder. Prosjektet er den største bistandssatsingen i Lions Norge noen sinne. Gjennom dette har Lions Norge etablert seg som en seriøs og dyktig bistandspartner, både i Norge og i di landene øyehelseprosjektet er. Alle norske Lions medlemmer har bidratt til at vi har kommet

10 dit vi er i dag, og det er viktig for oss å vise at vi satser videre på dette enestående prosjektet. Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til forslaget. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet og krever alminnelig flertall Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Jan Erik Larsen, LC Jevnaker, og Tore Bakker, LC Oslo/Årvoll Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 4.3 FORSLAG OM Å NEDSETTE ET UTVALG MED MANDAT TIL Å FREMME FORSLAG TIL ET NYTT MOTTO FOR LIONS NORGE Forslag fra LC Vegårshei Forslag til vedtak: Det settes inn et utvalg med mandat å fremme forslag på nytt motto som erstatning for «Til tjeneste» for Lions Norge / MD 104. Forslaget legges frem for Riksmøte LC Vegårshei uttaler: Vårt motto «Til tjeneste» har stått i front for MD 104 i ca 50 år. Vi føler nå at det er på tide at dette mottoet skiftes ut med et som er mer i tråd med tiden. Uttrykket «Til tjeneste» har for lengst gått ut av bruk og tilhører en annen generasjon. Vi ønsker alle at Lions skal fornye seg, slik at man fremstår dagsaktuell i møte med potensielle nye medlemmer da bør også vårt motto følge med i utviklingen Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til forslaget. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet og krever alminnelig flertall. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Tom V Sletner, LC Heggedal Replikk Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Marit Kjos Sørensen, LC Oslo Guvernørrådets forslag ble en vedtatt med alminnelig flertall

11 4.4 FORSLAG OM Å ETABLERE EN KONTROLLKOMITE Forslag fra LC Skånevik, med endringer i pkt. 3 og 4 fremsatt under behandlingen. Forslag til vedtak: 1. Riksmøte 2012 vedtar at Lions Clubs International MD 104 oppretter kontrollkomite med funksjonstid fra og med Lionsåret 2012/ Inntil endelige vedtekter for kontrollkomiteen kan vedtas av Riksmøte 2013, gir riksmøtet den nyopprettede kontrollkomiteen fullmakt til å fungere i samsvar med intensjonene i saken fremlagt av LC Skånevik. 3. Lovkomiteen utarbeider, i samsvar med intensjonene i denne saken, og i samarbeid med GR, og nyvalgt leder av kontrollkomiteen, forslag til vedtekter og tilpassing av reglement for valgene knyttet til Lovkomiteen og Kontrollkomiteen. Disse forslagene legges innen 1. november fem for Guvernørrådet som fremmer saken til endelig godkjenning av Riksmøte Følgende kandidater til riksmøtevalgte medlemmer av kontrollkomiteen fra og med 2012/2013: Jan Salve Torgersen, LC Sandnes/Gandal Bjørn Sætrom, LC Oppdal Tiltredende IPDG etter innstilling fra GR Som leder av Kontrollkomiteen velges Kåre Rise, LC Brumunddal Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøte støtter forslaget fra LC Skånevik om å starte arbeidet med å utrede retningslinjer og mandat for en eventuell Kontrollkomite. Retningslinjer og mandat legges frem for Riksmøte Guvernørrådet gis fullmakt til å utpeke medlemmer til utredningskomiteen. LC Skånevik uttaler: Lions Club International, MD 104, har i samlingen av lov og vedtekter ingen bestemmelser om etablering av kontrollkomite, som er vanlig i organisasjoner, foreninger og offentlige etater som forvalter store økonomiske verdier stilt til disposisjon av medlemmer/innbyggere og/eller offentlige forvaltningsorgan. En kontrollkomite har bl.a. til oppgave å ha løpende oversikt over, og oppfølgingskontroll med, vedtak som fattes i organisasjonens vedtaksorgan. Det legges spesielt vekt på å etterse at vedtak av økonomisk karakter får korrekt oppfølging så vel budsjettmessig som regnskapsmessig. Guvernørrådet uttaler: Guvernørrådet ser positivt på forslaget fra LC Skånevik. Vi står midt i en fornyelsesprosess gjennom Lions Guvernørrådet vil kunne støtte seg til en kontrollkomite for å kunne sikre seg mot unødige uklarheter og usikkerheter i

12 forhold til vedtak. En kontrollkomite vil dessuten kunne hjelpe organisasjonen med å påse at vedtak blir fulgt opp etter intensjon. Dette vil bli særlig nyttig nå som vi står overfor eventuelle vedtak om endringer i vår organisasjonsstruktur. Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til forslaget. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet og krever alminnelig flertall. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Victor Carlsen jr., LC Skånevik presenterte forslaget. Guvernørrådets forslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 4.5 PROSJEKT FORSLAG TIL RAMMEPLAN Forslag fra prosjekt Lions 2014 Guvernørrådets opprinnelige forslag til vedtak, jfr. innkallingen: Riksmøte 2012 vedtar å iverksette de tiltak som ligger i rammeplanen, og prosjektet bes om å følge opp implementeringen og opptre som inspiratorer og rådgivere der det trengs. Implementeringen skal være ferdig til Riksmøte Lovkomiteen bes revidere lovverket og fremme de forslag som er nødvendige for å få gjennomført omleggingen. Ved møtets start fremmet Guvernørrådet følgende reviderte forslag: Riksmøte 2012 viser til rammeplanen fra Lions Riksmøte gir Distriktsguvernørene frist til 1. November med å komme med innspill fra sitt råd på de organisatoriske forandre som er skissert i planen. Forslagene må begrunnes. Lions 2014 skal med utgangspunkt i denne høringsrunden fremme endelig forslag til distriktsmøtene og Riksmøte 2013 Guvernørrådets forslag til vedtak: Lions 2014 skal ikke ha så stort fokus på distrikter nå. Antall distrikter må komme som en konsekvens av den utvikling og de beslutninger som skjer rundt organisering og struktur for arbeidet i Lions. Distriktsguvernørene pålegges å drøfte dette i relevante organer i sine distrikter med sikte på å få distriktenes synspunkter på de fremlagte forslag inne 1. november Denne prosessen skal ikke påvirke det pågående arbeidet med å implementere aktuelle og gode innspill fra arbeidet i Lons 2014.

13 Lions 2014 uttaler: Prosjektet har vurdert flere varianter når det gjelder distriktsinndeling. Det er kommet inn flere forslag fra forskjellige deler av organisasjonen ut i fra de forutsetninger som er nedfelt i prosjektbeskrivelsen. Økonomiske analyser baserer seg på tilgjengelige regnskaper fra distriktene og Lions Norge. Beregninger Lions Norge har gjort over flere år i forhold til kostnader for møter på nasjonalt og internasjonalt nivå, har gjort at prosjektet konkluderer slik: Lions Norge deles inn i 5 distrikter (beskrevet i eget dokument, Rammeplan for Lions 2014 ). Disse organiseres med en Distriktsleder (DL) + første og andre vise og mellom 8 og 12 soneledere. Antallet avgjøres av geografi og klubbtetthet, men det skal være mellom 5 14 klubber i alle soner. Soneleder skal funger som en rådgiver, mentor, inspirator og koordinator for sin sone. De 5 DL ene + en valgt leder danner Lions Norges styre, hvilke andre som inngår i styret og styrets arbeidsmetoder er beskrevet senere i dokumentet. Det avholdes Landsmøte en gang hvert 2. år, dog må dagens ordning følges inn til videre. Lions Norge jobber aktivt for muligheten til 2 års tjenestetid for DL. Lions Norge organiseres som en prosjektbasert organisasjon, fokus på opplæring og medlemspleie økes. Prosjektet foreslår at det på sikt ansettes personer i administrasjonen som bare skal jobbe med dette. Økonomisk sett viser denne modellen at Lions Norge sparer fra kr pr år, disse pengene brukes de første årene til å gjennomføre omleggingen av organisasjonen. Senere brukes pengene til å styrke det nye lionskontoret. Distriktene vil få ca kr til opplæring og utvikling på soneplan i tillegg til et lite driftsbudsjett pr sone. Medlemmene vil ikke få høyere kontingent til MD på grunn av denne omleggingen, distriktskontingenten settes til 100 kr for alle. Totalt sett sparer Lions Norge penger, disse pengene benyttes til å styrke organisasjonen, i tillegg synker forbruket av tillitsvalgte og de enkelte oppgaver tillegges større utfordringer og mer ansvar. Med fokus på klubbene, opplæring, synlighet og motivasjon mener vi at resultatet av denne omleggingen vil føre til vekst i organisasjonen. Guvernørrådet uttaler: Prosjekt Lions 2014 har lagt ned et stort arbeid for å finne fram til muligheter og verktøy for en bedre og mer rasjonell drift av Lions Norge. Utfra den situasjonen vi befinner oss i, med synkende medlemstall og dermed stadig mer redusert økonomi, er det ingen tvil om at noe

14 må gjøres for å effektivisere og rasjonalisere driften både på MD- og distriktsnivå. Dette er en prosess som allerede er i gang på MD nivå og i flere distrikter Det er en stor omstilling, og det vil ta litt tid fra man ser hva som er nødvendig til gjennomføring av tiltak. Guvernørrådet oppfordrer distriktene til å bruke dokumentet til Lions 2014 aktivt for å finne og foreslå nye kreative løsninger til videre utvikling, og til uttale for videre behandling i Lions vedtaksorganer. Når det gjelder distriktsinndeling, synes det naturlig at man finner en naturlig løsning på det etter hvert som endringsprosessene setter inn, og de konkrete behovene melder seg. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet og krever alminnelig flertall. Guvernørrådets reviderte forslag ble presentert av DG Bjørn Skovly, LC Luster Formann i Prosjekt 2014 Hroar Thorsen LC Larvik støttet Guvernørrådets forslag Guvernørrådets reviderte forslag ble enstemmig vedtatt 4.6FORSLAG OM UTFASING AV MD IRC- ROLLEN Forslag fra MD IRC Marit Klokkerhaug og LC Nesodden Forslag til vedtak: Riksmøte 2012 vedtar forslaget om utfasing av MD-IRC-rollen. Lovkomiteen gis i oppgave å justere lovverket i tråd med vedtaket. Guvernørrådet uttaler: Guvernørrådet går inn for at de oppgaver som til nå har hørt inn under MD IRC, overføres til utenlandssjefen i Lions Norge. De oppgaver som i dag ivaretas av MD IRC, er av en slik art at de naturlig kan legges til utenlandssjefen. Utenlandssjefen bør etablere gode samarbeidsrutiner med distriktenes fagsjefer, og medvirke til at organisasjonens ønsker om IR-arbeidets innhold blir ivaretatt på en profesjonell måte. Ordningen vil medvirke til en viss besparelse. Guvernørrådet har enstemmig sluttet seg til vedtaket. MD IRC uttaler: Etter at vi nå har fått ny utenlandssjef, ser jeg at oppgavene som MD IRC har i dag, kan ivaretas av denne stillingen. En slik løsning vil være kostnadsbesparende for Lions som organisasjon. Det vil gi en ryddigere og enklere organisasjonsstruktur, og effektivisere bruken av ressurser. Vår utenlandssjef trenger god informasjon om alt som skjer på IR-siden, både ute i distriktene, i Norden og overfor LCIF. Lions Norge kan få til en bedre koordinert og samlet oversikt over våre prosjekter som pågår til enhver tid. Dette kan også innarbeides i Lions 2014 sin organisasjonsstruktur.

15 LC Nesodden uttaler: Lions Norge ansatte en ny utenlandssjef , og denne har ansvaret for å koordinere fagekspertise og de frivillige. I tillegg er hun daglig leder for LAN, noe som også medfører at hun er vårt bindelegg overfor NORAD. LC Nesodden ser det som unødvendig å velge en tillitsvalgt med nesten de samme oppgaver som den ansatte utenlandssjefen. Vi vil presisere at dette gjelder kun på MD plan, ikke ute i distriktene. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet. Et vedtak av forslaget medfører endring i MD-104 Lov/Arbeidsordning og krever derfor 2/3 flertall. Forslaget ble trukket av LC Nesodden 4.7 FORSLAG OM ENDRING AV SAMMENSETNINGEN AV AU Forslag fra lovkomiteen om å oppheve feilaktig vedtak fattet av Riksmøte 2011, der GRL ble gitt dobbeltstemme ved stemmelikhet ved utvidelse av Arbeidsutvalget fra 3 til 4 medlemmer Forslag til vedtak: Riksmøte vedtar ny i MD Lov til følgende: «Guvernørrådets Arbeidsutvalg (GRAU) skal bestå av Guvernørrådsleder (GRL), assisterende Guvernørrådsleder (AGRL) og to distriktsguvernører (DG) som velges av og blant det sittende Guvernørråd. Generalsekretær er arbeidsutvalgets sekretær. Arbeidsutvalgets funksjonstid er ett år fra 1. juli det året valgene har funnet sted. Hvert medlem i arbeidsutvalget har en enkelt stemme. Ved stemmelikhet (2-2) faller forslaget. Lovkomiteen uttaler: I den internasjonale arbeidsordningen, under «Article VIII «District Organisation», Section Council of Governors» står blant annet: Each member of the Council of Governors, including The Council Chairperson, shall have one (1) vote on each question requiring action of the Council of Governors Her finner vi altså hjemmel for at Guvernørrådsleder har bare en stemme både i Guvernørrådet og i Arbeidsutvalget. Endringsforslaget krever 2/3 flertall Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Lovkomiteens leder Tom V Sletner, LC Heggedal Lovkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt 4.8 TILPASNING AV ØKONOMI

16 Forslag fra LC Krødsherad Forslag til vedtak: MULTIPPELDISTRIKT 104 Riksmøte 2012 pålegger Guvernørrådet og administrasjonen i Lions Norge så raskt som praktisk mulig å tilpasse seg en økonomi som er basert på en samlet årlig medlemsavgift inklusive særavgifter som gjør det mulig for klubbene å holde en medlemskontingent som både gir mulighet for en god drift av klubben samtidig som den oppfattes som akseptabel av klubbene. Bruk av kontigentene må synliggjøres. Utarbeides av Administrasjonen Guvernørrådets forslag til vedtak Forslaget vedtas ikke, da tiltak allerede er iverksatt. LC Krødsherad uttaler: Medlemskontingenten til hvert enkelt medlem skal dekke drift av Hovedkontoret i USA, drift av MD, særavgifter til MD (f.eks. IT), drift av distriktet, og evt. sonekasse. For mange klubber vil summen av dette utgjøre et beløp som ligger på grensen av hva medlemmene finner rimelig å betale i kontingent. Dermed blir det liten mulighet til å fastsette en kontingent som gir tilstrekkelige midler til klubbenes egen drift. Guvernørrådet uttaler: På Guvernørrådsmøtet i november 2011 fikk man forelagt et regnskap for MD som viste et underskudd på over ,- kr. I tillegg så det ut til at man allerede i første kvartal av inneværende Lionsår lå an til et underskudd på ca ,- kr. For å kunne ta kontroll på økonomien, fikk arbeidsutvalget følgende mandat fra Guvernørrådet: Guvernørrådet pålegger arbeidsutvalget å foreta en kritisk gjennomgang av rutiner og kostnader knyttet til driften av Lions Norge og å sørge for en forsvarlig økonomistyring. Guvernørrådet gir arbeidsutvalget fullmakt til å iverksette de tiltak det finner nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av Lions Norge. Guvernørrådet forutsetter at årets regnskap ikke skal avsluttes med underskudd. Arbeidsutvalget satte umiddelbart i gang sitt arbeid. Følgende uttale fra Arbeidsutvalget om tiltak som er iverksatt, viser at det som LC Krødsherad ber om, allerede er i gang: 1. Gjennomgang av kostnader og inntekter. Det er utarbeidet en ny prognose for Prognosen er satt opp etter en gjennomgang av alle kjente kostnadselementer og det er foretatt en reduksjon i budsjetterte kostnader der det er ansett nødvendig. 2. Det er benyttet store beløp på våre IT systemer. Kjøp av konsulenttjenester til videreutvikling av våre IT systemer er midlertidig stoppet.

17 3. Utreder muligheten av en mer kostnadseffektiv drift og vedlikehold av hjemmesider og medlemsregister. På NSR ble det vedtatt og oppnevnt en IT evalueringsgruppe med to representanter fra hvert av de nordiske land for å se på muligheten for et nordisk samarbeid om felles medlemsregister og hjemmesider. Arbeidet i Norge vil også foregå uavhengig av gruppen. 4. Kuttet og tatt bort fremtidige utgifter til timeansatt på kontoret, en midlertidig stilling er opphørt, og det er foretatt en oppsigelse av en fast stilling for å redusere de administrative kostnader og tilpasse disse til forventete inntekter for kommende år. 5. Det er inngått avtale med et regnskapsbyrå for gjennomføring av regnskapsfunksjonen på kontoret. Dette for å sikre en forsvarlig gjennomføring, kontroll og oppfølging av regnskapsføringen. 6. Det forefinnes lite skriftlig dokumentasjon. Det skal, i samarbeid med regnskapsbyrået, utarbeides og implementeres skriftlige instrukser og rutiner for bestilling, fullmakter og regler attestasjoner. 7. Redusert møte- og reiseutgifter ved redusert deltagelse fra MD på Europaforum og Nordisk Samarbeidsråd (NSR). 8. Planlagt å benytte frivillig hjelp til løpende drift av medlemssystemet og fadderbarn-ordning for å avlaste ansatte. Det kan være aktuelt med tilsvarende avtaler på andre fagområder. 9. Skaffet mer hjelp for å øke annonsesalget i Lion vår medlemsavis. AU har jobbet hardt siden november for å kunne snu den negative økonomiske utviklingen som har vært i Lions Norge i noen år. Med redusert antall medlemmer må også økonomien tilpasses den virkelighet vi lever i. Budsjettet for kommende år er satt opp under forutsetning av færre medlemmer og derav lavere inntekter. Lovkomiteen uttaler: Forslaget kan fremmes for Riksmøtet og krever alminnelig flertall. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Ulf Richard Deinoff LC Krødsherad LC Krødsherad trakk sitt forslag. Bruk av kontingentene må synliggjøres. Utarbeides av Administrasjonen 4.9 FORSLAG OM Å SØKE DISPENSASJON FRA REGLER OM FAMILIEMEDLEMSKAP Forslag fra Guvernørrådet Forslag til vedtak: Lions Norge har ordning med familiemedlemskap. Retningslinjene for familiemedlemskap følger reglene som er definert av Lions International. Her kreves det bl.a. at familiemedlemmer er medlem

18 av samme klubb. Lions Norge søker Lions International om godkjennelse for at familiemedlemskap også kan gjelde for familiemedlemmer som er medlem i ulike klubber innenfor samme kommune. Guvernørrådet uttaler: Familiemedlemskap er en ordning der alle familiemedlemmer med samme adresse og ungdom inntil 26 tilhørende samme husholdning, men med egen adresse, kan søke om familiemedlemskap for de øvrige familiemedlemmer når en person i husholdningen er fullverdig medlem i Lions. Alle familiemedlemmer må være medlem i samme klubb. Familiemedlemskap innebærer en redusert kontingent for familiemedlemmer, både internasjonalt og nasjonalt. Nasjonal kontingent for familiemedlemmer fastsettes av Riksmøtet i forbindelse med budsjettbehandlingen. Erfaring med innføring av familiemedlemskap i andre land er at det har gitt en positiv effekt både på medlemstall og total kontingentinngang. Vi mener arbeidet med familiemedlemskap bør prioriteres høyere også i Lions Norge. Det vil gi en mindre økonomisk belastning for familien om flere i en familie ønsker medlemskap, og på den måten stimulere til at familier sammen kan gjøre en innsats for Lions. Det vil gi et utvidet medlemsgrunnlag som kan styrke medlemssituasjonen i Lions, og vi vil få flere hender til tjeneste for Lions. Det er imidlertid en utfordring av vi i Norge i mange kommuner har flere klubber der ektefeller/samboere samt øvrige familiemedlemmer av husholdningen er medlemmer i hver sin klubb. Guvernørrådet ønsker å søke Oak Brook om dispensasjon fra forannevnte regel. Guvernørrådet står enstemmig bak forslaget til vedtak. Lovkomiteen uttaler: Forslaget krever alminnelig flertall Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Bjørn Skovly, LC Luster, ID Per Christiansen LC Danmark kom med anbefaling om å omarbeide forslaget. Guvernørrådet la frem følgende reviderte forslag: RM gir sin tilslutning til at Lions Norge arbeider for en endring av reglene for familiemedlemskap slik at kravet om medlemskap i samme klubb fjernes. Guvernørrådets reviderte forslag ble enstemmig vedtatt

19 4.10 FORSLAG OM AT LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GÅR INN I SIERRA LEONE MED HJELPETILTAK MOT MALARIA. DETTE GJØRES SOM ET LIONSPROSJEKT MED STEDLIG STØTTE FRA PLAN NORGE. Forslag fra LC Krødsherad Guvernørrådets forslag til vedtak: Guvernørrådet vurderer Plan sitt arbeid som godt og viktig, men ønsker å dreie Lions internasjonale virksomhet mer mot land vi allerede er engasjert i. Samtidig er det et ønske at Lions i større grad enn tidligere bruker innsamlede midler selv, og i samarbeid med Lionsklubber i mottakerlandene. På denne måten vil MD sine prosjekter i større grad bidra til å styrke Lions hjemme og ute. Plan Norge uttaler: Plan Norge forsøker å få til et samarbeid om distribusjon av insecticide-behandlet myggnett (ITN) slik at barn, deres familier og lokalsamfunn bedre vil kunne beskytte seg mot malaria. For Plan er det viktig å ikke starte opp prosjekter som ikke er bærekraftige. Det forutsetter at alle tiltak skal basere seg på en analyse av behov, hvordan tiltaket skal utvikles og ikke minst hvordan tiltaket skal opprettholdes. I dette tilfellet må vi sikre at myggnett blir produsert, utdelt og vedlikeholdt. Vi må tenke lokalt eierskap, langsiktighet og bærekraft. Plan Sierra Leone jobber tett med bl.a. lokale og nasjonale myndigheter for å sikre at et slikt prosjekt blir en større satsing i landet. Prosjektet tenkes gjennomført i Bombali-distriktet i Sierra Leone gjennom innkjøp og distribusjon av myggnettinger. Distriktet har innbyggere, og prosjektet er anslått til en kostnadsramme på NOK mill. Innsamling av midler til dette vil være et nasjonalt prosjekt for Lions, og det skal gjennomføres i samarbeid med PLAN NORGEs stedlige kontaktnett i Sierra Leone som skal stå for den praktiske gjennomføringen der. Guvernørrådet uttaler: Guvernørrådet fikk en første presentasjon av ideen på fagsjefsmøtet i Oslo i august, som sak ble prosjektet første gang fremmet for Guvernørrådet på Guvernørrådsmøtet i november. Det kom da frem innsigelser mot prosjektet. Noen eksempler følger: «Myggnett har ingen varig virkning, men er en god beskyttelse, dog avhengig av nettets impregnering. Studier som er tilgjengelige viser at flere tiltak må settes inn for å få en effektiv beskyttelse mot malaria. Prosjektet vil kun få bærekraft dersom dette følges opp over lang tid og der flere elementer tas med i prosjektet blant annet at myggnettene fornyes etter anbefalt tidsrom. ( 1 år for noen 3 år for andre avhengig av produsent, impregneringsmiddel og bruk). Mangelen på leger og helsepersonell i Sierra Leone gjør denne kampen mot malaria vanskeligere fordi barn og svake

20 mennesker som blir smittet må få rask legebehandling og medisinering for dehydrering og lungeproblemer. Et begrenset prosjekt med utdeling av myggnetting vil altså ikke ha noen langvarig virkning. En vaksine mot malaria (RTS) er under utvikling. (Ref. artikkel skrevet av Kristin Straumsheim Grønli i Forskning.no). Vaksinen ble uttestet på 2000 barn i Mosambik i 2009 og en regner med at vaksinen kan være på markedet om 3-4 år. En Lions myggnettaksjon vil være til hjelp i den perioden myggnettene er intakt dersom barn legger seg før solnedgang. Myggen er nemlig mest aktiv fra solnedgang til soloppgang, men erfaring med familier i Sierra Leone er man ikke har faste leggerutiner for barn. Det er ikke uvanlig å se barn ute etter solnedgang, barn sover også ute på dagen. Utenfor myggnettene er den eneste beskyttelsen spray eller malariatabletter og forhåpentlig en vaksine i nær fremtid...» På bakgrunn av dette fattet ble forslaget trukket ved DG Borgar Aasterud. Seinere kom det via PLAN NORGE frem opplysninger som trakk motargumentene i tvil, og G-distriktet v/ LC Krødsherad besluttet derfor å fremme saken for Riksmøte Guvernørrådets fikk dermed forslaget på bordet igjen i februar. Argumentene ble vurdert på nytt, og Guvernørrådet fattet da vedtak som sitert ovenfor. Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Ulf Richard Deinoff, LC Krødsherad presenterte forslaget GRL Hilde Straumsheim, Kjell-Tore Andersen LC Arendal, Svein Berntsen LC Askøy, Christopher Knagg LC Bergen Vest, Ulf Richard Deinoff, LC Krødsherad (Replikk), Reidar Adelstein Elnan LC Nesodden, Helge Marvin Sagvåg LC Stord Fitjar, DG Einar Borchsenius LC Stavanger Guvernørrådets forslag til vedtak: Guvernørrådet vurderer Plan sitt arbeid som godt og viktig, men ønsker å dreie Lions internasjonale virksomhet mer mot land vi allerede er engasjert i. Samtidig er det et ønske at Lions i større grad enn tidligere bruker innsamlede midler selv, og i samarbeid med Lionsklubber i mottakerlandene. På denne måten vil MD sine prosjekter i større grad bidra til å styrke Lions hjemme og ute. Guvernørrådets forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 5. Planer og budsjetter AGRL Christian H. Johansen presenterte sakene til samlet, og at det under måtte føyes til to punkter som var falt ut: Samarbeidet med Orkester Norden fortsetter. Årlig deltagelse med en ungdom i Lions European Competition søkes gjennomført

21 Følgende tok ordet under saksbehandlingen: Helge Sagvåg LC Stord Fitjar (Aid In Meeteing ) Christopher Knag LC Bergen Vest (Aid in Meeting) Victor Karlsen LC Skånevik (Langtidsplan økt vekt på Narkohund) Inger Elise Bergaust LC Bærum/Verdande (Betalingsplikt til ungdomsleirer i Norge) Gaute Holmin LC Oslo (Bruk av Facebook- sosiale medier) Ole Bjørn Andersen LC Nesbru (Utviklingsarbeid i U-land) Helge Sagvåg Replikk til presentasjonen Marit Kjos Sørensen LC Oslo (Markedsføring) Nils Petter Hauge LC Kråkerøy (Visjoner; Klubbutvikling med medlemsutvikling. På verdigrunnlaget tilføyes Involvering og Åpenhet) Ottar Brøholt LC Hobøl (Internasjonalt arbeid) Torbjørn Tagstad LC Oslo/Grefsen (Utviklingsarbeid vs. Planting i trær i Afrika) Christopher Knag LC Bergen Vest (replikk til Internasjonale leirer betaling ) Bjørn Plyhm LC Haslum (Finansiering) Roald Haugen LC Eidsvoll (Røde Fjær) Harald Hartviksen LC Saltdal (Finansiering av ungdomsleire) Hroar Thorsen LC Larvik (Tulipanaksjonen mål 1 mill tulipaner. Utvikling) Roald Axelsen LC Hisøy (Prosjekt 2014, redusere tittelforkortelser på verv) Knut Frantzen LC Oslo/Slemdal (Penger til Det er Mitt valg ) Ole Bjørn Andersen LC Nesbru (Ungdomsleire) Chr.H. Johansen AGRL (Tulipan) Svein Berntsen LC Askøy (Tulipan) Terje Pedersen LC Sotra (Midler til deltakelse i utlandet) Bjørn Plyhn LC Haslum (Informasjon og PR virksomhet) Tore Bakker LC Oslo/Årvoll (Lions formål, spesielt vekt på folkeliggjøring av LIONS)

22 5.1.1 LANGTIDSPLAN FOR UTVIKLING AV ORGANISASJONEN OPPLÆRING, KLUBB- OG MEDLEMSUTVIKLING Forslag til vedtak: Langtidsplanen for utvikling av organisasjonen vedtas. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt LANGTIDSPLAN FOR FOR UNGDOMSARBEID OG UNGDOMSUTVEKSLING økes gjennomført. Forslag til vedtak: Langtidsplanen for for ungdomsarbeid vedtas med de to tilføyelsene presentert i innledningen Guvernørrådets forslag med tilføyelser ble enstemmig vedtatt LANGTIDSPLAN FOR FOR NASJONALT OG INTERNASJONALT HJELPEARBEID Forslag til vedtak: Langtidsplanen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid vedtas Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt LANGTIDSPLAN FOR FOR PR OG IT ARBEID Forslag til vedtak: Langtidsplanen PR og IT arbeid vedtas. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. ANBEFALTE ØKONOMISKE RAMMER: Beløpene som er satt opp i tabellen nedenfor er erfaringsmessig det som trengs for å dekke behovet for drift av de forskjellige aktivitetene. Man ber om at klubbene - så langt de har økonomisk evne - følger opp dette. Årlige bidrag i snitt pr. medlem/klubb: Norske Lions klubbers Katastrofeberedskap (Minimum fondsstørrelse 2 mill kr./innkreving etter behov) kr. 100,- pr. medlem LCIF: kr. 50,- pr. medlem Beito leiren (videreføring avhenger av vedtak RM kr. 90,- pr. medlem / kr. 2500,- pr. klubb

23 2012) Helsesportsuka i Tana kr. 90,- pr. medlem / kr. 2500,- pr. klubb Aid in Meeting prosjekter kr. 100,- pr. medlem / kr. 2500,- pr. klubb Ungdomskontoen: kr. 50,- pr. medlem / kr. 1000,- pr. klubb Øyehelse (avhenger av vedtak RM 2012) Kr. 200,- pr. medlem Lions Førerhundskole: Etter evne Melvin Jones Fellowship: Anbefalt minimum 8 pr. distrikt pr. år. Nordisk samarbeidsprosjekt (NSR): Kr. 30,- pr. medlem Generelt bistandsarbeid: Etter evne Internasjonale ungdomsleire i Norge: Kr. 100,- pr. medlem (skal betales) Fadderbarn kr pr år NB! Alle prosjekter SKAL levere et regnskap som disponering av midlene. Regnskapet skal sendes Lionskontoret for viderebehandling og godkjenning i Guvernørrådet. Presentasjon: Ingolf Bekkelund LC Oslo Rustad/Lamberseter, styreformann for Stiftelsen Førerhundskolen presenterte arbeidet med førerhundeskolen. Han takket klubbene for de økonomiske bidrag. Appell fra Vivianne Eriksson LC Uppsala Disa. Hun takket for godt samarbeid med sin mentor Christopher Knag. Som et resultat av dette samarbeidet har Sverige nå fått to campusklubber og to nye er under etablering. Hun overrakte Knag en vimpel som takk. Seminarer: 1. Ny rammeplan for opplæring Håndbøker og verktøy for klubb, sone og distrikt. Ved leder for opplæring Svein Berntsen 2. Åpent seminar om Ledelse og ansvar ved International Director Per K. Christensen 3. Å bygge et team

24 Hvordan blir klubben et godt sammensveiset team? Styrets nøkkelrolle. Ved daglig leder Ivar Tollefsrud og instruktør Trond Rekstad fra DMV Lunsj Presentasjon: Lederskapsutfordringer ved ID Per Christiansen, Lions Danmark Presentasjon: Det er mitt valg ved Ivar Tollefsrud. 5.2 FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2012/2013. Forslag til vedtak: Rammebudsjett med en ramme på kr , et driftsoverskudd på kr og et overskudd etter finans og mva refusjon på kr vedtas. Overskuddet legges til egenkapitalen. Medlemskontingenten fastholdes på kr. 600 pr. medlem pr. år. Guvernørrådet kan fritt disponere innenfor rammebudsjettet. MD kontingent for familiemedlem settes til kr 300,-pa. Presentert av AGRL Chr. H. Johansen. Følgende tok ordet under saksbehandlingen: Helge Toftner LC Vestby (Foreslår økning av administrasjonskostnader) Bjørn Skovly LC Luster (Kommentar til forrige forslag.) Rune Johansen LC Oslo (Spm til budsjett) Gunnar Bolstad LC Kolsås (Spm vedrørende budsjett vs. Regnskap) Hroar Thorsen LC Larvik (vedrørende avsetning vs. Underskudd) AGRL Chr. H. Johansen. ( kommentar til budsjett spørsmål) Bjørn Skovly LC Luster (kommentar til avsetning) Tom U Sletner (rettelser til forretningsorden vs. Avstemning) Forslag fra LC Vestby v/ Helge Toftner LC Vestby foreslår å øke posten personalkostnader med kr ,-, slik at budsjettet balanserer med et overskudd på kr 2635,- 17 stemte for LC Vestbys forslag om økning av posten personalkostnader Guvernørrådets forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.

25 Presentasjon: DG Bjørn Skovly ga møtet en orientering om betingelser vedrørende LIONS familiemedlemskap Presentasjon: International Convention i Hamburg 2013 v DG Thomas Dreshen. Orienteringen ble holdt på godt norsk. Presentasjonen ble ledsaget av en kort film om Hamburg. 6. Valg Samtlige kandidater hadde erklært seg villige til å motta valget. Valgkomiteens innstilling omfattet alle foreslåtte kandidater. Valgkomiteens leder Arne Kolsrud, LC Notodden presenterte innstillingen. 6.1 GUVERNØRRÅDSLEDER FOR 2012/2013. Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand (Stadfestelse av valg i 2011). Valget ble stadfestet med akklamasjon. 6.2 GUVERNØRRÅDSLEDER 2013/2014 (SAMT ASSISTERENDE GUVERNØRRÅDSLEDER 2012/2013) Bjørn Kristian Skovly, LC Luster Kandidaten presenterte seg, og han ble valgt ved akklamasjon. 6.3 LEDER FOR INTERNASJONALT OG NASJONALT HJELPEARBEID 2012/2014 Ole Romslo Traasdahl, LC Vågå Kandidaten presenterte seg, og han ble valgt ved akklamasjon. 6.4 LEDER FOR FOREBYGGENDE ARBEID MOT RUSMISBRUK 2012/2014 Hroar Thorsen, LC Larvik Kandidaten presenterte seg, og han ble valgt ved akklamasjon. 6.5 RIKSMØTETS VALGKOMITÉ 2012/2013 På grunn av inhabilitet i forbindelse med innstillingen fra valgkomiteen ble det foretatt skriftlig valg av tre medlemmer mellom de fire kandidatene: Arild Dahle, LC Andøya Christopher Knag, LC Bergen/Vest Arne Kolsrud, LC Notodden

26 Jan Storo, LC Oslo/Grefsen Valget ga følgende resultat: Jan Storo: 209 stemmer Christopher Knag: 189 stemmer Arild Dahle: 185 stemmer Arne Kolsrud: 144 stemmer Storo, Knag og Dahle ble valgt, og sammen med Guvernørrådsleder for 2012/2013 og Guvernørrådsleder for 2011/2012 utgjør de RMs valgkomite for 2012/2013. Komiteen konstituerer seg selv. 6.6 REVISOR Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS (gjenvalg) Revisor ble enstemmig gjenvalgt. 6.7 RIKSMØTE 2015 Klubbenes presentasjons rekkefølge ble av valgkomiteen foretatt ved loddtrekning. 1. LC Tana-Nesseby og LC Kirkenes Alf-Erling Isaksen fra LC Tana/Nesseby og LC Kirkenes presenterte klubbens opplegg for RM LC Heradsbygd Borgar Aasterud fra LC Heradsbygd presenterte klubbens opplegg for RM LC Tana/Nesseby sammen med LC Kirkenes ble valgt med 197 stemmer mens det ble avgitt 51 stemmer for LC Heradsbygd Det ble avgitt 0 blanke stemmer. Totalt 248 avgitte stemmer Presentasjon: RM 2013 Loen ved Oddvin Vonheim LC Stryn Til orientering; Lions lovkomité Lovkomiteen er oppnevnt av Guvernørrådet, ref. MD lov Vedtak i sak 4.1 RM 2011.

27 Tom Berge (jurist) LC Odda Sven Senstad LC Sandnes/Riska Atle Lerøy, LC Fana 7 Presentasjoner Guvernørrådet 2012/2013 De 10 distriktsguvernørene for 2012/2013 ble presentert av Christian H. Johansen: Distrikt A: Distrikt B: Distrikt C: Distrikt D: Distrikt E: Distrikt F: Distrikt G: Distrikt H: Distrikt J: Distrikt K: Roald Nilssen Kjell Gylland PO Bjerkesmoen Francie Lench Albert Moe, LC Hå Kjell Tore Andersen Annar Botnegaard Tore Hovde Fredrik Knutsen Hans Otto Glomsås 8 Avslutning Møteleder og bisitter takket for seg takket teknisk ledelse ved Asbjørn Larsen, LC Risør og Ina Voreland, LC Grimstad/Perlene for power point presentasjonene og Eirik Kvia fra d light for lyd og video. 8.1 Guvernørrådsleder Hilde Straumsheim takket møteledelsen for vel utført jobb og overrakte blomster til Lars S Wilhelmsen og AGRL Chr. H. Johansen. Referenter og teknisk møteledelse ble også takket og overrakt blomster, og alle deltakere ble takket for frammøtet. 8.2 Påtroppende guvernørrådsleder 2012/2013 Christian H. Johansen holdt avslutningstalen. Her ble GRL Hilde Straumsheim takket spesielt for vel utført jobb som guvernørrådsleder, og hun ble overrakt Lions Norge sin høyeste utmerkelse:

28 Lionskrystallen. MULTIPPELDISTRIKT 104 Riksmøtet 2012 ble avsluttet kl. 16:45 Etterskrift Ved banketten ble følgende hilsen fra H.M. Kongen lest opp: LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MULTIPPELDISTRIKT 104 V/GUVERNØRRÅDSLEDER HILDE STRAUMSHEIM JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER LIONSCLUBS INTERNATIONAL, MULTIPPELDISTRIKT 104, MINE BESTE ØNSKER I ANLEDNING DET 60. RIKSMØTET I KRISTIANSAND , JUNI 2012 HARALD R

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1 2 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer