Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006"

Transkript

1 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning

2 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets virksomhet har i 2006 vært gjennomført i tråd med samarbeidsavtalen som ble inngått med Kredittilsynet i Plasseringen av kvalitetskontrollvirksomheten ble på forenigens landsmøte dette år vedtatt flyttet fra generalforsamlingen til styret. I den forbindelse ble det høsten 2006 oppnevnt utvalgsmedlemmer og utarbeidet ajourført reglement for utvalget. 2. Kvalitetskontrollutvalget Kvalitetskontrollutvalget har i beretningsperioden hatt slik sammensetning: Inger-Berit Andersen (leder), Oslo Likningskontor, Oslo. Knut Lie, Orion Regnskap AS, Trondheim. Grete Mølland, Eminent Regnskap AS, Kristiansand. Torbjørn Johansen, Økonor Alta AS, Alta. Reidar Næss, Mercator AS, Sarpsborg. Vararepresentant for leder har vært Kirsten Pedersen, Skøyen Kompetansesenter DA, Oslo. Thorleif Egeland har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for utvalget. Utvalget har i 2006 avholdt 5 møter, hvorav ett møte over 2 dager. 3. Kontrollører Til sammen har 29 kontrollører gjennomført kvalitetskontroller i 2006, - 4 færre enn året før. Av disse var Øyvind Gulbrandsen ny dette året. Følgende kontrollører har deltatt i gjennomføring av kontroller i 2006: Andersen, Helge Mass Andersen, Roy Andersen, Thor Aune, Ann-Kristin Bull Bakken, Randulf Brewer, Anne Korslund Christensen, May Liz Dahl, Simon Dalby, Hans Dale, Erik Dybing, Wilheim Fredriksen, Ivar Gulbrandsen, Øyvind Jacobsen, Svend Erik Fjell Karlsen, Rolf-Morten Karlsen, Harald Roll Nordkvist, Solveig Olsen, Svend Erik Røed, Nils Røste, Bjørg, F. Axepta Regnskap AS, Rolvsøy Økonor Sandnessjøen AS, Sandnessjøen Andersen Økonomisenter AS, Sandefjord Økonomisenteret AS, Trondheim AS Møre-Rekneskap, Brattvåg Visma Services Norge AS Avd. Sandefjord DMC Regnskap AS, Drammen Kvestor Oslo AS, Oslo Visma Services Norge AS, Hamar Dale Revisjon AS, Ålesund W Dybing Regnskaps og Rev.kontor, Egersund Økoråd Hadsel AS, Stokmarknes Markedshuset ARS AS, Oslo Bokholderiet AS, Skallestad Økonor Narvik AS, Narvik Totaløkonomi AS, Gressvik Kvestor Kristiansand AS, Kristiansand SRT AS Regnskapstjeneste, Oslo NIRAs Dataregnskap AS, Sandvika Kvestor Oslo AS, Oslo Rapport fra kontrollvirksomheten

3 Steen, Asbjørn Søhoel, Svein Friis Sørbø, Jan Trøften, Ottar Unhjem, Rune Valentinsen, Liv Wold, Rein Aasen, Morten Aasnes, Tom R. Regnskapssentralen AS, Førde Regnskapsbyrået AS, Drammen Sørbø Revisjon AS, Ålesund Økonor Kongsvinger, Kongsvinger Unhjems Regnskapsførsel, Oslo VALID Regnskap, Haslum Data Regnskapstjeneste AS, Oslo Tandem Regnskap AS, Høvik Merkantilservice AS, Tromsø 4. Kontrollvirksomheten 4.1 Generelt Utvelgelse av kontrollobjekter har i 2006 i hovedsak skjedd med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Kredittilsynet, der det tas sikte på at alle medlemmene skal gjøres til gjenstand for kvalitetskontroll minst hvert 7. år. I noen grad er kontroller oppsatt med andre utgangspunkt, jf reglementets 2-2. Medlemmer som i svært liten grad er yrkesaktive i ekstern regnskapsførervirksomhet inntil 0,5 årsverk vurderes særskilt med hensyn til hvorvidt det skal gjennomføres stedlig kvalitetskontroll der eller ikke. Før det tas stilling til stedlig kontroll innhentes det informasjon om virksomheten til de aktuelle medlemmene. I 2006 ble det besluttet å ikke gjennomføre stedlig kontroll hos 16 slike medlemmer. 4.2 Antall gjennomførte kontroller Det ble dette året gjennomført i alt 331 kontroller, 9 kontroller flere enn året før. Av disse gjaldt 285 ordinære kontroller mens 46 gjaldt etterkontroller. Tilsvarende tall for de foregående årene var henholdsvis 322 (280+42) i 2005, 278 (244+34) i 2004, 238 (220+18) i 2003 og 230 (199+31) i I tillegg ble det gjennomført dokumentbasert tilsyn av 16 medlemmer med svært liten grad av yrkesutøvelse. 4.3 Resultat av ordinære kvalitetskontroller Resultatet av de gjennomførte kontrollene faller i en av følgende kategorier: a) Godkjent - ikke behov for oppfølging. b) Begrenset oppfølging - innen en gitt frist må den kontrollerte gi skriftlig tilbakemelding angående nærmere angitte forhold som pålegges utbedret. c) Etterkontroll (i noen tilfeller har utvalget fattet vedtak om begrenset etterkontroll som medfører at den nye kontrollen begrenses til kontroll av de områder som ved forrige kontroll ble avdekket mangler ved). Etterfølgende oversikt viser resultatet etter utvalgets behandling: Rapport fra kontrollvirksomheten

4 Kategori Antall Antall medl. % % % byråer % % % Konklusjon Godkjent ,7 40,2 44, ,8 41,3 41,8 Begr. oppfølging ,3 45,2 39, ,3 40,2 38,9 Etterkontroll 98 20,0 14,6 16, ,0 18,5 19, ,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 Statistikken for 2006 viser resultatene både for ordinære kontroller og etterkontroller. For sammenligningsårene gjelder kun ordinære kontroller. 5. Evaluering Evalueringene etter kontrollene i 2006 viser fortsatt gode resultater. Evalueringen ble som vanlig gjennomført ved at den kontrollerte anmodes om å markere sin oppfatning av en del forhold vedrørende kontrollen på en skala med karakter mellom 1 og 5 (1 = meget god, 5 = dårlig). Følgende resultat er fremkommet etter 190 mottatte evalueringsskjemaer (i parentes resultatene fra 2005/2004): a) Hvordan vurderes forhåndsinformasjonen vedr. kontrollen? 1.79 (1.67/1.88) b) I hvilken utstrekning synes du spørsmålene i skjemaet som skulle besvares forut for kontrollen var relevante? 1.72 (1.68/2.01) c) Hvor relevante synes du spørsmålsstillingene var under selve kontrollen? 1.52 (1.47/1.77) d) Hvor egnet synes du kontrolløren var for oppgaven? 1.41 (1.27/1.45) e) I hvilken utstrekning bidro kontrolløren med veiledning? 1.49 (1.51/1.65) f) Totalinntrykket etter å ha vært gjenstand for kontroll (1.49/1.66) 6. Regnskap Til tross for at inntektene fra kontrollavgiftene i 2006 ble mindre enn beregnet, ble det økonomiske resultatet dette året bedre enn budsjettert. Underskuddet ble på kr En hovedårsak til avviket skyldtes at det av ulike årsaker ikke ble gjennomført så mange kvalitetskontroller som beregnet. For øvrig vises det til vedlagte regnskap. 7. Avslutning Resultatene etter kontrollene i 2006 kan rent statistisk oppfattes som et tilbakeskritt når det gjelder kvaliteten på medlemmenes regnskapsførervirksomhet. Det er imidlertid klart at kontrollene etter hvert er blitt mer omfattende og kravene vedrørende formelle forhold strengere. Det ble i 2006 igangsatt et prosjekt som tar sikte på å sette større fokus på de krav som stilles til eksterne regnskapsførere generelt og medlemmer av NARF spesielt. Dette kvalitetsprosjektet vil i 2007 gjennomføre informasjonsmøter over hele landet med gjennomgang av de krav som stilles til regnskapsførerne. I tillegg vil Rapport fra kontrollvirksomheten

5 andre tiltak bli iverksatt gjennom dette prosjektet og utvalget ser derfor med stor interesse fram til en fremtidig kvalitetsforbedring som følge av disse tiltak. --- * --- Oslo, 21. mars 2007 Inger-Berit Andersen (leder) sign. Knut Lie sign. Reidar Næss Grete Mølland Torbjørn Johansen sign. sign. sign. Rapport fra kontrollvirksomheten

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2011 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2013 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009

Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Til NARFs medlemmer Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Generalforsamlingen avholdes på Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo fredag 12. juni

Detaljer

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22 1. OM DOKUMENTBASERT

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 24. januar 2007 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 24. januar 2007 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 24. januar 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Oslo Havn KF Skur 38, Vippetangen (se vedlagte kart). Ring på til havnedirektør Anne Sigrid Hamran. Det er registrering

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse Tormod Reiersen, Skattedirektoratet Per Arne Paulsen, Skattedirektoratet Anders Berset, Skattedirektoratet I 2012 gjennomførte Skatteetaten

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer