IKT-arkitektur i Kristiansand kommune og standardiseringsarbeid. Arild Sandnes,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-arkitektur i Kristiansand kommune og standardiseringsarbeid. Arild Sandnes, 18.01.2010"

Transkript

1 IKT-arkitektur i Kristiansand kommune og standardiseringsarbeid Arild Sandnes,

2 Nasjonale føringer (Stortingsmelding nr 17 ( ) Eit informasjonssmfunn for alle (IKT-meldingen) Noen viktige elementer i denne er: En helhetlig IKT-politikk En åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor En effektiv offentlig sektor der IKT frigjør ressurser Universell utforming, tilgang for alle Tilgang til den digitale almenningen Norsk skole som en foregangsskole i verden hva gjelder bruk av IKT i undervisning og læring

3 Etablering av felles arkitekturprinsipper Med IKT-arkitektur meiner vi eit rammeverk for oppbygging av IKTsystem og samhandling mellom systema. For å sikre bedre samhandling i det offentlige, skal det etableres nokre overordna og sektorovergripande arkitekturprinsipp basert på ein såkalla tenesteorientert IKT-arkitektur. Den kan delast i tre lag: eit presentasjonslag, eit felleskomponentlag og eit systemlag som er sæskilt for verksemda. Samspelet i og mellom laga baserer seg på åpne standardar som er etablerte som forvaltningsstandardar, og meir felles krav til informasjonstryggleik

4 Relevante nasjonale tiltak/prosjekter Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Prosjekt for tjenesteorientert arkitektur i NAV (pågår) Prosjekt for tjenesteorientert arkitektur i justissektoren Semicolon prosjektet Semantisk interoperabilitet og modeller for kartlegging av informasjon som det offentlige bruker i sin tjenesteproduksjon (pågår) ALTINN 2 prosjektet Brønnøysundregistrene (pågår) FAOS rapporten Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor

5 FAOS-rapporten (bedre kvalitet til lavere kostnad) Bedre kvalitet på saksbehandlingen i offentlig sektor Økt tilgjengelighet til offentlige tjenester Økt automatisering av tjenesteytingen Økt robusthet Reduserte livssykluskostnader Økt konkurranse Bedre forutsigbarhet i tjenestetilbudet

6

7 Arkitekturprinsipper (Stortingsmelding 19: 2008/2009) Tjenesteorientering: IKT-system skal bygges opp som ei samling avgrensa delsystem som legger til rette for mest mulig gjenbruk. Interoperabilitet: IKT-system må kunne utveksle og dele data og informasjon med andre system gjennom standardiserte grensesnitt Tilgjenglighet: Elektroniske brukertjenester skal væree universelt utforma, og brukerne skal kunne nytte de uten hensyn til tid, sted og kanal. Sikkerhet: Informasjon og tjenester skal tilfredstille krav til konfidensialitet og tilgjengelighet. Åpenhet: Offentlige IKT-system skal være basert på åpne eller godkjente standarder. Systemene skal ikke sette spesielle krav til teknologi hos brukerne. Fleksibilitet: Forvaltninga skal etablere og utvikle IKT-system på en slik måte at de er forberett på endringer i bruk, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur. Skalerbarhet: IKT-system skal være forberett for endringer i antallet brukere, datamengde og livslengde på tjenesten. Enhetlig brukerfont

8 Status og erfaringer fra kommunale prosjekter og initiativ Byggsøk Norge.no og MinSide Nasjonal tjenestekatalog KS Resultat XML prosjekt for standardiserte grensesnitt mellom ikt-systemer i kommunesektoren Prosjektet Tjenester på nett Prosjekt for standardisert grensesnitt emmom sak/arkivsystem og Byggsøk sammen med sak/arkiv-leverandørene og BE (pågår) Forprosjekt om revisjon av Geolok-standarden sammen med Kartverket (pågår) ELIN-k Prosjekt for utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (pågår) Meldingsløftet (pågår for fastlegene og helseforetakene kommunesektoren kommer senere) eresept (pågår) Elin-t Prosjekt for samhandling spesialisthelsetjenesten, fylkestannlegene og plieie- og omsorgstjenesten i kommunene ( i oppstart) Kjernejournal (pågår) Feide utrulling (pågår) Utrulling av kommunale næringslivsrelaterte tjenester i Altinn (pågår i Drammen). EU s direktiv vil kreve intensivering av utrulling i kommunesektoren.

9 Tjenesteorientert arkitektur (SOA) Tjenesteorientert arkitektur er en egenskap ved datasystemer, nemlig at de er bygd opp av avgrensede tjenester, som kan samvirke med hverandre fordi de baserer seg på åpne standardiserte grensesnitt Bruk av åpne standarder gir rom for bedre tilgjenglighet, åpenhet, fleksibilitet og skalerbarhet. En utfordring med dette er at disse prinsippene kan bryte med prinsipper (inkludert lover, regler og forskrifter) innenfor sikkerhet. Sikkerhet er et viktig prinsipp som er en av grunnsteinene i enhver arkitektur.

10 Referansemodellen

11 Utv. Utv. Verktøy Verktøy (Java (Java / /.Net).Net) BPMS BPMS (Oracle (Oracle BPEL) BPEL) BRE BRE (Oracle (Oracle BPEL) BPEL) ESB ESB // ESN ESN (Oracle (Oracle BPEL) BPEL) Data Data services services UI UI // Portal Portal (MORE) (MORE) G oo vv ee rr nn aa nn cc ee A uu dd ii tt ii nn gg (B (B P P E E L) L) DB DB 11 DB DB 22 DB DB nn

12 Modernisering med IT i Kristiansand kommune 3. August 2005 Politisk agenda Offentliig Journal Innsyn byggesak Eksterne skjema Elektroniske meldinger Interne skjema DOKUMENT- SENTERET (KRISS) MFS SATS Barnehage (søknad) ANDRE E-post GEMINI IDAVALL Webcruiter SATS Skole (SFO søknad) Symbolforklaring Grønn = eksisternde system/rutine Rød = forslag til anskaffelse (prioritert) Stiplet rød =mulig ikke prioritert Gul = leverandører/ kunder NØS Page 1

13 Modernisering med IT i Kristiansand kommune 3. August 2005 Leverandør KRISS SATS Skole (timelister) Rammeavtaleleverandører Reiseregning TIDBANK (timelister, fravær,ferie) Variable transaksjoner Inngående e- faktura NOTUS (ansattoppl., timelister, fravær, vikar) Kunder(faktura /e-faktura) Markedsplassen.no Fravær EKKO (innfordring) NØS(regnskap, fakturering, ansatt, e-handel også tilfeldig fakturering) Personalia Fakturaskanning SATSbarnehage (fakturering) OSKAR (sosialhjelp) Remittering SATS-skole (fakturering) Cetus Kultuskolen (fakturering) GastroMeny (fakturering) Facility Station Kr.sand Eiendom (fakturering) PA-Næring Renovasjon (fakturering) Propman (fakturering) PA-Næring (RKR) (fakturering) PA-KIS (kommunaleavgifter) PA-Kirke (fakrturering) PROFIL (fakturering) Symbolforklaring Grønn = eksisternde system/rutine Rød = forslag til anskaffelse (prioritert) Stiplet rød =mulig ikke prioritert Gul = leverandører/ kunder Page 1

14 WebCruiter MORE/nettforvaltning Skjema 5.1 FRI4/Idavall XML dokumenter og vedlegg i form av Office dokumenter, legges på en bestemt katalog XML dokumenter og genererte PDF er legges på en bestemt katalog XML dokumenter og vedlegg i form av Office dokumenter, legges på en bestemt katalog File-adapter File-adapter File-adapter Oracle BPEL prosess-manager WS-adapter WS-adapter WS-adapter NOARK-4 WebServices Doculive (Kriss) sak/arkiv

15 Integrasjonsskisse Idavall Data XML og PDF filer som legges fortløpende på en bestemt filkatalog. XML dokumenter legges på en bestemt katalog Oracle BPEL PM leser XML filene. File-adapter WS-adapter Oracle BPEL prosess-manager Oracle BPEL PM kaller KS- WebServices, som skriver data til sak-/arkiv og overfører PDF-vedlegg og søknadsvedlegg til sak-/arkiv KS-standard, WebServices Doculive (Kriss)

16 Integrasjon Tanken å lage enterprise systemer som skal dekke alle prosesser i en bedrift er til dels forlatt i alle fall i det offentlige! Det blir for komplekst Bruk av Webteknologien er trolig løsningen i alle fall slik vi ser det i dag.

17 Utfordring i kommunesektoren Sektoren er mangfoldig systemer som skal dekke fagområder fra vugge til grav Ingen leverandører dekker alle fagområdene betyr at sammensatte tjenester som skal oppdatere data på flere fagområder ofte må forholde seg til systemer laget av forskjellige leverandører.

18 Integrering og kostnader En større kommune har ca. 100 forskjellige fagsystemer, levert av forskjellige leverandører Typisk kan utviklingen av integrasjon / datautveksling mellom to fagsystemer koste fra Dette klarer vi ikke å finansiere hver for oss vi må samarbeide om utviklingen vi må standardisere!

19 Standardiseringsarbeid Regjeringen: Standardiseringsrådet for IKT Kommunenes Sentralforbund KS Standardiseringsråd for IKT (ledes av Arild Sandnes, Kristiansand kommune) Referansekatalog for IKT (oppdatert oversikt over vedtatte og anbefalte IKTstandarder) Kommunene er autonome dvs at staten i liten grad styrer kommunenes virksomhet

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

Noark-5 tek steget mot fagsystema Kommunens dokumentproduksjon samlast med Noark-5

Noark-5 tek steget mot fagsystema Kommunens dokumentproduksjon samlast med Noark-5 Noark-5 tek steget mot fagsystema Kommunens dokumentproduksjon samlast med Noark-5 Martin Hauge IT-sjef Møre og Romsdal fylke Arkivverdig materiale blir ikke arkivert fordi arkivsystemene er ikke bygget

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune Strategisk IT-plan for Vennesla kommune 2013-2016 Hovedmål: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller publikum er tjent med det. 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur. Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no. HiOA

Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur. Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no. HiOA Arkivets rolle i en tjenesteorientert arkitektur Thomas Sødring thomas.sodring@hioa.no HiOA Arild Haraldsen mener* Hvor langt har kommunene kommet i samordning av sine digitale tjenester? Hvordan går samspillet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor Forprosjektrapport På oppdrag for Lysaker, 20. januar 2010 Versjon 1.1 Forord Rapporten er utarbeidet av Commitment

Detaljer

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid Vedleggene til utredning gjennomført av Devoteam davinci 1.3.2011 1 Vedlegg 1. Gjennomførte møter og intervjuer

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor

Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Felles IKT-utvikling i kommunal sektor Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid En utredning gjennomført av Devoteam davinci 1.3.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN...

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor. INF 3290 Endre Grøtnes Difi

Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor. INF 3290 Endre Grøtnes Difi Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor INF 3290 Endre Grøtnes Difi Dagens tema Kort om Difi En offentlig infrastruktur eller mange små? Virkemidler for infrastrukturutvikling i offentlig sektor

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer