PROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Sted: Mortavika Kafeteria og ferjeterminal, Rennesøy. Dato: Torsdag 12 Mars 2015 klokken 18:30 til 21:00 Disse møtte: Egil Kr. Olsen, Dusavik Båtforening, Sigve Reime, Engøy Båtklubb, Ansgar Dirdal, Engøy Båtklubb, Paul R Stranden, Båtstad Båtforening. Per Skalleberg, Dusavik Båtforening, Svein Stensland, Østkanten Motorbåtforening, Tor Stolt, Riska Båtforening, Jan P. Andersen, Kristiansand Motorbåtforening, Viggo Andreassen Askje Båtforening, Paul Tangen, Ytre Hafrsfjord Båtforening, Leif Nesheim, Østhusvik Båtforening, Hege Forland, Riska Båtforening, Svein Stensland, Østkanten Motorbåtforening, Hans Einar Østerbø, Buøy Båtforening, Charles Watson Buøy Båtforening, Odd Petter Hustoft, Skjold Båtforening, Inge M. Fister, Ryggstranden Båtforening, Kjell A. Nilsen, Ryggstraden Båtforening, Sven Peder Klungtveit, Kvernevik Båtforening Egil Kr. Olsen stilte i tillegg som President for KNBF sentralt Totalt var der 17 stemmeberettigede med fullmakter. Forfall: Arild Anfindsen Kasserer, Arnt Heggøy Styremedlem Regions leder Sigve Reime ønsket alle velkommen. Deretter ble Egil Olsen bedt om å fortelle litt om det pågående arbeidet med å reorganisere KNBF organisasjonen sentralt og modernisere driften. Et arbeide, som etter hvert vil få positive ringvirkninger for medlemmene. Etter en god orientering av Egil fortsatte vi med følgende agenda: 9/15 Åpning ved leder. Ingen hadde merknader til innkalling eller saklisten 10/15 Valg av møteleder og referent: Paul R. Stranden ble valgt til møteleder Per Skalleberg ble valgt til referent Kjell A. Nilsen Ryggstraen Båtforening og Svein Peder Klungtveit Kvernevik Båtforening ble valgt til å signere protokollen 11/15 Protokoll fra forrige årsmøte Gjennomgått av Sekretær i regionsstyret. Ingen hadde noen merknader. 12/15 Årsberetning 2014

2 Denne ble gjennomgått av Sekretær Per Skalleberg Selve årsberetningen er vedlagt protokollen. 13/15 Regnskap- Revisjonsberetning Sigve Reime og Per Skalleberg presenterte regnskap Regnskapet for Prosjekt Sørlandet, Bøyeprosjektet og for Region Sør ble presentert og disse er vedlagt protokollen. Det var ingen kommentarer til regnskapet for /15 Budsjett Budsjettet for 2015 vil gi et overskudd på 35500kr. i resultat Prosjekt Sørlandet blir videreført i år og tilført nye midler. Bøyeprosjektet er nesten ferdigstilt og vil bli avsluttet i år. Regnskapet er lett oversiktlig og var revidert og ble funnet i orden. Det var heller ingen merknader til budsjettet for /15 Handlingsplan Møteleder presenterte planen som i grove trekk omhandler følgende: 1. OPPSØKENDE INFORMASJONS VIRKSOMHET MOT EKSISTERENDE FORENINGER. 2. VERVING AV NYE MEDLEMMER/MEDLEMSFORENINGERER I HELE REGIONEN 3. TA OPP SAKER MED BÅTPOLITISKE TEMAER MED REGIONALE/KOMMUNALE MYNDIGHETER. 4 SYNLIGGJØRE BÅTPOLITISKE TEMA/SAKER I MEDIA. 5 SLUTTFØRE BØYEPROSJEKTET 6. FØLGE OPP BÅTPOLITISKE MILJØSAKER I LOKALMILJØET. 7. HOLDE FORSIKRINGS/ORIENTERINGSMØTER FOR MEDLEMSFORENINGER OG ANDRE BÅTFORENINGER 16/15 Innkomne forslag Det forelå ingen forslag til behandling: 17/15 Valg Valgkomiteens innstilling til nytt styret for KNBF Region Sør 2015 Alle ble valgt i h t forslaget og resultatet ble da:

3 Leder: Nestleder: Sekretær. Kasserer: Sigve Reime, Engøy Båtklubb gjenvalg :for 2 år og valgt for 1 år som varamann til Forbundstyret Arnt Heggøy, Førre Båtforening (ikke på valg) Per Skalleberg, Dusavik Båtforening (ikke på valg) Hege Forland Riska Båtforening valgt for 2 år Styremedlem. Hans Ingolf Høie, Dirdal Båtforening (ikke på valg) Styremedlem: Jan Petter Andersen, Kristiansand Båtforening gjenvalg for 2 år Styremedlem: Paul R. Stranden, Båtstad Båtforening valgt for 2 år Styremedlem: Tor Stolt Riska Båtforening (ikke på valg) Varamedlem: Kjell A. Nilsen Ryggstraen valgt for 1 år Varamedlem: Anette Røberg Østhusvik Båtforening valgt for 1 år Revisor: Revisor: Terje Løland, Jåttavågen Båtforening gjenvalgt for 1 år Reidal Løvås, Buøy Båtforening gjenvalgt for 1 år Valgkomite : Valgkomiteen for 2014 Leder: Medlem: Medlem: Svein Stensland, Østkanten Båtforening Alfred Galta Tor Arne Lie, Førre Båtforening Ny valgkomite for 2015 ble valgt av Årsmøtet: Svein Stensland Viggo Andreassen Styret fikk mandat til å velge et tredje medlem fra nordfylket Årsmøtet ble deretter avsluttet kl Det ble servert gode smørbrød, mineralvann og kaffe under møtet og det ble avsluttet med en kommentar fra en av medlemmene at de var meget fornøyd med hva styret har fått utrettet i Neste styremøte i Region Sør blir i Riska Båtforening. Dato blir avtalt senere Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

4

5 Årsberetning for driftsåret 2014 Styret har fra årsmøtet 2014 bestått av: Leder Egil Kristian Olsen Dusavik båtforening Leder annet halvår Sigve Reime Engøy Båtforening Nestleder Sigve Reime Engøy båtforening Nestleder annet halvår Arnt Heggøy Førre Båtforening Sekretær Per Skalleberg Dusavik båtforening Kasserer Arild Anfindsen Lura båtforening Styremedlem Hans Ingolf Høye Dirdal båtforening Styremedlem Arnt Heggøy Førre båtforening Styremedlem 2. halvår Paul R. Stranden Enkeltmedlem Styremedlem Hans Ingolf Høie Dirdal båtforening Styremedlem Jan Petter Andersen Kristiansand motorbåtklubb Varamedlem Paul R. Stranden Enkeltmedlem Vara medlem Tor Stolt Hommersåk Båtforening Egil Olsen ble etter ca. halvgått løp valgt til ny Visepresident i Forbundsstyret og det ble derfor noen rokeringer i styret for å erstatte ham. Styret har i den utstrekning det har latt seg gjøre fulgt opp intensjonen i foreslått arbeidsplan for 2014 og prioriteringer som var gitt. Møtevirksomhet: Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 55 saker i 2014 Vi har vært representert på møter i regi av Fellesrådet for de Offentlige Havner i Stavanger Vi har jobbet med Bøyeprosjektet og har nå bøyene lagret i regionen klar for utlegging samt støpt 10 moringer. Fordelt 5 lodd med moringer og tau til Haugalandet. Vi har fremlagt prosjektrapport og rekrutteringsplan/ besøksplan for prosjekt Sørlandet Plan for utsetting av bøyer er lagt til våren 2015 Leder har deltatt på samtlige Forbundsstyremøter som har vært arrangert Vi har deltatt på styremøte i Askje Båtforening Vi har gjennomført et forsikringsmøte i samarbeid med Fender og KNBF sentralt for medlemsforeninger og ikke medlemsforeninger i nord fylke sammen med Endre Solvang. Vi har rett over årsskifte gjennomført forsikringsmøter på Strandalandet og i Stavanger regionen i samarbeid med Fender og KBF sentralt for over 11 foreninger. Det er gjennomført oppfølgingsmøter i 4 foreninger med styremedlemmer. Ivaretakelse av våre flotte medlemsforeninger: Vi har deltatt på Riska-dagene i samarbeid med Fender Marin Vi har avholdt styremøter i Askje Båtforening, Skiftesvik Båtforening, Båstad Båtforening, Dirdal Båtforening og Dusavik Båtforening,

6 Deltatt i sammen med Dirdal Båtforening på Fiskekonkurranse. Sponset med en redningsvest i forbindelse med utlodding under moto «Sikkerhet på sjøen» Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer: Deltatt på Båtmesse i Haugesund med stand i samarbeid med Norske Sjø/ Fender Marine A/S Vi har deltatt med egen stand på Riska-dagene i Hommersåk i samarbeid med Fender Marine Det er laget oppfølgingsplaner og gjennomført planer for rekruttering av nye medlemsforeninger Hvem er vi? (Kilde: KNBF medlemsoversikt) medlemmer nest største region med 16,7 % av medlemmene 2. Kollektive medlemmer (økning fra i fjor) 3. Personlige medlemmer medlemsforeninger (økning fra 39 foreninger i fjor) besiktigelsesmenn 6. Momskompensasjon 33 foreninger fikk kr i foreninger betalte i kontingent kr i 2014

7 Profilering/promotering Regionstyret har et bevist forhold til uniformerer av styremedlemmene og supplering er gjennomført. Vi har delt ut KNBF vimpel og bordflagg ved foreningsbesøk. Vi har delt ut og solgt KNBF promoterings artikler på alle aktiviteter der vi har hatt stand. Vi har skrevet artikler fra all vår deltakelse ute i foreninger, på messer og aktiviteter som er lagt på regions web og sentral web. Konklusjon: Vi kan se tilbake på et driftsår som har vært aktivt og krevende, men vi kan glede oss over alle de hyggelige menneskene vi har vært i kontakt med på reisen. Vi ser lyst på resultater av vårt promoteringsarbeid som har resultert i at regionen i 2014 har holdt stand som den nest største regionen i landet. Det å rekruttere må sees som en prosess der en sår og i etterkant kan høste. I vår region så ligger det fremdeles et potensiale som kan gi oss mange flere medlemmer. Vi må fortsatt ha et sterkt fokus på aktiviteter rettet mot Sørlandet, der vi har få medlemmer og stort potensiale. Med vennlig hilsen KNBF Region Sør v/styret Sigve Reime Regionleder Sign.

8

9

10

11

PROTOKOLL KNBF Forbundsstyremøte nr. 6/14, 21.-22.11.2014. Saksinformasjon Ansvar Tid/

PROTOKOLL KNBF Forbundsstyremøte nr. 6/14, 21.-22.11.2014. Saksinformasjon Ansvar Tid/ PROTOKOLL KNBF Forbundsstyremøte nr. 6/14, 21.-22.11.2014 Tid og sted: Medlemmer: Deltagere: Sekretariatet: 21.11 kl. 17:30 til 22.11 kl. 16:30, Scandic Gardermoen Hotel Kai Schøne (), Egil Kristian Olsen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING 2009 TID for årsmøtet 2010: Onsdag 3. mars 2010 STED: Tine meierier, Elnesvågen AVDELINGENS LEDELSE OG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 9. FEBRUAR 2010 Kretstinget for

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1 OP-Posten NR.1 2011 Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai 2011 1 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer