Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6-2005 Side 489-554 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr Utgitt 27. januar 2006

2 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 April 5. Forskrift om skiltvedtekter for Gol (Nr. 1331) Sept. 2. Forskrift om tilkopling til fjernvarmeanlegg, Trysil (Nr. 1332) Sept. 29. Forskrift for innsamling av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad (Nr. 1333) Sept. 29. Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Rakkestad (Nr. 1334) Nov. 14. Forskrift om utvida hjortejakt i 2005, Molde (Nr. 1335) Nov. 25. Forskrift om utvida jakttid på hjort for Bakka og delar av Dyrdal, Aurland (Nr. 1337) Nov. 29. Forskrift om utvida jakttid på hjort i 2005, Sunndal (Nr. 1338) Juli 1. Forskrift om dressurområde for hund i Molde (Nr. 1360) Nov. 16. Forskrift om fredningsbestemmelser for reindrift, Stonglandshalvøya, Tranøy (Nr. 1361) Nov. 30. Forskrift om minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Birkenes (Nr. 1363) Des. 1. Forskrift om utvida jakttid etter hjort i Surnadal (Nr. 1364) Des. 5. Forskrift om parkering i Vestby (Nr. 1365) Sept. 26. Forskrift om ny forvaltningsmodell for Reinbeitedistrikt 23 Seainnus/Navggastat, Vest- Finnmark (Nr. 1465) Nov. 24. Forskrift om havneavgifter 2006, Oslo havnedistrikt, Oslo (Nr. 1466) Des. 13. Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Fedje (Nr. 1467) Juni 16. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sarpsborg (Nr. 1527) Aug. 30. Forskrift for adressetildeling og husnummerskilt i Skodje (Nr. 1528) Nov. 29. Forskrift om jakt etter elg og rådyr, Asker (Nr. 1529) Des. 15. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 41, Frøya (Nr. 1532) Des. 15. Forskrift om bruk av og orden i havner, Ålesundregionens havnedistrikt, Ålesund, Sula, Giske og Haram (Nr. 1533) Des. 15. Forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal (Nr. 1535) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 1, Kjaglidalen naturreservat, Bærum (Nr. 1537) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 2, Ramsåsen naturreservat, Bærum (Nr. 1538) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 3, Isi naturreservat, Bærum (Nr. 1539) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 4, Høydalsfjellet naturreservat, Drangedal (Nr. 1540) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 5, Skottfjell naturreservat, Drangedal (Nr. 1541) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 6, Steinknapp naturreservat, Drangedal (Nr. 1542) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 7, Storsteinfjell naturreservat, Fyresdal (Nr. 1543) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 8, Brattås naturreservat, Halden (Nr. 1544) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 9, Svartvannet naturreservat, Marker (Nr. 1545) Des. 16. Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 10, Risdalen naturreservat, Birkenes (Nr. 1546) Des. 16. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Østfold), Østfold (Nr. 1547) Des. 20. Forskrift om fiske etter rognkjeks i 2006 i Nordland, Troms og Finnmark (Nr. 1548) Des. 20. Forskrift om sikkerhetssone ved tidevannskraftverk i Kvalsundet, sjøkart nr. 99, Kvalsund (Nr. 1549) Des. 8. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Oppland), Oppland (Nr. 1735) Des. 13. Forskrift om gebyrregulativ for regulering, byggesak, delingssaker, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn mv. for 2006, Re (Nr. 1736) Des. 19. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nord-Odal (Nr. 1738) Des. 19. Forskrift om gebyrer, Nord-Odal (Nr. 1739)

3 Des. 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Nord-Trøndelag), Nord-Trøndelag (Nr. 1740) Des. 21. Forskrift om vedtekter for forsøk med delegering av myndighet til en felles etat som omfatter Verdal trygdekontor, Aetat Verdal og deler av sosialtjenesten, Verdal (Nr. 1746) Des. 28. Forskrift om hundehold, Vefsn (Nr. 1748) Endringsforskrifter 2005 Nov. 24. Endr. i forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, Ibestad (Nr. 1336) Des. 8. Endr. i forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 2, freding av Oltervågen naturreservat, Molde (Nr. 1530) Des. 12. Endr. i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Fet (Nr. 1531) Des. 15. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet på spesielle vilkår i forbindelse med forsøk med samordning av trygdekontor, Aetat og sosialtjenesten i Verdal kommune prosjekt Arbeid og Velferd, Verdal (Nr. 1534) Des. 16. Endr. i forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde i Høyanger, Vik, Modalen, Vaksdal og Voss (Nr. 1536) Nov. 24. Endr. i forskrift om renovasjon, Porsgrunn (Nr. 1733) Des. 8. Endr. i forskrift om salgstid for øl og skjenketid for alkoholholdig drikk, Rakkestad (Nr. 1734) Des. 13. Endr. i forskrift om renovasjon, Skien (Nr. 1737) Des. 20. Endr. i forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Berg (Nr. 1741) Des. 20. Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i Grenlandsområdet, Telemark (Nr. 1742) Des. 20. Endr. i forskrift om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåking ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland (Nr. 1743) Des. 20. Endr. i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud (Nr. 1744) Des. 20. Endr. i forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy (Nr. 1745) Des. 21. Endr. i midlertidig forskrift om husleietvistutvalg for Oslo og Akershus (Nr. 1747) Diverse 2005 Nov. 29. Fiskeregler (vedtekter) for statsallmenningen i Engerdal (Nr. 1362) Des. 5. Del. av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil liter brannfarlig gass på byggeplasser, Halden (Nr. 1366) Rettelser Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

4 5. april Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 27. januar 2006 Nr april Nr Forskrift om skiltvedtekter for Gol kommune, Buskerud. Fastsatt av Gol kommunestyre 5. april 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr og 107. Kunngjort 1. desember Kapittel 1. Formål og definisjoner I 1. Formålet med denne forskriften er å regulere bruken av skilt og reklameinnretninger tilknyttet næringslivet innenfor Gol kommune. De materielle bestemmelser i denne forskrift gjelder også for de skilt og reklameinnretninger som ikke er søknadspliktige. 2. I denne forskriften menes med: a) Reklameinnretning: All form for reklame som ikke kan defineres som skilt. b) Gatebukk: Mobile og/eller sammenleggbare reklameinnretninger som plasseres utenfor forretninger eller langs veg som tilvisningsskilt. c) Tilvisningsskilt: Skilt eller reklameinnretninger som viser til virksomheter som ikke er tydelig synlige fra veg. Er det tvil om et skilt er et tilvisningsskilt, er det formålet med skiltet som er avgjørende. d) Innerste røde området av fortauet: Definisjon på avstand fra forretningsbygg. Store deler av fortau langs Sentrumsvegen i Gol er belagt med stein. Den innerste delen er belagt med stein med rød farge. De deler av Gol der det ikke er fortau eller denne stein med rød farge, skal gatebukker plasseres innenfor tilsvarende avstand fra forretning. Kapittel 2. Søknad 3. I Gol kommune kan ikke skilt, reklameinnretninger og lignende som er større enn 3,0 m 2 settes opp uten at kommunen har gitt samtykke eller tillatelse etter søknad etter plan- og bygningsloven 93. Tillatelse kan bare gis inntill videre eller for et avgrenset tidsrom. Søknad om oppføring av skilt skal inneholde målbeskrivende tegning eller foto av skiltet, fargeforslag og plassering på bygning. Kapittel 3. Skilt generell del 4. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse og ikke være over 5,0 m 2. Større skilt kan aksepteres på større fasader, maksimalt 20% av en butikkfasade inkludert vindusreklame. Utforming, farge og plassering skal harmonere med bygningen og miljøet ellers. Hver virksomhet kan ha ett veggskilt og ett uthengsskilt på bygningsfasade. Det kan gjøres unntak for virksomhet som disponerer flere fasader. 5. Skilt på bygninger skal plasseres på veggflate og utenfor viktige motiv i fasaden. Skilt skal ikke kunne settes opp på møner eller takflater. Skilt på gesims aksepteres der det kan gjøres på en estetisk god måte. 6. Skilt- og reklameinnretninger tillates ikke plassert på stolper, trær eller gjerder. Skilt på egen reklamevegg kan tillates dersom det estetisk får en god utforming som samsvarer med hovedbygget/gatefasaden generelt. 7. Det skal ikke brukes skilt med sammenhengende bokstaver, med mindre dette er en del av bedriftens eller logo. Kapittel 4. Lysskilt 8. Lysskilt er tillatt og skal utformes i tråd med bestemmelsene i punkt 1 4. Dominerende lyskasser er ikke tillatt. Ved bruk av lyskasser skal ikke annet enn teksten og eventuelt logo gi lys.

5 5. april Nr Blinkende og bevegelige skilt er ikke tillatt. Kapittel 5. Uthengsskilt 10. a) Uthengsskilt skal ha størrelse og farger som er tilpasset huset og annen skilting. Plassering av uthengsskilt fra ulike forretninger på samme fasade skal samordnes. Skiltet skal ikke være til fare eller hinder for gående. b) Flagg på vegg over 0,3 m 2 regnes som uthengsskilt. 11. Uthengsskilt kan ha største bredde 1,0 m og størrelse inntil 1,0 m 2. Fri høyde over fortau skal være minst 2,7 m. Avstand fra fortauskant skal ikke være mindre enn 0,5 m. Kapittel 6. Markiser 12. Markiser skal være like over hele bygningen. De skal passe til vinduene, dører og husfarge. Kapittel 7. Gatebukker 13. Det er kun tillatt med en gatebukk for hver forretning, og maksimalt to for en forretningsgård. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. 14. Gatebukker skal plasseres slik at de ikke er til hinder for funksjonshemmede, gående, syklende, svaksynte og for vedlikehold av fortau. Gatebukker skal ikke være til hinder for fri sikt for motorkjøretøy. Plassering er kun tillatt innenfor det innerste røde område av fortauet, også vinterstid. Gatebukker skal bare stå ute i forretningens åpningstid. Kapittel 8. Plakater 15. Plakater på vegg som er større enn 0,5 m 2 er å rekne som skilt. Plakater skal ikke være dominerende og ødelegge helhetsinntrykket av bygningen. 16. Det er ikke tillatt å sette opp plakater for arrangement og kampanjer på stolper, gjerder eller husvegger. Disse skal settes opp på spesielle tavler. 17. Plakater, transparenter og vimpler skal fjernes når de er foreldet. Kapittel 9. Miljøhensyn 18. Det kan ikke oppføres frittstående reklameskilt i naturlandskap, kulturlandskap eller parker. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen dersom det er preserende behov for et skilt med tanke på informasjon og henvisningsansvar overfor publikum. Forutsetningen for unntak vil være at det stilles store krav til den estetiske utformingen av skiltet og at dette står i forhold til en eventuell omliggende bebyggelse og landskap. Denne type skilt er søknadspliktig. 19. Innenfor særpregede og historisk interessante miljø, skal det ikke oppføres reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie. Det faste utvalg for plansaker kan kreve at det blir utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område under ett. 20. I rene boligområder er det ikke tillatt å oppføre reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker og liknende kan oppføres i den grad dette ikke sjenerer boligområdene. 21. Turskilt og liknende som settes opp ved turveger, skiløyper og turstier skal være i tre med pregede symbol og bokstaver. 22. Eier har plikt til å vedlikeholde skilt eller reklameinnretning som er omtalt i denne vedtekten. Dersom vedlikehold ikke gjennomføres kan kommunen gi pålegg om fjerning som omtalt i forskriftens 23. Kapittel 10. Fjerning 23. Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre innretninger som er i strid med disse vedtektene. Unntak fra denne regelen kan likevel gjøres dersom det er gitt tidsavgrenset samtykke. Innretning som kan medføre fare kan i alle tilfeller kreves fjernet. Kommunen kan gi pålegg om å fjerne skilt som er satt opp uten nødvendig tillatelse eller vedtektene. II Forskriften opphever forskrift 10. mars 1995 nr. 294 om vedtekt til plan- og bygningslova 107, Gol kommune, Buskerud.

6 29. sept. Nr sept. Nr Forskrift om tilkopling til fjernvarmeanlegg, Trysil kommune, Hedmark. Fastsatt av Trysil kommunestyre 2. september 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr a jf. 3. Kunngjort 1. desember Trysil kommune kan kreve at nybygg med bruksareal (BRA) over 250 m 2 og at bygning som skal vesentlig ombygges (hovedombygging) jf. plan- og bygningsloven 87 med bruksareal (BRA) over 250 m 2, innenfor det til enhver tid gjeldende konsesjonsområdet for fjernvarmekonsesjon i Trysil kommune, skal tilknyttes det aktuelle fjernvarmeanlegget. 2. Samme bestemmelse gjelder og der flere enkelttiltak/enheter ligger samlet og summen av rekken/enhetene overskrider ovennevnte arealgrense. 3. Krav om tilknytning skal skje i samsvar med gjeldende retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 4. Tiltakshaver kan søke om dispensasjon fra tilknytningsplikt når det foreligger særlige grunner, jf. plan- og bygningslovens Krav om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen jf. bestemmelser i plan- og bygningslovens 15 og bestemmelser i forvaltningsloven 2 og sept. Nr Forskrift for innsamling av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold. Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 29. september 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30, 34, 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 1. desember Kap 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder 1) håndtering av avfall fra alle husholdninger, definert som forbruksavfall, i hele kommunen og omfatter alle eiendommer som er bebygd med bolighus. fra eiendommer som er bebygd med fritidshus, og som ønsker å delta. fra næringseiendommer som ønsker å delta, og dersom avfallet i art og mengde tilsvarer husholdninger. 2) gebyrplikt. 2. Definisjoner Abonnent er eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordning. Dersom eiendommen er festet bort, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Forbruksavfall er vanlig avfall fra husholdninger og avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Våtorganisk avfall er matrester fra egen husholdning og hageavfall. Hjemmekompostering er varmkompostering av våtorganisk avfall i godkjente beholdere i egen hage eller tomt. Hageavfall er kvist, gressklipp, planterester mv. fra hagedrift. Som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) regnes alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å fungere, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av slike strømmer eller felt. Som KFK-holdige kuldemøbler regnes kuldemøbler (kjøleskap, frysebokser o.l.) hvor det er brukt KFK (drivhusgasser, bl.a. freon) i kjølesystem eller isolasjon. Som farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempler er spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. Med oppsamlingsenhet menes stativ og/eller sekk, samt kompostbinge. Med stativ menes oppsamlingsenhet det plasseres sekk i, og som kan lukkes. Stativ kreves i tettbebyggelse. Med restavfall menes avfall det ikke er opprettet egen sorteringsordning for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering av forbruks- og produksjonsavfall, og leveres til forbrenningsanlegg eller avfallsdeponi.

7 29. sept. Nr Unntak for visse typer forbruksavfall Flytende avfall, større gjenstander, varm aske, dyrekadaver, eksplosive eller selvantennende stoffer og smittefarlig avfall som sprøytespisser, skalpeller o.l., omfattes ikke av denne forskriften og må ikke plasseres i oppsamlingsenheten. Dette leveres skal direkte til godkjent mottak. Kap. 2. Innsamling mv. av forbruksavfall 4. Kommunens plikter Kommunen skal sørge for å samle inn avfall mv. fra eiendommer som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan besørge utlevering av oppsamlingsenheten(e). Avfallet skal hentes rutinemessig i henhold til gjeldende tømmekalender. I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme annen hentehyppighet. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt eller støy. Oppsamlingsenheten skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Under transport må avfallet sikres slik at det ikke faller av. Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten, eller i spesiell sekk hvor gebyr for innsamling og behandling er inkludert. Kommunen kan gjøre avtaler med private firma om utføring av deler av kommunens ansvarsområde. 5. Abonnentens plikter Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av, samt tilgjengeligheten til oppsamlingsenheten(e) skjer i samsvar med disse forskriftene. a) Oppsamlingsenheter type og antall Abonnenten som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall skal sørge for å ha en oppsamlingsenhet for restavfall. Oppsamlingsenheten(e) bekostes og eies av abonnenten. Dersom det gis bestemmelser om økt kildesortering kan abonnenten bli pålagt å ha flere ulike oppsamlingsenheter. Dersom det utvalgte antall oppsamlingsenheter ikke er tilstrekkelig for eiendommen, plikter abonnenten å ordne med utvidelse av abonnementet. Kommunen kan pålegge abonnenten anskaffelse av nye eller flere oppsamlingsenheter, dersom avfallsmengden tilsier det. Er det ved enkelte anledninger mer avfall enn oppsamlingsenhetene rommer, kan abonnenten kjøpe sekk for ekstraavfall der gebyr for innsamling og behandling er inkludert. Sekken plasseres slik at renovatøren lett kan ta den med ved ordinær tømming. b) Oppsamlingsenheter kvalitet og vedlikehold Oppsamlingsenheten for restavfall fra husholdninger skal være av en slik beskaffenhet at avfallet sikres mot rotter og andre skadedyr, og for øvrig ikke fører til hygieniske ulemper. Kommunen kan sette krav til type, volum, antall, samt reparasjon og fornying av oppsamlingsenheten. c) Oppsamlingsenheter utplassering og tilgjengelighet Oppsamlingsenhetene skal generelt plasseres på egen eiendom, lett tilgjengelig og maksimum 10 meter målt fra senter offentlig/kjørbar vei (jf. 5 e). Ved bruk av stativ skal den plasseres på plant og fast underlag. Hvis oppsamlingsenheten plasseres annet sted, skal den bringes frem til offentlig/kjørbar vei før kl på tømmedagen, ettersom tømming kan foretas fra dette tidspunkt. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til oppsamlingsenhetene og adkomsten skal være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og om nødvendig sandstrødd. Stativ må kunne åpnes for uttak av sekk. Avfallet blir ikke hentet om tilgjengelighet ikke er imøtekommet. Oppsamlingsenheter for husholdningsavfall må ikke overfylles, og må ikke pakkes fastere med avfall enn at det lett kan tømmes. Vekten må ikke overstige 20 kg pr. oppsamlingsenhet. Skarpe gjenstander og fuktig avfall må pakkes godt inn. d) Spesielle oppsamlingsenheter, deling av oppsamlingsenheter o.l. I områder hvor det er satt ut felles oppsamlingsenheter, kan kommunen henvise abonnenten til å benytte disse. Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten(e) plasseres i eget søppelrom. Borettslag eller andre abonnenter som ønsker å gå sammen om felles oppsamlingsutstyr og/eller enheter må ha kommunens samtykke. Hytteeiere som har velforening/hytteforening eller grunneier med bortfestede hyttetomter kan søke kommunen om å delta i den kommunale renovasjonen. e) Krav til kjørbar vei Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy med akseltrykk på inntil 8 tonn, totalvekt 26 tonn. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd. Veien må ha en fri høyde på minst 4 meter og fri bredde på minimum 4 meter. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurderer veien som ikke kjørbar. f) Forbud mot matavfallskverner Bruk av matavfallskvern tilknyttet avløpsanlegg i spredt bebyggelse eller kommunalt avløpsnett er ikke tillatt.

8 29. sept. Nr Sortering og gjenvinning av avfall Forbruksavfallet skal i størst mulig grad kildesorteres og ombruk skal prioriteres foran gjenvinning. Alle gjenvinnbare fraksjoner kan tilrettelegges for innsamling, enten gjennom utvikling av eksisterende system eller ved separate ordninger. Restavfall er forbruksavfall som ikke sorteres og skal legges i kommunens merkede sekker eller i stativ med merket sekk. Farlig avfall skal leveres til miljøstasjoner eller kommunens betjente avfallsmottak. Papp, papir og kartong som er gjenvinnbart buntes, eller legges i poser/sekker/esker av papp/papir og legges lett tilgjengelig for henting. Det må ikke forekomme sølvpapir, plast, tøy, matavfall eller andre forurensninger i papiret. Enheten skal ikke overstige 20 kg. Drikkekartong skal rengjøres, brettes sammen og pakkes i utdelte spesialposer. Glass- og metallemballasje skal rengjøres og bringes til returpunkter/miljøstasjoner med oppsamlingsenheter for disse avfallstypene. Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres til forhandler eller til kommunalt avfallsmottak. KFK-holdige kuldemøbler skal leveres til kommunalt avfallsmottak eller til forhandler. Klær og sko kan leveres til ideelle organisasjoner/foreninger som tar imot slikt avfall. Hageavfall kan leveres ved avfallsmottak, eller komposteres av abonnenten selv. Større gjenstander som møbler o.l. som ikke passer til innsamlingssystemet: Abonnenten må selv bringe dette til godkjent avfallsmottak. 7. Hjemmekompostering a) Generelt Hjemmekompostering er en frivillig ordning for abonnenter som tilfredsstiller kravene i 7 b. Ordningen innebærer at abonnenten selv håndterer sitt våtorganiske avfall via varmkompostering hele året. Den ferdige komposten brukes på egen eiendom. b) Krav til abonnenten Det må inngås forpliktende avtale med kommunen om komposteringen. Avtalen regulerer de praktiske, hygieniske og helsemessige sidene ved komposteringsordningen. Det er en forutsetning at abonnenter som har avtale om hjemmekompostering ikke leverer våtorganisk avfall til den kommunale renovasjonen eller kvitter seg med det på annen måte. Abonnenten må ha tilstrekkelig bruksareal (blomsterbed, kjøkkenhage eller lignende) til å nytte ferdig kompost. Alternativt må abonnenten gjøre rede for annen mulig bruk av komposten som gjødsel/jordforbedringsmiddel utenfor egen tomt. Alternative løsninger skal være godkjent av kommunen. Abonnenten bekoster og eier komposteringsbeholder godkjent av kommunen. Abonnenten må delta på komposteringskurs i kommunens regi, eller på annen måte dokumentere at han/hun har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre hjemmekompostering i henhold til avtalen. c) Avtalebrudd/oppsigelse Kommunen har rett til å foreta inspeksjon og kontroll av at abonnentene oppfyller de krav som er stilt i forskrift og avtale. Ved brudd på disse, kan kommunen si opp avtalen med umiddelbar virkning, og innlemme abonnenten i det ordinære renovasjonssystemet. Abonnenten kan si opp avtalen med 1 måneds varsel. Kap. 3. Avfallsgebyr 8. Hvem skal betale gebyr Abonnenten skal betale årlig gebyr til kommunen. Gebyr betales også ved levering av avfall på opplagsplass eller behandlingsanlegg. Gebyrene fastsettes årlig av kommunen i samsvar med forurensningslovens 34. Dersom abonnentenes plikter i henhold til 5 ikke er oppfylt kan kommunen innkreve gebyr pålydende de merutgiftene som er påløpt for renovatør og kommune. 9. Reduksjon av renovasjonsgebyret Reduksjon av renovasjonsgebyret innrømmes dersom følgende innfris: har godkjent avtale med kommunen om hjemmekompostering (jf. 7 b). har godkjent avtale med kommunen om deling/samarbeid om oppsamlingsenheter for restavfall slik at antall oppsamlingsenheter er færre enn en (1) pr. abonnent (jf. 5 d). Gebyrreduksjonens størrelse skal gjenspeile kommunens faktiske reduksjoner i avfallshåndteringen og fastsettes årlig av kommunen. 10. Innkreving, renter mv. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende.

9 29. sept. Nr Kap. 4. Avsluttende bestemmelser 11. Søknad om dispensasjoner og særskilte ordninger Om særlige grunner tilsier det kan det søkes kommunen om dispensasjon fra a) forskriftens 1, om plikten til å delta i renovasjonsordningen. b) forskriftens 5 c første ledd om oppsamlingsenhetens avstand fra offentlig/kjørbar vei. Det må søkes kommunen å delta på følgende frivillige ordninger: c) deling/samarbeid om oppsamlingsenheter (jf. 5 d). d) kommunens renovasjonsordning for fritidsbebyggelse med velforening/hytteforening eller grunneier med bortfestede fritidsbebyggelse (jf. 5 d). e) etablere hjemmekompostering (jf. 7 b). 12. Delegert myndighet Kommunen har delegert behandling av dispensasjoner og søknader etter 11, utøvelse av pålegg etter 5 a, krav etter 5 b og kontroll etter 7 d til Rådmannen eller den han/hun bemyndiger. 13. Klage Vedtak som er fattet i medhold av disse forskriftene, kan påklages til kommunens klageinstans. 14. Straff Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens 79 annet ledd. 15. Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft 1. januar sept. Nr Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Rakkestad kommune, Østfold. Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 29. september 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 26, 34, 52a, 79, 83 og 85. Kunngjort 1. desember Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder: 1) tømming og/eller avvanning av slam fra alle slamavskillere og andre renseinnretninger for avløpsslam, privet, minirenseanlegg, tette oppsamlingstanker for avløp som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2) gebyrplikt. 2. Definisjoner Som abonnent regnes hjemmelshaver av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen for slam. Dersom eiendommen er festet bort, skal festeren likevel regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Med slam menes produkt fra tømming av mindre renseinnretninger så som slamavskillere, minirenseanlegg og tette oppsamlingstanker. Som slamavskiller regnes samlekummer mv. for avslamming av sanitært avløpsvann, samt oppsamlingstanker for ubehandlet avløpsvann fra husholdninger og fritidsbebyggelse med innlagt vann. Med tette tanker menes oppsamlingsanlegg for sanitært avløpsvann uten utslipp fra husholdninger og fritidsbebyggelse med innlagt vann. Med minirenseanlegg menes anlegg for rensing av sanitært avløpsvann og gråvann fra husholdninger og fritidsbebyggelse med innlagt vann. Kap. 2. Oppsamling av slam mv. 3. Kommunens plikter Kommunen skal tømme slam fra alle slamavskillere og andre renseinnretninger for avløpsslam, privet, minirenseanlegg, tette oppsamlingstanker for avløp. Varsel om tømmetidspunkt gis gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å utføre tømmingen, og dersom utstyret er tilpasset for dette tilbakeføre rejektvann fra avvanningsbil til slamutskiller som tømmes. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade eiendom oppstår.

10 29. sept. Nr Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold og/eller skader på privat vei og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Tømmeutstyr skal være slik innrettet at tømming og transport skjer på en hygienisk og estetisk måte. 4. Abonnentens plikter a) Vedlikehold, samt klargjøring av avløpsanlegg før tømming Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes, er lett tilgjengelige for tømming. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord, osv. fjernes, og andre hindringer for fri adkomst for renovatøren skal ordnes av abonnenten før tømming utføres. b) Krav til kjørbar vei Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle renovasjonskjøretøy med akseltrykk på inntil 8 tonn, totalvekt 26 tonn. Vinterstid skal veien være brøytet og eventuelt sandstrødd. Veien må ha en fri høyde på minst 4 meter og fri bredde på minimum 4 meter. Ikke kjørbar vei blir ikke betjent når kommunen vurderer veien som ikke kjørbar. Adkomst fra oppstillingsplass for tømmebil til kum skal ikke overstige 40 m fra der bilen kan plasseres. Sugehøyde fra bunn i kum til tank på bil skal ikke overstige 5 m. c) Når plikter ikke overholdes I tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort slamavskilleren for tømming etter forutgående varsling eller hvor veiforhold eller andre hindringer medfører at tømming ikke kan utføres, faktureres fremmøtegebyr for hvert enkelt fremmøte. Dersom tømming ikke lot seg gjennomføre skal dette utføres så raskt som mulig og senest 1 md. etter ordinær rute. Abonnenten plikter å bekoste utbedringer av feil og mangler ved anlegget som kommunen pålegger, slik at anlegget fungerer i henhold til forurensningsloven. 5. Tømming av slamavskiller, tette tanker og minirenseanlegg Tømmefrekvens (minimum). Boliger tette oppsamlingstanker minirenseanlegg med våtslamlager slamavskiller med vannklosett tilknyttet slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum mindre enn 2 m 3 slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum 2 m 3 eller større 1 gang årlig eller oftere* 1 gang årlig 1 gang årlig 1 gang årlig 3. hvert år Fritidsbebyggelse tette oppsamlingstanker minirenseanlegg med våtslamlager slamavskiller med vannklosett tilknyttet slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum mindre enn 2 m 3 slamavskiller u/vannklosett tilknyttet m/volum 2 m 3 eller større Hvert 3 år eller oftere** 3. hvert år 3. hvert år 3. hvert år 3. hvert år * = Tanken skal tømmes hver gang den påviselig er full eller den kan tømmes rutinemessig inntil 9 md. etter forrige tømming. ** = Tanken skal tømmes hver gang den påviselig er full. Ekstra tømminger utover den bestemte ordningen må bestilles og bekostes av abonnent. Det er kun entreprenør godkjent av kommunen som har tillatelse til å tømme anlegg. Kap. 3. Gebyrer, innkreving mv. 6. Avgift for tvungen tømming av avløpsanlegg Abonnenten skal betale et årlig tømmegebyr til kommunen i henhold til gjeldende regulativ. Gebyr skal også betales for ekstra tømming, og der det påløper ekstrakostnader ved vanskelig adkomst. Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett). Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utsendelse av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt. 7. Innkreving av gebyr og renter Gebyr med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende. Abonnenten skal betale gebyr for hvert anlegg. 8. Behandlingsgebyr etter forurensningsloven Behandlingsgebyr belastes dersom pålegg om utbedringer av avløpsanlegg, tette tanker mv. ikke overholdes (jf.

11 24. nov. Nr forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning kap. 16). Kommunen fastsetter årlig gebyrets størrelse (normalt i kommunens årsbudsjett). Kap. 4. Avsluttende bestemmelser 9. Søknad om dispensasjoner For bolighus som har stått ubebodd kan det etter søknad innvilges midlertidig fritak for tvungen slamtømming. Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg for året før kommunen mottar slik søknad skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært bebodd. Kommunen kan i enkeltilfeller etter søknad frita enkelte eiendommer for ordningen, jf. 1, første strekpunkt. 10. Delegert myndighet Kommunen har delegert behandling av dispensasjoner og søknader etter 1, første strekpunkt, samt annen tømmerutine og/eller tidspunkt, f.eks. for anlegg med spesiell plassering, utførelse eller belastning etter 5 til Rådmannen eller den han/hun bemyndiger. 11. Klageadgang Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 b og forurensningsloven 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningslovens kap. VI. Klagen sendes til kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges frem for kommunens klageinstans. 12. Overtredelser Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes med bøter, jf. forurensningsloven 79 annet ledd. Gjentatte overtredelser kan medføre inndragelse av utslippstillatelse. 13. Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft 1. januar nov. Nr Forskrift om utvida hjortejakt i 2005, Molde kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Molde kommune 14. november 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 1. desember I Det åpnes for utvidet hjortejakt i perioden fra og med 3. desember til og med 16. desember i II Alle vald i kommunen som er godkjent for jakt på hjort omfattes av denne forskrifta. Denne forskrifta trer i kraft straks. IV Forskrifta kunngjøres i og samtlige valdledere blir informert ved brev. III 24. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, Ibestad kommune, Troms. Fastsatt av Ibestad kommunestyre 24. november 2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79, 83 og 85. Kunngjort 1. desember I I forskrift 21. desember 2004 nr for innsamling mv. av husholdningsavfall og renovasjonsgebyr, Ibestad kommune, Troms, gjøres følgende endringer: 13 nytt femte ledd skal lyde: Hytte og fritidsbolig som benyttes mer enn 90 dager pr. år beregnes gebyr som for bolig. Vedlegget punkt oppheves. Vedlegget nytt punkt 3.3 skal lyde: Bygninger som av sin tekniske stand ikke er beboelig eller eies av personer som allerede betaler avgift fritas for renovasjon på hytter og fritidsboliger. Dette unntatt hvis bygninger leies ut eller er i bruk av andre. Fritak etter

12 1. juli Nr teknisk stand kan bare gis i de tilfeller der bygningene er falleferdige (pålegg om riving) eller utelukkende blir brukt som lagerbygning. Endringene trer i kraft fra 1. januar II 25. nov. Nr Forskrift om utvida jakttid på hjort for Bakka og delar av Dyrdal, Aurland kommune, Sogn og Fjordane. Fastsett av Aurland kommune 25. november 2005 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 1. desember Det vert opna for utvida jakt på hjort frå og med 26. november til og med 10. desember i Forskrifta om utvida jakt gjeld for fylgjande vald i Aurland kommune: Dyrdal hjortevald nr og nr Bakka hjortevald nr Denne forskrifta trer i kraft straks. 29. nov. Nr Forskrift om utvida jakttid på hjort i 2005, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Sunndal kommune, plan-, miljø- og næringstjenesten 29. november 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 1. desember I Det åpnes for utvidet jakttid i perioden fra og med 3. desember til og med 16. desember i II Alle vald i kommunen som er godkjent for jakt på hjort omfattes av denne forskrifta. Denne forskrift trer i kraft straks. IV Forskrifta kunngjøres i og samtlige valdledere blir informert pr. brev. III 1. juli Nr Forskrift om dressurområde for hund i Molde kommune, Møre og Romsdal. Fastsatt av Molde kommune 1. juli 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) 9 bokstav e. Kunngjort 8. desember I 1. Opprettelse Molde jeger- og fiskerforening har etter tillatelse fra grunneiere i Moldemarka fått tildelt et nærmere avgrenset område nord for Skihytta til hundedressur. Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av båndtvangsperioden. 2. Bruksperiode og lokalisering Forskriften gjelder i perioden fra og med 1. august til og med 20. august i et område fra grensa til eiendommen Bjørset gnr. 23 bnr. 324 i øst Skihytta i sør Moldevatnet i øst og Fræna grense i nord. Se kart. 1 1 Kart utelatt. 3. Bruk a) Området skal være åpent for alle lovlige hunderaser. b) Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området. c) Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming på sau. d) Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillatt. e) Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrifter eller vedtekter.

13 29. nov. Nr f) Hundeeier står ansvarlig for at denne forskriften overholdes og brudd på reglene medfører bortvisning. 4. Merking og informasjon Molde jeger- og fiskerforening er ansvarlig for informasjon og for merking av grensen i terrenget. 5. Avgift Molde jeger- og fiskerforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jamfør friluftsloven 14. Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som kreves for bruk av dressurområdet. Forskriften trer i kraft 1. juli II 16. nov. Nr Forskrift om fredningsbestemmelser for reindrift, Stonglandshalvøya, Tranøy kommune, Troms. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. november 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift 11 annet ledd. Kunngjort 8. desember I Stonglandshalvøya skal være fredet mot reinbeiting med den begrensing at det skal kunne skje beiting med inntil 130 rein i perioden 1. desember 2005 til 15. april Reinbeitedistriktet skal på forhånd varsle kommune og grunneierlag om innflytting og antallet rein. Grunneierlaget skal også varsles ved samlinger, og ved etablering av eventuelle fôringsplasser skal dette skje i samråd med grunneierlaget. Reindriftssjefen kan, når særlige forhold tilsier det, gjøre unntak fra fredningen. II Vedtaket trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 10. april 1981 nr om fredning for reinbeite, Stonglandshalvøya, Tranøy kommune, Troms. 29. nov. Nr Fiskeregler (vedtekter) for statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark. Fastsatt av Engerdal Fjellstyre 29. november 2005 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) og forskrift 1. mai 1993 nr. 391 for fiske, Engerdal kommune, Hedmark. Kunngjort 8. desember Fiskereglene består av tre hoveddeler: I. Fiskeregler for innenbygdsboende (sportsfiske og faststående redskap.) II. Fiskeregler for utenbygdsboende (sportsfiske) III. Fiskeregler for utenbygdsboende (garnfiske). I. Fiskeregler for innenbygdsboende i Engerdal Fiske i statsallmenning kan drives mot løsing av fiskekort (fjellovens 29) unntatt fiske i henhold til stadfestede særrettigheter. 1. Vedtektenes gyldighetsområde: Vedtektene gjelder i vann og vassdrag med en eller flere av følgende arter: ørret, røye, harr, sik, gjedde og abbor. 2. Fredningstid: I elver og bekker er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. Fiske etter ørret er forbudt over alt i samme tidsrom. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. 3. Fangst av spesielle fiskearter Bruk av ruser, sakser, samt jaging på garn er tillatt til fangst av abbor, mort, lake, gjedde og ørekyte med unntak av følgende vann, der gjedde kun kan fanges med sportsfiskeredskap: Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/lillebo, Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen. Bruk av skytevåpen er tillatt til fangst av gjedde utenom ovennevnte vann. 4. Fiskeredskaper i elver og bekker Med de unntak som her nevnes, er det i elver og bekker bare tillatt å bruke sportsfiskeredskap (stang og krok). Passivt fiske med ståsnøre ikke tillatt. Fluefiskesoner: I Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue nedenfor Galtsjøen og fra Husfloen til Trysil grense innenfor oppmerkede soner er kun tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør

14 29. nov. Nr kastevekten tillatt. I Sømåa fra Nøstra ned til Isteren er bruk av garn tillatt fra isløsning til ut juli måned. Håvfiske etter sik i Gløta, samt Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vålåa er tillatt i sikens gytetid. 5. Fiskeredskaper i sjøer og vann I alle sjøer og vann åpent for fiske, gir fiskekortet rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap. Passivt fiske med ståsnøre ikke tillatt. Ved dorging, herunder dorgeredskap som dyprigger, planerboard (slukoter) med videre, tillates 3 stenger/sluker pr. fisker, maksimum 6 stenger/sluker pr. båt. I nedenfornevnte vann er det også tillatt å bruke oter, bunngarn, flytegarn og not: Galtsjøen og Galthåen, Århovdtjønna, Langsjøen, Femund, Gløten, Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Kvemsjøen, Store- og Lille Sorksjøen, Tolgesjøen, Krokettjønna, Kroketsjøen, Nordresjøen, Storsjøen, Djupsjøen, Volsjøen, Litl-Elgåsjøtjønna, Skjærvagen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Store- og Lille Gunnarsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Skjeftsjøen, Ånestjønna, Yttersjøene, Gutulisjøen, Fjellguttusjøen, Valsjøen, Lille Grøvelsjøen, Revlingsjøene, Store Røvolltjønna, Korstjønna, Halvkoietjønna, Nordre Kratltjønna, Stormyrtjønna, allmenningens del av Rønsjøen, Storfisktjønnan, Engerdals del av Store Vonsjøen, Lille Vonsjøen og Engerdals del av Rogen. Begrenset garnfiske: I følgende sjøer er det tillatt å fiske med inntil 3 garn pr. fisker/pr. natt: Rørsjøen og Roastsjøene. (Maks maskevidde 35 mm.) Alt garnfiske i Roastsjøene er forbudt f.o.m. 1. sept. t.o.m. 31. okt. I Spesielle tilfeller kan fjellstyret etter søknad gi tillatelse til bruk av diverse fiskeredskaper, så som stor-ruse o.l. til bruk under næringsfiske eller godkjent uttynningsfiske. 6. Fredningssoner Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og øvrige sjøer og vann nevnt i 5, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m. Unntatt er fiske etter sik i gytetida. 7. Fiske forbudt Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa opp til Revlingsjøene, samt Lomtjern v/drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt. 8. Minstemål/fangstbegrensning/størstemål I Femund og vassdragene Rogen Røa Gløta Langsjøen Sømåa Galtsjøen Femundselva er minstemålet på harr 35 cm. I de samme vassdrag er minstemål på ørret 30 cm, med unntak av Femund og Langsjøen der minstemål på ørret er 40 cm. Innenfor fluesonene i Isterfossen, Galtstrømmen, Galthue og Husfloen Trysil grense, kan hver fisker ta en fisk pr. dag. All ørret/harr over 40 cm skal her settes ut igjen. Barn under 16 år kan, med vanlig sportsfiskeredskap, fange inntil 3 ørret/harr under minstemål over alt der sportsfiske er tillatt, inklusive fluesonene, på statsallmenningen. I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/lillebo, L. Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 skal settes mest mulig uskadd ut igjen. 9. Merkeplikt for faststående redskap All faststående redskap skal være tydelig merket med flottør i begge ender med eierens navn og adresse. 10. Fiskereglenes ikrafttreden Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 1. janaur 2006 og inntil videre. Fra samme dato oppheves tidligere fiskevedtekter for statsallmenningen i Engerdal. II. Fiskeregler for utenbygdsboende (sportsfiske) Fiske i statsallmenning kan bare drives mot løsing av fiskekort (fjellovens 29). 11. Tillatte fiskeredskaper Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap og til håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/lillebo. Passivt fiske med ståsnøre er ikke tillatt. Fluefiskesoner: Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue nedenfor Galtsjøen og fra Husfloen til Trysil grense innenfor oppmerkede soner er kun tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. I Femund gir fiskekortet rett til bruk av en oter. Ved dorging, herunder bruk av planerboard (slukoter) og dyprigger tillates inntil 3 stenger/sluker pr. fisker og maksimum 6 stenger/sluker pr. båt. 12. Fredningstid I elver og bekker er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. Fiske etter ørret er forbudt over alt i samme tidsrom. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. 13. Minstemål/fangstbegrensning/størstemål I Femund og vassdragene Rogen Røa Gløta Langsjøen Sømåa Galtsjøen Femundselva er minstemålet på harr 35 cm. I de samme vassdrag er minstemål på ørret 30 cm, med unntak av Femund og Langsjøen der minstemål på ørret er 40 cm.

15 30. nov. Nr Innenfor fluesonene i Isterfossen, Galtstrømmen, Galthue og Husfloen Trysil grense, kan hver fisker ta en fisk pr. dag. All ørret/harr over 40 cm skal her settes ut igjen. Barn under 16 år kan, med vanlig sportsfiskeredskap, fange inntil 3 ørret/harr under minstemål over alt der sportsfiske er tillatt, inklusive fluesonene, på statsallmenningen. I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/lillebo, L.Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 skal settes mest mulig uskadd ut igjen. 14. Fiske forbudt Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa opp til Revlingsjøene og Lomtjern v/drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt. 15. Fiskereglenes ikrafttreden Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 1. janaur 2006 og inntil videre. Fra samme dato oppheves tidligere fiskevedtekter for statsallmenningen i Engerdal. III. Garnfiske for utenbygdsboende 16. Garnfiske i Vurrusjøen, Fjellguttusjøen, Yttersjøen v/fjellguttusjøen og hele Langsjøen Innehaver av garnkort for utenbygdsboende gis i henhold til fjellovens 28, tredje ledd rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (maks lengde 25 meter, maks dybde 2 meter pr. garn) pr. natt i ovennevnte sjøer. F.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober er alt fiske etter ørret forbudt. 17. Garnfiske i Femund I Engerdals del av Femund gis kortinnehaver rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (beskrevet i 1) pr. natt i tiden fra isløsning til 15. september. Tillatt maskevidde i Femund: f.o.m. 39 mm t.o.m. 45 mm (16 og 14 omf.) 18. Fredningssoner Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og vann nevnt i 1, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m. 19. Merkeplikt for faststående redskap All faststående redskap skal være tydelig merket med flottører i begge ender med eierens navn og adresse. 20. Fiskereglenes ikrafttreden Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 1. januar 2006 og inntil videre. Fra samme dato oppheves tidligere fiskevedtekter for statsallmenningen i Engerdal. 30. nov. Nr Forskrift om endring av minsteareal for elg, hjort, rådyr og bever, Birkenes kommune, Aust-Agder. Fastsatt av Birkenes kommune 30. november 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever 4 og 5. Kunngjort 8. desember I Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Birkenes kommune. II Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: Elg minsteareal Hjort minsteareal Rådyr minsteareal Bever minsteareal Hele kommunen dekar dekar dekar dekar III Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Birkenes kommune i forskrift 5. juli 2001 nr om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder.

16 5. des. Nr des. Nr Forskrift om utvida jakttid etter hjort i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Fastsett av Surnadal kommune v/viltnemnda 1. desember 2005 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet 9 og forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen fra 1. april 2002 til og med 31. mars Kunngjort 8. desember Jakttider For hjortvald 28 Lykkjebygda, 65 Stangvik, 66 Torvik og 67 Årnes-Hamnes i Surnadal kommune er jakttida for år 2005 utvida slik: Hjort: Frå og med 3. desember 2005 til og med 16. desember Avgrensing Forskrifta gjeld innafor grensene til hjortvald 28 Lykkjebygda, 65 Stangvik, 66 Torvik og 67 Årnes-Hamnes. 3. Mynde Mynde etter denne forskrift har det kommunale organ som til ein kvar tid har ansvaret for den kommunale viltforvaltning. 4. Straff Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift blir straffa etter viltloven Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. 5. des. Nr Forskrift om parkering i Vestby kommune, Akershus. Fastsatt av Vestby kommunestyre 5. desember 2005 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 3, 4 og 69. Kunngjort 8. desember Parkeringsdekning Ved nybygging, bruksendring og ombygging settes det følgende minimumskrav til antall parkeringsplasser som skal opparbeides: Frittliggende småhusbebyggelse: Enebolig og tomannsbolig Sekundærleilighet under 70 m 2 2 plasser pr. boenhet 1 plass pr. boenhet Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse: 1 2 rom 1 plass pr. boenhet 3 rom og større 2 plasser pr. boenhet I tillegg 0,2 plasser pr. boenhet til besøksparkering Forretning Kontor Industri og lager Hotell/overnattingssted Bevertningssted Barnehage Familiebarnehage Skole 1 plass pr. 30 m 2 BRA 1 plass pr. 60 m 2 BRA 1 plass pr. 100 m 2 BRA 0,6 plasser pr. gjesterom 0,2 plasser pr. sitteplass 1,1 plasser pr. ansatt 1 plass pr. ansatt 0,8 plasser pr. ansatt Sum parkeringsplasser rundes av opp til nærmeste hele plass. 2. Frikjøp Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer i handlingsprogrammet hvilken sats som til enhver tid skal gjelde. Beløpet skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse. 3. Plassering av garasjer og parkeringsplasser Parkeringsplasser skal plasseres slik at det ikke er behov å rygge inn fra eller ut på offentlig eller privat vei. Felles avkjørsel for mindre enn 5 boliger kan benyttes som snuplass.

17 26. sept. Nr Ved garasje plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og regulert veigrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn. I parkeringsanlegg skal parkeringsplasser plasseres slik at de kan benyttes uavhengig av hverandre. II Forskriften trer i kraft fra 1. januar Fra samme tid oppheves forskrift 10. mars frikjøpsordning for manglende parkeringsdekning, Vestby kommune, Akershus. 1 Ikke kunngjort i. 5. des. Nr Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil liter brannfarlig gass på byggeplasser, Halden kommune, Østfold. Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 5. desember 2005 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare 3 4 femte ledd. Kunngjort 8. desember I I medhold av forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare 3 4 femte ledd delegeres Halden kommune myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil liter brannfarlig gass på byggeplasser. Vedtaket er ikke til hinder for at Halden kommune kan subdelegere myndigheten til leder av brannvesenet. Delegeringen trer i kraft straks. II 26. sept. Nr Forskrift om ny forvaltningsmodell for Reinbeitedistrikt 23 Seainnus/Navggastat, Vest-Finnmark. Fastsatt av Reindriftsstyret 26. september 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift 2. Kunngjort 15. desember Inndeling i beitesoner/siidaområder Distrikt 23 Seainnus/Navggastat deles inn i 4 sommerbeitesoner/sommersiidaområder, gruppe A, B, C og D. Beitesonene endres ikke og har følgende avgrensning: Gruppe A Valgenjàrga: Fra elvemunningen i Kviby følger Kvibyelva opp Kvibydalen til Rairujávri fra Reirujávri oppover Sarvvesjohka til Sarvvesluoppal fra Sarvvesluoppal oppover dalen til av Oaivvusvárri (høyde 476) nordover vest for nederste Sarvvesjávri over høyda 497 til høyda 550 videre til Gaskojávri (til nesset vest for elva som kommer fra sør) følger Goasojohka til Bealljaidjávri rundt Bealljaidjávri på østsiden fra østenden av Bealljaidjávri i rett strekning til Levdunjávri ved Hæikabierjohka fra Ledgunjávris vestre ende til Biggas fra Biggas til Cuoikaluovtcohkka (høyde 605) videre vestover til høyde 553 og til vuolit Doaresvuomejávri herfra etter dette vann og Doaresvuomejohka til Skillefjordelva, etter denne elv til Skillefjorden. Gruppe B Girenjárga/Garnása: Fra elvemunningen i Store Lerresfjord oppover Store Lerresfjorddalen følger Store Lerresfjordelva til Nástejohka oppover Nástejohka til Násteluoppal til Nástejávri fra østenden av Nástejávri til nordenden av Roancejávri østover til Vuolit Várisjávri (vestenden) fra østenden av Vuolit Várisjávri på nordsiden av Várisjohka (høyde 428) til nordenden av Naddjetjávri fra Naddjetjávri etter Naddjetjohka til Naddjetluoppal fra sørenden av Naddjetluoppal (elvemunning) til Suoidnecobma (høyde 318) sørøstover over Gietkanasohka til bilveien (høyde 298) langs bilveien til Okselv derfra til Russolækgielas (høyde 335) videre til Buollancobma (høyde 450) vestover til Jasavuolejávri derfra til nordenden av Goasojavri til 4-Máthe sitt reingjerde følger Goasojohka til Bealljaidijávri rundt Bealljaidjávri på østsiden fra østenden av Bealljaidjávri i rett strekning til Levdunjávri ved Heikabierjohka fra Lendunjávris vestre ende til Biggas fra Biggas til Cuoikaluovtcohkka (høyde 605) videre vestover til høyde 553 og vil vuolit Doaresvuomejávri herfra etter dette vann og Doaresvuomejohka til Skillefordelva, etter denne elv til Skillefjorden. Gruppe C Jalgon: Fra elvemunningen i Transfarelva følger Transfarelva østover Transfarelvdalen, deretter Gaidusjohka til Ávzanjavri følger Suoppatjohka til Suoppatjavri fra østenden av Suoppatjavri sør for Suoppatoaivi derfra til høyde 499 i Suoppatoaivi vestover skråningen 1 km videre til høyde Rukkuoaivi derfra i rett linje til Marteoaivi videre mellom øverste og midterste Sammolluoppal til høyde 508 (østre høyde) i Ribatvarri nordøstover til høyde 454 i Ribatoaivi derfra til Buollancobma (høyde 450) vestover fra Buollancobma til Jasavuolejavri derfra til nordenden av Goasojavri til 4-Mathe sitt reingjerde fra Goasojavri sørover til høyde 550, høyde 497 nordvest for nederste Sarvvesjavri til Oaivvosvarri (høyde 476) derfra til Sarvvesluoppal fra Sarvesluppal sørøst

18 24. nov. Nr over etter Mattusjohka til vann 432 fra dette vannet rundt Annevarri til Annejohka ved Gumppevarri, videre etter Annejohka til Rafsbotn. Gruppe D Ealenjàrga: Fra Rafsbotn etter Annejohka rundt Annevàrri på østsiden nordover til Mattusjohka (som 23 C Jalgon) følger Mattusjohka til Sarvvesjohka følger Sarvvesjohka videre til bilveien krysser bilveien nord for Niibejàvri fortsetter på vestsiden av bilveien nordover rundt Nussirvarri følger Kvibyelva til elvemunningen i Kviby. 2. Beitetider Beitetidene endres ikke og blir som følger for alle grupper fra 1. mars 31. desember. 3. Høyeste reintall Høyeste reintall endres ikke og blir rein pr. 1. april, med følgende fordeling: Gruppe A Valgenjàrga: Gruppe B Girenjàrga/Garnàsa: Gruppe C Jalgon: Gruppe D Ealenjàrga: rein rein rein 600 rein 4. Valg av styrer Hver siida skal ha egne styrer som velges av og blant medlemmene av siidaen. Siidaens medlemmer bestemmer selv valgordningen ved et særskilt vedtak. Dersom det ikke oppnås enighet om valgordning skal valgene skje ved at kapittel II i forskrift om valg av distriktsstyrer får tilsvarende anvendelse. Siidaens medlemmer skal også velge siidaens representant til det møtet som skal velge distriktsstyret. Distriktsstyret skal velges ved indirekte valg av en representant fra hver av de fire siidaene. Deltagerne på valgmøtet avgjør hvor mange medlemmer det skal være i styret og om det eventuelt skal oppnevnes et arbeidsutvalg. 5. Fordeling av oppgaver mellom distriktsstyret og siidaområdene (beitesonene) Distriktet, distriktsstyret og distriktsformannen skal ha den myndighet og de oppgaver de er tillagt i lov om reindrift. Dette innebærer at distriktet skal ha et overordnet ansvar for distriktsplanlegging med videre. Likevel skal utøvelsen av myndighet skje på en slik måte at den ikke krenker de særlige retter i de enkelte siidaområder (beitesoner). Områdestyret skal ha myndighet til å kontrollere at myndighetsutøvelsen skjer i samsvar med godkjent distriktsplan og god forvaltningsskikk. Distriktsstyret kan kreve at sommersiidaene skal yte tilskudd til distriktet for kostnader til forvaltning, dekning av utgifter til felles anlegg med videre. Nærmere regler om slik kostnadsfordeling skjer ved særskilte regler som fastsettes av distriktets årsmøte. Siidastyrene skal styre egen beitebruk, fordele arbeidsoppgaver (herunder administrative oppgaver), gi uttalelser i arealsaker, bestyre egne gjerder og anlegg, ansvar for siidaens reintall, uttalelser i forbindelse med gjeterhytter, forvalte egen økonomi og bestemme om styring og etablering av eventuelle fond, budsjett, regnskap og revisjon. Siidaene utarbeider egen distriktsplan som settes sammen til en på distriktets årsmøte. 1 Erstatninger for arealinngrep innen eget område skal tilfalle siidaen. Inntekter som distriktet måtte ha, herunder ved tilskudd av ulike slag, skal forholdsmessig tilfalle den enkelte siida såfremt siidaen er en del av beregningsgrunnlaget for denne inntekten. Distriktet skal ha myndighet til å kontrollere at siidaen følger de bestemmelser som etableres for siidaen, og distriktet skal kunne pålegge siidaen nødvendige tiltak dersom bestemmelsene brytes eller dersom enkeltutøveres rettigheter blir krenket. 1 Jf. lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift 8a. 6. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 26. september nov. Nr Forskrift om havneavgifter 2006, Oslo havnedistrikt, Oslo. Fastsatt av Oslo havnestyre 24. november 2005 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 22 og 24, forskrift 2. desember 1994 nr om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke og forskrift 2. desember 1994 nr om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. Kunngjort 15. desember I Havneavgiftene kreves opp i Oslo avgiftsområde som er Oslo havnedistrikt. Oslo havnedistrikt utgjør det sjøterritorium som begrenses mot sørvest av en rett linje trukket fra Oslos grense mot Bærum i Lysakerelvas utløp til sørspissen av Store Skjærholmen og videre derfra en linje trukket rett til Oslos grense mot Oppegård i Gjersjøelvas utløp. I tillegg betales vederlag for andre tjenester som utføres av Oslo Havn KF, jf. eget regulativ.

19 24. nov. Nr Beregning av fartøysavgifter Anløpsavgift og kaiavgift beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i henhold til Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. juni For oljetankfartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volumet av segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse etter leddet her, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet. Betingelsene etter IMO-resolusjon A.747(18) må også være tilstede. For fartøy som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av Oslo Havn KF. Med rute menes i dette regulativ trafikk med ett eller flere fartøy som anløper faste havner til bestemte tider året rundt og er åpen for passasjerer og/eller last for allmennheten. 2.0 Anløpsavgift Anløpsavgift er skipets betaling for bruk av farleden og betales en gang pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innefor ett og samme døgn, betales avgiften kun en gang pr. døgn. 2.1 Regulativ anløpsavgift Følgende regulativ gjelder: Av de første 300 BT Av de neste 300 BT Av de neste 1400 BT Av tonnasje over 2000 BT 21 øre pr. tonn 16 øre pr. tonn 12 øre pr. tonn 9 øre pr. tonn Minste avgiftsbeløp for fartøyer er kr 150 pr. anløp. Det kreves bare opp avgift av fartøyer med en lengde på minst 12 meter som brukes i kommersiell trafikk og andre fartøyer på minst 25 meter. For fartøy i rute settes avgiften ned med 17% hvis fartøyets bruttotonnasje er under BT og med 25% hvis den er BT eller høyere. For fartøy i rute med minst 6 anløp pr. uke for ruten settes avgiften ned med 35% hvis fartøyets bruttotonnasje er under BT og med 50% hvis den er over BT eller høyere. Ruteplanene skal godkjennes av Oslo Havn KF. Ved vesentlig avvik fra ruteplanen settes avgiften ikke ned. 2.2 Fritak Følgende fartøyer er fritatt for anløpsavgift: fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting orlogsfartøyer skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Havnepolitiets og Brannvesenets fartøyer fartøyer som betaler spesiell anløpsavgift iht. pkt Kaiavgift Kaiavgiften er skipets betaling for bruk av foretakets kai og svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra Oslo Havn KF, må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. For fartøy som fortøyer utenpå et annen fartøy som ligger ved foretakets kai, betales kaiavgift med 1/3 av ordinære sats etter Regulativ kaiavgift Følgende regulativ gjelder: Av de første 300 BT Av de neste 300 BT Av de neste 1400 BT Av tonnasje over 2000 BT 90 øre pr. tonn 75 øre pr. tonn 50 øre pr. tonn 38 øre pr. tonn Minste avgiftsbeløp for fartøyer er kr 400 pr. døgn. For fartøyer som fortøyer utenpå et annet fartøy er minste avgift kr 133 pr. døgn.

20 24. nov. Nr For fartøy i rute sette avgiften ned med 17% hvis fartøyets bruttotonnasje er under BT og med 25% hvis den er BT eller høyere. For fartøy i rute med minst 6 anløp pr. uke for ruten settes avgiften ned med 35% hvis fartøyets bruttotonnasje er under BT og med 50% hvis den er over BT. Ruteplanen skal godkjennes av Oslo Havn KF. Ved vesentlig avvik fra ruteplanen settes avgiften ikke ned. 3.2 Fritak Fritatt for kaiavgift er orlogsfartøyer skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet Havnepolitiets og Brannvesenets fartøyer fartøyer som betaler spesiell anløpsavgift iht. pkt Kaiavgift for bruk av bøyer o.l. Avgiften er skipets betaling for bruk av bøyer o.l. og dekker bruken i inntil i måned uten avbrytelse. Avgiften forfaller til betaling når fartøyet er fortøyet. Ved manglende betaling er Oslo Havn KF berettiget til å kaste loss fortøyningene. 4.1 Regulativ kaiavgift for bøyer o.l. Følgende regulativ gjelder: Av fartøyer under 300 BT kr 1070 Av fartøyer fra 301 til 600 BT kr 1250 Av fartøyer fra 601 til 1200 BT kr 1580 Av fartøyer fra 1201 til 2000 BT kr 2508 Av fartøyer fra 2001 til 5000 BT kr 3900 Av fartøyer fra 5001 til BT kr 5300 Videre betales et tillegg på kr 5300 for hvert 5000 BT. 4.2 Fritak Det er følgende fritak for kaiavgift for bruk av bøyer o.l.: orlogsfartøyer skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet fartøyer som betaler kaiavgift etter punkt 3.1 eller spesiell anløpsavgift etter punkt Spesiell anløpsavgift for Oslo havnedistrikt. Fartøyer som hovedsakelig brukes innen avgiftsområdet, betaler etter skriftlig søknad om kaiplass, spesiell anløpsavgift for bruk av farleden og havnen. Avgiften omfatter også kaiavgift hvis kai benyttes. Eiere/driftsansvarlige ved private båthavner innen Oslo avgiftsdistrikt kan være ansvarlig for innkreving av anløpsavgift til Oslo Havn KF. Det skal sendes oppgave på eget skjema og oppgjør for innkrevet spesiell anløpsavgift. Det gjøres fradrag for oppkrevingsgodtgjørelse ved innbetaling i rett tid. Oslo Havn KF kan kreve opplysninger om skipstrafikken fra privat kaieier. Den spesielle anløpsavgift beregnes for hele måneder. Kaiplass skal sies opp skriftlig med minst 1 ukes frist. Det må betales for kaiplass som ikke er sagt opp i rett tid. 5.1 Regulativ spesiell anløpsavgift Følgende regulativ gjelder for: Fartøyer opp til 10 BT Fartøyer fra 11 til 25 BT Fartøyer fra 26 til 50 BT Fartøyer fra 51 til 100 BT Fartøyer fra 101 til 200 BT Fartøyer fra 201 til 300 BT Fartøyer fra 301 til 500 BT Fartøyer fra 501 til 1000 BT kr 551 pr. md. kr 1097 pr. md. kr 1931 pr. md. kr 3440 pr. md. kr 6195 pr. md. kr 8956 pr. md. kr pr. md. kr pr. md. Videre betales et tillegg på kr 1390 pr. måned for hvert ytterligere 500 BT. Fartøyer med en lengde på minst 12 meter som brukes i kommersiell virksomhet og andre fartøyer på minst 25 meter som ikke benytter Oslo Havn KFs kaier, betaler 1/3 av de angitte satser. Hvis foretakets kaier anløpes, betales kaiavgift iht. pkt for den enkelte tur. Fartøyer mellom 12 og 25 meter er bare avgiftspliktige i sesongen for kommersiell trafikk.

Utkast til skiltvedtekter for

Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune for framtida Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Stadfestet av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord Kommunestyret i Balsfjord Skiltvedtekter for Balsfjord kommune,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen. FARSUND KOMMUNE Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON MV. FOR FARSUND KOMMUNE Vedtatt av Farsund kommunestyre 14.12.04 sak 100 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER Med heimel i Plan og bygningslov 107, har kommunestyret vedteke skiltvedtekter for Lom kommune i Ks 15/97 av 13.03.97 VEDTEKTER SØKNAD I Lom kommune skal skilt,reklamearrangement

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall FORURENSNING Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr,

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame?

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Informasjon om skilt Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

Detaljer

SLAMFORSKRIFTER. med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune.

SLAMFORSKRIFTER. med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune. SLAMFORSKRIFTER med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret den 15.05.06. KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAM FRA

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR;

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR; KOMMUNAL FORSKRIFT FOR; - INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVETER OG TETTE TANKER - SPESIALAVFALL - SLAM - AVFALLSGEBYRER FOR. KOMMUNE Vedtatt i medhold av lova av 13. Mars 1981,

Detaljer

FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen KAP 1: GENERELLE BESTEMMELSER 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Tvungen renovasjonsordning 5. Produksjonsavfall

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Renovasjon- og slamforskrift for Lillesand og Birkenes kommune

Renovasjon- og slamforskrift for Lillesand og Birkenes kommune Renovasjon- og slamforskrift for Lillesand og Birkenes kommune Vedtatt av Lillesand bystyre xx.xx.xxxx og Birkenes kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om Vern mot forurensninger

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 2005 Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 1. Forskrift for husholdningsavfall 2. Forskrift for slam 3. Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217 Arkivref: 2010/599 - /1721/19/76

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL

AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL Forskriften er fastsatt av kommunene i medhold av Lov av 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall, 30, 31 og 34. Denne forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2010 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: 16.12.2009 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER Vedtatt av kommunestyret den 11.11.2014 i medhold i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012, Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

Nr. 1-2005 Side 1-82 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2005 Side 1-82 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2005 Side 1-82 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 1. april 2005 Innhold Side Forskrifter 2003 Mars 5. Forskrift om midlertidig vern av del av gnr./bnr. 174/3,8,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

HÅ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT AV HÅ KOMMUNESTYRE DEN 7.9.2000 I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN 26, 30, 31, 33 OG 34.

HÅ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT AV HÅ KOMMUNESTYRE DEN 7.9.2000 I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN 26, 30, 31, 33 OG 34. HÅ KOMMUNE HÅ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT AV HÅ KOMMUNESTYRE DEN 7.9.2000 I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN 26, 30, 31, 33 OG 34. (Denne forskrift erstatter tidligere renovasjonsforskrift vedtatt

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER Dato: 0.. FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 0.0.202 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: Vedtatt av kommunestyret i Verran: 5.2.20

Detaljer