Middag: Grilla kylling. To mann, Dag og Ottar, overnatta ihytta pe Kap Humbolt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Middag: Grilla kylling. To mann, Dag og Ottar, overnatta ihytta pe Kap Humbolt."

Transkript

1 Kap Humbolt vart bygd i 1929 av Olav Kjelbotn og Ingvald Strom. Ogs6 Hallvard Devo d skulle bo p6 stasjonen, men han var med "Veslekari" vidare inn fjordane for 6 terrenget. Da Devold kom tilbake 16. aug. var stasjonenesten lerdig. Kjelbotn jakta fre Kap Humbolt i to 6r, medan Devold og Stram drog til Myggbukta i Soren Richter jakta saman med Kielboln vinteren Kjelbotn var ein svert god skilopar med 3. pl i VM 1926 og 4. plass i OL 1928; ha^^6 ^^n^.n6 ^i FnLm Middag: Grilla kylling. To mann, Dag og Ottar, overnatta ihytta pe Kap Humbolt. Torsdag 31. august. Kap Humbolt(308). Pent, vindstille, +10o Vi starta kl 0830 og ger tilbake Sofiasundet mot Ejla_.1q. GAr rundt oya for 6 finne beste vegen opp til Bastionen. Er framme ved hovudstasjonen pa Ella O kl 1715 og ankrar opp. Dei fleste er i land ein tur i det fine veret (+120). Svein Karlsbakk O 19

2 - 'lr. :1, E la O er e n dansk stasjon som vart an agt i 1931 og staslonshuset heter "Ornereden". aiene fungerte E a O de s som hovudstasjon for Laugr Koch ekspedlsjonen og dels sorn hovedkvarter for statlege danske ovregheits-representantar. Ella O var ogse fyrste stasjonen til sledepatru len "SlRlUS" i I dag er stasjonen bemanna berre i suma - halvsret. Det danske mannskapet hadde for att staslonen dagen for v ankom. FrA.l2^ 1 canlamhar Eba Pent, vindsti og+12". Fire av ekspedisjonsdeltakarane, Audun, Dag, Johannes Sveln, bestel f iellet Bastionen (1367m), ein toff tur som tok ner 11 timar. 20

3 w Her servi dei4 "Bastionistane". Frd venstrer Dag Audun Eliassen (45), Audun Gerden (49), Svein Karlsbakk (67) og Johannes Hjonnevdg (60). Dei andre med " Eldrebolgen " i spissen gjekk ogs6 langtil fjells, vart det sagt. Ved baten vart det observert store flokkar med sel (snadd) pe etermiddagen, til slor 6rgaum for filmfotograf John og songst_e"-e Ottar. Laurdag 2. september. EMA, Litt overskya, men stille og +8o Klarnav kl 1400 og solskin resten av dagen. Vi starta fre Ella O kl '1000 og 96r mot Dickenfiord. Mektige fjell pa begge sider som gar steilt ifjorden fr6 opp til 2000m. Vi gar til Hisinqer Gletcher, ein ny mektig isbre. Eln snadd vert observert liggjande pa isflak fa meter fre skuta. Ankom Kao Hedlund(230) kl Dei fleste i land ein tur. Seg ein stim pe ca 20 snadd like ved skuta kl To mann, Ottar og Dag overnatta ifangsthytta. Sondag 3. september. Kap Hedlund. Pent, vindstille og ca +7o Starta kl 0800 og ger ut Kemoefiord oo Narvahlsundet til Kono Oscars Fjord. Vinden aukar til frisk bris frd vest i det vi svingar inn ved Aakerbloms Z og kursar vidare inn Seqelsdllskaoets fiord. G6r ut igjen fjorden og ca kl 1500 svingar vi inn Aloefiorden. Passerte Raudberget(215) og stoppar ved Kao Mechel Hytta(2'l6). Denne hytta vart bygd av More Gronland-ekspedisjonen i '1930. Vi 96r vidare inn i Alpefjorden og er ved brefronten kl For 166r sidan gjekk denne breen tvers over fjorden og der var ein innsjo, Dammen, pe innsidav breen. Vl gar sakte forbi brefronten og listar oss innover til den tidlegare innsjoen som no flyt Sv in Kadsbakk O 21

4 saman med fjorden. Audunfylgjer noye med pd radaren for d unng A 96 seg p6 grunn. Djupna er fra 6-10m. Dette er eit godt eksempel pa at breane trekkjer seg tilbake pa grunn av varmare t ma dei seina'e 6ra. Vi er vissr fy'sre b;l so- ha' g6tt forbi brefronten og inni Dammen ialpeflorden. Skipper Audun i Jerd med 5 ge forbi brefronten og inn til den gam e innsjoen (Dammen). Vi opplevde 2 sm6 kalvingar ved brefronten. Svein Kdhbakl, O 22

5 Slarta tilbaketuren kl 1835 og kl 2100 ankra vi opp ved Kao Mechelhvtta. Dei fleste ger i land ein tur. Middag: Fiskegrateng med nagot afiet. Mandag 4. september. Kap Mechel(216). Sol, stille og +60. Start kl GArundt Arvidsons Z og vestover mot Polheim (220). Seks mann iland. Polheim bistasjon ligg der om lag slik som den vart bygd av Odd Ambakk og Peder Sulebakk fra More Gronlands-ekspedisjonen i Taket er laga av ein gamal avsaga bet. Her har ikkje danskane brydd seg med noko vedlikehald. Vl 96r tilbake og ut fjorden mot munninga til Kong Oscars Fjord. Passerte Beinhaugenhvtta(223) til Sulebak og Robek fra More Gronland ekspedisjonen. Neste stopp er Holmbuot Hvtta 1222) der 5 mann 96r i land. Skuta legg til ved eit stort isflak og alle mann tek ein spasertur pe flaket. Svein Karlsbakk O 23

6 Vassdammane p6 isflaket er lerskvatn. Johannes og Svein smakar pa vatnet {or a bli overbevist. Dei gamle iangstskutene brukte 6 fylle Jerskvannstankane sine med vatn fre is{laka. Vi g5r vidare til Kap Petersens/Sunnmorsheimen(218) der vi ankrar opp kl 1700 for 5 ligge over natta. Dei fleste tek ein tur i land. Middag: Ferikel og fruktdessert. Kap Petersens var hovudstasjonen til Peder Sulebakk og Knut Robek Sumaren 1931 reiste knut Robek til Kap Herschell for 6 overta plassen til broren Peder Robek som reiste heim den sumaren. Peder Sulebak overvintra 6leine oe Kao Petersens til sumaren 1932 de han reiste heim samans med dei andre fra Mare-Gronland ekspedisjonen. Knut Rsbek gjekk seg gjennom isen og omkom hausten Han vart ikkie funnen for v6ren Dette var den einaste dads-ulukka blant dei norske fangstfolka som drog over eiter Svein Karlsbakk O

7 Tirsdag 5. september. Kap Petersens(218), Lavt skydekke fre morgonen av, men blikkstille. Temp. Vi ger mot Nvhavn oo Mesters Viq. Passerte Skeldalen og Elveeide(213). 4 mann var i land og besiktiga hytta. Elveeidet bistasjon var bygd av Sulebakk og Bobekk fre More Gronlands-ekspedisjonen i '1930. Her inne var det ikkje store danseplassen. Ein brisk, ein parafinlampe og knapt ein omn var inventaret. Ankom Nvhavn(209-2) kl 1515 og ankrar opp. Vi tok kontakt med flyplassen i Mesters Viq(209) og vart inviterte pe besok. 9 mann traskar avsta dei 5km til flyplassen. Der far vi omvisning og vert traktert med kaffi og kjeks av dei to danske vaktbetientane. kl 2000 returnerar vi til b6ten. lvliddag: Kotelettar, karamellpudding og rzdvin. Sveio Kadsbakk O 25

8 Desse to karane var stasjonerte pa flyplassen for herle vrnteren. I sumarha v;ret er derern oe fleire t sette som tek seg av tufisttraf kken. N/lesters Vig F yplass vart opna i 1952 og fre vorre -TV t a 'red ein spartansk start har f yplassen b6de bygninga'og -tsryr. I oag e' fly"tripd P; I 800- og verl mykje nytta om sumaren som lnnfa lsportilnoroausr-gro- and. Regel-ess ge f ygingar kvar veke. Skipperen var, Audun Girden, haf tydele godt lag med hundar. l6

9 1951 vart det oppdaga mineralforekomstar i omredet ved Nyhavn{2oS2) og i 1956 vart dei fyrste bly- og zinkkonsentrata utskipa. Drilta heldt fram i 5 Ar med ca 50 tilsette om vinteren og 150 om sumaren. lvlinedriita vart innstilt hausten 1961 av di dei ikkje fann nye drivverdige omrade, samlidig med at malm-prisane vart sv rt lage. Onsdag 6. september. Nyhavn/Mesters Vig. Lettskya, vindstille og + 1o Oppstart kl 1215 og vi 96r til Lavu ira(208-1) som vart bygd av Odd Ambak og Jonas Karlsbakk i 1930, men hytta vart reven og materialet flwta til Laostun-hvtten(1 14-2) i 1954, Hamna eller Trander-heimen(208-2) vart bygd i 1939 av Magne Raum, Soren Richter oo Ole Andreas Bache. Kong Oskars Fjord og innseglinga tilantarctichavn.

10 Kl r ferda vidare til Antarctichavn /Karlsbak(2O1) der vi ankrar opp kl Alle i land for 5 sj5 p5 ruinane av stasjonen som far min, Jonas Karlsbakk, bygde i Stasjonen vart aydelagd av ei fonn vinteren 2002 etter at danskane hadde restaurert husa i 2001, Det einaste som ster att er ei minneolate. Slik s6g det ut i Antarctichamn/Karlsbakk sumaren 2006 re Ei:$$$'l\$1!'.':' :;:lil^ trer Pe minneplata st6r tolgjande: " Denne langststasjon bygget av More-ekspedisjonen i 1930, var residens {or den norske sysselmann for " Eirik Raudes Land", Helge lngstad ( ), fra til da Folkedomstolen i Haag fastslo at den norske okkupasjonen av denne del 71gr 30min - 75gr 40min Nord av Nordost-Gronland var rettsstridig og ugyldig". Underskrive av "Norsk Polarklubb 2002". Sveir Ka

11 Eg vart litt skuffa av di farsnamn ikkje var nemnd paminneplata, han var tross alt med pa okkupasjonen i i tillegg til at hanhadde bygd stasjonen. Her syner sostrene Jona Karlsbakk Torske og Turid Kadsbakkva som stod skrive pd hytleveggen i "Detle hus og lerreng eies av More-Gronlands-ekspedisjonen, Alesund. Huset er bygget av Ambak og Kar sbak den 15/ og samtidig er terrenget annektert. Jonas Karlsbak, leder av Mare-G rsnlands-ekspedisjonen ". Den 27. juni 1931 mottok Den norske regjering telegram frd Halvard Devold i Myggbukta p6 Gronland. Telegrammet melde at ein del av Aust-Gronland mellom Carlsbergfjord og Besselfjord var okkupert av norske fangstfolk i H.M. Kong Haakons namn. Dei kalte omradet for Eirik Raudes land. Regjeringa godkjende okkupasjonen 10. juli Seinare la den danske regjeringa saka fram for den internasjonale domstolen i Haag. I april '1933 vart den norske okkupasjonen kjend rettsstridig. Svein Karlrbakk O 29

12 Her ser vi korleis huset sao ut i Kl 1900 g5r vi vidare og svingar inn Flemminqfiorden. Ger til botnav fjorden for A besiktige den forfalne lnqstadheimen(105). Dei fleste 96r i land kl2230. Slik seg lngstadheimen ut sumaren Stasjonen vart bygd i 1932 av Helge Ingstad og Normann Andersen. Hovudstasionen deira varantarctichavn. Pd bildet ser vi fr6 venstre: Johannes Hjsnnevag, Sigbjsrn Roren og Ottar Olsen. Svein Kadsbakk O 30

13 I lopet av ein kveld observerte vi 1t20 flokkar med ges pa veg sarover. Kvar {lokk var fra 200 til fleire tusen fuglar. Middag: Torskegryte og is til dessert. Torsdag 7. september. Ingstadheimen(1 07). Tjukk skjellis hindrar plastbeten i6 kome i land, se den siste landstigning pe Gronlands jord vart mislukka; for kl 1030 startar heimreisa. Ut Flemminqfiorden - Dawsundet og kurs sydaust mot moderlandet. Kl '1600 passerer vi 12-milsgrensa. Fart ca 9 knop, vindstille, men svake donningar. Sola kjempar seg gjennom eit tynt skoddelag. Kl '1840 passerer vi eit isfjell pe ca 300 ganger 300m. Fredag 8. september. N70"22', / V 16'00', Mykje slingring og svare donningar. Skodde og sm6regn, men solglimt av og til. Temp, +5' Kl 1200: N69'54', V20"54'. Kl 1800: N69'12', V12"14'. Kl 1900: Vinden aukar til frisk brls, seinare liten kuling. Skuta tek sjoen veldig bra, men svert mykje slingring. Vanskeleg 6 gjere noko anna enn 6 sove eller sitte/ste og halde seg fast. Kjoleskapet vert forsegla og vi lever pii knekkebrod, kavring og turre krinler. Svein _11

14 Pe heimturen hadde vi til tider sterk kuling, men skuta tok barene veldig bra. Laurdag 9. september. Same veret og skuta rullar voldsomt. Kl 1200: N67"50', V07'33'. Temp. +7' Sondag 10. september. Vind opp isterk kuling og balgehogd pa 6-8m. kl 1200: N66'1 1 ', V02"00'. Temp. +5" Farr: Snift pe 8,2 knop. Kl 2000: N64'00" v01"14',. Litt roligare sja mellom kl 1200 og 1800, men fortsatt mykje slingring. Svein 32

15 Middag isalongen med alle rettigheiter. Frd venstre:audun Gerden, Oivind Thomassen, Johannes Hionneveg, Svein Karlsbakk og John Giever. Dette bildet er jkkig teke under overfanen; da hadde vi nok med e halde oss last. Mandag 11. september. Vinden aukar p6 til sterk kuling ut over foremiddagen og dette varer ved til vi oss kysten. Gar inn Breisundet og legg til kai p6 Hareid kl Totalt har vi seilt 2700Nm pe Gronlands-turen v6r. Smebeten vert heist pa land, deretter stovsuging og vasking i salongangar og toilett, til langt pa natt. Avslutta med koseleg samver til ut pe morgonkvisten. Tirsdag 12. september: Lett yr. Vi ligg ved kaia pd Hareid. Besok av journalistar og Ragnar Torseth, Pakking og ilandfaring av div. utstyr + meir reingjering, Fest pa lshavsmuseet om kvelden. Skipper Audun G6rden f6r plastbaten og ekspedisjonsleiar Ole Chr. Roren f6r p6hengsmotoren igeve fr6 turdeltakarane. Svein

16 Mannskapet pa M/S "Minna": Fre vsnstre: Uivind Thomassen, Ottar Olsen, Sigbjorn K6re Roren, Audun Gdrden, Svein Karlsbakk, John Johannes Hjonnevdg, Dag Audun Eliassen, Steinar Aslaksen og Ole Chr. Rsren. Bildet er teke pa lshavsmuseet etter turen. Onsdag 13. september Pent +18o Skuta gar til Osholmen for utvendig reingjering. Ogs6 lugarar og gangar f6r ein omgang med stovsugar og vasketvege. Kl 1400 tek vi farvel. Skuta gar tilbake Hareid og vi andre reiser kvar til vdrt. Og alle var vi einige om at det hadde vore ein gild tur. Stor takk til Ole Chr. Roren for ein godt planlagt og gjennomfort tur, P6 kartet under har eg skrive namna pa dei forskjellige stasjonane frd Sabine og sorover. Sv in Kadsbakk O 34

17 SveinKarlsbatkO 35

18 EI OPPSUMMERING AV ILANDSTIGNINGANE: Jan Mayen (2018) Kap Herschell (2218) Daneborg {2218) Hird Havn {2318) Eskimones (2318) Krogness (2318) Myggbukta (2418) Strindberg (2518) HoeLsbu (2718) Ovibo l27l8j Varghytten (2718) Ragnhildhytten (2718) Rendalshytten(2918) Renbugthytten(2918) Bjorneheimen(30/8) Kap Humbolt (30/8) Ella A 131/8) Kap Hedlund (2/9) Kap Mechel (3/9) Polheim (4/9) Holm Bugt hytten (4/9) Elveidet (4/9) Kap Petersens {4/9) Nyhavn(S/9) Mesters Vig (5/9) Hamna/Lavoira (6/9) Antarctichavn/Karlsbak(6/9) Ingstadheimen (6/9) Eit lite apropos til slutt: Under overfarten med "Hird" i 1927 hoyrdest song fr6 lugaren: -Farvel o moder Norge nu reiser jeg fra dig, -hav takk fordi du kaver og har oppfostret mig. -Du blev for knap med kosten imot din fiskerflokk, -Du finner oss pe Gronlander f6r vi mer enn nok. Til slutt i dagboka si fr6 Hirdekspedisjonen skreiv Jonas Karlsbakk: - NAr mitt oie er ukt, og min 5nd er p5 flukt, - on -ill anp-a lpnl oa an befe. - Vil du huske mig da, vil du minnes mig da? - Vil du vaete min grav med en tare? Alesund 0' Svein Kadsbakk E-post: f f Mob: Meir stoff om turen p5: Denne dagboken er en viktig del av den norcke delen av historien for POSEIDON II, EX MINNA, EX OSTERGANN L CX GNANGESBEflG. Baatskolen POSEIDON er meget takknemlig for den velvilje og tillit som Svein Karlsbakk viser ved d gi oss anledning til d legge dette innholdsike og interessante dokumentet d pe inbrnett. Sv in Karlsbakk O 36

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

«Så bra.» Gjertrud plukka opp den store panna og dumpa den ned i såpevatnet. Det skvulpa opp og danna ein stor våt flekk på genseren hennar.

«Så bra.» Gjertrud plukka opp den store panna og dumpa den ned i såpevatnet. Det skvulpa opp og danna ein stor våt flekk på genseren hennar. Brotet Himmelen var lyseblå under eit tynt slør av kvitt. Sola dirra bak skydekket, lågt på himmelen og kasta svake stråler ned mot byen. Det var kaldt det var alltid kaldt når lokket av tjukke regnskyar

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Middle East Girl s Football Festival I Jordan Dei 9 dagane som gjekk så alt for fort

Middle East Girl s Football Festival I Jordan Dei 9 dagane som gjekk så alt for fort Middle East Girl s Football Festival I Jordan Dei 9 dagane som gjekk så alt for fort Frå 18. 27. november tok eg og 15 andre jenter turen til Amman i Jordan. Festivalen er eit tiltak i regi av NFF og UD,

Detaljer

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule Gluggen Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Ny førsteklasse på Brakanes skule 100 årsminnet for Hauge Nye elever og lærarar Dette ska du fao 9 & 10 kl på Betel Eg kan Kvitebjørnen Boklansering

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig.

Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Idrettsåret 2006! Eg sender ein rapport om dei STORE hendingane i året som er slutt. Forteljinga er i tolv bolkar, så du må vere tolmodig. Januar Starta friskt med tur på Auskjeret 1. nyttårsdag.gradestokken

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland»

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» «De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» Av Ola M. Heide Utvandringa til Amerika var stor i Ringebu som i de fleste bygder i Gudbrandsdalen, og temaet er omtala i Hemgrenda ei rekke gonger

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Eksamensforberedelse 2013

Eksamensforberedelse 2013 Eksamensforberedelse 2013 NOR0214-NOR0215 - Norsk Sidetall refererer til nettversjonen Innholdsfortegnelse Norsk for elever og voksne deltakere og privatister etter 10. trinn... 3 Eksamensinformasjon...

Detaljer

Randi Nygård: Kjære forsamling

Randi Nygård: Kjære forsamling Randi Nygård: Kjære forsamling Først vil eg takka for at eg blei invitert til denne konferansen. Det var ei overraskande henvending, og eg skal snakka litt om korleis det er å bevega seg rundt i rullestol.

Detaljer

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår,

slik at Temaparken, Bulandet i fortid og notid, kom på kartet. Gjennom bilete, ord og gjenstandar har vi fått fortalt historia vår, MED TEMAPARKEN GJENNOM 20 ÅR Vær helsa jubilant! 20 års fartstid har gått so fort, mykje har vore gjort, både smått og stort. Som med det meste, starta også dette i det små, men mange bekkar vert som kjent

Detaljer

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Foredrag på Gudbrandsdalsseminaret 2013 Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Av Per Ottesen Når eg fortel at innlandskommunane, kanskje særleg i Oppland og Telemark, hadde store skatteinntekter

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer