Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2003-2004"

Transkript

1 Årsberetning Innhold Årsberetning Innhold... 1 Saksliste Særkretsting Godkjenning av sakslisten Valg av dirigent Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakt Behandling av årsmeldingen Behandling av kretsens regnskap i revidert stand Behandling av innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg... 2 Årsmelding for Tingperioden Tillitsvalgte:... 3 Kretsstyret... 6 Økonomi... 6 Regnskap 2003:... 8 Revisorberetning Regnskap Revisorberetning Representasjon Svømmeresultater Troms cup Interkretskampen Dommerautorisasjonsutvalget Nettsted / informasjon Utdanning og breddeaktivitet Sluttkommentar Side 1 av 20

2 Saksliste Særkretsting Rica Ishavshotell, Tromsø lørdag 16. april 2005 kl 13:00 1. Godkjenning av sakslisten. 2. Valg av dirigent. 3. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandling av årsmeldingen. 5. Behandling av kretsens regnskap i revidert stand. 6. Behandling av innkomne forslag. Det er ikke kommet inn noen saker innen fristen 6.1 Fra styret: Samarbeid med Nordland / Finnmark om oppgradering av tidtakeranlegg 7 Fastsettelse av kontingent. Kretsstyret fremmer følgende forslag: Gjeldende satser opprettholdes: Klubber /lag med medlemsantall 0-25 Kr. 300, Kr. 600,- 50 og flere Kr. 900,- 8 Budsjett. 9 Valg. a. og nestleder b. 2 styremedlemmer, kasserer og 2 varamedlemmer c. 2 revisorer med stedfortredere d. Representanter til ting e. Dommerautorisasjonsutvalg bestående av 3 medlemmer f. for trim og utdanningsutvalg g. Valgkomite på 3 medlemmer Valgkomiteens forslag vil bli offentliggjort i forbindelse med sak 9. Side 2 av 20

3 Årsmelding for Tingperioden Årsberetning Tillitsvalgte: Troms Svømmekrets har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: Trond Kristoffersen Adresse Soppsvingen Kvaløysletta Epost Jens-Ole Thyholdt Nestleder, TOU Adresse Timoteiveien Kvaløysletta Epost Odd Rydning Kasserer Adresse Seljestadvn 53c 9406 Harstad Epost Hilde Jenssen Sekretær Adresse Planetvegen Tomasjord Epost Ronald Veines Styremedlem Adresse Elverumsveien 9200 Bardufoss Epost Holstad Kai Steinar Vara Adresse 9310 Sørreisa Epost Valgkomite: 1. Knut H.Olsen, Sørreisa 2. Tor Eilif Emaus, Tromsø Revisorer 1. Knut Heen, Kvaløysletta. 2. Leif Larsen, Tromsø Representanter til ting Kretsstyret får i fullmakt å oppnevne representanter. Side 3 av 20

4 Klubbene i kretsen per : Svømmeklubber i Troms Bardufoss Svømmeklubb Navn Jan Eriksen Adresse Boks Bardufoss Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Harstad Svømmeklubb Navn Linda Netland Adresse BOKS Harstad Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Husøy IL - Svømming Navn Randi Karlsen Adresse 9389 HUSØY Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Jægervatnet IL - svømmegruppe Navn Angela Eriksen Adresse Sør-Lenangen 9064 Svensby Telefonpriv Epost Mobiltelefon Kvæfjord Svømmeklubb Navn Audhild Edvardsen Adresse Boks Borkenes Webside 1 Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Setermoen Svømmeklubb Navn Heidi Cecilie Birkelund Adresse Boks Bardu Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Side 4 av 20

5 Skånland sportsklubb Navn Jan-Tore Lilleng Adresse Postboks Evenskjer Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Slettaelva Sportsklubb Navn Karl-Asbjørn Romsdal Adresse Postboks TROMSØ Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Sørreisa Svømmeklubb Navn Kai Steinar Holstad Adresse Boks Sørreisa Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Svalbard Turn Svømmegruppe Navn Eva K Håndlykken Adresse Postboks LONGYEARBYEN Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Tromsdalen Kappsvømmingsklubb Navn Anja Fenes Adresse Postboks TROMSØ Telefonpriv Epost Mobiltelefon Tromsø Svømmeklubb Navn Hilde Jenssen Adresse Boks Tromsø Webside Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Tromsø Svømmeskole Navn Tove Eriksen Heen Adresse Soppsvingen Kvaløysletta Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Side 5 av 20

6 Kretsstyret Kretsstyret har i hatt 5 møter og behandlet 29 saker. Ettersom medlemmene i kretsstyret er geografisk spredt, har de fleste møtene blitt avholdt som AU-møter. Det er en arbeidsform som fungerer etter forholdene bra og som også sparer kretsen for administrative utgifter, men ettersom det i beretningsperioden har vært vanskelig å samle arbeidsutvalget fører det også til at en uforholdsmessig stor andel av arbeidet faller på kretsstyrets leder. For å orientere om kretsens arbeid, og få tilbakemelding om klubbenes behov og ønsker, ble det invitert til åpent kretsstyremøte i forbindelse med impulssamlingen i Harstad i oktober 2003, men ingen klubber møtte. Styrets satsningsområde i tingperioden har vært i tråd med Norges Svømmeforbunds satsningsområde, opplæring, integrering og helse/mosjon. Vi har i samarbeid med klubbene Satt fokus på opplæring av instruktører og trenere. Høsten 2003 ble det gjennomført impulssamling for instruktører i Harstad med 22 deltakere. På samme tid hadde kretsen møte med arrangementskomiteen for NM kortbane i Harstad. Mesterskapet ble gjennomført 3.-6.mars 2004, Harstad Svømmeklubb sto for et flott arrangement, der kretsen bisto på dommersiden. Høsten 2003 sendte Norges Svømmeforbund ut et høringsutkast til nytt svømmepolitisk dokument i forkant av forbundstinget i april Hovedtrekk i forslaget var en overføring av myndighet og oppgaver fra kretsleddet til svømmeforbundet, og en styrking av administrasjonens rolle i svømmeforbundet. Det ble også foreslått at forbundsstyret skulle gis fullmakt til å endre kretsgrenser og slå sammen kretser. Kretsstyret ga høringssvar etter samråd med klubbene, der man påpekte at kretsleddet fortsatt har en viktig funksjon, og at en sentralisering av makt og myndighet til Administrasjonen i Oslo ikke er noen fordel for svømmesporten i Troms og utkant-norge for øvrig. Kretsen deltok på forbundstinget, der forbundsstyrets utkast til svømmepolitisk dokument ble endret på flere punkter, og kretsleddets stilling ble opprettholdt selv om det ble åpnet for frivillig sammenslåing av kretser der dette finnes hensiktsmessig. Høsten 2004 ble Kay Arild Paulsen ansatt som kretstrener. Første treningssamling i regi av kretsen ble gjennomført på Setermoen i månedsskiftet oktober/november, og det har også vært gjennomført 2 kombinerte treningssamlinger og instruktørkurs på Svalbard. Bassengsituasjonen Bassengsituasjonen i Troms har medført at flere klubber har slitt for å kunne gi svømmerne et tilfredsstillende tilbud til trening og konkurranser. Troms Svømmekrets har hatt flere møter i Tromsø angående stenging av Stakkevollan Svømmehall, som var stengt fra vår 2004 til 28. februar Vi har også vært involvert av Harstad Svømmeklubb i forbindelse med NM i svømming i mars 2004 og i forbindelse med høye leiepriser til trening og konkurranser. Vi håper at vårt arbeid sammen med NSF og klubbene kan bidra til at svømmerne på sikt får et tilfredsstillende trenings- og konkurransetilbud Økonomi Regnskapet er gjort opp med et solid overskudd. Overskuddet for 2003 var på kr Overskuddet skyldes at kretsen fikk overført grunnstønad fra TIK for årene 2001, 02 og 03 dette året. I 2004 var overskuddet på kr ,-. Klubbene har vært flinke til å gjøre opp for seg, det forholdsvis store beløpet kr ,- over utestående fordringer skyldes at disse var fakturert Regnskapet for Troms Svømmekrets for år 2003 og 2004 Leif Larsen har revidert regnskapet for Troms Svømmekrets for året Side 6 av 20

7 Knut Heen har revidert regnskapet for Troms Svømmekrets for året Det er foretatt kontroll av bilag, beholdninger og kontoutskrifter, samt at regnskapet er ført i samsvar med gjeldende forskrifter. Regnskapene anbefales vedtatt som kretsens regnskap for perioden. Side 7 av 20

8 Regnskap 2003: Side 8 av 20

9 Side 9 av 20

10 Revisorberetning 2003 Side 10 av 20

11

12 Side 12 av 20

13 Revisorberetning 2004 Legges fram på Tinget Side 13 av 20

14 Representasjon I beretningsperioden har vi vært representert på disse møtene / konferansene: Kurslærersamling 2003 NN ledermøte 2003 Fagmøte, NSF 2003 TIK / ISF ting 2003 Trener konferanse 2003 Storbyprosjektet 2004 Kursledersamling 2004 Utdanningsseminar TIK NN ledermøte 2004 Fagmøte, NSF 2004 Svømmetinget 2004 Trond Kristoffersen Rita Kristoffersen Ronald Veines Arve Kristiansen Ronald Veines Trond Kristoffersen Jens-Ole Thyholdt Trond Kristoffersen Trond Kristoffersen Arve Kristiansen Jens Ole Thyholdt Trond Kristoffersen Trond Kristoffersen Svømmeresultater Sportslig vurdering etter 2004 Året startet med Interkrets Nord i Narvik, hvor Nordland banket oss ganske kraftig. Vi sliter fortsatt i de yngste klassene, øvelsesutvalget er hardt her, men det skal nevnes at det er like hardt for alle. I de eldste klassene er det ikke så ille, siden her er det enkelt utøvere som svømmer mange øvelser og som lett plukker poeng siden nivået er svakt. Hovedgrunnen til at vi sliter i de yngste klassene er på grunn av for dårlig forberedelser, utøverne er ikke forberedt for å prestere i de øvelsene de blir satt til å svømme. At utøveren vet med seg selv at han/hun ikke er riktig forberedt for en øvelse så sier det seg selv at det ikke blir noe bra, en person som ikke tror han/hun har sjanse til å gjøre noe bra, kommer heller ikke til å gjøre det bra. Selv om øvelsesutvalget for Interkrets kampen er blitt endret fra i år, så er ikke oppskriften for suksess blitt endret. Vi sliter med at de unge utøverne våre trener for å svømme fort på de korte distansene, øvelser som krever styrke, eksplosivitet, teknikk og gode anaerobe egenskaper. Tre av disse egenskapene er ikke en åring mottakelig for, for mye fokus på disse egenskapene brenner utøverne raskere ut enn å bygge dem opp. Det blir som å trekke tung last med en 1,2 liters Toyota Corolla. Greit de kan svømme en ok 50 eller 100 meter som 15 åring, men en utbrent 15 åring kommer aldri til å svømme en bra 50 eller 100 m som 20 åring, når han/hun faktisk er utviklet fysisk til det. Vi har sett dusinvis av eksempler på dette de siste 10 årene her i kretsen. Jeg vet like godt som dere at 50 og 100 m er mer spennende og mindre krevende, tro meg når man blir fysisk utvokst så er en 100 m vel så krevende og smertefull som en lengre distanse. Trener man derimot gjennom ungdomsårene for å svømme de lengre øvelsene, 200 og oppover, som stiller mer krav til aerobe og tekniske egenskaper så har man mye mer å gå på når man skal spesialisere seg på de kortere øvelsene når man blir eldre. Selv om fokuset på treningene er på å utvikle de aerobe egenskapene så vil utøverne kunne svømme en ok 100 m. Dette ser vi på Nordland hvor de seriøse miljøene trener for å svømme bra på de lenger øvelsene, de parkerte oss på de korte øvelsene og stafettene i Narvik. Kretsen har nå ansatt meg til å være en slags kretstrener, som skal organisere samlinger og annen aktivitet. Vi hadde en slik samling på Setermoen fra den 26/11 til 28/11, som trener vil jeg si at det var en suksess, selv om vi savnet noe klubber. Ingenting er bedre enn at utøverne på tvers av klubb/lag knytter vennskap som i mange tilfeller varer livet ut, dette er også med på å gjøre det vanskeligere for Side 14 av 20

15 utøverne å slutte når de kommer års alderen når andre fristelser dukker opp. Disse samlingene er ikke bare bra for utøverne og miljøet, trenerne kan også dra mye ut av dette gjennom utveksling av erfaringer. Kretsen bidro også med økonomisk støtte til meg, Tom Erik Olsen og Allan Jørgensen for å delta på en trener konferanse i Indianapolis i oktober. Dette var svært lærerikt, vi er mer en villig til å dele denne kunnskapen med de andre trenerne og utøverne i kretsen, en grundig rapport skrevet av oss sammen med Tommy Pedersen (Team Oslo/NIH), den kan finnes på: Jeg vil også anbefale alle klubber å bruke ressurser på å utvikle trenerne gjennom kurs og lignende konferanser, og tro at vi kan sitte her i høye nord å klekke ut gode svømmere uten kunnskap på feltet er å tro på julenissen. Fortsett å trene bra, det er gjennom trening man legger grunnlag for gode prestasjoner på stevner. Kay-Arild Paulsen, Kretstrener og trener i Tromsø Svømmeklubb. Troms cup På tross av litt varierende interesse fra noen klubber gjennomfører vi Troms Cup. I tillegg til å være en liten inspirasjon for våre svømmere, gir den oss verdifull statistisk materiale over utviklingen innenfor svømmesporten i Troms. Vi takker Odd for den gode jobben han utfører. Vinnerne i sesongen 2002 / 2003 ble Juliane Weinschenk og Alexander Broberg Skeltved fra Tromsø Svømmeklubb. Vinnerne av cupen 2003/2004 var Ingunn Gundersen Tromsø, 2732 p og Aleksander Broberg Skeltved, 3190 p. Dette er den høyeste poengsum oppnådd i cupen av en junior. Resultatene fra Troms Cup publiseres på vår hjemmeside: Interkretskampen Året 2004 startet med Interkrets Nord i Narvik, hvor Nordland banket oss ganske kraftig. Vi sliter fortsatt i de yngste klassene, øvelsesutvalget er hardt her, men det skal nevnes at det er like hardt for alle. I de eldste klassene er det ikke så ille, siden her er det enkelt utøvere som svømmer mange øvelser og som lett plukker poeng siden nivået er svakt Side 15 av 20

16 Kretsrekorder På tross av mange gode prestasjoner fra svømmerne har det i tingperioden gått svært tregt å få rapportert inn kretsrekorder. Kay har gått gjennom lista, og her er en oversikt over rekordforbedringer de siste årene. For ordens skyld; rekordene er ikke godkjente, men vi oppfordrer tinget til å godkjenne rekordene nedenfor. Så får vi håpe at framtidige rekorder blir rapportert og godkjent ihht retningslinjene. Herrer tid navn Født Klubb dato/sted Gjøvik fri 23,59 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb fri 51,82 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb Gjøvik fly 24,94 Allan Jørgensen 1975 Tromsø Svømmeklubb Harstad fly 200 fly 50 ry 25,96 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb Malmø ry 56,01 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb Malmø Stavanger 200 ry 2,05,31 Ola Sund 1980 Tromsø Svømmeklubb x50 fri Børje, Kay-Arild, Bjarte 1,34,22 og Thomas Tromsø Svømmeklubb Oslo x100 fri Børje, Chris, Kay-Arild 3,28,46 og Bjarte Tromsø Svømmeklubb Oslo x200 fri Børge, Chris, Bjarte og 7,45,55 Kay-Arild Tromsø Svømmeklubb Kristiansand 5, x50 LM Ola, Chris, Allan og 1,45,04 Kay-Arild Tromsø Svømmeklubb Bergen x100 LM Børje, Børge, Chris og 3,46,36 Bjarte Tromsø Svømmeklubb Gjøvik Stavanger 50 ry 30,15 Ann Kristin Aamodt 1976 Tromsø Svømmeklubb Terri, Tonje, Ann Kristin 4x50 fri 1,49,98 og Vibeke Tromsø Svømmeklubb Oslo x100 fri Sigrunn, Tonje, Line og 4,15,86 Ann Kristin Tromsø Svømmeklubb Kristiansand x100 LM Ann Kristin, Linn, Tonje 4,41,08 og Sigrunn Tromsø Svømmeklubb Kristiansand Side 16 av 20

17 Dommerautorisasjonsutvalget Dommerautorisasjonsutvalget har bestått av Ronald Veines (leder), Utvalget har pekt ut overdommere til approberte stevner i Troms Svømmekrets i 2003 og Fra 2004 har NSF overtatt autorisasjonsansvaret for dommere. Kretsen sitter derfor ikke inne med rapporter over de som er autoriserte dommere. Her må klubbene søke på Vedlagt finner dere oversikt over dommere som er utdannet i beretningsperioden i kretsen. Dommerutdanning Antall utdannet 22 Klubb Etternavn Fornavn Kretsdommeraspirant Harstad Svømmeklubb Antall utdannet 12 Andreassen Mailis G Bølstad Ellen-Christine Ditel Arnt Gûnter Eriksen Kristian M Høyvåg Rune Jensen Kirsti Mevik Eirik Myrvang Britt Myrvang Anne Marie Schiefloe Stein Arild Scot-Hansen Tina Solheim Heidi Kvæfjord Svømmeklubb Antall utdannet 2 Edvardsen Audhild Frostad Strand Øystein Svalbard Turn Svømmegruppe Antall utdannet 7 Brekke Dag Ivar Håndlykken Ole-Finn Miloch Wojciech Prytz Olsen Leif Gustav Slubowska Marta Stener Hansen Lasse Aardal Hans Tromsdalen Kappsvømmingsklubb Antall utdannet 1 Johansen Øystein Adolf mars 2005 Side 1 av 1 Side 17 av 20

18 Nettsted / informasjon Etter at kretsen i lang tid har slitt med dårlig funksjonalitet på N3sports nettside tok Trond Kristoffersen på seg oppgaven med å lage utkast til nye nettsider for kretsen. Disse er nå i ferd med å finne sin endelige form, og vil forhåpentligvis gi klubbene i kretsen enklere tilgang på opplysninger og bedre oversikt over aktiviteten i kretsen. Adressen til nettstedet er Utdanning og breddeaktivitet Dette har lenge vært kretsens prioriterte område, og også i denne beretningsperioden har vi avviklet mange kurs og det har blitt utdannet mange nye instruktører og dommere. Den siste tiden har lederen for trim og utdanning ikke vært aktiv, noe som blant annet førte til at impulssamling høst 2004 ikke ble avviklet. Etter en omlegging høsten 2004 ble det åpnet for at svømmeklubber i samarbeid med forbundet kan kjøre kurs uten å involvere kretsen. Dette har imidlertid ikke skjedd i Troms Svømmekrets og vi har derfor kunnet motta støtte i form av aktivitetsmidler. Fra sist NSF-ting overtok forbundet kretsens rolle med å autorisere kretsdommere. Utdanningsdatabase Her er en oversikt over de som er utdannet / har fått autorisasjon i beretningsperioden: Instruktørutdanning Antall utdannet 52 Klubb Aspirant Instruktør Etternavn Fornavn Kvæfjord Svømmeklubb Antall utdannet Danielsen Ola Bygdnes Anne Ludvigsen Jan-Kåre Nyheim Håvard Salen Sverresvold Trond Setermoen Svømmeklubb Antall utdannet Lundberg Britt Lena Teigen Lena Walle Tone Lianes Bjørnar Slettaelva Sportsklubb Antall utdannet Johnsen Dag Svalbard Turn Svømmegruppe Antall utdannet Berge Svein Bergstrøm Cassandra Ekeblad Anna-Lena Hansen May-Britt Hansen Ingvart Håndlykken Eva K Mordal-Hilde Sissel Side 18 av 20

19 Nikolaisen Hilde Brandvik Trond Olsen Eirik Sørreisa Svømmeklubb Antall utdannet Johansen Bente Grytnes Gjermund Sørfossbog Mona Sørfossbog Alf Edvart Kramvik Rita Pedersen Ove Skoglund Hege Aas Arnt Tromsdalen Kappsvømmingsklubb Antall utdannet Ophaug Isabell Dahl Tromsø Svømmeklubb Antall utdannet Olsen Chris-Arne Emaus Vegard Gundersen Ingunn Gundersen Jenny Hansen Wibeche Engenes Sund Ola Jenssen Hilde Øvermo Kristian Erik Hafshejani Mehri Ahmadi Ahmadi Hero Kræmer Tonje Feldt Conradi Dagfinn Hermansen Martin B Johnsen Nora Mortensen Jannicke Nordgård Magnus K Odden Isabell Ringholm Torbjørn Tollefsen Marte Weinschenk Elisabeth Wiggen Nina Berg Tromsø Svømmeskole Antall utdannet Heen Eirik Eriksen Movik Astrid Irene Nygaard Margrethe Haldorsen Sjaaeng Dag Kjetil Mortensen Stig Riibe 31. mars 2005 Side 1 av 2 Side 19 av 20

20 Sluttkommentar Selv om NSF sentralt har gjort flere forsøk på å vingeklippe svømmekretsene og sentralisere aktiviteten til forbundets administrasjon i Oslo, så viser erfaringene fra beretningsperioden at dette ikke er en organisering som er ønsket utenfor de store tunge miljøene i Sør-Norge. I Troms og Nord-Norge for øvrig er det de lokalt initierte aktivitetene som gir resultater. Vi har i denne perioden vært mer aktiv enn tidligere i forhold til klubbutvikling og støtte til samarbeid mellom klubbene i kretsen, og mener å se at dette gir resultater. Ansettelsen av en egen kretstrener er også et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet i kretsen og bidra til å styrke kompetansen i klubbene. Kretsen har også engasjert seg i bestrebelsene på å sette fokus på mangelen på svømmehaller i kretsen. Høsten 2004 har dette vært særlig merkbart i Tromsø der Stakkevollan Svømmehall var stengt i en periode på 8 måneder fra juni Dette har gitt uholdbare treningsforhold for klubbene i byen, og rekrutteringen til svømmeidretten ble med dette satt langt tilbake. Arbeide for å sikre tilgang til svømmehaller og bassengtid for svømmeidretten og for å sikre barns rett til svømmeopplæring vil derfor bli en viktig sak for det påtroppende styret. Tromsø den 18. april 2005 Trond Kristoffersen Odd Rydning Jens-Ole Thyholdt Hilde Jenssen Ronald Veines Kasserer Nestleder / TOU Styremedlem / sekretær Styremedlem Side 20 av 20

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014 1 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014 Innholdsfortegnelse TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014 1. Styret/drift av klubben:... 3 2. Møter:... 4 3. Medlemstall:... 4 4. Aktiviteter, kurs, konferanser

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Troms Fylke. Svømmeanlegg Mai 2009

Troms Fylke. Svømmeanlegg Mai 2009 Troms Fylke Svømmeanlegg Mai 2009 Historikk Mange nye anlegg perioden 1965 1987, med utvikling av mange store svømmere i hele N-Norge N Norge (Bjarte Kristoffersen, Ann Kristin Aamodt, Geir Vollberg, Kolsum

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 31. januar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Godkjenne innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1 økt Lørdag 15 jan. kl KOBBEN Ver: Stevne: Åpent Stevne 2011 Arrangør: Setermoen SK. Heat: 1

START-LISTE. Øvelser 1 økt Lørdag 15 jan. kl KOBBEN Ver: Stevne: Åpent Stevne 2011 Arrangør: Setermoen SK. Heat: 1 Ver: 2.0 Stevne: Åpent Stevne 20 Øvelser økt Lørdag jan. kl 00 Øvelsenr: 200 M Fri K Heat: 2 Martine Fridfelt Narvik Svømmeklubb 99 999 3 Hanne Limo Setermoen Svømmeklubb 99 999 3.43.7 4 Marte Jakobsen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Velkommen til. Hertz rekrutten 2012

Velkommen til. Hertz rekrutten 2012 Velkommen til Hertz rekrutten 202 4.. April 202 Hertz rekrutten sponses av: Lundberg Bilpleie AS Stevneinformasjon: Stevnestart lørdag 4. April kl. 3.00, med defilering og utdeling av deltagerpremier.

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Sarpsborghallen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Øst 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL svømmegruppe, på

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Sofiemyrhallen 22.-24. mai 2009 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Kolbotn IL Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Stavanger svømmehall 8.-10. februar 2008 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring VEST 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2011

Innbydelse til Høstjakta 2011 Innbydelse til Høstjakta 2011 24. og 25. September 2011 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2011 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Saksliste KRETSTINGET Fredag 16. mars på Bardufoss Rica Hotell kl

Saksliste KRETSTINGET Fredag 16. mars på Bardufoss Rica Hotell kl Saksliste KRETSTINGET 2012 Fredag 16. mars på Bardufoss Rica Hotell kl. 18.00. 1. Godkjenning av stemmeberettige 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Trondheim 8.-10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme- & Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall Norges Svømmeforbund og Svømmeklubben Poseidon har den gleden av å invitere til Nasjonal finale i Årsklassemønstring 2004.

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2013 I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars 2013 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler,

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer