Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2003-2004"

Transkript

1 Årsberetning Innhold Årsberetning Innhold... 1 Saksliste Særkretsting Godkjenning av sakslisten Valg av dirigent Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakt Behandling av årsmeldingen Behandling av kretsens regnskap i revidert stand Behandling av innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjett Valg... 2 Årsmelding for Tingperioden Tillitsvalgte:... 3 Kretsstyret... 6 Økonomi... 6 Regnskap 2003:... 8 Revisorberetning Regnskap Revisorberetning Representasjon Svømmeresultater Troms cup Interkretskampen Dommerautorisasjonsutvalget Nettsted / informasjon Utdanning og breddeaktivitet Sluttkommentar Side 1 av 20

2 Saksliste Særkretsting Rica Ishavshotell, Tromsø lørdag 16. april 2005 kl 13:00 1. Godkjenning av sakslisten. 2. Valg av dirigent. 3. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandling av årsmeldingen. 5. Behandling av kretsens regnskap i revidert stand. 6. Behandling av innkomne forslag. Det er ikke kommet inn noen saker innen fristen 6.1 Fra styret: Samarbeid med Nordland / Finnmark om oppgradering av tidtakeranlegg 7 Fastsettelse av kontingent. Kretsstyret fremmer følgende forslag: Gjeldende satser opprettholdes: Klubber /lag med medlemsantall 0-25 Kr. 300, Kr. 600,- 50 og flere Kr. 900,- 8 Budsjett. 9 Valg. a. og nestleder b. 2 styremedlemmer, kasserer og 2 varamedlemmer c. 2 revisorer med stedfortredere d. Representanter til ting e. Dommerautorisasjonsutvalg bestående av 3 medlemmer f. for trim og utdanningsutvalg g. Valgkomite på 3 medlemmer Valgkomiteens forslag vil bli offentliggjort i forbindelse med sak 9. Side 2 av 20

3 Årsmelding for Tingperioden Årsberetning Tillitsvalgte: Troms Svømmekrets har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: Trond Kristoffersen Adresse Soppsvingen Kvaløysletta Epost Jens-Ole Thyholdt Nestleder, TOU Adresse Timoteiveien Kvaløysletta Epost Odd Rydning Kasserer Adresse Seljestadvn 53c 9406 Harstad Epost Hilde Jenssen Sekretær Adresse Planetvegen Tomasjord Epost Ronald Veines Styremedlem Adresse Elverumsveien 9200 Bardufoss Epost Holstad Kai Steinar Vara Adresse 9310 Sørreisa Epost Valgkomite: 1. Knut H.Olsen, Sørreisa 2. Tor Eilif Emaus, Tromsø Revisorer 1. Knut Heen, Kvaløysletta. 2. Leif Larsen, Tromsø Representanter til ting Kretsstyret får i fullmakt å oppnevne representanter. Side 3 av 20

4 Klubbene i kretsen per : Svømmeklubber i Troms Bardufoss Svømmeklubb Navn Jan Eriksen Adresse Boks Bardufoss Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Harstad Svømmeklubb Navn Linda Netland Adresse BOKS Harstad Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Husøy IL - Svømming Navn Randi Karlsen Adresse 9389 HUSØY Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Jægervatnet IL - svømmegruppe Navn Angela Eriksen Adresse Sør-Lenangen 9064 Svensby Telefonpriv Epost Mobiltelefon Kvæfjord Svømmeklubb Navn Audhild Edvardsen Adresse Boks Borkenes Webside 1 Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Setermoen Svømmeklubb Navn Heidi Cecilie Birkelund Adresse Boks Bardu Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Side 4 av 20

5 Skånland sportsklubb Navn Jan-Tore Lilleng Adresse Postboks Evenskjer Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Slettaelva Sportsklubb Navn Karl-Asbjørn Romsdal Adresse Postboks TROMSØ Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Sørreisa Svømmeklubb Navn Kai Steinar Holstad Adresse Boks Sørreisa Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Svalbard Turn Svømmegruppe Navn Eva K Håndlykken Adresse Postboks LONGYEARBYEN Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Tromsdalen Kappsvømmingsklubb Navn Anja Fenes Adresse Postboks TROMSØ Telefonpriv Epost Mobiltelefon Tromsø Svømmeklubb Navn Hilde Jenssen Adresse Boks Tromsø Webside Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Tromsø Svømmeskole Navn Tove Eriksen Heen Adresse Soppsvingen Kvaløysletta Telefonpriv Epost Mobiltelefon Webside Side 5 av 20

6 Kretsstyret Kretsstyret har i hatt 5 møter og behandlet 29 saker. Ettersom medlemmene i kretsstyret er geografisk spredt, har de fleste møtene blitt avholdt som AU-møter. Det er en arbeidsform som fungerer etter forholdene bra og som også sparer kretsen for administrative utgifter, men ettersom det i beretningsperioden har vært vanskelig å samle arbeidsutvalget fører det også til at en uforholdsmessig stor andel av arbeidet faller på kretsstyrets leder. For å orientere om kretsens arbeid, og få tilbakemelding om klubbenes behov og ønsker, ble det invitert til åpent kretsstyremøte i forbindelse med impulssamlingen i Harstad i oktober 2003, men ingen klubber møtte. Styrets satsningsområde i tingperioden har vært i tråd med Norges Svømmeforbunds satsningsområde, opplæring, integrering og helse/mosjon. Vi har i samarbeid med klubbene Satt fokus på opplæring av instruktører og trenere. Høsten 2003 ble det gjennomført impulssamling for instruktører i Harstad med 22 deltakere. På samme tid hadde kretsen møte med arrangementskomiteen for NM kortbane i Harstad. Mesterskapet ble gjennomført 3.-6.mars 2004, Harstad Svømmeklubb sto for et flott arrangement, der kretsen bisto på dommersiden. Høsten 2003 sendte Norges Svømmeforbund ut et høringsutkast til nytt svømmepolitisk dokument i forkant av forbundstinget i april Hovedtrekk i forslaget var en overføring av myndighet og oppgaver fra kretsleddet til svømmeforbundet, og en styrking av administrasjonens rolle i svømmeforbundet. Det ble også foreslått at forbundsstyret skulle gis fullmakt til å endre kretsgrenser og slå sammen kretser. Kretsstyret ga høringssvar etter samråd med klubbene, der man påpekte at kretsleddet fortsatt har en viktig funksjon, og at en sentralisering av makt og myndighet til Administrasjonen i Oslo ikke er noen fordel for svømmesporten i Troms og utkant-norge for øvrig. Kretsen deltok på forbundstinget, der forbundsstyrets utkast til svømmepolitisk dokument ble endret på flere punkter, og kretsleddets stilling ble opprettholdt selv om det ble åpnet for frivillig sammenslåing av kretser der dette finnes hensiktsmessig. Høsten 2004 ble Kay Arild Paulsen ansatt som kretstrener. Første treningssamling i regi av kretsen ble gjennomført på Setermoen i månedsskiftet oktober/november, og det har også vært gjennomført 2 kombinerte treningssamlinger og instruktørkurs på Svalbard. Bassengsituasjonen Bassengsituasjonen i Troms har medført at flere klubber har slitt for å kunne gi svømmerne et tilfredsstillende tilbud til trening og konkurranser. Troms Svømmekrets har hatt flere møter i Tromsø angående stenging av Stakkevollan Svømmehall, som var stengt fra vår 2004 til 28. februar Vi har også vært involvert av Harstad Svømmeklubb i forbindelse med NM i svømming i mars 2004 og i forbindelse med høye leiepriser til trening og konkurranser. Vi håper at vårt arbeid sammen med NSF og klubbene kan bidra til at svømmerne på sikt får et tilfredsstillende trenings- og konkurransetilbud Økonomi Regnskapet er gjort opp med et solid overskudd. Overskuddet for 2003 var på kr Overskuddet skyldes at kretsen fikk overført grunnstønad fra TIK for årene 2001, 02 og 03 dette året. I 2004 var overskuddet på kr ,-. Klubbene har vært flinke til å gjøre opp for seg, det forholdsvis store beløpet kr ,- over utestående fordringer skyldes at disse var fakturert Regnskapet for Troms Svømmekrets for år 2003 og 2004 Leif Larsen har revidert regnskapet for Troms Svømmekrets for året Side 6 av 20

7 Knut Heen har revidert regnskapet for Troms Svømmekrets for året Det er foretatt kontroll av bilag, beholdninger og kontoutskrifter, samt at regnskapet er ført i samsvar med gjeldende forskrifter. Regnskapene anbefales vedtatt som kretsens regnskap for perioden. Side 7 av 20

8 Regnskap 2003: Side 8 av 20

9 Side 9 av 20

10 Revisorberetning 2003 Side 10 av 20

11

12 Side 12 av 20

13 Revisorberetning 2004 Legges fram på Tinget Side 13 av 20

14 Representasjon I beretningsperioden har vi vært representert på disse møtene / konferansene: Kurslærersamling 2003 NN ledermøte 2003 Fagmøte, NSF 2003 TIK / ISF ting 2003 Trener konferanse 2003 Storbyprosjektet 2004 Kursledersamling 2004 Utdanningsseminar TIK NN ledermøte 2004 Fagmøte, NSF 2004 Svømmetinget 2004 Trond Kristoffersen Rita Kristoffersen Ronald Veines Arve Kristiansen Ronald Veines Trond Kristoffersen Jens-Ole Thyholdt Trond Kristoffersen Trond Kristoffersen Arve Kristiansen Jens Ole Thyholdt Trond Kristoffersen Trond Kristoffersen Svømmeresultater Sportslig vurdering etter 2004 Året startet med Interkrets Nord i Narvik, hvor Nordland banket oss ganske kraftig. Vi sliter fortsatt i de yngste klassene, øvelsesutvalget er hardt her, men det skal nevnes at det er like hardt for alle. I de eldste klassene er det ikke så ille, siden her er det enkelt utøvere som svømmer mange øvelser og som lett plukker poeng siden nivået er svakt. Hovedgrunnen til at vi sliter i de yngste klassene er på grunn av for dårlig forberedelser, utøverne er ikke forberedt for å prestere i de øvelsene de blir satt til å svømme. At utøveren vet med seg selv at han/hun ikke er riktig forberedt for en øvelse så sier det seg selv at det ikke blir noe bra, en person som ikke tror han/hun har sjanse til å gjøre noe bra, kommer heller ikke til å gjøre det bra. Selv om øvelsesutvalget for Interkrets kampen er blitt endret fra i år, så er ikke oppskriften for suksess blitt endret. Vi sliter med at de unge utøverne våre trener for å svømme fort på de korte distansene, øvelser som krever styrke, eksplosivitet, teknikk og gode anaerobe egenskaper. Tre av disse egenskapene er ikke en åring mottakelig for, for mye fokus på disse egenskapene brenner utøverne raskere ut enn å bygge dem opp. Det blir som å trekke tung last med en 1,2 liters Toyota Corolla. Greit de kan svømme en ok 50 eller 100 meter som 15 åring, men en utbrent 15 åring kommer aldri til å svømme en bra 50 eller 100 m som 20 åring, når han/hun faktisk er utviklet fysisk til det. Vi har sett dusinvis av eksempler på dette de siste 10 årene her i kretsen. Jeg vet like godt som dere at 50 og 100 m er mer spennende og mindre krevende, tro meg når man blir fysisk utvokst så er en 100 m vel så krevende og smertefull som en lengre distanse. Trener man derimot gjennom ungdomsårene for å svømme de lengre øvelsene, 200 og oppover, som stiller mer krav til aerobe og tekniske egenskaper så har man mye mer å gå på når man skal spesialisere seg på de kortere øvelsene når man blir eldre. Selv om fokuset på treningene er på å utvikle de aerobe egenskapene så vil utøverne kunne svømme en ok 100 m. Dette ser vi på Nordland hvor de seriøse miljøene trener for å svømme bra på de lenger øvelsene, de parkerte oss på de korte øvelsene og stafettene i Narvik. Kretsen har nå ansatt meg til å være en slags kretstrener, som skal organisere samlinger og annen aktivitet. Vi hadde en slik samling på Setermoen fra den 26/11 til 28/11, som trener vil jeg si at det var en suksess, selv om vi savnet noe klubber. Ingenting er bedre enn at utøverne på tvers av klubb/lag knytter vennskap som i mange tilfeller varer livet ut, dette er også med på å gjøre det vanskeligere for Side 14 av 20

15 utøverne å slutte når de kommer års alderen når andre fristelser dukker opp. Disse samlingene er ikke bare bra for utøverne og miljøet, trenerne kan også dra mye ut av dette gjennom utveksling av erfaringer. Kretsen bidro også med økonomisk støtte til meg, Tom Erik Olsen og Allan Jørgensen for å delta på en trener konferanse i Indianapolis i oktober. Dette var svært lærerikt, vi er mer en villig til å dele denne kunnskapen med de andre trenerne og utøverne i kretsen, en grundig rapport skrevet av oss sammen med Tommy Pedersen (Team Oslo/NIH), den kan finnes på: Jeg vil også anbefale alle klubber å bruke ressurser på å utvikle trenerne gjennom kurs og lignende konferanser, og tro at vi kan sitte her i høye nord å klekke ut gode svømmere uten kunnskap på feltet er å tro på julenissen. Fortsett å trene bra, det er gjennom trening man legger grunnlag for gode prestasjoner på stevner. Kay-Arild Paulsen, Kretstrener og trener i Tromsø Svømmeklubb. Troms cup På tross av litt varierende interesse fra noen klubber gjennomfører vi Troms Cup. I tillegg til å være en liten inspirasjon for våre svømmere, gir den oss verdifull statistisk materiale over utviklingen innenfor svømmesporten i Troms. Vi takker Odd for den gode jobben han utfører. Vinnerne i sesongen 2002 / 2003 ble Juliane Weinschenk og Alexander Broberg Skeltved fra Tromsø Svømmeklubb. Vinnerne av cupen 2003/2004 var Ingunn Gundersen Tromsø, 2732 p og Aleksander Broberg Skeltved, 3190 p. Dette er den høyeste poengsum oppnådd i cupen av en junior. Resultatene fra Troms Cup publiseres på vår hjemmeside: Interkretskampen Året 2004 startet med Interkrets Nord i Narvik, hvor Nordland banket oss ganske kraftig. Vi sliter fortsatt i de yngste klassene, øvelsesutvalget er hardt her, men det skal nevnes at det er like hardt for alle. I de eldste klassene er det ikke så ille, siden her er det enkelt utøvere som svømmer mange øvelser og som lett plukker poeng siden nivået er svakt Side 15 av 20

16 Kretsrekorder På tross av mange gode prestasjoner fra svømmerne har det i tingperioden gått svært tregt å få rapportert inn kretsrekorder. Kay har gått gjennom lista, og her er en oversikt over rekordforbedringer de siste årene. For ordens skyld; rekordene er ikke godkjente, men vi oppfordrer tinget til å godkjenne rekordene nedenfor. Så får vi håpe at framtidige rekorder blir rapportert og godkjent ihht retningslinjene. Herrer tid navn Født Klubb dato/sted Gjøvik fri 23,59 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb fri 51,82 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb Gjøvik fly 24,94 Allan Jørgensen 1975 Tromsø Svømmeklubb Harstad fly 200 fly 50 ry 25,96 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb Malmø ry 56,01 Børje Edvardsen 1977 Tromsø Svømmeklubb Malmø Stavanger 200 ry 2,05,31 Ola Sund 1980 Tromsø Svømmeklubb x50 fri Børje, Kay-Arild, Bjarte 1,34,22 og Thomas Tromsø Svømmeklubb Oslo x100 fri Børje, Chris, Kay-Arild 3,28,46 og Bjarte Tromsø Svømmeklubb Oslo x200 fri Børge, Chris, Bjarte og 7,45,55 Kay-Arild Tromsø Svømmeklubb Kristiansand 5, x50 LM Ola, Chris, Allan og 1,45,04 Kay-Arild Tromsø Svømmeklubb Bergen x100 LM Børje, Børge, Chris og 3,46,36 Bjarte Tromsø Svømmeklubb Gjøvik Stavanger 50 ry 30,15 Ann Kristin Aamodt 1976 Tromsø Svømmeklubb Terri, Tonje, Ann Kristin 4x50 fri 1,49,98 og Vibeke Tromsø Svømmeklubb Oslo x100 fri Sigrunn, Tonje, Line og 4,15,86 Ann Kristin Tromsø Svømmeklubb Kristiansand x100 LM Ann Kristin, Linn, Tonje 4,41,08 og Sigrunn Tromsø Svømmeklubb Kristiansand Side 16 av 20

17 Dommerautorisasjonsutvalget Dommerautorisasjonsutvalget har bestått av Ronald Veines (leder), Utvalget har pekt ut overdommere til approberte stevner i Troms Svømmekrets i 2003 og Fra 2004 har NSF overtatt autorisasjonsansvaret for dommere. Kretsen sitter derfor ikke inne med rapporter over de som er autoriserte dommere. Her må klubbene søke på Vedlagt finner dere oversikt over dommere som er utdannet i beretningsperioden i kretsen. Dommerutdanning Antall utdannet 22 Klubb Etternavn Fornavn Kretsdommeraspirant Harstad Svømmeklubb Antall utdannet 12 Andreassen Mailis G Bølstad Ellen-Christine Ditel Arnt Gûnter Eriksen Kristian M Høyvåg Rune Jensen Kirsti Mevik Eirik Myrvang Britt Myrvang Anne Marie Schiefloe Stein Arild Scot-Hansen Tina Solheim Heidi Kvæfjord Svømmeklubb Antall utdannet 2 Edvardsen Audhild Frostad Strand Øystein Svalbard Turn Svømmegruppe Antall utdannet 7 Brekke Dag Ivar Håndlykken Ole-Finn Miloch Wojciech Prytz Olsen Leif Gustav Slubowska Marta Stener Hansen Lasse Aardal Hans Tromsdalen Kappsvømmingsklubb Antall utdannet 1 Johansen Øystein Adolf mars 2005 Side 1 av 1 Side 17 av 20

18 Nettsted / informasjon Etter at kretsen i lang tid har slitt med dårlig funksjonalitet på N3sports nettside tok Trond Kristoffersen på seg oppgaven med å lage utkast til nye nettsider for kretsen. Disse er nå i ferd med å finne sin endelige form, og vil forhåpentligvis gi klubbene i kretsen enklere tilgang på opplysninger og bedre oversikt over aktiviteten i kretsen. Adressen til nettstedet er Utdanning og breddeaktivitet Dette har lenge vært kretsens prioriterte område, og også i denne beretningsperioden har vi avviklet mange kurs og det har blitt utdannet mange nye instruktører og dommere. Den siste tiden har lederen for trim og utdanning ikke vært aktiv, noe som blant annet førte til at impulssamling høst 2004 ikke ble avviklet. Etter en omlegging høsten 2004 ble det åpnet for at svømmeklubber i samarbeid med forbundet kan kjøre kurs uten å involvere kretsen. Dette har imidlertid ikke skjedd i Troms Svømmekrets og vi har derfor kunnet motta støtte i form av aktivitetsmidler. Fra sist NSF-ting overtok forbundet kretsens rolle med å autorisere kretsdommere. Utdanningsdatabase Her er en oversikt over de som er utdannet / har fått autorisasjon i beretningsperioden: Instruktørutdanning Antall utdannet 52 Klubb Aspirant Instruktør Etternavn Fornavn Kvæfjord Svømmeklubb Antall utdannet Danielsen Ola Bygdnes Anne Ludvigsen Jan-Kåre Nyheim Håvard Salen Sverresvold Trond Setermoen Svømmeklubb Antall utdannet Lundberg Britt Lena Teigen Lena Walle Tone Lianes Bjørnar Slettaelva Sportsklubb Antall utdannet Johnsen Dag Svalbard Turn Svømmegruppe Antall utdannet Berge Svein Bergstrøm Cassandra Ekeblad Anna-Lena Hansen May-Britt Hansen Ingvart Håndlykken Eva K Mordal-Hilde Sissel Side 18 av 20

19 Nikolaisen Hilde Brandvik Trond Olsen Eirik Sørreisa Svømmeklubb Antall utdannet Johansen Bente Grytnes Gjermund Sørfossbog Mona Sørfossbog Alf Edvart Kramvik Rita Pedersen Ove Skoglund Hege Aas Arnt Tromsdalen Kappsvømmingsklubb Antall utdannet Ophaug Isabell Dahl Tromsø Svømmeklubb Antall utdannet Olsen Chris-Arne Emaus Vegard Gundersen Ingunn Gundersen Jenny Hansen Wibeche Engenes Sund Ola Jenssen Hilde Øvermo Kristian Erik Hafshejani Mehri Ahmadi Ahmadi Hero Kræmer Tonje Feldt Conradi Dagfinn Hermansen Martin B Johnsen Nora Mortensen Jannicke Nordgård Magnus K Odden Isabell Ringholm Torbjørn Tollefsen Marte Weinschenk Elisabeth Wiggen Nina Berg Tromsø Svømmeskole Antall utdannet Heen Eirik Eriksen Movik Astrid Irene Nygaard Margrethe Haldorsen Sjaaeng Dag Kjetil Mortensen Stig Riibe 31. mars 2005 Side 1 av 2 Side 19 av 20

20 Sluttkommentar Selv om NSF sentralt har gjort flere forsøk på å vingeklippe svømmekretsene og sentralisere aktiviteten til forbundets administrasjon i Oslo, så viser erfaringene fra beretningsperioden at dette ikke er en organisering som er ønsket utenfor de store tunge miljøene i Sør-Norge. I Troms og Nord-Norge for øvrig er det de lokalt initierte aktivitetene som gir resultater. Vi har i denne perioden vært mer aktiv enn tidligere i forhold til klubbutvikling og støtte til samarbeid mellom klubbene i kretsen, og mener å se at dette gir resultater. Ansettelsen av en egen kretstrener er også et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet i kretsen og bidra til å styrke kompetansen i klubbene. Kretsen har også engasjert seg i bestrebelsene på å sette fokus på mangelen på svømmehaller i kretsen. Høsten 2004 har dette vært særlig merkbart i Tromsø der Stakkevollan Svømmehall var stengt i en periode på 8 måneder fra juni Dette har gitt uholdbare treningsforhold for klubbene i byen, og rekrutteringen til svømmeidretten ble med dette satt langt tilbake. Arbeide for å sikre tilgang til svømmehaller og bassengtid for svømmeidretten og for å sikre barns rett til svømmeopplæring vil derfor bli en viktig sak for det påtroppende styret. Tromsø den 18. april 2005 Trond Kristoffersen Odd Rydning Jens-Ole Thyholdt Hilde Jenssen Ronald Veines Kasserer Nestleder / TOU Styremedlem / sekretær Styremedlem Side 20 av 20

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2013 årsberetning 2012 Brus-bygget, Hansine Hansens veg 92 20.februar 2013 kl.18.00 SAKSLISTE: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Valg av

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

Ina Marleen Holm fotografert av Bo Norseng

Ina Marleen Holm fotografert av Bo Norseng Ina Marleen Holm fotografert av Bo Norseng [Innhold] 12 Tidenes beste nasjonale ÅM-finale Sverre Næss (12) fra Haldens SK var suveren i yngste gutteklasse. Foto; Bo Norseng 6 Lederskifte i svømmeforbundet

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

Årsberetning Kretsting

Årsberetning Kretsting Årsberetning Kretsting Tirsdag 24. mars 2015 klokken 18.30 Solheim skole Mailandveien 4, 1471 Lørenskog Saksliste Sak 1. Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakter Sak 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Idrettskonsulent Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.

Idrettskonsulent Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming. Foto: Øyvind Thorsen [Innhold] 5 2011 6-9 Nok en super-vellykket T/L-konferanse Ikke uventet ble også årets storsamling for svømmeidrettene i Norge like vellykket som de foregående T/L-konferansene - med

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2013. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2013. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Norges Vektløfterforbund

Norges Vektløfterforbund Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2010 STAVANGER 12. MARS 2011 INNHOLD Side 2 SAKSLISTE... 3 FORRETNINGSORDEN... 3 BERETNING... 4 TILLITSVALGTE... 4 FORBUNDSSTYRET... 4 Kontrollkomiteen... 4 DOMSUTVALGET...

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer