TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN"

Transkript

1 Statsminister Jens Stoltenberg Statministerens kontor Pb Dep 0030 Oslo Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VII s gate 11 Telefon: Faks: E-post: Org.nr. NO DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LSK-08/ / TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN Ordføreren viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet dagsett Stavanger kommune er beredt til å gjennomføre tiltak og investeringer som kan bidra til å skape ny aktivitet og verdiøkning i samfunnet. En slik tiltakspakke kan gis slik inndeling: 1. Større drifts- og vedlikeholdsoppgaver inkl. mindre investeringer 2. Fremskynding av investeringsprosjekter i Prosjektering gjennomføring Ordføreren vil imidlertid understreke at Stavanger kommune har et ekspansivt investeringsbudsjett hvor det er planlagte investeringer i størrelsesorden 1 mrd kroner pr år i økonomiplanperioden Gjennom tilskudd til interkommunale selskap mv. bidrar også Stavanger kommune til realisering av Bjergstedvisjonen herunder nytt konserthus og ny kulturskole, Sørmarka Flerbrukshall, Ryfast mv. Det er avgjørende at en tiltakspakke fra regjeringen sikrer kommunens inntektsgrunnlag slik at dette investerings-budsjettet kan gjennomføres. Det er videre avgjørende at egen kapasitet og kapasitet i markedet også benyttes til å gjennomføre prioriterte prosjekter i hht.vedtatt handlings- og økonomiplan for Stavanger. Stavanger kommune vil i tillegg sette i gang produksjon av om lag 250 selvbyggerboliger i løpet av Stavanger kommune er imidlertid også beredt til å øke investeringer som kan bidra til å skape ny aktivitet og verdiøkning i samfunnet. Dette kan inndeles slik: 1. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver inkl. mindre investeringer Det er mulig å få til en betydelig volumøkning knyttet til drift og vedlikehold inneværende år ved å utføre rehabiliteringsoppgaver som kan gjennomføres uten at dette har en størrelsesorden som krever omfattende prosjektering i hht. byggeinstruks. Dette bl.a. fordi Stavanger kommune har et betydelig antall av prekvalifiserte firma som kan konkurrere om denne type oppgaver. Det anses som mulig å få gjennomført denne type konkurranser raskt, slik at en kan oppnå en betydelig økt produksjon allerede i Et foreløpig anslag viser en produksjon på om lag 260 millioner kroner.

2 Dette gjelder bl.a. Oppgradering av kommunale boliger Rehabilitering av idretts og svømmeanlegg Innvendig rehabilitering av barnehager Utskifting av vinduer og tak på skoler Rehabiliteringstiltak sykehjem Rehabliteringstiltak øvrige bygg Rehabilitering turveier/sykkelvei Forsering av natur og landskapsskjøtsel Se vedlegg 1 for en mer detaljert gjennomgang av tiltak. 2. Fremskynding av investeringsprosjekter i 2009 Det kan være mulig å fremskynde prosjekter innenfor veg, park og idrett i størrelsesorden mill kroner. Dette er prosjekter som ikke er fullfinansiert i gjeldende økonomiplanperiode. Dette gjelder bl.a. - 3 kunstgrasbaner på eksisterende grusbaner - friidrettsanlegg på Hinna, Hundvåg og Midjord - flerfunksjonsbane på Lassa - Badedammen, Vålandsparken og Lars Oftedahls plass - Steingata og Nymannsveien 3. Prosjektering gjennomføring Det er i utgangspunktet vanskeligere å fremskynde store investeringsprosjekter slik at disse kan komme til gjennomføring allerede i Dette fordi slike prosjekter krever en til dels omfattende prosjektering før anbudskonkurranser gjennomføres, og prosjektene kommer til utførelse. Det kan imidlertid være mulig å få i gang prosjekteringen av prioriterte prosjekter slik at disse kan startes tidligere enn forutsatt, noe som vil være en forutsetning dersom det er behov for å øke aktiviteten ytterligere i årene 2010/2011. Dette kan bl.a. være: - Starte prosjektering av noen skoler og barnehager som er planlagt rehabilitert senere i økonomiplanperioden. - Starte prosjektering av nytt sykehjem som skal erstatte eksisterende plasser. Stavanger kommune har eldre sykehjem som skal erstattes med nytt sykehjem, og dette er derfor tiltak som ikke innebære økte driftsutgifter - Stavanger kommune har store ambisjoner knyttet til satsing på idrett hvor det er vist behov på over 1 mrd kroner; gjelder bl.a. nye svømmehaller, idrettshaller, folkebad og multifunksjonsanlegg på Storhaug. Dette er anlegg hvor det foreligger (vil foreligge våren 09) funksjons- og behovsvurderinger fra idretten, og hvor det ligger til rette prosjektering høsten Starte omfattende prosjektering og fremskynde rehabiliteringen av historiske og administrative bygg. Gjelder bl.a. Norges Bank bygget, Hermetikkfagskole og - laboratoriet, Gamle Tou Bryggeri, Nedre Strandgt; Holm Egenes, Rådhuset, 2

3 Vålandstårnet osv. Dette kan innebære kostnader i størrelsesorden millioner kroner - Stavanger kommune har de siste årene overtatt over 20 private barnehager. Det skal i 2009 gjennomføres en overordnet rehabiliteringsplan for disse barnehagene. Det påregnes et omfattende rehabiliteringsbehov for disse barnehagene - Stavanger kommune initierer nå en videreutvikling av Stavanger Forum som det sentrale messe og idrettsområdet i Stavanger. Det skal bl.a. bygges en ny utstillingshall og nye ishaller i området. Arbeidet planlegges nå slik at ONS 2010 og ONS 2012 fremstår som viktige milepæler. Stavanger kommune har i utgangspunktet et ambisiøst investeringsprogram, og egen kapasitet er i utgangspunktet anstrengt for å kunne håndtere dette. En fremskynding kan være mulig dersom vi kan styrke egen kapasitet (ansettelser/kjøp) til å håndtere dette. Prosjekteringskostnader kan grovt anslås til om lag 10%. Stavanger kommune er positivt innstilt til å fremskynde prosjekteringen av noen utvalgte prosjekter dersom den kommende tiltakspakken legger til rette for dette. Med hilsen Leif Johan Sevland ordfører Inger Østensjø rådmann Kopi: Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa Det kgl. Kommunal- og regionaldepartementet Pb Dep 0032 OSLO 3

4 Vedlegg1 Oversikt tiltakspakke drifts- og vedlikeholdsoppgaver inkl. mindre investeringer som kan gjennomføres

5 Kommunale boliger Dokumentert behov for å oppgradere kommunale boliger, Utskifting kledning, vinduer, maling, kjøkken mv mill pr år Idrettsbygg Kvernevikhallen rehabilitering tak og fasader Hetlandshallen utvendig tak og innvendig idrettsgulv Stavanger svømmehall skifte av ventilasjon Tastahallen rehabilitering basseng og garderober Stavanger idrettshall rehab av utvendig fasade Rehabilitering av garderobeanlegg Lassa Rehabilitering av idrettsgulv hundvåghallen Stavanger kulturhus skifte av ventilasjonsaggregater Stavanger idrettshall rehabilitering av garderober kr 15 mill kr 12 mill kr 15 mill kr 35 mill kr 6 mill kr 5 mill kr 10 mill kr 25 mill kr 124 mill Barnehager Husebøstykket innvendigrehab. (vegger, dører, lys) Sandal innvendigrehab. (vegger, dører, gulvbelegg) Molkeholen innvendigrehab. (vegger, dører, lys) Vågen innvendigrehab. (tak, vegger, gulvbelegg) Vardenes innvendigrehab. (vegger, dører, lys, gulvbelegg) Gullfaks innvendigrehab. (vegger, gulvbelegg, lys) Vannassen innvendigrehab. (vegger, dører) Tyrihans innvendigrehab. (vegger, gulvbelegg, lys) Steinhagen innvendigrehab. (vegger, dører, lys) Stokka innvendigrehab. (vegger, vinduer, gulvbelegg, lys) Skredbakka innvendigrehab. (vegger, kjøkken, gulvbelegg) Veden innvendigrehab. (vegger, vinduer, gulvbelegg, lys) Kvalaberg innvendigrehab. (vegger, dør gulvbelegg) Våland innvendigrehab. (vegger, kjøkken, gulvbelegg Ramsvikskogen uteskur og innvendigrehab. (vegger) Djupamyra - (vegger, kjøkken, gulvbelegg) kr 2 mill kr 1,5 mill kr 16,5 mill Skoler Revheim skifte vinduer Hundvåg skifte tak Roaldsøy nytt takoppbygg Vaulen skifte vinduer kr 2 mill kr 2,5 mill kr 5 mill 5

6 Ullandhaug / Barnashus - støyskjerm mot motorvei kr 15 mill kr 27,5 mill Sykehjem St. Petri aldershjem- rehab. murfasade og maling Ramsvik ombygging kjøkken Ramsvik ombygging skyllerom og kjøkken dagsenter Slåtthaug innvendigrehab. (vegger, gulvbelegg) Slåtthaug nytt SD anlegg Haukåstunet rehab. bad og nytt SD anlegg Vågedalen rehab. bad og nytt SD anlegg Sunde rehab. bad og nytt SD anlegg Bergåstjern nytt SD anlegg kr 5,5 mill kr 4 mill kr 4 mill kr 4 mill kr 22 mill Andre bygg Aleksander Kjellandsgt 2 - utskifting tak Niels Juelsgt 50 - utskifting tak, rehab fasade, skifte vinduer Ledaal kalking fasade Brannstasjon skifte el. tavler m. el.opplegg Rådhuset skifte el. tavler m. el.opplegg Fontene huset Rehab. murfasade Tjensvollsenteret skifte vinduer kr 5 mill kr 10 mill kr 23,5 mill Andre tiltak Rehabilitering av gater og torg Rehabilitering av turveier og sykkelveier Forsering av natur og landkapsskjøtsel kr 6 mill 6

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900185 : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 24/09 Bystyret 17.02.2009 22/09 REGJERINGENS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Krisepakke for byggenæringen

Krisepakke for byggenæringen DM-_185748-v1-brev_til_regjeringen_m_mottakere[1] Statsminister Jens Stoltenberg Finansminister Kristin Halvorsen Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa Nærings- og handelsminister Sylvia

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2014 2017 Innhold 3 4 5 6 8 13 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2014 2017 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2014 2017 Skoler Barnehager

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: DRIFTANSVAR SVØMMEANLEGG STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MEI-14/18464-2 16580/15 26.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 25.03.2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen Årsberetning 2007 Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen INNHOLD Kapittel 1 Rådmannens innledning...5 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat...9 Kapittel 3 Bærekraft og samfunn...31

Detaljer

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM

FRAMTIDIG BRUK AV VÅLANDSTOMETN, PETRITOMTEN OG MOSHEIM Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-15/9129-3 54883/15 28.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 09.06.2015 Kommunalstyret for

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer