NS 8175 og universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 8175 og universell utforming"

Transkript

1 NS 8175 og universell utforming Einar Laukli, Univ. i Tromsø Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge NAS, Trondheim 2011

2 Universell utforming (fra prns 11005) Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming

3 Arbeidsgruppens (SN/K001/AG01) medlemmer: Professor Einar Laukli, leder, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, sekretær, Standard Norge Informasjonsrådgiver May Britt Haug, Norges Blindeforbund Ingeniør Ole-Andreas Hanssen, repr. for Hørselshemmedes Landsforbund Overingeniør Åge Fredheim, Helsetjenesten, Drammen kommune Sivilingeniør Claes Ola Høsøien, Multiconsult AS, Oslo Sivilingeniør Magne Skålevik, Brekke & Strand Akustikk AS, Oslo Rådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat, Oslo Professor emeritus Tor Erik Vigran, IET, Akustikk, NTNU, Trondheim Sivilingeniør Arne Vik, AHS-HiST, Trondheim (repr. for NTAF) I tillegg har følgende deltatt i perioder av arbeidet: Konsulent Hege Korsmo Henrichsen, Norges Blindeforbund Senioringeniør Frode Vatne, Arbeidstilsynet Oslo Politisk rådgiver Bjørnar Dagstad, Hørselshemmedes Landsforbund Forsker Lillin Knudtzon, NIBR, Oslo (gjennomføring av spørreundersøkelse)

4 Mandat 2009 Vurdere eksisterende grenseverdier Inkludere arealer som i dag ikke finnes i 8175, spesielt arbeids- og publikumsbygninger Spesiell oppmerksomhet mot hensynet til hørsels- og synshemmede Vurdere: taleforståelighet, varslingssignaler, orientering, lydanlegg, teleslynge/ir/fm Vurdere: individuelle løsninger, begreper, definisjoner, avgrensninger

5 Hva er gjort med NS 8175? Grenseverdier og kriterier i nåværende NS er gjennomgått, mulige nye parametre Flere bygningstyper er inkludert Samlet arealer og rom som er felles i ulike bygningstyper, like krav (eks. trapperom) Det er utført spørreundersøkelse blant syns- og hørselshemmede

6 NS 8175 eksisterende bygninger som er diskutert Boliger (kap. 5) Skoler (kap. 6 Barnehager og skolefritidsordninger (kap. 7) Sykehus og pleieinstitusjoner (kap. 8) Overnattingssteder (kap. 9) Kontorer (kap. 10)

7 Andre bygningstyper som det er sett nærmere på Forretningsbygninger, kjøpesentra og lignende Kultur og forskningsbygninger Universitet Bibliotek Museum Kino Konsertlokale Teater Restauranter, kantiner

8 ..andre bygningstyper Samferdsels- og kommunikasjonsbygninger Ekspedisjoner, terminaler, ventearealer Industri- og lagerbygninger Offentlige bygninger Rettslokaler, politiske areaner og lignende Idrettsbygninger Idretts- og svømmehaller

9 Hva slags parametre er aktuelle? Luft- og trinnlydisolering (i denne omgang uendret, ref. innlegg i morgen av Tønnes) Lydnivå (støynivå) Etterklangstid og etterklangstid relatert til romhøyde Nye parametre (taleforståelighetsindeks/sti, distraksjonsavstand, SPL av tale på 4 m avstand, avstandsdempning av tale) Bruk av tekniske hjelpemidler (teleslynge, FM-anlegg, lyd- og lydutjevningsanlegg, lyssignaler, teksting)

10 NS 8175, eksempler fra dagens utgave (4 lydklasser A-D, A best, C minimumskrav) Undervisningsrom i skoler Barnehager Etterklangstid (125-2k) 0,6 s (0,3) 0,6 s (0,3) Støy fra tekn. install. (L p,at ) 30 db * (22) 32 db (25) Støy utenfra (L p,at ) 32 db (25) 32 db (25) * for hørselshemmede (angitt verdier for lydklasse C, lydklasse A i parentes)

11 For normalthørende voksne gjelder: Talenivå Lp,AT 60 db Minimum signal-støy forhold 15 db Maks. støynivå Lp,AT 45 db

12 Støynivå klasserom (21 studier), 2001 (med elever i stille aktivitet) Tradisjonelle klasserom: L p,at db Åpent areal: L p,at 73 db

13 Barnehager Stasjonær lydmåling: L p,at db Dosemeter (på barn): L p,at db Dominerende lydkilde: barnas egen aktivitet (latter, rop og skrik) Tiltak: knotter på møbler, filtbelagte møbelflater, myke gulv, akustikkbord, myke leker og bestikk Sound Ear (B&K) bra pedagogisk hjelpemiddel?

14 Yngre elever - Dårligere taleoppfattelse (utnytter talesignalets kontekst dårligere) - Dessuten høyere støynivå

15 Talediskriminasjon med gitt talemateriale (S/N +6 db) (normalthørende) 7-8 år 53 % 8-12 år 80 %

16

17 Spørreundersøkelse vedr. lydforhold (NIBR) (problemer med taleoppfattelse, forstyrrelse/støy, orientering osv.) - Hørsels- og synshemmedes svar på de forskjellige areal-typer. - Svarene voldsomt plaget og mye plaget er slått sammen. - Listen er ordnet etter hørselshemmedes grad av problem.

18 Eksempel på spørsmål Hvor plaget har du vært av lyd- og støyforholdene de siste 12 måneder i restauranter, kafeer og kantiner? Voldsomt plaget Mye plaget Middels plaget Litt plaget Ikke plaget Ubesvart

19 Hørsel (%) Syn (%) Produksjonslokaler 61,2 16,0 Kantine/restaurant/kafé 49,8 12,8 Messe- og kongressarealer 47,6 16,3 Idrettshaller 46,8 15,7 Svømmehaller 44,7 13,7 Innendørs terminal/stasjon for kollektivtransport 38,9 16,6 Skolegård 37,1 4,7 Kulturhus/forsamlingslokaler 36,8 8,1 Kinosaler 33,6 16,4 Utendørs spisested 31,5 8,6 Auditorium/forelesningssal/møtesal 29,4 8,0 Teatersaler 28,4 10,0 Konsertsaler 28,0 11,9 Møterom 27,7 5,3 Kontor-/skolelandskap 27,6 Kontorlandskap 6,2 Skolelandskap 8,9 Kjøpesenter/butikk 24,6 14,6

20 Utendørs terminal/areal for kollektivtransport 23,3 12,3 Inngangsparti med venteareal 20,6 6,1 Rettslokaler 20,2 6,9 Skranke/resepsjon/ekspedisjon 19,9 5,6 Trapperom 18,8 12,9 Korridor og gang i arbeids- og publikumsbygninger 15,6 6,2 Lekeplass 15,0 6,3 Kirker 12,4 1,8 Parkeringsareal 7,2 4,7 Gangveier og adkomstareal ved bygninger 5,5 4,8 Museer/utstillingslokaler 5,0 3,9 Bibliotek 4,2 2,3 Park 1,9 1,4

21 Hørseltap i en uscreenet populasjon fra 6 europeiske land (gj.sn khz) Alder Prosent > 45 db > 35 db > 25 db ,1 0,1 0, ,3 0,3 1, ,5 0,7 2, ,9 2,6 6, ,8 6,4 17, ,4 16,6 42, ,6 41,4 66, ,8 69,8 89, ,5 75,8 90,0 alle 4,7 9,0 16,6

22 Noen av de viktigste foreslåtte endringer Endret kapittel-inndeling (kanskje ikke så viktig) Etterklangstid i skoler (klasse C skjerpet til 0,5 s) Større rom får høydekrav (eks. T = 0,2 x h) Skjerping av støykrav, bl.a. i skoler og barnehager Nye parametre, henvises til NS-EN ISO Undervisningslandskap får STI-krav Nye avsnitt: lydoverføringsanlegg L pcfmax utgår og erstattes av 1/1-oktavbåndmåling og grenser med RC-verdier (tillegg A) Flere publikums- og arbeidsbygninger

23 Forslag

24 Høring Høringsfrist: 2 mnd. fra utsendelse (21. okt) (Notat ) Denne revisjon skal kun berøre forhold omkring UU Senere aktuelt med ny gjennomgang av alle forhold, også luft- og trinnlydisolering

25

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

HVORDAN HEVE KOMPETANSEN PÅ AKUSTIKK OG UU?

HVORDAN HEVE KOMPETANSEN PÅ AKUSTIKK OG UU? Magne Skålevik Seniorrådgiver Akus;kk Brekke & Strand hva har vi lært ;l nå, hvor er u=ordringene? HVORDAN HEVE KOMPETANSEN PÅ AKUSTIKK OG UU? Lansering av Kompetanseplanen, Li2eraturhuset, 27 august 2012

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 89 okt. 2011 * * Referat fra telefonstyremøte 6. september...s.

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til..

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til.. Lydforhold i skoler - romakustikk, lydisolasjon, støy og universell utforming Siv.ing. Avdelingsleder bygningsakustikk Brekke & Strand Akustikk AS www.brekkestrand.no tore.moen@brekkestrand.no Agenda :

Detaljer

En God Jul og et Godt Nytt år til alle våre lesere TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2007. HiST taleaudiometri. Slik har vi det BAHA

En God Jul og et Godt Nytt år til alle våre lesere TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2007. HiST taleaudiometri. Slik har vi det BAHA Nummer 4-2007 17-12-07 08:19 Side 1 TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2007 HiST taleaudiometri Slik har vi det BAHA Etterutdanningskurs Rica Hell Hotell Lydutjevningsanlegg i klasserom En God

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Saksnr: - Side 2 av 2

Saksnr: - Side 2 av 2 Saksnr: - Side 2 av 2 Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO, postmottak@bbj.oslo.kommune.no Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 OSLO, postmottak@bfr.oslo.kommune.no Bydel Gamle Oslo, Postboks

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

VISTA UTREDNING AS. Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI. Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger

VISTA UTREDNING AS. Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI. Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger Rapport 21. mai 2010 VISTA UTREDNING AS Universell utforming av selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer