SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE."

Transkript

1 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

2 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Leder 2013 var et begivenhetsrikt år for Solvangansatte med ti gjennomførte klassedokkinger, to VLGC nybygg fra Hyundai i Sør Korea, samt utforming, design og bestilling av tre LGC nybygg for levering i Vi har også gjort grep for å forbedre eksisterende skip og vi har implementert positive endringer i intern struktur og organisasjon. Nybyggleveransene har vært svært vellykkede, vi har satt i drift moderne skip med fremtidsrettet miljøprofil. Samtidig som alt dette har hendt, leverer Solvang tidenes beste resultat innen kvalitet, med ett flåtesnitt på kun tre observasjoner pr. vettinginspeksjon. Dette viser en solid organisasjon og det er svært gledelig at vi kan få til forbedringer i et så utfordrende år. Mindre gledelig er det at vi får to skader i løpet av 2013 og således en økning på fraværsskadefrekvensen. To skader over ca 3,3 millioner arbeidstimer er ikke et dårlig resultat. Men det er selvsagt to for mye, og dette vil vi jobbe videre med i I 2013 leverer Solvang konsernet et overskudd etter skatt på NOK 65,7 millioner, opp NOK 10 millioner fra Det er finans og skatt som utgjør den positive endringen. Shippingvirksomheten fikk et lavere resultat i 2013, hovedsakelig fra lavere inntjening i etylensegmentet med lav eksport fra kontraktskunder i Midt Østen, samt gjennomføring av ti klassedokkinger. Sterk økning i nybygg 2013 vil noteres i historiebøkene som et svært aktivt år innen LPG segmentet. Vi har sett en del store konsolideringer av aktører på VLGC siden og nybygg bestilles som aldri før. Det er i skrivende stund 78 VLGC i bestilling for levering innen 2016, som er ca 50% av dagens flåte, noe som selvsagt skaper en viss bekymring. Hovedgrunnen til aktiviteten og optimismen i markedet er USA og skifergassen som øker LPG eksporten med flere ganger nivået vi har sett for Denne økningen, sammen med åpning av ny Panamakanal, vil kunne øke VLGC behovet for USA-volum fra rundt 20 skip i dag til over 80 skip i Dette er en svært høy økning i både volum og antall skip, men den nåværende nybygglisten er allerede i overkant av dette nivået, og således en grunn til bekymring for VLGC markedet, spesielt etter For Solvang sin del er vi bra posisjonert i dette markedet, hvor våre skip hovedsakelig differensierer seg fra mengden med fordelaktig størrelse og design, samt

3 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT renseteknologi som gjør at flere av dem kan kjøre mer effektivt til en lavere drivstoffkostnad. Miljøteknologi for fremtidens krav 2013 har også vært et spennende og vellykket år for Solvangs nybyggfilosofi. Nye miljøkrav til skipsnæringen trer i kraft fra 2015 og videre i 2020 og 2025, og det har vært svært viktig for Solvang å finne den mest optimale løsningen for våre skip og fraktruter. LNG drift har blitt grundig analysert, men for vår type skipsfart er ikke det løsningen i dag og heller ikke i nærmeste fremtid. Vi valgte å gå for et eksosrensesystem som gjør at skipet kan gå med tungolje som drivstoff, men med minst like gunstig utslippstall og total miljøprofil som ved LNG drift. Spenningen var derfor stor ved levering av vårt første skip med komplett eksosrensesystem. «Clipper Quito» ble levert fra Hyundai i juni 2013, og det er svært gledelig å kunne meddele at teknologien fungerer meget godt og resultatene av målinger på utslipp til både luft og vann er langt bedre enn kravene i dag og for fremtiden. VLGC nr to i 2013, «Clipper Posh», har samme renseteknologi, og våre tre LGC, bestilt for levering i 2015, vil også ha komplett eksosrensesystem. Videre har VLGC- og LGC-nybyggene fått nytt design på skrog, helt ny teknologi på bunnstoff, ny fremdriftsteknologi, kjøleanlegg med færre og mer effektive kompressorer, samt flere andre løsninger. Totalt sett blir de nye skipene 10% mer effektive og drivstoffgjerrige enn skip levert for kun fem år siden. Internasjonal pris Som en bekreftelse på at vår filosofi både er innovativ og effektiv var det svært gledelig at «The Royal Institution of Naval Architects», som hvert år kårer de mest betydningsfulle skip levert gjennom året, ga prisen i vårt segment til «Clipper Quito». Prisen heter «The significant ships of 2013» og «Clipper Quito» vant som det beste miljøvennlige LPG skip. Det skal vi alle være stolte over, og vi har stor tro på våre eksisterende skip og videre nybygg for levering i 2015.

4 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Definisjoner Ammoniakk / NH3 Cbm CoA Dokking ESE FFJV Fraktrate HMSK IFRS IGC KPI Brukes som råmateriale til kunstgjødselproduksjon. Kubikkmeter. Den vanligste måten å beskrive lastekapasiteten på et gasskip. Contract of Affrightment. En kontrakt mellom reder og en kunde om transport av et minimum-maksimum volum av last til en avtalt fraktrate per tonn. Normalt over ett eller flere år. Brukes som betegnelse på klassepålagt vedlikehold av et skip. Utføres normalt med femårsintervaller på nyere skip. Evergas Solvang Ethylen. 50/50 joint venture mellom Solvang og Evergas som markedsfører ethylenskip. Fully Fledge Joint Venture. Den pris kunden betaler til reder for den transporttjeneste som leveres. Kan være enten på per tonn basis eller per måned. Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. International Financial Reporting Standards. Alle selskaper notert på Oslo Børs må følge denne regnskapsstandarden. International Gas Carriers. Markedsfører Solvangs LGC- og VLGC skip. Key Performance Indicators. Nøkkeltall. LGC Large Gas Carrier. LPG-skip mellom cbm og cbm. Normal størrelse for nyere skip er cbm.

5 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT LIBOR LPG LTI Panamax VLGC Petrokjemiske gasser Semi-ref- / Ethylenskip Spotrate TC VLGC London Interbank Offered Rate. Liquified Petroleum Gas. Lost Time Incident ratio. Måler nivået på antall skader I et selskap eller en del av et selskap. Very Large Gas Carrier med en maksimum bredde på 32,2 meter. Dette gjør skipet i stand til å gå gjennom Panamakanalen. Gasser som brukes som innsatsfaktor i den petrokjemiske industrien. Et gasskip som kan frakte last både under høyt trykk så vel som fullt nedkjølt. Den rate man oppnår ved å slutte skipet for en enkelt reise. Time Charter. En fast kontrakt til fast rate mellom reder og kunde for leie av skip i alt fra to måneder til flere år. Alle reiseavhengige kostnader slik som bunkers, kanal- og havneutgifter betales av kunden. Driftskostnader er for reders regning. Very Large Gas Carrier. LPG skip med over cbm lastekapasitet. Normal størrelse for moderne skip er cbm. I motsetning til Panamax VLGC, kan ikke disse seile i Panamakanalen.

6 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Nøkkeltall etter bruttometoden, ref note 3 i konsernregnskapet Antall skip v/s lastekapasitet Investeringer i skip

7 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Finansielt Driftsinntekter mill. NOK 249,1 263,2 202,4 159,6 170,4 Driftskostnader ekskl. avskr./nedskrv. mill. NOK 146,9 138,7 108,5 113,5 127,8 Avskrivninger/nedskrivninger mill. NOK 49,9 47,7 41,6 49,5 76,1 Driftsresultat mill. NOK 52,3 76,8 52,3-3,5-33,4 Netto finansposter mill. NOK 11,5-12,6-38,2 2,8 21,9 Resultat før skatt mill. NOK 63,8 64,1 14,2-0,7-11,5 Årsresultat mill. NOK 65,7 55,5-22,5 13,8 119,9 Netto kontantstrøm mill. NOK -3,9 5,4 36,1-0,6-5,0 Totalkapital ihht bruttometoden mill. NOK 1 550, , , , ,4 Egenkapital mill. NOK 626,1 533,0 498,7 512,6 508,3 Egenkapital % 40,40 % 41,31 % 36,17 % 32,52 % 31,61 % NØKKELTALL PER AKSJE Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Kurs (markedskurs iht ligning) 20,25 19,20 18,40 19,00 17,50 Fortjeneste pr aksje 2,62 2,63 0,58-0,03-0,47 Resultat pr aksje 2,69 2,28-0,93 0,57 4,94 Kontantstrøm pr aksje -0,16 0,22 1,48-0,02-0,21 Utbytte pr aksje 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 Kurs/fortjeneste pr ,74 7,29 31,53-683,00-36,86 KURSUTVIKLING Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Høyeste børskurs 24,00 20,90 25,00 22,00 20,00 Laveste børskurs 16,00 14,10 18,10 14,40 17,00 Vektet gjennomsnittlig antall aksjer Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall Egenkapital %: Bokført egenkapital Totalkapital iht bruttometoden Fortjeneste pr aksje Resultat før skatt Gjennomsnittlig antall aksjer Resultat pr aksje: Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer Kurs/fortjeneste: Kurs pr Resultat før skatt pr aksje

8 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Markedsanalyse VLGC 2013 ble året da VLGC-markedet gikk fra å være et nisjemarked til å få full oppmerksomhet, med historisk høye fraktrater og rekordhøyt antall nybyggbestillinger. Åpningen av de utvidede Enterprise- og Targaterminalene markerte begynnelsen av USA som den andre signifikante eksporthubben av LPG, noe som gir flere muligheter for VLGCene. Fraktratene fulgte det samme sesongmønsteret som i 2012, med to viktige unntak: Både bunn- og topp-punktene lå høyere. Første kvartal startet tregt, men ratene steg markant fra begynnelsen av april. Åpningen av den utvidede Enterprise-terminalen sammenfalt med sommersesongen og jevn eksport fra Midt-Østen. Spotmarkedet ble ytterligere styrket av arbitrasjemuligheter mellom vest og øst for Suez. Baltic LPGindeksen nådde nesten tidenes toppnotering med 80 USD pmt i juni, og ratene holdt seg stabile rundt dette nivået før de begynte å falle sakte fra slutten av august. Ratene holdt seg likevel på et anstendig nivå, og Baltic LPGindeksen falt ikke langt under USD 50 pmt gjennom lavsesongen i fjerde kvartal. VLGC TCE Rater VLGC Alder 13 VLGC-er ble levert i 2013, mens ingen ble utrangert. Mer interessant var utvidelsen av ordreboken. På bakgrunn av forventet skifergassvolum fra USA ble 46 nye fartøy bestilt. 38 av fartøyene ble bestilt fra koreanske verft, mens de resterende åtte ble fordelt likt mellom japanske og kinesiske verft.

9 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT LGC LGC-segmentet presterte godt gjennom hele 2013, med stabile rater på et sterkt nivå rett over 2012-ratene. Amoniakkmarkedet har gitt en sunn etterspørsel etter LGC-er i første halvdel av 2013, mens andre halvdel av 2013 bød på flere lange LPG-reiser mellom Algerie og Østen og Sør-Amerika og Østen. Tre av skipene i spotmarkedet endret grad fra ammoniakk til LPG i løpet av året. Ved utgangen av 2013 drev bare sju LGC-er innenfor amoniakk, alle på tidscerteparti. Også innenfor LPG var de fleste fartøyene bundet på tidscerteparti-avtaler. Ingen fartøyer ble utrangert eller levert til flåten, som i 2013 besto av 20 skip. Mer interessant er det å notere at for første gang siden 2005 er det gjort bestilling av LGC-er, der Solvang har totalt tre i ordre for levering i Utsiktene for 2014 er fortsatt positive. Mesteparten av flåten er allerede på kontrakt, og vi forventer støtte fra et sterkt VLGCmarked. LGC Rater LGC Alder

10 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Etylen Semi-Ref Ratene falt sakte gjennom året, med en gradvis økning av den etablerte premie for større tonnasje. Eksport fra Iran forble begrenset gjennom 2013, noe som holdt spot-volumene lave. Begrensninger fra sanksjoner og mangel på råstoff førte til mindre utnyttelsesgrad av crackere, og den reduserte produksjonen gikk i hovedsak til innenlands forbruk. Mot slutten av året inngikk partene en avtale som medførte seks måneder med sanksjonslettelser, noe som åpner for iransk eksport av petrokjemiske produkter. Dette har gitt rom for forsiktig optimisme for framtiden, selv om det er flere gjenværende hindringer for rederiene. Eksport av etylen fra Midt-Østen har vært det laveste på fem år i 2013, da eksporten falt under tonn. Hovedårsaken til lav eksport er lavt volum fra Iran. Året begynte med lave volumer i første kvartal, på grunn av planlagt vedlikehold i Saudi Arabia og De forente arabiske emirater (UAE). I andre kvartal kom eksporten fra UAE og Saudi Arabia tilbake, hovedsakelig med laster til Europa og Asia, noe som øker behovet for tonnasje. Etylen Semi-Ref rater Etylen Alder Eksportnivåene i tredje kvartal tilsvarte volumene fra andre kvartal, med tillegg av et par etylen-laster i spotmarkedet fra Rabigh. Til forskjell fra situasjonen i andre kvartal holdt mange av lastene seg imidlertid innenfor regionen eller gikk til det indiske subkontinent, noe som førte til lavere behov for tonnasje. I fjerde kvartal ble volumet på eksport av etylen fra Midt-Østen drastisk redusert på grunn av produksjonsproblemer i Al Jubail og Ruwais. Kontraktvolumer gikk ned til et minimum, og spesielt større etylenfartøyer måtte kjempe for å finne oppdrag. Ser vi på markedet vest for Suez, ble det enda et år med lavere enn forventet transatlantisk handel med CC4 og butadien. Ikke-eksisterende arbitrasjemuligheter er hovedårsaken til den lave aktiviteten. På den positive siden har vedvarende høy transatlantisk LPG-aktivitet gjennom året ført til oppdrag for både mindre og større fartøyer og slik bidratt til å holde fraktratene på et anstendig nivå. I løpet av 2013 ble en rekke etylen- og semi-reffartøyer levert. Åtte skip mellom og cbm og seks skip mellom og cbm. Det ble også levert tre semi-ref-fartøyer mellom 12 og cbm. Vedrørende utrangeringer ble tre semi-ref-fartøyer mellom og cbm resirkulert, to skip mellom 17 og cbm, samt fire etylenskip mellom og cbm. Når det gjelder utvikling i ordreboken, har fokus i 2013 ligget på større tonnasje. Det ble bestilt sju semi-ref-fartøyer mellom 20 og cbm og 16 etylenskip mellom 12 og cbm. I tillegg ble det bestilt fire LNG-/etylenskip på cbm, dedikert til etanfrakt, samt ett etanskip på cbm.

11 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Årsrapport INNLEDNING 2013 har vært et variert, men bra år for shippingvirksomheten, hvor markedet for de største skipene, VLGC (Very Large Gas Carrier) og LGC (Large Gas Carrier) har vært gjennomgående sterkt med opp mot 20% høyere snittrater enn i Den positive utviklingen for de største skipene innen LPG og Ammoniakk, ble motvirket noe av Etylensegmentet. Dette segmentet har hatt meget god inntjening helt fra siste halvdel 2010, men stoppet opp fra tredje kvartal 2013 grunnet svært lave eksportvolum fra Midt Østen og en tilnærmet halvering av relevant tilgjengelig eksportvolum. Finans bidrog positivt både fra salg av aksjeposter, agiogevinst, samt positiv verdiregulering i tråd med aksjemarkedet generelt. Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 63,8 mill mot NOK 64,5 mill i Kontantstrømmen var negativ NOK 3,9 mill mot positive NOK 5,3 mill i 2012, reduksjon fra 2012 kommer hovedsakelig fra investering i nye skip for levering i Årets skattekostnad var netto inntekt på NOK 1,9 mill, som resulterte i et overskudd etter skatt på NOK 65,7 mill mot NOK 55,7mill i Styret foreslår å dele ut utbytte for 2013 på NOK 0,50 pr aksje. 2. VIRKSOMHETEN Konsernet har aktivitet innen to hovedsegmenter, Skipsdisponering og Skips-eierskap. Sistnevnte kan deles inn i tre segmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser; cbm cbm skip (Semiref/ Ethylen) cbm fullkjølte LPG-skip (LGC) cbm fullkjølte LPG skip (VLGC) Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon. Befraktning av Etylenflåten ble i 2013 utført av Evergas Solvang Etylen (ESE), et 50/50 joint-venture (j/v) selskap i København, men vil fra januar 2014 bli håndtert av International Gas Carriers (IGC) i Oslo, som også utfører befraktning for LGC/VLGC flåten. IGC er et 100% eid datterselskap av Solvang ASA. Konsernet har i tillegg bemanningskontor i Manila, Filippinene. Rederiet tok levering av to nye cbm VLGC skip i 2013, og opererer og har eierinteresser i totalt 18 skip. Videre er det gjort bestilling av tre cbm LGC skip, med levering i første, andre og tredje kvartal 2015.

12 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT MARKEDET 3.1 Semiref/Etylenskip I dette segmentet inkluderes semi-ref og etylenskip over cbm. Konsernet disponerer 7 skip i dette segmentet hvorav 5 skip seilet i ESE. Solvangs skip i dette segmentet fikk i 2013 et markant fall i inntjening sett mot både 2011 og Årsaken er et betydelig fall i eksportvolum fra Midt Østen, både i form av lave og manglende volum fra kontraktskunder, men også svært lav spotaktivitet fra et ugunstig prisbilde som har stoppet mye av arbitrasjen fra Midt Østen til Asia. Clipper Harald er på Time Charter (TC) frem til juli 2019, med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 1,5 år. Denne kontrakten ble i 2013 forlenget med 5 år fra juli 2014, hvor Clipper Harald skal installere eksos renseanlegg (Scrubber). Clipper Skagen er på TC frem til september LGC Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på cbm. Flåten består av 6 skip som er markedsført av IGC. Alle skipene er på TC med varierende lengde fra 6 måneder til 10 år. Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en fortsatt positiv trend med videre økning fra 2012 hvor rater for 2013 er ca 5% høyere i forhold til Den videre positive utvikling på inntjening fortsetter i 2014, hvor LGC segmentet nyter godt av positive utsikter innen LPG, og fra fordelaktige endringer i handelsmønstre for Ammoniakk. Konsernet kontraherte to 60k cbm LGC skip i juni 2013 med levering i første og andre kvartal 2015, og kontraherte ytterligere et 60k cbm LGC skip i januar 2014 med levering tredje kvartal Konsernet har dermed tre LGC skip i bestilling. 3.3 VLGC Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på cbm. Solvang disponerer totalt fem skip i dette segmentet, to Panamax VLGC skip på cbm, ett VLGC skip på cbm, og to VLGC skip på cmb. Panamax VLGC ene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavsområdet og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2013 hatt bedre inntjening enn VLGC skipene generelt. Clipper Victory er på TC frem til august 2016, mens Clipper Sirius er på TC frem til januar Clipper Sun på cbm er på TC frem til september Konsernet tok i juni og desember 2013 levering av to VLGC skip på cbm fra Hyundai Heavy Industries i Sør Korea. Det ligger mye utviklingsarbeid bak begge skip for å gjøre dem mest mulig energieffektive, med endringer på blant annet skrogform, fremdriftsteknologi, bunnstoff og kjøleanlegg. Videre er skipene de første LPG skip i verden med fullintegrert eksosrensesystem for både hoved- og hjelpemotorer. Dette betyr at skipene oppfyller alle eksisterende miljøkrav innen utslipskontrollområder (ECA) fra 2015, samt nye forventede globale krav fra RESULTAT (tall i parentes gjelder 2012) Driftsinntekter øker marginalt fra NOK 64,8 mill til NOK 65,5 mill, på økning fra 50% til 100% honorar for VLGC skipet levert i juni Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 65,7 mill (NOK 55,7 mill). Resultat pr. aksje var NOK 2,69 (NOK 2,28). For morselskapet utgjorde resultatet NOK 12,4 mill (NOK 0,05 mill). 4.1 Finansielle poster Konsernet hadde et finansresultat på NOK 17,6 mill (NOK 4,4 mill). For morselskapet ble det et resultat på NOK 13,6 mill (NOK -8,9 mill). Konsernets verdipapirportefølje viste et resultat på NOK 14,4 mill (NOK 5,5 mill).

13 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Likviditet og soliditet Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis på i alt NOK 72 mill (NOK 136 mill). Av dette utgjorde verdipapirporteføljen bokført til markedsverdi NOK 13,8 mill (NOK 74,2 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 21,9 mill (NOK 41,6 mill), hvorav verdipapirporteføljen utgjorde NOK 13,8 mill (NOK 30,7 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 144,9 mill (NOK 172,7 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 81,2 mill (NOK 56,8 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 16 mill (NOK 18,1 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 38,6 mill (NOK 47,8 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 27,2 mill (NOK 23,9 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 79,5 mill (NOK 74,5 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 90,6 mill og NOK 826,6 mill. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK -13,7 mill, mot driftsresultat på NOK 46,2 mill. Forskjellen kommer hovedsakelig fra tilbakeføring av inntjening fra skipsselskaper etter egenkapitalmetoden, delvis utlignet av endring i arbeidskapital. Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 626 mill (NOK 534 mill). 4.3 Skatt Konsernet har valgt å tre inn i rederibeskatningsordningen for Alle konsernets nåværende skipsandeler med unntak av ett er dermed eid under rederibeskatningsordningen. 4.4 Finansiell risiko Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Der alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed hoveddelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset. Konsernets flåte har langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko. Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel. Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og kontantstrøm, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Etterspørselen etter produktene konsernet frakter er påvirket av verdensøkonomien og det er således alltid en viss usikkerhet knyttet til markedsutsiktene. Konsernet har ni skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen ammoniakk. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende. 4.5 Generelt I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet for året og selskapets stilling ved årsskiftet. Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. I note 3 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.

14 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden. 5 ORGANISASJON, HMS OG SAMFUNNSANSVAR 5.1 Organisasjon Både på sjø og land er selskapets hovedfokus å skape kontinuitet på personellsiden. Gjennom medarbeiderundersøkelser og andre tiltak prøver selskapet å legge til rette for interessante og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Dette føler vi at vi har lyktes med og har god stabilitet og kvalitet i arbeidsstyrken. Av selskapets kontoransatte er 43% kvinner og 57% menn. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg for alle typer oppgaver og stillinger, og avansemulighetene er de samme. Arbeidsforholdene vurderes som gode. Lønn reflekterer den enkeltes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn. Solvang er et internasjonalt konsern med ansatte fra en rekke land og kulturer i tillegg til Norge. Denne ansettelsespolitikken er viktig for den fremtidige utviklingen i selskapet. Selskapet ønsker å tiltrekke seg dyktige ansatte uavhengig av religion, kjønn, rase og legning. Selskapet driver forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere skipenes drift og redusere utslipp. 5.2 Helse Konsernet har 41 ansatte på land og ca 450 seilende personell. Arbeidsforholdene både på land og på skipene vurderes som godt. På skipene var sykefraværet 0,85%. Konsernet hadde to skader som medførte sykefravær i Målet er alltid null skader, men fraværsskadefrekvensen er fremdeles meget lav (LTIF 0,63) og skyldes bevisst fokus på dette området i hele konsernet. Sykefraværet blant de landansatte i 2013 var 5,88%. Av dette utgjorde fire langtidssykemeldinger 4,84%, fravær ved egenmeldinger var på 0,1%. Det var ingen hendelser som medførte personskade på kontoret i Styret Av styrets medlemmer er 2 kvinner og 3 menn. Det er et godt og positivt samarbeidsklima mellom administrasjon og styre. 5.4 Lønnspolitikk Gjennom et totalt tilbud av arbeidsoppgaver, lønn og andre ytelser, ønsker Solvang å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk innen alle disipliner. Alle ansatte i Solvang, inkludert administrerende direktør, er ansatt på fast lønn uten faste bonuseller opsjonselementer. Lønn justeres en gang pr. år. Likeledes vurderes administrerende direktørs lønn av styret en gang pr. år. Selskapet har en pensjonsordning som dekker ca. 66 % av lønn med full opptjening basert på 30 års tjeneste og 67 års pensjonsalder for ansatte som startet i selskapet før Personer som er ansatt etter dette tidspunkt blir tilbudt innskuddspensjon. Videre har selskapet et normalt forsikringstilbud for uførhet, ulykke og død. Styret avlønnes med et fast styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Styrets medlemmer har ikke bonus- eller opsjonsavtaler med selskapet. 5.5 Ytre miljø Sjøverts transport av LPG og petrokjemiske gasser medfører liten fare for utslipp eller lekkasje til vann. Laste- og losseoperasjoner foregår i lukkede systemer, og strenge krav til kvalitet og sikkerhet reduserer risikoen for utslipp til et minimum. All transport på sjø medfører utslipp til luft fra

15 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT forbrenning av olje på skipenes hoved- og hjelpemotorer. Vår politikk innenfor dette området er derfor å redusere slike utslipp så langt det er praktisk mulig. Konsernet fokuserer i første omgang på reduksjon i forbruk av bunkers og smøremidler og har gjennom aktive tiltak klart å videreføre den positive utvikling oppnådd de siste år. Dagens skip bruker opp til 40% mindre drivstoff enn skip av samme størrelse for 20 år siden. Målinger foregår regelmessig ved hjelp av en rekke systemer. Drivstofforbruk målt mot utseilt distanse er et av de viktigste nøkkeltallene. Når det er mulig optimaliserer vi fart, det vil si den fart som gir lavest utslipp og forbruk, gitt kontraktsforpliktelsene vi har mot våre kunder. Dette systematiske arbeidet har på kort tid gitt oss gode resultater. Vår moderne flåte er også vesentlig mer miljøvennlig enn eldre skip. Selskapet ble i 2010 sertifisert og godkjent i henholdt til miljøstandarden ISO 14001, og vil fortsette arbeidet med å etterleve standarden i fremtiden. 5.6 Sikkerhet Rederiet har strenge krav til kvalitet og sikkerhet både om bord i skipene og for organisasjonen på land. Dette avspeiler seg blant annet i gode tall for skader (Loss Time Incident) fra , og med kun to hendelser i 2013 over ca 3,5 mill arbeidet timer. I tillegg reflekteres dette i god forsikringsstatistikk. For å sikre denne positive utviklingen, bruker selskapet betydelige resurser på kontinuerlige programmer for kvalitets- og sikkerhetsforbedring om bord og på land. En del av dette arbeidet er at vi gjennomfører regelmessige og systematiske inspeksjoner av skipene. Det samme gjør flere av våre kunder som bl.a. inkluderer flere store oljeselskap. Totalt i 2013 var det 193 inspeksjoner på våre 18 skip. 99 ble utført av Solvang, mens våre kunder, havnestater og klasseselskaper gjennomførte i alt 94 inspeksjoner. I farvann der situasjonen tilsier det anvender selskapet Best Management Practice. 5.7 Samfunnsansvar Konsernets viktigste bidrag til samfunnet er å drive en langsiktig, bærekraftig og verdiskapende virksomhet for våre aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre relasjoner. Vårt mål er å sikre at vår forretningspraksis og investeringer er bærekraftige og bidrar til langsiktig økonomisk, miljømessig og sosial utvikling. Konsernets vesentlige bærekraftspørsmål er innen Miljø, Økonomi, HR og Samfunn, herunder etikk og antikorrupsjon. Konsernet erkjenner sitt miljøansvar og streber etter å opprettholde høy standard for å redusere miljøbelastningen fra sin virksomhet. Selskapet har fokus på å redusere bunkersforbruk, som er den viktigste kilden til shippingsektorens utslipp av Co2, NOx og SOx. Det gjøres kontinuerlige målinger av all forbruk og det iverksettes tiltak og settes klare mål for forbedringer. Konsernet har i tillegg tatt levering av to nybygg, som er de første i verden av sitt slag med fult eksosrensesystem. Konsernet har videre bestilt tre skip til for levering i 2015 med samme miljøprofil og teknologi som vil ivareta miljøkrav som først trer i kraft fra Vedrørende økonomi, tilstreber konsernet seg en god selskapsstyring med nødvendig internkontroll, risikostyring og soliditet. Det er konsernets politikk å integrere hensyn til menneske- og arbeidstakerrettigheter i sin eksisterende virksomhet. I praksis er en stor del av menneske- og arbeidstakerrettigheter dekket av selskapets helse- og sikkerhetsarbeid. Selskapet verdsetter sine ansatte som selskapets viktigste ressurs, og har som mål å kontinuerlig tilby og fremme høy kvalitet på arbeidsforholdene, både på land og om bord på skip. Konsernet mener at korrupsjon hindrer velfungerende forretningsprosesser og demper økonomisk utvikling. Konsernet fokuserer på åpenhet i sin forretningspraksis, og konkurrerer

16 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT på en rettferdig og etisk forsvarlig måte. Styret i Solvang ASA har godkjent en Code of Conduct, et sett med etiske retningslinjer som definerer selskapets etiske standarder. 6. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Solvang legger vekt på å ha god eierstyring. Det er et godt forhold mellom eiere, styre og ledelse og det er et ønske og et uttalt mål fra alle tre parter om at alle vesentlige krav som koden for Eierstyring og Selskapsledelse setter, skal etterleves. 6.1 Generelt Solvang skal forestå en drift som er forretningsmessig sunn og til fordel for eiere, ansatte, kunder og leverandører. Driften skal skje etter klare etiske retningslinjer og med fokus på vår drifts innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig. 6.2 Virksomhet Virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter til å være skipsfart, rederivirksomhet og eiendomsvirksomhet. I dag er virksomheten fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart. 6.3 Selskapskapital og utbytte Shipping er en syklisk næring som krever at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert både med hensyn til egenkapital og likviditet. Dette reflekteres i selskapets balansestruktur. Selskapet tilstreber å ha en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Dette innebærer at utbyttet skal reflektere årets resultat, men det er også delt ut utbytte i år med mindre gode resultater. Aksjeutbyttet de senere år er en avveining mellom disse to hensyn. For 2013 foreslås det et utbytte på NOK 0,50 pr aksje. 6.4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Transaksjoner med nærstående foregår etter de retningslinjer som koden setter. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringer med selskaper kontrollert av Steensland familien. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår. Styret har fått tildelt en fullmakt fra generalforsamlingen om utvidelse av aksjekapitalen med inntil 4 mill aksjer. Fullmakten gjelder for 18 måneder og er så langt ikke anvendt. Styret har også de seneste år hatt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Pr. i dag eier selskapet egne aksjer, 1,14 % av aksjekapitalen. 6.5 Fri omsettelighet Det er fri omsetning av aksjen og det kreves ikke styregodkjenning av aksjeerverv. 6.6 Generalforsamling Generalforsamling innkalles og avholdes i henhold til selskapets vedtekter. Revisor og styreleder møter på generalforsamling. Det gis gode tidsrammer for gjennomføring av generalforsamling, samt for diskusjon. 6.7 Valgkomité Mer enn 65 % av aksjekapitalen er representert av selskapets styremedlemmer. Det anses derfor ikke nødvendig å opprette en egen valgkomité. 6.8 Styre, sammensetning og uavhengighet Styret har en viktig rolle som bindeledd og kontrollfunksjon mellom aksjonærer og selskapets ledelse. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. Generalforsamlingen velger også styrets leder. Styret fungerer også som selskapets revisjonskomite. Enkelte av styrets medlemmer er aksjonærer i selskapet. Dette er aksjer som er anskaffet til markedspris. Styret avlønnes gjennom et fast styrehonorar. Styrets sammensetning gjenspeiler eierstrukturen og behovet for en bred sammensatt kompetanse innen shipping, finans og HMS. Styrets leder, Michael Steensland Brun, var ansatt i selskapet som administrerende direktør før tiltredelse som styrets leder.

17 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Styrets arbeid Styrets arbeid og møteplan fastlegges en gang i året for den neste 12 måneders perioden. Møtene innholder regelmessig rapportering og diskusjon på alle vesentlige områder inkludert sikkerhet, kvalitet, teknisk drift og økonomi. Minst en gang pr. år deltar selskapets revisor i styremøtet der det bl.a. gis tilbakemelding på selskapets internkontroll Risikostyring og Intern kontroll Viktige elementer i selskapets risikostyring og intern kontroll, er en åpen og systematisk dialog mellom styret og administrasjonen. En detaljert gjennomgang av selskapets finansielle og operasjonelle posisjon blir gjort av styret før fremlegging av alle kvartalsrapporter. Det er generelt sett en god dialog mellom styret og administrasjon. Ingen endringer i forretningsplan eller betydelige investeringer blir gjennomført uten en forutgående diskusjon og godkjenning i styret Godtgjørelse til styret Prinsippene for avlønning av styret og ledelse har ligget fast i lang tid. Ingen av styrets medlemmer har tilleggsoppgaver for selskapet. Styret er ikke tildelt opsjoner i selskapet Godtgjørelse til ledende ansatte Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet opsjoner eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er redegjort for godtgjørelse til styret og ledende ansatte i note 10 i årsregnskapet for konsernet og note 8 i årsregnskapet for Solvang ASA. Selskapet har i flere år hatt et program for salg av aksjer til ansatte, sist gjennomført ved årsskifte til Hver ansatt har kunnet kjøpe aksjer til en verdi inntil NOK med 20 % rabatt fra markedsverdi Informasjon og Kommunikasjon Selskapet legger stor vekt på at alle aksjonærer og markedet generelt mottar korrekt og utfyllende informasjon samtidig og til riktig tid. Rapportene blir offentliggjort og utsendt relativt kort tid etter kvartals- og års slutt. Selskapet vil kun offentliggjøre årsrapporten og kvartalsrapporter via internett Selskapsovertagelse Som nevnt under pkt. 6.5 er det fri omsettelighet av selskapets aksjer. Ved et eventuelt bud på selskapet, vil styret tilstrebe at alle selskapets aksjonærer får korrekt og tidsriktig informasjon samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Hvis situasjonen tilsier det, vil styret søke en uavhengig verdivurdering for å evaluere verdien i et fremlagt tilbud Revisor Revisor legger årlig frem plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet og rapporterer resultatet av gjennomført revisjon. Styret innkaller revisor til styremøter der vesentlige regnskapsmessige forhold skal behandles. Normalt skjer dette 1-2 ganger pr. år. Informasjon om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid blir presentert i selskapets årsrapport samt fremlagt for godkjenning på generalforsamling. Det avholdes ett møte per år mellom revisor og styret uten at administrasjonen er til stede. 7. FREMTIDSUTSIKTER Etter 2,5 gode år for etylenflåten, fikk konsernet en markant nedgang fra tredje kvartal 2013, med lave eksportvolum fra Midt Østen, som er ventet å fortsette utover i Fra januar 2014 er konsernets etylenflåte fri fra tidligere kontraktsforpliktelse i Midt Østen, og flåten er nå diversifisert til å ta både Europeiske og USA laster i tillegg til Midt Østen. Det forventes dermed en viss oppgang i inntjening for 2014 sammenlignet med For de fullkjølte skipene (VLGC og LGC) var markedet i videre bedring i 2013, og på det høyeste nivå sett mot de foregående fire årene. Det forventes en videre positiv utvikling og 2014 og 2015 ser meget lovende ut med sterk eksportvekst fra USA og stabil eksport fra Midt Østen. Selskapet hadde ved årsskifte en kontraktsdekning på 91% for Inntjening er således forventet å bedre seg ytterligere for 2014 sammenlignet med 2013.

18 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Solvang ASA fikk et resultat på KNOK Styret foreslår følgende disponering: Foreslått utbytte KNOK Overført fra fond for vurderingsforskjeller: KNOK -84 Overført fra annen egenkapital: KNOK -172 Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang KNOK (KNOK ). 9. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Solvang kontraherte ytterligere et 60k cbm LGC skip i januar 2014 med levering tredje kvartal Solvang har dermed tre LGC skip i bestilling. Det er forøvrig ingen hendelser etter balansedagen av vesentlig karakter. 10. AVSLUTNING Styret og ledelse ønsker å takke alle ansatte, både på sjø og land, for meget god innsats i en travel periode, der konsernet har gjennomført 10 klasse dokkinger, tatt levering av to nybygg, samt bestilt tre nybygg for levering i 2015, mens forventningene til kvalitet og sikkerhet er og vil forbli uendret. Likeledes vil vi takke våre kunder og leverandører for god støtte og et godt samarbeid i 2013, og ser frem til like bra samarbeid i Stavanger, 24. april 2014

19 SOLVANG ASA - KONSERN KONSERNREGNSKAP 2013

20 SOLVANG ASA - KONSERN Resultatregnskap Solvang Konsern Beløp i hele tusen NOK Omarbeidet Note Disponentgodtgjørelse Sum driftsinntekter Lønns- og personalkostnader 10, Ordinære avskrivinger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4, Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden Annen finansinntekt Annen finanskostnad 8, Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Resultat per aksje (hele kr) 14 2,69 2,29 Utvannet resultat per aksje (hele kr) 14 2,66 2,26 UTVIDET RESULTAT Årsresultat Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet Rekalkulering pensjonsforpliktelser Skatteeffekt av rekalkulering pensjonsforpliktelse Poster som kan bli omklassifisert til resultatet Omregningsdifferanser skipsselskaper etc Skatteeffekter av omregningsdifferanser selskaper etter egenkapitalmetoden Totalresultat til aksjonærene i Solvang ASA

21 SOLVANG ASA - KONSERN Balanse Solvang Konsern Omarbeidet Beløp i hele tusen NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontormaskiner, inventar etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4, Investeringer i tilknyttet selskap Andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 12, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer 7,8, Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Fortsetter på neste side:

22 SOLVANG ASA - KONSERN Balanse Solvang Konsern Omarbeidet Beløp i hele tusen NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 19, Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Opptjente resultater sammseilingsdeltakere Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 12, Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger, 24. april 2014

23 SOLVANG ASA - KONSERN Endringer i egenkapital Konsern Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum egenkapital 2012 Egenkapital Prinsippendring pensjon (overgang til IAS 19R) Egenkapital Årsresultat Rekalkulering pensjonsforpliktelse Omregningsdifferanser skipsselskaper etc Totalresultat Kjøp / Salg av egne aksjer Sum endringer i egenkapitalen i året Egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Annen egenkapital Sum egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 2013 Egenkapital Årsresultat Rekalkulering pensjonsforpliktelse Omregningsdifferanser skipsselskaper etc Totalresultat Utdelt utbytte Kjøp / Salg av egne aksjer Sum endringer i egenkapitalen i året Egenkapital

24 SOLVANG ASA - KONSERN Kontantstrømoppstilling Konsern Beløp i hele tusen NOK Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 3,4, Resultatandel tilknyttet selskap Endring i arbeidskapital Netto endring opptjente resultater sammseilingsdeltakere Finansinntekter Finanskostnader Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler Utbetalinger knyttet til verdipapirer Innbetalinger knyttet til verdipapirer Mottatt utbytte på verdipapirer Investering tilknyttet selskap Innbetalinger fra skipsselskaper Utbetalinger til skipsselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld (korts./langs.) Netto endring kassekreditt Kjøp/salg av egne aksjer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Tilgang kontanter fullkonsolidering IGC Kontanter og kontantekvivalenter

25 SOLVANG ASA - KONSERN Noter 2013 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1936 og adressen til hovedkontoret er Solvang ASA, Næringslivets Hus, Haakon VII s gate 8, 4005 Stavanger, Norge. Solvang ASA og datterselskapenes ( Solvang eller Selskapet ) virksomhet er fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart via investeringer i partrederier. Investeringene i partrederier er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I tillegg bruker selskapet en del ressurser på forvaltning av egen likviditet. Solvang er deleiere i og disponent for en flåte som består av 16 skip som frakter flytende petrokjemiske gasser, LPG og ammoniakk. GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSE Konsernregnskapet har blitt utarbeidet med utgangspunkt i historisk kost, med unntak investeringer i verdipapirer og andre finansielle instrumenter, som har blitt regnskapsført til virkelig verdi i henhold til IAS 39. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner. Erklæring om at konsernregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrifter og børsregler, og som skal anvendes per Forslaget til årsregnskap ble fastsatt av styret og administrerende direktør på tidspunkt som fremgår av datert og signert balanse. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling 15. mai 2014 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret fullmakt til å endre regnskapet. Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet for Solvang ASA omfatter morselskapet Solvang ASA og dets datterselskaper. Pr. 31. desember 2013 har Solvang ASA fire heleide datterselskaper: Solvang Shipping AS, Clipper Shipping AS, Solvang Maritime AS og International Gas Carriers AS.

26 SOLVANG ASA - KONSERN Konsistente regnskapsprinsipper er benyttet i konsernet. Alle konserninterne balanser, transaksjoner, inntekter og kostnader, samt eventuelle urealiserte gevinster og tap som følge av konserninterne transaksjoner inkludert i eiendeler, er eliminert. Funksjonell valuta Funksjonell valuta for en virksomhet er den valuta som virksomhetens økonomiske rammebetingelser gis. Normalt vil dette være i den valuta som virksomheten hovedsakelig genererer og bruker kontanter. Selskapet har norske kroner som presentasjonsvaluta på konsernbasis. Både Solvang ASA og de heleide datterselskapene Solvang Shipping AS, Clipper Shipping AS og Solvang Maritime AS har norske kroner som funksjonell valuta. For International Gas Carriers AS, samt investeringer i skipsandeler som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, er imidlertid USD funksjonell valuta. Omregningsdifferanser som oppstår ved omregning av skipsselskapene fra USD til NOK, føres som en egen post i egenkapitalen, etter fradrag for eventuell utsatt skatt. VESENTLIG SKJØNNSUTØVELSE OG ESTIMATER Usikkerhet knyttet til estimater Utarbeidelsen av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker de rapporterte beløp for eiendeler og gjeld, samt noteinformasjon om betingede eiendeler og forpliktelser på balansedagen og de rapporterte beløp for inntekter og kostnader i perioden. De mest vesentlige estimater og forutsetninger knytter seg til nedskrivningstest av varige driftsmidler, økonomisk levetid for avskrivning av driftsmidler, pensjonsforpliktelse og inntekts- og kostnadsføring og verdsettelse av skipsandeler medtatt til virkelig verdi. Selskapet gjennomgår disse estimatene løpende og benytter historisk erfaring, konsultasjon med eksperter og andre metoder som vi anser rimelige, forholdene tatt i betraktning. Allikevel kan faktiske resultater avvike vesentlig fra disse estimatene. De viktigste forutsetninger og annen usikkerhet knyttet til estimater på balansedagen som har en betydelig risiko for vesentlige endringer av bokført verdi av eiendeler eller gjeld innen neste balansedag, er diskutert nedenfor: Nedskrivning av varige driftsmidler Selskapet investerer i skip via partrederier. På hver balansedag vurderer selskapet, for skip eiet av selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden, om det foreligger indikasjoner på om eiendeler, holdt i selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden, er utsatt for verdiforringelse. Hvis slike indikasjoner foreligger, beregner selskapet gjenvinnbart beløp for eiendelen, som er den høyeste verdi av netto salgsverdi og bruksverdi. Alle varige driftsmidler vurderes for verdiforringelse, når det inntreffer hendelser eller andre endringer i forholdene som tyder på at det bokførte beløp ikke vil kunne inndekkes. Dette krever beregning av eiendelens verdi, som hvis tilgjengelig, er basert på markedsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi fastsettes på grunnlag av estimerte, fremtidige, diskonterte kontantstrømmer, før skatt. I vurderingen av verdifall for varige driftsmidler, må ledelsen foreta vurderinger for å estimere de kontantstrømmer som kan genereres av eiendelen. Diskonteringsrente må også estimeres. Forutsetningene som benyttes i estimatene, er i overensstemmelse med selskapets interne prognoser. For å underbygge ledelsens estimater har markedsprognoser og andre vurderinger fra samarbeidsselskapene for befraktning blitt benyttet. Hvis bokført verdi av en eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp (bruksverdi), anses eiendelen å ha vært utsatt for verdifall og blir nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reflekteres i selskapets andel av resultat fra skipsselskaper i resultatregnskapet.

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og internasjonalt HAVILA SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2007 45 Rederiet

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer