SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE."

Transkript

1 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

2 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Leder 2013 var et begivenhetsrikt år for Solvangansatte med ti gjennomførte klassedokkinger, to VLGC nybygg fra Hyundai i Sør Korea, samt utforming, design og bestilling av tre LGC nybygg for levering i Vi har også gjort grep for å forbedre eksisterende skip og vi har implementert positive endringer i intern struktur og organisasjon. Nybyggleveransene har vært svært vellykkede, vi har satt i drift moderne skip med fremtidsrettet miljøprofil. Samtidig som alt dette har hendt, leverer Solvang tidenes beste resultat innen kvalitet, med ett flåtesnitt på kun tre observasjoner pr. vettinginspeksjon. Dette viser en solid organisasjon og det er svært gledelig at vi kan få til forbedringer i et så utfordrende år. Mindre gledelig er det at vi får to skader i løpet av 2013 og således en økning på fraværsskadefrekvensen. To skader over ca 3,3 millioner arbeidstimer er ikke et dårlig resultat. Men det er selvsagt to for mye, og dette vil vi jobbe videre med i I 2013 leverer Solvang konsernet et overskudd etter skatt på NOK 65,7 millioner, opp NOK 10 millioner fra Det er finans og skatt som utgjør den positive endringen. Shippingvirksomheten fikk et lavere resultat i 2013, hovedsakelig fra lavere inntjening i etylensegmentet med lav eksport fra kontraktskunder i Midt Østen, samt gjennomføring av ti klassedokkinger. Sterk økning i nybygg 2013 vil noteres i historiebøkene som et svært aktivt år innen LPG segmentet. Vi har sett en del store konsolideringer av aktører på VLGC siden og nybygg bestilles som aldri før. Det er i skrivende stund 78 VLGC i bestilling for levering innen 2016, som er ca 50% av dagens flåte, noe som selvsagt skaper en viss bekymring. Hovedgrunnen til aktiviteten og optimismen i markedet er USA og skifergassen som øker LPG eksporten med flere ganger nivået vi har sett for Denne økningen, sammen med åpning av ny Panamakanal, vil kunne øke VLGC behovet for USA-volum fra rundt 20 skip i dag til over 80 skip i Dette er en svært høy økning i både volum og antall skip, men den nåværende nybygglisten er allerede i overkant av dette nivået, og således en grunn til bekymring for VLGC markedet, spesielt etter For Solvang sin del er vi bra posisjonert i dette markedet, hvor våre skip hovedsakelig differensierer seg fra mengden med fordelaktig størrelse og design, samt

3 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT renseteknologi som gjør at flere av dem kan kjøre mer effektivt til en lavere drivstoffkostnad. Miljøteknologi for fremtidens krav 2013 har også vært et spennende og vellykket år for Solvangs nybyggfilosofi. Nye miljøkrav til skipsnæringen trer i kraft fra 2015 og videre i 2020 og 2025, og det har vært svært viktig for Solvang å finne den mest optimale løsningen for våre skip og fraktruter. LNG drift har blitt grundig analysert, men for vår type skipsfart er ikke det løsningen i dag og heller ikke i nærmeste fremtid. Vi valgte å gå for et eksosrensesystem som gjør at skipet kan gå med tungolje som drivstoff, men med minst like gunstig utslippstall og total miljøprofil som ved LNG drift. Spenningen var derfor stor ved levering av vårt første skip med komplett eksosrensesystem. «Clipper Quito» ble levert fra Hyundai i juni 2013, og det er svært gledelig å kunne meddele at teknologien fungerer meget godt og resultatene av målinger på utslipp til både luft og vann er langt bedre enn kravene i dag og for fremtiden. VLGC nr to i 2013, «Clipper Posh», har samme renseteknologi, og våre tre LGC, bestilt for levering i 2015, vil også ha komplett eksosrensesystem. Videre har VLGC- og LGC-nybyggene fått nytt design på skrog, helt ny teknologi på bunnstoff, ny fremdriftsteknologi, kjøleanlegg med færre og mer effektive kompressorer, samt flere andre løsninger. Totalt sett blir de nye skipene 10% mer effektive og drivstoffgjerrige enn skip levert for kun fem år siden. Internasjonal pris Som en bekreftelse på at vår filosofi både er innovativ og effektiv var det svært gledelig at «The Royal Institution of Naval Architects», som hvert år kårer de mest betydningsfulle skip levert gjennom året, ga prisen i vårt segment til «Clipper Quito». Prisen heter «The significant ships of 2013» og «Clipper Quito» vant som det beste miljøvennlige LPG skip. Det skal vi alle være stolte over, og vi har stor tro på våre eksisterende skip og videre nybygg for levering i 2015.

4 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Definisjoner Ammoniakk / NH3 Cbm CoA Dokking ESE FFJV Fraktrate HMSK IFRS IGC KPI Brukes som råmateriale til kunstgjødselproduksjon. Kubikkmeter. Den vanligste måten å beskrive lastekapasiteten på et gasskip. Contract of Affrightment. En kontrakt mellom reder og en kunde om transport av et minimum-maksimum volum av last til en avtalt fraktrate per tonn. Normalt over ett eller flere år. Brukes som betegnelse på klassepålagt vedlikehold av et skip. Utføres normalt med femårsintervaller på nyere skip. Evergas Solvang Ethylen. 50/50 joint venture mellom Solvang og Evergas som markedsfører ethylenskip. Fully Fledge Joint Venture. Den pris kunden betaler til reder for den transporttjeneste som leveres. Kan være enten på per tonn basis eller per måned. Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. International Financial Reporting Standards. Alle selskaper notert på Oslo Børs må følge denne regnskapsstandarden. International Gas Carriers. Markedsfører Solvangs LGC- og VLGC skip. Key Performance Indicators. Nøkkeltall. LGC Large Gas Carrier. LPG-skip mellom cbm og cbm. Normal størrelse for nyere skip er cbm.

5 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT LIBOR LPG LTI Panamax VLGC Petrokjemiske gasser Semi-ref- / Ethylenskip Spotrate TC VLGC London Interbank Offered Rate. Liquified Petroleum Gas. Lost Time Incident ratio. Måler nivået på antall skader I et selskap eller en del av et selskap. Very Large Gas Carrier med en maksimum bredde på 32,2 meter. Dette gjør skipet i stand til å gå gjennom Panamakanalen. Gasser som brukes som innsatsfaktor i den petrokjemiske industrien. Et gasskip som kan frakte last både under høyt trykk så vel som fullt nedkjølt. Den rate man oppnår ved å slutte skipet for en enkelt reise. Time Charter. En fast kontrakt til fast rate mellom reder og kunde for leie av skip i alt fra to måneder til flere år. Alle reiseavhengige kostnader slik som bunkers, kanal- og havneutgifter betales av kunden. Driftskostnader er for reders regning. Very Large Gas Carrier. LPG skip med over cbm lastekapasitet. Normal størrelse for moderne skip er cbm. I motsetning til Panamax VLGC, kan ikke disse seile i Panamakanalen.

6 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Nøkkeltall etter bruttometoden, ref note 3 i konsernregnskapet Antall skip v/s lastekapasitet Investeringer i skip

7 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Finansielt Driftsinntekter mill. NOK 249,1 263,2 202,4 159,6 170,4 Driftskostnader ekskl. avskr./nedskrv. mill. NOK 146,9 138,7 108,5 113,5 127,8 Avskrivninger/nedskrivninger mill. NOK 49,9 47,7 41,6 49,5 76,1 Driftsresultat mill. NOK 52,3 76,8 52,3-3,5-33,4 Netto finansposter mill. NOK 11,5-12,6-38,2 2,8 21,9 Resultat før skatt mill. NOK 63,8 64,1 14,2-0,7-11,5 Årsresultat mill. NOK 65,7 55,5-22,5 13,8 119,9 Netto kontantstrøm mill. NOK -3,9 5,4 36,1-0,6-5,0 Totalkapital ihht bruttometoden mill. NOK 1 550, , , , ,4 Egenkapital mill. NOK 626,1 533,0 498,7 512,6 508,3 Egenkapital % 40,40 % 41,31 % 36,17 % 32,52 % 31,61 % NØKKELTALL PER AKSJE Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Kurs (markedskurs iht ligning) 20,25 19,20 18,40 19,00 17,50 Fortjeneste pr aksje 2,62 2,63 0,58-0,03-0,47 Resultat pr aksje 2,69 2,28-0,93 0,57 4,94 Kontantstrøm pr aksje -0,16 0,22 1,48-0,02-0,21 Utbytte pr aksje 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 Kurs/fortjeneste pr ,74 7,29 31,53-683,00-36,86 KURSUTVIKLING Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Høyeste børskurs 24,00 20,90 25,00 22,00 20,00 Laveste børskurs 16,00 14,10 18,10 14,40 17,00 Vektet gjennomsnittlig antall aksjer Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall Egenkapital %: Bokført egenkapital Totalkapital iht bruttometoden Fortjeneste pr aksje Resultat før skatt Gjennomsnittlig antall aksjer Resultat pr aksje: Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer Kurs/fortjeneste: Kurs pr Resultat før skatt pr aksje

8 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Markedsanalyse VLGC 2013 ble året da VLGC-markedet gikk fra å være et nisjemarked til å få full oppmerksomhet, med historisk høye fraktrater og rekordhøyt antall nybyggbestillinger. Åpningen av de utvidede Enterprise- og Targaterminalene markerte begynnelsen av USA som den andre signifikante eksporthubben av LPG, noe som gir flere muligheter for VLGCene. Fraktratene fulgte det samme sesongmønsteret som i 2012, med to viktige unntak: Både bunn- og topp-punktene lå høyere. Første kvartal startet tregt, men ratene steg markant fra begynnelsen av april. Åpningen av den utvidede Enterprise-terminalen sammenfalt med sommersesongen og jevn eksport fra Midt-Østen. Spotmarkedet ble ytterligere styrket av arbitrasjemuligheter mellom vest og øst for Suez. Baltic LPGindeksen nådde nesten tidenes toppnotering med 80 USD pmt i juni, og ratene holdt seg stabile rundt dette nivået før de begynte å falle sakte fra slutten av august. Ratene holdt seg likevel på et anstendig nivå, og Baltic LPGindeksen falt ikke langt under USD 50 pmt gjennom lavsesongen i fjerde kvartal. VLGC TCE Rater VLGC Alder 13 VLGC-er ble levert i 2013, mens ingen ble utrangert. Mer interessant var utvidelsen av ordreboken. På bakgrunn av forventet skifergassvolum fra USA ble 46 nye fartøy bestilt. 38 av fartøyene ble bestilt fra koreanske verft, mens de resterende åtte ble fordelt likt mellom japanske og kinesiske verft.

9 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT LGC LGC-segmentet presterte godt gjennom hele 2013, med stabile rater på et sterkt nivå rett over 2012-ratene. Amoniakkmarkedet har gitt en sunn etterspørsel etter LGC-er i første halvdel av 2013, mens andre halvdel av 2013 bød på flere lange LPG-reiser mellom Algerie og Østen og Sør-Amerika og Østen. Tre av skipene i spotmarkedet endret grad fra ammoniakk til LPG i løpet av året. Ved utgangen av 2013 drev bare sju LGC-er innenfor amoniakk, alle på tidscerteparti. Også innenfor LPG var de fleste fartøyene bundet på tidscerteparti-avtaler. Ingen fartøyer ble utrangert eller levert til flåten, som i 2013 besto av 20 skip. Mer interessant er det å notere at for første gang siden 2005 er det gjort bestilling av LGC-er, der Solvang har totalt tre i ordre for levering i Utsiktene for 2014 er fortsatt positive. Mesteparten av flåten er allerede på kontrakt, og vi forventer støtte fra et sterkt VLGCmarked. LGC Rater LGC Alder

10 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Etylen Semi-Ref Ratene falt sakte gjennom året, med en gradvis økning av den etablerte premie for større tonnasje. Eksport fra Iran forble begrenset gjennom 2013, noe som holdt spot-volumene lave. Begrensninger fra sanksjoner og mangel på råstoff førte til mindre utnyttelsesgrad av crackere, og den reduserte produksjonen gikk i hovedsak til innenlands forbruk. Mot slutten av året inngikk partene en avtale som medførte seks måneder med sanksjonslettelser, noe som åpner for iransk eksport av petrokjemiske produkter. Dette har gitt rom for forsiktig optimisme for framtiden, selv om det er flere gjenværende hindringer for rederiene. Eksport av etylen fra Midt-Østen har vært det laveste på fem år i 2013, da eksporten falt under tonn. Hovedårsaken til lav eksport er lavt volum fra Iran. Året begynte med lave volumer i første kvartal, på grunn av planlagt vedlikehold i Saudi Arabia og De forente arabiske emirater (UAE). I andre kvartal kom eksporten fra UAE og Saudi Arabia tilbake, hovedsakelig med laster til Europa og Asia, noe som øker behovet for tonnasje. Etylen Semi-Ref rater Etylen Alder Eksportnivåene i tredje kvartal tilsvarte volumene fra andre kvartal, med tillegg av et par etylen-laster i spotmarkedet fra Rabigh. Til forskjell fra situasjonen i andre kvartal holdt mange av lastene seg imidlertid innenfor regionen eller gikk til det indiske subkontinent, noe som førte til lavere behov for tonnasje. I fjerde kvartal ble volumet på eksport av etylen fra Midt-Østen drastisk redusert på grunn av produksjonsproblemer i Al Jubail og Ruwais. Kontraktvolumer gikk ned til et minimum, og spesielt større etylenfartøyer måtte kjempe for å finne oppdrag. Ser vi på markedet vest for Suez, ble det enda et år med lavere enn forventet transatlantisk handel med CC4 og butadien. Ikke-eksisterende arbitrasjemuligheter er hovedårsaken til den lave aktiviteten. På den positive siden har vedvarende høy transatlantisk LPG-aktivitet gjennom året ført til oppdrag for både mindre og større fartøyer og slik bidratt til å holde fraktratene på et anstendig nivå. I løpet av 2013 ble en rekke etylen- og semi-reffartøyer levert. Åtte skip mellom og cbm og seks skip mellom og cbm. Det ble også levert tre semi-ref-fartøyer mellom 12 og cbm. Vedrørende utrangeringer ble tre semi-ref-fartøyer mellom og cbm resirkulert, to skip mellom 17 og cbm, samt fire etylenskip mellom og cbm. Når det gjelder utvikling i ordreboken, har fokus i 2013 ligget på større tonnasje. Det ble bestilt sju semi-ref-fartøyer mellom 20 og cbm og 16 etylenskip mellom 12 og cbm. I tillegg ble det bestilt fire LNG-/etylenskip på cbm, dedikert til etanfrakt, samt ett etanskip på cbm.

11 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Årsrapport INNLEDNING 2013 har vært et variert, men bra år for shippingvirksomheten, hvor markedet for de største skipene, VLGC (Very Large Gas Carrier) og LGC (Large Gas Carrier) har vært gjennomgående sterkt med opp mot 20% høyere snittrater enn i Den positive utviklingen for de største skipene innen LPG og Ammoniakk, ble motvirket noe av Etylensegmentet. Dette segmentet har hatt meget god inntjening helt fra siste halvdel 2010, men stoppet opp fra tredje kvartal 2013 grunnet svært lave eksportvolum fra Midt Østen og en tilnærmet halvering av relevant tilgjengelig eksportvolum. Finans bidrog positivt både fra salg av aksjeposter, agiogevinst, samt positiv verdiregulering i tråd med aksjemarkedet generelt. Konsernet fikk et overskudd før skatt på NOK 63,8 mill mot NOK 64,5 mill i Kontantstrømmen var negativ NOK 3,9 mill mot positive NOK 5,3 mill i 2012, reduksjon fra 2012 kommer hovedsakelig fra investering i nye skip for levering i Årets skattekostnad var netto inntekt på NOK 1,9 mill, som resulterte i et overskudd etter skatt på NOK 65,7 mill mot NOK 55,7mill i Styret foreslår å dele ut utbytte for 2013 på NOK 0,50 pr aksje. 2. VIRKSOMHETEN Konsernet har aktivitet innen to hovedsegmenter, Skipsdisponering og Skips-eierskap. Sistnevnte kan deles inn i tre segmenter for transport av Liquified Petroleum Gas (LPG), ammoniakk (NH3) og petrokjemiske gasser; cbm cbm skip (Semiref/ Ethylen) cbm fullkjølte LPG-skip (LGC) cbm fullkjølte LPG skip (VLGC) Rederiet har hovedkontor i Stavanger og drift av alle skip foregår ut fra selskapets fullt integrerte rederiorganisasjon. Befraktning av Etylenflåten ble i 2013 utført av Evergas Solvang Etylen (ESE), et 50/50 joint-venture (j/v) selskap i København, men vil fra januar 2014 bli håndtert av International Gas Carriers (IGC) i Oslo, som også utfører befraktning for LGC/VLGC flåten. IGC er et 100% eid datterselskap av Solvang ASA. Konsernet har i tillegg bemanningskontor i Manila, Filippinene. Rederiet tok levering av to nye cbm VLGC skip i 2013, og opererer og har eierinteresser i totalt 18 skip. Videre er det gjort bestilling av tre cbm LGC skip, med levering i første, andre og tredje kvartal 2015.

12 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT MARKEDET 3.1 Semiref/Etylenskip I dette segmentet inkluderes semi-ref og etylenskip over cbm. Konsernet disponerer 7 skip i dette segmentet hvorav 5 skip seilet i ESE. Solvangs skip i dette segmentet fikk i 2013 et markant fall i inntjening sett mot både 2011 og Årsaken er et betydelig fall i eksportvolum fra Midt Østen, både i form av lave og manglende volum fra kontraktskunder, men også svært lav spotaktivitet fra et ugunstig prisbilde som har stoppet mye av arbitrasjen fra Midt Østen til Asia. Clipper Harald er på Time Charter (TC) frem til juli 2019, med befrakters opsjon til å forlenge kontrakten med ytterligere en periode på 1,5 år. Denne kontrakten ble i 2013 forlenget med 5 år fra juli 2014, hvor Clipper Harald skal installere eksos renseanlegg (Scrubber). Clipper Skagen er på TC frem til september LGC Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på cbm. Flåten består av 6 skip som er markedsført av IGC. Alle skipene er på TC med varierende lengde fra 6 måneder til 10 år. Gjennomsnittlig inntjening på TC-basis viste en fortsatt positiv trend med videre økning fra 2012 hvor rater for 2013 er ca 5% høyere i forhold til Den videre positive utvikling på inntjening fortsetter i 2014, hvor LGC segmentet nyter godt av positive utsikter innen LPG, og fra fordelaktige endringer i handelsmønstre for Ammoniakk. Konsernet kontraherte to 60k cbm LGC skip i juni 2013 med levering i første og andre kvartal 2015, og kontraherte ytterligere et 60k cbm LGC skip i januar 2014 med levering tredje kvartal Konsernet har dermed tre LGC skip i bestilling. 3.3 VLGC Dette segmentet er definert som fullkjølte LPG skip på cbm. Solvang disponerer totalt fem skip i dette segmentet, to Panamax VLGC skip på cbm, ett VLGC skip på cbm, og to VLGC skip på cmb. Panamax VLGC ene er bygget spesielt for markedet for transport av LPG fra Atlanterhavsområdet og Mexicogulfen til vestkysten av Mellom-Amerika. På grunn av Panamax egenskapene har de i 2013 hatt bedre inntjening enn VLGC skipene generelt. Clipper Victory er på TC frem til august 2016, mens Clipper Sirius er på TC frem til januar Clipper Sun på cbm er på TC frem til september Konsernet tok i juni og desember 2013 levering av to VLGC skip på cbm fra Hyundai Heavy Industries i Sør Korea. Det ligger mye utviklingsarbeid bak begge skip for å gjøre dem mest mulig energieffektive, med endringer på blant annet skrogform, fremdriftsteknologi, bunnstoff og kjøleanlegg. Videre er skipene de første LPG skip i verden med fullintegrert eksosrensesystem for både hoved- og hjelpemotorer. Dette betyr at skipene oppfyller alle eksisterende miljøkrav innen utslipskontrollområder (ECA) fra 2015, samt nye forventede globale krav fra RESULTAT (tall i parentes gjelder 2012) Driftsinntekter øker marginalt fra NOK 64,8 mill til NOK 65,5 mill, på økning fra 50% til 100% honorar for VLGC skipet levert i juni Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 65,7 mill (NOK 55,7 mill). Resultat pr. aksje var NOK 2,69 (NOK 2,28). For morselskapet utgjorde resultatet NOK 12,4 mill (NOK 0,05 mill). 4.1 Finansielle poster Konsernet hadde et finansresultat på NOK 17,6 mill (NOK 4,4 mill). For morselskapet ble det et resultat på NOK 13,6 mill (NOK -8,9 mill). Konsernets verdipapirportefølje viste et resultat på NOK 14,4 mill (NOK 5,5 mill).

13 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Likviditet og soliditet Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis på i alt NOK 72 mill (NOK 136 mill). Av dette utgjorde verdipapirporteføljen bokført til markedsverdi NOK 13,8 mill (NOK 74,2 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 21,9 mill (NOK 41,6 mill), hvorav verdipapirporteføljen utgjorde NOK 13,8 mill (NOK 30,7 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 144,9 mill (NOK 172,7 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 81,2 mill (NOK 56,8 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 16 mill (NOK 18,1 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 38,6 mill (NOK 47,8 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 27,2 mill (NOK 23,9 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 79,5 mill (NOK 74,5 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 90,6 mill og NOK 826,6 mill. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK -13,7 mill, mot driftsresultat på NOK 46,2 mill. Forskjellen kommer hovedsakelig fra tilbakeføring av inntjening fra skipsselskaper etter egenkapitalmetoden, delvis utlignet av endring i arbeidskapital. Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 626 mill (NOK 534 mill). 4.3 Skatt Konsernet har valgt å tre inn i rederibeskatningsordningen for Alle konsernets nåværende skipsandeler med unntak av ett er dermed eid under rederibeskatningsordningen. 4.4 Finansiell risiko Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Der alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed hoveddelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset. Konsernets flåte har langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko. Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel. Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og kontantstrøm, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Etterspørselen etter produktene konsernet frakter er påvirket av verdensøkonomien og det er således alltid en viss usikkerhet knyttet til markedsutsiktene. Konsernet har ni skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen ammoniakk. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende. 4.5 Generelt I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet for året og selskapets stilling ved årsskiftet. Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. I note 3 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.

14 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden. 5 ORGANISASJON, HMS OG SAMFUNNSANSVAR 5.1 Organisasjon Både på sjø og land er selskapets hovedfokus å skape kontinuitet på personellsiden. Gjennom medarbeiderundersøkelser og andre tiltak prøver selskapet å legge til rette for interessante og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Dette føler vi at vi har lyktes med og har god stabilitet og kvalitet i arbeidsstyrken. Av selskapets kontoransatte er 43% kvinner og 57% menn. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg for alle typer oppgaver og stillinger, og avansemulighetene er de samme. Arbeidsforholdene vurderes som gode. Lønn reflekterer den enkeltes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn. Solvang er et internasjonalt konsern med ansatte fra en rekke land og kulturer i tillegg til Norge. Denne ansettelsespolitikken er viktig for den fremtidige utviklingen i selskapet. Selskapet ønsker å tiltrekke seg dyktige ansatte uavhengig av religion, kjønn, rase og legning. Selskapet driver forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere skipenes drift og redusere utslipp. 5.2 Helse Konsernet har 41 ansatte på land og ca 450 seilende personell. Arbeidsforholdene både på land og på skipene vurderes som godt. På skipene var sykefraværet 0,85%. Konsernet hadde to skader som medførte sykefravær i Målet er alltid null skader, men fraværsskadefrekvensen er fremdeles meget lav (LTIF 0,63) og skyldes bevisst fokus på dette området i hele konsernet. Sykefraværet blant de landansatte i 2013 var 5,88%. Av dette utgjorde fire langtidssykemeldinger 4,84%, fravær ved egenmeldinger var på 0,1%. Det var ingen hendelser som medførte personskade på kontoret i Styret Av styrets medlemmer er 2 kvinner og 3 menn. Det er et godt og positivt samarbeidsklima mellom administrasjon og styre. 5.4 Lønnspolitikk Gjennom et totalt tilbud av arbeidsoppgaver, lønn og andre ytelser, ønsker Solvang å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk innen alle disipliner. Alle ansatte i Solvang, inkludert administrerende direktør, er ansatt på fast lønn uten faste bonuseller opsjonselementer. Lønn justeres en gang pr. år. Likeledes vurderes administrerende direktørs lønn av styret en gang pr. år. Selskapet har en pensjonsordning som dekker ca. 66 % av lønn med full opptjening basert på 30 års tjeneste og 67 års pensjonsalder for ansatte som startet i selskapet før Personer som er ansatt etter dette tidspunkt blir tilbudt innskuddspensjon. Videre har selskapet et normalt forsikringstilbud for uførhet, ulykke og død. Styret avlønnes med et fast styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Styrets medlemmer har ikke bonus- eller opsjonsavtaler med selskapet. 5.5 Ytre miljø Sjøverts transport av LPG og petrokjemiske gasser medfører liten fare for utslipp eller lekkasje til vann. Laste- og losseoperasjoner foregår i lukkede systemer, og strenge krav til kvalitet og sikkerhet reduserer risikoen for utslipp til et minimum. All transport på sjø medfører utslipp til luft fra

15 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT forbrenning av olje på skipenes hoved- og hjelpemotorer. Vår politikk innenfor dette området er derfor å redusere slike utslipp så langt det er praktisk mulig. Konsernet fokuserer i første omgang på reduksjon i forbruk av bunkers og smøremidler og har gjennom aktive tiltak klart å videreføre den positive utvikling oppnådd de siste år. Dagens skip bruker opp til 40% mindre drivstoff enn skip av samme størrelse for 20 år siden. Målinger foregår regelmessig ved hjelp av en rekke systemer. Drivstofforbruk målt mot utseilt distanse er et av de viktigste nøkkeltallene. Når det er mulig optimaliserer vi fart, det vil si den fart som gir lavest utslipp og forbruk, gitt kontraktsforpliktelsene vi har mot våre kunder. Dette systematiske arbeidet har på kort tid gitt oss gode resultater. Vår moderne flåte er også vesentlig mer miljøvennlig enn eldre skip. Selskapet ble i 2010 sertifisert og godkjent i henholdt til miljøstandarden ISO 14001, og vil fortsette arbeidet med å etterleve standarden i fremtiden. 5.6 Sikkerhet Rederiet har strenge krav til kvalitet og sikkerhet både om bord i skipene og for organisasjonen på land. Dette avspeiler seg blant annet i gode tall for skader (Loss Time Incident) fra , og med kun to hendelser i 2013 over ca 3,5 mill arbeidet timer. I tillegg reflekteres dette i god forsikringsstatistikk. For å sikre denne positive utviklingen, bruker selskapet betydelige resurser på kontinuerlige programmer for kvalitets- og sikkerhetsforbedring om bord og på land. En del av dette arbeidet er at vi gjennomfører regelmessige og systematiske inspeksjoner av skipene. Det samme gjør flere av våre kunder som bl.a. inkluderer flere store oljeselskap. Totalt i 2013 var det 193 inspeksjoner på våre 18 skip. 99 ble utført av Solvang, mens våre kunder, havnestater og klasseselskaper gjennomførte i alt 94 inspeksjoner. I farvann der situasjonen tilsier det anvender selskapet Best Management Practice. 5.7 Samfunnsansvar Konsernets viktigste bidrag til samfunnet er å drive en langsiktig, bærekraftig og verdiskapende virksomhet for våre aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre relasjoner. Vårt mål er å sikre at vår forretningspraksis og investeringer er bærekraftige og bidrar til langsiktig økonomisk, miljømessig og sosial utvikling. Konsernets vesentlige bærekraftspørsmål er innen Miljø, Økonomi, HR og Samfunn, herunder etikk og antikorrupsjon. Konsernet erkjenner sitt miljøansvar og streber etter å opprettholde høy standard for å redusere miljøbelastningen fra sin virksomhet. Selskapet har fokus på å redusere bunkersforbruk, som er den viktigste kilden til shippingsektorens utslipp av Co2, NOx og SOx. Det gjøres kontinuerlige målinger av all forbruk og det iverksettes tiltak og settes klare mål for forbedringer. Konsernet har i tillegg tatt levering av to nybygg, som er de første i verden av sitt slag med fult eksosrensesystem. Konsernet har videre bestilt tre skip til for levering i 2015 med samme miljøprofil og teknologi som vil ivareta miljøkrav som først trer i kraft fra Vedrørende økonomi, tilstreber konsernet seg en god selskapsstyring med nødvendig internkontroll, risikostyring og soliditet. Det er konsernets politikk å integrere hensyn til menneske- og arbeidstakerrettigheter i sin eksisterende virksomhet. I praksis er en stor del av menneske- og arbeidstakerrettigheter dekket av selskapets helse- og sikkerhetsarbeid. Selskapet verdsetter sine ansatte som selskapets viktigste ressurs, og har som mål å kontinuerlig tilby og fremme høy kvalitet på arbeidsforholdene, både på land og om bord på skip. Konsernet mener at korrupsjon hindrer velfungerende forretningsprosesser og demper økonomisk utvikling. Konsernet fokuserer på åpenhet i sin forretningspraksis, og konkurrerer

16 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT på en rettferdig og etisk forsvarlig måte. Styret i Solvang ASA har godkjent en Code of Conduct, et sett med etiske retningslinjer som definerer selskapets etiske standarder. 6. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Solvang legger vekt på å ha god eierstyring. Det er et godt forhold mellom eiere, styre og ledelse og det er et ønske og et uttalt mål fra alle tre parter om at alle vesentlige krav som koden for Eierstyring og Selskapsledelse setter, skal etterleves. 6.1 Generelt Solvang skal forestå en drift som er forretningsmessig sunn og til fordel for eiere, ansatte, kunder og leverandører. Driften skal skje etter klare etiske retningslinjer og med fokus på vår drifts innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig. 6.2 Virksomhet Virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter til å være skipsfart, rederivirksomhet og eiendomsvirksomhet. I dag er virksomheten fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart. 6.3 Selskapskapital og utbytte Shipping er en syklisk næring som krever at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert både med hensyn til egenkapital og likviditet. Dette reflekteres i selskapets balansestruktur. Selskapet tilstreber å ha en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Dette innebærer at utbyttet skal reflektere årets resultat, men det er også delt ut utbytte i år med mindre gode resultater. Aksjeutbyttet de senere år er en avveining mellom disse to hensyn. For 2013 foreslås det et utbytte på NOK 0,50 pr aksje. 6.4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Transaksjoner med nærstående foregår etter de retningslinjer som koden setter. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringer med selskaper kontrollert av Steensland familien. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår. Styret har fått tildelt en fullmakt fra generalforsamlingen om utvidelse av aksjekapitalen med inntil 4 mill aksjer. Fullmakten gjelder for 18 måneder og er så langt ikke anvendt. Styret har også de seneste år hatt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Pr. i dag eier selskapet egne aksjer, 1,14 % av aksjekapitalen. 6.5 Fri omsettelighet Det er fri omsetning av aksjen og det kreves ikke styregodkjenning av aksjeerverv. 6.6 Generalforsamling Generalforsamling innkalles og avholdes i henhold til selskapets vedtekter. Revisor og styreleder møter på generalforsamling. Det gis gode tidsrammer for gjennomføring av generalforsamling, samt for diskusjon. 6.7 Valgkomité Mer enn 65 % av aksjekapitalen er representert av selskapets styremedlemmer. Det anses derfor ikke nødvendig å opprette en egen valgkomité. 6.8 Styre, sammensetning og uavhengighet Styret har en viktig rolle som bindeledd og kontrollfunksjon mellom aksjonærer og selskapets ledelse. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. Generalforsamlingen velger også styrets leder. Styret fungerer også som selskapets revisjonskomite. Enkelte av styrets medlemmer er aksjonærer i selskapet. Dette er aksjer som er anskaffet til markedspris. Styret avlønnes gjennom et fast styrehonorar. Styrets sammensetning gjenspeiler eierstrukturen og behovet for en bred sammensatt kompetanse innen shipping, finans og HMS. Styrets leder, Michael Steensland Brun, var ansatt i selskapet som administrerende direktør før tiltredelse som styrets leder.

17 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT Styrets arbeid Styrets arbeid og møteplan fastlegges en gang i året for den neste 12 måneders perioden. Møtene innholder regelmessig rapportering og diskusjon på alle vesentlige områder inkludert sikkerhet, kvalitet, teknisk drift og økonomi. Minst en gang pr. år deltar selskapets revisor i styremøtet der det bl.a. gis tilbakemelding på selskapets internkontroll Risikostyring og Intern kontroll Viktige elementer i selskapets risikostyring og intern kontroll, er en åpen og systematisk dialog mellom styret og administrasjonen. En detaljert gjennomgang av selskapets finansielle og operasjonelle posisjon blir gjort av styret før fremlegging av alle kvartalsrapporter. Det er generelt sett en god dialog mellom styret og administrasjon. Ingen endringer i forretningsplan eller betydelige investeringer blir gjennomført uten en forutgående diskusjon og godkjenning i styret Godtgjørelse til styret Prinsippene for avlønning av styret og ledelse har ligget fast i lang tid. Ingen av styrets medlemmer har tilleggsoppgaver for selskapet. Styret er ikke tildelt opsjoner i selskapet Godtgjørelse til ledende ansatte Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet opsjoner eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er redegjort for godtgjørelse til styret og ledende ansatte i note 10 i årsregnskapet for konsernet og note 8 i årsregnskapet for Solvang ASA. Selskapet har i flere år hatt et program for salg av aksjer til ansatte, sist gjennomført ved årsskifte til Hver ansatt har kunnet kjøpe aksjer til en verdi inntil NOK med 20 % rabatt fra markedsverdi Informasjon og Kommunikasjon Selskapet legger stor vekt på at alle aksjonærer og markedet generelt mottar korrekt og utfyllende informasjon samtidig og til riktig tid. Rapportene blir offentliggjort og utsendt relativt kort tid etter kvartals- og års slutt. Selskapet vil kun offentliggjøre årsrapporten og kvartalsrapporter via internett Selskapsovertagelse Som nevnt under pkt. 6.5 er det fri omsettelighet av selskapets aksjer. Ved et eventuelt bud på selskapet, vil styret tilstrebe at alle selskapets aksjonærer får korrekt og tidsriktig informasjon samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Hvis situasjonen tilsier det, vil styret søke en uavhengig verdivurdering for å evaluere verdien i et fremlagt tilbud Revisor Revisor legger årlig frem plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet og rapporterer resultatet av gjennomført revisjon. Styret innkaller revisor til styremøter der vesentlige regnskapsmessige forhold skal behandles. Normalt skjer dette 1-2 ganger pr. år. Informasjon om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid blir presentert i selskapets årsrapport samt fremlagt for godkjenning på generalforsamling. Det avholdes ett møte per år mellom revisor og styret uten at administrasjonen er til stede. 7. FREMTIDSUTSIKTER Etter 2,5 gode år for etylenflåten, fikk konsernet en markant nedgang fra tredje kvartal 2013, med lave eksportvolum fra Midt Østen, som er ventet å fortsette utover i Fra januar 2014 er konsernets etylenflåte fri fra tidligere kontraktsforpliktelse i Midt Østen, og flåten er nå diversifisert til å ta både Europeiske og USA laster i tillegg til Midt Østen. Det forventes dermed en viss oppgang i inntjening for 2014 sammenlignet med For de fullkjølte skipene (VLGC og LGC) var markedet i videre bedring i 2013, og på det høyeste nivå sett mot de foregående fire årene. Det forventes en videre positiv utvikling og 2014 og 2015 ser meget lovende ut med sterk eksportvekst fra USA og stabil eksport fra Midt Østen. Selskapet hadde ved årsskifte en kontraktsdekning på 91% for Inntjening er således forventet å bedre seg ytterligere for 2014 sammenlignet med 2013.

18 SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT Solvang ASA fikk et resultat på KNOK Styret foreslår følgende disponering: Foreslått utbytte KNOK Overført fra fond for vurderingsforskjeller: KNOK -84 Overført fra annen egenkapital: KNOK -172 Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang KNOK (KNOK ). 9. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Solvang kontraherte ytterligere et 60k cbm LGC skip i januar 2014 med levering tredje kvartal Solvang har dermed tre LGC skip i bestilling. Det er forøvrig ingen hendelser etter balansedagen av vesentlig karakter. 10. AVSLUTNING Styret og ledelse ønsker å takke alle ansatte, både på sjø og land, for meget god innsats i en travel periode, der konsernet har gjennomført 10 klasse dokkinger, tatt levering av to nybygg, samt bestilt tre nybygg for levering i 2015, mens forventningene til kvalitet og sikkerhet er og vil forbli uendret. Likeledes vil vi takke våre kunder og leverandører for god støtte og et godt samarbeid i 2013, og ser frem til like bra samarbeid i Stavanger, 24. april 2014

19 SOLVANG ASA - KONSERN KONSERNREGNSKAP 2013

20 SOLVANG ASA - KONSERN Resultatregnskap Solvang Konsern Beløp i hele tusen NOK Omarbeidet Note Disponentgodtgjørelse Sum driftsinntekter Lønns- og personalkostnader 10, Ordinære avskrivinger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4, Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden Annen finansinntekt Annen finanskostnad 8, Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Resultat per aksje (hele kr) 14 2,69 2,29 Utvannet resultat per aksje (hele kr) 14 2,66 2,26 UTVIDET RESULTAT Årsresultat Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet Rekalkulering pensjonsforpliktelser Skatteeffekt av rekalkulering pensjonsforpliktelse Poster som kan bli omklassifisert til resultatet Omregningsdifferanser skipsselskaper etc Skatteeffekter av omregningsdifferanser selskaper etter egenkapitalmetoden Totalresultat til aksjonærene i Solvang ASA

21 SOLVANG ASA - KONSERN Balanse Solvang Konsern Omarbeidet Beløp i hele tusen NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kontormaskiner, inventar etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4, Investeringer i tilknyttet selskap Andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 12, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer 7,8, Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Fortsetter på neste side:

22 SOLVANG ASA - KONSERN Balanse Solvang Konsern Omarbeidet Beløp i hele tusen NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 19, Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Opptjente resultater sammseilingsdeltakere Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 12, Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stavanger, 24. april 2014

23 SOLVANG ASA - KONSERN Endringer i egenkapital Konsern Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Sum egenkapital 2012 Egenkapital Prinsippendring pensjon (overgang til IAS 19R) Egenkapital Årsresultat Rekalkulering pensjonsforpliktelse Omregningsdifferanser skipsselskaper etc Totalresultat Kjøp / Salg av egne aksjer Sum endringer i egenkapitalen i året Egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Annen egenkapital Sum egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 2013 Egenkapital Årsresultat Rekalkulering pensjonsforpliktelse Omregningsdifferanser skipsselskaper etc Totalresultat Utdelt utbytte Kjøp / Salg av egne aksjer Sum endringer i egenkapitalen i året Egenkapital

24 SOLVANG ASA - KONSERN Kontantstrømoppstilling Konsern Beløp i hele tusen NOK Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 3,4, Resultatandel tilknyttet selskap Endring i arbeidskapital Netto endring opptjente resultater sammseilingsdeltakere Finansinntekter Finanskostnader Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler Utbetalinger knyttet til verdipapirer Innbetalinger knyttet til verdipapirer Mottatt utbytte på verdipapirer Investering tilknyttet selskap Innbetalinger fra skipsselskaper Utbetalinger til skipsselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld (korts./langs.) Netto endring kassekreditt Kjøp/salg av egne aksjer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Tilgang kontanter fullkonsolidering IGC Kontanter og kontantekvivalenter

25 SOLVANG ASA - KONSERN Noter 2013 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1936 og adressen til hovedkontoret er Solvang ASA, Næringslivets Hus, Haakon VII s gate 8, 4005 Stavanger, Norge. Solvang ASA og datterselskapenes ( Solvang eller Selskapet ) virksomhet er fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart via investeringer i partrederier. Investeringene i partrederier er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. I tillegg bruker selskapet en del ressurser på forvaltning av egen likviditet. Solvang er deleiere i og disponent for en flåte som består av 16 skip som frakter flytende petrokjemiske gasser, LPG og ammoniakk. GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSE Konsernregnskapet har blitt utarbeidet med utgangspunkt i historisk kost, med unntak investeringer i verdipapirer og andre finansielle instrumenter, som har blitt regnskapsført til virkelig verdi i henhold til IAS 39. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner. Erklæring om at konsernregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrifter og børsregler, og som skal anvendes per Forslaget til årsregnskap ble fastsatt av styret og administrerende direktør på tidspunkt som fremgår av datert og signert balanse. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling 15. mai 2014 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret fullmakt til å endre regnskapet. Prinsipper for konsolidering Konsernregnskapet for Solvang ASA omfatter morselskapet Solvang ASA og dets datterselskaper. Pr. 31. desember 2013 har Solvang ASA fire heleide datterselskaper: Solvang Shipping AS, Clipper Shipping AS, Solvang Maritime AS og International Gas Carriers AS.

26 SOLVANG ASA - KONSERN Konsistente regnskapsprinsipper er benyttet i konsernet. Alle konserninterne balanser, transaksjoner, inntekter og kostnader, samt eventuelle urealiserte gevinster og tap som følge av konserninterne transaksjoner inkludert i eiendeler, er eliminert. Funksjonell valuta Funksjonell valuta for en virksomhet er den valuta som virksomhetens økonomiske rammebetingelser gis. Normalt vil dette være i den valuta som virksomheten hovedsakelig genererer og bruker kontanter. Selskapet har norske kroner som presentasjonsvaluta på konsernbasis. Både Solvang ASA og de heleide datterselskapene Solvang Shipping AS, Clipper Shipping AS og Solvang Maritime AS har norske kroner som funksjonell valuta. For International Gas Carriers AS, samt investeringer i skipsandeler som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, er imidlertid USD funksjonell valuta. Omregningsdifferanser som oppstår ved omregning av skipsselskapene fra USD til NOK, føres som en egen post i egenkapitalen, etter fradrag for eventuell utsatt skatt. VESENTLIG SKJØNNSUTØVELSE OG ESTIMATER Usikkerhet knyttet til estimater Utarbeidelsen av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker de rapporterte beløp for eiendeler og gjeld, samt noteinformasjon om betingede eiendeler og forpliktelser på balansedagen og de rapporterte beløp for inntekter og kostnader i perioden. De mest vesentlige estimater og forutsetninger knytter seg til nedskrivningstest av varige driftsmidler, økonomisk levetid for avskrivning av driftsmidler, pensjonsforpliktelse og inntekts- og kostnadsføring og verdsettelse av skipsandeler medtatt til virkelig verdi. Selskapet gjennomgår disse estimatene løpende og benytter historisk erfaring, konsultasjon med eksperter og andre metoder som vi anser rimelige, forholdene tatt i betraktning. Allikevel kan faktiske resultater avvike vesentlig fra disse estimatene. De viktigste forutsetninger og annen usikkerhet knyttet til estimater på balansedagen som har en betydelig risiko for vesentlige endringer av bokført verdi av eiendeler eller gjeld innen neste balansedag, er diskutert nedenfor: Nedskrivning av varige driftsmidler Selskapet investerer i skip via partrederier. På hver balansedag vurderer selskapet, for skip eiet av selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden, om det foreligger indikasjoner på om eiendeler, holdt i selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden, er utsatt for verdiforringelse. Hvis slike indikasjoner foreligger, beregner selskapet gjenvinnbart beløp for eiendelen, som er den høyeste verdi av netto salgsverdi og bruksverdi. Alle varige driftsmidler vurderes for verdiforringelse, når det inntreffer hendelser eller andre endringer i forholdene som tyder på at det bokførte beløp ikke vil kunne inndekkes. Dette krever beregning av eiendelens verdi, som hvis tilgjengelig, er basert på markedsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi fastsettes på grunnlag av estimerte, fremtidige, diskonterte kontantstrømmer, før skatt. I vurderingen av verdifall for varige driftsmidler, må ledelsen foreta vurderinger for å estimere de kontantstrømmer som kan genereres av eiendelen. Diskonteringsrente må også estimeres. Forutsetningene som benyttes i estimatene, er i overensstemmelse med selskapets interne prognoser. For å underbygge ledelsens estimater har markedsprognoser og andre vurderinger fra samarbeidsselskapene for befraktning blitt benyttet. Hvis bokført verdi av en eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp (bruksverdi), anses eiendelen å ha vært utsatt for verdifall og blir nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reflekteres i selskapets andel av resultat fra skipsselskaper i resultatregnskapet.

RAPPORT 1. KVARTAL 2015

RAPPORT 1. KVARTAL 2015 RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Høydepunkt; - Historisk høyt ratenivå for VLGC markedet i første kvartal. - Inntjening fra shippingaktiviteten på NOK 32,8 mill, opp fra NOK 15,7 mill i første kvartal 2014. - Resultat

Detaljer

SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011

SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 SOLVANG ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 Shippingaktiviteten ga et positivt resultat for 2. kvartal på NOK 11.0 mill mot NOK 1.0 mill samme periode i fjor. Resultatet gir et overskudd før skatt på NOK 0.6 mill

Detaljer

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2014 2 Leder 2014 vil gå inn i historien som det beste året noen sinne

Detaljer

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2015 ÅRSRAPPORT 2015 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2015 ÅRSRAPPORT 2015 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2015 1 ÅRSRAPPORT 2015 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2015 2 Fra administrerende direktør For et år siden, i begynnelsen av

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

årsrapport pålitelig Fleksibel PROAktiv Årsrapport 2011 - Side 1

årsrapport pålitelig Fleksibel PROAktiv Årsrapport 2011 - Side 1 årsrapport 2011 pålitelig Fleksibel PROAktiv Årsrapport 2011 - Side 1 Definisjoner Ammoniakk / NH3 Brukes som råmateriale til kunstgjødselproduksjon. Cbm Kubikkmeter. Den vanligste måten å beskrive lastekapasiteten

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Noter 2012 Solvang Konsern

Noter 2012 Solvang Konsern Noter 2012 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Morselskap Solvang ASA Solvang Shipping AS Clipper Shipping AS Solvang Maritime AS International Gas Carriers AS

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer