KUNSTPLAN ANKERSKOGEN SVØMMEHALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNSTPLAN ANKERSKOGEN SVØMMEHALL"

Transkript

1 KUNSTPLAN ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Utarbeidet av Kunstutvalget for Ankerskogen svømmehall Godkjent av Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)

2 Innhold Innledende informasjon... 3 Kunstutvalgets medlemmer... 3 Oppgavebeskrivelse... 3 Byggets funksjon og intensjon... 3 Byggets arkitektur og omgivelser... 3 Bade-/aktivitetsanlegg som offentlige rom... 4 Overordnet mål med kunstprosjektet... 5 Mulige lokasjoner for kunst... 5 Inngangspartiet... 5 Svømmehall... 5 Utvalg av kunstnere... 6 Framdriftsplan... 6 Budsjett... 7 Konkurranseform... 7 Presentasjon av bidrag... 7 Presentasjon av utvalgte kunstnere

3 INNLEDENDE INFORMASJON Byggets/prosjektets navn: Byggherre/prosjektansvarlig: Arkitekt: Kunstkonsulent: Sekretær: Kunstutvalgets medlemmer Byggets arkitekt: Brukerrepresentant: Byggherrerepresentant: Kunstkonsulent: Ankerskogen svømmehall Hamar KF Hamar kommune NUNO arkitektur AS Ståle Sørensen Berit Andersen, rådgiver, kulturavdelingen Sòley Karlsdòttir, NUNO arkitektur AS Morten Lillehagen daglig leder Ankerskogen Gry Engli politisk oppnevnt Ståle Sørensen leder Oppgavebeskrivelse Dette dokumentet inneholder beskrivelse og oppgavebeskrivelse av utsmykking, Ankerskogen svømmehall BYGGETS FUNKSJON OG INTENSJON Byggets hovedfokus er svømmeaktiviteter og forskjellige aktiviteter tilknyttet elementet vann. Men bygget inneholder også andre idrettsaktiviteter som treningssenter, tennis, badminton, turn og skyting på blink. Ankerskogen er et senter med et variert tilbud for idrett, et allaktivitetshus med tilbud både ute og inne, året rundt. Ankerskogen er mer enn vann ; et regionalt senter som setter folkehelse i fokus gjennom forebygging, behandling og generelle aktiviteter. Ute finner man blant annet fotballbaner, isbane, turterreng og skiløyper. Vannsportaktivitetene varierer fra lek og sosialt samvær til profesjonell idrettsutøvelse. Ankerskogen har en sosial funksjon ved siden av det helse- og idrettsmessige, og gressplenene rundt brukes til rekreasjon i sommermånedene. BYGGETS ARKITEKTUR OG OMGIVELSER Ankerskogen er et eksisterende anlegg for svømming og sport. Den nye Ankerskogen vil etter påbygging, ombygging og rehabilitering bli et moderne senter for helse, velvære og trening. Ankerskogen ligger i et idyllisk parkområde som er i flittig bruk av Hamars befolkning til sport og rekreasjon. Nye adkomstveier og utvidet parkeringsanlegg vil medføre endret adkomst til svømmehallen. Det er imidlertid lagt vekt på at nybygg, veier og parkeringsanlegg i størst mulig grad skal tilpasses uten store inngrep i omliggende parklandskap. Ankerskogen ligger på en høyde i parkanlegget omringet av vegetasjon/skog. Fra forplassen ledes de besøkende innunder et overdekket hovedinngangsparti til vestibyle med resepsjon, kafé og uteterrasse delvis under tak. Fra kafeén er det god visuell kontakt inn til familiebadet med strandsone/servering/barnebasseng og sklier. Det sentrale resepsjonsområdet med butikk 3

4 og kafé har god oversikt til inngang, garderober og trapp/heis i aktivitets- og utleiearealene i 4 etasjer. Ankerskogen vil framstå som et enhetlig anlegg, med et enkelt og tydelig uttrykk. 1.etg vil ha gjennomgående glassfelt med tett sort trevegg over. Det betyr at vestibyle og svømmeanlegg har 2,5 m høy glassfasade fra gulv. Dette gir en bred horisont med god kontakt mellom ute og inne hvor naturen kan beskues av besøkende. Det gjennomgående glassfeltet vil stå og lyse inne i skogen sett utenifra. Det tydelige hovedgrepet for fasadeutformingen kan sammenlignes med et skoglandskap: den åpne førsteetasjen med glass fra gulv som skogbunnen, og den tette, mørke veggen som trekronene over. Der underetasjen eksponeres, gjøres tiltak for å tilpasse dette til omgivelsene med natursteinmur (gabionmur). Hovedinngangen er tydelig markert med lyssetting, farger og materialbruk som leder fram til en resepsjon med klar identitet som hjertet i vestibylen. Gulv av keramiske fliser binder sammen området vestibyle/ kafé/forplass og utvendig terrasse. Svømmehallene har betongvegger og søyler. Det brukes klar støvbinding, og man beholder en synlig betongoverflate. Utenpå veggelementer mellom søylene monteres etter behov akustiske veggfelter i form av trespiler. Alle gulv er flislagte. De nye svømmehallene vil på denne måten få slektskap og forsterket samspill med eksisterende anlegg. Eksisterende 50- metersbasseng får en lys (tilnærmet hvit) overflate i himlinger og gulv. BADE-/AKTIVITETSANLEGG SOM OFFENTLIGE ROM Bade- og aktivitetsanlegg er i høyeste grad offentlige rom. Steder som Ankerskogen er av få offentlige rom hvor mennesker i alle aldersgrupper møtes og deler den samme opplevelsen. I et samfunn hvor generasjoner gjerne holder seg til sine egne er bade- og aktivitetsanlegg møtepunkter for flere generasjoner. I et land hvor mennesker i den kalde årstiden pakker seg inn med klær så er offentlige svømmehaller eneste offentlige rom hvor klærne delvis tas av og hvor man møtes fri for klasser, alder og bakgrunn. Bade- og aktivitetsanlegg er viktige institusjoner for å lære barn å svømme, for tenåringer å møtes, for voksne å trene eller tilbringe kvalitetstid med barna. For eldre å møtes, trene eller kanskje restituere seg etter en operasjon. Svømmehaller er for mange grupper fysisk funksjonshemmede viktige steder man kan øve seg i funksjonsmestring eller bare oppleve kvalitet og felleskap i vann. For mange pasientgrupper er bruken av svømmehaller og vann et helt essensielt element i restituering og oppøvning av muskler og funksjonsevne. Vannet blir således elementet som binder en rekke ulike mennesker med ulike behov sammen i et fellesskap. Men Ankerskogen er mer enn vann, og aktivitetene ute og inne har mye av den samme rollen som offentlig rom. Kunstutvalget ser på hele Ankerskogen med området rundt som én enhet, som samspiller som ett stort, unikt offentlig rom. 4

5 OVERORDNET MÅL MED KUNSTPROSJEKTET Tydelig idé og utforming Et ambisiøst verk som vekker oppmerksomhet og interesse Gjenspeile anleggets funksjon og bruk Skape interaksjon mellom byggets indre og ytre aktiviteter Være solid og varig Kunstutvalget ønsker et kunstprosjekt som tilfører kvaliteter utover det rent bygningsmessige. Kunstutvalget ønsker ambisiøse kunstverk som vekker oppmerksomhet og som på en god måte skaper identitet til Ankerskogen. Kunstverkene må være tilnærmet vedlikeholdsfrie og lages i bestandige materialer. Det stilles særlig strenge krav til materialkvaliteter i baderommene. Ankerskogen benyttes av folk fra samtlige samfunnslag og alle aldre, gjennom hele livet. Det er et ønske at kunstverkene skal kunne oppleves og relatere til Ankerskogens brukere. Kunstutvalget ønsker et iøynefallende, umiddelbart utrykk, men samtidig et kunstverk som kan følge brukerne av Ankerskogen gjennom et helt livsløp. Et kunstverk som skal kunne oppleves på nye måter gjennom livet. Ankerskogen ligger grønt og frodig til i et friluftsområde som er flittig i bruk av Hamars befolkning. Det er ønskelig at kunstverket bruker sine omgivelser og binder sammen aktivitetene inne og ute gjennom kunstnerisk utrykk. Et kunstverk kan også gå motsatt vei og tydeliggjøre de klimatiske og innholdsmessige forskjellene av aktiviteter inne og landskap omkring. Kunstutvalget ønsker som bærende grep i utsmykkingen fasadens åpning mot landskapet rundt og interaksjonen mellom inne og ute. MULIGE LOKASJONER FOR KUNST Kunstutvalget peker på flere mulige lokasjoner for kunstverket: Inngangspartiet Ankerskogen vil ha en tydelig hovedadkomst med felles inngang/vestibyle for svømmeanlegget og Friskvernsenteret. Adkomstpartiet inneholder også en kafé med glassfasade inn mot familieavdelingen. Kafégjester vil kunne sitte på begge sider av glassfasaden, og servering vil kunne finne sted både i tørr og våt side. Kunstutvalget ønsker en monumental markør utenfor selve inngangspartiet og eventuelt på vegg som går fra utsiden, gjennom vindfang og inn mot resepsjonen. Andre deler av resepsjonsområdet kan også involveres som utsmykkingsareal etter forslag fra kunstner i dialog med kunstutvalget. Svømmehall Kunstutvalget ønsker et kunstverk over gulvarealet mellom barnebasseng og glassvegg mot friskvernsenteret. Kunstverket vil bli synlig fra det tørre restaurantområdet og inngangspartiet gjennom en glassfasade. Det er ønskelig at arbeidet får en utforming som 5

6 vekker nysgjerrighet og interesse når gjestene kommer inn i svømmehallen og ser inn mot svømmeområdet gjennom glassfasaden. Kunstverket kan ha en maksvekt på 500 kg. Det kan vurderes om arbeidet tematisk kan linkes opp mot kunstverket i inngangspartiet og spille sammen som en helhet, eller om verkene skal finnes som to selvstendige enheter. UTVALG AV KUNSTNERE Kunstutvalget har invitert følgende kunstnere til honorert skissekonkurranse: Marius Dahl og Jan Christensen - uteområdet og vegg i vestibyle Laila Kongevold inneområdet og vegg i vestibyle Annika Oskarson og Stefan Nordstrøm - uteområdet og vegg i vestibyle Trond Solberg inneområdet og vegg i vestibyle Viel Bjerkeset Andersen - inneområdet og vegg i vestibyle Kunstnerne honoreres med kr ,- for oppdraget. FRAMDRIFTSPLAN mai Annonse i Billedkunst, det utlyses bredt etter kunstnere til prosjektet 9 mai Foreløbig kunstplan vedtatt 1. juli Frist for å sende mappe til evaluering. 10. september Kunstutvalget presenteres for et utvalg kunstnere. Kunstplan vedtatt, sendes RSU for godkjenning 12. oktober Kunstnere utvalgt. Lukket skissekonkurranse starter. 19. oktober Presentasjon av bygget og planer ved arkitektkontoret NUNO arkitekter, befaring med kunstnerne januar Innlevering og presentasjon av konkurransemateriell. 11. januar Juryens arbeid ferdig. Vinner offentliggjøres 5. februar Vinnere i konkurransen presenteres. Utstilling av vinnerutkast og juryens begrunnelse i Hamar rådhus. 1. oktober Verkene er ferdigstilt og montert, dersom ikke annet er avtalt. 6

7 BUDSJETT Kunstprosjekt Honorering lukket konkurranse (5*26.000) Porto annonsering Fotodokumentasjon Befaringer etc Formidlingstiltak, skilting Diversepost, uforutsett Utsmykning: a) Adkomstområde utendørs b) Inngangsparti vegg inne c) Familieavdeling Overføring kunstfond 5% avgift Sum kunstprosjekt Konsulent/administrasjon Honorar kunstkonsulent Utgifter belysning, tilrettelegging montering etc Annet, honorar arkitekt etc Sum konsulent/administrasjon TOTALT BUDSJETT Ubrukte summer på kunst- eller konsulentbudsjettet benyttes til innkjøp av enkeltverk. Konsulenthonorar dekker alt arbeid innenfor den vedtatte kunstplanen. Reisekostnader skal dekkes av kunstnere og konsulent innenfor det gitte honorar. KONKURRANSEFORM Oppdrag inkludert prekvalifisering til direkteoppdrag/innkjøp utlyses bredt, og enhver kan sende sin mappe til vurdering. Av det innsendte materialet vil tre kunstnere honoreres direkte i et skisseoppdrag som omhandler svømmehallen og inngangsparti. Kunstutvalget kan i vurdering av det innsendte skissematerialet velge å dele opp oppdraget til to kunstnere, en til svømmehall og en for inngangsparti. Inngangsparti kan også stykkes opp i en inneutsmykking og en uteutsmykking dersom kunstutvalget ser dette som naturlig ut fra det innsendte materiellet. Presentasjon av bidrag 1. Prekvalifisering. Kunstnere bes sende en presentasjon av relevante arbeidsprøver, cv og en tekst som forklarer motivasjon for oppdraget. 7

8 2. Skisseprosjekt: Fem kunstnere/par inviteres til å levere en presentasjon av kunstnerisk idé. Presentasjonen skal inneholde skriftlig og visuell fremstilling av idé. Materialprøver, redegjørelse for teknisk løsning samt budsjett og målbare eller målsatte skisser som tydelig redegjør for verkets fremtoning. Det ønskes også en tredimensjonal fremstilling av idéen som beskriver kunstverkets forhold til bygget og sine omgivelser. Fremstillingen kan være digital eller i form av en arkitekturmodell. Det er viktig at kunstnere deler opp de to oppdragene med svømmehall og inngangsparti med to separate budsjetter innenfor oppgitte rammer. Dette for at kunstutvalget enkelt kan dele opp oppdraget til flere kunstnere i etterhånd hvis dette anses hensiktsmessig. Det skal leveres forslag til både svømmehall og inngangsparti. Eller uteareal og inngangsparti inne. PRESENTASJON AV UTVALGTE KUNSTNERE Kunstnere utvalgt til kunstkonkurranse Ankerskogen Marius Dahl og Jan Christensen, f og 1977 Bosted: Drammen og Oslo/Berlin Kunstnerparet Dahl og Christensen har en imponerende merittliste, sammen og hver for seg. De har flere utsmykkinger i inn- og utland bak seg. Utrykket varierer fra prosjekt til prosjekt, og de uttaler at de i utsmykkingsprosjekter tar et særlig hensyn til brukeroppfatning og et stedspesifikt utrykk. Marius Dahl og Jan Christensens arbeider er mangfoldige med et moderne, fargesterkt og sterkt fysisk vesen. Arbeidene har humor, interaksjon og sterk tilstedeværelse som sentrale virkemidler. De behersker en variasjon av teknikker, store formater og komplekse tekniske løsninger. Utvalgskriterium for konkurransen Dahl og Christensen viser en lekenhet i sitt uttrykk som kunne passe prosjektet svært godt. Laila Kongevold, f Bosted: Kråkerøy, Fredrikstad Laila Kongevold har en rekke omfattende utsmykkingsoppdrag bak seg, som viser bredde i utrykk, materialer formater og størrelser. Kongevold har et poetisk, sublimt utrykk som kan være stillfarent i sin monumentalitet. Arbeidene er ofte rene, svært estetiske og enkle med slående materialutrykk. Laila Kongevold er utdannet grafisk designer, men jobber hovedsaklig med sin kunst. Man kan se spor av designbakgrunnen i hennes kunstneriske utrykk, med klar bruk av visuelle virkemidler som ornamentikk, mønstre og fonter. I en lang periode har hun jobbet med blindeskrift som et kraftfullt visuelt og poetisk virkemiddel. 8

9 Utvalgskriterium for konkurransen Laila Kongevolds klare visuelle profil, poetiske utrykk og materialfølelse er spennende i forhold til elementene som en svømmehall inneholder. Trond Solberg, f Bosted: Oslo Trond Solberg har bakgrunn fra Hamar og har atelier i Stange. Han er autodidakt innenfor kunst, men har en bred arbeidserfaring, spesielt i materialet tre, som han har jobbet mye med de siste årene. Trond Solberg har et ekspressivt materialbasert utrykk, som skiller seg ut fra de andre kunstnerne i konkurransen. Han har et helt eget utrykk og arbeidsmetode innenfor materialet tre. Trond Solberg viser gjennom sine fysiske skulpturer evnen til å tenke store skalaer og løse store tekniske utfordringer. Utvalgskriterium for konkurransen Trond Solbergs arbeider har en monumentalitet og en kroppslighet som kan passe prosjektet godt. Materialet tre kan passe Ankerskogen bra både i henhold til materialets utrykk og klimaet i en svømmehall. Viel Bjerkeset Andersen, f Bosted: Oslo Viel Bjerkeset Andersen er en av nestorene i moderne norsk utsmykkingskunst. Hun har hatt mange oppdrag i en rekke norske kommuner. Til tross for at hun er flittig brukt; hun gjentar ikke seg selv. Viel Bjerkeset Andersen har et svært variert utrykk med stor variasjon, lekenhet og mangfoldighet. Hun bruker ofte farger og belysning som effektive virkningsmidler i sin kunst, og hun har gjort flere utsmykkingsoppdrag som i stor grad er basert på belysning. Utvalgskriterium for konkurransen Viel Bjerkeset Andersen har en rekke utsmykninger som virkningsfullt henger i rommet og som bruker fargede elementer, transparens og refleksjon som effekt. Dette kan være et spennende element innendørs i svømmehallen. Annika Oskarsson og Thomas Nordström, f Bosted: Bromma, Sverige Oskarsson og Nordström har en lang merittliste med store utsmykkingsoppdrag i Norge og Sverige. De har et variert utrykk, ofte med sterk bruk av farger og belysning. Flere av utsmykningene kan brukes og lekes med, og de har også utsmykket lekeplasser. I sin presentasjonsmappe viser de en skulptur foran svømmehallen som kan ha en funksjon ved siden av sitt kunstneriske innhold. De indikerer også forhold til natur og omgivelser som et tema å jobbe med. Oskarsson og Nordströms utsmykkinger kan sammenfattes som innovative, lekfulle, monumentale og fargesterke. Utvalgskriterium for konkurransen Kunstnerparet har et utrykk som er enkelt for mennesker å forholde seg til, samtidig som det kan utfordre og stimulere gjennom bruk. Dette er spennende elementer i en kunstnerisk utsmykking. 9

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

Kunstplan Nye Gamlingen

Kunstplan Nye Gamlingen Kunstplan Nye Gamlingen Byggets/prosjektets navn: Nye Gamlingen, Svømmeanlegg ved Mosvangen Byggherre: Stavanger Kommune Arkitekt: Laila Løhre Prosjektleder: Bernt Krogh Type bygg: Utendørs svømmeanlegg

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 Ferdigmelding nr. 686/2010 Prosjektnr. 10913 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk................................. 4 Byggesakens

Detaljer

Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009

Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009 Regjeringskvartalet R6 Kunstplan, del 1 (hoveddel) Februar 2009 Norge er et lite land i verden Statsminister Lars Korvald, 1973 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Kunstutvalgets sammensetning... 4 3. Kunstutvalgets

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO

VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO VEILEDER FOR TILGJENGELIGHET TIL VERNEVERDIG BEBYGGELSE I OSLO Byantikvaren i Oslo 2011 Foto: I hovedsak Byantikvaren. I tillegg har følgende bidratt med foto: Omsorgsetaten i Oslo kommune, Ly arkitekter,

Detaljer

SØR amfi 3.-9.september. Bli med på åpningsfesten i Arendals nye flotte storidrettshall. Åpningsshow med Tone Damli

SØR amfi 3.-9.september. Bli med på åpningsfesten i Arendals nye flotte storidrettshall. Åpningsshow med Tone Damli Annonsebilag SØR amfi 3.-9.september Bli med på åpningsfesten i Arendals nye flotte storidrettshall.. Åpningsshow med Tone Damli Clutter Billies og tryllekunsteren Robin Første familieshow i den nye storhallen!

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten)

til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten) Veileder til Kontrakt om kunstoppdrag mellom KORO og Kunstner (Kunstkontrakten) Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og BONO har anbefalt Alminnelige vilkår for kontrakt om kunstoppdrag

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Forsiden: Performance ved Ansgar Ole Olsen under årets Kunstmarked Foto: Kunstbanken Innhold s. 4 1. Styrets beretning s. 6 2. Styret og administrasjon

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer