Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune"

Transkript

1 Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008

2 Forord Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som inngår i kvalitetsmålingssystemet for sykehjem i Oslo kommune. Kvalitetsmålingssystemet omfatter alle sykehjem i Oslo, uavhengig av om driften utføres av kommunen eller private. Dette er den første brukerundersøkelsen i Oslo kommune som retter seg til pårørende ved sykehjem. Pårørende er tidligere spurt i den undersøkelsen som retter seg til beboere ved sykehjem, men da istedenfor og på vegne av de som ikke kan delta selv. Deltakere i denne brukerundersøkelsen har vært pårørende til samtlige sykehjemsbeboere. Undersøkelsen er gjort ved hjelp av KS/Kommuneforlagets verktøy Oslo, mai 2008 Gyda Berg direktør

3 Innholdsfortegnelse 1. Tabelloversikt Figuroversikt Innledning Sammendrag Bakgrunnsspørsmål for pårørende Tilfredshet hovedkategorier Generelt Resultat for brukeren Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Pårørendetilfredshet Oslo-spørsmål Drivere av betydning for beboere og pårørende til beboere på sykehjem Resultat pr. sykehjem. Tabeller Resultat for brukeren Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Oslo-spørsmål... 49

4 1. Tabelloversikt Tabell 3-1 Antallet beboere, planlagte deltakere, antallet svar, utvalgsprosent og svarprosent ved sykehjemmene Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på?. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks Tabell 7-2 Gjennomsnittsscore for samtlige enkeltspørsmål. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks Tabell 15-1 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra beboerundersøkelsen på sykehjem - KS-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient Tabell 15-2 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - KS-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient Tabell 15-3 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - Oslo-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient Tabell 16-1 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med måltidene? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-2 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med maten han/hun får? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-3 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med hjelpen til personlig hygiene? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-4 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-5 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-6 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med den medisinske behandlingen han/hun får? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-7 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å komme ut og få andre opplevelser/turer? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-8 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for privatliv / være alene? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-9 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for å komme til tannlege? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives på det rommet han/hun bor på? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med personalet? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med de andre beboerne? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme hvilken hjelp han/hun skal ha? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme når han/hun skal legge seg og stå opp? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme når han/hun skal spise? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad ble planen utarbeidet i samarbeid med beboeren? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad ble planen utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende? Rangert etter fallende indeks

5 Tabell I hvor stor grad opplever du at samtalen var nyttig for deg som pårørende? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet behandler beboeren med høflighet og respekt? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet overholder taushetsplikten? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet hører på deg hvis du har noe å klage på? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med en lege? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon beboeren får om sin helse? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med muligheten beboer har for å klage hvis det er behov for det? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med munnhygiene (tannpuss, rens osv.)? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med hjelp til toalettbesøk? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med vask og stell av klær? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med tilrettelegging for syns- og hørselshemmede? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med tilrettelegging ved språk-/talevansker? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med tilpasning av hjelpemidler ved funksjonssvikt (rullestol og lignende)? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med samarbeid og informasjon totalt sett? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med avdelingens generelle fysiske miljø (lukt, lys og renhold etc.)? Rangert etter fallende indeks

6 2. Figuroversikt Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året... 9 Figur 5-2 Slektskapsmessig tilknytning Figur 6-1 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier Figur 6-2 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier - kommunal/privat Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? (prosent) Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? Fordelt på kommunale og private institusjoner (prosent)

7 3. Innledning Dette er den første brukerundersøkelsen i sykehjem i Oslo der man spør pårørende til beboerne om hva de synes om tjenesten deres nærstående mottar. Pårørende har vært spurt tidligere, men deres svar har vært forutsatt å være på vegne av beboere som ikke har vært i stand til å svare selv. Denne brukerundersøkelsen er også den første på dette området som er gjennomført i regi av Kommunenes sentralforbund/kommuneforlagets tjenesteportal Når resultatene her blir publisert skal Oslo kommune kunne sammenlignes med andre kommuner. En pårørende til hver sykehjemsbeboer fikk i løpet av oktober/november 2007 tilsendt et spørreskjema med passord. Spørreskjemaene er sendt de pårørende via sykehjemmene. De pårørende har hatt muligheten til å besvare undersøkelsen på internett eller ved å fylle ut skjemaet for hånd. I tillegg til orienteringsskriv til de pårørende er det også informert om undersøkelsen på Sykehjemsetatens og Helse- og velferdsetatens nettsider. Svarfristen for undersøkelsen var 10. desember I Tabell 3-1 er gjengitt tall for antall beboere på hvert sykehjem, planlagte deltakere i undersøkelsen, antallet svar, utvalgsprosent og svarprosent. Planlagte deltakere kan være noe lavere enn antallet beboere. Årsaken kan være pårørende som ikke har vært å få tak i, manglende pårørende, beboere som har felles pårørende eller lignende. Utvalgsprosent er planlagte deltakere i prosent av antallet beboere, mens svarprosenten er antallet svar i prosent av planlagte deltakere. Tabell 3-1 Antallet beboere, planlagte deltakere, antallet svar, utvalgsprosent og svarprosent ved sykehjemmene. Beboere Planlagt Svar Utvalgsprosent Svarprosent Abildsø bo- og rehabiliteringssenter % 65,6% Adamstuen omsorgssenter % 36,4% Akerselva sykehjem ,7% 56,2% Ammerudhjemmet % 51,5% Ammerudlunden % 57,3% Bekkelagshjemmet % 46,2% Casinetto % 43,2% Cathinka Gulberg-senteret % 41,9% Ensjøtunet % 44% Fagerborghjemmet ,7% 45,9% Fagertun sykehjem ,5% 21,4% Frognerhjemmet % 50% Furuset ,9% 40,3% Gransdalen ,9% 50% Granås sykehjem % 41,7% Grefsenhjemmet ,3% 41,5% Grünerløkka ,4% 39,5% Hovseterhjemmet % 41,4% Jødisk seniorsenter % 50% 5

8 Beboere Planlagt Svar Utvalgsprosent Svarprosent Kajalund ,7% 58,6% Kantarellen % 50% Kingosgate % 54,5% Lambertseter ,3% 45% Langerud % 44,9% Lille Tøyen % 44,4% Lilleborg ,6% 41,7% Lillohjemmet % 45,2% Lindeberg ,3% 39,5% Madserud ,4% 29,6% Majorstutunet % 37,1% Manglerudhjemmet % 46,2% Midtåsenhjemmet ,1% 46,2% Nordberghjemmet ,4% 45,9% Nordseterhjemmet % 52,6% Oppsalhjemmet % 38,9% Paulus ,5% 47,7% Romsås ,1% 40% Ryenhjemmet % 38,5% Rødtvedt ,6% 43,9% Sagenehjemmet % 42,9% Silurveien % 40,9% Smestadhjemmet % Sofienbergsenteret % 58,8% Solvang ,1% 33,3% St. Halvardshjemmet % 39% St. Hanshaugen omsorgssenter ,1% 29,6% Stovnerhjemmet ,6% 48,2% Søster Ninas Sykehjem As ,7% 50% Tåsenhjemmet % 39% Ullerntunet ,1% 45,3% Uranienborg % 51,6% Valstad sykehjem ,4% 0% Villa Enerhaugen ,4% 39,5% Villa Skaar ,6% 35,5% Vinderen % 50,6% Vålerengen ,1% 40,7% Økern % 51,7% Østensjø % 28,6% Totalt % 43% 6

9 Totalt pårørende har deltatt i undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 43 % svarskjemaer er punchet inn manuelt noe som betyr at 24 % av respondentene har besvart på internett. Jødisk bo- og seniorsenter har 4 beboere og 4 planlagte deltakere. Det anbefales ikke å opprette underenheter med færre enn 7 deltakere, av hensyn til deltakernes konfidensialitet. Følgelig vil det ikke finnes resultater for Jødisk bo- og seniorsenter, men deltakerne inngår i totaltallet for samtlige sykehjem, bortsett fra tabellene i kap. 15. Adamstuen omsorgssenter, Gransdalen bo- og behandlingssenter og Østensjø bo- og servicesenter rapporteres heller ikke i tabellene pga. lavt antall respondenter, men de aktuelle respondenter inngår i totaltallene. Smestadhjemmet har ikke deltatt i denne undersøkelsen og har følgelig ingen planlagte deltakere. Spørreskjemaet er gjengitt som vedlegg 1. Det består av standardspørsmålene knyttet til bedrekommune.no og Oslo-spørsmål. Standardspørsmålene er gruppert etter hovedkategoriene resultat for brukeren, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon. Bedrekommune.no tillater ikke at man plasserer inn egne spørsmål under ovennevnte hovedkategegorier, fordi det ville gjøre sammenligning med andre kommuner umulig. Oslo-spørsmålene er derfor plassert som en egen kategori til slutt i spørreskjemaet og resultatene foreligger som svar på enkelt-spørsmål. Svaralternativene i spørreskjemaet er slik: 1 svært liten grad svært stor grad 5 vet ikke På hvert spørsmål kan man finne en gjennomsnittsscore på skalaen fra 1til 4. Dette tallet er omgjort til en indeksscore på en skala fra 0 til 100. Midt på skalaen fra 1 til 4 er 2,5. Dette tilsvarer en indeksscore på 50. Et gjennomsnitt på 1 tilsvarer 0 i indeksscore, og et gjennomsnitt på 4 tilsvarer 100 i indeksscore. Et gjennomsnitt på 2 tilsvarer 33,3 i indeksscore, og et gjennomsnitt på 3 tilsvarer 66,7. Tabellene som viser resultater på sykehjemsnivå er delt i to. Den første viser innenbys sykehjem og den andre viser de fire utenbys sykehjem hvor det foreligger svar. De utenbys sykehjemmene har topp score, noe som må sees i sammenheng med at tallgrunnlaget her er svært lavt sammenlignet med de innenbys sykehjemmene. Tallet N står for hvor mange respondenter som har svart på det aktuelle spørsmålet. Vi kommenterer bare tabellen for de innenbys sykehjemmene. 4. Sammendrag Størst tilfredshet er det innenfor kategorien respektfull behandling (84 indekspoeng). Dernest følger generelt (75 indekspoeng). De private institusjonene har jevnt over høyere pårørendetilfredshet enn de kommunale. Forskjellen er størst innenfor kategorien informasjon (70 versus 59 indekspoeng). 7

10 Spørsmålskategorien generelt inneholder det ene spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? 47 % svarer her 4 (svært stor grad) og 35 % 3. Av de innenbys sykehjemmene er det Sagenehjemmet som har høyest score på dette spørsmålet med 98 poeng, fulgt av Sofienbergsenteret med 95. Ser man på gjennomsnittet for samtlige spørsmål er det Ammerudlunden som har høyest score med 82 poeng, fulgt av Cathinka Guldbergsenteret og Sofienbergsenteret med 79 indekspoeng. Innenfor spørsmålskategorien resultat for brukeren er det muligheten for privatliv/være alene som scorer høyest (77 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer (37 indekspoeng). Størst trivsel er det sammen med personalet (80 indekspoeng). Lavest trivsel er det sammen med de andre beboerne (50 indekspoeng). Når det gjelder brukermedvirkning er det størst tilfredshet med hvorvidt planlagt samtale med pleiepersonalet har nytte for en som pårørende (77 indekspoeng). Under kategorien respektfull behandling er det personalets evne til å overholde taushetsplikten det er størst tilfredshet med (89 indekspoeng). De pårørende er mest fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet (78 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med muligheten til å snakke med en lege (58 poeng). Når det gjelder informasjon er det personalets evne til å snakke klart og tydelig som scorer høyest (73 indekspoeng). Lavest tilfredshet er det med informasjon beboeren får om sin egen helse (57 poeng). På de særegne Oslo-spørsmålene er det høyest tilfredshet med om personalet tar hensyn til informasjon det gis om beboeren (76 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med spørsmålet om tilrettelegging for syns- og hørselshemmede (47 indekspoeng). 5. Bakgrunnsspørsmål for pårørende Spørreskjemaet har med noen bakgrunnsspørsmål til de pårørende for å finne ut på hvilket grunnlag de uttaler seg om tjenesten ved sykehjemmene. Figur 5-1 viser hvor ofte de pårørende har besøkt sykehjemmet deres nærstående bor. 75 % har besøkt sin nærstående i gjennomsnitt en gang pr. uke eller oftere, mens 14 % har besøkt vedkommende i gjennomsnitt en gang pr. 14 dager. Gitt at de pårørende svarer ærlig på dette spørsmålet kan vi konkludere med at vi har med en pårørendegruppe å gjøre som har relativt godt grunnlag for å uttale seg. 8

11 Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året. 80 % 75 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % I gj.snitt én gang pr. uke eller oftere 14 % I gj.snitt én gang pr. 14 dager 9 % I gj.snitt én gang i måneden 2 % 1 % I gj.snitt én gang i halvåret Sjeldnere Figur 5-2 viser slektskapsmessig tilknytning til sykehjemsbeboeren. Den største andelen er barn av beboer (64 %). Ganske langt bak kommer annen tilknytning (17 %) og ektefelle/samboer (12 %). Figur 5-2 Slektskapsmessig tilknytning. 70 % 64 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 12 % 17 % 10 % 6 % 0 % Ektefelle/samboer til beboer Barn av beboer Søsken av beboer Annen tilknytning 6. Tilfredshet hovedkategorier Figur 6-1 viser tilfredshet på hovedkategoriene. Den kategorien som har høyest score er respektfull behandling, med 84 indekspoeng. Dernest følger kategorien generelt med 75 indekspoeng. 9

12 Figur 6-1 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier Resultat for brukerne 61 Trivsel 67 Brukermedvirkning 62 Respektfull behandling 84 Tilgjengelighet 68 Informasjon 64 Generelt 75 Figur 6-2 viser at de private 1 institusjonene jevnt over har høyere pårørendetilfredshet enn de kommunale. Forskjellen er størst på informasjon (70 versus 59 indekspoeng). Figur 6-2 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier - kommunal/privat Resultat for brukerne Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Kommunal Privat Tilgjengelighet Informasjon Generelt Når det gjelder skillet mellom privat og kommunal drifter har vi fulgt kategoriseringen til Sykehjemsetaten (jfr. vedlegg 2) der det går fram at de sykehjemmene som driftes av den kommunale drifteren Kommunal Konkurranse KF (Oppsalhjemmet, St.Hanshaugen omsorgssenter og Casinetto i Uranienborghjemmet) oppfattes som private. 10

13 7. Generelt Figur 7-1 viser svarfordelingen på spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på?. 47 % har svart 4 (svær stor grad), mens 35 % har svart 3. Indeksscore på dette spørsmålet er 75. Figur 7-2 viser svarfordelingen på det samme spørsmålet fordelt på kommunale og private institusjoner. Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? (prosent) svært liten grad svært stor grad Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? Fordelt på kommunale og private institusjoner (prosent). Kommunal Privat svært liten grad svært stor grad 11

14 Tabell 7-1 viser svaret på ovennevnte spørsmål som indeksscore på hvert sykehjem. Sagenehjemmet ligger øverst med 98 indekspoeng. I bunnen av tabellen er Romsås med 40 poeng, St. Hanshaugen omsorgssenter med 56 poeng og Langerud med 57. Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på?. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks.. Sagenehjemmet Sofienbergsente Ammerudlunden Cathinka Gulber Ensjøtunet Lille Tøyen Bekkelagshjemme Manglerudhjemme Vålerengen Grefsenhjemmet Rødtvedt Nordberghjemmet Kajalund Kingosgate Solvang Frognerhjemmet Paulus Akerselva sykeh Ullerntunet St. Halvardshje Kantarellen Uranienborg Majorstutunet Fagerborghjemmet Lindeberg Silurveien Lillohjemmet Villa Enerhauge Ammerudhjemmet Total Midtåsenhjemmet Vinderen Lilleborg Tåsenhjemmet Abildsø bo- og Hovseterhjemmet Økern Madserud Stovnerhjemmet Lambertseter Casinetto Oppsalhjemmet Furuset Grünerløkka Ryenhjemmet Nordseterhjemme Langerud St. Hanshaugen Romsås Fagertun sykehj Granås sykehjem Søster Ninas Sy Villa Skaar

15 Tabell 7-2 viser gjennomsnittet av svarene på samtlige enkeltspørsmål i undersøkelsen. Ammerudlunden er øverst med 82 indekspoeng. Nederst er Romsås med 44 poeng. Tabell 7-2 Gjennomsnittsscore for samtlige enkeltspørsmål. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks.. Sykehjem Indeks Ammerudlunden 82 Cathinka Gulb 79 Sofienbergsen 79 Vålerengen 78 Sagenehjemmet 76 Lille Tøyen 75 Ensjøtunet 73 Paulus 72 Ammerudhjemme 71 Silurveien 71 St. Halvardsh 71 Grefsenhjemme 70 Bekkelagshjem 69 Rødtvedt 69 Solvang 69 Fagerborghjem 69 Nordberghjemm 68 Lindeberg 68 Manglerudhjem 68 Kingosgate 68 Majorstutunet 67 Akerselva syk 66 Ullerntunet 66 Uranienborg 65 Villa Enerhau 64 Fagertun syke 96 Villa Skaar 86 Søster Ninas 85 Granås sykehj 79 Sykehjem Indeks Frognerhjemme 63 Lambertseter 63 Midtåsenhjemm 63 Total 63 Lillohjemmet 63 Tåsenhjemmet 63 Kantarellen 63 Vinderen 62 Kajalund 62 Oppsalhjemmet 61 Grünerløkka 61 Madserud 60 Hovseterhjemm 60 Langerud 59 St. Hanshauge 59 Økern 58 Furuset 57 Lilleborg 57 Abildsø bo- o 56 Ryenhjemmet 55 Stovnerhjemme 54 Casinetto 54 Nordseterhjem 54 Romsås Resultat for brukeren Størst tilfredshet er det med muligheten for privatliv/være alene (77 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer (37 indekspoeng) (jfr. fig. 8). 13

16 Figur 8 Pårørendetilfredshet: Resultat for brukeren. "I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med.?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks måltidene (N=1603) 4 % 13 % 47 % 36 % 72 maten han/hun får (N=1603) 4 % 15 % 47 % 34 % 70 hjelpen til personlig hygiene (N=1524) 3 % 16 % 44 % 37 % 71 Muligheten til selv å gjøre dagligdagse gjøremål (N=1276) 28 % 25 % 32 % 15 % 44 aktivitetstilbudet på sykehjemmet (N=1438) 21 % 29 % 32 % 18 % 49 den medisinske behandlingen han/hun får (N=1466) 6 % 20 % 41 % 33 % 67 muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer (N=1471) 35 % 28 % 26 % 11 % 37 muligheten for privatliv/være alene (N=1580) 7 % 8 % 33 % 52 % 77 muligheten for å komme til tannlege (N=1230) 18 % 17 % 34 % 32 % 60 Resultat for brukeren 13 % 19 % 38 % 30 % Trivsel Størst trivsel er det sammen med personalet (80 indeksepoeng). Minst trivsel er det sammen med de andre beboerne (50 indekspoeng) (jfr. fig. 9). Figur 9 Pårørendetilfredshet: Trivsel. "I hvor stor grad opplever du at beboeren trives.?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad på det rommet han/hun bor på (N=1635) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7 % 14 % 37 % 42 % Indeks 71 sammen med personalet (N=1645) 2 % 9 % 38 % 51 % 80 sammen med de andre beboerne (N=1510) 17 % 30 % 39 % 15 % 50 Trivsel 8 % 17 % 38 % 37 % 67 14

17 10. Brukermedvirkning 36 % av respondentene har svart at de har hatt en planlagt samtale med pleiepersonalet det siste året. Disse respondentene har besvart smålet om i hvor stor grad samtalen var nyttig for deg som pårørende. 53 % svarer 4 (svært stor grad) og 30 % 3, noe som tilsvarer 77 indekspoeng. Dette er den høyeste score på kategorien brukermedvirkning. 12 % av respondentene har svart at beboeren har en individuell plan (andelen vet ikke-svar er imidlertid 49 %). Disse respondentene har besvart spørsmålet om i hvor stor grad planen ble utarbeidet i samarbeid med beboeren. Her har 28 % svart 4 (svært stor grad) og 23 % 3, noe som tilsvarer 51 indekspoeng. Dette er den laveste scoren på kategorien brukermedvirkning (jfr. fig. 10). Figur 10 Pårørendetilfredshet: Brukermedvirkning. "I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme/ I hvor stor grad ble planen..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % hvilken hjelp han/hun skal ha (N=1306) 16 % 21 % 39 % 24 % 100 % Indeks 57 når han/hun skal legge seg og stå opp (N=1365) 10 % 15 % 37 % 38 % 67 når han/hun skal spise (N=1463) 19 % 20 % 35 % 27 % 56 utarbeidet i samarbeid med beboeren (N=159) 28 % 20 % 23 % 28 % 51 utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende (N=181) 18 % 16 % 22 % 44 % 64 I hvor stor grad opplever du at samtalen var nyttig for deg som pårørende (N=572) 5 % 11 % 30 % 53 % 77 Brukermedvirkning 14 % 18 % 35 % 33 % Respektfull behandling Så mange som 36 % av respondentene har svart vet ikke på spørsmålet I hvor stor grad opplever du at personalet overholder taushetsplikten?. Av de øvrige har 73 % svart 4 (svært stor grad) og 22 % 3, noe som tilsvarer 89 indekspoeng. Dette er den høyeste score på kategorien respektfull behandling. Lavest score har spørsmålet I hvor stor grad opplever du at personalet hører på deg hvis du har noe å klage på. Her svarer 54 % 4 (svært stor grad) og 30 % 3, noe som tilsvarer 78 indekspoeng (jfr. fig. 11). 15

18 Figur 11 Pårørendetilfredshet: Respektfull behandling "I hvor stor grad opplever du at personalet..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks behandler beboeren med 1 % 6 % høflighet og respekt (N=1656) 29 % 63 % 85 overholder taushetsplikten 1 % 4 % (N=1050) 22 % 73 % 89 hører på deg hvis du har noe å klage på (N=1505) 4 % 11 % 30 % 54 % 78 Respektfull behandling 2 % 7 % 28 % 63 % Tilgjengelighet Ikke uventet er det høyest score på spørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet?. Her svarer 51 % 4 (svært stor grad) og 36 % 3, noe som tilsvarer 78 indekspoeng (jfr. fig. 12) Figur 12 Pårørendetilfredshet: Tilgjengelighet. "I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks mulighet til å snakke med en lege (N=1227) 14 % 23 % 37 % 26 % 58 mulighet til å snakke med pleiepersonalet (N=1511) 3 % 10 % 36 % 51 % 78 Tilgjengelighet 8 % 16 % 36 % 40 % 68 16

19 13. Informasjon Høyest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren?. Her svarer 44 % 4 (svært stor grad) og 36 % 3, noe som tilsvarer 73 indekspoeng. Lavest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med informasjonen beboeren får om sin helse?. Her svarer 27 % 4 (svært stor grad) og 35 % 3, noe som tilsvarer 57 indekspoeng. Prosentueringsgrunnlaget (N) er lavt på tre av disse spørsmålene. Vet-ikke-andelen er tilsvarende stor (jfr. fig. 13). Figur 13 Pårørendetilfredshet: Informasjon. "I hvor stor grad er du fornøyd med..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks informasjonen beboeren får om sin helse (N=1171) 17 % 22 % 35 % 27 % 57 informasjonen beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud (N=1189) 15 % 19 % 34 % 32 % 62 hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren (N=1569) 5 % 15 % 36 % 44 % 73 muligheten beboer har til å klage hvis det er behov for det (N=1108) 13 % 17 % 35 % 35 % 64 Informasjon 12 % 18 % 35 % 35 % Pårørendetilfredshet Oslo-spørsmål Under Oslo-spørsmålene er det høyest tilfredshet på spørsmålet om personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren (76 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med spørsmålet om tilrettelegging for syns- og hørselhemmede (47 indekspoeng) (jfr. tabell 14). 17

20 Figur 14 Pårørendetilfredshet Oslo-spørsmål. "I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med /I hvor stor grad." 1-svært liten grad svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks munnhygiene (N=1151) hjelp til toalettbesøk (N=1282) vask og stell av klær (N=1430) tilrettelegging for syns- og hørselhemmede (N=657) tilrettelegging ved språk-/talevansker (N=515) tilpasning av hjelpemidler ved funksjonssvikt (N=1223) opplever du at personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren (N=1504) er du fornøyd med samarbeid og informasjon totalt sett (N=1596) er du fornøyd med avdelingens generelle fysiske miljø (N=1607) Drivere av betydning for beboere 2 og pårørende til beboere på sykehjem Det er foretatt en statistisk analyse for å identifisere hvilke områder som har mest betydning for beboere og pårørende knyttet til vurdering av tjenestetilbudet ved sykehjemmet. Dette er gjort ved å beregne Pearsons korrelasjonstest. Korrelasjon er hvordan enheter som skårer høye verdier på en variabel, også har høye verdier på den andre variabelen. I denne analysen har en valgt å se på korrelasjon mellom svarene på hvor fornøyd en er med helheten på sykehjemmet ( alt i alt. ), på den dene siden, og de øvrige spørsmålene for både beboere og pårørende, på den annen. Denne korrelasjonen kan variere mellom -1 og +1. En korrelasjon på 0 gir uttrykk for manglende samvariasjon, mens 1 angir at det er maksimalt positiv samvariasjon mellom verdiene på de aktuelle variablene. En korrelasjon opp til 0,2 er en svak samvariasjon, 0,30-0,40 relativt sterk og over 0,5 meget sterk. Enkeltfaktorer med høy korrelasjon og høy indeksscore representerer styrker ved tjenesten. Enkeltfaktorer med høy korrelasjon og lav score bør vurderes som prioriterte oppfølgingsområder i kvalitetsutviklingsarbeidet. 2 Jfr. Rapporten Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere ved sykehjem i Oslo kommune. Helse og velferdsetaten, desember

21 Tabell 15-1 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra beboerundersøkelsen på sykehjem - KS-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient. Spørsmål av betydning for beboeren Pearsons knyttet til helhetlig fornøydhet korrelasjon Indeks Rommet du bor på? 0,44 80 Maten du får? 0,35 73 Trives sammen med personalet? 0,33 83 Hvor klart og tydelig personalet snakker? 0,29 73 Behandler deg med høflighet og respekt? 0,27 90 Muligheten til å snakke med pleiepersonale? 0,24 77 Fornøyd med måltidene? 0,22 77 Muligheten for privatliv / være alene? 0,18 83 Trives sammen med de andre beboerne? 0,15 57 Kvalitetsplan utarbeidet i samarbeid med deg? 0,15 63 Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,12 67 Muligheten til å få snakke med en lege? 0,11 60 Informasjonen du får om din helse? 0,10 53 Hjelpen du får til personlig hygiene? 0,10 80 Informasjon du får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,10 67 Aktivitetstilbudet her du bor? 0,09 53 Hvilken hjelp du skal ha? 0,08 57 Den medisinske behandlingen du får? 0,08 77 Når du skal legge deg og stå opp? 0,07 80 Muligheten til å klage hvis det er behov for det? 0,05 80 Bestemme når du skal spise? 0,04 17 Muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer? 0,04 47 Personalet hører på deg hvis du har noe å klage på? 0,03 83 Muligheten for å komme til tannlege? -0,02 77 Personalet overholder taushetsplikten? -0,05 90 Beboerne på sykehjemmet (tabell 15-1) mener følgende betyr mest for deres totale fornøydhet: kvaliteter ved rommet de bor på kvaliteter ved maten de får samværet med personalet personalets evne til å snakke klart og tydelig personalets evne til å opptre med høflighet og respekt Det er imidlertid ikke svært sterk samvariasjon: korrelasjonen ligger rundt 0,3-0,4, noe som betegnes som relativt sterk. Spørsmål kan stilles om det er andre forhold som teller mer, men som det ikke spørres om. 19

22 Tabell 15-2 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - KSspørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient. Spørsmål som har betydning for Pearsons helhetsvurderingen for pårørende korrelasjon Indeks Personalet behandler beboeren med høflighet og respekt? 0,51 86 Samtalen med personalet var nyttig for deg som pårørende? 0,50 76 Beoberens trvisel på det rommet han/hun bor på? 0,48 69 Beboeren trives sammen med personalet? 0,47 79 Hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren? 0,44 73 Beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet? 0,40 79 Hjelpen beboeren får til personlig hygiene? 0,40 69 Beboerens opplevelse med måltidene? 0,38 73 Beboeren oppfatning av maten han/hun får? 0,36 69 Aktivitetstilbudet på sykehjemmet? 0,34 50 Den medisinske behandlingen han/hun får? 0,32 66 Hører på deg hvis du har noe å klage på? 0,32 76 Kvalitetsplan utarbeidet i samarbeid med beboeren? 0,29 50 Muligheten for privatliv/være alene? 0,29 76 Når han/hun skal spise? 0,28 56 Muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer? 0,28 36 Muligheten beboer har til å klage hvis det er behov for det? 0,28 63 Samværet ammen med de andre beboerne? 0,26 50 Informasjonen beboeren får om sin helse? 0,26 56 Informasjonen beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,26 59 Hvilken hjelp han/hun skal ha? 0,25 56 Når han/hun skal legge seg og stå opp? 0,25 66 Personalet overholder taushetsplikten? 0,23 89 Mulighet til å snakke med en lege? 0,23 56 Kvalitetsplan utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende? 0,23 63 Muligheten for å komme til tannlege? 0,19 59 Muligheten til selv å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,18 43 Pårørende til beboerne på sykehjem (tabell 15-2) mener at de sterke sidene er følgende: personalet behandler beboeren med høflighet og respekt samtale med personalet er nyttig beboeren trives sammen med personalet personalet snakker klart og tydelig med beboeren beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet Pårørende til beboerne på sykehjem mener at de svake sidene, og derav oppfølgingspunkter, er følgende. aktivitetstilbudet på sykehjemmet hvorvidt kvalitetsplanen er utarbeidet i samarbeid med beboeren muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer 20

23 Tabell 15-3 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - Oslospørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient. Pearson Drivere av betydning samarbeid og informasjon for pårørende korrelasjon Indeks opplever du at personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren? 0,66 76 er du fornøyd med avdelingens generelle fysiske miljø (lukt, lys og renhold etc.)? 0,51 69 vask og stell av klær? 0,40 69 hjelp til toalettbesøk? 0,33 69 tilpasning av hjelpemidler ved funksjonssvikt (rullestol og lignende)? 0,28 73 munnhygiene (tannpuss, rens osv.)? 0,25 59 tilrettelegging ved språk- / talevansker? 0,17 53 tilrettelegging for syns- og hørselhemmede? 0,15 46 Pårørende til beboerne på sykehjem (tabell 15-3) mener at de sterke sidene er følgende: personalet tar hensyn til den informasjonen pårørende gir om beboeren det generelle fysiske miljø på avdelingen vask og stell av beboerens klær hjelp til toalettbesøk Pårørende til beboerne på sykehjem mener at en svak side/oppfølgingspunkt er munnhygiene. 21

24 16. Resultat pr. sykehjem. Tabeller I dette kapitlet er vist resultatet for hvert av spørsmålene i undersøkelsen angitt som indeksscore på hvert sykehjem. Tabellene er ordnet etter fallende indeksscore. Total vil si scoren for alle beboerne under ett, uavhengig av tilhørighet til et bestemt sykehjem Resultat for brukeren Når det gjelder måltidene (tabell 16-1) er Lille Tøyen med sine 85 indekspoeng på topp. Lavest score har Casinetto og Nordseterhjemmet med henholdsvis 44 og 55 indekspoeng. Tabell 16-1 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med måltidene? Rangert etter fallende indeks. Lille Tøyen Vålerengen Sagenehjemmet Ammerudlunden Fagerborghjemme Nordberghjemmet Ensjøtunet Sofienbergsente St. Halvardshje Majorstutunet Manglerudhjemme Cathinka Gulber Villa Enerhauge Frognerhjemmet Paulus Tåsenhjemmet Solvang Rødtvedt Kajalund Ammerudhjemmet Ullerntunet Silurveien Bekkelagshjemme Total Akerselva sykeh Fagertun sykehj Villa Skaar 96 9 Søster Ninas Sy Granås sykehjem 87 5 Økern St. Hanshaugen Lindeberg Lillohjemmet Kantarellen Abildsø bo- og Langerud Oppsalhjemmet Kingosgate Hovseterhjemmet Furuset Grünerløkka Uranienborg Stovnerhjemmet Lambertseter Grefsenhjemmet Vinderen Lilleborg Midtåsenhjemmet Romsås Madserud Ryenhjemmet Nordseterhjemmet Casinetto

25 Når det gjelder fornøydhet med maten (tabell 16-2) er det Nordberghjemmet som scorer høyest, med 87 indekspoeng. Nederst ligger Casinetto med 44 poeng. Tabell 16-2 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med maten han/hun får? Rangert etter fallende indeks. Nordberghjemmet Rødtvedt Lille Tøyen Vålerengen Sagenehjemmet Fagerborghjemme Ensjøtunet St. Halvardshje Villa Enerhauge Ammerudlunden Cathinka Gulber Ammerudhjemmet Majorstutunet Solvang Manglerudhjemme Bekkelagshjemme Ullerntunet Tåsenhjemmet Kajalund Frognerhjemmet Grefsenhjemmet Sofienbergsente Paulus Lindeberg Lillohjemmet Fagertun sykehj Villa Skaar Søster Ninas Sy Granås sykehjem 87 5 Total Silurveien Oppsalhjemmet Kantarellen Grünerløkka St. Hanshaugen Abildsø bo- og Akerselva sykeh Langerud Uranienborg Kingosgate Lilleborg Furuset Lambertseter Hovseterhjemmet Vinderen Stovnerhjemmet Økern Midtåsenhjemmet Ryenhjemmet Madserud Nordseterhjemme Romsås Casinetto

26 På spørsmålet om fornøydhet med hjelpen til personlig hygiene (tabell 16-3) er det Ammerudlunden som scorer høyest, med 90 poeng. Nederst ligger Nordseterhjemmet med 54 poeng. Tabell 16-3 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med hjelpen til personlig hygiene? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Vålerengen Sofienbergsente Solvang Kingosgate Sagenehjemmet Rødtvedt Lille Tøyen Grefsenhjemmet Ensjøtunet Ullerntunet Cathinka Gulber Fagerborghjemme St. Halvardshje Frognerhjemmet Nordberghjemmet Bekkelagshjemme Ammerudhjemmet Villa Enerhauge Silurveien St. Hanshaugen Tåsenhjemmet Total Paulus Grünerløkka Fagertun sykehj Søster Ninas Sy 96 9 Granås sykehjem 93 5 Villa Skaar Majorstutunet Lindeberg Manglerudhjemme Kantarellen Vinderen Lillohjemmet Kajalund Abildsø bo- og Akerselva sykeh Midtåsenhjemmet Oppsalhjemmet Stovnerhjemmet Økern Hovseterhjemmet Lilleborg Uranienborg Madserud Romsås Lambertseter Furuset Casinetto Langerud Ryenhjemmet Nordseterhjemme

27 Når det gjelder fornøydhet med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (tabell 16-4) er Ammerudlunden best med 72 poeng. Nederst ligger Kingos gate med 23 poeng. Tabell 16-4 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Vålerengen Sofienbergsente Ensjøtunet Cathinka Gulber Villa Enerhauge 54 8 Sagenehjemmet Casinetto Abildsø bo- og St. Hanshaugen Akerselva sykeh Ullerntunet Ammerudhjemmet Hovseterhjemmet Kajalund Vinderen Bekkelagshjemme Uranienborg Midtåsenhjemmet Fagerborghjemmet Lillohjemmet Solvang Paulus Furuset Madserud Fagertun sykehj Villa Skaar 81 7 Søster Ninas Sy Granås sykehjem 50 4 Grefsenhjemmet Total Majorstutunet Nordberghjemmet St. Halvardshje Frognerhjemmet Langerud Lindeberg Lille Tøyen Tåsenhjemmet Silurveien Kantarellen Økern Rødtvedt Nordseterhjemme Stovnerhjemmet Lambertseter Ryenhjemmet Romsås Grünerløkka Manglerudhjemme Oppsalhjemmet Lilleborg Kingosgate

28 På spørsmål om fornøydhet med muligheten til aktivitetstilbud på sykehjemmet (tabell 16-5) er det Sofienbergsenteret som er best, med 80 poeng. Lavest ligger Kantarellen med 25 poeng. Tabell 16-5 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet? Rangert etter fallende indeks. Sofienbergsente Vålerengen Ammerudhjemmet Cathinka Gulber Ammerudlunden Sagenehjemmet Solvang Ensjøtunet St. Halvardshje Grefsenhjemmet Hovseterhjemmet Lille Tøyen Lindeberg Bekkelagshjemme Manglerudhjemme Uranienborg Ryenhjemmet Majorstutunet Casinetto Paulus Abildsø bo- og Akerselva sykeh Madserud Nordberghjemmet Lambertseter Fagertun sykehj Villa Skaar 81 7 Søster Ninas Sy Granås sykehjem 67 5 Total Lillohjemmet Midtåsenhjemmet St. Hanshaugen Økern Stovnerhjemmet Silurveien Langerud Frognerhjemmet Grünerløkka Vinderen Rødtvedt Nordseterhjemme Oppsalhjemmet Furuset Kingosgate Ullerntunet Fagerborghjemme Kajalund Lilleborg Tåsenhjemmet Villa Enerhauge Romsås Kantarellen

29 På spørsmålet om fornøydhet med den medisinske behandlingen han/hun får (tabell 16-6) er det Ammerudlunden som er best med 85 poeng. Nederst ligger Casinetto med 49 poeng. Tabell 16-6 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med den medisinske behandlingen han/hun får? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Sofienbergsente Vålerengen Silurveien Cathinka Gulber Lille Tøyen Ensjøtunet Ammerudhjemmet Grefsenhjemmet Sagenehjemmet Paulus Grünerløkka Nordberghjemmet St. Halvardshje Bekkelagshjemme Solvang Kantarellen Frognerhjemmet Tåsenhjemmet Akerselva sykeh St. Hanshaugen Oppsalhjemmet Total Fagerborghjemme Kingosgate 67 9 Fagertun sykehj Granås sykehjem 87 5 Søster Ninas Sy Villa Skaar 79 8 Madserud Majorstutunet Lilleborg Lambertseter Lindeberg Rødtvedt Midtåsenhjemmet Abildsø bo- og Stovnerhjemmet Ullerntunet Manglerudhjemme Uranienborg Lillohjemmet Økern Furuset Kajalund Romsås Hovseterhjemmet Vinderen Ryenhjemmet Nordseterhjemme Langerud Villa Enerhauge Casinetto

30 På spørsmålet om fornøydheten med muligheten til å komme ut og få andre opplevelser/turer (tabell 16-7) er det Ammerudlunden som er best med 59 poeng. Nederst på tabellen ligger Grünerløkka med 11 poeng. Tabell 16-7 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å komme ut og få andre opplevelser/turer? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Sofienbergsente Lille Tøyen Paulus Grefsenhjemmet Ammerudhjemmet St. Hanshaugen Solvang Cathinka Gulber Lindeberg Vålerengen Akerselva sykeh Abildsø bo- og Ensjøtunet Stovnerhjemmet Sagenehjemmet Bekkelagshjemme Uranienborg Manglerudhjemme Hovseterhjemmet St. Halvardshje Total Casinetto Midtåsenhjemmet Villa Enerhauge Fagertun sykehj 89 3 Villa Skaar 83 6 Søster Ninas Sy 63 9 Granås sykehjem 58 4 Silurveien Økern Majorstutunet Langerud Lillohjemmet Frognerhjemmet Lilleborg Ullerntunet Nordberghjemmet Oppsalhjemmet Kajalund Lambertseter Nordseterhjemme Furuset Vinderen Madserud Tåsenhjemmet Fagerborghjemme Kingosgate Kantarellen Ryenhjemmet Rødtvedt Romsås Grünerløkka

31 Når det gjelder fornøydhet med muligheten for privatliv / være alene (tabell 16-8) er det Ammerudlunden som er best med 94 poeng. Nederst befinner Lilleborg og Romsås seg med henholdsvis 57 og 60 poeng. Tabell 16-8 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for privatliv / være alene? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Cathinka Gulber Sofienbergsente Ensjøtunet Sagenehjemmet Rødtvedt Kantarellen Fagerborghjemme Uranienborg Midtåsenhjemmet Vinderen Silurveien Vålerengen Kajalund Paulus Nordberghjemmet Grefsenhjemmet Kingosgate Akerselva sykeh Majorstutunet Lille Tøyen Abildsø bo- og Solvang Bekkelagshjemme Manglerudhjemme Fagertun sykehj Granås sykehjem 93 5 Søster Ninas Sy Villa Skaar 89 9 Total Furuset Frognerhjemmet Grünerløkka Lillohjemmet Tåsenhjemmet Langerud Casinetto St. Hanshaugen St. Halvardshje Madserud Lambertseter Ryenhjemmet Villa Enerhauge Hovseterhjemmet Nordseterhjemme Oppsalhjemmet Lindeberg Ullerntunet Økern Stovnerhjemmet Ammerudhjemmet Romsås Lilleborg

32 På spørsmålet om beboeren er fornøyd med muligheten for å komme til tannlege (tabell 16-9) er det Vålerenden som er best med 82 poeng. Nederst befinner Abildsø bo- og rehabiliteringssenter seg med 42 poeng. Tabell 16-9 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for å komme til tannlege? Rangert etter fallende indeks. Vålerengen Cathinka Gulber Ammerudlunden Solvang Ammerudhjemmet Sagenehjemmet Nordberghjemmet Ullerntunet Bekkelagshjemme Kajalund Sofienbergsente Grefsenhjemmet Lillohjemmet Ryenhjemmet St. Halvardshje Oppsalhjemmet Rødtvedt Ensjøtunet Silurveien Lille Tøyen Total Villa Enerhauge 59 9 Paulus Majorstutunet Lindeberg Villa Skaar 92 8 Fagertun sykehj 89 3 Granås sykehjem 87 5 Søster Ninas Sy 80 5 Fagerborghjemme Økern Uranienborg Vinderen Lambertseter Tåsenhjemmet Nordseterhjemme Akerselva sykeh Kingosgate 54 8 Stovnerhjemmet Frognerhjemmet Grünerløkka Hovseterhjemmet Midtåsenhjemmet St. Hanshaugen Langerud Kantarellen Furuset Madserud Manglerudhjemme Romsås Casinetto 44 9 Lilleborg Abildsø bo- og

33 16.2. Trivsel Når det gjelder spørsmålet om beboeren trives på det rommet han/hun bor på (tabell 16-10) er det Ammerudlunden som ligger øverst med 89 poeng, mens Nordseterhjemmet ligger nederst med 49 poeng. Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives på det rommet han/hun bor på? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Cathinka Gulber Rødtvedt Manglerudhjemme Nordberghjemmet Sagenehjemmet Kingosgate Vålerengen Kantarellen Grefsenhjemmet Lille Tøyen Fagerborghjemme Midtåsenhjemmet Akerselva sykeh Uranienborg Ensjøtunet Sofienbergsente Vinderen Casinetto Paulus Kajalund Solvang Majorstutunet Silurveien Tåsenhjemmet Granås sykehjem Villa Skaar Fagertun sykehj 89 3 Søster Ninas Sy Lillohjemmet Frognerhjemmet Ullerntunet Grünerløkka Total Bekkelagshjemme Lambertseter Økern Abildsø bo- og Villa Enerhauge St. Halvardshje Hovseterhjemmet Madserud Furuset Lindeberg Langerud Ryenhjemmet Ammerudhjemmet Stovnerhjemmet Oppsalhjemmet Lilleborg St. Hanshaugen Romsås Nordseterhjemme

34 St.Halvardshjemmet scorer høyest på spørsmålet om beboeren trives sammen med personalet (tabell 16-11) med 94 poeng. Lavest kommer Casinetto og Romsås med henholdsvis 60 og 62 poeng. Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med personalet? Rangert etter fallende indeks. St. Halvardshje Vålerengen Sofienbergsente Ammerudlunden Manglerudhjemme Lille Tøyen Rødtvedt Solvang Silurveien Kajalund Kingosgate Paulus Fagerborghjemme Sagenehjemmet Lindeberg Ullerntunet Cathinka Gulber Villa Enerhauge Frognerhjemmet Økern Ammerudhjemmet Nordberghjemmet Grefsenhjemmet Ensjøtunet Uranienborg Fagertun sykehj Granås sykehjem Søster Ninas Sy 96 9 Villa Skaar Total Bekkelagshjemme Vinderen Lambertseter Hovseterhjemmet Majorstutunet Akerselva sykeh Grünerløkka Kantarellen St. Hanshaugen Tåsenhjemmet Lillohjemmet Oppsalhjemmet Abildsø bo- og Madserud Midtåsenhjemmet Stovnerhjemmet Furuset Ryenhjemmet Langerud Nordseterhjemme Lilleborg Romsås Casinetto

35 Når det gjelder spørsmålet om beboeren trives sammen med de andre beboerne (tabell 16-12) er det Ammerudlunden som ligger øverst med 68 poeng. Nederst ligger Romsås med 39 poeng. Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med de andre beboerne? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Vålerengen Solvang Kantarellen Villa Enerhauge Cathinka Gulber Ensjøtunet Ammerudhjemmet St. Halvardshje Manglerudhjemme Kingosgate Bekkelagshjemme Madserud Lille Tøyen Abildsø bo- og Lindeberg Paulus Lambertseter Rødtvedt Furuset Økern Sagenehjemmet Total Akerselva sykeh Stovnerhjemmet Fagertun sykehj 89 3 Villa Skaar Søster Ninas Sy 71 8 Granås sykehjem 67 5 Majorstutunet Midtåsenhjemmet Sofienbergsente Ryenhjemmet Silurveien Oppsalhjemmet Ullerntunet Grefsenhjemmet Fagerborghjemme Kajalund Hovseterhjemmet Langerud Vinderen Casinetto Lillohjemmet Grünerløkka Tåsenhjemmet Frognerhjemmet Uranienborg Nordseterhjemme St. Hanshaugen Lilleborg Nordberghjemmet Romsås

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011 Oslo kommune Helseetaten Folkehelse og omsorgsavdelingen Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til beboere

Detaljer

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Table Page Title Base 1 1 Kjønn 2 7 Alder 3 13 Romtype 4 19 Hvor fornøyd er du med måltidene? 5 25 Hvor fornøyd er du med hjelpen til personlig hygiene? 6 31 Hvor fornøyd

Detaljer

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014 Oslo kommune Helseetaten Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 01 Høsten 01 ble det gjennomført en pårørendeundersøkelse på alle sykehjem tilknyttet Oslo kommune. Denne rapporten presenterer resultatene fra

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere 2. utkast november 0 Forord Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående

Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående 1 Innledning Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående Måleintervall 1-4: 1. Svært liten grad fornøyd 2. Liten grad fornøyd 3. Fornøyd

Detaljer

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune Memo TIL: NHO SERVICE FRA: Oslo Economics EMNE: KVALITET I SYKEHJEM DATO: 22. mars 2013 1. Innledning På oppdrag fra NHO Service har Oslo Economics tidligere utarbeidet en analyse av kvalitet og kostnader

Detaljer

Sykehjemsundersøkelsen 2011

Sykehjemsundersøkelsen 2011 Sykehjemsundersøkelsen 2011 Samlerapport for brukerundersøkelsen ved Lillehammer Helsehus Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 2016

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 2016 Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 01 Innhold Innhold...1 Innledning... Abildsø sykehjem... Akerselva sykehjem... Ammerudhjemmet bo- og kultursenter... 1 Ammerudlunden sykehjem...

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Rapport. Helse og velferdsetaten har foretatt en sammenstilling av. overnevnte registreringer for å undersøke om en kan finne

Rapport. Helse og velferdsetaten har foretatt en sammenstilling av. overnevnte registreringer for å undersøke om en kan finne Rapport Sammenstilling av resultater fra kvalitetsrevisjoner, registrering av objektive indikatorer og brukerundersøkelser i sykehjem, hjemmetjeneste og bestillerkontorer Helse og velferdsetaten har foretatt

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2009 MØTEI KALLI G Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 28.0.2009 kl 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG Brukerne er alt i alt er fornøyde med bistanden de mottar fra kommunen, 8 av 10 oppgir at de er helt enig eller enig i påstanden. Scorene

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENØS PRØVETAKING OG ANALYSERING TIL KOMMUNALE SYKEHJEM.

KRAVSPESIFIKASJON VENØS PRØVETAKING OG ANALYSERING TIL KOMMUNALE SYKEHJEM. Vedlegg 1. KRAVSPESIFIKASJON VENØS PRØVETAKING OG ANALYSERING TIL KOMMUNALE SYKEHJEM. 1. Om oppdragsgiver: Oslo kommune, Sykehjemsetaten, har ansvar for å dekke det totale behovet for sykehjemsplasser

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

Sammendrag. Vi har lang erfaring innen eldreomsorg, og har drevet sammenhengende i fire generasjoner.

Sammendrag. Vi har lang erfaring innen eldreomsorg, og har drevet sammenhengende i fire generasjoner. Sammendrag Skaar Omsorg er en kjede som består av virksomheter som bedriver omsorg overfor eldre i egen regi. Det vil si; i egne bygg og med egne ansatte. Vi har to typer bedrifter: De tidligere små privateide,

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016

DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 DRAMMEN KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØKELSE I HSO HØSTEN 2016 SAMMENDRAG 3 av 4 pårørende er fornøyde med deres nærståendes tjenestetilbud. Av strategiindikatorene scorer Trygg og aktiv hverdag og Sjef I eget

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2011 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 011 Mars 01 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 011 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009

Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapport Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009 Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse blant mottakere av praktisk bistand og hjemmesykepleie. Undersøkelsen er gjennomført i september

Detaljer

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016

VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 2016 VEDLEGG ORAL HELSE PA SYKEHJEMBEBOERE I OSLO 216 Forord Denne rapporten gir en oversikt over munnhygiene status hos sykehjemsbeboere i Oslo etter kartlegging gjennomført i 216. Resultatene er ment som

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere

Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere Oslo kommune Helse og velferdsetaten Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere og pårørende til sykehjemsbeboere Gjennomført av TNS Gallup på

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15

INNLEDNING 3 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL 2 TRIVSEL 7 DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 15 INNLEDNING 3 BAKGRUNN 3 GJENNOMFØRING 3 OM SPØRRESKJEMAET 3 OM RAPPORTEN 4 GJENNOMSNITT OG STANDARDAVVIK EN KORT FORKLARING 4 KORT OM RESULTATENE 5 DEL 1 HELHETLIG VURDERING AV LILLEHAMMER SYKEHJEM 6 DEL

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009 Brukerundersøkelse i sykehjem 009 Innhold 1 Om undersøkelsene 1.1 Innledning 1. Målformulering 4 1. Metode og utvalg 6 1..1 Målgruppe og utvalg 6 1.. Datainnsamling 7 1..4 Spørreskjema 7 1..5 Rapportering

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/6415 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2012 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan

Detaljer

Brukerundersøkelser i sykehjem

Brukerundersøkelser i sykehjem Brukerundersøkelser i sykehjem Sarpsborg kommune Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Målformulering... 4 1.3 Metode og utvalg... 6 1.3.1 Målgruppe og utvalg... 6 1.3.2 Datainnsamling...

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Effekten av konkurranse

Effekten av konkurranse Effekten av konkurranse Kvalitet og kostnader ved sykehjem i Oslo 2016 NyAnalyse as 1 Kort om rapporten Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse AS etter oppdrag fra NHO Service. Hensikten med rapporten

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse. Rapport Alstahaug Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse. Rapport Alstahaug Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Alstahaug Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved Åsheim Terrasse Denne rapporten beskriver resultatet fra spørreundersøkelser gjort blant beboere ved omsorgsboligene ved

Detaljer

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl

Det er avtalt befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 etter møtet kl Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00 Det er avtalt

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Effekten av konkurranse

Effekten av konkurranse Effekten av konkurranse Kvalitet og kostnader ved sykehjem i Oslo 2016 NyAnalyse as 1 Forord av NHO Service Kort om rapporten Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse AS etter oppdrag fra NHO Service. Hensikten

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse

Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Vedlegg 2 Brukerundersøkelse Evalueringsrapport Etterbehandlingstilbudet ved, Kristiansund Oktober 2012 Det er benyttet en standard brukerundersøkelse for pleie og omsorg i institusjon. Undersøkelsen er

Detaljer

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse 2016 - første skritt på veien til fremtidens brukerdialog 15.03.2017 Planlegging av ny brukerundersøkelse 2016 Endret fokus Fra organisasjonen

Detaljer

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2011 Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 19. september 10. oktober 2011

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014. Laget av Ipsos MMI Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 Laget av Ipsos MMI September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hovedfunn... 2 1.3 Metode og målgruppe... 4 2. Resultater

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/15 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Inngang Byggveien Møtetid: Mandag 16. mars 2015 kl. 18.00 OBS!!

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede Brukere

Tjenester til utviklingshemmede Brukere Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 - Brukere Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Rammeavtale Kontroll, service

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter

Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Brukerundersøkelse Tjenester til utviklingshemmede 2010 Brukerrepresentanter Utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført etter mal fra KS:effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00-18.00 Etter møtet var komiteen på befaring

Detaljer

Resultat frå brukarundersøking omsorg

Resultat frå brukarundersøking omsorg MELAND KOMMUNE Resultat frå brukarundersøking omsorg - Samanstilling gjeld 3 ulike målgrupper innan Meland sjukeheim og Meland heimeteneste Samordning av data v/helge Kvam 14.10. Innhald 1. Meland sjukeheim

Detaljer

Kvalitet og kostnader ved sykehjem. Effekten av konkurranse. Erfaringer fra Oslo 2016

Kvalitet og kostnader ved sykehjem. Effekten av konkurranse. Erfaringer fra Oslo 2016 Kvalitet og kostnader ved sykehjem Effekten av konkurranse. Erfaringer fra Oslo 2016 Bakteppe En stadig aldrende befolkning og utsiktene til svakere økonomisk vekst i Norge tilsier at velferdsstaten vil

Detaljer

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: Rapport Ringerike Kommune 2015: Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant pårørende av beboere ved

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2017 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 017 Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater Presentasjonsstruktur

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 Brukerundersøkelsen 215 Utviklingshemmede - Pårørende Vefsn kommune Brukereundersøkelsen ble gjennomført i mai juni 215 Antall spurte: 54 Antall svar: 36 (67%) Det ble benyttet spørreskjema som ble sendt

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Brukerundersøkelser 2011. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011

Brukerundersøkelser 2011. Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011 Brukerundersøkelser 2011 Samlerapport for Asker kommunes brukerundersøkelser i 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 INNHOLDET I RAPPORTEN... 3 1.3 METODIKK... 4 1.4 VURDERING

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

Frivillighet i sykehjem

Frivillighet i sykehjem Oslo kommune Sykehjemsetaten Abildsø sykehjem Rapport publisert 29.02.2012 Frivillighet i sykehjem En beskrivelse av omfang, organisering og innhold i tilbudet Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

DELRAPPORT 2. verbalvedtak H36/2012

DELRAPPORT 2. verbalvedtak H36/2012 v. ET es Oslo kommune Sykehjemsetaten SLO DELRAPPORT 2 verbalvedtak H36/212 Forslag til ny organisering av korttidsplassene Forslag om færre typer korttidsplasser Foreløpige prinsipper for finansiering

Detaljer

Resultat frå brukarundersøking omsorg 2014

Resultat frå brukarundersøking omsorg 2014 MELAND KOMMUNE Resultat frå brukarundersøking omsorg 2014 Undersøkinga gjeld 6 ulike målgrupper innan sjukeheim og heimeteneste Brukarundersøking er eit verktøy der kan dokumentere opplevd kvalitet på

Detaljer

Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Refstad skole

Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Refstad skole Brukerundersøkelse AKS 2015/2016 Beskrivelse av populasjonen og utvalget Berg Hasle Uranienborg Nøklevann Sørkedalen Bekkelaget Godlia Lilleaker Løren Grefsen Vålerenga Munkerud Maridalen Bakås Voksen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer