Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune"

Transkript

1 Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008

2 Forord Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som inngår i kvalitetsmålingssystemet for sykehjem i Oslo kommune. Kvalitetsmålingssystemet omfatter alle sykehjem i Oslo, uavhengig av om driften utføres av kommunen eller private. Dette er den første brukerundersøkelsen i Oslo kommune som retter seg til pårørende ved sykehjem. Pårørende er tidligere spurt i den undersøkelsen som retter seg til beboere ved sykehjem, men da istedenfor og på vegne av de som ikke kan delta selv. Deltakere i denne brukerundersøkelsen har vært pårørende til samtlige sykehjemsbeboere. Undersøkelsen er gjort ved hjelp av KS/Kommuneforlagets verktøy Oslo, mai 2008 Gyda Berg direktør

3 Innholdsfortegnelse 1. Tabelloversikt Figuroversikt Innledning Sammendrag Bakgrunnsspørsmål for pårørende Tilfredshet hovedkategorier Generelt Resultat for brukeren Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Pårørendetilfredshet Oslo-spørsmål Drivere av betydning for beboere og pårørende til beboere på sykehjem Resultat pr. sykehjem. Tabeller Resultat for brukeren Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Oslo-spørsmål... 49

4 1. Tabelloversikt Tabell 3-1 Antallet beboere, planlagte deltakere, antallet svar, utvalgsprosent og svarprosent ved sykehjemmene Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på?. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks Tabell 7-2 Gjennomsnittsscore for samtlige enkeltspørsmål. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks Tabell 15-1 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra beboerundersøkelsen på sykehjem - KS-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient Tabell 15-2 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - KS-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient Tabell 15-3 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - Oslo-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient Tabell 16-1 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med måltidene? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-2 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med maten han/hun får? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-3 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med hjelpen til personlig hygiene? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-4 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-5 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-6 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med den medisinske behandlingen han/hun får? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-7 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å komme ut og få andre opplevelser/turer? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-8 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for privatliv / være alene? Rangert etter fallende indeks Tabell 16-9 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for å komme til tannlege? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives på det rommet han/hun bor på? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med personalet? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med de andre beboerne? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme hvilken hjelp han/hun skal ha? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme når han/hun skal legge seg og stå opp? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme når han/hun skal spise? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad ble planen utarbeidet i samarbeid med beboeren? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad ble planen utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende? Rangert etter fallende indeks

5 Tabell I hvor stor grad opplever du at samtalen var nyttig for deg som pårørende? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet behandler beboeren med høflighet og respekt? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet overholder taushetsplikten? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet hører på deg hvis du har noe å klage på? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med en lege? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon beboeren får om sin helse? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med muligheten beboer har for å klage hvis det er behov for det? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med munnhygiene (tannpuss, rens osv.)? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med hjelp til toalettbesøk? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med vask og stell av klær? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med tilrettelegging for syns- og hørselshemmede? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med tilrettelegging ved språk-/talevansker? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med tilpasning av hjelpemidler ved funksjonssvikt (rullestol og lignende)? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad opplever du at personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med samarbeid og informasjon totalt sett? Rangert etter fallende indeks Tabell I hvor stor grad er du fornøyd med avdelingens generelle fysiske miljø (lukt, lys og renhold etc.)? Rangert etter fallende indeks

6 2. Figuroversikt Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året... 9 Figur 5-2 Slektskapsmessig tilknytning Figur 6-1 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier Figur 6-2 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier - kommunal/privat Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? (prosent) Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? Fordelt på kommunale og private institusjoner (prosent)

7 3. Innledning Dette er den første brukerundersøkelsen i sykehjem i Oslo der man spør pårørende til beboerne om hva de synes om tjenesten deres nærstående mottar. Pårørende har vært spurt tidligere, men deres svar har vært forutsatt å være på vegne av beboere som ikke har vært i stand til å svare selv. Denne brukerundersøkelsen er også den første på dette området som er gjennomført i regi av Kommunenes sentralforbund/kommuneforlagets tjenesteportal Når resultatene her blir publisert skal Oslo kommune kunne sammenlignes med andre kommuner. En pårørende til hver sykehjemsbeboer fikk i løpet av oktober/november 2007 tilsendt et spørreskjema med passord. Spørreskjemaene er sendt de pårørende via sykehjemmene. De pårørende har hatt muligheten til å besvare undersøkelsen på internett eller ved å fylle ut skjemaet for hånd. I tillegg til orienteringsskriv til de pårørende er det også informert om undersøkelsen på Sykehjemsetatens og Helse- og velferdsetatens nettsider. Svarfristen for undersøkelsen var 10. desember I Tabell 3-1 er gjengitt tall for antall beboere på hvert sykehjem, planlagte deltakere i undersøkelsen, antallet svar, utvalgsprosent og svarprosent. Planlagte deltakere kan være noe lavere enn antallet beboere. Årsaken kan være pårørende som ikke har vært å få tak i, manglende pårørende, beboere som har felles pårørende eller lignende. Utvalgsprosent er planlagte deltakere i prosent av antallet beboere, mens svarprosenten er antallet svar i prosent av planlagte deltakere. Tabell 3-1 Antallet beboere, planlagte deltakere, antallet svar, utvalgsprosent og svarprosent ved sykehjemmene. Beboere Planlagt Svar Utvalgsprosent Svarprosent Abildsø bo- og rehabiliteringssenter % 65,6% Adamstuen omsorgssenter % 36,4% Akerselva sykehjem ,7% 56,2% Ammerudhjemmet % 51,5% Ammerudlunden % 57,3% Bekkelagshjemmet % 46,2% Casinetto % 43,2% Cathinka Gulberg-senteret % 41,9% Ensjøtunet % 44% Fagerborghjemmet ,7% 45,9% Fagertun sykehjem ,5% 21,4% Frognerhjemmet % 50% Furuset ,9% 40,3% Gransdalen ,9% 50% Granås sykehjem % 41,7% Grefsenhjemmet ,3% 41,5% Grünerløkka ,4% 39,5% Hovseterhjemmet % 41,4% Jødisk seniorsenter % 50% 5

8 Beboere Planlagt Svar Utvalgsprosent Svarprosent Kajalund ,7% 58,6% Kantarellen % 50% Kingosgate % 54,5% Lambertseter ,3% 45% Langerud % 44,9% Lille Tøyen % 44,4% Lilleborg ,6% 41,7% Lillohjemmet % 45,2% Lindeberg ,3% 39,5% Madserud ,4% 29,6% Majorstutunet % 37,1% Manglerudhjemmet % 46,2% Midtåsenhjemmet ,1% 46,2% Nordberghjemmet ,4% 45,9% Nordseterhjemmet % 52,6% Oppsalhjemmet % 38,9% Paulus ,5% 47,7% Romsås ,1% 40% Ryenhjemmet % 38,5% Rødtvedt ,6% 43,9% Sagenehjemmet % 42,9% Silurveien % 40,9% Smestadhjemmet % Sofienbergsenteret % 58,8% Solvang ,1% 33,3% St. Halvardshjemmet % 39% St. Hanshaugen omsorgssenter ,1% 29,6% Stovnerhjemmet ,6% 48,2% Søster Ninas Sykehjem As ,7% 50% Tåsenhjemmet % 39% Ullerntunet ,1% 45,3% Uranienborg % 51,6% Valstad sykehjem ,4% 0% Villa Enerhaugen ,4% 39,5% Villa Skaar ,6% 35,5% Vinderen % 50,6% Vålerengen ,1% 40,7% Økern % 51,7% Østensjø % 28,6% Totalt % 43% 6

9 Totalt pårørende har deltatt i undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 43 % svarskjemaer er punchet inn manuelt noe som betyr at 24 % av respondentene har besvart på internett. Jødisk bo- og seniorsenter har 4 beboere og 4 planlagte deltakere. Det anbefales ikke å opprette underenheter med færre enn 7 deltakere, av hensyn til deltakernes konfidensialitet. Følgelig vil det ikke finnes resultater for Jødisk bo- og seniorsenter, men deltakerne inngår i totaltallet for samtlige sykehjem, bortsett fra tabellene i kap. 15. Adamstuen omsorgssenter, Gransdalen bo- og behandlingssenter og Østensjø bo- og servicesenter rapporteres heller ikke i tabellene pga. lavt antall respondenter, men de aktuelle respondenter inngår i totaltallene. Smestadhjemmet har ikke deltatt i denne undersøkelsen og har følgelig ingen planlagte deltakere. Spørreskjemaet er gjengitt som vedlegg 1. Det består av standardspørsmålene knyttet til bedrekommune.no og Oslo-spørsmål. Standardspørsmålene er gruppert etter hovedkategoriene resultat for brukeren, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon. Bedrekommune.no tillater ikke at man plasserer inn egne spørsmål under ovennevnte hovedkategegorier, fordi det ville gjøre sammenligning med andre kommuner umulig. Oslo-spørsmålene er derfor plassert som en egen kategori til slutt i spørreskjemaet og resultatene foreligger som svar på enkelt-spørsmål. Svaralternativene i spørreskjemaet er slik: 1 svært liten grad svært stor grad 5 vet ikke På hvert spørsmål kan man finne en gjennomsnittsscore på skalaen fra 1til 4. Dette tallet er omgjort til en indeksscore på en skala fra 0 til 100. Midt på skalaen fra 1 til 4 er 2,5. Dette tilsvarer en indeksscore på 50. Et gjennomsnitt på 1 tilsvarer 0 i indeksscore, og et gjennomsnitt på 4 tilsvarer 100 i indeksscore. Et gjennomsnitt på 2 tilsvarer 33,3 i indeksscore, og et gjennomsnitt på 3 tilsvarer 66,7. Tabellene som viser resultater på sykehjemsnivå er delt i to. Den første viser innenbys sykehjem og den andre viser de fire utenbys sykehjem hvor det foreligger svar. De utenbys sykehjemmene har topp score, noe som må sees i sammenheng med at tallgrunnlaget her er svært lavt sammenlignet med de innenbys sykehjemmene. Tallet N står for hvor mange respondenter som har svart på det aktuelle spørsmålet. Vi kommenterer bare tabellen for de innenbys sykehjemmene. 4. Sammendrag Størst tilfredshet er det innenfor kategorien respektfull behandling (84 indekspoeng). Dernest følger generelt (75 indekspoeng). De private institusjonene har jevnt over høyere pårørendetilfredshet enn de kommunale. Forskjellen er størst innenfor kategorien informasjon (70 versus 59 indekspoeng). 7

10 Spørsmålskategorien generelt inneholder det ene spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? 47 % svarer her 4 (svært stor grad) og 35 % 3. Av de innenbys sykehjemmene er det Sagenehjemmet som har høyest score på dette spørsmålet med 98 poeng, fulgt av Sofienbergsenteret med 95. Ser man på gjennomsnittet for samtlige spørsmål er det Ammerudlunden som har høyest score med 82 poeng, fulgt av Cathinka Guldbergsenteret og Sofienbergsenteret med 79 indekspoeng. Innenfor spørsmålskategorien resultat for brukeren er det muligheten for privatliv/være alene som scorer høyest (77 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer (37 indekspoeng). Størst trivsel er det sammen med personalet (80 indekspoeng). Lavest trivsel er det sammen med de andre beboerne (50 indekspoeng). Når det gjelder brukermedvirkning er det størst tilfredshet med hvorvidt planlagt samtale med pleiepersonalet har nytte for en som pårørende (77 indekspoeng). Under kategorien respektfull behandling er det personalets evne til å overholde taushetsplikten det er størst tilfredshet med (89 indekspoeng). De pårørende er mest fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet (78 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med muligheten til å snakke med en lege (58 poeng). Når det gjelder informasjon er det personalets evne til å snakke klart og tydelig som scorer høyest (73 indekspoeng). Lavest tilfredshet er det med informasjon beboeren får om sin egen helse (57 poeng). På de særegne Oslo-spørsmålene er det høyest tilfredshet med om personalet tar hensyn til informasjon det gis om beboeren (76 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med spørsmålet om tilrettelegging for syns- og hørselshemmede (47 indekspoeng). 5. Bakgrunnsspørsmål for pårørende Spørreskjemaet har med noen bakgrunnsspørsmål til de pårørende for å finne ut på hvilket grunnlag de uttaler seg om tjenesten ved sykehjemmene. Figur 5-1 viser hvor ofte de pårørende har besøkt sykehjemmet deres nærstående bor. 75 % har besøkt sin nærstående i gjennomsnitt en gang pr. uke eller oftere, mens 14 % har besøkt vedkommende i gjennomsnitt en gang pr. 14 dager. Gitt at de pårørende svarer ærlig på dette spørsmålet kan vi konkludere med at vi har med en pårørendegruppe å gjøre som har relativt godt grunnlag for å uttale seg. 8

11 Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året. 80 % 75 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % I gj.snitt én gang pr. uke eller oftere 14 % I gj.snitt én gang pr. 14 dager 9 % I gj.snitt én gang i måneden 2 % 1 % I gj.snitt én gang i halvåret Sjeldnere Figur 5-2 viser slektskapsmessig tilknytning til sykehjemsbeboeren. Den største andelen er barn av beboer (64 %). Ganske langt bak kommer annen tilknytning (17 %) og ektefelle/samboer (12 %). Figur 5-2 Slektskapsmessig tilknytning. 70 % 64 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 12 % 17 % 10 % 6 % 0 % Ektefelle/samboer til beboer Barn av beboer Søsken av beboer Annen tilknytning 6. Tilfredshet hovedkategorier Figur 6-1 viser tilfredshet på hovedkategoriene. Den kategorien som har høyest score er respektfull behandling, med 84 indekspoeng. Dernest følger kategorien generelt med 75 indekspoeng. 9

12 Figur 6-1 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier Resultat for brukerne 61 Trivsel 67 Brukermedvirkning 62 Respektfull behandling 84 Tilgjengelighet 68 Informasjon 64 Generelt 75 Figur 6-2 viser at de private 1 institusjonene jevnt over har høyere pårørendetilfredshet enn de kommunale. Forskjellen er størst på informasjon (70 versus 59 indekspoeng). Figur 6-2 Indeks pårørendetilfredshet hovedkategorier - kommunal/privat Resultat for brukerne Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Kommunal Privat Tilgjengelighet Informasjon Generelt Når det gjelder skillet mellom privat og kommunal drifter har vi fulgt kategoriseringen til Sykehjemsetaten (jfr. vedlegg 2) der det går fram at de sykehjemmene som driftes av den kommunale drifteren Kommunal Konkurranse KF (Oppsalhjemmet, St.Hanshaugen omsorgssenter og Casinetto i Uranienborghjemmet) oppfattes som private. 10

13 7. Generelt Figur 7-1 viser svarfordelingen på spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på?. 47 % har svart 4 (svær stor grad), mens 35 % har svart 3. Indeksscore på dette spørsmålet er 75. Figur 7-2 viser svarfordelingen på det samme spørsmålet fordelt på kommunale og private institusjoner. Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? (prosent) svært liten grad svært stor grad Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på? Fordelt på kommunale og private institusjoner (prosent). Kommunal Privat svært liten grad svært stor grad 11

14 Tabell 7-1 viser svaret på ovennevnte spørsmål som indeksscore på hvert sykehjem. Sagenehjemmet ligger øverst med 98 indekspoeng. I bunnen av tabellen er Romsås med 40 poeng, St. Hanshaugen omsorgssenter med 56 poeng og Langerud med 57. Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på?. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks.. Sagenehjemmet Sofienbergsente Ammerudlunden Cathinka Gulber Ensjøtunet Lille Tøyen Bekkelagshjemme Manglerudhjemme Vålerengen Grefsenhjemmet Rødtvedt Nordberghjemmet Kajalund Kingosgate Solvang Frognerhjemmet Paulus Akerselva sykeh Ullerntunet St. Halvardshje Kantarellen Uranienborg Majorstutunet Fagerborghjemmet Lindeberg Silurveien Lillohjemmet Villa Enerhauge Ammerudhjemmet Total Midtåsenhjemmet Vinderen Lilleborg Tåsenhjemmet Abildsø bo- og Hovseterhjemmet Økern Madserud Stovnerhjemmet Lambertseter Casinetto Oppsalhjemmet Furuset Grünerløkka Ryenhjemmet Nordseterhjemme Langerud St. Hanshaugen Romsås Fagertun sykehj Granås sykehjem Søster Ninas Sy Villa Skaar

15 Tabell 7-2 viser gjennomsnittet av svarene på samtlige enkeltspørsmål i undersøkelsen. Ammerudlunden er øverst med 82 indekspoeng. Nederst er Romsås med 44 poeng. Tabell 7-2 Gjennomsnittsscore for samtlige enkeltspørsmål. Indeksscore på hvert sykehjem, rangert etter fallende indeks.. Sykehjem Indeks Ammerudlunden 82 Cathinka Gulb 79 Sofienbergsen 79 Vålerengen 78 Sagenehjemmet 76 Lille Tøyen 75 Ensjøtunet 73 Paulus 72 Ammerudhjemme 71 Silurveien 71 St. Halvardsh 71 Grefsenhjemme 70 Bekkelagshjem 69 Rødtvedt 69 Solvang 69 Fagerborghjem 69 Nordberghjemm 68 Lindeberg 68 Manglerudhjem 68 Kingosgate 68 Majorstutunet 67 Akerselva syk 66 Ullerntunet 66 Uranienborg 65 Villa Enerhau 64 Fagertun syke 96 Villa Skaar 86 Søster Ninas 85 Granås sykehj 79 Sykehjem Indeks Frognerhjemme 63 Lambertseter 63 Midtåsenhjemm 63 Total 63 Lillohjemmet 63 Tåsenhjemmet 63 Kantarellen 63 Vinderen 62 Kajalund 62 Oppsalhjemmet 61 Grünerløkka 61 Madserud 60 Hovseterhjemm 60 Langerud 59 St. Hanshauge 59 Økern 58 Furuset 57 Lilleborg 57 Abildsø bo- o 56 Ryenhjemmet 55 Stovnerhjemme 54 Casinetto 54 Nordseterhjem 54 Romsås Resultat for brukeren Størst tilfredshet er det med muligheten for privatliv/være alene (77 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer (37 indekspoeng) (jfr. fig. 8). 13

16 Figur 8 Pårørendetilfredshet: Resultat for brukeren. "I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med.?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks måltidene (N=1603) 4 % 13 % 47 % 36 % 72 maten han/hun får (N=1603) 4 % 15 % 47 % 34 % 70 hjelpen til personlig hygiene (N=1524) 3 % 16 % 44 % 37 % 71 Muligheten til selv å gjøre dagligdagse gjøremål (N=1276) 28 % 25 % 32 % 15 % 44 aktivitetstilbudet på sykehjemmet (N=1438) 21 % 29 % 32 % 18 % 49 den medisinske behandlingen han/hun får (N=1466) 6 % 20 % 41 % 33 % 67 muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer (N=1471) 35 % 28 % 26 % 11 % 37 muligheten for privatliv/være alene (N=1580) 7 % 8 % 33 % 52 % 77 muligheten for å komme til tannlege (N=1230) 18 % 17 % 34 % 32 % 60 Resultat for brukeren 13 % 19 % 38 % 30 % Trivsel Størst trivsel er det sammen med personalet (80 indeksepoeng). Minst trivsel er det sammen med de andre beboerne (50 indekspoeng) (jfr. fig. 9). Figur 9 Pårørendetilfredshet: Trivsel. "I hvor stor grad opplever du at beboeren trives.?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad på det rommet han/hun bor på (N=1635) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7 % 14 % 37 % 42 % Indeks 71 sammen med personalet (N=1645) 2 % 9 % 38 % 51 % 80 sammen med de andre beboerne (N=1510) 17 % 30 % 39 % 15 % 50 Trivsel 8 % 17 % 38 % 37 % 67 14

17 10. Brukermedvirkning 36 % av respondentene har svart at de har hatt en planlagt samtale med pleiepersonalet det siste året. Disse respondentene har besvart smålet om i hvor stor grad samtalen var nyttig for deg som pårørende. 53 % svarer 4 (svært stor grad) og 30 % 3, noe som tilsvarer 77 indekspoeng. Dette er den høyeste score på kategorien brukermedvirkning. 12 % av respondentene har svart at beboeren har en individuell plan (andelen vet ikke-svar er imidlertid 49 %). Disse respondentene har besvart spørsmålet om i hvor stor grad planen ble utarbeidet i samarbeid med beboeren. Her har 28 % svart 4 (svært stor grad) og 23 % 3, noe som tilsvarer 51 indekspoeng. Dette er den laveste scoren på kategorien brukermedvirkning (jfr. fig. 10). Figur 10 Pårørendetilfredshet: Brukermedvirkning. "I hvor stor grad opplever du at beboeren får bestemme/ I hvor stor grad ble planen..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % hvilken hjelp han/hun skal ha (N=1306) 16 % 21 % 39 % 24 % 100 % Indeks 57 når han/hun skal legge seg og stå opp (N=1365) 10 % 15 % 37 % 38 % 67 når han/hun skal spise (N=1463) 19 % 20 % 35 % 27 % 56 utarbeidet i samarbeid med beboeren (N=159) 28 % 20 % 23 % 28 % 51 utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende (N=181) 18 % 16 % 22 % 44 % 64 I hvor stor grad opplever du at samtalen var nyttig for deg som pårørende (N=572) 5 % 11 % 30 % 53 % 77 Brukermedvirkning 14 % 18 % 35 % 33 % Respektfull behandling Så mange som 36 % av respondentene har svart vet ikke på spørsmålet I hvor stor grad opplever du at personalet overholder taushetsplikten?. Av de øvrige har 73 % svart 4 (svært stor grad) og 22 % 3, noe som tilsvarer 89 indekspoeng. Dette er den høyeste score på kategorien respektfull behandling. Lavest score har spørsmålet I hvor stor grad opplever du at personalet hører på deg hvis du har noe å klage på. Her svarer 54 % 4 (svært stor grad) og 30 % 3, noe som tilsvarer 78 indekspoeng (jfr. fig. 11). 15

18 Figur 11 Pårørendetilfredshet: Respektfull behandling "I hvor stor grad opplever du at personalet..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks behandler beboeren med 1 % 6 % høflighet og respekt (N=1656) 29 % 63 % 85 overholder taushetsplikten 1 % 4 % (N=1050) 22 % 73 % 89 hører på deg hvis du har noe å klage på (N=1505) 4 % 11 % 30 % 54 % 78 Respektfull behandling 2 % 7 % 28 % 63 % Tilgjengelighet Ikke uventet er det høyest score på spørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet?. Her svarer 51 % 4 (svært stor grad) og 36 % 3, noe som tilsvarer 78 indekspoeng (jfr. fig. 12) Figur 12 Pårørendetilfredshet: Tilgjengelighet. "I hvor stor grad er du fornøyd med beboerens..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks mulighet til å snakke med en lege (N=1227) 14 % 23 % 37 % 26 % 58 mulighet til å snakke med pleiepersonalet (N=1511) 3 % 10 % 36 % 51 % 78 Tilgjengelighet 8 % 16 % 36 % 40 % 68 16

19 13. Informasjon Høyest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren?. Her svarer 44 % 4 (svært stor grad) og 36 % 3, noe som tilsvarer 73 indekspoeng. Lavest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du fornøyd med informasjonen beboeren får om sin helse?. Her svarer 27 % 4 (svært stor grad) og 35 % 3, noe som tilsvarer 57 indekspoeng. Prosentueringsgrunnlaget (N) er lavt på tre av disse spørsmålene. Vet-ikke-andelen er tilsvarende stor (jfr. fig. 13). Figur 13 Pårørendetilfredshet: Informasjon. "I hvor stor grad er du fornøyd med..?" 1 - Svært liten grad Svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks informasjonen beboeren får om sin helse (N=1171) 17 % 22 % 35 % 27 % 57 informasjonen beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud (N=1189) 15 % 19 % 34 % 32 % 62 hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren (N=1569) 5 % 15 % 36 % 44 % 73 muligheten beboer har til å klage hvis det er behov for det (N=1108) 13 % 17 % 35 % 35 % 64 Informasjon 12 % 18 % 35 % 35 % Pårørendetilfredshet Oslo-spørsmål Under Oslo-spørsmålene er det høyest tilfredshet på spørsmålet om personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren (76 indekspoeng). Minst tilfredshet er det med spørsmålet om tilrettelegging for syns- og hørselhemmede (47 indekspoeng) (jfr. tabell 14). 17

20 Figur 14 Pårørendetilfredshet Oslo-spørsmål. "I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med /I hvor stor grad." 1-svært liten grad svært stor grad 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Indeks munnhygiene (N=1151) hjelp til toalettbesøk (N=1282) vask og stell av klær (N=1430) tilrettelegging for syns- og hørselhemmede (N=657) tilrettelegging ved språk-/talevansker (N=515) tilpasning av hjelpemidler ved funksjonssvikt (N=1223) opplever du at personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren (N=1504) er du fornøyd med samarbeid og informasjon totalt sett (N=1596) er du fornøyd med avdelingens generelle fysiske miljø (N=1607) Drivere av betydning for beboere 2 og pårørende til beboere på sykehjem Det er foretatt en statistisk analyse for å identifisere hvilke områder som har mest betydning for beboere og pårørende knyttet til vurdering av tjenestetilbudet ved sykehjemmet. Dette er gjort ved å beregne Pearsons korrelasjonstest. Korrelasjon er hvordan enheter som skårer høye verdier på en variabel, også har høye verdier på den andre variabelen. I denne analysen har en valgt å se på korrelasjon mellom svarene på hvor fornøyd en er med helheten på sykehjemmet ( alt i alt. ), på den dene siden, og de øvrige spørsmålene for både beboere og pårørende, på den annen. Denne korrelasjonen kan variere mellom -1 og +1. En korrelasjon på 0 gir uttrykk for manglende samvariasjon, mens 1 angir at det er maksimalt positiv samvariasjon mellom verdiene på de aktuelle variablene. En korrelasjon opp til 0,2 er en svak samvariasjon, 0,30-0,40 relativt sterk og over 0,5 meget sterk. Enkeltfaktorer med høy korrelasjon og høy indeksscore representerer styrker ved tjenesten. Enkeltfaktorer med høy korrelasjon og lav score bør vurderes som prioriterte oppfølgingsområder i kvalitetsutviklingsarbeidet. 2 Jfr. Rapporten Brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere ved sykehjem i Oslo kommune. Helse og velferdsetaten, desember

21 Tabell 15-1 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra beboerundersøkelsen på sykehjem - KS-spørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient. Spørsmål av betydning for beboeren Pearsons knyttet til helhetlig fornøydhet korrelasjon Indeks Rommet du bor på? 0,44 80 Maten du får? 0,35 73 Trives sammen med personalet? 0,33 83 Hvor klart og tydelig personalet snakker? 0,29 73 Behandler deg med høflighet og respekt? 0,27 90 Muligheten til å snakke med pleiepersonale? 0,24 77 Fornøyd med måltidene? 0,22 77 Muligheten for privatliv / være alene? 0,18 83 Trives sammen med de andre beboerne? 0,15 57 Kvalitetsplan utarbeidet i samarbeid med deg? 0,15 63 Muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,12 67 Muligheten til å få snakke med en lege? 0,11 60 Informasjonen du får om din helse? 0,10 53 Hjelpen du får til personlig hygiene? 0,10 80 Informasjon du får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,10 67 Aktivitetstilbudet her du bor? 0,09 53 Hvilken hjelp du skal ha? 0,08 57 Den medisinske behandlingen du får? 0,08 77 Når du skal legge deg og stå opp? 0,07 80 Muligheten til å klage hvis det er behov for det? 0,05 80 Bestemme når du skal spise? 0,04 17 Muligheten for å komme ut og få andre opplevelser/turer? 0,04 47 Personalet hører på deg hvis du har noe å klage på? 0,03 83 Muligheten for å komme til tannlege? -0,02 77 Personalet overholder taushetsplikten? -0,05 90 Beboerne på sykehjemmet (tabell 15-1) mener følgende betyr mest for deres totale fornøydhet: kvaliteter ved rommet de bor på kvaliteter ved maten de får samværet med personalet personalets evne til å snakke klart og tydelig personalets evne til å opptre med høflighet og respekt Det er imidlertid ikke svært sterk samvariasjon: korrelasjonen ligger rundt 0,3-0,4, noe som betegnes som relativt sterk. Spørsmål kan stilles om det er andre forhold som teller mer, men som det ikke spørres om. 19

22 Tabell 15-2 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - KSspørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient. Spørsmål som har betydning for Pearsons helhetsvurderingen for pårørende korrelasjon Indeks Personalet behandler beboeren med høflighet og respekt? 0,51 86 Samtalen med personalet var nyttig for deg som pårørende? 0,50 76 Beoberens trvisel på det rommet han/hun bor på? 0,48 69 Beboeren trives sammen med personalet? 0,47 79 Hvor klart og tydelig personalet snakker med beboeren? 0,44 73 Beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet? 0,40 79 Hjelpen beboeren får til personlig hygiene? 0,40 69 Beboerens opplevelse med måltidene? 0,38 73 Beboeren oppfatning av maten han/hun får? 0,36 69 Aktivitetstilbudet på sykehjemmet? 0,34 50 Den medisinske behandlingen han/hun får? 0,32 66 Hører på deg hvis du har noe å klage på? 0,32 76 Kvalitetsplan utarbeidet i samarbeid med beboeren? 0,29 50 Muligheten for privatliv/være alene? 0,29 76 Når han/hun skal spise? 0,28 56 Muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer? 0,28 36 Muligheten beboer har til å klage hvis det er behov for det? 0,28 63 Samværet ammen med de andre beboerne? 0,26 50 Informasjonen beboeren får om sin helse? 0,26 56 Informasjonen beboeren får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,26 59 Hvilken hjelp han/hun skal ha? 0,25 56 Når han/hun skal legge seg og stå opp? 0,25 66 Personalet overholder taushetsplikten? 0,23 89 Mulighet til å snakke med en lege? 0,23 56 Kvalitetsplan utarbeidet i samarbeid med deg som pårørende? 0,23 63 Muligheten for å komme til tannlege? 0,19 59 Muligheten til selv å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,18 43 Pårørende til beboerne på sykehjem (tabell 15-2) mener at de sterke sidene er følgende: personalet behandler beboeren med høflighet og respekt samtale med personalet er nyttig beboeren trives sammen med personalet personalet snakker klart og tydelig med beboeren beboerens mulighet til å snakke med pleiepersonalet Pårørende til beboerne på sykehjem mener at de svake sidene, og derav oppfølgingspunkter, er følgende. aktivitetstilbudet på sykehjemmet hvorvidt kvalitetsplanen er utarbeidet i samarbeid med beboeren muligheten for å komme ut og få andre opplevelser / turer 20

23 Tabell 15-3 Pearsons korrelasjonstest benyttet på data fra pårørendeundersøkelsen på sykehjem - Oslospørsmål. Rangert etter fallende korrelasjonskoefisient. Pearson Drivere av betydning samarbeid og informasjon for pårørende korrelasjon Indeks opplever du at personalet tar hensyn til informasjon du gir om beboeren? 0,66 76 er du fornøyd med avdelingens generelle fysiske miljø (lukt, lys og renhold etc.)? 0,51 69 vask og stell av klær? 0,40 69 hjelp til toalettbesøk? 0,33 69 tilpasning av hjelpemidler ved funksjonssvikt (rullestol og lignende)? 0,28 73 munnhygiene (tannpuss, rens osv.)? 0,25 59 tilrettelegging ved språk- / talevansker? 0,17 53 tilrettelegging for syns- og hørselhemmede? 0,15 46 Pårørende til beboerne på sykehjem (tabell 15-3) mener at de sterke sidene er følgende: personalet tar hensyn til den informasjonen pårørende gir om beboeren det generelle fysiske miljø på avdelingen vask og stell av beboerens klær hjelp til toalettbesøk Pårørende til beboerne på sykehjem mener at en svak side/oppfølgingspunkt er munnhygiene. 21

24 16. Resultat pr. sykehjem. Tabeller I dette kapitlet er vist resultatet for hvert av spørsmålene i undersøkelsen angitt som indeksscore på hvert sykehjem. Tabellene er ordnet etter fallende indeksscore. Total vil si scoren for alle beboerne under ett, uavhengig av tilhørighet til et bestemt sykehjem Resultat for brukeren Når det gjelder måltidene (tabell 16-1) er Lille Tøyen med sine 85 indekspoeng på topp. Lavest score har Casinetto og Nordseterhjemmet med henholdsvis 44 og 55 indekspoeng. Tabell 16-1 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med måltidene? Rangert etter fallende indeks. Lille Tøyen Vålerengen Sagenehjemmet Ammerudlunden Fagerborghjemme Nordberghjemmet Ensjøtunet Sofienbergsente St. Halvardshje Majorstutunet Manglerudhjemme Cathinka Gulber Villa Enerhauge Frognerhjemmet Paulus Tåsenhjemmet Solvang Rødtvedt Kajalund Ammerudhjemmet Ullerntunet Silurveien Bekkelagshjemme Total Akerselva sykeh Fagertun sykehj Villa Skaar 96 9 Søster Ninas Sy Granås sykehjem 87 5 Økern St. Hanshaugen Lindeberg Lillohjemmet Kantarellen Abildsø bo- og Langerud Oppsalhjemmet Kingosgate Hovseterhjemmet Furuset Grünerløkka Uranienborg Stovnerhjemmet Lambertseter Grefsenhjemmet Vinderen Lilleborg Midtåsenhjemmet Romsås Madserud Ryenhjemmet Nordseterhjemmet Casinetto

25 Når det gjelder fornøydhet med maten (tabell 16-2) er det Nordberghjemmet som scorer høyest, med 87 indekspoeng. Nederst ligger Casinetto med 44 poeng. Tabell 16-2 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med maten han/hun får? Rangert etter fallende indeks. Nordberghjemmet Rødtvedt Lille Tøyen Vålerengen Sagenehjemmet Fagerborghjemme Ensjøtunet St. Halvardshje Villa Enerhauge Ammerudlunden Cathinka Gulber Ammerudhjemmet Majorstutunet Solvang Manglerudhjemme Bekkelagshjemme Ullerntunet Tåsenhjemmet Kajalund Frognerhjemmet Grefsenhjemmet Sofienbergsente Paulus Lindeberg Lillohjemmet Fagertun sykehj Villa Skaar Søster Ninas Sy Granås sykehjem 87 5 Total Silurveien Oppsalhjemmet Kantarellen Grünerløkka St. Hanshaugen Abildsø bo- og Akerselva sykeh Langerud Uranienborg Kingosgate Lilleborg Furuset Lambertseter Hovseterhjemmet Vinderen Stovnerhjemmet Økern Midtåsenhjemmet Ryenhjemmet Madserud Nordseterhjemme Romsås Casinetto

26 På spørsmålet om fornøydhet med hjelpen til personlig hygiene (tabell 16-3) er det Ammerudlunden som scorer høyest, med 90 poeng. Nederst ligger Nordseterhjemmet med 54 poeng. Tabell 16-3 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med hjelpen til personlig hygiene? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Vålerengen Sofienbergsente Solvang Kingosgate Sagenehjemmet Rødtvedt Lille Tøyen Grefsenhjemmet Ensjøtunet Ullerntunet Cathinka Gulber Fagerborghjemme St. Halvardshje Frognerhjemmet Nordberghjemmet Bekkelagshjemme Ammerudhjemmet Villa Enerhauge Silurveien St. Hanshaugen Tåsenhjemmet Total Paulus Grünerløkka Fagertun sykehj Søster Ninas Sy 96 9 Granås sykehjem 93 5 Villa Skaar Majorstutunet Lindeberg Manglerudhjemme Kantarellen Vinderen Lillohjemmet Kajalund Abildsø bo- og Akerselva sykeh Midtåsenhjemmet Oppsalhjemmet Stovnerhjemmet Økern Hovseterhjemmet Lilleborg Uranienborg Madserud Romsås Lambertseter Furuset Casinetto Langerud Ryenhjemmet Nordseterhjemme

27 Når det gjelder fornøydhet med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål (tabell 16-4) er Ammerudlunden best med 72 poeng. Nederst ligger Kingos gate med 23 poeng. Tabell 16-4 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Vålerengen Sofienbergsente Ensjøtunet Cathinka Gulber Villa Enerhauge 54 8 Sagenehjemmet Casinetto Abildsø bo- og St. Hanshaugen Akerselva sykeh Ullerntunet Ammerudhjemmet Hovseterhjemmet Kajalund Vinderen Bekkelagshjemme Uranienborg Midtåsenhjemmet Fagerborghjemmet Lillohjemmet Solvang Paulus Furuset Madserud Fagertun sykehj Villa Skaar 81 7 Søster Ninas Sy Granås sykehjem 50 4 Grefsenhjemmet Total Majorstutunet Nordberghjemmet St. Halvardshje Frognerhjemmet Langerud Lindeberg Lille Tøyen Tåsenhjemmet Silurveien Kantarellen Økern Rødtvedt Nordseterhjemme Stovnerhjemmet Lambertseter Ryenhjemmet Romsås Grünerløkka Manglerudhjemme Oppsalhjemmet Lilleborg Kingosgate

28 På spørsmål om fornøydhet med muligheten til aktivitetstilbud på sykehjemmet (tabell 16-5) er det Sofienbergsenteret som er best, med 80 poeng. Lavest ligger Kantarellen med 25 poeng. Tabell 16-5 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet? Rangert etter fallende indeks. Sofienbergsente Vålerengen Ammerudhjemmet Cathinka Gulber Ammerudlunden Sagenehjemmet Solvang Ensjøtunet St. Halvardshje Grefsenhjemmet Hovseterhjemmet Lille Tøyen Lindeberg Bekkelagshjemme Manglerudhjemme Uranienborg Ryenhjemmet Majorstutunet Casinetto Paulus Abildsø bo- og Akerselva sykeh Madserud Nordberghjemmet Lambertseter Fagertun sykehj Villa Skaar 81 7 Søster Ninas Sy Granås sykehjem 67 5 Total Lillohjemmet Midtåsenhjemmet St. Hanshaugen Økern Stovnerhjemmet Silurveien Langerud Frognerhjemmet Grünerløkka Vinderen Rødtvedt Nordseterhjemme Oppsalhjemmet Furuset Kingosgate Ullerntunet Fagerborghjemme Kajalund Lilleborg Tåsenhjemmet Villa Enerhauge Romsås Kantarellen

29 På spørsmålet om fornøydhet med den medisinske behandlingen han/hun får (tabell 16-6) er det Ammerudlunden som er best med 85 poeng. Nederst ligger Casinetto med 49 poeng. Tabell 16-6 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med den medisinske behandlingen han/hun får? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Sofienbergsente Vålerengen Silurveien Cathinka Gulber Lille Tøyen Ensjøtunet Ammerudhjemmet Grefsenhjemmet Sagenehjemmet Paulus Grünerløkka Nordberghjemmet St. Halvardshje Bekkelagshjemme Solvang Kantarellen Frognerhjemmet Tåsenhjemmet Akerselva sykeh St. Hanshaugen Oppsalhjemmet Total Fagerborghjemme Kingosgate 67 9 Fagertun sykehj Granås sykehjem 87 5 Søster Ninas Sy Villa Skaar 79 8 Madserud Majorstutunet Lilleborg Lambertseter Lindeberg Rødtvedt Midtåsenhjemmet Abildsø bo- og Stovnerhjemmet Ullerntunet Manglerudhjemme Uranienborg Lillohjemmet Økern Furuset Kajalund Romsås Hovseterhjemmet Vinderen Ryenhjemmet Nordseterhjemme Langerud Villa Enerhauge Casinetto

30 På spørsmålet om fornøydheten med muligheten til å komme ut og få andre opplevelser/turer (tabell 16-7) er det Ammerudlunden som er best med 59 poeng. Nederst på tabellen ligger Grünerløkka med 11 poeng. Tabell 16-7 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten til å komme ut og få andre opplevelser/turer? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Sofienbergsente Lille Tøyen Paulus Grefsenhjemmet Ammerudhjemmet St. Hanshaugen Solvang Cathinka Gulber Lindeberg Vålerengen Akerselva sykeh Abildsø bo- og Ensjøtunet Stovnerhjemmet Sagenehjemmet Bekkelagshjemme Uranienborg Manglerudhjemme Hovseterhjemmet St. Halvardshje Total Casinetto Midtåsenhjemmet Villa Enerhauge Fagertun sykehj 89 3 Villa Skaar 83 6 Søster Ninas Sy 63 9 Granås sykehjem 58 4 Silurveien Økern Majorstutunet Langerud Lillohjemmet Frognerhjemmet Lilleborg Ullerntunet Nordberghjemmet Oppsalhjemmet Kajalund Lambertseter Nordseterhjemme Furuset Vinderen Madserud Tåsenhjemmet Fagerborghjemme Kingosgate Kantarellen Ryenhjemmet Rødtvedt Romsås Grünerløkka

31 Når det gjelder fornøydhet med muligheten for privatliv / være alene (tabell 16-8) er det Ammerudlunden som er best med 94 poeng. Nederst befinner Lilleborg og Romsås seg med henholdsvis 57 og 60 poeng. Tabell 16-8 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for privatliv / være alene? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Cathinka Gulber Sofienbergsente Ensjøtunet Sagenehjemmet Rødtvedt Kantarellen Fagerborghjemme Uranienborg Midtåsenhjemmet Vinderen Silurveien Vålerengen Kajalund Paulus Nordberghjemmet Grefsenhjemmet Kingosgate Akerselva sykeh Majorstutunet Lille Tøyen Abildsø bo- og Solvang Bekkelagshjemme Manglerudhjemme Fagertun sykehj Granås sykehjem 93 5 Søster Ninas Sy Villa Skaar 89 9 Total Furuset Frognerhjemmet Grünerløkka Lillohjemmet Tåsenhjemmet Langerud Casinetto St. Hanshaugen St. Halvardshje Madserud Lambertseter Ryenhjemmet Villa Enerhauge Hovseterhjemmet Nordseterhjemme Oppsalhjemmet Lindeberg Ullerntunet Økern Stovnerhjemmet Ammerudhjemmet Romsås Lilleborg

32 På spørsmålet om beboeren er fornøyd med muligheten for å komme til tannlege (tabell 16-9) er det Vålerenden som er best med 82 poeng. Nederst befinner Abildsø bo- og rehabiliteringssenter seg med 42 poeng. Tabell 16-9 I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for å komme til tannlege? Rangert etter fallende indeks. Vålerengen Cathinka Gulber Ammerudlunden Solvang Ammerudhjemmet Sagenehjemmet Nordberghjemmet Ullerntunet Bekkelagshjemme Kajalund Sofienbergsente Grefsenhjemmet Lillohjemmet Ryenhjemmet St. Halvardshje Oppsalhjemmet Rødtvedt Ensjøtunet Silurveien Lille Tøyen Total Villa Enerhauge 59 9 Paulus Majorstutunet Lindeberg Villa Skaar 92 8 Fagertun sykehj 89 3 Granås sykehjem 87 5 Søster Ninas Sy 80 5 Fagerborghjemme Økern Uranienborg Vinderen Lambertseter Tåsenhjemmet Nordseterhjemme Akerselva sykeh Kingosgate 54 8 Stovnerhjemmet Frognerhjemmet Grünerløkka Hovseterhjemmet Midtåsenhjemmet St. Hanshaugen Langerud Kantarellen Furuset Madserud Manglerudhjemme Romsås Casinetto 44 9 Lilleborg Abildsø bo- og

33 16.2. Trivsel Når det gjelder spørsmålet om beboeren trives på det rommet han/hun bor på (tabell 16-10) er det Ammerudlunden som ligger øverst med 89 poeng, mens Nordseterhjemmet ligger nederst med 49 poeng. Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives på det rommet han/hun bor på? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Cathinka Gulber Rødtvedt Manglerudhjemme Nordberghjemmet Sagenehjemmet Kingosgate Vålerengen Kantarellen Grefsenhjemmet Lille Tøyen Fagerborghjemme Midtåsenhjemmet Akerselva sykeh Uranienborg Ensjøtunet Sofienbergsente Vinderen Casinetto Paulus Kajalund Solvang Majorstutunet Silurveien Tåsenhjemmet Granås sykehjem Villa Skaar Fagertun sykehj 89 3 Søster Ninas Sy Lillohjemmet Frognerhjemmet Ullerntunet Grünerløkka Total Bekkelagshjemme Lambertseter Økern Abildsø bo- og Villa Enerhauge St. Halvardshje Hovseterhjemmet Madserud Furuset Lindeberg Langerud Ryenhjemmet Ammerudhjemmet Stovnerhjemmet Oppsalhjemmet Lilleborg St. Hanshaugen Romsås Nordseterhjemme

34 St.Halvardshjemmet scorer høyest på spørsmålet om beboeren trives sammen med personalet (tabell 16-11) med 94 poeng. Lavest kommer Casinetto og Romsås med henholdsvis 60 og 62 poeng. Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med personalet? Rangert etter fallende indeks. St. Halvardshje Vålerengen Sofienbergsente Ammerudlunden Manglerudhjemme Lille Tøyen Rødtvedt Solvang Silurveien Kajalund Kingosgate Paulus Fagerborghjemme Sagenehjemmet Lindeberg Ullerntunet Cathinka Gulber Villa Enerhauge Frognerhjemmet Økern Ammerudhjemmet Nordberghjemmet Grefsenhjemmet Ensjøtunet Uranienborg Fagertun sykehj Granås sykehjem Søster Ninas Sy 96 9 Villa Skaar Total Bekkelagshjemme Vinderen Lambertseter Hovseterhjemmet Majorstutunet Akerselva sykeh Grünerløkka Kantarellen St. Hanshaugen Tåsenhjemmet Lillohjemmet Oppsalhjemmet Abildsø bo- og Madserud Midtåsenhjemmet Stovnerhjemmet Furuset Ryenhjemmet Langerud Nordseterhjemme Lilleborg Romsås Casinetto

35 Når det gjelder spørsmålet om beboeren trives sammen med de andre beboerne (tabell 16-12) er det Ammerudlunden som ligger øverst med 68 poeng. Nederst ligger Romsås med 39 poeng. Tabell I hvor stor grad opplever du at beboeren trives sammen med de andre beboerne? Rangert etter fallende indeks. Ammerudlunden Vålerengen Solvang Kantarellen Villa Enerhauge Cathinka Gulber Ensjøtunet Ammerudhjemmet St. Halvardshje Manglerudhjemme Kingosgate Bekkelagshjemme Madserud Lille Tøyen Abildsø bo- og Lindeberg Paulus Lambertseter Rødtvedt Furuset Økern Sagenehjemmet Total Akerselva sykeh Stovnerhjemmet Fagertun sykehj 89 3 Villa Skaar Søster Ninas Sy 71 8 Granås sykehjem 67 5 Majorstutunet Midtåsenhjemmet Sofienbergsente Ryenhjemmet Silurveien Oppsalhjemmet Ullerntunet Grefsenhjemmet Fagerborghjemme Kajalund Hovseterhjemmet Langerud Vinderen Casinetto Lillohjemmet Grünerløkka Tåsenhjemmet Frognerhjemmet Uranienborg Nordseterhjemme St. Hanshaugen Lilleborg Nordberghjemmet Romsås

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014

Brukerundersøkelse 2014 Enhet for service og internkontroll Brukerundersøkelse 2014 Helse- og velferds/omsorgssenter TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 7004 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Brukerundersøkelse

Detaljer

Behovsstyrt Bemanning BOB 2010-2011

Behovsstyrt Bemanning BOB 2010-2011 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Behovsstyrt Bemanning BOB 2010-2011 Sluttrapport Marit Strandquist Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Kompetansestyring... 4 3.0 Prosjektet Behovsstyrt Bemanning - BOB...

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING

TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING TILFREDSHET MED KOMMUNEN OG DEN KOMMUNALE TJENESTEYTING Dagens Holebilde 17.2.2001 Flott vær, bare man kommer seg noen meter over Steinsfjorden, Foto: Per Aa. Mandt RESULTAT FRA EN BEFOLKNINGS- OG BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ressursanalyse... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Dekningsgrad... 4 2.3 Produktivitet... 5 2.4

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barnehagetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer