nr 28/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 28/ årgang 102 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder: Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Opphør av fullmektigverv Meddelte supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler Endring i fullmaktsforhold INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (73) Innehaver 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 28/12 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A01K 63/02 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Lars Aglen, 7168 LYSØYSUNDET, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Lars Aglen, LYSØYSUNDET, 7168, Transportkorridor for fisk og fremgangsmåte for transport av levende fisk over korte distanser (51) Klasse : A47C 9/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : ,, (24) Løpedag Balans Management AS, Arnstein Arnebergs vei 8, 0274, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306, Hans Christian Mengshoel, Arnstein Arnebergs vei 8,, 0274, Stol (51) Klasse : A61K 39/395 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/US2000/ : (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, ANTONY, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, Charles L Vogel, 5711 Hancock Road, DAVIE, FL33330, US Robert E Bellet, 164 Black Cherry Circle, ELKINS PARK, PA19027, US Docetaksel i kombinasjon med rhumab HER2 for behandling av kreft (51) Klasse : B01J 19/18 ( ) B01J 19/00 ( ) A61K 51/12 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag ScintOmics Up North AS, Utveien 15, 1430 ÅS, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Bent Wilhelm Schoultz, Utveien 15, ÅS, 1430, Gjermund Henriksen, Schubertstrasse 11, STARNBERG, 82319, DE Apparat og fremgangsmåte for å utføre kjemiske reaksjoner og prosesser 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 28/12 (51) Klasse : B32B 1/08 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Covent AS, Birkemo, 4387 BJERKREIM, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Ciro Sinagra, Via Pasteur 10, CENTURA CASERTA, 81023, IT Belagt metallfolie og anvendelse av samme i en energigjenvinner (51) Klasse : B63J 2/12 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Ulmatec Pyro AS, Gamlem, 6280 SØVIK, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Jan Petter Urke, Flem 2, LONGVA, 6293, Tank heating system (51) Klasse : C07D 487/04 ( ) A61K 31/519 ( ) A61P 7/02 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , GB, (62) Utskilt fra : , med inndato (62) Avdelt fra : , med inndato (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/SE2001/ : (24) Løpedag (68) Basispatent , med inndato AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, Martin Bohlin, c/o AstraZeneca R&D Södertälje, SÖDERTÄLJE, 15185, SE Steve Cosgrove, c/o AstraZeneca R & D Charnwood, Bakewell Road, LOUGHBOROUGH, LEICESTERSHIRE, LE115RH, GB Bo Lassen, c/o AstraZeneca R & D Södertälje, SÖDERTÄLJE, 15185, SE Nye krystallinske og amorfe former av en triazolo(4,5-d) pyrimidinforbindelse (51) Klasse : E04B 1/38 ( ) E04B 1/21 ( ) (51) Klasse : B65D 88/74 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , FI, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FI2010/ (24) Løpedag Oy U-Cont Ltd, Kontintie 33, JOROINEN, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Jari Sistonen, Liunantie 64, JOROINEN, 79600, FI Isolasjonsstruktur og fremgangsmåte for isolering av en struktur (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Svein Berg Holding AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123, Svein Berg, Einagata 18, ISFJORDEN, 6320, Anordning ved et sammenføringssystem for bygningselementer. 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 28/12 (51) Klasse : E04H 17/10 ( ) E04H 17/12 ( ) H01B 17/14 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Veshovda Gjerdesystem as, Sokndalsveien 26 c/o Ipark Dalane AS, 4370 EGERSUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Svein Narve Veshovda, Veshovdaveien 139, EGERSUND, 4370, Trådgjerdesystem og framgangsmåte ved etablering og utbedring av et slikt system. (51) Klasse : E21B 33/037 ( ) E21B 36/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Vetco Gray Scandinavia AS, Postboks 423 Sandvika, 1302 SANDVIKA, Jon Flidh, Storgata 11, MJØNDALEN, 3050, Olav Hånde, Røykenveien 207, ASKER, 1386, Bjørnar Bakken, Bjerkåsen 5, BLOMMENHOLM, 1365, Undersjøisk innretning (51) Klasse : E21B 23/00 ( ) E21B 43/10 ( ) E21B 41/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/967,665 (24) Løpedag Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Nicholas P Gette, North Houston Rosslyn, HOUSTON, TX77086, US Chetan Tulapurkar, John F. Welch Techlology Centre Plot No. 122, Export, Promotion Industrial Park, Phase 2, Hoodi Village, Whitefield Road, BANGALORE, KARNATAKA, , IN Tariq Ansari, John F. Welch Techlology Centre Plot No. 122, Export, Promotion Industrial Park, Phase 2, Hoodi Village, Whitefield Road, BANGALORE, KARNATAKA, , IN Shripad Hegde, John F. Welch Techlology Centre Plot No. 122, Export, Promotion Industrial Park, Phase 2, Hoodi Village, Whitefield Road, BANGALORE, KARNATAKA, , IN Mahesh Bhat, John F. Welch Techlology Centre Plot No. 122, Export, Promotion Industrial Park, Phase 2, Hoodi Village, Whitefield Road, BANGALORE, KARNATAKA, , IN Setteverktøy med tilbakemeldingsmekanisme (51) Klasse : E21B 33/037 ( ) E21B 36/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Vetco Gray Scandinavia AS, Postboks 423 Sandvika, 1302 SANDVIKA, Olav Hånde, Røykenveien 207, ASKER, 1386, Undersjøisk innretning (51) Klasse : E21B 33/04 ( ) E21B 33/06 ( ) E21B 33/1295 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/968,684 (24) Løpedag Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Ryan Herbel, N. Houston Rosslyn, HOUSTON, TX77086, US Rick C Hunter, N. Houston Rosslyn, HOUSTON, TX77086, US Undervanns brønnhodestengingsanordninger for nødsituasjoner 5

6 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 28/12 (51) Klasse : E21B 34/14 ( ) E21B 43/14 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : ,, (24) Løpedag I-Tec AS, Fabrikkveien 28, 4033 STAVANGER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Roger Antonsen, Krabbeveien 2, RANDABERG, 4070, Kristoffer Brække, Kvernhusveien 1B, STAVANGER, 4025, Geir Lunde, Dagrosveien 38B, SANDNES, 4326, System og fremgangsmåte for håndtering av en gruppe ventiler (51) Klasse : E21B 41/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/974,164 (24) Løpedag Vetco Gray Inc, 4424 West Sam Houston Parkway North, Suite 100, TX77041 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Richard Knox, N. Houston Rosslyn, HOUSTON, TX77086, US System og fremgangsmåte for katodisk beskyttelse av undersjøisk brønnutstyrsenhet (51) Klasse : E21B 44/00 ( ) E21B 47/02 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 61/260, , US, 61/371, , US, 12/941,670 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/US2010/ : (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Christian Fulda, Am Papenholz 5, SEHNDE, 31319, DE Douglas J Patterson, 8219 Northbridge Drive, SPRING, TX77379, US Andreas Hartmann, Mondhagen 55, CELLE, NIEDERSACHSEN, 29227, DE Mark Jenkins, Petersburgstr. 141, CELLE, 29223, DE Stefan Wessling, Brehmstr. 50, HANVER, 30173, DE Ulrich Michael, Podbielskistr. 109, HANVER, 30177, DE Integrering av flere datakilder for bore-anvendelser (51) Klasse : E21B 47/00 ( ) E21B 10/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 61/239,703 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/US2010/ : (24) Løpedag M-I LLC, 5950 North Course Drive, TX77072 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Mario Zamora, Spellbrook Drive, HOUSTON, TX77084, US Marian Baranowski, 5951 Lattimer Drive, HOUSTON, TX77035, US Kenneth Slater, Hahn Road, SEALY, TX77474, US Oppskaleringsanordning for testing av borkronetilkliningsegenskaper 6

7 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 28/12 (51) Klasse : E21B 47/007 ( ) E21B 47/135 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/613,881 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/US2010/ : (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Brooks A Childers, 1425 Red Hawk Run, CHRISTIANSBURG, VA24073, US Daniel Homa, 408 Alleghany Street, BLACKSBURG, VA24060, US Rotert enkelt- eller flerleder optisk fiber (51) Klasse : F04D 13/08 ( ) F04D 13/06 ( ) F04B 47/06 ( ) E21B 43/01 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Vetco Gray Scandinavia AS, Postboks 423 Sandvika, 1302 SANDVIKA, Ole Petter Tomter, Myrveien 34 B, NESØYA, 1397, Et system og fremgangsmåte for momentan hydrostatisk drift av hydrodynamiske aksiallagre i en vertikal fluidfortregningsmodul (51) Klasse : G01N 33/28 ( ) (51) Klasse : E21B 47/06 ( ) E21B 47/017 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 61/258, , US, 12/939,280 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/US2010/ : (24) Løpedag Baker Hughes Inc, P O Box 4740, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Carl M Edwards, Millcross Lane, KATY, TX77494, US Temperaturufølsomme anordninger og fremgangsmåter for å fremstille disse (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/578,425 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2010/ (24) Løpedag Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104, Kai Hsu, 4835 Durham Lane, SUGAR LAND, TX77479, US Kentaro Indo, Spence Wynd SW, EDMONTON, ABT6X1N7, CA Fremgangsmåter og apparat for nedihulls karakterisering av emulsjonsstabilitet (51) Klasse : G05B 15/02 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , EP, (24) Løpedag ABB AS - Offshore Systems, Bergerveien 12, 1396 BILLINGSTAD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306, Clint Heyer, Helgesens gate 12F,, 0553, David Anisi, Sporveisgate 4,, 0354, Johan Gunnar, Toftesgate 61A,, 0552, Tommy Lillehagen, Østre Jansrud 115, ASKER, 1383, Fremgangsmåte for å kontrollere industrielle roboter i et arbeidsområde 7

8 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 28/12 (51) Klasse : H01R 9/03 ( ) H01R 4/26 ( ) H01R 43/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Nexans, 8 rue du Général Foy, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Gunnar Claus Berthelsen, Skogtunet 5, STABEKK, 1369, Bård Lillehaug, Speidersletta 8, LOMMEDALEN, 1350, Ole Martin Grimsgaard, Terrassevn. 6, STABEKK, 1321, Peter Steer, Agricolastrasse 67, MÜNCHEN, 80686, DE Robert Rabitsch, Diemendorfer Str. 14, MÜNCHEN, 81477, DE Bernd Rosenberger, Moosburg 1, TITTMONING, 84529, DE Kraftkabelavgrening (51) Klasse : H04N 5/445 ( ) G06F 3/048 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : Ingen (24) Løpedag Harald Amundsen, Dalsvingen 1, 7560 VIKHAMMER, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Harald Amundsen, Dalsvingen 1, VIKHAMMER, 7560, Fremgangsmåte og navigasjons- og presentasjonssystem for widget-notifikasjoner på internettaktiverte enheter 8

9 meddelte patenter (B1) nr 28/12 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A61K 9/00 ( ) A61K 9/32 ( ) A61K 31/565 ( ) A61K 31/57 ( ) A61K 45/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/FI1999/00887 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Bayer Oy, Pansiontie 47, ÅBO, Finland (FI) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Jarkko Ruohonen, Vanha Härkätie 10, SF Vanhalinna, Finland (FI) Pirkko Lehtinen, Kirjosieponkatu 2, SF Piispanristi, Finland (FI) Harri Jukarainen, Auranlaakson koulutie 16 C 14, ÅBO, Finland (FI) Juha Ala-Sorvari, Ruonalankatu 12AS3, ÅBO, Finland (FI) Tommi Markkula, 26 St James Drive, Sale, Cheshire M33 7QX, England, Storbritannia (GB) : Avleveringsinnretning, spesielt for avlevering av progestiner og østrogener (51) Klasse: A61K 9/22 ( ) A61K 9/16 ( ) A61K 9/20 ( ) A61K 9/28 ( ) A61K 47/36 ( ) A61K 31/445 ( ) A61K 31/4468 ( ) A61K 31/505 ( ) A61K 31/519 ( ) A61K 47/30 ( ) A61K 47/38 ( ) C08K 5/00 ( ) C08L 1/04 ( ) C08L 3/02 ( ) C08L 101/14 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2000/ (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, Belgia (BE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Roger Petrus Gerebern Vandecruys, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, Belgia (BE) Eugeen Marie Jozef Jans, Beerse, Belgia (BE) : Pregelatinisert stivelse i en formulering med regulert frigivning 9

10 meddelte patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse: A61K 9/48 ( ) A61J 3/07 ( ) A61K 9/52 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, , GB, , GB, , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2000/07295 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 2880 BORNEM, Belgia (BE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Allan J Clarke, King of Prussia, PA, USA (US) Teodoro Fonio, Baranzate di Bollate, Italia (IT) Geoffrey Arthur Harris, Worthing, West Sussex, England, Storbritannia (GB) Ron Kift, Harlow, Essex, England, Storbritannia (GB) Donald Lightfoot, Collegeville, PA, USA (US) Shane McGinley, Collegeville, PA, USA (US) Thomas Ofsharick, Collegeville, PA, USA (US) Margaret Mary Szymczack, Philadelphia, PA, USA (US) : Flere-komponents farmasøytisk doseringsform samt fremstilling derav (51) Klasse: A61K 9/51 ( ) A61K 9/107 ( ) A61K 31/337 ( ) A61P 35/00 ( ) A61K 9/14 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US1998/13272 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Abraxis Bioscience LLC, Wilshire Boulevard, Suite 2100, CA90025 LOS ANGELES, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Patrick Soon-Shiong, Chenault Street, CA90049 LOS ANGELES, USA (US) Neil P Desai, 847 Alandele Avenue, Los Angeles, CA, USA (US) Shlomo Magdassi, Jerusalem, Israel (IL) David C. Sahadevan, Whittier, CA, USA (US) : Formuleringer av paklitaksel (51) Klasse: A61K 9/70 ( ) A61K 31/4468 ( ) A61K 31/485 ( ) A61K 9/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, 60/467, , US, 60/467,243 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2004/13810 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Purdue Pharma L.P., One Stamford Forum, CT06901 STAMFORD, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Bruce E Reidenberg, 1 Stoneycrest Road, NY01580 RYE, USA (US) Stephen A Howard, 17 Autumm Drive, CT06811 DANBURY, USA (US) : Manipulasjonssikker transdermal doseringsform omfattende en aktiv stoffkomponent og en motvirkende stoffkomponent ved det distale området av det aktive stofflaget (51) Klasse: A61K 47/48 ( ) A61K 39/02 ( ) A61K 39/12 ( ) A61K 39/385 ( ) A61K 39/39 ( ) A61K 39/395 ( ) A61K 31/519 ( ) A61K 31/525 ( ) A61K 45/00 ( ) A61P 31/00 ( ) A61P 31/04 ( ) A61P 31/10 ( ) A61P 31/12 ( ) A61P 33/00 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 35/02 ( ) A61P 37/04 ( ) A61P 43/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/10254 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Purdue Research Foundation, 1291 Cumberland Avenue, West Lafayette, IN 47906, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Philip Stewart Low, 5850 Farm Ridge Road, West Lafayette, IN 46204, USA (US) Yingjuan Lu, 226 Arnold Drive, Apartment 16, West Lafayette, IN 47906, USA (US) : Sammensetning omfattende ligand-immunogene konjungater. 10

11 meddelte patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse: B01D 17/06 ( ) B03C 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Hamworthy Plc, Fleets Corner, BH170JT POOLE, DORSET, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Erik Bjørklund, Ombergveien 14B, 0283 Reidar Friberg, Stølsvegen 13B, 0590 : Elektrostatisk koaleserende anordning (51) Klasse: B01D 53/14 ( ) B01D 53/18 ( ) B01D 53/62 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Aker Clean Carbon AS, Postboks 195 Skøyen, 0212 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Knut Sanden, Nesåsen 4, 1394 NESBRU Randi Lund, Bentsegata 6B, 0465 Anne-Helene Haaland, Rugdefaret 19, 1450 NESODDTANGEN Trygve Andreas Rikheim, Iver Holters vei 21, 1410 KOLBOTN Simon Woodhouse, Fjellveien 8B, 2010 STRØMMEN : Fremgangsmåte for fjerning av CO2 fra en eksosgass (51) Klasse: B01D 53/14 ( ) B01D 53/96 ( ) F02C 3/34 ( ) F02C 6/18 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Nebb Technology AS, Postboks 112, 1371 ASKER Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 Carl-W Hustad, c/o Nebb Engineering AS, Postboks 112, 1371 ASKER Inge Tronstad, c/o Nebb Engineering AS, Postboks 112, 1371 ASKER : Fremgangsmåte og anlegg for energieffektiv oppfanging og utskillelse av CO2 fra en gassfase (51) Klasse: B01J 20/24 ( ) B01J 45/00 ( ) C02F 1/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR2002/02502 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ahlstrom Corp, Eteläesplanadi 14, HELSINGFORS, Finland (FI) Ahlstrom Research and Services, Z I de l'abbaye, Impasse Louis Champin, PONT EVEQUE, Frankrike (FR) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Alain Domard, 74, boulevard des Belges, LYON, Frankrike (FR) Eliane Espuche, 6, rue Alexis Perroncel, VILLEURBANNE, Frankrike (FR) Séverine Despond, Le Correge II, 500, avenue Jean Monnet, CALUIRE, Frankrike (FR) Noël Cartier, 4, lot les Jardins de Saint Bonoît, VIENNE, Frankrike (FR) : Anvendelse av et materiale på basis av organiske og/eller uorganiske fibrer og kitosan for fiksering av metallioner (51) Klasse: B63B 39/14 ( ) B63B 39/03 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Eirik Hellesvik, Dalveien 16A, 8430 MYRE Eirik Hellesvik, Dalveien 16A, 8430 MYRE : Rulledempningstank 11

12 meddelte patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse: B64F 1/18 ( ) B64F 1/20 ( ) E01F 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: ,, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Torgeir Espedal, Egdeveien 7, 4307 SANDNES Per Ingar Mortensen, Myraveien 38, 1738 BORGENHAUGEN Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Torgeir Espedal, Egdeveien 7, 4307 SANDNES Per Ingar Mortensen, Myraveien 38, 1738 BORGENHAUGEN : Posisjoneringsreferansesystem for samt framgangsmåte ved tildanning av landingsposisjoneringsreferanser på område for landing av et helikopter eller last hengende fra et helikopter (51) Klasse: E04B 2/86 ( ) E04C 2/20 ( ) E04B 2/84 ( ) E04G 11/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2003/32467 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: PolyOne Corp, Walker Road, OH44012 AVON LAKE, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN William M Bjerke, 2122 Middleton Road, OH44236 HUDSON, USA (US) David S Foell, Cardinal Drive, OH44136 STRONGVILLE, USA (US) : Innleggspanel for betongfyllbar forskalingsvegg (51) Klasse: C07K 14/475 ( ) A61K 38/00 ( ) A61K 47/48 ( ) C12N 15/12 ( ) A61P 25/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2002/02319 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 R Blake Pepinsky, 30 Falmouth Road, MA02474 ARLINGTON, USA (US) Dinah W Y Sah, 4 Longfellow Place, Apartment 2608, MA02114 BOSTON, USA (US) Paula Ann Boriack-Sjodin, 46 Florence Road, MA02453 WALTHAM, USA (US) Stephan S Miller, 6 Woodside Lane, MA02474 ARLINGTON, USA (US) Anthony Rossomando, 50 Asti Avenue, MA02151 REVERE, USA (US) : Polymerkonjugater av neublastin, samt anvendelse derav (51) Klasse: E04C 5/07 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: ,, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/2002/00324 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Reforcetech AS, Meierisvingen 2, 1383 ASKER Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Anders Henrik Bull, Granbakken 6, 1386 ASKER : Armeringselement og fremgangsmåte ved fremstilling av armeringselement 12

13 meddelte patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse: F03B 13/18 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DK, 0162/ , DK, 0163/ , DK, 0573/01 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/DK2001/00317 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Keld Hansen, Hovedgaden 63, 6621 GESTEN, Danmark (DK) Wave Star Energy ApS, Maglemosevej 61, 2920 CHARLOTTENLUND, Danmark (DK) Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 Niels Arpe Hansen, Grønlandsparken 88 C, 6715 ESBJERG, Danmark (DK) Keld Hansen, Hovedgaden 63, 6621 GESTEN, Danmark (DK) : Bølgekraftmaskin (51) Klasse: G01S 3/802 ( ) H04N 7/15 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Cisco Systems International SarL, Avenue des Uttins 5, 1180 ROLLE, Sveits (CH) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 Audun Solvang, Nordbergveien 6B, 0875 : Fremgangsmåte og system for å bestemme retningen mellom et deteksjonspunkt og en akustisk kilde (51) Klasse: G01V 1/36 ( ) G01V 1/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US1998/14167 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: PGS Data Processing Inc, Suite 300, Richmond Avenue, Houston, TX 77042, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Federico Martin, Missouri City, TX, USA (US) : Fremgangsmåte og anordning for å detektere seismiske hendelser, og for å detektere og korrigere geometri- og statikk-feil i seismiske data (51) Klasse: G01V 1/36 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB1999/00936 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schlumberger Holdings Ltd, P O Box 71, Craigmuir Chambers ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene (VG) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 Roland Marschall, Hannover, Tyskland (DE) Guido Josef Maria Baeten, Redhill, West Sussex, England, Storbritannia (GB) : Fremgangsmåte for demping av grunnrulle (51) Klasse: H04L 12/56 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Cisco Systems International SarL, Avenue des Uttins 5, 1180 ROLLE, Sveits (CH) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 Simon Robbins, 14, Mendip Close, RG109QU CHARVIL, BERKSHIRE, Storbritannia (GB) : Anordning og fremgangsmåte for å filtrere mediapakker 13

14 meddelte patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse: H04L 29/06 ( ) H04L 12/18 ( ) H04L 29/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/IB2000/00118 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Thomson Licensing, 1-5, rue Jeanne d'arc, ISSY LES MOULINEAUX, Frankrike (FR) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Gilles Lebouill, Paris, Frankrike (FR) : Adressetildeling i et digitalt overføringssystem (51) Klasse: H04N 5/445 ( ) G06F 3/048 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Harald Amundsen, Dalsvingen 1, 7560 VIKHAMMER Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Harald Amundsen, Dalsvingen 1, 7560 VIKHAMMER : Fremgangsmåte og navigasjons- og presentasjonssystem for widget-notifikasjoner på internettaktiverte enheter 14

15 europeiske patenter (B1) nr 28/12 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse : A43B 7/12 ( ) A43B 23/02 ( ) A43B 23/06 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , SI, , SI, (86) Int.inndag : Alpina, Tovarna Obutve, D.D., Ziri, ul. Strojarska Ziri, SI-Slovenia : ZUPAN, Igor, Kovorska cesta Trzic, SI-Slovenia VAK, Janez, Dobracevska ul Ziri, SI-Slovenia : Georg Pintz & Partners LLC, P.O. Box 590, 1539 BUDAPEST, Ungarn (HU) : Perforert vannavstøtende belegg for fottøybeskyttelse (51) Klasse : A61K 31/136 ( ) A61K 31/166 ( ) A61K 31/196 ( ) A61K 31/343 ( ) A61K 31/357 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61K 31/47 ( ) A61K 31/606 ( ) A61K 31/609 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 1/02 ( ) A61P 1/04 ( ) A61P 11/02 ( ) A61P 17/00 ( ) G01N 33/94 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IE, (86) Int.inndag : Giuliani International Limited, 33 Sir John Rogerson's QuayDublin 2, IE- Irland : BARONI, Sergio, Via Piazzola 3I Villa D'Adda, IT-Italia DESREUMAUX, Pierre, 33 rue du Docteur BouretF Marq En Baroeul, FR-Frankrike BELLINVIA, Salvatore, Via Brusafiera 12I Pordenone, IT-Italia : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 : PPAR-gammaagonister for induksjon av kationisk antimikrobiell peptidekspresjon som immunbeskyttende stimuleringsmidler (51) Klasse : A61K 31/343 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : INDENA S.p.A., Viale Ortles, Milano, IT-Italia : Bombardelli, Ezio, Via Gabetta, Gropello Cairoli (PV), IT-Italia Fontana, Gabriele, c/o Indena S.p.A. Viale Ortles, Milano, IT-Italia Giori, Andrea, c/o Indena S.p.A. Viale Ortles, Milano, IT-Italia Morazzoni, Paolo, c/o Indena S.p.A. Viale Ortles, Milano, IT-Italia Riva, Antonella, c/o Indena S.p.A. Viale Ortles, Milano, IT-Italia Ronchi, Massimo, c/o Indena S.p.A. Viale Ortles, Milano, IT-Italia : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN : Sammenstninger for behandling og hindring av infeksjoner i munnhulen (51) Klasse : A61K 47/48 ( ) A61K 38/21 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, , US, (86) Int.inndag : Merck Serono S.A., Centre Industriel1267 Coinsins, CH-Sveits : DEL RIO, Alessandra, Via Ildebrando Vivanti 108I Roma, IT-Italia RICHARD, Joel, 5 Rue de BretagneF Montfort L' Amaury, FR- Frankrike : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 : Flytende farmasøytisk preparat omfattende PEG-IFN-ß 15

16 europeiske patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse : A61L 2/20 ( ) B65B 55/10 ( ) B67C 7/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : KHS GmbH, Juchostrasse Dortmund, DE-Tyskland : SANGI, Daryoush, Erikastrasse 55B20251 Hamburg, DE-Tyskland HEROLD, Thomas, Hagener Strasse Ahrensburg, DE-Tyskland : Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL : Framgangsmåte og anordning for sterilisering av beholdere (51) Klasse : B29C 70/86 ( ) B29D 24/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , NL, (86) Int.inndag : FiberCore IP B.V., Ophemerstraat JE Rotterdam, NL-Nederland : PEETERS, Johannes Hendricus Alphonsus, Cargadoorskade 12NL AW Rotterdam, NL-Nederland HONSELAAR, Cornelis Henricus, Reiger 20NL-2381 KG Zoeterwoude, NL-Nederland : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN : Sandwichelement og fremgangsmåte for produksjon derav. (51) Klasse : A62B 35/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : Cayago AG, Forchstrasse Zollikon, CH-Sveits : WALPURGIS, Peter, Wulferkamp Herford, DE-Tyskland : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 : Holdesystem for sikring av en bruker på en vannfarkost og vannfarkost med et holdesystem (51) Klasse : B64C 29/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, , FR, Chen, Li Jing, 1E, 58 rue Jacques Kellner78380 Bougival, FR-Frankrike : Chen, Li Jing, 1E, 58 rue Jacques Kellner78380 Bougival, FR-Frankrike : Li Jing Chen, 58 rue Jacques Kellner, BOUGIVAL, Frankrike (FR) : VTOL fly med en thrust-til-vekt forhold mindre enn 1 (51) Klasse : B25B 11/00 ( ) B25J 15/06 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : Adept Technology Inc., 5960 Inglewood DrivePleasanton, CA 94588, US-USA : HJORNET, Preben, K., Nymarksvej 4DK-9970 Standby, DK-Danmark : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 : Vakum-gripeapparat (51) Klasse : B65G 57/18 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FI, Heinolan Sahakoneet OY, P.O.Box Heinola, FI-Finland : Mäkinen, Osmo, Kauppakatu 13 AFI-18100, Heinola, FI- Finland : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 : Overføringsapparat og fremgansmåte for å betjene overføringsapparatet 16

17 europeiske patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse : C03B 19/09 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Quarzstrasse Hanau, DE- Tyskland : KAYSER, Thomas, Hinrichsenstrasse 21D Leipzig, DE-Tyskland LEHMANN, Walter, Poelitzstrasse 22D Leipzig, DE-Tyskland LAUDAHN, Hilmar, Gropiusallee 93D Dessau, DE-Tyskland : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 : Fremgangsmåte og apparatur for fremstilling av en digel av kvartsglass (51) Klasse : C07C 51/09 ( ) C07C 17/14 ( ) C07C 17/26 ( ) C07C 25/18 ( ) C07C 57/62 ( ) C07C 253/14 ( ) C07C 255/35 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A43100 Parma, IT-Italia : FOLLEAS, Benoit, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26AI Parma, IT- Italia BOTTE, Hubert, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26AI Parma, IT- Italia DELACROIX, Thomas, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26AI Parma, IT- Italia PIVETTI, Fausto, c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26AI Parma, IT- Italia : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN : Fremgangsmåte for fremstilling av derivater av 1-(2-halobifenyl-4-yl)- syklopropan karboksylisk syre (51) Klasse : C07C 231/02 ( ) C07C 231/12 ( ) C07C 233/11 ( ) C07C 233/18 ( ) C07C 233/91 ( ) C07D 209/48 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, Les Laboratoires Servier, 35, rue de Verdun92284 Suresnes Cedex, FR- Frankrike : Hardouin, Christophe, 1, rue Auguste Constant Guerrier76600 Le Havre, FR- Frankrike Lecouve, Jean-Pierre, 93, rue du Docteur Vigné76600 Le Havre, FR- Frankrike Bragnier, Nicolas, 24, rue Camille Saint-Saëns76000 Rouen, FR- Frankrike : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 : Ny fremgangsmåte for syntesen av agomelatin (51) Klasse : C07D 213/68 ( ) C07D 213/64 ( ) C07D 213/70 ( ) C07D 213/71 ( ) C07D 239/34 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 405/12 ( ) C07D 409/12 ( ) C07D 417/12 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , JP, (86) Int.inndag : Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1 Takada 3-chome Toshima-kuTokyo , JP-Japan : O, Naoya, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL CO. LTD Takada 3-chome Toshima-kuTokyo , JP-Japan SHIOZAWA, Fumiyasu, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL CO. LTD Takada 3-chome Toshima-kuTokyo , JP-Japan YABUUCHI, Tetsuya, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL CO. LTD Takada 3-chome Toshima-kuTokyo , JP-Japan KATAKAI, Hironori, c/o TAISHO PHARMACEUTICAL CO. LTD Takada 3-chome Toshima-kuTokyo , JP-Japan : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 : Bindingsinhibitor til S1P1 17

18 europeiske patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse : C07D 215/26 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , ES, (86) Int.inndag : Almirall, S.A., Ronda General Mitre Barcelona, ES-Spania : PUIG DURAN, Carlos, C/Asturias 93, 2 2ªE Barcelona, ES-Spania MOYES VALLS, Enrique, C/Jaume Piquet 4E Barcelona, ES-Spania : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 : napadisylatsalt av 5-(2-{[6-(2,2-difluor- 2-fenyletoksy)heksyl]amino}-1- hydroksyetyl)-8-hydroksykinolin-2(1h)- on som agonist av beta 2 adrenergisk reseptoren (51) Klasse : C07D 401/12 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61P 3/06 ( ) C07D 401/14 ( ) C07D 413/14 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : Novartis AG, Lichtstrasse Basel, CH-Sveits : MOGI, Muneto, 70 Hope Avenue, 603Waltham MA 02453, US-USA YAMADA, Ken, 4 Emerson Place, 711Boston MA 02114, US-USA YASOSHIMA, Kayo, 285 Third street, 415Cambridge MA 02142, US-USA KAWANAMI, Toshio, One Emerson Place 16LBoston MA 02114, US-USA UMEMURA, Ichiro, Park Hill Azuma Azuma Tsukuba-shiIbaraki , JP-Japan IWAKI, Yuki, 1691 Cambridge Street, 24Cambridge MA 02138, US-USA QIN, Hongbo, Nakanojo SakakimachiHanishinagun Nagano , JP-Japan IMASE, Hidetomo, 30 Cambridge Park Dr. 4137Cambridge MA 02140, US-USA : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 : 4-benzylsmino-1-karboksyacylpiperidinderivater som cetp-hemmer for bahandling av sykdommer slik som hyperlipidemi eller arteriosklerose (51) Klasse : C07D 487/04 ( ) A61K 31/4188 ( ) A61P 29/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : SAFI, 54 rue La Boétie75008 Paris, FR-Frankrike : DUBOIS, Laurent, c/o Sanofi-aventis Département Brevets 174, avenue de FranceF Paris, FR-Frankrike EVAN, Yannick, c/o Sanofi-aventis Département Brevets 174, avenue de FranceF Paris, FR-Frankrike MALANDA, André, c/o Sanofi-aventis Département Brevets 174, avenue de FranceF Paris, FR-Frankrike : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 : Derivater av pyrrolopyridin-2- karboksamider, fremstilling og terapeutisk anvendelse derav (51) Klasse : C09K 8/588 ( ) B02C 18/06 ( ) B29B 13/10 ( ) E21B 43/16 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag : S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux42160 Andrezieux Boutheon, FR-Frankrike : PICH, René, ZAC de MilieuxF Andrezieux Boutheon, FR-Frankrike JERONIMO, Philippe, Chemin de LetraF Montrond Les Bains, FR- Frankrike : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 : Installasjon for økt oljeutvinning ved anvendelse av vannløselige polymerer, samt fremgangsmåte som implementerer denne 18

19 europeiske patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse : E01B 7/24 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : Triple S GmbH, Ringstraße Eichenau, DE-Tyskland : FUNKE, Michael, Zugspitzstrasse Eichenau, DE-Tyskland FRENZEL, Tim, Glenetalstraße Alfeld /Leine, DE-Tyskland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 : Sporveksleroppvarmingssystem (51) Klasse : E03B 7/09 ( ) F16K 17/18 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, U Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke, Harkortstrasse Olpe, DE-Tyskland : Blumenthal, Roland, Blankenheimer Weg Erftstadt, DE-Tyskland : Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 : Tilkoplingsarmatur (51) Klasse : F16F 7/10 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , AT, (86) Int.inndag : BERNARD Ingenieure ZT GmbH, Nordbahnstrasse 36/2/71020 Wien, AT- Østerrike : REITERER, Michael, Grafenschachen 110A-7423 Wien, AT-Østerrike KLUIBENSCHEDL, Andreas, Bahnhofstrasse 10A-6410 Telfs, AT- Østerrike : Væskedemper for å redusere vertikale og/eller horisontale vibrasjoner i en bygning eller maskinkonstruksjon (51) Klasse : F41G 3/00 ( ) F41G 3/08 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IT, TV SELEX Galileo S.p.A., Via Albert Einstein, 35Campi Bisenzio, IT-Italia : Riccobono, Aldo, Via Della Cooperazione, Scandicci, IT- Italia Maffini, Massimo, Via del Terzolle, Firenze, IT-Italia Martelli, Stefano, Via Stradivari, Firenze, IT-Italia : Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES : Målsiktesystem (51) Klasse : G01C 19/56 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : Northrop Grumman LITEF GmbH, Lörracher Strasse Freiburg, DE-Tyskland : GEIGER, Wolfram, Im Wangerhof Freiburg, DE-Tyskland : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN : Coriolisgyroskop (51) Klasse : G01V 1/28 ( ) G01V 1/30 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, PGS Geophysical AS, Strandveien LysakerNorge : Day, Anthony James, Fagervollveien 33023, DrammenNorge Klüver, Tilman, Fila 10/ SandeNorge : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN : Fremgangsmåte for beregning av seismiske attributter fra seismiske signaler 19

20 europeiske patenter (B1) nr 28/12 (51) Klasse : G06F 17/30 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , HR, (86) Int.inndag : Dragicevic, Marko, Buniceva poljana Dubrovnik, HR-Kroatia : HALAMBEK, Davor, Siget 20AHR Zagreb, HR-Kroatia : Georg Pintz & Partners LLC, P.O. Box 590, 1539 BUDAPEST, Ungarn (HU) : System for mottak av hierarkisk ordnet innhold via SMS- eller MMS-meldinger (51) Klasse : G07B 15/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz Wien, AT-Østerrike : Tijink, Jasja, Ketzergasse 191/1/ Perchtoldsdorf, AT-Østerrike Kersten, Jan, Birkfeldstrasse 9/ Oppenweiler, DE-Tyskland : Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 : Fremgangsmåte og anordning for fremstilling av lokasjons-anonymiserte avgiftsdata (51) Klasse : H03M 13/27 ( ) H04L 1/00 ( ) H04L 5/00 ( ) H04L 27/26 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, , GB, , GB, , GB, Sony Corporation, Konan, MinatokuTokyo, JP-Japan : Taylor, Matthew Paul Athol, 224 Southampton RoadRingwood, Hampshire BH24 1JQ, GB-Storbritannia Asanbeng Atungsiri, Samuel, 13 Simmons WalkBasingstoke, Hampshire RG21 4BS, GB-Storbritannia Wilson, John Nicholas, 4 Quince Tree WayHook, Hampshire RG27 9SG, GB- Storbritannia : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 : Dataprosesseringsapparat og fremgangsmåte (51) Klasse : H04L 27/26 ( ) H03M 13/27 ( ) H04L 1/00 ( ) H04L 5/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, Sony Corporation, Konan Minato-kuTokyo , JP-Japan : Taylor, Matthew Paul Athol, 224 Southampton RoadRingwood Hampshire BH24 1JQ, GB-Storbritannia Atungsiri, Samuel Asangbeng, 13 Simmons WalkBasingstoke Hampshire RG21 4BS, GB- Storbritannia : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 : Dataprosesseringsapparat og fremgangsmåte (51) Klasse : H04L 27/26 ( ) H03M 13/27 ( ) H04L 1/00 ( ) H04L 5/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, , GB, , GB, , GB, Sony Corporation, Konan, MinatokuTokyo, JP-Japan : Taylor, Matthew Paul Athol, 224 Southampton RoadRingwood, Hampshire BH24 1JQ, GB-Storbritannia Asanbeng Atungsiri, Samuel, 13 Simmons WalkBasingstoke, Hampshire RG21 4BS, GB-Storbritannia Wilson, John Nicholas, 4 Quince Tree WayHook, Hampshire RG27 9SG, GB- Storbritannia : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 : Dataprosesseringsapparat og fremgangsmåte 20

21 overdragelser og navne-/adresseendringer /12 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i allment tilgjengelige patentsøknader og meddelte patent, jf. patentloven 44 og patentforskriften 43. (21) Søknadsnr: : Nokia Siemens Networks Italia SpA, Via Roma 108 cap, IT CASSINA DE PECCHI (MI), Italia : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 (21) Søknadsnr: : Paques I.P. BV, Tjalke de Boerstrijtte 24, NL-8561EL BALK, Nederland : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN (21) Søknadsnr: : Aker Clean Carbon AS, Postboks 18, 1324 LYSAKER, Norge : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 (21) Søknadsnr: : UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel- Strasse 10, DE MONHEIM, Tyskland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 (21) Søknadsnr: : Aker Clean Carbon AS, Postboks 18, 1324 LYSAKER, Norge : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 (21) Søknadsnr: : Aker Clean Carbon AS, Postboks 18, 1324 LYSAKER, Norge : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 (21) Søknadsnr: : Aker Clean Carbon AS, Postboks 18, 1324 LYSAKER, Norge : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 (21) Søknadsnr: : Aker Clean Carbon AS, Postboks 18, 1324 LYSAKER, Norge : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 (21) Søknadsnr: : Uhde GmbH, Friedrich-Uhde-Str. 15, DE DORTMUND, Tyskland Vinnolit GmbH & Co KG, Profitcenter VinTec, Industrieparkstr. 1, DE BURGKIRCHEN, Tyskland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 (21) Søknadsnr: : Hirschmann Car Communication GmbH, Stuttgarter Straße 45-51, DE NECKARTENZLINGEN, Tyskland : Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 (21) Søknadsnr: : Aker Clean Carbon AS, Postboks 18, 1324 LYSAKER, Norge : Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 (21) Søknadsnr: : Subsea 7 Ltd, East Campus, Prospect Road, Arnhall Business Park, GB- AB326FE WESTHILL, ABERDEENSHIRE, Storbritannia : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 (21) Søknadsnr: : Siemens Industry Inc, 3333 Old Milton Parkway, US-GA30005 ALPHARETTA, USA : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 (21) Søknadsnr: : Siemens Industry Inc, 3333 Old Milton Parkway, US-GA30005 ALPHARETTA, USA : Onsagers AS, Postboks 1813 Vika,

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2280051 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C09K 8/36 (2006.01) B01F 17/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2364393 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 10/32 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.06.15 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 237122 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 7/08 (06.01) G06F 3/044 (06.01) G06F 3/0488 (13.01) G06K 19/067 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2182721 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N /33 (2006.01) H04N /74 (2006.01) H04N 9/31 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.06.26 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - JULI-2013 (Amendments - July-2013) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-BUC MSA V c/o Wilmington

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

NORSK MØNSTERTIDENDE Registrerte mønstre 08.06.1998-12/98

NORSK MØNSTERTIDENDE Registrerte mønstre 08.06.1998-12/98 Reg.nr: 74328 Reg.dato: 20.05.1998 Kunngjort: 08.06.1998 Søkn.nr: 970382 nngitt: 11.06.1997 Allm. tilgj.: 11.06.1997 Ornament for: Manøverpanel for kaffetrakter, vannkoker, espressomaskin og komfyr, klasse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2229212 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A61N 1/36 (2006.01) H01L 27/144 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 26.06.2013 13/05631-1 Overvåkning/ Hilde Samdal HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Bakgrunn Etter legemiddelforskriften

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

nr 11 31.05.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 11 31.05.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 11 31.05.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer