SEMINAR OG ÅRSMØTE 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEMINAR OG ÅRSMØTE 2012"

Transkript

1 Norsk Forening for Klinisk Cytologi SEMINAR OG ÅRSMØTE 2012 Gardermoen februar 2012

2

3 Norsk Forening for Klinisk Cytologi SEMINAR OG ÅRSMØTE 2012 PROGRAM Fredag 3. februar: 09:00 10:00 Registrering kaffe - utstilling 10:00 10:05 Åpning v/leder NFKC Jon Lømo 10:05 10:30 Presentasjon av utstillere 10:30 11:30 Nyheter fra Masseundersøkelsen mot livmorshalskreft Gry Skare og Tor Haldorsen, Kreftregisteret 11:30 12:00 Moderne utredning og behandling av lungekreft Overlege Lars Fjellbirkeland, Lungeavdelingen, OUS 12:00 12:30 Pause-Utstilling 12:30 13:30 Lungecytologi Professor Stephen Raab, USA 13:30 14:30 Lunsj 14:30 15:40 Lungecytologi med kasus S. Raab 15:40 16:00 EGF-R mutasjonsanalyse Lars Helgeland, Haukeland universitetssykehus 16:00 16:30 Pause-Utstilling 16:30 17:30 Cytologikasus ( vinternøtter ) 1. Kristin Ebeltoft, Oslo universitetssykehus 2. Marius Lund-Iversen, Oslo universitetssykehus 3. Marius Lund-Iversen 19:30 Middag

4 Lørdag 4. februar 09:00 10:15 Årsmøte i NFKC 10:15 10:30 Pause 10:30 10:50 Quality assurance: Practical use of LEAN in cytology S. Raab 10: Frie foredrag Ultrasound guidance in FNAC of superficial lesions with the pathologist handling the US device and performing the US guided aspiration Torill Sauer, Aasmund Berner, Department of Pathology, Oslo University Hospital Biliary tract brush cytology: 5-year experience of a county hospital in Norway Ying Chen1, Birger F.M. Laane1, Raja Levorsen1, Jon Lømo2 Department of Pathology, 1Vestfold Hospital and 2Oslo University Hospital Noen trender mht usikre diagnoser/ cytologisk atypi i 10-års cytologisk materiale. What is going on. eller bare en lek med tall? Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. HPV (DNA) test i sekundærscreening gir ikke økt bruk av cytologi, men fører til økt bruk av kolposkopi. Elisabeth Berge Budal, Hans Kristian Haugland, Robert Skar, Bjørn Mæhle og Olav Karsten Vintermyr, Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland universitetssykehus, N-2021 Bergen Cytology in follow-up of women with negative cervical biopsy - data suggesting diagnostic conization for HSIL cytology Sørbye SW 1, Fismen S 1, Gutteberg T 2,3 and Mortensen ES 1,3 1 Department of Pathology, University Hospital of North Norway, 2 Department of Microbiology, University Hospital of North Norway and 3 Institute of Medical Biology, University of Tromsø, Norway 12:00 13:30 Lunsj

5 ABSTRACTS Ultrasound guidance in FNAC of superficial lesions with the pathologist handling the US device and performing the US guided aspiration Torill Sauer, Aasmund Berner, Department of Pathology, Oslo University Hospital There is a long tradition for ultrasound guided FNAC of deep-seated lesions and breast, and, more recently, also thyroid. Today ultrasound is used within a number of specialities in addition to radiology. A few cytopathologists have adopted the technique on their own in order to perform their own US guided FNAC. The aim of this presentation is to present US guided FNAC of superficial lesion as a method. Superficial lesions include thyroid, Neck NOS, lymph nodes in the neck, axillae and groin, subcutaneous lesions and breast. A small, portable ultrasound machine (Viamo, Toshiba) is used. The patients have all been referred to the out patient FNAC clinic at Oslo University Hospital, Ulleval. Although they should have palpable lesions, this is not always the case. Palpation findings may be diffuse/uncertain or not palpable at all. The patients are referred from GPs, from private radiology clinics and from clinical departments in our hospital. Ultrasound is used to visualize all lesions on the referred patients. If palpation corresponds to the US image and is clear, FNAC is done directly. If there is any uncertainty, if the lesions is deeper that might be anticipated on palpation or only partly corresponds to the palpation findings, FNAC is done under US guidance and with visualization of the needle. US guided FNAC of superficial lesions improve the diagnostic quality of out clinic patients. Examples from different types of lesions will be demonstrated.

6 Biliary tract brush cytology: 5-year experience of a county hospital in Norway Ying Chen1, Birger F.M. Laane1, Raja Levorsen1, Jon Lømo2 Department of Pathology, 1Vestfold Hospital and 2Oslo University Hospital BACKGROUND: Endoscopic brush cytology is the most common method used to distinguish benign from malignant biliary strictures. The specificity is high, but sensitivity low (around 50%). We wished to assess the performance of brush cytology in a county hospital in Norway METHODS: All cases (63 patients, 29 males, 34 females, medium age 69 years) derived from Endoscopic retrograde cholangiopancreatography from at Vestfold Hospital were reviewed. Conventional smears were stained with Papanicolaou, and in some cases also with Giemsa. Cytology was correlated with histologi/autopsy and minimum 6 months clinical follow-up. Histology or autopsy finding was available in 57,1% of cases. RESULTS: - Cytologic diagnoses were: benign/reactive (47,6%), equivocal (12,7%), suspect malignant (22,2%), and malignant (15,9%). Rate of inadequacy was 1,6%. - Final histologic/clinical diagnoses are shown in Figure 1. Of 32 malignant cases, 12 were cholangiocarcinomas, 18 pancreatic adenocarcinomas and 2 metastases from another site. Two patients had primary sclerosing cholangitis. - Sensitivity (malignant and suspicious cases) was 69% and specificity was 97%. - There was 1 true false negative and 1 false positive cytologic diagnosis - Microscopic review of the 8 equivocal cases resulted in the following reevaluation: 3 malignant, 2 suspect malignant, 1 benign and 2 equivocal diagnoses. CONCLUSION: The patients in this material were mainly elderly and had a high frequency of malignant disease. The cytologic material was often adequate and representative of the lesion. Our results are comparable to the results of other studies. The cytologic diagnostic accuracy may be improved by limiting the evaluation to only a few dedicated cytopathologists. Noen trender mht usikre diagnoser/ cytologisk atypi, i 10-års cytologisk materiale. What is going on. eller bare en lek med tall? Jannicke Berland, Stavanger universitetssykehus. Ved søk i databasen ved Avdeling for patologi ved SUS for perioden har en sett på noen utviklingstrekk mht bruk av bl.a. diagnosekodene M69000 (sannsynlig benign), M69700 (usikker benign/ malign) og M69760 (malignitetsuspekt) i cytologisk materiale. Noen resultater og analyser presenteres, med enkelte konklusjoner og mulige tiltak/ områder for forbedring.

7 HPV (DNA) test i sekundærscreening gir ikke økt bruk av cytologi, men fører til økt bruk av kolposkopi. Elisabeth Berge Budal, Hans Kristian Haugland, Robert Skar, Bjørn Mæhle og Olav Karsten Vintermyr Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland Universitetssykehus, N-2021 Bergen Problemstilling: I hvilken grad vil HPV (DNA)-test i sekundærscreening endre forbruk av cytologiske og kolposkopiske tjenester? Vil HPV-test føre til at flere tilfeller av CIN 2+ blir oppdaget? Vil HPV-test kunne gi en tryggere tilbakeføring av kvinner med ASCUS / LSIL til ordinært screeningprogram enn ved bruk av cytologi alene? Materiale og metode: En retrospektiv studie basert på kvinner med førstegangs påvist ASCUS / LSIL i cervixcytologisk prøve i 3 års-perioden og med 3-6 års oppfølgingstid. Studien ble utført ved Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus med gjennomgang av mottatte celleprøver fra livmorhalsen i den angitte periode. Til sammen ble det påvist 1785 kvinner med ASCUS / LSIL som passet til inklusjonskriteriene. Ved første etterkontroll av ASCUS / LSIL ble det tatt cytologisk prøve og HPV-test av til sammen 1054 kvinner, d.v.s. 60 % av kvinnene. Disse kvinnene ble nærmere undersøkt. I studien ble det benyttet HPV -DNA test (Hybrid Capture II (HC II)) som tester mot de 13 mest vanlige forekommende høyrisiko HPV typer. Resultater/ hovedfunn: Bruk av HPV-test ga en svak økning (2,8 %) i faktisk bruk (observert) av cytologiske prøver, mens en indisert bruk (i følge retningslinjene) ville ha ført til 16 % reduksjon av cytologiske prøver. Faktisk bruk av kolposkopi økte med 16,1 %, mens indisert bruk ble estimert til 17,8 % økning. Sensitiviteten for påvisning av CIN 2+ med HPV-test var 96,3 % mot 72 % ved cytologi. Negativ prediktiv verdi av negativ HPV-test og normal (negativ) cytologi var 99,6 % versus 91,9 % for cytologi alene. HPV-test førte til 19,9 % flere tilfeller av påvist CIN 2+ enn ved cytologi alene. Konklusjon: HPV (DNA)-test fører ikke til merforbruk av cytologi ved kontroll og oppfølging av ASCUS / LSIL, men til merforbruk av kolposkopiske undersøkelser. HPV-test vil gi en tryggere tilbakeføring til ordinær screening etter oppdaget ASCUS / LSIL.

8 Cytology in follow-up of women with negative cervical biopsy - data suggesting diagnostic conization for HSIL cytology Sørbye SW 1, Fismen S 1, Gutteberg T 2,3 and Mortensen ES 1,3 1 Department of Pathology, University Hospital of North Norway, 2 Department of Microbiology, University Hospital of North Norway and 3 Institute of Medical Biology, University of Tromsø, Norway. Aims. In Norway, cervical cancer screening is based on cytology, with recent introduction of HPV testing in triage of women with minor cytological changes. Cytology and HPV testing are also used in follow-up of women with negative cervical biopsy (normal or CIN1 histology). In % of the cases the biopsy is not representative for the high grade lesion (CIN2+). The objective of this study was to evaluate cytology in follow-up of women with negative biopsy. Methods. Our study comprises samples from 520 women with negative biopsy after a highgrade cytology diagnosis (ASC-H / HSIL) and/or a positive HPV mrna result in the period The women were followed up by cytology and HPV test six months after biopsy. The result of the follow-up was compared to subsequent histology up to September Results. Of 520 women with negative biopsy, 124 women (23.8%) had CIN2+ in follow up biopsy. Of women with ASC-US / LSIL in follow-up, 33.1% (46/139) had CIN2+. Of women with ASC-H / HSIL cytology in follow-up, 79.2% (61/77) had CIN2+. Conclusions. In follow-up of women with negative cervical biopsy, our data suggest diagnostic conization for women with HSIL cytology.

9 Norsk Forening for Klinisk Cytologi Årsmøte i NFKC 2012 Saksliste: Godkjenning av møteinnkalling Valg av møteleder Valg av referent og to til å undertegne protokollen Årsmelding Regnskap, budsjett og revisjonsberetning Presentasjon av strategidokumenter for NFKC Forslag til vedtektsendring Valg Presentasjon av rapport fra Gruppe Fremtid v/ Maj Liv Eide Informasjon fra EFCS og EACC

10 Norsk Forening for Klinisk Cytologi Årsmelding for 2011 NFKCs styre har i 2011 bestått av: Leder Jon Lømo Oslo universitetssykehus Nestleder Ying Chen Akershus universitetssykehus Sekretær Siri Borchgrevink-Persen St. Olavs hospital Kasserer Bente E. Jensen Akershus universitetssykehus Styremedlem (kursansvarlig) Jannicke Berland Stavanger universitetssykehus Varamedlem Mette Kristin Pedersen Oslo universitetssykehus Valgkomiteen har bestått av: Lotte Gundersen, leder Hans Kristian Haugland Tove Lisæth Sykehuset Østfold Haukeland universitetssykehus Haukeland universitetssykehus Det er i perioden avholdt 6 styremøter og et strategiseminar. Det er gitt ut to nummer av medlemsbladet Norcyt Info. Av aktuelle saker nevnes to offentlige høringer i forbindelse med nye krav til sekundær HPV-testing, EFCS tutorial i Trondheim 2012, strategi/retningslinjer for styrearbeid i NFKC, og kvalitetssikring i cervixscreeningen. Styret har som vanlig brukt mye tid på forberedelse og gjennomføring av årsmøte med kurs for foreningen. For øvrig er det styret som sørger for e-post varsel om nyheter og oppdatering av hjemmesiden til NFKC. Det nevnes at det i 2011 har vært gjennomført oppdateringskurs for screenere (arrangør: Høyskolen i Sør-Trøndelag), obligatorisk kurs i cytologi for leger i spesialisering i Oslo (arr: Den norske legeforening), og at en halvdel av årsmøtekurs i Den norske patologforening i Oslo var viet punksjonscytologi. Økonomi: Økonomien er i god balanse. Den viser et overskudd på kr og sum egenkapital på kr (se eget regnskap). Reisestipend: Det ble ikke delt ut reisestipend i år pga manglende søkning. NFKCs representant i Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft: Jannicke Berland NFKCs representant i EFCS Cytopathology Editorial Board: Torill Sauer. Sauer er en av lederne av EFCS cytologi tutorials. NFKCs representant i International Academy of Cytology (IAC) Acta Cytologica Aasmund Berner Norsk representant og sekretær i EACC: Maj Liv Eide.

11

12

13

14 Deltagere Førde Sentralsykehus GynLab AS GynLab AS Haukeland Universitetssykehus Haukeland Universitetssykehus Haukeland Universitetssykehus Haukeland Universitetssykehus Haukeland Universitetssykehus Haukeland Universitetssykehus Høyskolen i Oslo Lab for Pat AS Lab for Pat AS Lab for Pat AS Lab for Pat AS Labmedicin Skåne Molde Sjukehus Molde Sjukehus Molde Sjukehus Molde Sjukehus Nordlandssykehuset, Bodø Nordlandssykehuset, Bodø St. Olavs hospital St. Olavs hospital St. Olavs hospital St. Olavs hospital St. Olavs hospital Stavanger Universitetsykehus Stavanger Universitetsykehus Stavanger Universitetsykehus Sykehuset Buskerud, Drammen Sykehuset Buskerud, Drammen Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset i Vestfold HF (Tønsberg) Sykehuset Innlandet Lillehammer Jensen Bente Ekeberg Westerhagen Unni Áskelsdóttir Rósa Lysaker Mette Azizi Shirin Casati Bettina Orszagh Vivian Cecilie Fridrich-Aas Katrin Chen Ying Talleraas Inger Solvang Vodovnik Aleksandar Zaric Dejan Hennies Kari Lisæth Tove Haugland Hans Kristian Anfindsen Kari-Elisabeth Vintermyr Olav Karsten Ramnefjell Maria Paula Helgeland Lars Østbye Kirsten Margrethe Strande Gro Schwensen Grethe Moi Kari Waalen Rune Øvergård Lasse Nilsen Elin Tautra Ester Matuszkiewicz >Ludvik Gimse Tove Gjelseth Astrid Villumsen Anne Lise Eide Maj Liv Almås Tora Thuestad Solvieg Nelly Tømmerås Stig Tore Borchgrevink-Persen Siri Berland Jannicke Rognsvaag Marit Kjellesvik May-Lis Linnom Jan Eddie Svensson Maarit Maija-Liisa Levorsen Raja Ebbesen Astrid M Fosaas Anne Gustavsen Gro Hege Suhrke Pål Laane Birger F.M. Rensvold Liv T Vangen Rita

15 Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Telemark HF (Skien) Sykehuset Telemark HF (Skien) Sykehuset Telemark HF (Skien) Sykehuset Telemark HF (Skien) Sykehuset Telemark HF (Skien) Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sykehuset Østfold avd Fredrikstad HF Sørlandet Sykehus, Kristiansand Sørlandet Sykehus, Kristiansand Sørlandet Sykehus, Kristiansand Sørlandet Sykehus, Kristiansand Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Ålesund Sjukehus Ålesund Sjukehus Ukjent USA Whist Synnøve Skjerven Kvam Gro Storlien Anne Solveig Majak Bernard Kleppen Kristin Vege Elisabeth Olsen Siv Beate Brynemo Astrid Zasadzka Zofia Kristensen Nina Petrov Gundersen Lise Lotte Skau Svensson Borge Håkensen Tufteland Kjersti Schønhardt Irina Langenes Anita Holen Jorunn Garred Øystein Ebeltoft Kristin Hjersing Inger Lund-Iversen Marius Pedersen Mette Kristin Furu Irene Holck Anne-Mari Sauer Torill Joshi Sarita Bjerkehagen Bodil Lømo Jon Persson Magnus Lennart Olsen Veronica Hanssen Liv Helene Kolstad Oddrun Peggy Halvorsen Hanne Sørbye Sveinung Schjeldrup Nancy K Aakre Westre Bjørn Wingaard Nina Irene Raab Stephen

16 Firmaer Diagen Roche Qiagen Inter Instrument Hologic Puls Carl Zeiss Abbott Molecular Olympus Denton Mikroskopi

NORCYT INFO, august 2011

NORCYT INFO, august 2011 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT INFO, august 2011 Leder Hverdagen er i ferd med å starte opp igjen, etter en spesiell sommer. Den forferdelige terroren i Oslo/Utøya sjokkerte, men viste også

Detaljer

NORCYT-INFO nr. 2 2014

NORCYT-INFO nr. 2 2014 Norsk Forening for Klinisk Cytologi Kjære medlemmer NORCYT-INFO nr. 2 2014 Nok et år er på hell og det er på sin plass å foreta en gjennomgang av året som har gått. For oss som arbeider med cytologi har

Detaljer

Årsmøte og kurs. Trondheim 1.-2. desember 2006

Årsmøte og kurs. Trondheim 1.-2. desember 2006 Årsmøte og kurs Trondheim 1.-2. desember 2006 Årsmøte i Den norske patologforening Trondheim 1.-2. desember 2006 Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital Institutt for laboratoriemedisin,

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2007

NORCYT-INFO NR.1 2007 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2007 Leder Sommerlyset er i ferd med å omfavne oss, og gir krefter til å fortsette arbeidet for norsk klinisk cytologi. Vi takker for god oppslutning

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2009

NORCYT-INFO NR.1 2009 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2009 Leder Styret ønsker å takke for sist, og for det gode oppmøtet på Årsmøtet på nye AHUS. Takk til alle bidragsytere, og en særlig takk til Avdeling

Detaljer

DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014. DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology. International Academy of Pathology Norwegian Division

DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014. DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology. International Academy of Pathology Norwegian Division DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology International Academy of Pathology Norwegian Division 1 Forord Den norske patologforening (DNP) er en av de

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

NORCYT INFO nr 1 2013

NORCYT INFO nr 1 2013 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT INFO nr 1 2013 Leder Etter en pause ønsker vi å komme i gang igjen med nyhetsbladet vårt. Dette forsinkete nummeret av Norcyt Info inneholder mye stoff fra årsmøtet

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Forskningsbasert praksis. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2012 TEMA: Forskningsbasert praksis AV INNHOLDET: Leder: Kjære medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Pasientopplæring et område med stort potensiale! 4

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Posterpresentasjon onsdag 25. mars: The Prognostic Impact of NF-kB p105, Vimentin, E-cadherin and Par6 Expression

Detaljer

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17 muskel skjelett Nummer 4/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Regjeringen vil redusere refusjonstakstene, side 10 Fullt hus på NTNU Side 7 Fysisk eller bare psykisk? Manuellterapeuter

Detaljer

Cancer in Norway 2013. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway

Cancer in Norway 2013. Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway Cancer in Norway 13 Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway Special issue / Spesialnummer: Kreft i Norges fylker 1954 13 Cancer in Norway 13 Editor-in-chief: Inger Kristin Larsen

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study

Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Oral Health of Adults in Northern Norway A Pilot study Student: Sarah Moriye Adekoya Masters Thesis in Public Health Institute for Community medicine University of Tromsø May 2012 Supervisor: Professor

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 16. JUNI 2004 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Et barn i ditt bilde BIOTEKNOLOGINEMNDA Bioteknologinemnda: Et barn i ditt bilde Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Ultralydsymposium 2015

Ultralydsymposium 2015 Ultralydsymposium 2015 Røros 15. 17. april Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk Norwegian Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine Velkommen til Røros og til NFUDs 39. symposium Røros ligger for

Detaljer

Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer

Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer sammenliknet med rektaltermometer for å identifisere feber hos voksne pasienter innlagt i sykehus eller sykehjem Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5

skjelett Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5 muskel skjelett Nummer 1/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Nye utdanninger side 18-22 Henvisningsprosjektet: Høyre varsler støtte side 4-5 tvers foto: Arild de Lange Nilsen Øvelsene

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer