ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no"

Transkript

1 ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter

2 SAKLISTE - årsmøte 2012 Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Årsmøtet behandlar fylgjande saker; 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga. 2. Godkjenning innkalling, saklista og forretningsordning 3. Val av dirigent, referent(ar), samt 2 representantar til å underskriva protokollen 4. Årsmelding for Rekneskap for 2012 i revidert stand 6. Ny lov for Askøy Seilforening ( etter ny lovnorm NIF ) 7. Innkomne saker og forslag; I a-c) Frå Øystein Jensen; dugnadsplikt/havneavgift og utfakturering. II a-b) Frå Helge Askvik; abonnement Seilmagasinet og valkomite. III a-e) Frå Terje Soltvedt; evluering foreninga sitt arbeid, faste rutinar, dugnadsplikt, div.innkjøp og småkranen. IV Frå Jan Rune Hopland og styret i felleskap; purring og inkassorutinar V Frå styret: fullmakt til låneopptak/utvida låneramme. 8. Kontigent for Arbeidsprogram for Budsjett for Val (iht ny lovnorm NIF og strukturendring av styret) a) leiar b) 2 nestleiarar (sport og merkantilt) c) 3 styremedlemer sport, 2 styremedlemer merkantilt og 1 varamedlem c) Øvrige val d) 2 revisorar Askøy, 12.februar 2013 Thorvald Haarberg, leiar 2

3 ÅRSMELDING Årsmelding for 2012 frå styret Styret og andre tillitsvalde Styret Leiar: Thorvald Haarberg Nestleiar: Torbjørn Halvorsen Skrivar: Giske Berland Kasserar: Per Ivar Thorsen Styremedlem Regatta Finn Espeseth Styremedlem Havn & anlegg: Knut Erik Hjorth Styremedlem Seiling: Karl Johnny Hersvik (fråtredt juli 2012) Sverre Valeur, supplering - komiteleiar frå september 2012 Styremedlem Aktivitet & kurs: Agnete Skog Styremedlem PR & sponsor: Bjørn Hanto (fråtredt juni 2012) Therese Sandvik, supplering - komiteleiar frå okt.2012 Styremedlem ungdomsrepresentant: Anna Sophie Hansen (fråtredt juni 2012) Erling Tobias Wiik, supplering - ungd.repr. frå september 2012 Revisorar: Geir Synnevåg og Anne Lise Myklebust Valkomite: Peter Thomas Hansen (vald av årsmøte 2012) Rolf Nordeide (tidlegare leiar) Thorvald Haarberg (noverande leiar) Komitear - fungerande periode oktober 2011 til oktober 2012 Havn- og anleggskomite; Thorvald Haarberg - Leiar, havn- og anleggskomiteen Knut Erik Hjort - Styremedlem med ansvarsområde havn og anlegg Helge Økland - ansvar strøm / servicebygg Anders Jamne - servicebygg Jan Olav Skogland Thorvald Ornell Myhre - Juridiske saker Harald Nævdal - servicebygg Erik Føyn - vedlikehald Svein Hol Inger Johanne Lauritsen - Interiør Torbjørn Instebø - Malerarbeider 3

4 Regattakomite; Finn Espeseth - Regattasjef, styremedlem med ansvarsområde Regatta Ole Jørgen Michelsen Bengt Waage Håvard Espeseth Chris Skogen Torbjørn Halvorsen Onar Nilsen Åse Espeseth Bengt Borge Stig Eriksen Gunnar Eriksen - sekreteriatutvikling Komite for seiling; Karl Johnny Hersvik - styremedlem med ansvarsområde seiling og komiteleiar, ** Sverre Valeur, inn som leiar frå september 2012 som erstating for K.J.Hersvik Karl Petter Haugen Eivind Wiik Peter Thomas Hansen Jan Rune Hopland Anne Rangs Ian Lunt Komite PR & sponsor; Bjørn Hanto - styremedlem med ansvarsområde PR & S - komiteleiar ** Therese Sandvik, inn som leiar frå haust 2012 som erstatning for B.Hanto Trond Hansen - seilmagasinet Aktivitet, Kurs & Sosialt samkvem: Agnete Skog - styremedlem med ansvarsområde AK&SS - komiteleiar Ingve Osberg - ansvar booking klubbhus Komite Økonomi & Rekneskap: Per Ivar Thorsen - kasserar i styret og komiteleiar Kristian Øpstad Ingvar Thorsen Giske Berland - medlemsregister / abonnement SEILmagasinet fom juni 2012 Huskomiteen: Åse Espeseth Steinar Dale Eva Steinfeld 4

5 Medlemer med autorisasjon ut over nivå I Forbundsdommar: Kretsdommar: Regattasjef III: Regattasjef II: Trenar II: Klassemålar: Thorvald Haarberg Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Peter Thomas Hansen Rolf-Erik Hoff Chris Skogen Finn Espeseth Bjørn Hanto Sverre Valeur Thorvald Haarberg Sverre Valeur Finn Espeseth Peter Thomas Hansen Jon Lystrup Peter Thomas Hansen Helge Askvik Peter Thomas Hansen Representasjon Askøy Seilforening er tilslutta: Norges Idrettsorbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av: Norsk Optimistjolleklubb Norsk Ynglingklubb Fevaklubben Ekstern representasjon og deltaking i ulike samanhengar; På Norges Seilforbund s ting; NSF har 2 årleg tinperiode, med seilting i 2011 og så no i 2013 Peter Thomas Hansen har i NSF ting-perioden representert ASF som tingvalgt medlem av NSF Lovkomiteen. På Hordaland Seilkrets ting var me representert ved: - Anna Sophie Hansen, Knut-Erik Hjort og Torbjørn Halvorsen På årsmøtet i Idrettsrådet i Askøy var me representert ved: -... Hordaland Seilkrets; - styremedlem: Andre Farstad ( leiar Shetlands Race komite ) - styremedlem: Eivind Wiik - leiar valkomite: Peter Thomas Hansen - Shetland Race komite: Andre Farstad, Anne Lise Myklebust, Jon Amtrup, Jarle Midtbø og Anne Rangs - medlem Jolleutval: Ian Lundt - medlem Tur & Hav utval: Eivind Wiik Regionalt idrettsanlegg; Askøy Seilsportsenter har status som Regionalt idrettsanlegg. 5

6 Medlemstal - og utvikling / Medlemsregister Pr har foreninga 534 medlemer, mot 637 pr Dette talet, isolert sett, viser ein sterk nedgang av medlemstalet i foreninga. Frå juni 2012, og fram til dags dato - har me hatt ein stor ryddejobb og gjennomgang av medlemsregisteret vårt. Mange medlemer er no strokne. Ein av grunnane er at det har hengt att familiemedlemer ved utmelding av hovedmedlem over mange år. Andre grunnar er strokne pga manglande betaling av kontigent over tid. Her må me gjera oppmerksam på at systemet har hindra oss å stryka desse før alle havn- og straumoppgjer var køyrde, noko som no endeleg er kome i mål. Det har ellers vore ei positiv utvikling i haust og no på starten av 2013, med mange nye innmeldingar, så pr dags dato er me 542 medlemer i foreninga. Kunder I medlemsregisteret vårt har no alle senior- og hovedmedlemer no fått eksternt kundenummer lagt Side 1 til, der me har kobla opp abonnementsnummeret for Seilmagasinet. Om nokon medlemer 10:17:04 manglar Askøy Seilforening magasinet, så gje beskjed så skal me få retta opp i det. Medlemmer pr: 01/01/2013 Pr. 31.desember 2012 hadde foreninga fylgjande medlemsmasse; 2012 Bjørn Davidsen Antall / Alder Kvinner Menn Totalt <5 år 6-12 år år år >25 år Totalt Styrets arbeid Som det er vorte skrive i årsmeldingane over fleire år, så leiar styret ei forening som framleis er under stor utvikling - og med betydlege utfordringar. Styrets arbeid er til tider arbeidskrevjande, der det er store skilnader på arbeidsbyrda i mellom styremedlemene. Mykje av det fysiske arbeidet vert gjennomført av dei ulike komiteane. Det har dette arbeidsåret vore nedsett ein eigen komite for å arbeida med å tilsetja ein person i administrativ stilling (ref.årsmøtevedtak i februar 2012). Komiteen har arbeidd godt og lagt ned mykje arbeid, før det vart lyst ut ei stilling i desember Pr i dag er det ikkje tilsett nokon, pga for få søkjarar. Komiteen arbeidar no vidare på oppdrag frå styret, og utlyser stillinga på nytt - samstundes som ein vil prøva å gå vidare ut og kanskje meir direkte mot fleire seilermiljø. Foreningen vorte ei lita bedrift sett i relasjon til antal medlemer, antal båtar i havna, aktivitet med kran og anlegg, utbygging av nytt servicebygg, og store arrangement som Seilmakeren Doublehanded og Askøy Rundt som er Vestlandets to største regattaer. Ut over dette er det stadig ynskjer om auka aktivitet frå ulike grupper av medlemer. Det er ein arbeidskrevjande utfordring å reetablera ei levedyktig og god jollegruppe. Styret ser positivt på det arbeid som gruppa utfører og den utviklinga denne gruppa har hatt dei siste åra. 6

7 Arbeidet med saker i forhold til Askøy Koummne er svært ressurskrevjande. Dette spesielt i forhold til Arealplanen og sikring av dei område som knyttar seg til Seilsportssenteret og vårt Regionale Idrettsanlegg. Sjølv om me har ein reguleringsplan for området, verkar det ikkje som byråkratar eller politikarar har tilstrekkeleg forståelse for behova til det Regionale Idrettsanlegget - spesielt med tanke på sjø og tilknytning til anlegget. I henhold til arbeidsprogrammet som vart vedteke på årsmøtet i 2012 har me nådd fylgjande mål: Programpunkt 1: Fortsette arbeidet med å intensivere rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn, blant annet gjennom å holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere barn og hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. Det må prioriteres å få i gang en stor nok gruppe med optimist jolleseilere i 2012 til at det kan bli et godt miljø for disse i foreningen. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under Komité seiling. Hovedfokuset med å bygge opp en levedyktig gruppe innen optimist miljøet, ser nå ut til å ha fått en levedyktig struktur. Der er dannet en gruppe barn og foreldre og vi har tro på at ved å videreføre denne satsningen, vil en gjennom kommende år se ytterligere positive resultat. Arbeidet med målsettingen fra 2011 om å bli godkjent som Barne- og Ungdomsvennlig forening har ikke vært prioritert i 2012, men bør videreføres i Programpunkt 2: Styrke miljø og aktivitets skapende tiltak på seilsportssenteret, for gjennom dette å stimulere og styrke det sosiale samværet i foreningen. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under Komité Aktivitet kurs og sosialt samvær. Gjennom året har vi fått en fin økning av aktivitetene. Det har vært gjennomført båtførerkurs, og siste halvåret er det gjeninnført klubbkvelder med mer. Programpunkt 3: Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. Herunder arbeide for et større nasjonalt arrangement i 2013 eller 2014, så som NC eller Stor NM. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under komité regatta. Vårbløyta, Seilmakeren Doublehanded, Askøy Rundt og Klubbmesterskaper er gjennomført. Regattadeltakelsen har vært relativt stabil i forhold til Regattakomiteen arbeider godt med regattaene. For kommende år videreføres regattaene 2012 med en del justeringer. I tillegg forbereder foreningen Militært VM i Yngling og NM for Yngling. Programpunkt 4: Videreutvikle foreningens treningsseilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen. Søke å få flere seilbåter knyttet til foreningens aktivitet i treningsregattaer og regattaseiling. 7

8 Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under komité regatta og komité seiling. Det har i år vært gjennomført to serier med treningsseilaser for T&H; Byfjordtrimmen i samarbeid med Åsane seilforening, og Hjeltefjordtrimmen i samarbeid med RAN seilforening. Hjeltefjordtrimmen har hatt en positiv økning også i Begge videreføres i Komité seiling har gjennom året gjennomført trening for jolle og Yngling seilerne, som har en fin og økende aktivitet. Siste halvår har der vært ansatt trener som har gjennom ført ukentlig trening for en mindre gruppe av jolleseilerne. Programpunkt 5: Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen regattaarrangering, turseiling, regattaseiling, maritime sertifikatkurs og sjømannskap. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under komiteene; Aktivitet kurs og sosialt samkvem, regatta og seiling. Jollegruppen har gjennomført nybegynner kurs og trening for viderekommende. Flere medlemmer har deltatt på trenerkurs, trenerseminar og dommerseminar. Det har vært tilgjengelige kurstilbud både innefor dommer og trenerutdanning. Det har vært tilbudt både Fritidsbåtskipperkurs og Båtførerkurs til medlemmene. Programpunkt 6: Legge til rette for god drift og godt vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter, herunder utvide bruken av fadderordninger - og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under komité seiling. Styret ser at vi fortsatt i for stor grad forbruker båter og utstyr, og at det må arbeides mer med å legge opp gode rutiner og avklare konkret ansvar for å ta vare på både båter og utstyr som skal nyttes til rekruttering. Der er et betydelig arbeid som må legges ned fremover for å strukturere bruken av og ved likehold av foreningens eiendeler på bred basis. Yngling gruppen vedlikeholder Ynglingene, og har hatt ansvaret for fadderordningene her. Programpunkt 7: Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Styret gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under komité økonomi. Det er sendt søknader om offentlige tilskudd, som er innvilget. Det ble i 2010 inngått en 3 årig sponsoravtale for Askøy Rundt med Lars Jønsson as, som i 2012 var siste året. Sponsoravtalen med Seilmaker Iversen og samarbeidet med Seilmagasinet er videreført for Det arbeides med å finne nye sponsorer for 2013 og fremover. Styret ser at det kan gjøres mer for å søke om ytterligere tilskudd fra forskjellig hold, men det kreves da et godt forarbeid. Der er sendt søknad til Askøy Kommune og Hordaland Fylkeskommune om ytterligere til skudd til servicebygget. Askøy Kommune har avslått søknaden, mens fylkeskommunen vil behandle søknaden i løpet av våren

9 Programpunkt 8: Fortsette utbyggingen av Seilsportssenteret, med vekt på å videreføre byggingen av nytt servicebygg samt ferdigstille havnen på dagens nivå. Opparbeide rutiner og holdning til vedlikehold og drift av anlegg og eiendeler. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt under komité havn og anlegg. Det er gjennomført en omfattende omlegging av havnen, noe som har medført at en har kunnet tilby et betydelig antall havneplasser, og havnen er nær ferdigstilt i forhold til de tre flytebryggeanleggene som er på plass. Der er fortsatt mulig å legge ut en fjerde brygge. Arbeidet på servicebygget er intensivert i løpet av høsten. Vi har engasjert profesjonelle fag folk for å søke så langt mulig å ferdigstille bygget i løpet av Deler av bygget forut settes tatt i bruk under VM sommeren Det arbeides med å utarbeide vedlikeholdsplan for hele anlegget. Programpunkt 9: Videreføre arbeidet med komitéstrukturen og utvikling av organisasjonen, samt drøfte tjenlige fremtidige driftsmodeller. Styret gjennomføring: Ansvaret for området har lagt til styret. Gjennom året har NH Regnskap ført regnskap og foretatt utfakturering og purring. Endringene til ekstern føring og fakturering er arbeidskrevende, og krever fortsatt strukturering. Det arbeides med å ansette en daglig leder / generalsekretær. Styret fremlegger forslag til nye lover og ny organisasjons plan. Programpunkt 10: Videreføre arbeidet med etablering av rutiner for oppfølging av statutter for hederstegn. Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt til styret. Arbeid innefor dette felt har ikke blitt prioritert i Programpunkt 11: Ferdigstille start / Arrangørbåt, slik at den kan komme i bruk i løpet av Styrets gjennomføring: Ansvaret for området har lagt til Komité regatta i samarbeid med komité Havn og Anlegg. Årsmøtet ga styret sterke føringer på at dette programpunktet ikke måtte prioriteres og gjennomføres på bekostning av andre viktige og kostnadskrevende tiltak i foreningen. Vi har derfor søkt etter alternativ og midlertidig båt, uten å ha funnet et tilstrekkelig godt alternativ. Arbeidet med å ferdigstille båten har derfor vært satt i bero inntil videre. Programpunkt 12: Styret får fullmakt til å iverksette en fremtidig driftsmodell, herunder fullmakt til å ansette i administrative støttefunksjoner og justere det godkjente budsjettet i forhold til denne målsetningen. Det innkalles til et medlemsmøte for å orientere om løsningen innen 1. juni. Hvis løsningen medfører økning av kontingent og eller havneavgift, innkalles det i stedet til ekstraordinært årsmøte. 9

10 Styret gjennomføring: Ansvaret for området har lagt til styret. Styret nedsatt like etter årsmøte en komité som skulle utrede saken og gi en innstilling til styret. Denne mottok styret på ettersommeren 2012 og det ble deretter gjennomført et medlemsmøte med orientering om komiteens konklusjoner. En administrativ stilling i ASF ble utlyst i desember 2012, men pr. dags dato er det ikke lykkes å finne den rette personen. Me har gjennom arbeidsåret gjennomført 11 styremøter, der me totalt sett har handsama 84 saker. Styret har ellers hatt løpande kontakt pr telefon og e-post, og stilt på møter i komitear o.l. etter behov og ynskje. Foreningens aktive medlemer bidreg på en flott måte med å representera foreningen på regattaer. Det er gjennom året oppnådd ei rekkje gode resultat, og styret er imponert over det engasjement våre aktive seilere viser. Me kan ikkje nemna alle, og viser difor til regatta oversikten i årsmeldinga og rapportane frå regattakomiteen og jollegruppa. Styret vil til slutt nytta anledninga til å takke kvart enkelt medlem for innsats gjennom året. Ein spesiell takk til alle som har bidrege ved gjennomføring av foreninga sine arrangement både på land og på sjø, - og til alle dei som er med å byggja og vedlikeholda foreningen sine anlegg, utstyr og båter, ingen nemnd og ingen gløymd! Styret i Askøy Seilforening 2012 Thorvald Haarberg Torbjørn Halvorsen Giske Berland Per Ivar Thorsen - leiar - Finn Espeseth Knut-Erik Hjorth Agnete Skog Sverre Valeur Therese Sandvik Erling Tobias Wiik - supplering seiling - - supplering PR - - supplering ungd.repr. - 10

11 Årsrapport frå komité for Havn og Anlegg 2012 Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Thorvald Haarberg - komitéleder Knut Erik Hjorth styremedlem ansvars område havn og anlegg Svein Hol Harald Nævdal Anders Jamne Thorvald Ornell Myhre Jan Olav Skogland Helge Økland Erik Føyn Torbjørn Instebø, fra høsten 2012 Inger Johanne Lauritsen fra høsten 2012 Komiteen har hatt jevnlige møter i løpet av året og som vanlig et ukjent antall konstruktive diskusjoner på seilsportssenteret og pr telefon. Høsten 2011 ble det nedsatt en egen byggekomité for servicebygget som rapporterer til Komité H&A so har følgende medlemmer: Thorvald Haarberg Harald Nævdal Anders Jamne Helge Økland Torbjørn Instebø fra høsten 2012 Inger Johanne Lauritsen fra høsten 2012 Ansvarlig søker, Prosjektansvarlig Byggmester Generell kompetanse Elektrisk og brannvarsling Malermester / inspektør Interiørarkitekt 11

12 Servicebygget: Fremdriften på nye servicebygget har vært prioritert også i For å få bedre fokus og kontroll på dette arbeidet ble det opprettet en egen byggekomité i Dette har fungert godt og vil bli videreført i Huset er nå tett og innvendig arbeid er satt i gang. Vi benytter innleid arbeidskraft for å få en sikker og god fremdrift. Målsetting for 2013 er å ta flere deler av huset i bruk under verdensmesterskapet i Militær seiling i juni Prioriterte områder er kjøkken, forsamlingslokale og overnattingskapasitet. Det jobbes parallelt med dugnader og innleide folk. Dette for å legge ting til rette for innleide folk slik at disse bruker maksimalt med tid på fremdrift. Ikke rydding og sjauing. Det er trukket på lånet som årsmøtet for 2009 vedtok. Det er også trukket inn interiør- og malerkompetanse i byggekomiteen. Dette er viktig for å få en helhetlig plan for innredning, fargevalg, lyssetting osv. Det arbeides nå med planlegging av tekniske installasjoner for blant annet strøm i bygget, kjøkken, garderober og dusjanlegg. Det er også montert hovedtrapp i bygget. Dette åpner for muligheter for oppstart av innvendig dugnadsarbeid. Båthallen er nå 99 % ferdigstilt og er allerede benyttet av flere medlemmer i forbindelse med større arbeider på båtene. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra disse på fasilitetene. Vi regner med utstrakt bruk av hallen i tiden fremover. Endringer i forhold til første byggemelding og melding av siste byggetrinn er meldt til kommunen, sammen med innmelding av nye ansvarshavende for de forskjellige fagområder. Brann i Servicebygget. Lørdag den 24. november 2012 om kvelden oppsto det brann i servicebygget. Som hell i uhellet hadde lasergruppen i foreningen treningshelg, og oppdaget brann tidsnok. De fikk varslet brannvesenet og satte i gang flere riktige tiltak. Det ble uttrykning til storbrann fra både brannvesenet på Askøy og fra Bergen med til sammen 8 biler. Takket være solid innsats både fra seilere, trenere og lagleder og ikke minst fra brannvesenet - klarte man å begrense brannen til bakveggen i bygget, foruten betydelig sot og røkskader. Foreningen takker alle som bidro til å begrense skadene! Årsaken er så langt politiet har analysert; feil på en elektrisk skjøteledning der det oppsto en lysbue, som igjen antente omkringliggende brennbart materiale. Bygget var forsikret hos IF for NOK 11,5 mill. Det ble umiddelbart satt i gang tiltak for å redusere skadene og gjenoppbygge. Pr. dato er de vesentligste skadene reparert og brakt tilbake til den stand det var før brannen. Likefullt har dette medført en del forsinkles og betydelig merarbeid for prosjektledelsen av bygget. Flytebryggeanlegget: Vi har nå 3 flytekaier som gir plass for rundt 130 båter. Vi har hatt stor pågang fra seilere som vil ha plass i Kaggevikane. Bryggene er justert slik at det er frigjort flere plasser. Disse har blitt tildelt søkere fortløpende - og er nå nesten fylt opp. Vi vil til våren kun ha noen få ledige plasser, men har avsatt noen plasser for utleie. Kostnadene knyttet til materialer for bygging og utlegging av flytebryggene har steget kraftig i den senere tid. Havneleien ble økt fra , og innskuddet er økt i takt med økte innkjøpskostnader, leien er ikke justert for Innskuddet bør for fremtiden reguleres videre tilsvarende de reelle kostnader for nye havneplasser, og slik sett må prisene vurderes for 2013 og

13 Jolleanlegget Jolleanlegget nord på området fungerer bra, men det gjenstår fortsatt en del arbeid knyttet til skruing av dekke med mer. Anlegget trenger allerede en del vedlikehold, mer og bedre ettersyn, noe det arbeides med å finne løsninger på. Når det er sagt vil det være naturlig at brukerne av anlegget tar et større ansvar for vedlikeholdet. I tilknytning til dette anlegget er det montert kran med wll (weight load limit) på 1500 kg, som vi har betydelig innkjøringsproblem med kranen. Pr. i dag er denne kranen ute av drift. Ulike løsninger har vært diskutert for å få kranen i gang igjen. Vi håper på en snarlig løsning slik at vi får stabil drift uten ytterligere drifts problemer. Kranen vil forhåpentligvis stå til disposisjon for løft av mindre kjølbåter og trailbare båter innen sesongstart Strøm og vann til båtene På bryggene er permanente strømuttak nær ferdig, noe arbeid gjenstår. Det er kjøpt inn både skap for sikringer og kontakter for å kunne tilby strøm til alle båter i anlegget - men det gjenstår å montere noen av skapene. Vannuttak er montert på alle bryggene, og grønne lanterner skal settes opp ytterst på hver brygge. Rabattordning / Dugnadsinnstas. Rabattordningen for inntekts skapende arbeid har fungert brukbart siste sesong, men det er et betydelig arbeid å telle opp dugnadstimer og kontrollere at alle er godskrevet riktig. Dugnadsaktiviteten har tatt seg noe opp etter at det ble innført dugnadsplikt. Vi vil anmode alle om å registre timer når de arbeider dugnad, da dette har stor betydning for byggeregnskapene. Container og plasthaller. Vi låner en rubbhall som er midlertidig plassert ved klubbhuset. Videre har vi en egen plasthall som opprinnelig var på 240 kvm (nå ca. 200 kvm), som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Denne er nå avsatt hovedsakelig til jolleaktiviteten, men på sikt må vi få en bedre styring på hvordan hallen nyttes. Det er god plass til reklame på plasthallen. Vi tar gjerne imot tips og hjelp til dette arbeidet. Midlertidig klubbhus Det gjenstår fortsatt en del arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noen mindre elektriske arbeider, samt en del malerarbeid utvendig. Det er kjøpt inn et brukt ventilasjonsanlegg som står klart for montering. Vi registrerer at det er stor slitasje på klubbhuset, spesielt ved utleie til eksterne. Det er skaffet nytt møblement til huset, men som delvis fortsatt delvis står på lager umontert. Bord og stoler er betydelig slitt og må med det første erstattes med nyt og funksjonelt møblement. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig, og fungerer etter formålet. Bygget er nå i større grad også reservert for krangruppen. Flomlys Flomlysanlegg skal oppgraderes med ytterligere 2 nye lyskastere på de eksisterende søylene og med en ny mast og lyskastere nord for jollekaien og en mindre mast for C-kaien. Lyset er regulert med skumringsrelé. Selve flomlyset vil derved være over 4 master. Naboene ønsker at lyset skal skjermes noe dersom det er praktisk mulig. 13

14 Båtopptak Bruken av kranen har vært økende også i år og utnyttelsen har vært god. Godkjente kranførere som er aktive som kranvakter, får lov å ta opp egen båt uten kostnader og har fått dugnadstimer for den tid de bruker som kranvakt. Kranen har behov for noe maling. I forbindelse med åpning av båthallen har vi utvidet betongdekket rundt kranen for å forbedre arbeidsforholdene når båter skal flyttes, settes i vogn og kjøres inn i båthallen. Plassen mellom servicebygget og kranen er i vår blitt asfaltert, noe som har lettet arbeidsforholdene betydelig. Det kan bli en prisøkning på opptak i Båtvogn og krybber: Vogn og krybber som er kjøpt inn fungerer tilfredsstillende. Noen oppgraderinger/ modifiseringer er planlagt i løpet av vinteren for ytterligere å forbedre systemet. Mastekran: Arbeidet med mastekran skal intensiveres slik at denne kommer på plass så snart som mulig. Dette er viktig for å få en god logistikk på plass for bruken av båthallen. Planen er å få på plass en mastekran før sommeren. Parkeringsplassene Vi har nå to parkeringsplasser dedikert for anlegget. I tilknytning til det og trafikkforholdene for øvrig, er det vedtatt et kjøre- og parkerings reglement for hele anlegget. Vi har fortsatt en vei å gå i forhold til at medlemmene overholder dette. Reglementet er viktig ikke minst i forhold til uttryknings kjøretøys fremkomst til hele anlegget, noe som vi erfarte var av avgjørende betydning under brannen i høst. Vi har fortsatt noe arbeid igjen med den nedre parkeringsplassen, som trenger en lav avgrensingsmur mot vest (ca 15cm høy). Dette har kommunen foreløpig ikke har gitt oss tillatelse til, på grunnlag av naboprotester. Det er også et fremtidig behov for å asfaltere plassen. Den øvre parkeringsplassen er ferdig bygget og tatt i bruk, men kommunen har nektet oss brukstillatelse som følge av protest fra nabo som mener at lys fra bilene er sjenerende. Vi er nå pålagt å bygge et tett gjerde for å hindre lys fra bilene å nå boligene vest for anlegget. Når det arbeidet er utført vil plassen få godkjenning, men også denne trenger asfaltdekke. 14

15 Sjøhusene 9 av foreningens medlemmer har inngått skriftlig avtale med foreningen, og bygget et tilsvarende antall sjøhus. Hvert hus rommer innkvartering for minimum 4 personer, inklusiv toalett og dusj, kjøkken og spiseplass. Husene er foreningens eie, men ble bygget på dugnad av de 9 avtalepartene. Disse skal også dekke alle kostnader knyttet til oppføring, drift og vedlikehold. Foreningen har disposisjonsretten til nøstene regulert i egen avtale med byggerne. Sjøhusene har vist seg å være en stor ressurs for foreningen, også i Startfartøy Her er det ikke skjedd noe i løpet av Det har vært noen undersøkelser i markedet for å finne et midlertidig egnet fartøy. Så langt har vi ikke funnet noe som passer til våre behov. Det har vært diskusjoner rundt situasjonen vedrørende behovet for en permanent løsning. Regattakomiteen ønsker mer fokus for å få på plass/ferdigstille startfartøy. En må dersom økonomien tillater det, intensivere arbeidet med dette i løpet av Videoovervåkning av anlegget. Det har over noe tid vært arbeidet med å få til en video-overvåking koplet mot web av området. Dette arbeidet har ikke vært prioritert de siste årene men må nå tas opp igjen. På grunn av noen uønskede hendelser i løpet av 2012 er temaet aktualisert og en bør på nytt vurdere mulige løsninger. Nøkkelsystem. Nøkkelsystemet har vært nødvendig for å styre og begrense tilgangen til enkelte områder. Alle medlemmer som ønsker det kan få nøkkel mot et depositum på NOK 200,-. Denne gir adgang til klubbhuset og høytrykksspyler. Gjennom den senere tids bruk synes det dessverre å være nødvendig å avstenge ytterligere rom, for å sikre foreningens eiendeler, lager og arkiver. På denne bakgrunn ser en for seg at det i forbindelse med tilrettelegging av det nye servicebygget også sees på nye løsninger for adgangskontroll til bygg og anlegget. Askøy Videregående skole I samarbeid med AVS har vi hatt flere vellykkede prosjekt der vi har tatt i mot skoleungdommer fra Erfürt i Tyskland i perioder på 3 uker. De har bodd og arbeidet på seilsportssenteret. I utførte ungdommene diverse tømrer og malerarbeider Arbeidene er som vanlig godt utført, og er fremdeles med på å forsere enkelte arbeider på anlegget som vi ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre på egenhånd på nåværende tidspunkt. Det ventes en ny gruppe høsten Økonomi Er stadig en utfordring. Det har vært stort fokus på dette. Rutinene er nå forbedret når det gjelder utfakturering av blant annet havneleie, kontingent og strøm. Dette hjelper godt i forhold til planlegging av, og gjennomføring av nødvendige innkjøp. Vi har hatt god likviditet i året som er gått, dette har medført at vi har kunnet intensivere arbeidet på servicebygget innenfor en økonomisk forsvarlig ramme. Som tidligere år nyter vi godt av at flere av medlemmene benytter egne innkjøpsordninger og rabatter slik at vi får deler og materialer til sterkt rabatterte priser. Mange takk til disse. Regnskapet i tilknytning til søknad om tippemiddel tilskudd for båthall er oversendt kommunen, og vi regner med at beløpet kommer til utbetaling i løpet av våren Dette er siste tippemiddelsøknad som er godkjent for vårt anlegg. 15

16 Det er sendt søknad til Askøy Kommune og Hordaland fylkeskommunen om ekstraordinært økonomisk tilskudd til service bygget, dette i sammenheng med klargjøring til og gjennomføring av Militært VM i seiling sommeren Askøy kommune v/ komité oppvekst og levekår, har avslått søknaden. I midlertid, har vi positive signaler fra HFK og Hordaland idrettskrets på den andre delen av søknaden. Fremdriftsplaner. I all hovedsak er det ferdigstilling av servicebygget som må prioriteres i For flyterbryggeanlegget er det ferdigstilling av strømopplegg og maksimal utnyttelse av havnen som må prioriteres. Ut over dette på generelt vedlikehold av anlegget prioriteres i Knut Erik Hjorth, styremedlem ansvars område havn og anlegg Thorvald Haarberg, Leder Havn og Anleggskomiteen Årsrapport for Regattakomiteen 2012 Regattakomiteen har bestått av: Finn Espeseth (leder), Ole Jørgen Michelsen, Bengt Waage, Torbjørn Halvorsen, Chris Skogen, Håvard Espeseth, Åse Espeseth, Bernt Borge og Onar Nilsen. Thorvalden for joller 15 april: Regattaen ble ikke arrangert, det var signaler fra seilerne at det ikke ville bli deltakere, og den var heller ikke med i HC. Vårbløyta 29 april: Vårbløyta hadde også status som KM for tur og hav, men var ikke med i HC. Den ble flott arrangert av Torbjørn Halvorsen (regattasjef), Chris Skogen, Håvard Espeseth og Ingvar Thorsen. Det ble seilt 3 seilaser på pølsebane i Hauglandsosen, vind 3-5 m/s nordvestlig. Nydelig dag med sol for de 18 deltakene båter, 10 av disse var fra ASF. Regattaen var inndelt i 2 klasser. I klassen t.o.m ble Øyvind Skogen med Nikita kretsmester, og i klassen f.o.m. 1,25 ble Eirik Rosenberg med Ocean Spirit kretsmester. Seilmakeren Doublehanded mai: Regattasjef Håvard Espeseth, bøyebåt: Terje Soltvedt startbåt: Per Ivar Thorsen, Chris Skogen, Rikke Thorsen, 56 påmeldte båter, starten skulle gå kl vest for Ramsøy, vindstille og utsatt start til kl nord for Stureanlegget. Det var lite vind under hele seilasen og utholdene forhold for seilerne. Det ble avkorting av løpet ved Mefjordsbåen, og maksimaltid var satt til kl mai. Det var bare 29 båter som fullførte seilasen. 16

17 Jønssonregattaen Askøy Rundt august: Regattasjef Ole Jørgen Michelsen med flere. 73 deltagene båter, sørlig vind 5-7 m/s og flott skue nordover Herdlefjorden av alle spinnakerne. Avkorting og målgang ved Rotøy søndagen. Flott arrangert. Kretsmesterskap for joller august: Regattasjef Karl Petter Haugen, 38 deltagere. Kretmesterskapet ble arrangert i Hauglandsosen. Hjeltefjordtrimmen: 14 regattaer som arrangeres i samarbeid med Ran Seilforening. Regattaen arrangeres på tirsdager fra mai til september. Det har vært økende deltakelse og på fine dager er det gjerne båter. Ole jørgen Michelsen og Onar Nilsen har hatt ansvarert for Askøy, og i tillegg har mange medlemmer vært med og arrangert. Byfjordtrimmen: 12 regattaer som arrangeres i samarbeid med Åsane Seilforening. Regattaen arrangeres på onsdager fra april til september. Øyvind Skogen og Torbjørn Halvorsen har hatt ansvaret for Askøy. Klassemesterskap for Yngling 8 september: ASF inviterte til NM for Yngling, men det var ikke nok påmeldte båter og det ble istedenfor arrangert Klassemesterskap. Regattasjef Sverre Valeur og startbåt var Andvake til Thorvald Haarberg. Klubbmesterskap for Tur og Hav 22 september: 16 deltagene båter, i år var det lagt opp til en uformell regatta med påmelding i klubbhuset før start. Materialforvalter: Chris T. Skogen og Torbjørn Halvorsen. Ansvar for innkjøp premier og pokaler: Åse Espeseth. Pokaler ble vunnet av: Årets Klubbmester i Tur og Hav m/spinnaker: Håvard Espeseth. Årest Klubbmester i Tur og Hav u/spinnaker: Marit Johannessen. Pokaler Askøy Rundt: Doublehanded: Nordeapokalen - Rebell med Håvard Espeseth, ASF. Lys uten spinn: ASF pokalen - Anne Bavari med Kjell Heimstad, ASF. Lys m/spinn t.o.m. 1.15: Herdlapokalen - Express med Mats Mæland, Ran. Lys m/spinn : Askøy Rundt pokalen - Ollie Royal med Svein Andre Hol, ASF. Lys m/spinn : Mefjordboen pokalen - Mad Men med Erik Rosenberg, BS. Lys m/spinn > 1.31: Verktøy og Maskin Pokalen - White Shadow med Torkjel Valland, BS. Takk til alle som har gjort en god innsats for regattakomiteen, slik at vi har fått arrangert våre regattaer! Finn Espeseth - regattasjef 17

18 KLUBBMESTERSKAPET TUR & HAV 18

19 Regattaer som båtar frå Askøy Seilforening har delteke i 2012: 1) Negelespretten - 2) Isbjørnseilasen - 3) KM/Vårbløyta - 4) Byfjordseilasen - 5) Mildeskvetten - 6) Huftarøy Rundt - 7) Seilmakeren Doublehanded - 8) Summarregatta - 9) Stord Rundt - 10) Sundhordland - 11) Shetland Race - 12) Maritim Ryfylke Rundt - 13) Haugesund Race, fredag - 14) Haugesund Race, lørdag 15) Askøy Rundt - 16) Pelle P Singelhanded - 17) Høststormseilasen - 18) Klubbmesterskap et- 19) Byfjordtrim - 20) Hjeltefjordtrim - 21) Windjammer - 21) Nisseseilasen Scirocco 3 5,00 5,00 8,00 9,00 DNF 7,00 2,00 4,00 2,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 Carolina av Alvøen 7,00 DNF 9,00 2,00 10,00 9,00 Gleden 1,00 2,00 5,00 1 D 5 D DNF 4 D 4 D 3,00 2,00 3,00 6,00 2,00 1,00 3,00 4,00 1,00 2,00 Seraph 14,00 5,00 6,00 1,00 8,00 7,00 1,00 Hawthorne 15,00 4,00 6,00 DNF 7,00 TUR 10,00 1,00 Obelix OCS 7,00 DNF 5,00 7,00 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00 Sval 1,00 3,00 12,00 Shiraz 2,00 2,00 8,00 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 Sasha 5,00 1,00 2,00 5,00 Nikita 6,00 1,00 3,00 4,00 9,00 Wavedancer 9,00 2,00 Ølle Bølle 13,00 4,00 7,00 5,00 DNF 7,00 1,00 6,00 7,00 5,00 3,00 Elg 14,00 NOR 745 Melges 2,00 Rasputin 2,00 13,00 Ollie Royal 4,00 1,00 1,00 7,00 4,00 1,00 1,00 Leeloo 7,00 13,00 SY Bonnie 1,00 Lipse 10,00 Calluna 9,00 Båtenvår 7,00 6,00 7,00 1,00 Bailamos 9,00 3,00 4,00 5,00 8,00 Alna II 13,00 14,00 10,00 Expeditus 7,00 Scirocco 2 9,00 8,00 8,00 Farvide DNF 10,00 10,00 8,00 1,00 1,00 Embla III 5,00 2,00 17,00 4,00 6,00 Vind Vind 3,00 6,00 2,00 His Lordship 6,00 8,00 Andvake 10,00 Anne Bavari 1,00 9,00 7,00 Happy Feet 3,00 Blåvinge II 6,00 19

20 Nikita 6,00 1,00 3,00 4,00 9,00 Wavedancer 9,00 2,00 Ølle Bølle 13,00 4,00 7,00 5,00 DNF 7,00 1,00 6,00 7,00 5,00 3,00 Elg 14,00 NOR 745 Melges 2,00 Rasputin 2,00 13,00 Ollie Royal 4,00 1,00 1,00 7,00 4,00 1,00 1,00 Leeloo 7,00 13,00 SY Bonnie Regattaer som båtar frå Askøy Seilforening 1,00 har delteke i 2012: Lipse 10,00 1) Negelespretten - 2) Isbjørnseilasen - 3) KM/Vårbløyta - 4) Byfjordseilasen - 5) Mildeskvetten - 6) Huftarøy Rundt - 7) Seilmakeren Doublehanded - Calluna 9,00 Båtenvår 8) Summarregatta - 9) Stord Rundt - 10) Sundhordland - 11) Shetland Race - 12) Maritim Ryfylke Rundt - 13) Haugesund Race, fredag - 14) Haugesund Race, lørdag 7,00 6,00 7,00 1,00 Bailamos 15) Askøy Rundt - 16) Pelle P Singelhanded - 17) 9,00 Høststormseilasen - 18) Klubbmesterskap 3,00 et- 19) Byfjordtrim 4,00-20) 5,00 Hjeltefjordtrim - 21) Windjammer 8,00 - Alna II 21) Nisseseilasen 13,00 14,00 10,00 Expeditus 7,00 Scirocco , , , Farvide DNF 10,00 10,00 8,00 1,00 1,00 Scirocco Embla III 3 5,00 5,00 8,00 9,00 DNF 7,00 2,00 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 5,00 17,00 3,00 4,00 6,00 2,00 Vind Vind 3,00 6,00 2,00 Carolina av Alvøen 7,00 DNF 9,00 2,00 10,00 9,00 Gleden His Lordship 1,00 2,00 5,00 1 D 5 D DNF 4 D 4 D 3,00 2,00 3,00 6,00 2,00 1,00 3,00 8,00 4,00 1,00 2,00 Seraph Andvake 14,00 5,00 6,00 1,00 8,00 7,00 10,00 1,00 Hawthorne Anne Bavari 15,00 4,00 6,00 DNF 7,00 TUR 1,00 10,00 9,00 7,00 1,00 Happy Feet 3,00 Obelix OCS 7,00 DNF 5,00 7,00 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00 Sval Blåvinge II 1,00 6,00 3,00 12,00 Rebell 1,00 1,00 Shiraz Nova 2,00 2,00 8,00 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 17,00 4,00 Sasha Mimer II/Avekera 5,00 9,00 1,00 8,00 2,00 5,00 Nikita Danskebåten 6,00 1,00 3,00 11,00 4,00 9,00 Wavedancer Pyxis Nautica 9,00 12,00 2,00 Ølle Ninja Bølle III 13,00 4,00 7,00 5,00 DNF 7,00 1,00 TUR 6,00 7,00 5,00 3,00 Elg Svanen 14,00 TUR NOR Assi 745 Melges 2,00 TUR TUR Rasputin Sika 2,00 TUR 13,00 Ollie Mrs Robinson Royal 4,00 1,00 1,00 7,00 4,00 1,00 TUR 1,00 Leeloo Why Not 7,00 13,00 1,00 1,00 2,00 SY NOR Bonnie NN 1,00 TUR Lipse Ann Field 10,00 TUR Calluna Alice Syslak 9,00 TUR Båtenvår Ekko II 7,00 6,00 7,00 9,00 1,00 Bailamos Katie 9,00 3,00 4,00 5,00 Rekrutt 8,00 Alna Sisu II 13,00 14,00 10,00 14,00 Expeditus 7,00 Scirocco 2 9,00 8,00 8,00 Farvide DNF 10,00 10,00 8,00 1,00 1,00 Embla III 5,00 2,00 17,00 4,00 6,00 Vind Vind 3,00 6,00 2,00 His Lordship 6,00 8,00 Andvake 10,00 Anne Bavari 1,00 9,00 7,00 Happy Feet 3,00 Blåvinge II 6,00 20

21 Årsrapport for komité seiling 2012 Det har vært stor aktivitet i foreningen på seilsiden. Jollene har hatt en fin utvikling og Yngling seilingen har videreutviklet seg. ASF arrangerte Nordisk mesterskap for militæret og det ble arrangert Norsk klassemesterskap i Yngling. Sverre Valeur overtok ansvaret for seiling tidlig på høsten For å samordne og videreutvikle seilingen i foreningen ble Komite Seiling etablert (fra oktober)med en representant for hver «flåte». Det var viktig for Komiteen å få en god sammensetning av komiteen slik at alle grupperingene i foreningen blir hørt. Arbeidet i Komiteen har vært veldig godt, og med god planlegging for 2013 ser vi positivt på fremtiden. Vi fokuserer på rekruttering og har satt i gang flere aktiviteter for å øke antall seilere i foreningen. Anlegget blir brukt nesten hver dag, og med bruksplanen for 2013 vil det være seilaktiviteter på seilsportsenter nesten hver dag i sesongen. Komite for seiling har frå hausten 2012 bestått av; Leder Sverre Valeur Optimist Joachim Skovly RS Feva Eivind Wiik og Erling Tobias Wiik (ungd.repr.) Laser Peter Thomas Hansen Yngling Chris Skogen Storbåt regatta (Tur og Hav) Ole Jørgen Mikkelsen Storbåt tur Trond Hansen Komite Seiling er godt i gang med aktivitetene for Foreningens trener Mikkel Bergen vil fortsette sitt engasjement i 2013, og har blant annet fått som et av sine virkeområder og jobbe for rekrutering av nye seilere. Sverre N.Valeur - komiteleder - Optimistgruppa: Startet opp st.hans helgen med 3 dagers nybegynner kurs. Ca 12 deltagere som fulgte alle dagene bestående av teori og praksis i 2-krona, Feva og Optimist. Etter dette ble det fulgt opp med mandagstreninger fra sommerferie slutt og ut i oktober. Det ble instruksjon i to grupper etter ferdighetsnivå. Et par Fevaer deltok i tillegg til 8-10 optimister gjennom hele høsten. En teori-kveld avsluttet det hele i starten av november. Joakim Skovly 21

22 Lasergruppen: Lasergruppen I Askøy seilforening har i 2012 hatt stor videreutvilking, både sportslig og rekrutteringsmessig. Det er nå 18 Lasere i foreningen hvor godt halvparten er meget aktive seilere og gruppen spenner over alle aldersgrupper. Vi overholder hovedmålet i forhold til å videreføre satsning på det viderekommende jollemiljøet i foreningen. Dette understrekes av deltakelse på regatta i HC, NC, NM i tillegg til godt oppmøte på treninger og Hjeltefjordtrimmen på hjemmebane. Særlig må det nevnes at Thorbjørn Thomas Hansen klarte å seile inn til en flott 2. plass og Karl Emil Haugen klarte 14. plass under Stor NM i Moss og at Erling Tobias Wiik oppnådde en flott 7. plass som førsteårsseiler i Norgescupen i Laser 4.7 Askøy seilforening har det siste året bygget seg opp til å bli en av Norges større seilforeninger innen OL klassen Laser. Lasergruppen har arrangert treningssamlinger på Seilsportsenteret, i samarbeid med Norges Seilforbund. Våre gode fasiliteter på Seilsportsenteret muliggjør treningstilbud med kompakte arrangementer, hvor trening, overnatting og bespisning skjer samme sted. Dette har nasjonal oppmerksomhet. Våre samlinger er besøkt av seilere fra regionen Ålesund til Grimstad, sammen med våre egne seilere. Trening Gruppens treningsmiljø er bra og favner godt om alle nivåer. Det har vært fokus på å gi tilbud tilpasset den enkeltes ambisjoner. Hovedtrening for Lasergruppen har i 2012 vært torsdager. Vanlig oppmøte på treningene har vært ca 5-6 seilere. Fra høsten 2012 har gruppen vært så heldig å få inn Mikkel Berger som fast trener på torsdagene. I tillegg har Lasergruppen deltatt aktivt på Hjeltefjordtrimmen om tirsdagene med ca. 4-6 seilere pr. regatta. Resultater er inntatt under. I vinterhalvåret har det vært seiling hver lørdag når forholdene har vært tilfredsstillende. De helgene det ikke har vært seiling, har det vært arrangert basistrening i tillegg til fast svømming hver lørdag. Peter Thomas Hansen har ledet disse aktivitetene med god motivasjon. Kurs og samlinger Lasergjengen har i løpet av 2012 arrangert flere samlinger trener Frode Jørstad med 10 deltakere trener Mikkel Berger med 12 deltakere Materiell Karl Petter Haugen har ivaretatt vedlikeholdsansvar for foreningens trenerribb. Eivind Wiik har også deltatt med nødvendige reparasjoner. Seilerne eier sine joller privat. Der har i gruppen vært stor villighet til å bidra med lånebåt til våre tilreisende deltakere på samlingene. Plasthallen er kjærkommen oppbevaringssted for jollene mellom aktivitetene. Karl Petter Haugen 22

23 RS Feva: Året startet vi med vintersamling i februar. Der fikk vi sponset trener fra seil forbundet. På denne samlingen var det 14 deltakere fra Askøy seilforening og Åsane seilforening. Vi har samarbeidet godt med Åsane seilforening i deres Feva satsning, og vi har også deltatt på deres samlinger. Vi har ikke hatt noen aktive Feva seilere i år men båtene har blitt brukt som opplærings båt på mandags treningene til optimistene. Det er laget ny strategi for rekrutering for Feva Yngling; Eivind Wiik / Tobias Erling Wiik Foreningen disponerer 9-SKSK og 3-foreningsbåter. Disse ble i 2012 oppgradert i samarbeid med Sjøkrigsskolen (SKSK). Således var båtene i god stand under Det Nordiske Mesterskapet i sommer. Det har vært faddere på nær sagt alle båtene. Dette være seg med kadetter fra SKSK eller foreningens egne medlemmer. Det ble seilt hver torsdag og noen helger og regattaer utenom. ASF arrangerte Nordisk Militært Mesterskap for tredje gang. Det var også denne gangen vellykket, og på Norges vinnerlag var det en ren SKSK båt som gav sin innsats for seieren. Kort tid etter Nordisk fikk ASF forespørsel om å arrangere Verdensmesterskap i seiling for det militæret i Det sa vi ja til og forberedelsene er i god gang. Jeg vil benytte anledningen til å takke SKSK ved Lasse Hiis Bergh for et utmerket samarbeid. Høsten 2012 ble det arrangert høst serie for Ynglingene. Dette var meget vellykket og gav stort treningsutbytte for seilerne. Høsten ble avsluttet med klassemesterskap for Yngling. Jeg vil berømme båten til Stian Soltveit fra ASK og Erik Tjølsen, som vant overall, og beste SKSK båt i Klassemesterskapet. Jeg vil også fremheve Thorbjørn og Chris som har og gjør en fabelaktig jobb med oppgradering og vedlikehold av båtene sammen med fadderne. I år har vi utvidet flåten og vi sitter med flere en 20 båter tilgjengelig for Det er startet arbeidet med fadderavtaler for alle båtene og vi håper på en fin sesong met treninger og konkurranser. En spennende utvikling er også at flere har kjøpt egne båter. Og er vi heldig får vi en deltager på VM i Stå på Ove Andre! Jeg takker alle seilerne og andre involverte for fint samarbeid og gode resultater. Sverre Valeur 23

24 Turseiling; Vi ønsker å øke aktiviteten innen turseiling og samtid høyne status til de seilere som prioriterer turseiling fremfor regattaseiling. Målsetningen er å kunne tilby turseilere ulike aktiviteter, opplæring og sosiale samlingspunkt. Dette innebærer blant annet å prøve å få til fellesturer, seminarer om turseiling og spesielt kurs rettet mot økt sikkerhet. Også opplæring med tanke på at alle om bord skal kunne håndtere båten. Vi har vært i kontakt med Nordhordland Seilforening med tanke på å kunne samarbeide om ulike tilbud. Siden Askøy Seilforening ikke tidligere har hatt en egen gruppe for turseilere vil vi starte med å prøve å få en oversikt over dem som er opptatt av denne form for seiling. Dette blant annet med tanke på å kunne henvende seg direkte til målgruppen. Trond J. Hansen Storbåt; I gruppe storbåt tar vi sikte på å starte systematisk trening på pølsebane for båter med fullt mannskap. Treningene legges til annenhver onsdag kl 17, med oppstart så snart det er nok lys på kveldene til å få gjennomført trening (påske?). Opplegget vil bli arrangert av deltagere innad i gruppen. Etter de innledende treningene tar vi sikte på å jobbe systematisk med et eller to tema pr. gang. Tema blir presentert på kaien eller i klubbhus før dagens økt. I første omgang er opplegget for klubbens medlemmer men dersom det blir populært vil vi åpne opp for andre deltagende båter. Ambisjonen 1 sesong vil være å få opplegget opp å gå samt samle lag med god kontiniutet. Målsettningen er å trene opp lag for storbåtseiling i lokale mesterskap og på sikt stille minst en startende båt på et større nasjonalt eller internasjonalt stevne. Ole-Christian Michelsen 24

25 Regatta resultater: Hjeltefjord trimmen: Dette har vært det første året med Hjeltefjordstrim for joller. Her har vi tatt i bruk et lignende lystall system som lar både Laser Standard, Laser Radial og Laser 4,7 konkurrere sammen. Resultater vår (topp 3): Resultater Høst (topp 3): Alec Whitehouse Erling Tobias Wiik Thorbjørn Thomas Hansen Thorbjørn Thomas Hansen Erling Tobias Wiik Alec Whitehouse Følgende seilere deltok i Laser Master NM i Sandefjord: Master 45-54: 4.plass - Therese Sandvik Master 35-44: 5.plass - Kristin Miskow Nodeland Master 45-54: 9.plass - Peter Thomas Hansen Følgende seilere deltok i Stor NM for joller: Laser 4,7: 2. plass. - Thorbjørn Thomas Hansen Laser 4,7: 14. plass. - Karl Emil Haugen, Følgende seilere har deltatt i Norges Cupen: Laser 4,7: Overall 5. plass. - Thorbjørn Thomas Hansen, Laser 4,7: Overall 10. plass. - Erling Tobias Wiik, Laser Radial: 20. plass. - Thorbjørn Thomas Hansen Følgende seilere har deltatt i Hordacupen: Laser 4,7: 1. plass. - Thorbjørn Thomas Hansen, Laser 4,7: 2. plass. - Erling Tobias Wiik, Laser 4,7: 3. plass. - Karl Emil Haugen, Optimist B: 9. plass. - Simen Guldberg, Laser Master: 2.plass - Alec Whitehouse Kretsmesterskapet 2012 I 2012 arrangerte Askøy seilforening kretsmesterskapet. Regattasjef: Karl Peter Haugen Laser 4,7: 1. plass. - Thorbjørn Thomas Hansen, Laser 4,7: 2. plass. - Erling Tobias Wiik, Laser 4,7: 3. plass. - Karl Emil Haugen, Laser Standard: 2. plass. - Peter Thomas Hansen, Optimist C. - Sunniva Wiik, RS Feva: 1. plass. - Skipper: Ingrid Wiik, Mannskap: Petrine Hopland Klubbmesterskapet For joller ble i år arrangert 23. September i sol. På tross av lite vind ble det gjennomført 3 seilaser. Hele 16 deltakende seilere viser at jollemiljøet i Askøy Seilforening er relativt sterkt. Regattasjef var Eivind Wiik og Kjetil Skog. Følgende klubbmestere ble kåret: Optimist C: Sunniva Wiik. Yngling: Chris Skogen RS Feva: Skipper Ingrid Wiik, mannskap Erling Wiik. Laser 4,7: Karl Emil Haugen Laser Radial: Thorbjørn Thomas Hansen Laser Standard: Peter Thomas Hansen 25

26 Årsrapport fra Komité for Aktivitet, Kurs og Sosialt Samvær Leder: Agnete Skog Komiteen har ikke vært organisert med faste deltagere for inneværende år, men har hatt mye god hjelp fra medlemmene og styret til de arrangementene som trengte det. Følgende kurs har vært gjennomført i 2012: Mai: Båtfører kurs. Instruktører og tilrettelegger: Thorvald Haarberg. Januar: Spleisekurs med Martin fra Mathis Verft i Danmark, Arrangør: Thorvald Haarberg. Kollevåg dugnad 14. april: Rydding av Kollevåg Friluftsområde ble gjennomført med et flott oppmøte, rundt 70 personer. Komiteen stod for lunsj og Snacks underveis. Askøyværingen laget en fin artikkel med bilde av en seilerfamilie. Landarrangement for seiling: 25. april: Vårbløyta, suppe mai Seilmakeren Doublehanded, flere måltider og mange bidragsytere. Fin fest med premieutdeling lørdag kveld juni Åpent Nordisk Militært Mesterskap. Komiteen overlot ansvaret for matlag ingen til profesjonelle aktører fra Sjøkrigsskolen aug. Askøy Rundt. Komiteen skaffet premier, telt, lydanlegg, kiosk, osv. ved hjelp av flere gode hjelpere. 22. og 23. sep. Klubbmesterskap, suppe. Sosialt arrangement på kvelden. Andre sosiale arrangement: mai Pinsetur. Uformell samling i Vik i Øygarden. 23. juni St. Hans-feiring i båthallen for alle jolleseilerne på samling + alle andre interesserte. Stor oppslutning. Fotballkamp, barn mot voksne, på plenen i Kollevåg. 25. okt. Klubbkveld. AZAB Helge Ivarsøy og Kjetil Skog fortalte om regattaen de deltok på mellom England og Azorene. 9. nov. Årsfesten. Fin fest med ca. 40 deltagere. Deilig thai-mat fra Kroa Jasmine i Florvåg. Komité: Hilde Nesse, Eivind Wiik, Beate Soltvedt, Ørjan Soltvedt, Kjetil Skog og Agnete Skog. 15. nov. Klubbkveld med Seilerpresten, Kjell Svarstad. Historisk foredrag i kjølvannet til Håkon den gode. 9. des. Maritimt juleverksted for barn og unge. Vi laget nøkkelhanker og andre ting av tau og knuter. Andreas Johannessen var flink instruktør. Medlemmer i komiteen for 2012/13 pr febr.2013; Agnete Skog (leder), Ingve Osberg (utleie av klubbhus), Beate Soltvedt, Gry Hunstad Agnete Skog 26

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2013 Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsberetning 2011 Saksliste årsmøte 2012 Askøy Seilforening Onsdag 15.

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Lars Jønsson Askøy Rundt 2010 Bilde fra Herdla Havn lørdag ettermiddag. Årsberetning 2010 Saksliste årsmøte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 15. desember kl 1830 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 13/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Laurdag: inntil 6 løp. Sundag: inntil 4 løp

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Laurdag: inntil 6 løp. Sundag: inntil 4 løp RAN Seilforening inviterer med dette til RAN Eintype Regatta (RER) for F18, Melges 24, Albin Express, Knarr, Snipe, Yngling, Oselvar, 2,4M og Laser. Regattaen vil ha KM-status for dei klassane som oppfyller

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1

Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1 Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag Februar Kl 8: Seilsportsenteret Årsberetning Side Saksliste årsmøte Askøy Seilforening. Februar kl 8: Seilsportsenteret Årsmøtet behandler følgende saker:. Årsmelding

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Askøy Seilforening Referat

Askøy Seilforening Referat fra styremøte: 06/10 Mandag 10.mai Møtestart: 18,30 Møteslutt: 22,15 Til stede: Til stede: Thorvald, Petter, Torbjørn, Finn, Ingve, Arne Fravær: Nils, Knut Erik. Referent: Arne Nilsen Askøy Seilforening

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Klassane vert i år fordelte på to baneområder

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Klassane vert i år fordelte på to baneområder RAN Seilforening har gleda av å invitera til RAN Eintype Regatta (RER) 19-20. september for Eintypebåtar. RER er ei flott helg med tett eintypesegling på pølsebane, minnerike sosiale hendingar i Anglevik

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Regattaen vil være underlagt reglane slik dei er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012, aktuelle klassevedtekter og seglingsprogrammet for RER.

Regattaen vil være underlagt reglane slik dei er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012, aktuelle klassevedtekter og seglingsprogrammet for RER. RAN Seilforening inviterer med dette til RAN Eintype Regatta (RER) for F18, Melges 24, Albin Express, Snipe og Yngling. Dersom det er andre båttypar som klarar å stilla minst fem båtar, så er dei sjølvsagt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter -

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter - SAK 4 / EKSTRA: Seilforeningens økonomiske situasjon, prognoser og kalkyler, og dialog omkring låneopptak med banken. BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Seilforeningen har store økonomiske utfordringer:

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 17. februar 2009 Kl 19:00 Askøy Seilsportsenter 1 Saksliste årsmøte 2008 Askøy Seilforening 17. februar 2009 kl 19:00 Askøy Seilsportsenter Årsmøtet behandler følgende

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ SEILFORENING

ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ SEILFORENING ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ SEILFORENING 1. Følgende styre ble valgt på årsmøtet som ble avholdt tirsdag 28 februar 2012: Formann: Christian Sæther Riksheim Nestformann: Knut Eilif Schrøder Styremedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Påmeldingsfrist: onsdag 26 august Asker Seilforening har gleden av å invitere til Åpent

Detaljer

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent)

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 17. mars 2011 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2011 Torsdag 17. mars kl 1900 i Brugsløa. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Val av to til å skriva under protokollen

Detaljer

Express tilbod i Ran Seilforening frå sesongstart 2014

Express tilbod i Ran Seilforening frå sesongstart 2014 Ran Seilforening skal vera eit attraktivt senter for sportsleg eintypesegling. Klubben skal ha gode fasilitetar for dette, slik at alle kan drive seglsport: barn på nybyrjarnivå, unge jolleseglarar og

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Prosjekt livslang seiling

Prosjekt livslang seiling Prosjekt livslang seiling For at Moss Seilforening i fremtiden skal kunne tilby medlemmene et tidsriktig anlegg (ref foreningens formålsparagraf) er det nå nødvendig å oppgradere både havn, landområde

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013 KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er 14. og 15. september 2013 Moss Seilforening Strandpromenaden 22, 1516 Moss Tlf 69275101 e-post: post@moss-seilforening.org

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening

Seilingsbestemmelser. Banks Hjeltefjordtrim 2015. Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Seilingsbestemmelser Banks Hjeltefjordtrim 2015 Arrangør: Askøy seilforening Ran Seilforening Banks Hjeltefjordtrim 2015 Side 1 av 10 15/05/2015 Regler Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser Norges Cup for Laser, Europa, Optimist, Zoom 8 2-3 mai Organiserende myndighet: Bergens Seilforening / Hjellestad Seilforening http://bergens-seilforening.no/arrangement/nc2015 1 REGLER

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER BSF sponses av Seilingsbestemmelser 2015. Formål: Bodø seilforenings Tirsdagsserie er en ukentlig seilas for tur- og havseilere. Målsettingen er å aktivisere så mange

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer