InfoSkriv nr 4/2013. Berit S. Turbines hjørne! NYTT FRA STYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InfoSkriv nr 4/2013. Berit S. Turbines hjørne! NYTT FRA STYRET"

Transkript

1 InfoSkriv nr 4/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær Torild Hammer Nettsted: blogg: Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side Turbines hjørne! Velkommen til siste nummer før sommerferien! Turbinen 1 + Turbinen 2 = Turbinen Da borettslagene nå har ett felles styre, og det bare er noen måneder til sammenslåingen er en realitet, har redaksjonen foregrepet begivenhetenes gang og borettslagene Turbinen 1 og 2 vil heretter bli omtalt som ett borettslag med navn TURBINEN. Bloggen Minner om at bloggen har et eget forum hvor du blant annet kan legge ut ting som du ikke lenger har brukt for eller for eksempel om du har tid til overs og ønsker å tilby deg å sitte barnevakt for naboen. Du kan også stille spørsmål om ting som er relatert til driften av uteområdene i Kværnerbyen. Bloggen er ikke stedet hvis du har spørsmål om driften av borettslaget, da kontakter du enten beboerkontaktene eller vedkommende som sitter i styret fra din oppgang, se informasjon på siste side. Berit S redaktør TURBINposten + NYTT FRA STYRET Valgkomitéenes arbeid Det nye styret takker valgkomiteene i borettslagene Turbinen 1 og 2, som har samarbeidet tett, for meget godt utført arbeid før årets generalforsamlinger! Som en følge av den forestående sammenslåingen ble det tidlig besluttet å velge et felles styre for begge Turbinene. Videre var det ønskelig at det nye styret hadde representanter som speilet beboerne i de fire blokkene som utgjør Turbinen-kvartalet. Det var ett ønske fra beboerne i begge borettslag om at Torild Hammer fortsatte som styreleder i det nye styret og hun sa heldigvis ja til å påta seg oppgaven. Med en styreleder fra Turbinen 1 var det ønskelig med en nestleder fra Turbinen 2 og tidligere styremedlem i Turbinen 2, Nicolas Kvedalen, takket ja til dette vervet. Både tidligere nestleder og HMS-ansvarlig i Turbinen 1, henholdsvis Berit Smaaskjær og Morten D. Knutzen, ønsket å tre tilbake etter påtrykk fortsetter begge som varamedlemmer. Sammensettingen av det nye styret i varetar ønskene om forskjellig bakgrunn og representanter fra alle blokkene. Generalforsamlinger Turbinen 1 Generalforsamlingen ble avholdt mandag 3/6 og 14 andelseiere/ beboere møtte. Som vanlig ledet styreleder Torild generalforsamlingen og brakt sakene på sakskartet vel i havn; årsberetning/ regnskap, godtgjørelser, innkomne forslag og valg. Atter en gang ble det fra plenum stilt spørsmål om posten Utenomhus. Da styret ikke har mottatt regnskap som spesifiserer postene, redegjorde styreleder så godt hun kunne for hva beløpet er gått til. Turbinen 2 12 andelseiere hadde funnet veien til generalforsamlingen som ble avholdt tirsdag 28/5. Avtroppende styreleder Bjarne ledet generalforsamlingen med sikker hånd. Nytt styre som fra 1/ vil utgjøre det nye Turbinen borettslag styre, har med representanter fra både Turbinen 1 og Turbinen 2 og ser slik ut: STYRE 2013/2014: Styreleder Torhild Hammer, Turbinvn 13 Nestleder Nicolas Kvedalen, Turbinvn 7 Styremedlemmer: Camilla Marie Andersen, Turbinvn 7 Eline Myrli, Turbinvn 11 Jon Hilmar Edvardsen, Turbinvn 9 Varamedlemmer: Berit Smaaskjær, Turbinvn 13 Line Valderhaug, Turbinvn 9 Morten D. Knutzen, Turbinvn 11 Redaksjon avsluttet:

2 Valgkomité: Thomas Helmsgård Johansen, Turbinvn 7 Mohamoud Ayah, Turbinvn 13 Torild, nyvalgt styreleder, takket Bjarne for hans innsats for Turbinen 2 og for godt samarbeid i årene som har gått. Styret vil også takke André (som har møtt på alle styremøter siden dag én!), Kenneth, Hilde og Per for innsatsen gjennom flere år. Generelle saker Etter at generalforsamlingene var avsluttet fikk de fremmøte ordet. Redaktøren har bare tilgang til referat fra generalforsamlingen i Turbinen 1 og av saker som kom opp i plenum her kan nevnes: Den generelle parkeringssituasjonen i Kværnerbyen Berit S orienterte om informasjon mottatt fra OBOS Forretningsbygg AS, eier av parkeringsplassene i Kværnerbyen. Informasjonen er tidligere publisert i TURBINposten nr 3. Tildeling av plasser i Turbinen parkeringshus, hvilke retningslinjer gjelder for utleie av plassene? Berit refererte til Avtale om leie av fast parkeringsplass i parkeringsanlegg i Kværnerbyen som ble benyttet ved inngåelse av leiekontrakt Av avtalens punkt 7 framgår det at leier (andelseier) ved salg av leiligheten kan overføre leiekontrakten til ny andelseier. Melding om overføring må signeres av både ny og gammel andelseier og oversendes eier av parkeringshuset. En av de frammøtte, som nylig hadde kjøpt leilighet i Turbinen, kunne fortelle at hun hadde kjøpt leilighet med tilhørende parkeringsplass i parkeringshuset under Turbinen. Feil tolkning? Endring i reglene for utleie? Styret vil etter sommerferien avklare med eier av Turbinen parkeringshus hvilke regler som gjelder for parkeringsplassene. Oppfølging av reklamasjoner fører til frustrasjon Ledelsen i OBOS Kværnerbyen AS vil bli kontaktet av styret etter sommerferien om oppfølgingen. Vedlikehold av grøntområdene i Turbinen gårdsromssameie. Styreleder orienterte om kontakten med firmaet som har ansvaret for vedlikeholdet i gårdsrommet. Styrets arbeid Styreleder har allerede satt det nye styret i sving og følgende saker ble behandlet på det første styremøtet 10. juni: NY FELLES MAILADRESSE er opprettet - vær snill og benytt denne adressen ved ALLE henvendelser til styret. Til orientering; borettslagenes gamle mailadresser er slettet og må ikke brukes! Endring i Husordensreglene 3: Bruk av gårdsrommet Til generalforsamlingen i Turbinen 2 var det kommet inn forslag om en tilføyelse i 3 i Husordensreglene. Tilføyelsen ble vedtatt og lyder som følger: Foreldre er pålagt å påse at barns lek i gårdsrommet ikke blir til sjenanse. I følge 5-11, 4. ledd, i Lov om borettslag har borettslagets styre myndighet til å gjøre endringer i borettslagets husordensregler og tilføyelsen ble tatt inn i Turbinen 1s husordensregler (sak nr 20132/52, pkt A) slik at husordensreglene i borettslagene har lik ordlyd. Informasjon fra styret Produksjon av trykksaker på papir koster ekstra av både tid og penger og styret vil derfor i størst mulig grad benytte digitale media som mail og internett til å formidle informasjon fra styret til andelseier/beboer. Kontaktdatabase - ajourhold Bor du i Turbinen 2 borettslag er det svært vikitg at du snarest sender mailadressen din til Er du ikke registrert i borettslaget kontaktregister kan du gå glipp av viktig informasjon. Til orientering, de som ikke har mailadresse vil få TURBINposten og annen informasjon levert i papirversjon i postkassa. Beboerkontakt Det er oppnevnt to beboerkontakter; Berit Smaaskjær, Turbinvn 13 og Camilla Marie Andersen, Turbinvn 7. Beboerkontaktene vil svare på henvendelser til borettslagenes felles mailadresse. Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes oppdatering av kontaktdatabase og oppfølging av nye andelseiere/beboere. 2

3 TURBINposten Informasjonsblekka til Turbinen 1 vil bli videreført. Redaksjonen utvides og vil fra og med neste nummer bestå av Berit og Jon Hilmar fra Turbinvn 9. Som tidligere vil styreleder Torild ha et ord med i lag før blekka blir publisert! Fra og med dette nummeret vil alle beboerne i Turbinen-kvartalet motta TURBINposten. Hjemmeside Borettslaget skal også i framtiden ha ett forum på verdensveven og Berit og Jon Hilmar ble valgt som ansvarlige for drift og vedlikehold. Pr i dag har borettslagene ulike hjemmesideløsninger, hvorvidt en av disse, eller en helt annen løsning, skal satses på, vil bli utredet. Likeledes hvilket innhold det nye forumet skal ha. Åpent kontor før styremøtene Fra august 2009 og fram til juni 2013 praktiserte Turbinen 1 besøkstid for beboerne og styret har hatt i alt fire besøk. Ordningen avikles da behovet ikke ser ut til å være til stede. Hvis det oppstår et behov for å snakke med representanter fra styret, send en mail til så stiller vi opp! Møtesekretær Line Valderhaug og Camilla Marie Andersen fikk ansvaret for å få ting og tang som skal tas opp på styremøtene, og hva som faktisk blir vedtatt, ned på papir. Vedlikehold av borettslagets arkiv på Styrerommet.net er også en av møtesekretærenes oppgaver. Fra gårdsrommet i Turbinen foto: B. Smaaskjær, juni 2013 Turbinen gårdsrom Anleggsgartner Tranby har endelig startet på arbeidet med å utbedre grøntområdet vårt og arbeidet er lovet ferdig innen utgangen av juli! Men gartner n er oppgitt over at han - før han i det hele tatt kan starte på gartnerjobben - må rydde bort haugevis av leker fra bed og gressplener! Så kjære forelder - vær snill og rydd etter go ungen når det er sengetid! Fordeling av styrets arbeidsoppgaver var en av sakene som var oppe på styremøtet 10. juni som ikke ble ferdigbehandlet. Endelig oversikt vil bli presentert i neste nummer av TURBINposten. Sammenslåing av borettslagene Turbinen 1 og 2 Fra folkene i OBOS som arbeider med sammenslåingen av borettslagene er det kommet signaler om at prosessen så langt har gått på skinner. Det ser også ut til at papirarbeidet ikke blir så omfattende som fryktet på forhånd. Stikkelsbær - en av våre bærbusker! foto: B. Smaaskjær, juni 2013 Til orientering; Gressplenene er behandlet med ugressmiddel (ikke giftig) og kalket. Nytt gress er sådd i felter hvor gresset var dødt. Blomsterbed vil bli luket og nye planter/busker vil bli plantet inn der dette trengs. 3

4 Takk! til deg som IKKE kaster fra deg brukte snusposer, sigarettstumper og annen søppel i gårdsrom og nærmiljø! Styret setter stor pris på at du er med på å gjøre Kværnerbyen til ett hyggelig sted å være! Konkurranse ny logo til Turbinen borettslag I anledning den forestående sammenslåingen av borettslagene Turbinen 1 og 2 ønsker styret forslag til ny logo for det nye borettslaget Turbinen! Har du en liten grafiker i magen og har lyst til å bli med i konkurransen? Forslag i svart/hvitt med informasjon om hvilke skrifttype og -størrelse som er benyttet sendes som jpg-fil - størrelse maks 500 x 500 piksler - til Regnbue over Ekebergåsen foto: T. Hammer juni 2013 I utgangspunktet ønskes forslag i svart/hvit, i tillegg kan du, hvis du ønsker å bruke farger, benytte en eller flere av fargene i Kværnerbyens logo se illustrasjon over: Grønn, blå og to nyanser av gul. UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEJN Utbedring av gammel gangsti ved JOKER Først en gladnyhet fra OBOS Kværnerbyen AS: Gangstien fra JOKER og opp til Enebakkveien skal oppgraderes! Trappene i begge ender av stien skal settes i stand, ny sti skal bygges og det kommer ny belysning! Dette, i tillegg til åpning av den gamle gangveien langs kortsiden av Dreieskiva-kvartalet og den nye gangveien som kommer langs baksiden av kvartalet mellom Enebakkveien og gangstien fra JOKER vil gjøre det enklere å komme til og fra Kværnerbyen vi gleder oss! Informasjon om den nye gangveien forbi Dreieskiva-kvartalet ble publisert i TURBINposten nr 2/2013. Utbedring av gammel og bygging av ny sti vil føre til at området i perioder vil være stengt for gjennomgang. Felt A Forretningsbygg Forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten er bestilt for å drøfte utnyttelse av tomta og forretningsbygget A3s utforming. Bygget på 11 etasjer vil ha en viktig funksjon som støydempende skjerm Kværnerbyen. Bygget A3, tegnet av Arcasa arkitekter AS, samme firma som tegnet bebyggelsen i felt B, skal føyes inn i skrenten mellom Kværnerhallen og Konowsgate nærmest som store steiner, avrundet/skåret i kantene. A3s volum deles i tre hovedformer som gjøres lettere ved underskjæring/underliggende glassvolum som binder de ulike kontorlokalene sammen. Sett fra Freserveien vil bygget framstå med en oppbrutt fasade. Bruk av avtrappende bygningsvolumer og ulik materialutførelse bryter ned det store sammenhengende volumet, og etablering av forplass/ torg som henvender seg til den sørvestlige inngangen til Kværnerbyen danner en åpen introduksjon til området. Redaktøren har prøvd å få tak i bildemateriell for å illustrere innlegget, dessverre uten resultat. Kværnerbyen terrasse (felt B - delfelt B3 B4 B5) Selveieleiligheter i terrassebebyggelsen, strekke seg fra kvartalsbebyggelsen ved vannspeilet og oppover skråningen mot Konows gate, med ryggen mot Ekebergåsen. Totalt planlegges det 425 leiligheter fordelt på 11 boligblokker. Første salgstrinn med 47 selveierboliger i en ti-etasjes avtrappet boligblokk beliggende langs Freserveien 4

5 tegnet av arkitektkontoret Arcasa ble lagt ut for salg tirsdag 11. juni. Dette er den første av tre blokker med til sammen 126 leiligheter. Hvor stor interessen for disse selveierleilighetene er, gjenstår å se, så langt er 5 av leilighetene solgt. Felt D Dreieskiva-kvartalet De første av våre nye naboer er nå på plass! Lørdagsmorgen våknet de opp til et trist syn, i løpet av natta hadde de hatt besøk av noen som hadde tagget ned hele fasaden! FELT E3 & 4 - arbeidstider: Mandag til fredag: Kl 07:00 20:00 Lørdag: Kl 08:00 18:00 For sterkt støyende arbeider (pigging i forbindelse med fjerning av eksisterende betong- konstruksjoner) gjelder følgende arbeidstider: Mandag tirsdag - onsdag: Støyende arbeid kl 08:00-12:00 - pause kl 12:00-14:00 støyende arbeid kl 14:00-16:00 - pause kl 16:00-17:00 Støyende arbeid kl 17:00-19:00. Torsdag: Støyende arbeid kl. 08:00-12:00 - resten av dagen normal byggestøy. Dispensasjon for støyende arbeider er innvilget fra Oslo kommune, Helseetaten, varighet ut juni Kvartalene Pelton & Francis (felt E3 & E4) Pr i dag er det 11 usolgte leiligheter i Pelton-kvartalet og utvalget begynner å tynnes ut. I Francis-kvartalet, hvor det er vedtatt byggestart for hus C og D (mot Pelton-kvartalet), er nesten 50 % av leilighetene solgt og her er det fortsatt mulig å få kjøpt både 2-, 3- og 4-romsleiligheter. Taggingen er politianmeldt og vaktmestertjenesten jobber med å få fjernet svineriet! Styret oppfordrer alle til å være observante og melde fra til Bomiljøtjenesten tlf hvis du ser noe mistenkelig! På Plan-og bygningsetatens hjemmeside for saksinnsyn er det dukket opp en for innredning av KIWIs nye forretning i Kværnerbyen! Som nevnt i forrige nummer av TURBINposten går det rykter om at forretningen åpner i september/oktober VAKTMESTER N Øyeblikkelig hjelp ved akutt vannlekkasje? Ring Trenger du hjelp til å utbedre mindre feil og mangler i leiligheten? Vaktmester n kan muligens hjelpe! Kontakt styret eller legg en beskjed i postkassa så formidler vi beskjeden din videre til vaktmester. Du er selv ansvarlig for alt vedlikehold innen for leilighetens fire vegger og vi gjør oppmerksom på at du selv må dekke utgiftene ved slike oppdrag. Innsamlingspunkt for glass og metall Innsamlingsiglooen, som tidligere sto på torget, er midlertidig flyttet til bussholdeplassen under motorveibrua (avstigning). 5

6 Søppel Styreleder har ved flere anledninger observert at søppelposer blir satt på trappeavsatsene mellom etasjene, siste på avsatsen mellom 6. og 7. etasje i Turbinvn 13. Minner om at søppel skal oppbevares INNE i leiligheten til du har tid og anledning til å bære posene ut i søppelrommet. En annen ting; skulle du være så uheldig å søle på gulvet i trappeoppgang/heis vær snill og vask gulvet etter deg slik at vi slipper at sølet blir tråkket utover! TING & TANG FRA NABO N! Slappe hundeiere? Forleden dag, mens redaktøren sto og ventet på bussen på torget, kom jeg i snakk med en av naboene om hvordan stadig flere hunder i Kværnerbyen påvirker bomiljøet vårt på godt og vondt. Det kom snart fram at naboen var en noe frustrert hundeeier som med liten glede så at enkelte hundeeiere ødelegger for alle de som følger reglene som er med på å gjøre Kværnerbyen til ett godt sted å bo for alle også for de som er redd for hunder, mange flere enn du tror, og de som er allergiske! 1. Hold alltid hunden din i bånd på borettslagets og Kværnerbyens uteområder! 2. Plukk alltid opp etter hunden din! 3. Vannspeilet, ett elsket tilholdssted for småungene i Kværnerbyen, ikke bad hunden din her! Det er lov til å holde dyr i Turbinen, men viste du at alle dyr skal registreres i borettslagets husdyrregister? Er ikke din hund registrert? Søknadsskjema fås ved henvendelse til styret Veps & maur eller annet uønsket besøk? Det ble tidligere i sommer meldt om besøk av maur i en leilighet i 2. etasje i Turbinvn 11. Maurene holdt til i gårdsrommet og skadedyrsfirma er kontaktet. En beboer i toppetasjen i Turbinvn 13 kontaktet fagfolk da det var mistanke om vepsebol i takkonstruksjonen, men ingen bol ble funnet. Også fra en av toppetasjene i Turbinvn 7 er det kommet melding om veps som muligens har slått seg til i en lufteventil. Styret minner om at det er andelseiers ansvar å få fjernet veps og andre skadedyr, ta kontakt med ett firma som driver med skadedyrbekjempelse hvis du har mistanke om veps hos deg. Vannspeilet med grøntområde og blomsterbed Styret i borettslaget ser ingen annen utvei en igjen å heve pekefinger n og be DEG vær snill og hjelpe til med å oppdra barn og voksne i Kværnerbyen til å ta hensyn til fellesskapets trivsel! Hjertesukkene nedenfor er myntet på deg som har ansvaret for barn i borettslaget og dreier seg om forvaltning av fellesområdene i Kværnerbyen; grøntområdene i gårdsrommet og vannspeilet med grøntområder. Vannspeilet Fra en av pappa ne til smårollingene som pleier å bade i vannspeilet vårt har vi fått en lite hyggelig beskjed: Han har flere ganger plukket opp avføring fra badende unger i vannspeilet! Steinkasting Små barn syns det er spennende å kaste stein i vannspeilet, men har du som forelder tenkt over at steinene som kastes ut i vannspeilet skaper merarbeid for de som rengjør vannspeilet i sommerhalvåret? Vet du at steiner som kommer inn i maskineriet som renser vannet i vannspeilet ødelegger maskinene? Vannspeil - foto: B. Smaaskjær august 2012 Er du klar over at borettslagene i Kværnerbyen blir belastet for merkostnadene som steiner i vannspeilet medfører? Og at disse merkostnadene utgjør en del av den husleia du betaler for å bo i Kværnerbyen? 6

7 Selv om vi flere ganger har nevnt problemet med steinkasting i TURBINposten er dette ett problem som går igjen og igjen, det er kanskje på tide at DU tar en liten prat med ditt barn? Blomster langs vannspeilet Grøntområdet og blomsterbedene rundt og langs vannspeilet og langs husvegger skal være til glede for alle. Så vær snill og bi beskjed til dine barn om at de IKKE skal plukke blomstene eller tråkke i blomsterbedene! har annen tilknytning til Kværnerbyen startet det hele. Deretter var det tid for felles sommerfest i regi av Oslo og Østkanten bluesklubber med fem band på besøk! Til deg som ser unger som kaster stein i vannspeilet eller plukker blomster i blomsterbedene, styret håper du tar ansvar og forteller ungene at de IKKE skal gjøre det! AKTIVITETER Åpning av takpromenaden i Dreieskiva kvartalet Takpromenaden, som har fått navnet Poppes promenade etter den avdøde arkitekten Henrik Poppe, ble åpnet med brask og bram mandag 10. juni. Både spesielt inviterte gjester, andelseiere fra de nye borettslagene i Dreieskiva-kvartalet og andre nysgjerrige kunne ta seg en tur opp i løpet av ettermiddagen. Det var enkel servering og Kværnerbyen Roof Top Orchestra skapte feststemning. Sommerfest i Kværnerbyen foto: T. Hammer, juni 2013 Vannfestival og St.Hansfeiring Søndag 23/6 var det igjen tid for vannfestival og vår tradisjonelle midtsommerfest! Som de fleste vet har styreleder Torild en egen avtale med værgudene og den gjaldt også i år: Regnbyger på formiddagen, flott vær så lenge festen varte tid for å rydde var det også - og så bøttet det ned igjen! De mange frammøtte koste seg i go været med trekkspillmusikk fra våre faste trekkspillere og knitring fra bålet i vannspeilet! Fra takpromenaden i Dreieskiva-kvartalet foto: B. Smaaskjær, juni 2013 Kværnerbyen i musikkens tegn Lørdag 15/6 ble det arrangert to konserter i Kværnerbyen, arrangementene var svært populære og det var folksomt rundt vannspeilet og som du ser av bildet øverst side - været var flott! Kværnerbyen Roof Top Orchestra med vår egen dirigent Jon Terje (bodd i Turbinvn 13 fra årsskiftet 2007/2008)og musikere som enten bor, jobber eller Vannspeilet foto: B. Smaaskjær 7

8 KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET NB! NY MAILADRESSE: Styrets postkasse finner du ved innkjøringen til p-huset mellom Turbinvn 11 og 13. Foto: T. Hammer juni 2013 En stor takk til utskremte vaktmestere Trond Steinar og Øivind for all hjelp under arrangementene! Neste nummer av TURBINposten kommer i september/oktober. HUSK Å OPPGI LEILIGHETSNUMMER VED ALLE HENVENDELSER! Styret 2013/14: Leder Torild Hammer, Turbinvn Nestleder Nicolas Kvedalen, Turbinvn Styremedlem: Camilla Marie Andersen, Turbinvn 7 Eline Myrli, Turbinvn 11 Jon Hilmar Edvardsen, Turbinvn 9 Varamedlem: Berit Smaaskjær, Turbinvn Line Valderhaug, Turbinvn 9 Morten D. Knutzen, Turbinvn 11 Vær snill og respekter at styreleder og styremedlemmer har ett privatliv med familie og jobb så tenk før du eventuelt ringer! Styremøter høsten 2013 Neste styremøte? Tirsdag 20. august Har du noe på hjertet som du gjerne vil ta opp med styret? Kontakt styret på eller putt brev i postkassa for å avtale tid. Tilbakemelding på henvendelser til styret Du kan ikke regne med å få svar samme uke! Svartid er avhengig av innholdet i henvendelsen og om styret må hente inn informasjon og/eller styrebehandle saken. Parkeringshus og utleie av p-plasser ute og inne Alle spørsmål knyttet til parkeringshus og uteparkering stilles til OBOS-garasjene v/ Signild Fjeld tlf Parti fra Svartdalen foto: T. Hammer juni 2013 Fra styret ved Berit og Torild Bomiljøtjenesten ring vekteren fra Securitas når du opplever/føler deg utrygg eller ser/hører unormal adferd - vekteren er der for din skyld og det koster deg ingen ting! 8

InfoSkriv nr 7/2015. Her er 5 viktige ting å huske på nå i jule- og nyttårshelga, men også ellers i året:

InfoSkriv nr 7/2015. Her er 5 viktige ting å huske på nå i jule- og nyttårshelga, men også ellers i året: InfoSkriv nr 7/2015 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side Hjemmeside: www.turbin1.no - FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

InfoSkriv nr 3/2013. vi satser på utplassering av container i slutten av september. UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN

InfoSkriv nr 3/2013. vi satser på utplassering av container i slutten av september. UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN InfoSkriv nr 3/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side vi satser på utplassering

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

InfoSkriv nr 1/2017 FRA STYRET

InfoSkriv nr 1/2017 FRA STYRET InfoSkriv nr 1/2017 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

Rente-endring med virkning fra 10/6-2009: Lån nr 5083 80 63893 10 % av lånesum: 3,8 % - Lån nr 5083 80 63885 60 % av lånesum: 3,4 %

Rente-endring med virkning fra 10/6-2009: Lån nr 5083 80 63893 10 % av lånesum: 3,8 % - Lån nr 5083 80 63885 60 % av lånesum: 3,4 % TURBINEN 1 Info fra styret nr 5/2009 Redaktører: Torild Hammer og Berit Smaaskjær Emailadresser: Styret: turbin11.13@gmail.com InfoSkriv: info@turbin1.no - hjemmeside: www.turbin1.no Styrets postkasse

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Velkommen til Stenbråten borettslag

Velkommen til Stenbråten borettslag ! Velkommen til Stenbråten borettslag Nyttig informasjon Besøk vår hjemmeside www.stenbraten.no Styret kan kontaktes på e-post: stenbraten@styrerommet.net Hei! Velkommen til Stenbråten Borettslag. Vi håper

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret.

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret. InfoSkriv nr 4/2014 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side GENERALFORSAMLING 2014 18 av 161 andelseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2013 NYTT FRA STYRET!

InfoSkriv nr 6/2013 NYTT FRA STYRET! InfoSkriv nr 6/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær - Jon Hilmar Edvardsen - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Møtedato: 26. mai 2014 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Tåsen Idrettskrets klubbhus 26 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

InfoSkriv nr 3/2015 FRA STYRET!

InfoSkriv nr 3/2015 FRA STYRET! InfoSkriv nr 3/2015 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Referat fra styremøte i Viking Borettslag

Referat fra styremøte i Viking Borettslag Den 30. mai 2012, kl. 1830-2200, ble det avholdt styremøte i Viking Borettslag. Følgende deltok: Gunnvor Antonsen, Thomas Myhre Andersen og Anne Storruste Følgende saker ble behandlet: Sak 25/2012 - Konstituering

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

InfoSkriv nr 5/2010 Berit Smaaskjær & Torild Hammer www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no

InfoSkriv nr 5/2010 Berit Smaaskjær & Torild Hammer www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no InfoSkriv nr 5/2010 Redaktør: Nettsted: Berit Smaaskjær & Torild Hammer www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side Redaksjonen håper at alle har hatt en fin sommer

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Bergkrystallen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 6/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side skadeforsikring AS, blant annet er vi nå

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Utsiktstoppen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Utsiktstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Møtedato: 09.05.2016 Møtetidspunkt: 18:30 Møtested: Fjellhaug Skoler. Sinsenveien 15 Til stede: 11 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 12 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2014 NYTT FRA STYRET. Lekeplassene i gårdsrommet

InfoSkriv nr 6/2014 NYTT FRA STYRET. Lekeplassene i gårdsrommet InfoSkriv nr 6/2014 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side Savner dy sykkelen din? I TURBINposten nr 5

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

InfoSkriv nr 5/2015 FLOMMEN I KVÆRNERBYEN

InfoSkriv nr 5/2015 FLOMMEN I KVÆRNERBYEN InfoSkriv nr 5/2015 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Kolåsbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble 1 Manglerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag Dato 22. mai 2013 Kl. 2013. Møtested: Økern Torg bygning 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag Dato 22. mai 2013 Kl. 2013. Møtested: Økern Torg bygning 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag Dato 22. mai 2013 Kl. 2013. Møtested: Økern Torg bygning 5. Tilstede var 39 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 41 stemmeberettigede.

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Bjørnheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjørnheim Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag Møtedato: Tirsdag 20. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Grendehuset 20 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole. Tilstede var 26 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014

VIKTIG LES DETTE! OREBAKKEN BORETTSLAG REHABILITERING AV P-HUS. Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 VIKTIG LES DETTE! REHABILITERING AV P-HUS Informasjon til beboere i Orebakken Borettslag 5.2.2014 1 Ansvarlige personer Driftsansvarlig Nils-Jostein Helland (tlf 93484518) og styremedlem Anette Fjeld (tlf

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG MANDAG 26.04.2010

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG MANDAG 26.04.2010 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG MANDAG 26.04.2010 Lagets formann, Heidi Handeland, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2010, Heidi Handeland var møteleder.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den 31.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Tilstede var 29 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede.

Detaljer

InfoSkriv nr 2/2017. Nå skriver vi 2017 og ingen oppgradering av lekeplassene er skjedd noe styret beklager på det sterkeste.

InfoSkriv nr 2/2017. Nå skriver vi 2017 og ingen oppgradering av lekeplassene er skjedd noe styret beklager på det sterkeste. InfoSkriv nr 2/2017 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Tøyen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Tøyen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

1 Sørkedalsveien 1 S/E

1 Sørkedalsveien 1 S/E 1 Sørkedalsveien 1 S/E Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ellipsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag Møtedato: Tirsdag 29.april 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Lambertseter kirke 58 andelseiere, 11 representert ved fullmakt,

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Dato 06.06.13 kl 19:00 Møtested: Lysehagan 50 Tilstede var 14 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen til Stenbråten borettslag

Velkommen til Stenbråten borettslag Velkommen til Stenbråten borettslag Nyttig informasjon Besøk vår hjemmeside www.stenbraten.no Styret kan kontaktes på e-post: stenbraten@styrerommet.net H ei og velkommen til Stenbråten Borettslag. SKILT

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG Møtedato: Mandag 19. mai 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Holmlia kirke 53 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Hei alle sammen! Her kommer en ukeoppsummering fra Melkeveien.

Hei alle sammen! Her kommer en ukeoppsummering fra Melkeveien. Hei alle sammen! Her kommer en ukeoppsummering fra Melkeveien. REGN BUEN Mandag var hele Regnbuen på tur bort til en liten bondegård. Der hadde de geiter, høner og haner, hester og en liten hund. Deet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer