InfoSkriv nr 4/2013. Berit S. Turbines hjørne! NYTT FRA STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InfoSkriv nr 4/2013. Berit S. Turbines hjørne! NYTT FRA STYRET"

Transkript

1 InfoSkriv nr 4/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær Torild Hammer Nettsted: blogg: Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side Turbines hjørne! Velkommen til siste nummer før sommerferien! Turbinen 1 + Turbinen 2 = Turbinen Da borettslagene nå har ett felles styre, og det bare er noen måneder til sammenslåingen er en realitet, har redaksjonen foregrepet begivenhetenes gang og borettslagene Turbinen 1 og 2 vil heretter bli omtalt som ett borettslag med navn TURBINEN. Bloggen Minner om at bloggen har et eget forum hvor du blant annet kan legge ut ting som du ikke lenger har brukt for eller for eksempel om du har tid til overs og ønsker å tilby deg å sitte barnevakt for naboen. Du kan også stille spørsmål om ting som er relatert til driften av uteområdene i Kværnerbyen. Bloggen er ikke stedet hvis du har spørsmål om driften av borettslaget, da kontakter du enten beboerkontaktene eller vedkommende som sitter i styret fra din oppgang, se informasjon på siste side. Berit S redaktør TURBINposten + NYTT FRA STYRET Valgkomitéenes arbeid Det nye styret takker valgkomiteene i borettslagene Turbinen 1 og 2, som har samarbeidet tett, for meget godt utført arbeid før årets generalforsamlinger! Som en følge av den forestående sammenslåingen ble det tidlig besluttet å velge et felles styre for begge Turbinene. Videre var det ønskelig at det nye styret hadde representanter som speilet beboerne i de fire blokkene som utgjør Turbinen-kvartalet. Det var ett ønske fra beboerne i begge borettslag om at Torild Hammer fortsatte som styreleder i det nye styret og hun sa heldigvis ja til å påta seg oppgaven. Med en styreleder fra Turbinen 1 var det ønskelig med en nestleder fra Turbinen 2 og tidligere styremedlem i Turbinen 2, Nicolas Kvedalen, takket ja til dette vervet. Både tidligere nestleder og HMS-ansvarlig i Turbinen 1, henholdsvis Berit Smaaskjær og Morten D. Knutzen, ønsket å tre tilbake etter påtrykk fortsetter begge som varamedlemmer. Sammensettingen av det nye styret i varetar ønskene om forskjellig bakgrunn og representanter fra alle blokkene. Generalforsamlinger Turbinen 1 Generalforsamlingen ble avholdt mandag 3/6 og 14 andelseiere/ beboere møtte. Som vanlig ledet styreleder Torild generalforsamlingen og brakt sakene på sakskartet vel i havn; årsberetning/ regnskap, godtgjørelser, innkomne forslag og valg. Atter en gang ble det fra plenum stilt spørsmål om posten Utenomhus. Da styret ikke har mottatt regnskap som spesifiserer postene, redegjorde styreleder så godt hun kunne for hva beløpet er gått til. Turbinen 2 12 andelseiere hadde funnet veien til generalforsamlingen som ble avholdt tirsdag 28/5. Avtroppende styreleder Bjarne ledet generalforsamlingen med sikker hånd. Nytt styre som fra 1/ vil utgjøre det nye Turbinen borettslag styre, har med representanter fra både Turbinen 1 og Turbinen 2 og ser slik ut: STYRE 2013/2014: Styreleder Torhild Hammer, Turbinvn 13 Nestleder Nicolas Kvedalen, Turbinvn 7 Styremedlemmer: Camilla Marie Andersen, Turbinvn 7 Eline Myrli, Turbinvn 11 Jon Hilmar Edvardsen, Turbinvn 9 Varamedlemmer: Berit Smaaskjær, Turbinvn 13 Line Valderhaug, Turbinvn 9 Morten D. Knutzen, Turbinvn 11 Redaksjon avsluttet:

2 Valgkomité: Thomas Helmsgård Johansen, Turbinvn 7 Mohamoud Ayah, Turbinvn 13 Torild, nyvalgt styreleder, takket Bjarne for hans innsats for Turbinen 2 og for godt samarbeid i årene som har gått. Styret vil også takke André (som har møtt på alle styremøter siden dag én!), Kenneth, Hilde og Per for innsatsen gjennom flere år. Generelle saker Etter at generalforsamlingene var avsluttet fikk de fremmøte ordet. Redaktøren har bare tilgang til referat fra generalforsamlingen i Turbinen 1 og av saker som kom opp i plenum her kan nevnes: Den generelle parkeringssituasjonen i Kværnerbyen Berit S orienterte om informasjon mottatt fra OBOS Forretningsbygg AS, eier av parkeringsplassene i Kværnerbyen. Informasjonen er tidligere publisert i TURBINposten nr 3. Tildeling av plasser i Turbinen parkeringshus, hvilke retningslinjer gjelder for utleie av plassene? Berit refererte til Avtale om leie av fast parkeringsplass i parkeringsanlegg i Kværnerbyen som ble benyttet ved inngåelse av leiekontrakt Av avtalens punkt 7 framgår det at leier (andelseier) ved salg av leiligheten kan overføre leiekontrakten til ny andelseier. Melding om overføring må signeres av både ny og gammel andelseier og oversendes eier av parkeringshuset. En av de frammøtte, som nylig hadde kjøpt leilighet i Turbinen, kunne fortelle at hun hadde kjøpt leilighet med tilhørende parkeringsplass i parkeringshuset under Turbinen. Feil tolkning? Endring i reglene for utleie? Styret vil etter sommerferien avklare med eier av Turbinen parkeringshus hvilke regler som gjelder for parkeringsplassene. Oppfølging av reklamasjoner fører til frustrasjon Ledelsen i OBOS Kværnerbyen AS vil bli kontaktet av styret etter sommerferien om oppfølgingen. Vedlikehold av grøntområdene i Turbinen gårdsromssameie. Styreleder orienterte om kontakten med firmaet som har ansvaret for vedlikeholdet i gårdsrommet. Styrets arbeid Styreleder har allerede satt det nye styret i sving og følgende saker ble behandlet på det første styremøtet 10. juni: NY FELLES MAILADRESSE er opprettet - vær snill og benytt denne adressen ved ALLE henvendelser til styret. Til orientering; borettslagenes gamle mailadresser er slettet og må ikke brukes! Endring i Husordensreglene 3: Bruk av gårdsrommet Til generalforsamlingen i Turbinen 2 var det kommet inn forslag om en tilføyelse i 3 i Husordensreglene. Tilføyelsen ble vedtatt og lyder som følger: Foreldre er pålagt å påse at barns lek i gårdsrommet ikke blir til sjenanse. I følge 5-11, 4. ledd, i Lov om borettslag har borettslagets styre myndighet til å gjøre endringer i borettslagets husordensregler og tilføyelsen ble tatt inn i Turbinen 1s husordensregler (sak nr 20132/52, pkt A) slik at husordensreglene i borettslagene har lik ordlyd. Informasjon fra styret Produksjon av trykksaker på papir koster ekstra av både tid og penger og styret vil derfor i størst mulig grad benytte digitale media som mail og internett til å formidle informasjon fra styret til andelseier/beboer. Kontaktdatabase - ajourhold Bor du i Turbinen 2 borettslag er det svært vikitg at du snarest sender mailadressen din til Er du ikke registrert i borettslaget kontaktregister kan du gå glipp av viktig informasjon. Til orientering, de som ikke har mailadresse vil få TURBINposten og annen informasjon levert i papirversjon i postkassa. Beboerkontakt Det er oppnevnt to beboerkontakter; Berit Smaaskjær, Turbinvn 13 og Camilla Marie Andersen, Turbinvn 7. Beboerkontaktene vil svare på henvendelser til borettslagenes felles mailadresse. Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes oppdatering av kontaktdatabase og oppfølging av nye andelseiere/beboere. 2

3 TURBINposten Informasjonsblekka til Turbinen 1 vil bli videreført. Redaksjonen utvides og vil fra og med neste nummer bestå av Berit og Jon Hilmar fra Turbinvn 9. Som tidligere vil styreleder Torild ha et ord med i lag før blekka blir publisert! Fra og med dette nummeret vil alle beboerne i Turbinen-kvartalet motta TURBINposten. Hjemmeside Borettslaget skal også i framtiden ha ett forum på verdensveven og Berit og Jon Hilmar ble valgt som ansvarlige for drift og vedlikehold. Pr i dag har borettslagene ulike hjemmesideløsninger, hvorvidt en av disse, eller en helt annen løsning, skal satses på, vil bli utredet. Likeledes hvilket innhold det nye forumet skal ha. Åpent kontor før styremøtene Fra august 2009 og fram til juni 2013 praktiserte Turbinen 1 besøkstid for beboerne og styret har hatt i alt fire besøk. Ordningen avikles da behovet ikke ser ut til å være til stede. Hvis det oppstår et behov for å snakke med representanter fra styret, send en mail til så stiller vi opp! Møtesekretær Line Valderhaug og Camilla Marie Andersen fikk ansvaret for å få ting og tang som skal tas opp på styremøtene, og hva som faktisk blir vedtatt, ned på papir. Vedlikehold av borettslagets arkiv på Styrerommet.net er også en av møtesekretærenes oppgaver. Fra gårdsrommet i Turbinen foto: B. Smaaskjær, juni 2013 Turbinen gårdsrom Anleggsgartner Tranby har endelig startet på arbeidet med å utbedre grøntområdet vårt og arbeidet er lovet ferdig innen utgangen av juli! Men gartner n er oppgitt over at han - før han i det hele tatt kan starte på gartnerjobben - må rydde bort haugevis av leker fra bed og gressplener! Så kjære forelder - vær snill og rydd etter go ungen når det er sengetid! Fordeling av styrets arbeidsoppgaver var en av sakene som var oppe på styremøtet 10. juni som ikke ble ferdigbehandlet. Endelig oversikt vil bli presentert i neste nummer av TURBINposten. Sammenslåing av borettslagene Turbinen 1 og 2 Fra folkene i OBOS som arbeider med sammenslåingen av borettslagene er det kommet signaler om at prosessen så langt har gått på skinner. Det ser også ut til at papirarbeidet ikke blir så omfattende som fryktet på forhånd. Stikkelsbær - en av våre bærbusker! foto: B. Smaaskjær, juni 2013 Til orientering; Gressplenene er behandlet med ugressmiddel (ikke giftig) og kalket. Nytt gress er sådd i felter hvor gresset var dødt. Blomsterbed vil bli luket og nye planter/busker vil bli plantet inn der dette trengs. 3

4 Takk! til deg som IKKE kaster fra deg brukte snusposer, sigarettstumper og annen søppel i gårdsrom og nærmiljø! Styret setter stor pris på at du er med på å gjøre Kværnerbyen til ett hyggelig sted å være! Konkurranse ny logo til Turbinen borettslag I anledning den forestående sammenslåingen av borettslagene Turbinen 1 og 2 ønsker styret forslag til ny logo for det nye borettslaget Turbinen! Har du en liten grafiker i magen og har lyst til å bli med i konkurransen? Forslag i svart/hvitt med informasjon om hvilke skrifttype og -størrelse som er benyttet sendes som jpg-fil - størrelse maks 500 x 500 piksler - til Regnbue over Ekebergåsen foto: T. Hammer juni 2013 I utgangspunktet ønskes forslag i svart/hvit, i tillegg kan du, hvis du ønsker å bruke farger, benytte en eller flere av fargene i Kværnerbyens logo se illustrasjon over: Grønn, blå og to nyanser av gul. UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEJN Utbedring av gammel gangsti ved JOKER Først en gladnyhet fra OBOS Kværnerbyen AS: Gangstien fra JOKER og opp til Enebakkveien skal oppgraderes! Trappene i begge ender av stien skal settes i stand, ny sti skal bygges og det kommer ny belysning! Dette, i tillegg til åpning av den gamle gangveien langs kortsiden av Dreieskiva-kvartalet og den nye gangveien som kommer langs baksiden av kvartalet mellom Enebakkveien og gangstien fra JOKER vil gjøre det enklere å komme til og fra Kværnerbyen vi gleder oss! Informasjon om den nye gangveien forbi Dreieskiva-kvartalet ble publisert i TURBINposten nr 2/2013. Utbedring av gammel og bygging av ny sti vil føre til at området i perioder vil være stengt for gjennomgang. Felt A Forretningsbygg Forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten er bestilt for å drøfte utnyttelse av tomta og forretningsbygget A3s utforming. Bygget på 11 etasjer vil ha en viktig funksjon som støydempende skjerm Kværnerbyen. Bygget A3, tegnet av Arcasa arkitekter AS, samme firma som tegnet bebyggelsen i felt B, skal føyes inn i skrenten mellom Kværnerhallen og Konowsgate nærmest som store steiner, avrundet/skåret i kantene. A3s volum deles i tre hovedformer som gjøres lettere ved underskjæring/underliggende glassvolum som binder de ulike kontorlokalene sammen. Sett fra Freserveien vil bygget framstå med en oppbrutt fasade. Bruk av avtrappende bygningsvolumer og ulik materialutførelse bryter ned det store sammenhengende volumet, og etablering av forplass/ torg som henvender seg til den sørvestlige inngangen til Kværnerbyen danner en åpen introduksjon til området. Redaktøren har prøvd å få tak i bildemateriell for å illustrere innlegget, dessverre uten resultat. Kværnerbyen terrasse (felt B - delfelt B3 B4 B5) Selveieleiligheter i terrassebebyggelsen, strekke seg fra kvartalsbebyggelsen ved vannspeilet og oppover skråningen mot Konows gate, med ryggen mot Ekebergåsen. Totalt planlegges det 425 leiligheter fordelt på 11 boligblokker. Første salgstrinn med 47 selveierboliger i en ti-etasjes avtrappet boligblokk beliggende langs Freserveien 4

5 tegnet av arkitektkontoret Arcasa ble lagt ut for salg tirsdag 11. juni. Dette er den første av tre blokker med til sammen 126 leiligheter. Hvor stor interessen for disse selveierleilighetene er, gjenstår å se, så langt er 5 av leilighetene solgt. Felt D Dreieskiva-kvartalet De første av våre nye naboer er nå på plass! Lørdagsmorgen våknet de opp til et trist syn, i løpet av natta hadde de hatt besøk av noen som hadde tagget ned hele fasaden! FELT E3 & 4 - arbeidstider: Mandag til fredag: Kl 07:00 20:00 Lørdag: Kl 08:00 18:00 For sterkt støyende arbeider (pigging i forbindelse med fjerning av eksisterende betong- konstruksjoner) gjelder følgende arbeidstider: Mandag tirsdag - onsdag: Støyende arbeid kl 08:00-12:00 - pause kl 12:00-14:00 støyende arbeid kl 14:00-16:00 - pause kl 16:00-17:00 Støyende arbeid kl 17:00-19:00. Torsdag: Støyende arbeid kl. 08:00-12:00 - resten av dagen normal byggestøy. Dispensasjon for støyende arbeider er innvilget fra Oslo kommune, Helseetaten, varighet ut juni Kvartalene Pelton & Francis (felt E3 & E4) Pr i dag er det 11 usolgte leiligheter i Pelton-kvartalet og utvalget begynner å tynnes ut. I Francis-kvartalet, hvor det er vedtatt byggestart for hus C og D (mot Pelton-kvartalet), er nesten 50 % av leilighetene solgt og her er det fortsatt mulig å få kjøpt både 2-, 3- og 4-romsleiligheter. Taggingen er politianmeldt og vaktmestertjenesten jobber med å få fjernet svineriet! Styret oppfordrer alle til å være observante og melde fra til Bomiljøtjenesten tlf hvis du ser noe mistenkelig! På Plan-og bygningsetatens hjemmeside for saksinnsyn er det dukket opp en for innredning av KIWIs nye forretning i Kværnerbyen! Som nevnt i forrige nummer av TURBINposten går det rykter om at forretningen åpner i september/oktober VAKTMESTER N Øyeblikkelig hjelp ved akutt vannlekkasje? Ring Trenger du hjelp til å utbedre mindre feil og mangler i leiligheten? Vaktmester n kan muligens hjelpe! Kontakt styret eller legg en beskjed i postkassa så formidler vi beskjeden din videre til vaktmester. Du er selv ansvarlig for alt vedlikehold innen for leilighetens fire vegger og vi gjør oppmerksom på at du selv må dekke utgiftene ved slike oppdrag. Innsamlingspunkt for glass og metall Innsamlingsiglooen, som tidligere sto på torget, er midlertidig flyttet til bussholdeplassen under motorveibrua (avstigning). 5

6 Søppel Styreleder har ved flere anledninger observert at søppelposer blir satt på trappeavsatsene mellom etasjene, siste på avsatsen mellom 6. og 7. etasje i Turbinvn 13. Minner om at søppel skal oppbevares INNE i leiligheten til du har tid og anledning til å bære posene ut i søppelrommet. En annen ting; skulle du være så uheldig å søle på gulvet i trappeoppgang/heis vær snill og vask gulvet etter deg slik at vi slipper at sølet blir tråkket utover! TING & TANG FRA NABO N! Slappe hundeiere? Forleden dag, mens redaktøren sto og ventet på bussen på torget, kom jeg i snakk med en av naboene om hvordan stadig flere hunder i Kværnerbyen påvirker bomiljøet vårt på godt og vondt. Det kom snart fram at naboen var en noe frustrert hundeeier som med liten glede så at enkelte hundeeiere ødelegger for alle de som følger reglene som er med på å gjøre Kværnerbyen til ett godt sted å bo for alle også for de som er redd for hunder, mange flere enn du tror, og de som er allergiske! 1. Hold alltid hunden din i bånd på borettslagets og Kværnerbyens uteområder! 2. Plukk alltid opp etter hunden din! 3. Vannspeilet, ett elsket tilholdssted for småungene i Kværnerbyen, ikke bad hunden din her! Det er lov til å holde dyr i Turbinen, men viste du at alle dyr skal registreres i borettslagets husdyrregister? Er ikke din hund registrert? Søknadsskjema fås ved henvendelse til styret Veps & maur eller annet uønsket besøk? Det ble tidligere i sommer meldt om besøk av maur i en leilighet i 2. etasje i Turbinvn 11. Maurene holdt til i gårdsrommet og skadedyrsfirma er kontaktet. En beboer i toppetasjen i Turbinvn 13 kontaktet fagfolk da det var mistanke om vepsebol i takkonstruksjonen, men ingen bol ble funnet. Også fra en av toppetasjene i Turbinvn 7 er det kommet melding om veps som muligens har slått seg til i en lufteventil. Styret minner om at det er andelseiers ansvar å få fjernet veps og andre skadedyr, ta kontakt med ett firma som driver med skadedyrbekjempelse hvis du har mistanke om veps hos deg. Vannspeilet med grøntområde og blomsterbed Styret i borettslaget ser ingen annen utvei en igjen å heve pekefinger n og be DEG vær snill og hjelpe til med å oppdra barn og voksne i Kværnerbyen til å ta hensyn til fellesskapets trivsel! Hjertesukkene nedenfor er myntet på deg som har ansvaret for barn i borettslaget og dreier seg om forvaltning av fellesområdene i Kværnerbyen; grøntområdene i gårdsrommet og vannspeilet med grøntområder. Vannspeilet Fra en av pappa ne til smårollingene som pleier å bade i vannspeilet vårt har vi fått en lite hyggelig beskjed: Han har flere ganger plukket opp avføring fra badende unger i vannspeilet! Steinkasting Små barn syns det er spennende å kaste stein i vannspeilet, men har du som forelder tenkt over at steinene som kastes ut i vannspeilet skaper merarbeid for de som rengjør vannspeilet i sommerhalvåret? Vet du at steiner som kommer inn i maskineriet som renser vannet i vannspeilet ødelegger maskinene? Vannspeil - foto: B. Smaaskjær august 2012 Er du klar over at borettslagene i Kværnerbyen blir belastet for merkostnadene som steiner i vannspeilet medfører? Og at disse merkostnadene utgjør en del av den husleia du betaler for å bo i Kværnerbyen? 6

7 Selv om vi flere ganger har nevnt problemet med steinkasting i TURBINposten er dette ett problem som går igjen og igjen, det er kanskje på tide at DU tar en liten prat med ditt barn? Blomster langs vannspeilet Grøntområdet og blomsterbedene rundt og langs vannspeilet og langs husvegger skal være til glede for alle. Så vær snill og bi beskjed til dine barn om at de IKKE skal plukke blomstene eller tråkke i blomsterbedene! har annen tilknytning til Kværnerbyen startet det hele. Deretter var det tid for felles sommerfest i regi av Oslo og Østkanten bluesklubber med fem band på besøk! Til deg som ser unger som kaster stein i vannspeilet eller plukker blomster i blomsterbedene, styret håper du tar ansvar og forteller ungene at de IKKE skal gjøre det! AKTIVITETER Åpning av takpromenaden i Dreieskiva kvartalet Takpromenaden, som har fått navnet Poppes promenade etter den avdøde arkitekten Henrik Poppe, ble åpnet med brask og bram mandag 10. juni. Både spesielt inviterte gjester, andelseiere fra de nye borettslagene i Dreieskiva-kvartalet og andre nysgjerrige kunne ta seg en tur opp i løpet av ettermiddagen. Det var enkel servering og Kværnerbyen Roof Top Orchestra skapte feststemning. Sommerfest i Kværnerbyen foto: T. Hammer, juni 2013 Vannfestival og St.Hansfeiring Søndag 23/6 var det igjen tid for vannfestival og vår tradisjonelle midtsommerfest! Som de fleste vet har styreleder Torild en egen avtale med værgudene og den gjaldt også i år: Regnbyger på formiddagen, flott vær så lenge festen varte tid for å rydde var det også - og så bøttet det ned igjen! De mange frammøtte koste seg i go været med trekkspillmusikk fra våre faste trekkspillere og knitring fra bålet i vannspeilet! Fra takpromenaden i Dreieskiva-kvartalet foto: B. Smaaskjær, juni 2013 Kværnerbyen i musikkens tegn Lørdag 15/6 ble det arrangert to konserter i Kværnerbyen, arrangementene var svært populære og det var folksomt rundt vannspeilet og som du ser av bildet øverst side - været var flott! Kværnerbyen Roof Top Orchestra med vår egen dirigent Jon Terje (bodd i Turbinvn 13 fra årsskiftet 2007/2008)og musikere som enten bor, jobber eller Vannspeilet foto: B. Smaaskjær 7

8 KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET NB! NY MAILADRESSE: Styrets postkasse finner du ved innkjøringen til p-huset mellom Turbinvn 11 og 13. Foto: T. Hammer juni 2013 En stor takk til utskremte vaktmestere Trond Steinar og Øivind for all hjelp under arrangementene! Neste nummer av TURBINposten kommer i september/oktober. HUSK Å OPPGI LEILIGHETSNUMMER VED ALLE HENVENDELSER! Styret 2013/14: Leder Torild Hammer, Turbinvn Nestleder Nicolas Kvedalen, Turbinvn Styremedlem: Camilla Marie Andersen, Turbinvn 7 Eline Myrli, Turbinvn 11 Jon Hilmar Edvardsen, Turbinvn 9 Varamedlem: Berit Smaaskjær, Turbinvn Line Valderhaug, Turbinvn 9 Morten D. Knutzen, Turbinvn 11 Vær snill og respekter at styreleder og styremedlemmer har ett privatliv med familie og jobb så tenk før du eventuelt ringer! Styremøter høsten 2013 Neste styremøte? Tirsdag 20. august Har du noe på hjertet som du gjerne vil ta opp med styret? Kontakt styret på eller putt brev i postkassa for å avtale tid. Tilbakemelding på henvendelser til styret Du kan ikke regne med å få svar samme uke! Svartid er avhengig av innholdet i henvendelsen og om styret må hente inn informasjon og/eller styrebehandle saken. Parkeringshus og utleie av p-plasser ute og inne Alle spørsmål knyttet til parkeringshus og uteparkering stilles til OBOS-garasjene v/ Signild Fjeld tlf Parti fra Svartdalen foto: T. Hammer juni 2013 Fra styret ved Berit og Torild Bomiljøtjenesten ring vekteren fra Securitas når du opplever/føler deg utrygg eller ser/hører unormal adferd - vekteren er der for din skyld og det koster deg ingen ting! 8

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret.

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret. InfoSkriv nr 4/2014 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side GENERALFORSAMLING 2014 18 av 161 andelseiere

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no InfoSkriv nr 6/2010 Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side Sommeridyll Lekende barn - foto: B. Smaaskjær juni

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 6/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side skadeforsikring AS, blant annet er vi nå

Detaljer

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET!

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET! InfoSkriv nr 4/2012 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side NYTT FRA STYRET! Kildesortering Nå når

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder 03/2012 Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder Barn på Enerhaugen Beboerne på Enerhaugen hører til et vidt spekter av aldersgrupper. Stadig flere er unge voksne,

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Mandag, 18.

Detaljer

Innkallingen du nå holder i hånden, inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2004.

Innkallingen du nå holder i hånden, inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Velkommen til årets generalforsamling i Orebakken borettslag! Den avholdes torsdag 26. mai 2005 kl. 17.45 i Voksen kirke. Innkallingen du nå holder i hånden, inneholder styrets årsberetning

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Bomiljøvakta Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen Innhold Leder... Bomiljøvakta... Nytt fra styreleder... Juletrefest...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika God påske! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Innhold Leder... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styrelederen...

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer