PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 Dato: / / JoB/EdE

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM) Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder, garasjer og eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Arkitekt Megler JM Norge AS (Senere kalt JM ) Arken Arkitekter AS v/ Kittil Berg og Ann Kristin Eriksen Skien boligbyggelag Reguleringsmessig status Reguleringsplan Detaljregulering H. Baggersgt./ Scweigaardsgt- 300/4496 MFL Vedtatt Skien kommune datert Byggetomta Området Sentral beliggenhet i Skiens nordre bydel. Vegetasjon Gruset plass, med kantvegetasjon av trær/ busker/ gressbakke Terreng/grunnforhold Flatt lett skrånende / grus 1-2 m, Siltig leire 25-30m Adkomst/parkering Adkomst til feltet Parkeringsdekning Garasjeløsning/biloppstilling Gjesteparkering Via Hermann Baggersgt (fra nord) 65 plasser i kjeller, 12 på bakkeplan I Kjeller og bakkeplan I kombinasjon med næringsparkering på bakkeplan Omfang/størrelse Størrelse på eiendommen ca 4300 m2 Antall leiligheter, garasjeplasser Trinn 1: 2 bygg (Bygg C og B) og hus 40 leiligheter (28 +12) 37 Garasjeplasser (med mulighet for kjøp av fler) Komplett: 4 Bygg, 59 leiligheter, P plasser 2

3 Fremtidig eierforhold Eiendommen (tomt og bygninger) skal seksjoneres og eies av ett eller flere Borettslag, bestående av alle boligkjøperne. Hver eier får tinglyst andelsskjøte som sikrer eiendomsrett i en nærmere bestemt eierandel og bruksrett til en bestemt bolig (leilighet med tilhørende uteoppholdsareal, sportsbod og garasje). 2. Miljø, energi og sikkerhet Miljø Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av (Tek 10) Boligene vil energimerkes med lysegrønn B ( C ) Boligene tilfredstiller JM`s interne krav om 25% lavere behov for levert energi, sammenliknet med kravet i TEK 10. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet Alle boliger utstyres med batteridrevet røkvarsler og husbrannslange / slukningsapparat Brannvarslingsanlegg sentralt koplet med varsling til brannvesenet Sprinkleranlegg i boliger og fellesarealer. Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og blir vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg (se reguleringsplan/bebyggelsesplan og kontraktstegning) Offentlige kjøreveier og kjørbare gangveier skal overtas til drift og vedlikehold av kommunen. (Gang/ sykkelveg mot nord/øst) Fellesanlegg Kjøreveier, kjørbare gangveier og parkeringsplasser Private kjøreveier, kjørbare gangveier og plasser er dimensjonert for trafikk fra personbil /traktor, Arealene asfalteres/ steinsettes og utstyres med parkbelysning. Gangstier Gangstier og adkomst til inngang blir opparbeidet med belegningsstein/ asfalt, se situasjonsplan i prospekt. 3

4 Leke- og aktivitetsplasser Felles inntun med hellelagt areal, pergola, utesjakk, vannspeil/ fontene. Felles lekeplass mot nord med sandkasse, huske/ vippelek. Beplanting Utomhus opparbeides med ferdigplen, busker og trær. Planetkasser Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Flate tak og takterrasser utstyres med sluk/ nedløp. Avløp fra sluk blir ledet i lukkede ledninger til stedlig fordrøyningsmagasin og videre til kommunalt ledningsnett Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledninger i Herman Baggers gate. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, tele og bredbånd føres i grøfter fram til hhv hovedtavle med fordelingsskap og svakstrømskap i kjeller. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til fordelingsskap og svakstrømskap. Fjernvarme Rør med fjernvarme føres fram til koblingspunkt med varmeveksler i varmesentral i kjeller. Renovasjon Felles miljøstasjon anordnes ved Chr. Bloms gt. Postkasser Det vil bli montert én postkasse for hver leilighet i hver oppgangs inngangsparti. Postkassene leveres med lås. Skilt JM vil sørge for at det blir montert nødvendig skilt for adressering av boligene. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på betonggulv/ fundamenter som hviler på peler til fjell Mindre anlegg som utvendig bod/ sykkelbod fundamenteres direkte mot terreng med drenerende lag av pukk og isolasjon mot grunnen Bærekonstruksjoner Betongvegger i hele prosjektet støpes ut på plassen. Veggene leveres som «skallvegger» fra fabrikk og utstøpes på plass. Alle etasjeskillere og tak blir Støpt av betong på plassen. Det benyttes Plattendekkeløsning i denne forbindelses. Plattendekkene har synlige V-fuger på undersiden (himling i leielighetene). Etasjeskillene og tak bæres av stålkonstruksjoner i yttervegger og betongvegger som plasseres fortrinnsvis i leilighetsskiller. 4

5 Yttervegger Ytterveggene bygges av trestendere mm og isoleres med mm. Veggene kles utvendig med vindsperre av gips og forblendes med tegl eller platekledning. Innvendig monteres dampsperre og 13mm gipsplater. Rekkverk Rekkverk for terrasser og balkonger utføres med rammer i stål/aluminium og med glasseller platefyllinger. Det henvises til kontraktens fasadetegninger. Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Takene blir isolert på oversiden med ca 350 mm isolasjon som skråskjæres slik at det blir fall til sluk. Isolasjonen tekkes med pappmembran. Vannet fra takflatene ledes bort i rør innvendig i bygget. Terrasser På private oppholdsarealer i første etasje legges terrassegulv av betongheller. Balkonger Balkonger bygges av betongelementer med bæresøyler av stål /betong. Noen mindre bi- balkonger er innspent i etasjeskillere - adskilt med kuldebrobryter. Gulv/ overflate på balkong leveres som ubehandlet- glatt betong, og med fall eller renne til sluk og nedløpsrør. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av stålprofiler som kles med gipsplater. Innervegger isoleres med 50mm mineralull. Leilighetsskillene vegger med lyd- og brannkrav bygges av betong. Der veggene skal kles med fliser legges et lag finer som forsterkning under gipsplate. Ved innredninger (kjøkken monteres forsterkning for dette). Vegger mot våtrom, oppholdsrom og bod med ventilasjonsaggregat isoleres mot støy med mineralull. 5. Innredning og overflater Fellesrom, -bygg og installasjoner Inngangsparti Alle leiligheter får inngang via felles inngangsparti. Inngangspartiet får takoverbygg utvendig og fotskraperist. Inngangsdøren leveres i aluminium med glassfelt, og forutsettes å være avlåst. Innvendig får inngangspartiet gulv belagt med fliser og malte vegger. Himlinger er nedforet systemhimling med integrert belysning. Trapperom Repos og trapper (inntrinn og opptrinn) leveres med keramiske fliser. Vegger og himlinger leveres malte. I himling monteres lydabsorberende plater i nødvendig utstrekning. 5

6 Korridorer Gulv leveres med Keramiske fliser. Vegger leveres malte. I himling monteres systemhimling i nødvendig utstrekning for å skjule tekniske føringer. Bitrapp I bygg A leveres en bitrapp til kjeller. Denne trappen har funksjon som innsatsvei for brannvesenet, og holdes normalt avlåst. Trappen blir brattere enn ordinær trapp og kan bli utført som ståltrapp. Heis Det leveres heis type Kone Mono Space med stoppested i alle etasjer, også på garasjeplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter (såkalt møbelheis) Felles garasje I blokkens kjelleretasje avsettes én biloppstillingsplass for hver bolig. Takhøyden i garasjen vil ikke være under 2,1 meter bortsett fra under rør og kanaler langs enkelte vegger. Beboerne får egen fjernkontroll til maskindrevet garasjeport v/ nedkjøring. Gulvet blir av støvbundet betong og veggene av betong eller mur som males. Isolasjonsplater med forsterket overflate opphengt i himling. Boder Det leveres en sportsbod for hver bolig plassert i kjeller og eller fellesaraeler. Bodvegger bygges av tre eller systemvegger i stål/ netting. Sortsbod er uisolert, med areal ca 5m² Annet Tekniske rom etbaleres i kjeller Sykkelbod etableres i felles uteanlegg 6

7 Boligene Romskjema Rom Gulv Vegger Himling Entré 14 mm eikeparkett Slett glassfiberstrie- Malt, farge S0502Y Kjøkken 14 mm eikeparkett Slett glassfiberstrie- Malt, farge S0502Y Stue 14 mm eikeparkett Slett glassfiberstrie- Malt, farge S0502Y Soverom etc 14 mm eikeparkett Slett glassfiberstrie- Malt, farge S0502Y Nedforet himling av gips som males Malt, hvit Malt, hvit Malt, hvit Baderom Keramiske fliser. Sluk Keramiske fliser Nedforet himling av gips som males Vaskenisje Keramiske fliser. Sluk Keramiske fliser Nedforet himling av gips som males Toalett uten sluk 14 mm eikeparkett Slett glassfiberstrie- Malt, farge S0502Y Bod i boligen 14 mm eikeparkett Malt, farge S0502Y Oppholdsareal på bakken Ferdigplen, betongheller, belegningsstein Balkong Betong Lèskjerm i leilighetsskille Terrasse bakkeplan Betongheller 40*40cm Lèskjerm i leilighetsskille Nedforing som i baderom Malt, hvit Betong (overliggende balkong) Betong (overliggende balkong) Vinduer og vindusdører Vinduer og vindusdører leveres ferdig overflatebehandlet med samme farge Y utvendig og innvendig og med tre lags energiglass. U- verdi vinduer er 0,9 (i gjennomsnitt) Vinduene er kledd med lakkert aluminium på utsiden. Innredninger Kjøkkeninnredninger garderobeskap på soverom leveres av Marbodal. evarer i kjøkken levers av type Bosch (integrert platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin) Baderomsinnredning er 120cm servantskap med heldekkende vask, speil og overskap. Det leveres hengslede dusjvegger. Toalett er veggmontert. Leveringsomfang framgår av prospekttegningene. Innredningen leveres med glatte hvite fronter som standard. Det gis muligheter for individuell tilpasning, se tilvalgsmeny. Innredning som er vist stiplet leveres ikke. (ei heller senger, spisebord, skrivebord, stuemøbler, hjørneskap, entrè-garderobe etc ) 7

8 Dører, luker Entrédører (dør fra trapperom til entré) leveres med lyd- og brannisolering og glatt, malt overflate og blir utstyrt med kikkehull og FG-godkjente låser. Innvendige dører i leilighetene leveres med karmer og dørblad i malt, hvit utførelse. Listverk Fotlister i lakkert eik leveres i alle rom bortsett fra våtrom (rom med sluk). Dør gerikter leveres i med glatt, malt overflate. (kunststoff utførelse) Vinduer leveres uten gerikter- men med utstikkende foring som smal ramme. Taklist leveres hvitmalt som hulkil el tilsv i kunststoff utførelse 6. Elektroinstallasjoner Sterkstrømskabler Se også Kap 3 Utvendig anlegg Kabelføringer Det monteres hovedsikringer i fordelingsskap i kjeller og herfra fordeles strømmen til boligene og til fellesanleggene. Netteier har ansvar for sterkstrømanlegget frem til strømmåler for hver forbruker. Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Antall elektriske punkter dekker behovet i henhold til NEK 400: I leveransen inngår punkter i henhold til standard. Inkludert i punktene regnes blant annet punkt for ringeklokke, telefon og punkter i sportsbod. Det leveres stikkontakter for koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ventilasjonsvifter, samt lysarmatur under overskap på kjøkken og over servant på bad. På bad installeres elektriske varmekabler med termostat i gulv. Telefon- data og og antenne Kabler for TV, telefon og bredbånd føres fra svakstrømskap frem til 1 stk koblingspunkt i hver bolig. Huskjøper bestiller og bekoster selv tilkobling og abonnement etter avtale med signalleverandør. Ringeanlegg Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres ringetablå med callinganlegg. Til hver bolig leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke med de som ringer på, samt åpne døren. Det leveres også ringeklokke ved inngangsdør til hver bolig. 8

9 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres i vertikale sjakter fram til hver bolig og fordeles i gulv/ vegger og himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Rør-i-rør skap plasseres på vegg i våtrom, se kontraktstegning. Vannledningene påsettes stoppekran for hver bolig. Varmekilder Fjernvarme benyttes som hovedkilde for oppvarming. Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom. (ikke i soverom) I våtrom leveres elektrisk gulvvarme med termostat. Oppvarming av forbruksvann Varmt forbruksvann leveres fra varmeveksler i teknisk rom i kjeller. Således leveres ikke egne VV beredere i hver bolig. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er angitt i teknisk beskrivelse, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskemaskin. Det leveres husbrannslange i kjøkkenbenk (evt brannslukningsapparat). Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toalettene monteres på vegg, utenfor membran. I våtrom leveres gulvsluk. 8. Ventilasjon Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner installeres i alle boligene. Frisk luft tas inn gjennom ventiler i ytterveggene i oppholdsrommene. Ventilene utstyres med filter for å begrense uønskede svevestøv i å komme inn i boligen Luften trekkes ut via ventiler i våtrom og kjøkkenhette. Avtrekksmengden fra kjøkkenhette kan reguleres fra tablå. Ventiler i våtrom er selvregulerende avhengig av luftfuktigheten i rommet. Ventilasjonsaggregat er separat for hver bolig, og plasseres i bod. Avtrekksluften trekkes ut fra kjøkken og våtrom. Hastigheten på vifta blir styrt automatisk ut fra hvor mye luft som skal transporteres bort. For å sikre en viss grunnventilasjon kan viften ikke slås helt av. For fremføring av kanaler til ventilasjonsanlegg må påregnes nedforede himlinger- og eller innkassinger for dette. Garasjekjeller, trapperom og andre fellesrom ventileres etter egne systemer. 9

10 9. Dokumentasjon etc Huseierbok Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. I blokkprosjekter vil det også bli utlevert en huseierbok til sameiets leder som omfatter bygningens fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg. Erklæringer Det vil bli utarbeidet vedtekter og budsjett for borettslaget. Pliktig medlemskap i brettslaget. Se kontraktsvedlegg Driftsavtaler JM vil, på vegne av kjøper inngå avtaler om Strømleveranser. Fjernvarmeleverandør. Kabel Tv / Internettleverandør. Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JM s reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drifts- og vedlikehold JM anbefaler at Borettslaget inngår avtaler om dette for: Vaktmestertjenester (Brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av grøntanlegg osv) Drift og vedlikehold av heiser, ventilasjonlegg, brannvarslingsanlegg, Garasjeporter Avtaler om henting av avfall, Levering av signaler for TV og bredbånd 10. Diverse Valgmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre farger og kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Det vises til nærmere informasjon i tilvalgsmeny. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som er opplyst i kjøpekontrakt eller tilvalgsmeny. Tilvalg vil medføre tillegg i pris. Forbehold Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. Skien JM Norge As 10

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10 1/10 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si rekkehus med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer