JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JULI MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10"

Transkript

1 JULI 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16

2 Delphi Fondene Investeringsområde Aksjefond Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge Delphi Vekst Delphi Emerging Global Europa Norden Norge Norge Emerging Markets Selskapsstørrelse Store Medium Små 5060 aksjer 3040 aksjer aksjer aksjer 2030 aksjer 3545 aksjer Stil* Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding Blanding *Stil = Blanding. Her, miks av verdi og vekstselskaper. Delphi Kombinasjon Investeringsområde: Norden Min 30 % aksjer Stil: Fleksibel allokering mellom nordiske aksjer og norske renteinstrumenter Maks 70 % aksjer eller renter Min 30 % renter Internasjonale utmerkelser Ordliste, risikotall Standardavvik fond/referanseindeks: Viser oss hvor mye faktisk avviker fra gjennomsnitten. Antar vi en normalfordelt forventes det at to tredjedeler av en blir i intervallet: snitt pluss minus ett standardavvik. Information ratio: Måles som brøk mellom differanse og aktiv risiko (relativ volatilitet); gir en vurdering av et fonds resultater i forhold til referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god aktiv. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv, eller så har det fått sin mer gjennom en høy aktiv risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere enn indeks. Relativ volatilitet: Uttrykk for hvordan en i et fond har samvariert eller avveket fra en til fondets referanseindeks over en periode. Høy relativ volatilitet innebærer at fondets i liten grad kan forklares av referanseindeksens utvikling. Det vil si at forvaltningsselskapet har hatt en vesentlig annerledes porteføljesammensetning i verdipapirfondet enn referanseindeksen. Beta: Mål på variasjon i fond i forhold til referanseindeks. Gir proporsjonal endring av fondet gitt indeksens. Eksempelvis vil Beta på 1,2 gi 20 prosent mer endring i fondet enn tilsvarende forandringer i indeks. Korrelasjon: Beskriver graden av samvariasjon mellom fond og referanseindeks. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, er disse helt uavhengige av hverandre. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Disclaimer: S&P Capital IQ: An S&P Capital IQ fund grading represents an opinion only and should not be relied on when making an investment decision. Past performance is not indicative of future results. Currency exchange rates may affect the value of investments. Copyright 2012 by McGrawHill international (UK) Limited (S&P), a subsidiary of The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. Citywire EuroStars Rating: Fund Manager is rated by Citywire for his 3 year risk adjusted performance for the period 31/08/ /08/2012. Every fund manager registered in three or more countries is eligible for the EuroStars Rating. Source & Copyright: CITYWIRE. Ratings and awards mentioned above can change at any time and do not constitute a buy recommendation. Historical performance is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance may become negative due to losses and it may vary considerably within periods. Unit holder s realized gain or loss will therefore depend on the actual timing of subscription and redemption.

3 En kinesisk lærepenge De fleste børser verden over korrigerte tilbake i juni, i stor grad drevet av utfordringer i det kinesiske interbankmarkedet. Mot slutten av måneden bedret imidlertid forholdene seg igjen. Det var i hovedsak to forhold som bidro til den negative utviklingen i juni; først spekulasjoner rundt den forventede reduksjonen av stimuleringstiltak i USA, deretter mangel på likviditet i det kinesiske interbankmarkedet. Sistnevnte slo hardt på de asiatiske børsene, som på det meste var ned rundt syv prosent i juni (målt ved MSCI Asia Pacific Index i USD). Etter en sluttspurt i markedene de siste dagene av måneden, endte de asiatiske børsene likevel «kun» ned 2,9 prosent. Den amerikanske børsen klarte seg noe bedre med en nedgang på 1,3 prosent (målt ved S&P 500 i lokal valuta). Europaregionen ble hardt rammet av det dårlige børsklimaet, og MSCI Europe Index endte ned 5,1 prosent målt i EUR. Hva nå USA? At den amerikanske sentralbanken før eller senere vil avslutte sine obligasjonskjøp (QE), kommer neppe som en stor overraskelse. Likevel skaper usikkerhet knyttet til hvordan økonomien vil utvikle seg i etterkant av stimuleringsprogrammet volatilitet i markedene. Investorene har slitt med å bestemme seg hvorvidt bra statistikk fra den amerikanske økonomien er gode nyheter eller ikke. Nå ser vi imidlertid tendenser til at situasjonen sees på med mer pragmatiske øyne. Det er isolert sett gode nyheter. Svingningsutfallet blir mindre, og investorene blir gradvis mer fortrolig med at en sterkere økonomi samtidig betyr en mindre stimulansedrevet økonomi. Bankuro i Kina Det uregulerte bankmarkedet i Kina er stort, og den kinesiske sentralbanken ser ut til å ville stikke hull på denne boblen. Dette har først og fremst gitt seg utslag i kraftig stigende markedsrenter og refinansieringsproblemer for mange selskaper og deler av banksektoren. Sentralbanken har hittil vært tilbakeholden med å tilføre ny likviditet for å få rentene ned igjen. Vi tror kinesiske myndigheter vil gi bankene en lærepenge, men at det er usannsynlig at de vil la det gå så langt at det skaper en ny nedtur i verdensøkonomien på linje med finanskrisen i USA og gjeldskrisen i Europa. Man skal også huske at kinesiske myndigheters styring og mulighet til raskt å ta kontroll over banksektoren er mye bedre enn i USA og Europa. Veien videre Ved inngangen til andre halvår må vi erkjenne at tempoet i verdensøkonomien ikke er helt der vi skulle ønske ennå. De negative konsekvensene av massive stimuli, samt høy og til dels økende gjeldsbelastning i mange store økonomier, kan skape utfordringer på sikt. På den annen side fremstår børsene som fornuftig priset, global vekst og ubalanser bedres stadig, og investorene finner få attraktive investeringsalternativer utover aksjer. Korrelasjonene mellom aktivaklasser har falt gradvis de siste månedene, noe som er positivt for aktive forvaltere. Samtidig er næringslivet i sum i god forfatning, med sterke balanser og høyere marginer enn man kunne forvente etter siste års reise. I Delphi forventer vi at aksjer vil gi bedre enn alternativene fremover, men smult farvann blir det neppe. «Nothing can be done except little by little» Charles Baudelaire, fransk poet Ta kontakt Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon Du kan også sende en epost til Med vennlig hilsen Delphi Fondene

4 Delphi Global kommentar Juni endte med en nedgang på 0,1 prosent for Delphi Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 1,2 prosent. Det ble en volatil avslutning på første halvår, preget av signaler om avslutning på finanspolitiske stimuli fra USA og et «stresset» banksystem i Kina. Signalene om at QEprogram i USA går mot slutten bidro til stigende obligasjonsrenter, fallende råvarepriser (med gull i spissen) og frykt i aksjemarkedet. Det ekstreme makrofokuset som oppstod på de globale børsene i kjølevannet av dette bidro til en relativt sett svak måned for Delphi Global. Denne typen situasjoner gir raskt en favorisering av de indekstunge selskapene, slik tilfellet også vi i perioder i 2008 og Regionmessig oppførte børsene seg «slik de pleier» når stor makrofrykt oppstår brått, nemlig ved at USA klarte seg best, mens børsene i fremvoksende økonomier og til dels råvarebaserte økonomier falt mest. Den norske kronen svekket seg også betydelig i juni måned, noe som gjorde sitt til at en i norske kroner ble betydelig bedre enn børsfallet skulle tilsi, da Delphi Global ikke er valutasikret. Også bransjemessig var det «som normalt» i slike perioder, hvor sykliske selskaper var svakest, mens de mer defensive selskapene klarte seg bedre. Også finans hadde en svak måned. Vi tok inn fire nye porteføljeselskaper forrige måned. Alle fire er amerikanske selskaper, men opererer innenfor ulike bransjer. De fire var softwareselskapet Adobe Systems, offshoreutstyrsleverandøren National Oilwell (som er en gammel kjenning i porteføljen), bildelleverandøren Delphi Automotive, samt helseselskapet Aetna Inc. Ut gikk noen mindre poster gjennom salg av kjemiselskapet Akzo Nobel, bryggeriet Carlsberg, samt de to storbankene Bank of China og HSBC. USA har dermed igjen tatt en klar ledelse i porteføljen, med drøye 50 prosent. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 32,70 13,14 24,29 11,45 10,09 15,33 Fond 9,15 5,90 11,84 8,43 2,07 0,66 +/ Indeks Årlig Fond Indeks , ,9 32, ,5 13, ,2 24, ,5 11, ,0 10, ,0 15,3 14,7 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 Nøkkeldata Startdato 23 mai 2006 Stig Tønder ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 4.068,75 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI World NR USD Forvaltningshonorar 04%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 8,55 11,88 15,03 Standardavvik Indeks 6,58 8,98 12,76 Information Ratio 0,30 0,00 0,24 Beta 0,72 1,21 1,13 Tracking Error 5,99 7,28 7,81 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 15,33 5,66 15,33 22,62 9,10 3,36 5,80 +/Idx 0,66 2,14 2,65 8,43 1,00 2,31 2,37 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

5 Delphi Global Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 3,59 Home Depot, Inc. 2,66 Bank of America Corporation 2,61 Adidas AG 2,58 Wells Fargo & Co 2,40 JPMorgan Chase & Co 2,38 Starbucks Corporation 2,31 Valeant Pharmaceuticals... 2,26 Bayer AG 2,25 Google, Inc. Class A 2,25 Totalt antall aksjer 54 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 25,28 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index USA 43,72 53,64 Sveits 10,49 4,10 Tyskland 10,36 3,53 Frankrike 7,89 3,64 Storbritannia 7,68 9,11 Sverige 6,18 1,28 Irland 3,73 0,49 Nederland 3,37 1,35 Canada 2,34 4,23 Finland 2,23 0,32 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 3,32 9,74 Materialer 7,20 5,60 Industri 10,37 11,04 Forbruksvarer 27,14 11,96 Konsumvarer 5,98 10,62 Helse 18,26 11,34 Finans 20,52 20,79 Informasjonsteknologi 7,21 11,70 Telekom 3,79 Forsyningsselskaper 3,41 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Stig Tønder Forvaltet fondet siden 23 mai 2006 Investeringsprofil Delphi Global har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et globalt investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 5060 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR. Årlig forvaltningshonorar: Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 prosentpoeng. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent pr år. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/ 2 %. Variabelt honorar beregnes daglig på bakgrunn av fondets mer eller mindre i forhold til referanseindeks. Samlet forvaltningshonorar vil til enhver tid være i intervallet 04 % av fondets forvaltningskapital. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

6 Delphi Europe kommentar Juni endte med en nedgang på 1,2 prosent for Delphi Europe. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 1,3 prosent. Forrige måned ble ingen fest for europeiske investorer. Urolighetene i Tyrkia og Brasil var unnskyldningen investorer trengte for å ta gevinst etter mange måneder med sammenhengende oppgang. Den amerikanske nyhetsstrømmen ga heller ingen hjelp. Vi fikk blant annet beskjed fra sentralbanken om at den massive pengetrykkingen planlegges å avvikles mot slutten av året, noe markedene tolket som en umiddelbar tilstramning. I tillegg dukket det opp problemer ved Kinas statsgjeldauksjon, noe som lokket enda flere selgere på banen. I mangel på konkrete selskapsspesifikke nyheter, fikk de makrobaserte nyhetene råde grunnen. Vi står nå foran rapporteringssesongen for andre kvartal, og så langt har vi ikke sett noen betydelige resultatvarsler. Dette gir en tidlig indikasjon på at aktivitetsnivået gjennom kvartalet har holdt seg positivt og stabilt. Dette er bra for aksjer i et litt lenger perspektiv. I løpet av juni vektet vi oss aktivt ned i en rekke posisjoner som hadde gått mye og som begynte å vise svakhetstegn. Videre solgte vi oss blant annet ut av Nestlé, som har vært i porteføljen over flere år. Aksjen har gått mye i år og begynner å bli dyrt priset, og er således sårbar for korreksjoner ned. Vi reduserte også noe av vår eksponering mot farmasisektoren. Dette er av kortsiktig natur, og vi opprettholder vårt positive syn på sektoren. Av nye posisjoner kan vi nevne ProSiebenSat1 Media. Dette er et tysk mediahus med en solid posisjon i det tyske FTA (reklamefinansiert) TVmarkedet. Det tyske TVmarkedet er ikke like utsatt for konkurranse som de engelskspråklige TVstasjonene. Samtidig har selskapet vært proaktive med å bygge opp en webtilværelse som støtter opp under TVtjenestene, og de greier derfor å tiltrekke seg en overproporsjonal andel av reklameinntektene i det tyske markedet. Vi ser for oss at omsetningsveksten selskapet har vist de siste årene vil fortsette, samtidig som lønnsomheten også vil bedres betydelig. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 30,39 29,76 23,90 16,91 6,72 11,09 Fond 0,52 17,70 19,38 8,23 4,37 3,03 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 40, ,0 3, ,1 25,5 22, , ,0 1, ,7 30,4 30, , ,1 23, ,5 16, ,7 11,1 6, ,1 I år 8,1 35,0 26,3 17,5 8,8 0 8,8 17,5 26,3 Nøkkeldata Startdato 8 mar 1999 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 937,95 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI Europe NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 6,37 13,61 16,87 Standardavvik Indeks 4,45 11,17 15,76 Information Ratio 0,69 0,27 0,35 Beta 0,75 1,08 1,02 Tracking Error 4,61 6,09 7,65 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 11,09 3,50 11,09 22,27 5,16 3,60 8,97 4,35 +/Idx 3,03 1,17 4,90 7,81 1,85 2,09 2,84 2,67 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

7 Delphi Europe Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. KBC Group SA/NV 4,24 Pandora AS 4,08 ITV PLC 3,90 Amadeus IT Holding SA 3,89 Sacyr Vallehermoso 3,84 Carrefour 3,74 Adidas AG 3,69 Credit Suisse Group 3,68 Next PLC 3,65 Barclays PLC 3,59 Totalt antall aksjer 31 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 38,28 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Storbritannia 25,07 33,68 Tyskland 16,55 13,46 Spania 14,63 4,41 Sveits 11,62 14,43 Frankrike 10,89 13,88 Danmark 7,12 1,74 Sverige 6,40 4,79 Belgia 4,33 1,78 Nederland 3,38 4,58 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 9,75 Materialer 8,96 7,92 Industri 14,08 11,33 Forbruksvarer 19,07 9,54 Konsumvarer 11,92 14,79 Helse 12,70 13,26 Finans 21,40 20,72 Informasjonsteknologi 9,06 3,16 Telekom 2,81 5,53 Forsyningsselskaper 4,02 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 8 mar 1999 Investeringsprofil Delphi Europe har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et europeisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Europe NTR. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

8 Delphi Nordic kommentar Juni endte med en nedgang på 1,4 prosent for Delphi Nordic. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 2,6 prosent. Aksjemarkedet svingte en hel del gjennom juni måned. De mest nærliggende årsakene til dette var økte kinesiske kredittrenter og forventninger om at den amerikanske sentralbanken snart vil lette noe på gasspedalen, og dermed trappe ned på obligasjonskjøpene. Etter at de syv foregående månedene sluttet i pluss, var det ikke uventet at markedet kom noe ned. På slutten av måneden så vi at en del kjøpere kom på banen, slik at tapet for perioden som helhet ble relativt lite. På sektornivå tjente vi denne måneden på å være undervektet industrisektoren, som plages av fallende råvarepriser. Også vår overvekt mot konsumrelaterte aksjer ga et positivt bidrag. På enkeltaksjenivå var det relativt få store bevegelser gjennom måneden. Genmab falt noe tilbake etter meget sterk utvikling i mai, mens en rekke mindre aksjer bidro positivt gjennom måneden, deriblant; Opera, Bakkafrost, Storebrand, Huhtamäki og Bionor Pharma. Vi gjorde flere endringer gjennom måneden. Vi vektet oss noe ned i Norwegian Air Shuttle, mens vi vektet oss opp i fisk gjennom Bakkafrost og Marine Harvest. En fallende norsk krone er negativt for Norwegian, som har kostnader i dollar, og positivt for lakseoppdretterne som har salgsinntekter i euro og delvis dollar. På lengre sikt er vi fortsatt entusiastiske i forhold til Norwegians potensiale. Vi tok også inn danske Matas, og svenske Autoliv i porteføljen, mens Meda ble solgt etter et kort opphold. Matas ble børsnotert i slutten av juni, og er klar markedsleder i Danmark innenfor helse og skjønnhetsprodukter, en defensiv og stabil bransje. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks K /13 Avkastning 44,96 49,46 34,18 29,02 18,89 19,51 Fond 5,44 22,63 5,78 13,12 3,51 7,53 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 48,7 44, ,5 18, , ,2 29,6 31, , ,4 39,5 45, , ,8 34,2 28, , ,9 18,9 15, ,5 12,0 NB: Prisingstidspunkt for fond og referanseindeks er forskjellig da fondskursene (NAV) prises kl norsk tid, mens indeksens kurs fastsettes senere samme dag. I år 45,0 33,8 22,5 11,3 0 11,3 22,5 33,8 Nøkkeldata Startdato 18 mar 1991 Øyvind Fjell ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 799,67 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks VINX Benchmark Cap Net Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 11,27 18,47 23,42 Standardavvik Indeks 8,70 14,79 20,81 Information Ratio 0,18 0,21 0,02 Beta 0,74 1,12 1,03 Tracking Error 8,62 8,35 9,63 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 19,51 8,40 19,51 30,64 8,95 3,64 13,90 12,08 +/Idx 7,53 7,95 7,53 7,26 0,99 1,21 3,55 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

9 Delphi Nordic Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Pandora AS 7,13 Genmab A/S 5,32 Sampo Oyj 5,15 Nordea Bank AB 5,04 Algeta ASA 4,61 Dolphin Group ASA 4,20 Marine Harvest ASA 4,10 Swedbank AB 4,05 Novo Nordisk A/S 3,99 Norwegian Air Shuttle ASA 3,92 Totalt antall aksjer 39 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 47,51 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 34,69 Danmark 27,71 Sverige 26,08 Finland 10,13 Luxemburg 1,17 Kypros 0,23 Sektorfordeling % Aksjer Energi 13,38 Materialer 4,41 Industri 5,65 Forbruksvarer 14,88 Konsumvarer 11,72 Helse 19,77 Finans 24,58 Informasjonsteknologi 5,61 Telekom Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper innenfor et nordisk investeringsunivers. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3040 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

10 Delphi Norge kommentar Juni endte med en nedgang på 3,1 prosent for Delphi Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 4,4 prosent. Den sterkeste sektoren var nok en gang oppdrettssektoren, en sektor Delphi Norge har god eksponering i. Lakseprisen har steget ytterligere, og flere meglerhus har sett seg nødt til å heve estimatene. I tillegg hadde fondet en del mindre selskaper som gjorde det godt. Spesielt god utviklingen opplevde Bionor Pharma, et lite biotekselskap som har vært i porteføljen i drøyt ett år. Selskapet utforsker flere veier til å finne en fungerende kur for HIV gjennom vaksinasjon, og selskapets teknologi blir lagt stadig mer merke til innenfor fagfeltet. Selskapet er i en tidligfase, og blant porteføljens helt klart mest risikofylte aksjer men samtidig med en betydelig oppside. I månedene rundt årsskiftet kan vi forvente resultater fra flere av deres pågående studier. En annen vinner denne måneden var Opera Software, en aksje vi har økt vår andel i de siste månedene, og som har hatt en svært god utvikling hittil i år. Oppgangen denne måneden var drevet av en avtale med Telenor for Skyfire, selskapets nyeste oppkjøp. Skyfire er ledende innenfor dataoptimering for video på mobil, et område som blir stadig mer aktuelt, drevet av økt bruk av video på mobil og press på operatørenes nettverk. Også denne måneden var det selskaper innenfor oljeservicesegmentet som falt mest på Oslo Børs, og det er også innen denne sektoren vi finner de største taperne i fondet. Vi har gjennom store deler av halvåret lettet oss i denne sektoren, noe vi også fortsatte med i juni ved å selge oss helt ut av TGS, samt redusere kraftig i PGS. Undervannsinstallatøren Subsea 7 var en av aksjene innenfor dette segmentet som lenge sto godt i mot, men selskapet falt kraftig på et resultatvarsel mot slutten av måneden. Resultatvarselet var knyttet til et prosjekt i Brasil, der store operasjonelle problemer vil nær halvere årets inntjening. Vi har tidligere solgt oss kraftig ned i selskapet på bakgrunn av uklar visibilitet rundt marginene i selskapets prosjekter. Grunnet selskapets størrelse på Oslo Børs, slo resultatvarselet positivt ut for fondet i forholdt til referanseindeksen. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 53,92 80,27 23,56 20,87 15,83 9,07 Fond 3,50 10,15 1,29 2,12 4,82 2,75 +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 3 jun 1994 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 845,16 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 10,60 18,80 25,92 Standardavvik Indeks 7,33 18,67 27,43 Information Ratio 0,78 0,79 0,29 Beta 1,04 0,99 0,92 Tracking Error 5,91 5,22 6,36 Årlig Fond Indeks 68, ,1 44,1 38, , ,8 33,0 23, ,7 10, ,9 57, ,3 70, ,6 22, ,9 18, ,8 20, ,1 6,3 I år 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 9,07 4,45 9,07 18,15 9,84 1,89 16,31 12,92 +/Idx 2,75 4,40 2,75 0,05 3,40 1,53 3,29 4,27 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

11 Delphi Norge Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. DNB ASA. 7,80 Marine Harvest ASA 6,71 Seadrill Ltd 6,16 Opera Software ASA 5,17 Cash & Cash Equivalents 4,98 Norwegian Air Shuttle ASA 4,93 Bakkafrost P/F 4,73 Algeta ASA 4,65 Statoil ASA 4,30 Dolphin Group ASA 3,94 Totalt antall aksjer 33 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 53,38 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 97,00 USA 3,00 Sektorfordeling % Aksjer Energi 31,85 Materialer 4,86 Industri 5,23 Forbruksvarer 3,26 Konsumvarer 22,72 Helse 6,92 Finans 17,59 Informasjonsteknologi 7,58 Telekom Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 des 2007 Investeringsprofil Delphi Norge har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2535 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

12 Delphi Vekst kommentar Juni endte med en nedgang på 0,3 prosent for Delphi Vekst. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 4,4 prosent. Juni ble en sterk måned for Delphi Vekst, etter at tre av de fire største posisjonene i porteføljen utviklet seg positivt på en ellers svak børs. En av disse var Opera Software, som vi før inngangen til måneden tok opp blant de fire største posisjonene i fondet. Oppgangen i juni var drevet av en avtale med Telenor for deres nyeste oppkjøp, Skyfire. Skyfire er ledende innenfor dataoptimering for video på mobil, et område som blir stadig mer aktuelt, drevet av økt bruk av video på mobil og press på operatørenes nettverk. Algeta var sammen med Bakkafrost de to andre toppvektede aksjene i porteføljen som gjorde det sterkt. Algeta rir videre på en stadig bredere annerkjennelse av verdien av deres kreftmedisin Xofigo. Vi så også at Bakkafrost, sammen med resten av sektoren, fikk en sterk måned etter at lakseprisene steg ytterligere. De sterke prisene har også ført til ytterligere estimatoppjusteringer blant analytikerstanden. Blant de mindre selskapene i porteføljen steg Bionor Pharma mye, blant annet etter en kapitalmarkedsdag som ble tolket svært positiv. Bionor Pharma er et lite biotekselskap på Oslo Børs, som har vært med i porteføljen i overkant av ett år. Selskapet utforsker flere veier til å finne en fungerende kur for HIV gjennom vaksinasjon, og deres teknologi blir lagt stadig mer merke til innenfor fagfeltet. Selskapet er i en tidligfase, og blant porteføljens helt klart mest risikofylte aksjer dog med en betydelig oppside. I månedene rundt årsskiftet kan vi forvente resultater fra flere av deres pågående studier. Vi gjorde ellers få endringer i fondet gjennom måneden. Den viktigste var at vi tok ned fondets eksponering i REC, men aksjen er fortsatt med i porteføljen. en har egne midler i fondet. Avkastning Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks 0.0K /13 Avkastning 51,47 63,19 20,47 22,18 6,72 13,41 Fond 5,95 6,93 1,81 3,43 13,93 7,08 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 56,0 54, ,9 38, ,4 39, ,0 23, ,6 10, ,5 57, ,2 70, ,5 22, ,2 18, , ,6 13,4 I år 6,3 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 0 12,5 25,0 37,5 50,0 Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 75,70 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX Forvaltningshonorar 14%** Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 12,06 18,69 24,71 Standardavvik Indeks 7,33 18,67 27,43 Information Ratio 1,00 1,25 0,19 Beta 1,04 0,94 0,85 Tracking Error 9,11 7,80 9,33 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 13,41 5,35 13,41 19,65 5,10 1,38 12,88 7,35 +/Idx 7,08 5,29 7,08 1,45 8,13 1,74 0,13 2,17 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

13 Delphi Vekst Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Opera Software ASA 7,76 Algeta ASA 7,45 Nordic Cap Partners Asa 7,26 Bakkafrost P/F 6,73 Cash & Cash Equivalents 4,68 Marine Harvest ASA 4,68 Renewable Energy Corporation ASA 4,57 Seadrill Ltd 4,53 Schibsted ASA 4,23 Gjensidige Forsikring ASA 4,21 Totalt antall aksjer 22 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 56,10 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 88,52 Sveits 4,26 Danmark 4,01 Sverige 3,21 Sektorfordeling % Aksjer Energi 18,45 Materialer Industri 4,77 Forbruksvarer 9,14 Konsumvarer 21,75 Helse 12,64 Finans 13,01 Informasjonsteknologi 17,74 Telekom 2,50 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 okt 2009 Investeringsprofil Delphi Vekst har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper i det norske aksjemarkedet. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 2030 selskaper, med fokus på mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet kan investere inntil 20 prosent av porteføljen i utenlandske aksjer. Fondet har UCITS status. Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av **Forvaltningshonoraret utgjør p.a. 1,0 prosent. I tillegg beregnes 10 prosent honorar av en som overstiger 5 prosent, beregnet løpende over 365 dager. Samlet belastet forvaltningshonorar kan ikke overstige 4,0 prosent p.a. finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

14 Delphi Kombinasjon kommentar Juni endte med en nedgang på 1,1 prosent for Delphi Kombinasjon. Fondets referanseindeks (50 prosent nordisk aksjeindeks og 50 prosent obligasjonsindeksen ST4X) endte i samme periode ned 1,6 prosent. Fondet investerer i nordiske aksjer og norske rentepapirer. I løpet av juni økte vi aksjeeksponeringen noe, slik at den ved utgangen av måneden lå på 46 prosent. Gjennom måneden så vi noe mer volatilitet enn tidligere i år. Med unntak av Kinas finanssektor, som er et viktig risikoelement å holde øye med, føler vi at de andre problemene som kom til overflaten gjennom måneden er av en mer overkommelig art, og vi tror derfor at det fortsatt er rett å vekte opp i aksjer selektivt og kontrollert. For aksjeporteføljen var månedens lite bemerkelsesverdig. Vår undervekt i industri og overvekt i defensivt konsum var klare positive bidragsytere, mens den norske kronens svekkelse bidro negativt med 0,7 prosent på aksjeporteføljens utvikling. Over tid er valutakursutvikling normalt sett et nullsumspill for oss. På enkeltaksjenivå var det få store bevegelser for porteføljen som helhet, men energiaksjene svingte som vanlig en hel del. Polarcus bidro mest negativt, mens Prospector Offshore Drilling bidro mest positivt gjennom måneden. Gjennom måneden vektet vi oss noe opp i fisk, slik at vi nå er klart overvektet sektoren. En kombinasjon av høye laksepriser, relativt sett god visibilitet og lav prising, gjør at vi ser begrenset nedside og betydelig oppside for vår eksponering her. Videre kjøpte vi oss inn i Matas, en dansk konsumaksje med eksponering mot helse og skjønnhetsprodukter. Vi gjorde ingen endringer i rentedelen av fondet. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning 25,05 30,26 11,41 7,16 5,85 7,34 Fond 1,39 14,92 4,80 2,05 3,00 1,21 +/ Indeks Årlig Fond Indeks 26,6 28, ,5 13, , ,1 19,5 15, , ,5 25,0 23, , ,3 11, ,2 7,2 5, , ,8 7,3 6,1 I år 25,0 18,8 12,5 6,3 0 6,3 12,5 18,8 25,0 Nøkkeldata Startdato 20 okt 1997 Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 462,21 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks 50% VINX Benchmark Cap TR NOK, 50% OSE Statsobligasjonsind 3.00 Forvaltningshonorar 1,50% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik 4,13 7,19 10,44 Standardavvik Indeks 4,59 6,92 10,03 Information Ratio 0,24 0,50 0,01 Beta 0,57 0,95 0,95 Tracking Error 2,90 2,77 4,54 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart annualisert Avk. % 7,34 2,80 7,34 13,53 5,63 3,49 9,45 6,55 +/Idx 1,21 1,95 1,21 1,72 1,13 0,58 2,48 Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

15 Delphi Kombinasjon Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Statkraft FRN ,78 Sparebank 1 Sr Bk... 4,53 Fjellinjen As, Oslo... 4,36 Agder Energi As 2.67% ,35 Marine Harvest ASA 4,17 Pandora AS 4,16 StoltNielsen FRN ,79 Entra Eiendom As ,73 Norwegian Air Shuttle ASA 3,48 Fred Olsen Engy FRN ,42 Totalt antall aksjer 26 Totalt antall obligasjoner 15 % av investeringer i fondets 10 største 40,77 plasseringer 10 største land % Aksjer Norge 43,83 Danmark 30,87 Sverige 20,26 Luxemburg 2,94 Finland 2,10 Sektorfordeling % Aksjer Energi 12,65 Materialer 5,40 Industri 7,76 Forbruksvarer 12,02 Konsumvarer 22,31 Helse 11,51 Finans 22,46 Informasjonsteknologi 3,54 Telekom 2,34 Forsyningsselskaper For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Øyvind Fjell og Håkon H. Sætre Forvaltet fondet siden 1 jan 2013 Investeringsprofil Delphi Kombinasjon er et kombinasjonsfond hvor forvalter aktivt flytter midler mellom nordiske aksjer og norske rentepapirer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Både aksje og rentedelen skal til enhver tid være mellom 30 og 70 prosent, og det er forvalters oppgave å plassere midlene der hvor han mener utsiktene er best. Fondet har UCITS status. Fondets aksjedel forvaltes av Øyvind Fjell, mens fondets rentedel forvaltes av Håkon H. Sætre. Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

16 Delphi Emerging kommentar Juni endte med en nedgang på 4,3 prosent for Delphi Emerging. Fondets referanseindeks endte i samme periode ned 2,9 prosent. Selv om svingningene i Emerging Markets normalt er høyere enn det vi ser i vestlige markeder, var svingningene i juni å anse som betydelige. Politisk uro i Brasil og Tyrkia, i kombinasjon med en mislykket statsgjeldsauksjon i Kina, var hovedårsakene til børsfallet. Også i forrige måned gjorde vi en del endringer i porteføljen. Vi benyttet oss blant annet av uroen i Tyrkia til å kjøpe aksjer i Turkish Airlines. Selskapet er inne i en periode med god vekst, drevet av åpning av nye ruter og økte priser. Ikke bare er veksten innenfor turisme viktig for Tyrkish Airlines, men også den pågående internasjonaliseringen av næringslivet er en viktig driver. Aksjen er attraktivt priset. Vi vektet oss også opp i Malaysia. Dette er et land som i mange år har vist god vekst, og som ikke er ensidig avhengig av situasjonen i hverken SørKorea eller Kina. Malaysisk bilsalg har vokst raskt i mange år, men på grunn av restriksjoner har salget av utenlandsk produserte biler vært lavt. Disse reglene er nå myknet opp, og antallet importbiler øker kraftig. Vi har valgt å investere i UMW Holding, som er blant de største bilforhandlerselskapene i Malaysia, og som representerer mange av de utenlandske merkene. SørAfrika fortsetter å være et av våre mest spennende markeder. Vi har allerede en betydelig posisjon her, og vi valgte å kjøpe én aksje til i juni, nemlig Naspers. Selskapet har blant annet en rekke online mediaeiendeler i Asia. Felles for disse er at de vokser raskt, og at de etter hvert vil generere inntjening og strategisk verdi for eventuelle kjøpere. Selskapet har vært tidlig ute med onlinetjenester i flere store asiatiske land, og har vist stor evne til å gi disse selskapene kapital og spillerom nok til å bygge gode virksomheter. Vi valgte også å redusere vår eksponering mot Mexico, SørKorea og Brasil gjennom måneden. Dette skjedde primært gjennom salg av posisjoner, men også gjennom nedvektinger. en har egne midler i fondet. Avkastning K Avkastning av 100 (NOK) Fond Indeks /13 Avkastning Fond +/ Indeks Nøkkeldata Startdato 15 apr 2013 Espen K. Furnes ISIN NO Forvaltningskapital (mill) 180,74 NOK NAV/Kurs (28 jun 2013) UCITS Ja Utbytteutdeling Nei Referanseindeks MSCI EM NR USD Forvaltningshonorar 2,00% Tegningskostnad* 0,00% Innløsningskostnad* 0,00% Lavere Risiko Forventet lavere Høyere Risiko Forventet høyere Risikoskalaen går fra 1 til 7, hvor 1 er vurdert som laveste risiko og 7 er høyeste risiko. Risikomål 1 år 3 År 5 År Standardavvik Standardavvik Indeks Information Ratio Beta Tracking Error Årlig Fond 30,0 20,0 10,0 0 10,0 20,0 30,0 (28 jun 2013) i år 3 Måneder 6 Måneder 1 år 3 År annualisert 5 År annualisert 10 År annualisert Siden oppstart Avk. % 3,95 +/Idx 4, I år Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

17 Delphi Emerging Portefølje Top 10 beholdninger Sektor % Port. Cash & Cash Equivalents 11,78 Aspen Pharmacare Holdings PLC 2,82 Discovery Limited 2,80 Embraer S.A. 2,78 Mediclinic International Limited 2,68 Public Bank Bhd 2,64 Turk Hava Yollari A.O. 2,64 Cielo SA 2,63 AviChina Industry & Technology... 2,62 SK Telecom Co., Ltd. 2,61 Totalt antall aksjer 36 Totalt antall obligasjoner 0 % av investeringer i fondets 10 største 36,00 plasseringer 10 største land % Aksjer % Index Kina 17,73 19,21 Tyrkia 16,73 2,02 SørAfrika 15,36 7,46 Brasil 14,10 8,64 Mexico 6,52 5,64 Thailand 6,16 2,92 Malaysia 6,08 4,20 Syd Korea 3,09 14,05 Taiwan 3,05 12,24 Polen 3,02 1,60 Sektorfordeling % Aksjer % Index Energi 5,71 10,94 Materialer 2,45 9,01 Industri 24,30 6,57 Forbruksvarer 21,89 8,42 Konsumvarer 8,68 9,65 Helse 6,50 1,57 Finans 15,57 27,59 Informasjonsteknologi 6,16 14,82 Telekom 5,67 8,17 Forsyningsselskaper 3,07 3,25 For selskaper notert på børser i flere land kan det være avvik mellom Morningstar sin registrering og på hvilken børs forvalter faktisk har kjøpt aksjen. Navn på forvalter Espen K. Furnes Forvaltet fondet siden 15 apr 2013 Investeringsprofil Delphi Emerging har som mål å oppnå langsiktig mer ved å investere i aksjeselskaper som er notert i, eller har en sterk tilknytting til, land som inngår i indeksen MSCI Emerging Markets NTR. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphimetoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen vil til enhver tid bestå av 3545 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. I perioder hvor markedet preges av høy usikkerhet, kan inntil 20 prosent av midlene flyttes over i bankinnskudd. Fondet har UCITS status. Fondets referanseindeks er MSCI Emerging Markets NTR. NB: Fondet ble lansert 15. april Delphimetoden Gjennom Delphimetoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske syklusen. Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv pristrend, og som oppfattes positivt av markedet. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamental analysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial. Delphi Fondene Professor Kohts vei 9 Postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Nettsider: Epost: Delphis kunderådgivere er tilgjengelig både på telefon , og på chat via Kundesenterets åpningtider er hverdager mellom klokken og Du kan også sende en epost til oss via Bærekraftige investeringer I Delphi søker vi å unngå å investere i selskaper som er involvert i en ikke bærekraftig praksis og å påvirke alle selskaper til å gjøre konstante forbedringer. Vi benytter oss av Storebrands eget team på ESG (Environment, Social og Governance), til å jobbe med bærekraftig investering for å overvåke og analysere selskaper i vår portefølje, og har utviklet en minimums standard for våre investeringer. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Fremtidig vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av finansiell rådgiver. Historisk er ingen garanti for fremtidig. Verdien og en av investeringen kan gå opp og ned.

18 Omslagsfoto: Colourbox Adresse: Professor Kohts vei 9, postboks 484, 1327 Lysaker Telefon: Epost: Org.nr.: Delphi Fondene en enhet i Storebrand Fondene AS.. I denne rapporten har vi søkt å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Uttalelsene reflekterer vårt syn per månedsskiftet for den aktuelle rapport.

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

AUGUST MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 AUGUST 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

September MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 September 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic Delphi Norge s. 4 s. 6 s. 8 s. 10 Delphi Vekst Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 12 s. 14 s. 16 1 Delphi Fondene Investeringsområde

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

Desember MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. Desember 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Mai MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Mai 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Januar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Januar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per desember 2012 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer