Årsrapport. Innovasjon. en konstant mulighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Innovasjon. en konstant mulighet"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Innovasjon en konstant mulighet

2 Visjon «Moelven skal være markedsleder i Norge, Sverige og Danmark for trebaserte byggprodukter og tilhørende tjenester.» Innhold Konsernet Konsernets virksomhet... 2 Årsberetning... 8 Moelven konsernet Hovedtall Virksomheten Timber Wood Limtre Byggmoduler Bygginnredning Finanskalender 26. april 2005 Generalforsamling årsregnskap april 2005 Regnskap for første kvartal 2005 Personal Miljø juli 2005 Regnskap for annet kvartal 2005 Massivtre Finnforest Viktige hendelser Årsregnskap Regnskap og noter Adresser oktober 2005 Regnskap for tredje kvartal 2005 Februar 2006 Regnskap for fjerde kvartal/foreløpig årsresultat 2005 April 2006 Generalforsamling årsregnskap 2005

3 Hendelser i 2004 Ole Salvén (51) ansettes som ny konsernsjef etter Bo B. Borgström. Ny saglinje ved Moelven Telemarksbruket AS åpnes i Bø. Moelven Industrier ASA overtar Are-Gruppen fra 1. januar Moelven Industrier ASA overtar Are-Gruppen fra 1. januar Are er et sag- og høvleri konsern og består av virksomheter i Sverige og i Norge. Are har en årsomsetning på NOK ca. 800 mill og til sammen ca. 300 ansatte. Avtalen omfatter treindustriselskapene AB Edanesågen, i Edane, Årjängs Såg AB i Årjäng, Nössemarks Trä AB i Nössemark, Tom Heurlin AB i Ånimskog, Are Brug AS i Spydeberg samt Are Skogsprodukter AB i Ed. Moelven-konsernet overtar Mobilarum AB i Värmland. Mobilarum produserer midlertidige og permanente bygg for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet. Selskapet har to produksjonsenheter; Kils Volumbyggen i Kil og Nordmodul i Torsby. Mobilarum AB har til sammen ca. 150 ansatte og åromsetningen for regnskapsåret 2002/2003 var NOK 153 mill. i Moelven ByggModul Säffle AB inngår kontrakt om å levere 432 leilighetsmoduler til et nytt studentområde i Umeå. Kontrakten har en verdi på drøyt SEK 81 millioner. Finnforest Abp, dets morselskap Metsäliitto Osuuskunta og Moelven Industrier ASA selger en del av sine Moelven-aksjer til fire norske skogeierforeninger. Etter aksjesalget har Finnforest Abp 51,0 % og Metsälitto Osuuskunta 14,2 % av aksjene i Moelvenkonsernet. Salget innebærer at to nye norske skogeierforeninger går inn på eiersiden i Moelven Industrier ASA. Det er Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog m/datterselskaper) med 4,8 % og Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) med 3,0 % av aksjene. Samtidig øker Glommen Skogeierforening sin eierandel til 17,8 % og Mjøsen Skogeierforening til 9,4 % av aksjene i Moelven Industrier ASA. Moelven ByggModul AS leverer moduler til et større boligprosjekt bestående av fem boligblokker Nylandshagen i Ålesund. Konsernsjef Bo B. Borgström lanserer en såkalt inkubatorfabrikk lokalisert til ledige lokaler i Moelvens administrasjonskontor i Moelv. Norges største listprodusent, Moelven Eidsvoll AS, undertegner kontrakt om kjøp av et nytt helautomatisk overflatebehandlingsanlegg for maling og lakkering av lister. Nyanlegget gir store kostnadsbesparelser. Moelven ByggModul AS i Moelv inngår kontrakt til NOK 75 mill. om produksjon og leveranser av moduler til byggingen av en større anleggsforlegning på Aukra utenfor Molde i forbindelse med utbyggingen av ilandsføringsanlegget fra Ormen Lange. En ny saglinje til NOK 44 mill. kroner ved Moelven Telemarksbruket AS åpnes i Bø. Moelven Telemarksbruket eies i fellesskap av Moelven-konsernet og Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog) der Moelven har 51 % og AT-Skog 49 % av aksjene. Moelven Limtre AS inngår kontrakter om levering av limtrekonstruksjonene til flere store bruprosjekt. Blant annet til det som blir verdens mest trafikkerte trebru på E-6 i Steinkjer. Moelven Wood kåres til Årets Leverandør i Norges største byggvarekjede Byggmakker under kjedens forhandlerforum i Vikingskipet i Hamar. Det er første gang en leverandør av trelast og foredlede treprodukter blir kåret til Årets Leverandør hos Byggmakker. Ole Salvén (51) som er sentral-europeisk regiondirektør for Finnforest, ansettes i desember som ny konsernsjef i Moelven Industrier ASA etter Bo B. Borgström (62) som går av med pensjon 2. februar Salvén har vært ansatt i Finnforest siden 1994 og var før det blant annet ansatt i Bank of America. Bo B. Borgström har vært konsernsjef i Moelven Industrier ASA siden 12. juli

4 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Moelven-konsernet Verdikjeden Skogen Timber Wood Limtre Byggmoduler Bygginnredning Konsernets virksomhet Moelven Industrier ASA eies av finske og norske skogeierorganisasjoner med Metsäliitto Andelslag og Finnforest Abp som majoritetseier og Glommen Fond AS, Mjøsen Skogeierforening, Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog), Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) som de største minoritetseierne. Hovedaksjonærene er enige om at Moelven Industrier ASA skal være et selvstendig datterselskap innenfor Finnforests samlede strategi. Moelvens visjon er å bli markedsleder i Norge, Sverige og Danmark for trebaserte byggvarer og tilhørende tjenester. Virksomheten er organisert i to forretningsområder; Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. Produksjonen skjer i Norge og Sverige. Konsernet opererer mot de profesjonelle byggmarkedene og ikke direkte mot sluttbrukeren. Moelven definerer det skandinaviske byggmarkedet til å bestå av tre hovedkundegrupper; industri, distribusjon og bygging (byggherrer/entreprenører) alle med flere undersegmenter. Innen Moelvens produktsortiment på det skandinaviske markedet inngår også produkter fra Finnforest som finér-bjelker og plateprodukter. Moelven tar med det sikte på å være en fullsortimentsleverandør på det skandinaviske byggmarkedet. Konsernet har 3191 medarbeidere og omsetter årlig for NOK 5,8 mrd. Konsernet har 45 operative selskap. Hvert forretningsområde består av flere virksomhetsområder. Timber, Wood og Limtre er lagt inn under forretningsområdet Moelven Treindustri, mens Byggmoduler og Bygginnredning hører inn under forretningsområdet Moelven Byggindustri. Moelven Treindustri Produksjonen i de tre virksomhetsområdene i Moelven Treindustri består bl.a. av trebaserte byggvarer med fokus på Bygge med tre og Leve med tre. Moelven Treindustri leverer også innsatsvarer til andre produsenter av trebaserte byggvarer og til møbel-, emballasjeog papirindustrien. Hovedproduktene er tre og limtre for bærende konstruksjoner, interiørprodukter som gulv, paneler og listverk, brann- og råtebestandig tre og komponenter (byggtre). Produktene selges innen hovedkundegruppene industri og distribusjon (byggvarehandelen). Moelven Byggindustri Gjennom de to virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning leverer Moelven Byggindustri industrialiserte, modulbaserte byggkonsepter som alternativ til de tradisjonelle byggeprosessene. Hovedproduktene er yrkesbygg som skoler, kontorer, barnehager, hoteller, forlegninger og leiligheter, innredninger og elektroinstallasjoner til alle typer yrkesbygg. Produktene selges innen hovedkundegruppen bygging (byggherrer/entreprenører). Moelven-konsernet har de siste årene hatt en betydelig vekst både ved utvikling av den eksisterende virksomheten og gjennom oppkjøp. Konsernets vekst øker behovet for å gi alle resultatenheter stor selvstendighet med tilhørende ansvar og myndighet innenfor sentralt gitte rammer og føringer. Dette gir en fleksibel organisasjon som raskt kan tilpasse seg endrede markedsforhold, samtidig som ressurser til interne, administrative prosesser minimeres. 2

5 Moelven Industrier ASA Moelven Treindustri Moelven Byggindustri Timber sagbruk Wood foredling Limtre Byggmoduler Bygginnredning Forretningsområder Produkter Driftsinntekter NOK mill. Ansatte per Moelven Treindustri Timber sagbruk Innsatsvarer til tre- og papirindustrien Wood foredling Trebasert byggvarer Limtre Bærende bygningselementer Moelven Byggindustri Byggmoduler Yrkesbygg og elektroinstallasjoner Bygginnredning Innredning av yrkesbygg Driftsinntekter NOK mill. Driftsresultat NOK mill Treindustri Byggindustri Treindustri Byggindustri 3

6 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Konsernsjefens kommentar «Markedenes og kundenes tilfredsstillelse må være ledestjernen i vår virksomhet.» Bo B. Borgström. Produksjonen av skurlast øker fortsatt i Europa og mest i Russland. Økningen er dessverre ikke framtvunget av en økende etterspørsel, men kan framfor alt sees som en streben for å sikre tilgangen på fiber til cellulose- og papirindustrien. Samtidig lider det europeiske markedet av et overutbud på spesielt furu skurlast noe vi i Moelven har fått erfare i Prisene på furu skurlast har vært under konstant press og våre furusagbruk i Moelven, spesielt i Sverige, har ikke vært i stand til å oppnå det budsjetterte resultatnivået. Kvartal etter kvartal har ubalansen mellom prisen på råvaren på furu og prisen på furu skurlast spist opp våre små marginer. Vi har ikke lyktes med å kompensere resultatavviket ved sagbrukene med vår øvrige virksomhet selv om framgangen innen limtre og vår norske modulvirksomhet har vært gledelig. Vi skal heller ikke glemme at Moelven Wood ble kåret til årets beste leverandør av en av de store norske byggvarekjedene. For å klare oss i framtiden i en alt vanskeligere konkurransesituasjon bør vi naturligvis passe på at kostnadsstrukturen og produktiviteten ved våre virksomheter ligger i klasse med de beste. I tillegg skal vi ha fokus på økt spesialisering og en stadig mer intensiv økning av den interne foredlingsgraden. Moelven rår over en mer eller mindre komplett verdikjede fra skogen til kundetilpassede systemløsninger og den kjeden skal vi utvikle og utnytte. I den sammenheng er våre medarbeideres evne til innovasjon og kreativitet svært viktig. Vi må kontinuerlig spørre oss om vår nåværende måte å gjøre tingene på og vår organisasjonsstruktur er den riktige. Markedenes og kundenes tilfredsstillelse må være ledestjernen i vår virksomhet. Vi skal utvikle oss fra å ha vært et konsern som leverer enkeltprodukter til å bli et konsern som kjennetegnes av å tilfredsstille de skandinaviske kundenes behov for produktfamilier, service og totalløsninger. Derfor arbeider vi sammen med andre bransjeaktører om etableringen av en såkalt inkubatorfabrikk for den tremekaniske industrien i eller i umiddelbar nærhet av Moelv. Det er blant annet gjennom en aktiv deltagelse i et slikt utviklingsarbeid vi har muligheter til frem- 4

7 deles å ligge i teten når det gjelder utvikling av system og produkter. Vi bør lære oss å tenke det utenkbare! Vi ser at et stadig mer miljøbevisst marked blir mer og mer oppmerksom på hvilken betydning treprodukter har i forhold til å minske utslippene av klimagasser. Dette gir våre produkter et miljømessig fortrinn i forhold til andre byggmaterialer. Et slikt miljømessig fortrinn er ett av våre fremste argumenter for økt salg og forbruk av våre produkter i framtiden. Vi skal bidra i bransjens felles arbeid med å gjøre dette i særklasse, beste salgsargument kjent og verdsatt. Vi har framtiden foran oss i Moelven nå gjelder det å utnytte mulighetene! Bo B. Borgström konsernsjef 5

8 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Konsernledelsen Konsernledelsen: Bak f.v. Morgan Östenson (konstituert), Rolv A. Amdal, Morten Sveiverud (konstituert), Hans Rindal, Dag E. Sand og Åge Holmestad. Foran f.v. Anders L. Fossum, Bo B. Borgström og Reidar Mo. 6

9 Konsernledelsen Bo B. Borgström (til ), konsernsjef Ole Salvén (fra ), konsernsjef Hans Rindal, finansdir. Reidar Mo, adm. dir. Anders L. Fossum, adm. dir. Dag E. Sand, adm. dir. Rolv A. Amdal, informasjonsdir. Bedriftsforsamlingen Jaakko Punkari, leder Heikki Asunmaa Eero Kytölä Mikael Aminoff Helge Urstrømmen Børre Rogstadkjernet Halvard Sæther Harald Sjuve Harald Løkkesveen *) Odd Henning Kalager *) Per W. Gunro *) John G. Lund *) Varamedlemmer: Martti Asunta Juha Mäntylä Martinus Bækken Hans T. Kiær Kåre Kastbakken *) Ove Skotland *) Styret Runar Lillandt, styrets leder Ari Martonen Arimo Uusitalo Antti Oksanen Torstein Opdahl Even Mengshoel Iver Melby *) Arne Rødø *) Varamedlemmer: Martin Lillandt Ilkka Silvanto Nils Arne Vasaasen (pers. varamedlem) Ole Theodor Holth (pers. varamedlem) Leif H. Kristensen *) Fast møtende varamedlem *) Ansattes representanter 7

10 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Årsberetning Hovedtrekk Styret har i 2004 fortsatt de siste årenes arbeid med å forbedre stillingen for konsernets virksomhetsområder. Skandinavia er fortsatt betraktet som konsernets hjemmemarked og produksjonen skjer med tilnærmet like andeler i Sverige og Norge. I juni 2004 kjøpte Agder-Telemark Skogeierforening med datterselskaper og Haldenvassdragets Skogeierforening henholdsvis 4,8 og 3,0 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA. Glommen Skogeierforening og Mjøsen Skogeierforening økte sine eierandeler til henholdsvis 17,5 og 9,2 prosent. Samtidig som konsernet fikk et bredere norsk eierskap, har Metsäliitto Osuuskunta med datterselskapet Finnforest Abp opprettholdt sitt majoritetseierskap med en eierandel på 65,2 prosent. Fra 1. januar 2004 ble Are-Gruppen en del av Moelven-konsernet. Are-Gruppen var et svensk-norsk tremekanisk konsern med både sagbruk og høvlerier. Driftsinntekter var ca. SEK 760 mill. på årsbasis og antall ansatte var cirka 300. Med virkning fra 15. mars 2004, kjøpte Moelven den svenske byggmodul produsenten Mobilarum AB. Selskapet har produksjonsanlegg i Kil og Torsby i Sverige. Driftsinntektene var ca. SEK 160 mill. på årsbasis og antall ansatte var 150. Alle bedriftene er lokalisert i vestlige Sverige, tilgrensende til Moelvens eksisterende virksomhet, og det har i 2004 vært lagt stor vekt på å integrere nye og eksisterende enheter. Resultatmessig har utviklingen fra annet halvår 2003 dessverre fortsatt og årsresultatet for 2004 er ikke tilfredsstillende. Det har derfor også i 2004 vært arbeidet både med å forbedre strukturen på konsernets virksomhet og å gjennomføre en rekke operative forbedringer. Som ledd i den interne struktureringen av konsernets virksomhet er produksjonen på sagbruket Kværnum og høvleriene Gol og Hen avviklet. Dette har latt seg gjøre uten at det samlede aktivitetsnivået i Moelven Treindustri har blitt redusert. Driftsinntekter og resultat Konsernets driftsinntekter ble NOK 5 773,2 mill. mot NOK 4 864,1 mill. i Driftsresultatet ble NOK 70,3 mill., en nedgang fra NOK 100,6 mill. året før. Proforma driftsinntekter og driftsresultat for 2003 hensyntatt oppkjøpet av Are-Gruppen var henholdsvis NOK mill. og NOK 128 mill. Hovedårsakene til resultatsvekkelsen er at et fortsatt svakt marked for nye yrkesbygg gjør at Moelven Byggindustri til tross for tiltak som er gjennomført, ikke er i stand til å oppnå de marginer man har operert med tidligere. For Moelven Treindustri har forholdet mellom råstoff- og ferdigvarepriser gjort at sagbrukenes lønnsomhet har blitt svekket. Høvlerier og limtrefabrikker har hatt en positiv utvikling, men samlet hadde Moelven Treindustri likevel en tilbakegang i resultatet. Netto finanskostnader økte fra NOK 30,2 mill. i 2003 til NOK 50,0 mill. i Økningen skyldes hovedsakelig høyere netto rentebærende gjeld som følge av kjøp av virksomheter. Resultat før skatt ble NOK 16,6 mill. (64,5) mens resultat etter skatt og før minoritetsinteresse endte på minus NOK 2,5 mill. (pluss NOK 32,2) tilsvarende NOK 0,02 per aksje (0,28). Årets skattekostnad inneholder en korreksjonspost vedrørende endrede skatteregler for gevinst og tap på aksjer. Betalbar skatt utgjør NOK 5,5 mill. (0,5). Kontantstrømmen fra resultatposter var NOK 178,3 mill. (227,7) hvilket tilsvarer NOK 1,41 per aksje (1,96). Egenkapital, investeringer og balanse I forbindelse med kjøpet av Are-Gruppen ble det gjennomført en emisjon med utstedelse av 10,5 mill. nye aksjer og salg av egne aksjer. Både nytegningen og salget av egne aksjer ble gjennomført til kurs NOK 11,25 per aksje og tilførte konsernet totalt NOK 120,7 mill. i ny egenkapital. Resterende egne aksjer ble solgt med egenkapitaleffekt NOK 35,4 mill. Egenkapitalandelen ved utgangen av året var 36,5 prosent (39,1) tilsvarende NOK 1 053,4 mill. (923,5). Nedgangen i egenkapitalandel skyldes oppkjøpene av Are-Gruppen og Mobilarum. Egenkapitalen er vurdert under forutsetning om fortsatt drift. Det ble i 2004 foretatt investeringer i anleggsmidler på til sammen NOK 199 mill. (188,8). I tillegg er det tilkommet anleggsmidler for NOK 294,8 mill. (20) gjennom kjøp av virksomheter. Den største enkeltinvesteringen er gjort ved Moelven Telemarksbruket som er det eneste gjenværende sagbruket i Telemark, Norges fjerde største skogfylke. De siste to årene er det også investert til sammen NOK 55 mill. i teknisk brannvern. Foruten en ny produksjonslinje for moduler, er de øvrige investeringene hovedsakelig vedlikeholds- og oppgraderingsinvesteringer for å øke bearbeidelsesgraden innen Moelven Treindustri. Tilgangen gjennom kjøp av virksomheter gjelder hovedsakelig oppkjøpet av Are-Gruppen, mens Mobilarum utgjør en mindre andel. Ved utgangen av året utgjorde konsernets samlede eiendeler totalt NOK 2 884,2 mill. (2 363,5). Proforma sammenligningstall for 2003 inkludert Are-Gruppen og Mobilarum er NOK mill. Sysselsatt kapital var NOK 1 962,4 mill. (1 593,1). Økningen skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Are-Gruppen og Mobilarum. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av året var NOK 872,3 mill. (623,8) og likviditetsreserven var NOK 906,4 mill. (676,2). Finansiell risiko Konsernets resultat og balanse er påvirket av svingninger i råstoff- og ferdigvarepriser, valutakurser og renter og andre eksterne faktorer som bare i liten grad kan kontrolleres av Moelven. Effektene av varige endringer i disse faktorene er nærmere beskrevet på side 20. 8

11 For å redusere konsekvensene av svingninger i disse faktorene gjøres utstrakt bruk av fastpriskontrakter når det gjelder råstoff- og ferdigvarer, terminsikringer for kjøp og salg i fremmed valuta og fastrenteavtaler for sikring av renter på langsiktig gjeld. På grunn av de sikringsstrategier som er valgt må endringene være varige for at det skal få full effekt for konsernet og i sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er omkring halvparten av eiendelene knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er for en stor del sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Størstedelen av konsernets kredittsalg er sikret av kredittforsikring og risikoen for tap på fordringer er liten. Konsernets langsiktige finansiering er gjort i form av langsiktige trekkfasiliteter. Med de fasiliteter som løper per årsskiftet er konsernet sikret en tilfredsstillende likviditetsreserve til utgangen av 2008, gitt normale driftsforhold. Forretningsområdene Moelven Treindustri Selskapene innen Moelven Treindustri driver mekanisk bearbeiding av tre og hoveddelen av leveransene blir enten direkte eller indirekte trebaserte byggevarer. Forretningsområdet er delt inn i Timber (sagbruk), Wood (høvlerier) og Limtre (limtrefabrikker). Totalt endte driftsinntektene på NOK 4 559,9 mill. (3 554,3) og driftsresultatet ble NOK 78,2 mill. (93,2). Proforma tall for 2003 inkludert Are-Gruppen viser en driftsinntekter på NOK 4 255,0 mill. og et driftsresultat på NOK 120,6 mill. Driften av de tidligere Are-selskapene har svart til forventningene, men har dessverre vært påvirket av de samme endringer i rammebetingelser som forretningsområdets øvrige enheter. Det har vært fokusert sterkt på intern konsolidering og effektivisering, og parallelt med integreringen av de nye selskapene, er tre selskaper avviklet uten at det samlede aktivitetsnivået har blitt redusert. Sagbrukene innen Timber hadde et vanskelig år i 2004, hvor den negative trenden fra slutten av 2003 fortsatte. Den vedvarende ubalansen mellom råstoffkostnader og ferdigvarepriser for de svenske sagbrukene som anvender furu har gjort det meget vanskelig å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet for disse enhetene. For gran har prisutviklingen vært stabil til positiv. Det er i løpet av året truffet en rekke effektivisering- og kostnadsbesparelsestiltak som forventes å gi effekter i Høvleriene hadde et bedre resultat enn året før, men det er fortsatt ikke tilfredsstillende. God etterspørsel og markedsaktivitet har gjort at bedriftene innen dette området har kunnet gjennomføre prisøkninger samtidig som aktivitetsnivået har vært godt. Limtrebedriftene hadde et vesentlig bedre resultat enn i Dette er et resultat av en omfattende prosess som har pågått over lengre tid og som har inkludert både kapasitetstilpasninger og fokusering i større grad på hjemmemarkedet. I løpet av året er limtreproduksjonen ved en av konsernets tre limtrefabrikker i Norge avviklet og anlegget er solgt til selskapet Moelven MassivTre AS, hvor konsernet har en eierandel på 47 prosent. Moelven MassivTre AS skal kommersialisere produksjon og salg av massivtre-elementer. Produksjonen startet i oktober. Moelven Byggindustri Moelven Byggindustri leverer systemløsninger for byggmarkedet som et industrialisert alternativ til tradisjonell produksjon på byggeplass. Selskapene innen Moelven Byggindustri er delt inn i Byggmoduler (modulbaserte bygg) og Bygginnredning (modulbaserte bygginnredninger). Driftsinntektene ble NOK 1 253,5 mill. (1 340,7) og driftsresultatet ble NOK 29,8 mill. (37,0). Resultatet er påvirket negativt som følge av interne forhold ved en av de svenske modulfabrikkene. I denne fabrikken er det gjennomført vesentlige kapasitetsreduksjoner og de siste tilpasningene vil være fullført i løpet av første kvartal Markedet for modulbaserte leilighetsbygg er økende og dette er et av satsningsområdene for Byggmodulselskapene. Denne utviklingen har kommet lengst i Sverige, hvor det er levert moduler til flere frittstående boligprosjekter og til BoKlok. BoKlok er et samarbeidsprosjekt mellom Ikea og Skanska om å bygge kvalitetsmessig gode, men rimlige leilighetsbygg. I Norge har det i 2004 fortsatt vært store leveranser til olje- og gassrelaterte prosjekter, noe som vil fortsette i Økningen i leveransene til boligprosjekter forventes også å fortsette i det norske markedet. Sommeren 2004 ble det derfor tatt i bruk en ny produksjonslinje som er spesielt rettet mot produksjon av slike moduler. For både de svenske og norske enhetene var ordresituasjonen ved årsskiftet god. For selskapene som produserer systeminnredninger har 2004 vært et år med markedsaktivitet på et stabilt, men svært lavt nivå. Den lave nybyggingsaktiviteten har gjort konsept- og kapasitetstilpasninger nødvendig. Kapasitetstilpasningene er i hovedsak gjort i Sverige, mens driftskonseptet i både Sverige og Norge har blitt innrettet mot en økt andel rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT). Øvrige virksomheter Øvrige virksomheter omfatter konsernets eierselskaper og fellestjenester i Norge og Sverige. Dette inkluderer områdene informasjon, personal, IT, FoU, forsikring, økonomi og finans. Videre omfatter området enkelte mindre, operative aktiviteter og eiendeler som ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Bokført verdi av eiendeler og eierandeler som ikke tilhører kjernevirksomheten er ca. NOK 45 mill. Totalt endte driftsinntektene på NOK 69,8 mill. (46,6) og driftsresultatet ble minus NOK 37,7 mill. (29,6). Økningen i driftsinntekter skyldes oppkjøpet av Are-Gruppen og er forbigående. Nyskaping Moelven driver et kontinuerlig arbeid innen forskning og utvikling. Dette gjelder ikke bare utvikling og effektivisering av produksjonsprosessene, men også forbedringer og videreutvikling av eksisterende og nye produkter og tjenester. For å legge forholdene til rette for nytenkning og innovasjon innen de bransjer Moelven-konsernet er involvert i, har konsernet tatt initiativ til etablering av en inkubatorfabrikk. Målsettingen er å danne et senter som nyttiggjør seg mangfoldet av eksisterende forskning og ideer og kommersialiserer disse. I 2004 ble en av limtrefabrikkene solgt til det nystiftede selskapet Moelven MassivTre AS, hvor Moelven har en eierandel på 47 prosent. Øvrige eiere er Viken Skogeierforening (47 prosent) og Krødsherad Kommune (6 prosent). Massivtre elementer er en utvikling av tradisjonelt limtre og kan benyttes til gulv, tak, vegger og balkonger. Produktet bidrar dermed til at bruken av trebaserte byggematerialer kan økes i konkurransen med andre byggematerialer som stål og betong. 9

12 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Innenfor Byggindustri har det de senere årene vært fokusert sterkt på å utvikle konsepter for bygg til boligformål samt større bygg i flere etasjer. I 2004 har det som et resultat av dette blitt levert fleretasjes leilighetsbygg i tre i både Norge, Sverige og Danmark. Innen Treindustri kommer en vesentlig del av inntektene fra flis som brukes som råstoff i annen industriproduksjon. Av sagtømmeret som kommer inn til et sagbruk, ender ca. 50 prosent som saget virke mens resten er bark og ulike typer flis. Det er derfor av stor betydning å sikre best mulig utnyttelse av verdiene som flisproduktene representerer. Som et ledd i dette utredes mulighetene for bygging av bio-energi anlegg i nærheten av enkelte produksjonsenheter. Dette vil eventuelt være anlegg som er i stand til å utnytte miljøvennlig, fornybart råstoff til produksjon av termisk energi. I Sverige har slike bio-energi anlegg vært mer vanlig enn i Norge og det finnes allerede en kompetanse blant konsernets enheter som vil kunne utnyttes til å øke bruken av slike anlegg også i Norge. Helse, miljø og sikkerhet Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet totalt ansatte (2 853) (1 686) av disse er ansatt i norske selskaper, (1 147) i svenske, 17 (17) i danske og 2 (3) i øvrige land. Det ble til sammen utført (2 737) årsverk i Totalt 9,78 (9,64) prosent av de ansatte er kvinner. Kvinneandelen er høyere blant funksjonærer enn blant operatører, som utgjør i overkant av 76 prosent av totalt antall ansatte. I bedriftsforsamlingen og styret er det ingen kvinnelige representanter. Arbeidsmiljø Sykefraværet i 2004 var 6,32 prosent (7,06), eller (48 090) hele arbeidsdager. Sammenlignet med foregående år er det langtidsfravær på mer enn 16 dager som er redusert. I 2004 var langtidsfraværet 3,08 prosent (4,24). Antall skader som medførte fravær var 83 (80), hvilket tilsvarer 20,4 (16,7) skader med påfølgende sykefravær per million arbeidede timer. Totalt antall skader var 132 (111). Styret har en målsetting om ytterligere reduksjon av sykefraværet, samt at antall skader må reduseres betydelig. For å oppnå dette er det iverksatt både holdningsskapende og andre forebyggende tiltak. Det er gjennomført 3 dagers kurs i helse, miljø og sikkerhet for konsernets ledere. I løpet av de to siste årene har ca. 350 ledere deltatt på kurset. Et annet viktig tiltak er HMS-håndboken som deles ut til alle ansatte og som inneholder generell informasjon om lover og avtaler for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, samt spesifikk informasjon om avtaleverk og regler på hver enkelt bedrift er det første året med en bedriftspremieringsordning hvor hver bedrift i konsernet måles på sykefravær og driftsmargin mot en definert skala. Premiene gis i form av et pengebeløp per ansatt og skal være øremerket kollektive trivselsog miljøskapende tiltak i den enkelte bedrift. Miljø Menneskeskapte klimaendringer blir stadig tydeligere og skaper problemer over hele kloden. For styret er det viktig ikke bare å sikre at konsernets virksomhet i minst mulig grad forurenser det ytre miljø, men også at råstoffet som benyttes er fremskaffet på en miljømessig bærekraftige måte. For sagtømmeret innebærer dette at det benyttes tømmer som kommer fra leverandører sertifisert av PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) eller FSC (Forest Stewardship Counsil). Nordisk gran og furu, som er det primære råstoffet, er en fornybar ressurs med miljømessige fortrinn sammenlignet med alternative byggematerialer. Trebaserte byggematerialer binder CO 2 i prinsippet like lenge som levetiden til et tre i skogen. Mot slutten av produktets livssyklus vil derfor CO 2 som frigjøres inngå i det naturlige kretsløpet igjen, i motsetning til utslipp fra fossilt brensel som kommer i tillegg til det eksisterende kretsløpet. Styret er opptatt av å ta vare på de miljømessige konkurransefortrinnene gjennom gode produksjonsprosesser. Ved siden av tiltak for å minimere utslipp og avfall, arbeides det aktivt innenfor bio-energi og energiøkonomisering. Energibehovet i produksjonen er relativt lite og konsernet er i stor grad selvforsynt med energi som en følge av at all termisk energi kan produseres på basis av biprodukter fra produksjonsprosessene. Dette bidrar også til å redusere avfallsmengden. Innenfor Byggindustri er produksjonen ordrestyrt og i fabrikk, noe som gir minimalt med spill og restmaterialer. Byggindustriens produkter er for en stor del fleksible systemløsninger som er godt egnet for gjenbruk. Nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Fra 1. januar 2005 er alle børsnoterte selskaper i Norge pålagt å offentliggjøre regnskaper som er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Moelven Industrier ASA vil som ikke børsnotert selskap, ikke offentliggjøre fullstendige regnskaper etter IFRS, men gi tilleggsinformasjon som viser hva effektene av rapportering etter IFRS ville vært. For Moelven-konsernet vil de største endringene oppstå som følge av behandlingen av pensjonsforpliktelser, bruk av finansielle instrumenter og behandlingen av utbytte. Pensjonsforpliktelsene medfører en engangseffekt som belaster egenkapitalen med NOK 55 mill., mens effektene av finansielle instrumenter vil variere i henhold til markedsverdivurderingen på rapporteringstidspunktet. Per 1. januar 2004 utgjorde egenkapitalbelastningen som følge av markedsverdivurdering av finansielle instrumenter NOK 4,6 mill. Dette gjelder hovedsakelig bruk av renteinstrumenter for å eliminere renterisiko på langsiktig finansiering. Selskapsstyring Aksjekapitalen i Moelven Industrier ASA består av aksjer pålydende NOK 5 og det er en aksjeklasse. Totalt er aksjene fordelt på ca. 990 aksjonærer, men de 6 største eierne kontrollerer tilsammen 99,7 prosent. Mellom Metsäliitto Osuuskunta, Finnforest Abp som er 100 prosent eid av Metsäliitto, Glommen Fond AS som er 95 prosent eid av Glommen Skogeierforening AS, og Mjøsen Skogeierforening, ble det i 2002 inngått en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen har klausuler som blant annet regulerer representasjon i bedriftsforsamling og styre, beslutningsfatning i særskilte saker og aksjeoverdragelser. I forbindelse med at Agder-Telemark Skogeierforening og Haldenvassdragets Skogeierforening i 2004 kjøpte aksjer i Moelven Industrier ASA, har de sluttet seg til aksjonæravtalen fra Bedriftsforsamlingen har 12 medlemmer, hvorav 4 er valgt av de ansatte. Styret består av 8 medlemmer, hvorav 2 er ansatterepresentanter. Styret arbeider i henhold til de bestemmelser som fremkommer i Almennaksjeloven. For mer informasjon om styrende organer og konsernledelsen henvises til note 21. På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder bl. a. kjøp av 10

13 Styret i Moelven: f.v.: Torstein Opdahl, Martin Lillandt (varamedlem for Antti Oksanen), Even Mengshoel, Ari Martonen, Runar Lillandt, Iver Melby, Arimo Uusitalo, Leif H. Kristensen (fast møtende varamedlem) og Arne Rødø. tømmer, hvor de norske skogeierforeningene er leverandør. Moelven s markedsapparat i Skandinavia benyttes også ved distribusjon av Finnforest-produkter på det skandinaviske markedet, mens Moelven i en del sammenhenger benytter Finnforests markedsapparat i Europa. Det gjøres også rente- og valutahandel med Metsä Group Financial Services Oy. Felles for alle disse transaksjonene er at armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Anvendelse av årets resultat Styret ønsker å opprettholde en stabil utbyttepolitikk og anser at selv om årets resultat etter skatt for konsernet er negativt, at egenkapitalen er tilstrekkelig til at det er forsvarlig å utdele utbytte. For 2004 vil styret foreslå at det deles ut et utbytte på NOK 0,15 per aksje (0,15). Samlet utgjør det foreslåtte utbyttet NOK 19,4 mill (17,9). Morselskapet, Moelven Industrier ASA, som skal gi utbytte på vegne av konsernet, hadde i 2004 et overskudd på NOK 82,9 mill. Overskudd utover foreslått utbytte overføres til annen egenkapital. Fremtidsutsikter Styret forventer fortsatt god etterspørsel i de skandinaviske markedene for trebaserte byggvarer både til nye boliger og fritidshus og til renovering av slike hus. Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet var ved årets start på et lavt nivå og det forventes kun mindre endringer i Europeiske høvlerier forventes å ha god aktivitet. Styret forventer derfor god aktivitet for sagbrukene, men prisnivåene for enkelte rå- og ferdigvarer fremdeles slik at fortsatt effektivisering er nødvendig. Samlet sett forventer styret et resultat i 2005 som er noe bedre enn året før. Jessheim, 2. februar 2005 Styret i Moelven Industrier ASA Runar Lillandt Styreleder Ari Martonen Antti Oksanen Arimo Uusitalo Iver Melby Even Mengshoel Torstein Opdahl Arne Rødø Leif H. Kristensen Fast møtende varamedlem Bo B. Borgström Konsernsjef 11

14 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Moelven-konsernet Tidsriktige produkter og tj arbeidernes kunnskap, er l 105-årige industrihistorie. Leonardobrua over E18 i Ås kommune. Basisen er det lokale råstoffet og medarbeidernes kunnskap om å utnytte råstoffet for å skape tidsriktige produkter, tjenester og løsninger. Forutsetningen for å lykkes er evne og vilje til å skape produkter og tjenester som tilfredsstiller markedets behov. Innovative og dyktige medarbeidere i Moelven har opp gjennom årene skapt produkter som har truffet behovene og skapt grunnlag for ekspansjon. Eksempler er det oljekokte trehjulet, som ga grunnlag for Moelvens industriproduksjon, Hus på hjul, som er videreutviklet til moderne leiligheter med god kvalitet, knutepunktteknologien som revolusjonerte mulighetene for bærekonstruksjoner i limtre i store prosjekter og brannimpregneringen som sørger for at treet ikke brenner. 12

15 nester basert på lokalt råstoff og medveregelen som ligger bak Moelvens Tidligere konsernsjef Johs. Mageli formulerte blant annet to postulater: Moelven skal alltid ligge i forkant teknologisk og en skal satse sterkt på produktutvikling. Det er postulater som lever og som videreføres i virksomheten. Nå jobber Moelven i samarbeid med andre aktører med etableringen av en inkubatorfabrikk som nettopp har til hensikt å utvikle gode framtidsrettede idéer innen trenæringen og kommersialisere dem. En ny idé eller oppfinnelse er i seg selv ingen innovasjon. Innovasjon er en kontinuerlig og tidkrevende prosess som må settes i system der kun de beste idéene av mange kan kommersialiseres. Inkubatorfabrikken er som ett av flere tiltak ment å ivareta slike hensyn. 13

16 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Moelven-konsernet Moelven-konsernet er en ledende virksomhet i Skandinavia når det gjelder trebaserte byggvarer, tjenester og løsninger. Årlig omsetning er NOK 5,8 milliarder og antall ansatte er Konsernet har 45 operative selskap og er organisert i to forretningsområder; Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. Hvert forretningsområde består av flere virksomhetsområder. Timber, Wood og Limtre er lagt inn under forretningsområdet Moelven Treindustri, mens Byggmoduler og Bygginnredning hører inn under forretningsområdet Moelven Byggindustri. Det geografiske tyngdepunktet er sørøst-norge og mellom-sverige. Fellesnevneren er en høyt utviklet industriell produksjon rettet mot byggmarkedene. Moelven Industrier eies av finske og norske skogeierorganisasjoner med Metsäliitto Andelslag og Finnforest Abp som majoritetseier og Glommen Fond AS, Mjøsen Skogeierforening, Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog), Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) som de største minoritetseierne. Hovedaksjonærene er enige om at Moelven Industrier ASA skal være et selvstendig datterselskap innenfor Finnforests samlede strategi. Markedet Konsentrasjon på Skandinavia Moelven fokuserer sin virksomhet på byggmarkedene i Skandinavia. Moelven definerer markedet til å bestå av tre såkalte megasegmenter; industri, distribusjon og bygging (byggherrer/entreprenører) alle med flere undersegmenter. Innen Moelvens produktsortiment på det skandinaviske markedet inngår produkter fra Finnforest som finer-bjelker og plateprodukter. Moelven tar sikte på å være en fullsortimentsleverandør av trebaserte byggprodukter og tilhørende tjenester på det skandinaviske byggmarkedet. Sentralt i konsernets strategi er å forsterke det geografiske fokuset i Skandinavia. Moelven hadde 80 prosent av sine salgsinntekter fra det skandinaviske markedet i Omlag 85 prosent av Moelvens totale omsetning kommer fra nybygging eller renovering av boliger og yrkesbygg. Resten av omsetningen utgjøres av flis til papir/plateindustrien og energiproduksjon, treprodukter til møbel- og emballasjeindustrien. Det største enkeltmarkedet for Moelvens produkter er renoveringsmarkedet for boliger i Skandinavia. Konsernet opererer mot de profesjonelle byggmarkedene og dermed indirekte mot sluttbrukeren som på sin side møter mange av Moelvens produkter i byggvareforretningene. Industrisegmentet består av en lang rekke kunder innen de to hovedsegmentene Bygge med tre og Leve med tre. Innen segmentet Bygge med tre finner vi for eksempel limtre- og husprodusenter og høvlerier som produserer byggtre/konstruksjonsvirke, mens vi innen segmentet Leve med tre finner produsenter av vinduer, dører, møbler, gulv, lister, paneler og utvendig kledning. Dessuten er masse/papir-, sponplate- og bioenergiprodusenter også viktige kunder innen industrisegmentet. Alle har det til felles at de bruker Moelvens produkter som innsatsvarer i sin produksjon. Distribusjonssegmentet består av grossister, bygghandelskjeder, trevarehandlere og Gjør-detselvkjeder, alle aktører som selger produktene videre i den form de blir levert fra Moelven uten ytterligere bearbeiding. Innen dette segmentet er distribusjonen svært viktig og Moelven har den siste tiden satset hardt på å bygge opp distribusjonen i Skandinavia mot handelskjeder både gjennom etableringen av kundesentra og godt organiserte distribusjonsruter. Til Byggsegmentet (Byggherre/entreprenørsegmentet) leverer Moelven ferdige systemer slik som bærekonstruksjoner til haller, moduler til kontorer og boliger, og systeminnredninger til kontor og forretningsbygg. I alle tilfellene dreier det seg om komplette deler av hele bygg. De fem virksomhetsområdene i Moelven har sin styrke innen ulike megasegment, avhengig av virksomhetens art. Virksomhetsområdet Timber opererer mest mot megasegmentet industri, virksomhetsområdet Wood har sitt fokus mot megasegmentet distribusjon, mens de to virksomhetsområdene Byggmodul og Bygginnredning opererer mot megasegmentet byggherrer/entreprenører. Virksomhetsområdet Limtre har den mest komplekse kundestrukturen med kunder innen alle de tre megasegmentene. 14

17 Gjennom konsentrasjon om byggmarkedene sikres høy kompetanse og forståelse for hvordan markedene utvikler seg og hvordan en skal tilpasse seg endrede markedsbetingelser. Distribusjon Moelven definerer distribusjon som ett av de viktigste suksesskriteriene. Derfor er det de siste årene satset mye på å utvikle velfungerende og rasjonelle distribusjonsopplegg. Det skal være enkelt for kunden og kunden skal spare penger ved å slippe å sitte med lagret selv. Det skal bare være å ta èn kontakt og så skal de ønskede produkter være underveis og leveres til ønsket tid og med ønsket kvalitet. Både i Norge, Sverige og Danmark har Moelven bygd opp kundesentra og distribusjonssentre som hjørnesteiner i et effektivt distribusjonsopplegg. Produkter Intern verdiskapning og merverdi for kunden Moelvens verdiskapning strekker seg over hele verdikjeden; fra tømmeret kommer inn til sagbruket, gjennom sagbruket, ut til høvleriene, til limtreproduksjon og byggindustrien og/eller til byggvarehandelen før verdikjeden ender hos sluttbrukeren i form av for eksempel furugulv eller ferdig behandlede trepaneler. Moelven har satt fokus på å øke den interne verdiskapningen og hvordan en ved å se på hele verdikjeden under ett kan samordne innsatsen og effektivisere verdiskapningen for å yte mer og skape en merverdi for neste ledd i kjeden. På den måten vil merverdien til slutt, når produktet er fremme hos sluttbrukeren, kunne bli stor. Et ankerfeste i Moelvens forretningsfilosofi er derfor at alle virksomheter i konsernet skal ha fokus på hva som tjener neste ledd i verdikjeden og hvordan en best kan skape merverdi og gi sluttbrukerne av produktene og tjenestene økt nytte. Med flinke sjåfører og velutstyrte lastebiler er Moelven alltid i rute. Kompetent personale Industri innebærer tunge og langsiktige investeringer i utstyr og maskiner. Men maskiner og utstyr er lite verdt uten et kompetent personale til å betjene dem. Derfor har Moelven gjennom lengre tid satset på å kunne rekruttere kompetente fagarbeidere og videreutvikle dem. Også når det gjelder ledelse, salg- og markedsføring er konsernet avhengig av kompetanse. Det er satset betydelig på å kunne tilby gode utviklingsprogram på ulike nivå for å videreutvikle kompetansen. Medarbeidernes motivasjon er også en viktig faktor og en av forutsetningene for at medarbeiderne er motiverte er at de trives på jobben. Konsernet arbeider målbevisst for å redusere fraværet gjennom ulike tiltak. Blant annet er det satt i verk et premieringssystem for Moelven-selskapene som både premierer lavt fravær og god driftsmargin. Industriell produksjon Det meste av Moelvens produksjon er kjennetegnet av høy grad av industrialisering. Hovedideen er at industrialisert produksjon skal sikre effektivitet og rasjonell utnyttelse av både personell og materialer. Konsernets virksomheter er stadig på søking etter nye industrialiserte prosesser og konsepter som kan utfordre eller komplettere de tradisjonelle måtene å gjøre ting på. Trevirke som basis for bærekraftig utvikling De fleste av Moelvens produkter har sin basis i det grønne «gullet i skogen» trevirket. Fra sluttbrukeren (forbrukeren) går det en direkte verdiskapende kjede tilbake til tømmeret som står på rot i skogen. Andelen av trevirke i Moelven-produktene er naturlig nok minst i Moelvens kontorløsninger (fleksible systeminnredninger), mens forbrukerrettede produkter som paneler, gulv og listverk er tilnærmet 100 prosent trebasert. Modulproduksjonen er utelukkende basert på trevirke som materiale for bærende konstruksjoner, vegger og interiør. Limtre er også med unntak av limet som brukes til å lime sammen lamellene, et rent treprodukt. Virksomhetsområdet Timber ligger nærmest skogen i verdiskapningskjeden og bruker naturlig nok 100 prosent trebasert råstoff. Gjennom en moderne sagbruksindustri sager og tørker Timber trevirke slik at det kan brukes som innsatsvare for ulike produsenter. Moelven arbeider målbevisst for å øke graden av trevirke som materiale i byggprodukter. Det skjer på flere måter blant annet gjennom holdningsskapende arbeid i samarbeid med bransjeforeninger og i forhold sentrale fag- og forskningsmiljøer både i Sverige og Norge. Også utviklingen av nye produkter der en baserer seg på trevirke i stedet for stål og betong, er viktig. En ser at en vinner fram på områder som tradisjonelt har vært forbeholdt andre materialer. Et eksempel på det er blant annet satsingen på veibruer i limtre som skjer i samarbeid med 15

18 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Statens Vegvesen i Norge. Samtidig er det viktig å understreke at trevirke også gir spennende muligheter kombinert med bruk av andre materialer. Trevirke er fleksibelt og anvendelig i bruk og gir dessuten flere dekorative muligheter enn mange andre typer byggmaterialer. Forsknings- og utviklingsprosesser Årlig investerer Moelven betydelige beløp og ressurser i Forskning og Utviklingsprosesser (FoU). Moelvens FoU-aktivitet har som hovedmål å styrke konsernets forretningsutvikling basert på fremtidige krav i markedet. Deltakelse i utvikling av nye trebaserte produkter er en del av det enkelte selskaps ansvar, i samarbeid med konsernet sentralt. For Moelven dreier det seg på den ene siden om å tøye de tekniske grensene for treets muligheter som materiale. På den annen side ser vi at hensynet til miljø, funksjon, arkitektur og design påkaller større og større oppmerksomhet. Samarbeid med anerkjente arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer, universiteter og forskningsinstitutter i inn- og utland er en viktig del av FoU-satsingen. Konsernet har engasjert seg i arbeidet med å øke kompetansen på alle nivåer og produktområder. I Norge er Tresenteret i Trondheim med sterk tilknytning til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Byggskolen på Lillestrøm gode eksempler på denne satsingen. Av de produktområdene som det har vært satset mye på er beskyttelse av tre mot råte og brann. Ut fra hensyn til miljøet har konsernet tatt i bruk mer miljøvennlige impregneringsmidler og har også lykkes i å utvikle en helt tungmetallfri impregnering. Videreutvikling av brannimpregnert tre og arbeidet med å oppnå offentlige godkjenninger har gitt resultater slik at disse produktene har oppnådd anerkjennelse og økt bruk i byggindustrien. Et produktområde som ligger nært opp til limtre er massivtre. Bygging med massive vegger, gulv og tak i massivtre er en byggemetode som har sitt utspring i Østerrike og Tyskland. Byggemetoden har vakt stor interesse i Norden. Moelven har deltatt i flere pilotprosjekter i Norge og har fra årsskiftet 2004/2005 startet produksjon av massivtreelementer gjennom etableringen av Moelven MassivTre AS i samarbeid med Viken Skogeierforening og Krødsherard kommune. Organisasjon Desentralisert organisasjon Hovedfilosofien bak Moelvens organisering er desentralisering i virksomhetsområder og enkeltselskap som selvstendige enheter med fullt ansvar for resultatet av virksomheten de driver. De enkelte enhetene har stor selvstendig myndighet innenfor gitte rammer og strategiske føringer som trekkes opp av konsernet sentralt og av ledelsen i virksomhetsområdene. Samtidig koordineres arbeidet på markeds- og distribusjonssiden spesielt når det gjelder foredlede treprodukter. En desentralisert organisering sørger for korte beslutningsveier og stor fleksibilitet. De enkelte operative enheter konkurrerer i markeder preget av små fleksible enheter og må ivareta de samme hensyn til fleksibilitet og effektivitet. Gjennom en overordnet og samordnet strategi og koordinering av virksomhetene får Moelvenselskapene ekstra styrke i markedet gjennom å være med i en større enhet der en kan trekke fordeler av felles tiltak og opplegg på utvalgte områder. Dette er spesielt viktig i forhold til de store byggvarekjedene. De operative enhetene fungerer dessuten som et støttende nettverk for hverandre i den daglige konkurransen. Moelvens desentraliserte organisasjon har få administrative nivå. Dette reduserer administrasjonskostnadene for konsernet og gir kortere beslutningslinjer og synliggjør resultatansvar i de lokale enheter. Resultatorientert bedriftskultur Virksomheten i Moelven er bygd på en resultatorientert bedriftskultur der de ansatte er hovedbærere av denne kulturen og de verdier den er bygd på. For konsernet representerer verdiene og den resultatorienterte bedriftskulturen viktige retningslinjer for måten en arbeider på og er et nyttig og kostnadseffektivt supplement til mer formaliserte styringssystemer. De sentrale verdiene som danner basis for bedriftskulturen er: Resultatorientering, vilje til ansvar, respekt for medarbeidere og ærlighet og åpenhet. Forretningsområdene Moelven har organisert sin virksomhet i to forretningsområder, Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri som igjen har ansvaret for fem virksomhetsområder. Innen Moelven Treindustri ligger virksomhetsområdene Timber (sagbrukene), Wood (foredlingsbedriftene) og Limtre (limtreprodusentene). Innen Moelven Byggindustri ligger virksomhetsområdene Byggmoduler (leilighets- og yrkesbygg og elektroinstallasjoner) og Bygginnredning (innredning av yrkesbygg). Moelven Treindustri driver sagbruk, foredlingsvirksomheter og limtreproduksjon på basis av gran og furu fra Norge og Sverige. Gruppen har til sammen om lag 2047 ansatte fordelt på virksomheter i sørøst-norge og mellom- Sverige. Siste år hadde Moelven Treindustri en omsetning på om lag NOK 4,6 mrd. De tre virksomhetsområdene i Moelven Treindustri; Timber, Wood og Limtre har ulik foredlingsgrad av trevirket. Virksomhetsområdet Timber sager rundt tømmer slik det kommer fra skogen og foredler tømmerstokken til industritre og industriflis. 16

19 Hovedpoenget er å få størst mulig verdiskapning av hver tømmerstokk. Industritre er den viktigste råvaren for produsenter av trebaserte byggvarer, mens industriflis brukes til produksjon av papir, bioenergi og sponplater. Skandinavia er det viktigste markedet for Timbers produkter, men noen av de operative enhetene utnytter også makedsmulighetene innenfor enkeltnisjer for eksport utenfor Skandinavia. Virksomhetsområdet Wood foredler industritre slik det kommer fra Timber til byggvarer som byggtre/konstruksjonsvirke ( Bygge med tre ) og lister, gulv, paneler, utvendig kledning og komponenter til dører og vinduer ( Leve med tre ). Hovedtyngden av produktene går til byggvarekjedene. Virksomhetsområdet Limtre foredler industritre til bærende konstruksjoner. Moelven Wood og Moelven Limtre selger hovedtyngden av sine produkter på det skandinaviske byggmarkedet. Moelven Byggindustri omfatter virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning. Forretningsidéen er å effektivisere tradisjonelle bygg- og håndverkstjenester gjennom utviklingen av industrialiserte konsepter som leveres med tilhørende tjenester. Moelven Byggindustri har til sammen om lag 1090 ansatte i Norge og Sverige. Omsetningen i 2004 var NOK 1,3 mrd. Virksomhetene til Moelven Byggindustri skiller seg klart fra andre leverandører av byggvarer fordi produktene i hovedsak leveres ferdig montert, klare til bruk. Det er også et klart skille i forhold til tradisjonell entreprenørvirksomhet fordi en svært stor del av produksjonen foregår inne i fabrikk og ikke på byggeplassen. Begge de to virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning opererer i hovedsak på det skandinaviske hjemmemarkedet med profesjonelle kunder som byggherrer eller entreprenører. Begge virksomhetsområder har sterke markedsposisjoner i Norge og Sverige. Både modulbasert bygg og modulbaserte innredninger er konsepter som er godt tilpasset de økte krav til raske leveranser og høy fleksibilitet. Begge konsepter krever mindre bruk av arbeidskraft enn den tradisjonelle byggvirksomheten og er derfor mer kostnadseffektiv i produksjonen. Dette gir Moelvens industrialiserte byggkonsepter god konkurransekraft i forhold til tradisjonell byggevirksomhet. Markedspotensialet er derfor betydelig. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. 17

Årsrapport 2006. Gode rom

Årsrapport 2006. Gode rom Årsrapport 2006 Gode rom 1 Misjon Visjon Verdier Konsernsjefens kommentar MOELVENS MERKEVAREPLATTFORM Misjon: Gir folk gode rom Visjon: Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk Verdier:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom

ÅRSRAPPORT 2014. Gode rom ÅRSRAPPORT 2014 Gode rom 1 Innhold Hovedtall 5 år 3 Årsberetning 4 Eierstyring 15 Samfunnsansvarsrapport 20 Konsern Finansielle nøkkeltall 28 Resultat 30 Balanse 31 Endringer i egenkapital 33 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3

Hovedtrekk. Hendelser i 2012 DETTE ER MOELVEN-KONSERNET. Moelven årsrapport 2012 3 Hovedtrekk Moelven-konsernet hadde en tilfredsstillende start på 2012, med gode driftsforhold, god etterspørsel i flere markeder og bedret lønnsomhet. Etter den positive starten på året, snudde imidlertid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Gode rom

ÅRSRAPPORT 2012. Gode rom ÅRSRAPPORT 2012 Gode rom Moelven årsrapport 2012 i henhold til norske myndigheters krav En mer utfyllende årsrapport finnes som web årsrapport på www.moelven.no under finansiell informasjon. Innhold Moelven

Detaljer

Gode rom ÅRSRAPPORT 2013

Gode rom ÅRSRAPPORT 2013 Gode rom ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 03 Lokalisering og selskapsstruktur 04 Hovedtall 5 år 06 Årsberetning 25 Eierstyring 32 Samfunnsansvarsrapport Konsern 44 Finansielle nøkkeltall 46 Resultat 47 Balanse

Detaljer

Hovedtrekk for året Et utfordrende år, men utsikter til bedre markedsforhold

Hovedtrekk for året Et utfordrende år, men utsikter til bedre markedsforhold Hovedtrekk for året Et utfordrende år, men utsikter til bedre markedsforhold For konsernet samlet har 2013 vært et år preget av utfordrende markedsforhold, forsinkelser i gjennomføring av investeringsprosjekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom KVARTALSRAPPORT 3/2008 Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS Gode rom Resultatregnskap 3. kvartal 9 måneder Driftsinntekter 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6

Detaljer

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004

Magasinet. Smører skilandslaget til topps 2/2004 ET REPORTASJEBLAD FRA MOELVEN Moelven Industrier ASA Informasjonsavdelingen Postboks 134 N-2391 Moelv Tel. + 47 62 34 70 00 Fax + 47 62 36 92 80 Internett: www.moelven.com E-mail: post@moelven.com Smører

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2007

BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2007 BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 3 Byggma ASA ledelse 5 Presentasjon av datterselskaper 7 Eiendommer 10 Fremtidens veggpanel 13 Lavenergiboliger - fremtidens bolighus

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2014

INNHOLD. Årsrapport 2014 ÅRS rapport 2014 1 Årsrapport 2014 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold. Det gjelder våre produkter, bevisst på utviklingen av nye produkter og produktfamilier

Innhold. Det gjelder våre produkter, bevisst på utviklingen av nye produkter og produktfamilier Formiddagssolen var i ferd med å nå gjennom vinduene i tårnrommet på Honne Konferansesenter på Biri. Varmen fra sola spredte seg i rommet der medlemmene av styret i Moelven Industrier satt benket ved det

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5. Skandinavias ledende kjøpesenterselskap

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5. Skandinavias ledende kjøpesenterselskap Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Skandinavias ledende kjøpesenterselskap om årsrapport virksomheten 200 3 ÅRSRAPPORT FOR 2005 STEEN & STRØM ASA 2005 har vært et godt år for Steen & Strøm ASA. Lave renter har

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer