Årsrapport. Innovasjon. en konstant mulighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Innovasjon. en konstant mulighet"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Innovasjon en konstant mulighet

2 Visjon «Moelven skal være markedsleder i Norge, Sverige og Danmark for trebaserte byggprodukter og tilhørende tjenester.» Innhold Konsernet Konsernets virksomhet... 2 Årsberetning... 8 Moelven konsernet Hovedtall Virksomheten Timber Wood Limtre Byggmoduler Bygginnredning Finanskalender 26. april 2005 Generalforsamling årsregnskap april 2005 Regnskap for første kvartal 2005 Personal Miljø juli 2005 Regnskap for annet kvartal 2005 Massivtre Finnforest Viktige hendelser Årsregnskap Regnskap og noter Adresser oktober 2005 Regnskap for tredje kvartal 2005 Februar 2006 Regnskap for fjerde kvartal/foreløpig årsresultat 2005 April 2006 Generalforsamling årsregnskap 2005

3 Hendelser i 2004 Ole Salvén (51) ansettes som ny konsernsjef etter Bo B. Borgström. Ny saglinje ved Moelven Telemarksbruket AS åpnes i Bø. Moelven Industrier ASA overtar Are-Gruppen fra 1. januar Moelven Industrier ASA overtar Are-Gruppen fra 1. januar Are er et sag- og høvleri konsern og består av virksomheter i Sverige og i Norge. Are har en årsomsetning på NOK ca. 800 mill og til sammen ca. 300 ansatte. Avtalen omfatter treindustriselskapene AB Edanesågen, i Edane, Årjängs Såg AB i Årjäng, Nössemarks Trä AB i Nössemark, Tom Heurlin AB i Ånimskog, Are Brug AS i Spydeberg samt Are Skogsprodukter AB i Ed. Moelven-konsernet overtar Mobilarum AB i Värmland. Mobilarum produserer midlertidige og permanente bygg for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet. Selskapet har to produksjonsenheter; Kils Volumbyggen i Kil og Nordmodul i Torsby. Mobilarum AB har til sammen ca. 150 ansatte og åromsetningen for regnskapsåret 2002/2003 var NOK 153 mill. i Moelven ByggModul Säffle AB inngår kontrakt om å levere 432 leilighetsmoduler til et nytt studentområde i Umeå. Kontrakten har en verdi på drøyt SEK 81 millioner. Finnforest Abp, dets morselskap Metsäliitto Osuuskunta og Moelven Industrier ASA selger en del av sine Moelven-aksjer til fire norske skogeierforeninger. Etter aksjesalget har Finnforest Abp 51,0 % og Metsälitto Osuuskunta 14,2 % av aksjene i Moelvenkonsernet. Salget innebærer at to nye norske skogeierforeninger går inn på eiersiden i Moelven Industrier ASA. Det er Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog m/datterselskaper) med 4,8 % og Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) med 3,0 % av aksjene. Samtidig øker Glommen Skogeierforening sin eierandel til 17,8 % og Mjøsen Skogeierforening til 9,4 % av aksjene i Moelven Industrier ASA. Moelven ByggModul AS leverer moduler til et større boligprosjekt bestående av fem boligblokker Nylandshagen i Ålesund. Konsernsjef Bo B. Borgström lanserer en såkalt inkubatorfabrikk lokalisert til ledige lokaler i Moelvens administrasjonskontor i Moelv. Norges største listprodusent, Moelven Eidsvoll AS, undertegner kontrakt om kjøp av et nytt helautomatisk overflatebehandlingsanlegg for maling og lakkering av lister. Nyanlegget gir store kostnadsbesparelser. Moelven ByggModul AS i Moelv inngår kontrakt til NOK 75 mill. om produksjon og leveranser av moduler til byggingen av en større anleggsforlegning på Aukra utenfor Molde i forbindelse med utbyggingen av ilandsføringsanlegget fra Ormen Lange. En ny saglinje til NOK 44 mill. kroner ved Moelven Telemarksbruket AS åpnes i Bø. Moelven Telemarksbruket eies i fellesskap av Moelven-konsernet og Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog) der Moelven har 51 % og AT-Skog 49 % av aksjene. Moelven Limtre AS inngår kontrakter om levering av limtrekonstruksjonene til flere store bruprosjekt. Blant annet til det som blir verdens mest trafikkerte trebru på E-6 i Steinkjer. Moelven Wood kåres til Årets Leverandør i Norges største byggvarekjede Byggmakker under kjedens forhandlerforum i Vikingskipet i Hamar. Det er første gang en leverandør av trelast og foredlede treprodukter blir kåret til Årets Leverandør hos Byggmakker. Ole Salvén (51) som er sentral-europeisk regiondirektør for Finnforest, ansettes i desember som ny konsernsjef i Moelven Industrier ASA etter Bo B. Borgström (62) som går av med pensjon 2. februar Salvén har vært ansatt i Finnforest siden 1994 og var før det blant annet ansatt i Bank of America. Bo B. Borgström har vært konsernsjef i Moelven Industrier ASA siden 12. juli

4 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Moelven-konsernet Verdikjeden Skogen Timber Wood Limtre Byggmoduler Bygginnredning Konsernets virksomhet Moelven Industrier ASA eies av finske og norske skogeierorganisasjoner med Metsäliitto Andelslag og Finnforest Abp som majoritetseier og Glommen Fond AS, Mjøsen Skogeierforening, Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog), Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) som de største minoritetseierne. Hovedaksjonærene er enige om at Moelven Industrier ASA skal være et selvstendig datterselskap innenfor Finnforests samlede strategi. Moelvens visjon er å bli markedsleder i Norge, Sverige og Danmark for trebaserte byggvarer og tilhørende tjenester. Virksomheten er organisert i to forretningsområder; Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. Produksjonen skjer i Norge og Sverige. Konsernet opererer mot de profesjonelle byggmarkedene og ikke direkte mot sluttbrukeren. Moelven definerer det skandinaviske byggmarkedet til å bestå av tre hovedkundegrupper; industri, distribusjon og bygging (byggherrer/entreprenører) alle med flere undersegmenter. Innen Moelvens produktsortiment på det skandinaviske markedet inngår også produkter fra Finnforest som finér-bjelker og plateprodukter. Moelven tar med det sikte på å være en fullsortimentsleverandør på det skandinaviske byggmarkedet. Konsernet har 3191 medarbeidere og omsetter årlig for NOK 5,8 mrd. Konsernet har 45 operative selskap. Hvert forretningsområde består av flere virksomhetsområder. Timber, Wood og Limtre er lagt inn under forretningsområdet Moelven Treindustri, mens Byggmoduler og Bygginnredning hører inn under forretningsområdet Moelven Byggindustri. Moelven Treindustri Produksjonen i de tre virksomhetsområdene i Moelven Treindustri består bl.a. av trebaserte byggvarer med fokus på Bygge med tre og Leve med tre. Moelven Treindustri leverer også innsatsvarer til andre produsenter av trebaserte byggvarer og til møbel-, emballasjeog papirindustrien. Hovedproduktene er tre og limtre for bærende konstruksjoner, interiørprodukter som gulv, paneler og listverk, brann- og råtebestandig tre og komponenter (byggtre). Produktene selges innen hovedkundegruppene industri og distribusjon (byggvarehandelen). Moelven Byggindustri Gjennom de to virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning leverer Moelven Byggindustri industrialiserte, modulbaserte byggkonsepter som alternativ til de tradisjonelle byggeprosessene. Hovedproduktene er yrkesbygg som skoler, kontorer, barnehager, hoteller, forlegninger og leiligheter, innredninger og elektroinstallasjoner til alle typer yrkesbygg. Produktene selges innen hovedkundegruppen bygging (byggherrer/entreprenører). Moelven-konsernet har de siste årene hatt en betydelig vekst både ved utvikling av den eksisterende virksomheten og gjennom oppkjøp. Konsernets vekst øker behovet for å gi alle resultatenheter stor selvstendighet med tilhørende ansvar og myndighet innenfor sentralt gitte rammer og føringer. Dette gir en fleksibel organisasjon som raskt kan tilpasse seg endrede markedsforhold, samtidig som ressurser til interne, administrative prosesser minimeres. 2

5 Moelven Industrier ASA Moelven Treindustri Moelven Byggindustri Timber sagbruk Wood foredling Limtre Byggmoduler Bygginnredning Forretningsområder Produkter Driftsinntekter NOK mill. Ansatte per Moelven Treindustri Timber sagbruk Innsatsvarer til tre- og papirindustrien Wood foredling Trebasert byggvarer Limtre Bærende bygningselementer Moelven Byggindustri Byggmoduler Yrkesbygg og elektroinstallasjoner Bygginnredning Innredning av yrkesbygg Driftsinntekter NOK mill. Driftsresultat NOK mill Treindustri Byggindustri Treindustri Byggindustri 3

6 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Konsernsjefens kommentar «Markedenes og kundenes tilfredsstillelse må være ledestjernen i vår virksomhet.» Bo B. Borgström. Produksjonen av skurlast øker fortsatt i Europa og mest i Russland. Økningen er dessverre ikke framtvunget av en økende etterspørsel, men kan framfor alt sees som en streben for å sikre tilgangen på fiber til cellulose- og papirindustrien. Samtidig lider det europeiske markedet av et overutbud på spesielt furu skurlast noe vi i Moelven har fått erfare i Prisene på furu skurlast har vært under konstant press og våre furusagbruk i Moelven, spesielt i Sverige, har ikke vært i stand til å oppnå det budsjetterte resultatnivået. Kvartal etter kvartal har ubalansen mellom prisen på råvaren på furu og prisen på furu skurlast spist opp våre små marginer. Vi har ikke lyktes med å kompensere resultatavviket ved sagbrukene med vår øvrige virksomhet selv om framgangen innen limtre og vår norske modulvirksomhet har vært gledelig. Vi skal heller ikke glemme at Moelven Wood ble kåret til årets beste leverandør av en av de store norske byggvarekjedene. For å klare oss i framtiden i en alt vanskeligere konkurransesituasjon bør vi naturligvis passe på at kostnadsstrukturen og produktiviteten ved våre virksomheter ligger i klasse med de beste. I tillegg skal vi ha fokus på økt spesialisering og en stadig mer intensiv økning av den interne foredlingsgraden. Moelven rår over en mer eller mindre komplett verdikjede fra skogen til kundetilpassede systemløsninger og den kjeden skal vi utvikle og utnytte. I den sammenheng er våre medarbeideres evne til innovasjon og kreativitet svært viktig. Vi må kontinuerlig spørre oss om vår nåværende måte å gjøre tingene på og vår organisasjonsstruktur er den riktige. Markedenes og kundenes tilfredsstillelse må være ledestjernen i vår virksomhet. Vi skal utvikle oss fra å ha vært et konsern som leverer enkeltprodukter til å bli et konsern som kjennetegnes av å tilfredsstille de skandinaviske kundenes behov for produktfamilier, service og totalløsninger. Derfor arbeider vi sammen med andre bransjeaktører om etableringen av en såkalt inkubatorfabrikk for den tremekaniske industrien i eller i umiddelbar nærhet av Moelv. Det er blant annet gjennom en aktiv deltagelse i et slikt utviklingsarbeid vi har muligheter til frem- 4

7 deles å ligge i teten når det gjelder utvikling av system og produkter. Vi bør lære oss å tenke det utenkbare! Vi ser at et stadig mer miljøbevisst marked blir mer og mer oppmerksom på hvilken betydning treprodukter har i forhold til å minske utslippene av klimagasser. Dette gir våre produkter et miljømessig fortrinn i forhold til andre byggmaterialer. Et slikt miljømessig fortrinn er ett av våre fremste argumenter for økt salg og forbruk av våre produkter i framtiden. Vi skal bidra i bransjens felles arbeid med å gjøre dette i særklasse, beste salgsargument kjent og verdsatt. Vi har framtiden foran oss i Moelven nå gjelder det å utnytte mulighetene! Bo B. Borgström konsernsjef 5

8 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Konsernledelsen Konsernledelsen: Bak f.v. Morgan Östenson (konstituert), Rolv A. Amdal, Morten Sveiverud (konstituert), Hans Rindal, Dag E. Sand og Åge Holmestad. Foran f.v. Anders L. Fossum, Bo B. Borgström og Reidar Mo. 6

9 Konsernledelsen Bo B. Borgström (til ), konsernsjef Ole Salvén (fra ), konsernsjef Hans Rindal, finansdir. Reidar Mo, adm. dir. Anders L. Fossum, adm. dir. Dag E. Sand, adm. dir. Rolv A. Amdal, informasjonsdir. Bedriftsforsamlingen Jaakko Punkari, leder Heikki Asunmaa Eero Kytölä Mikael Aminoff Helge Urstrømmen Børre Rogstadkjernet Halvard Sæther Harald Sjuve Harald Løkkesveen *) Odd Henning Kalager *) Per W. Gunro *) John G. Lund *) Varamedlemmer: Martti Asunta Juha Mäntylä Martinus Bækken Hans T. Kiær Kåre Kastbakken *) Ove Skotland *) Styret Runar Lillandt, styrets leder Ari Martonen Arimo Uusitalo Antti Oksanen Torstein Opdahl Even Mengshoel Iver Melby *) Arne Rødø *) Varamedlemmer: Martin Lillandt Ilkka Silvanto Nils Arne Vasaasen (pers. varamedlem) Ole Theodor Holth (pers. varamedlem) Leif H. Kristensen *) Fast møtende varamedlem *) Ansattes representanter 7

10 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Årsberetning Hovedtrekk Styret har i 2004 fortsatt de siste årenes arbeid med å forbedre stillingen for konsernets virksomhetsområder. Skandinavia er fortsatt betraktet som konsernets hjemmemarked og produksjonen skjer med tilnærmet like andeler i Sverige og Norge. I juni 2004 kjøpte Agder-Telemark Skogeierforening med datterselskaper og Haldenvassdragets Skogeierforening henholdsvis 4,8 og 3,0 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA. Glommen Skogeierforening og Mjøsen Skogeierforening økte sine eierandeler til henholdsvis 17,5 og 9,2 prosent. Samtidig som konsernet fikk et bredere norsk eierskap, har Metsäliitto Osuuskunta med datterselskapet Finnforest Abp opprettholdt sitt majoritetseierskap med en eierandel på 65,2 prosent. Fra 1. januar 2004 ble Are-Gruppen en del av Moelven-konsernet. Are-Gruppen var et svensk-norsk tremekanisk konsern med både sagbruk og høvlerier. Driftsinntekter var ca. SEK 760 mill. på årsbasis og antall ansatte var cirka 300. Med virkning fra 15. mars 2004, kjøpte Moelven den svenske byggmodul produsenten Mobilarum AB. Selskapet har produksjonsanlegg i Kil og Torsby i Sverige. Driftsinntektene var ca. SEK 160 mill. på årsbasis og antall ansatte var 150. Alle bedriftene er lokalisert i vestlige Sverige, tilgrensende til Moelvens eksisterende virksomhet, og det har i 2004 vært lagt stor vekt på å integrere nye og eksisterende enheter. Resultatmessig har utviklingen fra annet halvår 2003 dessverre fortsatt og årsresultatet for 2004 er ikke tilfredsstillende. Det har derfor også i 2004 vært arbeidet både med å forbedre strukturen på konsernets virksomhet og å gjennomføre en rekke operative forbedringer. Som ledd i den interne struktureringen av konsernets virksomhet er produksjonen på sagbruket Kværnum og høvleriene Gol og Hen avviklet. Dette har latt seg gjøre uten at det samlede aktivitetsnivået i Moelven Treindustri har blitt redusert. Driftsinntekter og resultat Konsernets driftsinntekter ble NOK 5 773,2 mill. mot NOK 4 864,1 mill. i Driftsresultatet ble NOK 70,3 mill., en nedgang fra NOK 100,6 mill. året før. Proforma driftsinntekter og driftsresultat for 2003 hensyntatt oppkjøpet av Are-Gruppen var henholdsvis NOK mill. og NOK 128 mill. Hovedårsakene til resultatsvekkelsen er at et fortsatt svakt marked for nye yrkesbygg gjør at Moelven Byggindustri til tross for tiltak som er gjennomført, ikke er i stand til å oppnå de marginer man har operert med tidligere. For Moelven Treindustri har forholdet mellom råstoff- og ferdigvarepriser gjort at sagbrukenes lønnsomhet har blitt svekket. Høvlerier og limtrefabrikker har hatt en positiv utvikling, men samlet hadde Moelven Treindustri likevel en tilbakegang i resultatet. Netto finanskostnader økte fra NOK 30,2 mill. i 2003 til NOK 50,0 mill. i Økningen skyldes hovedsakelig høyere netto rentebærende gjeld som følge av kjøp av virksomheter. Resultat før skatt ble NOK 16,6 mill. (64,5) mens resultat etter skatt og før minoritetsinteresse endte på minus NOK 2,5 mill. (pluss NOK 32,2) tilsvarende NOK 0,02 per aksje (0,28). Årets skattekostnad inneholder en korreksjonspost vedrørende endrede skatteregler for gevinst og tap på aksjer. Betalbar skatt utgjør NOK 5,5 mill. (0,5). Kontantstrømmen fra resultatposter var NOK 178,3 mill. (227,7) hvilket tilsvarer NOK 1,41 per aksje (1,96). Egenkapital, investeringer og balanse I forbindelse med kjøpet av Are-Gruppen ble det gjennomført en emisjon med utstedelse av 10,5 mill. nye aksjer og salg av egne aksjer. Både nytegningen og salget av egne aksjer ble gjennomført til kurs NOK 11,25 per aksje og tilførte konsernet totalt NOK 120,7 mill. i ny egenkapital. Resterende egne aksjer ble solgt med egenkapitaleffekt NOK 35,4 mill. Egenkapitalandelen ved utgangen av året var 36,5 prosent (39,1) tilsvarende NOK 1 053,4 mill. (923,5). Nedgangen i egenkapitalandel skyldes oppkjøpene av Are-Gruppen og Mobilarum. Egenkapitalen er vurdert under forutsetning om fortsatt drift. Det ble i 2004 foretatt investeringer i anleggsmidler på til sammen NOK 199 mill. (188,8). I tillegg er det tilkommet anleggsmidler for NOK 294,8 mill. (20) gjennom kjøp av virksomheter. Den største enkeltinvesteringen er gjort ved Moelven Telemarksbruket som er det eneste gjenværende sagbruket i Telemark, Norges fjerde største skogfylke. De siste to årene er det også investert til sammen NOK 55 mill. i teknisk brannvern. Foruten en ny produksjonslinje for moduler, er de øvrige investeringene hovedsakelig vedlikeholds- og oppgraderingsinvesteringer for å øke bearbeidelsesgraden innen Moelven Treindustri. Tilgangen gjennom kjøp av virksomheter gjelder hovedsakelig oppkjøpet av Are-Gruppen, mens Mobilarum utgjør en mindre andel. Ved utgangen av året utgjorde konsernets samlede eiendeler totalt NOK 2 884,2 mill. (2 363,5). Proforma sammenligningstall for 2003 inkludert Are-Gruppen og Mobilarum er NOK mill. Sysselsatt kapital var NOK 1 962,4 mill. (1 593,1). Økningen skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Are-Gruppen og Mobilarum. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av året var NOK 872,3 mill. (623,8) og likviditetsreserven var NOK 906,4 mill. (676,2). Finansiell risiko Konsernets resultat og balanse er påvirket av svingninger i råstoff- og ferdigvarepriser, valutakurser og renter og andre eksterne faktorer som bare i liten grad kan kontrolleres av Moelven. Effektene av varige endringer i disse faktorene er nærmere beskrevet på side 20. 8

11 For å redusere konsekvensene av svingninger i disse faktorene gjøres utstrakt bruk av fastpriskontrakter når det gjelder råstoff- og ferdigvarer, terminsikringer for kjøp og salg i fremmed valuta og fastrenteavtaler for sikring av renter på langsiktig gjeld. På grunn av de sikringsstrategier som er valgt må endringene være varige for at det skal få full effekt for konsernet og i sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er omkring halvparten av eiendelene knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er for en stor del sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Størstedelen av konsernets kredittsalg er sikret av kredittforsikring og risikoen for tap på fordringer er liten. Konsernets langsiktige finansiering er gjort i form av langsiktige trekkfasiliteter. Med de fasiliteter som løper per årsskiftet er konsernet sikret en tilfredsstillende likviditetsreserve til utgangen av 2008, gitt normale driftsforhold. Forretningsområdene Moelven Treindustri Selskapene innen Moelven Treindustri driver mekanisk bearbeiding av tre og hoveddelen av leveransene blir enten direkte eller indirekte trebaserte byggevarer. Forretningsområdet er delt inn i Timber (sagbruk), Wood (høvlerier) og Limtre (limtrefabrikker). Totalt endte driftsinntektene på NOK 4 559,9 mill. (3 554,3) og driftsresultatet ble NOK 78,2 mill. (93,2). Proforma tall for 2003 inkludert Are-Gruppen viser en driftsinntekter på NOK 4 255,0 mill. og et driftsresultat på NOK 120,6 mill. Driften av de tidligere Are-selskapene har svart til forventningene, men har dessverre vært påvirket av de samme endringer i rammebetingelser som forretningsområdets øvrige enheter. Det har vært fokusert sterkt på intern konsolidering og effektivisering, og parallelt med integreringen av de nye selskapene, er tre selskaper avviklet uten at det samlede aktivitetsnivået har blitt redusert. Sagbrukene innen Timber hadde et vanskelig år i 2004, hvor den negative trenden fra slutten av 2003 fortsatte. Den vedvarende ubalansen mellom råstoffkostnader og ferdigvarepriser for de svenske sagbrukene som anvender furu har gjort det meget vanskelig å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet for disse enhetene. For gran har prisutviklingen vært stabil til positiv. Det er i løpet av året truffet en rekke effektivisering- og kostnadsbesparelsestiltak som forventes å gi effekter i Høvleriene hadde et bedre resultat enn året før, men det er fortsatt ikke tilfredsstillende. God etterspørsel og markedsaktivitet har gjort at bedriftene innen dette området har kunnet gjennomføre prisøkninger samtidig som aktivitetsnivået har vært godt. Limtrebedriftene hadde et vesentlig bedre resultat enn i Dette er et resultat av en omfattende prosess som har pågått over lengre tid og som har inkludert både kapasitetstilpasninger og fokusering i større grad på hjemmemarkedet. I løpet av året er limtreproduksjonen ved en av konsernets tre limtrefabrikker i Norge avviklet og anlegget er solgt til selskapet Moelven MassivTre AS, hvor konsernet har en eierandel på 47 prosent. Moelven MassivTre AS skal kommersialisere produksjon og salg av massivtre-elementer. Produksjonen startet i oktober. Moelven Byggindustri Moelven Byggindustri leverer systemløsninger for byggmarkedet som et industrialisert alternativ til tradisjonell produksjon på byggeplass. Selskapene innen Moelven Byggindustri er delt inn i Byggmoduler (modulbaserte bygg) og Bygginnredning (modulbaserte bygginnredninger). Driftsinntektene ble NOK 1 253,5 mill. (1 340,7) og driftsresultatet ble NOK 29,8 mill. (37,0). Resultatet er påvirket negativt som følge av interne forhold ved en av de svenske modulfabrikkene. I denne fabrikken er det gjennomført vesentlige kapasitetsreduksjoner og de siste tilpasningene vil være fullført i løpet av første kvartal Markedet for modulbaserte leilighetsbygg er økende og dette er et av satsningsområdene for Byggmodulselskapene. Denne utviklingen har kommet lengst i Sverige, hvor det er levert moduler til flere frittstående boligprosjekter og til BoKlok. BoKlok er et samarbeidsprosjekt mellom Ikea og Skanska om å bygge kvalitetsmessig gode, men rimlige leilighetsbygg. I Norge har det i 2004 fortsatt vært store leveranser til olje- og gassrelaterte prosjekter, noe som vil fortsette i Økningen i leveransene til boligprosjekter forventes også å fortsette i det norske markedet. Sommeren 2004 ble det derfor tatt i bruk en ny produksjonslinje som er spesielt rettet mot produksjon av slike moduler. For både de svenske og norske enhetene var ordresituasjonen ved årsskiftet god. For selskapene som produserer systeminnredninger har 2004 vært et år med markedsaktivitet på et stabilt, men svært lavt nivå. Den lave nybyggingsaktiviteten har gjort konsept- og kapasitetstilpasninger nødvendig. Kapasitetstilpasningene er i hovedsak gjort i Sverige, mens driftskonseptet i både Sverige og Norge har blitt innrettet mot en økt andel rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT). Øvrige virksomheter Øvrige virksomheter omfatter konsernets eierselskaper og fellestjenester i Norge og Sverige. Dette inkluderer områdene informasjon, personal, IT, FoU, forsikring, økonomi og finans. Videre omfatter området enkelte mindre, operative aktiviteter og eiendeler som ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Bokført verdi av eiendeler og eierandeler som ikke tilhører kjernevirksomheten er ca. NOK 45 mill. Totalt endte driftsinntektene på NOK 69,8 mill. (46,6) og driftsresultatet ble minus NOK 37,7 mill. (29,6). Økningen i driftsinntekter skyldes oppkjøpet av Are-Gruppen og er forbigående. Nyskaping Moelven driver et kontinuerlig arbeid innen forskning og utvikling. Dette gjelder ikke bare utvikling og effektivisering av produksjonsprosessene, men også forbedringer og videreutvikling av eksisterende og nye produkter og tjenester. For å legge forholdene til rette for nytenkning og innovasjon innen de bransjer Moelven-konsernet er involvert i, har konsernet tatt initiativ til etablering av en inkubatorfabrikk. Målsettingen er å danne et senter som nyttiggjør seg mangfoldet av eksisterende forskning og ideer og kommersialiserer disse. I 2004 ble en av limtrefabrikkene solgt til det nystiftede selskapet Moelven MassivTre AS, hvor Moelven har en eierandel på 47 prosent. Øvrige eiere er Viken Skogeierforening (47 prosent) og Krødsherad Kommune (6 prosent). Massivtre elementer er en utvikling av tradisjonelt limtre og kan benyttes til gulv, tak, vegger og balkonger. Produktet bidrar dermed til at bruken av trebaserte byggematerialer kan økes i konkurransen med andre byggematerialer som stål og betong. 9

12 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Innenfor Byggindustri har det de senere årene vært fokusert sterkt på å utvikle konsepter for bygg til boligformål samt større bygg i flere etasjer. I 2004 har det som et resultat av dette blitt levert fleretasjes leilighetsbygg i tre i både Norge, Sverige og Danmark. Innen Treindustri kommer en vesentlig del av inntektene fra flis som brukes som råstoff i annen industriproduksjon. Av sagtømmeret som kommer inn til et sagbruk, ender ca. 50 prosent som saget virke mens resten er bark og ulike typer flis. Det er derfor av stor betydning å sikre best mulig utnyttelse av verdiene som flisproduktene representerer. Som et ledd i dette utredes mulighetene for bygging av bio-energi anlegg i nærheten av enkelte produksjonsenheter. Dette vil eventuelt være anlegg som er i stand til å utnytte miljøvennlig, fornybart råstoff til produksjon av termisk energi. I Sverige har slike bio-energi anlegg vært mer vanlig enn i Norge og det finnes allerede en kompetanse blant konsernets enheter som vil kunne utnyttes til å øke bruken av slike anlegg også i Norge. Helse, miljø og sikkerhet Ansatte Ved årets utgang hadde konsernet totalt ansatte (2 853) (1 686) av disse er ansatt i norske selskaper, (1 147) i svenske, 17 (17) i danske og 2 (3) i øvrige land. Det ble til sammen utført (2 737) årsverk i Totalt 9,78 (9,64) prosent av de ansatte er kvinner. Kvinneandelen er høyere blant funksjonærer enn blant operatører, som utgjør i overkant av 76 prosent av totalt antall ansatte. I bedriftsforsamlingen og styret er det ingen kvinnelige representanter. Arbeidsmiljø Sykefraværet i 2004 var 6,32 prosent (7,06), eller (48 090) hele arbeidsdager. Sammenlignet med foregående år er det langtidsfravær på mer enn 16 dager som er redusert. I 2004 var langtidsfraværet 3,08 prosent (4,24). Antall skader som medførte fravær var 83 (80), hvilket tilsvarer 20,4 (16,7) skader med påfølgende sykefravær per million arbeidede timer. Totalt antall skader var 132 (111). Styret har en målsetting om ytterligere reduksjon av sykefraværet, samt at antall skader må reduseres betydelig. For å oppnå dette er det iverksatt både holdningsskapende og andre forebyggende tiltak. Det er gjennomført 3 dagers kurs i helse, miljø og sikkerhet for konsernets ledere. I løpet av de to siste årene har ca. 350 ledere deltatt på kurset. Et annet viktig tiltak er HMS-håndboken som deles ut til alle ansatte og som inneholder generell informasjon om lover og avtaler for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, samt spesifikk informasjon om avtaleverk og regler på hver enkelt bedrift er det første året med en bedriftspremieringsordning hvor hver bedrift i konsernet måles på sykefravær og driftsmargin mot en definert skala. Premiene gis i form av et pengebeløp per ansatt og skal være øremerket kollektive trivselsog miljøskapende tiltak i den enkelte bedrift. Miljø Menneskeskapte klimaendringer blir stadig tydeligere og skaper problemer over hele kloden. For styret er det viktig ikke bare å sikre at konsernets virksomhet i minst mulig grad forurenser det ytre miljø, men også at råstoffet som benyttes er fremskaffet på en miljømessig bærekraftige måte. For sagtømmeret innebærer dette at det benyttes tømmer som kommer fra leverandører sertifisert av PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) eller FSC (Forest Stewardship Counsil). Nordisk gran og furu, som er det primære råstoffet, er en fornybar ressurs med miljømessige fortrinn sammenlignet med alternative byggematerialer. Trebaserte byggematerialer binder CO 2 i prinsippet like lenge som levetiden til et tre i skogen. Mot slutten av produktets livssyklus vil derfor CO 2 som frigjøres inngå i det naturlige kretsløpet igjen, i motsetning til utslipp fra fossilt brensel som kommer i tillegg til det eksisterende kretsløpet. Styret er opptatt av å ta vare på de miljømessige konkurransefortrinnene gjennom gode produksjonsprosesser. Ved siden av tiltak for å minimere utslipp og avfall, arbeides det aktivt innenfor bio-energi og energiøkonomisering. Energibehovet i produksjonen er relativt lite og konsernet er i stor grad selvforsynt med energi som en følge av at all termisk energi kan produseres på basis av biprodukter fra produksjonsprosessene. Dette bidrar også til å redusere avfallsmengden. Innenfor Byggindustri er produksjonen ordrestyrt og i fabrikk, noe som gir minimalt med spill og restmaterialer. Byggindustriens produkter er for en stor del fleksible systemløsninger som er godt egnet for gjenbruk. Nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Fra 1. januar 2005 er alle børsnoterte selskaper i Norge pålagt å offentliggjøre regnskaper som er utarbeidet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Moelven Industrier ASA vil som ikke børsnotert selskap, ikke offentliggjøre fullstendige regnskaper etter IFRS, men gi tilleggsinformasjon som viser hva effektene av rapportering etter IFRS ville vært. For Moelven-konsernet vil de største endringene oppstå som følge av behandlingen av pensjonsforpliktelser, bruk av finansielle instrumenter og behandlingen av utbytte. Pensjonsforpliktelsene medfører en engangseffekt som belaster egenkapitalen med NOK 55 mill., mens effektene av finansielle instrumenter vil variere i henhold til markedsverdivurderingen på rapporteringstidspunktet. Per 1. januar 2004 utgjorde egenkapitalbelastningen som følge av markedsverdivurdering av finansielle instrumenter NOK 4,6 mill. Dette gjelder hovedsakelig bruk av renteinstrumenter for å eliminere renterisiko på langsiktig finansiering. Selskapsstyring Aksjekapitalen i Moelven Industrier ASA består av aksjer pålydende NOK 5 og det er en aksjeklasse. Totalt er aksjene fordelt på ca. 990 aksjonærer, men de 6 største eierne kontrollerer tilsammen 99,7 prosent. Mellom Metsäliitto Osuuskunta, Finnforest Abp som er 100 prosent eid av Metsäliitto, Glommen Fond AS som er 95 prosent eid av Glommen Skogeierforening AS, og Mjøsen Skogeierforening, ble det i 2002 inngått en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen har klausuler som blant annet regulerer representasjon i bedriftsforsamling og styre, beslutningsfatning i særskilte saker og aksjeoverdragelser. I forbindelse med at Agder-Telemark Skogeierforening og Haldenvassdragets Skogeierforening i 2004 kjøpte aksjer i Moelven Industrier ASA, har de sluttet seg til aksjonæravtalen fra Bedriftsforsamlingen har 12 medlemmer, hvorav 4 er valgt av de ansatte. Styret består av 8 medlemmer, hvorav 2 er ansatterepresentanter. Styret arbeider i henhold til de bestemmelser som fremkommer i Almennaksjeloven. For mer informasjon om styrende organer og konsernledelsen henvises til note 21. På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder bl. a. kjøp av 10

13 Styret i Moelven: f.v.: Torstein Opdahl, Martin Lillandt (varamedlem for Antti Oksanen), Even Mengshoel, Ari Martonen, Runar Lillandt, Iver Melby, Arimo Uusitalo, Leif H. Kristensen (fast møtende varamedlem) og Arne Rødø. tømmer, hvor de norske skogeierforeningene er leverandør. Moelven s markedsapparat i Skandinavia benyttes også ved distribusjon av Finnforest-produkter på det skandinaviske markedet, mens Moelven i en del sammenhenger benytter Finnforests markedsapparat i Europa. Det gjøres også rente- og valutahandel med Metsä Group Financial Services Oy. Felles for alle disse transaksjonene er at armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Anvendelse av årets resultat Styret ønsker å opprettholde en stabil utbyttepolitikk og anser at selv om årets resultat etter skatt for konsernet er negativt, at egenkapitalen er tilstrekkelig til at det er forsvarlig å utdele utbytte. For 2004 vil styret foreslå at det deles ut et utbytte på NOK 0,15 per aksje (0,15). Samlet utgjør det foreslåtte utbyttet NOK 19,4 mill (17,9). Morselskapet, Moelven Industrier ASA, som skal gi utbytte på vegne av konsernet, hadde i 2004 et overskudd på NOK 82,9 mill. Overskudd utover foreslått utbytte overføres til annen egenkapital. Fremtidsutsikter Styret forventer fortsatt god etterspørsel i de skandinaviske markedene for trebaserte byggvarer både til nye boliger og fritidshus og til renovering av slike hus. Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet var ved årets start på et lavt nivå og det forventes kun mindre endringer i Europeiske høvlerier forventes å ha god aktivitet. Styret forventer derfor god aktivitet for sagbrukene, men prisnivåene for enkelte rå- og ferdigvarer fremdeles slik at fortsatt effektivisering er nødvendig. Samlet sett forventer styret et resultat i 2005 som er noe bedre enn året før. Jessheim, 2. februar 2005 Styret i Moelven Industrier ASA Runar Lillandt Styreleder Ari Martonen Antti Oksanen Arimo Uusitalo Iver Melby Even Mengshoel Torstein Opdahl Arne Rødø Leif H. Kristensen Fast møtende varamedlem Bo B. Borgström Konsernsjef 11

14 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Moelven-konsernet Tidsriktige produkter og tj arbeidernes kunnskap, er l 105-årige industrihistorie. Leonardobrua over E18 i Ås kommune. Basisen er det lokale råstoffet og medarbeidernes kunnskap om å utnytte råstoffet for å skape tidsriktige produkter, tjenester og løsninger. Forutsetningen for å lykkes er evne og vilje til å skape produkter og tjenester som tilfredsstiller markedets behov. Innovative og dyktige medarbeidere i Moelven har opp gjennom årene skapt produkter som har truffet behovene og skapt grunnlag for ekspansjon. Eksempler er det oljekokte trehjulet, som ga grunnlag for Moelvens industriproduksjon, Hus på hjul, som er videreutviklet til moderne leiligheter med god kvalitet, knutepunktteknologien som revolusjonerte mulighetene for bærekonstruksjoner i limtre i store prosjekter og brannimpregneringen som sørger for at treet ikke brenner. 12

15 nester basert på lokalt råstoff og medveregelen som ligger bak Moelvens Tidligere konsernsjef Johs. Mageli formulerte blant annet to postulater: Moelven skal alltid ligge i forkant teknologisk og en skal satse sterkt på produktutvikling. Det er postulater som lever og som videreføres i virksomheten. Nå jobber Moelven i samarbeid med andre aktører med etableringen av en inkubatorfabrikk som nettopp har til hensikt å utvikle gode framtidsrettede idéer innen trenæringen og kommersialisere dem. En ny idé eller oppfinnelse er i seg selv ingen innovasjon. Innovasjon er en kontinuerlig og tidkrevende prosess som må settes i system der kun de beste idéene av mange kan kommersialiseres. Inkubatorfabrikken er som ett av flere tiltak ment å ivareta slike hensyn. 13

16 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Moelven-konsernet Moelven-konsernet er en ledende virksomhet i Skandinavia når det gjelder trebaserte byggvarer, tjenester og løsninger. Årlig omsetning er NOK 5,8 milliarder og antall ansatte er Konsernet har 45 operative selskap og er organisert i to forretningsområder; Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. Hvert forretningsområde består av flere virksomhetsområder. Timber, Wood og Limtre er lagt inn under forretningsområdet Moelven Treindustri, mens Byggmoduler og Bygginnredning hører inn under forretningsområdet Moelven Byggindustri. Det geografiske tyngdepunktet er sørøst-norge og mellom-sverige. Fellesnevneren er en høyt utviklet industriell produksjon rettet mot byggmarkedene. Moelven Industrier eies av finske og norske skogeierorganisasjoner med Metsäliitto Andelslag og Finnforest Abp som majoritetseier og Glommen Fond AS, Mjøsen Skogeierforening, Agder-Telemark Skogeierforening (AT-Skog), Haldenvassdragets Skogeierforening (Havass) som de største minoritetseierne. Hovedaksjonærene er enige om at Moelven Industrier ASA skal være et selvstendig datterselskap innenfor Finnforests samlede strategi. Markedet Konsentrasjon på Skandinavia Moelven fokuserer sin virksomhet på byggmarkedene i Skandinavia. Moelven definerer markedet til å bestå av tre såkalte megasegmenter; industri, distribusjon og bygging (byggherrer/entreprenører) alle med flere undersegmenter. Innen Moelvens produktsortiment på det skandinaviske markedet inngår produkter fra Finnforest som finer-bjelker og plateprodukter. Moelven tar sikte på å være en fullsortimentsleverandør av trebaserte byggprodukter og tilhørende tjenester på det skandinaviske byggmarkedet. Sentralt i konsernets strategi er å forsterke det geografiske fokuset i Skandinavia. Moelven hadde 80 prosent av sine salgsinntekter fra det skandinaviske markedet i Omlag 85 prosent av Moelvens totale omsetning kommer fra nybygging eller renovering av boliger og yrkesbygg. Resten av omsetningen utgjøres av flis til papir/plateindustrien og energiproduksjon, treprodukter til møbel- og emballasjeindustrien. Det største enkeltmarkedet for Moelvens produkter er renoveringsmarkedet for boliger i Skandinavia. Konsernet opererer mot de profesjonelle byggmarkedene og dermed indirekte mot sluttbrukeren som på sin side møter mange av Moelvens produkter i byggvareforretningene. Industrisegmentet består av en lang rekke kunder innen de to hovedsegmentene Bygge med tre og Leve med tre. Innen segmentet Bygge med tre finner vi for eksempel limtre- og husprodusenter og høvlerier som produserer byggtre/konstruksjonsvirke, mens vi innen segmentet Leve med tre finner produsenter av vinduer, dører, møbler, gulv, lister, paneler og utvendig kledning. Dessuten er masse/papir-, sponplate- og bioenergiprodusenter også viktige kunder innen industrisegmentet. Alle har det til felles at de bruker Moelvens produkter som innsatsvarer i sin produksjon. Distribusjonssegmentet består av grossister, bygghandelskjeder, trevarehandlere og Gjør-detselvkjeder, alle aktører som selger produktene videre i den form de blir levert fra Moelven uten ytterligere bearbeiding. Innen dette segmentet er distribusjonen svært viktig og Moelven har den siste tiden satset hardt på å bygge opp distribusjonen i Skandinavia mot handelskjeder både gjennom etableringen av kundesentra og godt organiserte distribusjonsruter. Til Byggsegmentet (Byggherre/entreprenørsegmentet) leverer Moelven ferdige systemer slik som bærekonstruksjoner til haller, moduler til kontorer og boliger, og systeminnredninger til kontor og forretningsbygg. I alle tilfellene dreier det seg om komplette deler av hele bygg. De fem virksomhetsområdene i Moelven har sin styrke innen ulike megasegment, avhengig av virksomhetens art. Virksomhetsområdet Timber opererer mest mot megasegmentet industri, virksomhetsområdet Wood har sitt fokus mot megasegmentet distribusjon, mens de to virksomhetsområdene Byggmodul og Bygginnredning opererer mot megasegmentet byggherrer/entreprenører. Virksomhetsområdet Limtre har den mest komplekse kundestrukturen med kunder innen alle de tre megasegmentene. 14

17 Gjennom konsentrasjon om byggmarkedene sikres høy kompetanse og forståelse for hvordan markedene utvikler seg og hvordan en skal tilpasse seg endrede markedsbetingelser. Distribusjon Moelven definerer distribusjon som ett av de viktigste suksesskriteriene. Derfor er det de siste årene satset mye på å utvikle velfungerende og rasjonelle distribusjonsopplegg. Det skal være enkelt for kunden og kunden skal spare penger ved å slippe å sitte med lagret selv. Det skal bare være å ta èn kontakt og så skal de ønskede produkter være underveis og leveres til ønsket tid og med ønsket kvalitet. Både i Norge, Sverige og Danmark har Moelven bygd opp kundesentra og distribusjonssentre som hjørnesteiner i et effektivt distribusjonsopplegg. Produkter Intern verdiskapning og merverdi for kunden Moelvens verdiskapning strekker seg over hele verdikjeden; fra tømmeret kommer inn til sagbruket, gjennom sagbruket, ut til høvleriene, til limtreproduksjon og byggindustrien og/eller til byggvarehandelen før verdikjeden ender hos sluttbrukeren i form av for eksempel furugulv eller ferdig behandlede trepaneler. Moelven har satt fokus på å øke den interne verdiskapningen og hvordan en ved å se på hele verdikjeden under ett kan samordne innsatsen og effektivisere verdiskapningen for å yte mer og skape en merverdi for neste ledd i kjeden. På den måten vil merverdien til slutt, når produktet er fremme hos sluttbrukeren, kunne bli stor. Et ankerfeste i Moelvens forretningsfilosofi er derfor at alle virksomheter i konsernet skal ha fokus på hva som tjener neste ledd i verdikjeden og hvordan en best kan skape merverdi og gi sluttbrukerne av produktene og tjenestene økt nytte. Med flinke sjåfører og velutstyrte lastebiler er Moelven alltid i rute. Kompetent personale Industri innebærer tunge og langsiktige investeringer i utstyr og maskiner. Men maskiner og utstyr er lite verdt uten et kompetent personale til å betjene dem. Derfor har Moelven gjennom lengre tid satset på å kunne rekruttere kompetente fagarbeidere og videreutvikle dem. Også når det gjelder ledelse, salg- og markedsføring er konsernet avhengig av kompetanse. Det er satset betydelig på å kunne tilby gode utviklingsprogram på ulike nivå for å videreutvikle kompetansen. Medarbeidernes motivasjon er også en viktig faktor og en av forutsetningene for at medarbeiderne er motiverte er at de trives på jobben. Konsernet arbeider målbevisst for å redusere fraværet gjennom ulike tiltak. Blant annet er det satt i verk et premieringssystem for Moelven-selskapene som både premierer lavt fravær og god driftsmargin. Industriell produksjon Det meste av Moelvens produksjon er kjennetegnet av høy grad av industrialisering. Hovedideen er at industrialisert produksjon skal sikre effektivitet og rasjonell utnyttelse av både personell og materialer. Konsernets virksomheter er stadig på søking etter nye industrialiserte prosesser og konsepter som kan utfordre eller komplettere de tradisjonelle måtene å gjøre ting på. Trevirke som basis for bærekraftig utvikling De fleste av Moelvens produkter har sin basis i det grønne «gullet i skogen» trevirket. Fra sluttbrukeren (forbrukeren) går det en direkte verdiskapende kjede tilbake til tømmeret som står på rot i skogen. Andelen av trevirke i Moelven-produktene er naturlig nok minst i Moelvens kontorløsninger (fleksible systeminnredninger), mens forbrukerrettede produkter som paneler, gulv og listverk er tilnærmet 100 prosent trebasert. Modulproduksjonen er utelukkende basert på trevirke som materiale for bærende konstruksjoner, vegger og interiør. Limtre er også med unntak av limet som brukes til å lime sammen lamellene, et rent treprodukt. Virksomhetsområdet Timber ligger nærmest skogen i verdiskapningskjeden og bruker naturlig nok 100 prosent trebasert råstoff. Gjennom en moderne sagbruksindustri sager og tørker Timber trevirke slik at det kan brukes som innsatsvare for ulike produsenter. Moelven arbeider målbevisst for å øke graden av trevirke som materiale i byggprodukter. Det skjer på flere måter blant annet gjennom holdningsskapende arbeid i samarbeid med bransjeforeninger og i forhold sentrale fag- og forskningsmiljøer både i Sverige og Norge. Også utviklingen av nye produkter der en baserer seg på trevirke i stedet for stål og betong, er viktig. En ser at en vinner fram på områder som tradisjonelt har vært forbeholdt andre materialer. Et eksempel på det er blant annet satsingen på veibruer i limtre som skjer i samarbeid med 15

18 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Statens Vegvesen i Norge. Samtidig er det viktig å understreke at trevirke også gir spennende muligheter kombinert med bruk av andre materialer. Trevirke er fleksibelt og anvendelig i bruk og gir dessuten flere dekorative muligheter enn mange andre typer byggmaterialer. Forsknings- og utviklingsprosesser Årlig investerer Moelven betydelige beløp og ressurser i Forskning og Utviklingsprosesser (FoU). Moelvens FoU-aktivitet har som hovedmål å styrke konsernets forretningsutvikling basert på fremtidige krav i markedet. Deltakelse i utvikling av nye trebaserte produkter er en del av det enkelte selskaps ansvar, i samarbeid med konsernet sentralt. For Moelven dreier det seg på den ene siden om å tøye de tekniske grensene for treets muligheter som materiale. På den annen side ser vi at hensynet til miljø, funksjon, arkitektur og design påkaller større og større oppmerksomhet. Samarbeid med anerkjente arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer, universiteter og forskningsinstitutter i inn- og utland er en viktig del av FoU-satsingen. Konsernet har engasjert seg i arbeidet med å øke kompetansen på alle nivåer og produktområder. I Norge er Tresenteret i Trondheim med sterk tilknytning til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Byggskolen på Lillestrøm gode eksempler på denne satsingen. Av de produktområdene som det har vært satset mye på er beskyttelse av tre mot råte og brann. Ut fra hensyn til miljøet har konsernet tatt i bruk mer miljøvennlige impregneringsmidler og har også lykkes i å utvikle en helt tungmetallfri impregnering. Videreutvikling av brannimpregnert tre og arbeidet med å oppnå offentlige godkjenninger har gitt resultater slik at disse produktene har oppnådd anerkjennelse og økt bruk i byggindustrien. Et produktområde som ligger nært opp til limtre er massivtre. Bygging med massive vegger, gulv og tak i massivtre er en byggemetode som har sitt utspring i Østerrike og Tyskland. Byggemetoden har vakt stor interesse i Norden. Moelven har deltatt i flere pilotprosjekter i Norge og har fra årsskiftet 2004/2005 startet produksjon av massivtreelementer gjennom etableringen av Moelven MassivTre AS i samarbeid med Viken Skogeierforening og Krødsherard kommune. Organisasjon Desentralisert organisasjon Hovedfilosofien bak Moelvens organisering er desentralisering i virksomhetsområder og enkeltselskap som selvstendige enheter med fullt ansvar for resultatet av virksomheten de driver. De enkelte enhetene har stor selvstendig myndighet innenfor gitte rammer og strategiske føringer som trekkes opp av konsernet sentralt og av ledelsen i virksomhetsområdene. Samtidig koordineres arbeidet på markeds- og distribusjonssiden spesielt når det gjelder foredlede treprodukter. En desentralisert organisering sørger for korte beslutningsveier og stor fleksibilitet. De enkelte operative enheter konkurrerer i markeder preget av små fleksible enheter og må ivareta de samme hensyn til fleksibilitet og effektivitet. Gjennom en overordnet og samordnet strategi og koordinering av virksomhetene får Moelvenselskapene ekstra styrke i markedet gjennom å være med i en større enhet der en kan trekke fordeler av felles tiltak og opplegg på utvalgte områder. Dette er spesielt viktig i forhold til de store byggvarekjedene. De operative enhetene fungerer dessuten som et støttende nettverk for hverandre i den daglige konkurransen. Moelvens desentraliserte organisasjon har få administrative nivå. Dette reduserer administrasjonskostnadene for konsernet og gir kortere beslutningslinjer og synliggjør resultatansvar i de lokale enheter. Resultatorientert bedriftskultur Virksomheten i Moelven er bygd på en resultatorientert bedriftskultur der de ansatte er hovedbærere av denne kulturen og de verdier den er bygd på. For konsernet representerer verdiene og den resultatorienterte bedriftskulturen viktige retningslinjer for måten en arbeider på og er et nyttig og kostnadseffektivt supplement til mer formaliserte styringssystemer. De sentrale verdiene som danner basis for bedriftskulturen er: Resultatorientering, vilje til ansvar, respekt for medarbeidere og ærlighet og åpenhet. Forretningsområdene Moelven har organisert sin virksomhet i to forretningsområder, Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri som igjen har ansvaret for fem virksomhetsområder. Innen Moelven Treindustri ligger virksomhetsområdene Timber (sagbrukene), Wood (foredlingsbedriftene) og Limtre (limtreprodusentene). Innen Moelven Byggindustri ligger virksomhetsområdene Byggmoduler (leilighets- og yrkesbygg og elektroinstallasjoner) og Bygginnredning (innredning av yrkesbygg). Moelven Treindustri driver sagbruk, foredlingsvirksomheter og limtreproduksjon på basis av gran og furu fra Norge og Sverige. Gruppen har til sammen om lag 2047 ansatte fordelt på virksomheter i sørøst-norge og mellom- Sverige. Siste år hadde Moelven Treindustri en omsetning på om lag NOK 4,6 mrd. De tre virksomhetsområdene i Moelven Treindustri; Timber, Wood og Limtre har ulik foredlingsgrad av trevirket. Virksomhetsområdet Timber sager rundt tømmer slik det kommer fra skogen og foredler tømmerstokken til industritre og industriflis. 16

19 Hovedpoenget er å få størst mulig verdiskapning av hver tømmerstokk. Industritre er den viktigste råvaren for produsenter av trebaserte byggvarer, mens industriflis brukes til produksjon av papir, bioenergi og sponplater. Skandinavia er det viktigste markedet for Timbers produkter, men noen av de operative enhetene utnytter også makedsmulighetene innenfor enkeltnisjer for eksport utenfor Skandinavia. Virksomhetsområdet Wood foredler industritre slik det kommer fra Timber til byggvarer som byggtre/konstruksjonsvirke ( Bygge med tre ) og lister, gulv, paneler, utvendig kledning og komponenter til dører og vinduer ( Leve med tre ). Hovedtyngden av produktene går til byggvarekjedene. Virksomhetsområdet Limtre foredler industritre til bærende konstruksjoner. Moelven Wood og Moelven Limtre selger hovedtyngden av sine produkter på det skandinaviske byggmarkedet. Moelven Byggindustri omfatter virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning. Forretningsidéen er å effektivisere tradisjonelle bygg- og håndverkstjenester gjennom utviklingen av industrialiserte konsepter som leveres med tilhørende tjenester. Moelven Byggindustri har til sammen om lag 1090 ansatte i Norge og Sverige. Omsetningen i 2004 var NOK 1,3 mrd. Virksomhetene til Moelven Byggindustri skiller seg klart fra andre leverandører av byggvarer fordi produktene i hovedsak leveres ferdig montert, klare til bruk. Det er også et klart skille i forhold til tradisjonell entreprenørvirksomhet fordi en svært stor del av produksjonen foregår inne i fabrikk og ikke på byggeplassen. Begge de to virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning opererer i hovedsak på det skandinaviske hjemmemarkedet med profesjonelle kunder som byggherrer eller entreprenører. Begge virksomhetsområder har sterke markedsposisjoner i Norge og Sverige. Både modulbasert bygg og modulbaserte innredninger er konsepter som er godt tilpasset de økte krav til raske leveranser og høy fleksibilitet. Begge konsepter krever mindre bruk av arbeidskraft enn den tradisjonelle byggvirksomheten og er derfor mer kostnadseffektiv i produksjonen. Dette gir Moelvens industrialiserte byggkonsepter god konkurransekraft i forhold til tradisjonell byggevirksomhet. Markedspotensialet er derfor betydelig. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. 17

20 02 Konsernet 22 Virksomheten 72 Årsregnskap Organisasjonskart per Moelven Industrier ASA Moelven Treindustri Moelven Byggindustri Timber sagbruk Wood foredling Limtre Byggmoduler Bygginnredning Moelven Dalaträ AB Moelven Soknabruket AS Moelven Wood AS Moelven Wood AB Moelven Danmark A/S Moelven Limtre AS (95,6 %) Moelven ByggModul AS Eurowand AB Moelven Edanesågen AB Moelven Telemarksbruket AS (51,0 %) Moelven Limtre AS (95,6 %) Avd. Agder Moelven ByggModul Kil AB Nordia AS Moelven Eidsvold Værk AS Moelven Tom Heurlin AB Moelven Are AS Moelven ByggModul Sandsjöfors AB Nordia Entreprise AS Moelven Løten AS Moelven Valåsen AB Moelven Eidsvoll AS Moelven Töreboda AB (95,6 %) Moelven ByggModul Säffle AB Moelven Mjøsbruket AS Moelven Norsälven AB Moelven Van Severen AS Moelven Våler AS Moelven Langmoen AS Moelven List AB Moelven Laminated Timber Structures Ltd. (92,5 %) Moelven ByggModul Torsby AB Moelven Byggfinansiering AB Moelven Notnäs AB Moelven Våler AS Avd. Elverum Moelven Notnäs Wood AB Moelven Byggfinansiering AS Moelven Numedal AS Moelven Østerdalsbruket AS Moelven Treinteriør AS Moelven Elektro AS Moelven Nössemark Trä AB Moelven Årjäng Såg AB Moelven Valåsen Wood AB Moelven Ransbysågen AB UJ-Trading AB Moelven Värmlands Trä AB Moelven Skog AB (80,0 %) Moelven Component AB 18

Kvartalsrapport 4/2004

Kvartalsrapport 4/2004 Kvartalsrapport 4/2004 Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal NOK 1380,1 mill (1251,4) Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København.

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Kvartalsrapport 1/2005 Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Resultatregnskap Driftsinntekt 1.411,2 1.407,0 1.143,4 5.773,2 4.864,1 Avskrivning 46,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 Driftsinntektene økte til NOK 1407,0 mill i første kvartal. Driftsresultat ble redusert til NOK 5,4 mill. Aktiviteten innen Moelven Treindustri har vært preget av ubalanse mellom

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Kvartalsrapport 4/2006 Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivninger 48,2 43,3 47,4 177,6

Detaljer

Årsrapport 2003. Member of Finnforest Corporation

Årsrapport 2003. Member of Finnforest Corporation Årsrapport 2003 Member of Finnforest Corporation Innhold Konsernets virksomhet... 2 Årsberetning... 10 Tema: I medgang og motgang... 14 Moelven konsernet... 24 Hovedtall... 31 Virksomhetsområder Timber...

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter.

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Kvartalsrapport 2/2005 På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Resultatregnskap 1. halvår Driftsinntekt 1.674,4 1.573,4 1.306,7 3.085,6 2.980,4 2.450,1 5.773,2 4.864,1 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest Kvartalsrapport 3/2002 Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 107,5 mill. Tredje kvartal isolert NOK 31,6 mill. God utvikling innen Treindustri med størst fremgang innen sagbruksvirksomheten. Kapitalbindingen

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard.

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Kvartalsrapport 1/2007 Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.988,5 1.557,0 1.411,2 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2005

Kvartalsrapport 3/2005 Kvartalsrapport 3/2005 Lunsj: Bonnierforlaget med et flyttbart kontor fra Moelven Eurowand AB som er plassert i restaurant området i kv. Moraset i Stockholm. Resultatregnskap 3 kvartaler Driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru.

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru. Kvartalsrapport 4/2005 Detalj fra Nybergsund bru. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.528.1 1.380,1 1.251,4 6.004,9 5.773,2 4.864,1 Avskrivninger 43,3 47,4 36,0 178,0 177,5 146,1 Varekostnad 942,3

Detaljer

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012 Lean Forum Innlandet Moelven ByggModul 16. februar 2012 1 21.02.2012 Temaer Moelven Industrier Moelven ByggModul Lean Misjon Gir folk gode rom Visjon Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

Soknabruket, Sokna. Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august. Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern:

Soknabruket, Sokna. Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august. Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern: Gruppe E (Christian, Synne, Tim) Tirsdag 19. august Soknabruket, Sokna Soknabruket i Sokna er eid av Moelven. Presentasjon konsern: Moelven er Norges største tremekaniske konsern. Det har 39 operative

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2010

Kvartalsrapport 4/2010 Gode rom Kvartalsrapport 4/2010 Moelven Nordia AS har innredet for Terra-gruppen i Oslo med Nordia Glassfront og Nordia Flush Front. Arkitekt: MAP Arkitekter AS. Foto: Ketil Jacobsen. Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård.

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Kvartalsrapport 1/2008 Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.951,3 1.988,5 1.557,0 7.944,0 6.692,4 Avskrivninger 46,7 44,0 42,9 177,0 177,6

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder?

MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder? MARKEDSUTVIKLING Hvordan tilpasse oss framtidas markeder? Bjarne Hønningstad Dette er Moelven Gir folk gode rom Et av Skandinavias største tremekaniske konsern 52 operative enheter i Norge, Sverige og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom KVARTALSRAPPORT 3/2008 Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS Gode rom Resultatregnskap 3. kvartal 9 måneder Driftsinntekter 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6

Detaljer

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998 Tertialrapport 1/98 Styrets rapport per 1. tertial 1998 Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1997 1997 1998 (Beløp i NOK mill.) 1998 1997 1997 0,0 0,0 0,0 Ekstern

Detaljer

Hvordan må underleverandørene tenke innovasjon for å oppfylle krav fra byggherren? Høsbjør. Moelven Limtre AS

Hvordan må underleverandørene tenke innovasjon for å oppfylle krav fra byggherren? Høsbjør. Moelven Limtre AS Hvordan må underleverandørene tenke innovasjon for å oppfylle krav fra byggherren? 19.04.17 Høsbjør Moelven Limtre AS Hvem er Rune? Adm. dir i Moelven Limtre NTH 1995. Siving konstruksjonsteknikk Jobbet

Detaljer

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet 1 Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet Norra er et ekspanderende skogsselskap som eies av 17 000 private skogseiere i Nord-Sverige. Skogsorganisasjonen omfatter åtte virksomhetsområder, fra Ångermanland

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Gode rom KVARTALSRAPPORT 4/2008

Gode rom KVARTALSRAPPORT 4/2008 KVARTALSRAPPORT 4/2008 Moelven ByggModul AB mottok prisen Utmärkt Modernt Träbyggande for oppføringen av kvartalet Ståthållaren i Stockholm. Prosjektet supplerer eksisterende bebyggelse i 50-talls stil.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2010

Kvartalsrapport 3/2010 Gode rom Kvartalsrapport 3/2010 I forbindelse med byggingen av Ringsted Gymnasium ble de planlagte akustiske veggpanelene i aulaen endret til et kunstprosjekt. Team Visual i Moelven Danmark har deretter

Detaljer

Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama

Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? Leder Klikk for innovasjon for å redigere og teknikk, undertittelstil Helge Hollerud, i malen Moelven Wood AS 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama Urbant byggeri

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom.

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Kvartalsrapport 4/2007 Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekter 1.983,2 1.830,8 1.528,1 7.944,0 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger 44,1 48,2

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom Gode rom Kvartalsrapport 1/2009 Moelven ByggModul AS har levert modulene til 75 leiligheter i sentrumskvartalet Zitty i Drammen. Foto: Ole Walter Jacobsen Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivet tar utfordringen Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet 28.03.17 Næringslivet tar utfordringen Innlandet har: 28 % av landets totale skogressurser 40 % av landets avvirkning for salg 42

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Tertialrapport 3/98 Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Per 3. tertial 1998 Foreløpig årsregnskap 1998 Moelven Industrier ASA Resultatregnskap 1997 1998 NOK mill. 1998* 1997 21,1 29,5 Driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Årsrapport 2002 Moelven Industrier ASA Org.nr. NO 914 348 803 MVA P.O.Box 134, N-2391 Moelv Tel. + 47 62 34 70 00 Fax. + 47 62 36 92 80 Internett: http://www.moelven.com E-mail: post@moelven.com Hugin

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008

KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 KOMPLETT MED EBIT PÅ MNOK 17,9 i 1 Q 2008 Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning MNOK 1.125,1. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 17,9. Integrasjonsprosessen av MPX.no og Itegra.no går som planlagt. inwarehouse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2012

Kvartalsrapport oktober desember 2012 Kvartalsrapport oktober desember 2012 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 465,8 492,0 1 788,3 1 835,1 EBITDA 55,7 39,0 151,8 122,2 Driftsresultat 39,5 24,0 87,5 60,3 Netto finans (6,4) (7,0) (34,8) (43,7)

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer