Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT

2 Om Malorama Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet har derfor stolte tradisjoner fra flere tiår med andelslagsvirksomhet, og over 20 års erfaring med kjededrift og engrosvirksomhet. I dag består konsernet av fire forretningsområder, som alle er nærmere beskrevet lenger bak i denne årsrapporten. Malorama er et ledende handelshus for privat- og proffmarkedet når det gjelder alt av overflatebehandling. Vi er den største aktøren innenfor kategoriene maling, gulv, tapet mm. Vår kjernevirksomhet er detalj- og engroshandel. Gjennom vårt retailkonsept Fargerike, vår proffkjede Mal Proff, vår logistikkpartner Farveringen og vår malermesterkjede Mesterfarge, fremstår vi i dag som den ledende aktøren i bransjen. I tillegg til selve vareleveransene, tilbyr vi både konsepter, kategoriutvikling, støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere. For den profesjonelle håndverker er våre Mal proff utsalg også det faglige samlingspunktet for bransjen. For butikkeiere kan våre fagskoler nevnes spesielt. Her utdanner og skolerer vi flere titalls butikkselgere og ledere årlig. Konsernledelsen i Malorama består av fra venstre: Terje Langmoe, Linda Frid, Nils Sund (konsernsjef), Sidsel Rygh Trodal, Atle Melgard og Per Jørgen Christensen 2 Styret i Malorama for består av fra venstre: Grant Larsen (styreleder), Marianne Ødegaard Ribe, Harald Tyrdal, Arnfinn Sletten, Nils Sund (konsernsjef), Ole Martin Utgaard, Finn Grinvoll og Trond Inge Larsen Begge foto: Per Christian Anfinnsen

3 Nøkkeltall Omsetningsutvikling Driftsresultat (EBITA og ROS) 1 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-1,3 % 19,9 0,6 % 9,8 1,5 % 24,6 2,7 % 44, Avkastning på anvendt kapital 2 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 4,5 % -0,1 % Avkastning på egenkapital 3 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 5,9 % 4,4 % 5,6 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Mål 15,0 % 12,8 % ,0 % Mål 16,0 % 13,5 % Omsetning i millioner kroner Omsetningsvekst i prosent Driftsresultat (EBITA) 1 i millioner kroner Driftsresultat (ROS) 1 i prosent av omsetning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Avkastning på anvendt kapital i prosent Avkastning på egenkapital i prosent Soliditet/egenkapitalandel i prosent Utbytte pr. aksje i kroner Ansatte ved årsskiftet ,3 3,8 44,6 24,6 2,7 1,5 61,5 20,9 12,8 4,4 13,5 5,6 49,2 46,1 0,20 0, ) Rapportert driftsresultat her er videreført drift. Poster som er periodefremmede eller som gjør at tall for ett år ikke blir sammenlignbare med tall for andre år er omarbeidet for å sikre sammenlignbarhet 2) Avkastning på anvendt kapital = driftsresultat (EBIT) / (gjennomsnittlig egenkapital + gjennomsnittlig gjeld) 3) Avkastning på egenkapital = resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital 3

4 Konsernsjefen har ordet Malorama har lagt bak seg sitt fjerde driftsår, etter fusjonen mellom Mal og Colorama. Det er med tilfredshet at vi nå ser effektene av synergiene, både de markedsmessige og driftsmessige, som lå til grunn for fusjonen. I et marked med negativ utvikling økte Malorama sin markedsandel og forbedret sitt resultat før skatt med over 27 millioner kroner, fra kroner 6,1 millioner til kroner 33,2 millioner. Resultatfremgangen skyldes i hovedsak bedret bruttomargin og økt effektivitet. Alle virksomhetsområdene i konsernet utvikler seg positivt med økte markedsandeler og bedret produktivitet. «En utviklende partner som setter standarden i bransjen!» Vår misjon er å skape konkurransekraft for våre kunder og avkasting for våre eiere. Det er derfor med glede at vi nå ser at avkastningen på egenkapitalen er kommet opp på 13,5 % og at vi kan utbetale et utbytte på kr 0,20. De fleste av Maloramas aksjonærer har en tilknytning til selskapet, som kunde eller kjedemedlem. Innenfor flere varekategorier har vi i 2013 oppnådd økt konkurransekraft for kunder og kjedemedlemmer. Malorama skal være en utviklende partner som setter standarden i bransjen. I et nært samarbeid med våre kunder, leverandører og på tvers av våre virksomhetsområder skal Malorama være en drivende partner som skal levere på følgende løfter: Med utgangspunkt i sterk fag- og markedskunnskap skaper vi konsepter og produkter som utvikler markedet. Vi skal til enhver tid har et fullverdig og tidsriktig sortiment som dekker alle pris- og markedssegmenter. Vi har Norges største og mest effektive nettverk for salg og distribusjon. Som Norges største innkjøper og distributør skaper vi konkurransekraft og konkurransedyktige betingelser. Våre kompetente medarbeidere jobber målrettet og godt hver eneste dag for å bli bedre på disse løftene. Resultatfremgangen i 2013 er takket være hver enkelt medarbeiders innsats og kunnskap. Med det som grunnlag forventer vi en fortsatt positiv utvikling i Nils Sund er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, og har bl.a. erfaring fra NorliLibris, Skeidar, Jernia og Linjegods. Han er i dag konsernsjef i Malorama 4 Foto: Per Christian Anfinnsen

5 Foto: Per Christian Anfinnsen Avdelinger Tromsø Bodø Trondheim Billingstad Ålesund Bergen Stavanger Kristiansand Tønsberg Drammen Brobekk Kløfta Fredrikstad Ski Horten Skien Sandefjord Harstad (Coatings) Ålesund (Coatings) Mal proff har i skrivende stund 19 utsalgssteder, og er i sterk vekst. I april åpnet vårt siste proff senter på Ski, og i mars åpnet vi Oslo vest på Billingstad. Mal Proff partnere etableres løpende, og i skrivende stund finnes disse på fire steder i landet. Omsetningen i MAL Proff er voksende, og i 2013 endte vi på nesten 550 MNOK. Det er flere ting som gjør at Mal Proff er det naturlige stedet for den profesjonelle maleren. Ett av dem er det brede og unike vareutvalget. I Mal Proff kan vi med stolthet tilby «one stop shopping». Vi har både bredden og dybden i utvalget, og vi dekker alle prissegment. Kategoriutvikling gjøres løpende, og vi jobber tett med produsentene for å sikre at vi til enhver tid har det beste og mest effektive utvalget. Vi har også satt oss store mål, og vår ambisjon er: «Vi er totalleverandøren av overflateprodukter til proffmarkedet, understøttet av unik og relevant rådgivning og veiledning» I dette ligger det at vi har produkter som dekker hele markedet fra boliger og offentlige bygninger til skipsverft og industri. Mal proff coatings er vår avdeling for produkter til skipsverft og industri, og vi dekker hele det geografiske området fra Sognefjorden til Finnmark. Terje Langmoe er utdannet Diplomtekniker fra Odense og Malermester SSPC fra Dubai, og har tidligere arbeidet i Jotun. Han er i dag direktør for Mal Proff 5

6 Fargerike er, med sine 136 butikker, Norges største fargehandel. Kjeden hadde i 2013 en vekst på 19 %, og passerte 1,1 millioner handlende kunder. Fargerike streber etter å tilby nordmenn en perfekt kombinasjon av fagkunnskap og estetisk kompetanse, og har tatt en fremtredende rolle i å fremme farger i markedet. Gjennom vårt inspirasjonsmagasin Base, kåring av Årets Farge og mange andre aktiviteter, bidrar vi til å inspirere til økt fargebruk. Selve konseptet skal gi kjedens medlemmer økt konkurransekraft, bedre lønnsomhet og god driftsstøtte. I sum skal dette bidra til vekst i både omsetning og fortjeneste for butikkene. Fargerikes visjon er: «Vi fargelegger Norge!» Vi er også stolte av at vi i løpet av kort tid har vunnet merket for god design, retailprisen Pentawards og Gullblyanten for vårt redesign av Baronesse, vår EMV på interiørmaling. Med en 25. plass på Norsk Kundebarometer, har vi også bransjens desidert mest fornøyde kunder. I 2014 vil vi også lansere vårt nye butikkkonsept som har som mål å sprenge grenser for butikkopplevelse. Våre nye butikker vil ha en sterk Fargerike-identitet, og skal fargelegge Norge! Linda Frid har en bachelor fra University of Stratchclyde, og har bl.a. erfaring fra Hadeland Glassverk, Prisma og Star Tour. Hun er i dag kjedeleder/-direktør for Fargerike 6 Portrettfoto: Per Christian Anfinnsen

7 Visjon Vi skal gjøre våre kunder til vinnere Forretningsidé Farveringen skal være det mest kostnadseffektive og verdiskapende ledd mellom industri og våre kunder Bildet viser Farveringens sentrallager på Kløfta, nord for Oslo Kundeløfter Farveringen skal være den mest kostnadseffektive logistikkpartner og gi våre kunder best konkurransekraft Farveringen behandler alle våre kunder ut i fra samme logistikkbaserte betingelser og premierer volum og rasjonalitet Farveringen gir en god kundeservice og skal være tilgjengelige for våre kunder Farveringen optimaliserer vare- og ordreflyt Farveringen skal levere riktig vare til riktig tid og avtalt pris KLØFTA: Areal: kvm Antall palleplasser: Lagerførte varelinjer: Antall vareleveringer 2013: Antall paller levert 2013: Antall kunder 2013: 580 Omsetning lager 2013: 922 MNOK BODØ: Areal: kvm Antall palleplasser: Lagerførte varelinjer: Antall vareleveringer 2013: Antall paller levert 2013: Antall kunder 2013: 120 Omsetning lager 2013: 134 MNOK 7 Atle Melgard har en mastergrad i logistikk fra Høyskolen i Molde, og har tidligere jobbet i Forestia. Han er i dag direktør for Farveringen Portrettfoto: Per Christian Anfinnsen

8 Foto: Per Christian Anfinnsen Mesterfarge er Norges største kjede av malermesterbedrifter med dekning over hele landet. Fokus på rent håndverk 160 mesterbedrifter Landsdekkende I vekst Mesterfarges målsetting er å oppnå bedre lønnsomhet og økte markedsandeler for kjedens medlemmer. Mesterfarge skal fremstå med en tydelig og klar profil, og være markedets førstevalg for assistert oppussing innen både nybygg og ROT. Eskild Ugland er Cand.Mag. fra Høyskolen i Buskerud og har eksamen i logistikk, kommunikasjon og kjedeledelse fra BI. Han har lenge jobbet i Mal Proff og kom fra Block Watne som salgs- og markedssjef. Han er i dag kjedesjef i Mesterfarge. Mesterfarge retter seg mot privatmarkedet, prosjektmarkedet og særskilt til borettslag/sameier. Dette vil gi kjedens medlemmer bedre lønnsomhet og høyere markedsandeler. Dette skal oppnås gjennom felles profilering, markedsføringstiltak, samarbeid med eksterne aktører, driftsutvikling i medlemsbedriftene, kompetanse- og strategi utvikling i medlemsbedriftene og tilbakeførte bonuser/markedsstøtte. Strategisk innkjøp Positiv marginutvikling og økt konkurranse kraft i 2013 Året 2013 viste en positiv utvikling i selskapets bruttomargin, hovedsakelig grunnet i forbedrede innkjøpsbetingelser samt introduksjon av flere alternativer innen ulike prissegment, samt økt konsentrasjon hos våre strategiske samarbeidspartnere. Forbo og Dalapro er to nye leverandører som ble introdusert i 2013, og nylig er avtaler inngått med henholdsvis PPG, Gjøco og Duri Fagprofil. Disse leverandørene skal bidra til å skape økt konkurransekraft ved å dekke behovene for Maloramas kunder i de ulike prissegment, og med en sortimentsbredde som skaper økt konkurransekraft. Fokus videre er tett samarbeid med kjedene og respektive kunderåd i sortimentsutvikling innen alle kundesegment, samt tilrettelegging av en tydelig og god forhandlingsplan for Utover dette har vi fokus på en vellykket implementering av nye leverandører i Malorama, samtidig som vi styrker samarbeidet for våre strategiske samarbeidspartnere innenfor rammen av Maloramas forretningsmodell Sidsel Rygh Trodal er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og er i tillegg til dette Styrekandidat fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet i Eureka Consulting, Telenor Telehuset, Norema og Narvesen i ulike lederstillinger. I dag er hun konserndirektør kategori/innkjøp i Malorama

9 Aksjeverdi, utbytte og finansiering Maloramaaksjen er en fritt omsettelig aksje, uten betingelser av noe slag. Aksjen oppfattes å ha svak likviditet, med bakgrunn i at det er lav kjennskap til aksjen i markedet. Det er ingen dominerende eiere blant de litt over 800 aksjonærene. Foruten selskapets egne aksjer, som i skrivende stund utgjør 4,3 % av totalen, så er det kun tre andre eierkonstellasjoner som har over 2 % eierandel. Listen under viser våre største eiere pt., og vi har forsøkt å Rnk Navn Antall Andel Tilknytning 1 Cand. Pharm C. Christoffersen AS + Batjak AS ,75 % 2 Ottersen Holding AS ,31 % 3 Corona Interiør AS ,31 % 4 Grinvest AS + Mulligan AS ,94 % Finn Grinvoll sitter i styret i Malorama AS 5 Sletvold Holding AS ,88 % 6 G P Holding AS ,65 % 7 Yttervik Invest AS ,45 % 8 Colibri Farge og Interiør AS ,36 % 9 Lothe AS + Raje Holding AS + Sjur Lothe ,13 % 10 John Arnfinn Sletten ,01 % John Arnfinn Sletten sitter i styret i Malorama AS 11 Aker bygg entreprenør AS ,98 % 12 Arendal Farvehandel AS ,93 % 13 Hans Kjøstelsen Farvehandel AS ,86 % 14 Interiørsenteret AS ,61 % 15 Mandal Farvehandel + Star Island Holding ,60 % Trond Inge Larsen sitter i styret i Malorama AS 16 Strandgaten Fargeutsalg Eiendom AS ,59 % 17 Bjørvik malerservice AS ,58 % 18 Petina AS ,58 % Nils Sund er konsernsjef i Malorama AS 19 Martin Tvilde AS ,58 % 20 Scopus AS ,54 % Sum 20 største (eks. Maloramas egne aksjer) ,64 % slå sammen eiere som enten er nært beslektet, eller som vi av andre grunner oppfatter har et sterkt interessefellesskap. I 2013 ble det omsatt drøye 2,6 millioner aksjer, eller 5,7 % av det totale antallet aksjer. Snittprisen endte på kr. 4,68. Året før ble det kun solgt 1,1 mill. aksjer, eller rundt 2,5 %. I løpet av de siste årene er det satt av i alt kr. 0,52 til utbetaling til selskapets eiere. Med basis i regnskapene for 2010 og 2011, fant styret ikke rom for utdeling av utbytte, men for regnskapsåret 2012 ble det satt av kr. 0,10/aksje. For 2013 er det satt av kr. 0,20/aksje. I tillegg ble det foretatt en ekstraordinær utbetaling i form av tilbakebetalt kapital i 2011 med kr. 0,22/aksje. Konsernet er i hovedsak finansiert med to hovedkilder i tillegg til aksjekapitalen. Den ene kilden består av et tradisjonelt banklån med saldo på 12,8 MNOK ved utgangen av 2013, samt en kassakreditt som i gjennomsnitt ble trukket med 85,9 MNOK. Den andre kilden er malerbransjens såkalte sparemodell, hvor våre kunder i gjennomsnitt hadde 64,4 MNOK innestående gjennom året. Alt til markedsmessige rentebetingelser. Gjennomsnittlig egenkapital utgjorde 164,4 MNOK i Totalt oppnådde vi en avkastning på anvendt kapital (gjennomsnittlig EK + gjennomsnittlig bankmellomværende + gjennomsnittlig sparemodell) på 12,8 %, hvilket var en forbedring på 8,4 %-poeng fra året før, og dermed et sterkt bidrag på vår vei til å nå målet om 15 % avkastning. Egenkapitalavkastningen endte på 13,5 %, som var en fremgang på 7,9 %-poeng. Målet her ligger på 16 %. 0,60 0,40 0,20 - Utbytte 2013; 0,20 Utbytte 2012; 0,10 Kapitalnedskriv ning 2011; 0,22 Verdivurderingen som foretas av selskapet Danske bank viser en jevn økning i beregnet aksjeverdi. Den første rapporten, som ble utarbeidet i april 2013, hadde en gjennomsnittsforventning på kr. 5,15/aksje, som økte til kr. 5,55/aksje pr. oktober. Den tredje rapporten som ble fremvist og kommentert på årets generalforsamling viste at gjennomsnittsvurderingen da hadde økt til kr. 6,15/aksje. 9 Per Jørgen Christensen har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI, med tilleggsutdannelse fra Insead i Paris. Han har tidligere erfaring fra bl.a. Ahlsell Norge, Brynild Gruppen og Glava. Han er i dag CFO i Malorama Foto: Per Christian Anfinnsen

10 Årsberetning Malorama er Norges største handelshus innen engros- og detaljhandel med maling, tapet og gulvbelegg. Malorama er representert over hele landet, og er organisert som et konsern med Malorama AS som morselskap. Selskapsstruktur Konsernet består av følgende selskaper: Malorama AS morselskap Farveringen AS 100 % eiet Fargerike Norge AS 100 % eiet Mesterfarge AS 100 % eiet Fargerike butikkdrift AS 100 % eiet Virksomheten Morselskapet Malorama AS består av konsernledelse, konsernstab og innkjøp/kategori, og er lokalisert i Oslo. Farveringen AS driver logistikkvirksomhet med salg av maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter fra distribusjonslager på Kløfta, Bodø og Harstad. I tillegg driver selskapet 13 egne proff butikker. Kundegruppene består av profesjonelle malere, tapetserere og gulvleggere, samt faghandelskjeder og byggevareforretninger. Fargerike Norge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon og markedsføringskontor for Fargerike kjeden. Mesterfarge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon for håndverkskjeden Mesterfarge. I Fargerike butikkdrift AS har det ikke vært noen aktivitet i Årsregnskapet Konsernets inntekter utgjorde MNOK mot MNOK i Tilsvarende for morselskapet var 50,9 MNOK mot 44,9 MNOK i Personalkostnadene i konsernet utgjorde 95,1 MNOK mot 100,0 MNOK i I morselskapet endte personalkostnadene på 27,8 MNOK hvilket var uforandret fra året før. Andre driftskostnader utgjorde 133,6 MNOK mot 142,9 MNOK året før for konsernet, og 11,6 MNOK mot 21,6 MNOK i morselskapet. Driftsresultat (EBITA) for konsernet ble 44,6 MNOK mot 18,4 MNOK i Tilsvarende ble driftsresultatet for Malorama AS 10,3 MNOK mot -5,1 MNOK i Konsernets resultat før skatt endte på 33,2 MNOK mot 6,1 MNOK året før. Morselskapets resultat før skatt endte på 32,9 MNOK mot 14,6 MNOK i Administrasjonen og styret er tilfreds med konsernets positive resultatutvikling i Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var positiv med 61,6 MNOK, hvilket er en bedring på 40,7 MNOK fra året før for konsernet. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet endte på 45,5 MNOK i 2013 mot en negativ kontantstrøm på 58,5 MNOK i Konsernets totalkapital utgjorde ved utgangen av året 341,3 MNOK mot 349,1 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 49,2 % mot 46,1 % pr For morselskapet utgjorde totalkapitalen 260,8 MNOK mot 297,3 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 71,6 % mot 57,9 % året før. Finansiell risiko Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets driftskreditt har flytende rente. Andel langsiktig finansiering er lav. Virksomheten er i liten grad eksponert for valutarisiko. Egenkapitalandelen er høy, og likviditeten god, med tilhørende lav risiko knyttet til finansiering. Virksomhetens kunder innenfor det profesjonelle markedet er utsatt for konjunktursvingninger i byggeog rehabiliteringsmarkedet. Kundene innenfor forbrukermarkedet via faghandelen og byggevare er noe mindre konjunkturutsatt. Konsernets miks av kunder innenfor flere segmenter oppfattes å redusere den totale markedsrisikoen. Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktighet i 10

11 Årsberetning kundeavtalene. Industriens løsning med såkalte vinterordre medfører en viss økning i kredittrisiko. Morselskapets oppfattes å ha ubetydelig risiko knyttet til både valuta og kundefordringer. Fremtidsutsikter Virksomheten har vært gjennom en stor omstillingsprosess etter fusjonsprosessen i Kostnadsnivået viser en positiv utvikling, og tiltak som er iverksatt viser ønsket effekt. Vi oppfatter at markedet innenfor våre forretningsområder fortsatt vil utvikle seg positivt. Morselskapets positive utviklinger i kostnader vil reflekteres i inntektsbildet fremover, da hovedinntekten består av konserbelastninger til døtre. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2014 og selskapets strategiplan for perioden 2014 til Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende, og det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Totalt sykefraværet i konsernet var på 7,4 % i 2013 mot 6,8 % i Virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker i løpet av året, og det er heller ikke rapportert om noen skader med fravær. Likestilling og hindring av diskriminering Ved utgangen av 2013 var det 130 ansatte i virksomheten, hvorav 26 kvinner og 104 menn. Morselskapets styre består av syv personer, hvorav en kvinne. Konsernledergruppen består av seks personer, hvorav to kvinner. Malorama har lik lønn for likt arbeid, og har like arbeidstidsordninger for kvinner og menn. Det er nulltoleranse når det gjelder diskriminering av ansatte. Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø og følger til enhver tid gjeldende forskrifter vedrørende lagring og avfallshåndtering av produkter som kan påvirke miljøet. Den mest betydningsfulle miljøfaktoren er knyttet til inngående- og utgående transport. Konsernet jobber kontinuerlig med å planlegge denne transporten slik at bilene får en tilnærmet optimal oppfylling slik at vi kan redusere antall biler til et minimum, og dermed spare miljøet for unødvendig påvirkning i form av transport. 11

12 Resultatregnskap Malorama AS Konsern Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Endr. i beh. av varer under tilvirkn. og ferdig tilvirk. varer Endr. i beholdn. av egentilvirkede 0 0 Varekostnad Personalkostnader Avskr. på varige driftsm. og immat Annen driftskostnad Driftsresultat Resultat på investering i datterselskap Renteinntekt Finansinntekt Rentekostnad Finanskostnad Resultat finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Minoritetens andel resultat Majoritetens andel resultat Anvendelse av årsresultatet Utbytte Overført til/fra annen egenkapial Sum anvendelse

13 Balanse - eiendeler Malorama AS Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar, EDB 5, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 8, Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varer 8, Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Balanse egenkapital og gjeld Malorama AS Konsern Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital 7, Minoritetsinteresse Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonslån Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 8, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

15 Kontantstrøm Malorama Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endringer pensjon Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Inntektsført utbytte Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Kjøp egne aksjer Kjøp av minoritet Salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Innbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

16 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Års- og konsernregnskapet for Malorama AS består av følgende deler for morselskapet og konsernet: * Resultatregnskap * Balanse * Kontantstrømoppstilling * Noter 1-1 Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Malorama AS og selskaper som Malorama AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Det er ved utgangen av 2013 ingen minoritetsinteresser i selskapene. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Goodwill ved oppkjøp avskrives over 5-10 år. Konsernet består av følgende selskaper per Malorama AS Farveringen AS Fargerike Norge AS Mesterfarge AS (tidligere Kulør AS) Fargerike Butikkdrift AS (tidligere Mal Proff AS) Morselskap Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Malorama AS har kjøpt seg opp i Mesterfarge AS i løpet av 2013, og eier ved utgangen av året 100 % av aksjene i selskapet. I konsernregnskapet for 2012 var Mesterfarge AS konsolidert i kun to måneder. 1-2 Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Det er gjort avsetninger basert på beste skjønn for bonuser som endelig avregnes etter at årsregnskapet er avlagt. 1-3 Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Vesentlige pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden 1-4 Salgsinntekter og andre inntekter Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Rabatter og bonuser til kunder er fratrukket i tallene. Andre inntekter består i hovedsak av medlemsavgifter, og disse inntektsføres løpende etter hvert som de påløper. 1-5 Skatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. 1-6 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell saldo 16 på balansetidspunktet.

17 Noter 1-7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. 1-8 Datterselskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet/- konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Avgitt konsernbidrag etter skatt fra morselskapet er regnskapsført som kostpris på aksjer i datterselskap. 1-9 Varebeholdninger Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av veiet gjennomsnitt og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav Pensjoner Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Klassifisering av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer, føres kjøpspris inklusive direkte henførbare kostnader som fradrag i egenkapital. Pålydende på egne aksjer presenteres som reduksjon av aksjekapital, mens overskytende presenteres som en reduksjon av annen egenkapital Goodwill Goodwill balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivinger. Goodwill amortiseres årlig over forventet levetid og det foretas kontunuerlig vurdering av nedskrivingsindikatorer. Dersom nedskrivningsindikatorer identifiseres foretas det en nedskrivningsvurdering av goodwill Likvide midler Konsernet har en konsernkontoordning hvor alle konsernselskaper deltar og hvor Malorama AS er eier av ordningen. I selskapsregnskapet til Malorama AS presenteres datterselskapenes innestående/trekk som mellomværende Aksjeverdibasert avlønning Opsjoner måles til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Beregnet verdi innregnes som lønnskostnad, med motpost annen innskutt egenkapital. Kostnaden fordeles over perioden frem til den ansatte får en ubetinget rett til opsjonene. Eventuelle endringer innregnes som kostnad med tilsvarende justering av egenkapitalen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner innregnes i resultatet over forventet opptjeningsperiode. Hver opsjon gir rett til å kjøpe en aksje til en forutbestemt kurs. Selskapene har ikke noen avtalt rett til å gjøre opp 17 verdien av de utstedte opsjonene kontant.

18 Noter Note 2 Personalkostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån ansatte / Pensjoner mm Malorama AS Konsern Personalkostnader Lønninger / sosiale kostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Personalkostnader Antall årsverk ved utgangen av perioden Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Styrehonorar Lønn og annen godtgjørelse viser selskapets utgifter, mens pensjon og styrehonorar viser selskapets kostnader. Adm. dir. har en avtale om rett til etterlønn i 12 måneder, samt en opsjonsavtale for totalt aksjer à kr. 5,-/aksje. Adm. dir. har også en avtale om pensjon som gir rett til spesifiserte ytelser ut over selskapets generelle ordning. Videre har adm. dir. en avtale om bonus på inntil tre månedslønner. Andre ansatte har opsjoner på totalt aksjer à kr. 5,-/aksje. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til adm. dir., styreleder eller andre nærstående parter. Det er gitt lån til ansatte på totalt kr Lånene er gitt på betingelser tilsvarende markedsrente. Det er avsatt midler i Storebrand ASA og DnB ASA til å dekke forpliktelse til førtidspensjon til tidligere adm. dir. iht avtale. Godtgjørelse til revisor Malorama AS Konsern Lovpålagt revisjon Regnskapsmessig bistand Annen rådgivning Kostnadsført godtgjørelse til revisor Det er i 2013 kostnadsført revisjonshonorar for både nåværende revisor ( ) og tidligere revisor ( ) Alle tall er uten mva Innskuddspensjon Konsernet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller det lovmessige kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen innebærer at arbeidsgiver hvert år innebetaler et innskudd til ordningen på 5% av lønn mellom 1 og 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Malorma AS Konsern Kostnadsført innskudd per Ytelsespensjon Konsernet har en ytelsesbasert pensjonsordning som ble lukket den Denne ordningen omfatter i alt 15 ansatte og 39 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. I tillegg har selskapet en ytelsesbasert pensjonsordning tilknyttet adm. dir.. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 18

19 Noter Kollektiv ordning Adm. dir. SUM SUM Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering Adm.kostnader Netto pensjonskostnad Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Pensjonsforpliktelse (til markedsverdi) pr Ikke resultatført gevinst og tap Netto pensjonsmidler / forpliktelser Opptjente pensjonsmidler/ forpliktelser pr Årets pensjonskostnad Innbetalt premie inkl. arbeidsgiveravgift Andre endringer Netto pensjonsmidler / forpliktelser pr Kollektiv ordning Adm. dir. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,1 % 4,1 % 4,2 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,4 % 4,4 % 3,6 % Forventet lønnsregulering 2,5 % 3,8 % 3,3 % Forventet pensjonsregulering 0,6 % 3,5 % 0,0 % G-regulering 3,5 % 3,5 % 3,0 % Turnover 5,0 % 2,0 % 5,0 % Uføre og dødelighetstabell K2010 K2010 K2010 Avtalebasert pensjonsforpliktelse (AFP) Konsernet deltok i den tidligere LO/NHO ordningen for AFP. I henhold til estimat, er det avsatt kr per person pr til underdekning på ordningen. For morselskapet er forpliktelsen bokført til kr 0. For konsernet er forpliktelsen bokført til Note 3 Leieavtaler Husleie Årlig leie Lokaler på Brobekk, Kløfta, Bodø, Hamar og proff utsalg Husleieavtalen på Brobekk har varighet ut 2023, og leieavtalen på Kløfta har varighet ut Leieavtalen på Hamar løper ut Leasing (operasjonell) Leasing av lagerutstyr, biler, IKT utstyr og kontormaskiner Leasingavtalene har varighet til Note 4 Salgsinntekter Malorama AS Konsern Pr virksomhetsområde: Varehandel Andre inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum Pr geografisk marked: Norge Norden Øvrige Europa Andre Sum

20 Noter Note 5 Varige driftsmidler Malorama AS IKT og inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær Malorama - konsern Maskiner, IKT Varemerke Goodwill Sum og inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte avskrivninger avgang Årets avskrivninger Årets nedskriving Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3-10 år 3 år 5-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Anskaffelseskost Bokført verdi pr. Øk.levetid Avskrives Goodwill per virksomhetskjøp Farveglede Lineært Colorama Lineært Fargerike Lineært Kulør Lineært Mesterfarge Lineært Sum goodwillposter ferdig avskrevet pr Sum Goodwillposten knyttet til fusjon med Colorama og Fargerike avskrives over 10 år da levetiden vurderes å være langt høyere enn 5 år. 20

21 Noter Note 6 Skatt Malorama Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Anvendelse av fremførtbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skattefordel Skatt på konsernbidrag Årets totale skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Regnskapsmessig avsetning Underskudd til fremføring Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt Sum Utsatt skatt/ (Utsatt skattefordel)

22 Noter Note 7 Egenkapital Morselskap Malorama AS Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen Egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat Kjøp egne aksjer Avsatt utbytte Egenkapital Styret har foreslått et utbytte på 0,20 kroner pr. aksje. Det vil ikke utbetales utbytte på egne aksjer. Konsern Malorama AS Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årsresultat Avsatt utbytte Kjøp egne aksjer Endring av minoritet Andre korreksjoner Egenkapital Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Sum Aksjer kontrollert av medlemmer i styret og adm. dir. - pr : A-aksjer Eierandel Finn Grinvoll, styremedlem (inkludert aksjer i Grinvest AS og Mulligan AS) ,94 % Roald Yttervik, styremedlem (inkludert aksjer i Yttervik invest AS) ,34 % John Arnfinn Sletten, styremedlem ,01 % Nils Sund, adm. dir. (inkl. aksjer i Petina AS) ,50 % Ole-Martin Utgaard, styremedlem ,17 % Grant T. Larsen, styreleder - 0,00 % Harald Tyrdal, styremedlem - 0,00 % Marianne Ødegaard Ribe, styremedlem - 0,00 % Sum ,97 % Oversikt over aksjonærer med > 1% eierandel: Ottersen Holding AS ,31 % Cand. Pharm C. Christoffersen AS ,62 % Corona Interiør AS ,31 % Sletvold Holding AS ,67 % G P Holding AS ,65 % Grinvest AS ,52 % Colibri Farge og Interiør AS ,36 % Yttervik Invest AS ,34 % Batjak AS ,08 % John Arnfinn Sletten ,01 % Øvrige (ingen av aksjonærene eier mer en 1 % av aksjene) ,99 % Egne aksjer ,14 % Totalt antall aksjer ,00 % 22

23 Noter Note 8 Pantstillelser og garantiansvar Malorama AS Konsern Pantstillelser og garantiansvar Bokført gjeld som er sikret ved pant ol. Kassekreditt Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Driftsløsøre, inventar o.l Kundefordringer Varebeholdning Sum Malorama AS Konsern Garantiansvar Husleiegarantier Skattetrekksgaranti Sum garantiansvar Note 9 Kassekreditt Malorama AS Konsern Ubenyttet del av kassekreditt pr Selskapet har i tillegg en sesongkreditt stor som var ubenyttet ved årsskiftet Note 10 Annen kortsiktig gjeld Malorama AS Konsernet Avsatte kundebonuser etc Avsatte feriepenger, bonus, etterlønn etc Annen kortsiktig gjeld Sum Annen kortsiktig gjeld i konsernet inneholder en avsetning på kr. 16,5 mill. for mulig tap ved husleiekontrakt på Hamar. Lokalene på Hamar ble fraflyttet i Husleiekontrakten går ut Andelen fremleie økte fra 2012 til Note 11 Datterselskaper som inngår i konsernet Selskap Aksjekapital Bokført verdi Eier % Årsresultat Egenkapital pr Farveringen AS, Brobekk % Fargerike Norge AS, Brobekk % Mesterfarge AS, Brobekk % Fargerike Butikkdrift AS, Brobekk %

24 Noter Note 12 Morselskapets mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum Annen gjeld Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Sum Datterselskapenes innskudd/gjeld i konsernkontoordningen fremkommer som andre fordringer/annen gjeld til Malorama AS. Transaksjoner Beløp Viderefakturerte konsernkostnader Viderefakturert husleie Note 13 Varebeholdning Malorama AS Malorama konsern Lager ferdigvarer Avsetning til ukurans Sum Note 14 Bankinnskudd Malorama AS Malorama konsern Depositum husleier Skattetrekk Konsernet har en bankgaranti på 4,5 millioner kroner til å dekke skyldig forskuddstrekk for de ansatte. 24

25 Revisors beretning 25

26 Revisors beretning 26

27 In English Consolidated income statement Thousand NOK Thousand EUR TNOK Net sales Cost of goods sold Gross profit Administrative expences Depreciations and amortisations Other operating expences Operating profit Financial income Financial expences Profit before tax Tax Net profit Total number of shares Earnings pr. share 1 0,49 0,06 0,06 0,01 Consolidated balance sheet Total non-current assets Total current assets TOTAL ASSETS Total equity Total non-current liablilities Total current liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES )Figures in NOK/EUR Exchange rate used 100 EUR = 830 NOK 27

ÅRS- RAPPORT. mesterfarge

ÅRS- RAPPORT. mesterfarge ÅRS- RAPPORT 2014 mesterfarge Om Malorama Konsernledelsen i Malorama består av fra venstre: Nils Sund, Terje Langmoe, Sidsel Rygh Trodal, Espen Marthinsen, Linda Frid Andresen og Per Jørgen Christensen

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. et selskap i Torghatten-konsernet

ÅRSBERETNING 2012. et selskap i Torghatten-konsernet ÅRSBERETNING 2012 et selskap i Torghatten-konsernet Bybuss i Trondheim. Årsberetning Virksomheten TrønderBilene konsern driver kollektivtransport, godstransport og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 1 Årsberetning og regnskap 2003 I NNHOLD Marked, produktutvikling og kunder ved administrerende direktør 3 Merkevarepresentasjon 4 Presentasjon av datterselskaper 6 Finansielle hovedtall 10 Financial key

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer