Visma Scenario. Installasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Scenario. Installasjon"

Transkript

1 Visma Scenario Installasjon

2 Oslo, september Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen, og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software ASA. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software ASA kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 Innhold Innledning... 1 Installasjon / oppgradering... 2 Installasjon av Pervasive PSQL Server... 3 Installere Visma Scenario... 9 Start Visma Scenario Elektronisk hjelpesystem Vedlegg... 30

4 INNLEDNING Denne dokumentasjonen forklarer hvordan man installerer Visma Scenario. I denne dokumentasjonen benytter vi begrepet programmet for å beskrive produktet Visma Scenario. Avhengig av hvilken løsning du skal sette opp, starter du med beskrivelsen av enbrukerløsning eller flerbrukerløsningen. Flerbrukerløsningen forutsetter at den personen som foretar selve installasjonen har ekspertise på å konfigurere et Windows-basert nettverk, brukerkonfigurasjon og rettigheter. Vedkommende må også ha kunnskap om den databasen som benyttes (Pervasive). Vi anbefaler at konsulenter som tar ansvar for installasjonen er sertifisert av Visma på det aktuelle programmet. Visma Scenario Installasjonsguide 1

5 INSTALLASJON / OPPGRADERING Systemkrav Visma Scenario er et 32 bits program og kan installeres på alle maskiner som støtter siste versjon av Windows XP. Fra og med versjon 4.7 vil den også støtte Microsoft Vista. (Sikkerhetskopi-rutinen som følger systemet, fungerer ikke på Vista 64 bit.) I nettverk må serveren ha NT 4.0 eller nyere, eller Novel 5. På klientmaskinene må siste versjon av Windows XP være installert. Skjermoppløsningene må være 800*600 med minimum 256 farger. Visma Scenario er tilrettelagt for Pervasive SQL s database. Rapportgenerator er Crystal Report. Maskinen må ha CD-romspiller. Installasjon Pervasive SQL og Visma Scenario Før Visma Scenario installeres må databasen Pervasive installeres. Før installasjon settes i gang, må du kontrollere at du har en CD med Pervasive SQL samt en CD med Visma Scenario. Installere på en enkeltstående PC Installer med å bruke de enkelte standard innstillingene som foreslås i de respektive programmene. Installere i et Nettverk Om flere skal kunne bruke Visma Scenario samtidig så må en nettverksinstallasjon utføres. Man benytter Pervasive Server installasjon for alle installasjonene i et nettverk. Eksisterende brukere som har installet Pervasive Workgroup, anbefaler vi å oppgradere lisensen sin til serverlisens av Pervasive. Dette er etter anbefalinger fra Pervasive. For at man ikke skal behøve å installere Visma Scenario på flere maskiner kreves det at man installerer programmet i en katalog som kan deles ut på nettverket og som kan hentes av de øvrige maskinene. Det må da taes hensyn til at katalogen Norwin, skal være installert som en root enhet på en egen drive. Programmet må installeres fra server på fysisk drive. For å få tilgang til programmet fra arbeidsstasjonen må filen _ClientInstall.bat som ligger på programkatalogen kjøres, og maskinen må restartes. Lag deretter en snarvei til programfilen Norwin.exe. Installasjon av Pervasive Begynn alltid en ny installasjon med å installere Pervasive. Det anbefales at du bruker de standardverdiene som foreslås/kommer opp under installasjonen. Om du installerer Pervasive Server så skal denne installeres på serveren. Etterpå installeres Pervasive client på hver enkelt maskin som skal kjøre Visma Scenario. Installajon foretas fra den samme CD. Visma Scenario Installasjonsguide 2

6 INSTALLASJON AV PERVASIVE PSQL SERVER Sett inn Cd med Pervasive på Serveren, se neden for mer informasjon. 1. Klikk på knappen Launch PSQL v9 Server for Windows Install. 2. Trykk på Next for å installere Pervasive SQL. Visma Scenario Installasjonsguide 3

7 3. Markere at du aksepterer lisens vilkårene og trykk Next. 3. Legg inn lisens nummeret og trykk Next. Om ikke et lisens nummer er lagt inn, installeres programmet med en 30 dagers demo. Visma Scenario Installasjonsguide 4

8 4. Installer systemet som komplett, trykk Next. 5. Trykk Install. Visma Scenario Installasjonsguide 5

9 6. Innkopiering av programfiler starter. 7. For å få en raskere installasjon, velg å ikke utføre test, trykk Neste. Visma Scenario Installasjonsguide 6

10 8. Markere at test ikke skal utføres og trykk Neste. 9. Klikk på fullfør. Visma Scenario Installasjonsguide 7

11 10. Installasjonen av Pervasive er utført. Fortsett til avsnittet Installere Visma Scenario. Visma Scenario Installasjonsguide 8

12 INSTALLERE VISMA SCENARIO Nå når du har installert Pervasive er du klar til å starte installasjonen av Visma Scenario, Sett i CD for Visma Scenario og start installasjonen. Det anbefales at antivirus programmer er slått av under installasjon. Når CD settes i stasjonen starter installasjonen automatisk. F.o.m versjon 4.9 av Visma Scenario, må serverinstallasjon foretas fra server på fysisk drive. Filen _ClientInstall.bat må deretter kjøres fra hver arbeidsstasjon og arbeidsstasjonen må restartes. Ved terminalserver må alle brukerne kjøre _ClinetInstall.bat og logge seg av og på terminalserveren Klikk på det norske flagget for å få norsk versjon av Scenario. Visma Scenario Installasjonsguide 9

13 Installasjon Det første som du må velge er språk, og trykke ok for å gå videre. Installasjonsrutinen starter, trykk NESTE for å fortsette Visma Scenario Installasjonsguide 10

14 . Skriv inn brukernavn /administrator navn og firma navn. Trykk NESTE for å fortsette. Velg hvilken type installasjon som skal utføres og Trykk NESTE for å fortsette. Visma Scenario Installasjonsguide 11

15 Marker aktuelle tilleggsprogrammer og Trykk NESTE for å fortsette. NB! Dersom du huker av for HK eller AltInn blir også.net Framework installert dersom du ikke har det på maskinen fra før. Her defineres hvor programmet skal installeres. Standard sti er den som du ser her. Trykk på Bla igjennom om den skal endres. Trykk på NESTE for å fortsette. Visma Scenario Installasjonsguide 12

16 Her defineres hvor dataene skal ligge. Som angitt blir data/klient liggende på root på valgte drive. Trykk NESTE for å fortsette. Spørsmål om hjelpeklienten skal installeres dukker opp. Vi anbefaler at dette gjøres på en ny installasjon. Svar Ja for å installere hjelpeklienten. Visma Scenario Installasjonsguide 13

17 Standard programmappe er definert om ikke noe spesielt annet er ønsket Trykk NESTE for å fortsette. Informasjon om installasjonen som blir gjort vises. Trykk NESTE for å fortsette. Visma Scenario Installasjonsguide 14

18 Installasjonen starter. Installasjonen er utført. Trykk Fullfør. Nå er Visma Scenario ferdig installert. Installasjon på arbeidsstasjon Alle arbeidsstasjonen som skal kjøre Visma Scenario må kjøre filen _ClientInstall.bat som ligger på programkatalogen. Deretter må arbeidsstasjonen restartes. Terminalserver Ved pålogging via terminalserver må alle brukerne kjøre filen _ClientInstall.bat som ligger på programkatalogen. Deretter må de logge seg av og på terminalserveren. Visma Scenario Installasjonsguide 15

19 START VISMA SCENARIO Hjelpeklienten TST Ved installasjon av Visma Scenario blir en hjelpeklient lagt inn. Denne klienten inneholder standard parameteroppsett som vi anbefaler som et grunnoppsett. Klienten inneholder litt varer, kunder, leverandører og regnskapstall og kan brukes til egenopplæring og utprøving av nye ting. Klienten kan også brukes som grunnlag for opprettelse av nye klienter. Det gjør opprettelse av ny klient enklere siden den overfører kontoplan og faste parameter til den nye klienten. Opprettelse av ny klient Dobbeltklikk på ikonet for Visma Scenario. Du får opp oppstartsbildet til programmet. Tast inn 3 bokstaver eller tall som identitet på det firmaet du skal bruke. NB! Ikke bruk bokstavene Æ, Ø og Å eller andre spesialtegn. Skal du hente kontoplan og firmaopplystninger fra et annet firma må område og firma angis. Visma Scenario Installasjonsguide 16

20 Eksempel: Hvis du ikke ønsker å hente opplysninger fra et annet firma lar du feltene være blanke. Klikk OK Når du kommer tilbake til oppstartsbildet settes markøren i feltet for firma. Trykk Enter og programmet åpnes og du kan begynne å legge inn data på ditt firma. Datafilene åpnes og hovedmenyen vises. Merk: Opprette firma gjøres bare ved første gangs oppstart av en ny klient. Visma Scenario Installasjonsguide 17

21 Innleggelse av faste opplysninger For hvert nytt firma som opprettes må du legge inn en del nødvendig informasjon. Dette er de registrene som du må gå igjennom: Systeminformasjon under Moduler Firmaopplysninger under Moduler Kontoplan under Hovedbok Kunder og leverandører Oppsett i de modulene som skal benyttes Nye hovedbokskonti, kunder og leverandører kan opprettes under bokføring, men det er alltid en fordel å ha opprettet det meste på forhånd. Systeminformasjon Grupper Systeminformasjon ligger under Moduler på hovedmenyen. Under Systeminformasjon har du følgende muligheter: Opprette brukergrupper og koble brukere til brukergrupper Opprette nye brukere Adgangsbegrense tilgangen til systemets forskjellige moduler Legge inn bruksrett- og testkode levert fra Visma. Bruksretten dokumenterer kjøpers rett til å bruke programmet. Oppsett av mailserver, port og bruker/passord ved utsendelse av e-post direkte fra Visma Scenario Under Diverse kan spesielle systemrutiner foretas Har du Visma Scenario i et nettverk kan du opprette flere brukere av programmet. Brukerne grupperes etter behov. En bruker kan kun kobles til en gruppe. Det er også her man kan legge inn adgangsbegrensninger til de forskjellige modulene. En bruker må være knyttet til en brukergruppe. Flere forskjellige grupper kan opprettes dersom programmet benyttes i nettverk. Men en bruker kan kun kobles til en gruppe. Her legges det opp tilganger til forskjellige moduler og funksjoner innenfor modulene. Dette vil begrense adgangen til enkelte valg for enkelte grupper av brukere. Fjernes merket på en av hovedmodulene sperres tilgangen til alle funksjonene i modulen. Visma Scenario Installasjonsguide 18

22 Brukere Du får mulighet til å adgangsbegrense gruppens rettigheter ved å trykke på "Verdi"-knappen i kolonnen til høyre for modulen Har du Visma Scenario i nettverk kan du opprette flere brukere av programmet. Brukerne grupperes etter behov. En bruker kan kun kobles til en gruppe, og det er gruppen som adgangsbegrenses. På brukeren kan du legge inn et individuelt passord. Legge inn passord på hvert brukenummer. Legge adgangsbegrensninger på brukeren. Knytte brukeren til en gruppe. Visma Scenario Installasjonsguide 19

23 Merk: Foretas endringer på bruker- eller gruppenivå, må programmet startes på nytt for at endringene skal aktiveres. Firmaopplysninger Firmaopplysninger er en viktig del av programmet. Velg Moduler og Firmaopplysninger fra hoved-menyen. Her registreres viktige styrekoder som får betydning for blant annet avgiftsbehandling og automatiske posteringer. Spesielle opplysninger for hver modul finnes under Oppsett fra modulens menylinje. Det er spesielt viktig å kontrollere at den informasjonen som ligger i firmaopplysningene stemmer. Dersom firmaopplysningene er ufullstendig utfylt vil du få melding under oppdatering at firmaopplysninger må legges inn. De kontonumrene som legges her må stemme overens med kontoplanen. Navn Firmaet navn, adresse, kontonummer med mer må fylles inn. Det er disse opplysningene som kommer frem på fakturaer, purringer og lignende. Regnskapsåret som legges inn må ikke endres etter at det er ført på klienten. Dette årstallet endrer seg automatisk i forbindelse med årsavslutning. Avgiftsperioden angir den siste godkjente avgiftstermin. Dersom du begynner på begynnelsen av året eller ikke har merverdiavgift i regnskapet, settes denne perioden til null. Konto Her fylles inn hvilke nummerserier man ønsker å bruke på hovedbok (kontoplan), kunder og leverandører. Har man valgt 4 sifferet kontoplan, må man ha 5 eller 6 sifrede kunder og leverandørnumre. Merk: Intervallene kan ikke overlappe hverandre. Merverdiavgiftsprosenten legges inn under kolonnen for Avgiftsopplysninger. Visma Scenario Installasjonsguide 20

24 Under Regnskap, Fakturering, Innkjøp og Valuta fylles inn hovedbokskonti i henhold til hva som er opprettet i kontoplanen. Mangler det utfylte konti her vil man få feilmelding ved oppdatering til hovedbok og at Firmaopplysninger må fylles ut først. Her er et eksempel på standard innstillinger: Betingelser Denne mappen inneholder registre for betalingsbetingelser, leveringsmåter og leveringsbetingelser. Registrene er felles for kunder og leverandører. Visma Scenario Installasjonsguide 21

25 Innbetaling Factoring Dersom factoring, autogiro og OCR skal benyttes må dette skjermbildet inneholde alle nødvendige opplysninger. Hvis du bruker factoring og skal ha factoringselskapets navn og adresseopplysninger skrevet ut på fakturaen, fylles factoringsselskapets navn og adresse inn her. Angi ditt klientnummer hos factoringselskapet. Factoringlisten lagres som fil under Overføringer, Diverse. Autogiro og OCR Integrasjoner Disse feltene må fylles ut etter opplysninger fra BBS om disse rutinene benyttes. Mappen inneholder informasjon og oppsett rundt forskjellige integrasjoner. Noen av dem krever egen bruksrettskode for å være tilgjengelig. E-post Dersom e-post skal sendes direkte til regnskapsfører og/eller inkassobyrå ved oppdatering av fakturaer, legges e-postadresser til disse inn her. Bildet viser også logg over sendte mail for denne klienten. Visma Scenario Installasjonsguide 22

26 Visma Scenario Installasjonsguide 23

27 ELEKTRONISK HJELPESYSTEM Som Visma-bruker har du tilgang til det innebygde hjelpesystemet. Vi har vektlagt å gjøre hjelpen mest mulig brukervennlig. Brukerdokumentasjonen er elektronisk og tilgjengelig fra verktøylinjen i Visma Scenario. I dette heftet kan du lese mer om hvordan det elektroniske hjelpesystemet er bygget opp og hvordan du enkelt kan søke deg frem til svaret. Hjelpen er tilgjengelig fra de fleste skjermbilder, du kan lete i en innholdsfortegnelse og søke på enkeltord. Aktivisering av hjelp Hjelp aktiviserer du fra menylinjen ved å trykke på menyvalget Hjelp og etterpå emner i Visma Scenario. I tillegg kan man starte hjelp på alle bilder som man er inne på hvor dette ikonet vises: Hjelpevinduet For å navigere og finne frem i hjelpen, kan du benytte Innholdsfortegnelsen, Stikkordregisteret og Søk. Visma Scenario Installasjonsguide 24

28 Innholdsfortegnelse i hjelpevinduet Innholdsfortegnelse er listen langs venstre side i skjermbildet som du får opp ved å aktivisere hjelpen som beskrevet over. Denne er bygget opp etter rutiner og registre i programmet. Du kan bla deg gjennom denne ved å: Klikke på fliken Innhold (Contense) Klikke på boken du vil åpne Klikke på siden du vil lese Visma Scenario Installasjonsguide 25

29 Stikkordregister i hjelpevinduet Stikkord er predefinerte ord som inneholder en kobling til en eller flere sider. For å lete etter tekst via Stikkord, gjør man følgende: Klikke på fliken Stikkord (Indeks) Tast inn søkeord Klikk på den siden man ønsker å se på Visma Scenario Installasjonsguide 26

30 Hvordan søke i hjelpen Søk i hjelpen vil søke på alle forekomster av et eller flere begreper. For å begynne å søke, gjør du som følger: Klikk på fliken Søk (Search) Tast inn ett eller flere søkeord atskilt med mellomrom. Klikk på det treffet som du får opp for å se ytterligere beskrivelse av tema Søk-funksjonen søker på alle forekomster av ordet. Det vil si den gir alle sider som inneholder søkeord(ene) Visma Scenario Installasjonsguide 27

31 Man kan skrive ord eller deler av ordet. Hjelpen vil søke etter like forekomster. Skrive ut hjelpen Print knappen gjør det mulig å skrive ut dette emne. Trykk på denne knappen, og velg den skriver som man skal benytte. Første gangs oppstart Ved første gangs oppstart er det naturlig å følge den beskrivelse som ligge inne i hjelpen under emne Opprett nytt firma. Visma Scenario Installasjonsguide 28

32 Under dette emnet får du en utførlig forklaring for å komme i gang. Legg spesielt merke til emnet om sikkerhetskopiering. Sikkerhetskopiering og tilbakelegging av sikkerhetskopi er den sikreste måte å les tilbake data ved unormale avbrudd. Kundesider Kundesidene til Visma Scenario er tilgjengelig fra programmet. Disse sidene blir regelmessig oppdatert for å gi deg siste nytt om systemet, kunnskap, støtte og løsninger. Som bruker av Visma Scenario har du gratis tilgang til disse web-sidene. Det forutsettes at du har tilgang til internett. Du finner menyen for å starte kundesidene under valget hjelp. Se skjermbilde under: Under kundesidene finnes i tillegg et vel av brukernyttige nyheter om produkt, utvikling, teknologi, faglig kunnskap, oppdateringer og annet som du kan lese der og da. Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Kundesidene er ment for gi deg bedre kunnskap om hvordan du enda bedre kan utnytte Visma Scenario. Visma Scenario Installasjonsguide 29

33 VEDLEGG Funksjonstaster Programfiler I programmet finnes funksjonstaster for de fleste funksjonene. Du kan velge mellom å bruke mus eller taster. Spesielt i forbindelse med registrering i ordre/ fakturadelen er det lagt vekt på hurtig registrering. Alle knapper med understreket bokstav brukes sammen med ALT (Alt + bokstav). Fra nedtrekksmenyen nås valgene ved å trykke understreket bokstav. Funksjonstastene har litt forskjellige betydning i de ulike modulene. Under følger en oversikt over noen av funksjonene: PgUp = Bla forover PgDn = Bla bakover ESC = Avslutte registrering F1 = Hjelpefunksjon F2 = Korreksjon av linje F3 = Hoppe til kundenr. i ordrehodet F4 = Hoppe til selgernr. i ordrehodet F5 = Kontantuttak i kassemodulen, vis poster bilagsregistrering F6 = Hente linjeopplysninger ordre, repetere foregående dagbokslinje F7 = Hente ordreopplysninger ordre, neste ledige kundenr. i kunderegisteret F8 = Hente vareopplysninger ordre, aktivere fordelingsmal bilagsregistrering F9 = Søketast Ctrl+F9 = Fortsette søk F12 = Utlegg av innhold i grid til Excel Alt+F4 = Avslutte programmet Ctrl+ K = Hurtigtast for påslag på ordrelinjer = Hurtigtast for å kalkulere salgspris 2 inkludert mva varer Ctrl+F4 = Lukke et vindu Shift + F10 = Viser tilgjengelige koder i feltet / søkbare felter Insert = Sette inn linjer Delete = Slette linjer Når du installerer programmet kopieres det inn på den katalogen og stasjonen du selv angir. Installasjonsprogrammet foreslår \programfiler\scenario. Katalogen opprettes automatisk under installasjonen. Klientinstallsajon Ved nettnerksinstallasjon må filen _ClientInstall.bat som ligger på programkatalogen kjøres for alle arbeidsstasjoner (og alle brukere på en terminalserver) for å få tilgang til Visma Scenario. Visma Scenario Installasjonsguide 30

34 Datafiler Alle datafiler ligger under katalogen norwin. Katalogen opprettes automatisk under installasjonen. Dataene ligger på egne kataloger, C:\norwin\001 og C:\norwin\002, hvor 001 og 002 er firmaidentifikasjoner. Datafilenes endelse er DAT. Firmaidentifikasjonen TST kopieres inn samtidig med installasjonen. Dette er et testfirma hvor du kan prøve og feile. Vedlagt følger en oversikt over de viktigste datafilene. xxx = Klient bb = Brukernr kkk = Kassenr xxxabonn = Abonnementsregister xxxadres = Fast leveringsadresse kunder/levr. xxxahode = Anbudshoder xxxaline = Anbudslinjer xxxaltin = Innsendte oppgaver xxxapost = Anbudsposter xxxarkiv = Arkivreferanser m/betegnelse + historikk xxxavnet = Netthandel endrede varer/bilder xxxavtal = Grossistavtaler xxxavta2 = Egendefinerte avtaler for påslag xxxbehov = Behovsliste xxxbest = Bestillingsforslag (best.liste) xxxbilde = Bilderegister xxxbkart = Bilagsarter, fordelingsmaler, bilagsnummerserier xxxbplan = Betalingsplan xxxbrunr = brukernummer, loggkode, dato, teller xxxbudsj = Budsjett xxxdagfe = Hjelpefil i forbindelse med bruk av unike bilagsnummer xxxdaghi = Dagbokshistorikk xxxbbdag = Dagbok xxxean = Tilleggs EAN-nummerne på en vare, oppsett malvarer xxxebest = Ordreinnlesing (forsystem) xxxepock = Brannmuren i forbindelse med innlesing ordre fra Handyman xxxetter = Etterkalkyle xxxfhode = Fast ordre, hodeopplysninger xxxfline = Faste ordre, linjeopplysninger xxxforsi = Forsikringsregister xxxfjkkk = Fakturajournal, kasse, kassejournal xxxfjbbb = Fakturajournal, faktura xxxfpord = Historikk etterkalkyle fastprisordre xxxfpris = Fastprisordre fordeling på kalkulasjonskoder xxxfstat = Fakturastatistikk/-historikk xxxfsta0 = Fakturahistorikk tilleggsnøkler søk xxxfsta2 = Fakturahistorikk tilleggsinformasjon linjer (abonnement) xxxgenda = Varegrupper, forsikringstabell, adgangs oppsett brukere/avdeling, merke, kontogrupper, prosjektgrupper, konverteringstabell, varegrupper, maldokumenter til word xxxguid = Kobling mellom Visma Scenario og Visma CRM xxxhoder = Hoder ordre/faktura/kasse/bestilling etc. xxxbbijo = Innkjøpsjournal xxxkkkin = Innbetalinger xxxinhst = Inneholder alle oppdaterte innbetalinger i kasse Visma Scenario Installasjonsguide 31

35 xxxinnta = Ikke i bruk xxxinnut = Innlesningsgenerator xxxinter = Internordre til opplysninger / fortjenestemargin xxxistat = Innkjøpsstatistikk/-historikk xxxista0 = Innkjøpsstatistikk tilleggsnøkler søk xxxkamph = Kampanjesystem - hodeinformasjon xxxkampl = Kampanjesystem linjeinformasjon xxxkjour = Samlejournal kasseoppgjør xxxkonto = Kontoplan xxxkontp = Kontaktpersoner kunder/levr. xxxkonvk = Konvertering fra bransje xxxkorth = Korttransaksjoner (oppdaterte og uoppdaterte) xxxbbkre = Posteringsliste (enkel kundereskontro) xxxlinje = Linjer ordre/faktura/kasse/bestilling etc xxxliste = Valgte utskrifter xxxlogg = Logg i overføringsmodulen xxxmerkn = Merknader reskontro/varer/ordre/anbud/konto etc xxxnavne = Avd./prosj./objekt/aktivitet/selger/lager, ansatte, lønnsart, artskode, merkeregister, kontantuttak, kasseoppsett xxxomsop = Godkjente omsetningsoppgaver xxxoplys = Firmaopplysninger xxxopvar = Kontofordeling/særavgifter xxxoverf = Overføringslogg xxxplanl = Ressursplanlegging xxxpokto = Hovedboksposter xxxpokun = Reskontroposter xxxpomrk = Merknader reskontroposter xxxppost = Prosjektposter xxxprdef = Oppsett av skriver pr. utskrift xxxpris = Prissammelikning (lagring prisdisketter) xxxprosj = Prosjektoppfølging xxxrabat = Rabattmatrise xxxresab = Abonementer som kunder er knyttet til xxxresko = Kunde-/leverandøroppl. xxxr2rol = Oversikt over remitterte poster xxxbbrjo = Rentejournal xxxbbs01 = Sorteringsfil (oppdatering regnskap, kan slettes) xxxbbs04 = Sorteringsfil årsavslutning (generell, kan slettes) xxxbbs05 = Sorteringsfil (utskrift etterkalkyle, kan slettes) xxxbbs06 = Sorteringsfil (bestillingsliste, ikke slett) xxxbbs07 = Sorteringsfil (utskrift best.oversikt, kan slettes) xxxbbs09 = Sorteringsfil (generell, brukes i mange sammenhenger, kan slettes) xxxsaldo = Hovedbokssaldi, budsjett, momsgrunnlag xxxsald2 = Hovedbokssaldi, saldo alle dimensjoner, budsjett dimensjoner xxxserie = Serie-/batchnr ( hoder ), varetelling batch xxxserih = Serienr/batch (transaksjoner) xxxservi = Serviceordre xxxsfakt = Standardfaktura xxxsiktp = Koblingsfil mellom Scenario og Vega kontaktpersoner xxxsinka = Sorteringsfil inkassoliste (kan slettes) xxxsires = Koblingsfil mellom Scenario og Vega reskontro xxxsivar = Koblingsfil mellom Scenario og Vega varer xxxslogg = Logging av kontantuttak og CTRL+O hvis oppsett xxxspcpp = Kvitteringer for ladda samtalstid xxxspesi = Spesifikasjon av poster, hovedbok/reskontro Visma Scenario Installasjonsguide 32

36 Fellesfiler xxxbbspt = Spesifikasjon av poster, midl. Fil (faktura oppdatering) xxxsptmp = Midl.fil oppd. fakt., fjernes ved oppd. regnskap, legges over i SPESI xxxspurr = Sorteringsfil purreliste (kan slettes) xxxsrent = Sorteringsfil rente (kan slettes) xxxstdef = Egne oppsett statistikker xxxsyncl = data som skal overføres xxxtabel = Budsjett fordelingsmalene xxxtilbh = Tilbudshoder xxxtilbl = Tilbudslinjer xxxtimer = Timer registreringer xxxtimln = Timer overførte xxxtstat = Totalstatistikk reskontro / varer xxxbbut? = Utskrifter btrieve-fil som CR tar tak i (kan slettes) xxxutdef = Egendef. standardverdier utskrifter xxxutlan = Utenlandsopplysninger remittering xxxvabev = Varer, bevegelser xxxvaenh = Varer, salgsenheter xxxvalag = Varer, underlager(antaller), varetelling xxxvalev = Varer, underleverandører xxxvapic = Bilder til netthandelsvarer xxxvapkt = Varer, strukturer/vareoppsett xxxvapst = Faste poster xxxvarer = Vareregister xxxvatxt = Varer, språkregister (Ikke ferdig) xxxbbvju = Kontrolliste varejustering xxxvfifo = Fiforegister varer / batch-oversikt xxxxlrep = Utlegg til xlreport (gammel versjon) eposttxt?? = Tekster som brukes ved utsendelse av e-post fra denne klienten Det finnes en del filer som er felles for alle identifikasjoner. Felles for disse er at de ligger på Norwin-katalogen, på samme stasjon som dataene, og at de begynner med $$$. ###brett.dat = bruksrett ###crmop.dat = endringer som skal synkroniseres med CRM ###spdiv.dat = språkfil ###sptxt.dat = språkfil $$$login.dat = brukeropplysninger $$$psted.dat = poststeder $$$grupp.dat = gruppeopplysninger $$$autog.dat = autogiroopplysninger $$$brett.dat = bruksrett $$$ident.dat = klientoversikt $$$jkode.dat = tekstkoder anbud $$$raprt.dat = oversikt over alle tilgjengelige rapporter $$$tekst.dat = feilmeldinger $$$utdef.dat = standardverdier utskrifter eposttxt??.txt = tekster som brukes ved utsendelse av e-post (alle klienter) Har du firmaidentifikasjoner på forskjellige områder, må fellesfilene ligge på norwinkatalogen på hvert område. Visma Scenario Installasjonsguide 33

37 Micro Focus runtime lisens Fra og med versjon 4.9 er det gjort endringer i forbindelse med runtime lisensen til Micro Focus. Det betyr at det er en del endringer rundt installasjon av Visma Scenario fra og med den versjonen. Det er beskrevet tidligere i dette dokumentet. Her følger en lite oversikt over hva som skjer under installasjon. Server/enbruker Arbeidsstasjon Installasjon må foretas fra server mot fysisk drive. Servicen Micro Focus License Manager installeres og startes Filen mfasdb opprettes på programkatalogen til Visma Scenario. Dette er lisensdatabasen I registry opprettes det en nøkkel under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICRO FOCUS Nøkkelen ASLMF inneholder bl.a ASLMFDIR som skal peke på programkatalogen til Scenario (fysisk drive, ikke share) Alle arbeidsstasjoner må kjøre filen _ClintInstall.bat for å få korrekt informasjon i registry og restartes I registry opprettes det en nøkkel under HKEY_CURRENT_USER\ENVIRONMENT Den skal inneholder ASLMFNET som skal peke på programkatalogen til Scenario (kan være en mappet drive) Visma Scenario Installasjonsguide 34

38 visma.no Visma Software AS Karenslyst allé 56 Pb. 733 Skøyen 0214 Oslo Norge Tlf: Faks: visma.no

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer