Målinger av nettverksutfall 23. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Målinger av nettverksutfall 23. mai 2011"

Transkript

1 Fornebu, 2. juni 2011 Målinger av nettverksutfall 23. mai 2011 Rundt kl 15 den 23. mai 2011 ble en provisorisk fiberkabel i Telenors nettverk brutt av en gravemaskin nord for Lillehammer. Kort tid senere ble nok en fiber brutt da et tre falt ned over en luftkabel nær Lørenskog stasjon. Disse to kabelbruddene førte til omfattende nettverksproblemer over store deler av Norge. Simula utfører på oppdrag fra Kommunal og Regionaldepartementet et måleprosjekt i forbindelse med forsøksordningen med elektronisk stemmegiving under høstens kommunevalg. Dette prosjektet gjør aktive målinger av nettforbindelsene mellom valglokalene og det sentrale valgsystemet i Brønnøysund. Våre målinger kan brukes til å danne seg et bilde av hvordan kabelbruddene den 23. mai påvirket den opplevde kvaliteten for kunder av de ulike nettverksoperatørene. Måleoppsett og metode 10 kommuner spredt over hele Norge deltar i forsøket med elektronisk stemmegiving. Simula har plassert målenoder i alle valglokaler i disse 10 kommunene. Antall valglokaler varierer fra kommune til kommune. Den 23. mai hadde Simula totalt 61 aktive målepunkter. Figur 1 viser hvilke kommuner som deltar i målingene. Hver målenode består av en bærbar PC utstyrt med opptil 4 forskjellinge nettverksforbindelser: Fastlinje. Hver målenode er koblet til den fastnettforbindelsen som måtte finnes i valglokalet. Merk at denne forbindelsen kan være svært ulik fra sted til sted - alt fra kommunalt fibernett til diverse trådløse løsninger. Telenor. Hver målenode har mobilt bredbånd fra Telenor. Denne forbindelsen bruker et internt modem i PC'en Figur 1: Oversikt over kommuner

2 Netcom. Hver målenode har mobilt bredbånd fra Netcom. Denne er realisert ved et USB- modem fra ZTE. Merk at dette modemet har vist seg relativt ustabilt, og at vi derfor har færre målepunkter med operativ forbindelse gjennom NetCom enn for de andre operatørene. ICE. Hvert målepunkt har mobilt bredbånd fra ICE. Denne forbindelsen er realisert ved et eksternt Axesstel D20 modem, som er koblet til målenoden over det trådløse nettverket. Figur 2: Målenode med 4 nettverkstilkoblinger Hver målenode måler forbindelsen til det sentrale valgsystemet i Brønnøysund samt til en server hos Simula på Fornebu ved hjelp av programmet ping. En ICMP_REQUEST pakke sendes gjennom hver tilkobling hvert 5. sekund (hvert sekund for fastlinjen). Dersom forbindelsen fungerer normalt vil serveren svare med en ICMP_RESPONSE pakke. Målenoden logger tiden det tar fra forespørselen sendes til svar mottas. Dersom det ikke oppnås kontakt med serveren, vil det normalt sendes en feilmelding tilbake. Ved hjelp av disse målingene kan vi avgjøre hvilke perioder hver enkelt forbindelse er tilgjengelig, samt hvilken kvalitet forbindelsen har I form av pakketap og forsinkelse. Måleresultater 23. mai 2011 For å kvantifisere innvirkningen av kablebruddene den 23. mai ser vi på de 8 timene fra kl 14:00 (ca en time før kabelbruddet skjedde) til kl 22:00 (etter at operatørene meldte at normal drift var gjenopptatt). Vi deler nettverksforbindelsene inn i 3 kategorier: 1. (Tidvis) utilgjengelig. Pakketapet er mer enn 10% for perioden 14:00-22:00. Dette innebærer at forbindelsen har vært nede i store deler av perioden. 2. Redusert kvalitet. Pakketapet er under 10%, men mer enn 3 ganger så høyt som tilsvarende periode dagen før. Dette kan i noen tilfeller skyldes forhold som ligger utenfor den lokale forbindelsen, for eksempel dersom det oppstår overbelastning (metning) i andre deler av nettet mellom

3 målenoden og serveren. 3. Normal. forbindelser i denne kategorien har et pakketap som er mindre enn tre ganger pakketapet i tilsvarende periode dagen før. Merk at det er viktig å skille mellom årsak og korrelasjon: det faktum at en forbindelse er utilgjengelig i det aktuelle tidrommet betyr ikke nødvendigvis at dette skyldes den aktuelle nettverksfeilen. I noen tilfeller kan det være andre årsaker til at en forbindelse er utilgjengelig eller redusert. Denne klassifiseringen gir likevel en rimelig indikasjon på hvordan de ulike operatørene ble påvirket. Fastlinje Telenor Netcom ICE Utilgjengelig 0 0% 5 12% 18 86% 3 7% Redusert 8 14% 17 40% 0 0% 7 15% Normal 51 86% 20 48% 3 14% 36 78% Tabellen over viser en oversikt over hvor mange av nettverksforbindelsene gjennom de ulike operatørene som falt i de tre ulike kategoriene. Disse tallene gjelder forbindelsene mellom de respektive valglokalene og Fornebu. Tallene for forbindelsene til Brønnøysund er i hovedsak sammenfallende. Konsekvenser hos de enkelte operatørene Vi observerer at de ulike operatørene i ulik grad ble rammet av feilene den 23. mai. Generelt er det store geografiske forskjeller i hvor mange forbindelser som opplevde redusert kvalitet. Noder på nordvestlandet og i nordnorge ble hardere rammet enn noder sør og øst i landet. Dette samsvarer godt med rapporter i media etter hendelsen. Fastlinjer: Alle fastlinjene forble operative gjennom feilperioden, men 8 av 59 forbindelser opplevde en sterk økning i pakketap. Fastlinjene leveres av ulike operatører i de ulike valglokalene. Man må derfor se nærmere på hvert enkelt tilfelle for å undersøke om disse tallene er forskjellig fra operatør til operatør. Telenor: Over halvparten av forbindelsene gjennom Telenor hadde redusert kvalitet gjennom perioden. Av disse var 5 av 42 delvis utilgjengelige. Vi observerer store geografiske forskjeller: i noen kommuner ble ingen/få forbindelser påvirket, mens i andre ble mange/alle forbindelsene påvirket. Netcom: 18 av 21 forbindelser var utilgjengelige i lengre perioder. De 3 forbindelsene som ikke ble berørt er fra valglokaler i deler av landet som ikke ble berørt av feilene (Sandnes i Rogaland og Re i Vestfold). ICE: Få forbindelser fra ICE hadde redusert kvalitet under hendelsen. De nodene som ble berørt ligger som regel i kommuner der andre operatører også ble rammet. Appendix 1 gir en oversikt over klassifiseringen av alle forbindelsene som var operative den 23. mai 2011.

4 Observasjoner Vi observerer at Netcom ble klart hardest rammet av denne hendelsen. Alle Netcom- forbindelsene i de berørte delene av landet var utilgjengelige i lengre perioder etter fiberbruddene. Telenor ble også hardt rammet, men klarte å opprettholde en redusert tjeneste for de fleste av målenodene. Det er kjent at Netcom kjøper kapasitet i Telenors kjernenett, og det er derfor ikke overraskende at de påvirkes av de aktuelle feilene. Det er imidlertid overraskende at feilen slår så ulikt ut for Netcom og Telenor. Dette kan tyde på at Netcom kjøper en tjeneste som ikke gir dem den samme robustheten som Telenor selv opererer med i sitt eget nett. ICE ble i liten grad rammet av nettverksfeilene. ICE opplyser at de kun bruker Telenor sitt nett til lokal aksess, og at feil i kjernenettet derfor påvirker dem i liten grad. For de forbindelsene som ble rammet, kan dette skyldes kapasitetsproblemer som følge av feilene, eller de kan skyldes helt andre forhold. Mer deltaljerte opplysninger En animasjon av hendelsesforløpet den 23. mai finnes på Denne animasjonen viser hvordan pakketapet for hver enkelt forbindelse utvikler seg i tidsrommet fra 12:00 til 24:00. Det går klart fram hvordan Netcom- forbindelsene blir utilgjengelige umiddelbart etter fiberbruddene, og er nede i over 2 timer. Deretter er det en lengre periode med ustabilitet, med blant annet store problemer mellom 20:30 og 21:30. For Telenor ser vi at pakketap og kortvarige tap av forbindelser umiddelbart øker etter fiberbruddene, men ikke i like stor grad som for Netcom. De største problemene i Telenor sitt nett finner også sted i tidsrommene 15:15-19:00 og 20:30-21:30. For ICE og fastnett er det vanskeligere å finne en klar trend i nettverksutfallene. Animasjonen indikerer også at betydelige pakketap og perioder med tap av forbindelse ikke er uvanlig også i en "normal" driftssituasjon, slik som før kl 15:00.

5

6 Appendix 1: Oversikt over målenoder 23. mai Normal 1 Redusert 2 Utilgjengelig Eth0 Telenor Netcom ICE Tynset Brydalen Aaen Øian Eggen Lonåsen Kvikneskogen Kvikne Re Revetal Undrumsdal Mandal Ime Frøysland Holum Radøy Uoppgitt Austebygd Manger Bremanger Hauge Frøyen Svelgen Berle Rugsund/Leirgulen Ålfoten 0 2 Ålesund Hessa og Skarbøvik Aspøy Nørvøy Vest Hatlehol Blindheim Spjelkavik Ellingsøy Lerstad Ekstra Ekstra Bodø Saltvern/Rønvik Landego Nordsia Mørkved Misvær 0

7 Ekstra Ekstra Vefsn Halsøya Herringen Fustvatnet Ømmervatn/Luktvatn Elsfjord Drevvatnet Drevja 0 0 Hammerfest Hammerfest Akkarfjord/Sørøya Hønseby Rypefjord Forsøl 0 2 Sandnes Høle Sviland Figgjo Ganddal Sandved Malmheim og Soma Bogafjell Stangeland Trones og Sentrum Lura Austrått 0 0 0

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Bredbåndsdekning 2014

Bredbåndsdekning 2014 Bredbåndsdekning 2014 Utarbeidet for Samferdselsdepartementet September 2014 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon 9. september 2014 versjon 2.0 Prosjektet er gjennomført av Ole Gunnar Westgaard og

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no Bredbånd Dekningsanalyse 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokumentets tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Bredbåndsdekning 2011

Bredbåndsdekning 2011 Bredbåndsdekning 2011 Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet September 2011 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon 5. september 2011 versjon 1.0 Prosjektet er gjennomført av

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet 13. januar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE... 2 2 DUGNADSMULIGHETER VED BREDBÅNDSUTBYGGING...

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer