INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 3, desember 2008 Årgang 17 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære alle sammen Innledningsvis vil jeg få takke Hof Lions og alle frivillige som bidro til å samle inn penger til årets TV - aksjon. Pengene går i år til Blå Kors Norge. Det ble i alt samlet inn kr ,50. Det ble gjort en flott innsats av alle sammen. Tusen takk for innsatsen til et godt formål. Rådmannen har lagt frem et budsjett med positiv balanse på ca 3%. Dette er i tråd med de anbefalinger som er gitt fra Kommunaldepartementet med hensyn til forsvarlig budsjettering. Hof kommune har måttet føre en ansvarlig og stram økonomi. Dette mener jeg er riktig og jeg ønsker å fortsette dette arbeidet. Det vil være opp til kommunestyrets flertall å endelig bestemme rammebetingelsene for budsjettet For meg personlig er det vanskelig å gå med på at vi kutter i hjemmehjelpstjenestene og at vi ikke vil kunne sende 7. klasse på leirskole. Det siste er av stor verdi for mange, også utover det rent undervisningsmessige. Våre avgifter innen VAR systemet kan det også sies meget om, men det er kommunestyret den 16. desember som skal ta stilling til dette. Omsorgsprosjektet vårt diskuteres med høy temperatur. Dette er den andre store og lovpålagte oppgaven vi vil søke å finne en løsning på.( Det første store prosjektet var Hof skole.) Det har vi lovet våre velgere. Slik saken står for øyeblikket med en kostnadsramme på NOK 73 mill er det ikke en forsvarlig og farbar vei. Med et slik sluttsum vil driftskostnadene være så høye i 2012/2013 forutsatt like rammebetingelser som i dag. Vi skal lytte og utrede og jeg er sikker på at vi finner en god løsning innen rimelig tid. Siden dette er siste nummer av Hof Nytt før jul, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle lesere en riktig god jul. Med vennlig hilsen Olav Bjørnli Ordfører Side 2

3 Admininstrasjonens åpningstider i julen: Julaften og nyttårsaften stengt desember kl desember kl Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et fredelig nytt år Hof folkebibliotek En kaffekopp i vintermørket På kveldene kan du nå nyte en kopp nytraktet kaffe på biblioteket. Vi setter fram kaffekanna, og så er det bare å forsyne seg. Bamser og kaniner på biblioteket Mange bamser og kaniner har flyttet inn hos oss. De blir veldig glade hvis noen vil kose litt med dem! Nissene har dukket opp Det nærmer seg jul, og smånissene er tilbake. Kanskje du møter Stor-nissen også?! Julestengt Siste åpningsdag før jul er torsdag 18. desember. Biblioteket åpner igjen tirsdag 6. januar. GOD JUL fra Berit, Jorun og Gunnvor på biblioteket. Kontakt oss Hof folkebibliotek Pb. 73, 3090 Hof Telefon: E-post: Side 3

4 Samordning av omsorgstjenestene i Hof kommune Hof kommunestyre vedtok i junimøte å samle institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg til en sektor med en pleieog omsorgssjef som leder. Pleie- og omsorgssektoren vil dermed omfatte sykehjemmet m/skjermet enhet, kjøkken og vaskeri, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og tiltak for psykisk utviklingshemmede. Dagens sektorsjeffunksjoner (for institusjon og hjemmebasert omsorg) vil bli omdefinert i tråd med den nye organiseringen, og få endrede arbeidsoppgaver. Stilling som pleie- og omsorgssjef er besatt, og den tilsatte, Britt Jonassen, tiltrådte stillingen Hun har sitt kontor på Hof bo- og aktivitetsenter (samme etasje som hjemmesykepleien), og treffes på telefon , eller Britt Jonassen er 53 år, har 2 voksne barn og et barnebarn på 9 år. Hun er oppvokst på Helgeland i Nordland, men kommer nå fra jobb i Narvik. Hun er sykepleier, og har hovedsakelig arbeidet innenfor offentlig virksomhet. Hun har vært leder på flere nivå, i kommuner og på sykehus, innenfor områder som eldreomsorg, bedriftshelsetjeneste og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hun ser frem til å ta fatt på interessante og utfordrende oppgaver i Hof kommune, og vi ønsker henne hjertelig velkommen! Side 4

5 FULLTALLIG PÅ BARNEVERNTJENESTEN Den nye stillingen i barneverntjenesten er nå besatt, den nye barnevernkonsulenten heter Valeria Yanez. Valeria er 34 år og ble utdannet som barnevernpedagog i Hun har tidligere arbeidet mange år i barnehage og det siste året har hun arbeidet i en akuttinstitusjon for barn og unge. Og så er Eirill Sund tilbake fra fødselspermisjon, så nå er barnevernleder Arne Birger Heli fornøyd. Barneverntjenesten håper de nå kan tilby barn og foreldre den hjelp de trenger innen rimelig tid. Dessuten legger barneverntjenesten stor vekt på å samarbeide med andre etater i kommunen, særlig er det mye samarbeid med skolen. Men også helsesøster og barnehagene er viktige samarbeidspartnere. Barneverntjenestene i Hof, Holmestrand og Re har nå et prosjekt i gang der en skal utrede mulighetene for et tettere samarbeid. Hensikten er først og fremst at en antar at et interkommunalt samarbeid gir en mer robust tjeneste som ikke er så sårbar ved vakanser og sykemeldinger. Dessuten vil en styrket barneverntjeneste virke mer attraktiv når en trenger nye ansatte, og en kan bli faglig styrket, slik at tilbudet til befolkningen kan bli ennå bedre. Besøkshjem og støttekontakter Heli etterlyser forøvrig familier og enkeltpersoner som kan tenke seg å være besøkshjem eller støttekontakter. Støttekontakter kan jobbe fra en gang i uka til et par ganger i måneden ved å ta med barn eller unge på aktiviteter og hygge. Besøksfamilier er familier som kan ta i mot barn eller unge f.eks. en helg eller to i måneden fra en familie som kan trenge avlastning. Man blir ikke rik av dette, men det er lønnet. Ta kontakt med barneverntjenesten på telefon dersom du vil vite mer. Side 5

6 STATLIGE MIDLER TIL UTBYGGING AV BREDBÅND I VESTFOLD Alle vil snart få tilgang til bredbånd i Hof, Re, Sande, Stokke, Nøtterøy, Larvik, Lardal! 12k har fått 11,7 mill fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til å bygge ut områder uten eller med dårlig bredbåndsdekning. Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæring, for tilgang til offentlige tjenester og for næringsutvikling. 12-kommune-samarbeidet i Vestfold (12k) har gjennomført flere prosjekter for å tilrettelegge for elektroniske tjenester for innbyggerne, og da er vi avhengige av brukere som har tilgang til bredbånd. Den statlige tildelingen muliggjør en etterlengtet utbygging av moderne bredbånd til de siste områdene i de syv kommunene. Internett-tilgang Etter at utbyggingen er gjennomført, vil alle innbyggerne i deltakerkommunene kunne få rask internett-tilgang og mulighet for å benytte nett-bank, e-post, IP telefoni, hjemmesider og andre internettbaserte tjenester. God infrastruktur er viktig for utvikling av Vestfoldsamfunnet Utbyggingen som 12k nå har fått statlige kroner for å gjennomføre, vil gi bredbåndtilgang til ca 2800 husholdninger som tidligere ikke har hatt, eller har hatt dårlig bredbåndstilgang. I tillegg vil flere næringsområder, skoler og kommunale lokasjoner nå få bredbånd. Men utbyggingen vil gi effekt for langt flere enn til de som i dag ikke har bredbånd, de aller fleste innbyggerne i deltakerkommunene vil kunne benytte seg av den nye infrastrukturen. Side 6

7 Mange av områdene som nå blir utbygd i de 7 kommunene er ikke interessante for kommersielle aktører, og det er nødvendig å tilby investeringstilskudd for å gjennomføre regjeringens lovnad om full bredbåndsdekning. I tillegg til støtte fra staten på 11,7 mill kr, bidrar både leverandøren og kommunene selv med midler. 12-kommunesamarbeidet (12k) har vært ansvarlig for søknad om midler, og vil stå for utbyggingen i Vestfold. 12k har gjennomført et offentlig anbud på utbygging, og er nå i sluttforhandlinger med aktuelle utbyggere. Minimumskravet for båndbredde er ca. 1 Mbit/512kbit til sluttbruker, men mange vil få tilbud om vesentlig høyere båndbredde. Priser til sluttbruker skal være markedspriser. Vi tar sikte på at utbyggingen skal være gjennomført i løpet av Teknologi Det vil bli benyttet trådløs teknologi med basestasjoner på strategiske steder fordelt i kommunene. Kartlegging av områder uten dekning Hof kommune har som eneste deltagerkommune foretatt en masseutsendelse av flyveblader med svarslipp til alle innbyggere og bedrifter i kommunen delt ut av Posten Norge AS. Innbyggerne ble bedt om å melde ifra hvis de ikke hadde Internett tilgang. Ole D. Tandberg IKT-ansvarlig / Hof kommune Side 7

8 Tiden for å forberede seg til og melde seg på UKM er her. Hof skal som tidligere arrangere UKM og UKM sammen med kommunene Holmestrand, Svelvik, Sande og Horten. UKM på Biorama 8. februar 2009 UKM på Bakkenteigen 8. mars For informasjon og påmelding: Ungdommens kommunestyre i Hof er et styre sammensatt av ungdommer fra kulturrådet, skolen, idrettsrådet, ungdomsklubben og aldersgruppen år. Leder av UKS i år er Marie Solbakken Tykhelle. Kontaktperson i Hof kommune er Mette Måge Olsen. UKS skal uttale seg i alle kommunale saker som omfatter barn og unge. I tillegg skal de være pådrivere til å tilrettelegge for aktivitet for barn og unge. UKS har en liten pott med penger til utdeling til gode formål og aktiviteter for barn- og unge. Søknad med budsjett for aktivitetene kan sendes til: Ungdommens kommunestyre, Hofslundveien 5, 3090 HOF. Side 8

9 OMSORGSPROSJEKTET Kommunestyret "bestilte" i sitt juni-møte i år en utredning vedr. rehabilitering av og tilbygg/nybygg til Hof bo- og aktivitetssenter. Rådmannen nedsatte ei arbeidsgruppe som skulle fremme innstilling til kommunestyret Gruppa engasjerte arkitekt Reidar Åsen fra arkitektkontoret Børve & Borchsenius til å bistå i dette arbeidet. Arbeidet tok utgangspunkt i det tidlige skisseprosjektet firmaet Medvita hadde laget for kommunen i august Det kostnadsoverslag som Reidar Åsen la frem, avvek sterkt fra det Medvita hadde lagt frem - 73 mill. kr. og 45 mill. kr. Den store forskjellen hadde sin hovedårsak i at Reidar Åsen hadde med en rekke bygningsmessige tiltak som fullt ut tilfredsstilte Plan- og bygningsloven og Husbankens krav for å gi økonomisk tilskudd til prosjektet. Åsens forslag tok høyde for 15 sykehjemsplasser/-rom og 18 omsorgsboliger. Kommunestyret fant imidlertid investeringskostnadene så høye at det ønsket å utrede omsorgsprosjektet på nytt - samt flere andre alternativ: - HBA hvor eldste delen rives, og det bygges nytt i forhold til behov. - Vesetåsen bygges om for å møte omsorgsbehov alene eller sammen med HBA. - Mulighetene for interkommunalt samarbeid. Nytt bygg med ny lokalisering. Rapportene skal legges frem til politisk behandling innen utgangen av april Dette forslaget som da ble enstemmig vedtatt ble fremmet av Gunnar Akerholt. Jan Rasmus Vestnes spesialrådgiver Side 9

10 Turkassene i Hof Aldri har vi hatt flere besøk på turkassene! Hele besøk dette året - og 123 personer er registrert som besøkende på alle kassene. Knut J. Johnsen som står for opptellingen ber alle som har vært på alle kassene om å sjekke ut at de står på lista, og melde fra til han hvis det skulle blitt en feilregistrering slik at alle ikke har kommet med. Kontakt han på / Det oppfordres om å skrive TYDELIG navn i bøkene. Egen konkurranse for de under 14 år Til neste år vil alle under 14 år som besøker alle kassene har en egen trekning av premier på Hof IL s årsmøte. Det er tradisjon at det er trukket ut noen vinnere blant alle som har gått til alle toppene, men fra neste år blir det altså egen trekning for de yngste. Dette kan være en motivasjon for at enda flere yngre besøker alle kassene. Toppturkart kan lastes ned fra kommunens hjemmeside - eller du kan henvende deg til kommunens sentralbord ( , eller så sender vi det til deg i posten. Fortsett med denne gode utviklingen - ta med familien, bruk vår unike natur og legg ut på tur! Side 10

11 BESØK I TURSTIENE 2008 D.dals- Hamm.- Lønns- Nøtnes- Ravnås- Rund- Skiberg- Snødals- Stor- Tuft- SUM Besøk x Navn Adr. tjern åsen kollen åsen kollen tjern Fjell åsen dalen fjell besøk kasse Nordseth, Ottar Andreassen, Arild Wike, Øystein Goverud, Inger Røed, Inger Marie B Trøsch, Inger S Olsen, Arild B Asmyhr, Gerd Krogsether, Elisabeth Formo, Else-Kristin Nygård, Helle Johnsen, Magne Holmes, Annabel Thorrud, Håkon Volden, Stian Leegaard, Agnes Sjue, Eva Firing Andersen, Anne S Nygård, Magne Aase, Else Nygård, Else Antall besøk KJJ Antall personer Teller Kong Olav`s minnemedalje vil bli delt ut til de tre beste på årsmøtet i Hof IL. MENY i Hof har gitt en gavepremie. Vinneren av den trekkes på det samme årsmøte, blant de som har besøkt alle kassene. I 2007 har 81 personer gjort dette mot 42 i 2006.

12 BESØK I TURSTIENE 2008 D.dals- Hamm.- Lønns- Nøtnes- Ravnås- Rund- Skiberg- Snødals- Stor- Tuft- SUM Besøk x Nr Navn Adr. tjern åsen kollen åsen kollen tjern Fjell åsen dalen fjell besøk kasse 1 Nordseth, Ottar Andreassen, Arild Wike, Øystein Goverud, Inger Røed, Inger Marie B Olsen, Arild B Formo, Else-Kristin Trøsch, Inger S Asmyhr, Gerd Krogsether, Elisabeth Nygård, Helle Johnsen, Magne Holmes, Annabel Thorrud, Håkon Volden, Stian Leegaard, Agnes Sjue, Eva Firing Andersen, Anne S Nygård, Magne Aase, Else Nygård, Else Thorrud, Kjell Arne Nordseth, Gunnar Almenningen, Mathias Lia, Anne-Grethe F Sjue, Trond Øvreås, Hjørdis Solberg, Laila S Øvreås, Magnar Tormodsrud, Terje

13 D.dals- Hamm.- Lønns- Nøtnes- Ravnås- Rund- Skiberg- Snødals- Stor- Tuft- SUM Besøk x Nr Navn Adr. tjern åsen kollen åsen kollen tjern Fjell åsen dalen fjell besøk kasse 31 Hovelstad, Runi Olsen, Synne Pedersen, Svein Akerholt, Tom Arne Jespersen, Gitte Marie Svendsen, Arnfinn Stavdal, Anita Nordseth, Grete S Ansteensen, Per Lia, Jon Flo, Elisabeth Lillehof, Aud-Marit Lian, Line Vetterstad Nordseth, Bjørg Sundby, Reidun Slorba Aas, Anita Skarstad Johnsen, Gerd Andersen, Einar S Vestheim, Anne M Aas, Nils Olav Hallerud, Per Kjennerud, Helene Flo Nordby, Anne-Karin Amundsen, Anne Mette Kolstad, Aase Olsen, Mette Måge Sandaa, Trond Wallumrød, Anne M Amundsen, Simen Åmo Kristiansen, Toril Langtangen, Amund Thrane, Aud Marit

14 D.dals- Hamm.- Lønns- Nøtnes- Ravnås- Rund- Skiberg- Snødals- Stor- Tuft- SUM Besøk x Nr Navn Adr. tjern åsen kollen åsen kollen tjern Fjell åsen dalen fjell besøk kasse 63 Thrane, Tom Roar Lian, Kay-Åge Thrane, Marius E Vagnild, Siw Heidi Arntzen, Gunhilde Baastad, Kjell Olav Jacobsen, May Kristin Amundsen, Sivert Åmo Blichfeldt, Bent Enerhaugen, Hilde Johnsen, Inger Vestskogen, Marit Johnsen, Knut J Kjennerud, Terje Myrseth, Rita Måge, Anne-Lise Vestskogen, Øyvind Lian, Sebastian V Skolem, Ingjerd Skutevik, Helge Svendsen, Britt Thrane, Emilie E Amundsen, Egil Kjennerud, Mats Danie Hjelmtvedt, Torun Aas, Erik Løkeberg, Monica Furuheim, Marthe R Wåden, Kjell-Gunnar Olsen, Marte Feiring Kjennerud, Markus Kvarme, Stein

15 D.dals- Hamm.- Lønns- Nøtnes- Ravnås- Rund- Skiberg- Snødals- Stor- Tuft- SUM Besøk x Nr Navn Adr. tjern åsen kollen åsen kollen tjern Fjell åsen dalen fjell besøk kasse 95 Nordskog, T.M Eriksen, Liv Tone N Tafjord, Håkon Vestskogen, Anja Øvreås, Håkon Molteberg, Anna Xing Nilsen, Tor Kon A Baastad, Grethe Furuheim, Magnus R Berg, Per Jacob Furuheim, Thomas R Johnsen, Anne Kristine Johnsen, Martha Kvarme, Erland Kvarme, Oda Johanne Olsen, Frida Olsen, Kasper Lia, Magnus Henriksen, Tore Kvarme, Elin Fleischer, Hans Peter Johnsen, Arne G Molteberg, Aksel K Molteberg, Tore Moslet, Kristoffer Solberg, Pernille Sollid, Oskar Feiring Stokke, Sindre Økland, Lise Er det noen som har vært på alle kassene men ikke står på lista? Ring til Knut J Johnsen tlf / !

16 Lag og foreninger søker etter hjelp: Håndballgruppen søker etter trenere og oppmenn Hof Håndballgruppe ble startet februar 2007, med en flott gjeng barn/ungdommer. I dag er vi ca 100 medlemmer som er fordelt i alder fra 8-14 år, i tillegg til et damelag. 3 lag er påmeldt i serien 2008/2009. Jenter 12 og 14, samt gutter 14. Jenter 14 trenger en ekstra oppmann. Treningstid: mandag og torsdag fra 18:30-19:30 Videre trenger Gutter 14 trener. Treningstid: mandag og torsdag fra 19:30-20:30 For nærmere opplysning: ta kontakt med leder Per Jakob Berg elleanita Stavdal Tiltredelse: snarest Vi trenger flere til å hjelpe oss å arrangere poenglangrenn, Vi trenger tidtakere, skrivere (til påmelding), skilek, utdeling av saft og kaffe kokere. Har du lyst å benytte «ventetiden» når ungene går renn til å hjelpe oss? Ta kontakt med Lene Weseth på tlf eller mail: Lille Skiber`n i Hof søker ny dirigent. Koret startet opp nå i september og består av 15 sangglade barn fra 8 år og oppover. Koret følger skolens ferier og øver en gang i uka. For mer informasjon, ta kontakt med styreleder Ragnhild Brotnow på tlf eller på epost til Side 16

17 Hof hornmusikk arrangerer julekonsert i Hof kirke onsdag 17. desember kl Gjester er Skiberkoret og Tensing. Gratis inngang. Velkommen til en kveld med mye god julestemning. JULEUTLODNING på Menighetshuset lørdag 29. november kl * Kafeteria * Lynutlodning * Adventsstund kl *Hof barnegospel deltar * Trekning på basarbordet ca kl 13 Velkommen til en hyggelig formiddag på Menighetshuset! Arr.: Husstyret og Kirkeringen NB! Som vanlig er vi takknemlig for å få ting til utlodning/salg (også bakst av ymse slag!). Dette kan leveres på Menighetshuset fredag 28. november mellom kl 18 og 20, eller du kan ta kontakt tidligere på tlf (Randi Haugestad Lindseth) Vi henter! Adventskveld for hele familen i Vassås kirke onsdag 3. desember kl Hof barnegospel deltar. Menighetsrådet inviterer til gløgg og pepperkaker Tradisjonell juletrefest på Granly Søndag 4. januar kl Hjertelig velkommen! Vassås Vel

18 4. dagsfest på kulturhuset Hof Skolekorps arrangerer 4.dagsfest i kulturhuset : søndag 28.desember kl til Salg av øl, vin,alkoholfritt. Inngangsbilletter koster kr 250 "Ellis" spiller til dans ( etter stor suksess på Hof dagen) Aldersgrense 18 år Telenorkarusell/poenglangrenn Langrennsgruppa arrangerer Telenorkarusell/poenglangrenn igjen. Vi starter onsdag 7. januar 2009 kl. 18:00 i lysløypa i Sundbyfoss. Påmelding fra kl. 17:45. Kaarby Sanitetsforening inviterer til: Demonstrasjon og salg av ullprodukter og keramikk Ved Sommervill på Grendehuset i Sundbyfoss Onsdag 21. januar kl Bevertning loddsalg Fri entrè Handicapvennlig lokalet Alle er hjertelig velkommen Side 18

19 Kulturkalenderen: Torsdagskonsert i Vassås kirke kl Duo Gvito. Konsert med to fantastiske gitarister: Marius Gundersen og Gjermund Titlestad. : Juleutlodning på Hof menighetshus kl Arr.: Husstyret og Kirkeringen Adventskveld for hele familien i Vassås kirke Kl barne gospel deltar. Menighetsrådet inviterer til gløgg og pepperkaker Lysmesse i Hof kirke ungdomsgudstjeneste Kl Menighetsrådet inviterer til gløgg og pepperkaker Julekonsert med gjester: Tensing og Skiberkoret. Kl Arr: Hof Hornmusikk dagsfest i kulturhuset Ellis spiller opp til dans. kl Arr: Hof Skolekorps Tradisjonell juletrefest på Granly. kl Arr: Vassås Vel Poenglangrenn Kl (forbehold om snø/ arrangeres onsdager fremover) Arr: Skigruppa Hof IL Demo og salg av ullprodukter og keramikk kl på Grendehuset i Sundbyfoss Arr: Kaarby Sanitetsforening Hundeutstilling ved Hof-hallen kl Arr: Vestfold elghundklubb Jubileumskonsert med Hof hornmusikk og Sigmund Groven Sted: Hofhallen. se seinere oppslag om tidspunkt mv. Side 19

20 Hof kommunes hjemmeside Kom gjerne med kommentarer og tips til stoff til siden. mail: Hofposten på Internett Her kan alle foreninger og ideelle organisasjoner i Hof få gratis annonser i Hofposten på Internett. Send teksten via e-post til eller ring HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2009 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2009 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2009 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2009 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2009 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Trykk: INK Grafisk AS. Hvittingfoss Tlf.: det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

INFORMASJON. Buvatnet en kald høstdag. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 19/2013 14. nov Årg.

INFORMASJON. Buvatnet en kald høstdag. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 19/2013 14. nov Årg. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 19/2013 14. nov Årg. 36 Buvatnet en kald høstdag. Foto: Dagfinn Vold 1 Budsjettforslag 2014 Budsjettforslag er nå sendt de ulike politiske utvalg til behandling

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss

Menighetsbladet. Dei blanke ark. for Hof, Vassås og Eidsfoss Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 1 februar/mars 2013, 57. årgang Dei blanke ark Kva ber det nye året i sitt fang? Me grublar og me spør; Kva ventar oss bak framtida si dør? Me kjenner ikkje

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as.

Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 17/2011 20. okt Årg. 34 Foto: Dagfinn Vold Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer