"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...""

Transkript

1 Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme

2 - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av biskop Ola Steinholt Vi feirer om kort tid et tusenarsskifte i henhold til vat tidsregning. Og tidsregningen tar sitt utgangspunkt i fedselen til en person som mer enn noen andre har satt skille i historieri: Jesus fra Nasaret. Feiringen av tusenarsskiftet er derfor samtidig en feiring av hans fedsel. NAT vi feirer en fedselsdag, tenker vi i liten grad pa fedselsdagsbamet som et nyfedt barn. Vi feirer vedkommende som den hun eller han er blitt med arene. Slik er det ogsa moo Jesus. Vi minnes ikke bare hans fedsel, men hele hans Iiv. Vi synger om sammenhengenmellom krybbe og kors, og vi glemmer heller ikke sammenhengen mellom korsetog oppstandelsen. Ja, vi vet at hansom ble fedt i stalleni Betlehemjulenatt, er gitt all makt i himmel og pa jord, og at historien ikke bare deles inn i et fid" og etter hans fedsel, men at hele historien har ham som mal, AIt er blitt til av ham og ved ham og til ham. Samtidig har nettopp barnet Jesus en helt spesiell betydning. Det er jo Gud som kommertil oss i Jesus, og hva er mer oppsiktsvekkende og forunderlig enn at Gud kommer til oss som et barn? At Gud ble menneske er en pastand som har filtt mange ned igjennom historien til A vende seg bort fra kristendommen. Den er for urimelig for demo Gud er ait for h0}1 hevet over oss mennesker til at han kan bli somen av oss. At han dessuten kommer som et lite hjelpelest barn, gjer ikke pastanden mindre provoserende for tanken. Men her er det urimelige og ubegripelige likevel skjedd: "Den Gud som styrer heimsens gang, ligg no her pa mooers fang. Kor er han komen veik og ring den Gud som rar for aile ting!" (Martin Luther, Norsk Salmebok Dr. 35, vers 3.) Gud utlevererseg til OSS i Jesus Kristus. Han blir sarbar som oss. Han som vi er avhengige av i alle ting, gj0t'seg avhengig av mennesker! Hvorfor gjer han det? For Akomme oss helt ner, sa mer at han kan dele vare kar og bere vare byrder - sammen moo oss og i stedet for oss. Og kanskje gjer han det ogsa for A sette oss pa plass i var stadige dyrking av det store og imponerende. Han vii lere oss Ase det store i det sma, Ase Gud i de minste blant oss. Og han vii vise oss at han ikke er (forts. side 3)

3 Utgitt av Lyngen menighetsrad. Redakter : Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: kr 50,- eller mer pr. i r. Postgiro: Bankgiro: ARTUSENSKIFTET LYNGEN MENIGHETSBLAD Snart skal vi ta fatt pa det tredje Postboks 92 artusen etter Kristi fedsel, Data LYNGSEIDET eksperter sier at det meste er under kontroli,og livsviktige systemer i var datastyrte verden skal fungere normalt uaktet artusenskifte, og at arstall plutselig skifter fra 99 til 00.. Ennskjent, - helt sikkert skal man vel neppe veere. Iallfall plasseres der eksperter pa strategiske steder idet arstallet bikker over. Og flere ingenier enn normalt sitter bakvakt for sikkerhets skyld. Dessuten er regjemingskontorer bemannet moo statsminister, justisminister og kommunalminister. Naturligvis melder der seg uvante tanker i anlending et artuseskifte. Det er liksom noe magisk og uforsigbart ved det. Men ute i universet skjer ikke noe spesielt ved et artusenskrifte heller. Alt gar i sine vante, neyaktige baner. Og vi, jordkryp, har ut fra det Isert a holde neye rede pa dager, tider og ar. Dessuten skal alt det fa minne oss om Ham 80m for snart 2{)(x) siden kom hit, han 80m ga oss en ny tidsregning, og 80m setter et ski1le i det enkelte menneskes liv og i menneskeheten. Se annet sted i bladet et felies brevet til menighetene fra kristne ledere i anledning artusenskiftet. Noen diskuterer fortsatt om arhundre-zartusenskiftet finner sted na nyttarsaften eller den neste. For 100 ar siden var det visst ikke slik. Nyttarsaften 1899 og nyttarsdag 1900 var eksempelvis sokneprest Koren pa ordineer embetsreise i Serfjorden, Nyttarsaften ar 1900 derimot var han hjemme, og "den a v kirkestyrelsen snordnede vigilie (=vakenatt for kirkelig heytidsdag) avholdtes 1d 10Uz Kirken l-ar fyldt afen talrig fijrsamling, cia del l-ar smukt veir medmaaneskin. " Slik markerte altsa ogsa sokneprest Wilhelm Johannes Koren med sin menighet her i prestegjeldet overgangen fra det 19. til det 20. arhundre ved utgangen av ar Men det var altsa fer dataalderen. S.B.M.

4 - 4 - (Biskopens julehilsen, forts. fra side 2) avhengig av denne verdens makt og velde, men at hans kraft fullendes i svakhet. SA feirer vi ogsa denne julen at Gud er kommet til oss som et barn - et barn som na er 2000 Ar gammelt! Et barn som evner Agi livsmot og hap til sma og svake mennesker ogsa i det artusen som na begynner. Gledelig jul! SLEKTERS GANG Depte 27. juni: 11. juji: 18. " : 8.augus: 8. " 8. " 8. " 14. " 29. " 19. september: 19. " 19. " 19. " 26. " 26. " 9. oktober: 17. " Sander Hoe Elias Sereng Skille (dept i 0verbygd kirke) Thea Johanne Skogly Aleksander Johansen Strand Karoline Andersen Vegard Karlsen Jergen Markus Harper Emilie Olsen Kristian Bjern Hansen Marcus Andre Jensen Espen Wilhelmsen Nordahl Sandra Osvaldsen Alexander Knutsen (dept Ballangen kirke) Marius Skogeng Martin Skogeng Johanne Larsen Forfang Kalle Antero Partio, dept i Ylitornio, Finland

5 oktober: 7. november: 21. " 21. " 21. " 21. " 28. " Tonje Bruvold Johan Sigmund Eriksen Jonas Rodahl Johansen Adrian Hansen Richard Grenbakk Koch Stine-Therese Bakkeli Thomas Olsen "Milde Jesus, dine bender 1a du Jgrerlig pa de sma. Og du sa til dine venner at til deg sksl bama gao Selv du ble til Herrens tempel en gang baret av din mor. La meg minnes ditt eksempel narjeg herer dine ord. " Norsk Salmebok Of. 354, v. 1 Vigde 26. juni 26. " 10. juli 17. " 24. " 24. " 7. august 7. " 21. " 4. september 18. " 9.oktober 23. " 23. " Frank Gunnar Bjern og Torill Fossheim Karl Halfdan Hansen og Jill-Karin Hansen J0m Willy Hansen og Marianne Holst Jan Ivar Johansen og Eva-Lill Hegas Svein Kare "Han sen og Tatiana Vasilievna Maklakova Stein Are Olsen og Marit Bsere Geir Asbjern Pedersen og Anne Lise Olsen Kjell Arve Elvevold og Rachel Karina Skogvang Lars-Morten Larssen og Lisbeth Kjellmann Stian Hansen og Gunn Larsen Tonny Arne Johansen og Hege Strand Jon Charles Forfang og Tove Marian Larsen Roy Hugo Egil johansen og Ramona Nress Jarl Asbjern Ellingsen og Ann-Elin Johansen

6 november Tor Levi Johan Johansen og Elida Marie Eriksen "La huset bli bygget pa Ordets klippegrunn! Da rokkes ei muren i stormverets stund. La hjemmet IE. sta i le avkorsets tegn, sa sksl dere leve bak tryggeste hegn! Hvor korset star vakt, taper merket sin mskt. " Norsk Salmebok nr. 670, v. 1 rr>, Dode 13. msi 20. juni 22. " 2. juji 12. " 17. " 23. " 28. " 31. " 2. august 28. " 2. september 4. " 16. " 17. " 27. " 4.oktober 9. " 17. " 21. november Asmund Marinius Nilsen, f Odd Asmund Jacobsen, f Ingolf Eilif 0ren, f Johan Waldemar Johansen, f Kristofa Konstanse Aronsen, f Anny Elise Dunvoll, f Johannes Leonard Brose, f.1909 Charly Johannes Bakklund, f Laurits Kristian Henriksen, f Reidar Erling Larsen, f Jan Ludvig Ludvigsen, f Gurine Kristine Birgitte Rasmussen, f Even Aldor Ludvigsen, f Anne Marie Teigen, f Randi Anna Sannes, f Henry Asbjern Paulsen, f Per Age Forfang, f Fridtjof Rudolf Johansen, f Hans Normann Rasmussen, f Bertha Helene Reindal, f "Ola meg se ditt kors i dedens gys, dtiv m mket bort og wer meg livets Iys! Da skinner tnorgenreden pa min vei. I Jivog ded, 0 Herre, bli hos meg. " Norsk Salmebok nr. 814, v. 5

7 Kvittering Innbetalt til konto Belop Betalerens kontonummer Blankettnummer Betalingsinformasjon Bladpenger GIRO I Underskrift ved girering Betalings- I -, frist L -.J -, CI) O! L 1Il 0 Betalt av Betalt til o Ql I -, I -, :x:: L Ql > Ql co Lyngen menighetsblad ~ CD u, Boks 92 0 IX: 9069 Lyngseidet a L -.J L..J Belast konto Kvittering til bake -.J Kundeidentifikasjon (KID) IKroner 0re Til konto Blankettnummer H I < > < >

8 - 7 - "EN STOR GLEDE for HELE folket " 2000-arsbrev til menighetene i Norge Kjcere medkristne! Ferste sandaq i advent, innledes feiringen av Jubileum Sam ledere for ulike kirkesamfunn i Norge, sender vi dere var hilsen.. Vi vii avlegge et felles vitnesbyrd og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Vi teller yare ar etter han sam ble fedt i en stall julenatt. At han er kommet, er en star glede, en glade for hele folket. Dertor inviterer vi aile mennesker til feiringen av Jesus ved inngangen til et nytt artusen. AR 2000 ETIER KRISTUS Ved dette store tidsskillet takker vi Gud ar mad Jesus har preget yare verdier og vart fellesskap. Ordet am Jesus har gilt mennesker over hele verden Iiv og hap. Men det er et smertefullt hundrear vi lagger bak ass. I var tid ble Guds vakre jord offer for de verste kriger og miljekatastrofer sam verden har sett. Norge er et av verdens rikeste land. Ukevel preges ogsa vi ved dette artusenskifte mer av egoisme og gradighet enn av omtanke og solidaritet med dem sam lider. Na ser vimad fortvilelse og anger pit resultatet av hva vi har gjort mot hverandre. Ogsa kirken beerer sar, Jesus kalte ass til a skape fred, men yare hand linger mrte ofte til konflikt. De siste tusen ar har veert en tid med store kirkespliltelser. Vi har syndet mot Gud og hverandre. I dag ber viam tilgivelse for dette. Selv am viser og forst\r stykkevis, ensker vi asta sammen i troskap mot Kristus og felge ham. JESUS KRISTUS, VERDENS FRELSER Da Guds senn ble fedt, var han et sarbart barn i en ung mars armer. Gud, sam bor i det heye, kom ned til ass. Gjennom Jesus gir Gud nytt liv og nytt fellesskap. Dette er grunnen til var store glede. Ved a bli menneske har Gud gilt oss en ny selvtorstaelse og styrket var tro pa aile menneskers ukrenkelige verdi. Jesus vandret sam men med aile slags mennesker. Han brakte Guds kjcerlighet til dem. Metet mad Jesus forvandlet dem og ga dem fremtid og hap. Den rike Sakkeus sa plutselig de fattiges ned. Den ensomme kvinnen ved brennan fikk frimodighet til a mete mennesker apent. Den daende forbryteren pa korset fikk Jesu lefte: I dag skal du veere med meg til Paradis. Jesus er den samme i dag. Han meter ass i Bibelen og i barmen. Han kommer til ass gjennom yare medmennesker. Nar vi samles i hans navn og deler bred og vin er han midt i blant ass. Da Jesus sto tram, ropte han utet nadens ar, et jubelar. Dette aret var en tid da fanger skulle frigis, gjeld slettes og undertrykte settes fri o I dag, midt i var verden,

9 - 8 - er Jesus fortsatt til stede med liv og fred, rettferdighet og nye krefter. JESUS ER VAR FREMTID OG VART HAp Overgangen til et nytt artusen skaper bade frykt og forventing. Jesus sa: Jeg gc\r foran dere! Han har lovet a vmre med gjennom alt vi mater. Dertor f"lger vi Jesus i tro og tilli!. Det er vc\rt svar pc\ Guds gave. Vi vii ta vare pc\ alt det vakre han har skapt, bcere hverandres byrder og dele gleden over livet. Sammen med kristne sesken over hele verden vii vi tjene Jesus og bringe evangeliet videre til aile mennesker. Men enna er ikke mc\let nadd. En dag skal Jesus komme tilbake for a skape en ny him mel og en ny jord. Da skal det som her er stykkevis og delt, bli fullkomment og helt. Adventstiden ligger foran 055. Vi venter pa Jesus med lengsel og spenning, med CBrefrykt og forventning. Han 80m en gang kom til jorden, er nesr. Han kommer til oss hver dag og skal komme igjen. Med glede og hap feirer vi dertor 2000 c\rsjubileet for Jesu fedsel s1ik engelen forkynte julenatt: "Jag kommer mad bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det frzjdt dere en frelser." Vi vii mete det nye c\rtusen med Jesus Kristus som vc\r Frelser. Brevet er underskrevet av Kjell Ohldieck De frie evangeliske forsamlinger Arnfmn Leyning Den Evangelisk Lutherske Frikirke Age Aleskjrer Oslo kristne senter Terje Hegertun Pinsebevegelsen Fader Johannes Hr.-Nikolai ortodokse menighet Hans Vaxby Metodistkirken Billy Taranger Det Norske Baptistsamfunn Sveinung Lorentsen Det Norske Misjonsforbund Trevor Park Den anglikanske kirke Gerhard Schwenzer Den katolske kirke Odd Bondevik Den norske kirke Edward Hannevik Frelsesarmeen Ole Christian Kvarme Leder i Hovedkomiteen Jubileum 2000 f IUli, i"l ",thli,.,11 d, I liill,,, """i,h""dtl" ''1 6lt1tl,', "tltllt",

10 - 9 - GLIMT FRA S0R-AFRIKA Tidlig i november arrangerte Kirkens Nedhjelp en 2-ukers tur til Ser-Afrika for fern av sine prostikontakter. Blant de tre fra Nord-Halogaland var prostikontakten for Nord-Troms prosti, Else-Marie Sommerseth, Skibotn. Vi spar henne litt ut om turen: Hvorfor nettopp Ser-Atiila? - Fordi det seerlig blir fokusert pa Ser-Afrika under Kirkens Nedhjelps innsamlingsaksjon "Bred for verden" kommende faste. - - Hva besto reiseprogrammet i? - Besek pa prosjekter under planlegging, eller nylig pabegynt av Kirkens Nedhjelp sammen med nedhjelpere fra andre land. Vi var ogsa en uke i Zambia og fikk se prosjekter som var kommet svert godt i gang. - - Hvs slags prosjekter er det snskk om? - A avhjelpe allslags menneskelig noo. Juridisk hjelp. Hjelp til selvhjelp, for best mulig Aklare seg selv. I systuer f.eks. ikke bare sydde man. De solgte ogsa selge selv og Ieerte ved det admini-strasjon. I "kvinneprosjekter" var det sasrlig tale om traumabehandling. Provinsen hvor vi var, herer til de voldeligste i verden. Og hvert 3. menneske har aids. Dessuten er tilgang pa friskt vann et stort problem. Forurenset, giftig vann fra sumpene krever svert mange menneskeliv. - - Hva Jilek dere se? Ubeskrivelig mye fattigdom og 000. Men vi sa ogsa at det nytter Ahjelpe. Hjelpen kommer virkelig frem. - -Hvem mette dere? - BAde hey og lav.ledelsen av prosjektene sam orineterte oss. Mennesker som nyter godt av hjelpen utenfra. Audiens hos Zulu-kongen Goodwill, som kjerte i 3 timer for Amete oss og var sa takknemmelig og glad for hjelpen som kom. Han ba oss Ahilse hjem til Norge og takke. - - Hvs husker du best ti:a turen? - En hjertevarme uten like, gjestfriheten, takknemmeligheten for en levestandard som etter var malestokk var lite Avrere takknemmelig for. - Hva gjorde sterkest inntryjdt? Den glade, frimodige kristendom i hverdagen og dere tillit til Guds hjelp ogsa gjennom medmennesker. - - Hva forpjikter Aiiiks-tuten? A gjere kjent hva som trenges av hjelp og hva vi kan gjere. Ferste mulighet blir serlig kommede fasteaksjon Dette glimt fra Ser Afrika ber forplikte oss under kommende fasteaksjonen. - PA bildet ser vi kvinner som henter friskt vann fra en kilde kommet i stand ved nedhjelp utenfra.

11 NYHETER OG KUNNGJ0RINGER Per Christian Andreassen heter prestevikaren som kom hit og blir her og hjelper oss til Velkommen og takk for at du komi To sekere meldte seg til Lyngen kapellanstilling denne gang. En av dem er vikarpresten i Senja, Paul Fyhn, opprinnelig fra Balsfjord. Den andre ensker ikke sitt navn offentliggjort. Tilsetting skjer i bispedemmeradet. Ringemaskin ble montert i SeInes kapell i var, Den ble bekostet av Johannes Brose, Jeegervatn, som dede sist sommer. Gaven skulle veere anonym til hans bortgang. Derfor uttrykker vi ferst na takknemelighet, post mortem. Anonym pengegave er mottatt til Lyngn kirke. Hjertelig takk! Prekenlisten er satt opp som om begge stillinger i prestegjeldet er besatt. Skulle sa ikke bli tilfelle ailikevel, rna enkelte justeringer og innskrenk inger paregnes. Nord-Troms prosti har fatt sin hjemmeside pa internett. Der tinnes historiske opplysninger, biider av prestegarder og kirker, prostinytt, gudstjenestekunngjeringer og andakt. Andressen til hjemmesiden tinnes pa side 12. Giroblankett er innlagt i dette or. av menighetsbladet. Forhapentlig vil mange ogsa denne gang broke giroblanketten. Planen var Autgi tire or. i ar. Dessverre rakk vi bare tre. Men planen for c1r 2000 er ogsa fire nr., avhengig av ekonomien. Bilderi menighetsbladet savner sikkert noen. Men det haper vi Arette pa, Iallfall vil der bli anskaffet et fotoapparat. Kanskje blir det derfor allerede i oeste or. av bladet billedstoff fra menighetslivet. PA prostiniva vii vi kanskje i leper av 1. kvartal c1r 2000 oppleve igjen at aile prestestillinger i prostiet er besatt. Tidlig i febroar tiltrer Jan Sommerset soknepreststillingen i Kvrenangen. Og, som nevnt, er kanskje ogsa kapellanstillingen i Lyngen besatt om ikke lenge. LYNGENFJORD BLOMSTER & BYRA 90700lderdalen, tlf Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard, Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dedsfall og begravelser. Vakttelefon:

12 Ved d0dsfall vinterstid rna prest omgaende varsles av parerende, uaktet helg og fridag, slik at kirkegardsbetjening snarest kan komme i gang med sine forberedelser. I "Lov om kirkegarder" slas det utrykkelig fast at "gravlegging skal skje senest 8 dager etter d(ijdsfallet. U Unntak fra denne bestemmelse ber normalt unngas. BLOMSTERBUTIKKEN INGE Innehaver: Inge Pettersen, Strandv. 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste ved begravelser med: Kranser og blomster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av avdedes gravsted. Salg og oppussing av grvsteiner. Beplantning pa gravsteder. Telefon: GUDSTJENESTELISTE 19. desember - 4. s. i advent Nord-Lenangen kl 1100 Furuflaten kl desember - j ulaften Nord-Lenangen kl 1200 Seines kl1330 Hatteng k11400 Skibotn kl 1600 Lyngseidet k desember - 1. juledag Furuflaten kl 0800 Lyngseidet kl1100 Storfjord kl desembe r - 2. j uledag LenangS0yra kl 1100 Skibotn kl desember - Lenangs0yra kl desember - nyttarsaften Lyngseidet kl1600 Storfjord kl januar - nyttarsdag Elvevoll kl januar - Kristi apenbaringsdag Lyngen sykehjem kl1100 Storfjord kl januar - 1. s. e. Kr. apenb.dag Skibotn kl januar - 2. s. e. Kr. apenb.dag Lyngseidet kl januar - 3. s. e. Kr. apenb.dag Nord-Lenangen kl januar - 4. s. e. Kr. apenb.dag Seines kl 1100

13 6. februar - 5. s.e. Kr. apenb.dag Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl februar - Vingardssendagen Skibotn kl februar - Samannssendagen LenangSllJyra kl februar - Kristi torklarelsesdag Lyngseidet kl mars Fastelavnssendag Nord-Lenangen kl1100 Storfjord kl mars 1. s. i taste Seines kl 1100 Skibotn kl mars 2. s. i taste Lyngseidet kl mars Maria budskapsdag Ser-Lenangen kl april 4. s. i taste Storfjord kl april 5. s. i taste Lyngseidet k/1100 Skibotn kl april Palmesendag Nord-Lenangen kl april Skjcertorsdag SeInes k/1100 Skibotn kl april Langtredag Furuflaten kl 1100 Storfjord kl april 1. paskedag Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl april 2. paskedag Nord-Lenanqen kl 1100 Skibotn kl 1100 Prekenlisten er satt opp med forbedhold om nedvendige endringer. Tredjeparten av gudstjenestene bade i Lyngen sokn og Storfjord sokn forrettes elter lilurgien av I listen er disse markert moo kursiv. Se i "Nordlys" for fredagene med tanke pa mulige endringer i gudstjenestelisten. De som har intemett, finnes gudstjenestelisten for kommende sendag i hjemmesiden for Nord-Troms prosti allerede tirsdag forut kl1400, adresse Planlegg ikke dap uten forhandsavtale med prestene, Lyngen protelefon og Storfjord protlf Meld dap heist 14 dager pa forhand. VELKOMMEN TIL KIRKE!

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Nr.1 Argang 54 1995. Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden. Galaterbrevet 5,25 Nr.1 Argang 54 1995 "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks 92 9060 LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD SEPTEMBER 2006 NR. 3 66. ÅRGANG Hver en dag er en gave en mulighet Hver dag er en nåde fra himmelen ned SANNIDAL MENIGHETSBLAD NR. 3 2006 1 Gaven og OPPGAVEN Livet er en gave, en

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Kirkeblad ÅMOT. God påske:-)

Kirkeblad ÅMOT. God påske:-) ÅMOT Kirkeblad... i troen, håpet og kjærligheten Dette: å være i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer