"Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel..."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...""

Transkript

1 Nr. 3 Argang 58 desember 1999 "Han er lik morgenlyset, nar solen gar 0PP, en morgen moo skyfri himmel...." 2. Sasmuels bok, kp. 23, ~ 4. En profeti om Jesu Kristi komme

2 - 2 - ET 2000 ARS GAMMELT BARN Av biskop Ola Steinholt Vi feirer om kort tid et tusenarsskifte i henhold til vat tidsregning. Og tidsregningen tar sitt utgangspunkt i fedselen til en person som mer enn noen andre har satt skille i historieri: Jesus fra Nasaret. Feiringen av tusenarsskiftet er derfor samtidig en feiring av hans fedsel. NAT vi feirer en fedselsdag, tenker vi i liten grad pa fedselsdagsbamet som et nyfedt barn. Vi feirer vedkommende som den hun eller han er blitt med arene. Slik er det ogsa moo Jesus. Vi minnes ikke bare hans fedsel, men hele hans Iiv. Vi synger om sammenhengenmellom krybbe og kors, og vi glemmer heller ikke sammenhengen mellom korsetog oppstandelsen. Ja, vi vet at hansom ble fedt i stalleni Betlehemjulenatt, er gitt all makt i himmel og pa jord, og at historien ikke bare deles inn i et fid" og etter hans fedsel, men at hele historien har ham som mal, AIt er blitt til av ham og ved ham og til ham. Samtidig har nettopp barnet Jesus en helt spesiell betydning. Det er jo Gud som kommertil oss i Jesus, og hva er mer oppsiktsvekkende og forunderlig enn at Gud kommer til oss som et barn? At Gud ble menneske er en pastand som har filtt mange ned igjennom historien til A vende seg bort fra kristendommen. Den er for urimelig for demo Gud er ait for h0}1 hevet over oss mennesker til at han kan bli somen av oss. At han dessuten kommer som et lite hjelpelest barn, gjer ikke pastanden mindre provoserende for tanken. Men her er det urimelige og ubegripelige likevel skjedd: "Den Gud som styrer heimsens gang, ligg no her pa mooers fang. Kor er han komen veik og ring den Gud som rar for aile ting!" (Martin Luther, Norsk Salmebok Dr. 35, vers 3.) Gud utlevererseg til OSS i Jesus Kristus. Han blir sarbar som oss. Han som vi er avhengige av i alle ting, gj0t'seg avhengig av mennesker! Hvorfor gjer han det? For Akomme oss helt ner, sa mer at han kan dele vare kar og bere vare byrder - sammen moo oss og i stedet for oss. Og kanskje gjer han det ogsa for A sette oss pa plass i var stadige dyrking av det store og imponerende. Han vii lere oss Ase det store i det sma, Ase Gud i de minste blant oss. Og han vii vise oss at han ikke er (forts. side 3)

3 Utgitt av Lyngen menighetsrad. Redakter : Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: kr 50,- eller mer pr. i r. Postgiro: Bankgiro: ARTUSENSKIFTET LYNGEN MENIGHETSBLAD Snart skal vi ta fatt pa det tredje Postboks 92 artusen etter Kristi fedsel, Data LYNGSEIDET eksperter sier at det meste er under kontroli,og livsviktige systemer i var datastyrte verden skal fungere normalt uaktet artusenskifte, og at arstall plutselig skifter fra 99 til 00.. Ennskjent, - helt sikkert skal man vel neppe veere. Iallfall plasseres der eksperter pa strategiske steder idet arstallet bikker over. Og flere ingenier enn normalt sitter bakvakt for sikkerhets skyld. Dessuten er regjemingskontorer bemannet moo statsminister, justisminister og kommunalminister. Naturligvis melder der seg uvante tanker i anlending et artuseskifte. Det er liksom noe magisk og uforsigbart ved det. Men ute i universet skjer ikke noe spesielt ved et artusenskrifte heller. Alt gar i sine vante, neyaktige baner. Og vi, jordkryp, har ut fra det Isert a holde neye rede pa dager, tider og ar. Dessuten skal alt det fa minne oss om Ham 80m for snart 2{)(x) siden kom hit, han 80m ga oss en ny tidsregning, og 80m setter et ski1le i det enkelte menneskes liv og i menneskeheten. Se annet sted i bladet et felies brevet til menighetene fra kristne ledere i anledning artusenskiftet. Noen diskuterer fortsatt om arhundre-zartusenskiftet finner sted na nyttarsaften eller den neste. For 100 ar siden var det visst ikke slik. Nyttarsaften 1899 og nyttarsdag 1900 var eksempelvis sokneprest Koren pa ordineer embetsreise i Serfjorden, Nyttarsaften ar 1900 derimot var han hjemme, og "den a v kirkestyrelsen snordnede vigilie (=vakenatt for kirkelig heytidsdag) avholdtes 1d 10Uz Kirken l-ar fyldt afen talrig fijrsamling, cia del l-ar smukt veir medmaaneskin. " Slik markerte altsa ogsa sokneprest Wilhelm Johannes Koren med sin menighet her i prestegjeldet overgangen fra det 19. til det 20. arhundre ved utgangen av ar Men det var altsa fer dataalderen. S.B.M.

4 - 4 - (Biskopens julehilsen, forts. fra side 2) avhengig av denne verdens makt og velde, men at hans kraft fullendes i svakhet. SA feirer vi ogsa denne julen at Gud er kommet til oss som et barn - et barn som na er 2000 Ar gammelt! Et barn som evner Agi livsmot og hap til sma og svake mennesker ogsa i det artusen som na begynner. Gledelig jul! SLEKTERS GANG Depte 27. juni: 11. juji: 18. " : 8.augus: 8. " 8. " 8. " 14. " 29. " 19. september: 19. " 19. " 19. " 26. " 26. " 9. oktober: 17. " Sander Hoe Elias Sereng Skille (dept i 0verbygd kirke) Thea Johanne Skogly Aleksander Johansen Strand Karoline Andersen Vegard Karlsen Jergen Markus Harper Emilie Olsen Kristian Bjern Hansen Marcus Andre Jensen Espen Wilhelmsen Nordahl Sandra Osvaldsen Alexander Knutsen (dept Ballangen kirke) Marius Skogeng Martin Skogeng Johanne Larsen Forfang Kalle Antero Partio, dept i Ylitornio, Finland

5 oktober: 7. november: 21. " 21. " 21. " 21. " 28. " Tonje Bruvold Johan Sigmund Eriksen Jonas Rodahl Johansen Adrian Hansen Richard Grenbakk Koch Stine-Therese Bakkeli Thomas Olsen "Milde Jesus, dine bender 1a du Jgrerlig pa de sma. Og du sa til dine venner at til deg sksl bama gao Selv du ble til Herrens tempel en gang baret av din mor. La meg minnes ditt eksempel narjeg herer dine ord. " Norsk Salmebok Of. 354, v. 1 Vigde 26. juni 26. " 10. juli 17. " 24. " 24. " 7. august 7. " 21. " 4. september 18. " 9.oktober 23. " 23. " Frank Gunnar Bjern og Torill Fossheim Karl Halfdan Hansen og Jill-Karin Hansen J0m Willy Hansen og Marianne Holst Jan Ivar Johansen og Eva-Lill Hegas Svein Kare "Han sen og Tatiana Vasilievna Maklakova Stein Are Olsen og Marit Bsere Geir Asbjern Pedersen og Anne Lise Olsen Kjell Arve Elvevold og Rachel Karina Skogvang Lars-Morten Larssen og Lisbeth Kjellmann Stian Hansen og Gunn Larsen Tonny Arne Johansen og Hege Strand Jon Charles Forfang og Tove Marian Larsen Roy Hugo Egil johansen og Ramona Nress Jarl Asbjern Ellingsen og Ann-Elin Johansen

6 november Tor Levi Johan Johansen og Elida Marie Eriksen "La huset bli bygget pa Ordets klippegrunn! Da rokkes ei muren i stormverets stund. La hjemmet IE. sta i le avkorsets tegn, sa sksl dere leve bak tryggeste hegn! Hvor korset star vakt, taper merket sin mskt. " Norsk Salmebok nr. 670, v. 1 rr>, Dode 13. msi 20. juni 22. " 2. juji 12. " 17. " 23. " 28. " 31. " 2. august 28. " 2. september 4. " 16. " 17. " 27. " 4.oktober 9. " 17. " 21. november Asmund Marinius Nilsen, f Odd Asmund Jacobsen, f Ingolf Eilif 0ren, f Johan Waldemar Johansen, f Kristofa Konstanse Aronsen, f Anny Elise Dunvoll, f Johannes Leonard Brose, f.1909 Charly Johannes Bakklund, f Laurits Kristian Henriksen, f Reidar Erling Larsen, f Jan Ludvig Ludvigsen, f Gurine Kristine Birgitte Rasmussen, f Even Aldor Ludvigsen, f Anne Marie Teigen, f Randi Anna Sannes, f Henry Asbjern Paulsen, f Per Age Forfang, f Fridtjof Rudolf Johansen, f Hans Normann Rasmussen, f Bertha Helene Reindal, f "Ola meg se ditt kors i dedens gys, dtiv m mket bort og wer meg livets Iys! Da skinner tnorgenreden pa min vei. I Jivog ded, 0 Herre, bli hos meg. " Norsk Salmebok nr. 814, v. 5

7 Kvittering Innbetalt til konto Belop Betalerens kontonummer Blankettnummer Betalingsinformasjon Bladpenger GIRO I Underskrift ved girering Betalings- I -, frist L -.J -, CI) O! L 1Il 0 Betalt av Betalt til o Ql I -, I -, :x:: L Ql > Ql co Lyngen menighetsblad ~ CD u, Boks 92 0 IX: 9069 Lyngseidet a L -.J L..J Belast konto Kvittering til bake -.J Kundeidentifikasjon (KID) IKroner 0re Til konto Blankettnummer H I < > < >

8 - 7 - "EN STOR GLEDE for HELE folket " 2000-arsbrev til menighetene i Norge Kjcere medkristne! Ferste sandaq i advent, innledes feiringen av Jubileum Sam ledere for ulike kirkesamfunn i Norge, sender vi dere var hilsen.. Vi vii avlegge et felles vitnesbyrd og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Vi teller yare ar etter han sam ble fedt i en stall julenatt. At han er kommet, er en star glede, en glade for hele folket. Dertor inviterer vi aile mennesker til feiringen av Jesus ved inngangen til et nytt artusen. AR 2000 ETIER KRISTUS Ved dette store tidsskillet takker vi Gud ar mad Jesus har preget yare verdier og vart fellesskap. Ordet am Jesus har gilt mennesker over hele verden Iiv og hap. Men det er et smertefullt hundrear vi lagger bak ass. I var tid ble Guds vakre jord offer for de verste kriger og miljekatastrofer sam verden har sett. Norge er et av verdens rikeste land. Ukevel preges ogsa vi ved dette artusenskifte mer av egoisme og gradighet enn av omtanke og solidaritet med dem sam lider. Na ser vimad fortvilelse og anger pit resultatet av hva vi har gjort mot hverandre. Ogsa kirken beerer sar, Jesus kalte ass til a skape fred, men yare hand linger mrte ofte til konflikt. De siste tusen ar har veert en tid med store kirkespliltelser. Vi har syndet mot Gud og hverandre. I dag ber viam tilgivelse for dette. Selv am viser og forst\r stykkevis, ensker vi asta sammen i troskap mot Kristus og felge ham. JESUS KRISTUS, VERDENS FRELSER Da Guds senn ble fedt, var han et sarbart barn i en ung mars armer. Gud, sam bor i det heye, kom ned til ass. Gjennom Jesus gir Gud nytt liv og nytt fellesskap. Dette er grunnen til var store glede. Ved a bli menneske har Gud gilt oss en ny selvtorstaelse og styrket var tro pa aile menneskers ukrenkelige verdi. Jesus vandret sam men med aile slags mennesker. Han brakte Guds kjcerlighet til dem. Metet mad Jesus forvandlet dem og ga dem fremtid og hap. Den rike Sakkeus sa plutselig de fattiges ned. Den ensomme kvinnen ved brennan fikk frimodighet til a mete mennesker apent. Den daende forbryteren pa korset fikk Jesu lefte: I dag skal du veere med meg til Paradis. Jesus er den samme i dag. Han meter ass i Bibelen og i barmen. Han kommer til ass gjennom yare medmennesker. Nar vi samles i hans navn og deler bred og vin er han midt i blant ass. Da Jesus sto tram, ropte han utet nadens ar, et jubelar. Dette aret var en tid da fanger skulle frigis, gjeld slettes og undertrykte settes fri o I dag, midt i var verden,

9 - 8 - er Jesus fortsatt til stede med liv og fred, rettferdighet og nye krefter. JESUS ER VAR FREMTID OG VART HAp Overgangen til et nytt artusen skaper bade frykt og forventing. Jesus sa: Jeg gc\r foran dere! Han har lovet a vmre med gjennom alt vi mater. Dertor f"lger vi Jesus i tro og tilli!. Det er vc\rt svar pc\ Guds gave. Vi vii ta vare pc\ alt det vakre han har skapt, bcere hverandres byrder og dele gleden over livet. Sammen med kristne sesken over hele verden vii vi tjene Jesus og bringe evangeliet videre til aile mennesker. Men enna er ikke mc\let nadd. En dag skal Jesus komme tilbake for a skape en ny him mel og en ny jord. Da skal det som her er stykkevis og delt, bli fullkomment og helt. Adventstiden ligger foran 055. Vi venter pa Jesus med lengsel og spenning, med CBrefrykt og forventning. Han 80m en gang kom til jorden, er nesr. Han kommer til oss hver dag og skal komme igjen. Med glede og hap feirer vi dertor 2000 c\rsjubileet for Jesu fedsel s1ik engelen forkynte julenatt: "Jag kommer mad bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det frzjdt dere en frelser." Vi vii mete det nye c\rtusen med Jesus Kristus som vc\r Frelser. Brevet er underskrevet av Kjell Ohldieck De frie evangeliske forsamlinger Arnfmn Leyning Den Evangelisk Lutherske Frikirke Age Aleskjrer Oslo kristne senter Terje Hegertun Pinsebevegelsen Fader Johannes Hr.-Nikolai ortodokse menighet Hans Vaxby Metodistkirken Billy Taranger Det Norske Baptistsamfunn Sveinung Lorentsen Det Norske Misjonsforbund Trevor Park Den anglikanske kirke Gerhard Schwenzer Den katolske kirke Odd Bondevik Den norske kirke Edward Hannevik Frelsesarmeen Ole Christian Kvarme Leder i Hovedkomiteen Jubileum 2000 f IUli, i"l ",thli,.,11 d, I liill,,, """i,h""dtl" ''1 6lt1tl,', "tltllt",

10 - 9 - GLIMT FRA S0R-AFRIKA Tidlig i november arrangerte Kirkens Nedhjelp en 2-ukers tur til Ser-Afrika for fern av sine prostikontakter. Blant de tre fra Nord-Halogaland var prostikontakten for Nord-Troms prosti, Else-Marie Sommerseth, Skibotn. Vi spar henne litt ut om turen: Hvorfor nettopp Ser-Atiila? - Fordi det seerlig blir fokusert pa Ser-Afrika under Kirkens Nedhjelps innsamlingsaksjon "Bred for verden" kommende faste. - - Hva besto reiseprogrammet i? - Besek pa prosjekter under planlegging, eller nylig pabegynt av Kirkens Nedhjelp sammen med nedhjelpere fra andre land. Vi var ogsa en uke i Zambia og fikk se prosjekter som var kommet svert godt i gang. - - Hvs slags prosjekter er det snskk om? - A avhjelpe allslags menneskelig noo. Juridisk hjelp. Hjelp til selvhjelp, for best mulig Aklare seg selv. I systuer f.eks. ikke bare sydde man. De solgte ogsa selge selv og Ieerte ved det admini-strasjon. I "kvinneprosjekter" var det sasrlig tale om traumabehandling. Provinsen hvor vi var, herer til de voldeligste i verden. Og hvert 3. menneske har aids. Dessuten er tilgang pa friskt vann et stort problem. Forurenset, giftig vann fra sumpene krever svert mange menneskeliv. - - Hva Jilek dere se? Ubeskrivelig mye fattigdom og 000. Men vi sa ogsa at det nytter Ahjelpe. Hjelpen kommer virkelig frem. - -Hvem mette dere? - BAde hey og lav.ledelsen av prosjektene sam orineterte oss. Mennesker som nyter godt av hjelpen utenfra. Audiens hos Zulu-kongen Goodwill, som kjerte i 3 timer for Amete oss og var sa takknemmelig og glad for hjelpen som kom. Han ba oss Ahilse hjem til Norge og takke. - - Hvs husker du best ti:a turen? - En hjertevarme uten like, gjestfriheten, takknemmeligheten for en levestandard som etter var malestokk var lite Avrere takknemmelig for. - Hva gjorde sterkest inntryjdt? Den glade, frimodige kristendom i hverdagen og dere tillit til Guds hjelp ogsa gjennom medmennesker. - - Hva forpjikter Aiiiks-tuten? A gjere kjent hva som trenges av hjelp og hva vi kan gjere. Ferste mulighet blir serlig kommede fasteaksjon Dette glimt fra Ser Afrika ber forplikte oss under kommende fasteaksjonen. - PA bildet ser vi kvinner som henter friskt vann fra en kilde kommet i stand ved nedhjelp utenfra.

11 NYHETER OG KUNNGJ0RINGER Per Christian Andreassen heter prestevikaren som kom hit og blir her og hjelper oss til Velkommen og takk for at du komi To sekere meldte seg til Lyngen kapellanstilling denne gang. En av dem er vikarpresten i Senja, Paul Fyhn, opprinnelig fra Balsfjord. Den andre ensker ikke sitt navn offentliggjort. Tilsetting skjer i bispedemmeradet. Ringemaskin ble montert i SeInes kapell i var, Den ble bekostet av Johannes Brose, Jeegervatn, som dede sist sommer. Gaven skulle veere anonym til hans bortgang. Derfor uttrykker vi ferst na takknemelighet, post mortem. Anonym pengegave er mottatt til Lyngn kirke. Hjertelig takk! Prekenlisten er satt opp som om begge stillinger i prestegjeldet er besatt. Skulle sa ikke bli tilfelle ailikevel, rna enkelte justeringer og innskrenk inger paregnes. Nord-Troms prosti har fatt sin hjemmeside pa internett. Der tinnes historiske opplysninger, biider av prestegarder og kirker, prostinytt, gudstjenestekunngjeringer og andakt. Andressen til hjemmesiden tinnes pa side 12. Giroblankett er innlagt i dette or. av menighetsbladet. Forhapentlig vil mange ogsa denne gang broke giroblanketten. Planen var Autgi tire or. i ar. Dessverre rakk vi bare tre. Men planen for c1r 2000 er ogsa fire nr., avhengig av ekonomien. Bilderi menighetsbladet savner sikkert noen. Men det haper vi Arette pa, Iallfall vil der bli anskaffet et fotoapparat. Kanskje blir det derfor allerede i oeste or. av bladet billedstoff fra menighetslivet. PA prostiniva vii vi kanskje i leper av 1. kvartal c1r 2000 oppleve igjen at aile prestestillinger i prostiet er besatt. Tidlig i febroar tiltrer Jan Sommerset soknepreststillingen i Kvrenangen. Og, som nevnt, er kanskje ogsa kapellanstillingen i Lyngen besatt om ikke lenge. LYNGENFJORD BLOMSTER & BYRA 90700lderdalen, tlf Lyngseidet, tlf Innehaver: Inger Mathisen. Medhjelper: Arvid Langgard, Vi gir veiledning og praktisk hjelp ved dedsfall og begravelser. Vakttelefon:

12 Ved d0dsfall vinterstid rna prest omgaende varsles av parerende, uaktet helg og fridag, slik at kirkegardsbetjening snarest kan komme i gang med sine forberedelser. I "Lov om kirkegarder" slas det utrykkelig fast at "gravlegging skal skje senest 8 dager etter d(ijdsfallet. U Unntak fra denne bestemmelse ber normalt unngas. BLOMSTERBUTIKKEN INGE Innehaver: Inge Pettersen, Strandv. 19, 9060 LYNGSEIDET Til tjeneste ved begravelser med: Kranser og blomster. Salg av blomsterkort til forskjennelse av avdedes gravsted. Salg og oppussing av grvsteiner. Beplantning pa gravsteder. Telefon: GUDSTJENESTELISTE 19. desember - 4. s. i advent Nord-Lenangen kl 1100 Furuflaten kl desember - j ulaften Nord-Lenangen kl 1200 Seines kl1330 Hatteng k11400 Skibotn kl 1600 Lyngseidet k desember - 1. juledag Furuflaten kl 0800 Lyngseidet kl1100 Storfjord kl desembe r - 2. j uledag LenangS0yra kl 1100 Skibotn kl desember - Lenangs0yra kl desember - nyttarsaften Lyngseidet kl1600 Storfjord kl januar - nyttarsdag Elvevoll kl januar - Kristi apenbaringsdag Lyngen sykehjem kl1100 Storfjord kl januar - 1. s. e. Kr. apenb.dag Skibotn kl januar - 2. s. e. Kr. apenb.dag Lyngseidet kl januar - 3. s. e. Kr. apenb.dag Nord-Lenangen kl januar - 4. s. e. Kr. apenb.dag Seines kl 1100

13 6. februar - 5. s.e. Kr. apenb.dag Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl februar - Vingardssendagen Skibotn kl februar - Samannssendagen LenangSllJyra kl februar - Kristi torklarelsesdag Lyngseidet kl mars Fastelavnssendag Nord-Lenangen kl1100 Storfjord kl mars 1. s. i taste Seines kl 1100 Skibotn kl mars 2. s. i taste Lyngseidet kl mars Maria budskapsdag Ser-Lenangen kl april 4. s. i taste Storfjord kl april 5. s. i taste Lyngseidet k/1100 Skibotn kl april Palmesendag Nord-Lenangen kl april Skjcertorsdag SeInes k/1100 Skibotn kl april Langtredag Furuflaten kl 1100 Storfjord kl april 1. paskedag Lyngseidet kl 1100 Storfjord kl april 2. paskedag Nord-Lenanqen kl 1100 Skibotn kl 1100 Prekenlisten er satt opp med forbedhold om nedvendige endringer. Tredjeparten av gudstjenestene bade i Lyngen sokn og Storfjord sokn forrettes elter lilurgien av I listen er disse markert moo kursiv. Se i "Nordlys" for fredagene med tanke pa mulige endringer i gudstjenestelisten. De som har intemett, finnes gudstjenestelisten for kommende sendag i hjemmesiden for Nord-Troms prosti allerede tirsdag forut kl1400, adresse Planlegg ikke dap uten forhandsavtale med prestene, Lyngen protelefon og Storfjord protlf Meld dap heist 14 dager pa forhand. VELKOMMEN TIL KIRKE!

Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25

Jesus sier: Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der Job. 11,25 Nr. 1 Argang 58 Mars 1999 Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25 2 SEIEREN SOM GIR HAp Av biskop Ola Steinholt Mange av oss har mer enn en

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nr. 3. Argang 59 oktober 2000. "Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig. " Jesaja 40, v.

Nr. 3. Argang 59 oktober 2000. Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig.  Jesaja 40, v. Nr. 3 Argang 59 oktober 2000 (( "Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig. " Jesaja 40, v. 8 - 2 - L0FTENE ER IKKE UTSOLGT "Guds lefter" led tittelen pa en bok.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nr. 1 Argang 59 april 2000

Nr. 1 Argang 59 april 2000 Nr. 1 Argang 59 april 2000 "A, la aldri noensinne korsets tre meg ga av minne, som deg, frelsens fyrste, bar! Men la kors og ded og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har!" Norsksalmeboknr.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell! Nr. 1 Argang 63 mars 2004 Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!" (Norsk Salmeblok nr. 161, v. 1 /

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nr. 4 Argang 62 desember 2003

Nr. 4 Argang 62 desember 2003 Nr. 4 Argang 62 desember 2003 Stjernen ledet vise menn / til den Herre Kristus hen; vi har 6g en ledestjerne, / og nar vi den felger gjerne, :/: kommer vi til Jesus Krist :/ : Norsk Salmebok nr. 93, v.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

- ---- - ~.-- - --- ~- ... ---

- ---- - ~.-- - --- ~- ... --- Nr.3 Argang 56 Desember 1997 - --- ~- - ---- - ~.--... --- "Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har og en ledestjeme, og nar vi den felger gjeme.. kommer vi til Jesus Krist." Norsk salmebok

Detaljer

Nr. 2 Argang 60 juni 2001

Nr. 2 Argang 60 juni 2001 Nr. 2 Argang 60 juni 2001 Jesus fortalte en lignelse: "En mann gikk ut for asa komet sitt. Og da han sadde, falt noe ved veien..., noe pa steingrunn, noe blant tomebusker, Mennoe fait i godjord. Lignelsen

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

...,...,.-----//?): ./ I "

...,...,.-----//?): ./ I Nr. 4 Argang 59 desember 2000...,...,.-----//?):./ I " "Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen; vi har 6g en ledestjerne, og nar vi den felger gjeme, /: kommer vi til Jesus Krist. :/ " NorskSalmebokDr.

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

"...Oss er e nlevlg. FreIser fedt I" andstad revidert nr. 110,. v. 30

...Oss er e nlevlg. FreIser fedt I andstad revidert nr. 110,. v. 30 Nr.4 "...Oss er e nlevlg. FreIser fedt I" o e andstad revidert nr. 110,. v. 30 TILLYKKE MED F0DSELEN! "God jul!" sier vi til hverandre i denne tiden. Og det er en hyggelig hilsen. Men den sierigrunnen

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

A rest, min trestl Ved hans seier, som jeg eier, helved bever. Han var dad, men se, han lever." Norsk Salmebok nr. 177.

A rest, min trestl Ved hans seier, som jeg eier, helved bever. Han var dad, men se, han lever. Norsk Salmebok nr. 177. Nr. 1 Argang 62 april 2003 "Han er oppstanden, store bud! Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er na apen: Min Jesu seierrike dod fordemmelsernes piler brat og knuste markets vapenl A rest, min trestl

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

"Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned." Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4

Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned. Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4 Nr. 3 Argang 63 desember 2004 "Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned." Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4 - 2 - Julehemmeligheter av biskop Per Oskar Kjelaas Jeg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren 1 Prestens siste preken slik jeg ser det Tema: Vi er alle Guds barn. (Gal. 3,26). Fra Harmonia forlags hjemmesider En far sa til meg: Min datter,

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer