Sted LES, Trondheim Møteleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted LES, Trondheim Møteleder"

Transkript

1 Styremøte 26.oktober.2011 Sted LES, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt pr. mail Henning Berg x Ref. sendt pr. mail Marie Houge x Ref. sendt pr. mail Eriksen x Ref. sendt pr. mail Nina Rossen Ref. sendt pr. mail Kjell Morten Nynes Ref. sendt pr. mail Agenda - Aksjoner fra siste styremøte - Meråkerprøven, Skogsfuglprøven og Fellesutstillingen - Årsmøte, - Styremedlemmer (valg) - Saker til DK - Kursing - Økonomi, varebeholdning, årsoppgjør - Andre saker Meråkerprøven, Skogsfuglprøven og Fellesutstilling Meråkerprøven blir lagt til fredag og lørdag 7-8 sept. neste år. Start på fredag pga at man da har en fridag på søndag til reise/pakke før jaktstart på mandag 10.sept. Dette blir sannsynligvis den eneste prøven i Midt Norge denne helgen, og siste sjanse for billett til Norsk Derby. VK lørdag. Fullkombinert begge dager. sjekker nytt terreng med godt med fugl. overtar som prøveleder etter. Skogsfugelprøven er diskutert om skal legges til to-dagers helg opplegg i oktober. Dette mener vi er svært interessant, men velger å avvente dette til Neste år legges prøven til ettermiddag 21 aug. i nytt terreng med godt med fugl. Frode overtar som prøveleder etter Arne. H. sjekker rundt nytt terreng. Fellesutstillingen har blitt avholdt på litt forskjellige tider på året den siste tiden. Oppmøte har vært varierende. Styret har ingen sterk mening om når den bør holdes, men kanskje er sen- høsten en god periode for Fellesutstillingen. Behov for premier til disse prøvene og pinsesamlingen meldes inn til sponsoransvarlig i hovedstyret. melder behov. Årsmøte 2011 Dato for årsmøte blir torsdag 1 des. kl Sted blir Brattørgt. 5 hos og Optiman. Servering av kaffe og kaker. Det ble diskutert et litt større opplegg med servering av vilt og drikke, men avventer dette til neste år da sammenslåing med NT er 100%. Marie ordner med innkalling som sendes til medlemmer og info på nettside. Side 1 av 7

2 Styremedlemmer og kommende valg. Valgkomite er i gang med sitt arbeide. har ett år igjen men trekker seg ut pga sin plass i sentralstyre. Henning, Nina og Einar er på valg. Ifm sammenslåing med NT velges det inn min. en representant fra NT som erstatning for avtroppende styremedlemmer. Styrets totale antall medlemmer i dag er 8 personer og vi ser ikke behov for økning av antallet ifm sammenslåing med NT. Saker til DK Det har kommet inn forslag til to saker så langt. Forslag til mer åpenhet rundt utregning av indekser. Styret vil rette en sterk henstilling til avlsrådet om å legge ut mer info og vise åpenhet rundt indekser. Medlemmer må informeres og om mulig gis en mulighet til å forstå hvordan indekser blir til. NVK Trøndelag vil planlegge en medlemskveld med foreleser fra avlsrådet med tema - avl og indekser. Forslaget blir ikke reist som egen sak til endring i vedtekter ved DK. Forslag til nye grener så som spor og agillity, som skal kvalifisere til allsidighet i NVC sjekkes ut mtp hvor mange dette kan gjelde før vi vurderer videre. Nye saker kan komme på årsmøte hvor alle medlemmer kan komme med forslag. Kursing Vi ønsker å satse mer på utdanning av instruktører fra egne medlemmer. I år har Arne og tatt utdanning og blitt godkjent som aversjonsinstruktører. Arne gjennom NVK-T og gjennom Skaun JFF. Utdanning trenger ikke bare gjelde styremedlemmer. Marie, Henning og ønsker kurs/instruktørutdanning innen dressur og Einar aversjon. Vi ser først på kommende kurs innen dressur da Arne ønsker avløsning på vårt dressurkurs til våren 2012 Økonomi / Regnskap Ingen store endringer siden sist. Et tap er registrert ifm med skogsfuglprøven, men ikke store beløpet. Klubben har fortsatt en sunn og god økonomi. Matr.lager må telles opp og rapporteres til Arne før årsmøte. Einar har noen klubbartikler fra gammelt av som telles opp og sendes til. Arne trenger 2-3 uker før årsmøte til jobbing med årsregnskapet. Andre saker Ny logo er utarbeidet av Marie og Nina. Den er nå klar og vil først brukes på t-skjorter. Klubbmesterskap er en ny aktivitet vi ønsker å innføre under vår vintersamlingen på Nerskogen. Det legges vekt på at dette ikke skal promoteres på en sånn måte at det kan skremme nye medlemmer fra å delta. Frode jobber videre med sitt forslag og evt. statutter. Side 2 av 7

3 AKSJONSLISTE fra 26. oktober Nytt terreng til høyfjelssprøven 31.okt. åpen Nytt terreng til skogsfuglprøven 31.okt. åpen Henning Innmelding av behov for 11.okt. åpen sponsorpremier prøver/utst Info/brev invitasjon til årsmøte Marie 4.okt. åpen Ta kontakt med avllsrådet om foreleser på medlemsmøte om avl og indekser Kartlegge hvor mange medlemmer som driver med spor/agility Sjekke tidspunkt for neste kurs NJFF - dressurinstruktør Matr.lager gammel utstyr hos Einar telles opp og meldes til Komplett matr.lager telles opp og meldes til Arne Matr.lager gammel utstyr hos Einar telles opp og meldes til Utrede gjennomføring av klubbmesterskap Gravering av premie til årets jakthund. 11.nov. åpen Marie 1.des. åpen 11.nov. åpen Einar 6.nov. åpen 13.nov. åpen Einar 6.nov. åpen Frode 1.des. åpen Arne / Frode 30.nov. åpen Side 3 av 7

4 AKSJONSLISTE fra 24. august Forslag til sammenslåing av Kjell 15.nov lukket sendt distriktene til behandling på DK/RS Søknad om fritak fra båndtvang 30.sep lukket sendt til Orkdal kommune ved LS Utarbeidelse av ny logo Marie og 10.okt lukket ok Nina Kursing og utdanning av instruktører - karlegges 10.okt lukket Behov og hvilke som er intr. er avklart Vurdere forslag om flere tellende grener for allsidighet Alle 27.okt lukket Sak for neste styremøte. Marie sjekker videre, ny sak Saker til DK, medlemmer Marie og 10.okt lukket varsles Inkalling til årsmøte (husk brev 31.okt åpen til de som ikke har mail) Vurdere klubbmesterskap Alle 27.okt lukket Sak for neste styremøte Varsle avlsrådet om at medlemmer ønsker mer åpenhet rundt hvordan indekser blir til Sponsoravtale må informeres til medlemmer Hvilke prøver skal vi søke om i tiden fremover Innført og ok. Frode jobber videre 10.okt lukket Ønsker om tilltak formidles under DK (ikke egen sak) 10.okt åpen Alle 27.okt lukket Sak for neste styremøte AKSJONSLISTE fra 31. mai Innlegg i Fuglehunden Marie Lukket Arne/Einar Hvis ikke det blir ordnet med Lukket en sponsoravtale sentralt, må vi finne noen premier. Kanskje noe annet enn fôr hadde vært aktuelt: sporliner, vannskål osv Natursti til apportprøven. Frode Lukket Innkjøp av mat til dommere. Grillkull (sjekk at det er en grill) / bålved. Middag Nina kan stikke innom Frøyatrøya og sjekke opp t- skjortene Sjekke med Nordenfjeldske om muligheten for teltleie Lukket Nina lukket Arne Lukket Side 4 av 7

5 Kontakte dommere Nina, Lukket Arne, Logokonkurranse, kopiere opp Arne Lukket 10 av dem Holde en lite foredrag om apport på fredagen under apportprøven Arne og Einar Lukket AKSJONSLISTE fra 5.apr Dressurkurs- kvelder mtp. utstillingskurs må evt. justeres hvis noen deltar på begge Arne melder til Marie om påmelding og betaling dressurkurs kontakter Ola for avtale om strømming og meldr til Marie Dommere må kontaktes for avtale om dømming på våre prøver De tre siste innlegg til Fuglehunden deles på.. (se bak i FH for frister) Frode sjekker om muligheter for strømming på rein og melder til Marie Arne informerer oss via mail om økonomi i klubben Søknad om tilskudd for vår fullkombinertprøve sendes til NVK sentralt (5000..?) Sjekk av omfang rundt tidligere landssamlinger i andre distrikter Sjekk av krav til landssamling hos NVK sentralt Info rundt vår faste vintertreningssamling skrives og sendes til Marie Info rundt vårt faste dressurkurs skrives og sendes til Marie Info rundt vår faste strømming skrives og sendes til Marie Info rundt vår faste fullkombinertprøve skrives og sendes til Marie Info rundt vår faste fellesutstilling skrives og sendes til Marie. Arne 31.mai Lukket Arne 15.april Lukket 15.april Lukket Arne Frode Marie Arne/Einar 30.april Lukket Fortsette å jobbe med dette. 31.mai Lukket Frode 15.april Lukket Arne 15.april Lukket Arne 30.april Lukket Utgår fordi tilskuddene går til nye aktiviteter Marie 30.april lukket 30.april lukket Henning 15.april lukket 15.april lukket 15.april lukket 15.april åpen Nina 15.april lukket Side 5 av 7

6 AKSJONSLISTE fra 10.feb Søke om prøver hos NKK. (frist i feb?) Kontakte Bretonklubben for avklaring rundt Meråkerprøven Søke om fritak fra båndtvang ved aportprøve hos Meråker Kommune Sjekk om innhold og artikler i gamle nettsider er tilgj Oppsummere resultat av spørreundersøkelse Noen av våre medlemmer har ikke internett/mail og må varsles / skrives til pr. tlf. eller brev 20.feb. lukket 1.mar. lukket 1.mar. lukket Søknad er godkjent Marie 1.mar. lukket Det skal komme 1.mar. åpen Alle 1.mar. åpen Gjøres fortløpende. Rolf og Sigfred. Den som har arrangementet har ansvar for å varsle dem. AKSJONSLISTE fra 21.des Mulighet for lokaler NTNU til Arne / 14.jan lukket medlemskvelder sjekkes Marie Foredragsholdere til 14.jan lukket Pågår fortløpende medlemskvelder kontaktes Tilgang til treningsterreng 23.des lukket vintersamling avklares, før annonsering. Henning Tilgang til våre nettsider ordnes Arne 23.des lukket for Marie og Ta kontakt rundt duetrening og 14.jan åpen deltagelse på Brøttem Sende søknad for prøver 7.jan lukket Oversende kopi av tidligere søknad mot kommune vedr. fritak fra båndtvang Tilgang til våre nettsider ordnes for Marie og Oversende oppdaterte bilder og kontaktinfo til Marie Legge ut oppdaterte bilder og kontaktinfo på nettsider Arne 7.jan lukket Arne 23.des lukket Alle 3.jan lukket Marie 3.jan lukket Side 6 av 7

7 Skaffe bild av årets hund NVK- ST Sjekk om mulighet for aktivitetskalender Fortløpende vurdering om andre linker på nettsider Sjekk rundt sted / lagring av felles arbeidsdokumeter Sjekk for mulighet om anskaffelse av apportvilt Komplettering av info rundt medlemmer Forfatte første kontakt pr. mail m/ spørreundersøkelse Sende alle et første utkast til spørreundersøkelse Sende alle et første utkast til sjekkliste / prosedyre 23.des lukket Marie 7.jan lukket Marie / lukket alle 14.jan lukket Mulighet finnes hos TAG Studio 14.jan lukket Pågår fortløpende Marie / 14.jan lukket Pågår fortløpende Marie / 3.jan lukket /alle 23.des lukket 7.jan lukket Side 7 av 7

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder:

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder: Styremøte nr.2-19.mai 2014 Sted: Hjemme hos Møteleder: Sve Ref.nr.: NVK-T_Styremøte_nr2_19.mai.14 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Jeanette Årsund x Ref. sendt pr.

Detaljer

Norsk Vorstehhund Klubb, Trøndelag

Norsk Vorstehhund Klubb, Trøndelag Norsk Vorstehhund Klubb, Trøndelag Årsberetning for perioden 1.des. 2011 10.nov. 2012 1. Styrende organer 2. Medlemstall 3. Aktiviteter 3.1. Prøver og utstilling 3.2. Treninger og aktiviteter 3.3. Møter

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

nr 2/04 TRENINGSSTEVNET 20.MAI Det var stor interesse for å være med på treningsstevnet. Særlig gymkhanaklassen var populær med hele 25 deltakere.

nr 2/04 TRENINGSSTEVNET 20.MAI Det var stor interesse for å være med på treningsstevnet. Særlig gymkhanaklassen var populær med hele 25 deltakere. Endelig har medlemsbladet fått navn. Styret har bestemt at bladet skal hete HUMRA. Så håper vi medlemmene er fornøyd med det, og at det er et navn som klinger godt i alles ører. nr 2/04 TRENINGSSTEVNET

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Tilstede: Anniken Holtnæs, Ellen C Selland, Ellen B Haglund, Adriana Frangu, Ståle Myrvold

Tilstede: Anniken Holtnæs, Ellen C Selland, Ellen B Haglund, Adriana Frangu, Ståle Myrvold Møtereferat fra Styremøte avholdt 05.07.09 Sted: Vålerbanen Tilstede: Anniken Holtnæs, Ellen C Selland, Ellen B Haglund, Adriana Frangu, Ståle Myrvold Fraværende: Tor Kvilshaugsvik, Birgit Gjeldnes, Charlotte

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn. Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Sakliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2014 4. Regnskap for 2014 5.

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

TØNSBERG DYKKEKLUBB POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S og Norges Idrettsforbund.

TØNSBERG DYKKEKLUBB POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S og Norges Idrettsforbund. Referat styremøte torsdag 22 mai kl 18.00 Sted : Kilengata 24, Tønsberg kommunes bydriftsavd Til stede: Jon, Jens, Eivind, Agnete, Aarstein, Mikkel, Heidi, Kim. Saksliste Sak 22.05.14-1 Sak 22.05.14-2

Detaljer