NTHB i gar- med fremtiden foran seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTHB i gar- med fremtiden foran seg"

Transkript

1 NTHB i gar- med fremtiden foran seg av universitetsbibliotekar Hans Selberg, NTUB Rundturen i et tidligere kapitel har gitt oss et bilde av biblioteket i dag. La oss lukke 0ynene - konsentrere oss - og vakne opp i Norges Tekniske H0gskoles bibliotek en gang rundt En rundtur i fortiden- med fotografier og minner som guide. Vi begir oss inn gjennom bibliotekets hovedinngang- fra aulaen den gang som na. Yttert0yet lar vi bli igjen i garderoben, og- tiden tatt i betraktning- vi har et godt Mp om at alt fremdeles er der nar vi skal ut igjen. Foran oss reiser skranken seg- ett trinn over almuen. Utseendemessig omtrent som den har vrert hele tiden frem til ombyggingen i 1986/ 87. Innsiden, derimot, er svrert anderledes. Ingen dataterminaler - fichelesere eller laserscannere, for ikke a snakke om feller for a fange brukere. Bare papir - kort - blyanter - penner - stempler. Registreringen av utlanet skjer for hand. Sirlige rekker med kort forteller om en ornfattende utlansvirksomhet. Men vindeltrappen til magasinene er der-og bokheisen! Til h0yre for skranken- hvor kortkatalogene og brukerterminalene star i dag -ligger tidsskriftlesesalen. To lange bord dominerer rommet. Godt med arbeidsplass - godt med stoler. Flate hyller pa veggene inneholder de mest aktuelle tidsskriftene. Den navrerende tidsskriftsalen h0rte ikke inn under biblioteket den gangen -den var radsal - og spiserom for professorene. Studiemagasinet eksisterte heller ikke -der var det gymnastikksal, dusj og garderobe. Til venstre for skranken finner vi bibliotekets kataloger. Skuff for skuff- fulle av kort - men pa langt nrer sa mange som det har blitt siden. N oen leseplasser finner vi ogsa her. Pa veggene star referatorganene - n0dvendig verkt0y for a utnytte bibliotekets samlinger. Vi beveger oss forbi skranken - inn pa lesesalen. Den virker fremdeles ny - og det er den jo ogsa. Rekkene med leseplasser dekker hele det store rommet. Ingen forstyrrende hyller bryter det jevne mylderet av hoder - iherdig opptatt med a absorbere teknisk kunnen. Bokhyllene holder seg langs veggene - men der er det til gjengjeld mange av dem. Det mangler ikke pa lesestoff! De runde vinduene i hver ende - som er vekk i dag - gir rommet en spesiell egenartet stemning - spesiell for NTHB. 59

2 60

3 I l, II Hva sa med det som skjer bak fasaden- det publikum ikke ser? D0ren til de interne avdelingene finner vi der den er i dag. Reisen og mikrorommet var ikke bygget - sa d0ren er rnidt pa veggen, blant alle hyllene. Vel innenfor, er det f0rste som m0ter oss en L-formet skranke pa h0yre side. Den strekker seg noen meter innover i rommet. Veggene bak er dekket med hyller - pa skranken star en Kardex. Dette er bibliotekets tidsskriftavdeling. Her sorteres og pru0res tidsskrifter - ikke sa mange som i dag kanskje - men sa var jo plassen ogsa meget rnindre. Den lille heisen til magasin finner vi pa venstre side. Den skal vi pr0ve litt senere. Rommet ved heisen er st0rre enn deter i dag- WC og b0ttekott er ikke bygget enda. Pa veggene er det hyller helt opp- fulle av Norsk Standard. Vi beveger oss langsomt lenger innover - svinger til h0yre. Rett foran oss er d0ren til det som i dag er fordelingskontoret. Her sitter Hovedbibliotekaren - med sin pipe og tekniske ordbok. En annen d0r skjuler klassifikasjonsavdelingen. Fjernl~nets kontorfullmektig, med skrivemaskin og tekstbehandling, bor der i dag. Til venstre for Hovedbibliotekarens kontor er der en lang ubrutt gang - uten den d0ren pa rnidten, som er der na. Langs venstre vegg - garderobeplass for personalet. Pa h0yre side - nok en d0rapning. Rett innenfor denne d0ren - til venstre - finner vi bibliotekets sentralbord, trygt plassert pa pulten til en kontordame. 61

4 Ntivterende ffemldnskontor rommet btide tilvekst- post og mere til, i 1947 Pd slutten av 1950-ta/let var rommet enda mer innholdsrikt. Da var ogsd tidsskriftavdelingen der inne 62

5 Et langt trebord rett forut, benyttes bl.a. som frokostbord for personalet. I kroken til h0yre bak d0ren er der en liten vask og en kokeplate. Lenger inne i rommet finner vi tilvekstavdelingen. Den holder hus pa et skrivebord. I venstre del - innerst - gar en lang skranke ut fra veggen. Bak denne - og pa den - er bibliotekets postsentral. I dag er det store rommet fjernlanskontor - mens posten holder til der den gjorde f0r. Kontoret under trappen fantes ikke den gangen - det var lagerplass for post etc. Ett rom gjenstar i denne delen av NTHB - hvelvet. Det er ikke sa mye a si om hvelvet. NTH-samlingen var plassert der- ogjeg tror vi lar det bli med det. Den arvakne Ieser- hvis sanne overhodet Ieser jubileumsb0ker- vil muligens ha savnet enkelte deler av biblioteket i skildringen sa langt. Vrer ved godt mot- vi gar na l0s pa historiens tredje, og siste, del - vi skal ta heisen til bibliotekets nedre regioner. Frernkomstrniddelet vart - heisen - utmerker seg hverken ved stor fart eller spesielt fascinerende design. Men den virker! Sakte og bedagelig senkes vi i dypet. I heissjaktens nedre ende stiger vi ut - og begir oss inn i magasinet. Rundt oss pa aile kanter star det b0ker. En lysning i den andre enden av rommet viser at der er vinduer i nrerheten. Vi s0ker tillyset. Pa venstre side- en d0r (ca. der hvor Sigurd sitter i dag). En rask retningsforandring - venstre om - og vi er innenfor. Like til h0yre finner vi stensilmaskinen. Kopiering var noe mer ornstendelig den gangen - men med list og lempe, og en god porsjon trumodighet, gikk det som oftest bra. En ny d0r f0rer inn til et kontorlandskap. «Blasalem> er navnet pa vrerelset til bibliotekets katalogavdeling. Det passer absolutt ikke pa katalogavdelingen av i dag, men sa er denjo heller ikke der lenger. I dag er rommet en del av magasinet. Bldsalen 63

6 Enda Ienger inn ligger fotoavdeling og merkerom - AV-avdelingens forleper. Magasinene finner vi i to etasjer - som i dag. Fullt sa romslige er de ikke - magasinrommet og vareuttaket i vestfleyen disponeres forelepig ikke av biblioteket. I nederste magasin er det beker i det innerste rommet - dagens Kompaktus -og tidsskrifter i det ytterste. Det garnle vareinntaket er i bruk, som vareinntak! En liten spasertur i vindeltrappen ferer oss opp til neste nivil Her er det flere tidsskrifter - hyller fra gulv til tak. Et nytt besek i vindeltrappen - og vi er til bake i skranken. Konsentrasjonen pa brukersiden er stadig like stor- og vi forlater stille lesesalen- iferer oss vare kledebon- trer ut av biblioteket, tilbake til

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

Padlosofen, Lars Verkets åretak i kajakken, handler om mer enn å komme fra A til B i geografien. Det handler mest om å være underveis i livet.

Padlosofen, Lars Verkets åretak i kajakken, handler om mer enn å komme fra A til B i geografien. Det handler mest om å være underveis i livet. Lars Verket.Foto: Marita Bjerga ET HAV AV MULIGHETER Padlosofen, Lars Verkets åretak i kajakken, handler om mer enn å komme fra A til B i geografien. Det handler mest om å være underveis i livet. Tekst:

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

Lite. Lite hus. hus form. form. Interiørarkitekt Remy Meijers hjem viser at selv et svært lite townhouse kan huse stor arkitektonisk sjarm.

Lite. Lite hus. hus form. form. Interiørarkitekt Remy Meijers hjem viser at selv et svært lite townhouse kan huse stor arkitektonisk sjarm. Remy og Tineke fant det de ikke lette etter, og det var på ingen måte kjærlighet ved første blikk. Men etter heftig visualisering ble huset drømmehjemmet likevel! høyre side: Verken Remy eller Tineke er

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

Høringsutkast veileder for planlegging av

Høringsutkast veileder for planlegging av høringsutkast til veileder for planlegging av lokaler for fag- og forskningsbibliotek Høringsutkast veileder for planlegging av fag- og forskningsbibliotek Dette dokumentet er et høringsutkast. Frist for

Detaljer

Den skal tidlig krøkes!

Den skal tidlig krøkes! Den skal tidlig krøkes! Søppel og skrot rundt omkring vil vi ikke ha noe av! Det ga 4- og 5-åringene fra Hovin barnehage tydelig uttrykk for da de dro på vårtur til Gladtoppen på Hovinåsen tirsdag 21.

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

astronaut Yrke: TEMA ASTRONAUT

astronaut Yrke: TEMA ASTRONAUT TEMA ASTRONAUT astronaut Yrke: Christer Fuglesang er den eneste personen fra hele Norden som jobber som astronaut. Du må nemlig være veldig heldig for å bli det. TEKST: VERA MICAELSEN FOTO: NASA/ESA Selv

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70.

Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70. LEKSE År B 1. kvartal Lekse 13 Han kommer i skyene TILBEDELSE Vi priser Jesus for det han har gjort for oss. Henvisninger 1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega 8,

Detaljer