Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport. Skriftlig rapport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport. Skriftlig rapport."

Transkript

1 Lokal læreplan i Engelsk 8. trinn Culture Lære å skrive en fagtekst. Hvordan planlegge og gjennomføre en spørreundersøkelse. Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport Skriftlig rapport. Vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker. Bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving. Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk. Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner. Bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon. Forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon. Friends will be friends? Mobbing Argumenterende tekst. Se filmen Bully Arbeidshefte. Skrive en argumenterende tekst. Muntlige samtaler og fremføringer Skriftlig Argumenterende tekst Muntlig presentasjon. Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer. Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner. Skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng. Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner. Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner. Velge å bruke forskjellige typer lese- og skrivestrategier tilpasset formålet. Forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster. Drøfte ulike typer litterære tekster fra engelskspråklige Literature Fairytales Fantasy Comics Sjangerhefte Skrive en faktatekst om Harry Potter eller et av vesenene fra Fantasy sjangeren. Skriftlig - fagtekst

2 UK and USA Historie Kultur Kartkunnskap og geografi. Viktige hendelser og personer. Arbeidshefte Skrive reisebrev Film Oliver Twist Presentasjon Lage film. Skriftlig reisebrev Arbeidshefte (Godkjent/ikke godkjent) Presentasjon/ film land. Drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer i Storbritannia, USA, og andre engelskspråklige land og Norge Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA. Beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land. Identifisere vesentlige språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og bruke dette i egen språklæring. 9. trinn Skole UNIT 5 School Andre verdenskrig Skolesystemene i Norge, USA og England Fokus på trivsel og læringsmiljø Skolefag Anne Franks Diary Battle of Britain/The Blitz Se filmen Freedom Writers Skrive refleksjonstekst om filmen. Snakke om mobbing Lage en plakat med regler for hvordan man skal behandle hverandre Mini talk: This is my school Mini talk: This is me Lage timeplan Lese utdrag av Anne Franks dagbok og jobbe med innholdet. Skrive dagbok selv. refleksjonstekst om filmen. Mini Talks Evaluering av plakat dagboktekst identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring beherske et ordforråd som dekker en presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper beherske et ordforråd som dekker en

3 UNIT 6 Eyewitness Storbritannia UNIT 7 UK On the track UNIT 3 Classics Å være flyktning i dag. Eksempler på filmer tverrfaglig med samfunnsfag: Schindlers liste, Boy in the striped pyjamas. Lage en historisk muntlig fortelling ut i fra autentiske bilder/dokument fra krigen. Fakta om Storbritannia Geografi Språk Historie Kultur/musikk Tidløse klassikere Musikk, film og bøker Prosjektarbeid finne ut mer om historie, kultur, ungdom, geografi etc Reisedagbok Blogg Musikkanmeldelser Bokanmeldelse med forfatterfokus Mini talk: This is my town Se filmen Peter Pan/Finding Neverland Personbeskrivelse/skildring (Karakter i film) Dramatisere teksten The Wizard of Oz Lytte til sangen Stairway to Heaven og analysere innholdet. Muntlig refleksjon rundt filmer knyttet til tema. historisk muntlig fortelling. bokanmeldelse Mini Talk reisedagbok Muntlig refleksjon rundt film knyttet til tema tekst om personbeskrivelse muntlig presentasjon om en tidløs klassiker. forstå muntlige og skriftlige tekster om en tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge beherske et ordforråd som dekker en forstå muntlige og skriftlige tekster om en tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon

4 USA en klassiker, film, musikk, bok, person. UNIT 8 The USA Sjangerlære Science fiction Dagbok Nyhetsartikkel Rapport Refleksjonstekst Musikk - anmeldelser Film anmeldelser Foredrag Fakta om USA Geografi Språk Historie Kultur/musikk Lære å skrive i ulike sjangre Grammatikkfokus Presentasjoner om stater, kultur, historie, landemerker, byer. Strange Fruit spille sangen av Billy Holliday og vise en PowerPoint presentasjonen. Elevene kan lytte til sangen først og tegne det de hører. Så se PowerPoint presentasjonen. Lage reisebrosjyre Planlegge en reise. (Powerpoint/Prezi) * Skrive bokrapport * Skrive tekster i ulike sjangre * Gi muntlige presentasjoner. reisebrosjyre reisedagbok bokrapport og tekster i ulike sjangre. muntlig aktivitet. identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig inspirert av litteratur og kunst skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng.

5 10. trinn New A Cold War World Wide English Unit 5 What makes the news? How can you be critical of the news? Statistics Interview Will run through the year Unit 2 The Berlin Wall Russians The Cold War Fallen angels Unit 1 and 6 Canada: Multicultural and bilingual society. The people of Canada. Native people Australia: Life in Australia. Native people Rabbit proof fence Crocodile Dundee. USA: Gjennomgang av de forskjellige aspektene ved nyheter Skriving av nyhetsartikkel ukas nyhet på engelsk (vil fortsette hele semesteret) Oppgaver og tekstlesing Skriving av sanganalyse Se filmen "Gran Torino" Diskusjon og muntlige aktiviteter om tema gjengkultur Skriving av refleksjonstekst Artikkel til mappevurdering ukas nyhet Analyse av Russians til mappevurdering ukas nyhet Refleksjonstekst om gjengkultur og rasisme til mappevurdering ukas nyhet Vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker. Bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving Skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA. Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land. Lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner Forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge

6 Life in USA The people Culture and drama Native literature Storbritannia: Eget materiale Unit 4 and 8 Culture is everything How do you express yourself? The comedy genre Music, film, art and literature. Shakespeare Modern Romeo and Juliet West side Story A classic lovestory Unit 7 Immigrant literature. The Kite runner, by Khaled Hosseini. The Brick Lane. Book of your own choice Dramatiseringer Skriving av fagtekst Se filmen "Romeo & Juliet" Se utdrag fra peridedrama "Pride & Predjudice" Lese boka "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" Bloggprosjekt Bokrapport Lage digital plakat Fagtekst om kultur til mappevurdering Muntlig fremføringer av utdrag fra skuespill Innlevering av tekstmappe, bearbeidet versjon Lage og skrive blogg Skriving av bokrapport plakat Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge opp innspill Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Forstå muntlige og skriftlige tekster om en Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon. Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om ulike emner Forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte tekster Lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer

7 Writing - text portfolio Velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet Bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst Bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon Kommentere eget arbeid med å lære engelsk Læreverk: Key English, textbook, Aschehoug forlag. I tillegg brukes internettkilder, eksterne grammatikkoppgaver, film, litteratur med mer hvor det er hensiktsmessig. Arbeidsmåter i faget: Vi jobber med de forskjellige emnene på skolen ved bruk av fordypningsoppgaver, prosjektarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning, og arbeide med periodeplan. Skriftlig skal eleven produsere ulike typer tekster, sammendrag, selvstudium og rapporter, mappevurdering. Grammatikk jobbes med jevnt gjennom året. Muntlig skal eleven lese ulike typer tekst, være med på samtale og diskusjon, presentasjon av individuelt arbeid, og dramatisering. I tillegg til dette har eleven selv ansvar for egen læring hjemme, bl.a. ved arbeid med forskjellige oppgaver og bruk av lærebøkene. Vurdering i faget: Det blir gitt 2 karakterer i faget, en i muntlig og en i skriftlig ferdighet. Karakterene blir gitt på grunnlag av: Måloppnåelse i arbeid av både muntlig og skriftlig art.

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan i engelsk Sist rev. 4. jan 07

Årsplan i engelsk Sist rev. 4. jan 07 Års i engelsk Sist rev. 4. jan 07 Fag: Engelsk Skoleår: 2006/2007 Klasse: 10 Lærer: Rune Stavdal Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Flight 10 og The School Times internet

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer