Forslag til prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til prosjekter"

Transkript

1 7 Forslag til prosjekter Hvis prosjektarbeid skal tjene sitt formål, er det avgjørende at problemstillingen er såpass smal og handlingsrettet at arbeidet ikke ender som et temaarbeid der stoffet kan hentes rett fra Internett eller skrives av eller skannes fra eksisterende informasjonsmateriell. Stoffet foreligger da allerede i en bearbeidet og strukturert form og med litt «klipp og lim» er resultatet fiks ferdig. Litt ironisk blir det sagt at prosjektarbeid i skolen er Norges største avskrivingsbeskjeftigelse. I et «riktig» prosjektarbeid skal eleven gjøre reelle undersøkelser (forsøk, målinger, intervjuer, videoopptak osv.), og da vil avskrivninger ikke bli aktuelle. Slike prosjekter kan være tid- og ressurskrevende for skolen. Vi overlater dette dilemmaet til skoleverket. Oppgavene nedenfor hører til dels til naturfaget, dels til matematikkfaget og/eller økonomifaget. Alle oppgavene er åpne når det gjelder arbeidsinndeling, arbeidsform, metode og presentasjonsform. Dette krever en grundig plenumsdiskusjon i klassen før gruppene starter arbeidet. Gruppene bør maksimalt være på fem elever. Elevene må gjøres kjent med tidsrammer, og at det står dem fritt hvordan de vil bruke den tida de har til disposisjon. Det er naturlig at de bruker PC når de skal lage en skriftlig rapport. De må også gjøres kjent med at/hvordan prosjektarbeidet skal presenteres. 1 Økologi 1 Det snakkes om økologisk krise på grunn av ozonlaget. Hva betyr det? Hva vil det si for oss, og hvordan påvirker det vår hverdag? 2 Det snakkes om økologisk krise på grunn av drivhuseffekten. Hva betyr det? Hva vil det si for oss, og hvordan påvirker det vår hverdag? 2 Energi 1 Varmepumpe og energibruk Hva er en varmepumpe? Kjenner du noen som har en slik? Har det noe for seg? 2 Alternative energikilder Trekk fram alternative energikilder. Se på muligheten for å anvende dem i Norge. Vurder fordeler og ulemper. En undersøkelse om ungdommens syn på alternative energikilder. 3 Energibruk, oppvarming og energiøkonomisering i hjemmet Gjør først en studie av disse forholdene. Gjør deretter en undersøkelse. Analyser svarene.

2 8 4 Organisk kjemi 1 Forholdet mellom menneskeskapte og naturlige metanutslipp. Hva har metanutslipp å si for drivhuseffekten? 2 Biogass som alternativ energikilde. 3 Bruk av hydrokarboner i framstilling av proteiner løsningen på proteinbehovet i verden? 4 Ulike teknikker for å øke utvinningsgraden av olje og gass 5 Alkoholbruken og alkoholomsetningens betydning for folkehelsa 6 Skader bruken av glykol miljøet? 7 Bruken av maursyre og silofôr i landbruket fordeler og ulemper 8 Fettforbruk og helse 9 Miljøvennlig plast, plast og gjenvinning 10 Oljebasert og vannbasert maling fordeler og ulemper 11 Kan ovnsfyring gjøres forurensningsfri? 12 Katalysator på biler hvor stor er miljøgevinsten? 6 Kroppen vår 1 Ta vare på kroppen 2 Vekst Har du (eller de foresatte) måledata på hvordan du har vokst så langt i livet? Lag en matematisk modell og spå din egen endelige høyde. Vurder modellen. 3 Er det noen korrelasjon mellom høyde og styrke hos elevene? 4 Kostholdet hos elevene på skolen En studie om godt og dårlig kosthold. Spørreundersøkelse. Analyser svarene matematisk.

3 9 7 Gener og arv 1 Noen miljøpåvirkninger er positive, og de gir økt livskvalitet, mens andre påvirkninger er negative og gir dårlig livskvalitet. Finn ut hvilke miljøegenskaper som virker inn, hvordan de virker, og finn ut hvorfor de har slik virkning. 8 Bio- og genteknologi 2 Gentesting på godt og vondt 3 Genmanipulering på godt og vondt 4 Utfordringer og dilemmaer når det gjelder genteknologi på mennesker 5 Olje og gass som proteinkilder. Utfordringer og muligheter ved bruk av mikroorganismer i produksjon av mat fra fossilt brensel 6 Bruk av mikroorganismer for å øke utvinningsgraden fra oljeog gassfelt 7 Bruk av mikroorganismer som nedbrytere av miljøfarlige stoffer 8 Husdyravl og planteavl 9 Planter som formerer seg vegetativt (ukjønnet) 9 Vann et vanlig stoff med uvanlige egenskaper 1 Vannkvalitet og utvikling Hva slags vann har du i springen hjemme? Hvor kommer det fra? Er det hardt eller bløtt? Inneholder det tilsetninger? Finn ut hva som tilsettes, hvor mye osv. Hvordan var dette for fem år siden? Ti år siden? 10 Elektrisitet 1 Norges elkraftsamarbeid med utlandet 2 Pristilpasningen til utlandet utviklingen av strømprisene 3 Forbrukeren og elektrisitetsleverandøren Undersøk hvilke konsekvenser opphevingen av elleverandørmonopolet har hatt (priser, forbruk, energikilder ). 4 Strømsparing i hjemmet

4 10 5 Strømsparing i samfunnet 6 Veksten i det norske strømforbruket 7 Vannkraftutbygging kontra gasskraftverk 11 Bølger og stråler rundt oss 1 Mikrobølgeovn og energiforbruk Hva koster det å koke f.eks. poteter i mikrobølgeovn sammenliknet med koking på en vanlig komfyr? Er svaret på spørsmålet avhengig av kvantum? Undersøk dette systematisk. 2 Det er sunt å sole seg Gjør en studie av solstrålingen. Hvilke lysstråler blir vi utsatt for? Lag en spørreundersøkelse. Analyser dataene matematisk. 3 Radongass i bygninger Hva er radongass? Hvor har vi mest radongass i Norge? Hvordan måler vi radongass i et hus? Gjør en undersøkelse om elevene/folk på hjemstedet kjenner til dette fenomenet. Analyser svarene matematisk. 12 Individer og populasjoner 1 Vannkvalitet og utvikling Hva slags vann har du i springen hjemme? Hvor kommer det fra? Er det hardt eller bløtt? Inneholder det tilsetninger? Finn ut hva som tilsettes, hvor mye osv. Hvordan var dette for fem år siden? Ti år siden? 2 Kildesortering Ta utgangspunkt i gjenvinningsstasjonen på hjemstedet ditt. Hva skjer der? Hvordan er utviklingen? 3 Forurensning versus levestandard Problematisering 4 Klima, vær, natur og sykdom Gjør en studie av sammenhengen mellom disse fenomenene. Gjør deretter en spørreundersøkelse om hvordan elevene knytter disse fenomenene sammen. Analyser svarene. 5 Været, klimaet, menneskene og dyra Gjør en studie av sammenhengen mellom disse fenomenene. Gjør deretter en spørreundersøkelse om hvordan elevene ved skolen knytter disse fenomenene sammen. Analyser svarene.

5 11 Blandede oppgaver 1 Piggdekk og miljø Hvilke merkbare konsekvenser har piggdekkbruken i ditt nærmiljø? Undersøk hvor stor andel av bilistene i ditt nærmiljø som kjører piggfritt. Finn ut hvorfor de eventuelt kjører med piggdekk. (Har mange nettopp kjøpt bruktbil med piggdekk, men skal skifte til piggfritt neste gang?) Lag en prognose for utviklingen. 2 Bompenger og miljø Undersøk hvilke konsekvenser doblingen av bompengeavgiften har hatt (økonomisk, for miljøet, sosialt osv.) Dette er en oppgave med lokal tilknytning. Ikke alle steder har fått doblet bompengeavgiften nylig. 3 Er det noen sammenheng mellom den idretten noen av elevene har valgt å drive med, og de spesifikke kravene som settes til den idretten? Eksempel: Er boksere raskere enn andre elever? 4 Bruk av tempografen Studer fritt fall. Bestem kurve, finn en funksjon for å måle g 5 Analyse av fotballspark Stikkord: tempograf, forskjellige typer spark, muskler 6 Strikkhopping. Snøbrett En studie av disse fenomenene Trekk fram naturlovene som gjelder. En spørreundersøkelse blant elevene om de har prøvd strikkhopping eller brukt snøbrett, hva som er så spesielt, forhold som de vil trekke fram Analyser svarene. 7 Lekeapparater i barnehagen Besøk barnehagen. Ta for deg forskjellige leker og apparater. Se om de bygger på forskjellige fysiske / kjemiske prinsipper. Gjør en undersøkelse om hvilke av lekene / apparatene barna liker best. 8 Måling i praksis Bruk forskjellige metoder fra matematikken til å måle avstender. Vurder og kontroller resultatene. 9 Rilleavstanden på en CD-plate. Gjør forsøk med laser Fysikklæreren viser deg en metode for hvordan du kan gjøre det. Gjør målinger på flere CD-plater. Er det mulig på en CD-ROM? Regn ut usikkerheten i målingene. 10 Mobiltelefon Gjør en studie av de fysiske prinsippene som mobiltelefonen bygger på. Gjør en undersøkelse av bruken, om eventuelle skadevirkninger. Analyser svarene matematisk.

6 12 11 Trylling Hvordan fysikk, kjemi, naturfag kan brukes til å lure mennesker. Trekk fram triks. Gi en forklaring som er forståelig. Gjør en undersøkelse om den oppfatningen som elevene har av trylling. 12 «Det er skadelig å gå på diskotek» Kan en få hørselsskader på diskotek? Undersøk. Det er regler for hvor mye støy som er tillatt. Lag en oversikt over disse reglene. Der det er regler for støynivå, og der vi ikke klarer å håndheve dem, er på diskotek. Bruk en støymåler og gjør målinger på forskjellige steder: på skolen, i bil med stereoanlegg, på diskotek osv. Kjenner du personer som hører dårlig fordi de har vært utsatt for stor støybelastning? Hører vi dårligere på venstre øre enn på høyre øre? Hva er hørselsskader? Forklar. 13 Narkotika og rus blant elevene på skolen En teoretisk studie av narkotika og andre rusmidler. Spørreundersøkelse. Analyser svarene matematisk. 14 Kjøpevaner og pengeforbruk når det gjelder klær En studie av disse begrepene. Spørreundersøkelse. Analyser svarene matematisk. 15 Økonomisk vekst versus miljøet Er fortsatt økonomisk vekst mulig? Hvordan skal vi få til fortsatt økonomisk vekst? Innenfor hvilke næringsområder kan det skje? Hvilke begrensninger må vi regne med? Positiv vinkling let etter mulighetene. 16 Bærekraftig utvikling Brundtlandkommisjonen lanserte dette som et nytt begrep. Hva betyr det rent faglig? Utfyllende svar involverer flere fagområder. 17 Klima og trivsel på skolen Gjør først en litteraturstudie der du legger vekt på sammenhengen mellom klima og trivsel. Gjør en spørreundersøkelse og analyser svarene statistisk. 18 Idrett, naturfag og matematikk Felter der disse begrepene har noe til felles, griper inn i hverandre. 19 Naturfag, økonomi og matematikk Hvorfor har vi disse fagene på skolen? En studie og undersøkelse 20 Hva vet ungdomsskoleelever om fysikk, kjemi, biologi og økonomi? Gjør en undersøkelse. Analyser data. Kom med forslag til hva en skal legge vekt på når en skal presentere disse fagene for nye elever.

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30 Undervisningsmateriell for grunnskolen 1 Earth Hour klimaundervisning Verden slukker lyset for klimaet, slukker du? Lørdag 28. mars kl. 20.30 vil vi

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

innhold oppgave 1 Ressurser som trengs til å lage et glass 6 oppgave 2 Hva er avfallsforebygging? 10

innhold oppgave 1 Ressurser som trengs til å lage et glass 6 oppgave 2 Hva er avfallsforebygging? 10 ELEVHEFTE 1 innhold oppgave 1 Ressurser som trengs til å lage et glass 6 oppgave 2 Hva er avfallsforebygging? 10 oppgave 3 Hvordan lages en T-shirt? 16 oppgave 4 Hvordan blir en T-skjorte laget? 19 oppgave

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT?

SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? SKOLE + HVERDAGSLIV = SANT? IDÉHEFTE FOR FORBRUKERUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN UTGITT AV FORBRUKERRÅDET FORORD Forbrukerrådet og Barne- og familiedepartementet startet i 1993 prosjektet «Forbrukerutdanning

Detaljer

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30 Undervisningsmateriell for grunnskolen 1 Earth Hour klimaundervisning Verden slukker lyset for klimaet, slukker du? Lørdag 23. mars kl. 20.30 vil vi

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken 1 Observasjon av trafikken Innledning 3 Øvelser 8 Del 1: Inntak Øvelse 1: Innledning Erfaringer med kjøring 8 Øvelse 2: Grunnleggende informasjon om biler og kjøring I Forskjellige typer biler 9 Øvelse

Detaljer

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer