Instruksjonsmanual til lab-utstyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsmanual til lab-utstyr"

Transkript

1 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 1 Instruksjonsmanual til lab-utstyr Innholdsfortegnelse 1 Multimeter Strømforsyning (power) Oscilloskop Skjermen Vertikal kontroller Horisontal kontroller Trigger kontroller Kontrollknapper Frekvensgenerator (oscillator) Dekader Resistiv (ohmsk) Induktiv Kapasativ... 10

2 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 2 1 Multimeter (Hvis du ønsker en utfyllende manual, se:

3 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 3 A B C D E F G H I J Tabell 1. Valg med vribryteren Stilling Vribryterfunksjon Funksjon for blå nøkkel 1 Vekselstrømspenning fra 0 V V db over acv / acv over db 2 mv vekselstrøm fra 0 mv 3000 mv db over acv / acv over db 3 Likestrømspenning fra 0 V 1000 V acv over dcv (ac i primærskjermbilde, dc i sekundær) dcv over acv, acv + dcv 4 mv likestrøm fra 0 mv 3000 mv acv over dcv (ac i primærskjermbilde, dc i sekundær) dcv over acv, acv + dcv 5 Motstandsmåling fra 0 Ω - 500MΩ Kontinuitetstest Konduktansmåling fra 0 ns 50nS 6 Kapasitansmåling fra nf 50mF Diodetest 7 Temperaturmåling Veksler mellom C og F 8 Vekselstrømmåling fra 0 ma 20 A Ingen 9 Vekselstrømmåling fra 0 µa 5000 µa Ingen 10 Likestrømmåling fra 0 ma 20 A acv over dcv (ac i primærskjermbilde, dc i sekundær) dcv over acv, acv + dcv 11 Likestrømmåling fra 0 µa 5000 µa acv over dcv, dcv over acv, acv + dcv 12 Tilgang til data i måleinstrumentets minne CLEAR MEM (sletter minnet). acv : vekselstrøm, spenning

4 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 4 dcv: likestrøm, spenning kontinuitetstest: overgangsmotstand til jord Knappefunksjonene: Knapp Beskrivelse Gul knapp funksjon I Trykk på denne knappen for å slå SETUP bakgrunnslyset av og på. Brukes også som pilfunksjon i oppsett til å velge forrige siffer eller element i en liste. A Trykk på denne knappen for å fryse AutoHOLD den viste verdien. Trykk igjen for å fryse skjermen. B Trykk på denne knappen for å beholde FAST MN min maks og gjennomsnittsverdiene. MX Trykk på denne knappen flere ganger for å vise min maks snittverdiene. (E + F = CANCEL) for å stoppe. C Trykk på denne knappen for å lagre LOGGING den forhåndsinnstilte avlesningen som grunnreferanse; påfølgende avlesninger viser bare den relative forskjellen fra denne verdien. Trykk igjen for å vise forskjellen som en D H prosentsats av referansen. Inkrementerer et siffer i oppsett Velger positiv pulsfase ved tellerfunksjoner Velger signal for åpen krets i ohm kontinuitet I View MEM (se link) Dekrementerer ett siffer i oppsett Velger negativ pulsfase ved tellerfunksjoner Velger signal for kortslutning i ohm kontinuitet I VIEW MEM (se link) G Avslutter AUTO og starter MANUAL valg av verdiområdet. Velger neste inngangsområde i MANUAL. Trykk på E + F for å gå tilbake til AUTO F Trykk på denne knappen suksessivt for frekvens, driftssyklus og pulsbredde. J Den blå knappen. Trykk på denne knappen for å få tilgang på blå funksjoner på vribryteren. Brukes også som pilfunksjon i oppsett (ingen) (ingen) SAVE CANCEL (ingen) Beskrivelse Trykk på denne knappen for å få tilgang til valg i oppsett. Trykk for å lagre et valg i oppsett, og gå videre til neste valg. Trykk på denne knappen for å begynne AutoHOLD; den siste stabile avlesningen vises. Trykk på denne knappen for å starte modusen FAST MN MX, der min og maks verdiene for kortvarige hendelser er lagret. Trykk på denne knappen fir å starte og stoppe LOGGING. Trykk på E + F (CANCEL) for å stoppe. Trykk på denne knappen for å lagre avlesning. Stanser prosseser og moduser.

5 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 5 E til å velge det neste sifferet i en liste. Den gule knappen! Trykk på denne knappen for å få tilgang til gule funksjoner på knappene. (ingen) 2 Strømforsyning (power) Denne kan gi spenning i området 0-24 volt og strøm i området 0 3 ampere. Rød bøssing er pluss og sort er minus. Grønn bøssing er jord. 3 Oscilloskop

6 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx Skjermen I tillegg til å vise bølgeformasjon, er skjermen fylt med mange detaljer om signalet og instrumentets kontrollinstillinger. 1: Beskriver innhentingsmodus. Ovenfor er en av tre innstillinger, hvorav denne heter gjennomsnittlig modus. 2: Triggerstatus viser om det er en tilstrekkelig triggerkilde eller om tilegningen har stanset. 3: Markøren viser horisontal triggerposisjon. Markøren indikerer også horisontal posisjon siden Horisontal posisjonskontroll (A) flytter på triggerens posisjon i horisontal retning. 4:Triggerposisjon på skjermen viser forskjellen (i tid) mellom senteret for rutenettverket på skjermen og triggerposisjonen. Senteret på skjermen = 0. 5: Markør som viser triggernivå. 6: Viser målingens numeriske verdi på triggeren. 7: Ikon som viser valgt triggerkurve i utkanten av triggeren. 8: Viser hvilke kanal som brukes som triggerkilde. 10: Viser avstanden mellom de store strekene på tidslinjen (horisontal akse). 11: Viser skaleringsfaktoren for kanal 1 og 2. 12: Markør viser referansepunkt for bølgene på skjermen. 3.2 Vertikal kontroller

7 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 7 CH 1 og Cursor 1: Disse justerer kanal 1 displayet eller posisjonsindikator 1. CH 2 og Cursor 2: Vertikalt justerer kanal 2 displayet eller posisjonsindikator 2. MATH MENU : Viser bølgediagrammets math??? operasjonsmeny. CH 1 og CH 2 MENU: Viser kanal inngang menyvalg og setter kanal display av og på. VOLTS/DIV (CH1 og CH2): Velger kalibrerte skaleringsfaktorer. 3.3 Horisontal kontroller POSITION: Justerer horisontal posisjon for alle kanaler. HORIZONTAL MENU: Viser horisontalmeny. SEC/DIV: Velger den horisontale tidsskaleringsfaktoren for hovedrutenettet og tidsbasen. 4.4 Trigger kontroller LEVEL og HOLDOFF: Dette justeringshjulet har dobbel hensikt som er definert I Horizontal Menu systemet. Som en trigger nivåkontroller, setter den amplitudenivå signalet må nå for å forårsake tilegning. TRIGGER MENU: Viser triggermeny SET LEVEL TO 50%: Triggernivået settes til 50% av signalnivået. FORCE TRIGGER: Starter en tilegning uavhengig av tilstrekkelig triggersignal.

8 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 8 TRIGGERVIEW: Viser trigger bølgediagram istedet for kanalens bølgediagram mens knappen holdes inne. 3.5 Kontrollknapper SAVE/RECALL: Viser lagring og opphentingsmeny for oppsett og bølgediagram. MEASURE: Viser de automatisert målingsmeny. AQUIRE: Viser innhentings-meny. DISPLAY: Viser skjermtype-meny. CURSOR: Viser posisjonsindikator-menyen. UTILITY: Viser utilitets-menyer. AUTOSET: Setter instrumentinstillinger til å automatisk produsere en brukbar fremvisning av inngangssignalet. HARDCOPY: Printer ut, Krever tilgjengelig tilleggsutstyr. RUN/STOP: Starter og stopper innhenting av bølgesignal. 4 Frekvensgenerator (oscillator) Brukes til å generere et signal ved ønsket frekvens

9 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 9 Frekvensinnstillinger Frekvensen stilles inn ved å trykke på knappen med det ønskede frekvensområdet, for så å justere med dreieknappen(1) ved skjermen. Når symmetri slås på (2) kan symmetri kontrolleren brukes til å variere syklusen fra 1:10 til 10:1 for å produsere sagtann og variable puls bølger. Bølgenes utseende og fasong kan endres ved å trykke på knappene under FUNCTION og gir sinus, kvadratisk og triangulær. AMPLITUDEN: til MAIN OUT utgangene stilles av AMPLITUDE bryteren og ATTENUATOR knappene (3). Når disse brukes sammen så kan man oppnå attenuation på -60dB. Området for bølgene kan være fra 20 V peak to peak ned til 2 mv peak to peak. (Attenuation :beskrivelse av bevegelsen til bølger og signaler i elektriske kretser) DC OFFSET: dreiebryteren har rekkevidde på ±10 V fra Ω. Senteret av bryteren gir 0 V 5 Dekader 5.1. Resistiv (ohmsk) Den inneholder fire omkoblbare resistanser. Den har vi kan stille resistansstørreslen i området 0 10 ohm ohm ohm ohm. Inngangene merket 1 og 2. Den nederste bøssingen er eventuell jording av dekadebokssjassiet.

10 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx Induktiv Den inneholder tre omkoblbare spoler med luftkjerne. Den har tre hjul vi kan stille induktansstørrelsen i området 0-10 mh mh mh. Tilkobling er ledningene plassert øverst. 5.3 Kapasativ Den inneholder fire omkoblbare kondensatorer. Den har fire hjul vi kan stille kapasitansstørrelsen i området 0 0,01 mikrofarrad + 0 0,1 mikrofarrad mikrofarrad mikrofarrad. Tilkobling er plassert øverst. Den høgre bøssingen er for eventuell jording av dekadebokssjassiet.

11 M:\BRUKER\_PROSJEKTER\P2013_04_Instruksjonsmanual-labinstrumenter\1 Tekst\Instruksmanual v docx 11 Ver01/10/13 11:35 Utarbeidet av Christian Dahl- Jacobsen

287/289. Bruksanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Bruksanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Bruksanvisning June 2007, Rev. 2, 3/09 (Norwegian) 2007, 2008, 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product

Detaljer

716B. Digitalt Auto Multimeter. Norsk. Brukermanual

716B. Digitalt Auto Multimeter. Norsk. Brukermanual Digitalt Auto Multimeter Norsk Brukermanual 716B Side 2 Grunnleggende spesifikasjoner 716B DC Spenning : 0 to 1000 V AC Spenning : 0 til 1000 V (40 Hz til 2 khz) minste nøyaktighet : DC spenning 0,1% AC

Detaljer

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER WN61 ABCDE DIGITALT SANN RMS MULTIMETER MANUAL CE Vennligst les denne manualen før instrumentet tas i bruk. Please read this manual before switching the unit on. Side 1 Brukermanual Bruksanvisning User

Detaljer

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Applikasjonshåndbok Fluke 43B Power Quality Analyzer Applikasjonshåndbok Fluke 43B Applikasjons-håndbok Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel Side Sikre arbeidsmetoder... 1 Slik bruker du denne håndboken... 2 Konvensjoner...

Detaljer

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning 80 Series V Multimeters Bruksanvisning May 2004 Rev.2, 11/08 (Norwegian) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Bruksanvisning

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Bruksanvisning Model 77 Series IV Digital Multimeter Bruksanvisning September 2006 (Norwegian) 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset livstidsgaranti

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig.

Solcellen har to ledninger, koblet til og + - pol på baksiden. Cellen produserer likestrøm, dersom solinnstrålingen er tilstrekkelig. Instruksjon Målinger med solcelle For å utføre aktiviteten trengs en solcelle, eller flere sammenkoblete. Videre et multimeter, en eller flere strømbrukere, og tre ledninger. Vi har brukt en lavspenningsmotor

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

1652C/1653B/1654B. Bruksanvisning. Electrical Installation Tester

1652C/1653B/1654B. Bruksanvisning. Electrical Installation Tester 1652C/1653B/1654B Electrical Installation Tester Bruksanvisning September 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

PicoScope 6. PC-oscilloskopprogramvare. Brukerveiledning. psw.nb r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Med enerett.

PicoScope 6. PC-oscilloskopprogramvare. Brukerveiledning. psw.nb r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Med enerett. PicoScope 6 PC-oscilloskopprogramvare Brukerveiledning PicoScope 6 brukerveiledning I Innholdsfortegnelse 1 Velkommen...1 2 Oversikt, PicoScope...2 6 3 Innledning...3 1 Juridisk erklæring...3 2 Oppgraderinger...4

Detaljer

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innledning. Framgangsmåte Ting du skal utføre vil være merket med en firkant ( ). Lag en hake i firkanten etter hvert som du går fram :

Innledning. Framgangsmåte Ting du skal utføre vil være merket med en firkant ( ). Lag en hake i firkanten etter hvert som du går fram : Innledning Denne boken gir deg innføring i elektronikk DAK DAP med programmet PROTEUS. Boka er skrevet for versjon 6.8, mens første kapittel om skjemategning er skrevet for versjon 7. Denne boka er ment

Detaljer

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS MÅLEINSTRUMENTER www.elit.no Spenningstestere Multimeter Strømtenger Installasjonstestere Isolasjonsmålere Kortslutningsmålere Jordfeilbrytertestere Temperaturmålere

Detaljer

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679

Din bruksanvisning SIMRAD SX90 http://no.yourpdfguides.com/dref/2827679 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIMRAD SX90. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIMRAD SX90 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-6100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 Page 1 of 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BETJENING AV LS-6100... 4 1.1 Kontroll/Taste

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter

AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-210 AMP-210-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-220 AMP-220-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter AMP-310 AMP-310-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-320 AMP-320-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering...

SEMIPAXY CNC-STYRT XY-BORD. Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3. SEMIPAXY betjeningspanel... 5. Oppvatring og fast montering... Innhold Generell beskrivelse av SEMIPAXY... 3 SEMIPAXY betjeningspanel... 5 Oppvatring og fast montering... 6 Beskrivelse av GEKAPRO PC... 7 Innledning... 7 Hovedmeny... 7 Slå av maskinen... 9 Design modus...

Detaljer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen Brukerveiledningen METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter 3-349-207-11 8/12.11 3 4 5 6 1 Display (LCD) 2 ON OFF

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer