Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Brukerhåndbok

2 Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av myndighetene i USA. Java er et varemerke for Sun Microsystems. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Sjuende utgave: August 2013 Første utgave: Mars 2012 Dokumentets delenummer:

3 Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om forskrifter, sikkerhet og miljø som er i henhold til amerikanske, kanadiske og internasjonale bestemmelser for bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner. ADVARSEL: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare. FORSIKTIG: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data. MERK: Tekst som er merket på denne måten, inneholder viktig, supplerende informasjon. iii

4 iv Om denne håndboken

5 Innhold 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner... 1 Opplysninger om Federal Communications Commission... 2 Endringer... 2 Kabler... 2 Samsvarserklæring for produkter med FCC-logo (gjelder bare USA)... 3 Produkter med WLAN-enheter eller HP modul for mobil bredbånd... 3 Opplysninger for Brasil... 4 Opplysninger for Canada... 4 Forskrifter for EU-land... 4 Samsvarserklæring... 4 Produkter med trådløsfunksjonalitet (EMF)... 5 Restriksjoner for produkter med trådløs funksjonalitet... 5 Erklæring for europeiske telefonnettverk (modem/faks)... 5 Ergonomiske opplysninger... 6 Tyskland... 6 Tyskland (tysk tekst)... 6 Opplysninger for Australia og New Zealand... 6 Opplysninger for Japan... 7 Sertifiseringsmerker for trådløst LAN, trådløst WAN og Bluetooth... 8 Opplysninger for Sør-Korea... 8 Opplysninger for Mexico... 8 Trådløsopplysninger for Singapore... 8 Trådløse WWAN-opplysninger for Thailand... 9 NCC-opplysninger for Taiwan... 9 Trådløse LAN a-enheter... 9 Trådløse LAN enheter/Bluetooth-enheter/enheter med kort rekkevidde... 9 Opplysninger om flyreiser Opplysninger om batterier som kan byttes av bruker ENERGY STAR -samsvar Lasersamsvar Modemopplysninger Godkjenning av telekommunikasjonsenheter Modemopplysninger for USA Modemerklæringer for USA Modemerklæringer for Canada Modemerklæringer for Japan v

6 Modemopplysninger for New Zealand Støtte for tale Strømledningsopplysninger Japanske strømledningsopplysninger DC-plugg for ekstern HP-strømforsyning Opplysninger fra Macrovision Corporation Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Modemopplysninger Godkjenninger for telekommunikasjonsenhet Modemkunngjøringer for USA Modemkunngjøringer for Canada Modemkunngjøringer for Japan Modemkunngjøringer for New Zealand Talestøtte Opplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet FCC-opplysninger (Federal Communications Commission) Modifikasjoner Kabler Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (bare USA) Produkter med trådløse lokalnettverksenheter Telekommunikasjonserklæring for Australia Opplysninger for Brasil Opplysninger for Canada Forskrifter for EU-land Samsvarserklæring Produkter med trådløsfunksjonalitet (EMF) Restriksjoner for produkter med trådløs funksjonalitet Erklæring for europeiske telefonnettverk (modem/faks) Ergonomiske opplysninger Opplysninger for Japan Sertifiseringsmerker for trådløst LAN og Bluetooth Opplysninger for Sør-Korea Opplysninger for Mexico NCC-opplysninger for Taiwan Trådløse LAN a-enheter Trådløse LAN enheter/Bluetooth-enheter/enheter med kort rekkevidde vi

7 3 Sikkerhetsopplysninger om bærbare datamaskiner Varmerelatert sikkerhetsadvarsel Opplysninger om mulig sikkerhetsrisiko Opplysninger om batterier som kan byttes av bruker Opplysninger om lydnivå for hodesett og hodetelefoner Strømledningsopplysninger Opplysninger for Brasil Rengjøre tastaturet Opplysninger om reising Sikkerhetsopplysninger for Kina Kina: Opplysninger om høyde over havet Kina: Advarsel om bruk i tropiske områder Norge og Sverige: Opplysninger om kabeljording for produkter med TV-mottaker Sikkerhetsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsforhold Opplysninger om bytting av batteri Opplysninger om volumnivå for hode- og øretelefoner Laser og sikkerhet Krav til strømforsynings- og strømledningssett Jordingskrav for strømforsyninger i klasse Opplysninger for Brasil Danmark Finland Norge Sverige Krav til strømforsyning For bruk i Norge Krav til strømledningssett Krav til strømledninger i Japan Klemfare Beskyttelse av kontakter til TV-antenne Ekstern jording av TV-antenne Beskyttelse mot lynnedslag Merknad til kabel-tv-installatør Sikkerhetsopplysninger for Kina Kina: Opplysninger om høyde over havet Kina: Advarsel om bruk i tropiske områder Opplysninger om støy for Tyskland vii

8 5 Miljøopplysninger om bærbare datamaskiner Resirkulering av elektronisk utstyr og batterier Avhending av kassert utstyr av brukere Avhending av batterier i Brasil Kjemiske stoffer Miljøforskrifter for Kina PC-strømetikett for Kina Regulering av bruk av farlige stoffer (RoHS) i Kina Materialdeklarasjon for Japan Mexicos lov om bærekraftig energibruk EEE-forskrift for Tyrkia Ukrainsk begrensning av farlige stoffer Perklorater kan kreve spesialhåndtering Miljøopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Gjenvinning av elektronisk maskinvare og batteri Avhending av kassert utstyr av brukere Avhending av batterier i Brasil ENERGY STAR -kvalifisering (kun enkelte modeller) Kjemiske stoffer Opplysninger om kvikksølv Perklorater kan kreve spesialhåndtering PC-strømetikett for Kina Regulering av bruk av farlige stoffer (RoHS) i Kina The Table of Toxic and Hazardous Substances/Elements and their Content IT ECO-erklæringer Regulering av bruk av farlige stoffer (RoHS) i Japan Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de México (Mexico Sustainable Energy Use Law) Tyrkiske EEE-bestemmelser Україна обмеження на наявність небезпечних речовин (Ukraine restriction of hazardous substances) TCO Certified Edge-sertifisering Stikkordregister viii

9 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner Dette kapittelet inneholder opplysninger om lands- og regionspesifikke forskrifter for trådløs og ikketrådløs bruk og samsvarsinformasjon om datamaskinproduktet. Noen av disse opplysningene gjelder kanskje ikke for ditt produkt. 이 문서는 유선 및 무선 제품관련 한국 규격관련된 공지를 같이 포함하고 있습니다. 제품의 특성에 따 라 일부 공지는 해당 제품에 적용되지 않을 수 있습니다. En eller flere integrerte trådløse enheter kan være installert. Bruk av trådløse enheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av sprengstoff, der farlig gods oppbevares og så videre. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke produktet, bør du spørre om det er tillatt før du slår enheten på. Forskriftsmerking for ditt land eller din region kan være plassert på undersiden av produktet, enten under batteriet, under et avtakbart deksel (eller et annet sted som er tilgjengelig for brukeren) eller på den trådløse enheten eller modemenheten. I Windows 7 følger du denne fremgangsmåten for å se på FCC-IDene til eventuelle radiomoduler i den bærbare PCen (Bluetooth, WLAN eller WWAN): 1. Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på esc når meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å åpne BIOS Setup. 3. Velg menyen System Configuration (systemkonfigurasjon). I Windows 8 følger du denne veiledningen: 1. Slå på eller omstart datamaskinen og trykk på esc mens meldingen "Press the ESC key for Startup Menu" (trykk på ESC-tasten for oppstartsmenyen) vises nederst på skjermen. 2. Trykk på f10 for å åpne Computer Setup. FCC-IDene vises nederst på skjermen. FORSIKTIG: Enheter som ikke selges i USA, har kanskje ingen FCC-ID. 1

10 Opplysninger om Federal Communications Commission Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B ifølge del 15 i FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er ment å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til veiledningen, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiosamband. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for forstyrrelser. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke å fjerne forstyrrelsene ved å utføre ett eller flere av disse tiltakene: Dreie mottakerantennen i en annen retning eller flytte den. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt i en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker. Endringer Kabler FCC krever at brukere blir varslet om at enhver endring eller modifikasjon av dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke dette utstyret. Tilkobling til dette utstyret må skje med skjermede kabler med RFI/EMI-kontaktstifter av metall for å være i samsvar med FCC-regelverket. 2 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

11 Samsvarserklæring for produkter med FCC-logo (gjelder bare USA) Dette utstyret er i samsvar med del 15 i det amerikanske FCC-regelverket (Federal Communications Commission). Bruk er gjenstand for følgende to vilkår: 1. Denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser. 2. Utstyret må tåle eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket virkemåte. Hvis du har spørsmål om produktet som ikke er knyttet til denne erklæringen, kan du skrive til Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX , USA For spørsmål i forbindelse med FCC-erklæringen kan du skrive til Hewlett-Packard Company P. O. Box , Mail Stop Houston, TX , USA eller ringe HP på Identifiser produktet ved å referere til dele-, serie- eller modellnummeret angitt på produktet. Produkter med WLAN-enheter eller HP modul for mobil bredbånd Denne enheten må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender. ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvent stråling Den utstrålte effekten fra denne enheten er under FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvent stråling. Allikevel skal enheten brukes på en slik måte at muligheten for menneskelig kontakt blir minst mulig under normal bruk av tavle-pcer og bærbare PCer. Ved normal drift av tavle-pcer og bærbare datamaskiner med skjermer som ikke er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 2,5 cm (1 tomme) for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene FCC har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. Ved normal drift av bærbare datamaskiner med skjermer som er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer), også når datamaskinens skjerm er lukket, for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene FCC har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. FORSIKTIG: I trådløse nettverk som er i samsvar med IEEE a, er produktets bruksområde begrenset til innendørs bruk fordi utstyret bruker frekvensbåndet mellom 5,15 til 5,25 GHz. FCC krever at dette produktet brukes innendørs når frekvensbåndet 5,15 GHz til 5,25 GHz er i bruk. Hensikten er å redusere faren for skadelig ko-kanalinterferens (CCI) som påvirker satellittsystemer for mobil kommunikasjon. Frekvensbåndet fra 5,25 til 5,35 GHz og fra 5,65 til 5,85 GHz er tildelt radaranlegg med høy effekt, som er primærbrukeren av disse frekvensbåndene. Slike radaranlegg kan forårsake forstyrrelser og/eller skader på denne enheten. Opplysninger om Federal Communications Commission 3

12 Opplysninger for Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL. Opplysninger for Canada Dette digitale apparatet i klasse B er i henhold til alle krav i kanadiske forskrifter for utstyr som skaper forstyrrelser, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Hvis denne enheten har WLAN- eller Bluetoothfunksjonalitet, oppfyller enheten kravene i Industry Canadas RSS-standard(er) med lisensfritak. Bruk er gjenstand for følgende to vilkår: (1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser og (2) denne enheten må tåle alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket virkemåte hos enheten. ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvent stråling: Denne enhetens utstrålte effekt er innenfor grensene Industry Canada har satt for eksponering for radiofrekvent stråling. Enheten bør likevel brukes på en slik måte at faren for eksponering gjøres minst mulig ved normal bruk. Ved normal drift av tavle-pcer og bærbare datamaskiner med skjermer som ikke er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 2,5 cm (1 tomme) for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene Industry Canada har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. Ved normal drift av bærbare datamaskiner med skjermer som er større enn 30,5 cm (12 tommer): Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer), også når datamaskinens skjerm er lukket, for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene Industry Canada har fastsatt. Se datamaskinens brukerhåndbøker for å finne plasseringen av trådløsantennene. FORSIKTIG: I trådløse nettverk som er i samsvar med IEEE a, er produktets bruksområde begrenset til innendørs bruk fordi utstyret bruker frekvensbåndet mellom 5,15 til 5,25 GHz. Industry Canada krever at dette produktet brukes innendørs når frekvensbåndet 5,15 GHz til 5,25 GHz er i bruk. Hensikten er å redusere faren for skadelig ko-kanalinterferens (CCI) som påvirker satellittsystemer for mobil kommunikasjon. Frekvensbåndet fra 5,25 til 5,35 GHz og fra 5,65 til 5,85 GHz er tildelt radaranlegg med høy effekt, som er primærbrukeren av disse frekvensbåndene. Slike radaranlegg kan forårsake forstyrrelser og/eller skader på denne enheten. Antennene til denne enheten kan ikke byttes ut. Alle forsøk på brukertilgang vil skade datamaskinen. Forskrifter for EU-land Samsvarserklæring CE-merkede produkter er i samsvar med ett eller flere av følgende EU-direktiver, der det er aktuelt: Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC; EMC-direktivet 2004/108/EC; Ecodesign-direktivet 2009/125/EC; R&TTE-direktivet 1999/5/EC; RoHS-direktivet 2011/65/EU 4 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

13 Overholdelse av disse direktivene er vurdert i forhold til gjeldende harmoniserte europeiske standarder. Den fullstendige samsvarserklæringen finnes på følgende nettsted: (Søk med produktmodellnavnet eller forskriftsmodellnummeret (RMN) som finnes på forskriftsetiketten.) Kontaktadressen for spørsmål om forskrifter er Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D Boeblingen, TYSKLAND. Produkter med trådløsfunksjonalitet (EMF) Dette produktet overholder internasjonale retningslinjer (ICNIRP) for eksponering for radiofrekvent stråling. Dette produktet innbefatter en radiosender- og mottakerenhet. Når det gjelder normal bruk av bærbare PCer, vil en avstand på 20 cm sikre at eksponeringsnivået for radiofrekvent stråling er i samsvar med EU-krav. Produkter som er utviklet for å brukes på kortere avstand, som for eksempel tavle-pcer (nettbrett), er i samsvar med relevante EU-krav i typiske bruksstillinger, men en minimumsavstand på 1 cm fra antennene bør opprettholdes. Restriksjoner for produkter med trådløs funksjonalitet Dette produktet er konstruert for å kunne brukes uten restriksjoner i alle EU-land pluss Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Erklæring for europeiske telefonnettverk (modem/faks) Produktet overholder med dette kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC (tillegg II) og er CE-merket i henhold til dette. På grunn av forskjeller mellom de enkelte PSTNs i forskjellige land/regioner gir imidlertid ikke godkjenningen i seg selv en uforbeholden forsikring om vellykket drift på alle PSTNnettverkstermineringspunkter. Hvis det skulle oppstå problemer, bør du først kontakte leverandøren av utstyret. Forskrifter for EU-land 5

14 Ergonomiske opplysninger Tyskland Når en mobil datamaskin brukes til skjermarbeidsoppgaver som er underlagt VDU-direktiv 90/270/EF (Visual Display Unit), er det påkrevd med et egnet eksternt tastatur. Avhengig av programmet og oppgaven kan det også være påkrevd med en ekstern skjerm for å oppnå arbeidsforhold som kan sammenlignes med en arbeidsstasjon. Ref: EK1-ITB 2000 (frivillig GS-sertifisering) Mobile datamaskiner med "GS"-godkjenningsmerket oppfyller gjeldende krav til ergonomi. Uten eksterne tastaturer er de kun egnet til skjermarbeid i kortere tidsrom. Ved mobil bruk under dårlige lysforhold (f.eks. direkte sollys) kan det oppstå reflekser som gir redusert lesbarhet. Tyskland (tysk tekst) Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 90/270/EEG (Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig. Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlich sein, um vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen. Ref: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung) Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungen und sind nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet. Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.b. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen. Opplysninger for Australia og New Zealand Dette utstyret innbefatter en radiosender- og mottakerenhet. Ved normal bruk vil en avstand på 20 cm være tilstrekkelig til at eksponeringen for radiofrekvent stråling kommer innenfor grenseverdiene som er satt i Australia og New Zealand. 6 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

15 Opplysninger for Japan Opplysninger for Japan 7

16 Sertifiseringsmerker for trådløst LAN, trådløst WAN og Bluetooth この 製 品 には 認 証 済 みの 無 線 機 器 を 搭 載 しています This product contains certified radio equipment. Opplysninger for Sør-Korea Opplysninger for Mexico Declaración para México La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Si su producto se brinda con accesorios inalámbricos como un teclado o un mouse y necesita identificar el modelo del accesorio, consulte la etiqueta incluida en ese accesorio. Trådløsopplysninger for Singapore Slå av eventuelle WWAN-enheter mens du befinner deg ombord i fly. Bruk av disse enhetene ombord i fly er ulovlig, kan være farlig for betjeningen av flyet og kan forstyrre mobilnettet. Brudd på denne instruksen kan føre til suspensjon eller nekting av mobiltjenester for overtrederen, eller til juridiske tiltak, eller begge deler. Brukere minnes om å begrense bruk av radioutstyr ved drivstofflagre, kjemiske fabrikker og der sprenging pågår. Som med annet mobilt radiosenderutstyr rådes brukerne til å sørge for at ingen deler av kroppen kommer for nær antennene mens utstyret er i bruk, av hensyn til personlig sikkerhet og for at utstyret skal virke tilfredsstillende. 8 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

17 Denne enheten er utformet for å være i samsvar med gjeldende krav for eksponering fra radiobølger basert på vitenskapelige retningslinjer som inkluderer marginer som skal sørge for sikkerheten til alle personer, uansett helse og alder. Disse retningslinjene for eksponering fra radiobølger benytter måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). Testing av SAR-verdien utføres med standardiserte metoder når telefonen sender med sin høyest sertifiserte effekt i alle brukte frekvensbånd. Informasjon om SAR-dataene er basert på CENELEC-standardene EN50360 og EN50361, som har en grense på 2 W/kg i gjennomsnitt per 10 gram kroppsvev. Trådløse WWAN-opplysninger for Thailand Dette telekommunikasjonsutstyret er i henhold til NTC-bestemmelsene. NCC-opplysninger for Taiwan Trådløse LAN a-enheter Trådløse LAN enheter/Bluetooth-enheter/enheter med kort rekkevidde Trådløse WWAN-opplysninger for Thailand 9

18 Opplysninger om flyreiser Bruk av elektronisk utstyr om bord i rutefly er underlagt regler som fastsettes av det enkelte flyselskap. Opplysninger om batterier som kan byttes av bruker Når et batteri har nådd slutten på levetiden, må det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Følg lokale lover og forskrifter for avhending av datamaskinbatterier. HP oppmuntrer sine kunder til å resirkulere brukt elektronisk utstyr, originale HP-tonerkassetter og oppladbare batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkuleringsprogrammer, se HPs nettsted på I brukerhåndboken som fulgte med produktet, finner du informasjon om hvordan du tar ut et batteri som kan byttes av brukeren. ENERGY STAR -samsvar Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company fulgt EPAs forbedrede produktkvalifiserings- og sertifiseringsprosess for å påse at produkter som er merket med ENERGY STAR-logoen, er ENERGY STAR-kvalifiserte i henhold til gjeldende ENERGY STAR-retningslinjer for energieffektivitet. Alle ENERGY STAR-kvalifiserte datamaskiner har denne logoen: ENERGY STAR-programmet for datamaskiner ble laget av EPA for å fremme energieffektivitet og redusere luftforurensing gjennom mer energieffektivt utstyr i hjem, kontorer og fabrikker. En måte som produktene når dette målet på, er å bruke strømsparingsfunksjonen i Microsoft Windows til å redusere strømforbruket når produktet ikke er i bruk. Ved hjelp av strømsparingsfunksjonen kan datamaskinen starte strømsparingsmodus eller "hvilemodus" etter en periode med uvirksomhet. Ved bruk sammen med en ekstern ENERGY STARkvalifisert skjerm støtter denne funksjonen også liknende strømsparingsfunksjoner for skjermen. For å dra nytte av denne potensielle reduksjonen i strømforbruket må strømsparingsfunksjonen forhåndsinnstilles for å fungere på følgende måter når systemet går på nettstrøm: Slå av skjermen etter <= 15 minutter (avhengig av modell) Går i hvilemodus etter <= 30 minutter (avhengig av modell) Datamaskinen avslutter hvilemodus når på/av-knappen eller hvilemodusknappen trykkes. Når funksjonen Wake On LAN (WOL) er aktivert, kan datamaskinen også avslutte hvilemodus som respons på et nettverkssignal. Ytterligere informasjon om potensiell sparing med hensyn til strømforbruk og økonomi ved hjelp av strømsparingsfunksjonen finnes på EPAs ENERGY STAR Power Management-nettsted på adressen Mer informasjon om ENERGY STAR-programmet og dets miljøfordeler er tilgjengelig på EPAs ENERGY STAR-nettsted på adressen 10 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

19 Lasersamsvar ADVARSEL: Bruk av kontroller, justeringer eller ytelsesprosedyrer som avviker fra dem som er angitt i installeringshåndboken til laserproduktet, kan føre til skadelige strålingsnivåer. Slik reduserer du risikoen for farlig stråling: Ikke forsøk å åpne modulens kabinett. Det er ingen komponenter på innsiden som kan repareres av brukeren. Ikke bruk kontroller, utfør justeringer eller prosedyrer på laserenheten som ikke er angitt i installeringshåndboken til laserproduktet. La kun autoriserte serviceleverandører reparere enheten. Dette produktet kan være utstyrt med en optisk lagringsenhet (for eksempel en CD- eller DVDstasjon) og/eller en fiberoptisk sender-mottaker. Begge disse enhetene kan inneholde en laser som er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til IEC/EN , og som oppfyller sikkerhetskravene til denne standarden. Alle laserprodukter er i overensstemmelse med de amerikanske FDA-bestemmelsene i 21 CFR og eller er i overensstemmelse med bestemmelsene med unntak av avvik i henhold til laserforskrift nr 50 datert 24. juni Lasersamsvar 11

20 Modemopplysninger ADVARSEL: Når du bruker denne enheten, må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer, inkludert følgende: Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel i nærheten av et badekar, en håndvask, kjøkkenvask eller oppvaskkum, i en våt kjeller eller ved et svømmebasseng. Unngå å bruke dette produktet under en elektrisk storm. Det kan være en liten risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje nær lekkasjen. Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyrskapslingen eller berører en ikke-isolert modemkabel, plugg eller interne komponenter. Hvis dette produktet ble levert uten telefonledning, må du kun bruke en telekommunikasjonsledning på 26 AWG eller høyere. Ikke koble til en modem- eller telefonkabel i RJ-45-porten (nettverksporten). TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN Godkjenning av telekommunikasjonsenheter Telekommunikasjonsenheten i datamaskinen er godkjent for tilkobling til telefonnettet i land og regioner som har godkjenningsmerker angitt på produktmerkingen som du finner på undersiden av datamaskinen eller modemet. Se brukerhåndboken som leveres med produktet, for å forsikre deg om at produktet er konfigurert for landet eller regionen hvor du skal bruke det. Hvis du velger et annet land eller en annen region enn stedet hvor du befinner deg, kan modemet være konfigurert på en måte som er i strid med lover og forskrifter for telekommunikasjon i dette landet eller denne regionen. Dessuten er det ikke sikkert at modemet vil fungere som det skal, hvis feil land eller region er valgt. Hvis du velger et land eller region og får melding om at det ikke er støtte for dette landet eller denne regionen, betyr det at modemet ikke er godkjent for bruk i dette landet eller denne regionen, og at du derfor ikke bør bruke det. 12 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

21 Modemopplysninger for USA Dette utstyret er i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. På undersiden av datamaskinen eller modemet er det en etikett som inneholder, sammen med annen informasjon, en produktidentifikator i formatet US:AAAEQ##TXXXX. La telefonselskapet få denne informasjonen hvis de ber om den. Anvendbar sertifiseringskontakt USOC = RJ11C. Plugger og kontakter som brukes til å koble dette utstyret til stedets kabel- og telefonnettverk, må være i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. En FCC-kompatibel telefonledning og modulplugg leveres med dette produktet. Den er utformet for å bli tilkoblet en kompatibel modulkontakt. Se monteringsveiledningen hvis du vil ha flere detaljer. REN (Ringer Equivalence Number) brukes til å fastslå antall enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan føre til at enhetene ikke ringer når det kommer et anrop. På de fleste steder, men ikke alle, bør ikke REN-summen overstige fem (5,0). For å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, med tanke på den totale REN-summen, kan du kontakte det aktuelle telefonselskapet. På produkter godkjent etter 23. juli 2001 er REN for dette produktet en del av produktidentifikatoren som har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Sifrene som representeres av ##, er REN uten desimaltegn (03 er for eksempel en REN på 0,3). For tidligere produkter vises REN separat på etiketten. Hvis dette HP-utstyret forårsaker skade på telefonnettet, vil telefonselskapet på forhånd varsle deg om at det kan være nødvendig å avbryte tjenesten midlertidig. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk mulig, vil ikke telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli meddelt din rett til å levere en klage til FCC hvis du mener det er nødvendig. Telefonselskapet kan gjøre endringer på sine anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis det skjer, vil telefonselskapet sørge for et forhåndsvarsel slik at du kan foreta nødvendige endringer for å beholde telefontjenesten uten avbrudd. Hvis du får problemer med dette utstyret, kontakter du teknisk støtte. Hvis utstyret har skadelig innvirkning på telefonnettet, kan telefonselskapet be om at du kobler fra utstyret til problemet er løst. Du bør ikke utføre andre reparasjoner på utstyret enn de som beskrives i brukerhåndbokens avsnitt om problemløsing, hvis et slikt avsnitt finnes. Tilkobling til en Party Line Service underlagt statlige tariffer. Du får mer informasjon hos den aktuelle statens Public Utility Commission, Public Service Commission eller Corporation Commission. Hvis det er koblet alarmutstyr til telefonlinjen, må du forsikre deg om at monteringen av HP-utstyret ikke deaktiverer alarmutstyret. Hvis du har spørsmål om hva som kan deaktivere alarmutstyret, kan du ta kontakt med telefonselskapet eller en kvalifisert montør. Telephone Consumer Protection Act fra 1991 gjør det ulovlig for personer å bruke en datamaskin eller annen elektronisk enhet, inkludert en telefaksmaskin, til å sende en melding hvis ikke meldingen tydelig viser, i topp- eller bunnmargen på hver overførte side eller på første side av overføringen, datoen og klokkeslettet den ble sendt og en identifikasjon av bedriften, organisasjonen eller personen som sender meldingen, og telefonnummeret til avsendermaskinen eller bedriften, organisasjonen eller personen. (Telefonnummeret som angis, kan ikke være et 800-nummer eller et annet nummer der takstene overskrider takstene for lokal- eller fjernsamtaler). Når du skal programmere denne informasjonen i faksmaskinen, må du følge fremgangsmåten i veiledningen til faksprogramvaren. Modemopplysninger 13

22 Modemerklæringer for USA Se erklæringene nedenfor fra modemleverandøren for modemenheten som er installert i datamaskinen: 14 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

23 Modemerklæringer for Canada Dette utstyret er i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene som er angitt av Industry Canada. Ringerekvivalensnummeret, REN, indikerer hvor mange enheter som det er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Termineringspunktet for et grensesnitt kan bestå av et vilkårlig antall enheter. Det eneste kravet er at summen av alle enhetenes REN-verdi ikke overstiger fem (5). REN-verdien til dette terminalutstyret er 1,0. Modemerklæringer for Japan Se den aktuelle sertifiseringsmerkingen nedenfor hvis datamaskinen ikke har japansk sertifiseringsmerke på undersiden. Det japanske sertifiseringsmerket for V.92 56k Data/Fax-modemet er vist nedenfor: Modemopplysninger 15

24 Modemopplysninger for New Zealand Støtte for tale Hvis en terminalutstyrsenhet er godkjent (har fått innvilget "Telepermit"), betyr dette bare at New Zealands telekommunikasjonsmyndigheter ("Telecom") har undersøkt enheten og funnet ut at den oppfyller minstekravene for tilkobling til nettverket. Dette betyr ikke at Telecom anbefaler produktet, og det innebærer heller ikke noen form for garanti. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en forsikring om at en enhet vil fungere feilfritt når den brukes sammen med annet godkjent utstyr (utstyr som har fått "Telepermit") når dette utstyret er av et annet merke eller en annen modell. Det betyr heller ikke at det nevnte produktet er kompatibelt med alle tjenester som tilbys i Telecoms nettverk. Det kan ikke garanteres at dette utstyret vil fungere feilfritt med de høyere hastighetene det er konstruert for, under alle driftsforhold. Telecom påtar seg intet ansvar for problemer som kan oppstå i slike situasjoner. Hvis enheten bruker pulsoppringning, må du være oppmerksom på at Telecom ikke garanterer at våre linjer alltid vil støtte pulsoppringning. Når dette utstyret er koblet til samme linje som annet utstyr samtidig som pulsoppringning brukes, kan det oppstå avvikende ringesignaler og støy, og feiloppringninger kan forekomme. Hvis det oppstår slike problemer, bør brukeren ikke rapportere dette som en feil til Telecoms feilmeldingstjeneste. Noen av parameterne som kreves for å oppnå samsvar med Telecoms krav for innvilgning av Telepermit, er avhengig av annet utstyr (for eksempel datamaskiner) som er koblet sammen med enheten. Tilknyttet utstyr må være satt opp for bruk innenfor de følgende grenseverdiene for å være i samsvar med Telecoms spesifikasjoner: a. Det må ikke skje mer enn ti anropsforsøk til samme nummer innen en 30-minutters periode for en enkelt manuell anropsinitiering. b. Røret må være lagt på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 30 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. c. Når det skjer automatiske anrop til forskjellige numre, må røret være satt til å legges på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 5 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. d. Utstyret skal være stilt inn slik at anrop besvares mellom 3 og 30 sekunder etter at ringesignalet mottas (anbefalt innstilling er mellom 2 og 10). Alle personer som bruker denne enheten til å spille inn telefonsamtaler, skal overholde New Zealands lovgivning. Et av kravene som stilles, er at minst én av personene skal være klar over at samtalen blir tatt opp. Dessuten skal prinsippene i New Zealands lovgivning om personvern (Privacy Act 1993) etterleves med hensyn til hva slags personlig informasjon som innhentes, hva innsamlet informasjon skal brukes til, og hvilke opplysninger som gis videre til andre. Dette utstyret skal ikke være satt opp for automatiske oppringninger til Telecoms nødnummer (111). 16 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

25 Strømledningsopplysninger Hvis datamaskinen eller tilleggsutstyr som er ment brukt sammen med datamaskinen, ble levert uten strømledning, bør du kjøpe en strømledning som er godkjent for bruk i landet eller regionen der du oppholder deg. Strømledningen må passe til produktet og være godkjent for spenningen og strømstyrken som er angitt på produktmerkingen. Spenningen og strømstyrken som strømledningen er godkjent for, bør være større enn spenningen og strømstyrken som er angitt på produktmerkingen. Dessuten må ledningens diameter være minst 0,75 mm² / 18 AWG, og ledningens lengde bør være mellom 1,0 m (3,2 fot) og 2 m (6,56 fot). Hvis du lurer på hva slags strømledning du bør bruke, kan du kontakte den autoriserte tjenesteleverandøren. En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av objekter som blir lagt over eller inntil den. Vær spesielt forsiktig med støpselet, utgangen og punktet der ledningen kommer ut av produktet. Japanske strømledningsopplysninger Strømledningsopplysninger 17

26 DC-plugg for ekstern HP-strømforsyning Opplysninger fra Macrovision Corporation Dette produktet omfatter teknologi for opphavsrettslig beskyttelse som er beskyttet av rettigheter til visse amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheter som innehas av Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettslig beskyttelse må godkjennes av Macrovision Corporation og er ment brukt i hjemmet og andre steder av begrenset omfang, med mindre annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omvendt kompilering (det å ta programkoden fra hverandre) eller demontering er ikke tillatt. 18 Kapittel 1 Opplysninger om forskrifter for bærbare datamaskiner

27 2 Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner Modemopplysninger ADVARSEL: Når du bruker denne enheten, må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer, inkludert følgende: Ikke bruk dette produktet nær vann, for eksempel i nærheten av et badekar, en håndvask, kjøkkenvask eller oppvaskkum, i en våt kjeller eller ved et svømmebasseng. Unngå å bruke dette produktet under en elektrisk storm. Det kan være en liten risiko for elektrisk støt fra lyn. Ikke bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje nær lekkasjen. Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyrskapslingen eller berører en ikke-isolert modemkabel, plugg eller interne komponenter. Hvis dette produktet ble levert uten telefonledning, må du kun bruke en telekommunikasjonsledning på 26 AWG eller større. Ikke koble til en modem- eller telefonkabel i RJ-45-uttaket (Ethernet-nettverk). TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Godkjenninger for telekommunikasjonsenhet Telekommunikasjonsenheten i datamaskinen er godkjent for tilkobling til telefonnettet i land og regioner som har godkjenningsmerker angitt på produktmerkingen som du finner på undersiden av datamaskinen eller modemet. Se brukerhåndboken som leveres med produktet, for å forsikre deg om at produktet er konfigurert for landet eller regionen hvor du skal bruke det. Hvis du velger et annet land eller en annen region enn stedet hvor du befinner deg, kan modemet være konfigurert på en måte som er i strid med lover og forskrifter for telekommunikasjon i dette landet eller denne regionen. Dessuten er det ikke sikkert at modemet vil fungere som det skal, hvis feil land eller region er valgt. Hvis du velger et land eller region og får melding om at det ikke er støtte for dette landet eller denne regionen, betyr det at modemet ikke er godkjent for bruk i dette landet eller denne regionen, og at du derfor ikke bør bruke det. Modemopplysninger 19

28 Modemkunngjøringer for USA Dette utstyret er i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. På undersiden av datamaskinen eller modemet er det en etikett som inneholder, sammen med annen informasjon, en produktidentifikator i formatet US:AAAEQ##TXXXX. La telefonselskapet få denne informasjonen hvis de ber om den. Anvendbar sertifiseringskontakt USOC = RJ11C. Plugger og kontakter som brukes til å koble dette utstyret til stedets kabel- og telefonnettverk, må være i samsvar med del 68 i FCC-reglene og kravene fastsatt av ACTA. En FCC-kompatibel telefonledning og modulplugg leveres med dette produktet. Den er utformet for å bli tilkoblet en kompatibel modulkontakt. Se monteringsinstruksjonene hvis du vil ha flere detaljer. REN (Ringer Equivalence Number) brukes til å fastslå antall enheter som kan kobles til en telefonlinje. For mange REN på en telefonlinje kan føre til at enhetene ikke ringer når det kommer et anrop. På de fleste steder, men ikke alle, bør summen av REN ikke overstige fem (5,0). For å få vite hvor mange enheter som kan kobles til en linje, i henhold til totalt antall REN, kan du kontakte det aktuelle telefonselskapet. På produkter godkjent etter 23. juli 2001 er REN for dette produktet en del av produktidentifikatoren som har formatet US:AAAEQ##TXXXX. Sifrene som representeres av ##, er REN uten desimaltegn (03 er for eksempel en REN på 0,3). For tidligere produkter vises REN separat på etiketten. Hvis dette HP-utstyret forårsaker skade på telefonnettet, vil telefonselskapet på forhånd varsle deg om at det kan være nødvendig å avbryte tjenesten midlertidig. Hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk mulig, vil ikke telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli meddelt din rett til å levere en klage til FCC hvis du mener det er nødvendig. Telefonselskapet kan gjøre endringer på sine anlegg, utstyr, operasjoner eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis det skjer, vil telefonselskapet sørge for et forhåndsvarsel slik at du kan foreta nødvendige endringer for å beholde telefontjenesten uten avbrudd. Hvis du får problemer med dette utstyret, kontakter du teknisk støtte. Hvis utstyret har skadelig innvirkning på telefonnettet, kan telefonselskapet be om at du kobler fra utstyret til problemet er løst. Du bør ikke utføre andre reparasjoner på utstyret enn de som beskrives i brukerhåndbokens avsnitt om problemløsing, hvis et slikt avsnitt finnes. Tilkobling til en Party Line Service underlagt statlige tariffer. Du får mer informasjon hos den aktuelle statens Public Utility Commission, Public Service Commission eller Corporation Commission. Hvis det er koblet alarmutstyr til telefonlinjen, må du forsikre deg om at monteringen av HP-utstyret ikke deaktiverer alarmutstyret. Hvis du har spørsmål om hva som kan deaktivere alarmutstyret, kan du ta kontakt med telefonselskapet eller en kvalifisert montør. Telephone Consumer Protection Act fra 1991 gjør det ulovlig for personer å bruke en datamaskin eller annen elektronisk enhet, inkludert en telefaksmaskin, til å sende en melding hvis ikke meldingen tydelig viser, i topp- eller bunnmargen på hver overførte side eller på første side av overføringen, datoen og klokkeslettet den ble sendt og en identifikasjon av bedriften, organisasjonen eller personen som sender meldingen, og telefonnummeret til avsendermaskinen eller bedriften, organisasjonen eller personen. (Telefonnummeret som angis, kan ikke være et 900-nummer eller et annet nummer der takstene overskrider takstene for lokal- eller fjernsamtaler). Når du skal programmere denne informasjonen i faksmaskinen, må du utføre trinnene beskrevet i instruksjonene for faksprogramvaren. 20 Kapittel 2 Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner

29 Modemkunngjøringer for Canada Dette utstyret er i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene fra Industry Canada. REN (Ringer Equivalence Number) indikerer maksimalt antall enheter det er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Termineringen på et grensesnitt kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av enheter så lenge summen av REN for alle enhetene ikke overstiger 5. REN for dette terminalutstyret er 1,0. Modemkunngjøringer for Japan Se den aktuelle sertifiseringsmerkingen nedenfor hvis datamaskinen ikke har japansk sertifiseringsmerke på undersiden. Det japanske sertifiseringsmerket for LSI Corporation PCI-SV92EX Soft-modemet vises nedenfor: Modemkunngjøringer for New Zealand Hvis en terminalutstyrsenhet er godkjent (har fått innvilget "Telepermit"), betyr dette bare at New Zealands telekommunikasjonsmyndigheter ("Telecom") har undersøkt enheten og funnet ut at den oppfyller minstekravene for tilkobling til nettverket. Dette betyr ikke at Telecom anbefaler produktet, og det innebærer heller ikke noen form for garanti. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en forsikring om at en enhet vil fungere feilfritt når den brukes sammen med annet godkjent utstyr (utstyr som har fått "Telepermit") når dette utstyret er av et annet merke eller en annen modell. Det betyr heller ikke at det nevnte produktet er kompatibelt med alle tjenester som tilbys i Telecoms nettverk. Det kan ikke garanteres at dette utstyret vil fungere feilfritt med de høyere hastighetene det er konstruert for, under alle driftsforhold. Telecom påtar seg intet ansvar for problemer som kan oppstå i slike situasjoner. Hvis enheten bruker pulsoppringning, må du være oppmerksom på at Telecom ikke garanterer at våre linjer alltid vil støtte pulsoppringning. Når dette utstyret er koblet til samme linje som annet utstyr samtidig som pulsoppringning brukes, kan det oppstå avvikende ringesignaler og støy, og feiloppringninger kan forekomme. Hvis det oppstår slike problemer, bør brukeren ikke rapportere dette som en feil til Telecoms feilmeldingstjeneste. Noen av parameterne som kreves for å oppnå samsvar med Telecoms krav for innvilgning av Telepermit, er avhengig av annet utstyr (for eksempel datamaskiner) som er koblet sammen med enheten. Tilknyttet utstyr må være satt opp for bruk innenfor de følgende grenseverdiene for å være i samsvar med Telecoms spesifikasjoner: a. Det må ikke skje mer enn ti anropsforsøk til samme nummer innen en 30-minutters periode for en enkelt manuell anropsinitiering. b. Røret må være lagt på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 30 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. Modemopplysninger 21

30 Talestøtte c. Når det skjer automatiske anrop til forskjellige numre, må røret være satt til å legges på for utstyret i en periode på ikke mindre enn 5 sekunder mellom slutten på ett forsøk og begynnelsen av neste forsøk. d. Utstyret skal være stilt inn slik at anrop besvares mellom 3 og 30 sekunder etter at ringesignalet mottas (anbefalt innstilling er mellom 2 og 10). Alle personer som bruker denne enheten til å spille inn telefonsamtaler, skal overholde New Zealands lovgivning. Et av kravene som stilles, er at minst én av personene skal være klar over at samtalen blir tatt opp. Dessuten skal prinsippene i New Zealands lovgivning om personvern (Privacy Act 1993) etterleves med hensyn til hva slags personlig informasjon som innhentes, hva innsamlet informasjon skal brukes til, og hvilke opplysninger som gis videre til andre. Dette utstyret skal ikke være satt opp for automatiske oppringninger til Telecoms nødnummer (111). Opplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet Håndboken inneholder opplysninger om forskrifter for ikke-trådløse og trådløse enheter og om datamaskinproduktet i henhold til regelverk som er spesifikke for enkelte land og regioner. Noen av disse opplysningene gjelder kanskje ikke for ditt produkt. Én eller flere integrerte trådløsenheter kan være installert. Bruk av trådløsenheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike enheter kan være forbudt, er om bord i fly, på sykehus, i nærheten av sprengstoff, der farlig gods oppbevares og så videre. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke produktet, bør du spørre om det er tillatt før du slår på enheten. FCC-opplysninger (Federal Communications Commission) Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for digitale enheter i klasse B i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelige forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Endre retning på eller flytt mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker hvis du trenger hjelp. Modifikasjoner Kabler FCC krever at brukeren varsles om at eventuelle endringer eller modifikasjoner på utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Tilkoblinger til denne enheten må gjøres med skjermede kabler med RFI/EMI-kontakthylser i metall for å overholde FCC-reglene. 22 Kapittel 2 Forskriftsopplysninger om stasjonære datamaskiner, tynnklienter og personlige arbeidsstasjoner

31 Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (bare USA) Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enheten må ikke skape skadelige forstyrrelser, og 2. må kunne motstå eventuelle forstyrrelser den utsettes for, deriblant forstyrrelser som kan føre til driftsforstyrrelser. Hvis du har spørsmål om produktet, kan du kontakte: Hewlett-Packard Company P.O. Box , Mail Stop Houston, Texas Hvis du har spørsmål om denne FCC-erklæringen, kan du kontakte: Hewlett-Packard Company P.O. Box , Mail Stop Houston, Texas Eller du kan ringe (281) Produktet identifiseres ved hjelp av dele-, serie- eller modellnummeret på produktet. Produkter med trådløse lokalnettverksenheter Dette produktet kan inneholde en trådløs LAN-enhet. Denne enheten må ikke plasseres i nærheten av eller drives sammen med en annen antenne eller sender. ADVARSEL: Eksponering for radiofrekvensstråling Den utstrålte utgangseffekten for denne enheten er under FCCs grenser for radiofrekvenseksponering. Enheten bør likevel brukes på en slik måte at muligheten for menneskelig kontakt minimeres ved normal drift. Ved normal drift: Avstanden til antennene bør ikke være mindre enn 20 cm (8 tommer) for å unngå eksponering for radiofrekvent stråling som overskrider grenseverdiene FCC har fastsatt. Se datamaskinens dokumentasjon for å finne plasseringen av den trådløse antennen. FORSIKTIG: Ved bruk av IEEE a trådløst LAN er dette produktet begrenset til innendørs bruk fordi det bruker frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC-reglene krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for å redusere muligheten for skadelige forstyrrelser for mobile satellittsystemer som bruker samme frekvens. Høyfrekvent radar er tilordnet som primærbruker av båndene på 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake forstyrrelser for og/eller skade på denne enheten. Telekommunikasjonserklæring for Australia Datamaskinen må være koblet til telekommunikasjonsnettverket via en linjekabel som oppfyller kravene i AS/CA S008. ADVARSEL: Modemer uten integrert RJ11-kontakt som leveres med denne datamaskinen, bør ikke installeres i andre enheter. Dette utstyret innbefatter en radiosender- og mottakerenhet. Ved normal bruk vil en avstand på 20 cm være tilstrekkelig til at eksponeringen for radiofrekvent stråling kommer innenfor grenseverdiene som er satt i Australia og New Zealand. Opplysninger for Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Opplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet 23

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Brukerhåndbok Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Inc. på lisens. ENERGY STAR

Detaljer

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Brukerhåndbok Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Brukerhåndbok Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av HP Inc. på lisens. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket

Detaljer

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø

Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø Opplysninger om forskrifter for nettbrett Dette dokumentet inneholder land- og regionspesifikke opplysninger om forskrifter for ikke-trådløse og trådløse

Detaljer

Sikkerhets- og Reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer

Sikkerhets- og Reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Sikkerhets- og Reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312970-091 Februar 2003 Denne håndboken gir informasjon om sikkerhet og bestemmelser som er i samsvar med lover

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delnummer: 312970-092 Mai 2004 Denne håndboken gir informasjon om sikkerhet og bestemmelser som er i samsvar med lover og bestemmelser

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Deskpro arbeidsstasjoner

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Deskpro arbeidsstasjoner b Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Deskpro arbeidsstasjoner Dokumentets delenummer: 177944-094 August 2002 Denne håndboken gir Sikkerhets- og reguleringsinformasjon

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknader Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknader Merknader 1 Utgave: November 2000 Merknader 2 Følgende avsnitt gjelder

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett Brukerhåndbok

Modem og lokalnett Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PD3200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PD3200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 Introduksjon Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes til å detektere nedgravde rør

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Norsk 21-1 Viktig sikkerhetsinformasjon for server-, lagrings-, strømforsynings-, nettverks- og rack-produkter Les dette før produktet installeres Ta godt vare på alle produktsikkerhets- og betjeningsinstrukser,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602

Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 Installasjonsveiledning for Powerline 500 Nano PassThru (2-pack) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G3010 Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

MiSeqDx -instrumentet Sikkerhets- og samsvarsveiledning

MiSeqDx -instrumentet Sikkerhets- og samsvarsveiledning MiSeqDx -instrumentet Sikkerhets- og samsvarsveiledning TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK Introduksjon 3 Sikkerhetsvurderinger og merking 4 Produktsertifiseringer og samsvar 6 Samsvars- og regulatorisk merking

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer