Prof. Stein Dankert Kolstø. Fagseminar om realfagene. Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prof. Stein Dankert Kolstø. Fagseminar om realfagene. kolsto@ift.uib.no Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fagdidaktiske utfordringer i naturfagklasserommet Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi Fagseminar om realfagene Kunnskapsdepartementet

2 - bruke begrepene strøm, spenning, resistans, til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser "Var ikke det bare å ta volt og gange med ampere?" Elektrisk strøm, I, strømkilde, amperemeter, ampere, A Spenning, spenningskilde, U, volt, batteri, V, voltmeter, Resistans, ohm, Ω, motstand Ohms lov, U=R I

3 Tilgjengelig forskning tyder på: Elevene får presentert mye fagstoff, men det blir ikke alltid god læring av det Trenger en kulturendring mot fokus på dybdeforståelse Klasseromaktiviteter synes mer fokusert på fakta og utføring enn på forståelse av faglige sammenhenger Framlegging av nytt stoff: Lite relevans og triggere Dialoger: Lite fokusert på begrepsforståelse Oppgaver: Stimulerer lite til begrepsutvikling Anvendelse krever dybdelæring

4 Helklasseundervisning ("tavleundervisning") Videostudie fra 45 klasserom (PISA+ 2005) Helklasseundervisning var dominerende aktivitet Fremlegging av stoff og instruering i oppgaver Elevene fulgte med og noterte ca. 57 % av tiden Dialogisk? Fagstoffet mindre relatert til dagliglivet enn det gjøres i andre land (TIMSS 2007 og 2003 og PISA 2006)

5 Institutt for fysikk og teknologi Dialogen i naturfagklasserommet Lærer: Dette er en tegning av et s-orbital [peker bare på s-orbitalet]. s er selvfølgelig ment å være tredimensjonal.... Hvilke elementer kan bli representert i et slikt diagram? Jenny? Jenny: Hydrogen og helium? Lærer: Hydrogen og helium. Hydrogen vil ha ett elektron... et sted der inne, og helium ville ha...? Per: To elektroner. Lærer: To... Dette er... en s og... den hvite ville være...? Ali? Ali: 2s. Lærer: 2s. Og den grønne ville være...? oktober 2014

6 Dialogen i naturfagklasserommet Mangel på faglig dybde i dialogen (Hodgson m.fl. 2012, Markussen og Seland 2013, Ottesen 2010, Klette 2003, Schmidt 1996) Lærer stiller fakta-fokuserte spørsmål Ikke-faglig dialog initiert av elevinnspill Samtale om hva en skal gjøre Finner også bruk av dialog med bevisst arbeid mot felles forståelse (Klette 2003)

7 Arbeid med oppgaver Individuelt arbeid med skriftlige oppgaver er en av de vanligste aktivitetene (TIMSS 2007 og 2003, PISA+, Almendingen m.fl. 2003) Mange oppgaver etterspør enkeltstående fakta Elevene leter i læreboken for å finne et passende svar (Edling, 2006; Maagerø, 2010; Mortensen-Buan, 2006) "Refleksjonsoppgaver" lenger ute i oppgavesettene Forutsetter gjerne en viss begrepsforståelse Få oppgaver for innledende begrepsutvikling (Schwartz 2010)

8 Praktisk arbeid i naturfag Praktisk arbeid 10 % av tiden 9.tr. (PISA+) 9. trinn: som ellers i OECD (PISA 2003) 27 % av lærerne på barnetrinn brukte sjeldent eller aldri elevforsøk (Almendingen m.fl. 2003) Ikke observert felles diskusjon av spørsmål (PISA+) Svak negativ sammenheng med faglig skår. (PISA 2006) Stort potensiale: Dialog for utvikling av forståelse

9 Vurdering for læring Sjelden oppsummeringer av timenes innhold (PISA+) Veiledning fra lærer når elevene arbeidet med oppgaver (PISA+) Stor variasjon i lærernes veiledningskompetanse (PISA+) Kunnskapsbyggende dialog? Hva er...? Hva tenker du? Hvordan...? Internasjonalt: Lav hyppighet i bruk av tilbakemelding til elever underveis i læringsforløpet på tross av dokumenterte effekter (Hattie 2007)

10 Undervisningstradisjoner kan vurderes som velbegrunnet Mye tid til fremlegging av nytt stoff. Fordi lærebøkene inneholder stort antall definisjoner, beskrivelser, navn og begreper som læreren føler seg forpliktet til å presentere? Fokus på sentrale ideer kan tolkes som nivåsenkning?

11 Undervisningstradisjoner kan vurderes som velbegrunnet Praktiske eksperiment står sentralt i tradisjonen, men innebærer fokus på mange typer kunnskap om gangen (utføre prosedyrer, metodekunnskap, utstyr, praktiske ferdigheter, begrepsforklaring, knytte sammen observasjon og teoretiske begrep, rapportskriving) Vanskelig for den enkelte lærer å analysere og å endre alene?

12 Det generelle bildet I praksis: Presentere faktakunnskap mer enn utvikle dybdeforståelse? "Når får jeg bruk for dette lærer?" Stofftrengsel i lærebøkene? "Læring blir i stor grad privatisert" (Bergem 2009) Opp til elevene om de vil velge å prøve å gå dypere enn bare å huske stoffet Behov for tid og kultur for å lære med forståelse Grunnleggende endringer krever langsiktig praksisnær satsing

13 Institutt for fysikk og teknologi Referanser Almendingen, S. F., Klepaker, T., & Tveita, J. (2003). Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det? En evaluering av natur- og miljøfag etter Reform 97 (Vol. 52, pp. 112). Nesna: Høgskolen i Nesna. Bergem, O. K. (2009). Hva skjer i klasserommene i den norske skolen? Analyser fra TIMSS-studien og PISA+. Foredrag på seminar 8. januar 2009 arrangert av Utdanningsdirektoratet. Tilgjengelig på Bransford, J. D., Brown, A. L., Cocking, R. R., Donovan, M. S., & Pellegrino, J. W. (Eds.). (2000). How people learn. Brain, Mind, Experience and School. Washington D.C.: National Academy Press. Edling, A. (2006). Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized language. (PhD), Uppsala University, Uppsala. Retrieved from Gamlem, S. M., & Munthe, E. (2014). Mapping the quality of feedback to support students learning in lower secondary classrooms. Combridge Journal of Education, 44(1), Grønmo, L. S., Bergem, O. K., Kjærnsli, M., Lie, S., & Turmo, A. (2004). Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS Oslo: Universitetet i Oslo. Grønmo, L. S., & Onstad, T. (2009). Tegn til bedring. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS Oslo: Unipub. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), Hodgson, J., Rønning, W., & Tomlinson, P. (2012). Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring. En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet Bodø: Norlandsforskning. 23. oktober Kjærnsli, 2014 M., Lie, S., Olsen, R. V., & Roe, A. (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA Oslo: Universitetsforlaget.

14 Institutt for fysikk og teknologi Referanser Klette, K. (2003a). Lærernes klasseromsarbeid: Interaksjons- og arbeidsformer i norske klasserom. In K. Klette (Ed.), Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Rapport nr. 1 (pp ). Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt. Klette, K., Lie, S., Ødegaard, M., Anmarkrud, Ø., Arnesen, N., Bergem, O. K., & Roe, A. (2008). PISA+: Lærings- og undervisningsstrategier i skolen. Norges forskningsråd. Maagerø, E., & Skjelbred, D. (2010). De mangfoldige realfagtekstene. Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Bergen: Fagbokforlaget. Markussen, E., & Seland, I. (2013). Den gode timen. En kvalitativ studie av undervisning og læringsarbeid på fire ungdomsskoler i Oslo (f. o. u. Nordisk institutt for studier av innovasjon, Trans.) (pp. 69). Oslo: NIFU. Mortensen-Buan, A.-B. (2006). Lesestrategier og metoder. In E. Maagerø & E. S. Tønnesen (Eds.), Å lese i alle fag (pp ). Oslo: Universitetsforlaget. Ottesen, E., & Møller, J. (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform. Oslo: NIFU. Schmidt, W. H. (Ed.). (1996). Characterizing Pedagogical Flow: An Investigation of Mathematics and Science Teaching in Six Countries Hingham, MA, USA Kluwer Academic Publishers Schwartz, D. L., Chase, C. C., Oppezzo, M. A., & Chin, D. B. (2011). Practicing Versus Inventing With Contrasting Cases: The Effects of Telling First on Learning and Transfer. Journal of Educational Psychology, 103(4), Ødegaard, M., & Arnesen, N. E. (2010). Hva skjer i naturfagklasserommet? - resultater fra en videobasert klasseromstudie; PISA+. NorDiNa, 6(1), oktober 2014

15 Institutt for fysikk og teknologi

Vurdering og selvregulert læring

Vurdering og selvregulert læring Vurdering og selvregulert læring n av therese nerheim hopfenbeck Opplæringslova sier at elever skal involveres i eget vurderingsarbeid. Det pekes på at elevenes deltakelse kan fremme både motivasjon og

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Naturfagene i norsk skole

Naturfagene i norsk skole Faggjennomgang av naturfagene Naturfagene i norsk skole Anno 2015 Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet FORORD Utdanningsdirektoratet oppnevnte høsten 2014 en ekstern arbeidsgruppe

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs

Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs JAN ARILD DOLONEN, MARGRETHE NAALSUND OG ANDERS KLUGE En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk 1T, studieforberedende utdanningsprogram, videregående skole JAN ARILD DOLONEN (UIO), MARGRETHE NAALSUND

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. En analyse av læreverk i matematikk. i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Anne Line Bruun.

NORDLAND UNIVERSITETET I. En analyse av læreverk i matematikk. i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Anne Line Bruun. UNIVERSITETET I NORDLAND En analyse av læreverk i matematikk i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet Maste rgrad i tilpassa opplæring, ford yp ning matematikk, SBOSL Unive rsitetet i Nordland

Detaljer

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Resultatrapport 2000 LAVA Læring Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT NR/IMEDIA 2001 NR

Detaljer

Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler

Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler Raymond Bjuland Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger Nina Helgevold Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Ferdighetenes plass i matematikkundervisningen

Ferdighetenes plass i matematikkundervisningen LIV SISSEL GRØNMO Ferdighetenes plass i matematikkundervisningen I en tidigare artikel, Nämnaren nr 3, 2005, har författaren kommenterat norska elevers resultat i TIMSS och PISA 2003. I denna artikel argumenteras

Detaljer

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE

RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RELEVANTE ENGASJERENDE ATTRAKTIVE LÆRERIKE RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPA FOR REALFAGENE REALFAG Relevante Engasjerende Attraktive Lærerike Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene Forside: Design av Shane

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen

Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien I denne artikkelen forsøker vi å kjenne igjen elevers utforskende bidrag til matematikksamtaler i helklasseundervisning,

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Arbeidsformer i matematikkfaget

Arbeidsformer i matematikkfaget Arbeidsformer i matematikkfaget - en diskursanalyse av fire matematikklæreres ytringer om bruk av arbeidsformer Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk Cecilie Eline Haugen 2011

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen

Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Kirsten Palm Høgskolen i Oslo og Akershus Else Ryen Universitetet i Oslo Vurdering av andrespråksinnlærere en utfordring i skolen Sammendrag Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Kort om TIMSS. Prestasjoner i matematikk

Kort om TIMSS. Prestasjoner i matematikk Kort om TIMSS TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal komparativ studie i matematikk og naturfag på 4. og 8. trinn i grunnskolen. Over 60 land fra samtlige verdensdeler

Detaljer

Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Liv Sissel Grønmo, Torgeir Onstad & Ida Friestad Pedersen

Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Liv Sissel Grønmo, Torgeir Onstad & Ida Friestad Pedersen Matematikk i motvind TIMSS Advanced 2008 i videregående skole Liv Sissel Grønmo, Torgeir Onstad & Ida Friestad Pedersen Unipub 2010 Unipub 2010 ISBN 978-82-7477-479-7 Henvendelser om denne boka rettes

Detaljer

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN OG HILDUR BAKKENE En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN

Detaljer

Undervisning gjør forskjell.

Undervisning gjør forskjell. Undervisning gjør forskjell. Dordy Wilson, Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Paper til skolekonferansen ved Høgskolen i Hedmark 26.-27.10.2009 I dette paperet drøftes sammenhengen mellom undervisningsform

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap solvi.mausethagen@hio.no anne.kostol@hihm.no

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Et prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HiVe)

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Et prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HiVe) Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Et prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HiVe) Skriving i lærerutdanninga, Trondheim 10. mai 2011 Karianne Skovholt (karianne.skovholt@hive.no)

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim Jenter i teten Skal vi tro det vi leser, er jenter vinnerne i utdanningssystemet. De gjør det bedre enn

Detaljer