(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02P 23/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet 13.. (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver ABB AS, Bergerveien 12, 1396 BillingstadNorge (72) Oppfinner RONGVE, Knut, Dag Hammarskjølds vei 13, N-144 FyllingsdalenNorge (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt med kraft over en lang linje (6) Anførte publikasjoner JP-A JP-A US-A US-A US-A

2 1 TEKNISK OMRÅDE. 1 [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for å styre en elektrisk last eller maskin som forsynes med vekselstrøm over en lang linje. Lasten eller maskinen kan være forsynt av en motorstyreenhet så som en variabel-frekvens kraftkilde, en variabel-frekvens kraftomformer eller konverter. Den er særlig fordelaktig når brukt til å styre en elektrisk last eller maskin i en installasjon for produksjon, distribusjon og/eller behandling i for olje- og gassindustrien. TEKNISK BAKGRUNN [0002] Når det mates vekselstrøm gjennom lange kabler i overføringssystemer som mater en elektrisk last (maskiner eller andre laster), vil spenningen ved forbrukerens ende være under sterk innflytelse av elektrisk last trukket av forbrukeren. Et eksempel for en slik lang kabel er en noen kilometer lang kabel som forbinder en strømforsyning på land med en transformator eller en pumpemotor installert ute på sjøen. På området olje- og gassøking og -produksjon kan slike laster eller maskiner for eksempel være anbrakt på sjøbunnen, titalls kilometer unna land eller på en overflateplattform. Elektrisk utstyr som en undersjøisk flerfasepumpe eller trykkforsterkerpumpe eller en undersjøisk kompressor som brukes i olje- og gassproduksjonen eller overføringsinstallasjoner kan drives undersjøisk, dvs på sjøbunnen, ved dybder på 00 meter eller mer. 2 3 [0003] Når en kraftkabel blir veldig lang og/eller frekvensen blir høy, blir spenningen enda mer avhengig av den elektriske lasten brukt av forbrukeren eller forbruksenheten, og ved et punkt er det ikke mulig å holde spenningen innenfor aksepterbare grenser uten å gjennomføre aktive aksjoner, eksempelvis: 1. Aktiv styring av spenningen ved motorterminalene ved å bruke målt motorspenningstilbakemelding med regulering av spenningen ved sendeenden av kabelen; 2. Styring av reaktiv effekt ved hjelp av å tilføye reaktorer ved sendeenden, eller mottaksenden, Statisk VAR-kompensering (rask virkende kompensasjon for reaktiv effekt) eller liknende utstyr. [0004] Én løsning ville være å måle spenningen ved senderenden, det vil si ved belastningsenden, og å bruke dette som tilbakemelding for lukket-sløyfe-styring av spenningen. Imidlertid kan dette bli en utfordrende og dyrere løsning særlig for

3 2 undersjøiske systemer, da dette vil lede til at ytterlige utstyr blir installert undersjøisk. En annen teknisk utfordring er ytterlige gjennomtrengning av undersjøisk utstyr og måling overføringsforbindelse av omformerstyringssystem. Vanngjennomtrengning på sjøen og vanntrykk ved undersjøiske dybder er ytterlige tekniske forhold. Denne type løsning kan altså etablere tekniske utfordringer og spørsmål med relasjon til pålitelighet av systemet i tilfelle av komponentsvikt. [000] JP beskriver en fremgangsmåte for å styre en lineær synkronmotor for et jernbanekjøretøy. Fremgangsmåten omfatter å beregne en korrigering for spenningsfall på grunn av kjøretøyposisjonen langs en lengde av matelinje [0006] US09/02619 beskriver en metode samt et program for kabeltapkompenseringen i et elektrisk nedsenkbart pumpesystem. Dette dokument fremlegger en nedsenkbar elektrisk drevet pumpe i et brønnhull. Pumpen mates av en spenningsstyreenhet, som kommuniserer med en strømsensor, og hvilken justerer kraftkildens utmating ved å bruke sensormålinger for å beregne en spenningsfall som produktet av strøm og kabelimpedans. SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN [0007] Målet med foreliggende oppfinnelse er å avhjelpe ett eller flere av ovennevnte problemer. Dette og andre mål oppnås med en fremgangsmåte karakterisert ved krav 1 og en tilsvarende drivverksstyreenhet karakterisert ved krav 7. [0008] I henhold til et første aspekt av oppfinnelsen fremlegges en fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt av en styreenhet for et drivverk med variabel hastighet over en lang vekselstrømskraftkabel, i hvilken fremgangsmåte nevnte styreenhet for et drivverk med variabel hastighet drives for å tilveiebringe vekselstrøm til denne lasten eller maskin ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens ved å fremskaffe et anslag eller måling av en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i nevnte drivverksstyreenhet, hvor fremgangsmåten omfatter å beregne en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten og å legge til en differanse mellom anslaget og utmatingen til å styre drivverksstyreenheten for å tilveiebringe dette konstante forhold mellom spenning og frekvens på terminalene til denne lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen ved terminalene.

4 [0009] I henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt av en styreenhet for et drivverk med variabel hastighet over en lang vekselstrøms kraftkabel, hvor det i fremgangsmåten beregnes en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten eller modellert og en differanse mellom anslaget og utmatingen lagt til å styre styreenheten for et drivverk med variabel hastighet for å tilveiebringe et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen ved terminalene hvor denne fremgangsmåten også omfatter å beregne den anslåtte strøm- og spenningsutmatingen i denne drivverksstyreenheten basert på en omformer-intern spenningsreferanse til modulator som referanse for dq-transformasjonen. [00] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt av en drivverksstyreenhet over en lang vekselstrøms kraftkabel, hvor i denne fremgangsmåten denne drivverksstyreenhet drives for å tilveiebringe vekselstrøm til denne lasten eller maskin ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens hvor fremgangsmåten omfatter å beregne eller modellere en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten og å legge til en differanse mellom anslaget og utmatingen til å styre drivverksstyreenheten for å tilveiebringe dette konstante forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen ved terminalene, hvor fremgangsmåten omfatter videre å tilveiebringe forskjellen mellom spenningsestimatet (Vm_est) og spenningsutmatingen (Vconv) til en tilleggs spenningsstyreenhet innrettet for å styre styreenheten for et drivverk med variabel hastighet og som utlikner forskjellen og dermed tilveiebringer dette konstante forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne maskinen eller elektrisk last. [0011] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt av en styreenhet for et drivverk med variabel hastighet over en lang vekselstrøms kraftkabel, hvor i fremgangsmåten en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten beregnes og en differanse mellom anslaget og utmatingen lagt til å styre styreenheten for et drivverk med variabel hastighet for å tilveiebringe et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen ved terminalene hvor fremgangsmåten omfatter også å beregne en anslått spenning (Vm_est) og anslått strøm ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten og å tilveiebringe ett eller flere

5 4 anslag for strøm ved maskinterminalene til en overvåking eller styringsprosess til styreenheten for et drivverk med variabel hastighet [0012] I henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt av en styreenhet for et drivverk med variabel hastighet over en lang vekselstrømskraftkabel, hvor i fremgangsmåten en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten beregnes og en differanse mellom anslaget og utmatingen lagt til å styre styreenheten for et drivverk med variabel hastighet for å tilveiebringe en i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen ved terminalene hvor fremgangsmåten omfatter også å beregne ett eller flere anslag av strøm ved maskinterminalene og å sammenlikne de anslåtte strømverdier med forutbestemte strømgrenser til formål å tilveiebringe termisk beskyttelse av maskinen eller elektriske lasten. [0013] I henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen, er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt av en styreenhet for et drivverk med variabel hastighet over en lang vekselstrøms kraftkabel, hvor i fremgangsmåten en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten beregnes og en differanse mellom anslaget og utmatingen legges til å styre drivverksstyreenheten for å tilveiebringe et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen ved terminalene hvor fremgangsmåten omfatter også å beregne ett eller flere anslag av strøm ved maskinterminalene og å sammenlikne de anslåtte strømverdier med forutbestemte strømgrenser og å tilveiebringe data avhengig av sammenlikningen til en styringsprosess til denne drivverksstyreenheten til formålet å tilveiebringe termisk beskyttelse av maskinen eller den elektriske lasten. [0014] I løpet av utviklingen for et undersjøisk olje- og gassprosjekt i Nordsjøen utenfor kysten av Norge har oppfinneren utviklet en løsning for problemene ovenfor. Løsningen involverer å anslå eller å beregne spenning og strøm ved maskinterminalene (last-ende) ved å bruke omformer-intern beregnet og målt utgangsspenning og - strøm. Den anslåtte spenningen ved maskinterminalene brukes som tilbakemelding til en tilleggs spenningsstyreenhet i omformeren til å styre omformerens utgangsspenning for å få et konstant spenning/frekvens-forhold ved motorterminalene. Denne løsningen trenger ingen data om maskinen og kan også benyttes til andre elektriske laster, siden lasten ikke er del av beregningen.

6 [001] Algoritmen eller modellen benytter omformerens interne spenningsreferanse til modulator som referanse for dq-transformasjon. Dq-komponentene av omformerens utgangsstrøm blir så beregnet og filtrert siden filtrering av dq-komponenter (likestrømssignaler) vil ikke etablere en faseforskyvning [0016] Beregningsenheten for motorspenning og -strøm trenger å bli parametrisert med elektriske data fra alle opp- og/eller nedtransformatorer og kabelen, som beskrives nærmere i de følgende avsnitt. [0017] Ifølge en annen aspekt ved oppfinnelsen tilveiebringes en strømforsyning i form av en styreenhet for variabel hastighet som er innrettet til å tilveiebringe elektrisk effekt fra en kraftforsyningen til en maskin eller en elektrisk last, hvilken effekt forsynes av denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet over en lang vekselstrømskraftkabel hvor vekselstrøm tilveiebringes ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens til denne maskinen eller elektriske lasten, hvor denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet er innrettet med en estimeringskrets for å anslå og/eller å måle en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i denne drivverksstyreenheten, kjennetegnet ved at denne drivverksstyreenheten omfatter en beregningskrets for å beregne en anslått verdi for spenningen ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten, og en sammenlikningskrets for å sammenlikne spenningsutmatingen (Vconv) med anslått spenning (Vm_est) ved maskinterminalene for å identifisere en hvilken som helst forskjell, hvor denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet videre er innrettet for å utføre en kompensasjon for forskjellen og å styre styreenhetens utmating for å tilveiebringe dette konstante forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten basert på den anslåtte spenningen (Vm_est) ved terminalene. [0018] I henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en strømforsyning i form av en styreenhet for variabel hastighet som er innrettet for å tilveiebringe elektrisk effekt fra en kraftforsyning til en maskin eller en elektrisk last, hvor denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet er innrettet med en estimeringskrets for å modellere og/eller å måle en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i denne drivverksstyreenhet, hvor denne drivverksstyreenheten omfatter en beregningskrets for å beregne en anslått verdi for spenningen ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten, og en sammenlikningskrets for å sammenlikne spenningsutmatingen (Vconv) med anslått spenning (Vm_est) ved maskinterminalene for å identifisere en hvilken som helst forskjell, hvor denne estimeringskretsen for å beregne en

7 6 anslått strøm- og spenningsutmating i denne drivverksstyreenheten bruker en omformer-intern spenningsreferanse til modulator som referanse for dq-transformasjonen [0019] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en strømforsyning i form av en styreenhet for variabel hastighet som er innrettet for å tilveiebringe elektrisk effekt fra en kraftforsyning til en maskin eller en elektrisk last, hvor effekt forsynes ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens til maskinen eller elektriske lasten, hvor denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet er innrettet med en estimeringskrets for å anslå og/eller å måle en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i denne drivverksstyreenheten, hvor denne drivverksstyreenheten omfatter en beregningskrets for å beregne en anslått verdi for spenningen ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten, og en sammenlikningskrets for å sammenlikne spenningsutmatingen (Vconv) med anslått spenning (Vm_est) ved maskinterminalene for å identifisere en hvilken som helst forskjell, hvor en tilleggs spenningsstyreenhet er tilveiebrakt med forskjellen mellom utgangsspenningen (Vcon) i denne drivverksstyreenheten og den anslåtte spenningen (Vm_est) ved terminalene og innrettet for å styre drivverksstyreenheten basert på en hvilken som helst forskjell mellom og dermed tilveiebringer dette konstante forhold mellom spenning og frekvens ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten. [00] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en strømforsyning i form av en styreenhet for variabel hastighet som er innrettet for å tilveiebringe elektrisk effekt fra en kraftforsyning til en maskin eller elektrisk last ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens til denne maskinen eller elektriske lasten, hvor denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet er innrettet med en estimeringskrets for å anslå og/eller å måle en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i drivverksstyreenheten, hvor drivverksstyreenheten omfatter en beregningskrets for å beregne en anslått verdi for spenningen ved terminalene til maskinen eller elektriske lasten, og en sammenlikningskrets for å sammenlikne spenningsutmatingen (Vconv) med anslått spenning (Vm_est) ved maskinterminalene for å identifisere en hvilken som helst forskjell, hvor denne estimeringskretsen eller prosess for å beregne en anslått spenning (Vm_est) og strøm ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten er innrettet for å tilveiebringe ett eller flere anslag av strøm ved maskinterminalene til en styrings- eller overvåkningsprosess av denne drivverksstyreenheten. [0021] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen tilveiebringes en strømforsyning i form av en styreenhet for variabel hastighet som er innrettet for å tilveie-

8 7 1 bringe elektrisk effekt fra en kraftforsyning til en maskin eller en elektrisk last ved et i all hovedsak konstant spennings/frekvens-forhold til denne maskinen eller elektriske lasten, hvor styreenheten for et drivverk med variabel hastighet er innrettet med en estimeringskrets for å anslå og/eller å måle en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i drivverksstyreenheten, hvor drivverksstyreenheten omfatter en beregningskrets for å beregne en anslått verdi for spenningen ved terminalene til denne maskinen eller elektriske lasten, og en sammenlikningskrets for å sammenlikne spenningsutmatingen (Vconv) med anslått spenning (Vm_est) ved maskinterminalene for å identifisere en hvilken som helst forskjell, hvor denne styreenheten for et drivverk med variabel hastighet omfatter en estimeringskrets eller prosess for å beregne ett eller flere anslag av strøm ved maskinterminalene og å tilveiebringe anslagene til en prosess i denne drivverksstyreenheten for å sammenlikne en eller flere verdier for strøm med forutbestemte strømgrenser til formål å tilveiebringe termisk beskyttelse for maskinen eller den elektriske lasten. [0022] Et datamaskinprogram, et datamaskinprogram lagret i en minneanordning, og et datamaskinprogram lagret på et datamaskin-lesbart medium, hvilket program er egnet til bruk med en prosessorenhet som har et internt minne hvor datamaskinprogrammet eller datamaskinprogramproduktet som omfatter programkodedeler kan være innlagret fremgår av en annen aspekt av oppfinnelsen. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE 2 3 [0023] En mer fullstendig forståelse av fremgangsmåten og system av foreliggende oppfinnelse kan fås ved henvisning til den følgende detaljerte beskrivelsen når den blir tatt i forbindelse med de medfølgende tegningene hvor: Figur 1 viser et skjematisk diagram en modell av en krets som brukes i en fremgangsmåte for å beregne spenningen ved maskinterminalene i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen; Figur 2 viser oppfinnelsen ifølge figur 1 og spesielt et skjema for en elektrisk krets med hvilken oppfinnelsens fremgangsmåte utføres i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen; Figur 3 viser oppfinnelsen ifølge figur 1 i et forenklet diagram og som viser særlig et oppsett av en elektrisk krets i henhold til en utførelsesform av oppfinnelsen; Figur 4 viser oppfinnelsen ifølge figur 1 og mer spesielt viser den et skjematisk flytdiagram for fremgangsmåten ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen.

9 8 BESKRIVELSE AV DE FORETRUKNE UTFØRELSESFORMENE 1 2 [0024] Figur 2 viser et skjematisk diagram av de prinsipielle elektriske komponentene involvert i utøvelsen av oppfinnelsen. Den viser, fra venstre til høyre, en strømforsyning, en inngangstransformator 11, en variabel-frekvens effektomformer/-inverter eller omformer 4, og en transformator som er en opp-transformator. Transformator er koblet til en lang kraftforsyningslinje eller kabel 6 som drives i dette eksemplariske eksempel ved en høy spenning på 40 KV eller mer. Den lange høyspenningskraftlinjen 6 er videre koplet til en transformator 7, i dette tilfellet en ned-transformator, og transformator 7 er deretter koblet til en maskin 8 eller en elektrisk forbrukslast som arbeider i dette eksempelet i området 4-6 KV. [002] For å oppsummere leveres kraft til en effektomformer/-inverter, som kan også beskrives som et drivverk for variabel hastighet, som gir vekselstrøm opp-transformert i en første transformator ved omformerens ende, påført ved høy spenning over lang linje 6, ned-transformert i en andre transformator 7 ved maskinens ende, og tilført maskinen 8. [0026] Fremgangsmåten utføres ved å beregne hva spenningen kommer til å bli ved maskinens terminalkontakter når den varierer avhengig av lasten av maskinen 8 eller annen elektrisk last. En forenklet modell av kretsen kan benyttes for å beregne (estimere) spenningen ved maskinens ende. En kompensasjon blir så påført drivverksstyreenhetens utgang for å kompensere for et hvilket som helst anslått spenningsavvik ved maskinterminalene på grunn av variasjon i belastningen. 3 [0027] Figur 1 viser en forenklet lastflytmodell for en motorstyreenhet koblet over en lang linje og som leverer vekselstrøm til en maskin eller last. Tegningen viser, fra venstre til høyre, spenningen i omformeren Vconv, og resistans-/induktanskarakteristikken til opp-transformatoren. Den andre delen av diagrammodellen viser kapasitans-/resistans-/induktanskarakteristikka av den lange kabelen 6. På høyre siden av modellen vises resistans-/induktanskarakteristikken til ned-transformatoren 7 og posisjonen til den anslåtte spenningen Vm_est ved maskinens 8 ende av modellen. Variablene som vist er: Rt1 = Opp-transformatorens resistans (pr enhet) Lt1 = Opp-transformatorens induktans (pu) Ccc = Kabelreaktans/2 (pu)

10 9 1 2 Rcl = Kabelreaktans (pu) Lcl = Kabelinduktans (pu) Rt2 = Ned-transformatorens resistans (pu) Lt2 = Ned-transformatorens induktans (pu) [0028] Den forenklede lastflytmodellen er fortrinnsvis beregnet hver 1 ms og beregnet spenning blir så brukt for å opprette faktisk tilbakemelding for kompensasjon gjennom en spenningstilleggsstyreenhet av motorstyreenheten 4, også beskrevet som en drivverksstyreenhet. [0029] Simulasjoner, beregninger og tester utført med småskala og fullskala testoppsett og feltinstallasjoner har vist lovende resultater når det gjelder ytelsen av spenningstilleggsstyreenheten og spenningsestimatoren. Dimensjonene som brukes i beregningene og testene er for en kraftomformer som skal levere til en last gjennom en undersjøisk kabel på en avstand av nesten 0 kilometer fra land. I ett eksempel er strømforsyningen ment for en undersjøisk kompressor for en olje- og gassinstallasjon. Generelt sett kan en slik lang linje eller kabel levere til undersjøisk utstyr anbrakt på en sjøbunn ved dybder opp til 00 meter. Undersjøiske maskiner så som en flerfasepumpe må kunne gå sammenhengende for måneder eller år. Slike pumper eller kompressorer håndterer typisk blandinger av petroleumsoljesubstanser. Tettheten av blandingene av petroleum og oljesubstanser kan også endre seg på en uforutsigbar måte, som forårsaker uforutsigbare endringer i belastningen på pumpen eller annen maskin. Løsningen beskrevet her har fordelen at det kan være ikke behov for faktisk målt spenningstilbakemelding i et langt borte liggende system med lange kabler. Løsningen kan også forhindre behov for en reaktor ved den undersjøiske enden i noen anvendelser med svært lange kabler hvor spenningsstabilitet på grunn av Ferrantieffekten ellers ville bli betraktet som et problem. [00] De følgende formler kan anvendes i drivverksstyreenheten, drivverket med variabel hastighet eller omformeren 4: Beregninger i dq-koordinater (d-aksen koordinert med omformerspenningsvektoren) 3 Id = strømkomponent i fase med omformerspenning (d-akse) Iq = strømkomponent 90 grad med omformerspenning (q-akse) [0031] Beregninger av dq-koordinatene:

11 Opp-transformator Opp-transformatorens utgang dq-spenning: 1 Ut1d = Ucd - Icd*Rt1+ Icq*w*Lt1 Ut1q = Ucq- Icq*Rt1- Icd*w*Lt1 Kabelkapasitansens dq-lekkasjestrøm som strømmer gjennom Ccc ved kabelen på omformersiden; I2d = - Ut1q*w*Ccc I2q = Ut1d*w*Ccc dq-strøm som strømmer gjennom Lc1 og Lc1 i kabelmodellen I3d = Icd-I2d I3q = Icq-I2q Ned-transformator 7: 2 3 Ned-transformatorens dq-spenning Ut2d = Ut1d - I3d*Rcl+ I3q*w*Lcl Ut2q = Ut1q - I3q*Rcl-I3d*w*Lcl Kabelkapasitansens dq-lekkasjestrøm som strømmer gjennom Ccc ved kabelen ved den elektriske lastens side; I4d = - Ut2q*w*Ccc I4q = Ut2d*w*Ccc Motorens eller den elektriske lastens dq-strøm Ix = I3x- I4x Iy = I3y- I4y Spenning og strøm ved maskinen 8 Motorens eller den elektriske lastens dq-spenning Umd = Ut2d - Id*Rt2+ Iq*w*Lt2 Umq = Ut2q- Iq*Rt2- Id*w*Lt2; Motorens eller den elektriske lastens absolutte spenningsvektor

12 11 Um_abs = (sqrt((umx^ 2)+(Umy^2)))*sqrt(3) Motorens eller den elektriske lastens absolutte strømvektor Im_abs = sqrt((ix^2)+(iy^2)) hvor Ucd = (d-akse-komponent til omformerspenningen pr enhet) Icd = (d-akse-komponent til omformerstrømmen pr enhet) Icq = (q-akse-komponent til omformerstrømmen pr enhet) w = (faktiske elektrisk frekvens på utgangen pr enhet) [0032] Figur 3 viser en enkel skisse av en installasjon for en kraftlinje mellom en kraftforsyning på land og en maskin 8 mange kilometer ute på sjøen 21. I dette eksempelet er maskinen 8 eller lasten installert på sjøbunnen 22, men maskinen eller lasten kunne like godt også eller istedenfor være installert undersjøisk på en annen måte, eller være installert på en fast eller flytende plattform eller skip av en eller annen art. Opp-transformator er angitt som om den var i samme omslutning som drivverket for variabel hastighet 4, og ned-transformatoren 7 er angitt som å være inne i samme omslutning undersjøisk som maskinen 8 eller lasten; imidlertid kan hvilken som helst transformator være anordnet som isolert enhet eller inne i en annen omslutning. [0033] Figur 4 er et flytdiagram for en fremgangsmåte i henhold til en utførelsesform. Flytdiagrammet viser en fremgangsmåte hvor 41. Et anslag og/eller måling av utgangsspenning Vconv er gjort i drivverksstyreenheten eller omformeren Et anslag er gjort av spenningen VM_est på terminalene til maskin 8 eller annen elektrisk last 4. Verdiene av omformerens utgangsspenning i omformeren Vconv og den anslåtte spenningen ved motorterminalene Vm_est er sammenlignet og en hvilken som helst forskjell funnet 47. Forskjellen mellom omformerens utgangsspenning i omformeren Vconv og den anslåtte spenningen ved motorterminalene Vm_est er lagt til omformerens utspenning, for eksempel ved hjelp av en tilleggs-styreenhet, for å kompensere den anslåtte spenningsdifferansen. [0034] Eksempelet som beskrevet vedrører en strømforsyning over en lang linje for en installasjon på sjøen. Imidlertid kan oppfinnelsen også anvendes på land, for eksempel med en olje- eller gassrørledning i en maskin eller en elektrisk last er

13 12 innrettet til å bli energi-forsynt med en vekselstrømskabel tilstrekkelig lang slik at variasjon i frekvens/last vil oppstå ved maskin-/lastterminalene. Derfor kan kompressormotorer i rørledninger dra nytte av å utøve en utførelsesform av oppfinnelsen [003] Avledet og målt data innbefattet elektriske karakteristikka så som resistans, induktans, kapasitans av visse komponenter, og spesielt for transformatorene, 7 og kabelen 6, kan lagres i en database eller liste. Databasen kan være lagret i et ikkeflyktig minne av en styringsenhet anordnet i eller med drivverksstyreenheten. Databasen kan være innrettet som mellomvare. [0036] I en annen foretrukken utførelse av oppfinnelsen involverer løsningen estimering (beregning) av både spenning og strøm ved maskinterminalene (den elektriske lastens ende) ved å bruke omformer-intern beregnet og målt utgangsspenning og -strøm. Den beregnede strømmen brukes som tilbakemelding for strømbegrensningsfunksjon i omformeren 4 for å hindre termisk overbelastning av maskinen 8. Dette er fordelaktig fordi omformerens utgangsstrøm-rms (root mean square) -verdi i en veldig langt borte liggende anvendelse kan variere med en liten verdi under en variasjon fra ingen belastning til full belastning, og slik ville en normal strømbegrensing av omformerstrømmen ikke tilveiebringe termisk beskyttelse av maskinen for strømoverbelastning. I en veldig langt borte liggende operasjon kan omformer-ut-strøm-utmating skille seg fra strømmen tilført ved belastningsenden. Ved denne utførelsesformen har beregnet motorstrøm blitt brukt som innmating for en strømbegrenser i motorstyreenheten (drivverksstyreenheten) i tester og simulasjoner. I en foretrukken utførelsesform kan omformeren/inverteren være av typen ACS 000 levert av ABB. [0037] Fremgangsmåtene for å anslå en spenning (og/eller en spenning og en strøm) ved maskinterminalene som beskrevet ovenfor og andre steder i denne patentspesifikasjonen kan bli utført med en datamaskinapplikasjon som omfatter datamaskinprogramelementer eller programvarekode som, når lastet inn i en prosessor eller datamaskin, bevirker at datamaskinen eller prosessoren utfører fremgangsmåtetrinnene. Funksjonene til estimatorkretsen kan bli utført ved å utføre digitale funksjoner, algoritmer og/eller datamaskinprogrammer og/eller med analoge komponenter eller analoge kretser eller med en kombinasjon av både digitale og analoge funksjoner. En estimeringskrets kan være omfattet som maskinvare eller konfigurerbar maskinvare så som en felt-programmerbar portgruppe (FPGA) eller som en annen type prosessor så som en kompleks programmerbar logikkanordning (CPLD) eller en type anvendelsesspesifikk integrert krets (ASIC).

14 [0038] Fremgangsmåtene av oppfinnelsen så som de fremgangsmåtetrinn vist i figur 4 kan, som tidligere beskrevet, utføres ved hjelp av en eller flere datamaskinprogrammer som omfatter datamaskin-programkode eller programvaredeler som kjører på en datamaskin eller en prosessor. En slik prosessor kan være satt opp med et minne til en prosesssystemstyringsenhet eller en motorstyringsenhet, eller en tilleggs spenningsstyreenhet eller annen motorstyringssystemdel av dette. En del av programmet eller programvaren som utfører fremgangsmåtene kan lagres i en prosessor som ovenfor nevnt, men også i en ROM-, RAM-, PROM-, EPROM- eller EEPROM-brikke eller liknende minnemidler. Programmet kan delvis eller som helhet også være lagret på, eller i, et annet passende datamaskin-lesbart medium så som en magnetplate, magneto/ optiske minnemidler, i flyktig minne, i flash-minne, som mellomvare, lagret på en dataserver eller på en eller flere grupper med dataservere eller til og med på fjernbare minnemedier så som flash-minner, platestasjoner osv. Data kan bli aksessert ved hjelp av en hvilken som helst av: OPC, OPC-servere, en objektforespørselmegler så som COM, DCOM eller CORBA, en web-tjeneste. [0039] Detaljer gis i denne spesifikasjonen for et eksempel basert på en drivverksstyreenhet og spesielt en kraftomformer men oppfinnelsen er ikke begrenset på denne typen av styrt kraftforsyningsanordning og kan bli utført ved å bruke andre teknologier så som PWM (pulsbreddemodulasjon), PAM (pulsamplitudemodulasjon) eller tyristor-styrt omformer som bruker en kaskadestyring. [0040] Det skal bemerkes at mens det ovenfor stående beskriver eksemplifiserende utførelsesformer av oppfinnelsen, finnes det flere variasjoner og modifikasjoner for å styre en maskin eller en elektrisk last forsynt med vekselstrøm over en lang linje som kan gjøres med den beskrevne løsningen uten å gå bort fra omfanget av foreliggende oppfinnelse som definert i de vedlagte krav.

15 14 Patentkrav Fremgangsmåte for å styre en maskin (8) eller en elektrisk last forsynt av en drivverksstyreenhet (4) over en lang vekselstrømskraftkabel (6), i hvilken fremgangsmåte denne drivverksstyreenheten opereres for å tilveiebringe vekselstrøm til denne lasten eller maskinen ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens ved å fremskaffe et anslag eller en måling av en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i drivverksstyreenheten (4), karakterisert ved å beregne en anslått spenning (Vm_est) ved terminalene til maskinen (8) eller den elektriske lasten ved å bruke en forenklet lastflytmodell av drivverksstyreenheten (4), en opp-transformator (), den lange vekselstrømskraftkabelen (6), en ned-transformator (7) og maskinen (8), hvor den anslåtte spenningen er bestemt ved å bruke dq-koordinater som en absolutt spenningsvektor for motoren eller den elektriske lasten, hvor motorens eller den elektriske lastens dq-spenning defineres av Umd = Ut2d - Id*Rt2+ Iq*w*Lt2 Umq = Ut2q- Iq*Rt2- Id*w*Lt2, hvor Ut2d = Ut1d - I3d*Rcl+I3q*w*Lcl Ut2q = Ut1q - I3q*Rcl-13d*w*Lcl er ned-transformatoren (7) dq= spenninger, Ix = I3x- I4x Iy = I3y- I4y er motorens eller denelektriske lastens dq-strømmene, Rt2 er ned-transformatorens (7) resistans, Lt2 er ned-transformatorens (7) induktans, w er utgangens faktiske elektriske frekvens pr enhet, Rc1 er kabelinduktansen av den lange vekselstrømskraftkabelen (6), Lc1 er kabelinduktansen av den lange vekselstrømskraftkabelen (6), Ut1d = Ucd - Icd*Rtl+ Icq*w*Ltl Ut1q = Ucq- Icq*Rtl-Icd*w*Ltl er opp-transformatorens () utmatings-dq-spenning, I2d = - Ut1q*w*Ccc I2q = Ut1d*w*Ccc er kabelkapasitansens dq-lekkasjestrøm som går gjennom Ccc, kabelreaktansen av den lange vekselstrømskraftkabelen på omformerens side,

16 I3d = Icd-I2d I3q = Icq-I2q er dq-strømmene som går gjennom kabelinduktansen Lcl, I4d = - Ut2q*w*Ccc I4q = Ut2d*w*Ccc er kabelkapasitansens dq-lekkasjestrøm som går gjennom kabelreaktansen Ccc ved den elektriske lastens side, og Ucd er d-akse-komponent av omformerspenningen pr enhet, Icd er d-akse-komponent av omformerstrømmen pr enhet, og Icq er q-aksekomponent til omformerstrømmen pr enhet; og legger til en differanse mellom anslaget og utmatingen til å styre drivverksstyreenheten for å tilveiebringe det konstante forhold mellom spenning og frekvens på terminalene til lasten eller maskinen basert på den anslåtte spenningen (Vm_est) ved terminalene. 2 Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved å beregne den anslåtte strøm- og spenningsutmatingen i denne drivverksstyreenheten (4) basert på en omformer-intern spenningsreferanse til modulator som referanse for dq-transformasjonen. 3 Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved å tilveiebringe forskjellen mellom spenningsestimatet (Vm_est) og spenningsutmatingen (Vconv) til en tilleggs spenningsstyreenhet innrettet for å styre drivverksstyreenheten (4) og som utlikner forskjellen og dermed tilveiebringer det konstante forhold mellom spenning og frekvens på terminalene av maskinen (8) eller den elektriske lasten. 4 Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved å beregne en anslått spenning (Vm_est) og anslått strøm ved terminalene ved maskinen (8) eller den elektriske lasten og å tilveiebringe ett eller flere anslag for strøm ved maskinterminalene til en overvåkings- eller styringsprosess i drivverksstyreenheten (4).

17 Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 4, karakterisert ved å beregne ett eller flere anslag for strøm ved maskinterminalene og å sammenlikne de anslåtte strømverdier med forutbestemte strømgrenser til formål å tilveiebringe termisk beskyttelse av maskinen (8) eller den elektriske lasten. 6 Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 4, karakterisert ved å beregne ett eller flere anslag for strøm ved maskinterminalene og å sammenlikne de anslåtte strømverdiene med forutbestemte strømgrenser og å tilveiebringe data-avhengig av sammenlikningen til en styringsprosess til drivverksstyreenheten til formål å tilveiebringe termisk beskyttelse av maskinen (8) eller den elektriske lasten. 7 Drivverksstyreenhet (4) innrettet for å tilveiebringe elektrisk effekt fra en kraftforsyning () til en maskin (8) eller en elektrisk last, hvilken effekt forsynes av denne drivverksstyreenheten over en lang vekselstrømskraftkabel hvor vekselstrøm tilveiebringes ved et i all hovedsak konstant forhold mellom spenning og frekvens til denne maskinen (8) eller den elektriske lasten, hvor drivverksstyreenheten (4) er innrettet med en estimeringskrets for å anslå og/eller å måle en strøm- og spennings- (Vconv) utmating i denne drivverksstyreenheten, karakterisert ved at drivverksstyreenheten (4) omfatter en beregningskrets for å beregne en anslått verdi for spenningen ved terminalene til denne maskinen (8) eller elektriske lasten ved å bruke en forenklet lastflytmodell av drivverksstyreenheten (4), en opp-transformator (), den lange vekselstrømskraftkabelen (6), en ned-transformator (7) og maskinen (8), hvor den anslåtte spenningen er bestemt ved å bruke dqkoordinater som en absolutt spenningsvektor for motoren eller den elektriske lasten Um_abs = (sqrt((umx^2)+(umy^2)))*sqrt(3) 3 hvor motorens eller den elektriske lastens dq-spenning er definert gjennom Umd = Ut2d - Id*Rt2+ Iq*w*Lt2 Umq = Ut2q- Iq*Rt2- Id*w*Lt2, hvor Ut2d = Ut1d - I3d*Rcl+ I3q*w*Lcl Ut2q = Ut1q - I3q*Rcl-I3d*w*Lcl er ned-transformatorens (7) dq-spenninger, Ix = I3x- I4x Iy = I3y- I4y

18 er motorens eller den elektriske lastens dq-strømmer, Rt2 er ned-transformatorens (7) resistans, Lt2 er ned-transformatorens (7) induktans, w er utgangens faktiske elektriske frekvens pr enhet, Rcl er kabelinduktansen av den lange vekselstrømskraftkabelen (6), Lc1 er kabelinduktansen av den lange vekselstrømskraftkabelen (6), Ut1d = Ucd - Icd*Rt1+ Icq*w*Lt1 Ut1q = Ucq- Icq*Rt1- Icd*w*Lt1 er opp-transformatorens () utmatings-dq-spenning, I2d = - Ut1q*w*Ccc I2q = Ut1d*w*Ccc er kabelkapasitansens dq-lekkasjestrøm som går gjennom Ccc, kabelreaktansen av den lange vekselstrømskraftkabelen, på omformerens side, I3d = Icd-I2d I3q = Icq-I2q er dq-strømmene som går gjennom kabelinduktansen Lcl, I4d = - Ut2q*w*Ccc I4q = Ut2d*w*Ccc er kabelkapasitansens dq-lekkasjestrøm som går gjennom kabelreaktansen Ccc på den elektriske lastens side, og Ucd er d-akse-komponent av omformerspenningen pr enhet, Icd er d-akse-komponent av omformerstrømmen pr enhet, og Icq er q-akse-komponent til omformerstrømmen pr enhet; og en sammenlikningskrets for å sammenlikne spenningsutmatingen (Vconv) med anslått spenning (Vm_est) ved maskinterminalene for å identifisere en hvilken som helst forskjell, hvor drivverksstyreenheten (4) videre er innrettet for å utføre en kompensasjon for forskjellen og å styre styreenhetens utmating for å tilveiebringe det konstante forhold mellom spenning og frekvens på terminalene av maskinen (8) eller den elektriske lasten basert på den anslåtte spenningen (Vm_est) ved terminalene. 8 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7, karakterisert ved at estimeringskretsen for å beregne en anslått strøm- og spenningsutmating i drivverksstyreenheten (4) bruker en omformer-intern spenningsreferanse til modulator som referanse for dq-transformasjonen. 9 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7, karakterisert ved en tilleggs spenningsstyreenhet tilveiebrakt med forskjellen mellom utgangsspenningen (Vcon) i drivverksstyreenheten (4) og den anslåtte spenningen (Vm_est) ved terminalene og anordnet for å styre drivverksstyreenheten basert på forskjellen imellom og dermed tilveiebringer det konstante forhold mellom spenning og frekvens på terminalene av maskinen (8) eller den elektriske lasten.

19 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7, karakterisert ved at estimeringskretsen eller prosessen for å beregne en anslått spenning (Vm_est) og strøm ved terminalene til maskinen (8) eller elektriske lasten er innrettet for å tilveiebringe ett eller flere anslag av strøm ved maskinterminalene til en styrings- eller overvåkningsprosess av drivverksstyreenheten (4). 11 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7 eller 9, karakterisert ved en estimeringskrets eller prosess for å beregne ett eller flere anslag for strøm ved maskinterminalene og å tilveiebringe anslagene til en prosess i drivverksstyreenheten (4) for å sammenlikne en eller flere verdier for strøm med forutbestemte strømgrenser til å tilveiebringe termisk beskyttelse for maskinen (8) eller den elektriske lasten. 12 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7, karakterisert ved en estimeringskrets som omfatter programvare eller datamaskinprogramkode for å utføre funksjonen med å anslå strøm og spenning ved terminalene til maskinen (8) eller den elektriske lasten tilført fra drivverksstyreenheten. 13 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7, karakterisert ved en ikke-flyktig minneanordning på hvilken det lagres avledet og målt data herunder elektriske karakteristika av enhver komponent sammenkoblet med drivverksstyreenheten (4) herunder data fra en hvilken som helst av transformatorene (, 7) og/eller kabel (6). 14 Drivverksstyreenhet ifølge krav 7, karakterisert ved en minneanordning som omfatter programkodedeler eller datamaskinkode til å forårsake at en datamaskin eller prosessor utfører fremgangsmåten ifølge krav 1. 1 Datamaskinprogram for å styre en maskin (8) eller last forsynt med kraft fra en drivverksstyreenhet (4) over en lang vekselstrømskraftkabel (6) hvor programmet omfatter programkodedeler eller datamaskinkode til å forårsake at en datamaskin eller prosessor utfører trinnene av en fremgangsmåte ifølge krav 1.

20 19 16 Datamaskinprogramprodukt lagret på et datamaskin-lesbart medium, som omfatter datamaskin-programkode eller programkodedeler som - når lest inn i en datamaskin eller prosessor - vil forårsake at datamaskinen eller prosessoren utfører trinnene av en fremgangsmåte ifølge krav Bruk av en drivverksstyreenhet (4) ifølge krav, innrettet for å tilveiebringe elektrisk kraft fra en kraftforsyning () til en maskin (8) eller en elektrisk last, hvilken kraft forsynes av drivverksstyreenheten over en lang vekselstrømskraftkabel (6), og hvor drivverksstyreenheten opereres for å tilveiebringe vekselstrøm med konstant forhold mellom spenning og frekvens til maskinen (8) eller lasten til å styre og forsyne en maskin (8) eller en elektrisk last i en installasjon for produksjon, transmisjon, distribusjon eller prosessering av olje og/eller gass.

21 NO/EP23471

22 21 NO/EP23471

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2364238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 37/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.06.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2437272 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01B 7/28 (06.01) H01B 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2417337 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01P 7/16 (06.01) B60K 1/00 (06.01) B60K 11/02 (06.01) B60L 11/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer