7 Litteratur 7 - TIGRIS 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 Litteratur 7 - TIGRIS 1"

Transkript

1 7 Litteratur 7 - TIGRIS 1

2 Anne Elisabeth Brandt og Tone Hestmo Grenvik, Kommuneforlaget.no Arnell A, Ekbom I (1994) När mamma eller pappa drikker. En handbok om att arbeta i grupp med barn till alkoholister. Rädda barnens forlag Barth T, Børtvedt T, Prescott P (2001) Endringsfokusert Rådgivning. Gyldendal Akademisk Beardslee WR, Wright EJ, Salt P Drezner K, Gladstone T, Versage EM, Rothberg P (1997) Examination of Preventive Interventions for Families with Depression: Evidens of Change. Development and Psycholpathology 9: Berg-Nielsen, TS (2003) Barn av Foreldre med Psykiske Problemer Moderne Arvesynd? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 40: Berg-Nielsen TS, Vikan A,Dahl AA (2002) Parenting Related to Child and Parental Psychopathology; a descriptive review of the literature. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 7: Bloch Thorsen GR (1995) Elena. PsykOpp Forlag Bohman G (2005) Over Regnbuen. Borgestadklinikken; Blå Kors Forlag Brandt AB Hestmo Grenvik T (2010) Med barnet i sentrum - Nye muligheter for spedbarn og småbarn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre. Kommuneforlaget. Brekke, Guro (2001) Graviditet og tidlig samspill når mor har rusproblemer. Erfaringer fra arbeid med ti gravide kvinner og deres barn. Borgestadklinikken; Blå Kors Forlag Brodén M (2004) Graviditetens Möjligheter en tid då relationer skapas och utvecklas. Natur och Kultur Brudal LF (2000) Psykiske Reaksjoner ved Svangerskap, Fødsel og Barseltid. Fagbokforlaget Børtvedt T, Prescott P (2004) Helse og atferdsendring. Gyldendal Akademisk Cederborg AC (1999) Barnintervjuer. Vägledning vid utredningsarbete. Stockholm, Liber Chassin L, Barrera M, Montgomery H (1997) Parental alcoholism as a risk factor. Handbook of Children s coping; Linking theory and intervention. New York; Plenum Press Christensen E (1994) Når mor eller far drikker. Interview med børn og forældre i familier med alkoholmisbrug. København; Socialforskningsinstituttet: 94(2) Christensen HB (2000) Børnefamilier med alkoholproblemer. Center for Rusmiddelforskning Christensen HB (1994) Børn i familier med alkoholmisbrug: En redegjørelse for relationer mellem familieinteraktioner og barnets psykosociale tilpasning. Psykologisk Skriftserie, Aarhus Universitet12 Christoffersen MN (2000) Risikofaktorer i barndommen. Langtidsvirkninger af forældres misbrug. Sosialforskningsinstituttet Cleaver D, Unell U, Aldgate J (1999) Childrens needs parenting capacity; the impact of parental mental illness, problems alcohol and drug use and domestic violence on children s development. London; Department of Health Copello A, Orford J, Velleman R, Temleton L, Krishnan M (2001) Methods for reducing alkohol and drug related familiy harm in non-specialist settings. Mental Health 200a;9: Dahle G, Nyhus S (2003) Sinna Mann. Cappelen Forlag R Talseth R, Torgersen L (2006) Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid. Norsk Folkehelse institutt Davis N (2004) Det var en gang...2. Unipub Forlag Den Norske Mor-Barn Undersøkelsen (2003) Folkehelseinstituttet 7 - TIGRIS 2

3 Duckert F, Ravndal E, Lossius K (2008) Kvinner og alkohol. Universitetsforlaget Dyregrov A (2004) Barn og traumer. Fagbokforlaget Fekjær O (2004) Rus. Gyldendal akademisk FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989). FN Glavin K, Erdal B (2000) Tverrfaglig samarbeid i praksis. Kommuneforlaget Glistrup K (2004) Det barn ikke vet har de vondt av. Pedagogisk Forum Ginsburg HP (1997) Entering the child s mind. Cambridge University Press Granath K (1997) det var så mycket jar inte forstod... en intervjuundersökning med vuxna barn til psykisk sjuka föräldrar. Skondalsinstitutets arbetsrapportserie nr. 1 Göransson M, Faxelid E, Heilig M (2004) Beliefs and reality: detection and prevention or high alcohol consumption in Swedish antenatal clinics. Acta Obstet Gynecol Scand; 83(9): Göransson M, Magnusson Å, Bergman H, Rydberg U, Heilig M (2003) Fetus at risk: prevalence of alcohol consumption during pregnancy estimated with a simple screening method. Swedish antenatal clinics Addiction; 98; Handmaker NS, Miller WR, Manicke M (1999) Findings of a pilot study of motivational interviewing with pregnant drinkers. Stud Alcohol;60(2):285-7 Hansen F (1990) Rusmisbruk i et familieperspektiv. Hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 27 Hansen F (1998) Hjelp til barn i familier med rusmidelmisbruk. Norsk Barnevern nr 4 13 Hansen, F (red.) (1995) Barn som lever med foreldres rusmisbruk. Ad Notam Gyldendal Haugland B (1992) Ritualer og rutiner i familier med alkoholproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening; 24: Hellstrand, T (2002) Flodhästen i vardagsrummet om medberoende och om mötet med barnet inom oss. Bokforlaget Cordia AB Helmen Borge AI (2010) Resiliens risiko og sunn utvikling. Gyldendal akademisk Hundeide K (2001) Ledet samspill fra spedbarn til skolealder. Vett og Viten Hundeide K (2003) Barns livsverden. Cappelens akademisk Håkansson U (2005) Alkohol og Graviditet. NTNU Håkansson U (2007) Et historisk overblikk over graviditet og alkohol. Tidsskriftet jordmora Melkeraaen H (2007) Rusmidlers skadevirkning på fosteret. Tidsskriftet jordmora Killèn K (1991) Sveket. Kommuneforlaget Killèn K, Olofsson M (red) (2003) Det sårbare barnet Barn, Foreldre og rusmiddelproblemer. Kommuneforlaget Killèn K (2004) Barndommen varer i generasjoner. Kommuneforlaget Kirkengen AL (2005) Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget Kroll B (2004) Living with elephant: growing up with parental substance misuse. Child Fam Soc Work; 9: TIGRIS 3

4 Kroll B, Taylor (2003) A Parental substance misuse and child welfare. London: Jessica Kingsley Kufås E, Lund K, Myrvoll LM (2004) Foreldre med psykiske problemer. Om å styrke mulighetene og redusere belastningene for barn og ungdom. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol.1 nr.3 Kufås E, Lund K, Myrvoll LM (2004) Foreldre med psykiske problemer. Om å styrke mulighetene og redusere belastningen for barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol.1, nr.3 Kufås E (2005) Det er tausheten som tynger. En kvalitativ studie av hvordan barns liv kan påvirkes av foreldrenes lidelse. NTNU Kvello Ø (2008) Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget Leira H (1989) Fra tabuiserte traumer til anerkjennelse og erkjennelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 27; Lemvik B (2006) Å skape gode livsvilkår psykisk helsearbeid i kommunen. Kommuneforlaget Lindgaard H (2002) Voksne børn fra familier med alkoholproblemer: mestring og motstandsdyktighet. Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Magnusson Å, Rydberg U (2001) Ett barn blir till fast skadat av alkohol. Alkohol och narkotika;95:8-10 Med barnet i sentrum - Nye muligheter for spedbarn og småbarn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre Miller WR, Rollnicks (2002) Motivational interviewing preparing people for change. Gvilford Press Olsen NB (2007) Barn og fulle folk. Forlaget Press Rusmiddeldirektoratet (1999) Gravide rusmiddelbrukere & misbrukere med småbarn Røkenes OH, Hanssen PH (2002) Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget Schancke VA (2003) Forebyggende og helsefremmende arbeid, fra forskning til praksis. Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken Seixas JS, (1994) Når mor eller far bruker stoff. Eide Forlag Smith L (2002) Tilknytning og barns utvikling. Høyskoleforlaget Solantus T, Alasuutari M, Toikka S (2004) The efficient family-program. STAKES Solantus T, Ringbom A (2002) Hur hjälper jag mitt barn? Nylands Forening Solantaus T (2006) Snakk om barna familieintervensjon. STAKES Sommerchild H, Grøholt B, Gjærum B (1998) Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre, Tano Aschehaug Sosial- og helsedirektoratet (2005) Alkohol og graviditet hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle. Rapport fra en ekspertgruppe Sosial- og helsedirektorater (2005) Retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Nasjonale faglige retningslinjer Sosial- og helsedirektoratet(2007) Tidlig intervensjon på rusområdet. Sentrale perspektiver aktuelle målgrupper og arenaer (S-1455) Sosialt udviklingssenter (1998) Små skuldre, store byrder. Vejle Amt Danmark Stern DN (1995) Moderskapskonstellationen. Natur och Kultur 7 - TIGRIS 4

5 Sosial og helsedirektoratet (2007) Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS-1405) Stiftelsen Bergensklinikkene (2005) Innsats overfor gravide kvinner og småbarnsfamilier. Rutiner i arbeidet. Rusmiddelforebyggende arbeid 15 Streissguth AP, Barr HM, Bookstein FL, Sampson PD, Olson HC (1999) The long-term neurocognitive consequences of prenatal alcohol exposure: A 14-year study. Psychological Science; Vol 10 (3): Streissguth AP (1997) Fetal Alcohol Syndrome. Paul.H.Brooks Publishing Sundhetsstyrelsen (2000) Graviditet & Alkohol Søvig, K H (2007) Tvang overfor rusmiddelavhengige - sosialtjenesteloven 6-2 til 6-3. Fagbokforlaget Thormann I. (2006) Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Hans Reitzels Forlag Thormann I, Guldberg C (1995) Hånden på hjertet. Omsorg for det lille barn i krise. Hans Reitzels forlag Thormann I, Rosenbeck A (2002) Når mamma og pappa drikker. Kommuneforlaget Waaktaar T, Christie HJ (2004) Styrk dine sterke sider handbook i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger. Kommuneforlaget Wachtel EF (1994) Treating troubled children and their families. Guilford Press Waltre E (1998) De osynliga barnen. Psykologtidningen Watson RR (ed.) (1995) Substance abuse during pregnancy and childhood. Humana Press Inc. Woititz JG (2001) Voksne børn af alkoholikere. Borgen Wood BL (1987) Children of alcoholism. New York University Press Øvereide H (2001) Samtaler med barn. Studentlitteratur Se også Litteraturlister Design og trykk: Wera AS 7 - TIGRIS 5

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser

Detaljer

Skole og hjem på samme lag med samme verktøy 75

Skole og hjem på samme lag med samme verktøy 75 Skole og hjem på samme lag med samme verktøy 75 Rusfag nr. 1 2013 Av: Vegard A. Schancke, Linda Johnsen og Liv Salen, KoRus-Nord Denne artikkelen oppsummerer og drøfter erfaringer fra et pilotprosjekt

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Rusmisbruk i et familieperspektiv

Rusmisbruk i et familieperspektiv Rusmisbruk i et familieperspektiv Hvilke utviklingsmessige konsekvenser kan dette få for barn? Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien BORGESTADKLINIKKEN KOMPETANSESENTER ISBN 82-90354-19-3

Detaljer

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker

Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker TEMA: atferd Skole-hjem-samarbeid når elever har atferdsvansker av may britt drugli Samarbeid med foreldre når barnet eller ungdommen viser mye negativ atferd kan være en stor utfordring for lærere. Årsaker

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Barn med to hjem Greta Sviggum

Barn med to hjem Greta Sviggum Barn nr. 3 2001:9-27, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barn med to hjem Hvordan opplever og takler barna at mor og far flytter fra hverandre? Blir det stående som en traumatisk hendelse

Detaljer

Illegale ved sin blotte eksistens

Illegale ved sin blotte eksistens Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science Illegale ved sin blotte eksistens Om papirløse migranters helsestatus og behov for helsetjenester. En systematisk litteraturstudie Trine Myhrvold,

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen.

Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov. Magne Raundalen. Senter for Krisepsykologi, Bergen. Sorg hos barn. Feil! Bokmerke er ikke definert. Del II: Oppfølging* Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen Postadresse: Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037

Detaljer

15. Avhengighet og misbruk

15. Avhengighet og misbruk 204 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 15. Avhengighet og misbruk Forfattere Helena Prochazka, dr. med, överläkere, Försvarsmedicincentrum, Västra Frölunda, Sverige Eli Torild

Detaljer

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie

Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie Unges erfaringer når mor eller far har multippel sklerose En intervjustudie Master i klinisk sykepleie Høyskolen i Bergen Juni 2014 Presentasjon 15.04.2015 Presentasjon: Bakgrunn - hvorfor er temaet interessant

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ung dom» i NORART og BIBSYS på års tal le ne 2010 og 2011. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og

Detaljer

Tilknytning; Grunnleggende behov; 04.04.2011. Trine Klette@diakonova.no

Tilknytning; Grunnleggende behov; 04.04.2011. Trine Klette@diakonova.no Trine Klette@diakonova.no Grunnleggende behov; Behov for (er)næring Behov for kjærlighet Behov for beskyttelse Behov for tilknytning Behov for tilhørighet Behov for aktelse Behov for selvrealisering Tilknytning;

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer