Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg Montering Brukerkontroller Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...39. Montering...11. Brukerkontroller...18. 1 Norsk"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6 Produktoversikt...7 Hovedenhet... 7 Kontrollpanel... 8 Inngangs-/utgangskontakter... 9 Fjernkontroll Montering...11 Koble til projektoren...11 Koble til datamaskin/bærbar PC Koble til videokilder Skru av/på projektoren...13 Skru på projektoren Skru av projektoren Advarselsindikator Justere det projiserte bildet...15 Justere projektorens Høyde Justering av projektorens fokus Justere størrelsen på det projiserte bildet Brukerkontroller...18 Kontrollpanel og fjernkontroll...18 Kontrollpanel Fjernkontroll Menyer på skjermen...21 Slik bruker du menyen Menytre Bilde BILDE Avansert SKJERM SKJERM Tre dimensjoner OPPSETT OPPSETT Sikkerhet OPPSETT Signal ALTERNATIVER ALTERNATIVER Avansert ALTERNATIVER Lampeinnstillinger.38 Tillegg...39 Feilsøking...39 Bytte lampe...44 Kompatibilitetsmoduser...46 Datamaskin kompatibilitet Videokompatibilitet RS232-kommandoer og protokollfunksjonsliste...48 RS232-pinnetildeling RS232 protokollfunksjonsliste Takmontering...52 Optom-kontorer...53 Merknader om regler og sikkerhet

2 Merknader om bruk Sikkerhetsinformasjon Pilen som er formet som et lyn i en likesidet trekant er ment for å varsle brukeren om uisolert farlig spenning inne i apparatet som kan være så sterk at den representerer en risiko for elektrisk støt. Utropstegnet inne i den likesidede trekanten er der for å minne brukeren om at det foreligger viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (servicing) i dokumentasjonen som fulgte med utstyret. Advarsel: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. DET ER FARLIG HØYSPENNING INNI APPARATET IKKE ÅPNE KABINETTET SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONALE. IKKE ÅPNE HUSET. OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT PERSONELL. Grenser for utslipp i klasse B Dette digitale klasse B-utstyret oppfyller alle kravene i Canadas Interference- Causing Equipment Regulations. Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for pålitelig operasjon av projektoren og beskytte den fra overopphetning, anbefales det at du installerer projektoren på en plass som ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser projektoren på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng, osv. Ikke sett projektoren i et avsperret område som en bokhylle eller kabinett som begrenser luftstrømmen. 2. Ikke bruk denne projektoren i nærheten av vann eller fukt For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk, utsett ikke utstyret for regn eller fuktighet. 3. Ikke installer projektoren i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer eller andre apparater som forsterkere som avgir varme. 4. Rengjør bare med en tørr klut. 5. Bruk bare tilbehør som er spesifisert for av produsent. 6. Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til): Enheten har blitt sluppet Strømledningen eller pluggen er skadet Væske er sølt på projektoren. Projektoren har blitt utsatt for regn eller fukt. Noe har falt inn i projektoren eller noe er løs innvendig. Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon. 7. Ikke la gjenstander eller væske komme inn i projektoren. De kan komme i kontakt med farge spenningspunkter og kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt. 8. Se dekslet på projektoren for sikkerhetsrelaterte merknader. 9. Enheten bør kun repareres av passende servicepersonell. 2

3 Sikkerhetstiltak Merknader om bruk Vennligst rett deg etter alle advarsler, sikkerhetstiltak og vedlikeholdsråd i denne brukerveiledningen. Advarsel- Ikke se direkte på projektorlinsen når lampen er på. Det skarpe lyset kan skade øynene dine. Advarsel- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett projektoren for regn eller fuktighet. Advarsel- Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt. Advarsel- Når lampen byttes ut, la enheten kjøle seg ned først. Følg instruksjoner som beskrevet på sider Advarsel- Denne projektoren vil selv finne ut hva livslengden på lampen er. Sørg for at du bytter lampen når du får feilmeldinger. Advarsel- Bruk Tilbakestille lampe -funksjonen under Alternativer Lampeinnstillinger i skjermmenyen etter at du har byttet lampemodul (se side 38). Når lampen når slutten av levetiden, vil projektoren ikke kunne slås på igjen før lampemodulen er skiftet ut. For å bytte ut lampen, følg prosedyrene under Bytte lampe på sidene Advarsel- Når du skrur projektoren av, påse at kjølesyklusen er fullført før du kobler fra strømmen. La projektoren kjøle seg ned i 90 sekunder. Advarsel- Ikke bruk objektivdekselet mens projektoren er i bruk. Advarsel- Når lampen når slutten av sin virketid vises meldingen «Lampevarsel: Lampens levetid overskredet» på skjermen. Ta kontakt med din lokale forhandler eller servicesenter for å bytte ut lampen så snart som mulig. Advarsel- Ikke se direkte inn i eller rett laserpekeren på fjernkontrollen inn i dine egne eller andres øyne. Laserpekeren kan forårsake permanent skade på synet ditt. 3

4 Merknader om bruk Gjør følgende: Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet. Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode. Ikke: Blokker sporene og åpningene på produktet som er for ventilasjon. Bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten. Bruk under følgende forhold: - I ekstrem varme, kulde eller fuktighet. Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5-35 C. Relativ luftfuktighet er 5-35 C, 80 % (maks), ikke-kondenserende. - I områder utsatt for ekstremt støv eller skit. - I nærheten av et apparat som sender ut et sterkt magnetisk felt. - I direkte sollys. 4

5 Merknader om bruk Sikkerhetsadvarsler for øyne Ikke se direkte inn i projektorstrålen ved noe tidspunkt. Hold ryggen til strålen så mye som mulig. Hvis projektoren skal brukes i et klasserom, bør studentene instrueres ordentlig når de blir bedt om å peke ut noe på skjermen. For å strømbruken til lampen, bruk gardiner for å redusere lysnivået på omgivelsene. Produktfunksjoner SVGA (800x600) original oppløsning / WXGA (1280x800) original oppløsning HD-kompatibel 1080p støttes BrilliantColor TM -teknologi Sikkerhetsstolpe og Kensington-lås RS232-kontroll Rask avstenging Innebygd høyttaler 5

6 Innledning Pakkeoversikt Pakk ut og kontroller at alle deler oppført under følger med i esken. Hvis noe mangler, kontakt nærmeste kundeservicesenter. Projektor med objektivdeksel Strømledning 1,8m Overscan HDMI På grunn av ulike applikasjoner i hvert land, kan noen regioner ha ulike tilbehør. 2 AAA-batterier Dokumentasjon: Bruksanvisning Garantibevis Quick Start-kort WEEE-kort (kun for EMEA) 6 IR-fjernkontroll VGA-kabel 1,8 m

7 Innledning Produktoversikt Hovedenhet Kontrollpanel Fokushjul Linse IR-mottakere Tipp-justeringsfot Sikkerhetsstang 7. Inngangs-/utgangskontakter 8. Strømkontakt 7

8 Innledning Kontrollpanel POWER AV demp 2. Meny 3. Kilde 4. Angi 5. Resynkroniser 6. Strøm 7. Nøkkelstenkorreksjon 8. Fire retningsvalgknapper 9. På/Standby LAMPE 10. Lysdiode for lampe 11. Temp-LED 12. IR-mottaker 8

9 VGA-IN / YPbPr / S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT Inngangs-/utgangskontakter Innledning HDMI RS-232 RCA-L RCA-R HDMI-kontakt (Kun for WXGA) 2. VGA-In/YPbPr/ -kontakt (PC-analog signal/komponent videoinngang/hdtv/ypbpr/ trådløs dongle) 3. S-Videoinngang 4. Kompositt videokontakt (inn) 5. Lydutgangskontakt (3,5 mm minikontakt) 6. Strømkontakt 7. RS-232-kontakt (9-pinners) 8. Venstre RCA lydinngangskontakt 9. Høyre RCA lydinngangskontakt 10. Kensington låseport 11. Sikkerhetsstang 9

10 Innledning Fjernkontroll WXGA Overscan HDMI LED-indikator 2. Skru på/av 3. Fire retningsvalgknapper 4. Resynkroniser 5. Volum +/- 6. Overskann 7. AV demp 8. Video 9. VGA 10. Frys 11. S-Video 12. HDMI 13. Lysstyrke (Kun for WXGA) 14. Meny 15. Keystone +/- 16. Kilde 17. Angi 18. Nummertastatur (til passord) 19. Kontrast (Kun for SVGA) SVGA 19 Overscan Contrast 10

11 E62405SP R HDMI VGA-IN / YPbPr / S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT RS-232 RCA-L RCA-R Koble til projektoren Installasjon Koble til datamaskin/bærbar PC Grunnet forskjeller mellom landene, kan noen regioner ha ulike tilbehør (*) Ytterligere tilbehør Strømledning 2... *DVI-/HDMI-kabel 3... VGA-kabel 4... *RS232-kabel 5...*Lydkabel (inn) 6... *Lydutgangskabel 11

12 E62405SP R HDMI VGA-IN / YPbPr / S-VIDEO VIDEO AUDIO-OUT RS-232 RCA-L RCA-R Installasjon Koble til videokilder DVD-spiller, Set-top Box, HDTV-mottaker 7 S-Video utgang Kompositt videoutgang Lydinngang 1 Grunnet forskjeller mellom landene, kan noen regioner ha ulike tilbehør (*) Ytterligere tilbehør 1... Strømledning 2... *HDMI-kabel 3... *15-pinners til 3 RCA komponent/hdtv-adapter 4... *3 RCA-komponentkabel 5...*S-Videokabel 6... *Kompositt videokabel 7... *Lydkabelkontakt/RCA 12

13 Installasjon Skru av/på projektoren Skru på projektoren 1. Fjern linsedekselet. 2. Koble strømledningen og signalkabelen til. Når tilkoblingen er opprettet, lyser PÅ/STANDBY-LAMPE ravgult. 3. Skru på lampen ved å trykk på - knappen, enten oppå projektoren eller på fjernkontrollen. PÅ/STANDBY-LAMPE vil bli grønn. Oppstartsskjermen vil vises i ca. 10 sekunder. Første gang du bruker projektoren, blir du bedt om å velge foretrukket språk og strømsparingsmodus. 4. Slå på og koble til kilden som du vil vise på skjermen (datamaskin, bærbar PC, videospiller, osv). Projektoren vil automatisk oppdage kilden. Hvis ikke, trykk på meny-knappen og gå til ALTERNATIVER. Kontroller at Kildelås er satt til Av. Hvis du kobler til flere kilder på samme tid, bruk SOURCE knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet for å velge ønsket kilde. 2 Strøm POW ER Skru på projektoren først og velg deretter signalkildene. 1 Objektivdeksel 13

14 Installasjon Skru av projektoren 1. Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller på kontrollpanelet for å slå av projektoren. Følgende melding vises på skjermen. Trykk på -knappen igjen for å bekrefte, ellers forsvinner meldingen etter 15 sekunder. Når du trykker på -knappen igjen, viser projektoren nedtellingstelleverket og slås av. 2. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i omtrent 10 sekunder for en kjølesyklus og PÅ/STANDBY-LAMPE blinker grønt. Når PÅ/STANDBY-LAMPEN lyser jevnt ravgult, har projektoren gått inn i standbymodus. Hvis du ønsker å skru på igjen projektoren må du vente til projektoren har kjølt seg ned og har gått inn i ventemodus. Når den er i standby-modus, kan du trykke på knappen for å starte projektoren igjen. 3. Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren. 4. Ikke skru på projektoren med en gang etter du har slått den av. Kontakt nærmeste servicesenter hvis projektoren viser disse symptomene. Se sider for mer informasjon. Advarselsindikator Når advarselsindikatorerne (se under) lyser, slås projektoren automatisk av: LAMPE LED-indikator lyser rødt og hvis På/ Standby -indikatoren blinker ravgult. TEMP LED-indikator lyser rødt og hvis På/ Standby -indikatoren blinker ravgult. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen. TEMP LED-indikator blinker rødt og hvis På/Standby - indikatoren blinker ravgult. Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser igjen, ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp. 14

15 Installasjon Justere det projiserte bildet Justere projektorens Høyde Projektoren er utstyrt med heiseføtter for justering av bildehøyden. 1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren. 2. Roter de justerbare ringene med klokken/mot klokken for å senke eller heve projektoren. Gjenta med de andre føttene etter behov. Tipp-justeringsfot Tipp-justeringsring 15

16 Installasjon Justering av projektorens fokus For å fokusere bildet roteres fokusringen inntil bildet er klart. SVGA-serie: Projektoren vil fokusere ved avstander fra 0,5 til 5,55 meter (1,64 til 18,05 fot). WXGA-serie: Projektoren vil fokusere ved avstander fra 0,5 til 5,0 meter (1,64 til 16,40 fot). Fokushjul Justere størrelsen på det projiserte bildet SVGA-serie: Projisert bildestørrelse fra 0,7 til 7,6 meter (27,3 til 300,0). WXGA-serie: Projisert bildestørrelse fra 0,8 til 8,2 meter Di ag on al Høyde (34,0 til 322,0). SVGA Bredde 27,1" (68,8cm) 54,1" (137,5cm) 135,3" (343,8cm) 189,5" (481,3cm) 243,6" (618,8cm) 297,8" (756,3cm) Hd 1,64'(0,50m) 3,28'(1,00m) 8,20'(2,50m) 11,48'(3,50m) 14,76'(4,50m) 18,05'(5,50m) 16

17 Installasjon Skjerm (Diagonal) 27,1 (68,8cm) 54,1 (137,5cm) 135,3 (343,8cm) 189,5 (481,3cm) 243,6 (618,8cm) 297,8 (756,3cm) Skjerm Størrelse (WxH) 21,7 x 16,3 55,0 x 41,3cm 43,3 x 32,5 108,2 x 81,2 151,6 x 113,7 194,9 x 146,2 238,2 x 178,7 110,0 x 82,5cm 275,0 x 206,3cm 385,0 x 288,8cm 495,0 x 371,3cm 605,0 x 453,8cm Hd 2,44 (6,2cm) 4,87 (12,4cm) 12,18 (30,9cm) 17,06 (43,3cm) 21,92 (55,7cm) 26,80 (68,1cm) avstand 1,64 (0,50m) 3,28 (1,00m) 8,20 (2,50m) 11,48 (3,50m) 14,76 (4,50m) 18,05 (5,5m) Denne tabellen er kun en referanse for brukeren. WXGA Diagonal Bredde Høyde 32,2" (81,9cm) 64,5" (163,8cm) 161,2" (409,5cm) 225,7" (573,2cm) 290,2" (737,0cm) 322,4" (818,9cm) Hd 1,64'(0,50m) 3,28'(1,00m) 8,20'(2,50m) 11,48'(3,50m) 14,76'(4,50m) 16,40'(5,00m) Skjerm (Diagonal) 32,2 (81,9cm) 64,5 (163,8cm) 161,2 (409,5cm) 225,7 (573,2cm) 290,2 (737,0cm) 322,4 (818,9cm) Skjerm Størrelse (WxH) 27,3 x 17,1 69,5 x 43,4cm 54,7 x 34,2 136,7 x 85,4 191,4 x 119,6 246,1 x 153,8 273,4 x 170,9 138,9 x 86,8cm 347,3 x 217,0cm 486,1 x 303,8cm 625,0 x 390,6cm 694,4 x 434,0cm Hd 2,12 (5,4cm) 4,24 (10,8cm) 10,59 (26,9cm) 14,83 (37,7cm) 19,07 (48,4cm) 21,19 (53,8cm) avstand 1,64 (0,50m) 3,28 (1,00m) 8,20 (2,50m) 11,48 (3,50m) 14,76 (4,50m) 16,40 (5,00m) Denne tabellen er kun en referanse for brukeren. 17

18 Brukerkontroller Kontrollpanel og fjernkontroll Kontrollpanel POWER Bruke kontrollpanelet Strøm Se Slå av og på projektoren på sidene Resynkroniser Angi KILDE Meny AV demp Synkroniserer automatisk projektoren til inngangskilden. Bekreft valget. Trykk SOURCE for å velge et inngangssignal. Trykk på Meny for å starte menyen på skjermen (OSD). For å gå ut av OSD, trykk på Meny igjen. Skrur av/på lyd og video umiddelbart. Fire retningsvalgknapper Bruk for å velge eller justere valget. Keystone Lysdiode for lampe Temp-LED PÅ/STAND- BY-LAMPE Bruk for å korrigere for bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. (±40 grader) Indiker projektorens lampestatus. Indiker projektorens temperaturstatus. Indiker projektorens status. 18

19 Brukerkontroller Fjernkontroll Bruke fjernkontroll HDMI WXGA Overscan Strøm Kontrast L-knapp R-knapp Side + Side - Agni Kilde Resynkroniser Se Slå av og på projektoren på sidene Juster kontrasten i bildet. (Kun for SVGA) Ingen funksjon. Ingen funksjon. Ingen funksjon. Ingen funksjon. Bekreft valget. Trykk Kilde for å velge et inngangssignal. Automatisk synkronisering av projektoren til inntakskilden. Fire retningsvalgknapper Bruk valget. for å velge eller justere SVGA Keystone +/- Korriger bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått. Contrast Overscan Volum +/- Juster for å skru volumet opp eller ned. Lysstyrke Justerer lysstyrken på bildet. Meny Trykk på Meny for å starte menyen på skjermen (OSD). For å avslutte OSD, trykk på "Meny" igjen. Overskann Fjern noen få piksler på hver kant av bildet som skal vises. Bruk denne funksjonen for å justere hvis bildekilden har forstyrrelser når en av kantene på bildet. 19

20 Brukerkontroller Bruke fjernkontroll HDMI Frys AV demp S-Video VGA Video Trykk på HDMI for å velge HDMI-kilder. (Kun for WXGA) Trykk på Freeze for å pause skjermbildet. Trykk på denne knappen igjen for å låse opp. Skrur av/på lyd og video umiddelbart. Trykk på S-Video for å velge S-Videokilde. Trykk på VGA for å velge VGA-kilder. Trykk på Video for å velge komposittvideokilde. 20

21 Menyer på skjermen Brukerkontroller Projektoren har en flerspråklig skjermmeny som gjør at du kan foreta bildejusteringer og endre en rekke innstillinger. Projektoren vil automatisk oppdage kilden. Slik bruker du menyen 1. For å åpne OSD-menyen, trykk på Meny på fjernkontrollen eller panelet på projektoren. 2. Når OSD vises, bruk -knappene for å velge i hovedmenyen. Når du gjør et valg, trykk eller Angi for å gå inn i en undermeny. 3. Bruk -knappene for å velge, og juster innstillingene med -tasten. 4. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over. 5. Trykk Angi for å bekrefte, og skjermen vil gå tilbake til hovedmenyen. 6. For å gå ut, trykk på MENY igjen. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene. Hovedmeny Undermeny Innstillinger 21

22 Brukerkontroller Menytre Main Menu Bilde SKJERM Sub Menu Settings Skjermmodus Kino / Lys / Presentasjon / Spill / Svart tavle / Klasserom / Bruker / Tre dimensjoner Kontrast Lysstyrke #1 Farve #1 Glød Skarphet Avansert BrilliantColor 0-10 Gamma Film / Video / Grafikker / Standard Fargetemperatur Varm / Medium / Kald Fargeinnstillinger Rød forsterking / Grønn forst. / Blå forst. / Rød lysstyrke / Grønn grunninnst. / Blå grunninnst. / Reset / Avslutt Fargerom AUTO / RGB / YCbCr Inngangskilde VGA / Video / S-Video / HDMI Avslutt Format #2 4:3 / 16:9-l / 16:9-ll / Original / AUTO #3 4:3 / 16:9 / 16:10 / Original / AUTO Overskann -10 ~ +40 Kantmaske 0~10 V. Posisjon -50 ~ +50 V. Keystone -40 ~ +40 Tre dimensjoner 3D-tilstand AV / DLP-Link / IR #4 3D synk. invert På / AV OPPSETT Språk English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / /Dansk / Polski / / / Magyar / eština / / / / / / Türkçe Projeksjon Menyplassering Sikkerhet Sikkerhet På / AV Måned 0-12 Dag 0-30 Tidtaker 0-24 Endre Passord Avslutt #5 Signal AUTO Aktiver / Deaktiver Fase (VGA) Frekvens (VGA) H. Posisjon (VGA) V. Posisjon (VGA) Avslutt Projektor ID 00~99 Demp På / AV Volum 0~10 Trådløs På / AV 22

23 Brukerkontroller Main Menu Sub Menu Settings ALTERNATIV Kildelås På / AV High Altitude På / AV Skjul Information På / AV Lås tastatur På / AV Bakgrunnsfarge Sort / Rød / Blå / Grønn / Hvit Testmønster None / Rutenett / Hvitt mønster Avansert Direkte på På / AV Skru av automatisk (min) Sovtidtaker (min) Avslutt Lampeinnstillinger Lampetid Lampepåminnelse På / AV Lysstyrkemodus STD / Lys Lampenullstilling Ja/Nei Avslutt Reset Vennligst merk at skjermmenyene (OSD) varierer i henhold til valgte signaltype og hvilken projektormodell du bruker. (#1) Farge og Tint støttes kun i Video-modus. (#2) Kun for SVGA. (#3) Kun for WXGA. (#4) 3D Sync Invert er kun tilgjengelig ved bruk av DLP-lenkemodus. (#5) Signal støttes kun i Analog VGA (RGB)-signal. 23

24 Brukerkontroller Bilde Skjermmodus Det er mange fabrikkinnstillinger som er optimalisert for ulike typer bilder. Presentasjon: Bra farge og klarhet fra PC-inngang. Lys : Maksimal klarhet fra PC-inngang. Kino: For hjemmekino. Spill: For spillmodus Svart tavle: Denne modusen bør velges for å oppnå optimale fargeinnstillinger når du projiserer på en svart tavle (grønn). Klasserom: Denne moden anbefales for projisering i et klasserom. User: Brukers innstillinger. Tre dimensjoner: Standardinnstillingen for denne modusen er ved oppstart «DLP-lenke». Alle justeringer brukeren gjør i 3D blir lagret i denne modusen for framtidig bruk. Kontrast Kontrast kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet. Trykk Trykk Lysstyrke for å senke kontrasten. for å øke kontrasten. Justerer lysstyrken på bildet. Trykk på Trykk på for å gjøre bildet mørkere. for å gjøre bildet lysere. 24

25 Brukerkontroller Farve og Glød - funksjonene støttes kun i Video-modus. Farve Juster et videobilde fra svart/hvitt til fullfarge. Trykk Trykk Glød for å redusere mengden av metning i bilde. for å øke mengden av metning i bildet. Justerer fargebalansen mellom rødt og grønt. Trykk på Trykk på Skarphet Juster lysstyrken på bildet. Trykk Trykk på for å øke mengden av grønt i bildet. for å øke mengden av rødt i bildet. for å senke klarheten. for å øke klarheten. 25

26 Brukerkontroller BILDE Avansert BrilliantColor Denne justeringen bruker en ny fargebehandlingsalgoritme og systemnivåforbedringer for å gjøre det mulig med høyere lysstyrke med ekte, mer levende farger i bildet. Skalaen går fra 0 til 10. Hvis du foretrekker et sterkere bilde, juster mot maksimal innstilling. For et mildere, mer naturlig bilde, juster mot minimal økning. Degamma Dette tillater deg å velge en degamma tabell som har vært fininnstilt for å bringe frem den best bildekvaliteten for inntaket. Film: For hjemmekino. Video: for video- eller tv-kilde. Grafikker: for bildekilde. STD: for PC eller datakilde. Fargetemperatur Tilpass fargetemperaturen. Med en kald temperatur ser skjermen kaldere ut. Med en varm temperatur ser skjermen varmere ut. 26

27 Brukerkontroller Fargeinnstilling Trykk inn i neste meny som nedenfor og bruk deretter eller for å velge element. Bruk eller for å velge Rød, Grønn eller Blå for lysstyrke (økning) og kontrast (bias). Fargerom Velg en passende fargematrisetype fra AUTO, RGB eller YUV. Inngangskilde Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere inngangskilder. Trykk på for å gå inn i undermenyen og velge hvilken kilde du vil bruke. Trykk Angi for å fullføre valget. Projektoren vil ikke søke innganger som er valgt vekk. 27

28 Brukerkontroller SKJERM Format Bruk denne funksjonen for å velge ønsket bildeformat. SVGA 4:3: Dette formatet er for 4x3 inngangskilder. 16:9-I: Dette formatet er for 16 x 9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv. (576i/p) 16:9-II: Dette formatet er for 16 x 9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv. (480i/p) Original: Dette formatet viser det opprinnelige bildet uten skalering. AUTO: Velg automatisk mest passende visningsformat. Bildesideforhold (kilde registrert) Endre størrelse på bilde SVGA-modell 4:3 800 x 600 senter 16:9-I 16:9-II Original 80 x 450 senter 854 x 480 senter, vis kun 800 x 480 Endre størrelsen på bildet til original størrelse etter beskrivelsen over og ikke pikseloppløsning. 28

29 Brukerkontroller WXGA 4:3: Dette formatet er for 4x3 inngangskilder. 16:9: Dette formatet er for 16 x 9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv. 16:10: Dette formatet er for 16 x 10-kilder som bærbare datamaskiner med widescreen. Original: Dette formatet viser det opprinnelige bildet uten skalering. AUTO: Velg automatisk mest passende visningsformat. Bildesideforhold (kilde registrert) Endre størrelse på bilde WXGA-modell 4: x 800 senter 16: x 720 senter 16: x 800 senter Original Endre størrelsen på bildet til original størrelse etter beskrivelsen over og ikke pikseloppløsning. Hver I/O har ulik innstilling for Overskann. Overskann og Kantmaske kan ikke brukes samtidig. Overskann Overskan-funksjonen fjerner støyen i et videobilde. Overskann bildet for å fjerne støy fra videokoding som ligger på kanten av videokilden. Kantmaske Trykk på Trykk på for å redusere størrelsen på et bilde. for å forstørre et bilde på projekteringsskjermen. V. Posisjon Forskyver det prosjekterte bildets posisjon vertikalt. V. Keystone Trykk på eller for å justere bildeforvridningen vertikalt. Hvis bildet ser trapesformet ut, kan dette hjelpe til med å gjøre bildet firkantet. 29

30 Brukerkontroller SKJERM Tre dimensjoner Av -muligheter kan variere med modell. 3D Synk. Invert er bare tilgjengelig ved bruk av DLPlenkemodus. 3D-tilstand Av: Velg AV for å slå av 3D-innstillinger for 3D-bilder. DLP-lenke: Velg DLP-lenke for å bruke optimaliserte innstillinger for DLP-lenkete 3D-bilder. IR: Velg IR for å bruke optimaliserte innstillinger for 3D-glass basert på IR. 3D Synk. Invert Trykk på På for å invertere venstre og høyre bildeinnhold. Trykk på Av for standard bildeinnhold. 30

31 Brukerkontroller OPPSETT Språk Velg flerspråklig OSD-meny. Trykk på eller til undermenyen,og bruk deretter eller -knappene for å velge språk. Trykk Angi for å fullføre valget. Bak-Skrivebord og Bak-Tak brukes med en gjennomskinnelig skjerm. Projeksjon Front-Skrivebord Dette er standardvalget. Bildet vises rett på skjermen. Bak-Skrivebord Når dette er valgt, vises bildet omvendt. Front-Tak Når dette er valgt, vises bildet opp ned. 31

32 Brukerkontroller Trådløs fungerer kun med VGA-kontakten. Advarsel: Kablet VGA fungerer ikke og projektoren kan slå seg av hvis den er koblet til når trådløst slås på. Valgfri trådløsnøkkel er nødvendig for å bruke trådløsfunksjonen på projektoren. Bak-Tak Når dette er valgt, vises bildet omvendt opp ned. Menyplassering Velg menyplasseringen på skjermen. Projektor ID ID-definisjon kan kun settes opp med meny (0~99), og la brukeren kontrollere en individuell projektor med RS232. Se side 48 for en komplett liste med RS232-kommandoer. Demp Velg På for å skru på mute. Velg Av for å skru av mute. Volum Trykk Trykk for å senke volumet. for å øke volumet. Trådløs Velg På for å skru på trådløs. 32

33 Brukerkontroller OPPSETT Sikkerhet Sikkerhet På: Velg På for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på. Av: Velg Av for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering. Passkode standardverdi er 1234 (første gang). Sikkerhetstidtaker Velg tid (Måned/Dag/Time) for å stille inn hvor mange timer projektoren kan brukes. Straks tiden har utløpt vil du bli bedt om å angi passordet ditt igjen. Endre Passord Første gang: 1. Trykk på for å stille inn passordet. 2. Passordet må være 4 tall. 3. Bruk nummerknappene på fjernkontrollen for å velge ditt nye passord, og trykk på for å bekrefte. Endre Passord: 1. Trykk på for å taste inn gammelt passord. 2. Bruk tallknappen for å angi aktuelt passord og trykk deretter på for å bekrefte. 3. Tast inn nytt passord (4 siffer) med nummerknappene på fjernkontrollen og trykk på for å bekrefte. 4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk på for å bekrefte. 33

34 Brukerkontroller Hvis feil passord angis 3 ganger, slås projektoren automatisk av. Hvis du har glemt passordet ditt, kontakt ditt lokale kontor for støtte. 34

35 Brukerkontroller OPPSETT Signal Signal støttes kun i Analog VGA (RGB)- signal. AUTO Velger automatisk signaler. Hvis du bruker denne funksjonen, er Fase, frekvenselementer tonet ned, og hvis Signal ikke er automatisk, vil fase, frekvenselementer vises for bruker slik at de kan justeres manuelt og deretter lagres i innstillinger for den neste gangen projektoren lås av og på igjen. Fase Synkroniserer signal tiden fra skjermen med grafikkortet. Hvis bildet virker ustabilt eller flimrer, bruk denne funksjonen til å korrigere dette. Frekvens Endre visningsdataens frekvens for å stemme overens med frekvensen fra din datamaskins grafikkort. Bruk kun denne funksjonen hvis bildet flimrer vertikalt. H. Posisjon Trykk på Trykk på for å flytte bildet mot venstre. for å flytte bildet mot høyre. V. Posisjon Trykk på Trykk på for å flytte bildet nedover. for å flytte bildet oppover. 35

36 Brukerkontroller ALTERNATIVER Kildelås På: Projektoren vil kun søke etter nåværende innkommende forbindelse. Av: Projektoren vil søke for andre signaler dersom det nåværende inngangsignalet går tapt. High Altitude Når På er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn. Skjul Information På: Velg På for å gjemme infomeldingen. Av: Velg Av for å vise søker -meldingene. For å slå av tastaturlåsen, trykk og hold Angi -tasten på toppen av projektoren for 5 sekunder. Lås tastatur Når tastelåsfunksjonen er På, vil kontrollpanelet være låst, men projektoren kan fortsatt betjenes med fjernkontrollen. Ved å velge Av, kan du bruke kontrollpanelet igjen. Bakgrunnsfarge Bruk denne funksjonen for å vise en svart, rød, blå, grønn eller hvit -skjerm når et signal ikke er tilgjengelig. Testmønster Vis et testmønster. Det finnes Rutenett, Hvitt mønster og Ingen. Reset Velg Yes (Ja) for å gjenopprette standardinnstilling for alle visningsparametre. 36

37 Brukerkontroller ALTERNATIVER Avansert Direkte på Velg På for å aktivere Direkte påslåingsmodus. Projektoren vil automatisk slå seg på når AC-strøm er levert, uten å trykke på -tasten på projektorens kontrollpanel eller på fjernkontrollen. Skru av automatisk (min) Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når ingen projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter). Sovtidtaker (min) Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når ingen projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter). 37

38 Brukerkontroller ALTERNATIVER Lampeinnstillinger Lampetid Vis projekteringstid. Lampepåminnelse Velg denne funksjonen for å vise eller gjemme advarsler når skift lampe beskjeden er vist. Beskjeden vil komme til syne 30 timer før det er anbefalt å bytte lampe. Når romtemperaturen er over 35 C under bruk, bytter projektoren automatisk til STD. Lysstyrkemodus STD: Velg STD for å dimme projektorlampen. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til lampen. Lys: Velg Lys for å øke lysstyrken. Lampenullstilling Nullstill lampens teller etter at lampen er byttet. 38

39 Feilsøking Tillegg Hvis du opplever et problem med projektoren, vennligst les følgende informasjon. Hvis problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter. Det er ikke noe bilde på skjermen Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i Installasjon -kapittelet. Pass på at ingen av pinnene på kontaktene er bøyd eller ødelagt. Sjekk om projektorlampen er installert korrekt. Se Bytte lampe - seksjonen. Sørg for at du har fjernet linsedekselet og at projektoren er skrudd på. Påse at AV demp -funksjonen ikke er skrudd på. Delvis, rullende eller ukorrekt visning av bilde Trykk på Re-SYNC på fjernkontrollen. Hvis du bruker PC: For Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7: 1. Klikk på Min datamaskin -ikonet, velg Kontrollpanel og dobbeltklikk på Skjerm -ikonet. 2. Velg Innstillinger. 3. Bekreft at din innstilling for skjermoppløsning er mindre eller lik UXGA (1600 x 1200). 4. Klikk på Avanserte Innstillinger knappen. Hvis projektoren fremdeles ikke viser hele bildet, må du bytte visningsskjerm. Se følgende trinn. 5. Bekreft at oppløsningsinnstillingen er satt til mindre eller lik UXGA (1600 x 1200). 6. Velg Endre knappen under Monitor menyen. 39

40 Tillegg 7. Klikk på Vis alle enheter. Velg så Standard monitor typer under SP boksen, velg oppløsningsmodus du trenger under Modeller boksen. 8. Bekreft at din innstilling for skjermoppløsning er mindre eller lik UXGA (1600 x 1200). Hvis du bruker bærbar PC: 1. Først, følg trinnene over for å justere oppløsningen for datamaskinen. 2. Trykk på tastene som er oppgitt under for produsenten av din bærbare PC for å sende ut signal fra PC-en til projektoren. Eksempel: [Fn]+[F4] Acer Asus Dell Gateway [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] IBM/Lenovo HP/Compaq NEC Toshiba [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] Mac Apple: Systempreferanse Skjerm Arrangering Speilvisning Hvis du har vanskeligheter med å endre oppløsningen, eller skjermen fryser, kan du starte om alt utstyr inkludert projektoren. Du kan ikke se presentasjonen på skjermen på den bærbare pc-en eller PowerBook en Hvis du bruker en bærbar PC Noen Bærbare PC-er kan deaktivere deres egen skjerm når en annen skjerm er i bruk. Hver pc har sin egen måte å reaktivere skjermen på. Se brukerveiledningen til datamaskinen for detaljert informasjon. Bildet er ustabilt eller flimrer Bruk Fase for å rette det opp. Se side 35 for mer informasjon. Endre monitorens fargeinnstillinger på datamaskinen. Bildet har en vertikal, flimrende strek Bruk Frequency for å gjøre en justering. Se side 35 for mer informasjon. Sjekk og gjenkonfigurer visningsmodusen på grafikkortet ditt for å gjøre det kompatibelt med projektoren. 40

41 Tillegg Bildet er ute av fokus Sørg for at linsedekslet er fjernet. Still fokushjulet på projektorlinsen. Sørg for at projektorskjermen er mellom nødvendig avstand. Se side 16. Bildet strekker seg når man viser 16:9 DVD Når du spiller av anamorf DVD eller 16:9 DVD, vil projektoren vises det beste bildet når projektorens visningsmodus er satt til 16:9 i OSD-menyen. Hvis du spiller av en DVD med 4:3-format, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens OSD. Dersom bildet fremdeles er forstrukket vil du også måtte justere bildesideforholdet ved å referere til følgende: Still inn visningsformatet til 16:9 (bred) på DVD-spilleren din. Bildet er for lite eller for stort Flytt projektoren nærmere eller lenger unna skjermen. Trykk på Menu -knappen på fjernkontrollen eller på projektorpanelet, gå til Skjerm Format og prøv de forskjellige innstillingene. Bruk av Keystone anbefales ikke. Bildet har skrådde sider Hvis mulig, plasser projektoren slik at den sentreres på skjermen og under bunnen av skjermen. Trykk Keystone +/- knappen på fjernkontroll eller / på projektorpanelet, til sidene er vertikale. Bildet er speilvendt Velg SETUP Projeksjon i skjermmenyen og endre retningen på projektoren. 41

42 Tillegg Projektoren svarer ikke på alle kontrollene Hvisdet er mulig, skru av projektoren, trekk ut strømledningen ogvent i minst 60 sekunder før du skrur den på igjen. Kontroller at Lås tastatur ikke er aktivert ved å prøve å kontrollere projektoren med fjernkontrollen. Lampen brenner ut eller lager en rar poppelyd Når lampen når enden av sin levetid vil den brenne ut og lage en høy poppelyd. Hvis dette skjer vil ikke projektoren slå seg på igjen før lampen har blitt byttet. For å bytte lampe, følg instruksjonene i Bytte lampe på side Lysdiode-meldinger Melding Standby (koblet til strøm) Strøm på (varmer opp) Lampen lyser Strøm Av (Kjøling) PÅ/STANDBY- LAMPE Temp Lysdiode Lampe Lysdiode (Grønn/ravgul) (Rød) (Rød) Ravgul Blinker grønt Grønn Blinker grønt Stødig lys Ingen lys Feil (Høy temp.) Feil (viftefeil) Blinker ravgult Blinker ravgult Feil (Lampefeil) Feil (Lampefeil) Blinker ravgult * PÅ/STANDBY LAMPE er PÅ når OSD vises, og AV når OSD ikke er synlig. 42

43 Tillegg Skjermmeldinger Temperaturvarsel: Viftefeil: Lampevarsel: Utenfor skjermområdet: Hvis fjernkontrollen ikke virker Kontroller at operasjonsvinkelen til fjernkontrollen er innenfor ±15 både horisontalt og vertikalt fra IR-mottakerne på projektoren. Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og projektoren. Ikke vær lengre fra projektoren enn 7 m (±0 ). Pass på at batteriene er satt inn riktig. Bytt ut batterier hvis de er tomme. 43

44 Tillegg Bytte lampe Projektoren registrerer automatisk lampens levetid. Når lampens levetid når slutten, vil du motta en advarsel. Når du ser denne meldingen, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenterfor å bytte lampen så snart som mulig. Sørg for at projektoren har kjølt seg ned iminst 30minutter før du bytter lampen. Advarsel: Hvis projektoren er takmontert, vær forsiktig når du åpner lampepanelet. Det anbefales å bruke sikkerhetsbriller når man bytter lyspære på takmontert projektor. Vær forsiktig så ingen løse deler faller ned fra projektoren. Advarsel: Lamperommet kan bli varmt! La det få kjøle segned før du bytter lampe! Advarsel: For å redusere risikoen for personskade, ikke mist lampemodulen eller berør lyspæren. Pæren kan knuses og forårsake skade dersom den slippes i bakken. 44

45 Tillegg 1 Skruene på lampedekslet og lampen kan ikke fjernes. Projektoren kan ikke slås på hvis lampedekslet ikke har blitt satt på projektoren. Ikke ta på glassområdet av lampen. Håndolje kan føre til at lampen knuses. Bruk en tørr klut til å rengjøre lampemodulen hvis den ble berørt med et uhell Prosedyre for bytte av lampe: 1. Skru av strømmen til projektoren ved å trykke på " "-knappen. 2. La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter. 3. Koble fra strømledningen. 4. Skru ut de to skruene på dekslet Løft opp og fjern dekselet Skru ut de to skruene på lampemodulen Løft opp lampehåndtaket og fjern lampemodulen sakte og forsiktig. 4 For å sette på plass lampemodulen, følg instruksjonene i motsatt rekkefølge. 8. Skru på projektoren og foreta "Tilbakestilling av lampe" etter at lampemodulen er skiftet ut. Tilbakestille lampe: (i) Trykk på Meny (ii) Velg ALTERNATIVER (iii) Velg Lampeinnstillinger (iv) Velg Lampenullstilling (v) Velg Ja. 45

46 Tillegg Kompatibilitetsmoduser Datamaskin kompatibilitet V-Sync (Hz) H-synk (khz) Modus Oppløsning Analog Digital Analog Digital VGA ,50 31,50 VGA ,90 37,90 VGA ,90 37,90 VGA ,50 31,50 VGA VGA ,90 37,90 VGA ,50 37,50 VGA ,50 31,50 VGA ,90 37,90 SVGA ,20 35,20 SVGA ,90 37,90 SVGA ,10 48,10 SVGA ,90 46,90 SVGA XGA ,40 48,40 For bredskjermoppløsning (WXGA), the kompatibilitet støtte er avhengig avbærbar/ PC modeller. Inngangssignaler ved 120 Hz kan være avhengig av at grafikkortet støtter dem. (*) Kun for WXGA. XGA ,50 56,50 XGA ,00 60,00 XGA WXGA ,68 49,64 SXGA ,98 63,98 SXGA ,98 63,98 UXGA ,00 75,00 WSXGA+(*) ,00 65,00 HD ,00 45,00 HD HD

47 Tillegg Datamaskin kompatibilitet Modus Oppløsning V-Sync (Hz) H-synk (khz) MAC LC ,66 34,98 MAC II ,68 35,00 MAC ,55 49,73 MAC ,24 MAC ,06 68,68 MAC G ,35 i MAC DV ,00 i MAC DV ,49 Videokompatibilitet NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz PAL SECAM SDTV/HDTV B, D, G, H, I, M, N B, D, G, K, K1, L 480i/p, 576i/p, 47

48 Tillegg RS232-kommandoer og protokollfunksjonsliste RS232-pinnetildeling PIN NR. Spek. (fra projektorside) 1 I/T 2 RXD 3 TXD 4 I/T 5 GND 6 I/T 7 I/T 8 I/T 9 I/T 48

49 Tillegg RS232 protokollfunksjonsliste Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Parity: None 1. Det er en <CR> etter Stop Bits: 1 Optoma alle ASCII-kommandoer. ES523ST/EW533ST Flow RS232 Control Command : None Table Baud Rate : 9600 UART16550 FIFO: Disable Data Bits: 8 Parity: None Projector Return (Pass): P 2. Stop 0D Bits: er 1 HEX-koden for Flow <CR> Control i ASCII-kode. : None Projector Return (Fail): F Note : There is a <CR> after all ASCII commands 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F XX=00-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors XX=01 99, projector's ID, XX=00 is for all projectors SEND to projector ASCII Code HEX Code Function Description ~XX00 1 7E D Power ON ~XX00 0 7E D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 ~nnnn 7E a 0D Power ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7e ) - ~9999(a=7E ) ~XX01 1 7E D Resync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX12 5 7E D Direct Source Commands VGA ~XX12 8 7E D VGA Component ~XX12 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX20 1 7E D Display Mode Presentation ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 5 7E D User ~XX20 7 7E D Blackboard ~XX20 8 7E D Classroom ~XX E D Cinema ~XX20 5 7E D User ~XX20 9 7E D 3D ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings Red Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX27 n 7E a 0D Red Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX28 n 7E a 0D Green Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX29 n 7E a 0D Blue Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColor TM n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX35 1 7E D Degamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D Standard ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB ~XX37 3 7E D YUV ~XX44 n 7E a 0D Color (Saturation) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX45 n 7E a 0D Tint (Hue) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= )

50 Tillegg ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9-l (for ES523ST) / 16:9 (for EW533ST) ~XX60 3 7E D 16:9-ll (for ES523ST) / 16:10 (for EW533ST) ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX61 n 7E a 0D EdgeMask n = 0 (a=30) ~ 5 (a=31 30) ~XX62 n 7E a 0D Overscan n = -10 (a=2d 31 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) ~XX E D 3D Mode Nvidia 3D Vision ~XX E D 3D Mode DLP-Link ~XX E D 3D Mode Off ~XX E D 3D Sync Invert On ~XX E D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Turkish ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right ~XX91 n 7E a 0D Signal Automatic n=0 disable; n=1 enable ~XX73 n 7E a 0D Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh = 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 2 7E D Disable ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX81 n 7E a 0D Volume n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Next Source ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Background Color Blue ~XX E D Black ~XX E D Red ~XX E D Green ~XX E D White

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok

PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok PJD8653ws/PJD8353s DLP-projektor Brukerhåndbok Modellnummer: VS14956/VS14991 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning. Model No. VS14048

PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning. Model No. VS14048 PLED-W500 LED-projektor Bruksanvisning Model No. VS14048 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) dette apparatet

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning ACER P1265 http://no.yourpdfguides.com/dref/2357266

Din bruksanvisning ACER P1265 http://no.yourpdfguides.com/dref/2357266 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Dell 4610X WIRELESS PLUS projektor. Brukerveiledning

Dell 4610X WIRELESS PLUS projektor. Brukerveiledning Dell 4610X WIRELESS PLUS projektor Brukerveiledning Notiser, merknader og advarsler MERK: Ordet MERK indikerer viktig informasjon som hjelper deg med å bruke projektoren bedre. MERKNAD: MERKNAD indikerer

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Brukerens håndbok Copyright Denne publikasjonen, med alle fotografier, illustrasjoner og software inkludert, er beskyttet av internasjonale copyrightlover.

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Nr DATA PROJECTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Bruksanvisning * USB-portmodeller Sørg for at du leser forholdsreglene i den separate oppsettguiden. Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer