Bli med på tur. Klart barna skal bli med!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på tur. Klart barna skal bli med!"

Transkript

1 Norges nasjonalparker en del av vår naturarv FOTO: ØYSTEIN SØBYE/SAMFOTO Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai markerer at det er 94 år siden den første nasjonalparken ble opprettet i Europa. Rondane (bildet) var den første i Norge, opprettet i Norges nasjonalparker ivaretar ulike naturtyper, verner sjeldne dyrearter og tilbyr et mangfold av opplevelser. SIDE 6 7 Bli med på tur ET BILAG OM NORGES NASJONALPARKER FOTO: MORTEN BRAKESTAD Klart barna skal bli med! Det mener Arne Hjeltnes. Han har rodd, trasket og syklet med sine tre barn. Det krever bare litt annen planlegging. Til gjengjeld får du trim, frisk luft, billig ferie og mange gode stunder. SIDE 4 Børge Brende i naturen Naturen er møteplass Stryn i nasjonalparken MIljøvernminister Børge Brende har Børgefjell som sin favoritt blant nasjonalparkene. Ikke så rart, siden han er oppkalt etter Børgefjell. SIDE 2 FOTO: ADRESSEAVISEN I sommer blir det egne tilbud for barn i regi av Den norske Turistforening i nasjonalparkene. Naturen har mye å by på for barn. SIDE 10 FOTO: ARNE HJELTNES/KAGGE FORLAG Stryn er mest nasjonalpark og trekker turister. I dag har ordføreren lagt kampen om kraftutbygging bak seg. Turistnæringen øker mest. SIDE 8 FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Et bilag fra Direktoratet for naturforvaltning som distribueres sammen med Aftenposten Tlf ,

2 Å være ute i fjellheimen er en glede vi bør dele med andre, både turister som bidrar til verdiskaping, og fremtidige generasjoner, mener miljøvernminister Børge Brende. Børgefjell for Børge FOTO: ADRESSEAVISEN FOTO: PETTER LØVDAHL Lokale lag og stiftelsen Utladalen naturhus arrangerer festivalen. Inviterer til festival i Årdal 24. mai 1909 ble de første nasjonalparkene opprettet i Europa. Det skjedde i Sverige. I 1999 markerte Årdal kommune 90-årsjubileet med en nasjonalparkfestival, som siden har blitt en fast tradisjon den siste helgen i mai hvert år. Hensikten er å vise hva naturen betyr blant annet for folks mentale og fysiske helse, sier en av ildsjelene bak festivalen, Petter Løvdahl. Slingsbystiftelsen deler ut en pris til en person eller et lag som har gjort en ekstra innsats for naturen og/eller folk. I fjor gikk prisen til Norsk Folkehjelps ungdomsgruppe i Årdal. Miljøvernminister Børge Brende er begeistret for nasjonalparker. Det bør en miljøvernminister være. Men for Brende er det mer enn en jobb. Han er personlig engasjert i nasjonalparker, han bruker dem og er sågar oppkalt etter én. Jeg hadde min debut som fjellvandrer i Børgefjell, riktignok liggende i pulken som foreldrene mine slepte på. De var begeistret for Børgefjell, og der har jeg tilbrakt flere somre på fjellskole som barn, sier Brende. Han er takknemlig for at foreldrene lot ham få oppleve fjellet fra han var liten. Jeg tror det er viktig å la barna få oppleve natur. Blir man glad i naturen, lærer man seg også å respektere naturens tålegrenser. Hvorfor er det viktig med nasjonalparker? Presset på naturen er økende. For hundre år siden var halve Norge villmark. I dag er det tolv prosent igjen og bare fem prosent i Sør-Norge. Vi har et ansvar for å gi våre barn og barnebarn Jeg hadde min debut som fjellvandrer i Børgefjell, riktignok liggende i pulken som foreldrene mine slepte på. Truet sjarmør Fjellreven står i fare for å dø ut i fastlands-norge. Den er karakterisert som direkte truet på den nasjonale rødlista for truede arter i Norge. Situasjonen er mest prekær i Sør-Norge. Som ledd i å bevare fjellreven innfanges fjellrevvalper for avl og senere utsetting. Prosjekt fjellreven, der en rekke frivillige organisasjoner samarbeider om å bevare fjellreven i Norge, støttes av Miljøverndepartementet. Gjennomføringen av nasjonalparkplanen vil bidra til å ta vare på viktige leveområder for fjellreven, blant annet i Børgefjell nasjonalpark som skal utvides i løpet av året. I år er det satt av to millioner kroner til bevaringstiltak, i tillegg til overvåkingsmidler. Dovrefjell og Hardangervidda har tradisjonelt vært områder kjente for fjellrev. Likevel har det kun vært observert streifdyr her de siste årene, og det er flere år siden yngling ble påvist i dis- like gode muligheter til å oppleve villmark og urørt natur som vi har i dag. Hva gjør du med det? Gir bedre beskyttelse av våre gjenværende naturområder. I 2002, som var FNs internasjonale fjellår, opprettet Regjeringen 180 verneområder. Ikke noen gang tidligere har man i løpet av ett år vernet mer norsk natur. For mange mennesker er vern kontroversielt? Det er lettere å reversere vern enn å reversere tekniske inngrep. Når vi verner, har vi fortsatt valgmulighetene. Og vi gir våre etterkommere mulighet til å avgjøre se områdene. I dag er det kun i Børgefjell arten yngler jevnlig. Sommeren 2002 ble det registrert ni kull i Norge, fire i Sverige og ingen i Finland. I lemenåret 2001 ble 15 kull registrert i Norge, mens i 2000 ble det ikke dokumentert valper i landet. På grunn av hard jakt ble fjellreven fredet i Bestanden har ikke klart å ta seg opp igjen. En forklaring kan være at den ble for fåtallig og isolert. Rødreven har økt i antall og har overtatt FOTO: OLAV STRAND/NINA om de setter pris på områder med uberørt natur. Andre mener det er å legge Norge brakk? Ikke når så mange nordmenn og turister tar disse naturområdene i bruk nettopp fordi de er uberørte fristeder som det blir stadig færre av i samfunnet. Din favoritt blant nasjonalparkene? Børgefjell, som er leveområde for en rekke sjeldne og truede dyre- og fuglearter, for eksempel for de siste fjellrevene i Norge. I tillegg finnes det flere glimrende ørretvann. Fra Kvigtinden, som med sine 1699 meter er nasjonalparkens høyeste, har man utsikt over hele parken, fra Nord-Trøndelag og inn i Nordland. Et slikt fugleperspektiv burde man ha i hele nasjonalparkdebatten. I Børgefjell kan du fortsatt oppleve fjellrev. områdene til fjellreven. Mer informasjon på eller TEKST: BJØRN KVAAL Leder til natur og kultur Pilegrimsledene til det gamle Nidaros legger til rette for friluftsliv som kombinerer naturog kulturopplevelser. Siden gjenåpningen i 1997 i regi av Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har tusener av turgåere vandret på de godt merkede grusvegene og stiene. Håndbøker forteller om naturen, kulturen og historiske minnesmerker langs ruten. I 1997 var leden 90 mil lang og hadde traseer fra Oslo og Stiklestad til Nidaros. Senere har leden gjennom Østerdalen og flere andre kommet til. I dag er nærmere 50 kommuner knyttet til turveisystemet som leder mot Nidarosdomen. Du kan benytte fjellovergangen over Dovrefjell eller gjennom Forollhogna nasjonalpark. Symbolet for Pilegrimsleden. Pilegrim: person som valfarter til hellig sted. Mer informasjon på pilegrimsleden/pil1.htm Et bilag fra Direktoratet for naturforvaltning Informasjonssjef Heidi Bente Hoel svarer på spørsmål om innholdet, tlf , Produksjon Bilaget er produsert av Norske Riksaviser NUF, et avisforetak etablert av Conny Unéus Prosjektleder: Terje Egil Nordbø Tekstansvarlig: Bjørn Kvaal Grafisk form: Gunilla Nyberg Repro: InPress Trykk: Schibsted Trykk For informasjon om annonsebilag, kontakt Terje Egil Nordbø, tlf , e-post: 2 Norges nasjonalparker

3 Folgefonna Sørlegaste isbreen i Norge Området på og ved Folgefonna, den tredje største isbreen på fastlandet, vert nasjonalpark i På Folgefonnhalvøya finn du isbre og villmark, geologisk mangfald, rikt plante- og dyreliv, kulturskattar og vakre landskap. Her er eit variert opplevingstilbod og mange overnattingsplassar Velkomen til Folgefonna Informasjonssenter Senteret ligg sentralt i Rosendal med god tilkomst for bil og med godt kollektivtilbod. UTSTILLINGAR: Folgefonna nasjonalpark Dyreliv i vassdrag Geologi og landskap Isbre og bresport Kulturminne i Kvinnherad Livbåten si historie I tillegg er Folgefonna Informasjonssenter ein apetittvekkjar for dei mange attraksjonane på Folgefonnhalvøya, som til dømes Baroniet Rosendal, Folgefonna Sommarskisenter, breføring i Buerbreen og med Folgefonni Breførarlag, Isvegen til Bondhusbrea, Keisarstien, Ridestien, fruktbløming, vårskiløping på breen, bresport og fjellvandring, fjordfiske og laksepark. Her er også turistinformasjon for Kvinnherad og internettkafé. DETTE ER FOLGEFONNA: Tre platåbrear: Nordre, Midtre og Søre Folgefonna. Søre Folgefonna er den tredje største isbreen i Norge. Høgaste punkt er 1660 m.o.h. Isen på Folgefonnhalvøya dekker eit areal på ca. 270 km 2. Arealet er fordelt på fem kommunar i Sunnhordland og Hardanger: Kvinnherad, Jondal, Ullensvang, Odda og Etne. Bergen Rosendal FOLGEFONNA Haugesund Stavanger OPNINGSTIDER I 2003: 3.mai 11.mai: Laurdag og søndag kl mai 19.juni. Kvar dag kl juni 17.august: Kvar dag kl august 14.sept.: Laurdag og søndag kl Telefon: Sjå filmen om bruk og vern av Folgefonna og biletspelet om fartybygging i gamle dagar! FYLKESMANNEN I HORDALAND Følg verneplanen på våre heimesider: KVINNHERAD TURISTINFORMASJON Tlf Nasjonalpark kommunen Årdal Årdal er elvedalen inst i Sognefjorden bygdebyen der Sognefjorden går på land. I eit par millionar år rann elvane i fjellsprekkene under Store Skagastølstind og grov ut dalane. Så kom isen. Breane flytte seg fram og attende, grov og polerte. Svære groper med sidearmar vart forma til fjordar. I Noreg heile 702, den største vart Sognefjorden med sine 205 kilometers lengde. Då havet fossa over terskelen ytst ute, rann det inn 500 kubikkilometer med saltvatn. Det er meter frå botnen av fjorden til toppen av Storen (Store Skagastølstind). Jøtunheimen døypte Aasmund Olavsson Vinje dette store fjellområdet på grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane i Jotnane trolla har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, og det namnet brukar vi i dag på dette mektige området med dei høgste fjella i Nord-Europa. Om du ikkje klatrar eller går i dei, er dei verd eit syn for auga. Nasjonalparkkommunen Årdal Jotunheimen Nasjonalpark og Utladalen Landskapsvernområde vart oppretta i 1981 som eit delmål i arbeidet med å etablera nasjonalparkar og andre verneområde i naturtypar frå hav til fjell. I Nasjonalparkkommunen Årdal ligg den fyrste fossen som vart verna her i landet, Vettisfossen. Med sine 275 meter fritt fall er han ein mektig hovudattraksjon som utlendingar og nordmenn oppsøkjer for å oppleva noko heilt spesielt. Fossane og den mektige fjellnaturen set føringar for industriutviklinga i aluminiumsbygda og set sine krav til samverknad mellom natur og industri. Vatnet er grunnlaget og varemerket for det moderne Årdalssamfunnet. Årdal er den største fossekommunen i landet og kommunen med det beste drikkevatnet. Vikinggardstuftene på fornminnefeltet Ytre Moa og det verneverdige gardsanlegget Ne før sjøen, er vel verd eit besøk i framkant eller etterkant av eit besøk i Utladalen Naturhus, eller etter ein tur til Vetti Gard eller Avdalen. Opplev Festival-Årdal kom på besøk. Årdal kommune Festivalar i Årdal 2003 Nasjonalparkfestivalen mai I William Cecil Slingsby sine fotefar frå fjord til fjell med ulike turar opplagt av Årdal Turlag. Robåttur på Årdalsvatnet. Premiere på musikkspelet "Berget grå, berget blå", basert på segner/songar frå Årdal. Manus: Karl Seglem. Dikt av Starheimsæter. Musikk: Karl Seglem, trad. og Jan Roger Øren. Fjord til fjell festivalen juni Konsert med LAVA. Salsbuer og Utstillingar. Florø musikklag Tribute to Elvis Målrockfestivalen august "Gåte", "Hellbillies", "Tungtvann", "Stavangerensemblet" og "Vinskvetten". "Odd Nordstoga", "Fabel", "Tolv Volt" og "Strupetakarane", Erling Lægreid m.fl. Om du kjem, kan vi tilby deg eit gratis bad i eit av friluftsbada i godt oppvarma vatn. FOTO: HEIKO JUNGE/SCANPIX Kom og opplev: Nasjonalparkfestivalen Fjord til fjell-festivalen Målrockfestivalen

4 Fjelltopp er spennende, synes Ingeborg. Og et mål i seg selv, mener pappa Arne Hjeltnes. Lengre turer er for feriene, men de små turene kan gi like store opplevelser. Uansett har alle mye igjen for det når vi kommer hjem på søndagen og sko skal tørkes og ungene dusjes. Naturen gir ro og overskudd, sier Arne Hjeltnes. I helgene er det naturen i og rundt familiens hjem i Bærum som er målet. Alle foto er fra hans og Cathrine Gehrkens bok Barn ingen hindring, Kagge forlag. «Ta med barnapåtur» Du kan komme langt i naturen rundt deg med klær og utstyr du har i skapet og kjelleren. Et tau, pannekakemiks og litt planlegging hører med. som barna har plukket, skal stekes, og et kne må plastres etter møtet med ei bjørkerot. Tauet skal ikke brukes til å binde ungene, men til å gi litt drahjelp når det røyner på. Plutselig er kreftene tilbake, sier Arne Hjeltnes (39). 16 turer i perm Han og kona Cathrine Gehrken (38) vet, etter å ha syklet, padlet, klatret og gått mange steder i Norge med ungene Agnes (3), Ingeborg (7) og Ømjer (9). Barn er ingen hindring for å oppleve naturen slik man gjorde før man ble foreldre. Det krever bare litt annen planlegging, mener Hjeltnes. «Å gå frå hytte til hytte i fjellet er stor stas for vaksne, men det er faktisk morosamt for ungar óg. Hyttene og naturen rundt dei er ein skikkelig tumleplass for aktive born. Å kome vandrande til ei ny hytte er óg spanande. Korleis ser det ut der? Kva får me til middag? Er det andre barn der?», skriv Hjeltnes og Gehrken om opplevelser fra Jotunheimen i boka «Barn ingen hindring», om «16 tøffe turer i Norge for små og store». Bleiebarn på ryggen I tillegg til turmål forteller de om hva sekken bør inneholde. Hjeltnes mener at det meste har du allerede. Vi har hatt med både regntøy og vindklær til ungene. I dag bruker vi naturen så ofte at vi har kjøpt en jakke som stopper både regn og vind. Bruker du det fantastiske nettet av merkede stier og hytter, behøver du ofte ikke ha med mat, sovepose eller kokeutstyr. På en slik tur bar jeg Agnes, bleier og litt utstyr i bæremeis, mens Cathrine tok sekken med klær for alle fem. Vi hadde begge 17 kilo på ryggen. I rolig tempo gikk det helt fint, sier Hjeltnes. For rolig tempo må det være. En tur som er beregnet til fire fem timer for voksne, tar fort åtte timer med barn. Skrittlengden er kortere, og det er mye som skal undersøkes. Koppen må fram når en bekk passeres, pannekakemiksen som bare tilsettes vann og gjerne noen blåbær eller multe Rødvin og mør legg Det fine med slike turer er at det gir så god samvittighet, sier Hjeltnes. Voksne får trim og frisk luft, det er masse samvær og morsomme og undrende replikker fra barna. Og om kvelden kan foreldre, gjerne sammen med de voksne i andre barnefamilier vi går sammen med, tilbringe tiden sammen uten at vi må skaffe barnevakt. God og mør i leggmusklene er det godt å si natt a til ungene og dele en rødvin med ektefelle og gode venner. Og så er hele ferieformen billig, mener Hjeltnes. TEKST: BJØRN KVAAL FOTO: FRA ARNE OG CATHRINE GEHRKENS BOK BARN INGEN HINDRING /KAGGE FORLAG Godt med en avkjølende dukkert. Pannekaker lager du enkelt i det fri. Ekstra godt med nyplukkede bær. Turtips Bruk mildt press Ta båttur 800 m.o.h. i Jotunheimen. Torfinnsbu Gjendebu Fondsbu i Jotunheimen. Her får du båttur 800 m.o.h. og toppturer så mange du orker. Øyhopping på Helgelandskysten. Barnas naturverden i Trollheimen Flere ideer på Mildt press må gjerne til før turen for å få ungene bort fra dataspill og snøbrettet. Ikke ha dårlig samvittighet for dét. Poenget er å gi ungene turopplevelser som vil glede og inspirere dem når de selv blir voksne. Under turen er en sjokoladebit alltid hyggelig, men jeg har óg vært på turer der vi voksne glemte å kjøpe søtsaker. Og da var det greit, ikke noe å mase om. Ellers synes jeg at fjelltopper er spennende. For meg er det et mål, selv om Cathrine hele tiden sier at det ikke er sikkert at vi kommer til topps. Det kan bli dårlig vær, eller barna blir for slitne. Men jeg synes det er flott å ha et mål, også for ungene. En fjelltopp gir utsikt, er et mål i seg selv, og dessuten er det jo bare nedoverbakke etterpå, sier Arne Hjeltnes. Etter toppen blir det utforbakke. 4 Norges nasjonalparker

5 Er du klar for eit lite eventyr? Sterke opplevingar Hotel Alexandra har eit mangfald av fasilitetar: Symjebasseng, sauna, trimrom, aromaterapi, massasje, tennis, minigolf, sykkelutleige, trøbåtar... i makelaus natur! Hotel Alexandra, det beste kurs-/ konferansehotellet i Norge, tilbyr deg eit eventyr du knapt finn maken til. høg standard nærleik og varme vertskap med omtanke saman med vår gode pris og uslåelege lokalisering ligg alt til rette for fagleg utvikling og godt samarbeid. LOEN NORDFJORD kjelda til spennande læring FJORDINGEN, STRYN Båttur på Lovatnet Brevandring i Briksdalen Toppturar. Klatring Stryn Sommerskisenter Jostedalsbreen Nasjonalparksenter Svormuseet Astruptunet 16. august: Skåla 1848 m rett opp Ekstremfjelløp, mosjons- og konkurranseklasse. Hotel Alexandra N-6789 Loen Tel Fax:

6 NORGES NASJONAL en del av vår nasjonalarv Nasjonalparkene tar vare på variasjonen i norsk natur, sikrer urørt natur og muligheter for opplevelser og friluftsliv for oss selv og kommende generasjoner. Allemannsretten gir oss muligheten til å ferdes fritt i utmark og hente inntrykk og opplevelser fra naturen også i nasjonalparkene. All ferdsel skal skje hensynsfullt slik at dyr og planter ikke skades eller forstyrres unødig. Du kan velge å organisere turen selv, eller delta på turer som arrangeres av Den Norske Turistforening og lokale turlag. I nasjonalparker hvor det er ønskelig å begrense ferdselen av hensyn til sårbar natur, er det i liten grad tilrettelagt med stier og hytter. Jostedalsbreen km 2 Opprettet 1991 Største isbre Fra frodig edellauvskog i lavlandet til isbreer og høyfjell. Breen er seks mil lang og dekker nesten halvparten av nasjonalparken. Den er fastlandseuropas største isbre. Breer, breelver og morener er viktige vernekvaliteter. Også kulturlandskapet i stølsdalene har stor verdi. Breheimsenteret, 6871 Jostedal, tlf , Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, 6799 Oppstryn, tlf , Norsk Bremuseum, 6848 Fjærland, tlf , Jotunheimen km 2 Opprettet 1980 Norges høyeste fjell Majestetiske fjell preger området, med Galdhøpiggen (2 469 m.o.h.) som det høyeste. Floraen er rik, og mange fjellplanter når sin høyderekord her, som issoleia som vokser nesten til topps på Glittertind. Mange gamle kulturminner. Norsk fjellmuseum, 2688 Lom, tlf , FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Dovrefjell Sunndalsfjella km 2 Opprettet 1974, utvidet 2002 Nasjonalsymbolet Nord-Europas rikeste plantefjell med sjeldne arter som norsk malurt og dovrevalmue, dessuten en intakt høyfjellsfauna med villrein, jerv, fjellrev og kongeørn. Et annet særmerke for området er moskusen. inardo, postadr Ringebu, tlf , inardo Kvikne, inardo Dombås, tlf , e-post: inardo Folldal, tlf , e-post: inardo Otta, tlf , e-post: inardo Sunndalsøra, tlf , e-post: FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Forollhogna 1062 km 2 Opprettet 2001 FOTO: DAG RØTTERENG/SAMFOTO Storbukkens rike Rikt og variert planteliv gir rikt dyreliv. Kjent for den produktive villreinstammen og de store reinsbukkene. Små og store våtmarksområder. På fjellmyrene er det et yrende liv av ender og vadefugler. Rovfugler som kongeørn og jaktfalk i området. Rondane 580 km 2 Opprettet 1962 FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Gressåmoen 182 km 2 Opprettet 1970 Granskog med urskogpreg Gammel og lite påvirket granskog. Vanlig landskapstype på overgangen mellom skog og fjell i innlandet. Myrene er viktig del i landskapsbildet og tilholdssted for småspove og andre vadefugler. Sårbar villrein Landets første nasjonalpark. Spesielt viktig som leveområde for en av våre siste stammer av vill fjellrein. Rondemassivet med tinder, trange juv og dype botner. Berggrunnen er karrig og domineres av lav og lyng. Mange spor etter gammel fangstkultur. inardo, se under Dovrefjell- Sunndalsfjella. Hardangervidda km 2 Opprettet 1981 FOTO: TOM SCHANDY/SAMFOTO 6 Norges nasjonalparker Nord-Europas største høyfjellsplatå Norges største nasjonalpark, med verdifullt høyfjellsområde. Viktig tilholdssted for Europas største villreinstamme, dessuten sørligste utpost for fjellrev, snøugle og mange andre arter av arktiske planter og dyr. Vann og vassdrag med fin fjellørret. Hardangervidda Natursenter, 5784 Øvre Eidfjord, tlf , Hardangervidda Nasjonalparksenter, 3660 Rjukan, tlf , Ormtjernkampen 9 km 2 Opprettet 1968 Urskog av gran Norges minste nasjonalpark, med urskogområde i naturlig tilstand. Viser hvordan granskogen var på Østlandet før øksa gjorde sine innhogg. Området har også bjørkeskog og høyfjell. Gutulia 19 km 2 Opprettet 1968 Majestetiske grantrær Urskogområde og fjell- og myrlandskap som er karakteristisk for traktene. Flere hundre år gamle trær. Skogen har utviklet seg fritt uten nevneverdig menneskelig påvirkning. Her har en rekke fuglearter funnet tilhold. FOTO: STEINAR MYHR/SAMFOTO Femundsmarka 573 km 2 Opprettet 1971, utvidet 2003 Gammelfuru Dødislandskap med innsjøer, blokkmark, furuskog og fjell som er unikt i Europa. Krokete kraggfuru er et av markas særmerker. Mange vann og vassdrag gjør Femundsmarka til et eldorado for sportsfiskere. FOTO: MARI LISE SJONG/DN

7 ARKER Saltfjellet Svartisen km 2 Opprettet 1989 Fra fjelldaler til evig is Fjordlandskap og frodige fjelldaler, kalksteingrotter og evig is. Svartisen dekker 370 km 2 og er Nordkalottens største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora. Enestående samling av samiske kulturminner. FOTO: BÅRD LØKEN/SAMFOTO FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Ånderdalen 69 km 2 Opprettet 1970 Kystnatur Omkranses av storslåtte kystfjell og er et område karakteristisk for ytre deler av Troms. Fjellbjørkeskog og opprinnelig furuskog der enkelte av de kortvokste forvridde furutrærne kan være over 500 år gamle. Reisa 803 km 2 Opprettet 1986 FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Mektig vassdragsnatur Reisaelva har skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i nasjonalparken. Trange daler og kløfter, mektige fosser, elvegjel og jettegryter. Rikt plante- og fugleliv. FOTO: OLE JAKOB VORRAA/SAMFOTO Stabbursdalen 747 km 2 Opprettet 1970, utvidet 2002 Verdens nordligste furuskog Har særegen skog, variert vassdragsnatur og fjellrekka Gáisáene med et karakteristisk preg. Nordligste leveområde for flere dyreog fuglearter. Stabburselva er ei god lakseelv. Stabbursnes naturhus og museum 9710 Billefjord, tlf , TEGNFORKLARING Nasjonalpark Nasjonalparksenter Større by Stamveg Jernbane Børgefjell km 2 Opprettet 1963 Tallrike elver og vann Utpreget ødemarksområde der store deler er høyfjell med mye steinur og lite vegetasjon. Nasjonalparken preges av et stort antall vann og vassdrag og frodige lier og myrer. Har stor zoologisk interesse. Rago 167 km 2 Opprettet 1971 Vilt og utilgjengelig Storslagent fjellandskap med dype kløfter og store steinblokker. Jerv og bever har fast tilhold i området, mens gaupa opptrer som streifdyr. Rago grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet. Tilsammen danner de et vernet område på kvadratkilometer. Øvre Dividal 743 km 2 Opprettet 1971 Variert villmark Typisk innlandsnatur i den nordlige landsdelen med et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høgfjell, vann og myrer. Området har en rik fjellvegetasjon med blant annet store mengder kantlyng og lapprose. Flere arter av våre store rovdyr særlig jerv. Besøk et nasjonalparksenter Hva særpreger nasjonalparken jeg skal besøke? Hvor kan jeg overnatte? Hva er poenget med å verne natur? Dette er noen av spørsmålene du finner svar på i et nasjonalparksenter. Dette er informasjonssenter først og fremst for nærmeste nasjonalpark, men også for nasjonalparkene generelt. Å legge turen innom nasjonalparksenteret før du besøker parken, vil være både inspirerende og utbytterikt! Så langt finnes det nasjonalparksenter i tilknytning til sju av nasjonalparkene våre, og senter for ytterligere seks parker er under planlegging. På oversiktskartet ser du hvor de etablerte nasjonalparksentrene ligger. Nasjonalparksentrene mottar statlig støtte til etablering og drift, men er ikke eid og drevet av staten. Sentrene er svært forskjellige i profil og størrelse, men felles for sentrene er at de skal: Gi informasjon om naturvern generelt og nasjonalparkens økologiske og kulturhistoriske verdier spesielt. Bidra til at bruken av nasjonalparken ikke kommer i strid med verneformålet. Du kan lese mer om nasjonalparksentrene på: FOTO: RAOUL BIERACH/DN Øvre Anarjåkka km 2 Opprettet: 1975 Avsides og urørt Nasjonalparken og den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort, urørt naturområde. Et stykke av vidda med et representativt utvalg av naturtyper. Ligger avsides til og preges av et bølgende viddelandskap med bjørkeskog, furumoer, store myrer og mange vann. Øvre Pasvik 67 km 2 Opprettet 1970 Største urskogområde Landets største gjenværende urskogsområde, på grensa mot Finland og Russland. Furuskogen er en flik av den sibirske taiga. Flere østlige plantearter som er sjeldne eller ukjent ellers i landet, som pors, vokser i store mengder her. Øvre Pasvik Nasjonalparksenter Svanhovd Miljøsenter, 9925 Svanvik, tlf , På Breheimsenteret kan du lære mer om bre og is, om Jostedalsbreen nasjonalpark og om naturvern generelt. Breheimsenteret feirer 10-årsjubileum i juni. JA I NASJONALPARKENE KAN DU: ferdes fritt til fots og på ski raste og telte plukke bær og sopp jakte og fiske etter alminnelige regler i området lage bål (fra 15/9 til 15/4) NEI I NASJONALPARKENE ER DET IKKE TILLATT Å: skade planter/trær eller forstyrre dyr unødig ferdes med motorisert kjøretøy bryte løs stein, mineraler og fossiler forurense og forsøple 7

8 Blåisen i Jostedalsbreen får sin blåfarge når luft presses ut av isen. Positive holdninger hos de som bor rundt nasjonalparken kan gi en sunn forvaltning og bærekraftig kommersiell bruk uten at mange er ansatt i Nasjonalparken, slik som er vanlig i andre land, sier naturoppsyn Anne Rudsengen. Her sammen med Stryn-ordfører Nils Petter Støyva (til venstre) og brefører Vegard Bjørlykke på Briksdalsbreen. Turister på is Den knirker under føttene våre når de sylskarpe broddene presser seg inn i år gammel blåis. Kun et par millimeter feste er alt Briksdalsbreen lar oss få. Rundt oss dundrer det når store isblokker ramler nedover brearmen. På tretti minutter kan du bevege deg fra fjord til isbre. Det er dette urørte, ville og kraftige som gjør at jeg aldri bli lei av å vandre her, sier brefører Vegard Bjørlykke (33) i Briksdalsbreen Breføring AS. Varm ordfører For sikkerhets skyld er vi bundet sammen. To tre meter stram line mellom hver turgåer skal sikre oss hvis vi havner i en sprekk eller mister fotfestet. Bak oss hugger ordfører Nils Petter Støyva (41) seg fast. Apordføreren i Stryn er svett under hjelmen og varm i blikket. Cirka turister besøkte breen i fjor, hadde guidet tur. Antall gjestedøgn ble Slikt gir arbeidsplasser i en kommune med 7000 innbyggere. Jord- og skogbruk utgjorde 45 prosent av sysselsettingen i Nå er tallet under 11 prosent. I stedet har varehandel, hotell og restaurant passert 20 prosent og er på høyde med offentlig sektor. Til gjengjeld har ikke Stryn blitt den kraftkommunen flertallet av lokalpolitikerne i Stryn argumenterte for på 1980-tallet. Forbitrelsen var stor da storsamfunnet bestemte at to tredjedeler av kommunen skulle båndlegges blant annet som nasjonalpark. I dag har Støyva lagt dette bak seg. Nå ser vi fremover og fokuserer på mulighetene, sier han. Støyva tenker blant annet på Europarc Den årlige konferansen om nasjonalparker arrangeres i år i Stryn. 350 delegater fra 20 land skal diskutere balansen mellom vern og bruk og lokal utvikling. Konferansen gir god markedsføring og gode inntekter for reiselivet i Vestlandets største reiselivskommune etter Bergen. Like hyggelig er det at 65 cruiseskip skal seile inn Nordfjorden i år, en økning på nesten 50 prosent. Busser vil gå i skytteltrafikk inn til Jostedalsbreen nasjonalpark med turister med himmelvendt blikk som vil skue fjelltopper og isbreer. Vil ha liv rundt breen Naturoppsyn Anne Rudsengen (40) i Jostedalsbreen nasjonalpark sørger for informasjon, tilrettelegging og kontroll i nasjonalparken. Samarbeid med brukerne er viktig, samt å overvåke endringer i naturen og fange opp meninger fra tilreisende og fastboende. Det er viktig å skape eierforhold til nasjonalparken hos alt fra skoleklasser og grunneiere til politikere, kommunen og reiseliv, mener hun. Gårdbruker Erling Gjørven (51) i Hjelledalen i Stryn er både glad og sint for at nasjonalparken går inn på deler av eiendommen hans. Glad fordi fylkesmannen gir ham og andre gårdbrukere gratis materialer de bruker til å bygge bruer til seterområdet. Det gjør det lettere å hente ned syke dyr fra beite og å ferdes tryggere over ville elver. Men han får Tore Paulsen i Jostedalsbreen nasjonalparksenter. Har 350 planter ved nasjonalparksenteret Ved Jostedalsbreen nasjonalparksenter er engelske turister opptatt av de 350 plantene i nasjonalparken som er flyttet utenfor husveggen, mens tyske turister studerer steinsamlingen. Senteret satte i fjor besøksrekord med gjester. Vår jobb er å vise historien om naturen og menneskene i og rundt nasjonalparken, dessuten lære folk å bli glad i og å ta vare på naturen. Vi har kun to tre årsverk, mens en undersøkelse blant 128 europeiske nasjonalparker viste en stab på gjennomsnittlig 62 personer. Flere oppgaver og et økonomisk løft vil styrke nasjonalparksenteret, mener styreleder Tore Paulsen. Til topps i nasjonalparken Hotel Alexandra i Loen i Stryn kommune hadde gjestedøgn i Direktør Richard Grov (38), femte generasjon driver i det familieeide hotellet, bruker naturen i sin markedsføring. I fjor var for eksempel hotellet medarrangør av løpet «Skåla rett opp meter». Løpet, nesten fra fjordkanten til fjelltoppen, er meter langt, har meter stigning med 23 prosent på det bratteste. Rekorden i fjor var 1,22 time. For å skåne jordstiene sa fylkesmannen i Sogn og Fjordane nei til bruk av piggsko, noe Grov har full forståelse for. Grovs rekord til Skåla er for øvrig 2,05. 8 Norges nasjonalparker

9 FAKTA Jostedalsbreen er Europas største fastlandsbre. Jostedalsbreen nasjonalpark, der breen inngår, ble opprettet i 1991 og utvidet i Nasjonalparken er på kvadratkilometer. Til sammenlikning er Vestfold fylke kvadratkilometer. Stryn kommune består av blant annet 151 breer, der Jostedalsbreen er den største. Anne Rudsengen i Statens naturoppsyn er eneste ansatte naturoppsyn i Jostedalsbreen nasjonalpark. I bakgrunnen brefører Vegard Bjørlykke. Fra snøen legger seg på Jostedalsbreen til den kommer frem som brearm, tar det år. ikke lov å bygge en enkel traktorveg de tre siste kilometrene opp til setra for å kunne ta ut skog til vedsalg. I stedet gror skogen igjen, samtidig som han ser at naturen selv gjør store inngrep når stein- og snøras herjer dalsidene. Skred tar veden Vi er grunneiere, men må stå med lua i handa og spørre om vi får lov å bruke egen eiendom. Men fylkesmannen skal ha ros for en stort sett fornuftig tolkning av regelverket, for eksempel at vi får bygge et minikraftverk til 280 husstander, sier Gjørven. TEKST: BJØRN KVAAL FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Positivt med nasjonalpark som nabo så langt, sier hotelldirektør Richard Grov. Deler av Erling Gjørvens eiendom er nasjonalpark. Brevann koker ris Olden brevann gir ris bedre smak og holdbarhet, hevder et firma i Japan som har kokt ris for det nasjonale markedet i generasjoner. Hver måned får de liter vann på tolitersflasker tappet hos Olden i Stryn. I tillegg til bedre aroma får risen en holdbarhet på to uker mot normalt tre fire dager. Stryn kommune Jostedalsbreen N asjonalparksenter Websites: Stryn kommune og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter inviterer til: Europarc Congress 2003 Stryn august 2003 på Hotel Alexandra, Loen Internasjonal kongress om nasjonalparkar Main theme: Protected areas: Striking the balance between nature conservation and local economic development. Foredrag, workshops og ekskursjonar. Informasjon og påmelding: EUROPARC 2003 STRYN Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 6799 Oppstryn, NORWAY Tel: (+47) Mobil: (+47) Fax: (+47) Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Stryn: Ny panoramafilm. Nye utstillingar og utvida tilbod til sesongen Velkomen! 9

10 FOTO: OLAV BREEN 1/3 av de som har stillesittende liv vil ut og røre på seg, sier Anette Myrvang. Naturen gjør deg mentalt robust Friluftsliv styrker den psykiske helsen din. Og jo mere du er ute i naturen, jo mer robust blir du. Det viser en undersøkelse Anette Myrvang (29) gjorde i fjor i forbindelse med at hun tok Master of public health ved Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Finn din veg til naturen, enten det er breturer eller blåbærplukking. Bildet er fra Saltfjellet Svartisen nasjonalpark finnmarkinger Fire måneder i året er Myrvang daglig leder i Svartisen bre- og turlag. Gjennom egen erfaring, og gjennom å være vitne til hvordan friluftsliv virker på folk, hadde hun en hypotese om at friluftsliv ikke bare gir fysisk helse, men også bedret psykisk velvære. I studien er det brukt data innsamlet av Folkehelseinstituttet kvinner og menn i Finnmark har besvart spørreskjema om egenvurdert helse, blant annet friluftslivsaktiviteter og oppfatning av egen psykisk helsetilstand. Naturens ro er en motvekt til «stappesamfunnet», synes Anette Myrvang. Mindre stress Dataene i undersøkelsen viser en sterk tendens til sammenheng mellom psykisk helse og benyttelse av friluftsliv både blant kvinner og menn. Det er en positivt stigende tendens mellom å rapportere om en bra psykisk helsetilstand og mengde tid brukt ute i det fri. Jo mere tid brukt ute, jo flere rapporteringer av god psykisk helse. I denne undersøkelsen vises ikke samme tendens ved fysisk aktivitet innendørs. Der kan man se en rask stigning ved middels aktivitet, men en nedgang når aktiviteten blir for høy. Grunnen til dette kan være overtrening FOTO: OLAV BREEN og stress relatert til treningen, sier Myrvang. Plukker bær Skitur, fjelltur, jakt, fisketur, bærtur og lignende, der friluftsliv er en kombinasjon av mild fysisk aktivitet, utfordringer og mestring, stillhet og rom, sosialt felleskap og lek, gir kvaliteter som kan hjelpe oss til en bedre hverdag. Det skal lite til av uteaktiviteter for at det gir positivt utslag på den psykiske helsen. Og friluftsliv har ingen øvre begrensning. Det handler om å finne sin type aktivitet, som passer ens egen livsrytme. Her har friluftsliv mange muligheter på menyen, mener Myrvang. TEKST: BJØRN KVAAL FOTO: BÅRD LØKEN/SAMFOTO FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Her er du på veg inn i nasjonalpark, hvor Statens naturoppsyn (SNO) har tilsyn med området. Oppsyn landet rundt De skal gi tips om hvor ørreten står og hvor de fineste plassene for å slå opp teltet i nasjonalparken finnes, men også stanse ulovlig snøscooterkjøring og ulovlig jakt, dessuten hindre at kulturminner blir rasert. Det er noen av rollene til de 30 ansatte i Statens naturoppsyn (SNO), som du kan møte på i nasjonalparker og andre verneområder. Hensikten med SNO, som ble opprettet i 1997, er å få mer profesjonelt oppsyn for pengene etter at oppsynsrollen ble definert i egen lov og SNO etablert som en avdeling i Direktoratet for naturforvaltning (DN). I år styrkes naturoppsynet langs kysten ved at de syv siste stillingene er lagt til kystområdene. SNO har også et omfattende feltarbeid knyttet til store rovdyr, og et nettverk på 220 timebaserte medarbeidere i kommunene. Disse bistår ved mistanke om at tamrein eller sau er drept av bjørn, ulv, jerv, gaupe eller kongeørn. Skadedokumentasjon er nødvendig for eventuell erstatning. SNO har også et eget fellingslag som blant annet ble brukt under ulvefellingen i Østerdalen i Barn treffer barn i naturen På veg til Dovrefjell-Sunndalsfjella. FOTO: BJØRN KVAAL Riding, turer, fotturer, brevandring, blåisleik, samhold, fiske, maling, opplevelsesturer, leirkonkurranser, leker og isbading. Dette skjer under Barnas nasjonalparkuke juli i år i regi av Barnas Turlag i Den norske Turistforening (DNT). Hensikten med familiefjellcampen i utkanten av Jostedalsbreen nasjonalpark, ved Tungestølen omkranset av fjell, bre og elv, er å la barn i alderen 3 12 år treffe nye venner i spennende omgivelser. Alle sover i lavvoer eller egne telt. Mat lages i fellesskap, ellers deltar alle på de aktivitetene de selv ønsker. Kanskje de store barna drar på klatretur, mor på brevandring, mens minsten koser seg med nye venner i leirområdet. I fjor deltok 70 små og store på campen. Gjennom Barnas Turlag har DNT også egne opplegg for barn og familier i mange av de andre nasjonalparkene. I Jotunheimen arrangeres Turbodager på Fondsbu ved Bygdin. Mer informasjon på FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Jostedalsbreen nasjonalparksenter. Turen til Hardangervidda starter ved Møsvatn! Møsvatn ligger i Tinn og Vinje kommuner i Telemark og er det perfekte utgangspunktet for deg som søker naturopplevelser på Nord-Europa s største høyfjellsplatå! På Hardangervidda nasjonalparksenter Møsvatn, i Villreinens Rike, kan du se filmer, utstillinger og la barna boltre seg i Barnas Fjellverden. Vi har også gleden av å kunne vise utstillingen om Helge Ingstads fantastiske liv! Med Fjellvåken II kommer du 4 mil inn til hjertet av Hardangervidda hver dag i juli og august! Overnatting i alle prisklasser og et naturlig utgangspunkt for å oppleve området! Rjukan Turistkontor, tlf , Hardangervidda Turistservice AS et samarbeidsorgan for Møvannsområdet stier løypepreparering og utvikling. 10 Norges nasjonalparker

11 V E L K O M M E N T I L E I D F J O R D H A R D A N G E R Reklamebyrået AG2 Kjernen av Norge Hvordan ville du beskrive essensen av Norge? Bratte fjell rundt en vakker fjord. En mektig, kraftfull foss. Utsikt til en majestetisk isbre. Vide fjellvidder med ville reinsdyrflokker. Åpne, vennlige mennesker. Eidfjord passer til beskrivelsen. Fossli Hotel Tlf Eidfjord - et fjord- og fjelleventyr Hardangervidda - Nord-Europas største fjellplatå Vøringfossen - Norges mest berømte fossefall Trolltoget - på den gamle veien opp Måbødalen Hardangervidda Natursenter Eidfjord - et naturog kulturhistorisk opplevelsessenter Sima Kraftverk - Norges største kraftverk Kjeåsen - fjellgården som ligger som et ørnerede i fjellsiden Hardangerfjorden Rv7 - Turistveien Oslo-Bergen Bergen Stavanger Eidfjord HARDANGER- VIDDA RV7 Oslo Kristiansand Hardangervidda Natursenter Eidfjord Hardangerviddahallen Hardangervidda Natursenter Eidfjord og Hardangerviddahallen Tlf Eidfjord Hotel, Tlf Quality Hotel Vøringfoss Tlf Eidfjord Turistkontor 5783 Eidfjord Tlf Fax E-post: Internett: Sima Kraftverk, Tlf Hurra! Du har vunnet i lotto! -naturlotto! Naturen er en nesten ufattelig rikdom for landet vårt. Det vil oppleves slik når du befinner deg midt i en nasjonalpark, men det er også en objektiv sannhet: Norge har en allsidig rikdom i naturtyper som overgår det vi finner i de fleste andre land. Naturen har egenverdi. Naturen er grunnlaget for store deler av norsk næringsliv: reiseliv, skogbruk, fiskeri og havbruk. Ren og rik natur har enorm verdi for folk gjennom rekreasjon, økt livskvalitet og bedre helse. Bor du i Norge, er det fortsatt som om du har vunnet i lotto - naturlotto! Men det er ingen selvsagt ting. Rikdom skal forvaltes. Naturviterforbundets medlemmer har solid kompetanse for å forske på, forvalte, ha oppsyn med, kartlegge, bevare, beskytte, undervise i eller bruke norsk natur på bærekraftig vis for stat og kommuner, organisasjoner, private virksomheter og grunneiere. Vit at denne rikdommen også finnes i dag fordi det finnes høyt kvalifiserte fagfolk som styrer et sinnrikt system av positive vernetiltak, god skjøtsel og god bruk, støtteordninger, forbud, påbud og konsekvensutredninger. På finner du naturviternytt; massemediers omtale av naturviteres ulike faglige bidrag. Naturviterforbundet er stolt over våre medlemmers innsats og vi jobber aktivt for å styrke mulighetene for naturfaglig innsats og for at naturvitere skal lønnes i samsvar med sitt store ansvar og sin ofte meget høye kompetanse. Menneskets evne til å ødelegge natur har aldri vært større. Naturviterforbundet og våre 500 medlemmer i Naturviterstudentene er opptatt av at Norge må sikre seg kompetanse til å handle riktig gjennom økt innsats innen forskning og forvaltning. Neste gang du nyter og bruker norsk natur, send en vennlig tanke til de mange naturvitere som daglig arbeider med å sikre denne nasjonale skatten "gevinsten i naturlotto" - for deg og dine etterkommere. Har du spørsmål om Naturviterforbundet eller Naturviterstudentene, kontakt oss på -Se mulighetene i naturen NASJONALPARKSENTER RONDANE DOVREFJELL SUNNDALSFJELLA SUNNDAL Gjøra fra isbre til kulturlandskap KVIKNE PÅ SPORet av de som lever i fjellet FOLLDAL Fra gruve til nasjonalpark DOMBÅS I Dovregubbens rike OTTA Fjellfolket hva levde de av? UTSTILLINGER KUNNSKAP OPPDAGELSER AKTIVITETER 11

12 NVE Middelthunsgt. 29, P.b Majorstua, 0301 Oslo Tel ABC VISUELL KOMMUNIKASJON Verneplanen for vassdrag Verneplanen omfatter mer enn 300 vassdrag og er unik internasjonalt. Forvaltningen av de vernete vassdragene er krevende og det er et nært samarbeid med miljøforvaltningen. NVE har ledet arbeidet med verneplanen siden det startet på slutten av 1960-tallet. VASSDRAGSNATUREN Vårt vassdragslandskap rommer store verdier av internasjonal kvalitet. Det har stor variasjonsrikdom med is og bre, små fjellbekker, elver med viltre fosser og stryk, rolige og stilleflytende elver, små tjern og store innsjøer, delta og fjorder. Hovedelementene er fjell, dal og vann. Mektige fjellmassiver ruver rett opp fra havet og fjordene ligger i bunnen av dype daler og irrgrønt, flatt og frodig sletteland i et bredt og åpent landskap med store jordbruksdistrikter. Det er store variasjoner over korte avstander. Elver og vann er bindeledd mellom bygd og by, landsdeler og land. Det er spiskammer og kilde til rekreasjon, det er energi og transportvei. Landskapet påvirkes av menneskelig aktivitet direkte og indirekte på ulike måter og i forskjellig grad, slik utvikles kulturlandskapet. På de høyestliggende steder og i brenære områder har vi urlandskapet. Vi har om lag 4000 små og store vassdrag med utløp til havet. Det er innsjøer, mindre vann og tjern. Atten innsjøer er større enn 50 km 2. Vettisfossen i vest med sine 275 m tilnærmet fritt fall regnes i dag som den høyeste uregulerte fossen i Norge. Regnes totalt fall er den uregulerte Kjelsfossen blant verdens høyeste med sitt fall på 840 m. Rundt 0,8 % av fastlands-norges areal er i dag dekket av breer. Tidligere var hele landet isdekket. Breenes størrelse og antall forandrer seg hele tiden. Dette sammen med det rennende vann, som eroderer, transporterer og avsetter løsmateriale, former naturlandskapet og gir det dynamikk. FOTO: ARNE T. HAMARSLAND, NVE FOTO: ARNE T. HAMARSLAND, NVE FOTO: PER KR. LOFSBERG, NVE VASSDRAGENES SENTRALE ROLLE Vann og vassdrag har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av vårt samfunn. Boplassene til de første veidefolkene lå i tilknytning til vann og vassdrag. Det var fiske og fangst som ga mat. Allerede før år 1350 ble vassdragene benyttet til fløtingen av tømmer. Fra 1850 av ble det bygget kanaler i lavlandet for å lette transporten og fløtingen på elvene. Alt i vikingtid ble det malt mel med kvernkaller. Omkring 1530 ble vasshjulet tatt i bruk i gruvevirksomheten og det første tresliperiet startet i Etter hvert ble vannets krefter tatt i bruk i cellulose- og papirfabrikker. I 1877 ble det første elektrisitetsverk bygget. Frem til 1940 ble det bygget mer enn 2000 kraftverk. Spesielt i perioden var det hektisk utbygging. Produksjonen i 1990 var nesten fire ganger større enn i VASSDRAGSVERNET Presset på våre vassdrag til utbygging og regulering til elektrisitetsproduksjon var så stort at rundt 1960 ble det i Stortinget reist spørsmål om vi ikke burde ta vare på noen av vassdragene. Dette resulterte i en større debatt og klarleggingen av verdier og kvaliteter. Resultatet har blitt at mer enn 300 vassdrag er gitt varig vern mot kraftutbygging i perioden En supplering av planen forventes behandlet av Stortinget i Forvaltningen av de vernete vassdragene er problematisk, fordi andre inngrep enn kraftutbygging også kan medføre forringelse av vernekvalitetene. Verneplanen er forankret i Vannressursloven av FOTO: FINN LOFTESNES, NATURFOTO Vassdragene blir i dag utnyttet på en langt mer intensiv måte enn tidligere, samtidig som bruksformene har endret seg. Gjennom arbeidet med nasjonalparkene og verneplanene for vassdrag er det forsøkt å sikre et utvalg av landskaps- og vassdragstyper. Bevisstheten er økende om vannet og vassdragenes betydning som landskapselement og for miljøet og for biologisk mangfold. Folks økende fritid og behov for avkobling i ikke-stressende miljøer er en annen faktor som også tilsier det. FOTO: ARNE T. HAMARSLAND, NVE Les mer om Verneplanen for vassdrag og Ferskvannets år på 12 Norges nasjonalparker

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

DESTINASJON NORGE. FERIEBØRSEN På kjente stier. I nedgangstider reiser vi mest i vårt eget land. Og det er nok ikke så dumt.

DESTINASJON NORGE. FERIEBØRSEN På kjente stier. I nedgangstider reiser vi mest i vårt eget land. Og det er nok ikke så dumt. Biltur i Norge Opplev vakre landskap langs nye turistveier Turguider Er det nødvendig å sertifi sere fjellguider? ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Eventyret Journalist syklet hele Norge på langs DESTINASJON

Detaljer

PRO TREK. Glutenfritt i fjellet

PRO TREK. Glutenfritt i fjellet TUREKSPERTEN Har du spørsmål til DNTs tureksperter? Send til redaksjonen@turistforeningen.no Glutenfritt i fjellet Glutenallergikere kan trygt gå fra hytte til hytte. Du må bare planlegge litt mer, råder

Detaljer

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg...

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg... Trø varsomt - tips til den som bryr seg... Forord Våre holdninger endres med tiden. Fram til 1990-tallet var det f.eks. helt vanlig at folk på landsbygda hadde egne søppelfyllinger bak låven. Dette er

Detaljer

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no

Den norske turistforening. Årsrapport 2006. Naturopplevelser for livet. www.turistforeningen.no Årsrapport 2006 Naturopplevelser for livet www.turistforeningen.no 1 Duis augait dolutpat Innhold 4 DNTs visjoner og verdier 16 Norges største i bratt friluftsliv Foto fra venstre: Nordic Life, ag-naturfoto.no,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 1 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd

100 år for naturen. 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 28 Klimaendringenes inntog 41 50-milliardersseieren 42 Markagrensas far 48 Fra Kola til Mosambik 76 Vassdrag: En blå tråd 1-2014 Et magasin fra Naturvernforbundet 100 år for naturen Faksimile av hilsningsbrev

Detaljer

TURISME I VERNEOMRÅDER

TURISME I VERNEOMRÅDER 87 TURISME I VERNEOMRÅDER FORPROSJEKT Mette Marie Heiberg Haaken M. Christensen Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Fremtidens friluftsliv

Fremtidens friluftsliv Fremtidens friluftsliv Scenarier for bruken av norsk natur i 2020 Rapport 1 2006 Fremtidens friluftsliv Scenarier for bruken av norsk natur i 2020 ISBN 82-92447-08-3 Utgitt: Oslo, mars 2006 Omslag: Enzo

Detaljer

Tittelen over er hentet fra Aftenpos

Tittelen over er hentet fra Aftenpos våtest særlig 46 Leder Kraftkrise og ragnarokk Ll Tittelen over er hentet fra Aftenpos ten. I et intervju med Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri, tegnes et dystert bilde av en mørk og kald vinter

Detaljer

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet STI OG VARDE Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag Nr 4 2014/45 årgang Gullhorgabu årets suksess Nyheter Reportasjer Naturvern Utstyr Tips Tett på FJELLREVEN Pudderjakt i CANADA Naturopplevelser

Detaljer

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 2 2013 Årgang 32

TINDERANGLER. Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 2 2013 Årgang 32 DNT VALDRES 1982 TINDERANGLER Medlemsblad for DNT Valdres Nr. 2 2013 Årgang 32 VALDRES gjev ekte opplevingar! Foto: Jan Askildsen Følg med på nettportalen, 52 gode turforslag lanseres, en for hver uke

Detaljer

Bli med til Færder nasjonalpark!

Bli med til Færder nasjonalpark! Tidsskrift for Oslofjordens Friluftsråd li med til Færder nasjonalpark! Vinter 2013/14 www.oslofjorden.org 1 Kultur og natur Kvalitetsskilt Landsdekkende montering Lokale tilpasninger Kreativ utforming

Detaljer

Nytt prosjekt på Madagaskar. Torres del Paine nasjonalpark. Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet. Kinas utvikling - vår klimafremtid

Nytt prosjekt på Madagaskar. Torres del Paine nasjonalpark. Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet. Kinas utvikling - vår klimafremtid U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Nytt prosjekt på Madagaskar Torres del Paine nasjonalpark Trillemarka-Rollagsfjell endelig vernet Kinas utvikling - vår klimafremtid Landet

Detaljer

Solid håndverk i 60 år

Solid håndverk i 60 år Din lokale HYTTEGUIDE KOMMUNAL INFORMASJON HY T TET I P S AKT I V I T E TER NR. 4-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Bli lykkelig hyttedeler - enten sammen med søsken eller venner Foto Dagfinn

Detaljer

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010 Statens naturoppsyn Årsrapport 2010 1 Innhold..... Forord... 3 Naturveiledning i villreinens rike... 4 Kulturminner smelter fram fra isen........................... 8 Krafttak for dverggåsa... 12 Fjellreven

Detaljer

Stien sett gjennom ti øyne En kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen

Stien sett gjennom ti øyne En kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen Stien sett gjennom ti øyne En kvalitativ undersøkelse rundt den ideelle fotturen i naturen Bjørn-Eirik Jevne Våren 2012 Bacheloroppgave i friluftsliv Seksjon for Idrett og friluftsliv Avdeling for kulturfag

Detaljer

FJELLPOSTEN. Trygger turen, verner naturen. Er du klar for Hjørundfjorden rundt? Rune S. Olsen Ny leder i DNT ung Sunnmøre

FJELLPOSTEN. Trygger turen, verner naturen. Er du klar for Hjørundfjorden rundt? Rune S. Olsen Ny leder i DNT ung Sunnmøre NR 1 2014 FJELLPOSTEN M e d l e m s b l a d f o r Å l e s u n d - S u n n m ø r e Tu r i s t f o r e n i n g 6 8 å r g. Er du klar for Hjørundfjorden rundt? Rune S. Olsen Ny leder i DNT ung Sunnmøre Fra

Detaljer

Forord. Ola Skauge Direktør Naturbruksavdelingen

Forord. Ola Skauge Direktør Naturbruksavdelingen Forord Landskonferanse for Friluftsliv har vært arrangert hvert (2.) 3. år siden 1990 (1990, 1992, 1995, 1998 og 2001). Årets konferanse, den sjette i rekken var lagt til Tromsø og med Tromsøs ulike bydeler

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger!

Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! EIDFJORD HARDANGER 2 www.visiteidfjord.no 3 Innhold Foto: Terje Rakke/Nordic life/fjord Norway Velkommen til Eidfjord kommunen innerst i Hardanger! Eidfjord har hatt gleden av å ønske turister velkommen

Detaljer

Historier om. vann, elver og våtmarker

Historier om. vann, elver og våtmarker Historier om vann, elver og våtmarker Innhold Historiene om vann, elver og våtmarker...3 Våtmarker: Viktig natur for mellomlanding og hekking...4 Magiske myrer: De økologiske supersystemene...7 Elvene:

Detaljer

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser

SVALBARD. Opplev Svalbard på naturens premisser SVALBARD Opplev Svalbard på naturens premisser Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen. En av etatens viktigste oppgaver er forvaltning av Svalbards natur- og kulturmiljø.

Detaljer

Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang. Da Jomfruland mistet uskylden. Den nye vassdragskampen. Den stille invasjonen. Crex crex Stemmen som forsvant

Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang. Da Jomfruland mistet uskylden. Den nye vassdragskampen. Den stille invasjonen. Crex crex Stemmen som forsvant Utgis av WWF-Norge Nr 3/2009-24. Årgang Da Jomfruland mistet uskylden Den nye vassdragskampen Den stille invasjonen Crex crex Stemmen som forsvant Da Jomfruland mistet uskylden side Den nye Vassdragskampen

Detaljer

Bygdekvinner. Trønder med tæl. 10 - Pensjonssviket 14 - Suksessoppskrift på fellesskapsbygging 16 - Velkommen til bygda

Bygdekvinner. Trønder med tæl. 10 - Pensjonssviket 14 - Suksessoppskrift på fellesskapsbygging 16 - Velkommen til bygda Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 3-2011 Trønder med tæl 10 - Pensjonssviket 14 - Suksessoppskrift på fellesskapsbygging 16 - Velkommen til bygda Leder Mangfoldige bygdekvinneliv

Detaljer

NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no

NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no NR. 1 - VÅREN 2006 7. ÅRGANG www.blomstrende-sorland.no Utgitt av: Blomstrende Sørland Destinasjon Sørlandet Vestre Strandgate 32 4612 Kristiansand www.blomstrende-sorland.no Ansvarlig redaktør: Arne Aarflot

Detaljer

Å FINNE ET BERG AV V BRITT K. LARSEN DNTS LANDSMØTE TIL KONGSVINGER I 2007 TUR TIL LIOMSETER

Å FINNE ET BERG AV V BRITT K. LARSEN DNTS LANDSMØTE TIL KONGSVINGER I 2007 TUR TIL LIOMSETER ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONSVINGER EIDSKOG ODAL Nr. 2 2005 Finnskogvandrer'n Å FINNE ET BERG AV V BRITT K. LARSEN DNTS LANDSMØTE TIL KONGSVINGER I 2007 TUR TIL LIOMSETER Skiturer SKITUR OVER NOPPIFJELLET

Detaljer

kostbar krise i havet

kostbar krise i havet Bisonsafari side 24-25 Uvær og klima side 6-7 natur & miljø / 5-2009 et magasin fra norges naturvernforbund Ny verneplan? side 32-33 Milliarder går tapt hvert år: kostbar krise i havet / 1 Naturkalenderen

Detaljer