Bli med på tur. Klart barna skal bli med!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli med på tur. Klart barna skal bli med!"

Transkript

1 Norges nasjonalparker en del av vår naturarv FOTO: ØYSTEIN SØBYE/SAMFOTO Den europeiske nasjonalparkdagen 24. mai markerer at det er 94 år siden den første nasjonalparken ble opprettet i Europa. Rondane (bildet) var den første i Norge, opprettet i Norges nasjonalparker ivaretar ulike naturtyper, verner sjeldne dyrearter og tilbyr et mangfold av opplevelser. SIDE 6 7 Bli med på tur ET BILAG OM NORGES NASJONALPARKER FOTO: MORTEN BRAKESTAD Klart barna skal bli med! Det mener Arne Hjeltnes. Han har rodd, trasket og syklet med sine tre barn. Det krever bare litt annen planlegging. Til gjengjeld får du trim, frisk luft, billig ferie og mange gode stunder. SIDE 4 Børge Brende i naturen Naturen er møteplass Stryn i nasjonalparken MIljøvernminister Børge Brende har Børgefjell som sin favoritt blant nasjonalparkene. Ikke så rart, siden han er oppkalt etter Børgefjell. SIDE 2 FOTO: ADRESSEAVISEN I sommer blir det egne tilbud for barn i regi av Den norske Turistforening i nasjonalparkene. Naturen har mye å by på for barn. SIDE 10 FOTO: ARNE HJELTNES/KAGGE FORLAG Stryn er mest nasjonalpark og trekker turister. I dag har ordføreren lagt kampen om kraftutbygging bak seg. Turistnæringen øker mest. SIDE 8 FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Et bilag fra Direktoratet for naturforvaltning som distribueres sammen med Aftenposten Tlf ,

2 Å være ute i fjellheimen er en glede vi bør dele med andre, både turister som bidrar til verdiskaping, og fremtidige generasjoner, mener miljøvernminister Børge Brende. Børgefjell for Børge FOTO: ADRESSEAVISEN FOTO: PETTER LØVDAHL Lokale lag og stiftelsen Utladalen naturhus arrangerer festivalen. Inviterer til festival i Årdal 24. mai 1909 ble de første nasjonalparkene opprettet i Europa. Det skjedde i Sverige. I 1999 markerte Årdal kommune 90-årsjubileet med en nasjonalparkfestival, som siden har blitt en fast tradisjon den siste helgen i mai hvert år. Hensikten er å vise hva naturen betyr blant annet for folks mentale og fysiske helse, sier en av ildsjelene bak festivalen, Petter Løvdahl. Slingsbystiftelsen deler ut en pris til en person eller et lag som har gjort en ekstra innsats for naturen og/eller folk. I fjor gikk prisen til Norsk Folkehjelps ungdomsgruppe i Årdal. Miljøvernminister Børge Brende er begeistret for nasjonalparker. Det bør en miljøvernminister være. Men for Brende er det mer enn en jobb. Han er personlig engasjert i nasjonalparker, han bruker dem og er sågar oppkalt etter én. Jeg hadde min debut som fjellvandrer i Børgefjell, riktignok liggende i pulken som foreldrene mine slepte på. De var begeistret for Børgefjell, og der har jeg tilbrakt flere somre på fjellskole som barn, sier Brende. Han er takknemlig for at foreldrene lot ham få oppleve fjellet fra han var liten. Jeg tror det er viktig å la barna få oppleve natur. Blir man glad i naturen, lærer man seg også å respektere naturens tålegrenser. Hvorfor er det viktig med nasjonalparker? Presset på naturen er økende. For hundre år siden var halve Norge villmark. I dag er det tolv prosent igjen og bare fem prosent i Sør-Norge. Vi har et ansvar for å gi våre barn og barnebarn Jeg hadde min debut som fjellvandrer i Børgefjell, riktignok liggende i pulken som foreldrene mine slepte på. Truet sjarmør Fjellreven står i fare for å dø ut i fastlands-norge. Den er karakterisert som direkte truet på den nasjonale rødlista for truede arter i Norge. Situasjonen er mest prekær i Sør-Norge. Som ledd i å bevare fjellreven innfanges fjellrevvalper for avl og senere utsetting. Prosjekt fjellreven, der en rekke frivillige organisasjoner samarbeider om å bevare fjellreven i Norge, støttes av Miljøverndepartementet. Gjennomføringen av nasjonalparkplanen vil bidra til å ta vare på viktige leveområder for fjellreven, blant annet i Børgefjell nasjonalpark som skal utvides i løpet av året. I år er det satt av to millioner kroner til bevaringstiltak, i tillegg til overvåkingsmidler. Dovrefjell og Hardangervidda har tradisjonelt vært områder kjente for fjellrev. Likevel har det kun vært observert streifdyr her de siste årene, og det er flere år siden yngling ble påvist i dis- like gode muligheter til å oppleve villmark og urørt natur som vi har i dag. Hva gjør du med det? Gir bedre beskyttelse av våre gjenværende naturområder. I 2002, som var FNs internasjonale fjellår, opprettet Regjeringen 180 verneområder. Ikke noen gang tidligere har man i løpet av ett år vernet mer norsk natur. For mange mennesker er vern kontroversielt? Det er lettere å reversere vern enn å reversere tekniske inngrep. Når vi verner, har vi fortsatt valgmulighetene. Og vi gir våre etterkommere mulighet til å avgjøre se områdene. I dag er det kun i Børgefjell arten yngler jevnlig. Sommeren 2002 ble det registrert ni kull i Norge, fire i Sverige og ingen i Finland. I lemenåret 2001 ble 15 kull registrert i Norge, mens i 2000 ble det ikke dokumentert valper i landet. På grunn av hard jakt ble fjellreven fredet i Bestanden har ikke klart å ta seg opp igjen. En forklaring kan være at den ble for fåtallig og isolert. Rødreven har økt i antall og har overtatt FOTO: OLAV STRAND/NINA om de setter pris på områder med uberørt natur. Andre mener det er å legge Norge brakk? Ikke når så mange nordmenn og turister tar disse naturområdene i bruk nettopp fordi de er uberørte fristeder som det blir stadig færre av i samfunnet. Din favoritt blant nasjonalparkene? Børgefjell, som er leveområde for en rekke sjeldne og truede dyre- og fuglearter, for eksempel for de siste fjellrevene i Norge. I tillegg finnes det flere glimrende ørretvann. Fra Kvigtinden, som med sine 1699 meter er nasjonalparkens høyeste, har man utsikt over hele parken, fra Nord-Trøndelag og inn i Nordland. Et slikt fugleperspektiv burde man ha i hele nasjonalparkdebatten. I Børgefjell kan du fortsatt oppleve fjellrev. områdene til fjellreven. Mer informasjon på eller TEKST: BJØRN KVAAL Leder til natur og kultur Pilegrimsledene til det gamle Nidaros legger til rette for friluftsliv som kombinerer naturog kulturopplevelser. Siden gjenåpningen i 1997 i regi av Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har tusener av turgåere vandret på de godt merkede grusvegene og stiene. Håndbøker forteller om naturen, kulturen og historiske minnesmerker langs ruten. I 1997 var leden 90 mil lang og hadde traseer fra Oslo og Stiklestad til Nidaros. Senere har leden gjennom Østerdalen og flere andre kommet til. I dag er nærmere 50 kommuner knyttet til turveisystemet som leder mot Nidarosdomen. Du kan benytte fjellovergangen over Dovrefjell eller gjennom Forollhogna nasjonalpark. Symbolet for Pilegrimsleden. Pilegrim: person som valfarter til hellig sted. Mer informasjon på pilegrimsleden/pil1.htm Et bilag fra Direktoratet for naturforvaltning Informasjonssjef Heidi Bente Hoel svarer på spørsmål om innholdet, tlf , Produksjon Bilaget er produsert av Norske Riksaviser NUF, et avisforetak etablert av Conny Unéus Prosjektleder: Terje Egil Nordbø Tekstansvarlig: Bjørn Kvaal Grafisk form: Gunilla Nyberg Repro: InPress Trykk: Schibsted Trykk For informasjon om annonsebilag, kontakt Terje Egil Nordbø, tlf , e-post: 2 Norges nasjonalparker

3 Folgefonna Sørlegaste isbreen i Norge Området på og ved Folgefonna, den tredje største isbreen på fastlandet, vert nasjonalpark i På Folgefonnhalvøya finn du isbre og villmark, geologisk mangfald, rikt plante- og dyreliv, kulturskattar og vakre landskap. Her er eit variert opplevingstilbod og mange overnattingsplassar Velkomen til Folgefonna Informasjonssenter Senteret ligg sentralt i Rosendal med god tilkomst for bil og med godt kollektivtilbod. UTSTILLINGAR: Folgefonna nasjonalpark Dyreliv i vassdrag Geologi og landskap Isbre og bresport Kulturminne i Kvinnherad Livbåten si historie I tillegg er Folgefonna Informasjonssenter ein apetittvekkjar for dei mange attraksjonane på Folgefonnhalvøya, som til dømes Baroniet Rosendal, Folgefonna Sommarskisenter, breføring i Buerbreen og med Folgefonni Breførarlag, Isvegen til Bondhusbrea, Keisarstien, Ridestien, fruktbløming, vårskiløping på breen, bresport og fjellvandring, fjordfiske og laksepark. Her er også turistinformasjon for Kvinnherad og internettkafé. DETTE ER FOLGEFONNA: Tre platåbrear: Nordre, Midtre og Søre Folgefonna. Søre Folgefonna er den tredje største isbreen i Norge. Høgaste punkt er 1660 m.o.h. Isen på Folgefonnhalvøya dekker eit areal på ca. 270 km 2. Arealet er fordelt på fem kommunar i Sunnhordland og Hardanger: Kvinnherad, Jondal, Ullensvang, Odda og Etne. Bergen Rosendal FOLGEFONNA Haugesund Stavanger OPNINGSTIDER I 2003: 3.mai 11.mai: Laurdag og søndag kl mai 19.juni. Kvar dag kl juni 17.august: Kvar dag kl august 14.sept.: Laurdag og søndag kl Telefon: Sjå filmen om bruk og vern av Folgefonna og biletspelet om fartybygging i gamle dagar! FYLKESMANNEN I HORDALAND Følg verneplanen på våre heimesider: KVINNHERAD TURISTINFORMASJON Tlf Nasjonalpark kommunen Årdal Årdal er elvedalen inst i Sognefjorden bygdebyen der Sognefjorden går på land. I eit par millionar år rann elvane i fjellsprekkene under Store Skagastølstind og grov ut dalane. Så kom isen. Breane flytte seg fram og attende, grov og polerte. Svære groper med sidearmar vart forma til fjordar. I Noreg heile 702, den største vart Sognefjorden med sine 205 kilometers lengde. Då havet fossa over terskelen ytst ute, rann det inn 500 kubikkilometer med saltvatn. Det er meter frå botnen av fjorden til toppen av Storen (Store Skagastølstind). Jøtunheimen døypte Aasmund Olavsson Vinje dette store fjellområdet på grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane i Jotnane trolla har heimen sin her. Jøtunheimen vart seinare til Jotunheimen, og det namnet brukar vi i dag på dette mektige området med dei høgste fjella i Nord-Europa. Om du ikkje klatrar eller går i dei, er dei verd eit syn for auga. Nasjonalparkkommunen Årdal Jotunheimen Nasjonalpark og Utladalen Landskapsvernområde vart oppretta i 1981 som eit delmål i arbeidet med å etablera nasjonalparkar og andre verneområde i naturtypar frå hav til fjell. I Nasjonalparkkommunen Årdal ligg den fyrste fossen som vart verna her i landet, Vettisfossen. Med sine 275 meter fritt fall er han ein mektig hovudattraksjon som utlendingar og nordmenn oppsøkjer for å oppleva noko heilt spesielt. Fossane og den mektige fjellnaturen set føringar for industriutviklinga i aluminiumsbygda og set sine krav til samverknad mellom natur og industri. Vatnet er grunnlaget og varemerket for det moderne Årdalssamfunnet. Årdal er den største fossekommunen i landet og kommunen med det beste drikkevatnet. Vikinggardstuftene på fornminnefeltet Ytre Moa og det verneverdige gardsanlegget Ne før sjøen, er vel verd eit besøk i framkant eller etterkant av eit besøk i Utladalen Naturhus, eller etter ein tur til Vetti Gard eller Avdalen. Opplev Festival-Årdal kom på besøk. Årdal kommune Festivalar i Årdal 2003 Nasjonalparkfestivalen mai I William Cecil Slingsby sine fotefar frå fjord til fjell med ulike turar opplagt av Årdal Turlag. Robåttur på Årdalsvatnet. Premiere på musikkspelet "Berget grå, berget blå", basert på segner/songar frå Årdal. Manus: Karl Seglem. Dikt av Starheimsæter. Musikk: Karl Seglem, trad. og Jan Roger Øren. Fjord til fjell festivalen juni Konsert med LAVA. Salsbuer og Utstillingar. Florø musikklag Tribute to Elvis Målrockfestivalen august "Gåte", "Hellbillies", "Tungtvann", "Stavangerensemblet" og "Vinskvetten". "Odd Nordstoga", "Fabel", "Tolv Volt" og "Strupetakarane", Erling Lægreid m.fl. Om du kjem, kan vi tilby deg eit gratis bad i eit av friluftsbada i godt oppvarma vatn. FOTO: HEIKO JUNGE/SCANPIX Kom og opplev: Nasjonalparkfestivalen Fjord til fjell-festivalen Målrockfestivalen

4 Fjelltopp er spennende, synes Ingeborg. Og et mål i seg selv, mener pappa Arne Hjeltnes. Lengre turer er for feriene, men de små turene kan gi like store opplevelser. Uansett har alle mye igjen for det når vi kommer hjem på søndagen og sko skal tørkes og ungene dusjes. Naturen gir ro og overskudd, sier Arne Hjeltnes. I helgene er det naturen i og rundt familiens hjem i Bærum som er målet. Alle foto er fra hans og Cathrine Gehrkens bok Barn ingen hindring, Kagge forlag. «Ta med barnapåtur» Du kan komme langt i naturen rundt deg med klær og utstyr du har i skapet og kjelleren. Et tau, pannekakemiks og litt planlegging hører med. som barna har plukket, skal stekes, og et kne må plastres etter møtet med ei bjørkerot. Tauet skal ikke brukes til å binde ungene, men til å gi litt drahjelp når det røyner på. Plutselig er kreftene tilbake, sier Arne Hjeltnes (39). 16 turer i perm Han og kona Cathrine Gehrken (38) vet, etter å ha syklet, padlet, klatret og gått mange steder i Norge med ungene Agnes (3), Ingeborg (7) og Ømjer (9). Barn er ingen hindring for å oppleve naturen slik man gjorde før man ble foreldre. Det krever bare litt annen planlegging, mener Hjeltnes. «Å gå frå hytte til hytte i fjellet er stor stas for vaksne, men det er faktisk morosamt for ungar óg. Hyttene og naturen rundt dei er ein skikkelig tumleplass for aktive born. Å kome vandrande til ei ny hytte er óg spanande. Korleis ser det ut der? Kva får me til middag? Er det andre barn der?», skriv Hjeltnes og Gehrken om opplevelser fra Jotunheimen i boka «Barn ingen hindring», om «16 tøffe turer i Norge for små og store». Bleiebarn på ryggen I tillegg til turmål forteller de om hva sekken bør inneholde. Hjeltnes mener at det meste har du allerede. Vi har hatt med både regntøy og vindklær til ungene. I dag bruker vi naturen så ofte at vi har kjøpt en jakke som stopper både regn og vind. Bruker du det fantastiske nettet av merkede stier og hytter, behøver du ofte ikke ha med mat, sovepose eller kokeutstyr. På en slik tur bar jeg Agnes, bleier og litt utstyr i bæremeis, mens Cathrine tok sekken med klær for alle fem. Vi hadde begge 17 kilo på ryggen. I rolig tempo gikk det helt fint, sier Hjeltnes. For rolig tempo må det være. En tur som er beregnet til fire fem timer for voksne, tar fort åtte timer med barn. Skrittlengden er kortere, og det er mye som skal undersøkes. Koppen må fram når en bekk passeres, pannekakemiksen som bare tilsettes vann og gjerne noen blåbær eller multe Rødvin og mør legg Det fine med slike turer er at det gir så god samvittighet, sier Hjeltnes. Voksne får trim og frisk luft, det er masse samvær og morsomme og undrende replikker fra barna. Og om kvelden kan foreldre, gjerne sammen med de voksne i andre barnefamilier vi går sammen med, tilbringe tiden sammen uten at vi må skaffe barnevakt. God og mør i leggmusklene er det godt å si natt a til ungene og dele en rødvin med ektefelle og gode venner. Og så er hele ferieformen billig, mener Hjeltnes. TEKST: BJØRN KVAAL FOTO: FRA ARNE OG CATHRINE GEHRKENS BOK BARN INGEN HINDRING /KAGGE FORLAG Godt med en avkjølende dukkert. Pannekaker lager du enkelt i det fri. Ekstra godt med nyplukkede bær. Turtips Bruk mildt press Ta båttur 800 m.o.h. i Jotunheimen. Torfinnsbu Gjendebu Fondsbu i Jotunheimen. Her får du båttur 800 m.o.h. og toppturer så mange du orker. Øyhopping på Helgelandskysten. Barnas naturverden i Trollheimen Flere ideer på Mildt press må gjerne til før turen for å få ungene bort fra dataspill og snøbrettet. Ikke ha dårlig samvittighet for dét. Poenget er å gi ungene turopplevelser som vil glede og inspirere dem når de selv blir voksne. Under turen er en sjokoladebit alltid hyggelig, men jeg har óg vært på turer der vi voksne glemte å kjøpe søtsaker. Og da var det greit, ikke noe å mase om. Ellers synes jeg at fjelltopper er spennende. For meg er det et mål, selv om Cathrine hele tiden sier at det ikke er sikkert at vi kommer til topps. Det kan bli dårlig vær, eller barna blir for slitne. Men jeg synes det er flott å ha et mål, også for ungene. En fjelltopp gir utsikt, er et mål i seg selv, og dessuten er det jo bare nedoverbakke etterpå, sier Arne Hjeltnes. Etter toppen blir det utforbakke. 4 Norges nasjonalparker

5 Er du klar for eit lite eventyr? Sterke opplevingar Hotel Alexandra har eit mangfald av fasilitetar: Symjebasseng, sauna, trimrom, aromaterapi, massasje, tennis, minigolf, sykkelutleige, trøbåtar... i makelaus natur! Hotel Alexandra, det beste kurs-/ konferansehotellet i Norge, tilbyr deg eit eventyr du knapt finn maken til. høg standard nærleik og varme vertskap med omtanke saman med vår gode pris og uslåelege lokalisering ligg alt til rette for fagleg utvikling og godt samarbeid. LOEN NORDFJORD kjelda til spennande læring FJORDINGEN, STRYN Båttur på Lovatnet Brevandring i Briksdalen Toppturar. Klatring Stryn Sommerskisenter Jostedalsbreen Nasjonalparksenter Svormuseet Astruptunet 16. august: Skåla 1848 m rett opp Ekstremfjelløp, mosjons- og konkurranseklasse. Hotel Alexandra N-6789 Loen Tel Fax:

6 NORGES NASJONAL en del av vår nasjonalarv Nasjonalparkene tar vare på variasjonen i norsk natur, sikrer urørt natur og muligheter for opplevelser og friluftsliv for oss selv og kommende generasjoner. Allemannsretten gir oss muligheten til å ferdes fritt i utmark og hente inntrykk og opplevelser fra naturen også i nasjonalparkene. All ferdsel skal skje hensynsfullt slik at dyr og planter ikke skades eller forstyrres unødig. Du kan velge å organisere turen selv, eller delta på turer som arrangeres av Den Norske Turistforening og lokale turlag. I nasjonalparker hvor det er ønskelig å begrense ferdselen av hensyn til sårbar natur, er det i liten grad tilrettelagt med stier og hytter. Jostedalsbreen km 2 Opprettet 1991 Største isbre Fra frodig edellauvskog i lavlandet til isbreer og høyfjell. Breen er seks mil lang og dekker nesten halvparten av nasjonalparken. Den er fastlandseuropas største isbre. Breer, breelver og morener er viktige vernekvaliteter. Også kulturlandskapet i stølsdalene har stor verdi. Breheimsenteret, 6871 Jostedal, tlf , Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, 6799 Oppstryn, tlf , Norsk Bremuseum, 6848 Fjærland, tlf , Jotunheimen km 2 Opprettet 1980 Norges høyeste fjell Majestetiske fjell preger området, med Galdhøpiggen (2 469 m.o.h.) som det høyeste. Floraen er rik, og mange fjellplanter når sin høyderekord her, som issoleia som vokser nesten til topps på Glittertind. Mange gamle kulturminner. Norsk fjellmuseum, 2688 Lom, tlf , FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Dovrefjell Sunndalsfjella km 2 Opprettet 1974, utvidet 2002 Nasjonalsymbolet Nord-Europas rikeste plantefjell med sjeldne arter som norsk malurt og dovrevalmue, dessuten en intakt høyfjellsfauna med villrein, jerv, fjellrev og kongeørn. Et annet særmerke for området er moskusen. inardo, postadr Ringebu, tlf , inardo Kvikne, inardo Dombås, tlf , e-post: inardo Folldal, tlf , e-post: inardo Otta, tlf , e-post: inardo Sunndalsøra, tlf , e-post: FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Forollhogna 1062 km 2 Opprettet 2001 FOTO: DAG RØTTERENG/SAMFOTO Storbukkens rike Rikt og variert planteliv gir rikt dyreliv. Kjent for den produktive villreinstammen og de store reinsbukkene. Små og store våtmarksområder. På fjellmyrene er det et yrende liv av ender og vadefugler. Rovfugler som kongeørn og jaktfalk i området. Rondane 580 km 2 Opprettet 1962 FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Gressåmoen 182 km 2 Opprettet 1970 Granskog med urskogpreg Gammel og lite påvirket granskog. Vanlig landskapstype på overgangen mellom skog og fjell i innlandet. Myrene er viktig del i landskapsbildet og tilholdssted for småspove og andre vadefugler. Sårbar villrein Landets første nasjonalpark. Spesielt viktig som leveområde for en av våre siste stammer av vill fjellrein. Rondemassivet med tinder, trange juv og dype botner. Berggrunnen er karrig og domineres av lav og lyng. Mange spor etter gammel fangstkultur. inardo, se under Dovrefjell- Sunndalsfjella. Hardangervidda km 2 Opprettet 1981 FOTO: TOM SCHANDY/SAMFOTO 6 Norges nasjonalparker Nord-Europas største høyfjellsplatå Norges største nasjonalpark, med verdifullt høyfjellsområde. Viktig tilholdssted for Europas største villreinstamme, dessuten sørligste utpost for fjellrev, snøugle og mange andre arter av arktiske planter og dyr. Vann og vassdrag med fin fjellørret. Hardangervidda Natursenter, 5784 Øvre Eidfjord, tlf , Hardangervidda Nasjonalparksenter, 3660 Rjukan, tlf , Ormtjernkampen 9 km 2 Opprettet 1968 Urskog av gran Norges minste nasjonalpark, med urskogområde i naturlig tilstand. Viser hvordan granskogen var på Østlandet før øksa gjorde sine innhogg. Området har også bjørkeskog og høyfjell. Gutulia 19 km 2 Opprettet 1968 Majestetiske grantrær Urskogområde og fjell- og myrlandskap som er karakteristisk for traktene. Flere hundre år gamle trær. Skogen har utviklet seg fritt uten nevneverdig menneskelig påvirkning. Her har en rekke fuglearter funnet tilhold. FOTO: STEINAR MYHR/SAMFOTO Femundsmarka 573 km 2 Opprettet 1971, utvidet 2003 Gammelfuru Dødislandskap med innsjøer, blokkmark, furuskog og fjell som er unikt i Europa. Krokete kraggfuru er et av markas særmerker. Mange vann og vassdrag gjør Femundsmarka til et eldorado for sportsfiskere. FOTO: MARI LISE SJONG/DN

7 ARKER Saltfjellet Svartisen km 2 Opprettet 1989 Fra fjelldaler til evig is Fjordlandskap og frodige fjelldaler, kalksteingrotter og evig is. Svartisen dekker 370 km 2 og er Nordkalottens største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora. Enestående samling av samiske kulturminner. FOTO: BÅRD LØKEN/SAMFOTO FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Ånderdalen 69 km 2 Opprettet 1970 Kystnatur Omkranses av storslåtte kystfjell og er et område karakteristisk for ytre deler av Troms. Fjellbjørkeskog og opprinnelig furuskog der enkelte av de kortvokste forvridde furutrærne kan være over 500 år gamle. Reisa 803 km 2 Opprettet 1986 FOTO: NORSK BILDEBYRÅ/TORBJØRN MOEN Mektig vassdragsnatur Reisaelva har skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i nasjonalparken. Trange daler og kløfter, mektige fosser, elvegjel og jettegryter. Rikt plante- og fugleliv. FOTO: OLE JAKOB VORRAA/SAMFOTO Stabbursdalen 747 km 2 Opprettet 1970, utvidet 2002 Verdens nordligste furuskog Har særegen skog, variert vassdragsnatur og fjellrekka Gáisáene med et karakteristisk preg. Nordligste leveområde for flere dyreog fuglearter. Stabburselva er ei god lakseelv. Stabbursnes naturhus og museum 9710 Billefjord, tlf , TEGNFORKLARING Nasjonalpark Nasjonalparksenter Større by Stamveg Jernbane Børgefjell km 2 Opprettet 1963 Tallrike elver og vann Utpreget ødemarksområde der store deler er høyfjell med mye steinur og lite vegetasjon. Nasjonalparken preges av et stort antall vann og vassdrag og frodige lier og myrer. Har stor zoologisk interesse. Rago 167 km 2 Opprettet 1971 Vilt og utilgjengelig Storslagent fjellandskap med dype kløfter og store steinblokker. Jerv og bever har fast tilhold i området, mens gaupa opptrer som streifdyr. Rago grenser opp til de svenske nasjonalparkene Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet. Tilsammen danner de et vernet område på kvadratkilometer. Øvre Dividal 743 km 2 Opprettet 1971 Variert villmark Typisk innlandsnatur i den nordlige landsdelen med et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høgfjell, vann og myrer. Området har en rik fjellvegetasjon med blant annet store mengder kantlyng og lapprose. Flere arter av våre store rovdyr særlig jerv. Besøk et nasjonalparksenter Hva særpreger nasjonalparken jeg skal besøke? Hvor kan jeg overnatte? Hva er poenget med å verne natur? Dette er noen av spørsmålene du finner svar på i et nasjonalparksenter. Dette er informasjonssenter først og fremst for nærmeste nasjonalpark, men også for nasjonalparkene generelt. Å legge turen innom nasjonalparksenteret før du besøker parken, vil være både inspirerende og utbytterikt! Så langt finnes det nasjonalparksenter i tilknytning til sju av nasjonalparkene våre, og senter for ytterligere seks parker er under planlegging. På oversiktskartet ser du hvor de etablerte nasjonalparksentrene ligger. Nasjonalparksentrene mottar statlig støtte til etablering og drift, men er ikke eid og drevet av staten. Sentrene er svært forskjellige i profil og størrelse, men felles for sentrene er at de skal: Gi informasjon om naturvern generelt og nasjonalparkens økologiske og kulturhistoriske verdier spesielt. Bidra til at bruken av nasjonalparken ikke kommer i strid med verneformålet. Du kan lese mer om nasjonalparksentrene på: FOTO: RAOUL BIERACH/DN Øvre Anarjåkka km 2 Opprettet: 1975 Avsides og urørt Nasjonalparken og den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort, urørt naturområde. Et stykke av vidda med et representativt utvalg av naturtyper. Ligger avsides til og preges av et bølgende viddelandskap med bjørkeskog, furumoer, store myrer og mange vann. Øvre Pasvik 67 km 2 Opprettet 1970 Største urskogområde Landets største gjenværende urskogsområde, på grensa mot Finland og Russland. Furuskogen er en flik av den sibirske taiga. Flere østlige plantearter som er sjeldne eller ukjent ellers i landet, som pors, vokser i store mengder her. Øvre Pasvik Nasjonalparksenter Svanhovd Miljøsenter, 9925 Svanvik, tlf , På Breheimsenteret kan du lære mer om bre og is, om Jostedalsbreen nasjonalpark og om naturvern generelt. Breheimsenteret feirer 10-årsjubileum i juni. JA I NASJONALPARKENE KAN DU: ferdes fritt til fots og på ski raste og telte plukke bær og sopp jakte og fiske etter alminnelige regler i området lage bål (fra 15/9 til 15/4) NEI I NASJONALPARKENE ER DET IKKE TILLATT Å: skade planter/trær eller forstyrre dyr unødig ferdes med motorisert kjøretøy bryte løs stein, mineraler og fossiler forurense og forsøple 7

8 Blåisen i Jostedalsbreen får sin blåfarge når luft presses ut av isen. Positive holdninger hos de som bor rundt nasjonalparken kan gi en sunn forvaltning og bærekraftig kommersiell bruk uten at mange er ansatt i Nasjonalparken, slik som er vanlig i andre land, sier naturoppsyn Anne Rudsengen. Her sammen med Stryn-ordfører Nils Petter Støyva (til venstre) og brefører Vegard Bjørlykke på Briksdalsbreen. Turister på is Den knirker under føttene våre når de sylskarpe broddene presser seg inn i år gammel blåis. Kun et par millimeter feste er alt Briksdalsbreen lar oss få. Rundt oss dundrer det når store isblokker ramler nedover brearmen. På tretti minutter kan du bevege deg fra fjord til isbre. Det er dette urørte, ville og kraftige som gjør at jeg aldri bli lei av å vandre her, sier brefører Vegard Bjørlykke (33) i Briksdalsbreen Breføring AS. Varm ordfører For sikkerhets skyld er vi bundet sammen. To tre meter stram line mellom hver turgåer skal sikre oss hvis vi havner i en sprekk eller mister fotfestet. Bak oss hugger ordfører Nils Petter Støyva (41) seg fast. Apordføreren i Stryn er svett under hjelmen og varm i blikket. Cirka turister besøkte breen i fjor, hadde guidet tur. Antall gjestedøgn ble Slikt gir arbeidsplasser i en kommune med 7000 innbyggere. Jord- og skogbruk utgjorde 45 prosent av sysselsettingen i Nå er tallet under 11 prosent. I stedet har varehandel, hotell og restaurant passert 20 prosent og er på høyde med offentlig sektor. Til gjengjeld har ikke Stryn blitt den kraftkommunen flertallet av lokalpolitikerne i Stryn argumenterte for på 1980-tallet. Forbitrelsen var stor da storsamfunnet bestemte at to tredjedeler av kommunen skulle båndlegges blant annet som nasjonalpark. I dag har Støyva lagt dette bak seg. Nå ser vi fremover og fokuserer på mulighetene, sier han. Støyva tenker blant annet på Europarc Den årlige konferansen om nasjonalparker arrangeres i år i Stryn. 350 delegater fra 20 land skal diskutere balansen mellom vern og bruk og lokal utvikling. Konferansen gir god markedsføring og gode inntekter for reiselivet i Vestlandets største reiselivskommune etter Bergen. Like hyggelig er det at 65 cruiseskip skal seile inn Nordfjorden i år, en økning på nesten 50 prosent. Busser vil gå i skytteltrafikk inn til Jostedalsbreen nasjonalpark med turister med himmelvendt blikk som vil skue fjelltopper og isbreer. Vil ha liv rundt breen Naturoppsyn Anne Rudsengen (40) i Jostedalsbreen nasjonalpark sørger for informasjon, tilrettelegging og kontroll i nasjonalparken. Samarbeid med brukerne er viktig, samt å overvåke endringer i naturen og fange opp meninger fra tilreisende og fastboende. Det er viktig å skape eierforhold til nasjonalparken hos alt fra skoleklasser og grunneiere til politikere, kommunen og reiseliv, mener hun. Gårdbruker Erling Gjørven (51) i Hjelledalen i Stryn er både glad og sint for at nasjonalparken går inn på deler av eiendommen hans. Glad fordi fylkesmannen gir ham og andre gårdbrukere gratis materialer de bruker til å bygge bruer til seterområdet. Det gjør det lettere å hente ned syke dyr fra beite og å ferdes tryggere over ville elver. Men han får Tore Paulsen i Jostedalsbreen nasjonalparksenter. Har 350 planter ved nasjonalparksenteret Ved Jostedalsbreen nasjonalparksenter er engelske turister opptatt av de 350 plantene i nasjonalparken som er flyttet utenfor husveggen, mens tyske turister studerer steinsamlingen. Senteret satte i fjor besøksrekord med gjester. Vår jobb er å vise historien om naturen og menneskene i og rundt nasjonalparken, dessuten lære folk å bli glad i og å ta vare på naturen. Vi har kun to tre årsverk, mens en undersøkelse blant 128 europeiske nasjonalparker viste en stab på gjennomsnittlig 62 personer. Flere oppgaver og et økonomisk løft vil styrke nasjonalparksenteret, mener styreleder Tore Paulsen. Til topps i nasjonalparken Hotel Alexandra i Loen i Stryn kommune hadde gjestedøgn i Direktør Richard Grov (38), femte generasjon driver i det familieeide hotellet, bruker naturen i sin markedsføring. I fjor var for eksempel hotellet medarrangør av løpet «Skåla rett opp meter». Løpet, nesten fra fjordkanten til fjelltoppen, er meter langt, har meter stigning med 23 prosent på det bratteste. Rekorden i fjor var 1,22 time. For å skåne jordstiene sa fylkesmannen i Sogn og Fjordane nei til bruk av piggsko, noe Grov har full forståelse for. Grovs rekord til Skåla er for øvrig 2,05. 8 Norges nasjonalparker

9 FAKTA Jostedalsbreen er Europas største fastlandsbre. Jostedalsbreen nasjonalpark, der breen inngår, ble opprettet i 1991 og utvidet i Nasjonalparken er på kvadratkilometer. Til sammenlikning er Vestfold fylke kvadratkilometer. Stryn kommune består av blant annet 151 breer, der Jostedalsbreen er den største. Anne Rudsengen i Statens naturoppsyn er eneste ansatte naturoppsyn i Jostedalsbreen nasjonalpark. I bakgrunnen brefører Vegard Bjørlykke. Fra snøen legger seg på Jostedalsbreen til den kommer frem som brearm, tar det år. ikke lov å bygge en enkel traktorveg de tre siste kilometrene opp til setra for å kunne ta ut skog til vedsalg. I stedet gror skogen igjen, samtidig som han ser at naturen selv gjør store inngrep når stein- og snøras herjer dalsidene. Skred tar veden Vi er grunneiere, men må stå med lua i handa og spørre om vi får lov å bruke egen eiendom. Men fylkesmannen skal ha ros for en stort sett fornuftig tolkning av regelverket, for eksempel at vi får bygge et minikraftverk til 280 husstander, sier Gjørven. TEKST: BJØRN KVAAL FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Positivt med nasjonalpark som nabo så langt, sier hotelldirektør Richard Grov. Deler av Erling Gjørvens eiendom er nasjonalpark. Brevann koker ris Olden brevann gir ris bedre smak og holdbarhet, hevder et firma i Japan som har kokt ris for det nasjonale markedet i generasjoner. Hver måned får de liter vann på tolitersflasker tappet hos Olden i Stryn. I tillegg til bedre aroma får risen en holdbarhet på to uker mot normalt tre fire dager. Stryn kommune Jostedalsbreen N asjonalparksenter Websites: Stryn kommune og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter inviterer til: Europarc Congress 2003 Stryn august 2003 på Hotel Alexandra, Loen Internasjonal kongress om nasjonalparkar Main theme: Protected areas: Striking the balance between nature conservation and local economic development. Foredrag, workshops og ekskursjonar. Informasjon og påmelding: EUROPARC 2003 STRYN Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 6799 Oppstryn, NORWAY Tel: (+47) Mobil: (+47) Fax: (+47) Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Stryn: Ny panoramafilm. Nye utstillingar og utvida tilbod til sesongen Velkomen! 9

10 FOTO: OLAV BREEN 1/3 av de som har stillesittende liv vil ut og røre på seg, sier Anette Myrvang. Naturen gjør deg mentalt robust Friluftsliv styrker den psykiske helsen din. Og jo mere du er ute i naturen, jo mer robust blir du. Det viser en undersøkelse Anette Myrvang (29) gjorde i fjor i forbindelse med at hun tok Master of public health ved Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø. Finn din veg til naturen, enten det er breturer eller blåbærplukking. Bildet er fra Saltfjellet Svartisen nasjonalpark finnmarkinger Fire måneder i året er Myrvang daglig leder i Svartisen bre- og turlag. Gjennom egen erfaring, og gjennom å være vitne til hvordan friluftsliv virker på folk, hadde hun en hypotese om at friluftsliv ikke bare gir fysisk helse, men også bedret psykisk velvære. I studien er det brukt data innsamlet av Folkehelseinstituttet kvinner og menn i Finnmark har besvart spørreskjema om egenvurdert helse, blant annet friluftslivsaktiviteter og oppfatning av egen psykisk helsetilstand. Naturens ro er en motvekt til «stappesamfunnet», synes Anette Myrvang. Mindre stress Dataene i undersøkelsen viser en sterk tendens til sammenheng mellom psykisk helse og benyttelse av friluftsliv både blant kvinner og menn. Det er en positivt stigende tendens mellom å rapportere om en bra psykisk helsetilstand og mengde tid brukt ute i det fri. Jo mere tid brukt ute, jo flere rapporteringer av god psykisk helse. I denne undersøkelsen vises ikke samme tendens ved fysisk aktivitet innendørs. Der kan man se en rask stigning ved middels aktivitet, men en nedgang når aktiviteten blir for høy. Grunnen til dette kan være overtrening FOTO: OLAV BREEN og stress relatert til treningen, sier Myrvang. Plukker bær Skitur, fjelltur, jakt, fisketur, bærtur og lignende, der friluftsliv er en kombinasjon av mild fysisk aktivitet, utfordringer og mestring, stillhet og rom, sosialt felleskap og lek, gir kvaliteter som kan hjelpe oss til en bedre hverdag. Det skal lite til av uteaktiviteter for at det gir positivt utslag på den psykiske helsen. Og friluftsliv har ingen øvre begrensning. Det handler om å finne sin type aktivitet, som passer ens egen livsrytme. Her har friluftsliv mange muligheter på menyen, mener Myrvang. TEKST: BJØRN KVAAL FOTO: BÅRD LØKEN/SAMFOTO FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Her er du på veg inn i nasjonalpark, hvor Statens naturoppsyn (SNO) har tilsyn med området. Oppsyn landet rundt De skal gi tips om hvor ørreten står og hvor de fineste plassene for å slå opp teltet i nasjonalparken finnes, men også stanse ulovlig snøscooterkjøring og ulovlig jakt, dessuten hindre at kulturminner blir rasert. Det er noen av rollene til de 30 ansatte i Statens naturoppsyn (SNO), som du kan møte på i nasjonalparker og andre verneområder. Hensikten med SNO, som ble opprettet i 1997, er å få mer profesjonelt oppsyn for pengene etter at oppsynsrollen ble definert i egen lov og SNO etablert som en avdeling i Direktoratet for naturforvaltning (DN). I år styrkes naturoppsynet langs kysten ved at de syv siste stillingene er lagt til kystområdene. SNO har også et omfattende feltarbeid knyttet til store rovdyr, og et nettverk på 220 timebaserte medarbeidere i kommunene. Disse bistår ved mistanke om at tamrein eller sau er drept av bjørn, ulv, jerv, gaupe eller kongeørn. Skadedokumentasjon er nødvendig for eventuell erstatning. SNO har også et eget fellingslag som blant annet ble brukt under ulvefellingen i Østerdalen i Barn treffer barn i naturen På veg til Dovrefjell-Sunndalsfjella. FOTO: BJØRN KVAAL Riding, turer, fotturer, brevandring, blåisleik, samhold, fiske, maling, opplevelsesturer, leirkonkurranser, leker og isbading. Dette skjer under Barnas nasjonalparkuke juli i år i regi av Barnas Turlag i Den norske Turistforening (DNT). Hensikten med familiefjellcampen i utkanten av Jostedalsbreen nasjonalpark, ved Tungestølen omkranset av fjell, bre og elv, er å la barn i alderen 3 12 år treffe nye venner i spennende omgivelser. Alle sover i lavvoer eller egne telt. Mat lages i fellesskap, ellers deltar alle på de aktivitetene de selv ønsker. Kanskje de store barna drar på klatretur, mor på brevandring, mens minsten koser seg med nye venner i leirområdet. I fjor deltok 70 små og store på campen. Gjennom Barnas Turlag har DNT også egne opplegg for barn og familier i mange av de andre nasjonalparkene. I Jotunheimen arrangeres Turbodager på Fondsbu ved Bygdin. Mer informasjon på FOTO: TRULS BUSCH-CHRISTENSEN Jostedalsbreen nasjonalparksenter. Turen til Hardangervidda starter ved Møsvatn! Møsvatn ligger i Tinn og Vinje kommuner i Telemark og er det perfekte utgangspunktet for deg som søker naturopplevelser på Nord-Europa s største høyfjellsplatå! På Hardangervidda nasjonalparksenter Møsvatn, i Villreinens Rike, kan du se filmer, utstillinger og la barna boltre seg i Barnas Fjellverden. Vi har også gleden av å kunne vise utstillingen om Helge Ingstads fantastiske liv! Med Fjellvåken II kommer du 4 mil inn til hjertet av Hardangervidda hver dag i juli og august! Overnatting i alle prisklasser og et naturlig utgangspunkt for å oppleve området! Rjukan Turistkontor, tlf , Hardangervidda Turistservice AS et samarbeidsorgan for Møvannsområdet stier løypepreparering og utvikling. 10 Norges nasjonalparker

11 V E L K O M M E N T I L E I D F J O R D H A R D A N G E R Reklamebyrået AG2 Kjernen av Norge Hvordan ville du beskrive essensen av Norge? Bratte fjell rundt en vakker fjord. En mektig, kraftfull foss. Utsikt til en majestetisk isbre. Vide fjellvidder med ville reinsdyrflokker. Åpne, vennlige mennesker. Eidfjord passer til beskrivelsen. Fossli Hotel Tlf Eidfjord - et fjord- og fjelleventyr Hardangervidda - Nord-Europas største fjellplatå Vøringfossen - Norges mest berømte fossefall Trolltoget - på den gamle veien opp Måbødalen Hardangervidda Natursenter Eidfjord - et naturog kulturhistorisk opplevelsessenter Sima Kraftverk - Norges største kraftverk Kjeåsen - fjellgården som ligger som et ørnerede i fjellsiden Hardangerfjorden Rv7 - Turistveien Oslo-Bergen Bergen Stavanger Eidfjord HARDANGER- VIDDA RV7 Oslo Kristiansand Hardangervidda Natursenter Eidfjord Hardangerviddahallen Hardangervidda Natursenter Eidfjord og Hardangerviddahallen Tlf Eidfjord Hotel, Tlf Quality Hotel Vøringfoss Tlf Eidfjord Turistkontor 5783 Eidfjord Tlf Fax E-post: Internett: Sima Kraftverk, Tlf Hurra! Du har vunnet i lotto! -naturlotto! Naturen er en nesten ufattelig rikdom for landet vårt. Det vil oppleves slik når du befinner deg midt i en nasjonalpark, men det er også en objektiv sannhet: Norge har en allsidig rikdom i naturtyper som overgår det vi finner i de fleste andre land. Naturen har egenverdi. Naturen er grunnlaget for store deler av norsk næringsliv: reiseliv, skogbruk, fiskeri og havbruk. Ren og rik natur har enorm verdi for folk gjennom rekreasjon, økt livskvalitet og bedre helse. Bor du i Norge, er det fortsatt som om du har vunnet i lotto - naturlotto! Men det er ingen selvsagt ting. Rikdom skal forvaltes. Naturviterforbundets medlemmer har solid kompetanse for å forske på, forvalte, ha oppsyn med, kartlegge, bevare, beskytte, undervise i eller bruke norsk natur på bærekraftig vis for stat og kommuner, organisasjoner, private virksomheter og grunneiere. Vit at denne rikdommen også finnes i dag fordi det finnes høyt kvalifiserte fagfolk som styrer et sinnrikt system av positive vernetiltak, god skjøtsel og god bruk, støtteordninger, forbud, påbud og konsekvensutredninger. På finner du naturviternytt; massemediers omtale av naturviteres ulike faglige bidrag. Naturviterforbundet er stolt over våre medlemmers innsats og vi jobber aktivt for å styrke mulighetene for naturfaglig innsats og for at naturvitere skal lønnes i samsvar med sitt store ansvar og sin ofte meget høye kompetanse. Menneskets evne til å ødelegge natur har aldri vært større. Naturviterforbundet og våre 500 medlemmer i Naturviterstudentene er opptatt av at Norge må sikre seg kompetanse til å handle riktig gjennom økt innsats innen forskning og forvaltning. Neste gang du nyter og bruker norsk natur, send en vennlig tanke til de mange naturvitere som daglig arbeider med å sikre denne nasjonale skatten "gevinsten i naturlotto" - for deg og dine etterkommere. Har du spørsmål om Naturviterforbundet eller Naturviterstudentene, kontakt oss på -Se mulighetene i naturen NASJONALPARKSENTER RONDANE DOVREFJELL SUNNDALSFJELLA SUNNDAL Gjøra fra isbre til kulturlandskap KVIKNE PÅ SPORet av de som lever i fjellet FOLLDAL Fra gruve til nasjonalpark DOMBÅS I Dovregubbens rike OTTA Fjellfolket hva levde de av? UTSTILLINGER KUNNSKAP OPPDAGELSER AKTIVITETER 11

12 NVE Middelthunsgt. 29, P.b Majorstua, 0301 Oslo Tel ABC VISUELL KOMMUNIKASJON Verneplanen for vassdrag Verneplanen omfatter mer enn 300 vassdrag og er unik internasjonalt. Forvaltningen av de vernete vassdragene er krevende og det er et nært samarbeid med miljøforvaltningen. NVE har ledet arbeidet med verneplanen siden det startet på slutten av 1960-tallet. VASSDRAGSNATUREN Vårt vassdragslandskap rommer store verdier av internasjonal kvalitet. Det har stor variasjonsrikdom med is og bre, små fjellbekker, elver med viltre fosser og stryk, rolige og stilleflytende elver, små tjern og store innsjøer, delta og fjorder. Hovedelementene er fjell, dal og vann. Mektige fjellmassiver ruver rett opp fra havet og fjordene ligger i bunnen av dype daler og irrgrønt, flatt og frodig sletteland i et bredt og åpent landskap med store jordbruksdistrikter. Det er store variasjoner over korte avstander. Elver og vann er bindeledd mellom bygd og by, landsdeler og land. Det er spiskammer og kilde til rekreasjon, det er energi og transportvei. Landskapet påvirkes av menneskelig aktivitet direkte og indirekte på ulike måter og i forskjellig grad, slik utvikles kulturlandskapet. På de høyestliggende steder og i brenære områder har vi urlandskapet. Vi har om lag 4000 små og store vassdrag med utløp til havet. Det er innsjøer, mindre vann og tjern. Atten innsjøer er større enn 50 km 2. Vettisfossen i vest med sine 275 m tilnærmet fritt fall regnes i dag som den høyeste uregulerte fossen i Norge. Regnes totalt fall er den uregulerte Kjelsfossen blant verdens høyeste med sitt fall på 840 m. Rundt 0,8 % av fastlands-norges areal er i dag dekket av breer. Tidligere var hele landet isdekket. Breenes størrelse og antall forandrer seg hele tiden. Dette sammen med det rennende vann, som eroderer, transporterer og avsetter løsmateriale, former naturlandskapet og gir det dynamikk. FOTO: ARNE T. HAMARSLAND, NVE FOTO: ARNE T. HAMARSLAND, NVE FOTO: PER KR. LOFSBERG, NVE VASSDRAGENES SENTRALE ROLLE Vann og vassdrag har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av vårt samfunn. Boplassene til de første veidefolkene lå i tilknytning til vann og vassdrag. Det var fiske og fangst som ga mat. Allerede før år 1350 ble vassdragene benyttet til fløtingen av tømmer. Fra 1850 av ble det bygget kanaler i lavlandet for å lette transporten og fløtingen på elvene. Alt i vikingtid ble det malt mel med kvernkaller. Omkring 1530 ble vasshjulet tatt i bruk i gruvevirksomheten og det første tresliperiet startet i Etter hvert ble vannets krefter tatt i bruk i cellulose- og papirfabrikker. I 1877 ble det første elektrisitetsverk bygget. Frem til 1940 ble det bygget mer enn 2000 kraftverk. Spesielt i perioden var det hektisk utbygging. Produksjonen i 1990 var nesten fire ganger større enn i VASSDRAGSVERNET Presset på våre vassdrag til utbygging og regulering til elektrisitetsproduksjon var så stort at rundt 1960 ble det i Stortinget reist spørsmål om vi ikke burde ta vare på noen av vassdragene. Dette resulterte i en større debatt og klarleggingen av verdier og kvaliteter. Resultatet har blitt at mer enn 300 vassdrag er gitt varig vern mot kraftutbygging i perioden En supplering av planen forventes behandlet av Stortinget i Forvaltningen av de vernete vassdragene er problematisk, fordi andre inngrep enn kraftutbygging også kan medføre forringelse av vernekvalitetene. Verneplanen er forankret i Vannressursloven av FOTO: FINN LOFTESNES, NATURFOTO Vassdragene blir i dag utnyttet på en langt mer intensiv måte enn tidligere, samtidig som bruksformene har endret seg. Gjennom arbeidet med nasjonalparkene og verneplanene for vassdrag er det forsøkt å sikre et utvalg av landskaps- og vassdragstyper. Bevisstheten er økende om vannet og vassdragenes betydning som landskapselement og for miljøet og for biologisk mangfold. Folks økende fritid og behov for avkobling i ikke-stressende miljøer er en annen faktor som også tilsier det. FOTO: ARNE T. HAMARSLAND, NVE Les mer om Verneplanen for vassdrag og Ferskvannets år på 12 Norges nasjonalparker

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark SEILAND Alpint øylandskap i Vest-Finnmark 3 Steile kystfjell med skandinavias nordligste isbreer Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Norges nationalparker

Norges nationalparker Afsnittet er ikke oversat fra norsk, og de nyeste nationalparker efter 2000 er ikke med. Vildmarksgruppen De ømme tæer * 4. udgave - marts 2011 * Side 1 af 7 1. RONDANE Norges første nasjonalpark Rondane

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Fjell. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fjell. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fjell Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/fjell/ Side 1 / 5 Fjell Publisert 09.12.2016 av Miljødirektoratet Stadig flere drar til fjells, og det skaper ny aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Storestølen Fjellstue

Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue Storestølen Fjellstue ligger midt mellom Bergen og Oslo, tett på den vakre nasjonalparken Hallingskarvet. Storestølen Fjellstue er et utmerket sted å reise med hele familien, hvis

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark Miljøverndepartementet initierte i 2010 et prosjekt rettet mot barmarks kjøring i Finnmark. Mål for prosjektet var å finne tiltak som kan redusere skadelig barmarkskjøring

Detaljer

Lei et feriehus.... der du trodde det var umulig!

Lei et feriehus.... der du trodde det var umulig! Lei et feriehus... der du trodde det var umulig! Noen ganger er det umulige mulig. Som nå! Lei et nytt feriehus i luksusklassen i fjordkanten, med opptil 3 soverom, hems, stue, kjøkken, 2 bad, inkludert

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Bakgrunn: - Egen erfaring - Mentale prosesser aktivert ved naturopplevelser - Masteroppgave: Master of

Detaljer

Lierne Et levende istidslandskap

Lierne Et levende istidslandskap BENNETT. Trykk: GRØSET Lierne Et levende istidslandskap TE1187 Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer,

Detaljer

VAKKER TRENING I NORDFJORD

VAKKER TRENING I NORDFJORD VAKKER TRENING I NORDFJORD Nordfjord Foto: Audun Indrehus Det kommer alltid en utforkjøring etter en motbakke. Slik er det også på Vestlandet. Vi viser deg hvor vakkert det kan bli på din neste ferie.

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane Blåtimen over Rondane med Rondeslottet sett fra Blåfjellia hyttegrend. Du har mulighet til å oppleve dette selv... Ved Rondane [A.O.

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi

Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi 17. september 2015 Nasjonalparkforvaltar Magnus Snøtun «Highlights»

Detaljer

Stille område; rekreasjon og helsebot

Stille område; rekreasjon og helsebot Stille område; rekreasjon og helsebot Kartlegging og implementering i planlegging Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning Verdien av stillhet I hverdagslivet Bolig, skole, lekeplass, park,

Detaljer

Kurs for guider Hjerkinn Arne J. Mortensen

Kurs for guider Hjerkinn Arne J. Mortensen Kurs for guider Hjerkinn 2.06.2015 Arne J. Mortensen Statens naturoppsyn - Tilsyn med naturen selv - Tilsyn med bruken av naturen Kjerneoppgavene for SNO ivareta nasjonale miljøverdier forebygge miljøkriminalitet

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (441,4) Stråsjøen Prestøyan naturreservat ( Sylan landskapsvernområde

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Fjellreven tilbake på Finse

Fjellreven tilbake på Finse Fjellreven tilbake på Finse Ville valper på vidda For første gang på et tiår kan du nå treffe vill fjellrev på Finse. Hvert år framover blir det satt ut 10-20 valper fra avlsprogrammet for fjellrev. Målet

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. Allemannsretten

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. Allemannsretten Direktoratet for naturforvaltning Fra hav til himmel Allemannsretten En viktig del av kulturarven vår er å være ute i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene,

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni JOSTEDALSBREEN April Mai - Juni Bli med på en kryssing av den største isbreen på det europeiske fastlandet! Går du med en drøm om en lengre skitur som Grønland på tvers er dette en ypperlig start. Du trenger

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Geografisk virkeområde for: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Verneområdestyret

Detaljer

Verneplan for vassdrag

Verneplan for vassdrag Verneplan for vassdrag Gammel arv og nye muligheter Sylvia Smith-Meyer Senioringeniør NVE, Skred og vassdragsavdelingen Vedtatt av Stortinget i 1973, 1980, 1986, 1993, 2005 og 2009. Vernet gjelder først

Detaljer

Øvre pasvik. Urskogen i grenselandet mellom øst og vest

Øvre pasvik. Urskogen i grenselandet mellom øst og vest Øvre pasvik Urskogen i grenselandet mellom øst og vest 2 3 Grenselandet mellom øst og vest Øvre Pasvik har Norges største sammenhengende intakte urskog, og nasjonalparken er en mosaikk av gammelskog, myrer

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Med fjellsko og ski. Allemannsretten

Med fjellsko og ski. Allemannsretten Allemannsretten Med fjellsko og ski kan du ferdes fritt i utmark, sommer som vinter, enten det er på sti/vei, i oppkjørte skiløyper eller om du vil finne din egen vei. Om vinteren kan du også ferdes på

Detaljer

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf

BENNS Kirkegata Oslo Norge Tlf Rocky Mountains på hesteryggen 11 dager fra kr. 22.998,- per person Inkl. fly, overnatting, 6 dagers ridetur, måltider iht. program mm. En fantastisk naturopplevelse på hesteryggen På denne eventyrlige

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Fjellrev. Fjellrev. Innholdsfortegnelse

Fjellrev. Fjellrev. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet en er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men etter en nedgang de siste tjue årene har utviklingen snudd. De siste årene har et avlsprosjekt

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

camping hytter butikk kafé

camping hytter butikk kafé Fjellets knutepunkt og porten til Jotunheimen andsverk camping hytter butikk kafé JOTUNHEIMEN NASJONALPARK Skandinavias høyeste fjell BESSEGGEN GLITTERTINDEN Nasjonalsymboler i særklasse MASSEVIS AV AKTIVITETER

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

DOVRE. På historiske stier blant villrein og fjellplanter

DOVRE. På historiske stier blant villrein og fjellplanter DOVRE På historiske stier blant villrein og fjellplanter 2 3 Historisk sus over nasjonalparken består av slake flyer og runde topper som når opp i 1700 meters høyde. Det aller meste av nasjonalparken ligger

Detaljer

Dyrelivet i Finnmark Finnmarksnaturen har flere trekk som bør ses spesiell vekt i arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet. Finnmark har landets største gjenværende uberørte områder. Finnmark har

Detaljer

Fjellreven tilbake i Junkeren

Fjellreven tilbake i Junkeren Fjellreven tilbake i Junkeren Fjellreven tilbake i Junkeren Tidligere var fjellreven et vanlig syn i Saltfjellet og i Junkeren i Rana kommune. I løpet av de siste to årene har ni valper fra avlsprogrammet

Detaljer

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli,

Naturvern i en større samanheng. Olav Nord-Varhaug Grotli, Naturvern i en større samanheng Olav Nord-Varhaug Grotli, 10.06.2013 Biologisk mangfold i Norge spesielt? Langstrakt land med stor variasjon i naturtyper Stor variasjon over korte avstander et puslespill

Detaljer

Reiseliv og hensyn til dyrelivet

Reiseliv og hensyn til dyrelivet Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende for valtnings organet innenfor bevaring av biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av natur ressurser. DNs visjon, For liv

Detaljer

Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar?

Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar? Naturhus og informasjonssenter også i våre kommunar? 2012: 35 nasjonalparker (på fastlandet) 15 autoriserte nasjonalparksenter Mange andre typar informasjons-senter Mange ynskjer senter til sitt verneområde

Detaljer

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden hotell og Feriesenter ligger idyllisk til i Setesdalen, omgitt av vakre fjell og fosser. Her kan du slappe av i rolige omgivelser, nyte den flotte naturen,

Detaljer

Fjellrev. Fjellrev. Innholdsfortegnelse

Fjellrev. Fjellrev. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Publisert 21.12.2017 av Miljødirektoratet en er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men etter en nedgang de siste tjue årene har utviklingen snudd. De siste årene har et avlsprosjekt

Detaljer

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT Torill Olsson, 23 oktober 2012 REISELIVETS FIRE BEN OPPLEVELSE Andre bransjer Aktiviteter Overnatting Servering Transport FORSTUDIE I TILBUD OG MARKED OPPSUMMERING OPPLEVELSESTILBUD

Detaljer

Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget

Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget Trenger vi mer vern i Finnmark? av Roy-Arne Varsi - leder av lokallaget Hva ønsker vi å diskutere og hvorfor? Naturvernforbundet i Ávjovárri ønsker å få fram ulike syn på vern og inviterer til åpent seminar.

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

SAMMEN BEVARER VI SVALBARD- MILJØET

SAMMEN BEVARER VI SVALBARD- MILJØET SAMMEN BEVARER VI SVALBARD- MILJØET Informasjon om Svalbards miljøvernfond Kjære besøkende For få år siden var det bare gruvearbeidere og fangstfolk som kom til Svalbard. Nå er dette unike villmarksområdet

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Nasjonalparker som turistattraksjoner

Nasjonalparker som turistattraksjoner Nasjonalparker som turistattraksjoner 24. oktober 2014 Jan Vidar Haukeland, INA-NMBU E-post: jan.vidar.haukeland@nmbu.no Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012

Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene. Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 Nytt fra DN samling for nasjonalparksentrene Kirsten Thyrum, DN Rosendal oktober 2012 2012: 15 autoriserte nasjonalparksentre 35 nasjonalparker Status - forvaltere Pr dato er 35 forvaltere ansatt Etableres

Detaljer

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Allemannsretten og reiselivsnæringen Allemannsretten og reiselivsnæringen Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no 2 Reiselivet må gjerne bruke naturen Reiselivsaktører arrangerer ofte ulike aktiviteter i naturen, men mange er usikre på hva de egentlig

Detaljer

WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge

WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge auror WWF etterlyser plan for oppnåelse av bestandsmål for bjørn i Norge BAKGRUNN Brunbjørnen i Norge - historikk I Norge fantes det tidligere brunbjørn (Ursus arctos) så og si over hele landet. På midten

Detaljer

Å vandre i kulturlandskapet er en opplevelse du kan leve lenge på Fysisk utladet og mentalt fornyet

Å vandre i kulturlandskapet er en opplevelse du kan leve lenge på Fysisk utladet og mentalt fornyet Å vandre i kulturlandskapet er en opplevelse du kan leve lenge på Vi er skapt til å bevege oss i naturen. Vandring i storslått natur frigjør en ekstra lykkerus som er stimulerende for helse, kropp og sjel.

Detaljer

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Vestlandsprosjektet Formål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag Visjon Den

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark Stabbursdalen nasjonalpark Positive og negative erfaringer forvaltninga har med lokale forhold. av nasjonalparkforvalter Karoline Salmila Stabbursdalen nasjonalpark Vernet første gang i 1970 98 km² Nasjonalpark

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet. Sentersamling, Jostedal, 23.10.2013, Olav Nord-Varhaug

Nytt fra Miljødirektoratet. Sentersamling, Jostedal, 23.10.2013, Olav Nord-Varhaug Nytt fra Miljødirektoratet Sentersamling, Jostedal, 23.10.2013, Olav Nord-Varhaug Dette er oss forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1009-10 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse:

Leiligheter til salgs på Lofthus. Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: Leiligheter til salgs på Lofthus Prisantydning: BRAs: Rom: Eierform: Adresse: 990.000,- til 1.950.000,- 63 m 2 til 102 m 2 2 til 4 Selveier Ulvasand, 5781 Lofthus www.ulvasand.no Med Sørfjorden som nærmeste

Detaljer

Vakkert gedigent krystallsølv med hvite krystaller av kalkspat fra Kongsberg. Stuffen er ca 9 cm. Bilde: Natural History Museum, London

Vakkert gedigent krystallsølv med hvite krystaller av kalkspat fra Kongsberg. Stuffen er ca 9 cm. Bilde: Natural History Museum, London Forfatterens forhold til Hardangervidda ligger i de sommerlige og vinterlige oppholdene fra barnsben av. Slektsgården, som ligger i Uvdal, har nær tilknytning til Hardangervidda. Flaatagården bygde mye

Detaljer

DNT fjellsport Arendal

DNT fjellsport Arendal DNT fjellsport Arendal DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa som den heter på folkemunne, er en av undergruppene i Arendal og Oppland Turistforening (AOT). Lederen i Fjellsportgruppa Siv-Lene

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no

Drept med nakkebitt. Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no Drept med nakkebitt Et kraftig nakkebitt og et tilsvarende kraftig bitt i struperegionen, tok livet av villreinsimla. Etterpå fraktet ulven dyret fra fallplassen på myra, gjennom et stort kjerr og cirka

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Presentasjon av Miljødirektoratet. Avdelingsdirektør Marit Kjeldby

Presentasjon av Miljødirektoratet. Avdelingsdirektør Marit Kjeldby Presentasjon av Miljødirektoratet Avdelingsdirektør Marit Kjeldby Dette er oss forvaltningsorgan under Miljøverndepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 1- Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Østlandet 2 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Vestlandet 3 Er det land, by eller landsdel??

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar

Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Botanikk.no E-mail Oversikt over spesielle botaniske steder. Sted: VORMEDALSHEIA Kommune: Hjelmeland Fylke: Rogaland Vernekategori : Landskapsvernområde Vernet dato : 19.04.91 Areal : 120000 dekar Øyastøl

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

Dette er Skarvheimen. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no

Dette er Skarvheimen. Naturopplevelser for livet. www.dntoslo.no Dette er Skarvheimen Naturopplevelser for livet www.dntoslo.no Storestølen 2 DAGSTURTIPS Våre dagsturtips I Skarvheimen møtes østland og vestland i et vakkert fjellområde. Skarvheimen har vært brukt som

Detaljer

Reidar Müller. Det som ble Norge. Om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år

Reidar Müller. Det som ble Norge. Om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år Reidar Müller Det som ble Norge Om fjell, is og liv gjennom 2902 millioner år Forfatteromtale: REIDAR MÜLLER (f. 1971) har en doktorgrad i geologi fra universitetet i Oslo. Han er også utdannet journalist

Detaljer

Europeiske villreinregioner

Europeiske villreinregioner Europeiske villreinregioner Presentasjon for nye villreinnemnder i nordre del av Sør-Norge Dovre 4. februar 2016 Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning E-mail: hob@ostforsk.no Europeiske villreinregioner

Detaljer

I Sauda er du i takt med naturen. Her kan du gripe mulighetene naturen gir. og oppleve hele spekteret mellom fjord og fjell.

I Sauda er du i takt med naturen. Her kan du gripe mulighetene naturen gir. og oppleve hele spekteret mellom fjord og fjell. I takt med naturen I Sauda er du i takt med naturen. Her kan du gripe mulighetene naturen gir og oppleve hele spekteret mellom fjord og fjell. Fyll en helg med opplevelser i natur og kultur I Sauda går

Detaljer

Vikerfjell naturreservat

Vikerfjell naturreservat Forenklet besøksstrategi for Vikerfjell naturreservat som grunnlag for informasjonstiltak Fylkesmannen i Buskerud Drammen, september 2017 1. Innledning Vikerfjell er et stort naturreservat i Ringerike

Detaljer