FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 8/2007 TEKNIKK Temanummer: Tromsø kommune HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2 Kvaliteten gjenspeiles I 1956 lanserte Flygt den første senkbare avløpspumpen med betegnelsen CP. I dag, 50 år senere, er denne pumpen fremdeles i arbeid i mange pumpestasjoner. Dette reflekterer tydelig Flygts målrettede innstilling på produktkvalitet og vår satsing på service. I år leverer vi avløpspumpe nummer som er en N-pumpe. Denne nye pumpegenerasjonen bygger på hele vårt erfaringsgrunnlag gjennom mange år, og tar avløpspumping til helt nye nivåer når det gjelder effektivitet. N- pumpen er ledende Flygt-teknologi tvers igjennom og et tydelig bevis på at Flygt leder utviklingen. Det vil vi gjøre i fremtiden også. Vårt kvalitetsbilde er skarpere enn noensinne. ITT Flygt AS OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinervn Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Tors gate 34 Pb Valhalla 4602 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER BERGEN Jakob Askelands vei 9 Wernersholmvei Sandnes 5232 Paradis Tlf Tlf Fax Fax ÅLESUND TRONDHEIM Myrabakken Fossegrenda 13 B Næringssenter 7038 Trondheim Pb Spjelkavik 6022 Ålesund Tlf Tlf Fax Fax TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 Innhold Brann, sikkerhet og beredskap Leder: OL en kommunalteknisk utfordring... 5 Smånotiser... 6 Tromsø kommune: Unødvendig luksus eller god økonomi?... 8 Tromsø kommune: Dårlig atkomst til nybygg Tromsø kommune: Bør ikke baseres på tilkjørt vann. 14 Tromsø kommune: Avstandskrav må overholdes Tromsø kommune: Energieffektive bygg Tromsø kommune:økt bensinavgift, betaler for myke og miljøvennlige trafikktiltak Tromsø kommune: Vedlikeholdsetterslep på veg Hva gjøres? Tromsø kommune: Tretten nye barnehager på få år Tromsø kommune: Alt avløp renses innen Tromsø kommune: Revisjon av hovedplan for vannforsyning og hovedplan for avløp og vannmiljø Områdebeskyttelse Kio okazis kun Esperanto? - Om nye kontraktsformer. 35 Debatt: Innlegg 1, Byggesaksreformen ti år etter Debatt: Innlegg 2, Byggesak uten kontroll Hundreårsjubilanten ble feiret med stil Nytt fra NKF Bransjenyheter Messer og konferanser Leverandørguide Veg, samferdsel og trafikk 20 Vann og avløp 38

4 STANDARD UTRUSTNING FOR ENHVER RØRLEGGER, HL 5: Mini lekkasjelytter med trådløs forbindelse til hodetelefoner, mod. HL 5: Høy følsomhet og robust design Ventiladaptere og magnetfeste LED lekkasjestøy visning Be om messetilbud! Tlf Besøk oss på VA dagene på Voss 26. og 27. september Providing Essentials Q-Bic overvannskassetter Q-Bic håndterer overvannet Store nedbørsmengder krever intelligent håndtering. Wavin har utviklet Q-Bic overvannskassetter til fordrøyning og/eller infiltrasjon av overvann. Gir 95% åpent volum 4-7 ganger høyere effektivitet enn steinmagasin Enkel og hurtig installasjon Fleksible plasseringer av inn- og utløp, oppføringer og formål Optimale muligheter for tv-inspeksjon, spyling og slamsuging

5 Leder KOMMUNAL 8/2007 TEKNIKK 100. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Ans. redaktør: Per Næss Tlf Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no ANNONSER: Kjell M. Jakobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr ISSN x MILJØMERKET Trykksak Forsidefoto: Tromsø. Foto: Krysspress Kolbjørn Bjørkestad, Medlem av NKFs hovedstyre og byggdirektør, Tromsø kommune OL en kommunalteknisk utfordring Et vinter-ol er omfattet med stor interesse. Det er en mediebegivenhet som engasjerer tusenvis av mennesker. Første runde er over og idrettsstyret har valgt Tromsø som norsk søkerby. Neste runde dreier seg om regjeringens beslutning og til sist IOC s endelige vedtak. Vil Tromsø bli valgt som arrangør? Et OL-arrangement er stort, prestisjefylt og av erfaring vet vi at kritikerne er mange. Lillehammer gjennomførte et prikkfritt OL som av IOC s president fikk betegnelsen det beste vinter-ol noen sinne. Vil Tromsø kunne gjenta bragden fra Lillehammer? De kommunaltekniske oppgavene knyttet til et slikt arrangement er mange og store. Gjennomføringen stiller krav til både økonomi, kompetanse og kapasitet. Mye av planarbeidet, prosjektering og utbygging av den tekniske infrastrukturen vil skje i kommunal regi. Nye samarbeidsmodeller må utvikles for å oppnå en smidig og rask gjennomføring av prosessen og et nært og tillitsfullt samarbeid med arrangøren av OL er en nødvendig forutsetning for å lykkes. De kommunale enheter må så tidlig som mulig sette seg inn i de oppgaver som skal løses og lage en gjennomføringsplan som viser hvilken kompetanse og kapasitet som må tilføres for å makte oppgavene. Et slikt arrangement vil virke stimulerende, kompetansegivende og øke interessen for det kommunaltekniske fagområdet. noka 1/ :46 Side 1 UV Service Membranfilter Pilotkjøring Fellingsanlegg Prosessløsninger Hegdalveien 105, Hegdal Næringspark, NO-3261 Larvik Tel: Fax:

6 Smånotiser Yggdrasil verdenstreet fra norrøn mytologi står nå som kunstnerisk utsmykning i den nye rundkjøringen på Rv. 120 sør for Ask i Gjerdrum kommune. I øsende regnvær en fredag i juni ble granittskulpturen fra Skjeberg i Østfold avduket av ordfører Svein Kogstad. Den vil utgjøre en innfallsport til Ask sentrum fra sør. Litt senere vil det bli beplantet og tilsådd med plen i bakkant av rundkjøringen og skape et enda bedre inntrykk av porten til Ask. Marit Lyckander, kunstneren som har laget skulpturen, fortalte om verdenstreet som var et asketre og som kan ha gitt navnet til tettstedet i Gjerdrum. I tillegg kommer plasseringen av rundkjøringen på en bakketopp i riksvegen hvor skulpturen står i fin kontrast til den store åpne himmelhvelvingen rundt. Det bør også nevnes at Ask sentrum fikk en betydelig oppgradering for noen år siden som Miljøprioritert gjennomkjøring, med beplantning, oppgradering av fortau, belysning mv. Fra venstre: Landskapsarkitekt Anne Fagerheim Jacobsen, Statens Vegvesen, kunstner Marit Lyckander og ordfører Svein Kogstad. (Foto: Gunnar Jødahl) Nytt prosjekt: Undervannsparkering i Oslo Nå skal det bygges et parkeringshus for 650 biler under vann på Tjuvholmen i Oslo. Sammen med utfyllende kaidekker vil parkeringshuset utgjøre et nytt tomteområde på Tjuvholmen på hele m 2. Det har aldri tidligere blitt bygget et parkeringshus på tilsvarende måte i Norden, forteller adm. direktør i Skanska Geir M. Aarstad. De har fått kontrakten som har en verdi på ca. 800 millioner kroner. Parkeringshuset skal Parkeringshuset vil bli bygget i fire seksjoner i Fredrikstad og vil deretter bli slept til Oslo. Illustrasjon: Skanska bygges som fire seksjoner i tørrdokken til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted og vil bli slept til Oslo og senket ned i sjøen på Tjuvholmen. Parkeringshuset har en prosjektert levetid på 300 år. Prosjektet starter opp umiddelbart og planlagt ferdigstillelse er desember Vi utnytter kjent teknologi til ny anvendelse på en unik måte. Vi bygger på de erfaringer vi har gjort i forbindelse med vår pågående bygging av senketunnelen i Bjørvika og marine betongkonstruksjoner vi har bygget tidligere, sier Aarstad. 6

7 Ski kommune: Lager utstillingsvindu for universell utforming Utviklingsprosjekt om 400 universelt utformede boliger ÅR På Nordre Finstad i Ski kommune utenfor Oslo foregår det for tiden et spennende samarbeidsprosjekt. Det skal bygges 400 boliger, der kvalitet står i fokus, med spesiell vekt på universell utforming. Det som er unikt er at alle aktørene er enige om at prosjektet skal benyttes som et utstillingsvindu for universell utforming. Stikkordet er tverrfaglig samarbeid. Det utvikles arbeidsmetoder og verktøy for å sikre implementeringen av universell utforming i boliger og tilstøtende uteområder. Problemstillinger utfordres og erfaringer skal høstes. Prosjektet er et samarbeid mellom Skanska Bolig as, Ski kommune, Informasjonsprogrammet om universell utforming i byggsektoren, prosjektet Organisatorisk læring innen Byggekostnadsprogrammet og Husbanken (prosjektleder). Det er Skanska Bolig som skal bygge ut boligområdet, mens de øvrige partene inngår som samarbeidspartnere for å bidra til rammebetingelser, kompetanse og organisasjonsutvikling for å fremme universell utforming. Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet. Les mer på: under fanen Universell utforming. Søker bidragsytere og deltagere til konferanse I tilknytning til boligutviklingsprosjektet Nordre Finstad skal det avholdes en nordisk konferanse 31. oktober 2007 i København. Husbanken ønsker e-postadresser til potensielle deltakere samt kontakt med personer som har jobbet eller har ambisjoner om universell utforming i boligutvikling. Kontakt 2007 FluidFlap Best tilgjengelig teknologi Bevegelig terskel for kapasitetsøkning og sikring ved ekstremnedbør tlf: september 2007 Svenska Mässan, Göteborg Forbered ditt messebesøk! All informasjon samt entrèkort til messen kan du hente på utstillerliste, seminarprogram, lunsjdebatter osv. VA-bransjens største møtested i Skandinavia! Kom og se markedets mest moderne løsninger for vann- og avløpsverk, ledningssystemer, grunnarbeider, prosessautomasjon, analyser og prøvetaking, måle- og doseringsteknikk samt andre VA-tjenester. Åpningstider: kl 9-17 Konkurranse! Vinn en lukseriøs overnatting på hotell Gothia Towers! Les mer om konkurransen på Adresse: Mässans gata/korsvägen, ved Liseberg.

8 Bygg og eiendom Tromsø kommune: Unødvendig luksus eller god økonomi? Tromsø får stort svømme- og badeanlegg Kommunens egen utredning konkluderte med at dersom man fyller begrepet badeland med et riktig innhold, kan det både løse en rekke av samfunnets behov og bli en fornuftig investering. Kanskje til og med bli en ny attraksjon for Tromsø. Alfheim Svømmehall. (Foto: aca) Flere av kommunens svømmebasseng er lagt ned på grunn av konstrukssjonsskader og slitasje. Barn får mindre svømmeundervisning på skolen enn før, og det er kamp om timene i de to åpne publikumsbassengene. Av Anne Cathrine Arnesen, prosjektleder Eiendom, Tromsø kommune Da ideen om et badeland ble lansert var motforestillingene mange. Lærer barna egentlig å svømme i et lekeland? Det er da ingen badeland som går med overskudd? Badeland gir gjerne assosiasjoner til høye sklier, høy lyd og en pølsekafé hvor de voksne kan slappe av. Er det hva kommunen trenger? Det er ikke så lett å svare på, for hva trenger egentlig kommunen? En utredning ble igangsatt, og arbeidet tok utgangpunkt i fire hovedgrupper brukere; skoleelever, idretten, rehabilitering og publikum. Utredningens første del besto i å definere time- og funksjonsbehovene til de ulike gruppene, hvilke krav bassengene måtte tilfredstille, og ikke minst hvor mye vannflate det trengs for å dekke dette behovet. Svømmeundervisning er lovpålagt og læreplanens mål til ferdigheter er klare. Det burde derfor være enkelt å definere timebehovet, men det er ingen lover eller forskrifter som tallfester hvor mange timer som trengs for å oppfylle læreplanens mål. Det ble derfor innhentet sammenlignbare tall fra andre deler av landet, og gjennomført en høring blant skolene i kommunen. Dette dannet grunnlag for å fastslå at elevene i barnetrinnet minst må ha hundre timer (fordelt på syv år), mens ungdomsskoleelevene har behov for sytti timer i løpet av tre år. 8

9 De andre gruppene var vanskeligere å tallfeste. Vi vet hvor mange aktive vannidrettsutøvere det er i Tromsø, men det er ikke grunnlag for å si hvor mange det ville vært hvis bassengsituasjonen hadde vært bedre. Per i dag finnes det ikke kommunale rehabiliteringstilbud i vann, og derfor ingen tall på hvor mange som med fordel vil kunne benytte dette. Antall publikummere er resultat av så ulike faktorer som befolkningsgrunnlag, andre attraksjoner i området/regionen, innhold/attraktivitet og ikke minst prisnivå. Det ble imidlertid gjort et estimat basert på tall fra andre steder i landet, og konklusjonen her ble at timebehovet for disse tre gruppene til sammen er mindre enn skolenes timebehov. I og med at skolesvømming foregår mellom klokka ni og klokka tre, vil timebehovet til de andre gruppene kunne dekkes i øvrig åpningstid. Skolesvømming er dermed den dimensjonerende faktoren. Dagens elevtall er så framskrevet tretti år for å beregne det totale timebehovet, og gjennom denne øvelsen kan det konkluderes med at behov kan dekkes av syv bassengenheter. Bassengenheter er definert som vannareal med kapasitet for én skoleklasse. Badeland eller svømme- og badeanlegg De fleste brukerrepresentantene var svært opptatt av at et framtidig anlegg ikke kun skulle være lek og moro, men at det måtte tilrettlegges for deres spesielle behov. Dette kom bl.a. til uttrykk gjennom kravet om at begrepet badeland måtte erstattes av begrepet svømme- og badeanlegg for å komme bort fra ideen om tivolibad. Brukerne har ulike krav; bl.a. må svømmere ha relativt kaldt vann og mulighet for å svømme i egne baner, rehabiliteringsbrukere og de yngste årsklassene vil ha noe varmere vann, lavere dybde og helst være skjermet for støy og innsyn. Gruppen publikum er svært variert, og behovene her ble definert som lekebasseng som kan inneholde alt fra sklier og bølgebasseng, til kaldkulper og boblebad. Kartleggingen viser imidlertid også at det er sammenfall mellom flere av brukergruppenes behov. Gjennom å gi de sju bassengenhetene forskjellige innhold, som dimensjonering, temperatur og dybde, vil alle brukergruppene ha tilgang til basseng som oppfyller deres spesifikke krav. Stort, sentralt anlegg eller flere mindre bydelsanlegg? Den neste utfordringen besto i hvordan disse syv enhetene skulle organiseres og lokaliseres, og det ble utarbeidet tre alternativer som ble sendt ut på høring: 1) rehabilitere eksisterende anlegg 2) fordele bassengenhetene i fire bydelsanlegg og 3) samle fasilitetene i ett sentralanlegg og beholde ett eksisterende anlegg som avlastningsbasseng. I høringsperioden kom det i tillegg fram en rekke nye forslag. Politikerne hadde til sist ti ulike alternativer å velge mellom. Etter en omfattende og grundig politisk prosess, vedtok kommunestyret å gå for ett sentralanlegg, med tre av de eksisterende bassengene som bydelsvise avlastningsanlegg. Det ble samtidig gitt klare signaler om at et sentralanlegg må utformes med omhu, for å ivareta de ulike brukergruppenes behov. Dette gjelder spesielt krav til støynivå og sikkerhet i forbindelse med skoleundervisning. Når kommunen ikke klarer å ta vare på skolebassengene, hvordan skal det da gå med et svømme- og badeanlegg? De fleste anleggene i Tromsø ble bygd på syttitallet og litt ut på åtti-tallet. Disse er bygd for helt andre forhold enn behovet er i dag. Den gang ble det bygd rene svømmebasseng som det kun skulle svømmes i. Dette innebar relativt lav temperatur, standard mål på 12,5 x 8meter, med en grunn og en dyp side. Siden den gang er andre typer aktiviteter kommet til, og krav til komfort har økt. Temperaturen er satt opp og luftfuktigheten er økt. Når bassengene ikke har vært dimensjonert for denne endringen, har resultatet blitt store skader på tilliggende konstruksjo- Kommunestyret vedtok at kommunen skal bygge ett sentralanlegg som inneholder et terapibasseng, et lekebasseng samt et 50meters basseng som tilfredstiller krav til langbanekonkurranse. I tillegg ble det vedtatt at tre av eksisterende anlegg skal beholdes som undervisnings- og avlastningsanlegg. Illustrasjon: Tromsø kommune, Eiendom 9

10 Bygg og eiendom Typiske timeplaner. I og med at skolesvømming foregår mellom klokka ni og klokka atre, vil timebehovet til de andre gruppene kunne dekkes i øvrig åpningstid.. Illustrasjon: Tromsø kommune, Eiendom ner. Utviklingen knyttet til vann- og luftbehandling og hygiene har gått videre, og mange av de gamle anleggene har ikke bygningskropper som lar seg bygge om. Eksempelvis betyr omlegging fra skvalperenne til deck-level at vannvolumet i bassenget øker, og ikke alle basseng har en konstruksjon som tåler belastningen. Til sist, men ikke minst, universell utforming har kommet sterkere inn med krav til bl.a. trinnfrihet, handicapgarderober og heis, dersom garderober ligger i underetasje. Å renovere bassengene slik at de når dagens standard er svært kostnadskrevende. I tillegg har kommunen i perioder hatt lite midler til rådighet og dette har gått ut over vedlikeholdsbudsjettet. Resultatene av dette er at anleggene i tillegg til å være uhensiktsmessige, også er i dårlig teknisk stand. Dette er ikke unikt for Tromsø; tvert i mot er dette en trend som er påvist i hele Norge. Fakta - Bygging av badeland er vedtatt men arealramme er ikke fastsatt - Kostnadsrammen for badeland er på millioner kroner - Oppstart forprosjekt er Byggestart Ferdigstillelse Skolebassengene har vært gode for sitt formål, men dekker kun en liten del av befolkningens behov i dag. Skolene i Tromsø, som har ansvaret for drift og ev. utleie av bassengene, har i mindre grad kapasitet til å tilrettelegge for eksterne brukere. De enkelte basseng er underlagt den respektive skolens driftsansvarlige, et system som er svært sårbart i forhold til bemanningssituasjonen. Det er ikke enkelt å erstatte den skolevaktmesteren som både har kapasitet og kunnskap om drift av basseng. I et sentralt svømme- og badeanlegg vil det være mulig å skape et spesialisert miljø for bassengtekniske forhold, og som kan bidra til driften av de øvrige bassengene når det er nødvendig. Ingen badeland går med overskudd, hvorfor skal kommunen bruke midlene på et pengesluk? Det finnes noen få svømme- og badeanlegg som går med overskudd, men spørsmålet kan stilles annerledes: Hvilke skolebasseng går med overskudd? Det gir ingen mening, for skoler har ikke krav til overskudd. Dessuten bør det stilles et annet spørsmål: Hva betyr overskudd? Det betyr at noen betaler mer enn det koster å drive anlegget. Og disse noen er brukerne; de som kommer for å bruke bassenget i skoletida, for å drive idretten sin, for å trene og mosjonere eller bare for å ha det moro. Et overskudd er teoretisk mulig dersom det settes en relativt høy timepris for alle brukergrupper. Tromsø kommune bruker årlig store summer på drift av skolebasseng og de to åpne publikumsbassengene. Dette er imidlertid kostnader som er fordelt inn i andre budsjettposter som skole, drift og kultur. Til tross for at det legges opp til flere svømmeundervisningstimer, og at kommunen må bruke mer penger på transport av elever og lærere til et sentralt anlegg, vil det bli billigere å drifte skoleundervisningen i et sentralanlegg enn i samtlige skoleanlegg til sammen. Totaløkonomien for kommunen blir derav gunstigere enn dersom det skulle satses på å rehabilitere eksisterende anlegg I utredningen er de samfunnsøkonomiske sidene ved å etablere et større og bredere tilbud ikke vurdert. Mange aspekter knyttet til forebyggende helse, vil sannsynligvis gi positive utslag. I tillegg kan et svømme- og badeanlegg tiltrekke seg flere tilreisende til byen, med de økonomiske ringvirkningene det vil kunne gi. Kommunestyret har valgt å satse på framtiden. Dette er et valg som ikke utelukkende er basert på økonomiske forhold, men på vurderinger av hva vi får igjen for pengene; et bredt og attraktivt tilbud for brukergruppene, byens befolkning og tilreisende. 15 ÅR 2007 FluidPond Best tilgjengelig teknologi Virvelkammer for rensedammer og åpne magasin tlf:

11 Providing Essentials PE SafeTech et sikkert valg FIRE GENERASJONER SAMLET I ETT RØR PE SafeTech forener alle de gode egenskapene i tidligere generasjoner av PE trykkrør. PE SafeTech er seks ganger sterkere enn de tradisjonelle trykkrørene på markedet, og rørsystemet er ekstremt motstandsdyktig overfor overflateskader og punktbelastninger. Det nye PE SafeTech programmet er testet og sertifisert i henhold til de nordiske INSTA-Cert reglene og merket med Nordic Poly Mark. Rørene har også gjennomgått spesielle belastningstester og samlet utgjør disse garantiene en ekstra sikkerhet for PE SafeTechs kvalitet.

12 Brann, sikkerhet og beredskap Tromsø kommune: Dårlig atkomst til nybygg Bildet viser blokkbebyggelse over syv etasjer bygd i en hestesko ut mot Tromsøysundet hvor brannvesenet ikke har tilgang til fasader med sitt bilmateriell. Blir brannvesenets behov for adkomst for slokking av bygg tilstrekkelig godt nok ivaretatt av dagens utbyggere. Av Jonny Magne Nilsen avdelingsleder brannforebyggende avdeling, Tromsø brann og redning Av Jens K. Solvang overingeniør, brannforebyggende avdeling, Tromsø brann og redning REN, veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven av stiller følgende krav til brannvesenets tilgjengelighet frem til bygningen; Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. I forståelse av dette skal det altså tilrettelegges for kjørbar atkomst for brannvesenet med avsatt oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr tilknyttet bygningen. I tillegg skal det tilrettelegges for atkomst til loft, oppforede tak, hulrom og sist, men ikke minst slokkevann. Ovennevnte behov skal avklares med det lokale brannvesenet. Hva er praksis? Tromsø brann og redning erfarer at utbyggerne ikke alltid er flinke nok til å sikre våre behov for tilstrekkelig atkomst frem til bygg og bygningenes fasader for eventuell slokkeinnsats, selv om dette er forankret som forskriftskrav. I flere nye utbyggingsområder oppføres boligblokker og høyhus med kun en atkomst. Boligblokker som prosjekteres i sjøkanten er ett eksempel på dette. Det kan synes som om arkitekter og utbyggere vektlegger estetiske og flerbruksløsninger fremfor god atkomst for brannbiler og stigebiler. Dette er tunge kjøretøyer som krever både god veibredde og oppstillingsplass eller snuplass. Brannvesenet skulle ønske at ÅR vi kom på banen allerede under behandling av byggesaken, eller at vi ble invitert til en forhåndskonferanse i saken, for å drøfte muligheten til å skape god atkomst. Det er for sent å sette fokus på dette etter at boligene er prosjektert og bygd FluidRotor Best tilgjengelig teknologi Sil for overløpsutslipp der kloakksøppel ikke aksepteres tlf:

13 GATEGODS OG FORANKRINGSKONSOLLER Vi tilbyr et bredt spekter av rimelige støpejernsprodukter til Veg- og VA-formål. Vi har norsk godkjennelse for kumlokk, rister og rammer iht. NS-EN 124, NS 1990, NS 1992 og NS Be om pristilbud fra oss eller våre forhandlere. Vi leverer over hele landet. Meget rimelige priser. Even Ulvingsvei Åsgårdstrand Telefon: Vi bidrar til økt konkurranse i VA-markedet. Ingen tar oss på lukta! Miljø-Teknologi AS har lang erfaring og markedets største utvalg av luktreduksjonsanlegg. Vi kombinerer ulike typer teknologier tilpasset ditt behov. Vi vil at du skal få det mest optimale anlegget innenfor de gitte krav, ønsker og forutsetninger. Vi tar ansvar! Vår erfarene serviceavdeling sørger for at du til enhver tid har en løsning som er til glede for deg og dine naboer. Miljø-Teknologi AS har levert luktreduksjonsløsninger i mer enn 10 år. Våre løsninger benyttes blant annet innenfor avløpssektoren, næringsmiddelindustri, landbruk, renholdsbransjen og fiskeforedling. Trygghet, kvalitet og fagkunnskap Postboks 2558, N-3702 Skien Telefon: Telefaks: E-post:

14 Brann, sikkerhet og beredskap Tromsø kommune: Sprinkling bør ikke baseres på tilkjørt vann Utbygging av nye områder kan utløse krav til sprinkling. Får behovet tilstrekkelig fokus fra utbygger og kommunen i dag? Og er det riktig at krav til sprinkling skal løses ved tilkobling av brannvesenets vanntankvogn? Påkobling for sprinkling av bygget via brannvesenets vanntankbil Av Jonny Magne Nilsen avdelingsleder brannforebyggende avdeling, Tromsø brann og redning Av Jens K. Solvang overingeniør, brannforebyggende avdeling, Tromsø brann og redning Det er nok ulike oppfatninger blant utbyggere om betydningen av sprinkling av bygninger. Brannvesenets erfaring er at sprinkling er et unikt teknisk tiltak for å begrense og redusere skadeomfanget ved enhver brann i bygning hvor slikt slokkeanlegg er montert. Anleggene kan i beste fall også slokke en brann. Dette er spesielt viktig i utkantstrøk der slokkemannskaper har lang utrykningsveg og hvor den kommunale brannberedskapen er deltidskorps. I tillegg oppnår utbyggerne muligheten til å prosjektere byggene med gode planløsninger og med store åpne arealer som ofte gir funksjonelle bruksgevinster. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at brannvesenet ikke aksepterer at utbygger prosjekterer med tilkobling av vann fra brannvesenets tankbil for å forsyne sprinkelanlegget. Dette ville i så fall skape en vanskelig beredskapssituasjon for oss. Hva om tankvogna tilfeldigvis er ute av drift, hva er da igjen av sikkerhet i bygningen, og hvem sitter med ansvaret? Brannvesenets oppfatning er at sprinkling av ethvert bygg må baseres på stasjonære stabile vannforsyninger fra kommunale eller private vannanlegg. Vår erfaring er imidlertid at avklaring av vannbehov til sprinkling av nye større bygg ofte kommer for sent inn i planleggingsprosessen, noe som vanskeliggjør de gode løsningene. Vår oppfordring til utbyggere som prosjekterer med sprinkling av nye ÅR bygg som en del av sikkerhetsnivået, er at de så tidlig som mulig avklarer mulighetene for slik sprinkling med kommunens VA avdeling, slik at begrensninger i bygningens utforming unngås FluidRotor Best tilgjengelig teknologi Sil for overløpsutslipp der kloakksøppel ikke aksepteres tlf:

15

16 Brann, sikkerhet og beredskap Tromsø kommune: Avstandskrav må overholdes Er brannmurer og hydraster alltid tilrettelagt hensiktsmessig for brannvesenets utrykningspersonell? Er det på tide at vi tenker nytt? Av Jonny Magne Nilsen avdelingsleder brannforebyggende avdeling, Tromsø brann og redning Av Jens K. Solvang overingeniør, brannforebyggende avdeling, Tromsø brann og redning REN, veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven av angir følgende ytelse vedrørende avstander til vannforsyning utendørs: Brannkum/hydrant bør plasseres innenfor meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av bygningen dekkes. Grunnen til at avstanden er satt til meter er at denne avstanden dekkes opp av 1-2 slangeutlegg siden en slange er 25 meter lang. Forholdet har også innvirkning på dimensjonering av materiell, trykktap, tidstap og organisering Noen selger mer sikkerhet enn andre. Denne illustrasjonen viser hvordan en brannteknisk rådgiver øker avstanden til 300 %. av beredskapsarbeidet på stedet meter kan synes som en kort avstand, men det forefinnes flere fornuftige grunner til dette preaksepterte kravet. Tromsø Brann og redning vil på ingen måte gå med på endringer i kravet om maksimal avstand uten at det forefinnes prosjektspesifikke fullgode analyser hvor alle nødvendige forhold er identifisert og behandlet. Det er ulike oppfatninger hos private konsulenter og utbyggere om hvordan avstander til vannforsyning skal behandles i en byggesak. Brann og redning opplever forespørsler fra konsulenter/utbyggere som ønsker en slags aksept på å strekke avstanden. Sjelden er dette begrunnet, og det er lett å anta at dette gjøres for å redusere kostnadene som brannkummer påfører et byggeprosjekt. Brann og redning opplever nå flere branntekniske rådgivere som selger sikkerhet med å øke avstanden betraktelig uten rådføring med oss som brukere av installasjonene. Ofte skjer dette uten annen begrunnelse enn at rådgiveren arbeider i et stort selskap med sentral godkjenning. I ytterst få tilfeller foreligger det en veldokumentert analyse som gir mulighet til å øke maksimumskravet. Ny plan- og bygningslov vil gi en lovregulering vedrørende utvendig slokkevann. Dette gir en mulighet til forbedring, og det er vårt håp at endringer vil bidra til at avstandskrav tilknyttet fremtidige bygg blir ivaretatt bedre om brannvesenet som bruker også gis mulighet til innsigelse/ godkjenning av løsninger. Det er tross alt vanlig med brukertilpassing tilknyttet nye bygg og anlegg. Hvorfor skulle ikke dette også gjelde for brannvesenets beredskapsmannskaper? På tide å tenke nytt Brannhydranter er lite egnet i Tromsø på grunn av snøforholdene gjennom en lang vinter. De hydranter som overlever vinterens snørydding, fremstår på våren i varierende teknisk tilstand. Dette skaper usikkerhet for oss bl.a. i forhold til planlegging av vår slokkeinnsats. Hydranter er derfor etter vår oppfatning ikke praktiske. Vi har tidligere i artikkelen sett at brannkummer er for kostnadskrevende å montere i tilfredsstillende grad, og det er derfor behov for å tenke nytt. Brann og redning vil med dette utfordre rådgivere, utbyggere og bransjen for øvrig til å vurdere en integrert hydrant ved utbygging av nye områder. En integrert hydrant er i korte hovedtrekk en hydrant som er integrert 16

17 JENSEN FLISHUGGERE FLISHUGGER SPESIALISTEN S SWEDE WAY VPL Den ideale plogen for montering på frontlaster, småtraktorer, kompaktmaskiner og mindre hjullastere Arbeidsbredde fra 1,5m til 2,7m Lett og solid konstruksjon Kan både rydde og samle snøen Kontakt din forhandler for tilbud! Sundebru Tel Faks A 425 m/ 37Hk. di. trediameter: 18cm, 8 modeller for trediameter cm. Traktor eller tilhengermontert Ring for info.: Røne Gård 2340 Løten Tlf.: Mob.: Leverandør til statens veivesen Trepleiere og anleggsgartnere Norge rundt LEDENDE LEVERANDØR AV FLISHUGGERE I 24 ÅR F t i bygningens fasade, og som brannvesenet kan betjene i en fornuftig arbeidshøyde fra bakken. Brannventilen kan skjules bak luker i fasaden, og lukene kan utformes i samme materiale som fasaden for øvrig slik at en oppnår en mest mulig diskret løsning om ønskelig. Ved montering av Integrert hydrant vil det i 1992 mindre grad være behov for montering av kostnadsdrivende brannkummer og hydranter som er utsatt for brøytemannskapenes redskaper. I tillegg 15 ÅR 2007 FluidSlot Best tilgjengelig teknologi Tilbakeslagsventilen for ekstremnedbør og springflo; middels/store vannmengder tlf: til dette vil en integrert brannhydrant kunne plasseres i en god arbeidshøyde godt tilrettelagt for brannvesenets beredskapsmannskaper. KWH pipe - leverandør av Kongsted minirenseanlegg WehoMini biologiske renseanlegg for hus og hytter Vi skreddersyr løsninger fra 5 pe og opp til 200 pe. En kombinasjon av kjemisk felling av fosfor, biologisk rensetrinn med lang oppholdstid og en unik returskylling av bunnfall fra biokammerene sørger for meget gode renseresultater. KULLFILTER FOTOOKSIDASJON BIOFILTER OZON Analyseresultater fra testing underbygger den gode renseevnen også på bakterier fra typegodkjenningen. Importør: Husk: Nytt arbeidsvarsling reglement fra CLAIRS Clean Air Systems VehoMini fjerner 60% nitrogen og renser til badevannskvalitet med ca TKB pr. 100 ml vann uten etterpolering. LUKT, ET PRO Vi er din samtal og løsningslever Telefon Fax E-pos Ramstadveien 12, 1850 Mysen Tlf

18 Bygg og eiendom Eiendom premierte i desember 2006 Ramfjord skole og Krokelvdalen skole for sitt energiengasjement.på bildet: Vaktmester Oddleif Grønn Ramfjord skole, Rektor Stein Are Nøstvik Ramfjord skole, Vaktmester Bengt Skum Krokelvdalen skole og rektor Svein Arild Jakobsen Krokelvdalen skole. Fotograf: Mark Ledingham, Informasjonstjenesten Tromsø kommune Tromsø kommune: Energieffektive bygg Tromsø kommune har gjennom mange år vært opptatt av energibruk i kommunale bygg, både for nybygg og den eksisterende bygningsmassen. For å sette dette arbeidet i system, ble det utarbeidet en Enøkplan for perioden Av Vibeke Hammervold Enøk-ingeniør Tromsø kommune Av Svein Karoliussen Nettverkskoordinator i Utbyggingsrådgiver, Tromsø kommune Arbeidet med fokus på fleksible energiløsninger og gjennomføring av en rekke mindre og større tiltak er videreført til Energiplanen for Tromsø kommune , som også er politisk vedtatt. Arbeidet med energieffektivisering har høy prioritet. I kommunen er det i hovedsak to enheter som har budsjettansvar for energi, Eiendom og Bydrift. De forskjellige brukerenhetene som skolene, barnehager, helsebygg, kulturbygg mm forvalter ikke sitt byggs energikostnader. Dette gjør at Eiendom har en stor utfordring når det gjelder å motivere brukerne av byggene til å tenke energieffektivisering. Eiendom har en gruppe på 57 driftsteknikere som tar seg av den daglige driften og vedlikeholdet av bygningsmassen. De har da en skole eller sykehjem som hovedarbeidssted, og i tillegg en eller flere barnehager. Driftspersonell følger med på energibruken på sine bygg og rapporterer om avvik og tekniske feil til administrasjonen hos Eiendom. Gjennom internett og et helautomatisk energioppfølgingssystem kan driftspersonell, administra- 18

19 sjonen og brukerne på byggene følge med på energibruken til 100 av de største byggene i kommunen. Teknisk forum for driftspersonell Kompetanse og motivasjon for de som styrer energibruken i byggene er meget viktig for å lykkes med energisparing. For å øke kompetansen har Eiendom etablert et forum for teknisk driftspersonell. Forumet har flere samlinger i året der tema skal være ny teknologi, gode energieksempler, status for energibruk i byggene, benchmarking, tiltaksgjennomføring med mer. Holdningsskapende arbeid For også å motivere brukerne av byggene til å tenke energieffektivitet og på miljøet har Eiendom satt av en budsjettpost med sikte på premiering av brukerne. Eiendom ønsker å premiere bygg hvor brukerne viser et energiengasjement. Bygg hvor brukerne setter fokus på energibruk og tar initiativ til å redusere forbruket premieres ved årsskiftet. Energitiltak i eksisterende bygningsmasse I handlingsplanen for miljø ble det gjort vedtak i kommunen om å avsette en ramme på fem millioner kroner per år til Enøk-tiltak med inntjeningstid på under ti år. På grunn av det høye utbyggingtempoet når det gjelder nye bygg i Tromsø kommune, har Eiendom de siste to-tre årene, ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å sette i gang tiltak for reduksjon av energiforbruket i eksisterende bygg i den grad vi har hatt økonomiske ressurser til dette. Fra inneværende år vil vi imidlertid i større grad kunne arbeide med slike tiltak i den eksisterende bygningsmassen. Dette gjelder bl.a. konvertering til vannbåren varme i bygg med elektrisitet som oppvarmingskilde og utfasing av el- og oljekjeler til fordel for andre energikilder, for eksempel fjernvarme. Ny energiplan I Energiplan Tromsø kommune som ble vedtatt i vår, er det en målsetting om å redusere energiforbruket med ti prosent innen utgangen av Konvertering fra elektrisk til vannbåren varme, forventes alene ikke å gi noen reduksjon i energiforbruket. Imidlertid vil vi ved installasjonen av vannbåren varme også gjøre tiltak for å få bedre kontroll med romtemperatur, og tiltak for å få bedre kontroll med luft/ inneklima. Gjennom energianalyser i alle bygg hvor vi ser det er behov for tiltak, vil vi få avdekket behovet for ulike tiltak i de enkelte bygg. Energireduserende tiltak De tiltakene i eksisterende bygningsmassen som gir størst effekt i forhold til redusert energiforbruk, vil normalt være følgende: installasjon av SD-anlegg og oppkopling av anleggene mot vår driftssentral økt bemanning på driftssentralen for bedre oppfølging, styring og kontroll oppdatering av ventilasjonsanlegg og bedre varmegjenvinning behovsstyring av luft installering av varmepumper som også forvarmer forbruksvann sonekontroll av lysanlegg kontroll med elektriske varmekabler tilleggsisolering utskifting av vinduer og dører. Noen av disse tiltakene vil være av kategorien vedlikehold, og her vil vi få en kostnadsfordeling mellom investeringsbudsjettet (energitiltak) og driftsbudsjettet. Denne kombinasjonen av hensikt/formål ved et tiltak er effektivt, og gjør det enklere å sette i gang større og mer omfattende tiltak enn vi ellers vil kunne gjøre dersom tiltaket eksempelvis kun gjaldt vedlikehold. Fjernvarme I et område på Tromsøya der vi har flere kommunale bygg og hvor det også er planlagt ca. 350 leiligheter, på et areal som kommunen eier, har Eiendom inngått kontrakt med rådgiver for å utrede lokal energisentral og konvertering til vannbåren varme i bygg med el-oppvarming. Det er imidlertid konkrete planer om energigjenvinningsanlegg i kommunen. Dersom kommunestyret i høst gjør vedtak om utbygging av et slikt anlegg og det legges planer for rask framføring av fjernvarmeledning, vil det bli aktuelt 1992 å samarbeide med Troms Kraft Varme med sikte på å bygge den påtenkte energisentralen som spisslastsentral i fjernvarmenettet. Ved vedtak om fjernvarmeutbygging, vil vi anta at det for aktuelle områder på Tromsøya, vil være aktuelt med en rask utbygging av fjernvarmenettet. Det er jo viktig å få etablert mottakere av den varmen som produseres i anlegget og da må fjernvarme-nettet være på plass. For vår avdeling, vil fjernvarmeutbyggingen føre til at arbeidet med energitiltak i tida som kommer, i betydelig grad blir retta mot tilrettelegging av bygg for å kunne motta fjernvarme. Planlegging av egne energisentraler på Tromsøya der vi har de fleste kommunale bygg, vil ikke lenger være aktuelt. Her vil energitiltakene i stor grad bli retta mot det å konvertere bygg med eloppvarming til å kunne ta i mot fjernvarme for oppvarming. 15 ÅR 2007 FluidClari Best tilgjengelig teknologi Mengderegulator for rensedammer og åpne magasin tlf:

20 Veg, samferdsel og trafikk Tromsø kommune: Økt bensinavgift, betaler for myke og miljøvennlige trafikktiltak Bildet viser bygging av fortau Turistvegen forbi Ishavskatedralen med Tromsøysund-brua i bakgrunnen. Ferdigstilt høsten (Foto: K B Olsen) Tromsøpakke 2 (TP2) er et unikt spleiselag mellom stat, fylkeskommune og kommune samt den enkelte bilist. Hovedfinansieringen skjer via egen lokal tilleggsavgift på drivstoff. Med minimale administrasjonskostnader skal det sikre bedre forhold for de myke trafikkantene i Tromsø. Av Knut-Bjarne Olsen Prosjektleder (TP2), Eiendom, Tromsø kommune Tromsøpakke 2 (TP 2) ble nylig utvidet i Stortinget (St.prp. nr ) fra fire år til å gjelde i totalt åtte år. Det unike for finansieringen av Tromsøpakke 2 er at det samles inn midler ved hjelp av en ekstra lokal bensinavgift på åtti øre per liter med minimale administrasjonskostnader som nå utgjør ca tyve millioner kroner per år. Tromsøpakke 2 er en bypakke som startet innkreving i august Den nye forlengede innkrevingen skal gå ut juli Det er opprettet et AS, (Tromsø veg AS) som administrerer innkrevingen. I den forlengede pakken er Tromsø veg AS gitt mulighet for låneopptak på femti millioner kroner. Den tidligere Tromsøpakke 1 (800 millioner kroner) var i hovedsak rettet mot veginvestering og bygde ut en rekke tunneler fra fastlandet til Tromsøya og under selve Tromsøya, parallelt med sjøen. Den forlengede TP 2 utgjør ca 366 millioner kroner over åtte år, og finansieres av: Ekstra bensinavgift på ca 144 millioner kroner Statlige bevilgninger på ca 104 millioner kroner Fylkeskommunale bevilgninger på ca 21 millioner kroner Kommunale bevilgninger på ca 58 millioner kroner Moms-refusjon på ca 32 millioner kroner Syv millioner kroner er overført fra Tromsøpakke I I den gjeldende innkrevningsordningen er det lagt til grunn at de ulike 20 Kommunalteknikk nr. 6/7 2007

21 tiltakene i Tromsøpakke 2 skal prioriteres innenfor fem ulike satsingsområder: Trafikksikkerhet, gående og syklende, kollektivtransport og miljø og veginvesteringer. Dette prinsippet er videreført i en utvidet Tromsøpakke 2. I St.prp. nr. 62 ( ) er det lagt til grunn at de ulike forvaltningsnivåer skal finansiere tiltak innenfor sine egne ansvarsområder. Det er også lagt til grunn at finansieringstilskuddet fra drivstoffavgifter bare kan nyttes til bygging av offentlig veg. Det er derfor knyttet klare vilkår til hva slags tiltak som kan finansieres gjennom drivstoffavgiften. Prinsippet om å prioritere tiltaka innenfor fem satsingsområder samtidig som det er knyttet vilkår til hva slags tiltak som kan finansieres av de ulike finansieringskildene, gjør opplegget lite fleksibelt i forhold til håndtering av kostnadsoverskridelser. I forbindelse med håndteringen av en utvidet innkrevingsordning har Tromsø kommune lagt til grunn at det kan skje endringer i prioriteringene mellom tiltaksgruppene. Kommunen har også lagt til grunn at det fysiske innholdet i pakken skal justeres dersom det er avvik i forhold til den inntekten som er forutsatt. Spørsmålet er derfor hvordan slike endringer skal håndteres. Styringsgruppen er satt sammen av representanter fra Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Styringsgruppen har lagt til grunn at prosjektene i pakken kan deles inn i to grupper. Disse er vegtiltak og «øvrige tiltak». Inndelingen i to grupper er en praktisk tilnærming til føringene fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune sine vedtak. Innholdet i pakken Pakken er etter utvidelsen delt i to hovedområder: veginvesteringer og øvrige tiltak. Veginvesteringer 115 millioner kroner Oppgradering av Langnestunnelen forventes ferdig sept/okt Tunnelen er gammel og oppgraderes mht størrelse og teknisk utrustning, sikkerhet og belysning. Overtas av Statens vegvesen fra Tromsø kommune. Øvrige tiltak 251 millioner kroner «Øvrige tiltak» er en fellesbetegnelse for alle prosjektene som er prioriterte innenfor satsingsområdene gående og syklende, trafikksikkerhet, kollektivtransport og miljø. For mange av tiltakene innenfor disse satsingsområdene er ikke planstatusen avklart. Kostnadene er derfor usikre. Den endelige prioritering av tiltakene er avhengig av framdriften på planarbeidet. Gående og syklende ca 102 millioner kroner Det er prioritert tiltak for å etablere et sammenhengende hovedvegnett for gående og syklende i Tromsø. En del av dette nettet ble fullført i Tromsøpakke 1. I tillegg er gang- og sykkelvegen over Sandnessundbrua (22 millioner kroner) bygd ferdig som en del av Tromsøpakke 2. Det arbeides med å revidere kommunedelplanen for et sammenhengende hovedvegnett for sykkel. Kommunedelplanen vil gi føringer for hvordan gangog sykkelvegprosjekter i en utvidet Tromsøpakke 2 skal prioriteres. De mest aktuelle prosjektene er gang- og sykkelveg og fortau til boligområdet i Hamna, fortau langs Strandveien og Dramsveien, samt fortau og gangog sykkelveger i Tromsdalen og Kroken. Trafikksikkerhet ca 70 millioner kroner Innenfor satsingsområdet trafikksikkerhet vil en prioritere tryggere kryssinger for fotgjengere i sentrumsområdet, og tiltak i nærområdet til skolene. Kollektivtransport ca 56 millioner kroner Det er prioritert å gjøre ferdig Sentrumsterminalen. I tillegg inngår utbedring og bygging av knutepunkt og holdeplasser i bydelene. Miljø ca 28 millioner kroner De største tiltakene er støyskjerming og andre miljøtiltak i sentrumsområdene. Utførte tiltak Innføring av fartsgrenser på tretti kilometer ÅR per time og førti kilometer per time (kollektivveger) på Tromsøya inkl fartsdumper og en del trafikksikring rundt skolenes nærområder. Bygging av G/S-veg på brua over Sandnessundet, fortau og sykkelfelt i Stakkevollvegen og G/Sveg Eidkjosen Håkøya i regi av Statens vegvesen. Bygging av 640 meter fortau Turistvegen og 240 meter fortau i Dramsvegen i regi av Tromsø kommune. De neste prioriterte tiltakene er bygging av 340 meter fortau langs Strandvegen og ca tre kilometer G/S-veg langs ringvegen og Ørnevegen. Videre skal det etableres en undergang i Kirkegårdsbakken ved Gyllenborg skole og etablering av 250 meter fortau i Dramsvegen. Handlingsplanen oppdateres årlig av ei styringsgruppe for TP 2 og kommunale og fylkeskommunale vedtak FluidCon Best tilgjengelig teknologi Virvelkammer for regnvannsoverløp og utjevningsmagasin tlf:

22 Veg, samferdsel og trafikk Tromsø kommune: Vedlikeholdsetterslep på veg Hva gjøres? Mens de kommunale vegbevilgningene har stått stille i femten - tyve år har Tromsø by vokst med tyve prosent og trafikken med tretti prosent. Dette har resultert i et nedslitt vegnett som lider av mangel på vedlikehold. Her trengs det asfalt! Av Anne-Mette Bjertnæs utvikler, Eiendom veg, Tromsø kommune De siste tyve år har det bygd seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep for kommunens veganlegg og kaier. Dette er nøkternt beregnet til 280 millioner kroner i 2006-kroner. Det ble avdekket at det kun hadde vært midler til å utføre drift. Drift er oppgaver som brøyting og feiing. Vedlikehold er tiltak som asfaltering. Det er kun vedlikehold som har innvirkning på vegkapitalen. Driftsbudsjettet vedtas i håp om en snill vinter. Vinteren i Tromsø varierer med mye vær rundt null grader til store snømengder. Piggdekkandelen er høy på 91,5 %. Dette er høyest i en undersøkelse i norske byer i Piggdekkslitasjen gir stor slitasje på asfalten. Lav drift og vedlikehold går utover trafikksikkerheten og framkommeligheten. Hva gjøres? Under økonomiplanbehandling for er det bevilget 10 millioner kroner hvert år til oppgradering av veger. Dette er en positiv start, men ikke nok. Hva gjøres på lang sikt? Utfordringen er å få en langsiktig finansiering. Det er politisk enighet i Tromsø om at det skal tas sikte på et vedlikehold som innhen- Vedlikeholdsetterslepet engasjerer også Bladet Tromsø. Tabell: Totalt vedlikehold per år. 22

23 Grafisk utivkling av vedlikeholdsetterslep Grafen viser utviklingen av vedlikeholdsetterslepet ved alternative ressursbruk, forutsatt 25 millioner kroner til årlig vedlikehold. Det er lagt inn fire prosent prisstigning, unntatt for alternativ B hvor vedlikeholdet hvert år tilsvarer prisstigningen. A. Vedlikehold for fire millioner kroner per år. Etterslepet øker med 62 millioner kroner på ti år B. Motvirking av økt etterslep, 11 millioner kroner per år C. Innhenting av etterslep over 20 år, 14 millioner kroner per år D. Innhenting av etterslep over 11 år, 26 millioner kroner per år og legges fram for politisk behandling slik at vegsituasjoen holdes varm for å beholde fokuset på drift og vedlikehold. OL eller ikke Et vellykket OL er avhengig av et velfungerende vegnett. Kommunen må gjennomgå sine behov for utbedringer. Planen bør bl.a. inneholde gangtraseer, forskjønnelse av sentrum, innfartsårer og forbedring for kollektiv i tillegg til en innhenting av vedlikeholdsetterslep. Dette er ikke avhengig av et OL, men vegtiltak som skal løse en moderne by sine utfordringer ÅR dårlig og ujevn. Media og politikere har fokus på riksveger og fylkesveger. For helhetsbildet bør den ujevne Norske kommunale vegstandarden tas med. Hvor stort er det kommunale vedlikeholdsetterslepet i Norge? Hva gjøres for å utbedre dette? Hva med finansiering av det kommunale vedlikeholdsetterslepet? 2007 ROwat stengeluke Best tilgjengelig teknologi ter vedlikeholdsetterslepet. Hva dette innebærer for finansieringen for årene framover vites ennå ikke. Vegplan Det skal lages en vegplan for som viser alle vegrelaterte tiltak. Det arbeides med å finne en håndterlig form og innhold som gjør planen til et levende styringsverktøy. Et viktig element er bedre koordinering av vegtiltak innad i kommunen og mot eksterne aktører. Vegplanen skal revideres relativt ofte Hva med resten av Norge? Nedslitte kommunale veger er ikke en unik situasjon for Tromsø. Den kommunale vegstandard i Norge er mange steder Stengeluke for kommunaltekniske anlegg og industrien tlf: KULLFILTER FOTOOKSIDASJON BIOFILTER OZONSYSTEMER OKSIDASJONSFILTER FOREBYGGENDE BEHANDLING X LUKT, ET PROBLEM? CLAIRS Nutriox Vi er din samtalepartner og Forebygger luktgasser Clean Air Systems løsningsleverandør CLAIRS leverer i kanner og containere Telefon Fax E-post web: ARBEIDS- VARSLINGS- UTSTYR Komplett med: Løsfot i gummi 2,0 m alu.stolpe Klammer Skilt 110 str. MS m/klasse 3 folie fluoriserende Skilt str. MS m/klasse 3 folie fluoriserende Pris pr. oppsett 1295* * Tilbudspriser gjelder t.o.m Prisene er eks. mva og frakt. HEVE-/VIPPEBOM Galvaniserte m/nedgravingsfundament, teleskopisk 2,7 5 m. Svingbom Hevebom Kampanjepris 4450* TRAFIKKSPEIL Inkl rørbeslag Ø * Kampanjepris Kampanjepris 1190*...vi yter mer! Tlf , Faks ,

24 Bygg og eiendom Tromsø kommune: Tretten nye barnehager på få år I Tromsø kommune var det stor politisk vilje til å få gjennomført barnehageutbyggingen. I begynnelsen var det stor usikkerhet rundt tilskuddsordningen, men Tromsø kommune tok sjansen på at det ordnet seg og startet på en omfattende utbygging. Inngangsparti Sorgenfri barnehage. Av Solfrid Rognmo prosjektleder Eiendom, Tromsø kommune (Tekst og foto) Inngangsparti Workinnmarka barnehage Det nærmet seg jul i Tromsø vinteren Politikerne ønsket full barnehagedekning i Tromsø kommune. De hadde vedtatt at det skulle settes ned en tverretatlig gruppe som skulle se på hvordan dette best kunne løses. I februar 2004 ble rapporten vedtatt i kommunestyret. Den anbefalte at utbyggingen burde gjennomføres i kommunal regi fordi man da hadde best kontroll på gjennomføringen. Et annet poeng var at tilskuddsordningen for barnehageutbyggingen ble vurdert som meget gunstig. Det var en veldig knapp frist som ble satt for ferdigstillelse av barnehagene. Helst innen utgangen av Samtidig som dette foregikk, var det et arbeid i gang med å se på hvordan fremtidens barnehage burde være. Man ønsket å myke opp avdelingsbegrepene og utforme fremtidens barnehage med tanke på ulike driftsmodeller og pedagogisk virksomhet. Tromsø kommune utarbeidet et dokument som kom med forslag om utforming, samt prinsippog arealrammer for de nye barnehagene. I Tromsø kommunes modellbarnehage legges det vekt på at barna skal ha tilhørighet i en hjemmebase, men at øvrige 24

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 10 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 6-7/2009 TEKNIKK Nytt vannbehandlingsanlegg i Trysil Regnet seg til godt vann Fra forurenset sjøbunn til strandpromenade Branntilsyn Miljøkartlegging i bygg og anlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden KOMMUNAL 1/2007 TEKNIKK Det startet for hundre år siden Når snødeponiet forurenser. Les hva Enebakk kommune gjorde Askøy: Vannsikkerhet og vinterveghold i en mellomstor kommune Storsatsing på avfallsløsninger

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul!

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! 12 2012 Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 12/2006 TEKNIKK God jul og Godt nytt år! Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen Nå bygges Norges største biogassanlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 9 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått

Detaljer

Messespesial 1-2. NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL

Messespesial 1-2. NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL 1-2 2013 Messespesial NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 4 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Rom for alle Styrt boring i Nøtterøy kommune Vi Får te i Sarpsborg Vannforskriften NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) Trondheim 2. 4. sept. 2012. Fornybar energi. Byggesaker. Miljø. Forskning. Bygda 2.0. Vann.

Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) Trondheim 2. 4. sept. 2012. Fornybar energi. Byggesaker. Miljø. Forskning. Bygda 2.0. Vann. 8 2012 Kommunaltekniske fagdager (NKF dagene) Trondheim 2. 4. sept. 2012 Fornybar energi Byggesaker Miljø Forskning Bygda 2.0 Vann Vegnett Rehabilitering Kontroll NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 3/2011 TEKNIKK Uterom, veg og trafikk www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL

Detaljer

TRONDHEIM Trondheim vokser seg grønnere Mer handel i Midtbyen Folk går fra bil til buss Lavenergibyen Sirkus i parkform

TRONDHEIM Trondheim vokser seg grønnere Mer handel i Midtbyen Folk går fra bil til buss Lavenergibyen Sirkus i parkform 6-7 2012 TRONDHEIM Trondheim vokser seg grønnere Mer handel i Midtbyen Folk går fra bil til buss Lavenergibyen Sirkus i parkform NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

3-2015. Vann- og miljøteknikkstudenter på tur. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Medvirkningsprosesser i Istanbul

3-2015. Vann- og miljøteknikkstudenter på tur. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Medvirkningsprosesser i Istanbul 3-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann- og miljøteknikkstudenter på tur Nedre Romerrike vannverk Konserthuset i Bodø Medvirkningsprosesser i Istanbul Kunnskapsdeling for et bedre

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 1/2008 TEKNIKK Finnøy øyrike i vekst Finnøy får fastlandsforbindelse i 2009 Undersjøisk tunnel gir nye muligheter for bo- og arbeidsmarkedet Gass som viktig energikilde Modell for strandsonekartlegging

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

12-2013. God jul og Godt nytt år! Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en God Jul!

12-2013. God jul og Godt nytt år! Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en God Jul! 12-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no God jul og Godt nytt år! Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en God Jul! Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer