KRISTNE ARBEIDERE. bli med på laget s. 4. et retningsvalg for norge s. 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTNE ARBEIDERE. bli med på laget s. 4. et retningsvalg for norge s. 8"

Transkript

1 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr årgang bli med på laget s. 4 Kirkeministeren kom hjem s. 6 et retningsvalg for norge s. 8

2 FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Ansvarlig redaktør: Jan Rudy Kristensen Redaksjonskomité: Ingrid Sagranden Rachel Lørum Mari Aaby West Tilrettelegging: Maria Hevzy Kristentro og politikk Foto: María Hevzy Politikk handler også om vårt forhold til Gud. Som kristne søker vi jo inn i evangeliet for å finne veiledning også for vårt daglige liv og virke. Konklusjonene vil ikke påvirke om vi er kristne eller ikke, men de vil ha stor betydning for menneskene rundt oss! Årsmøte i Socialdemokrater for Tro och Solidaritet Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidligere Sveriges kristna socialdemokraters förbund, Broderskapsrörelsen) hadde sitt årsmøte i Kista, Stockholm 15. og 16. juni Kristne Arbeideres Landsmøte 2013 Vi minner om at Kristne Arbeidere avholder landsmøte i Oslo oktober Alle medlemmer av Kristne Arbeidere med gyldig kontingent kan møte. Innholdet i bladet representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn Har du innspill på stoff i bladet, kan dette sendes på e-post til forbundskontoret Redaksjonsarbeidet avsluttet Postadresse: Postboks 8779 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2a 5. etasje Oslo E-post: Telefon: Forbundssekretærer: Mari Aaby West María Hevzy Konti: Magasinet: Forbundet: Layout og trykk: 07 Gruppen AS, Oslo ISSN Forsidebildet: Valget til høsten handler om hvilken retning Norge skal gå i. Foto: ScanStockPhoto Det er mennesker med kristen tro i alle politiske partier i Norge. Fra ytre høyre til ytre venstre. Å være kristen er ikke å ta stilling til politiske systemer eller politiske saker. Å være kristen er å ha tatt i mot evangeliet om Jesus Kristus som Guds sønn og verdens frelser. De første kristne fikk ordren direkte fra Jesus etter at han var stått opp fra de døde, her fra evangeliet etter Markus: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen». Apostelen Johannes sier: «Alle dem som tok i mot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn». Evangeliet er det glade budskapet om at Gud har tatt bort det som skiller oss fra Ham gjennom Jesu død på Golgata, og hans oppstandelse fra de døde, slik at vi kan leve i felleskap med vår skaper i tid og evighet. Politiske synspunkt er altså ikke et mål på om folk er kristne eller ikke. Vi har dessverre sett at noen kristne på ytre høyre fløy ikke helt klarer å sortere tankene sine i den sammenheng. Det er trist, og det kan hindre søkende mennesker i å finne fram til Gud. Etter vårt syn skal evangeliet forkynnes uten å legge noe til eller å trekke noe fra. Kristne Arbeidere vil med stor frimodighet påpeke Bibelens budskap om å ta vare på Guds «minste», forvalte skaperverket samla sett, ta oss av de fattige, skape fred, vende det andre kinnet til, arbeide for rettferdighet, ta vare på de fremmede i blant oss og å ha nestekjærlighet som rettesnor i politikken. Med bakgrunn i dette mener vi å ha godt grunnlag for å anbefale sosialdemokrati som en god måte å forvalte skaperverket på. Vi tror ikke mindre skatt og mer kommersialisme gagner våre medmennesker. Vi mener det er feil å gjøre våre medmenneskers velferd og trygghet til en handelsvare. Markedsliberalismen har aldri skapt en velferdsstat slik vi ser i Norden. Vi finner ingen eksempler noe sted i verden, i stedet ser vi at markedsliberalismen øker forskjellene og urettferdigheten over hele verden. Arbeiderbevegelsen har derimot klart å bygge verdens beste samfunn i Norge, i allianse med andre gode politiske krefter med liknende grunnverdier. Valget denne gang handler om hvorvidt vi vil fortsette å bygge velferdsstat gjennom skattebaserte fellesskapsordninger, eller om markedsliberalisme og egoisme skal bli de nye prinsippene å bygge samfunn på. Med Fremskrittspartiet i regjering vet vi at vi gradvis vil miste det velferdssamfunnet vi har brukt 100 år på å bygge opp. Den 9. september 2013 handler det om å stå opp for nestekjærlighet og solidaritet som basis for politikken. Vi kan si nei til mer markedsliberalisme og til skattelettelser til de rike. Det kan vi gjøre gjennom å stemme Arbeiderpartiet. Godt valg. Forbundet har de siste årene vært opptatt av å legge om profilen på arbeidet slik at den tilpasses de utfordringene som er i Sverige og verden i dag. De har åpnet forbundet slik at det ikke bare er for kristne, men er åpent for sosial demokrater fra alle religioner. De har nå mange muslimske medlemmer. Det var et godt forbundsårsmøte med ca 70 delegater til stede. Møtet ble åpnet med en flott og utfordrende tale fra forbundsleder Peter Weiderud. Partileder Stefan Löfven var også til stede og holdt et engasjert og tydelig innlegg med direkte adresse til det som omtales som Omar Mustafa-saken. Omar Mustafa var den første muslim innvalgt i ledelsen i det sosialdemokratiske partiet. Han måtte forlate sin posisjon etter bare seks dager på grunn av det som sannsynligvis er grunnløse beskyldninger om forbindelser til antisemittiske personer. Viktige punkt på programmet var «En ny politik för Mellanöstern og Nordafrika», «Alla folks frihet, hela världens fred» og «Allas lika rätt och värde i ett mångkulturellt samhälle socialdemokratin och de troende väljarna» Forbundet er også opptatt av å drive en langsiktig valgkamp fram mot riksdags valget i Kristne Arbeidere var de eneste utenlandske forbundsgjestene og fikk dermed æren av å holde tale på forbundsfesten lørdag kveld og undertegnede fikk anledning Marianne Uri Øverland Utgiftene med avholdelse av selve landsmøtet dekkes av forbundet. Det enkelte organisasjonsledd kan dekke øvrige utgifter for sine representanter. Dersom du har lyst å delta, ta kontakt med organisasjonsleddet der du bor. Kontaktinformasjon finnes på våre hjemmesider Saker til landsmøtet sendes Kristne Arbeideres sentralstyre senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må også være sendt sentralstyret innen 3 måneder før landsmøtet. Kun vedtektsforslag som er innsendt i rett tid kan behandles av landsmøtet. De forslag som er kommet inn, sammen med forslag til saksliste, sendes påmeldte delegater, kretsene og lokallagene senest 2 uker før landsmøtet. Påmelding av deltakere på landsmøtet må være kommet inn til Kristne Arbeideres kontor innen 17. september. Påmeldinger og forslag kan sendes til eller til: Kristne Arbeidere Pb Youngstorget 0028 Oslo 2

3 Bli med på laget mye står på spill! Vi står foran et historisk retningsvalg. For første gang vil valget stå mellom en regjering ledet av Arbeiderpartiet og en Høyre /Frp-regjering. Dette blir et valg mellom velferd eller skatte kutt, mellom fellesskap eller privatisering, sier Marthe Scharning Lund, valgkampsjef i Arbeiderpartiet. Vil du bidra? bli med på laget på frivillig.arbeiderpartiet.no vi tar norge videre alle skal med Arbeiderpartiet.no Fellesskap framfor skattekutt Arbeiderpartiets jobb er å vinne valget i høst slik at vi kan fortsette å bruke fellesskapets penger på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger omsorg, framfor milliarder i skattekutt til de rikeste, sier hun. Arbeid, helse og skole Lund forteller at Arbeiderpartiets hovedsaker i valgkampen er arbeid, helse og skole. Arbeid til alle er vår viktigste sak, sier Lund. Vi tror at trygg styring skaper trygge jobber. Vi skal fortsette å styre økonomien trygt, gjøre det enklere å starte bedrift, og sikre anstendig lønn og gode arbeidsvilkår for de ansatte også i tida framover, understreker hun. Fellesskolen er et adelsmerke for Norge. Lærerne og de andre ansatte har skapt en norsk fellesskole som vinner. Vi satser på dem, for vi vil ha en god skole for alle. En skole der de flinkeste får strekke seg etter nye utfordringer, og en skole der elever som sliter får hjelp tidlig, forteller valgkampsjefen videre. Hun fortsetter ved å si at leger, sykepleiere og andre helsearbeidere gir oss et tilbud i verdensklasse Vi satser på dem, for vi har store ambisjoner for våre felles sykehus, sier Lund. Vi skal også lytte til de eldre, tilpasse oss og være fleksible for å gi en kvalitet i omsorgen som de eldre fortjener. Alle som trenger det, skal få sykehjemsplass, forteller hun. Fellesskap eller privatisering? Valget handler ikke bare om å bytte ut ansikter, det handler å bytte ut politikken radikalt, sier Lund. -Det handler om hvorvidt vi ønsker at helsevesenet skal være alles felles ansvar, eller om vi skal åpne for kommersielle aktører som vil ta en mye større del av kaka i egen lomme. Mange private og ideelle gjør en bra jobb i dag, men vi kan ikke ha et helsevesen hvor det er kommersielle interesser som styrer hvem som får best hjelp først. Og så handler det også om vi vil at fellesskolene våre, som er et viktig fundament i det norske velferdssamfunnet, som gjør at vi kjenner hverandre på tvers av bakgrunn, skal styrkes, eller svekkes på bekostning av flere kommersielle private skoler, slik Høyre og FrP ønsker, spør hun. Det norske samfunnet som vi kjenner det er tuftet på at den med bredest rygg bærer tyngst. Det er viktig for Arbeiderpartiet å sikre at alle bidrar, derfor sier vi nei til skattekutt til dem som har aller mest fra før, avslutter hun engasjert. Kirkevalg Vi må ikke glemme at det er tre valg i år. I tillegg til Stortingsvalget er det sametingsvalg og kirkevalg for dem som er medlem i Den norske kirke. Arbeiderpartiet har gått i spissen for demokratireform i Den norske kirke. Jeg vil oppfordre alle Arbeiderpartimedlemmer som er medlem til å bruke stemmeretten Foto: Arbeiderpartiet sin og til å engasjere seg lokalt, avslutter Lund. Bli med på laget! Skal vi vinne valget må hele vår partiorganisasjon være med i en av de viktigste valgkampene på lang tid, sier valgkampsjefen. Vi er medlemmer og i valgkampen vil vi være mer enn frivillige som på dag og natt. Husbesøk, morgenaksjoner, debatter, roseutdeling, stands, leserinnlegg, bedrifts-og skolebesøk er blant de oppgavene som skal utføres av våre frivillige. Jeg er kjempeglad for å ha Kristne Arbeidere med på laget, og oppfordrer de som ønsker å bidra til å melde seg som frivillig i valgkampen. Man trenger heller ikke være medlem for å være frivillig, her ønsker vi velkommen alle som ønsker seg en sosial demokratisk samfunnsretning, sier en engasjert valgkampsjef. 4 5

4 Kirkeministeren kom hjem til sine egne i Sarons Dal Kirkeminister, Rigmor Aasrud, kom hjem til sine egne da hun fredag 31. juni besøkte Kvinesdal og Sarons Dal. Mitt tilholdssted er i solidariteten. Og menneskeverdet står sterkt i Arbeiderpartiet. Det er det viktigste for meg, sier daglig leder i Troens Bevis, Rune Edvardsen. Av: Anja Benjaminsen Foto: Anja Benjaminsen Foto: Troens Bevis Verdens Evangelisering Aasrud fikk en hjertelig mottakelse da hun gjestet Sarons Dal sammen med ordfører i Kvinesdal og 2. kandidat for Arbeiderpartiet, Odd Omland. For Rune Edvardsen legger ikke skjul på at han er en Arbeiderparti-mann og medlem av Kristne Arbeidere. Jeg er nok en Arbeiderparti-gutt. Men den erfaringen og det jeg har sett rundt i verden så setter jeg veldig pris på det demokratiet og det samfunnet vi lever i. Mitt tilholdssted er i solidariteten. Menneskeverdet står sterkt for meg og det står også sterkt i Arbeiderpartiet, sier Edvardsen. Suveren skolepolitikk Han er kjent for sitt humanitære engasjement i, blant annet, Afrika. Jeg har besøkt 113 land. Det finnes ingen land i verden som er bedre å leve i enn Norge, sier Edvardsen og peker på at blant annet Norge og Arbeiderpartiets suverene skolepolitikk. Ta for eksempel i Kenya. Der de rike barna får gå på kostskole med lærere med flere hundre tusen i lønn, mens fattige knapt får noen utdannelse. Jeg pleier å bruke Norge som et eksempel når jeg er ute og reiser. Norge er en fantastisk lærebok i hvordan man bygger opp et land. Og Arbeiderpartiet har ført landet vårt i riktig retning, sier han. De som har alt, som klager Edvardsen viser til at Norge har gått fra å være et av Europas fattigste land til det rikeste. Arbeiderpartiet må jo ha hatt noe med det å gjøre, sier Edvardsen og ler litt før han blir alvorlig med tanke på de borgelige som snakker om at de skal «rydde opp» hvis de kommer i regjering. Hvis man skal begynne med å snakke om hvordan man skal rydde opp i verdens reneste hus. Ja da blir det galt, påpeker Edvardsen. Han mener nordmenn er blitt vant med å ha det godt og han er litt betenkt over hvem som klager. Det er ikke de som har det vondt. Det er de som har alt som klager, mener Edvardsen. Kirkeministeren må si seg enig i det. Det er de som sitter på den grønneste greina av dem alle sammen som ikke vil dele, mener Aasrud. Største kristne partiet Hun synes det er spennende at Edvardsen som har så mye erfaring fra andre land kan skrive under på at Norge er et så godt land å leve i. Det er flott å høre at en som har sett så mange land og opplevd så mye kan si at Norge er verdens beste land å leve i, sier kirkeministeren som mener det er mange fellestrekk mellom det kristne budskapet og Arbeiderpartiets verdier. Ja. Arbeiderpartiet er det største kristne partiet i Norge, mener Edvardsen. Likhetene Ordfører i Kvinesdal, Odd Omland mener Arbeiderpartiet og KrF er veldig like på mange områder. Når man ser på likhetene i forhold til bistandsspørsmål og felleskapsløsninger, og KrF likevel havner på den blå-blå siden, så synes jeg det er merkelig, sier Arbeiderparti-ordføreren. Ja det må jeg si meg enig i, avslutter daglig leder i Troens Bevis Rune Edvardsen. Kritikk Etter at Rune Edvardsen erklærte sin støtte til Arbeiderpartiet kom det massiv kritikk fra ulike hold. At politikk skaper debatt er styrken i vårt demokrati. Det er viktig å huske at politiske partier ikke er en menighet, understreker Rune Edvardsen. Edvardsen mener at politikken må ta for seg de store linjene i samfunnet, og at dette har vært styrken i Norge. Avisen Dagen har brukt god spalteplass angående meg og til og med kalt meg Røde Rune. Det er skrevet noen hundre kommentarer i nettavisen, mange mot og noen for meg. Mange har brukt sine kommentarer til sin egen valgkamp. Meninger og standpunkt skaper engasjement. Til gjengjeld har jeg fått veldig mye støtte i personlige sms, telefoner og epost. Flere sier at de ikke tør å si hva de mener, av frykt for konsekvensene fra de kristne. Slikt er trist. Det skulle vel ikke være slik, spør Edvardsen. 6 7

5 Et retningsvalg for Norge Kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen deler troen på at vi er til for hverandre. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet å sikre et samfunn basert på nestekjærlighet og solidaritet, sier partisekretær Raymond Johansen til magasinet Kristne Arbeidere. Hvorfor er det da ikke sånn at flere kristne stemmer Arbeiderpartiet? Først må jeg få si at Arbeiderpartiet er det partiet med flest kristne velgere, så veldig mange kristne stemmer allerede på oss, begynner Johansen. -Når det er sagt tror jeg vi har et enda større potensial! Mange av de sakene som trekkes fram er saker som egentlig ikke handler om kristendom eller kristne verdier, men om hva slags velferdsordninger man ønsker, eller at liberalisme kamufleres i en kristen retorikk. Kontantstøtten blir for eksempel omtalt som en kristen verdi, når det egentlig er snakk om en velferdsordning, sier han. Enkelte røster hevder at Arbeiderpartiet ikke har noen familiepolitikk, hva mener du om den påstanden? Det mener jeg er feil. God arbeidslivspolitikk er god familiepolitikk. Foreldrepermisjon, barnehager, arbeidsmiljøloven, ferieloven og trepartssamarbeid er saker Arbeiderpartiet har fått på plass som er essensielt i å sikre at folk får den fritid de trenger med familiene sine, og penger til å gjøre noen i denne fritiden, sier Johansen. For mange kristne er det abort som er det vanskeligste med å stemme Arbeiderpartiet, hva tenker du om det? Jeg mener at abortdebatten er ute av perspektiv. Arbeiderpartiet er ikke for abort, men vi er for abortloven. Debatten om abortloven dreier i realiteten seg om hvem som skal ta beslutningen, ikke om vi skal ha en abortlov eller ikke. Er det ei nemd som skal ta avgjørelsen, eller er det kvinnen selv? I dette spørsmålet mener jeg de andre partiene på Stortinget slipper billig unna, sier en engasjert partisekretær. Partier som Høyre, KrF og Venstre har sittet i regjering, uten å gjøre noen endringer i loven. Og KrF vil heller ikke gjeninnføre nemnd. Det er heller ingen politiske partier i dag som vil forby enhver form for abort. Og vi vil ikke tilbake til den tida hvor de rike kunne betale en lege for et abortinngrep, mens de mindre privilegerte måtte ty til metoder som både kunne skade dem og i verste fall ha et dødelig utfall. Dersom vi tar godt vare på de fødte, baner vi også vei for de ufødte, sier Johansen. Hvordan gjør man dette i praksis? Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal ha et samfunn hvor det skal være mulig å bære fram sine barn og at aborttallene skal være så lave som mulig, begynner han. Også her er foreldrepermisjon, gode velferdsordninger, arbeidstakerrettigheter knyttet til omsorg for barn og barnehager helt vesentlig for å gjøre det enklere å ta valget om å bære fram og oppdra et barn. Disse sakene utgjør en kjerne i Arbeiderpartiets politikk. Og så har vi sjølsagt abortforebyggende tiltak som enkel tilgang på prevensjon og folkeopplysning, avslutter Johansen. Arbeiderpartiet blir ofte kritisert for å være mot private bidrag i velferdssektoren, hva mener du om det? Arbeiderpartiet er verken mot at private eller ideelle skal være med å løse velferdsoppgaver, men vi er i mot en kommersialisering av viktige velferdstjenester som skole- og helsetjenester. Vi mener at fellesskapets penger skal gå til å løse viktige samfunnsoppgaver, og ikke gå i lomma på private eiere, som er mest opptatt av utbytte. Det er en viktig forskjell på kommersielle og ideelle aktører. Vi vil ha et trygt og godt offentlig helsevesen med flere sterke, ideelle aktører. Så mener vi at ideelle aktører i større grad bør skjermes ved å bruke egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner, og lengre kontrakter som gir de mer forutsigbarhet. For Arbeiderpartiet er det viktig å ta vare på engasjementet og kompetansen som de ideelle organisasjonene har innen områder som f. eks. barnevern og rusomsorg, understreker Johansen. Hva er den viktigste grunnen til at folk bør stemme på Arbeiderpartiet? Hvis du vil ha et samfunn hvor man yter etter evne og får etter behov, hvor alle får like muligheter, hvor fellesskap kommer foran kommersialisme og enkeltmenneskers profitt, da skal du stemme Arbeiderpartiet. Hvis du er for internasjonal solidaritet, mener det er viktig at vi gir bistand og ønsker et levende organisasjonsliv hvor frivillige organisasjoner har gode levevilkår, så skal du stemme på Arbeiderpartiet. Hvis du mener man skal kunne tjene penger på gamle syke og unge, eller synes en liberal alkoholpolitikk er helt greit, ja da må du stemme på ett av de borgerlige partiene. Raymond Johansen og forbundsleder Jan Rudy Kristensen under sommerstevnet i Sarons Dal. Foto: Rachel M. Lørum 8 9

6 Viktig med en annerledes dag I lov om helligdager og helligdagsfred heter det at vi skal verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og gi høytiden ro og verdighet. Dette er norske verdier vi bør hegne om, sier Trine Lise Sundnes. Trine Lise Sundnes har nylig tatt over som leder av LO-forbundet Handel og Kontor (HK). Det gikk ikke lang tid før hun måtte i ilden, da Høyre-styrte Oslo og Bergen ville søke om å bli turiststeder slik at butikker kan holde åpent også søndager. At Høyre og Fremskrittspartiet ønsker oppheve reglene som gjør søndagen til en annerledes dag er ikke noe nytt. Det har blant annet gått inn for å myke opp arbeidsmiljølovens begrensninger for søndagsarbeid også for andre yrkesgrupper. Tillater vi søndagsåpent i Oslo og Bergen faller hele lovens intensjon og det vil snart være åpent i hele landet. Da ryker en viktig norsk verdi, mener Sundnes. Men dette gjelder vel kun varehandelsansatte? Et åpent kjøpesenter vil trekke veksler på mange andre yrkesgrupper: vektere, renhold, varetransport og kollektivtransport. De som tenker at dette bare gjelder de som jobber i butikk har glemt en viktig del av arbeiderbevegelsens idégrunnlag: solidaritet på tvers av yrkesgrupper. Gjør vi alle dager til hverdager, ryker den kollektive fritiden vi skal ha med venner og familie. Det er ensomt å dra i parken på søndager når vennene dine er på jobb. Og det er trist hvis ungene ikke kan ha foreldrene på sidelinja når de krysser målstreken på idrettsstevnet fordi også de må jobbe i helgen. Men skaper ikke søndagsåpent også flere arbeidsplasser? Dette er egentlig en påstand hentet ut fra løse luften. Derfor har vi også sagt at vi ønsker en kartlegging av hele bransjen for å få status på hvordan situasjonen er. Reglene har stått stille i 10 år. Det er mange som mener å vite hvordan det er i bransjen, og det synses mye. Men det finnes dessverre lite fakta. Og det er store forskjeller, fra et kjøpesenter i Oslo til nærbutikken på øysamfunnet. Får vi fakta på bordet kan vi lettere diskutere oss fram til gode løsninger i bransjen i stedet for å beslutte på bakgrunn av politisk symbolpolitikk og synsning. Så dere er åpen for endringer? Vi konstaterer jo at dagens regelverk åpner for forskjeller i hvordan fylkesmennene gir dispensasjoner. Hele bransjen misliker dette, og alle vil være tjent med likebehandling. Både ansatte, næringa, og kundene som dermed får forutsigbarhet, like regler og unngår konkurransevridning. Men HK vil beholde søndagen som en annerledes dag. Og vi ønsker en arbeidsmiljølov som er lik for alle. Så hva ser HK for seg framover? I dag er ikke ansatte i varehandelens omfattet av arbeidsmiljølovens vern mot natt- og helgearbeid. Dette er en svakhet i loven vi mener det må rettes opp i. Dernest mener vi at man skal velge den samme strategien i denne bransjen som man har i andre bransjer: hvis regelverket skal endres må partene sette seg ned og finne ut hvordan det best kan gjøres. Det betyr at arbeidsgivere, ansatte og myndighetene finner gode løsninger sammen som alle kan leve med. Slik har man gjort det i andre næringer, slik bør man også kunne gjøre det i denne næringa. En hilsen til Kristne arbeidere foran valget? Åpningstidsbestemmelser er en sak som signaliserer viktige verdier, men den sier også noe om forskjellen på et rødgrønt og et blått samfunn. Vi som sier nei til å ta livet av helligdagene sier samtidig at vi både har tid og råd til en annerledes dag. De blå sier tvert om at alle dager er like, og lar kjøpekraften bestemme. Jeg er ikke i tvil om hvilke av disse alternativene som signaliserer både solidaritet og menneskeverd. Det er det rødgrønne alternativet som er en garantist for dette. Nylig tiltrådt leder for Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes Foto: Handel og kontor 10 11

7 Hva slags land skal vi være? Minerydding er en viktig del av arbeidet til Norsk Folkehjelp Foto: Norsk Folkehjelp Skal vi være oss selv nok eller skal vi satse på internasjonalt solidaritetsarbeid? Det er et spørsmål Norsk Folkehjelp ønsker at folk skal stille seg når de går til urnene, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Over hele verden sprer det seg et rungende krav om folkestyre og rettferdig fordeling av ressurser. Ropene kommer fra Egypt, Brasil, Syria, Tyrkia og Sør- Afrika. De kan ha ulike ståsted, og bakgrunn, men de deler kravene om folkestyre og rettferdighet på tvers av landegrenser. Det er et rop om medbestemmelse og et krav om at demokrati fylles med noe mer enn jevnlige valg. I Europa herjer finanskrisen og en hel generasjon risikerer å falle utenfor arbeidsmarkedet. Hvordan skal Norge forholde seg til disse utfordringene? Skal vi som et av de rikeste landene i verden gå vekk fra målet om 1 prosent av brutto nasjonalprodukt i bistand? Vi i Norsk Folkehjelp er enige i at kvaliteten på bistand ikke først og fremst kan måles i kroner og øre, men tenk hvilket signal slike kutt vil sende? Det vil være forferdelig flaut. Dessuten vil det svekke Norges posisjon internasjonalt, sier Tørres og utdyper. Signaleffekten vil være ekstremt destruktiv og svekke nettverksbyggingen og alliansene våre internasjonale aktiviteter bidrar til. Allianser og nettverk har blitt kapital i et internasjonalt samfunn med nye maktbalanser. Skal vi kaste denne kapitalen på båten? Generalsekretær, Liv Tørres Foto: Norsk Folkehjelp Det store spørsmålet fremover mener Norsk Folkehjelp er hvordan vi skal løse den økende sosiale uroen i verden. Hvordan skal vi håndtere sosial uro? Jo, vi mener at det er veldig viktig å hjelpe folk til å organisere seg slik at de kan fremme sine legitime krav på en demokratisk måte. Hvis ikke vil fundamentalistiske krefter spre seg, advarer Tørres. Vi mener ikke at Norge skal redde verden alene. Hvis vi som enkeltpersoner her i nord skal prøve å «redde verden» blir det lett veldig puslete. Hvis vi derimot støtter folks egne organisasjoner og bidrar til å organisere folk slik at de kan klare seg selv, er det langt mer effektivt. Det er ikke vi som skal redde verden. Folk vil helst redde seg selv og sette premissene for egen utvikling. Norsk Folkehjelp mener derfor at et viktig spørsmål i valget er hvorvidt partiene ønsker å opprettholde støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner, både her hjemme og ute i verden. Vi ser selvfølgelig at slik statlig støtte også kan være problematisk, men fordelene veier opp for ulempene. Sterke organisasjoner er viktige for samfunnsutvikling og demokrati, kanskje ikke alt skal være statsfinansiert, men noe må være det. Vi vet jo også av erfaring at små organisasjoner er helt avhengig av statlige finansering. Når de mister finansieringen, så står ofte de andre for hugg etterpå, sier Tørres. Noen partier er mest opptatt av vekst og jobbskaping for å få til utvikling. Det er jo vel og bra, men erfaringer har vist at utviklingen bremser opp hvis det ikke er fokus på fordeling og demokrati. Folk blir sinte. Se på Latin-Amerika, for eksempel. Kanskje er det ikke riktig på lengere sikt at utenlandske aktører finansierer budsjettene til land som strengt talt har penger selv, men vi må være strategiske og støtte organisasjoner som arbeider for at regjeringene skal bruke pengene til befolkningens beste. Hvis ikke undergraver vi både demokrati og omfordeling. I den nye stortingsmeldingen om demokrati og fordeling har regjeringen utarbeidet en framtidsrettet utviklingspolitikk. I praksis har vi ikke sett den store omveltningen av bistandspolitikken ennå, men retningen er riktig. Dagens fokus på rettferdig fordeling samsvarer veldig med måten vi mener at man skal jobbe i internasjonale spørsmål, sier Tørres. Et annet spørsmål Norsk Folkehjelp mener er viktig er hvordan vi forvalter oljepengene våre. Statens Pensjonsfond Utland har etiske retningslinjer som er relativt bra, men de forvaltes ikke i forhold til intensjonene. Hvorfor sørger ikke oljefondet for at Chevron tar ansvar for oljeforurensningen i Ecuador eller at Lundin Petroleum rydder opp etter seg etter anklagene om menneskerettighetsbrudd i Sør-Sudan? Ofte ser vi at private fond oppførere seg bedre enn Norge. Det kan vi ikke være bekjent av. I en stadig mer globalisert verden er det viktig at vi bringer vår internasjonale solidaritet hjem også. Norsk Folkehjelp vil ha en human flyktning- og asylpolitikk. Vi må ta i mot flere kvoteflyktninger og sette hensynet til barns beste foran såkalt innvandringsregulerende hensyn i behandlingen av asylsaker. Dagens praksis er ikke god nok og enhver forverring vil bringe oss helt av kurs, advarer Tørres. Det er noen store valg velgerne skal gjøres denne høsten, avslutter hun: Dette dreier seg om store veivalg, om hva slags land vi skal være og hva slags verden vi vil ha! 12 13

8 Jobber du i kirke eller menighet? omtanke solidaritet samhold Foto: Heidi Steen Bli medlem! Kristne Arbeidere har mange sympatisører, mange mener det samme som oss. Vi mener at det er den mest naturlige sak av verden at kristne engasjerer seg politisk på venstresida. Arbeiderpartiet har flest kristne velgere av de politiske partiene. Likevel ser vi at høyresida tilraner seg navnet kristenfolket, og de forsøker å koble det å være kristen til å stemme ytterste høyre. Vi vet det fins kristne i alle partier. Men vi ønsker at det skal være mer synlig for alle at kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen, og at flertallet er her. En måte å vise dette på er å melde seg inn i Kristne Arbeidere. Kom ut av skapet! Meld deg inn i Kristne Arbeidere. Jan Rudy Kristensen Leder Kristne Arbeidere Bli med i Fagforbundet, Norges største arbeidstakerorganisasjon. Vi organiserer ansatte i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner, både teologer, forkynnere, kirkeverger, kontoransatte og kulturelle og tekniske aktører. Fagforbundet har fagforeninger i alle lokalsamfunn. Vi bidrar til åpenhet i samfunnet og på arbeidsplassene for å sikre kulturelle uttrykk som en levende prosess for å utvide menneskers opplevelser og perspektiv. Til: Kristne Arbeidere, Pb 8779 Youngstorget, 0028 Oslo Jeg vil melde meg inn i Kristne Arbeidere Jeg vil abonnere på magasinet Kristne Arbeidere Fagforbundet jobber for: Økt lønn og status til alle som arbeider i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner like gode lønns- og arbeidsvilkår til alle med like arbeidsoppgaver kultur for alle at det skal legges til rette for frivillige organisasjoers kulturbidrag som en motkraft til kommersielle aktører automatisk lønnsopprykk ved kompetanse givende utdanning et samfunn uten diskriminering flerkulturell satsning et samfunn uten undertrykking, utbytting og nød Fagforbundet byr på: yrkesfaglige tilbud og stipendordninger tillitsvalgte landet rundt gunstig forsikring med Kollektiv hjem medlemsbladet Fagbladet Pris for ett års medlemsskap: kr 200,- Pris for abonnement: kr 200,- Navn:... Adresse: Postnr.:... Poststed:... Telefon:... E-post:... Fødselsdato:... Velkommen som medlem! 15

9 Kristne Arbeidere Svarsending Oslo Returadresse: Kristne Arbeidere, Postboks 8779, Youngstorget, 0028 Oslo

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7. snakker om kristne verdier s.8 og 9

KRISTNE ARBEIDERE. En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7. snakker om kristne verdier s.8 og 9 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 4 2013 9. årgang Valgfrihet for hvem? s. 4 og 5 En kristen sosialdemokrati i møte med ytre Høyre s. 6 og 7 Fagforbundets nye nestleder snakker

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/2 2014 10. årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s.

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte Sofaen er hovedfienden 12. sept. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 DENNE HØSTEN SKAL VI VELGE PARTIER OG PERSONER TIL Å STYRE

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Støtt streiken ved kommersielle sykehjem!

Støtt streiken ved kommersielle sykehjem! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 8 2012 B-Postabonnement Foto: Anja Rolland. Foto: Ruben Fagereng/CC. Foto: Genbass/CC. LEDER: Streiker for pensjon: Støtt streiken ved kommersielle sykehjem! Folkevalgtkampanje:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer