KRISTNE ARBEIDERE. bli med på laget s. 4. et retningsvalg for norge s. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTNE ARBEIDERE. bli med på laget s. 4. et retningsvalg for norge s. 8"

Transkript

1 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr årgang bli med på laget s. 4 Kirkeministeren kom hjem s. 6 et retningsvalg for norge s. 8

2 FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Ansvarlig redaktør: Jan Rudy Kristensen Redaksjonskomité: Ingrid Sagranden Rachel Lørum Mari Aaby West Tilrettelegging: Maria Hevzy Kristentro og politikk Foto: María Hevzy Politikk handler også om vårt forhold til Gud. Som kristne søker vi jo inn i evangeliet for å finne veiledning også for vårt daglige liv og virke. Konklusjonene vil ikke påvirke om vi er kristne eller ikke, men de vil ha stor betydning for menneskene rundt oss! Årsmøte i Socialdemokrater for Tro och Solidaritet Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidligere Sveriges kristna socialdemokraters förbund, Broderskapsrörelsen) hadde sitt årsmøte i Kista, Stockholm 15. og 16. juni Kristne Arbeideres Landsmøte 2013 Vi minner om at Kristne Arbeidere avholder landsmøte i Oslo oktober Alle medlemmer av Kristne Arbeidere med gyldig kontingent kan møte. Innholdet i bladet representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn Har du innspill på stoff i bladet, kan dette sendes på e-post til forbundskontoret Redaksjonsarbeidet avsluttet Postadresse: Postboks 8779 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2a 5. etasje Oslo E-post: Telefon: Forbundssekretærer: Mari Aaby West María Hevzy Konti: Magasinet: Forbundet: Layout og trykk: 07 Gruppen AS, Oslo ISSN Forsidebildet: Valget til høsten handler om hvilken retning Norge skal gå i. Foto: ScanStockPhoto Det er mennesker med kristen tro i alle politiske partier i Norge. Fra ytre høyre til ytre venstre. Å være kristen er ikke å ta stilling til politiske systemer eller politiske saker. Å være kristen er å ha tatt i mot evangeliet om Jesus Kristus som Guds sønn og verdens frelser. De første kristne fikk ordren direkte fra Jesus etter at han var stått opp fra de døde, her fra evangeliet etter Markus: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen». Apostelen Johannes sier: «Alle dem som tok i mot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn». Evangeliet er det glade budskapet om at Gud har tatt bort det som skiller oss fra Ham gjennom Jesu død på Golgata, og hans oppstandelse fra de døde, slik at vi kan leve i felleskap med vår skaper i tid og evighet. Politiske synspunkt er altså ikke et mål på om folk er kristne eller ikke. Vi har dessverre sett at noen kristne på ytre høyre fløy ikke helt klarer å sortere tankene sine i den sammenheng. Det er trist, og det kan hindre søkende mennesker i å finne fram til Gud. Etter vårt syn skal evangeliet forkynnes uten å legge noe til eller å trekke noe fra. Kristne Arbeidere vil med stor frimodighet påpeke Bibelens budskap om å ta vare på Guds «minste», forvalte skaperverket samla sett, ta oss av de fattige, skape fred, vende det andre kinnet til, arbeide for rettferdighet, ta vare på de fremmede i blant oss og å ha nestekjærlighet som rettesnor i politikken. Med bakgrunn i dette mener vi å ha godt grunnlag for å anbefale sosialdemokrati som en god måte å forvalte skaperverket på. Vi tror ikke mindre skatt og mer kommersialisme gagner våre medmennesker. Vi mener det er feil å gjøre våre medmenneskers velferd og trygghet til en handelsvare. Markedsliberalismen har aldri skapt en velferdsstat slik vi ser i Norden. Vi finner ingen eksempler noe sted i verden, i stedet ser vi at markedsliberalismen øker forskjellene og urettferdigheten over hele verden. Arbeiderbevegelsen har derimot klart å bygge verdens beste samfunn i Norge, i allianse med andre gode politiske krefter med liknende grunnverdier. Valget denne gang handler om hvorvidt vi vil fortsette å bygge velferdsstat gjennom skattebaserte fellesskapsordninger, eller om markedsliberalisme og egoisme skal bli de nye prinsippene å bygge samfunn på. Med Fremskrittspartiet i regjering vet vi at vi gradvis vil miste det velferdssamfunnet vi har brukt 100 år på å bygge opp. Den 9. september 2013 handler det om å stå opp for nestekjærlighet og solidaritet som basis for politikken. Vi kan si nei til mer markedsliberalisme og til skattelettelser til de rike. Det kan vi gjøre gjennom å stemme Arbeiderpartiet. Godt valg. Forbundet har de siste årene vært opptatt av å legge om profilen på arbeidet slik at den tilpasses de utfordringene som er i Sverige og verden i dag. De har åpnet forbundet slik at det ikke bare er for kristne, men er åpent for sosial demokrater fra alle religioner. De har nå mange muslimske medlemmer. Det var et godt forbundsårsmøte med ca 70 delegater til stede. Møtet ble åpnet med en flott og utfordrende tale fra forbundsleder Peter Weiderud. Partileder Stefan Löfven var også til stede og holdt et engasjert og tydelig innlegg med direkte adresse til det som omtales som Omar Mustafa-saken. Omar Mustafa var den første muslim innvalgt i ledelsen i det sosialdemokratiske partiet. Han måtte forlate sin posisjon etter bare seks dager på grunn av det som sannsynligvis er grunnløse beskyldninger om forbindelser til antisemittiske personer. Viktige punkt på programmet var «En ny politik för Mellanöstern og Nordafrika», «Alla folks frihet, hela världens fred» og «Allas lika rätt och värde i ett mångkulturellt samhälle socialdemokratin och de troende väljarna» Forbundet er også opptatt av å drive en langsiktig valgkamp fram mot riksdags valget i Kristne Arbeidere var de eneste utenlandske forbundsgjestene og fikk dermed æren av å holde tale på forbundsfesten lørdag kveld og undertegnede fikk anledning Marianne Uri Øverland Utgiftene med avholdelse av selve landsmøtet dekkes av forbundet. Det enkelte organisasjonsledd kan dekke øvrige utgifter for sine representanter. Dersom du har lyst å delta, ta kontakt med organisasjonsleddet der du bor. Kontaktinformasjon finnes på våre hjemmesider Saker til landsmøtet sendes Kristne Arbeideres sentralstyre senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må også være sendt sentralstyret innen 3 måneder før landsmøtet. Kun vedtektsforslag som er innsendt i rett tid kan behandles av landsmøtet. De forslag som er kommet inn, sammen med forslag til saksliste, sendes påmeldte delegater, kretsene og lokallagene senest 2 uker før landsmøtet. Påmelding av deltakere på landsmøtet må være kommet inn til Kristne Arbeideres kontor innen 17. september. Påmeldinger og forslag kan sendes til eller til: Kristne Arbeidere Pb Youngstorget 0028 Oslo 2

3 Bli med på laget mye står på spill! Vi står foran et historisk retningsvalg. For første gang vil valget stå mellom en regjering ledet av Arbeiderpartiet og en Høyre /Frp-regjering. Dette blir et valg mellom velferd eller skatte kutt, mellom fellesskap eller privatisering, sier Marthe Scharning Lund, valgkampsjef i Arbeiderpartiet. Vil du bidra? bli med på laget på frivillig.arbeiderpartiet.no vi tar norge videre alle skal med Arbeiderpartiet.no Fellesskap framfor skattekutt Arbeiderpartiets jobb er å vinne valget i høst slik at vi kan fortsette å bruke fellesskapets penger på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger omsorg, framfor milliarder i skattekutt til de rikeste, sier hun. Arbeid, helse og skole Lund forteller at Arbeiderpartiets hovedsaker i valgkampen er arbeid, helse og skole. Arbeid til alle er vår viktigste sak, sier Lund. Vi tror at trygg styring skaper trygge jobber. Vi skal fortsette å styre økonomien trygt, gjøre det enklere å starte bedrift, og sikre anstendig lønn og gode arbeidsvilkår for de ansatte også i tida framover, understreker hun. Fellesskolen er et adelsmerke for Norge. Lærerne og de andre ansatte har skapt en norsk fellesskole som vinner. Vi satser på dem, for vi vil ha en god skole for alle. En skole der de flinkeste får strekke seg etter nye utfordringer, og en skole der elever som sliter får hjelp tidlig, forteller valgkampsjefen videre. Hun fortsetter ved å si at leger, sykepleiere og andre helsearbeidere gir oss et tilbud i verdensklasse Vi satser på dem, for vi har store ambisjoner for våre felles sykehus, sier Lund. Vi skal også lytte til de eldre, tilpasse oss og være fleksible for å gi en kvalitet i omsorgen som de eldre fortjener. Alle som trenger det, skal få sykehjemsplass, forteller hun. Fellesskap eller privatisering? Valget handler ikke bare om å bytte ut ansikter, det handler å bytte ut politikken radikalt, sier Lund. -Det handler om hvorvidt vi ønsker at helsevesenet skal være alles felles ansvar, eller om vi skal åpne for kommersielle aktører som vil ta en mye større del av kaka i egen lomme. Mange private og ideelle gjør en bra jobb i dag, men vi kan ikke ha et helsevesen hvor det er kommersielle interesser som styrer hvem som får best hjelp først. Og så handler det også om vi vil at fellesskolene våre, som er et viktig fundament i det norske velferdssamfunnet, som gjør at vi kjenner hverandre på tvers av bakgrunn, skal styrkes, eller svekkes på bekostning av flere kommersielle private skoler, slik Høyre og FrP ønsker, spør hun. Det norske samfunnet som vi kjenner det er tuftet på at den med bredest rygg bærer tyngst. Det er viktig for Arbeiderpartiet å sikre at alle bidrar, derfor sier vi nei til skattekutt til dem som har aller mest fra før, avslutter hun engasjert. Kirkevalg Vi må ikke glemme at det er tre valg i år. I tillegg til Stortingsvalget er det sametingsvalg og kirkevalg for dem som er medlem i Den norske kirke. Arbeiderpartiet har gått i spissen for demokratireform i Den norske kirke. Jeg vil oppfordre alle Arbeiderpartimedlemmer som er medlem til å bruke stemmeretten Foto: Arbeiderpartiet sin og til å engasjere seg lokalt, avslutter Lund. Bli med på laget! Skal vi vinne valget må hele vår partiorganisasjon være med i en av de viktigste valgkampene på lang tid, sier valgkampsjefen. Vi er medlemmer og i valgkampen vil vi være mer enn frivillige som på dag og natt. Husbesøk, morgenaksjoner, debatter, roseutdeling, stands, leserinnlegg, bedrifts-og skolebesøk er blant de oppgavene som skal utføres av våre frivillige. Jeg er kjempeglad for å ha Kristne Arbeidere med på laget, og oppfordrer de som ønsker å bidra til å melde seg som frivillig i valgkampen. Man trenger heller ikke være medlem for å være frivillig, her ønsker vi velkommen alle som ønsker seg en sosial demokratisk samfunnsretning, sier en engasjert valgkampsjef. 4 5

4 Kirkeministeren kom hjem til sine egne i Sarons Dal Kirkeminister, Rigmor Aasrud, kom hjem til sine egne da hun fredag 31. juni besøkte Kvinesdal og Sarons Dal. Mitt tilholdssted er i solidariteten. Og menneskeverdet står sterkt i Arbeiderpartiet. Det er det viktigste for meg, sier daglig leder i Troens Bevis, Rune Edvardsen. Av: Anja Benjaminsen Foto: Anja Benjaminsen Foto: Troens Bevis Verdens Evangelisering Aasrud fikk en hjertelig mottakelse da hun gjestet Sarons Dal sammen med ordfører i Kvinesdal og 2. kandidat for Arbeiderpartiet, Odd Omland. For Rune Edvardsen legger ikke skjul på at han er en Arbeiderparti-mann og medlem av Kristne Arbeidere. Jeg er nok en Arbeiderparti-gutt. Men den erfaringen og det jeg har sett rundt i verden så setter jeg veldig pris på det demokratiet og det samfunnet vi lever i. Mitt tilholdssted er i solidariteten. Menneskeverdet står sterkt for meg og det står også sterkt i Arbeiderpartiet, sier Edvardsen. Suveren skolepolitikk Han er kjent for sitt humanitære engasjement i, blant annet, Afrika. Jeg har besøkt 113 land. Det finnes ingen land i verden som er bedre å leve i enn Norge, sier Edvardsen og peker på at blant annet Norge og Arbeiderpartiets suverene skolepolitikk. Ta for eksempel i Kenya. Der de rike barna får gå på kostskole med lærere med flere hundre tusen i lønn, mens fattige knapt får noen utdannelse. Jeg pleier å bruke Norge som et eksempel når jeg er ute og reiser. Norge er en fantastisk lærebok i hvordan man bygger opp et land. Og Arbeiderpartiet har ført landet vårt i riktig retning, sier han. De som har alt, som klager Edvardsen viser til at Norge har gått fra å være et av Europas fattigste land til det rikeste. Arbeiderpartiet må jo ha hatt noe med det å gjøre, sier Edvardsen og ler litt før han blir alvorlig med tanke på de borgelige som snakker om at de skal «rydde opp» hvis de kommer i regjering. Hvis man skal begynne med å snakke om hvordan man skal rydde opp i verdens reneste hus. Ja da blir det galt, påpeker Edvardsen. Han mener nordmenn er blitt vant med å ha det godt og han er litt betenkt over hvem som klager. Det er ikke de som har det vondt. Det er de som har alt som klager, mener Edvardsen. Kirkeministeren må si seg enig i det. Det er de som sitter på den grønneste greina av dem alle sammen som ikke vil dele, mener Aasrud. Største kristne partiet Hun synes det er spennende at Edvardsen som har så mye erfaring fra andre land kan skrive under på at Norge er et så godt land å leve i. Det er flott å høre at en som har sett så mange land og opplevd så mye kan si at Norge er verdens beste land å leve i, sier kirkeministeren som mener det er mange fellestrekk mellom det kristne budskapet og Arbeiderpartiets verdier. Ja. Arbeiderpartiet er det største kristne partiet i Norge, mener Edvardsen. Likhetene Ordfører i Kvinesdal, Odd Omland mener Arbeiderpartiet og KrF er veldig like på mange områder. Når man ser på likhetene i forhold til bistandsspørsmål og felleskapsløsninger, og KrF likevel havner på den blå-blå siden, så synes jeg det er merkelig, sier Arbeiderparti-ordføreren. Ja det må jeg si meg enig i, avslutter daglig leder i Troens Bevis Rune Edvardsen. Kritikk Etter at Rune Edvardsen erklærte sin støtte til Arbeiderpartiet kom det massiv kritikk fra ulike hold. At politikk skaper debatt er styrken i vårt demokrati. Det er viktig å huske at politiske partier ikke er en menighet, understreker Rune Edvardsen. Edvardsen mener at politikken må ta for seg de store linjene i samfunnet, og at dette har vært styrken i Norge. Avisen Dagen har brukt god spalteplass angående meg og til og med kalt meg Røde Rune. Det er skrevet noen hundre kommentarer i nettavisen, mange mot og noen for meg. Mange har brukt sine kommentarer til sin egen valgkamp. Meninger og standpunkt skaper engasjement. Til gjengjeld har jeg fått veldig mye støtte i personlige sms, telefoner og epost. Flere sier at de ikke tør å si hva de mener, av frykt for konsekvensene fra de kristne. Slikt er trist. Det skulle vel ikke være slik, spør Edvardsen. 6 7

5 Et retningsvalg for Norge Kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen deler troen på at vi er til for hverandre. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet å sikre et samfunn basert på nestekjærlighet og solidaritet, sier partisekretær Raymond Johansen til magasinet Kristne Arbeidere. Hvorfor er det da ikke sånn at flere kristne stemmer Arbeiderpartiet? Først må jeg få si at Arbeiderpartiet er det partiet med flest kristne velgere, så veldig mange kristne stemmer allerede på oss, begynner Johansen. -Når det er sagt tror jeg vi har et enda større potensial! Mange av de sakene som trekkes fram er saker som egentlig ikke handler om kristendom eller kristne verdier, men om hva slags velferdsordninger man ønsker, eller at liberalisme kamufleres i en kristen retorikk. Kontantstøtten blir for eksempel omtalt som en kristen verdi, når det egentlig er snakk om en velferdsordning, sier han. Enkelte røster hevder at Arbeiderpartiet ikke har noen familiepolitikk, hva mener du om den påstanden? Det mener jeg er feil. God arbeidslivspolitikk er god familiepolitikk. Foreldrepermisjon, barnehager, arbeidsmiljøloven, ferieloven og trepartssamarbeid er saker Arbeiderpartiet har fått på plass som er essensielt i å sikre at folk får den fritid de trenger med familiene sine, og penger til å gjøre noen i denne fritiden, sier Johansen. For mange kristne er det abort som er det vanskeligste med å stemme Arbeiderpartiet, hva tenker du om det? Jeg mener at abortdebatten er ute av perspektiv. Arbeiderpartiet er ikke for abort, men vi er for abortloven. Debatten om abortloven dreier i realiteten seg om hvem som skal ta beslutningen, ikke om vi skal ha en abortlov eller ikke. Er det ei nemd som skal ta avgjørelsen, eller er det kvinnen selv? I dette spørsmålet mener jeg de andre partiene på Stortinget slipper billig unna, sier en engasjert partisekretær. Partier som Høyre, KrF og Venstre har sittet i regjering, uten å gjøre noen endringer i loven. Og KrF vil heller ikke gjeninnføre nemnd. Det er heller ingen politiske partier i dag som vil forby enhver form for abort. Og vi vil ikke tilbake til den tida hvor de rike kunne betale en lege for et abortinngrep, mens de mindre privilegerte måtte ty til metoder som både kunne skade dem og i verste fall ha et dødelig utfall. Dersom vi tar godt vare på de fødte, baner vi også vei for de ufødte, sier Johansen. Hvordan gjør man dette i praksis? Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal ha et samfunn hvor det skal være mulig å bære fram sine barn og at aborttallene skal være så lave som mulig, begynner han. Også her er foreldrepermisjon, gode velferdsordninger, arbeidstakerrettigheter knyttet til omsorg for barn og barnehager helt vesentlig for å gjøre det enklere å ta valget om å bære fram og oppdra et barn. Disse sakene utgjør en kjerne i Arbeiderpartiets politikk. Og så har vi sjølsagt abortforebyggende tiltak som enkel tilgang på prevensjon og folkeopplysning, avslutter Johansen. Arbeiderpartiet blir ofte kritisert for å være mot private bidrag i velferdssektoren, hva mener du om det? Arbeiderpartiet er verken mot at private eller ideelle skal være med å løse velferdsoppgaver, men vi er i mot en kommersialisering av viktige velferdstjenester som skole- og helsetjenester. Vi mener at fellesskapets penger skal gå til å løse viktige samfunnsoppgaver, og ikke gå i lomma på private eiere, som er mest opptatt av utbytte. Det er en viktig forskjell på kommersielle og ideelle aktører. Vi vil ha et trygt og godt offentlig helsevesen med flere sterke, ideelle aktører. Så mener vi at ideelle aktører i større grad bør skjermes ved å bruke egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner, og lengre kontrakter som gir de mer forutsigbarhet. For Arbeiderpartiet er det viktig å ta vare på engasjementet og kompetansen som de ideelle organisasjonene har innen områder som f. eks. barnevern og rusomsorg, understreker Johansen. Hva er den viktigste grunnen til at folk bør stemme på Arbeiderpartiet? Hvis du vil ha et samfunn hvor man yter etter evne og får etter behov, hvor alle får like muligheter, hvor fellesskap kommer foran kommersialisme og enkeltmenneskers profitt, da skal du stemme Arbeiderpartiet. Hvis du er for internasjonal solidaritet, mener det er viktig at vi gir bistand og ønsker et levende organisasjonsliv hvor frivillige organisasjoner har gode levevilkår, så skal du stemme på Arbeiderpartiet. Hvis du mener man skal kunne tjene penger på gamle syke og unge, eller synes en liberal alkoholpolitikk er helt greit, ja da må du stemme på ett av de borgerlige partiene. Raymond Johansen og forbundsleder Jan Rudy Kristensen under sommerstevnet i Sarons Dal. Foto: Rachel M. Lørum 8 9

6 Viktig med en annerledes dag I lov om helligdager og helligdagsfred heter det at vi skal verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og gi høytiden ro og verdighet. Dette er norske verdier vi bør hegne om, sier Trine Lise Sundnes. Trine Lise Sundnes har nylig tatt over som leder av LO-forbundet Handel og Kontor (HK). Det gikk ikke lang tid før hun måtte i ilden, da Høyre-styrte Oslo og Bergen ville søke om å bli turiststeder slik at butikker kan holde åpent også søndager. At Høyre og Fremskrittspartiet ønsker oppheve reglene som gjør søndagen til en annerledes dag er ikke noe nytt. Det har blant annet gått inn for å myke opp arbeidsmiljølovens begrensninger for søndagsarbeid også for andre yrkesgrupper. Tillater vi søndagsåpent i Oslo og Bergen faller hele lovens intensjon og det vil snart være åpent i hele landet. Da ryker en viktig norsk verdi, mener Sundnes. Men dette gjelder vel kun varehandelsansatte? Et åpent kjøpesenter vil trekke veksler på mange andre yrkesgrupper: vektere, renhold, varetransport og kollektivtransport. De som tenker at dette bare gjelder de som jobber i butikk har glemt en viktig del av arbeiderbevegelsens idégrunnlag: solidaritet på tvers av yrkesgrupper. Gjør vi alle dager til hverdager, ryker den kollektive fritiden vi skal ha med venner og familie. Det er ensomt å dra i parken på søndager når vennene dine er på jobb. Og det er trist hvis ungene ikke kan ha foreldrene på sidelinja når de krysser målstreken på idrettsstevnet fordi også de må jobbe i helgen. Men skaper ikke søndagsåpent også flere arbeidsplasser? Dette er egentlig en påstand hentet ut fra løse luften. Derfor har vi også sagt at vi ønsker en kartlegging av hele bransjen for å få status på hvordan situasjonen er. Reglene har stått stille i 10 år. Det er mange som mener å vite hvordan det er i bransjen, og det synses mye. Men det finnes dessverre lite fakta. Og det er store forskjeller, fra et kjøpesenter i Oslo til nærbutikken på øysamfunnet. Får vi fakta på bordet kan vi lettere diskutere oss fram til gode løsninger i bransjen i stedet for å beslutte på bakgrunn av politisk symbolpolitikk og synsning. Så dere er åpen for endringer? Vi konstaterer jo at dagens regelverk åpner for forskjeller i hvordan fylkesmennene gir dispensasjoner. Hele bransjen misliker dette, og alle vil være tjent med likebehandling. Både ansatte, næringa, og kundene som dermed får forutsigbarhet, like regler og unngår konkurransevridning. Men HK vil beholde søndagen som en annerledes dag. Og vi ønsker en arbeidsmiljølov som er lik for alle. Så hva ser HK for seg framover? I dag er ikke ansatte i varehandelens omfattet av arbeidsmiljølovens vern mot natt- og helgearbeid. Dette er en svakhet i loven vi mener det må rettes opp i. Dernest mener vi at man skal velge den samme strategien i denne bransjen som man har i andre bransjer: hvis regelverket skal endres må partene sette seg ned og finne ut hvordan det best kan gjøres. Det betyr at arbeidsgivere, ansatte og myndighetene finner gode løsninger sammen som alle kan leve med. Slik har man gjort det i andre næringer, slik bør man også kunne gjøre det i denne næringa. En hilsen til Kristne arbeidere foran valget? Åpningstidsbestemmelser er en sak som signaliserer viktige verdier, men den sier også noe om forskjellen på et rødgrønt og et blått samfunn. Vi som sier nei til å ta livet av helligdagene sier samtidig at vi både har tid og råd til en annerledes dag. De blå sier tvert om at alle dager er like, og lar kjøpekraften bestemme. Jeg er ikke i tvil om hvilke av disse alternativene som signaliserer både solidaritet og menneskeverd. Det er det rødgrønne alternativet som er en garantist for dette. Nylig tiltrådt leder for Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes Foto: Handel og kontor 10 11

7 Hva slags land skal vi være? Minerydding er en viktig del av arbeidet til Norsk Folkehjelp Foto: Norsk Folkehjelp Skal vi være oss selv nok eller skal vi satse på internasjonalt solidaritetsarbeid? Det er et spørsmål Norsk Folkehjelp ønsker at folk skal stille seg når de går til urnene, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Over hele verden sprer det seg et rungende krav om folkestyre og rettferdig fordeling av ressurser. Ropene kommer fra Egypt, Brasil, Syria, Tyrkia og Sør- Afrika. De kan ha ulike ståsted, og bakgrunn, men de deler kravene om folkestyre og rettferdighet på tvers av landegrenser. Det er et rop om medbestemmelse og et krav om at demokrati fylles med noe mer enn jevnlige valg. I Europa herjer finanskrisen og en hel generasjon risikerer å falle utenfor arbeidsmarkedet. Hvordan skal Norge forholde seg til disse utfordringene? Skal vi som et av de rikeste landene i verden gå vekk fra målet om 1 prosent av brutto nasjonalprodukt i bistand? Vi i Norsk Folkehjelp er enige i at kvaliteten på bistand ikke først og fremst kan måles i kroner og øre, men tenk hvilket signal slike kutt vil sende? Det vil være forferdelig flaut. Dessuten vil det svekke Norges posisjon internasjonalt, sier Tørres og utdyper. Signaleffekten vil være ekstremt destruktiv og svekke nettverksbyggingen og alliansene våre internasjonale aktiviteter bidrar til. Allianser og nettverk har blitt kapital i et internasjonalt samfunn med nye maktbalanser. Skal vi kaste denne kapitalen på båten? Generalsekretær, Liv Tørres Foto: Norsk Folkehjelp Det store spørsmålet fremover mener Norsk Folkehjelp er hvordan vi skal løse den økende sosiale uroen i verden. Hvordan skal vi håndtere sosial uro? Jo, vi mener at det er veldig viktig å hjelpe folk til å organisere seg slik at de kan fremme sine legitime krav på en demokratisk måte. Hvis ikke vil fundamentalistiske krefter spre seg, advarer Tørres. Vi mener ikke at Norge skal redde verden alene. Hvis vi som enkeltpersoner her i nord skal prøve å «redde verden» blir det lett veldig puslete. Hvis vi derimot støtter folks egne organisasjoner og bidrar til å organisere folk slik at de kan klare seg selv, er det langt mer effektivt. Det er ikke vi som skal redde verden. Folk vil helst redde seg selv og sette premissene for egen utvikling. Norsk Folkehjelp mener derfor at et viktig spørsmål i valget er hvorvidt partiene ønsker å opprettholde støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner, både her hjemme og ute i verden. Vi ser selvfølgelig at slik statlig støtte også kan være problematisk, men fordelene veier opp for ulempene. Sterke organisasjoner er viktige for samfunnsutvikling og demokrati, kanskje ikke alt skal være statsfinansiert, men noe må være det. Vi vet jo også av erfaring at små organisasjoner er helt avhengig av statlige finansering. Når de mister finansieringen, så står ofte de andre for hugg etterpå, sier Tørres. Noen partier er mest opptatt av vekst og jobbskaping for å få til utvikling. Det er jo vel og bra, men erfaringer har vist at utviklingen bremser opp hvis det ikke er fokus på fordeling og demokrati. Folk blir sinte. Se på Latin-Amerika, for eksempel. Kanskje er det ikke riktig på lengere sikt at utenlandske aktører finansierer budsjettene til land som strengt talt har penger selv, men vi må være strategiske og støtte organisasjoner som arbeider for at regjeringene skal bruke pengene til befolkningens beste. Hvis ikke undergraver vi både demokrati og omfordeling. I den nye stortingsmeldingen om demokrati og fordeling har regjeringen utarbeidet en framtidsrettet utviklingspolitikk. I praksis har vi ikke sett den store omveltningen av bistandspolitikken ennå, men retningen er riktig. Dagens fokus på rettferdig fordeling samsvarer veldig med måten vi mener at man skal jobbe i internasjonale spørsmål, sier Tørres. Et annet spørsmål Norsk Folkehjelp mener er viktig er hvordan vi forvalter oljepengene våre. Statens Pensjonsfond Utland har etiske retningslinjer som er relativt bra, men de forvaltes ikke i forhold til intensjonene. Hvorfor sørger ikke oljefondet for at Chevron tar ansvar for oljeforurensningen i Ecuador eller at Lundin Petroleum rydder opp etter seg etter anklagene om menneskerettighetsbrudd i Sør-Sudan? Ofte ser vi at private fond oppførere seg bedre enn Norge. Det kan vi ikke være bekjent av. I en stadig mer globalisert verden er det viktig at vi bringer vår internasjonale solidaritet hjem også. Norsk Folkehjelp vil ha en human flyktning- og asylpolitikk. Vi må ta i mot flere kvoteflyktninger og sette hensynet til barns beste foran såkalt innvandringsregulerende hensyn i behandlingen av asylsaker. Dagens praksis er ikke god nok og enhver forverring vil bringe oss helt av kurs, advarer Tørres. Det er noen store valg velgerne skal gjøres denne høsten, avslutter hun: Dette dreier seg om store veivalg, om hva slags land vi skal være og hva slags verden vi vil ha! 12 13

8 Jobber du i kirke eller menighet? omtanke solidaritet samhold Foto: Heidi Steen Bli medlem! Kristne Arbeidere har mange sympatisører, mange mener det samme som oss. Vi mener at det er den mest naturlige sak av verden at kristne engasjerer seg politisk på venstresida. Arbeiderpartiet har flest kristne velgere av de politiske partiene. Likevel ser vi at høyresida tilraner seg navnet kristenfolket, og de forsøker å koble det å være kristen til å stemme ytterste høyre. Vi vet det fins kristne i alle partier. Men vi ønsker at det skal være mer synlig for alle at kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen, og at flertallet er her. En måte å vise dette på er å melde seg inn i Kristne Arbeidere. Kom ut av skapet! Meld deg inn i Kristne Arbeidere. Jan Rudy Kristensen Leder Kristne Arbeidere Bli med i Fagforbundet, Norges største arbeidstakerorganisasjon. Vi organiserer ansatte i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner, både teologer, forkynnere, kirkeverger, kontoransatte og kulturelle og tekniske aktører. Fagforbundet har fagforeninger i alle lokalsamfunn. Vi bidrar til åpenhet i samfunnet og på arbeidsplassene for å sikre kulturelle uttrykk som en levende prosess for å utvide menneskers opplevelser og perspektiv. Til: Kristne Arbeidere, Pb 8779 Youngstorget, 0028 Oslo Jeg vil melde meg inn i Kristne Arbeidere Jeg vil abonnere på magasinet Kristne Arbeidere Fagforbundet jobber for: Økt lønn og status til alle som arbeider i kirker, menigheter og frivillige organisasjoner like gode lønns- og arbeidsvilkår til alle med like arbeidsoppgaver kultur for alle at det skal legges til rette for frivillige organisasjoers kulturbidrag som en motkraft til kommersielle aktører automatisk lønnsopprykk ved kompetanse givende utdanning et samfunn uten diskriminering flerkulturell satsning et samfunn uten undertrykking, utbytting og nød Fagforbundet byr på: yrkesfaglige tilbud og stipendordninger tillitsvalgte landet rundt gunstig forsikring med Kollektiv hjem medlemsbladet Fagbladet Pris for ett års medlemsskap: kr 200,- Pris for abonnement: kr 200,- Navn:... Adresse: Postnr.:... Poststed:... Telefon:... E-post:... Fødselsdato:... Velkommen som medlem! 15

9 Kristne Arbeidere Svarsending Oslo Returadresse: Kristne Arbeidere, Postboks 8779, Youngstorget, 0028 Oslo

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer