Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN"

Transkript

1 Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN

2 VÅRE VERDIER Disse verdiene definerer karakteren til vårt selskap. INTEGRITET Vi må kreve de høyeste standarder av integritet, både personlig og som firma, og av oss selv og av hverandre Vi verner om selskapets aktiva. Vi følger alle lover og selskapets regler. Vi fremmer mangfold, rettferdig behandling, gjensidig respekt og tillit. TEAMARBEID Vi fremmer et miljø som oppmuntrer til nyskapning, kreativitet, fortreffelighet og resultater gjennom teamarbeid. Vi praktiserer et lederskap som lærer, inspiserer og fremmer full deltakelse og karriereutvikling. Vi oppmuntrer til åpen og effektiv kommunikasjon og samspill. ANSVARLIGHET Vi holder våre løfter og tar personlig ansvar for alle handlinger og resultater. Vi skaper en driftsmessig disiplin for kontinuerlig bedring som en del av vår kultur. NYSKAPNING Vi innser at nyskapning er grunnlaget for vår virksomhet. Vi utfordrer oss selv til å utvikle nye og bedre idéer for alt vi gjør. Vi oppmuntrer, forventer og verdsetter kreativitet, åpenhet for endring og nye fremgangsmåter 3 Våre verdier VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 4

3 ET BUDSKAP FRA VÅR CEO Hos TE Connectivity (TE) mener vi at det kreves mer enn sterke resultater for å skape en fremragende bedrift. Det krever også en ubøyelig forpliktelse til å holde de høyeste standarder av etikk og integritet. Som et stort, multinasjonalt og børsnotert selskap, og som en leder i vår bransje, har denne forpliktelsen aldri vært viktigere enn i dag. Vår forpliktelse starter med våre verdier: integritet, ansvarlighet, teamarbeid og nyskapning. Disse verdiene definerer selskapets karakter, danner grunnlaget for en etisk arbeidsplass og skaper rammen for denne veiledningen i etisk opptreden. Jeg ønsker å sikre at alle, over alt, forstår og etterlever disse verdiene på team- og bedriftsnivå. Vår veiledning, sammen med selskapets policyer, vil hjelpe deg til å forstå hva som forventes av deg og vil gi deg verktøyene og ressursene du trenger for å gjøre det rette. Husk at tilliten til våre eiere, kunder, kolleger og samfunnet der vi driver vår virksomhet er blant våre viktigste aktiva. Jeg forventer at dere bruker godt skjønn, tar etiske avgjørelser og ber om hjelp hvis dere er usikre på hva dere skal gjøre. Sammen vil vi bygge et sterkere ET og opprettholde det omdømmet vi har skaffet oss som et etisk selskap. Tom Lynch 5 Et budskap fra vår ceo VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 6

4 1 VÅR VEILEDNING: ETTERLEVE VÅRE VERDIER 8 2 VÅRE ANSVAR 12 3 VÅRE VERDIER Integritet 21 Vi fremmer mangfold. Vi fremmer like muligheter og rettferdig behandling. Vi støtter et fritt og åpent marked. Vi verken gir eller tar imot bestikkelser. Vi forstår reglene for å gjøre forretninger med regjeringer. Vi tolererer ikke svindel. Vi benytter oss ikke av innsideinformasjon. Vi følger lovene for eksport og import. Teamarbeid 37 Vi tolererer ikke trakassering. Vi arbeider for å beholde en sikker og sunn arbeidsplass. Vi fremmer et TE uten alkohol og narkotika. Be beskytter selskapets aktiva og eiendom. Vi er forsiktige når vi kommuniserer om vårt selskap. Ansvarlighet 49 Vi unngår interessekonflikter.. Vi forstår reglene for gaver og gjestfrihet. Vi verner om selskapets informasjon. Vi dokumenterer vår virksomhet nøyaktig. Nyskapning 61 Vi er gode samfunnsborgere og respekterer menneskerettighetene. Vi verdsetter vår plass i verdenssamfunnet. Vi respekterer hverandres rettigheter som medborgere. Vi bruker sosiale medier på en ansvarlig måte. Vi tenker kreativt i alle aspekter av vårt arbeid. 4 VÅRE RESSURSER: STILLE SPØRSMÅL OG TA OPP SAKER 69 5 MIN ERKLÆRING OM FORPLIKTELSE 73 7 Innhold VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 8

5 VÅR VEILEDNING Leve etter våre verdier Vår veiledning i etisk opptreden ( veiledningen ) definerer TEs etiske standarder for forretningsmessig opptreden og gir grunnlaget for å oppnå de høyeste gradene av integritet i våre daglige aktiviteter. Denne veiledningen er en ressurs som gir informasjon om selskapets policyer og lover og forskrifter som innvirker på våre operasjoner i hele verden. 9 Vår veiledning VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 10

6 VÅR VEILEDNING Leve etter våre verdier Vår veiledning gjelder alle. Å drive virksomheten med integritet er kritisk for vår suksess, så du må gjøre deg kjent med denne veiledningen og de lover og policyer som gjelder for din rolle hos TE. Vår veiledning gjelder vårt styre, våre ledere og ansatte i hele verden. Vi forventer også at enkeltpersoner eller organisasjoner som handler på vegne av TE, inkludert personell fra byråer, agenter, representanter, kontraktører og andre tredjeparter, skal følge vår veiledning. Vår veiledning representerer en løfte om en ærlig og etisk arbeidsplass. Når du arbeider for TE har du ansvar for å holde dette løftet. Be om hjelp. TE driver virksomhet på et globalt marked og i vårt selskap har vi et mangfold av sedvaner og kulturer. Vi innser at denne veiledningen ikke kan dekke enhver situasjon du kan oppleve på jobben, så bruk sunn fornuft, be om råd og still spørsmål når du er usikker på hva du skal gjøre. Husk at denne veiledningen er ment å utfylle TEs policyer, prosedyrer og ansattavtaler. Hvis du oppdager inkonsekvens eller konflikt, bør du søke hjelp fra din leder, din lokale HR-representant, juridisk avdeling, internrevisjonen eller ombudsmannens kontor. Vi er forpliktet til å følge alle gjeldende lover der vi har virksomhet rundt i verden. Ta opp saker. Hvis du ikke sier fra, kan TE ikke løse problemet. I noen tilfeller kan unngåelse av å rapportere brudd på loven, denne veiledningen eller andre TE-policyer, praksis og reguleringer, også føre til disiplinære forføyninger helt frem til avskjed. Husk at du har ansvar for dine beslutninger og handlinger. Din deltakelse og ditt engasjement er viktig for å opprettholde vår etiske kultur. Søk råd når du trenger det og rapporter mulig feilaktig opptreden når du ser den. 11 Vår veiledning VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 12

7 VÅRE ANSVAR Som en del av TE-teamet har du ansvar overfor deg selv, dine kolleger og TE for å drive virksomhet lovmessig og etisk. Vær oppmerksom på det som foregår rundt deg og si fra hvis du mistenker at ulovlig eller uetisk opptreden bedrives av en TE-ansatt, kontraktør, leverandør, kunde eller annen person som arbeider for eller på vegne av TE. Enkelt ganger kan det virke lettere å "se den andre veien", men det å ikke gjøre noe er i seg selv en handling som kan ha alvorlige følger for deg og vårt selskap. Gjør det rette. 13 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 14

8 VÅRE ANSVAR Opprettholde en etisk arbeidsplass. Vi tilbyr en rekke måter for å nå frem til folk hos TE som vil lytte og hjelpe deg hvis du har spørsmål eller tror at noen bryter vår veiledning. Ved å ta saker opp tidlig har vi muligheten til å vurdere dem og løse problemer før de blir større, skader andre eller skader selskapet. Alle rapporter håndteres raskt og diskret. Vis ditt engasjement For å vise ditt løfte om å følge TEs verdier og prinsipper som beskrives i denne veiledningen, ber vi deg hvert år undertegne et sertifikat som bekrefter at du har lest og forstår denne veiledningen og at du fullt ut følger de policyer som den beskriver. Din deltakelse og bekreftelse er en viktig del av det å følge TEs verdier og sørge for vår kontinuerlige suksess. Ikke vær redd for hevnaksjoner. Hvis du søker råd, tar opp en sak eller rapporterer mistanke om feilaktig opptreden i god tro, følger du vår veiledning og gjør det rette. Å rapportere brudd eller ta opp saker "i god tro" betyr at du har gitt oss ærlig og nøyaktig informasjon selv om det senere kan vise seg at du tok feil. Vi tar rapporter om hevnaksjoner svært alvorlig. Påstander om hevnaksjoner vil bli undersøkt, og alle som finnes å ha utført hevnaksjoner vil bli underlagt disiplinære forføyninger. Disse kan inkludere avskjedigelse. For ytterligere veiledning, se TEC Policy og prosedyrer for å ta opp klager og saker forbundet med regnskap, internkontroll, revisjon og andre emner. 15 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 16

9 VÅRE ANSVAR Gå aldri på kompromiss med integriteten. TE vil kun drive virksomhet på lovlig og etisk grunnlag. Ikke la presset for å lykkes få deg til å gå på kompromiss med våre verdier eller gjøre noe du vet er feil. La våre verdier lede dine handlinger. Noen ganger kan et beslutningstre, som det du ser nedenfor, hjelpe deg Gjenspeiler når du står overfor et etisk dilemma. Er det lovlig? det TE-verdier? Nei Nei Nei Nei Nei Hvis svaret er "Nei" på noen av disse spørsmålene, må du ikke gjøre det. Hvis du er usikker, må du be om hjelp. Hvis du tror du blir bedt om å gjøre noe som er feil, bør du før du følger råd fra noen, på ethvert nivå i selskapet, kontakte ombudsmannens kontor for å få hjelp. Har det en Er det i Ville du synes positiv overenstemmelse det var i orden innvirkning på med våre om det sto i en vårt firma og retningslinjer? nyhetsoverskrift? dets aksjonærer? JA JA JA JA Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Er det lovlig? Er det lovlig? Gjenspeiler Gjenspeiler det det TE-verdier? TE-verdier? Er det i Er det i overenstemmelse overenstemmelse med våre med våre retningslinjer? retningslinjer? Ville du Ville synes du synes det var i det orden var i orden om det sto om i det en sto i en nyhetsoverskrift? nyhetsoverskrift? JA JA JA JA JA JA JA JA Har det en Har det en positiv positiv innvirkning innvirkning på på vårt firma vårt og firma og dets aksjonærer? dets aksjonærer? Søk om hjelp. Ikke gjør det. Handlingene kunne få alvorlige konsekvenser. Søk om hjelp. Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Søk om hjelp. Søk om hjelp. Ikke gjør det. Ikke Handlingene gjør det. Handlingene kunne kunne få alvorlige få konsekvenser. alvorlige konsekvenser. Søk om hjelp. Søk om hjelp. 17 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 18

10 VÅRE ANSVAR Arbeidsledere har enda større ansvar. Hvis du er en arbeidsleder, har du et kritisk ansvar for å fremme og implementere denne veiledningen. Ditt primære ansvar er å sette et godt eksempel og arbeide i henhold til TEs verdier og policyer, men du har også en forpliktelse til å fremme en åpen dialog om etiske saker og til å oppmuntre dine ansatte til å si fra om situasjoner som "bare ikke føles riktig". Kjenn denne veiledningen. Sørg for at du kjenner denne veiledningen og lovene og policyene som gjelder for ditt team. Når ansatte kommer til deg med spørsmål, må du henvise dem til denne veiledningen og be om hjelp hvis du trenger det. Gå foran med et godt eksempel - vis TEs verdier med arbeidsetikk, og ikke kutt etiske hjørner. Hvis de ansatte ser at du gjør det rette, vil de sannsynligvis gjøre det samme. Ha en åpen dør. Det er viktig at dine ansatte føler at de kan ta opp saker med deg og at de er komfortable med å rapportere kjente eller mistenkte brudd i god tro uten frykt for trusler eller hevnaksjoner. Understrek at hvis de er ukomfortable med å snakke med deg, er det andre mennesker som kan lytte og hjelpe. Sørg for at de kjenner til gratistelefonen ConcernLINE, nettbaserte ConcernNET og andre ressurser som er tilgjengelig. Lytt. Hvis en ansatt kommer til deg med et spørsmål eller en bekymring, er det første og viktigste å lytte uten å avbryte. Vis med ord og kroppsspråk at du bryr deg om dette og ta gode notater for å sikre at du får med deg nøyaktig informasjon. Forklar at informasjon de deler med deg kun vil bli delt med dem som må få den, men at den ellers vil bli holdt konfidensiell. Det kan være hardt for en person å ta opp etiske saker. Ikke glem å takke dem for å ha tatt saken opp med deg. Ta affære. Når en etikksak tas opp med deg, har du som arbeidsleder en forpliktelse til å ta saken opp med HR, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Hvis saken ble tatt opp av en ansatt, må du så langt du kan holde den ansatte informert om sakens status. Du må aldri selv undersøke saken, leie inn en ekstern etterforsker, begå hevnaksjoner selv eller tillate andre å gjøre det. 19 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 20

11 INTEGRITET Vi krever de høyeste standarder Integritet starter med deg Behandle andre med respekt og verdighet. Hvis du ser eller mistenker diskriminering, må du ikke nøle med å si fra. Følg antitrust-/konkurranselovene over alt der vi har virksomhet. Ikke tilby eller aksepter bestikkelser eller upassende betaling. Kjenn og følg reglene for å gjøre forretninger med utenlandske stater. Disse reglene er komplekse, så kontakt juridisk avdeling hvis du er usikker eller trenger veiledning. Husk at TE, bortsett fra i nødsituasjoner slik det fremkommer av TEs policy om antikorrupsjon, forbyr smøring. Vær i stand til å gjenkjenne opptreden som kan anses å være bedrageri. Handle aldri med TEs verdipapirer basert på vesentlig, ikke-publisert ("innside") informasjon. Følg lover, forskrifter og restriksjoner forbundet med import og eksport. 21 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 22

12 INTEGRITET Vi fremmer mangfold. TE representerer en blanding av individer med ulik erfaring, kultur og bakgrunn. Vi setter pris på vårt mangfold der vi har virksomhet i verden, og vi søker å fremme forståelse, respekt, inklusjon og kontinuerlig læring for alle på TE-teamet. Vi fremmer like muligheter og rettferdig behandling. Måten vi driver virksomheten på er like viktig som virksomheten vi driver. Som et selskap forplikter vi oss til å gi like muligheter og rettferdig behandling, og vi forbyr diskriminering på grunnlag av en persons rase, farge, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, medborgerskap, uførhet, seksuell legning, veteranstatus eller annen beskyttet status. Denne forpliktelsen gjenspeiles i all ansettelsespraksis, inkludert beslutninger om: rekruttering, ansettelse og opplæring, forfremmelse, betaling og goder, overføring og reduksjon av arbeidsstyrken. Denne typen beslutninger baseres ene og alene på en persons kvalifikasjoner forbundet med hans/hennes jobb og på eventuelle avtaler med fagforeningene. TE overholder gjeldende borgerrettigheter, menneskerettigheter og arbeidslover på stedene i verden der vi har virksomhet. Vi krever at de ansatte gis rene og sikre arbeidsmiljøer. Uansett hvor du arbeider, forbys du å delta i aktiviteter som bryter med enkeltindividers verdighet og respekt - selv om aktiviteten tillates under gjeldende lover. Vi arbeider med integritet i hele det globale markedet. Bruk på rettferdig behandling kan se slik ut... Hver dag i lunsjen bøyer min kollega hodet og ber. Etter at noen klaget, sa min leder at han ikke kan be i selskapets lokaler. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg tror jeg ble forbigått ved en forfremmelse på grunn av min alder. Hva skal jeg gjøre? A: TE krever at beslutninger om ansettelse skal gjøres uten hensyn til kandidatenes alder. Hvis du mener du er urettferdig behandlet, kan du kontakte HR-avdelingen, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Ytterligere retningslinjer finner du i TEC Policy om like ansettelsesmuligheter 23 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 24

13 INTEGRITET Vi støtter et fritt og åpent marked. De fleste land har lover som søker å fremme konkurranse og skape et fritt marked. Vi følger alle antitrust- og konkurranselover der vi driver virksomhet. Disse lovene er komplekse, varierer fra land til land og innvirker på nesten alle sider av vår virksomhet. Det er viktig at du forstår hvordan de innvirker på ditt daglige arbeid og at du unngår selv opptreden som kan hinte om et brudd. Gjør ditt for å konkurrere på lovlig og etisk måte rundt om i verden. For de spesifikke reglene som gjelder vår virksomhet, kan du kontakte juridisk avdeling. Eksempler på konkurransehemmende opptreden: Diskutere anbud og priser med konkurrenter eller av avtale å dele kunder, markeder eller territorier. Diskriminere i priser, vilkår og tjenester du tilbyr til kunder i samme situasjon. Inngå "bindingsavtaler" der det kreves av en kunde at han for å kjøpe et produkt også må kjøpe noe annet. Komme med respektløse eller nedsettende kommentarer om våre konkurrenters produkter og tjenester. Konkurranselovene innvirker på nesten alt vi gjør. Konkurransehemmende opptreden ser slik ut... På en møte i en bransjeforening hørte man konkurrenter diskutere prispolitikk og salgsstrategi. Hva er prisbinding? Det er en ulovlig forretningspraksis der to eller flere konkurrerende selskaper blir enige om å selge et produkt eller en tjeneste til en bestemt pris, vanligvis for å heve prisen. Prisbinding anses ofte å være et brudd på antitrustlovene, fordi den kontrollerer tilbud og etterspørsel og hindrer prisene i å svinge naturlig i et fritt marked. Du finner ytterligere retningslinjer i TEC Antitrustpolicy 25 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 26

14 INTEGRITET Vi verken gir eller tar imot bestikkelser. Bestikkelser og korrupsjon kan gjøre ubotelig skade på selskapets omdømme. Derfor har vi null toleranse for bestikkelser uansett hvor vi driver vår virksomhet. Vår policy forbyr deg å tilby, love eller gi penger eller andre verdier for å skaffe upassende fordeler eller for å stimulere til eller belønne for en beslutning om å beholde eller skaffe forretning. Policyen forbyr deg også å be om, avtale å motta eller motta penger eller andre verdier fra noen for å stimulere deg til å gjøre noe upassende på hans eller hennes vegne. Vi har ansvar for bestikkelser som gjøres på TEs vegne av tredjeparter som konsulenter, leverandører, distributører og kommersielle salgsrepresentanter, så vær nøye med valget av forretningspartnere. Påse at de er vel ansett og at de samtykker skriftlig i å drive sin virksomhet i samsvar med lovene og forskriftene mot bestikkelser. Som et globalt selskap er vi underlagt mange lands lover om bestikkelser og upassende betaling til enkeltpersoner og offentlige tjenestemenn. Lover som USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og Storbritannias Bribery Act kan gjelde uansett opptreden eller fysiske lokalisering. Brudd på lovene mot bestikkelser kan føre til rettsak, store bøter og til og med fengsel. Det er viktig at du kjenner og følger lovene mot bestikkelser og at du hjelper oss å verne om omdømmet vi har skaffet oss ved å opptre etisk og ærlig over hele verden. Vi ønsker at fremtidig suksess skal knyttes til verdien av våre produkter og tjenester i markedet, ikke til uetiske eller ulovlige forretningsmetoder. Du finner ytterligere retningslinjer i TEC Antikorrupsjonspolicy Under lovene mot bestikkelser kan du holdes til ansvar for å ha gitt eller mottatt en bestikkelse. Hva er en bestikkelse? En bestikkelse er når noe av verdi tilbys for å stimulere eller belønne noen for å gjøre noe upassende. Bestikkelser hindrer oss i å selge på grunnlag av verdien til våre produkter og tjenester. Veiledningen i virkeligheten Q: En leverandør vi har brukt lenge har tilbudt meg en kommisjon for å sikre en årlig kontrakt for hans selskap. Er dette et problem? A: Ja. En "kommisjon" for å gjøre forretninger er et annet ord for en bestikkelse, og det er både uetisk og muligens ulovlig. Q: Under anbudsprosessen ga en av mine leverandører et bidrag på USD 100 i mitt navn til min favorittveldedighet. Vil dette anses å være en bestikkelse? A: Det kan det være. Alt av verdi som tilbys i bytte mot muligheter til å gjøre forretninger med TE kan anses å være en bestikkelse. Bestikkelse ser slik ut... En leverandør som byr på en kontrakt tilbød meg kontant betaling for å gi ham opplysninger om det laveste anbudet jeg hadde fått så langt. Etter å ha tildelt vårt selskap en stor statlig kontrakt, ba min kontakt om en ukes sightseeing for seg selv og familien etter å ha besøkt vårt produksjonsanlegg. 27 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 28

15 INTEGRITET Vi forstår reglene for å gjøre forretninger med regjeringer. Salg av varer og tjenester til kunder som helt eller delvis eies av en stat er svært regulert og følger strengere regler enn salg til private kunder. Hvis du arbeider med statlige kunder, er du forpliktet til å kjenne til og følge gjeldende lover og forskrifter, følge de høyeste standarder for integritet og til å unngå alt som kan virke upassende. Vi stoler på at du vil være sannferdig og nøyaktig i alle rapporter, erklæringer, tilbud, anbud og krav du gjør overfor statlige organer. TEs egne regnskap og annen dokumentasjon må alltid være nøyaktige. Du er også forpliktet til å påse at all betaling til statstjenestemenn er fullstendig og nøyaktig registrert til tide og med det nivå av detaljer som kreves i TEs Policy for styring av arkiver. Gaver og gjestfrihet for offentlige embedsmenn må alltid være lovlige, rimelige, i samsvar med TE-policy og må aldri gis i den hensikt å yte upassende innflytelse på en offentlig beslutning. Betalinger, inkludert gaver og gjestfrihet, må dokumenteres nøyaktig i samsvar med TEs policyer og kravene til utgiftsrapportering. Bortsett fra det som uttrykkelig tillates av TEs policy og lokale lover, er alle indirekte betalinger til offentlige embedsmenn, deres familiemedlemmer eller deres mellommenn strengt forbudt. Du finner ytterligere retningslinjer i TEC Antikorrupsjonspolicy TE forbyr betaling av "tilretteleggelse" eller "smøring" til offentlige tjenestemenn, bortsett fra i nødsituasjoner slik det fremkommer av TEs policy om antikorrupsjon. Hva er smøring? En beskjeden betaling til utenlandske offentlige tjenestemenn på lavere nivå for å ta seg av "rutinemessige offentlige handlinger" som å behandle offentlige papirer, gi politibeskyttelse eller frigi varer fra tollen. Betaling til offentlige tjenestemenn, inkludert smøring, er generelt forbudt av TE, bortsett fra i nødsituasjoner slik det fremkommer av TEs policy om antikorrupsjon. Veiledningen i virkeligheten Q: Vi arbeider med en konsulent i skatteetaten til en utenlandsk stat. Han sender oss en månedlig regning med timer registrert som "ingeniørtimer". Er dette OK? A: Nei. Betaling skal registreres fullstendig og nøyaktig. Nivået av detaljer i selskapets bøker skal være tilstrekkelig til at en rimelig person skal kunne se hva transaksjonen er for. Q: Må jeg innhente forhåndsgodkjenning før jeg inviterer en offentlig tjenestemann på lunsj? A: Det avhenger av omstendighetene. TEs antikorrupsjonspolicy fastslår reglene for gaver og gjestfrihet for offentlige tjenestemenn. Disse reglene er komplekse og varierer fra land til land, så kontakt juridisk avdeling hvis du er usikker eller trenger veiledning. Upassende opptreden ser slik ut... Jeg har ventet en stund på en tillatelse på et utenlandsk sted. En tjenestemann ved den lokale bygningsetaten fortalte meg at saken kunne gå raskere hvis jeg betalte et "ekspressgebyr" direkte til tjenestemannens konto i utlandet. 29 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 30

16 INTEGRITET Vi tolererer ikke bedrageri. Feilaktig fremstilling, fusk, tyveri og svindel er kan være bedrageri og har ingen plass i et selskap som fremmer integritet. Påse at du forstår hvilke handlinger som anses som bedragerske og at du sier fra hvis du ser eller mistenker uærlighet. Eksempler på bedrageri: Feilaktig fremstilling på timelister eller utgiftsrapporter Misbruk av selskapets eiendom eller utstyr Uærlig regnskapsførsel Tyveri av kontanter, skrapmaterialer eller inventar Du finner ytterligere veiledning på siden Økonomiske policyer og kontroller. Bedrageri har ingen plass i et selskap som fremmer integritet. Veiledningen i virkeligheten Q: På en forretningsreise kontaktet jeg min bror, som bor i området. Vi gikk ut på middag, og min bror foreslo at jeg betalte hele regningen med firmakortet og førte det på reiseregningen. Kan jeg gjøre det? A: Nei. Fortell din bror at selv om du kan føre ditt eget måltid på reiseregningen, kan du ikke gjøre det med hans måltid, da dette ikke er en forretningsmiddag. Du har ansvar for å være ærlig og nøyaktig med reiseregninger. Ytterligere veiledning finner du i TE Global policy for forretningsreiser. Bedrageri ser slik ut... Min sjef låner meg penger fra selskapet, tar renter og setter tilbakebetalingen inn på sin personlige bankkonto. Jeg har fjernet skrapmaterialer og metall fra lasteområdet der jeg arbeider, har solgt dette videre og har beholdt pengene. Mine ansatte har gjort en kjempejobb den senere tid, så jeg ga dem en "bonus" ved å betale for fem timer de ikke var på jobb. 31 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 32

17 INTEGRITET Vi benytter oss ikke av innsideinformasjon. Din stilling hos TE kan gi deg tilgang til materiell, ikke offentlig ("innside") informasjon om selskapet eller selskaper vi gjør forretninger med (som en kunde, leverandør, underentreprenør, forretningspartner eller et selskap vi tenker på å kjøpe opp). Innsideinformasjon er informasjon om et selskap som ikke er tilgjengelig for offentligheten og som, hvis den var tilgjengelig, kunne føre til at en investor vil kjøpe eller selge verdipapirer i dette selskapet. Handel med TEs verdipapirer (inkludert aksjer, aksjebaserte verdipapirer og obligasjoner) eller verdipapirene til et annet børsnotert selskap basert på innsideinformasjon, er ulovlig. Du, dine familiemedlemmer og alle andre du har et vesentlig personlig forhold til må aldri bruke denne typen informasjon til å handle med noe selskaps verdipapirer. Å "tipse" noen andre er også en form for innsidehandel. Husk at selv noe som kan se ut som en upassende transaksjon må unngås. Du finner flere opplysninger og vil forstå de spesielle kravene som gjelder TEs styremedlemmer og toppledere ved å lese TEs Policy om innsidehandel. Eksempler på innsideinformasjon: Ikke publisert informasjon om nye produkter eller tjenester Foreslåtte sammenslutninger eller oppkjøp Økonomisk informasjon som varsler om fremtidig tap eller fortjeneste Vinne/tape en større kunde eller leverandør Ytterligere veiledning finner du i TEC Innsidehandel og kommunikasjon med offentligheten Selv noe som kan se ut som en upassende transaksjon må unngås. Veiledningen i virkeligheten Q: En av våre kunder fortalte med i fortrolighet at hans selskap er i ferd med å begjære seg konkurs. Jeg har en venn som eier aksjer i dette selskapet. Er det OK å fortelle min venn om denne utviklingen siden jeg ikke er ansatt i dette selskapet? A: Nei. Du mottok denne innsideinformasjonen om selskapet på grunn av din stilling hos TE. Dette er vesentlig, ikke-publisert informasjon og skal ikke legges frem for andre. Q: En kollega ga meg et aksjetips om en av TEs leverandører. Er det OK for meg å kjøpe noen aksjer i dette selskapet? A: Nei, informasjonen du fikk er vesentlig, ikke-publisert informasjon og du kan ikke bruke den til å handle med dette selskapets verdipapirer. Når din kollega ga deg et "tips", kan han eller hun ha begått en form for innsidehandel. Innsidehandel ser slik ut... Jeg hørt på et møte at TE forhandler om å kjøpe opp et lite selskap som har ny teknologi som TE trenger, så jeg kjøpe noen konvertible obligasjoner i selskapet TE planlegger å kjøpe. Jeg fikk nettopp vite at en TE-distributør vurderer en sammenslåing med et annet selskap for å styrke deres globale stilling, så jeg kontaktet øyeblikkelig min familie og oppmuntret dem til å kjøpe aksjer i distributørselskapet. 33 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 34

18 INTEGRITET Vi følger lovene for eksport og import. De fleste land har lover om import/eksport for å beskytte deres produkter og teknologier. Disse lovene regulerer hvor TE kan sende våre produkter, deler vår teknologi og med hvem vi kan gjøre forretninger. Vi er forpliktet til å følge alle gjeldende lover, forskrifter og restriksjoner ved import og eksport av våre produkter, tjenester, informasjon eller teknologi uansett hvor vi driver virksomhet i verden. Det er viktig å forstå at noen transaksjoner kan være underlagt lover fra mer enn ett land. For eksempel kontroller USA produkter og teknologi som utvikles eller produseres i USA, uansett hvor disse befinner seg. Mange land legger ytterligere restriksjoner på artikler og relaterte tekniske data som ble designet, modifisert, laget eller tilpasset for bruk i forsvar eller romfart. Du har ansvar for å forstå og følge lovene i landet der du arbeider, samt alle andre lover som kan gjelde din import og eksport. Du oppmuntres til å søke råd hos vår ansvarlige for overholdelse av internasjonale handelslover (ITCO) eller juridisk avdeling med alle spørsmål eller bekymringer. Se følgende TE-policyer for ytterligere veiledning: TEC Policy for internasjonal handel TEC Policy om forbudslisten for ikke-sap steder TEC Policy for antiboikott TEC Policy for tollmeglere og sertifisering under FCPA TEC Internasjonal handel Global policy for tollmeglere TEC Internasjonal handel Policy for opprinnelsesland TEC Global policy for styring av arkiver Vi følger alle gjeldende lover, forskrifter og restriksjoner uansett hvor vi driver virksomhet. Et brudd på eksport-/importpolicy ser slik ut... Jeg hørt noen ingeniører diskutere et kommende teknisk-/salgstilbud med utenlandske kunder. Jeg mistenker at produktene og tekniske data kan være eksportkontrollerte og nevnte for min sjef at fremleggelse kan være et brudd på eksportpolicy. Han fortalte meg at en konkurrent vil få kontrakten hvis vi ikke holder innleveringsfristen. Jeg gikk tilbake på jobb uten å ta opp min tvil med teamet for overholdelse av handelspolicy. Under en intern gjennomgang av dokumenter oppdaget jeg at en av våre tollmeglere på feilaktig måte krevde avgiftsfri status for flere forsendelser av produkter i fjor. Jeg fortalte min sjef om feilen og at vi måtte betale korrekt tollavgift, men han sa jeg ikke skulle bry meg om det. Under en forretningsreise utenlands hadde jeg eksportkontrollerte dokumenter på harddisken på min bærbare PC. 35 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 36

19 TEAMARBEID Oppmuntrer til nyskapning, kreativitet, utmerkethet og resultater Teamarbeid starter med deg Hvis du mistenker at en kollega blir trakassert, må du si fra. Vær proaktiv i å verne om din egen sikkerhet ved å følge alle sikkerhetsreglene på arbeidsplassen. Følg TEs policy for våpen og rapporter alle trusler eller voldshandlinger. Kjenn til og følg våre policyer for narkotika og alkohol. Beskytt selskapets aktiva mot tap, skade og misbruk. Rett alle spørsmål fra media til enhetens Marcom-team eller til TEs kontor for selskapskommunikasjon. 37 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 38

20 TEAMARBEID Vi tolerer ikke trakassering. Teamwork starter med respekt. Vi er forpliktet til å ha et arbeidsmiljø der du kan utføre jobben din uten trakassering og annen upassende opptreden. Ved TEs anlegg i hele verden forventes vi å behandle hverandre med verdighet og respekt og å si fra med en gang om all opptreden som skaper en truende, fiendtlig eller støtende arbeidsplass. Trakassering kan omfatte all uvelkommen fysisk, verbal eller visuell opptreden på grunnlag av en persons beskyttende status (rase, farge, religion, kjønn, nasjonal opprinnelse, medborgerskap, uførhet, seksuell legning, veteranstatus eller annen beskyttet status). Støtende språk, aggressive handlinger, upassende opptreden og trusler kan også være en form for trakassering og skal straks rapporteres om de rettes mot deg eller noen andre. Seksuell trakassering er også strengt forbudt hos TE og omfatter handlinger rettet mot en person av samme eller motsatt kjønn, inkludert uvelkomne seksuelle tilnærminger, anmodning om seksuelle tjenester og andre typer fysisk, verbal eller visuell opptreden av seksuell art, der: Aksept av opptreden er et uttrykkelig eller innforstått vilkår for ansettelse. eller Opptredenen har som hensikt eller virkning å innvirke urimelig på individets arbeid ved å skape et fiendtlig, støtende eller truende arbeidsmiljø. Vår policy om en trakasseringsfri arbeidsplass gjelder også våre forretningsforbindelser som leverandører, innleid personell, fagfolk, besøkende og andre vi gjør forretninger med i verden. Den gjelder både for arbeidsrelaterte situasjoner og ved arbeidsstøttede aktiviteter. Alle som arbeider for eller på vegne av TE har krav på en arbeidsplass uten usikker praksis, trakassering og trusler om vold. Trakassering ser slik ut... En av de ansatte i markedsføring har for vane å sende pornovitser med e-post til alle på kontoret. Jeg er en midlertidig ansatt. Min arbeidsleder har uttrykt en romantisk interesse for meg og har sagt at jeg kan få fast jobb hvis jeg går ut med ham. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg føler at noen av min leders handlinger overfor meg er upassende, men jeg er redd for å miste jobben hvis jeg klager. Hva skal jeg gjøre? A: Du har rett til å arbeide uten trusler eller fiendtlig eller støtende opptreden fra andre, inkludert din leder. Du vil ikke bli utsatt for hevnaksjoner for å ta dette opp i god tro. Kontakt din lokale HR-representant, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Ytterligere veiledning finnes i TEC Policy for en trakasseringsfri arbeidsplass 39 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 40

21 TEAMARBEID Vi arbeider for å beholde en sikker og sunn arbeidsplass. Vi er forpliktet til å holde deg trygg på jobben. Ikke bare arbeider vi for å følge alle gjeldende lover, forskrifter og krav til dokumentasjon, vi søker å gjøre mer enn dette fordi sikkerhets er en av de viktigste godene vil tilbyr våre ansatte og deres familier. Vårt mål? Å være en bransjeleder innen sikkerhet ved å holde alle skadefrie på alle steder. Vi insisterer på strenge policyer for sikkerhet og oppmuntrer deg til å spille en aktiv rolle for å verne om din egen sikkerhet ved å følge alle sikkerhetsregler på arbeidsplassen og bruke sikker praksis når du betjener maskiner og utstyr. Følg varselskilter og restriksjoner og bruk TE-godkjent personlig verneutstyr når dette kreves. Du har ansvar for umiddelbart å rapportere alle sikkerhetsrelaterte saker (inkludert ulykker, skader eller nestenulykker) til din overordnede, sikkerhetskoordinatoren eller enhetens leder. Du finner ytterligere veiledning på nettstedet for helse, miljø og sikkerhet. Under gjeldende lokale lover er våpen og andre farlige anordninger alltid forbudt på TEs eiendom og på våre kunders eiendom. I tillegg gjelder dette forbudet TE-kontrollerte parkeringsplasser og i selskapets kjøretøyer. Ytterligere veiledning finnes i TEC Policy for en voldsfri arbeidsplass Uetisk opptreden som kan innvirke på din sikkerhet er slik ut... Min produksjonsleder ba meg om ikke å rapportere en skade på arbeidsplassen til anleggets sikkerhetskoordinator. Utstyr som nylig ble overført fra et annet anlegg manglet et sikkerhetsvern, men vi har korte tidsfrister og har ikke tid til å installere et nytt. Vårt mål er å være en bransjeleder innen sikkerhet og å holde alle ansatte på alle steder skadefrie. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg hørte en kollega true en annen ansatt. Jeg vet ikke om den truede ansatte rapporterte hendelsen. Hva skal jeg gjøre? A: Du har ansvar for å handle hvis du ser, hører eller mistenker en trussel om vold på arbeidsplassen. Rapporter hendelsen øyeblikkelig. Q: En av mine ansatte kontaktet meg om en mulig sikkerhetsfare på lastedokken. Det virker ikke som noen alvorlig sak. Må jeg gjøre noe? A: Ja, hver sikkerhetssak som tas opp skal vurderes med en gang. Du har ansvar for å lytte til de ansattes bekymringer og for å arbeide for å ta dem opp lokalt, eventuelt med hjelp fra sikkehetskoordinatoren eller anleggets elder. Q: Jeg merket nylig at et transportbånd ikke virker som det skal. Jeg har ikke fått opplæring i vedlikehold av dette utstyret, men det ser ut som et enkelt problem å løse. Skal jeg forsøke å reparere for å unngå en skade? A: Nei, du skal stoppe driften av utstyret, kontakte din overordnede og rapportere problemet med en gang. Usikker opptreden ser slik ut... Jeg tapet over en sikkerhetsbryter for å gjøre det enklere å betjene maskinen. 41 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 42

22 TEAMARBEID Vi fremmer et TE uten alkohol og narkotika. Stoffmisbruk kan ha negativ innvirkning på arbeidet, skape sikkerhetsfarer og sette deg selv, dine kolleger og andre i fare. Vår policy for en stoff-fri arbeidsplass gjelder TE-ansatte, innleid personell, leverandører, kunder og besøkende, og gjelder på alle TEs installasjoner i hele verden. Vår policy forbyr: Bruk eller besittelse av ulovlig narkotika eller andre kontrollerte stoffer på arbeidsplassen. Medisiner på resept fra din lege er tillatt så lenge du bruker dem i samsvar med legens resept og så lenge du kan utføre jobben din effektivt og sikkert. Bruk eller besittelse av alkohol på arbeidsplassen, med mindre det er spesielt godkjent av den øverste lederen på stedet og av den lokale HR-representanten. Der servering av alkohol tillates, må du følge alle gjeldende alkohollover og bruke godt skjønn for å sikre at det ikke er overdreven drikking og beruselse. Være under innflytelse av alkohol, ulovlige narkotika eller andre kontrollerte stoffer på jobben. Røyke sigaretter, sigarer, piper eller annen form for røyking, bortsett fra på steder som selskapet spesielt har avsatt til dette. Stoffmisbruk kan sette deg selv, dine kolleger og andre i fare. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg skal delta på et TE-støttet arrangement der det vil bli servert alkohol. Kan jeg ta en drink der? A: Ja, så lenge du er gammel nok og du ikke drikker for mye. Stoffmisbruk ser slik ut... Jeg har ofte med kunder på lunsj. Jeg har som oftest 2-3 drinker og kommer lett beruset tilbake på jobb. Jeg har sett at en kollega har en flaske brennevin i skuffen og tar noen smådrammer i løpet av dagen. Min kollega fortalte meg at han tar det dobbelte av det muskelavslappende midlet legen ga ham for å bli kvitt stress. Hvis du behøver hjelp med et stoff- eller alkoholproblem, kan du kontakte din HR-representant, leder eller det lokale støtteprogrammet for ansatte. Ytterligere veiledning finnes i TEC Policy for en narkotika-/alkoholfri arbeidsplass 43 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 44

23 TEAMARBEID Vi beskytter selskapets aktiva og eiendom. Du har ansvar for å bruke selskapets aktiva til selskapets formål og for å beskytte dem mot tap, skade og misbruk. Ta vare på våre aktiva som om de var dine egne. Selskapets aktiva består av alt TE eier, inkludert: Økonomisk kontanter, bankkonti og kredittverdighet Fysisk Våre anlegg, utstyr, selskapets kjøretøyer og inventar Teknologi Datamaskiner, programvare og informasjonssystemer Du legger ikke frem noen informasjon som eies eller holdes i hemmelighet av TE eller våre kunder. Du bruker ikke dette til å fremme andre interesser (f.eks. til å selge produkter eller tjenester for egen vinning). Se følgende TE-policyer for ytterligere veiledning: TEC Policy for bruk av selskapets eiendom TEC Policy for elektronisk kommunikasjon Beskytt våre informasjonssystemer. Ikke last ned, kopier eller del programvare hvis det ikke har blitt godkjent av TE. Ulovlig nedlasting kan bryte opphavslovene og kan sette deg og TE i fare. Selv såkalt "gratisvare" eller "delevare" som finnes gratis på Internett er generelt forbudt, da de kan inneholde datavirus som setter våre systemer i fare. Ved å bruke delevare, kan du true TEs åndsverk ved å gi visse utilsiktede lisensrettigheter. Sørg for å hindre tyveri, tap eller uautorisert bruk av elektronisk informasjon og systemer ved fysisk sikring av informasjonen og maskinvaren du er tildelt, og beskytt den mot andre. Slik det fremkommer av TEs Policy for elektronisk kommunikasjon, har vi rett til å overvåke all kommunikasjon som sendes eller mottas på TE-utstyr, med mindre dette forbys av loven. All kommunikasjonsdata og informasjon som sendes eller mottas med TE-utstyr er også selskapets eiendom. Dette inkluderer informasjon som sendes med e-post, direktemeldinger, tekstmeldinger, stemm , konferanseutstyr, selskapets mobiltelefoner og håndholdte anordninger. Vi har rett til å overvåke all kommunikasjon, inkludert bruk av Internett, med mindre dette forbys av loven. Du kan bruke TE-utstyr til personlig kommunikasjon så lenge: Bruken er begrenset. Det går ikke ut over din evne til å gjøre jobben din (og hindrer ikke andre i å gjøre deres). Bruken utgjør ikke en vesentlig kostnad for TE. Den følger lover og våre policyer - ingen pornografi, ikke noe støtende innhold, ikke diskriminerende eller trakasserende språk, ingen ulovlige nedlastinger osv. Ta vare på våre aktiva som om de var dine egne. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg har merket en kollega som flere ganger tar med seg kontorrekvisita hjem. Når jeg spurte ham om dette, sa han "det er ikke viktig, selskap vil aldri merke det". Hva skal jeg gjøre? A: Si fra. Du er forpliktet til å rapportere tilfeller av tyveri eller annen opptreden som bryter med vår veiledning. Q: Min familie og mine venner sender meg e-post på jobben. Dette er personlige meldinger. Kan jeg regne med at de forblir private på min selskapsdatamaskin? A: Selv om du kan bruke TEs datamaskin til tilfeldig privat bruk, må du huske at TE eier datamaskinen din og all informasjon den lagrer. Vi kan gjennomgå alt som ligger på din datamaskin når som helst så lenge loven tillater det. Q: Er det OK å bruk Internett på jobben eller ringe noen i familien med kontortelefonen? A: Generelt tillates begrenset bruk av selskapets ressurser, så lenge du oppfyller kravene som beskrives i denne veiledningen og i selskapets policyer. 45 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 46

24 TEAMARBEID Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg har planlagt en liten familieferie neste uke. Min sjef ba meg om passordet til datamaskinen før jeg reiser, så han kan svare på e-post som kommer inn eller se på det jeg jobber med hvis det blir nødvendig. Er dette et problem? A: Ja. Passordet ditt er privat og bør fortsette å være det. Sørg for videresending av e-post og eventuelle dokumenter som sjefen kan trenge før du reiser på ferie. Misbruk av selskapets aktiva ser sik ut... En gammel skolekamerat sender stadig vitser til meg på jobben via e-post. Når jeg får dem, sender jeg dem videre til alle på mitt team. Min tidligere arbeidsgiver brukte et patentert regneark til å fordele bonuser blant de ansatte. Det er et flott verktøy, så nå bruker jeg det hos TE. Noen ganger brukes jeg selskapets bærbare PC på jobben og hjemme til å se porno på Internett og til å laste ned upassende CD-er. Vi er forsiktige når vi kommuniserer om vårt selskap. Vårt omdømme og våre merker er verdifulle aktiva. Vi er forsiktige med hva vi sier og hvordan vi reagerer på hva andre sier om oss. Som et børsnotert selskap har vi også visse lovmessige forpliktelser som vi må overholde når det gjelder når og hvordan vi deler nyheter om selskapet med offentligheten. Din forretningsenhets markedsførings- og kommunikasjonsteam (Marcom) og TEs kontor for selskapskommunikasjon er de eneste som har autorisasjon til å snakke på vegne av TE. Hvis noen kontakter deg, skal du ikke forsøke å snakke på TEs vegne, og du skal ikke gi opplysninger om selskapet. Få personens navn og tilknytning og send dette rett til Marcom-teamet eller kontoret for selskapskommunikasjon. Eksempler på kommunikasjon som media kan be om: Opplysninger fra TE om økonomi eller hendelser Vårt syn på lovgivning som innvirker på vårt selskap Endringer i TEs stab eller stillingstildelinger TEs mening om bransjen eller markedsforholdene Spørsmål om nye produkter, policyer, prosesser eller strategier Bekreftelse eller avvisning av rykter om sammenslåing, oppkjøp eller andre viktige forretningshendelser Ytterligere veiledning finner du i TEC Innsidehandel og kommunikasjon med offentligheten Ditt Marcom-team og TEs kontor for selskapskommunikasjon er oppnevnt til å snakke på TEs vegne. Brudd på policy for forhold til media ser slik ut... Jeg fikk nylig en telefon fra en reporter som spurte om det var sant at vi er i ferd med å selge en divisjon. Jeg fortalte ham anonymt at det er sant. Jeg ga nylig et intervju i en lokal avis og påpekte at det uvanlig store salget i vår forbrukerdivisjon var årsaken til TEs stigende aksjekurs. En reporter spurte meg om hvordan min gruppe utviklet idéen om en ny produktlinje. Jeg beskrev prosessen for utvikling av nye produkter i detaljer. 47 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 48

25 ANSVARLIGHET Ta personlig ansvar Ansvarlighet starter med deg Vær kjent med - og forsiktig med - situasjoner som kan utgjøre en interessekonflikt. Legg øyeblikkelig frem alle potensielle interessekonflikter for din sjef, HR, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Kjenn til reglene for å tilby eller akseptere gaver og gjestfrihet. Vær sikker på at du kan gjenkjenne en "akseptabel" gave, og følg TEs policy for rapportering. Vit hvilken informasjon som anses som "konfidensiell" og gjør ditt for å beskytte den. Vern om åndsverk og beskyttet informasjon som andre har gitt oss i fortrolighet. Sørg for at regnskaper er nøyaktige, rettidige og fullstendige. Følg TEs policy for styring, oppbevaring og tilintetgjørelse av dokumentasjon. 49 Ansvarlighet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 50

26 ANSVARLIGHET Vi unngår interessekonflikter. Som TE-ansatt tar du forretningsbeslutninger hver dag. Det er viktig at hver beslutning du tar er objektiv og basert på TEs beste interesse og behov, ikke dine personlige interesser eller forhold. Å unngå interessekonflikter betyr å unngå situasjoner som er i konflikt med - eller som kan virke som de er i konflikt med - det å skulle fremme TEs interesser eller omdømme. Det er ikke mulig å liste opp alle situasjoner som kan utgjøre en interessekonflikt, men her er visse områder der konflikter ofte oppstår: Ekstern ansettelse. Arbeid for en av TEs konkurrenter: Du kan ikke arbeid for eller med en konkurrent av TE. Du må øyeblikkelig melde fra til din sjef og til HR hvis noen i din nærmeste familie eller noen som bor sammen med deg arbeider for en av TEs konkurrenter. Arbeid for noen som ikke konkurrerer med TE: Du må unngå eksterne forretnings- eller rådgivende aktiviteter som reduserer tid, talent eller interesse du tilegner TEs virksomhet. Før du aksepterer ansettelse eller en rådgivende rolle hos en av TEs kunder, leverandører, distributører eller partnere, må du innhente skriftlig tillatelse fra din leder. Du må øyeblikkelig melde fra til din sjef og til HR hvis noen i din nærmeste familie eller noen som bor sammen med deg arbeider for et selskap vi gjør forretninger med. Styremedlemskap. Nøkkelen til å bestemme hva som er akseptabelt er å spørre deg selv om medlemskapet du vurderer vil være i strid med ditt ansvar som ansatt hos TE. Generelt kan du sitte i styrer som ikke deler samme interesser som TE (f.eks. religiøse eller veldedige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner eller familiestiftelser), men du må innhente forhåndsgodkjenning fra din leder for andre typer styrer. Hvis du er styremedlem, toppleder eller leder hos TE, som definert i TEs Policy for å unngå interessekonflikter, må du få godkjenning av selskapsadvokaten, senior VP for HR og CEO før du aksepterer styreplassen. Personlige forhold Vi ønsker å unngå å ha nære slektninger ansatt i samme TE forretningsenhet eller funksjon, og vi tillater ikke at en nær slektning rapporterer til en annen, verken direkte eller indirekte. Den samme policy gjelder for mennesker som har et nært personlig forhold. Nære slektninger av styremedlemmer og toppledere kan ikke ansettes i TE, med mindre det gjøres en korrekt fremleggelse og det innhentes godkjenning Du kan ikke ta avgjørelser om anskaffelse hvis en nær slektning er ansatt hos en berørt kontraktør, leverandør eller konsulent. Personlige investeringer. Investering i selskaper vi har forretninger med kan innvirke på, eller se ut til å innvirke på, din evne til å ta objektive forretningsmessige beslutninger på vegne av TE. Av denne årsak har vi spesifikke regler som hjelper deg til å bestemme hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Du har ansvar for å bruke sunn fornuft og gå gjennom investeringssituasjoner med din sjef hvis de utgjør en mulig interessekonflikt. Gaver og gjestfrihet. Gaver og gjestfrihet som gis eller mottas kan også føre til en interessekonflikt når de påvirker - eller ser ut til å påvirke - dine beslutninger. Se følgende TE-policyer for ytterligere veiledning: TEC Policy om ansettelse av slektninger TEC Policy for å unngå interessekonflikter 51 Ansvarlighet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 52

27 ANSVARLIGHET Spør de selv: Gjør jeg det rette for TE? Hva er en nær slektning? Nære slektninger omfatter ektefelle, foreldre, faddere, steforeldre, barn, stebarn, søsken, stesøsken, nevøer, kusiner, tanter, onkler, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre eller samboere. Veiledningen i virkeligheten Q: Min manns selskap byr på en kontrakt med TE, men det er for en annen avdeling der jeg ikke har noen beslutningsmyndighet. Må jeg legge dette frem for min overordnede? A: Ja. Selv om du ikke har noen direkte kontroll over resultatet av anbudet, kan det at din mann har en kontakt i selskapet kunne virke som en interessekonflikt. Q: En av mine kunder spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe litt for ham "på fritiden". Er dette OK? A: Det avhenger. Hvis jobben du skal gjøre er i konkurranse med TE, utgjør jobben en interessekonflikt og du må ikke akseptere den. Hvis arbeidet ikke har noe med TE å gjøre, er det sannsynligvis OK. I begge situasjoner bør du søke råd hos din leder. En interessekonflikt ser slik ut... Min sjef sitter i styret i et selskap som leverer tjenester til TE. Han har ikke fortalt noen i TE at han sitter i det andre selskapets styre. Min søster har et selskap som setter ut salgsautomater. Jeg fant ut at TE planlegger å velge en ny leverandør av salgsautomater, så jeg lot min søster få vite innholdet i det beste tilbudet så langt. Det hjalp henne med å sende inn et bedre tilbud på hennes selskaps vegne. Vi forstår reglene for gaver og gjestfrihet. Det er viktig at du forstår reglene for gaver og gjestfrihet. TEs Policy for å unngå interessekonflikter hjelper deg til å gjenkjenne det som er akseptabelt og det som ikke er det. Generelt oppmuntrer vi ikke til å gi eller motta gaver. Tilfeldig utveksling av gaver kan anses som akseptabel forretningspraksis i visse kulturer, men kan bli uakseptabelt hvis gavene er overdådige, innvirker på ditt profesjonelle skjønn eller indikerer spesiell eller fordelaktig behandling. Generelt er det akseptabelt å gi/motta en gave som: Er sjelden, ikke består av kontanter og som har en ubetydelig verdi Overholder loven og policy for gaver i selskapene til både giver og mottaker Ikke innvirker på eller virker å innvirke på en persons uavhengige skjønn. Tilby og akseptere gjestfrihet til/fra mennesker som gjør forretninger med TE er generelt tillatt så lenge det er av beskjeden art, passende og i selskapets beste interesse. Som med gaver, må gjestfrihet: Være lovlig Følge alle selskapets policyer, inkludert refusjon av utgifter Ikke innvirke på eller virke å innvirke på en persons uavhengige skjønn Du finner ytterligere veiledning i TEC Policy for å unngå interessekonflikter 53 Ansvarlighet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 54

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot

THE. Values & Expectations of. (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot THE Values & Expectations of 168 (Verdiene og forventningene til 168) integritet engasjement ansvarlig entreprenørskap moralsk mot Kjære medarbeidere: Frank C. Sullivan, RPMs grunnlegger, 1947 Bestefaren

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer

Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk. Alle team-medlemmer Retningslinjer for forretningsmessig atferd og etikk Alle team-medlemmer MEDDELELSE FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR På vegne av oss alle i Black Box er jeg svært glad for at du er med i teamet vårt. Vår meritterte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Vise veien Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Våre verdier I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF We behave and comply Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF Innhold INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE... 3 JURIDISK DEFINISJON AV KORRUPSJON... 4 PÅVIRKNINGSHANDEL... 5 HVA ER "SMØRING"?... 6 HVEM ANSES

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave

Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave Etiske retningslinjer Måten vi jobber på 3. utgave ETIKKENS SKJØNNHET - SKJØNNHETENS ETIKK INNHOLD 3 THE L ORÉAL SPIRIT 4 Forord av Jean-Paul AGON av Emmanuel LULIN 5 av ledergruppen 6 Hvem gjelder retningslinjene

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer