Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN"

Transkript

1 Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN

2 VÅRE VERDIER Disse verdiene definerer karakteren til vårt selskap. INTEGRITET Vi må kreve de høyeste standarder av integritet, både personlig og som firma, og av oss selv og av hverandre Vi verner om selskapets aktiva. Vi følger alle lover og selskapets regler. Vi fremmer mangfold, rettferdig behandling, gjensidig respekt og tillit. TEAMARBEID Vi fremmer et miljø som oppmuntrer til nyskapning, kreativitet, fortreffelighet og resultater gjennom teamarbeid. Vi praktiserer et lederskap som lærer, inspiserer og fremmer full deltakelse og karriereutvikling. Vi oppmuntrer til åpen og effektiv kommunikasjon og samspill. ANSVARLIGHET Vi holder våre løfter og tar personlig ansvar for alle handlinger og resultater. Vi skaper en driftsmessig disiplin for kontinuerlig bedring som en del av vår kultur. NYSKAPNING Vi innser at nyskapning er grunnlaget for vår virksomhet. Vi utfordrer oss selv til å utvikle nye og bedre idéer for alt vi gjør. Vi oppmuntrer, forventer og verdsetter kreativitet, åpenhet for endring og nye fremgangsmåter 3 Våre verdier VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 4

3 ET BUDSKAP FRA VÅR CEO Hos TE Connectivity (TE) mener vi at det kreves mer enn sterke resultater for å skape en fremragende bedrift. Det krever også en ubøyelig forpliktelse til å holde de høyeste standarder av etikk og integritet. Som et stort, multinasjonalt og børsnotert selskap, og som en leder i vår bransje, har denne forpliktelsen aldri vært viktigere enn i dag. Vår forpliktelse starter med våre verdier: integritet, ansvarlighet, teamarbeid og nyskapning. Disse verdiene definerer selskapets karakter, danner grunnlaget for en etisk arbeidsplass og skaper rammen for denne veiledningen i etisk opptreden. Jeg ønsker å sikre at alle, over alt, forstår og etterlever disse verdiene på team- og bedriftsnivå. Vår veiledning, sammen med selskapets policyer, vil hjelpe deg til å forstå hva som forventes av deg og vil gi deg verktøyene og ressursene du trenger for å gjøre det rette. Husk at tilliten til våre eiere, kunder, kolleger og samfunnet der vi driver vår virksomhet er blant våre viktigste aktiva. Jeg forventer at dere bruker godt skjønn, tar etiske avgjørelser og ber om hjelp hvis dere er usikre på hva dere skal gjøre. Sammen vil vi bygge et sterkere ET og opprettholde det omdømmet vi har skaffet oss som et etisk selskap. Tom Lynch 5 Et budskap fra vår ceo VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 6

4 1 VÅR VEILEDNING: ETTERLEVE VÅRE VERDIER 8 2 VÅRE ANSVAR 12 3 VÅRE VERDIER Integritet 21 Vi fremmer mangfold. Vi fremmer like muligheter og rettferdig behandling. Vi støtter et fritt og åpent marked. Vi verken gir eller tar imot bestikkelser. Vi forstår reglene for å gjøre forretninger med regjeringer. Vi tolererer ikke svindel. Vi benytter oss ikke av innsideinformasjon. Vi følger lovene for eksport og import. Teamarbeid 37 Vi tolererer ikke trakassering. Vi arbeider for å beholde en sikker og sunn arbeidsplass. Vi fremmer et TE uten alkohol og narkotika. Be beskytter selskapets aktiva og eiendom. Vi er forsiktige når vi kommuniserer om vårt selskap. Ansvarlighet 49 Vi unngår interessekonflikter.. Vi forstår reglene for gaver og gjestfrihet. Vi verner om selskapets informasjon. Vi dokumenterer vår virksomhet nøyaktig. Nyskapning 61 Vi er gode samfunnsborgere og respekterer menneskerettighetene. Vi verdsetter vår plass i verdenssamfunnet. Vi respekterer hverandres rettigheter som medborgere. Vi bruker sosiale medier på en ansvarlig måte. Vi tenker kreativt i alle aspekter av vårt arbeid. 4 VÅRE RESSURSER: STILLE SPØRSMÅL OG TA OPP SAKER 69 5 MIN ERKLÆRING OM FORPLIKTELSE 73 7 Innhold VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 8

5 VÅR VEILEDNING Leve etter våre verdier Vår veiledning i etisk opptreden ( veiledningen ) definerer TEs etiske standarder for forretningsmessig opptreden og gir grunnlaget for å oppnå de høyeste gradene av integritet i våre daglige aktiviteter. Denne veiledningen er en ressurs som gir informasjon om selskapets policyer og lover og forskrifter som innvirker på våre operasjoner i hele verden. 9 Vår veiledning VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 10

6 VÅR VEILEDNING Leve etter våre verdier Vår veiledning gjelder alle. Å drive virksomheten med integritet er kritisk for vår suksess, så du må gjøre deg kjent med denne veiledningen og de lover og policyer som gjelder for din rolle hos TE. Vår veiledning gjelder vårt styre, våre ledere og ansatte i hele verden. Vi forventer også at enkeltpersoner eller organisasjoner som handler på vegne av TE, inkludert personell fra byråer, agenter, representanter, kontraktører og andre tredjeparter, skal følge vår veiledning. Vår veiledning representerer en løfte om en ærlig og etisk arbeidsplass. Når du arbeider for TE har du ansvar for å holde dette løftet. Be om hjelp. TE driver virksomhet på et globalt marked og i vårt selskap har vi et mangfold av sedvaner og kulturer. Vi innser at denne veiledningen ikke kan dekke enhver situasjon du kan oppleve på jobben, så bruk sunn fornuft, be om råd og still spørsmål når du er usikker på hva du skal gjøre. Husk at denne veiledningen er ment å utfylle TEs policyer, prosedyrer og ansattavtaler. Hvis du oppdager inkonsekvens eller konflikt, bør du søke hjelp fra din leder, din lokale HR-representant, juridisk avdeling, internrevisjonen eller ombudsmannens kontor. Vi er forpliktet til å følge alle gjeldende lover der vi har virksomhet rundt i verden. Ta opp saker. Hvis du ikke sier fra, kan TE ikke løse problemet. I noen tilfeller kan unngåelse av å rapportere brudd på loven, denne veiledningen eller andre TE-policyer, praksis og reguleringer, også føre til disiplinære forføyninger helt frem til avskjed. Husk at du har ansvar for dine beslutninger og handlinger. Din deltakelse og ditt engasjement er viktig for å opprettholde vår etiske kultur. Søk råd når du trenger det og rapporter mulig feilaktig opptreden når du ser den. 11 Vår veiledning VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 12

7 VÅRE ANSVAR Som en del av TE-teamet har du ansvar overfor deg selv, dine kolleger og TE for å drive virksomhet lovmessig og etisk. Vær oppmerksom på det som foregår rundt deg og si fra hvis du mistenker at ulovlig eller uetisk opptreden bedrives av en TE-ansatt, kontraktør, leverandør, kunde eller annen person som arbeider for eller på vegne av TE. Enkelt ganger kan det virke lettere å "se den andre veien", men det å ikke gjøre noe er i seg selv en handling som kan ha alvorlige følger for deg og vårt selskap. Gjør det rette. 13 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 14

8 VÅRE ANSVAR Opprettholde en etisk arbeidsplass. Vi tilbyr en rekke måter for å nå frem til folk hos TE som vil lytte og hjelpe deg hvis du har spørsmål eller tror at noen bryter vår veiledning. Ved å ta saker opp tidlig har vi muligheten til å vurdere dem og løse problemer før de blir større, skader andre eller skader selskapet. Alle rapporter håndteres raskt og diskret. Vis ditt engasjement For å vise ditt løfte om å følge TEs verdier og prinsipper som beskrives i denne veiledningen, ber vi deg hvert år undertegne et sertifikat som bekrefter at du har lest og forstår denne veiledningen og at du fullt ut følger de policyer som den beskriver. Din deltakelse og bekreftelse er en viktig del av det å følge TEs verdier og sørge for vår kontinuerlige suksess. Ikke vær redd for hevnaksjoner. Hvis du søker råd, tar opp en sak eller rapporterer mistanke om feilaktig opptreden i god tro, følger du vår veiledning og gjør det rette. Å rapportere brudd eller ta opp saker "i god tro" betyr at du har gitt oss ærlig og nøyaktig informasjon selv om det senere kan vise seg at du tok feil. Vi tar rapporter om hevnaksjoner svært alvorlig. Påstander om hevnaksjoner vil bli undersøkt, og alle som finnes å ha utført hevnaksjoner vil bli underlagt disiplinære forføyninger. Disse kan inkludere avskjedigelse. For ytterligere veiledning, se TEC Policy og prosedyrer for å ta opp klager og saker forbundet med regnskap, internkontroll, revisjon og andre emner. 15 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 16

9 VÅRE ANSVAR Gå aldri på kompromiss med integriteten. TE vil kun drive virksomhet på lovlig og etisk grunnlag. Ikke la presset for å lykkes få deg til å gå på kompromiss med våre verdier eller gjøre noe du vet er feil. La våre verdier lede dine handlinger. Noen ganger kan et beslutningstre, som det du ser nedenfor, hjelpe deg Gjenspeiler når du står overfor et etisk dilemma. Er det lovlig? det TE-verdier? Nei Nei Nei Nei Nei Hvis svaret er "Nei" på noen av disse spørsmålene, må du ikke gjøre det. Hvis du er usikker, må du be om hjelp. Hvis du tror du blir bedt om å gjøre noe som er feil, bør du før du følger råd fra noen, på ethvert nivå i selskapet, kontakte ombudsmannens kontor for å få hjelp. Har det en Er det i Ville du synes positiv overenstemmelse det var i orden innvirkning på med våre om det sto i en vårt firma og retningslinjer? nyhetsoverskrift? dets aksjonærer? JA JA JA JA Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Er det lovlig? Er det lovlig? Gjenspeiler Gjenspeiler det det TE-verdier? TE-verdier? Er det i Er det i overenstemmelse overenstemmelse med våre med våre retningslinjer? retningslinjer? Ville du Ville synes du synes det var i det orden var i orden om det sto om i det en sto i en nyhetsoverskrift? nyhetsoverskrift? JA JA JA JA JA JA JA JA Har det en Har det en positiv positiv innvirkning innvirkning på på vårt firma vårt og firma og dets aksjonærer? dets aksjonærer? Søk om hjelp. Ikke gjør det. Handlingene kunne få alvorlige konsekvenser. Søk om hjelp. Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Ikke sikker Søk om hjelp. Søk om hjelp. Ikke gjør det. Ikke Handlingene gjør det. Handlingene kunne kunne få alvorlige få konsekvenser. alvorlige konsekvenser. Søk om hjelp. Søk om hjelp. 17 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 18

10 VÅRE ANSVAR Arbeidsledere har enda større ansvar. Hvis du er en arbeidsleder, har du et kritisk ansvar for å fremme og implementere denne veiledningen. Ditt primære ansvar er å sette et godt eksempel og arbeide i henhold til TEs verdier og policyer, men du har også en forpliktelse til å fremme en åpen dialog om etiske saker og til å oppmuntre dine ansatte til å si fra om situasjoner som "bare ikke føles riktig". Kjenn denne veiledningen. Sørg for at du kjenner denne veiledningen og lovene og policyene som gjelder for ditt team. Når ansatte kommer til deg med spørsmål, må du henvise dem til denne veiledningen og be om hjelp hvis du trenger det. Gå foran med et godt eksempel - vis TEs verdier med arbeidsetikk, og ikke kutt etiske hjørner. Hvis de ansatte ser at du gjør det rette, vil de sannsynligvis gjøre det samme. Ha en åpen dør. Det er viktig at dine ansatte føler at de kan ta opp saker med deg og at de er komfortable med å rapportere kjente eller mistenkte brudd i god tro uten frykt for trusler eller hevnaksjoner. Understrek at hvis de er ukomfortable med å snakke med deg, er det andre mennesker som kan lytte og hjelpe. Sørg for at de kjenner til gratistelefonen ConcernLINE, nettbaserte ConcernNET og andre ressurser som er tilgjengelig. Lytt. Hvis en ansatt kommer til deg med et spørsmål eller en bekymring, er det første og viktigste å lytte uten å avbryte. Vis med ord og kroppsspråk at du bryr deg om dette og ta gode notater for å sikre at du får med deg nøyaktig informasjon. Forklar at informasjon de deler med deg kun vil bli delt med dem som må få den, men at den ellers vil bli holdt konfidensiell. Det kan være hardt for en person å ta opp etiske saker. Ikke glem å takke dem for å ha tatt saken opp med deg. Ta affære. Når en etikksak tas opp med deg, har du som arbeidsleder en forpliktelse til å ta saken opp med HR, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Hvis saken ble tatt opp av en ansatt, må du så langt du kan holde den ansatte informert om sakens status. Du må aldri selv undersøke saken, leie inn en ekstern etterforsker, begå hevnaksjoner selv eller tillate andre å gjøre det. 19 Våre ansvar VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 20

11 INTEGRITET Vi krever de høyeste standarder Integritet starter med deg Behandle andre med respekt og verdighet. Hvis du ser eller mistenker diskriminering, må du ikke nøle med å si fra. Følg antitrust-/konkurranselovene over alt der vi har virksomhet. Ikke tilby eller aksepter bestikkelser eller upassende betaling. Kjenn og følg reglene for å gjøre forretninger med utenlandske stater. Disse reglene er komplekse, så kontakt juridisk avdeling hvis du er usikker eller trenger veiledning. Husk at TE, bortsett fra i nødsituasjoner slik det fremkommer av TEs policy om antikorrupsjon, forbyr smøring. Vær i stand til å gjenkjenne opptreden som kan anses å være bedrageri. Handle aldri med TEs verdipapirer basert på vesentlig, ikke-publisert ("innside") informasjon. Følg lover, forskrifter og restriksjoner forbundet med import og eksport. 21 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 22

12 INTEGRITET Vi fremmer mangfold. TE representerer en blanding av individer med ulik erfaring, kultur og bakgrunn. Vi setter pris på vårt mangfold der vi har virksomhet i verden, og vi søker å fremme forståelse, respekt, inklusjon og kontinuerlig læring for alle på TE-teamet. Vi fremmer like muligheter og rettferdig behandling. Måten vi driver virksomheten på er like viktig som virksomheten vi driver. Som et selskap forplikter vi oss til å gi like muligheter og rettferdig behandling, og vi forbyr diskriminering på grunnlag av en persons rase, farge, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, medborgerskap, uførhet, seksuell legning, veteranstatus eller annen beskyttet status. Denne forpliktelsen gjenspeiles i all ansettelsespraksis, inkludert beslutninger om: rekruttering, ansettelse og opplæring, forfremmelse, betaling og goder, overføring og reduksjon av arbeidsstyrken. Denne typen beslutninger baseres ene og alene på en persons kvalifikasjoner forbundet med hans/hennes jobb og på eventuelle avtaler med fagforeningene. TE overholder gjeldende borgerrettigheter, menneskerettigheter og arbeidslover på stedene i verden der vi har virksomhet. Vi krever at de ansatte gis rene og sikre arbeidsmiljøer. Uansett hvor du arbeider, forbys du å delta i aktiviteter som bryter med enkeltindividers verdighet og respekt - selv om aktiviteten tillates under gjeldende lover. Vi arbeider med integritet i hele det globale markedet. Bruk på rettferdig behandling kan se slik ut... Hver dag i lunsjen bøyer min kollega hodet og ber. Etter at noen klaget, sa min leder at han ikke kan be i selskapets lokaler. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg tror jeg ble forbigått ved en forfremmelse på grunn av min alder. Hva skal jeg gjøre? A: TE krever at beslutninger om ansettelse skal gjøres uten hensyn til kandidatenes alder. Hvis du mener du er urettferdig behandlet, kan du kontakte HR-avdelingen, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Ytterligere retningslinjer finner du i TEC Policy om like ansettelsesmuligheter 23 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 24

13 INTEGRITET Vi støtter et fritt og åpent marked. De fleste land har lover som søker å fremme konkurranse og skape et fritt marked. Vi følger alle antitrust- og konkurranselover der vi driver virksomhet. Disse lovene er komplekse, varierer fra land til land og innvirker på nesten alle sider av vår virksomhet. Det er viktig at du forstår hvordan de innvirker på ditt daglige arbeid og at du unngår selv opptreden som kan hinte om et brudd. Gjør ditt for å konkurrere på lovlig og etisk måte rundt om i verden. For de spesifikke reglene som gjelder vår virksomhet, kan du kontakte juridisk avdeling. Eksempler på konkurransehemmende opptreden: Diskutere anbud og priser med konkurrenter eller av avtale å dele kunder, markeder eller territorier. Diskriminere i priser, vilkår og tjenester du tilbyr til kunder i samme situasjon. Inngå "bindingsavtaler" der det kreves av en kunde at han for å kjøpe et produkt også må kjøpe noe annet. Komme med respektløse eller nedsettende kommentarer om våre konkurrenters produkter og tjenester. Konkurranselovene innvirker på nesten alt vi gjør. Konkurransehemmende opptreden ser slik ut... På en møte i en bransjeforening hørte man konkurrenter diskutere prispolitikk og salgsstrategi. Hva er prisbinding? Det er en ulovlig forretningspraksis der to eller flere konkurrerende selskaper blir enige om å selge et produkt eller en tjeneste til en bestemt pris, vanligvis for å heve prisen. Prisbinding anses ofte å være et brudd på antitrustlovene, fordi den kontrollerer tilbud og etterspørsel og hindrer prisene i å svinge naturlig i et fritt marked. Du finner ytterligere retningslinjer i TEC Antitrustpolicy 25 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 26

14 INTEGRITET Vi verken gir eller tar imot bestikkelser. Bestikkelser og korrupsjon kan gjøre ubotelig skade på selskapets omdømme. Derfor har vi null toleranse for bestikkelser uansett hvor vi driver vår virksomhet. Vår policy forbyr deg å tilby, love eller gi penger eller andre verdier for å skaffe upassende fordeler eller for å stimulere til eller belønne for en beslutning om å beholde eller skaffe forretning. Policyen forbyr deg også å be om, avtale å motta eller motta penger eller andre verdier fra noen for å stimulere deg til å gjøre noe upassende på hans eller hennes vegne. Vi har ansvar for bestikkelser som gjøres på TEs vegne av tredjeparter som konsulenter, leverandører, distributører og kommersielle salgsrepresentanter, så vær nøye med valget av forretningspartnere. Påse at de er vel ansett og at de samtykker skriftlig i å drive sin virksomhet i samsvar med lovene og forskriftene mot bestikkelser. Som et globalt selskap er vi underlagt mange lands lover om bestikkelser og upassende betaling til enkeltpersoner og offentlige tjenestemenn. Lover som USAs Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og Storbritannias Bribery Act kan gjelde uansett opptreden eller fysiske lokalisering. Brudd på lovene mot bestikkelser kan føre til rettsak, store bøter og til og med fengsel. Det er viktig at du kjenner og følger lovene mot bestikkelser og at du hjelper oss å verne om omdømmet vi har skaffet oss ved å opptre etisk og ærlig over hele verden. Vi ønsker at fremtidig suksess skal knyttes til verdien av våre produkter og tjenester i markedet, ikke til uetiske eller ulovlige forretningsmetoder. Du finner ytterligere retningslinjer i TEC Antikorrupsjonspolicy Under lovene mot bestikkelser kan du holdes til ansvar for å ha gitt eller mottatt en bestikkelse. Hva er en bestikkelse? En bestikkelse er når noe av verdi tilbys for å stimulere eller belønne noen for å gjøre noe upassende. Bestikkelser hindrer oss i å selge på grunnlag av verdien til våre produkter og tjenester. Veiledningen i virkeligheten Q: En leverandør vi har brukt lenge har tilbudt meg en kommisjon for å sikre en årlig kontrakt for hans selskap. Er dette et problem? A: Ja. En "kommisjon" for å gjøre forretninger er et annet ord for en bestikkelse, og det er både uetisk og muligens ulovlig. Q: Under anbudsprosessen ga en av mine leverandører et bidrag på USD 100 i mitt navn til min favorittveldedighet. Vil dette anses å være en bestikkelse? A: Det kan det være. Alt av verdi som tilbys i bytte mot muligheter til å gjøre forretninger med TE kan anses å være en bestikkelse. Bestikkelse ser slik ut... En leverandør som byr på en kontrakt tilbød meg kontant betaling for å gi ham opplysninger om det laveste anbudet jeg hadde fått så langt. Etter å ha tildelt vårt selskap en stor statlig kontrakt, ba min kontakt om en ukes sightseeing for seg selv og familien etter å ha besøkt vårt produksjonsanlegg. 27 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 28

15 INTEGRITET Vi forstår reglene for å gjøre forretninger med regjeringer. Salg av varer og tjenester til kunder som helt eller delvis eies av en stat er svært regulert og følger strengere regler enn salg til private kunder. Hvis du arbeider med statlige kunder, er du forpliktet til å kjenne til og følge gjeldende lover og forskrifter, følge de høyeste standarder for integritet og til å unngå alt som kan virke upassende. Vi stoler på at du vil være sannferdig og nøyaktig i alle rapporter, erklæringer, tilbud, anbud og krav du gjør overfor statlige organer. TEs egne regnskap og annen dokumentasjon må alltid være nøyaktige. Du er også forpliktet til å påse at all betaling til statstjenestemenn er fullstendig og nøyaktig registrert til tide og med det nivå av detaljer som kreves i TEs Policy for styring av arkiver. Gaver og gjestfrihet for offentlige embedsmenn må alltid være lovlige, rimelige, i samsvar med TE-policy og må aldri gis i den hensikt å yte upassende innflytelse på en offentlig beslutning. Betalinger, inkludert gaver og gjestfrihet, må dokumenteres nøyaktig i samsvar med TEs policyer og kravene til utgiftsrapportering. Bortsett fra det som uttrykkelig tillates av TEs policy og lokale lover, er alle indirekte betalinger til offentlige embedsmenn, deres familiemedlemmer eller deres mellommenn strengt forbudt. Du finner ytterligere retningslinjer i TEC Antikorrupsjonspolicy TE forbyr betaling av "tilretteleggelse" eller "smøring" til offentlige tjenestemenn, bortsett fra i nødsituasjoner slik det fremkommer av TEs policy om antikorrupsjon. Hva er smøring? En beskjeden betaling til utenlandske offentlige tjenestemenn på lavere nivå for å ta seg av "rutinemessige offentlige handlinger" som å behandle offentlige papirer, gi politibeskyttelse eller frigi varer fra tollen. Betaling til offentlige tjenestemenn, inkludert smøring, er generelt forbudt av TE, bortsett fra i nødsituasjoner slik det fremkommer av TEs policy om antikorrupsjon. Veiledningen i virkeligheten Q: Vi arbeider med en konsulent i skatteetaten til en utenlandsk stat. Han sender oss en månedlig regning med timer registrert som "ingeniørtimer". Er dette OK? A: Nei. Betaling skal registreres fullstendig og nøyaktig. Nivået av detaljer i selskapets bøker skal være tilstrekkelig til at en rimelig person skal kunne se hva transaksjonen er for. Q: Må jeg innhente forhåndsgodkjenning før jeg inviterer en offentlig tjenestemann på lunsj? A: Det avhenger av omstendighetene. TEs antikorrupsjonspolicy fastslår reglene for gaver og gjestfrihet for offentlige tjenestemenn. Disse reglene er komplekse og varierer fra land til land, så kontakt juridisk avdeling hvis du er usikker eller trenger veiledning. Upassende opptreden ser slik ut... Jeg har ventet en stund på en tillatelse på et utenlandsk sted. En tjenestemann ved den lokale bygningsetaten fortalte meg at saken kunne gå raskere hvis jeg betalte et "ekspressgebyr" direkte til tjenestemannens konto i utlandet. 29 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 30

16 INTEGRITET Vi tolererer ikke bedrageri. Feilaktig fremstilling, fusk, tyveri og svindel er kan være bedrageri og har ingen plass i et selskap som fremmer integritet. Påse at du forstår hvilke handlinger som anses som bedragerske og at du sier fra hvis du ser eller mistenker uærlighet. Eksempler på bedrageri: Feilaktig fremstilling på timelister eller utgiftsrapporter Misbruk av selskapets eiendom eller utstyr Uærlig regnskapsførsel Tyveri av kontanter, skrapmaterialer eller inventar Du finner ytterligere veiledning på siden Økonomiske policyer og kontroller. Bedrageri har ingen plass i et selskap som fremmer integritet. Veiledningen i virkeligheten Q: På en forretningsreise kontaktet jeg min bror, som bor i området. Vi gikk ut på middag, og min bror foreslo at jeg betalte hele regningen med firmakortet og førte det på reiseregningen. Kan jeg gjøre det? A: Nei. Fortell din bror at selv om du kan føre ditt eget måltid på reiseregningen, kan du ikke gjøre det med hans måltid, da dette ikke er en forretningsmiddag. Du har ansvar for å være ærlig og nøyaktig med reiseregninger. Ytterligere veiledning finner du i TE Global policy for forretningsreiser. Bedrageri ser slik ut... Min sjef låner meg penger fra selskapet, tar renter og setter tilbakebetalingen inn på sin personlige bankkonto. Jeg har fjernet skrapmaterialer og metall fra lasteområdet der jeg arbeider, har solgt dette videre og har beholdt pengene. Mine ansatte har gjort en kjempejobb den senere tid, så jeg ga dem en "bonus" ved å betale for fem timer de ikke var på jobb. 31 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 32

17 INTEGRITET Vi benytter oss ikke av innsideinformasjon. Din stilling hos TE kan gi deg tilgang til materiell, ikke offentlig ("innside") informasjon om selskapet eller selskaper vi gjør forretninger med (som en kunde, leverandør, underentreprenør, forretningspartner eller et selskap vi tenker på å kjøpe opp). Innsideinformasjon er informasjon om et selskap som ikke er tilgjengelig for offentligheten og som, hvis den var tilgjengelig, kunne føre til at en investor vil kjøpe eller selge verdipapirer i dette selskapet. Handel med TEs verdipapirer (inkludert aksjer, aksjebaserte verdipapirer og obligasjoner) eller verdipapirene til et annet børsnotert selskap basert på innsideinformasjon, er ulovlig. Du, dine familiemedlemmer og alle andre du har et vesentlig personlig forhold til må aldri bruke denne typen informasjon til å handle med noe selskaps verdipapirer. Å "tipse" noen andre er også en form for innsidehandel. Husk at selv noe som kan se ut som en upassende transaksjon må unngås. Du finner flere opplysninger og vil forstå de spesielle kravene som gjelder TEs styremedlemmer og toppledere ved å lese TEs Policy om innsidehandel. Eksempler på innsideinformasjon: Ikke publisert informasjon om nye produkter eller tjenester Foreslåtte sammenslutninger eller oppkjøp Økonomisk informasjon som varsler om fremtidig tap eller fortjeneste Vinne/tape en større kunde eller leverandør Ytterligere veiledning finner du i TEC Innsidehandel og kommunikasjon med offentligheten Selv noe som kan se ut som en upassende transaksjon må unngås. Veiledningen i virkeligheten Q: En av våre kunder fortalte med i fortrolighet at hans selskap er i ferd med å begjære seg konkurs. Jeg har en venn som eier aksjer i dette selskapet. Er det OK å fortelle min venn om denne utviklingen siden jeg ikke er ansatt i dette selskapet? A: Nei. Du mottok denne innsideinformasjonen om selskapet på grunn av din stilling hos TE. Dette er vesentlig, ikke-publisert informasjon og skal ikke legges frem for andre. Q: En kollega ga meg et aksjetips om en av TEs leverandører. Er det OK for meg å kjøpe noen aksjer i dette selskapet? A: Nei, informasjonen du fikk er vesentlig, ikke-publisert informasjon og du kan ikke bruke den til å handle med dette selskapets verdipapirer. Når din kollega ga deg et "tips", kan han eller hun ha begått en form for innsidehandel. Innsidehandel ser slik ut... Jeg hørt på et møte at TE forhandler om å kjøpe opp et lite selskap som har ny teknologi som TE trenger, så jeg kjøpe noen konvertible obligasjoner i selskapet TE planlegger å kjøpe. Jeg fikk nettopp vite at en TE-distributør vurderer en sammenslåing med et annet selskap for å styrke deres globale stilling, så jeg kontaktet øyeblikkelig min familie og oppmuntret dem til å kjøpe aksjer i distributørselskapet. 33 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 34

18 INTEGRITET Vi følger lovene for eksport og import. De fleste land har lover om import/eksport for å beskytte deres produkter og teknologier. Disse lovene regulerer hvor TE kan sende våre produkter, deler vår teknologi og med hvem vi kan gjøre forretninger. Vi er forpliktet til å følge alle gjeldende lover, forskrifter og restriksjoner ved import og eksport av våre produkter, tjenester, informasjon eller teknologi uansett hvor vi driver virksomhet i verden. Det er viktig å forstå at noen transaksjoner kan være underlagt lover fra mer enn ett land. For eksempel kontroller USA produkter og teknologi som utvikles eller produseres i USA, uansett hvor disse befinner seg. Mange land legger ytterligere restriksjoner på artikler og relaterte tekniske data som ble designet, modifisert, laget eller tilpasset for bruk i forsvar eller romfart. Du har ansvar for å forstå og følge lovene i landet der du arbeider, samt alle andre lover som kan gjelde din import og eksport. Du oppmuntres til å søke råd hos vår ansvarlige for overholdelse av internasjonale handelslover (ITCO) eller juridisk avdeling med alle spørsmål eller bekymringer. Se følgende TE-policyer for ytterligere veiledning: TEC Policy for internasjonal handel TEC Policy om forbudslisten for ikke-sap steder TEC Policy for antiboikott TEC Policy for tollmeglere og sertifisering under FCPA TEC Internasjonal handel Global policy for tollmeglere TEC Internasjonal handel Policy for opprinnelsesland TEC Global policy for styring av arkiver Vi følger alle gjeldende lover, forskrifter og restriksjoner uansett hvor vi driver virksomhet. Et brudd på eksport-/importpolicy ser slik ut... Jeg hørt noen ingeniører diskutere et kommende teknisk-/salgstilbud med utenlandske kunder. Jeg mistenker at produktene og tekniske data kan være eksportkontrollerte og nevnte for min sjef at fremleggelse kan være et brudd på eksportpolicy. Han fortalte meg at en konkurrent vil få kontrakten hvis vi ikke holder innleveringsfristen. Jeg gikk tilbake på jobb uten å ta opp min tvil med teamet for overholdelse av handelspolicy. Under en intern gjennomgang av dokumenter oppdaget jeg at en av våre tollmeglere på feilaktig måte krevde avgiftsfri status for flere forsendelser av produkter i fjor. Jeg fortalte min sjef om feilen og at vi måtte betale korrekt tollavgift, men han sa jeg ikke skulle bry meg om det. Under en forretningsreise utenlands hadde jeg eksportkontrollerte dokumenter på harddisken på min bærbare PC. 35 Integritet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 36

19 TEAMARBEID Oppmuntrer til nyskapning, kreativitet, utmerkethet og resultater Teamarbeid starter med deg Hvis du mistenker at en kollega blir trakassert, må du si fra. Vær proaktiv i å verne om din egen sikkerhet ved å følge alle sikkerhetsreglene på arbeidsplassen. Følg TEs policy for våpen og rapporter alle trusler eller voldshandlinger. Kjenn til og følg våre policyer for narkotika og alkohol. Beskytt selskapets aktiva mot tap, skade og misbruk. Rett alle spørsmål fra media til enhetens Marcom-team eller til TEs kontor for selskapskommunikasjon. 37 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 38

20 TEAMARBEID Vi tolerer ikke trakassering. Teamwork starter med respekt. Vi er forpliktet til å ha et arbeidsmiljø der du kan utføre jobben din uten trakassering og annen upassende opptreden. Ved TEs anlegg i hele verden forventes vi å behandle hverandre med verdighet og respekt og å si fra med en gang om all opptreden som skaper en truende, fiendtlig eller støtende arbeidsplass. Trakassering kan omfatte all uvelkommen fysisk, verbal eller visuell opptreden på grunnlag av en persons beskyttende status (rase, farge, religion, kjønn, nasjonal opprinnelse, medborgerskap, uførhet, seksuell legning, veteranstatus eller annen beskyttet status). Støtende språk, aggressive handlinger, upassende opptreden og trusler kan også være en form for trakassering og skal straks rapporteres om de rettes mot deg eller noen andre. Seksuell trakassering er også strengt forbudt hos TE og omfatter handlinger rettet mot en person av samme eller motsatt kjønn, inkludert uvelkomne seksuelle tilnærminger, anmodning om seksuelle tjenester og andre typer fysisk, verbal eller visuell opptreden av seksuell art, der: Aksept av opptreden er et uttrykkelig eller innforstått vilkår for ansettelse. eller Opptredenen har som hensikt eller virkning å innvirke urimelig på individets arbeid ved å skape et fiendtlig, støtende eller truende arbeidsmiljø. Vår policy om en trakasseringsfri arbeidsplass gjelder også våre forretningsforbindelser som leverandører, innleid personell, fagfolk, besøkende og andre vi gjør forretninger med i verden. Den gjelder både for arbeidsrelaterte situasjoner og ved arbeidsstøttede aktiviteter. Alle som arbeider for eller på vegne av TE har krav på en arbeidsplass uten usikker praksis, trakassering og trusler om vold. Trakassering ser slik ut... En av de ansatte i markedsføring har for vane å sende pornovitser med e-post til alle på kontoret. Jeg er en midlertidig ansatt. Min arbeidsleder har uttrykt en romantisk interesse for meg og har sagt at jeg kan få fast jobb hvis jeg går ut med ham. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg føler at noen av min leders handlinger overfor meg er upassende, men jeg er redd for å miste jobben hvis jeg klager. Hva skal jeg gjøre? A: Du har rett til å arbeide uten trusler eller fiendtlig eller støtende opptreden fra andre, inkludert din leder. Du vil ikke bli utsatt for hevnaksjoner for å ta dette opp i god tro. Kontakt din lokale HR-representant, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Ytterligere veiledning finnes i TEC Policy for en trakasseringsfri arbeidsplass 39 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 40

21 TEAMARBEID Vi arbeider for å beholde en sikker og sunn arbeidsplass. Vi er forpliktet til å holde deg trygg på jobben. Ikke bare arbeider vi for å følge alle gjeldende lover, forskrifter og krav til dokumentasjon, vi søker å gjøre mer enn dette fordi sikkerhets er en av de viktigste godene vil tilbyr våre ansatte og deres familier. Vårt mål? Å være en bransjeleder innen sikkerhet ved å holde alle skadefrie på alle steder. Vi insisterer på strenge policyer for sikkerhet og oppmuntrer deg til å spille en aktiv rolle for å verne om din egen sikkerhet ved å følge alle sikkerhetsregler på arbeidsplassen og bruke sikker praksis når du betjener maskiner og utstyr. Følg varselskilter og restriksjoner og bruk TE-godkjent personlig verneutstyr når dette kreves. Du har ansvar for umiddelbart å rapportere alle sikkerhetsrelaterte saker (inkludert ulykker, skader eller nestenulykker) til din overordnede, sikkerhetskoordinatoren eller enhetens leder. Du finner ytterligere veiledning på nettstedet for helse, miljø og sikkerhet. Under gjeldende lokale lover er våpen og andre farlige anordninger alltid forbudt på TEs eiendom og på våre kunders eiendom. I tillegg gjelder dette forbudet TE-kontrollerte parkeringsplasser og i selskapets kjøretøyer. Ytterligere veiledning finnes i TEC Policy for en voldsfri arbeidsplass Uetisk opptreden som kan innvirke på din sikkerhet er slik ut... Min produksjonsleder ba meg om ikke å rapportere en skade på arbeidsplassen til anleggets sikkerhetskoordinator. Utstyr som nylig ble overført fra et annet anlegg manglet et sikkerhetsvern, men vi har korte tidsfrister og har ikke tid til å installere et nytt. Vårt mål er å være en bransjeleder innen sikkerhet og å holde alle ansatte på alle steder skadefrie. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg hørte en kollega true en annen ansatt. Jeg vet ikke om den truede ansatte rapporterte hendelsen. Hva skal jeg gjøre? A: Du har ansvar for å handle hvis du ser, hører eller mistenker en trussel om vold på arbeidsplassen. Rapporter hendelsen øyeblikkelig. Q: En av mine ansatte kontaktet meg om en mulig sikkerhetsfare på lastedokken. Det virker ikke som noen alvorlig sak. Må jeg gjøre noe? A: Ja, hver sikkerhetssak som tas opp skal vurderes med en gang. Du har ansvar for å lytte til de ansattes bekymringer og for å arbeide for å ta dem opp lokalt, eventuelt med hjelp fra sikkehetskoordinatoren eller anleggets elder. Q: Jeg merket nylig at et transportbånd ikke virker som det skal. Jeg har ikke fått opplæring i vedlikehold av dette utstyret, men det ser ut som et enkelt problem å løse. Skal jeg forsøke å reparere for å unngå en skade? A: Nei, du skal stoppe driften av utstyret, kontakte din overordnede og rapportere problemet med en gang. Usikker opptreden ser slik ut... Jeg tapet over en sikkerhetsbryter for å gjøre det enklere å betjene maskinen. 41 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 42

22 TEAMARBEID Vi fremmer et TE uten alkohol og narkotika. Stoffmisbruk kan ha negativ innvirkning på arbeidet, skape sikkerhetsfarer og sette deg selv, dine kolleger og andre i fare. Vår policy for en stoff-fri arbeidsplass gjelder TE-ansatte, innleid personell, leverandører, kunder og besøkende, og gjelder på alle TEs installasjoner i hele verden. Vår policy forbyr: Bruk eller besittelse av ulovlig narkotika eller andre kontrollerte stoffer på arbeidsplassen. Medisiner på resept fra din lege er tillatt så lenge du bruker dem i samsvar med legens resept og så lenge du kan utføre jobben din effektivt og sikkert. Bruk eller besittelse av alkohol på arbeidsplassen, med mindre det er spesielt godkjent av den øverste lederen på stedet og av den lokale HR-representanten. Der servering av alkohol tillates, må du følge alle gjeldende alkohollover og bruke godt skjønn for å sikre at det ikke er overdreven drikking og beruselse. Være under innflytelse av alkohol, ulovlige narkotika eller andre kontrollerte stoffer på jobben. Røyke sigaretter, sigarer, piper eller annen form for røyking, bortsett fra på steder som selskapet spesielt har avsatt til dette. Stoffmisbruk kan sette deg selv, dine kolleger og andre i fare. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg skal delta på et TE-støttet arrangement der det vil bli servert alkohol. Kan jeg ta en drink der? A: Ja, så lenge du er gammel nok og du ikke drikker for mye. Stoffmisbruk ser slik ut... Jeg har ofte med kunder på lunsj. Jeg har som oftest 2-3 drinker og kommer lett beruset tilbake på jobb. Jeg har sett at en kollega har en flaske brennevin i skuffen og tar noen smådrammer i løpet av dagen. Min kollega fortalte meg at han tar det dobbelte av det muskelavslappende midlet legen ga ham for å bli kvitt stress. Hvis du behøver hjelp med et stoff- eller alkoholproblem, kan du kontakte din HR-representant, leder eller det lokale støtteprogrammet for ansatte. Ytterligere veiledning finnes i TEC Policy for en narkotika-/alkoholfri arbeidsplass 43 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 44

23 TEAMARBEID Vi beskytter selskapets aktiva og eiendom. Du har ansvar for å bruke selskapets aktiva til selskapets formål og for å beskytte dem mot tap, skade og misbruk. Ta vare på våre aktiva som om de var dine egne. Selskapets aktiva består av alt TE eier, inkludert: Økonomisk kontanter, bankkonti og kredittverdighet Fysisk Våre anlegg, utstyr, selskapets kjøretøyer og inventar Teknologi Datamaskiner, programvare og informasjonssystemer Du legger ikke frem noen informasjon som eies eller holdes i hemmelighet av TE eller våre kunder. Du bruker ikke dette til å fremme andre interesser (f.eks. til å selge produkter eller tjenester for egen vinning). Se følgende TE-policyer for ytterligere veiledning: TEC Policy for bruk av selskapets eiendom TEC Policy for elektronisk kommunikasjon Beskytt våre informasjonssystemer. Ikke last ned, kopier eller del programvare hvis det ikke har blitt godkjent av TE. Ulovlig nedlasting kan bryte opphavslovene og kan sette deg og TE i fare. Selv såkalt "gratisvare" eller "delevare" som finnes gratis på Internett er generelt forbudt, da de kan inneholde datavirus som setter våre systemer i fare. Ved å bruke delevare, kan du true TEs åndsverk ved å gi visse utilsiktede lisensrettigheter. Sørg for å hindre tyveri, tap eller uautorisert bruk av elektronisk informasjon og systemer ved fysisk sikring av informasjonen og maskinvaren du er tildelt, og beskytt den mot andre. Slik det fremkommer av TEs Policy for elektronisk kommunikasjon, har vi rett til å overvåke all kommunikasjon som sendes eller mottas på TE-utstyr, med mindre dette forbys av loven. All kommunikasjonsdata og informasjon som sendes eller mottas med TE-utstyr er også selskapets eiendom. Dette inkluderer informasjon som sendes med e-post, direktemeldinger, tekstmeldinger, stemm , konferanseutstyr, selskapets mobiltelefoner og håndholdte anordninger. Vi har rett til å overvåke all kommunikasjon, inkludert bruk av Internett, med mindre dette forbys av loven. Du kan bruke TE-utstyr til personlig kommunikasjon så lenge: Bruken er begrenset. Det går ikke ut over din evne til å gjøre jobben din (og hindrer ikke andre i å gjøre deres). Bruken utgjør ikke en vesentlig kostnad for TE. Den følger lover og våre policyer - ingen pornografi, ikke noe støtende innhold, ikke diskriminerende eller trakasserende språk, ingen ulovlige nedlastinger osv. Ta vare på våre aktiva som om de var dine egne. Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg har merket en kollega som flere ganger tar med seg kontorrekvisita hjem. Når jeg spurte ham om dette, sa han "det er ikke viktig, selskap vil aldri merke det". Hva skal jeg gjøre? A: Si fra. Du er forpliktet til å rapportere tilfeller av tyveri eller annen opptreden som bryter med vår veiledning. Q: Min familie og mine venner sender meg e-post på jobben. Dette er personlige meldinger. Kan jeg regne med at de forblir private på min selskapsdatamaskin? A: Selv om du kan bruke TEs datamaskin til tilfeldig privat bruk, må du huske at TE eier datamaskinen din og all informasjon den lagrer. Vi kan gjennomgå alt som ligger på din datamaskin når som helst så lenge loven tillater det. Q: Er det OK å bruk Internett på jobben eller ringe noen i familien med kontortelefonen? A: Generelt tillates begrenset bruk av selskapets ressurser, så lenge du oppfyller kravene som beskrives i denne veiledningen og i selskapets policyer. 45 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 46

24 TEAMARBEID Veiledningen i virkeligheten Q: Jeg har planlagt en liten familieferie neste uke. Min sjef ba meg om passordet til datamaskinen før jeg reiser, så han kan svare på e-post som kommer inn eller se på det jeg jobber med hvis det blir nødvendig. Er dette et problem? A: Ja. Passordet ditt er privat og bør fortsette å være det. Sørg for videresending av e-post og eventuelle dokumenter som sjefen kan trenge før du reiser på ferie. Misbruk av selskapets aktiva ser sik ut... En gammel skolekamerat sender stadig vitser til meg på jobben via e-post. Når jeg får dem, sender jeg dem videre til alle på mitt team. Min tidligere arbeidsgiver brukte et patentert regneark til å fordele bonuser blant de ansatte. Det er et flott verktøy, så nå bruker jeg det hos TE. Noen ganger brukes jeg selskapets bærbare PC på jobben og hjemme til å se porno på Internett og til å laste ned upassende CD-er. Vi er forsiktige når vi kommuniserer om vårt selskap. Vårt omdømme og våre merker er verdifulle aktiva. Vi er forsiktige med hva vi sier og hvordan vi reagerer på hva andre sier om oss. Som et børsnotert selskap har vi også visse lovmessige forpliktelser som vi må overholde når det gjelder når og hvordan vi deler nyheter om selskapet med offentligheten. Din forretningsenhets markedsførings- og kommunikasjonsteam (Marcom) og TEs kontor for selskapskommunikasjon er de eneste som har autorisasjon til å snakke på vegne av TE. Hvis noen kontakter deg, skal du ikke forsøke å snakke på TEs vegne, og du skal ikke gi opplysninger om selskapet. Få personens navn og tilknytning og send dette rett til Marcom-teamet eller kontoret for selskapskommunikasjon. Eksempler på kommunikasjon som media kan be om: Opplysninger fra TE om økonomi eller hendelser Vårt syn på lovgivning som innvirker på vårt selskap Endringer i TEs stab eller stillingstildelinger TEs mening om bransjen eller markedsforholdene Spørsmål om nye produkter, policyer, prosesser eller strategier Bekreftelse eller avvisning av rykter om sammenslåing, oppkjøp eller andre viktige forretningshendelser Ytterligere veiledning finner du i TEC Innsidehandel og kommunikasjon med offentligheten Ditt Marcom-team og TEs kontor for selskapskommunikasjon er oppnevnt til å snakke på TEs vegne. Brudd på policy for forhold til media ser slik ut... Jeg fikk nylig en telefon fra en reporter som spurte om det var sant at vi er i ferd med å selge en divisjon. Jeg fortalte ham anonymt at det er sant. Jeg ga nylig et intervju i en lokal avis og påpekte at det uvanlig store salget i vår forbrukerdivisjon var årsaken til TEs stigende aksjekurs. En reporter spurte meg om hvordan min gruppe utviklet idéen om en ny produktlinje. Jeg beskrev prosessen for utvikling av nye produkter i detaljer. 47 Teamarbeid VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 48

25 ANSVARLIGHET Ta personlig ansvar Ansvarlighet starter med deg Vær kjent med - og forsiktig med - situasjoner som kan utgjøre en interessekonflikt. Legg øyeblikkelig frem alle potensielle interessekonflikter for din sjef, HR, juridisk avdeling eller ombudsmannens kontor. Kjenn til reglene for å tilby eller akseptere gaver og gjestfrihet. Vær sikker på at du kan gjenkjenne en "akseptabel" gave, og følg TEs policy for rapportering. Vit hvilken informasjon som anses som "konfidensiell" og gjør ditt for å beskytte den. Vern om åndsverk og beskyttet informasjon som andre har gitt oss i fortrolighet. Sørg for at regnskaper er nøyaktige, rettidige og fullstendige. Følg TEs policy for styring, oppbevaring og tilintetgjørelse av dokumentasjon. 49 Ansvarlighet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 50

26 ANSVARLIGHET Vi unngår interessekonflikter. Som TE-ansatt tar du forretningsbeslutninger hver dag. Det er viktig at hver beslutning du tar er objektiv og basert på TEs beste interesse og behov, ikke dine personlige interesser eller forhold. Å unngå interessekonflikter betyr å unngå situasjoner som er i konflikt med - eller som kan virke som de er i konflikt med - det å skulle fremme TEs interesser eller omdømme. Det er ikke mulig å liste opp alle situasjoner som kan utgjøre en interessekonflikt, men her er visse områder der konflikter ofte oppstår: Ekstern ansettelse. Arbeid for en av TEs konkurrenter: Du kan ikke arbeid for eller med en konkurrent av TE. Du må øyeblikkelig melde fra til din sjef og til HR hvis noen i din nærmeste familie eller noen som bor sammen med deg arbeider for en av TEs konkurrenter. Arbeid for noen som ikke konkurrerer med TE: Du må unngå eksterne forretnings- eller rådgivende aktiviteter som reduserer tid, talent eller interesse du tilegner TEs virksomhet. Før du aksepterer ansettelse eller en rådgivende rolle hos en av TEs kunder, leverandører, distributører eller partnere, må du innhente skriftlig tillatelse fra din leder. Du må øyeblikkelig melde fra til din sjef og til HR hvis noen i din nærmeste familie eller noen som bor sammen med deg arbeider for et selskap vi gjør forretninger med. Styremedlemskap. Nøkkelen til å bestemme hva som er akseptabelt er å spørre deg selv om medlemskapet du vurderer vil være i strid med ditt ansvar som ansatt hos TE. Generelt kan du sitte i styrer som ikke deler samme interesser som TE (f.eks. religiøse eller veldedige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner eller familiestiftelser), men du må innhente forhåndsgodkjenning fra din leder for andre typer styrer. Hvis du er styremedlem, toppleder eller leder hos TE, som definert i TEs Policy for å unngå interessekonflikter, må du få godkjenning av selskapsadvokaten, senior VP for HR og CEO før du aksepterer styreplassen. Personlige forhold Vi ønsker å unngå å ha nære slektninger ansatt i samme TE forretningsenhet eller funksjon, og vi tillater ikke at en nær slektning rapporterer til en annen, verken direkte eller indirekte. Den samme policy gjelder for mennesker som har et nært personlig forhold. Nære slektninger av styremedlemmer og toppledere kan ikke ansettes i TE, med mindre det gjøres en korrekt fremleggelse og det innhentes godkjenning Du kan ikke ta avgjørelser om anskaffelse hvis en nær slektning er ansatt hos en berørt kontraktør, leverandør eller konsulent. Personlige investeringer. Investering i selskaper vi har forretninger med kan innvirke på, eller se ut til å innvirke på, din evne til å ta objektive forretningsmessige beslutninger på vegne av TE. Av denne årsak har vi spesifikke regler som hjelper deg til å bestemme hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Du har ansvar for å bruke sunn fornuft og gå gjennom investeringssituasjoner med din sjef hvis de utgjør en mulig interessekonflikt. Gaver og gjestfrihet. Gaver og gjestfrihet som gis eller mottas kan også føre til en interessekonflikt når de påvirker - eller ser ut til å påvirke - dine beslutninger. Se følgende TE-policyer for ytterligere veiledning: TEC Policy om ansettelse av slektninger TEC Policy for å unngå interessekonflikter 51 Ansvarlighet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 52

27 ANSVARLIGHET Spør de selv: Gjør jeg det rette for TE? Hva er en nær slektning? Nære slektninger omfatter ektefelle, foreldre, faddere, steforeldre, barn, stebarn, søsken, stesøsken, nevøer, kusiner, tanter, onkler, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre eller samboere. Veiledningen i virkeligheten Q: Min manns selskap byr på en kontrakt med TE, men det er for en annen avdeling der jeg ikke har noen beslutningsmyndighet. Må jeg legge dette frem for min overordnede? A: Ja. Selv om du ikke har noen direkte kontroll over resultatet av anbudet, kan det at din mann har en kontakt i selskapet kunne virke som en interessekonflikt. Q: En av mine kunder spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe litt for ham "på fritiden". Er dette OK? A: Det avhenger. Hvis jobben du skal gjøre er i konkurranse med TE, utgjør jobben en interessekonflikt og du må ikke akseptere den. Hvis arbeidet ikke har noe med TE å gjøre, er det sannsynligvis OK. I begge situasjoner bør du søke råd hos din leder. En interessekonflikt ser slik ut... Min sjef sitter i styret i et selskap som leverer tjenester til TE. Han har ikke fortalt noen i TE at han sitter i det andre selskapets styre. Min søster har et selskap som setter ut salgsautomater. Jeg fant ut at TE planlegger å velge en ny leverandør av salgsautomater, så jeg lot min søster få vite innholdet i det beste tilbudet så langt. Det hjalp henne med å sende inn et bedre tilbud på hennes selskaps vegne. Vi forstår reglene for gaver og gjestfrihet. Det er viktig at du forstår reglene for gaver og gjestfrihet. TEs Policy for å unngå interessekonflikter hjelper deg til å gjenkjenne det som er akseptabelt og det som ikke er det. Generelt oppmuntrer vi ikke til å gi eller motta gaver. Tilfeldig utveksling av gaver kan anses som akseptabel forretningspraksis i visse kulturer, men kan bli uakseptabelt hvis gavene er overdådige, innvirker på ditt profesjonelle skjønn eller indikerer spesiell eller fordelaktig behandling. Generelt er det akseptabelt å gi/motta en gave som: Er sjelden, ikke består av kontanter og som har en ubetydelig verdi Overholder loven og policy for gaver i selskapene til både giver og mottaker Ikke innvirker på eller virker å innvirke på en persons uavhengige skjønn. Tilby og akseptere gjestfrihet til/fra mennesker som gjør forretninger med TE er generelt tillatt så lenge det er av beskjeden art, passende og i selskapets beste interesse. Som med gaver, må gjestfrihet: Være lovlig Følge alle selskapets policyer, inkludert refusjon av utgifter Ikke innvirke på eller virke å innvirke på en persons uavhengige skjønn Du finner ytterligere veiledning i TEC Policy for å unngå interessekonflikter 53 Ansvarlighet VERDITILGANG Innhold Ressurser Veiledning i etisk opptreden 54

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement.

Beslektede temaer er Selskapets retningslinjer for politiske bidrag og engasjement. RETNINGSLINJER FOR GAVER, UNDERHOLDNING OG GJESTFRIHET Dokumentet er en oversatt versjon av WSP Global Inc. Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. Alle engelske titler gjelder overordnet og på konsernnivå.

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer