FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 4 2008 79. årg."

Transkript

1 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg. ved juletid

2 Fjellhaug ved juletid Dette bladet er en kombinasjon av bladet FJELL- HAUG og VED JULETID FJELLHAUG kommer ut fire ganger i året og er et meldingsblad for Fjellhaug Skoler. Det er gratis! Dersom du ønsker det tilsendt for å følge med på det som skjer i Fjellhaug Bibelskole og Fjellhaug Misjonshøgskole, så send oss navn og adresse og du vil være blant de som regelmessig mottar bladet. I år kommer ikke juleheftet Ved Juletid ut som tidligere. Men dette nummeret tar hånd om det slik at alle våre mottakere av FJELLHAUG får dette kombinerte bladet. Vi har økt opplaget litt slik at også de som ikke har FJELLHAUG skal kunne få dette som julehefte gjennom kretskontorene, gratis. Det er Fjellhaug Elevlag og Fjellhaug Skoler som også nå står som utgivere. Med bladet følger en giro som du kan benytte til å gi en gave til Fjellhaug Skoler. Oppgir du personnummer på giroen, kan du gi skattefri gave til Fjellhaug Misjonshøgskole opp til 10% av inntekten din. Setter du ikke på personnummer, går gaven til Fjellhaug Bibelskole. Det viser seg at tiden før jul er tidspunktet der mange setter av og sender skattefri gave til Fjellhaug Misjonshøgskole. Vi er helt avhengige av disse gavene for å kunne drive og det er spennende ved årsavslutningen om vi kommer i mål i forhold til budsjett. Se forøvrig søylene bakerst i bladet hvor langt vi er kommet når dette bladet går i trykken. Det gjør ikke noe om vi sprenger søylene i år da vi ligger på etterskudd likviditetsmessig. Nå ønsker vi deg en velsignet jul og håper noe av stoffet her kan berike deg. Vi takker også for all støtte og oppfølging fra den enkelte av våre venner i hele landet. I redaksjonen: Kay Granli (Fjellhaug Skoler) og Sakarias Ingolfsson, M5 (Fjellhaug Elevlag) Forsidebildet er det som ble brukt på Ved Juletid i 1968, altså for 40 år siden. Artikkelen av Øivind Andersen og diktet av Trvgve Bjerkrheim sto også i det nummeret. Fjellhaug Utgis av: Fjellhaug Skoler og Fjellhaug Elevlag Redaktør: Kay Granli Utkommer: Fire ganger årlig og sendes alle interesserte. Neste nr kommer i mars -09 Opplag: Grafisk utforming: Helga Ligaard, Trykk: Allservice AS Fjellhaug skoler Bibelskole (BSK), Misjonshøgskole (FMH), Studentheim Rektor FMH: Hans Aage Gravaas Rektor BSK: Tor Erling Fagermoen Adresse: Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Telefon: Faks: E-post: E-post Elevlaget: Internett: Giro: NR

3 I mennesker Guds velbehag AV ØIVIND ANDERSEN Med Jesus er Guds velbehag kommet til menneskene, ja mer: i menneskene. Det forkynner juleevangeliet oss som et budskap fra Gud selv. Velbehag hva betyr det? Det er et gammelt ord som vi ikke bruker lenger, og som de fleste ikke helt forstår betydningen av. Men det gir på en sterk måte uttrykk for kjærlighet og viljebeslutning. Til en sammenligning kan vi henvise til: «Han forutbestemte oss i kjærlighet til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd.» Efes. 1,5. Og denne forutbestemmelse gjelder hele menneskeslekten og virkeliggjøres på hvert eneste menneske som tror på Jesus. Det gjør juleevangeliet klart for oss. Hva innebærer dette Guds velbehag for oss? For det første forenes Gud og menneskeslekten i Jesu person. Da synden kom inn i verden, ble det et uopprettelig skille mellom Gud og mennesket. Veien til Paradiset ble stengt. Og senere taler Guds ord meget alvorlig til oss om at våre synder har satt skille mellom oss og ham. Dette skille har vi ingen evne eller makt til å overvinne. Det går ingen vei fra oss til Gud. Men i Jesu person er dette skillet opphevet. Her er Gud selv blitt menneske. Derfor heter det ved Jesu fødsel: «Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.» (Matt. 1,23.) Med dette kommer vi til den store kjensgjerning i Guds velbehag. Jesu gjerninger er på én og samme tid både Guds gjerninger og menneskeslektens gjerninger. Ja, vi kan si det enda nøyere: Jesu gjerninger er på én og samme tid Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt dette som Jesus har gjort, har Gud gjort. Men alt det som Jesus har gjort, har også du og jeg gjort. Det er et menneske som har gjort det i vårt sted, som vår representant og dette mennesket er Guds egen Sønn. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! Luk. 2,13-14 I sannhet ser vi her hva Guds velbehag betyr! Her er én som kan bære ansvaret for alle våre handlinger, for alle våre forsømmelser, for all vår ulydighet for all vår synd! Og han kan ta bort det som skiller oss fra Gud. Nettopp dette har han da også gjort. (Kolos. 2,14.) Budskapet om Guds velbehag i Jesus Kristus, er budskap om et stort plassbytte, der Guds sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss for at vi skal få komme i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Han tok straffen vi får freden. Han tok dommen vi blir rettferdiggjort. Han ble forlatt av sin himmelske Far vi skal aldri bli latt alene. Han døde vi skal leve. Det første det at han tok vår plass, er skjedd for hele menneskeheten. Det andre det at vi får være i hans plass, det skjer når vi omvender oss til ham og tror på ham. Men retten til å tro, selve Guds velbehag, gjelder hele menneskeheten. Derfor betyr Guds velbehag i menneskene at hver og én som tror på Jesus som sin frelser i ordets mest egentlige forstand, gjør Guds vilje. Straks det er tale om «å gjøre Guds vilje», er vi tilbøyelige til å tenke lov, bud, forbud og lovgjerninger. Men etter loven makter vi aldri å gjøre Guds vilje slik at Gud kan få velbehag i oss. Nei, det var nettopp derfor Gud sendte sin egen sønn i vårt sted. Men den som vender om og tror på Jesus som sin frelser, han gjør Guds vilje. «Dette er min Faders vilje at I skal tro på den han har utsendt.» sier Jesus. La dette være som det også i sannhet er Guds himmelbudskap til deg i denne julehelg! Du har rett til å tro på Jesus. Du har syndenes forlatelse og evig liv, du som tror på Jesus. Hør bare hva Peter forkynner i Kornelius hus: «Han Jesus gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.» (Ap.gj. 10,43.) Dette kommer av at ved troen på Jesus er vi kommet inn i det Guds velbehag som han ga menneskeslekten i sin Sønn. Den som tror, er forutbestemt i kjærlighet til barnekår hos Gud etter hans viljes frie råd. I sannhet har vi grunn til å takke og juble: I mennesker Guds velbehag! NR

4 FOTO fra filmen «Hjemme alene» gjengitt med tillatelse. på Alene julaften Av Gunnar Elstad Jeg kommer ikke fra noen stor familie. Jeg hadde far, mor og en søster. Da far døde da jeg var 21 år, var det mor og jeg som feiret jul. Etter at mor døde da jeg var 32, reiste jeg 75 mil for å feire jul sammen med min søster og hennes familie de første årene. Men så begynte et spørsmål å melde seg. Var det flukt å reise til min søster? Ville jeg ikke orke en julaften alene? De spørsmålene måtte jeg finne svaret på. Den tredje julen sa jeg nei takk til å reise til min søster. Jeg bestemte meg for at nå ville jeg være alene julaften. Jeg innrømmer at etter hvert som julaften nærmet seg, ble jeg mer og mer spent på hvordan dette ville gå. Vennene mine og familien var også spent for ikke å si bekymret. Mange av dem hadde vanskelig for å skjønne at jeg gjorde et slikt valg. Men de respekterte det. Egentlig var det godt at det var noen som brydde seg. Da visste jeg at det var noen som tenkte på meg. Det var viktig for meg at julaften ble en «normal» julaften. Jeg hadde kjøpt inn et par gode bøker. Jeg fulgte vanlig rutine med å gå rundt med julehilsener på julaften formiddag. Jeg var i den vanlige kirken på gudstjeneste om ettermiddagen. Julemiddagen var den gamle tradisjonelle. Julens budskap fikk en sentral og stor plass. Det ble en veldig fin kveld. Jeg slappet av, koste meg og var takknemlig og forundret over at det gikk an å ha det så bra alene på en julekveld. Så visste jeg jo at resten av julen kom til å bli langt mer sosial. Et viktig moment til at det var så bra, var nok at jeg selv hadde valgt å være alene. Den ensomheten vi velger selv, er som regel god. Den ensomheten vi blir påtvunget, er som regel ikke god... Det er noe spesielt med julen. Det formidles liksom så entydig at julen er en god tid, at det er familiens høytid, at det er en tid for gjestfrihet, hyggelig samvær, lys og glede. Jo mer juleromantikken framheves, jo større blir kontrasten for dem som føler at de ikke har noen å være sammen med. Det er faktisk noe ubarmhjertig over de store festdagene i kalenderåret. Ingen andre dager kan ensomheten føles så sterkt som når dagliglivet liksom stopper opp, når alle søker inn i sin nære familie- eller vennekrets, og når en blir etterlatt og overlatt til seg selv. Det var et lite sjokk for meg da jeg en gang i studietiden satt på det som da var Indremisjonskafeen. En av mine venner som var mer sosialetisk interessert enn jeg på den tiden, begynte å snakke om hvor tøft det var at slike kafeer var stengt på julaften og på juledagene. Når slike kafeer stengte, var det jo mange som ikke hadde noe sted de kunne gå for å få en god middag. Julen ble dermed ikke en høytid da de følte at de ble lukket inn, men de ble tvert imot lukket ut. Personalet som fikk fri, fikk nok oppleve en hyggelig julehøytid sammen med familien sin. De som ikke hadde noe familie, ble derimot overlatt til seg selv og hadde ikke noe sted de kunne gå til. Det hadde jeg aldri tenkt på før. Det er vel ca 40 år siden den samtalen. Men jeg husker den ennå. Når vi tenner våre julelys, er det mange som føler at mørket blir enda tettere. Julen er en tid for minner. Vi husker kanskje ikke så mye fra vår fjerne fortid. Men 4 NR

5 Den ensomheten vi velger selv, er som regel god. Den ensomheten vi blir påtvunget, er som regel ikke god... FOTO Sakarias Ingolfsson sjansen er stor for at vi har en del minner fra diverse juler. For noen har julen aldri vært noen god høytid. Da kunne far og mor være stuptrette fordi de hadde jobbet i posten eller på blomsterforretning og opplevd julerush helt til kirkeklokkene begynte å ringe. Eller det var tiden da alkoholen fløt enda rikeligere og barna mistet kontakt med foreldrene sine. Eller kanskje ble det så mye stillstand at en fikk tid til å ta opp igjen gamle krangler og konflikter. Kanskje føles det bedre å sitte alene en julaften enn å kjenne spenninger og konflikter i en familie. Men for ganske mange har julen vært en god tid. En kan se tilbake på mennesker en var glad i og som betydde mye for en. En ser tilbake på en tid med julestemning og julefred, god nærhet og god stemning. Gode minner som fyller en. Men i dag er ikke de samme menneskene der. I dag er en ikke sammen med noen en kan dele disse gamle, gode minnene med. Så blir en kanskje litt ensom selv om en er sammen med andre mennesker. I julen lengter vi ikke bare etter noen å dele nåtiden med, men vi savner også noen å dele fortiden med. Jeg merker at jeg mer og mer kommer inn i «mimre-alderen». Var det ikke slik, da, at når det var barneprogram i radioen på julaften, så fikk en ofte glimt inn på et sykehus der det var barn som ikke kunne komme hjem til jul? Så fikk vi som lyttet en sjanse til å synes synd på våre jevnaldrende og senke oss ned i litt julemedlidenhet før vi hengav oss til julegaver, julemiddag og julekos. Etter hvert har jeg tenkt at det kanskje ikke er de som er på sykehus som har det vanskeligst på julekvelden. På en del sykehus markeres i alle fall dagen med god mat og kanskje også litt juleprogram. En del av dem som ligger på sykehus, vet også at det er noen som savner dem og husker på dem. Kanskje er det verst for dem som føler at det er vanskelig å si hvem som er deres «nærmeste», som aldri får noen invitasjon til å være sammen med noen, og som slett ikke er så sikre på at noen savner dem og tenker på dem. Ettersom vi blir eldre, er det flere og flere av våre nærmeste som blir borte. Jeg glemmer ikke en dame langt oppe i årene som for noen år siden sto på en blomsterforretning og bestilte det hun kalte «en aller siste hilsen til sin aller siste venninne». Jo eldre vi blir, jo færre jevnaldrende er det å være sammen med. Det kan føles både merkelig, tankevekkende og ensomt. Det er ikke så lett for yngre å leve seg inn i dette. Jeg brukte i forbifarten ordene «synes synd på». Egentlig liker vi ikke at noen synes synd på oss. Det føles så lett litt ovenfra og ned. Det føles ydmykende. Vi blir så små og så verdiløse. At noen tenker på oss og husker på oss, det er godt. At noen synes synd på, nei, det er ikke godt. Hvem er det, mon tro, du og jeg skulle ha husket på og tenkt på denne julen, uten at det får preg av at vi «synes synd på»? Julen er en høytid da tankene våre skal gå litt utover vår egen familie og de aller nærmeste vennene våre. Dersom det er mest sannsynlig at du blir alene julaften, kan du jo i god tid tenke på hvordan du kan få denne dagen og kvelden til å bli hyggeligst mulig for deg. Unn deg noe godt. Våg å skap litt høytid selv om du er alene. Ta fram julepynten, tenn noen lys, finn noe godt lesestoff, eller se om det er noe hyggelig i radio eller tv. La juleevangeliet få bringe litt ekstra lys over kvelden. Skulle det også renne et par tårer, gjør ikke det noe. Noe har betydd så mye at det er vel verdt å sørge over at det ikke er der lenger. NR

6 sønnen Av Egil Sjaastad Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. NR Jomfrumaleri av carl bloch

7 Grundtvig om Betlehem: Hvor David gikk og voktet får / som salvet drott i unge år, / der åpenbarer Herren nå / hva David kun i ånden så. Jesu komme til jorden var unik fordi han er unik og kom for å gjøre noe unikt. Det vil vi her se nærmere på ut fra juletekstene. Takk, Matteus og Lukas! Det er evangelistene Matteus og Lukas som har beskrevet hvordan det gikk til da Guds Sønn kom til jorden. Unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria. Disse to leddene i vår trosbekjennelse er utfoldet for oss av Matteus og Lukas (Matt 1 og Luk 1-2). Med enkle streker skisser de opp for oss hvordan hverdagsmennesker uten politisk makt ble involvert i Guds store frelsesplan. Lukas og Matteus understreker hele tiden at denne frelsesplanen både er forutbestemt og forutsagt. Ingenting skjer på slump. Gud selv er den store aktør. Igjen og igjen trekker de linjen tilbake til profetiene. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten (Matt 1,22) «Faktum est!» Det skjedde på et bestemt sted, til en bestemt tid, i forbindelse med en bestemt storpolitisk begivenhet. Og det skjedde i de dager... På latin heter det: Faktum est! Det kristne budskapet dreier seg dypest sett om begivenheter som er skjedd på historiens arena, løfter som er oppfylt, store ting som Herren har gjort. Kristendom er ikke først og fremst et livssyn, men begivenheter, fakta, med frelsende betydning som angår alle Hvorfor Davids by, Betlehem? Det store «treet», kongene i Davidsslekten, var hogd ned. I denne ætten skulle et «nyskudd» skyte fram. Det hadde Jesaja spådd: Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb (Jes 11,1). Isai var far til David. Jesus var av Davids hus og ætt. Han var Messias, Davidssønnen, den nye David (Esek 34:23). Betlehem var Davids by. På samme sted hvor David ble født, i Betlehem, skulle Messias bli født (Mi 5,1: Se Matt 2,1; Luk 2,1). Begivenheten ble bekreftet av profetordet og profetordet av begivenheten! Men Jesus hadde en langt høyere kongelig verdighet. Han var frelseskongen som skulle fødes av en jomfru og være veldig Gud, evig far og fredsfyrste (Jes 7,14 og 9,6). Han er Kristus, Herren, sa englene. Kristus er gresk for det hebraiske Messias. Englenes viktige rolle Troen på at det finnes engler, har blomstret opp i vår kultur. Men englenes nære forhold til Guds frelsesplan i Kristus, hører vi mindre om. Bibelen legger vekten der. Det var engelen Gabriel som sa til Maria: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn (Luk 1,35). Det var en Herrens engel som sa til Josef: Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet NR

8 To gravide møtes Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd. Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv! Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd! Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. (Luk 1,39-45) Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,20-21). Det var en Herrens engel som også forklarte begivenheten for gjeterne utenfor Betlehem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids stad (Luk 2,10-11). Det var en hærskare av engler som stemte i den første julesangen, en sang full av fryd. De gir Gud alene æren, ikke mennesker. Og de plasserer Jesusbarnet i den store frelsesplanen for verden. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag (Luk 2,14). Takk, Johannes! Det er apostelen Johannes som fører i pennen den dypeste innsikten i julens mysterium. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet (Joh 1,14). Slik Gud tok bolig i møteteltet i ørkenen, tok han nå bolig midt iblant oss i Jesusbarnet. Han er både Gud og menneske, og skal for alltid være det. Ambrosius respons I de første hundreårene kjempet den kristne kirke for å fastholde julens mysterium. De visste at Jesus måtte være den han var for å gjøre det han gjorde. Han var både Gud og menneske i én og samme person. Det er et mysterium som vi bøyer oss i ærbødighet for. Han måtte være den inkarnerte Guds Sønn. Utan synd han boren er som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan. Adressaten er syndere Det viktigste med Guds frelsesplan er tilgivelsen. Den gis av ren nåde. Juleevangeliets adressat er syndere, det skal navnet Jesus for alltid minne oss om. Barnet fikk navnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21). Og heldigvis: Navnet Jesus blekner aldri. Freden englene sang om, dreier seg først og fremst om en fred med Gud som vi kan få del i allerede her på jorden. Nå har selve soloppgangen fra det høye gjestet oss, den bringer tilgivelse for syndene. (Luk 1,77-78) Når Gud selv i Kristus har tilgitt meg, kan ingen anklage og fordømme meg. (Rom 8,33-34). Jomfrufødselen Læren om at Jesus ble født av en jomfru, hører sammen med fire viktige lærepunkt om Jesu person: læren om at Jesus var sann Gud fra evighet (Jesu preeksistens) læren om at Gud ble menneske (inkarnasjonen) læren om Kristi to naturer. Han var fullt og helt Gud og fullt og helt menneske. læren om Jesu syndfrihet. Han var både uten gjerningssynd og uten arvesynd. Alt dette står sentralt i Bibelen når Jesus forkynnes som vår frelser og Herre. «Trefoldig jomfruelighet»? Den romersk-katolske kirke taler om Marias «trefoldige jomfruelighet»: a) Jesu unnfangelse i hennes liv skjedde uten jordisk far og virket ved Den Hellige Ånd. Guds Sønn ble menneske uten å opphøre å være Gud. b) Jesu underfulle fødsel skjedde uten at Marias jomfruhinne ble brutt. Maria var altså jomfru, rent biologisk, også etter fødselen. c) Maria er evig jomfru. Hun hadde ikke noe senere ekteskapelig samliv, og hun fødte ikke flere ganger. Punktene b og c er uten basis i Skriften og kan ikke forenes med Skriften. (Matt 1,25; Mark 1,31-32; 6,3; Matt 13,55-56; Joh 7,3-5; Gal 1,19). Her har tradisjonene om Maria fått styre kirkens læreutvikling. Men vi skal som evangeliske kristne frimodig holde fram tekstene om jomfru Maria og glede oss over hennes unike rolle i frelseshistorien. Det gjør vi hver gang vi bekjenner: Unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria. Derfor kan vi også, som hennes slektning Elisabeth, gjerne synge om henne! 8 NR

9 Elisabeths jubelsang Velsignet er du, Maria, ja, la meg få rope det ut: Velsignet blant alle kvinner er du av den levende Gud. Velsignet er barnet du bærer! Kom, la oss nå juble i lag! Guds løftesønn i ditt morsliv er emnet for gleden i dag. Jeg merker i dine øyne en takk og en undring stor. Nå synger jeg, fylt av Ånden: Du bærer Guds sønn til vår jord. Ja, salig er du, Maria, som trodde Guds løftesord, av nåde Guds tjenerinne, Maria, min Herres mor! Et budskap til alle slekter lå gjemt i din hilsens lyd. For barnet er synderes frelser, og hjertene svarer med fryd. Egil Sjaastad maleri av carl bloch NR

10 AV Kay Granli Gi meg Nipe krismasi! Vi sitter i andre etasje i Schwensensgate i Oslo. Jeg ble møtt på fortauet da jeg kom, ble hilst på kiswahili og geleidet opp i stua. Praten er i gang før vi har fått baken ned i stolen. Jeg har gjort en avtale med Jon og Kjellaug Jøssang om en prat for å lage et stykke til bladet. Men mama (Kjellaug) er på byen, så det blir mannfolkprat og mannfolkkaffe (Jon har kjøpt boller og kaffen er på termos!) Han er blitt informert om mine hensikter på forhånd, og jeg må skynde meg å finne blokk og penn! Noen papirer har han rasket sammen sier han, som litt bakgrunn. Det er blant annet traktater fra arbeidet i Voi i Kenya, Scripture Mission. Jeg tenkte det måtte passe, sier han og fortsetter: Du vet, ikke alle hadde flust til livets opphold i Afrika, og like før jul opplevde vi stadig noen som ba: «Nipe krismasi», «gi meg jul» eller «la meg få noe til jul». Dette førte til at jeg fikk ideen om denne juletraktaten: Hva er jul? (Krismasi ni nini?) Når de ba på denne måten forventet de en gave av noe slag. Jeg hadde ikke noe problem med å forstå det, og vi prøvde å hjelpe også. Men hva er jul? Når vi noen ganger skal forklare hva noe betyr i Guds ord, kan vi bruke en del tid på å forklare hva det ikke betyr. Det er ofte klargjørende. Så kan vi komme til hva ordets betydning egentlig er. Jeg hadde fått en ide og måtte i gang med å forfatte en juletraktat. Mens jeg skrev tenkte jeg: Å, om jeg ved denne traktaten kunne få «gi noen jul» gjennom Guds ord! Jon sitter med et eksemplar i handa som er slitt i bretten etter mange år. Den ble laget i 1973, og så fortsetter han: Først svarer traktaten på hva julen ikke er. Julen er ikke nye klær, god mat, mange gaver eller penger og eiendom. Så fortsetter den med at det er noe spesielt som skjer, noe nytt, «i dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren». Guds Sønn, født i Betlehem. Og englene sang til Guds ære om fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Jesus kom for å frelse syndere, bli dømt i stedet for oss, oppreist fra de døde til liv for oss, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hyrdene gikk for å se ham. Du kan få se ham også. Du kan be: Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Bli min Frelser fra i dag av og i all tid! Jon vifter med traktaten igjen. Dette er innholdet i traktaten, ser du, og den ble trykket i 5000 eksemplarer. «Mens jeg skrev tenkte jeg: Å, om jeg ved denne traktaten kunne få «gi noen jul» gjennom Guds ord!» På sitt lille kontor i hjemmet i Oslo sitter Jon og oversetter en del av traktatene fra kiswahili til engelsk. På forespørsel fra land i Østen trykkes det nye opplag til utdeling. Foto: Kay Granli 10 NR

11 jul! Kjellaug og Jon Jøssang i stua si. Bilder og gjenstander på veggene vitner om mange opplevelser og minner fra Afrika, som f.eks. dette skjoldet. Foto: Kay Granli Julaften det året, etter at vi hadde spist vår julemat, gikk vi ned til jernbanestasjonen i Voi for å være der med en stor eske med disse traktatene når toget tøffet inn fra Mombasa. Toget skulle stå i 20 minutter og vi delte ut. Mange ville ha med seg, også til familie og venner. Noen skulle videre til Nairobi, andre til Kisumu, flere til både Uganda og Rwanda. Esken ble tømt, og vi hadde fått gi Guds ord videre denne julaften til mange som ikke hadde så mye å lese på fra før. Da toget startet opp vinket vi farvel og hilste med Guds velsignelse over reisen med toget og livet videre. Vi hadde med dette fått dele julens innhold på en kort og enkel måte, det var kjekt. Disse menneskene så vi aldri mer, men kanskje vi får møte noen igjen i himmelen som fikk sitt første møte med Jesus på denne lille papirlappen! Historien om traktaten er ferdig, det blir stille i stua. Jeg må tilbake til Fjellhaug, vi drikker ut kaffen og jeg forbereder meg til å ta farvel med Jon. Jeg lover å komme tilbake neste dag for å ta et bilde av både han og mama Kjellaug. Når jeg ser meg omkring vitner bilder og gjenstander på veggene om mange opplevelser og minner fra Afrika, og ideen min om å få en skikkelig jakthistorie ble det ikke noe av. Det ble i stedet en historie om å fiske, fiske mennesker for Guds rike. I det jeg skal gå sier Jon: Nå er det med oss som med Jeremia, vet du, da han satt i fengsel, vi er forhindret, vi kan ikke gå, vi er blitt for gamle. Men Jeremia sa til Baruk, men gå du og les opp for folket Herrens ord som du har skrevet etter min diktat Og Baruk gikk Nå må unge Baruker fra Norge, Afrika, Asia og ellers gå dit der ingen har hørt og lese opp og forkynne for dem de gode nyhetene om Jesus, da blir det jul i hjertet! Et rikere liv finnes ikke! NR

12 Jesus døde for deg Av Karsten Valen Det såkalte spottekrusifikset fra et skolerom på Palatin-høyden i Roma fra 200-tallet. Der er det med grove streker risset inn på veggen et bilde av en korsfestet mann med eselhhode og en ungdom med en hånd i været og så er det krotet ned på gresk: «Alexamenos tilber gud». 12 NR

13 «Men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand...» Det er ganske uforståelig at de første kristne skulle tilbe en korsfestet person. Korsfestelse var en så grusom henrettelsesmåte at den ikke var tillatt for fulle romerske borgere. Den var forbeholdt de verste banditter og opprørere som i tillegg til smerte også fikk vanæren over seg. Det er med full dekning i disse realiteter apostelen Paulus skriver: «Men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand...» 1 Kor 1,23 Dette holdt seg i den første kirkes historie. Det viser det såkalte spottekrusifikset fra et skolerom på Palatin-høyden i Roma fra 200-tallet. Der er det med grove streker risset inn på veggen et bilde av en korsfestet mann med eselhhode og en ungdom med en hånd i været og så er det krotet ned på gresk: «Alexamenos tilber gud». Men i et tilstøtende rom står det: «Alexamenos er trofast», skrevet med en annen hånd. Kanskje er det hans eget svar. Paulus slo heller ikke av på budskapet i møte med jøder og hedninger som ikke kunne akseptere denne tilbedelsen: «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere en Jesus Kristus og han korsfestet» 1 Kor 2,2. For å begripe hvorfor de var så påståelige når de holdt fast på en korsfestet mann, må vi tilbake til Det gamle testamente. Der har vi tre nivåer som gir oss innsikt i saken: Det første er at Gud er en Gud som bryr seg om sine skapninger. I den ondskapen som er så alt for tydelig omkring oss, sier han at vi må stå ansvarlige. Det må holdes et oppgjør der vår skyld blir betalt. Det andre er at Gud lot ofringene gjelde som et slikt oppgjør. De som ville ha samfunn med Gud kom med et lyteløst lam eller et annet offerdyr til Herrens tempel. Der la de hendene på hodet og symbolsk markerte at skylden ble overført til dyret. Så måtte det late livet. Det kunne sikkert svi å ta et flott dyr og la det dø på denne måten. Men det var likevel bare et dyr. Det tredje nivået i Det gamle testamente er at det i profetien pekes på en person som er kalt Herrens tjener. Han er beskrevet både i profetiske og kongelige ordelag og det er en tjener som Herren har behag i. Men det helt særegne er at tjeneren også beskrives som et offer som må dø for folkets synder. Det kjente kapittelet i Jes 53 taler klart om dette. Da Jesus kom, ble det klart at han var tjeneren som Jes 53 taler om. Det er faktisk slik at dette kapittelet ble en nøkkel for å kunne forstå Jesu død. Han ble «Guds lam som bærer verdens synd», for å bruke Johannes Døperens ord, Joh 1:29. Han ble gjort til syndoffer i stedet for oss, minner Paulus om i 2 Kor 5,21. Å gå bort fra å forkynne en korsfestet Kristus vil være å ta kjernen bort fra vår kristne tro. Men ved å holde fast på at Jesus døde som et offer for våre synder har vi grunnlaget for resten i den kristne tro. Vi har fri adgang til Gud i bønn og tilbedelse fordi synden er fjernet Vi er i Guds gode omsorg og fellesskap Vi har fått et nytt liv Vi har et løfte om et evig liv Slik kan vi fortsette å nevne alt det Gud i Jesus Kristus har åpnet opp for oss. Hvordan kan vi få del i dette? En må vel omvende seg! Det er riktig, men omvendelsen betyr ikke å begynne med spesielle åndelige ting og å avstå fra en del ting som ikke er så bra. Omvendelsen er kort sagt todelt: Du er kjenner og innrømmer at du står på feil side i forhold til Guds krav. Du ber om tilgivelse. Du tar din tilflukt til Jesus Kristus og ber om at han må gjelde som sonoffer også for deg, slik jeg har lagt det fram her. Da gjelder løftet at «hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst». Rom 10,13 Da kan vel noen oppleve gode følelser, glede og jubel, trygghet og ro. Andre har det mer på det jevne. Ja, tvil og usikkerhet kan også bryte på. For de fleste av oss gjelder det at vi har til ulike tider vært innom alle disse varierende følelsene. Vi er mennesker og da er ikke livet alltid så enkelt. Likevel har vi et ankerfeste. Det er godt uttrykket i en salme av Hans Adolph Brorsen. I salmen «Den tro som Jesus favner» heter det i et av versene om denne troen: Den kan vel også slukkes i hjertet ganske ut når viljen den forrykkes og virker fra sin Gud. Men vil det svake sinn sin Jesus ikke slippe så står den som en klippe mot opprørt hav og vind. NR

14 Søndagsskolebarna synger under julegudstjenesten. Gode venner foran granen i kirka. Fra julefesten til NLMs ansatte i Darkhan. Julefeiring Av Gunn Andersson i landet med den blå himmelen «Ariun shøn, anirgui shøn...» (Stille natt, hellige natt...) Glade røster fyller Bayariin Medees forsamlingslokale med sang. Kirken er uvanlig befolket denne dagen. Både vanlige kirkegjengere og en del kirkefremmede har møtt fram til julegudstjeneste. I dag får de høre budskapet om Ham som kom til jord for 2000 år siden, som byttet himmelens rikdom med jordisk fattigdom, for at vi kunne bli rike gjennom Ham. Julespill, sang av søndagsskolebarn, dåp og nattverd hører med. Og til slutt enkel bevertning. Slik husker jeg julegudstjenestene fra Darkhan. Tre år har vi feiret julehøytiden der sammen med våre mongolske venner. Siden julaften eller 1. juledag ikke er noen offentlig fridag, feiret vi som regel julegudstjeneste lørdag eller søndag i tida rundt den 25. desember. Og kirkelokalet var pyntet med juletre, glitter og stas. Mye mer glitter og stas enn vi norske liker. Det var ikke alltid vi så plastgranen som skjulte seg bak pynten. Men treet måtte være der. Mongelene er 14 NR

15 Kaffekos på julaften. I dag er det født dere en Frelser. Familien Andersson. nemlig vant til pyntet tre på denne årstiden, da de har overtatt «nyttårsgranen» fra Sovjetstatens nyttårsfeiring. «Julebord» med NLMs ansatte Som en god bedrift har vi tradisjonen tro alltid en julefest med de ansatte på NLMs kontorer. De fleste av de mongolske som har arbeidet i bistandsprosjektene er ikke kristne, og de kaller derfor gjerne festen for nyttårsfest. Arbeiderne har også stått for mye av innholdet på festen. Da har det vært ekstra viktig for oss å bidra med noen kristne julesanger og en kort andakt eller hilsen, for å peke på julens budskap for arbeiderne våre. Julegudstjeneste med noe attåt? Om ikke lenge får vi for femte gang feire denne høytiden i Mongolia. Men nå har vi flyttet til Khovd helt vest i landet. Og hvordan julehøytiden foregår her, vet vi enda ikke så mye om. Vi regner med at vi sammen med forsamlingen Bayariin Medee skal feire julegudstjeneste med mye sang, preken, julespill og annet. Kanskje blir det også her bevertning, noe som gir en ekstra anledning til å invitere nye med seg til gudstjeneste. Ingen andre norske Vi er den eneste familien fra NLM som blir her under julehøytiden. Resten av staben har ferie. Hvordan juleuka skal tilbringes, blir derfor mye opp til oss selv. Selv om savn etter familie i Norge og Sverige alltid melder seg under høytiden, gleder vi oss til å feire jul her igjen etter to år på hjemmeopphold, da det er i Mongolia vi har skapt våre egne tradisjoner som familie. Vi regner med å feire julaften etter norsksvensk tradisjon hjemme med barna. 1. juledags morgen vil Bertil og jeg igjen feire «julotte», med levende lys, julepreken og julesalmer. Så håper vi å invitere mongolske venner på besøk med norsk-svensk julemat. Vi har også tanker om å invitere forsamlingen til oss i løpet av julen. Så ber vi om en velsignet julehøytid for våre mongolske venner. Kanskje noen flere i løpet av høytiden kan bli rike i Ham som ble fattig i vårt sted. NR

16 Omvendel Omvendel Av Kristoffer Ueland Kristoffer Ueland er 23 år gammel og går andre klasse på Fjellhaug Misjonshøgskole. Han har tenkt seg å gjennomføre B.Th før han går over til andre saker. Bakgrunnen før jeg ble en kristen var at jeg vokste opp på Jørpeland i Ryfylke. I familien ble det en skilsmisse som førte til at jeg som 13-åring flyttet til Sandnes sammen med min mor. Det førte til at jeg ga blaffen i skolen og begynte tidlig å drikke, så jeg gikk ikke i noe kristelig lag. Da jeg var 20 år og læretiden min som betongarbeider gikk mot slutten, fant jeg ut at dette ikke var noe jeg ville jobbe videre med. Jeg syntes det ble for tungt med jobben da jeg i tillegg spilte fotball nesten hver dag i en klubb. Så jeg bestemte meg for å slutte til sommeren da jeg hadde tatt fagbrevet. Men jeg hadde ikke funnet ut hva jeg skulle søke på, og jeg visste ikke helt hva jeg ville. Jeg lot tiden gå og tenkte kanskje å ta et år på en idrettslinje på en folkehøyskole. Jeg kom sent ut med søkingen og kom ikke inn, tiden gikk etter ferien og jeg gjorde ingen ting. Noen i familien på min fars side anbefalte meg å gå på Fjelltun bibelskole, men det var vel helst det siste jeg ville. Det lå et slags anstøt i det for meg og jeg tenkte på hva kameratene mine kom til å si. Bibelskolen reiste til Israel i en måneds tid. Dit ville jeg ikke bli med siden jeg var midt inne i fotballsesongen. Men etter Israelsturen ble det til at jeg begynte å tenke at det kanskje i det minste var noen pene damer der, tenkte ikke så mye på det med å bli en kristen. Da jeg begynte på bibelskolen fikk jeg høre at Jesus hadde gjort alt for oss, vi skulle ikke gjøre noe. Det var bra tenkte jeg, at jeg ikke skulle gjøre noe, men så hørte jeg også at noen 16 NR

17 Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Sal. 73, sen sen av lærerne sa: Du må omvende deg. Dette syntes jeg hørtes motstridende ut. Først at Jesus har gjort alt og at jeg ikke skal gjøre noe, så i andre omgang at jeg skulle omvende meg, som om jeg skulle gjøre noe selv. Så da gikk jeg i gang med å skulle omvende meg, det innebar å ta seg sammen og slutte å synde helt, bli skikkelig. Det førte til at egenrettferdigheten tok overhånd, jeg vokste meg stolt over min egen menneskelige forbedring, min egenrettferdighet. Men så skjedde det kveld etter kveld at jeg hadde dårlig samvittighet på grunn av ting som jeg gjorde og sa. Jeg prøvde selv å si minst mulig stygt, men likevel så jeg at jeg sa onde ting og jeg fikk dårlig samvittighet. Jeg skjønte ikke da at det var synden og at det var Herren som holdt på med å overbevise meg om synd. Så selv om jeg hadde levd et åpenbart syndig liv tidligere, så måtte Herren overbevise også meg om synd. Så skjedde det en dag at jeg så at helst hvert eneste ord jeg sa var ondt, det førte til at jeg gav opp å grunnlegge min egen rettferdighet, jeg mistet troen på meg selv, at jeg selv kunne være eller gjøre noe til min egen frelse. Men jeg fikk det ikke i orden med det samme. Det gikk antagligvis noen dager før jeg en kveld leste i et lite traktat som heter «Kraften av Lammets blod». Det jeg husker fra dette traktatet var først dette: Egenrettferdigheten og egenkjærligheten er det seigeste ugresset som finnes. Da jeg leste det rammet lovens ord meg i hjertet noe veldig, som et stikk, det var som om hjertet gråt. Jeg som i tiden før akkurat selv hadde prøvd på å være/ bli rettferdig, altså egenrettferdig. Men så i slutten på traktatet leste jeg rett før jeg sovnet at: Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Da kom Jesus selv til meg gjennom det ordet og frigjorde samvittigheten min og jeg fikk en enorm fred inne i hjertet mitt. Det er nok den det står om i Fil. 4, 7: Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Denne Guds egen fred som går over all forstand kan ikke forklares, men bare erfares. Jeg som hadde prøvd å grunnlegge min egenrettferdighet fikk nå all min trøst i Kristi rettferdighet alene, hadde mistet troen på meg selv og fikk troen på Jesus som en gave av nåde. Jeg fikk bli virkelig fri fra syndens makt og skyld. Når jeg hadde opplevd dette, da skjønte jeg hva Trygve Bjerkrheim formidler i sangboksangen på nr. 288: Takk at du tok mine byrder, Eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, Du skuldlause sonofferlam. Jeg ser også i ettertid at i Jer 31, 18 blir det sagt: Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud. Altså det er Jesus som må gripe inn og omvende oss ved å skape et nytt hjerte. Jeg ser også i ettertid at jeg tidligere hadde mitt hjerte i fotballen. Hadde ikke Jesus grepet inn så hadde det ført meg til fortapelsen selv om det ikke er galt i seg selv å spille fotball, tvertimot. Problemet var at fotballen var det største for meg: for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være (Matt 6, 21). Fotballen var størst for meg, nummer én i livet. Men da Jesus kom inn ble fotballen, som er timelig, svært liten i forhold til Jesus, som er evig. Hvor har du din skatt? Elsker du Jesus? Hva er størst for deg? Det som er størst for en, bruker en jo mye tid på. Det som betyr noe for en, det snakker en mye om. Hva snakker du om? Da Jesus kom inn i hjertet fikk jeg også en enorm glede over frelsen fra fortapelsen. Før når det var jul, så var det mat, gaver og drikking som var det største i julen, men nå ble Jesus den største gleden i mitt liv og ikke formene rundt juletiden. Når han åpenbarte seg for meg fikk jeg bli personlig kjent med han og leve i samfunn med ham. Det er jo det som er det evige livet at vi kjenner Jesus og ikke bare vet hvem han er (Joh 17, 3). Jeg vil avslutte med to vers som jeg også kan si som mitt vitnesbyrd, Sal. 73, 23-24: Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. NR

18 Julegavetips fra Lunde Forlag I år har Lunde Forlag mange gode julegavetips, forteller forlagets markedssjef, Elise Haugland og lar Lunde-kolleger anbefale hver sin bok. Historisk bibelatlas er en ressursbok for alle som er interessert i bibelhistorie, geografi og arkeologi, sier forlagsredaktør Asbjørn Bjornes. Atlaset er gjennomillustrert med førsteklasses detaljerte kart, bilder og rekonstruksjonstegninger. Boka er også velegnet som gavebok, mener han. Produksjonsleder Reidun Lindheim anbefaler andaktsboken Trygg i dag av Asbjørn Kvalbein. Det er en gave som passer for både unge og eldre. Andaktene er korte og lettleste, men inneholder gode og aktuelle poeng til åndelig påfyll, forteller Lindheim. Redaksjonssjef Katrine Masvie tipser om Søker: Gud av Johanna Hundvin Almelid. Hva vet du om alternativ åndelighet? Hva vet du om ideologiene bak forskjellige alternative behandlingsformer, som akupunktur og soneterapi, for eksempel? Er svaret: Egentlig ganske lite, bør du virkelig lese denne boken. Her får du innblikk i hva som rører seg på alternativmarkedet, og nødvendig informasjon om hvordan en kristen bør forholde seg til denne virkeligheten. Les boken, bli gjerne skremt og lær! sier Masvie. Forlagsredaktør Jostein H. Sandsmark vil løfte fram Vitne av Immaculèe Ilibagiza. Vitne er en helt spesiell bok med en ekstraordinær historie fra virkeligheten: I tre måneder i 1994 gjemmer 22-åringen Ilibagiza og sju andre kvinner seg på et bittelite bad mens dødsskvadroner leter etter dem under folkemordet i Rwanda. Der på badet får Ilibagiza et svært nært forhold til Gud. Og etter folkemordet provoserer hun med å tilgi dem som har drept familien hennes. Det er en gripende bok om menneskets mørkeste og lyseste sider, en fortelling som er blitt en internasjonal bestselger og som jeg håper at også mange i Norge vil lese, sier Sandsmark. Vi i Lunde må også få takke NLM-misjonærene Mjølhus i Øst-Afrika for å ha tipset oss om den engelskspråklige utgaven. Uten det tipset hadde vi nok ikke fått rettighetene til å utgi boken på norsk, legger han til. 18 NR

19 og Lynor Gospelhouse Snart er det jul, og julegaver er en viktig tradisjon, og en stor glede for stor og små! Vi i Lynor Gospelhouse har flere gode julegavetips på musikk-siden! Se her: Anne Vadas jule-cd er kritiker-rost: 6-er på terningen i Vårt Land og trønderavisa og en sterk 5-er i VG! «Hvis sangene kommer ut i en form som gjør at jeg ser julebudkskapet i nytt lys, fortjener plata toppkarakter. Det gjør Anne Vada, jeg kan høre at hun vil dypere ned og lenger inn i julekrybben. Sacral Jul forsterker mysteriet rundt himmelkongen som ble født i en stall...» sier Øyvind Woie i Vårt Land! Dette er dypt religiøse julesanger, behandlet på en måte du kanskje aldri har hørt før! Evie Tornquist er kanskje den største kristne artisten i Skandinavia noensinne. Her er for første gang hennes beste og mest kjente juleanger på cd! 5-er i Vårt Land: «De 13 sangene står himmelstøtt mer enn 30 år etter» skriver Øivind Woie i avisen. Her finner du «Glade jul», «Nå tennes tusen julelys», «Stilla Natt», «Julens klockor ring», for å nevne noen få! Anbefales sterkt! «Er det fortsatt twistposer under julegranen? Med 30 låter er denne dobbelt-cd-en en slik godtepose i blankt papir. Platen får høy score for å dokumentere bedehustradisjonens julemusikk fra 1967 til i dag.» Vårt Land. Dette er en flott gave til dine venner og din familie! En annen opplagt julegave er jubileums-cd-en til Rune Larsen som er helt ny denne høsten! Den og mye annet av både kristen musikk og gaveartikler med et kristent budskap vil du finne på Lynors nettside NR

20 Julenøtter Svarene står på side 26. Geografi 11. I hvilken verdensdel ligger Jemen? 12. Hva heter hovedstaden i Zambia? 13. Gjennom hvilke land renner elven Rhinen? 14. Hvor høyt er fjellet K2? 15. Hva heter myntenheten i Moldova? 16. Hvilke land grenser til Bhutan? 17. Hvor er Paramaribo hovedstad? 18. Hva heter hovedstaden i Angola? 19. Hva er det tredje største havet i verden? 10. Når har Australia nasjonaldag? Sport 11. Hvilket fotballag spiller hjemmekampene sine på Kingston Communications Stadium? 12. Hvor mange OL-gull tok Vegard Ulvang? 13. Hvilken idrett er Martin Røymark kjent fra? 14. Hvem vant US Open-finalen for kvinner i 2008? 15. Hvem vant 100 meter-finalen for kvinner under OL i 2008? 16. Hvor mange ganger har Viking blitt seriemestere? 17. Hvem gikk på det norske herrestafettlaget i langrenn under OL på Lillehammer i 1994? 18. Når ble Norges Skøyteforbund stiftet? 19. Hvem var Norges Seilforbunds første formann? 10. Hvem er tidenes yngste OL-vinner i kunstløp for kvinner? Lett blanding 11. Hvilket søskenpar har prydet hver sin norske pengeseddel? 12. Hva døde filosofen Sokrates av? 13. Hva er den vanligste sykdommen som behandles kirurgisk i den vestlige verden? 14. Hva er vinkelsummen av en åttekant? 15. En variant av dansen vals er nært knyttet til en by. Hvilken? 16. Hvilken designer innførte knekorte skjørt på 1920-tallet? 17. Hva het Ludvig 15.s berømte elskerinne, som har fått en dameveske oppkalt etter seg? 18. Hvem skrev operaen «Figaros bryllup»? 19. Hvem komponerte operaen «Carmen»? 10. Hva har alm, ask, bjørk, eik, osp og rogn til felles? 11. Hvilken by ble av Edvard Munch beskrevet som «Perlen blant kystbyene»? 12. Hvem skrev melodien til Norges nasjonalsang? 13. Hvem utga sitt debutverk under pseudonymet Brynjolf Bjarme? 14. Hvilken kunstretning representerte Salvador Dalí? 15. Hva har Ivar, Billy og Stompa til felles? Film og musikk 11. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i filmen «Fjols til fjells» fra 1957? 12. Hvilken musikkform var sangeren Mahalia Jackson en av de fremste representantene for? 13. Hvilken Michael Jackson-plate har ligget på førsteplass ved inngangen og utgangen av samme år? 14. Når fant den første Oscarutdelingen sted? 15. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen I filmen «Mamma Mia» fra 2008? 16. Hva er det opprinnelige navnet til Sir Elton John? 17. Hva het debut-singelen til The Beatles? 18. Hvem har stemmen til Sid i den norske versjonen av filmen «Istid»? 19. Hva het «The Dark Knigth»-stjernen som døde tidligere i år? 10. Hva var Marlon Brandos mest kjente filmrolle? Historie 11. Ved hvilken festning falt Karl 12. i 1718? 12. Hva kalles den styreformen som var vanlig i Europa frem til den franske revolusjonen, med en sterk og uinnskrenket fyrstemakt? 13. Når fikk norske kvinner stemmerett ved stortingsvalg? 14. Hva het den første norske kongen som kunne lese og skrive? 15. Hva het kongen som ble kronet i Trondheim 7. september i 1818? 16. Hvor lenge var Olav V konge av Norge? 17. Hva het den mest kjente mongolske erobreren på 1200-tallet? 18. Hvilken europeisk stat var den første til å innføre demokrati? 19. John Wilkes Booth ble verdenskjent for det han gjorde 14. april Hva? 10. Hvilken berømt familie ble først begravet i 1998, 80 år etter sin død? 11. Hvilken fransk konge var kjent som «solkongen»? 12. Hvilket beryktet fengsel ble stormet 14. juli 1789? 13. Fra 1513 til 1972 hadde de danske kongene bare to ulike navn. Hvilke? 14. Hvem kronet seg selv til fransk keiser i 1804? 15. Hvem regjerte i England i ? 20 NR

21 Barnekryss Nedenfor står 20 ord som handler om jul. Sett ordene inn på riktig plass i kryssordet. Løsningen finner du på side bokstaver Jul Lys 4 bokstaver Gave 5 bokstaver Engel Hyrde Jesus Maria Ribbe Stall 6 bokstaver Advent Nøtter 7 bokstaver Juletre Mandler Røkelse Stjerne 8 bokstaver Marsipan Reinsdyr 9 bokstaver Evangelie 10 bokstaver Pepperkake Pinnekjøtt NR

22 AV jorunn sjaastad Sitat: Gerd Grønvold Saue Julekryss Løsning kommer i Fjellhaugbladet NR

23 Japansk kryssord AV Margrethe Alnes Ingolfsson Nedenfor ser du et japansk kryssord. Målet med et slikt kryssord er å finne et skjult bilde ved å fargelegge de rette rutene. Utenfor den venstre og øverste kanten av rutenettet finner du et sett med tall. Disse tallene markerer rutene som skal fargelegges, i felt av sammenliggende ruter. Skulle det f.eks stå betyr det at først skal et felt med fem sammenliggende ruter fargelegges, så tre og til slutt fem igjen. Feltene må skilles med minst en tom rute. Tallene ved venstre kant stemmer med tallene ovenfor rutenettet. Å løse kryssordet krever logikk, ikke regneferdigheter. Hint: Strek over tallene når du har fargelagt vedkommende felt. Marker tomme ruter med et punkt. Løsningen står på side 24. Eksempel på løsning: NR

24 Gaveoversikt pr SKATTEFRIE GAVER GAVER Løsninger på kryssord Japansk kryssord Barnekryss 24 NR

25 våren 2009 Fjellhaug-kalender 6. januar Semesterstart 7. januar Forelesning om Brandtzæg. Åpen for alle Uke 3-7 BTT har praksis i Etiopia Uke 5-7 BM har praksis i Indonesia 6. februar M3 inviterer til restaurantkveld Uke 8 Bibelskolen har vinterferie Uke 10 BIF har praksis i Østerrike Uke 12 Møteuke ved C. Westman mars Bli-kjent-helg for potensielle nye studenter 30. mars april M3 har praksis på misjonsfelt 3. april april Påskeferie 15. april Søknadsfrist for Misjonshøyskolen 27. april mai BSS har praksis i Slovakia mai Misjonshøyskolen reiser på turné 30. mai Skoleavslutning for Bibelskolen 12. juni Siste skoledag for Misjonshøyskolen juni Jubilantstevnet juni Frelsesarméen overnatter på Fjellhaug Uke 31 Deltakere i Norway-cup overnatter på Fjellhaug Uke 32 Misjonærkurs 15. august Skolestart NR

26 Svar på julenøtter Geografi 01. Asia 02. Lusaka 03. Sveits, Liechtenstein, Østerrike, 000Frankrike, Tyskland og Nederland m.o.h. 05. Leu 06. India og Kina 07. Surinam 08. Luanda 09. Indiahavet januar Sport 01. Hull city AFC 02. Tre OL-gull 03. Ishockey 04. Serena Williams 05. Shelly-Ann Fraser 06. Åtte ganger 07. Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, 00 Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhlie februar H. M. Kronprins Harald 10. Tara Lipinski Lett blanding 01. Henrik Wergeland og Camilla Collett 02. Gift 03. Blindtarmbetennelse Wien 06. Coco Chanel 07. Madame de Pompadour 08. Wolfgang Amadeus Mozart 09. George Bizet 10. De er alle løvtrær som vokser vilt i Norge 11. Kragerø 12. Rikard Nordraak 13. Henrik Ibsen 14. Surrealismen 15. De er møbler Film og musikk 01. Leif Juster 02. Gospel 03. Thriller mai Meryl Streep 06. Reginald Kenneth Dwight 07. «Love Me Do» 08. Dagfinn Lyngbø 09. Heath Ledger 10. Rollen som Don Vito Corleone i 00 filmen «Gudfaren» fra 1972 Historie 01. Fredriksten festning 02. Enevelde Olav Kyrre 05. Kong Karl Johan 06. I 33 år ( ) 07. Djengis Khan 08. Athen (Hellas) 09. Drapet på Abraham Lincoln 10. Den russiske tsarfamilien 11. Ludvig Bastillen 13. Christian og Frederik 14. Napoleon Bonaparte 15. Elisabeth 1 26 NR

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009

Fjellhaug. ved juletid. 10 vannrett: Julesnop 21. Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11. Island i krisetider 14-17 #4/2009 10 vannrett: Julesnop 21 #4/2009 løssalgspris kr. 20,- Fjellhaug organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag ved juletid Grandhagen og Gravaas om Fjellhaug 8-11 Island i krisetider 14-17 Leder Mine

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

«En slik Gud er det vi har å gjøre med»

«En slik Gud er det vi har å gjøre med» lys 42006 p å v e g e n «En slik Gud er det vi har å gjøre med» Innhold Startvansker 3 Hvem er en Gud som du? 4 Heltidskristendom 9 Ebed-Melek 16 Frelsens grammatikk 22 Av nåde alt jeg får 24 Utgiverne

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

På Hjemveg. En velsignet julehøytid med åpenbaringsglimt over frelsesverket ønskes den enkelte!

På Hjemveg. En velsignet julehøytid med åpenbaringsglimt over frelsesverket ønskes den enkelte! Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011 organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #1/2011 Fjellhaug Pust Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK Frontline Flotte turer på BIF Leder

Detaljer

Den dødsdømte forkynneren

Den dødsdømte forkynneren Pris. kr. 50,- De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Julen 2008 Årgang 104 Den dødsdømte forkynneren Pavel Kalinitjenko ventet bare dommen for alt det gale han hadde gjort. Han forventet dødsstraff,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

årgang 108 JULEHEFTE 2012 Med ønske om en velsignet julehøytid For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Joh 3,16

årgang 108 JULEHEFTE 2012 Med ønske om en velsignet julehøytid For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Joh 3,16 årgang 108 JULEHEFTE 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Med ønske om en velsignet julehøytid For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Joh 3,16 Til:... Fra:... Finnes det ledige rom

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Den Profetiske Røst. Bruden reiser seg. Når Gud sier vent. Dykk ned i Guds elv av kjærlighet. 9.årgang

Den Profetiske Røst. Bruden reiser seg. Når Gud sier vent. Dykk ned i Guds elv av kjærlighet. 9.årgang BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2007 Pris NOK 70,00 9.årgang Når

Detaljer