FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 4 2008 79. årg."

Transkript

1 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr årg. ved juletid

2 Fjellhaug ved juletid Dette bladet er en kombinasjon av bladet FJELL- HAUG og VED JULETID FJELLHAUG kommer ut fire ganger i året og er et meldingsblad for Fjellhaug Skoler. Det er gratis! Dersom du ønsker det tilsendt for å følge med på det som skjer i Fjellhaug Bibelskole og Fjellhaug Misjonshøgskole, så send oss navn og adresse og du vil være blant de som regelmessig mottar bladet. I år kommer ikke juleheftet Ved Juletid ut som tidligere. Men dette nummeret tar hånd om det slik at alle våre mottakere av FJELLHAUG får dette kombinerte bladet. Vi har økt opplaget litt slik at også de som ikke har FJELLHAUG skal kunne få dette som julehefte gjennom kretskontorene, gratis. Det er Fjellhaug Elevlag og Fjellhaug Skoler som også nå står som utgivere. Med bladet følger en giro som du kan benytte til å gi en gave til Fjellhaug Skoler. Oppgir du personnummer på giroen, kan du gi skattefri gave til Fjellhaug Misjonshøgskole opp til 10% av inntekten din. Setter du ikke på personnummer, går gaven til Fjellhaug Bibelskole. Det viser seg at tiden før jul er tidspunktet der mange setter av og sender skattefri gave til Fjellhaug Misjonshøgskole. Vi er helt avhengige av disse gavene for å kunne drive og det er spennende ved årsavslutningen om vi kommer i mål i forhold til budsjett. Se forøvrig søylene bakerst i bladet hvor langt vi er kommet når dette bladet går i trykken. Det gjør ikke noe om vi sprenger søylene i år da vi ligger på etterskudd likviditetsmessig. Nå ønsker vi deg en velsignet jul og håper noe av stoffet her kan berike deg. Vi takker også for all støtte og oppfølging fra den enkelte av våre venner i hele landet. I redaksjonen: Kay Granli (Fjellhaug Skoler) og Sakarias Ingolfsson, M5 (Fjellhaug Elevlag) Forsidebildet er det som ble brukt på Ved Juletid i 1968, altså for 40 år siden. Artikkelen av Øivind Andersen og diktet av Trvgve Bjerkrheim sto også i det nummeret. Fjellhaug Utgis av: Fjellhaug Skoler og Fjellhaug Elevlag Redaktør: Kay Granli Utkommer: Fire ganger årlig og sendes alle interesserte. Neste nr kommer i mars -09 Opplag: Grafisk utforming: Helga Ligaard, Trykk: Allservice AS Fjellhaug skoler Bibelskole (BSK), Misjonshøgskole (FMH), Studentheim Rektor FMH: Hans Aage Gravaas Rektor BSK: Tor Erling Fagermoen Adresse: Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Telefon: Faks: E-post: E-post Elevlaget: Internett: Giro: NR

3 I mennesker Guds velbehag AV ØIVIND ANDERSEN Med Jesus er Guds velbehag kommet til menneskene, ja mer: i menneskene. Det forkynner juleevangeliet oss som et budskap fra Gud selv. Velbehag hva betyr det? Det er et gammelt ord som vi ikke bruker lenger, og som de fleste ikke helt forstår betydningen av. Men det gir på en sterk måte uttrykk for kjærlighet og viljebeslutning. Til en sammenligning kan vi henvise til: «Han forutbestemte oss i kjærlighet til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd.» Efes. 1,5. Og denne forutbestemmelse gjelder hele menneskeslekten og virkeliggjøres på hvert eneste menneske som tror på Jesus. Det gjør juleevangeliet klart for oss. Hva innebærer dette Guds velbehag for oss? For det første forenes Gud og menneskeslekten i Jesu person. Da synden kom inn i verden, ble det et uopprettelig skille mellom Gud og mennesket. Veien til Paradiset ble stengt. Og senere taler Guds ord meget alvorlig til oss om at våre synder har satt skille mellom oss og ham. Dette skille har vi ingen evne eller makt til å overvinne. Det går ingen vei fra oss til Gud. Men i Jesu person er dette skillet opphevet. Her er Gud selv blitt menneske. Derfor heter det ved Jesu fødsel: «Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.» (Matt. 1,23.) Med dette kommer vi til den store kjensgjerning i Guds velbehag. Jesu gjerninger er på én og samme tid både Guds gjerninger og menneskeslektens gjerninger. Ja, vi kan si det enda nøyere: Jesu gjerninger er på én og samme tid Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Alt dette som Jesus har gjort, har Gud gjort. Men alt det som Jesus har gjort, har også du og jeg gjort. Det er et menneske som har gjort det i vårt sted, som vår representant og dette mennesket er Guds egen Sønn. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! Luk. 2,13-14 I sannhet ser vi her hva Guds velbehag betyr! Her er én som kan bære ansvaret for alle våre handlinger, for alle våre forsømmelser, for all vår ulydighet for all vår synd! Og han kan ta bort det som skiller oss fra Gud. Nettopp dette har han da også gjort. (Kolos. 2,14.) Budskapet om Guds velbehag i Jesus Kristus, er budskap om et stort plassbytte, der Guds sønn kom i vårt sted og ble behandlet som om han var oss for at vi skal få komme i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Han tok straffen vi får freden. Han tok dommen vi blir rettferdiggjort. Han ble forlatt av sin himmelske Far vi skal aldri bli latt alene. Han døde vi skal leve. Det første det at han tok vår plass, er skjedd for hele menneskeheten. Det andre det at vi får være i hans plass, det skjer når vi omvender oss til ham og tror på ham. Men retten til å tro, selve Guds velbehag, gjelder hele menneskeheten. Derfor betyr Guds velbehag i menneskene at hver og én som tror på Jesus som sin frelser i ordets mest egentlige forstand, gjør Guds vilje. Straks det er tale om «å gjøre Guds vilje», er vi tilbøyelige til å tenke lov, bud, forbud og lovgjerninger. Men etter loven makter vi aldri å gjøre Guds vilje slik at Gud kan få velbehag i oss. Nei, det var nettopp derfor Gud sendte sin egen sønn i vårt sted. Men den som vender om og tror på Jesus som sin frelser, han gjør Guds vilje. «Dette er min Faders vilje at I skal tro på den han har utsendt.» sier Jesus. La dette være som det også i sannhet er Guds himmelbudskap til deg i denne julehelg! Du har rett til å tro på Jesus. Du har syndenes forlatelse og evig liv, du som tror på Jesus. Hør bare hva Peter forkynner i Kornelius hus: «Han Jesus gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.» (Ap.gj. 10,43.) Dette kommer av at ved troen på Jesus er vi kommet inn i det Guds velbehag som han ga menneskeslekten i sin Sønn. Den som tror, er forutbestemt i kjærlighet til barnekår hos Gud etter hans viljes frie råd. I sannhet har vi grunn til å takke og juble: I mennesker Guds velbehag! NR

4 FOTO fra filmen «Hjemme alene» gjengitt med tillatelse. på Alene julaften Av Gunnar Elstad Jeg kommer ikke fra noen stor familie. Jeg hadde far, mor og en søster. Da far døde da jeg var 21 år, var det mor og jeg som feiret jul. Etter at mor døde da jeg var 32, reiste jeg 75 mil for å feire jul sammen med min søster og hennes familie de første årene. Men så begynte et spørsmål å melde seg. Var det flukt å reise til min søster? Ville jeg ikke orke en julaften alene? De spørsmålene måtte jeg finne svaret på. Den tredje julen sa jeg nei takk til å reise til min søster. Jeg bestemte meg for at nå ville jeg være alene julaften. Jeg innrømmer at etter hvert som julaften nærmet seg, ble jeg mer og mer spent på hvordan dette ville gå. Vennene mine og familien var også spent for ikke å si bekymret. Mange av dem hadde vanskelig for å skjønne at jeg gjorde et slikt valg. Men de respekterte det. Egentlig var det godt at det var noen som brydde seg. Da visste jeg at det var noen som tenkte på meg. Det var viktig for meg at julaften ble en «normal» julaften. Jeg hadde kjøpt inn et par gode bøker. Jeg fulgte vanlig rutine med å gå rundt med julehilsener på julaften formiddag. Jeg var i den vanlige kirken på gudstjeneste om ettermiddagen. Julemiddagen var den gamle tradisjonelle. Julens budskap fikk en sentral og stor plass. Det ble en veldig fin kveld. Jeg slappet av, koste meg og var takknemlig og forundret over at det gikk an å ha det så bra alene på en julekveld. Så visste jeg jo at resten av julen kom til å bli langt mer sosial. Et viktig moment til at det var så bra, var nok at jeg selv hadde valgt å være alene. Den ensomheten vi velger selv, er som regel god. Den ensomheten vi blir påtvunget, er som regel ikke god... Det er noe spesielt med julen. Det formidles liksom så entydig at julen er en god tid, at det er familiens høytid, at det er en tid for gjestfrihet, hyggelig samvær, lys og glede. Jo mer juleromantikken framheves, jo større blir kontrasten for dem som føler at de ikke har noen å være sammen med. Det er faktisk noe ubarmhjertig over de store festdagene i kalenderåret. Ingen andre dager kan ensomheten føles så sterkt som når dagliglivet liksom stopper opp, når alle søker inn i sin nære familie- eller vennekrets, og når en blir etterlatt og overlatt til seg selv. Det var et lite sjokk for meg da jeg en gang i studietiden satt på det som da var Indremisjonskafeen. En av mine venner som var mer sosialetisk interessert enn jeg på den tiden, begynte å snakke om hvor tøft det var at slike kafeer var stengt på julaften og på juledagene. Når slike kafeer stengte, var det jo mange som ikke hadde noe sted de kunne gå for å få en god middag. Julen ble dermed ikke en høytid da de følte at de ble lukket inn, men de ble tvert imot lukket ut. Personalet som fikk fri, fikk nok oppleve en hyggelig julehøytid sammen med familien sin. De som ikke hadde noe familie, ble derimot overlatt til seg selv og hadde ikke noe sted de kunne gå til. Det hadde jeg aldri tenkt på før. Det er vel ca 40 år siden den samtalen. Men jeg husker den ennå. Når vi tenner våre julelys, er det mange som føler at mørket blir enda tettere. Julen er en tid for minner. Vi husker kanskje ikke så mye fra vår fjerne fortid. Men 4 NR

5 Den ensomheten vi velger selv, er som regel god. Den ensomheten vi blir påtvunget, er som regel ikke god... FOTO Sakarias Ingolfsson sjansen er stor for at vi har en del minner fra diverse juler. For noen har julen aldri vært noen god høytid. Da kunne far og mor være stuptrette fordi de hadde jobbet i posten eller på blomsterforretning og opplevd julerush helt til kirkeklokkene begynte å ringe. Eller det var tiden da alkoholen fløt enda rikeligere og barna mistet kontakt med foreldrene sine. Eller kanskje ble det så mye stillstand at en fikk tid til å ta opp igjen gamle krangler og konflikter. Kanskje føles det bedre å sitte alene en julaften enn å kjenne spenninger og konflikter i en familie. Men for ganske mange har julen vært en god tid. En kan se tilbake på mennesker en var glad i og som betydde mye for en. En ser tilbake på en tid med julestemning og julefred, god nærhet og god stemning. Gode minner som fyller en. Men i dag er ikke de samme menneskene der. I dag er en ikke sammen med noen en kan dele disse gamle, gode minnene med. Så blir en kanskje litt ensom selv om en er sammen med andre mennesker. I julen lengter vi ikke bare etter noen å dele nåtiden med, men vi savner også noen å dele fortiden med. Jeg merker at jeg mer og mer kommer inn i «mimre-alderen». Var det ikke slik, da, at når det var barneprogram i radioen på julaften, så fikk en ofte glimt inn på et sykehus der det var barn som ikke kunne komme hjem til jul? Så fikk vi som lyttet en sjanse til å synes synd på våre jevnaldrende og senke oss ned i litt julemedlidenhet før vi hengav oss til julegaver, julemiddag og julekos. Etter hvert har jeg tenkt at det kanskje ikke er de som er på sykehus som har det vanskeligst på julekvelden. På en del sykehus markeres i alle fall dagen med god mat og kanskje også litt juleprogram. En del av dem som ligger på sykehus, vet også at det er noen som savner dem og husker på dem. Kanskje er det verst for dem som føler at det er vanskelig å si hvem som er deres «nærmeste», som aldri får noen invitasjon til å være sammen med noen, og som slett ikke er så sikre på at noen savner dem og tenker på dem. Ettersom vi blir eldre, er det flere og flere av våre nærmeste som blir borte. Jeg glemmer ikke en dame langt oppe i årene som for noen år siden sto på en blomsterforretning og bestilte det hun kalte «en aller siste hilsen til sin aller siste venninne». Jo eldre vi blir, jo færre jevnaldrende er det å være sammen med. Det kan føles både merkelig, tankevekkende og ensomt. Det er ikke så lett for yngre å leve seg inn i dette. Jeg brukte i forbifarten ordene «synes synd på». Egentlig liker vi ikke at noen synes synd på oss. Det føles så lett litt ovenfra og ned. Det føles ydmykende. Vi blir så små og så verdiløse. At noen tenker på oss og husker på oss, det er godt. At noen synes synd på, nei, det er ikke godt. Hvem er det, mon tro, du og jeg skulle ha husket på og tenkt på denne julen, uten at det får preg av at vi «synes synd på»? Julen er en høytid da tankene våre skal gå litt utover vår egen familie og de aller nærmeste vennene våre. Dersom det er mest sannsynlig at du blir alene julaften, kan du jo i god tid tenke på hvordan du kan få denne dagen og kvelden til å bli hyggeligst mulig for deg. Unn deg noe godt. Våg å skap litt høytid selv om du er alene. Ta fram julepynten, tenn noen lys, finn noe godt lesestoff, eller se om det er noe hyggelig i radio eller tv. La juleevangeliet få bringe litt ekstra lys over kvelden. Skulle det også renne et par tårer, gjør ikke det noe. Noe har betydd så mye at det er vel verdt å sørge over at det ikke er der lenger. NR

6 sønnen Av Egil Sjaastad Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. NR Jomfrumaleri av carl bloch

7 Grundtvig om Betlehem: Hvor David gikk og voktet får / som salvet drott i unge år, / der åpenbarer Herren nå / hva David kun i ånden så. Jesu komme til jorden var unik fordi han er unik og kom for å gjøre noe unikt. Det vil vi her se nærmere på ut fra juletekstene. Takk, Matteus og Lukas! Det er evangelistene Matteus og Lukas som har beskrevet hvordan det gikk til da Guds Sønn kom til jorden. Unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria. Disse to leddene i vår trosbekjennelse er utfoldet for oss av Matteus og Lukas (Matt 1 og Luk 1-2). Med enkle streker skisser de opp for oss hvordan hverdagsmennesker uten politisk makt ble involvert i Guds store frelsesplan. Lukas og Matteus understreker hele tiden at denne frelsesplanen både er forutbestemt og forutsagt. Ingenting skjer på slump. Gud selv er den store aktør. Igjen og igjen trekker de linjen tilbake til profetiene. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten (Matt 1,22) «Faktum est!» Det skjedde på et bestemt sted, til en bestemt tid, i forbindelse med en bestemt storpolitisk begivenhet. Og det skjedde i de dager... På latin heter det: Faktum est! Det kristne budskapet dreier seg dypest sett om begivenheter som er skjedd på historiens arena, løfter som er oppfylt, store ting som Herren har gjort. Kristendom er ikke først og fremst et livssyn, men begivenheter, fakta, med frelsende betydning som angår alle Hvorfor Davids by, Betlehem? Det store «treet», kongene i Davidsslekten, var hogd ned. I denne ætten skulle et «nyskudd» skyte fram. Det hadde Jesaja spådd: Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb (Jes 11,1). Isai var far til David. Jesus var av Davids hus og ætt. Han var Messias, Davidssønnen, den nye David (Esek 34:23). Betlehem var Davids by. På samme sted hvor David ble født, i Betlehem, skulle Messias bli født (Mi 5,1: Se Matt 2,1; Luk 2,1). Begivenheten ble bekreftet av profetordet og profetordet av begivenheten! Men Jesus hadde en langt høyere kongelig verdighet. Han var frelseskongen som skulle fødes av en jomfru og være veldig Gud, evig far og fredsfyrste (Jes 7,14 og 9,6). Han er Kristus, Herren, sa englene. Kristus er gresk for det hebraiske Messias. Englenes viktige rolle Troen på at det finnes engler, har blomstret opp i vår kultur. Men englenes nære forhold til Guds frelsesplan i Kristus, hører vi mindre om. Bibelen legger vekten der. Det var engelen Gabriel som sa til Maria: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn (Luk 1,35). Det var en Herrens engel som sa til Josef: Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet NR

8 To gravide møtes Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd. Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv! Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd! Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. (Luk 1,39-45) Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,20-21). Det var en Herrens engel som også forklarte begivenheten for gjeterne utenfor Betlehem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids stad (Luk 2,10-11). Det var en hærskare av engler som stemte i den første julesangen, en sang full av fryd. De gir Gud alene æren, ikke mennesker. Og de plasserer Jesusbarnet i den store frelsesplanen for verden. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag (Luk 2,14). Takk, Johannes! Det er apostelen Johannes som fører i pennen den dypeste innsikten i julens mysterium. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet (Joh 1,14). Slik Gud tok bolig i møteteltet i ørkenen, tok han nå bolig midt iblant oss i Jesusbarnet. Han er både Gud og menneske, og skal for alltid være det. Ambrosius respons I de første hundreårene kjempet den kristne kirke for å fastholde julens mysterium. De visste at Jesus måtte være den han var for å gjøre det han gjorde. Han var både Gud og menneske i én og samme person. Det er et mysterium som vi bøyer oss i ærbødighet for. Han måtte være den inkarnerte Guds Sønn. Utan synd han boren er som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan. Adressaten er syndere Det viktigste med Guds frelsesplan er tilgivelsen. Den gis av ren nåde. Juleevangeliets adressat er syndere, det skal navnet Jesus for alltid minne oss om. Barnet fikk navnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,21). Og heldigvis: Navnet Jesus blekner aldri. Freden englene sang om, dreier seg først og fremst om en fred med Gud som vi kan få del i allerede her på jorden. Nå har selve soloppgangen fra det høye gjestet oss, den bringer tilgivelse for syndene. (Luk 1,77-78) Når Gud selv i Kristus har tilgitt meg, kan ingen anklage og fordømme meg. (Rom 8,33-34). Jomfrufødselen Læren om at Jesus ble født av en jomfru, hører sammen med fire viktige lærepunkt om Jesu person: læren om at Jesus var sann Gud fra evighet (Jesu preeksistens) læren om at Gud ble menneske (inkarnasjonen) læren om Kristi to naturer. Han var fullt og helt Gud og fullt og helt menneske. læren om Jesu syndfrihet. Han var både uten gjerningssynd og uten arvesynd. Alt dette står sentralt i Bibelen når Jesus forkynnes som vår frelser og Herre. «Trefoldig jomfruelighet»? Den romersk-katolske kirke taler om Marias «trefoldige jomfruelighet»: a) Jesu unnfangelse i hennes liv skjedde uten jordisk far og virket ved Den Hellige Ånd. Guds Sønn ble menneske uten å opphøre å være Gud. b) Jesu underfulle fødsel skjedde uten at Marias jomfruhinne ble brutt. Maria var altså jomfru, rent biologisk, også etter fødselen. c) Maria er evig jomfru. Hun hadde ikke noe senere ekteskapelig samliv, og hun fødte ikke flere ganger. Punktene b og c er uten basis i Skriften og kan ikke forenes med Skriften. (Matt 1,25; Mark 1,31-32; 6,3; Matt 13,55-56; Joh 7,3-5; Gal 1,19). Her har tradisjonene om Maria fått styre kirkens læreutvikling. Men vi skal som evangeliske kristne frimodig holde fram tekstene om jomfru Maria og glede oss over hennes unike rolle i frelseshistorien. Det gjør vi hver gang vi bekjenner: Unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria. Derfor kan vi også, som hennes slektning Elisabeth, gjerne synge om henne! 8 NR

9 Elisabeths jubelsang Velsignet er du, Maria, ja, la meg få rope det ut: Velsignet blant alle kvinner er du av den levende Gud. Velsignet er barnet du bærer! Kom, la oss nå juble i lag! Guds løftesønn i ditt morsliv er emnet for gleden i dag. Jeg merker i dine øyne en takk og en undring stor. Nå synger jeg, fylt av Ånden: Du bærer Guds sønn til vår jord. Ja, salig er du, Maria, som trodde Guds løftesord, av nåde Guds tjenerinne, Maria, min Herres mor! Et budskap til alle slekter lå gjemt i din hilsens lyd. For barnet er synderes frelser, og hjertene svarer med fryd. Egil Sjaastad maleri av carl bloch NR

10 AV Kay Granli Gi meg Nipe krismasi! Vi sitter i andre etasje i Schwensensgate i Oslo. Jeg ble møtt på fortauet da jeg kom, ble hilst på kiswahili og geleidet opp i stua. Praten er i gang før vi har fått baken ned i stolen. Jeg har gjort en avtale med Jon og Kjellaug Jøssang om en prat for å lage et stykke til bladet. Men mama (Kjellaug) er på byen, så det blir mannfolkprat og mannfolkkaffe (Jon har kjøpt boller og kaffen er på termos!) Han er blitt informert om mine hensikter på forhånd, og jeg må skynde meg å finne blokk og penn! Noen papirer har han rasket sammen sier han, som litt bakgrunn. Det er blant annet traktater fra arbeidet i Voi i Kenya, Scripture Mission. Jeg tenkte det måtte passe, sier han og fortsetter: Du vet, ikke alle hadde flust til livets opphold i Afrika, og like før jul opplevde vi stadig noen som ba: «Nipe krismasi», «gi meg jul» eller «la meg få noe til jul». Dette førte til at jeg fikk ideen om denne juletraktaten: Hva er jul? (Krismasi ni nini?) Når de ba på denne måten forventet de en gave av noe slag. Jeg hadde ikke noe problem med å forstå det, og vi prøvde å hjelpe også. Men hva er jul? Når vi noen ganger skal forklare hva noe betyr i Guds ord, kan vi bruke en del tid på å forklare hva det ikke betyr. Det er ofte klargjørende. Så kan vi komme til hva ordets betydning egentlig er. Jeg hadde fått en ide og måtte i gang med å forfatte en juletraktat. Mens jeg skrev tenkte jeg: Å, om jeg ved denne traktaten kunne få «gi noen jul» gjennom Guds ord! Jon sitter med et eksemplar i handa som er slitt i bretten etter mange år. Den ble laget i 1973, og så fortsetter han: Først svarer traktaten på hva julen ikke er. Julen er ikke nye klær, god mat, mange gaver eller penger og eiendom. Så fortsetter den med at det er noe spesielt som skjer, noe nytt, «i dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren». Guds Sønn, født i Betlehem. Og englene sang til Guds ære om fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Jesus kom for å frelse syndere, bli dømt i stedet for oss, oppreist fra de døde til liv for oss, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hyrdene gikk for å se ham. Du kan få se ham også. Du kan be: Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Bli min Frelser fra i dag av og i all tid! Jon vifter med traktaten igjen. Dette er innholdet i traktaten, ser du, og den ble trykket i 5000 eksemplarer. «Mens jeg skrev tenkte jeg: Å, om jeg ved denne traktaten kunne få «gi noen jul» gjennom Guds ord!» På sitt lille kontor i hjemmet i Oslo sitter Jon og oversetter en del av traktatene fra kiswahili til engelsk. På forespørsel fra land i Østen trykkes det nye opplag til utdeling. Foto: Kay Granli 10 NR

11 jul! Kjellaug og Jon Jøssang i stua si. Bilder og gjenstander på veggene vitner om mange opplevelser og minner fra Afrika, som f.eks. dette skjoldet. Foto: Kay Granli Julaften det året, etter at vi hadde spist vår julemat, gikk vi ned til jernbanestasjonen i Voi for å være der med en stor eske med disse traktatene når toget tøffet inn fra Mombasa. Toget skulle stå i 20 minutter og vi delte ut. Mange ville ha med seg, også til familie og venner. Noen skulle videre til Nairobi, andre til Kisumu, flere til både Uganda og Rwanda. Esken ble tømt, og vi hadde fått gi Guds ord videre denne julaften til mange som ikke hadde så mye å lese på fra før. Da toget startet opp vinket vi farvel og hilste med Guds velsignelse over reisen med toget og livet videre. Vi hadde med dette fått dele julens innhold på en kort og enkel måte, det var kjekt. Disse menneskene så vi aldri mer, men kanskje vi får møte noen igjen i himmelen som fikk sitt første møte med Jesus på denne lille papirlappen! Historien om traktaten er ferdig, det blir stille i stua. Jeg må tilbake til Fjellhaug, vi drikker ut kaffen og jeg forbereder meg til å ta farvel med Jon. Jeg lover å komme tilbake neste dag for å ta et bilde av både han og mama Kjellaug. Når jeg ser meg omkring vitner bilder og gjenstander på veggene om mange opplevelser og minner fra Afrika, og ideen min om å få en skikkelig jakthistorie ble det ikke noe av. Det ble i stedet en historie om å fiske, fiske mennesker for Guds rike. I det jeg skal gå sier Jon: Nå er det med oss som med Jeremia, vet du, da han satt i fengsel, vi er forhindret, vi kan ikke gå, vi er blitt for gamle. Men Jeremia sa til Baruk, men gå du og les opp for folket Herrens ord som du har skrevet etter min diktat Og Baruk gikk Nå må unge Baruker fra Norge, Afrika, Asia og ellers gå dit der ingen har hørt og lese opp og forkynne for dem de gode nyhetene om Jesus, da blir det jul i hjertet! Et rikere liv finnes ikke! NR

12 Jesus døde for deg Av Karsten Valen Det såkalte spottekrusifikset fra et skolerom på Palatin-høyden i Roma fra 200-tallet. Der er det med grove streker risset inn på veggen et bilde av en korsfestet mann med eselhhode og en ungdom med en hånd i været og så er det krotet ned på gresk: «Alexamenos tilber gud». 12 NR

13 «Men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand...» Det er ganske uforståelig at de første kristne skulle tilbe en korsfestet person. Korsfestelse var en så grusom henrettelsesmåte at den ikke var tillatt for fulle romerske borgere. Den var forbeholdt de verste banditter og opprørere som i tillegg til smerte også fikk vanæren over seg. Det er med full dekning i disse realiteter apostelen Paulus skriver: «Men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand...» 1 Kor 1,23 Dette holdt seg i den første kirkes historie. Det viser det såkalte spottekrusifikset fra et skolerom på Palatin-høyden i Roma fra 200-tallet. Der er det med grove streker risset inn på veggen et bilde av en korsfestet mann med eselhhode og en ungdom med en hånd i været og så er det krotet ned på gresk: «Alexamenos tilber gud». Men i et tilstøtende rom står det: «Alexamenos er trofast», skrevet med en annen hånd. Kanskje er det hans eget svar. Paulus slo heller ikke av på budskapet i møte med jøder og hedninger som ikke kunne akseptere denne tilbedelsen: «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere en Jesus Kristus og han korsfestet» 1 Kor 2,2. For å begripe hvorfor de var så påståelige når de holdt fast på en korsfestet mann, må vi tilbake til Det gamle testamente. Der har vi tre nivåer som gir oss innsikt i saken: Det første er at Gud er en Gud som bryr seg om sine skapninger. I den ondskapen som er så alt for tydelig omkring oss, sier han at vi må stå ansvarlige. Det må holdes et oppgjør der vår skyld blir betalt. Det andre er at Gud lot ofringene gjelde som et slikt oppgjør. De som ville ha samfunn med Gud kom med et lyteløst lam eller et annet offerdyr til Herrens tempel. Der la de hendene på hodet og symbolsk markerte at skylden ble overført til dyret. Så måtte det late livet. Det kunne sikkert svi å ta et flott dyr og la det dø på denne måten. Men det var likevel bare et dyr. Det tredje nivået i Det gamle testamente er at det i profetien pekes på en person som er kalt Herrens tjener. Han er beskrevet både i profetiske og kongelige ordelag og det er en tjener som Herren har behag i. Men det helt særegne er at tjeneren også beskrives som et offer som må dø for folkets synder. Det kjente kapittelet i Jes 53 taler klart om dette. Da Jesus kom, ble det klart at han var tjeneren som Jes 53 taler om. Det er faktisk slik at dette kapittelet ble en nøkkel for å kunne forstå Jesu død. Han ble «Guds lam som bærer verdens synd», for å bruke Johannes Døperens ord, Joh 1:29. Han ble gjort til syndoffer i stedet for oss, minner Paulus om i 2 Kor 5,21. Å gå bort fra å forkynne en korsfestet Kristus vil være å ta kjernen bort fra vår kristne tro. Men ved å holde fast på at Jesus døde som et offer for våre synder har vi grunnlaget for resten i den kristne tro. Vi har fri adgang til Gud i bønn og tilbedelse fordi synden er fjernet Vi er i Guds gode omsorg og fellesskap Vi har fått et nytt liv Vi har et løfte om et evig liv Slik kan vi fortsette å nevne alt det Gud i Jesus Kristus har åpnet opp for oss. Hvordan kan vi få del i dette? En må vel omvende seg! Det er riktig, men omvendelsen betyr ikke å begynne med spesielle åndelige ting og å avstå fra en del ting som ikke er så bra. Omvendelsen er kort sagt todelt: Du er kjenner og innrømmer at du står på feil side i forhold til Guds krav. Du ber om tilgivelse. Du tar din tilflukt til Jesus Kristus og ber om at han må gjelde som sonoffer også for deg, slik jeg har lagt det fram her. Da gjelder løftet at «hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst». Rom 10,13 Da kan vel noen oppleve gode følelser, glede og jubel, trygghet og ro. Andre har det mer på det jevne. Ja, tvil og usikkerhet kan også bryte på. For de fleste av oss gjelder det at vi har til ulike tider vært innom alle disse varierende følelsene. Vi er mennesker og da er ikke livet alltid så enkelt. Likevel har vi et ankerfeste. Det er godt uttrykket i en salme av Hans Adolph Brorsen. I salmen «Den tro som Jesus favner» heter det i et av versene om denne troen: Den kan vel også slukkes i hjertet ganske ut når viljen den forrykkes og virker fra sin Gud. Men vil det svake sinn sin Jesus ikke slippe så står den som en klippe mot opprørt hav og vind. NR

14 Søndagsskolebarna synger under julegudstjenesten. Gode venner foran granen i kirka. Fra julefesten til NLMs ansatte i Darkhan. Julefeiring Av Gunn Andersson i landet med den blå himmelen «Ariun shøn, anirgui shøn...» (Stille natt, hellige natt...) Glade røster fyller Bayariin Medees forsamlingslokale med sang. Kirken er uvanlig befolket denne dagen. Både vanlige kirkegjengere og en del kirkefremmede har møtt fram til julegudstjeneste. I dag får de høre budskapet om Ham som kom til jord for 2000 år siden, som byttet himmelens rikdom med jordisk fattigdom, for at vi kunne bli rike gjennom Ham. Julespill, sang av søndagsskolebarn, dåp og nattverd hører med. Og til slutt enkel bevertning. Slik husker jeg julegudstjenestene fra Darkhan. Tre år har vi feiret julehøytiden der sammen med våre mongolske venner. Siden julaften eller 1. juledag ikke er noen offentlig fridag, feiret vi som regel julegudstjeneste lørdag eller søndag i tida rundt den 25. desember. Og kirkelokalet var pyntet med juletre, glitter og stas. Mye mer glitter og stas enn vi norske liker. Det var ikke alltid vi så plastgranen som skjulte seg bak pynten. Men treet måtte være der. Mongelene er 14 NR

15 Kaffekos på julaften. I dag er det født dere en Frelser. Familien Andersson. nemlig vant til pyntet tre på denne årstiden, da de har overtatt «nyttårsgranen» fra Sovjetstatens nyttårsfeiring. «Julebord» med NLMs ansatte Som en god bedrift har vi tradisjonen tro alltid en julefest med de ansatte på NLMs kontorer. De fleste av de mongolske som har arbeidet i bistandsprosjektene er ikke kristne, og de kaller derfor gjerne festen for nyttårsfest. Arbeiderne har også stått for mye av innholdet på festen. Da har det vært ekstra viktig for oss å bidra med noen kristne julesanger og en kort andakt eller hilsen, for å peke på julens budskap for arbeiderne våre. Julegudstjeneste med noe attåt? Om ikke lenge får vi for femte gang feire denne høytiden i Mongolia. Men nå har vi flyttet til Khovd helt vest i landet. Og hvordan julehøytiden foregår her, vet vi enda ikke så mye om. Vi regner med at vi sammen med forsamlingen Bayariin Medee skal feire julegudstjeneste med mye sang, preken, julespill og annet. Kanskje blir det også her bevertning, noe som gir en ekstra anledning til å invitere nye med seg til gudstjeneste. Ingen andre norske Vi er den eneste familien fra NLM som blir her under julehøytiden. Resten av staben har ferie. Hvordan juleuka skal tilbringes, blir derfor mye opp til oss selv. Selv om savn etter familie i Norge og Sverige alltid melder seg under høytiden, gleder vi oss til å feire jul her igjen etter to år på hjemmeopphold, da det er i Mongolia vi har skapt våre egne tradisjoner som familie. Vi regner med å feire julaften etter norsksvensk tradisjon hjemme med barna. 1. juledags morgen vil Bertil og jeg igjen feire «julotte», med levende lys, julepreken og julesalmer. Så håper vi å invitere mongolske venner på besøk med norsk-svensk julemat. Vi har også tanker om å invitere forsamlingen til oss i løpet av julen. Så ber vi om en velsignet julehøytid for våre mongolske venner. Kanskje noen flere i løpet av høytiden kan bli rike i Ham som ble fattig i vårt sted. NR

16 Omvendel Omvendel Av Kristoffer Ueland Kristoffer Ueland er 23 år gammel og går andre klasse på Fjellhaug Misjonshøgskole. Han har tenkt seg å gjennomføre B.Th før han går over til andre saker. Bakgrunnen før jeg ble en kristen var at jeg vokste opp på Jørpeland i Ryfylke. I familien ble det en skilsmisse som førte til at jeg som 13-åring flyttet til Sandnes sammen med min mor. Det førte til at jeg ga blaffen i skolen og begynte tidlig å drikke, så jeg gikk ikke i noe kristelig lag. Da jeg var 20 år og læretiden min som betongarbeider gikk mot slutten, fant jeg ut at dette ikke var noe jeg ville jobbe videre med. Jeg syntes det ble for tungt med jobben da jeg i tillegg spilte fotball nesten hver dag i en klubb. Så jeg bestemte meg for å slutte til sommeren da jeg hadde tatt fagbrevet. Men jeg hadde ikke funnet ut hva jeg skulle søke på, og jeg visste ikke helt hva jeg ville. Jeg lot tiden gå og tenkte kanskje å ta et år på en idrettslinje på en folkehøyskole. Jeg kom sent ut med søkingen og kom ikke inn, tiden gikk etter ferien og jeg gjorde ingen ting. Noen i familien på min fars side anbefalte meg å gå på Fjelltun bibelskole, men det var vel helst det siste jeg ville. Det lå et slags anstøt i det for meg og jeg tenkte på hva kameratene mine kom til å si. Bibelskolen reiste til Israel i en måneds tid. Dit ville jeg ikke bli med siden jeg var midt inne i fotballsesongen. Men etter Israelsturen ble det til at jeg begynte å tenke at det kanskje i det minste var noen pene damer der, tenkte ikke så mye på det med å bli en kristen. Da jeg begynte på bibelskolen fikk jeg høre at Jesus hadde gjort alt for oss, vi skulle ikke gjøre noe. Det var bra tenkte jeg, at jeg ikke skulle gjøre noe, men så hørte jeg også at noen 16 NR

17 Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Sal. 73, sen sen av lærerne sa: Du må omvende deg. Dette syntes jeg hørtes motstridende ut. Først at Jesus har gjort alt og at jeg ikke skal gjøre noe, så i andre omgang at jeg skulle omvende meg, som om jeg skulle gjøre noe selv. Så da gikk jeg i gang med å skulle omvende meg, det innebar å ta seg sammen og slutte å synde helt, bli skikkelig. Det førte til at egenrettferdigheten tok overhånd, jeg vokste meg stolt over min egen menneskelige forbedring, min egenrettferdighet. Men så skjedde det kveld etter kveld at jeg hadde dårlig samvittighet på grunn av ting som jeg gjorde og sa. Jeg prøvde selv å si minst mulig stygt, men likevel så jeg at jeg sa onde ting og jeg fikk dårlig samvittighet. Jeg skjønte ikke da at det var synden og at det var Herren som holdt på med å overbevise meg om synd. Så selv om jeg hadde levd et åpenbart syndig liv tidligere, så måtte Herren overbevise også meg om synd. Så skjedde det en dag at jeg så at helst hvert eneste ord jeg sa var ondt, det førte til at jeg gav opp å grunnlegge min egen rettferdighet, jeg mistet troen på meg selv, at jeg selv kunne være eller gjøre noe til min egen frelse. Men jeg fikk det ikke i orden med det samme. Det gikk antagligvis noen dager før jeg en kveld leste i et lite traktat som heter «Kraften av Lammets blod». Det jeg husker fra dette traktatet var først dette: Egenrettferdigheten og egenkjærligheten er det seigeste ugresset som finnes. Da jeg leste det rammet lovens ord meg i hjertet noe veldig, som et stikk, det var som om hjertet gråt. Jeg som i tiden før akkurat selv hadde prøvd på å være/ bli rettferdig, altså egenrettferdig. Men så i slutten på traktatet leste jeg rett før jeg sovnet at: Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Da kom Jesus selv til meg gjennom det ordet og frigjorde samvittigheten min og jeg fikk en enorm fred inne i hjertet mitt. Det er nok den det står om i Fil. 4, 7: Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Denne Guds egen fred som går over all forstand kan ikke forklares, men bare erfares. Jeg som hadde prøvd å grunnlegge min egenrettferdighet fikk nå all min trøst i Kristi rettferdighet alene, hadde mistet troen på meg selv og fikk troen på Jesus som en gave av nåde. Jeg fikk bli virkelig fri fra syndens makt og skyld. Når jeg hadde opplevd dette, da skjønte jeg hva Trygve Bjerkrheim formidler i sangboksangen på nr. 288: Takk at du tok mine byrder, Eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, Du skuldlause sonofferlam. Jeg ser også i ettertid at i Jer 31, 18 blir det sagt: Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud. Altså det er Jesus som må gripe inn og omvende oss ved å skape et nytt hjerte. Jeg ser også i ettertid at jeg tidligere hadde mitt hjerte i fotballen. Hadde ikke Jesus grepet inn så hadde det ført meg til fortapelsen selv om det ikke er galt i seg selv å spille fotball, tvertimot. Problemet var at fotballen var det største for meg: for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være (Matt 6, 21). Fotballen var størst for meg, nummer én i livet. Men da Jesus kom inn ble fotballen, som er timelig, svært liten i forhold til Jesus, som er evig. Hvor har du din skatt? Elsker du Jesus? Hva er størst for deg? Det som er størst for en, bruker en jo mye tid på. Det som betyr noe for en, det snakker en mye om. Hva snakker du om? Da Jesus kom inn i hjertet fikk jeg også en enorm glede over frelsen fra fortapelsen. Før når det var jul, så var det mat, gaver og drikking som var det største i julen, men nå ble Jesus den største gleden i mitt liv og ikke formene rundt juletiden. Når han åpenbarte seg for meg fikk jeg bli personlig kjent med han og leve i samfunn med ham. Det er jo det som er det evige livet at vi kjenner Jesus og ikke bare vet hvem han er (Joh 17, 3). Jeg vil avslutte med to vers som jeg også kan si som mitt vitnesbyrd, Sal. 73, 23-24: Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. NR

18 Julegavetips fra Lunde Forlag I år har Lunde Forlag mange gode julegavetips, forteller forlagets markedssjef, Elise Haugland og lar Lunde-kolleger anbefale hver sin bok. Historisk bibelatlas er en ressursbok for alle som er interessert i bibelhistorie, geografi og arkeologi, sier forlagsredaktør Asbjørn Bjornes. Atlaset er gjennomillustrert med førsteklasses detaljerte kart, bilder og rekonstruksjonstegninger. Boka er også velegnet som gavebok, mener han. Produksjonsleder Reidun Lindheim anbefaler andaktsboken Trygg i dag av Asbjørn Kvalbein. Det er en gave som passer for både unge og eldre. Andaktene er korte og lettleste, men inneholder gode og aktuelle poeng til åndelig påfyll, forteller Lindheim. Redaksjonssjef Katrine Masvie tipser om Søker: Gud av Johanna Hundvin Almelid. Hva vet du om alternativ åndelighet? Hva vet du om ideologiene bak forskjellige alternative behandlingsformer, som akupunktur og soneterapi, for eksempel? Er svaret: Egentlig ganske lite, bør du virkelig lese denne boken. Her får du innblikk i hva som rører seg på alternativmarkedet, og nødvendig informasjon om hvordan en kristen bør forholde seg til denne virkeligheten. Les boken, bli gjerne skremt og lær! sier Masvie. Forlagsredaktør Jostein H. Sandsmark vil løfte fram Vitne av Immaculèe Ilibagiza. Vitne er en helt spesiell bok med en ekstraordinær historie fra virkeligheten: I tre måneder i 1994 gjemmer 22-åringen Ilibagiza og sju andre kvinner seg på et bittelite bad mens dødsskvadroner leter etter dem under folkemordet i Rwanda. Der på badet får Ilibagiza et svært nært forhold til Gud. Og etter folkemordet provoserer hun med å tilgi dem som har drept familien hennes. Det er en gripende bok om menneskets mørkeste og lyseste sider, en fortelling som er blitt en internasjonal bestselger og som jeg håper at også mange i Norge vil lese, sier Sandsmark. Vi i Lunde må også få takke NLM-misjonærene Mjølhus i Øst-Afrika for å ha tipset oss om den engelskspråklige utgaven. Uten det tipset hadde vi nok ikke fått rettighetene til å utgi boken på norsk, legger han til. 18 NR

19 og Lynor Gospelhouse Snart er det jul, og julegaver er en viktig tradisjon, og en stor glede for stor og små! Vi i Lynor Gospelhouse har flere gode julegavetips på musikk-siden! Se her: Anne Vadas jule-cd er kritiker-rost: 6-er på terningen i Vårt Land og trønderavisa og en sterk 5-er i VG! «Hvis sangene kommer ut i en form som gjør at jeg ser julebudkskapet i nytt lys, fortjener plata toppkarakter. Det gjør Anne Vada, jeg kan høre at hun vil dypere ned og lenger inn i julekrybben. Sacral Jul forsterker mysteriet rundt himmelkongen som ble født i en stall...» sier Øyvind Woie i Vårt Land! Dette er dypt religiøse julesanger, behandlet på en måte du kanskje aldri har hørt før! Evie Tornquist er kanskje den største kristne artisten i Skandinavia noensinne. Her er for første gang hennes beste og mest kjente juleanger på cd! 5-er i Vårt Land: «De 13 sangene står himmelstøtt mer enn 30 år etter» skriver Øivind Woie i avisen. Her finner du «Glade jul», «Nå tennes tusen julelys», «Stilla Natt», «Julens klockor ring», for å nevne noen få! Anbefales sterkt! «Er det fortsatt twistposer under julegranen? Med 30 låter er denne dobbelt-cd-en en slik godtepose i blankt papir. Platen får høy score for å dokumentere bedehustradisjonens julemusikk fra 1967 til i dag.» Vårt Land. Dette er en flott gave til dine venner og din familie! En annen opplagt julegave er jubileums-cd-en til Rune Larsen som er helt ny denne høsten! Den og mye annet av både kristen musikk og gaveartikler med et kristent budskap vil du finne på Lynors nettside NR

20 Julenøtter Svarene står på side 26. Geografi 11. I hvilken verdensdel ligger Jemen? 12. Hva heter hovedstaden i Zambia? 13. Gjennom hvilke land renner elven Rhinen? 14. Hvor høyt er fjellet K2? 15. Hva heter myntenheten i Moldova? 16. Hvilke land grenser til Bhutan? 17. Hvor er Paramaribo hovedstad? 18. Hva heter hovedstaden i Angola? 19. Hva er det tredje største havet i verden? 10. Når har Australia nasjonaldag? Sport 11. Hvilket fotballag spiller hjemmekampene sine på Kingston Communications Stadium? 12. Hvor mange OL-gull tok Vegard Ulvang? 13. Hvilken idrett er Martin Røymark kjent fra? 14. Hvem vant US Open-finalen for kvinner i 2008? 15. Hvem vant 100 meter-finalen for kvinner under OL i 2008? 16. Hvor mange ganger har Viking blitt seriemestere? 17. Hvem gikk på det norske herrestafettlaget i langrenn under OL på Lillehammer i 1994? 18. Når ble Norges Skøyteforbund stiftet? 19. Hvem var Norges Seilforbunds første formann? 10. Hvem er tidenes yngste OL-vinner i kunstløp for kvinner? Lett blanding 11. Hvilket søskenpar har prydet hver sin norske pengeseddel? 12. Hva døde filosofen Sokrates av? 13. Hva er den vanligste sykdommen som behandles kirurgisk i den vestlige verden? 14. Hva er vinkelsummen av en åttekant? 15. En variant av dansen vals er nært knyttet til en by. Hvilken? 16. Hvilken designer innførte knekorte skjørt på 1920-tallet? 17. Hva het Ludvig 15.s berømte elskerinne, som har fått en dameveske oppkalt etter seg? 18. Hvem skrev operaen «Figaros bryllup»? 19. Hvem komponerte operaen «Carmen»? 10. Hva har alm, ask, bjørk, eik, osp og rogn til felles? 11. Hvilken by ble av Edvard Munch beskrevet som «Perlen blant kystbyene»? 12. Hvem skrev melodien til Norges nasjonalsang? 13. Hvem utga sitt debutverk under pseudonymet Brynjolf Bjarme? 14. Hvilken kunstretning representerte Salvador Dalí? 15. Hva har Ivar, Billy og Stompa til felles? Film og musikk 11. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i filmen «Fjols til fjells» fra 1957? 12. Hvilken musikkform var sangeren Mahalia Jackson en av de fremste representantene for? 13. Hvilken Michael Jackson-plate har ligget på førsteplass ved inngangen og utgangen av samme år? 14. Når fant den første Oscarutdelingen sted? 15. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen I filmen «Mamma Mia» fra 2008? 16. Hva er det opprinnelige navnet til Sir Elton John? 17. Hva het debut-singelen til The Beatles? 18. Hvem har stemmen til Sid i den norske versjonen av filmen «Istid»? 19. Hva het «The Dark Knigth»-stjernen som døde tidligere i år? 10. Hva var Marlon Brandos mest kjente filmrolle? Historie 11. Ved hvilken festning falt Karl 12. i 1718? 12. Hva kalles den styreformen som var vanlig i Europa frem til den franske revolusjonen, med en sterk og uinnskrenket fyrstemakt? 13. Når fikk norske kvinner stemmerett ved stortingsvalg? 14. Hva het den første norske kongen som kunne lese og skrive? 15. Hva het kongen som ble kronet i Trondheim 7. september i 1818? 16. Hvor lenge var Olav V konge av Norge? 17. Hva het den mest kjente mongolske erobreren på 1200-tallet? 18. Hvilken europeisk stat var den første til å innføre demokrati? 19. John Wilkes Booth ble verdenskjent for det han gjorde 14. april Hva? 10. Hvilken berømt familie ble først begravet i 1998, 80 år etter sin død? 11. Hvilken fransk konge var kjent som «solkongen»? 12. Hvilket beryktet fengsel ble stormet 14. juli 1789? 13. Fra 1513 til 1972 hadde de danske kongene bare to ulike navn. Hvilke? 14. Hvem kronet seg selv til fransk keiser i 1804? 15. Hvem regjerte i England i ? 20 NR

21 Barnekryss Nedenfor står 20 ord som handler om jul. Sett ordene inn på riktig plass i kryssordet. Løsningen finner du på side bokstaver Jul Lys 4 bokstaver Gave 5 bokstaver Engel Hyrde Jesus Maria Ribbe Stall 6 bokstaver Advent Nøtter 7 bokstaver Juletre Mandler Røkelse Stjerne 8 bokstaver Marsipan Reinsdyr 9 bokstaver Evangelie 10 bokstaver Pepperkake Pinnekjøtt NR

22 AV jorunn sjaastad Sitat: Gerd Grønvold Saue Julekryss Løsning kommer i Fjellhaugbladet NR

23 Japansk kryssord AV Margrethe Alnes Ingolfsson Nedenfor ser du et japansk kryssord. Målet med et slikt kryssord er å finne et skjult bilde ved å fargelegge de rette rutene. Utenfor den venstre og øverste kanten av rutenettet finner du et sett med tall. Disse tallene markerer rutene som skal fargelegges, i felt av sammenliggende ruter. Skulle det f.eks stå betyr det at først skal et felt med fem sammenliggende ruter fargelegges, så tre og til slutt fem igjen. Feltene må skilles med minst en tom rute. Tallene ved venstre kant stemmer med tallene ovenfor rutenettet. Å løse kryssordet krever logikk, ikke regneferdigheter. Hint: Strek over tallene når du har fargelagt vedkommende felt. Marker tomme ruter med et punkt. Løsningen står på side 24. Eksempel på løsning: NR

24 Gaveoversikt pr SKATTEFRIE GAVER GAVER Løsninger på kryssord Japansk kryssord Barnekryss 24 NR

25 våren 2009 Fjellhaug-kalender 6. januar Semesterstart 7. januar Forelesning om Brandtzæg. Åpen for alle Uke 3-7 BTT har praksis i Etiopia Uke 5-7 BM har praksis i Indonesia 6. februar M3 inviterer til restaurantkveld Uke 8 Bibelskolen har vinterferie Uke 10 BIF har praksis i Østerrike Uke 12 Møteuke ved C. Westman mars Bli-kjent-helg for potensielle nye studenter 30. mars april M3 har praksis på misjonsfelt 3. april april Påskeferie 15. april Søknadsfrist for Misjonshøyskolen 27. april mai BSS har praksis i Slovakia mai Misjonshøyskolen reiser på turné 30. mai Skoleavslutning for Bibelskolen 12. juni Siste skoledag for Misjonshøyskolen juni Jubilantstevnet juni Frelsesarméen overnatter på Fjellhaug Uke 31 Deltakere i Norway-cup overnatter på Fjellhaug Uke 32 Misjonærkurs 15. august Skolestart NR

26 Svar på julenøtter Geografi 01. Asia 02. Lusaka 03. Sveits, Liechtenstein, Østerrike, 000Frankrike, Tyskland og Nederland m.o.h. 05. Leu 06. India og Kina 07. Surinam 08. Luanda 09. Indiahavet januar Sport 01. Hull city AFC 02. Tre OL-gull 03. Ishockey 04. Serena Williams 05. Shelly-Ann Fraser 06. Åtte ganger 07. Sture Sivertsen, Vegard Ulvang, 00 Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhlie februar H. M. Kronprins Harald 10. Tara Lipinski Lett blanding 01. Henrik Wergeland og Camilla Collett 02. Gift 03. Blindtarmbetennelse Wien 06. Coco Chanel 07. Madame de Pompadour 08. Wolfgang Amadeus Mozart 09. George Bizet 10. De er alle løvtrær som vokser vilt i Norge 11. Kragerø 12. Rikard Nordraak 13. Henrik Ibsen 14. Surrealismen 15. De er møbler Film og musikk 01. Leif Juster 02. Gospel 03. Thriller mai Meryl Streep 06. Reginald Kenneth Dwight 07. «Love Me Do» 08. Dagfinn Lyngbø 09. Heath Ledger 10. Rollen som Don Vito Corleone i 00 filmen «Gudfaren» fra 1972 Historie 01. Fredriksten festning 02. Enevelde Olav Kyrre 05. Kong Karl Johan 06. I 33 år ( ) 07. Djengis Khan 08. Athen (Hellas) 09. Drapet på Abraham Lincoln 10. Den russiske tsarfamilien 11. Ludvig Bastillen 13. Christian og Frederik 14. Napoleon Bonaparte 15. Elisabeth 1 26 NR

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer