Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)"

Transkript

1 Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt ECE-bestämmelsen nr 16 eller andra likvärdiga normer. Detta är en babystol för viktklassen 0+ för barn upp till 18 månader som väger max 13 kg. Denna monterings- och bruksanvisning ska absolut överlämnas till kunden. Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar. OBS Måste sparas för att kunna läsa igen senare. Skal kun brukes i biler som er utstyrt med trepunkts belte, godkjent etter U-ECE forskrift nr 16 eller tilsvarende normer. Setet er tilpasset barn i vektklasse 0+, dvs. inntil 13 kg / alder inntil 18 måneder. Montasje- og bruksanvisningen må overleveres kunden. Det tas forbehold om feil, trykkfeil og tekniske endringer. OBS Oppbevares for senere referanse. sto /1 - Version

2 /1 Innehåll Innhold: Kapitel Kap. Beskrivning Beskrivelse 1 Gungfunktion Gyngefunksjon 2 Montering med Isofix Montasje med Isofix 3 Fästa säkerhetsbältet Feste barnet 4 Axelbältenas läge Skulderbeltet 5 Förankra babystolen Feste av babysetet 6 Demontera babystolen Ta ut babysetet 7 Demontera Isofix Ta ut Isofix 8 Montering med bilbältet Montasje med bilbelte 9 Ta av klädseln Ta av trekket 10 Säkerhetsanvisningar Sikkerhetsanvisinger 11 Allmänna anvisningar Generelt 12 Garanti Garanti 13 Skydd för din bil Beskyttelse av bilen 14 Young Expert plus Young Expert plus 15 Experten för grupp 1 eksperten for gruppe 1 Young Profi plus universal 13 kg RECARO Child Safety GmbH & Co. KG Guttenbergstr. 2, D Marktleugast - Mannsflur Telefon: +49/(0)9255/77-0, Fax: +49/(0)9255/ E Gruppe 0+

3 /1 Kära föräldrar, hjärtliga lyckönskningar! Enligt vår devis därför att ert barn är värd detta har ni bestämt er för en högvärdig kvalitetsprodukt av märket RECARO. Hög säkerhet, bästa ergonomi, aktuell design, komfort och högsta kvalitet är vår förpliktelse. Så blir t.ex. alla barnsitsar endast hos RECARO behandlad som bilsäte och prövad enligt bilindustrins strängaste riktlinjer. RECARO Child Safety GmbH & Co. KG önskar trevlig resa! Kjære foreldre Gratulerer! Du har fulgt opp vår filosofi om at fordi barnet ditt er verdt det og har bestemt deg for et kvalitetsprodukt fra RECARO. Høy sikkerhet, optimal ergonomi, tidsriktig design, komfort og maksimal kvalitet er plikt for oss. Dette gjør f.eks. at RECARO er de eneste som behandler barneseter på samme måte som bilseter og kontrollerer dem etter bilindustriens strenge normer. RECARO Child Safety GmbH & Co. KG ønsker god tur!

4 / F-4-00/1 1. Beskrivning Babystol för användning från födelsen och upp till 13 kg, som kan monteras i bilen både med hjälp av trepunktsbältet och på en passande Isofix-plattform. Isofix-systemet motsvarar Isofix-storleksklassen E. Provad enligt ECE 44/04, XPS & XPS Om du vill använda Isofix bör du först kontrollera i bilens hand-bok om denna storleksklass är godkänd för din bil. 1. Beskrivelse Babysete for bruk fra fødsel til 13 kg som enten monteres med bilens trepunktsbelte eller på en passende isofixplate i bilen. Isofix-systemet har isofix-størrelse E. Godkjent iht. ECE 44/04, XPS & XPS Hvis du ønsker å bruke Isofix må du se etter i bilens håndbok om denne størrelsen passer i din bil.

5 / Gungfunktion 2.1 Babystolen kan på grund av sin form även användas som gunga. Om du inte vill ha någon gungfunktion fäller du ner bärbygeln bakom huvuddelen så långt tills den går i lås F-4-00/1 2. Gyngefunksjon 2.1 Babysetet har slik form at det også kan brukes som gynge. Hvis du ikke ønsker denne effekten, kan du føre bærehåndtaket helt bak og ned til det fester. 2.2 Olika positioner för bärhandtaget. Montering på barnvagn möjligt (A). Detta gäller endast om barnvagntillverkaren kan erbjuda en passande adapter. A F-4-01/1 2.2 Forskjellige bærebøyleposisjoner. Omkopling til barne- og sportsvogner mulig (A). Dette gjelder bare når vognens produsent tilbyr en tilsvarende adapter.

6 /1 3. Montering med Isofix 3.1 Skjut fästanordningarna genom ursparingen på ryggstödet och sittdynan på Isofix-byglarna. Detta behöver du inte göra om du redan har installerade fästanordningar som t ex i en BMW. Se till att den öppna ytan visar uppåt F-4-01/1 3. Montasje med Isofix 3.1 Stikk festebøylene gjennom sprekken mellom rygg og sete inn på isofixbøylen. Dette er ikke nødvendig på biler der festebøylene finnes installert fra fabrikken (for eksempel BMW). Pass på at den åpne sideflaten er vendt oppover.

7 / F-4-00/1 A /1 Obs: Stödfoten måste alltid vara utfälld. 3.3 Isofix: Isofix-infästningarna måste dras ut genom att man trycker på de gula knapparna. Detta måste man göra varje gång man monterar basen i ett nytt fordon. Obs: Plattformen får aldrig användas i denna första positionen! Installering av Isofix: Sätt i basens Isofixinfästningar (A) i fästena. Bemerk: Støttefoten må alltid være klappet ut. 3.3 Isofix: Isofixkonnektorene må trekkes ut ved å trykke de gule knappene. Dette er nødvendig før hver ny innbygging i et annet kjøretøy. Bemerk: Plattformen skal ikke brukes i denne første posisjonen! Innbygging av Isofix: Stikk Isofixkonnektorene (A) til plattformen inn i innføringsåpningene.

8 / Klick 3965F-4-00/1 Klick 2199F-4-03/1 3.4 Tryck i och lås Isofixinfästningarna i Isofix-bygeln. Den röda markeringen på lossningsknapparna ska nu inte synas längre! Kontrollera infästningen genom att dra i basen på båda sidor. 3.4 Smekk Isofixkonnektorene inn i Isofixbøylen. Den røde markeringen på løseknappene må ikke lenger være synlige! Kontroller låsingen ved å trekke i plattformen på begge sider. 3.5 Ställa in stödskena: Dra ur låsknappen och ställ in stödskenan på sådant sätt att den står stabilt mot fordonets golv. Släpp låsknappen och se till att stödskenans undre del hakar i ordentligt. 3.5 Innstille støttefot: Trekk ut låseknappen og innstill støttefoten slik at den ligger på kjøretøyets bunn. Frigjør så låseknappen og pass på at den nedre delen til støttefoten er gått i inngrep.

9 /1 4. Fästa säkerhetsbältet: 4.1 Förläng bältena genom att trycka på den centrala inställningsanordningen, håll den nertryckt och dra i axelbältena. 4. Feste barnet: 4.1 Forleng beltet ved å trykke på midtjusteringen, hold den inne og trekk i skulderstroppene F-4-00/1 4.2 Öppna låset genom att trycka på den röda knappen och lägg bältena åt sidan. 4.2 Åpne låsen ved å trykke på den røde tasten og legg beltene ut til siden F-4-00/1

10 /1 4.3 Placera din baby i babystolen och stäng låset så att du hör ett tydligt klick. 4.3 Legg barnet i babysetet og lukk låsen med et tydelig klikk F-4-00/1 4.4 Dra åt bältena ordentligt genom att dra i mittbältet. Bältena måste anligga ordentlig. 4.4 Stram beltene ved å trekke i midtstroppen. Beltet skal ligge tett inntil barnet F-4-02/1

11 /1 4.5 Så är barnet rätt fastspänt med 5-punktbältet. 4.5 Korrekt fastspent barn med fem-punktssele F-4-01/1 5. Axelbältenas läge: 5.1 Se till att axelbältena har rätt läge. De bör ha samma läge som visas på bilden intill. Hur du ställer in dem, se nästa bild. 5. Skulderbeltet: 5.1 vær nøye med at skulderbeltene ligger korrekt. Bildet viser riktig plassering. Justeringen av skulderbeltet vises på neste bilde /1

12 /1 5.2 Dra något i spaken på babystolens baksida och se till att huvudstödet har ett lämpligt läge. 5.2 Trekk litt i hendelen på baksiden av setet og sett hodestøtten i riktig stilling F-4-00/1 6. Förankra babystolen: 6.1 Placera babystolen i förankringen baktill och dra babystolen något i riktning framåt. 6. Feste av babysetet 6.1 Sett babysetet inn i de bakre festene og trekk det litt framover F-4-00/1

13 /1 6.2 Låt babystolen gå i lås i den främre förankringen. Kontrollera sedan att den verkligen har gått i lås både framtill och baktill genom att lyfta upp den. Klick 6.2 Sett setet inn i de fremre festene. Kontroller ved å løfte at setet er låst fast både foran og bak F-4-01/1 A 6.3 Tryck på de båda gula knapparna (A) för att lossa spärren till det första låset. Sedan kan du, utan att trycka på de gula knapparna, skjuta upp stolssystemet mot sätesryggen så att det hamnar en bit ifrån fordonets främre säteskant F-4-00/1 6.3 Trykk de to gule knappene (A) for å løsne sperren for den første stoppehaken. Deretter kan du skyve systemet bakover til kort før setepolstringen uten å trykke de gule knappene.

14 /1 6.4 Vid transport i bilen måste bärbygeln stå upprätt. 6.4 Ved transport i bil må bærebøylen posisjoneres rett opp A F-4-00/ F-4-00/1 7. Demontera babystolen: Tryck på upplåsningsspaken (A) för de främre fixeringspunkterna och lyft upp babystolen. Tippa den något i riktning bakåt och ta sedan loss den i riktning uppåt. Om det skulle vara lite svårt på grund av ryggstödet kan du dra fram plattformen något (se fig 8.1). 7. Ta ut babysetet: Trykk løsehendelen (A) for de fremre festene og løft setet. Trykk deretter setet litt bakover og løft det ut og opp. Hvis bilen er plassert på en slik måte at dette er vanskelig, kan platen skyves litt fremover, se bilde 8.1.

15 / F-4-00/1 8. Demontera Isofix: 8.1 Isofixkonnektorerna måste dragas ut genom att trycka på de gröna knapparna. Detta är nödvändigt vid varje avmontering ur bilen. 8. Ta ut Isofix: 8.1 Isofixkoblingene trekkes ut ved å trykke på de grønne knappene. Dette må alltid gjøres når systemet tas ut av bilen. 8.2 Lossa Isofixfästanordnngarna genom att dra i de båda upplåsningsknapparna. 8.2 Løsne isofix-koblingene ved å trekke i de to løseknappene F-4-00/1

16 /1 9. Montering med bilbältet: 9.1 Placera höftbältet på båda sidorna i bältesstyrningen och stäng bältets lås så att du hör ett tydligt klick. Klick 9. Montasje med bilens trepunktsbelte: 9.1 Legg magebeltet inn i føringene på begge sider og fest det i låsen med et tydelig klikk F-4-00/1 9.2 Dra ut axelbältet och placera det runt huvuddelen på babystolen. 9.2 Trekk ut skulderbeltet og legg det rundt babysetets rygg F-4-00/1

17 /1 9.3 Placera axelbältet i bältesstyrningen. 9.3 Fest skulderbeltet i føringen F-4-00/1 9.4 Vid transport i bilen måste bärbygeln stå upprätt. 9.4 Ved transport i bil må bærebøylen posisjoneres rett opp F-4-00/1

18 /1 10. Ta av klädseln: 10.1 Dra av skydden på axelbältena och på bälteslåset. 10. Ta av trekket: 10.1 Trekk skulderpolsterne og beltelåspolsteret av beltene F-4-00/ Drag ut axelbälten ur knutbläcket Trekk skulderstroppene ut av metallplaten F-4-00/1

19 / Ta ut stolinsatsen och ta loss soltaket Ta ut seteforminskeren og knepp av solskjermen. 6x F-4-00/ Lossa gummibanden och dra av klädseln på huvudstödet Løsne strikkene og ta av trekket på hodestøtten F-4-00/1

20 / Ta loss gummibanden på babystolens insida och ta av klädseln Løsne strikkene på innsiden av seteskallet og ta av trekket F-4-00/1

21 / /1 Fäst överdraget i omvänd ordning (enligt bilderna ). Fest trekket igjen ved å gå fram i motsatt rekkefølge (se ill. nr ) F-4-00/1

22 /1 11. Säkerhetsanvisningar: Se till att bältena anligger som de ska på belastningspunkterna. Bälteslåset ska befinna sig nedan för bältesstyrningen F-4-00/1 Babystolen får endast användas i bilar som är godkända för användning av barnstolar och som har ett 3-punkts säkerhetsbälte resp ett axelbälte som är godkänt enligt U-ECE-bestämmelse nr 16 eller andra jämförbara normer. Babystolen ska alltid monteras i bilen enligt monteringsanvisningen även om den inte används! En barnstol i bilen som inte har monterats på föreskrivet sätt kan skada föraren resp passagerarna redan vid en nödbromsning. Babystolen ska monteras så, att den inte kan klämmas genom framsätena eller bildörrarna. För barn som själv kan sitta (från ca. 9 månader och en kroppsvikt av ca. 9 kg) rekommenderas att inte använda sitsen som som liggsits.

23 /1 Det är inte tillåtet att förändra babystolen på något sätt och man ska alltid noga följa alla anvisningar i monterings- och bruksanvisningen, eftersom det annars kan finns risk att barnet tar skada. Bältena får inte vara snodda eller fastklämda och måste dras åt. Efter en olycka ska en babystol alltid bytas ut och kontrolleras på fabriken. Se till att packningen och andra föremål i bilen alltid är ordentligt säkrade, i synnerhet föremål på hatthyllan baktill i bilen, eftersom dessa skulle kunna skada dem som sitter i bilen vid en krock. Föregå alltid med gott exempel och använd alltid säkerhetsbälte. Även en vuxen som inte använder säkerhetsbälte kan betyda en fara för barnet. Lämna aldrig barnet utan tillsyn i babyskålen! Varning: Det är farligt att ställa barnsitsen på upphöjda ytor! Spänn alltid fast ditt barn med bältet när det befinner sig i barnstolen. Skydda babystolen för direkt solljus, i synnerhet metalldelarna, eftersom barnet annars skulle kunnan bränna sig och även för att skydda klädseln. Babystolen får inte användas utan klädsel. Klädseln får absolut inte bytas ut mot en annan klädsel som tillverkaren inte har rekommenderat resp godkänt, eftersom klädseln ingår i säkerhetssystemet.

24 /1 12. Allmänna anvisningar Bruksanvisningen befinner sig i ett fack vid sidan under överdraget. Lägg alltid tillbaka den efter att du har använt den. Viktklass 0+ upp till 13 kg. Montering är endast tillåtet i motsatt körriktning. Stolen och bältena är enkla att rengöra med vatten och tvål resp ett milt rengöringsmedel. Klädseln kan efter att den har tagits av tvättas enligt tvättanvisningen på skötseletiketten. Bälteslåset kan rengöras med vatten. 13. Garanti Du har en garanti på 2 år från och med köpdatum på alla tillverknings- och materialfel. Reklamationer kan endast godkännas mot kvitto med datumstämpel. Garantin gäller endast om babystolen har använts enligt anvisningarna och skickas in i rent och ordentligt tillstånd. Garantin gäller inte för naturligt slitage resp naturlig nötning och inte för skador som följd av att babystolen belastades för mycket eller användes på annat än förskrivet sätt. Tyg: Alla våra tyger uppfyller de höga kraven som ställs på färgäktheten. Ändå händer det att tyg bleks genom UV-strålning. Detta är inget materialfel utan helt normal nötning som vi inte kan ge något garanti på. Lås: Om ett lås inte fungerar riktigt beror det för de mesta på att låset är nedsmutsat. För nedsmutsning kan vi inte överta något ansvar.

25 /1 14. Skydd för din bil Vi påpekar, att skador på bilens säte inte kan uteslutas. Säkerhetsriktlinjen ECE R44 kräver en fast montering. Var god och se till att bilens säte skyddas på ett lämpligt sätt (t.ex. RECARO Car Seat Protector) Firma RECARO Child Safety GmbH & Co. KG eller deras handlare ansvarar inte för eventuella skador på bilens säte. Om ni har frågor ring oss eller skriv E-post. Telefon: +49 (0)9255/7766 E-post: 15. Young Expert plus experten för grupp 1 Den bästa stolen efter din Young Profi plus är Young Expert plus Isofix. Den är skapad för viktklass 1 (9-18 kg) och kan monteras säkert i fordonet i samma Isofix-bas. Fråga efter den hos din fackhandlare F-4-01

26 /1 11. Sikkerhetsanvisninger Vær nøye med at beltene er festet korrekt i de lastbærende punktene. Beltelåsen må befinne seg under føringen F-4-00/1 Babysetet er kun egnet til bruk i biler som er utstyrt med trepunktsbelter som er godkjent etter U-ECE forskrift nr 16 eller tilsvarende normer. Babysetet må plasseres i bilen slik bruksanvisningen angir, også dersom det ikke er i bruk! Ved en hard oppbremsing kan et løst barnesete skade andre passasjerer. Babysetet må plasseres slik at det ikke klemmes inn av forsete eller bildør. Bruk av setet i liggende posisjon anbefales ikke for barn som kan sitte selv (fra ca. 9 måneder og vekt ca. 9 kg.).

27 /1 Det må ikke gjøres endringer på babysetet og montasje- og bruksanvisningen må følges nøye. Ellers kan det ikke utelukkes at transporten innbeærer en fare for barnet. Beltene må ikke være dreid eller innklemt og må strammes godt. Etter en ulykke må babysetet byttes ut. Setet må kontrolleres hos produsenten. Pass på at bagasje og andre gjenstander, spesielt dersom de er plassert på hattehyllen, er tilstrekkelig sikret. Ved et sammenstøt kan disse forårsake alvorlig skade. Foregå med et godt eksempel og fest ditt eget bilbelte. En voksen som ikke er festet utgjør også en fare for barnet. Advarsel: La aldri barnet sitte i babysetet uten tilsyn! Advarsel: Det er farlig å plassere dette barnesetet på flater som er høyere enn bakken! Fest alltid beltet på baby når den sitter i setet. Beskytt barnesetet mot direkte sol slik at barnet ikke brenner seg på det og for å unngå at fargen bleker. Barnesetet må ikke brukes uten trekk. Trekket må ikke byttes ut med en annen type trekk dersom dette ikke er anbefalt av produsenten. Trekket utgjør en del av barnesetets sikkerhetssystem.

28 /1 12. Generelt Bruksanvisningen ligger i en sidelomme, under trekket. Legg den tilbake på plass etter bruk! Vektklasse 0+ (- 13 kg). Montasje kun tillatt i retning mot kjøreretningen. Sete og belter kan vaskes med lunkent vann og såpe. år trekket er tatt av vaskes det slik etiketten angir. Beltelåsen kan renses med vann. 13. Garanti Garanti 2 år fra kjøpsdato. Reklamasjonskrav uten dokumentert kjøpsdato godkjennes ikke. Garantien gjelder kun for seter som er behandlet på korrekt måte og som sendes inn i ren og ordentlig stand. Garantien omfatter ikke normal slitasje eller skader som skyldes uvanlig hard belastning eller uriktig eller feilaktig bruk. Stoff: Stoffene vi bruker er spesielt fargeekte. Likevel kan det ikke unngås at UV-stråler får dem til å bleke. Dette er ikke en feil i materialet, men normal slitasje som ikke kommer inn under garantiordningen. Lås: Hvis låsen ikke fungerer er dette som oftest et resultat av tilsmussing, som heller ikke kommer inn under garantien.

29 /1 14. Beskyttelse av bilen Vi minner om at bruk av barnesete vil slite på bilsetene. Sikkerhetsforskriften ECE R44 krever fast montasje. Du bør selv sørge for å beskytte setene i bilen (f.eks. RECARO Car Seat Protector). RECARO Child Safety GmbH & Co. KG eller firmaets forhandlere er ikke ansvarlig for skader som oppstår på bilsetet. Hvis du har spørsmål ber vi deg ringe eller skrive en e-post: Telefon: 0049 (0) 9255/7766 e-post: 15. Young Expert plus eksperten for gruppe 1 Som en optimal etterfølger av din Young Profi plus egner seg Young expert plus Isofix. Det er konsipert for vektklassen 1 (9-18 kg) og kan med den samme Isofixbasis installeres sikkert i bilen F-4-01 Spør din fagforhandler.

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil SIKRING AV BARN I BIL Lover og regler Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer