Styringssystemer for kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringssystemer for kvalitet"

Transkript

1 Styringssystemer for kvalitet Presentasjon Anders Rønning

2 Behov for HMS?

3 Røros Elektrisitetsverk AS I 2003 var fotballspilleren John Carew til salgs Pris ca 140 mill kroner Røros Everk 2003 Bokført verdi ca 140 mill kroner Hva slags verden har vi lagd oss?

4 Røros Elektrisitetsverk AS Stiftet Etablert av huseierne i Bergstaden Organisasjonsform Privat selskap Aksjeselskap fra 1977 Eiere i dag Kunder i området: 1/3 Røros kommune: 2/3

5 Nøkkeltall e-verksdriften Forsyningsområde: km 2 Antall innbyggere: Kraftproduksjon (2 stasj): 80 GWh Varmeproduksjon (5 anl): 14 GWh Antall nettkunder: Forbruk i området (inkl varme): 138 GWh/34MW

6 Virksomhetene Virksomhetsomr.: Energiproduksjon Nettdrift Energiomsetning Installasjon Butikk 50 ansatte inkl. lærlinger Datterselskaper: Infonett Røros AS IKT-selskap 11 ansatte inkl 2 lærlinger Vi-Tre AS, Norges første trepelletsfabrikk 3 ansatte

7 HMS / IK i REV 1991: Forskrift om internkontroll fastsettes. (Trer i kraft ) 1991: NorEnergi utgir publikasjon : REV ansetter verneleder i 30 % stilling. Verneleder utarbeider Internkontroll HMShåndbok med publ 387 som mal

8 Utviklingen HMS-politikk for Røros Everk nedfelles i denne perioden: Arbeidet med HMS vektlegges på lik linje med annen virksomhet. HMS-arbeid er lønnsomt Personellet er den viktigste ressursen i bedriften. Helsa er av avgjørende betydning for trivsel og effektivitet. HMS-arbeidet baseres på prinsippet om at uhell ikke skjer, de forårsakes, og at alle skader kan unngås. HMS fremmes gjennom medvirkning, og ledelsen går foran i HMS-arbeidet.

9 Utviklingen Økt fokus på dokumentert kvalitet. For REV gjelder dette spesielt Installasjonsvirksomheten Unødig tidsbruk pga leting etter dokumentasjon og prosedyrer Skal REV innføre et kvalitetssystem? Må være lite ressurskrevende Ikke skyte spurv med kanon Bygge opp noe selv?

10 Overdrevne tiltak

11 Innføring av Kvalitetssystem i REV Kontakt etableres med en leverandør av Kvalitetssystem: Kvalitetssikring.no I 2000 inngår REV avtale om etablering. Internkontroll / HMS-delen en viktig del av systemet Mulig sertifisering i henhold til ISO Enkelt, oversiktlig og ressursvennlig

12 Innføring av Kvalitetssystem i REV HMS / Internkontrollhåndboken overføres K- systemet etter tilpasninger Den enkelte avdeling utarbeider prosedyrer og øvrig avdelingsrelatert dokumentasjon (eierskap) Ansvaret for HMS Miljø Kvalitet er tydelig beskrevet i Kvalitetssystemet og i stillingsbeskrivelser. Ved utgangen av 2002 hadde REV et fungerende kvalitetssystem

13 Kvalitetssystemets oppbygging Kvalitetshåndbok identisk for alle avdelinger Prosedyrehåndbok for den enkelte avdeling HMS håndbok til alle ansatte. En kortversjon å ha for hånden Plunder og heft notisbok i avdelingene.

14 Miljøledelsessystem Miljøledelse i Nordens grønne belte - Trøndelag og Jämtland - : Tilbud om bistand til innføring av miljøledelsessystem. Gjennom seminarer og konsulentbistand skal bedriften kunne innføre miljøledelsessystem som muliggjør sertifisering etter standardene ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn.

15 Miljøledelsessystem REV beslutter å innføre miljøledelsessystem i h t tilbud, med bl.a følgende krav: REV skal kunne miljøsertifiseres i h t ISO Miljøledelsessystemet skal integreres i K-systemet

16 Videre utvikling av K-systemet REV tilbys å delta som pilotbedrift i utviklingen av et internettbasert elektronisk kvalitetssystem. Våre begrunnelser for å akseptere tilbudet om å være pilotbedrift for et elektronisk basert K- system: Bedre tilgjengelighet og derved økt bruk Enklere og sikrere vedlikehold og oppgradering Nye funksjoner som det papirbaserte systemet ikke hadde

17 Kvalitetssystemet dmaqs Et internettbasert elektronisk styringsverktøy med følgende viktige funksjoner Effektiv registrering og oppfølging av forbedringer og avvik Effektiv registrering og oppfølging av aktiviteter Et system med HMS Kvalitet Miljø integrert Visning og utskrift av innholdet i kvalitetsdokumentasjonen

18 Moduler i dmaqs Avvik Forbedring Aktivitet Dokumentasjon Kvalitetssystemet Beredskapsplaner Personalhåndbok

19 Brukere: Funksjon: Forbedring / avvik Opprette meldinger om forbedring / avvik via sms, e-post eller web Oversikt og melding om forbedringer / avvik som krever en handling Kan endre angitt tidsfrist Se forbedringer / avvik man er knyttet direkte til, men som behandles av andre Kan gi kommentarer til meldinger som er aktive hos andre Se forbedringer / avvik som nylig er lukket og som man er direkte knyttet til

20 Funksjon: Forbedring / avvik Kvalitetsansvarlig Full oversikt over alle aktive og lukkede forbedringer/ avvik Kan aktivere lukkede forbedringer/ avvik hvis ikke tilfredsstillende løst Får melding om ikke behandlet forbedring/ avvik

21 Meldingshierarki forbedringer / avvik

22 Dokumentasjonsmoduler i dmaqs Kvalitetssystemet Definisjoner Lover og forskrifter Kvalitetshåndbok Prosedyrehåndbok Beredskapsplaner Personalhåndbok

23 Funksjoner: Dokumentasjon Brukere: Enkel søking og uthenting av innhold Tilgjengelighet via internett Utskrift av dokumenter Systemansvarlig / kvalitetsansvarlig: Vedlikehold og oppgradering av dokumentasjon Ta ut historikk på dokumentenes utvikling/ revisjoner

24 Dokumentasjon utenfor dmaqs Dokumentasjon på f: (felles), eksempler Rapporter fra vernerunder Risikoanalyser Revisjonsrapporter Referater fra AMU KTU-er

25 Organisering / oppfølging Oppfølging reguleres gjennom systemprosedyrene i Kvalitetshåndboken Nøkkelfunksjoner i oppfølgingsarbeidet Kvalitetsansvarlig Systemansvarlig K-systemet Interne revisorer KSU - kvalitetssikringsutvalg

26 Organisering / oppfølging Systemansvarlig K-systemet Sørge for at det til enhver tid er oppdaterte og hesiktsmessige styringsdokumenter, håndbøker og informasjon om kvalitetssystemets oppbygging og funksjon. Forestå innlegging og oppdatering lover, forskrifter, instrukser og prosedyrer som inngår i eller skal utgå fra Kvalitetssystemet. Delta i interne og eksterne systemrevisjoner. Sekretær i KSU Ressursperson og pådriver for kvalitetsarbeidet Utarbeidelse av statusrapporter til AMU om kvalitetsarbeidet i bedriften.

27 Organisering / oppfølging Interne revisorer Personell fra avdelingene gis opplæring og deltar deretter i interne revisjoner (eks. verneombud) F.eks kan to og to (sammen med systemansvarlig) revidere andre avdelinger

28 Organisering / oppfølging KSU-utvalget Ledergruppen + systemansvarlig Gjennomgang av forbedringer, avvik og aktiviteter som er aktive eller lukket siden forrige gjennomgang Ledelsens gjennomgang

29 Øvrige erfaringer Overgangen til et elektronisk, internettbasert system har tatt tid. Ressursproblematikk. Systemet er enkelt, oversiktlig og lett å bruke. (REMA-reklamen; det enkleste er det beste). Organiseringen har etter hvert gitt god forankring i ledergruppen. Og vi miljøsertifiserer oss i h t ISO i løpet av året 2008.

30 Er prosedyrer og rutiner i orden?

31 Takk for oppmerksomheten!

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

HMS, internkontroll og prosjekt

HMS, internkontroll og prosjekt HMS, internkontroll og prosjekt «60% av norske virksomheter har ikke et HMS-arbeid som er i tråd med myndighetenes krav. Blant små og mellomstore virksomheter er andelen høyere! Kilde: Arbeidstilsynet

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer